; Willis PowerPoint Screen Template v_8_
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Willis PowerPoint Screen Template v_8_

VIEWS: 9 PAGES: 9

 • pg 1
									     29. oktober 2009

     Christian Theodorsen
     Elin Lunde Sørensen
Ditt naturlige valg av
forsikringsmegler!
Agenda

• Utvidet yrkesskadedekning
• Gruppelivsdekninger
• Behandlingsforsikring
• Reiseforsikring
• Brilleforsikring
Yrkesskadedekning

• Dagens løsning er en lovpålagt dekning
– gjelder i arbeidstid, på arbeidssted, i arbeid
• Mulighet for å utvide dekning til å gjelde til/ fra oppdragssted
–Vil da være forsikret på vei til arbeid, og fra arbeid
–Bilansvarsdekning går foran yrkesskadedekning
–Premien skal lønnsinnberettes
–Hovedforfall yrkesskade er 1.5, men mulighet for å utvide forsikring
fra 1.1.
Gruppeliv

Frivillig tilslutning for medlemmer/ ansatte (lik fritidsulykke)
Utbetaling ved død, uansett årsak
Utbetaling på 5, 10 eller 15 G
Utbetales til ektefelle/ samboer
   Behandlingsforsikring

Hva er behandlingsforsikring?

Med en behandlingsforsikring vil du være sikret rask og
 profesjonell behandling i det private/offentlig
 helsevesen. Du vil være garantert nødvendig behandling
 eller operasjon i løpet av 28 dager. Som oftest går det
 raskere.
BehandlingsforsikringBehandlingsforsikring kan tas i bruk når du har mottatt en
henvisning fra lege. Forsikringen skal omfatte blant annet:
•Spesialistundersøkelse
•Fysioterapi/ kiropraktor
•Operasjoner
•Rehabilitering
•Dekning av kostnader i forbindelse med behandlingsløpet
•Muligheter for tilknytning av familie, samt pris
•Service knyttet til behandlingen
•Service knyttet til distribusjon
Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen er enkel å bruke
Når forsikringen skal tas i bruk tar du kontakt med
leverandørens behandlingsservice som hjelper deg med å velge
behandlingsinstitusjon, bestille timer, eventuelt bestille reise og
losji og foreta oppgjør.
Hva koster forsikringen?
Vi innhenter pris fra forskjellige leverandører, en løsning vil
være på plass innen årsskiftet.
Ønsker du å tilslutte deg ordningen? Dette vil gjøres via NLTs
hjemmesider.
Etter påmelding vil du motta premie og mer informasjon fra
leverandør.
Vi håper at flest mulig ønsker å benytte seg av dette tilbudet!
Ved valg av leverandør legger vi vekt
på følgende:

• Pris
• Mulighet for tilknytning av familiemedlemmer
• Behandlingsvilkår
• Tilbyders erfaring med frivillige løsninger
Øvrige forsikringer

Vi innhenter tilbud på :


• Reiseforsikring – utvidet dekning fritid og familie
• Brilleforsikring – obligatorisk dekning, egenandel 500 kr, max
dekning 4000 kr

								
To top