Enterprise Wide Information System by pptfiles

VIEWS: 12 PAGES: 58

									Enterprise Wide Information Systems


 Üretim Planlama ve Uygulama
      Ders 4              University of
              Southern California
Hedefler
  Şu ana kadar bitmiş ürün satmayı ve malzeme satın
  almayı öğrendik. Şimdi ise üretime bakacağız. Bu
  dersin sonunda aşağıdakileri yapabileceksiniz:
  Bir ERP Sistemi içerisinde üretim planlama ve
  uygulamanın genel iş proseslerini tanımlamak.
  Üretim ve malzeme yönetimi modülünün entegrasyon
  noktalarını açıklamak.
  Üretim planlama için kullanılan raporlama ve analiz
  araçlarını tanımlamak.
  SAP ERP sistemi içerisinde üretim planlama prosesi
  uygulamak.
                        University of
                        Southern California
Başlıklar
  Organizasyonel Elemenler ve Ana Veri
  Üretim Planlama ve Uygulamanın İş Prosesleri
  Raporlama ve Analizler
                       University of
                       Southern California
Üretim Planlama ve Uygulama
 Üretim Planlama ve                      Sales &       Financial

 Uygulamayı destekleyen                   Distribution     Accounting SAP modülleri:                   Materials
                            Mgmt.               Controlling    Üretim Planlama           Production
                      Planning
                                                  Fixed Assets
                                                    Mgmt.
    (Production Planning)                         SAP
    Malzeme Yönetimi
    (Materials Management)
                      Quality
                      Mgmt.
                                       ERP            Project
                                                    System

                           Plant
                          Maintenance               Workflow


                                Human        Industry
                               Resources       Solutions

Ek olarak aşağıdaki modülleri de
kullanabilirsiniz:
  • Mali Muhasebe (Financial
  Accounting)
  • Kontrol (Controlling)
  • Kalite Kontrol (Quality Management)

                                           University of
                                           Southern California
Organizational Elements
 SAP üretim iş prosesinde aşağıdaki organizasyonel
 elementler kullanılır:
          Şirket Kodu (Company Code)
 Depo Yeri (Storage Location)       Fabrika (Plant)                           University of
                           Southern California
Organizasyonel Elementler


    Şirket kodu (Company code): Bağımsız muhasebe
    birimi. Yasalarca gerekli bilanço ve kar-zarar
    beyanları şirket kodu düzeyinde yapılır.
    Fabrika (Plant): SAP sistemi içerisinde fabrika üretim
    tesisi,ofis veya dağıtım merkezi olabilir ya da servis
    hizmeti üretilen yer.
    Depo Yeri (Storage location) – Fabrika içindeki malzeme
    stoklarını ayrıştırmak için kullanılan birim.
                           University of
                           Southern California
Master Data
 Aşağıdaki ana veriler üretim planlama ve
 uygulama prosesinde kullanılır:
   Malzeme ana verisi (Material master)
   Malzeme ürün ağacı (Bill of materials [BOM])
   İşyerleri (Work center)
   Masraf yeri (Cost center)
   İş planları (Routing)
   Üretim kaynakları ve araçları
   (Production resources and tools)
                           University of
                           Southern California
Material Master Primary Views*

    Basic Data
    Basic Data
             *          Purchasing
                       Purchasing      MRP
      MRP
             *           Sales
                         Sales


   Stocks in plant/
    Stocks in plant/
   storage location
                     *   Work
                         Work
   storage location            scheduling
                       scheduling


    Accounting
    Accounting
             *  Material     Quality
                        Quality
                       management
                       management
               Master

     Storage
     Storage              Forecasting
                       Forecasting


    Warehouse
    Warehouse
    management              Classification
                       Classification
    management


                         University of
                         Southern California
Malzeme Ana Verisi Öncelikli Görünümleri*

    Genel Data
    Basic
             *             Purchasing
                          Purchasing      MİP
      MRP
             *              Sales
                            Sales


   Stocks in plant/
    Stocks in plant/
   storage location
                        *    İş
                            Work
   storage location               Planlaması
                          scheduling


    Muhasebe
    Accounting
             *     Material     Quality
                           Quality
                          management
                          management
                  Master

     Storage
     Storage                 Forecasting
                          Forecasting


    Warehouse
    Warehouse
    management                 Classification
                          Classification
    management


       MM03= Malzeme 1300-1800
                            University of
                            Southern California
Malzemenin geçireceği iş proseslerini malzeme tipi kontrol
eder.
     1. Ham madde      3. Yarı bitmiş ürün
    2. Teçhizatlar
                 4. Bitmiş ürün

                         University of
                         Southern California
Malzeme Tipleri
  Malzemelerin tüm prosesler boyunca kontrolünü
  sağlayacak veriler malzeme ana verisi içerisinde
  depolanmıştır.
  Her departman kendi kullanıcıları için izin verilen malzeme
  ana verilerini easy access üzerinden görüntüleyebilir ve
  düzenleyebilir.
  Malzeme Tipleri: (Sıkça kullanılanlardan bazıları)
    Hammadde: ROH - Raw Materials
    Operasyon Gereçleri: HIBE - Operating Supplies
    Yarı Mamul: HALB - Semi-finished Products
    Bitmiş Ürün: FERT - Finished Products


                             University of
                             Southern California
Ürün Ağacı        Bill of Materials (BOM)
 Ürün ağacı
    Bir ürün ya da montajı oluşturan bileşenlerin organize edilmiş
    komple listesi.
    Her bir bileşenin tanımı miktarı ve unite birimini içerir.
    Montaj ve direkt bileşenleri arasında ilişkiyi oluşturur.
 Logistics  Production Master data  Bills of material  Bill of
 Material  Material BOM  Display
        veya
 Reporting BOM Explosion  Material BOM  BOM (Multilevel)

    Material   1300-1800
    Plant 3000
    BOM App. PP01
  Extras Display Assembly
                               University of
  USE IH05 for graphic                    Southern California
Ürün Ağacı (Bill of Materials)


 Aktarma Organları              Şase
             Motosiklet
 Motor  Vites   Egzoz   Ön   Arka  Gövde    Frenler
               teker  teker
                        University of
                        Southern California
Ana Veri – Ürün Ağacı
 Ürün ağacı (BOM) malzeme ve bileşenleri arasındaki
 ilişkiyi tek seviyede sunar.
                  1300-1800
                  Motosiklet
   2300-102    2300-200    2300-300    2300-400      3300-500
   Aktarma     Şase      Gövde    Elektrik sistemi     Ayna
          3300-310    3300-340     3300-350       3300-380
          Ön Çamurluk  Benzin deposu  Standart sele    Krom aksesuar
   3300-113    3300-120    3300-130
  1200 cc motor   Vites     Egzoz

                                  University of
                                  Southern California
İşyerleri (Work Centers) operasyonların nerede ve nasıl yapıldığını
tanımlar
  İşyerleri makineler ve üretim prosesine katılan
  çalışanlar ile tanımlanabilir.
  Her bir işyerinin belirli kapasite, maliyet ve çalışma
  programını vardır.
İşyerleri (Work Centers)
 Masraf yeri (cost center) birçok işyerinden oluşabilir ve
 herhangi bir işyeri bir maliyet yerine belirli bir zaman
 periyodu için atanabilir.

 İşyerleri kaynakların kullanıldığı ve bu kullanımın ölçümünün
 istendiği yerlerdir.

 Masraf yerleri ve işyerlerinin birbirlerine atanmaları gerekir.

  Logistics  Production  Master data  Work centers
  Work center  Display
    Plant ##PT
    Work center Any


                           University of
                           Southern California
                İŞYERLERİ ÖRNEĞİ : Pişirme ve Mikser

                 Mikser
                                        Finished Goods Warehouse (300)
                      Kek Üretim Hattı İŞYERİ
Raw Material Warehouse (100)
                 Mikser

                     Form Pişirme Paket
                 Mikser

                         Production (200)


                 Mikser


                                   University of
                                   Southern California
Masraf Yerleri (Cost Centers)
 Bir veya daha fazla işyerinin gerçek maliyetlerinin hesaplanması
               Masraf Yeri

            Motosiklet Montaj Hattı
              Montaj Bölümü 2
   Montaj Bölümü 1               Kalite Kontrol

               İşyerleri
                             University of
                             Southern California
Masraf Yeri (Cost center)
  Pek çok şirkette masraf yerleri departmanlar olarak
  adlandırılır.
  Maliyet yeri kendisine atanmış işyerlerinde oluşmuş
  ilgili harcamaları toplar.
  Harcama değerleri aşağıda örneklendirilmiştir.
    Montaj Bölmü 1        $50/hr makine çalıştırma
    Montaj Bölümü 2       $20/hr makine kurulumu
                   $50/hr makine çalıştırma
    Montaj Bölümü Kalite Kont.  $25/hr
                             University of
                             Southern California
İş Planları (Routings)
  Belirli bir ürün üretmek için gerekli operasyonların
  sıralımını tanımlar.
                     Malzeme bileşenleri
  Malzeme
          •  İşyeri
          •  Yazılı bilgiler
          •  Kontrol verisi
          •  Zaman
                     Üretim kaynak ve gereçleri

  Routing group                  University of
                          Southern California
İş Planları (Routings)
  İş planları bir malzemenin üretilmesi için gerekli
  işlemlerin yapıldığı işyerlerini (operasyonlar) üretim
  prosesindeki sırasına göre tanımıdır.
  Ayrıca malzemenin üretiminde alt-bileşenlerin ve alt-
  montaj işlemlerin gerektiği yerleri belirtir.    10    20    30    40    50    60
                         University of
                         Southern California
İş Planları (Routings)
  Malzemenin üretiminde ki her bir operasyon için gerekli
  üretim kaynakları, gereçleri ve malzeme bileşenleri iş
  planlarında bulunur.
  Logistics  Production  Master data  Routings
  Routings  Standard Routing  Display
    Material    1300-1800
    Plant  3000

  İşyerlerinin operasyonlara atandığına dikkat edin.

  [CompAlloc] operasyon sırasında kullanılan bileşenleri gösterir.
                             University of
                             Southern California
Topics


  Organizasyonel Elemenler ve Ana Veri
  Üretim Planlama ve Uygulamanın İş Prosesleri
  Raporlama ve Analizler
                       University of
                       Southern California
Üretim Planlama ve Uygulama

 Üretim Planlama müşteri talepleri ve tahminleri
 (forecasts) kullanarak bitmiş ürün ve
 bileşenleri için üretim ve satın alma
 programları oluşturma prosesidir.


 Üretim uygulaması bitmiş ürün ve bileşen
 malzemelerin üretimi ve tüm atölye
 aktivitelerinin, depo hareketlerinin
 kaydedilmesidir.


                    University of
                    Southern California
Üretim Prosesi Safhaları

  Planlama (Planning)
    1. Satış Planlaması (Sales and operations planning SOP)
    2. Program Planlaması (Demand management)
    3. Ana Üretim Programı (Master production scheduling MPS)
    4. Malzeme İhtiyaçları Planlama MİP(Material requirements
    planning MRP)

  Uygulama (Execution)
    5.   Üretim emri uygulaması


  Dipnot: Demand Management’ın Türkçesi taleplerin idaresidir. Fakat SAP Türkçe Easy
    Access’te program planlaması olarak yazıldığı için bu şekilde çevirdim.                                   University of
                                   Southern California
   Üretim Planlama
1.  Bağımsız ihtiyaçların belirlendiği Satış Planlaması (SOP) safhasının veri
   girdileri, satış bilgi sistemi ve maliyet/kar analizlerinden gelen tahmin
   (forecast) değerleri ve ihtiyaçlardır.
2.  Program Planlaması (Demand Management) satış planlamasını(SOP)
   malzeme planlamaları (MPS ve MRP) ile bağlar.
3.  Ana Üretim Programı (MPS-Master Production Scheduling) kalemleri
   planlanır. Bunlar kar ve kaynakların kullanımı üzerinde büyük etki
   yaparlar.
    Ana üretim programındaki kalemlerin ayrı hesaplanması işletmeye
    daha düşük bir stok seviyesinde ve yüksek teslimat performansında
    çalışma imkanı sağlar.
4.  Malzeme İhtiyaçları Planlama (Material requirements planning MRP)
   planlama safhasındaki son adımdır.
    MİP’nın(MRP) sonucu planlanmış üretim emri, satın alma talebi veya
    satın alma emridir.                 University of
                              Southern California
Üretim Uygulaması (Production Execution)
  Baştan sonra üretim uygulama prosesi
  aşağıdakilerden oluşur:
    Üretim emirlerinin onaylanması
    Malzemelerin verilmesi
    Tamamlama onaylarının gerçekleşmesi
    Ürünlerin stoklara ulaştırılması
  Üretim prosesi maliyet, envanter, raporlama ve
  analizlere etki eder
                       University of
                       Southern California
Üretim Sürecindeki 5 Safha
               1.                 5.

           Satış                      Üretim Emri
 Satış bilgi                Satın Alma
          Planlaması                      Uygulama
  sistemi                2.    3.     4.

           Satış     Program            Üretim   Siparişin
 Tahminler             Planlaması  MPS  MRP
          Planlama                    Uygulama  Karşılanması


 CO/PA

                            Envanter    Maliyetlendirme

                        Kapasite

                  Ana Üretim Programı


                  Raporlama ve Analizler
                                       University of
 Planlama süreci
                                       Southern California
 Uygulama süreci
Five Phases of the Production Processes
              1.                5.

           SOP                      Production
 Sales Info             Procurement
  System
                                  Order exec.
                  2.   3.     4.
        Sales & Oper  Demand           production     Order
 Forecasting               MPS   MRP
         Planning    Mgmt            Execution    Settlement


 CO/PA

                        Inventory        Costing

                     Capacity

                Production Master Data

                Reporting and Analysis

 Planning process                              University of
 Execution process                             Southern California
 Satış Planlaması (Safha 1)
  Sipariş yönetimini, satış bilgi sistemi ve kontrolden gelen
  tahmin değerleri ve/veya ihtiyaçlar Satış Planlama (SOP)
  safhasının girdileridir.

                             Planlama süreci
                             Uygulama süreci

Satış Planlama S O P

           Satış   Program        Üretim       Sipariş
    Tahminler              MPS  MRP
          Planlaması  Planlaması       Uygulama      Karşılama
                                  University of
                                  Southern California
Sales and Operations Planning (Phase 1)
 The forecast values and/or requirements from customer order
 management, sales information system, and controlling are
 inputs to the sales and operations planning phase.

                           Planning process
                           Execution process

  SOP

        Sales & Oper  Demand        production    Order
 Forecasting              MPS  MRP
         Planning   Mgmt        Execution    Settlement
                                 University of
                                 Southern California
Satış Planlama (devamı)
  Satış Planlamadaki ana adımlar:
  1. Satış Planlama oluşturma
  2. Planlama değerlerini ayrıştırma (ürün grupları grubu oluşturan
    malzemelere göre ayrıştırılır)
  3. Planlama değerlerini program planlamasına (demand man.)
    göndermek

  Üretim planı oluşturmanın 4 yolu:
    Satışlar baz alınarak
    Hedef stok miktarı baz alınarak
    Satışları karşılama günü (stok yeterliliği) baz alınarak
    Hedef stokları sıfırlamak olacak şekilde


                               University of
                               Southern California
 Üretim Kaba Planlaması
 Zamana göre planlama tablosu
   Satış (Sales) – Geçerli periyottaki satış tahmini rakamları
   Üretim (Production) – Satışları, hedef stok miktarını ve/veya hedef stok yeterliliğini
   karşılaması için üretilmesi gereken miktar.
   Depo Stoku (Stock level) – Geçerli periyot sonundaki mevcut stok miktarı
   Hedef Depo Stoku (Target Stock level) – Üretimin hedeflenen depo stokunu
   karşılayacak şekilde hesaplanmasına yardımcı olan değer.
   Stok Yeterliliği (Days’ supply) = Stok seviyesi/ Ortalama günlük ihtiyaç ; Ortalama
   günlük ihtiyaç=satış/işgünü rakamı
   Hedef Stok Yeterliliği (Target days’ supply) – Üretimi durdurursak eldeki stokların
   satışları karşılama günü.
   Üretim = Hedef Stok Seviyesi + Satışlar – Önceki Stok Seviyesi
   Eg. M 03/2003
   30 = 10 + 40 – 20
   Stok Yeterliliği (Days’ supply): 8 = 20/(50/19) ; 5 = 10/(40/20);  University of
 25 = 40/(30/19); 10 = 30/(60/20)                    Southern California
University of
Southern California
Program Planlaması (Demand Management)
 Artık bir üretim planlaması oluşturduk. Şimdi de bu planı Program
   Planlamasına aktarmalıyız.
  Extras  Transfer to Demand Mgmt.


  [Save]
  Version A00
  Deselect Invisible Transfer
  [Transfer now]
  [Enter] -
  [Save] -
                            University of
                            Southern California
Program Planlaması (Safha 2) Demand Management

 Program Planlaması üst seviyedeki (örnek:ürün ağacının
 üstünde) malzemelerin satış planlaması ile malzeme
 planlamalarını (MRP ve MPS) birbirine bağlar.

                           Planlama süreci
                           Uygulama süreci

 SOP

        Sales & Oper  Demand        production     Order
 Forecasting              MPS  MRP
         Planning   Mgmt        Execution    Settlement
 •İçeriden ve müşteriden gelen ihtiyaçlar için üretim planı tablosu
 oluşturur.
 •Program planlaması planlamada çalışanlar ile üretimde
 çalışanları birbirine bağlar.
                               University of
                               Southern California
Program Planlaması (devamı)
  Program Planlaması
  1.  Üretim için gerekli montaj hattı kullanımının zaman ve
     miktarını belirler
  2.  Bitmiş ürünlerin planlanması, üretimi ya da satın alınması için
     stratejiler geliştirir.


  Program Planlanmasının sonucu
    Malzeme ana verisindeki seçilmiş MRP türüne göre ihtiyaçları
     MPS (ana üretim programı) ya da direkt olarak MRP’ye
     (malzeme ihtiyaçları planlama) gönderir.
                              University of
                              Southern California
Program Planlaması (devamı)
    İhtiyaçların girişi:


   Planlanmış    Satış    Üretim          Müşteri
                       Tahminlerden
    bağımsız   planından  planından          bağımsız
                        kopyalama
    ihtiyaçlar  kopyalama  kopyalama         ihtiyaçları
               Demand program
                 MPS or MRP                                 University of
                                 Southern California
Program Planlaması (devamı)
 Planlama için tüm bağımsız ihtiyaçları görme:
  Logistics  Production  Production planning  Demand
  mgmt
  Planned indep. reqmts  Display
     Material    ##NRG-A
     Plant  ##PT
     select Active version
                         University of
                         Southern California
Ana Üretim Programı (Safha 3)
Master Production Scheduling MPS

 Program planlamasından gelen MPS tanımlı bağımsız ihtiyaçlar
 için ana üretim programını başlatır. Ana üretim programı
 tahminler üzerine yapılandırılır.
                             Planning process
                             Execution process

  SOP

        Sales & Oper  Program         production    Order
 Forecasting         Planlaması  MPS  MRP
         Planning               Execution    Settlement
                                   University of
                                   Southern California
Ana Üretim Programı (MPS)

  MPS kalemleri işletmenin karlılığını ve üretim prosedürlerini
  oldukça fazla etkileyen malzemelerdir.
  Bu malzemeler dikkatlice planlanmalıdır.
  MPS planlama prosesinde opsiyonel bir adımdır.
  MPS ve MRP’nin amacı malzemelerin teminini sağlamaktır.
  MPS uygulamasının sonucu MPS kalemleri ve bunların
  hemen altındaki bağlı ihtiyaçlar için planlanmış emirlerdir.
 Not: MPS ihtiyaçları hesaplarken ürün ağıcının sadece en üst seviyesindeki
   malzemeleri hesaplar. MRP ise tüm seviyedekileri.
                                 University of
                                 Southern California
Ana Üretim Programı (MPS) çalıştırma
 MPS program planlamasından gelen bağımsız ihtiyaçların
 karşılanması için üst düzey kalemlere plan emirleri oluşturur.

                             Motosiklet için plan emri bağlı
  Bağımsız İhtiyaç                   ihtiyaçlar için de bir gereksinim
                             Doğurur.
 Aktarma Organları                        Şase
               Motosiklet            Bu safhada bu malzemeler
            için bir plan emri oluşturulmaz.
                                   University of
                                   Southern California
Bağımısız İhtiyaçlar                 Bağımsız ihtiyaç

                Motosiklet
           Aktarma              Şase
            Organı
   Motor   Gear    Exhaust   Front  Rear   Frame    Brake
                   Wheel  Wheel

       Bağlı ihtiyaçlar               University of
                             Southern California
Malzeme İhtiyaçları Planlama
Material Requirements Planning MRP
 MRP’nin ana fonksiyonu satış, dağıtım ve iç kullanımda gerekli
 malzememler için üretim ve/veya satın alma yoluyla malzeme
 mevcudiyetini sağlamaktır.
 MRP uygulamasında sistem mevcut stok ve satın alınmış ürünlerin
 programdaki teslimatlarını da göz önüne alarak net ihtiyacı hesaplar.
                           Planning process
                           Execution process

  SOP

        Sales & Oper  Demand        production    Order
 Forecasting              MPS  MRP
         Planning   Mgmt        Execution    Settlement                                 University of
                                 Southern California
Malzeme İtiyaçları Planlama (devamı)

  MRP ihtiyaç miktarlarını tam olarak çıkararak
  düşük emniyet stoklarında çalışmayı sağlar.
  MRP uygulamanın çıktısı planlanmış üretim
  emri, satın alma talebi ya da satın alma
  emridir.
    İçeride üretimi yapılan malzemeler için bileşenler BOM
    explosion sırasında hesaplanır. BOM explosion
    malzemenin üretilmesi için gerekli bileşenler ve montaj
    gereksinimlerinin hesaplandığı süreçtir.

  Note: MPS ve MRP’nin amacı malzeme
  mevcudiyetini garantilemektir.
                           University of
                           Southern California
Malzeme İhtiyaçları Planlama (MRP)
 Arz ve talebi dengeler

       Girdiler                     Çıktılar        Planlama
                       M
        kuralları          R
                       P
      Ana       Ürün
     program      ağacı
                       S
                       ü
                         Satın alma      Üretim
  Stoklar   Tahminler    Siparişler  r
                         tavsiyesi     Tavsiyesi
                       e
                       c
                       i

                                University of
                                Southern California
Planlama Emri ile Üretim Emri
Karşılaştırması
  Planlanmış emirler PLANLAMAK İÇİNDİR
  Üretim emirler UYGULAMAK İÇİNİDİR

          3 hafta sonrası için Planlanmış Emir             2 hafta sonrası için Planlanmış Emir


          1 hafta sonrası için Planlanmış Emir
                             Planlama
                             Uygulama

     Bugün onaylanmış Üretim Emri      University of
                         Southern California
Mazeme İhtiyaçları Planlama (devamı)
 Planlanmış Emirlerin Dönüştürülmesi
          MPS
          Planlanmış
          Emir


                     Dönüştürme ihtiyaç tipine
          MRP          ve özel satın alma verisine
                     bağlıdır olarak gerçekleşir
            ?
                    Satın alma
                      emri
     Üretim      Satın alma
      Emri       talebi
                           University of
                           Southern California
University of
Southern California
Üretim Uygulanması (safha 5)
 Üretimin uygulanması atölyelere üretim emri onaylanması ile
 başlar.


                            Planning process
                            Execution process

  SOP

        Sales & Oper  Demand         Üretim     Siparişin
 Forecasting              MPS  MRP
         Planning   Mgmt         Uygulama    karşılanması                          Uygulama Safhası                                 University of
                                 Southern California
Üretim Emri Başlıkları
                      1999


                      1   2  3  4
               5  6  7  8   9  10  11
               12  13  14  15   16  17  18
               19  20  21  22   23  24  25
               26  27  28  29   30  31
             Ne zaman uygulanacak?    Hammaddeler
                                 Bitmiş ürünün
                    Üretim
                                   miktarı
                    emri
    Üretim maliyeti                       Gerekli Kaynaklar
      oluşturma


                                      University of
                                      Southern California
Üretim Emirleri
  Üretim emirlerinin kullanımı:
     Fabrika içindeki üretimi takip ve kontrol eder.
     Maliyet hesaplarında kontrol enstrümanı gibi kullanılır.

  Üretim emri aşağıdakileri belirtir:
     Ne ve ne kadar üretilecek? (üretim süresi dahil).
     Üretim ne zaman yapılmalı?
     Üretim için neler gerekli? (bileşenler, kaynak ve gereçler).
     Üretimde nasıl bir metot kullanılacak?
     Makine ve eleman gibi kapasite ihtiyaçları nedir?
     Üretimin maliyeti.


                                University of
                                Southern California
Üretim Emri Gerçekleştirme Süreci
 Üretim emri aşağıdaki adımlardan oluşur:

             Planlama            Planlanmış
    MRP        emir


                         Purchase
                         Requisition             Execution


       Emrin  Mal      Tamamlanma    Ürünlerin  Siparişin
   Üretim
   emri  onayı  çıkışı      onayı     teslimi   karşılanması
                                  University of
                                  Southern California
Üretim Emri Süreci
  Üretim emri aşağıdakileri içeren adımlardan
  oluşur:
    Üretim emri onayı. Diğer adımlara başlamak için şarttır.
    Mal çıkışı (Goods issue) (bileşenlerin ve ham maddelerin
    çıkışı).
    Tamamlanma onayı (ürünlerin tamamlandığını belirtir).
     Üretimde kullanılan kaynaklar, zaman ve bileşenlerin
      tam miktarı.
    Sipariş karşılanması (Order settlement)
     Maliyet yeri hesapları için oluşmuş giderler

                             University of
                             Southern California
Topics
  Organizational Elements and Master Data
  Business Process for production Planning and
  Execution
  Reporting and Analysis
                       University of
                       Southern California
Standard Reporting
  The standard production reports and analyses provide
  an overview of production transaction data.
  Examples of standard reports and lists displays for
  each category include:
     Master Data             Production Control
     Sales and Operations Planning    Capacity Planning
     Master Planning           Kanban
     Material Requirements        Product Costing
     Planning
                              University of
                              Southern California
Standard Reports
  Master data - Material master, Bills of material, Work Centers, Routings
  SOP - Product group breakdown, Product group usage, Material usage,
  Planning situation
  Demand Management - Display total requirements, Characteristics planning
  techniques
  Master Planning - Planning result, Planning situation, Order report, Pegging
  Material Requirements Planning - MRP lists, Stock/Requirement lists, Order
  report, Pegging
  Production control - Capacity planning, Back order processing, Pegged
  requirements, Pegged receipts, Stock/Requirements lists
  Capacity Planning - Work center views for load, orders, pool, backlog, and
  overload
  Product Costing - Report selection, Existing costings
                                   University of
                                   Southern California
Özetle:
  Production Planning is the process of using forecasts
  and customer demand to create production and
  procurement schedules for finished products and
  component materials.
  Production Execution is the process of producing
  finished products and component materials and
  recording all shop floor activities and inventory
  movements.
  The output of MRP can be planned orders or purchase
  requisitions. Planned orders are converted into either
  production orders or purchase requisitions.


                        University of
                        Southern California

								
To top