; Assignment TEKNOLOGI MAKLUMAT
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Assignment TEKNOLOGI MAKLUMAT

VIEWS: 2,121 PAGES: 11

  • pg 1
									TEKNOLOGI MAKLUMAT
SOALAN 15: Nyatakan Prinsip Asas Grafik Yang Penting Dalam Penghasilan Pengajaran Dan Pembelajaran
Nama Pelajar: No. Kad Matrik: Kuliah: Nama Pensyarah: Abdul Lamat Bin Abdul Manan 12889 KPLI 1.09 (Pend. Jasmani & Kesihatan) En. Arbain Bin Muhayat

Definisi Grafik




Merupakan karangan atau olahan visual yang memberi keterangan atau mesej dalam komunikasi. Ilustrasi :- Hasil visualisasi dari suatu teknik lukisan atau fotografi yang menghubungkan subjek dengan tulisan yang membawa maksud tertentu.

Prinsip Asas Grafik


Garisan - Gabungan 2 titik (Titik A ke Titik B) - Melalui garisan maka akan terbentuk rupa - Gabungan titik akhir dengan titik permulaan dikenali sbg. poligon

Ruang




Merupakan kawasan yang kosong sama ada di dalam objek/grafik atau di luar grafik tersebut. Ruang menggunakan koordinat sebagai panduan lokasi objek di dlmnya.

Bentuk




Merupakan apa sahaja gambaran yang terhasil daripada gabungan titik garisan. Contoh: bentuk segitiga, bulat, segi empat dll.

Warna


 

Elemen yang melengkapkan sesuatu bentuk, grafik ataupun garisan. Boleh menjadi simbol/gambaran emosi. Contoh: bentuk bulat diwarnakan dengan warna merah, pelajar akan secara spontan mengatakannya sebagai tanda berhenti dll

Paksi


Ianya digunakan sebagai penentu kedudukan ataupun bentuk grafik tersebut sama ada hendak dibuat melintang atau menegak ataupun condong.

Peranan Grafik






Memudahkan guru membuat soalan- Membantu guru dalam penghasilan soalan-soalan yang berbentuk grafik. Guru tidak perlu menggunakan pen atau pensil untuk membuat lakaran atau grafik dengan adanya teknologi. Grafik yang dihasilkan mudah diselenggara dan dibentuk. Dalam mata pelajaran Matematik, guru lebih mudah untuk menghasilkan soalan yang berbentuk grafik.

Sambungan


Pendidikan Jasmani -Guru boleh menunjukkan gambar-gambar atau grafik yang bersesuaian dengan sukatan. - Contoh: dalam membuat lontaran dada. Guru boleh membuat demonstrasi secara grafik



Dalam Pendidikan Seni Visual, - Guru boleh bantu pelajar-pelajar mengenali bentuk-bentuk contohnya bentuk bulat, segi tiga, segi empat dll - Pelajar boleh mengenal pasti gambar-gambar yang melambangkan emosi.

Kesimpulan




Dengan menggabungkan kesemua asas grafik ini, guru-guru akan dapat menghasilkan kaedah pengajaran yang lebih menarik dan dapat menarik perhatian pelajar. Sebagai guru kita hendaklah menggunakan teknologi yang ada di dalam pengajaran dan pembelajaran.


								
To top