SMA 12 proiecte vor fi deschise pentru relansarea Cautare pieţei by ajizai

VIEWS: 5 PAGES: 4

									12 proiecte vor fi deschise pentru relansarea                              Cautare

pieţei unice în 2012

13/04/2011 13:59:40

Piaţa unică este în continuare nucleul şi principalul motor economic al Uniunii Europene. De asemenea,
rămâne cel mai bun atu al nostru în faţa actualei crize economice. Potenţialul său de creştere nu este încă pe
deplin utilizat, în ciuda progreselor înregistrate de la înfiinţarea sa, în 1992. Piaţa unică trebuie deci să treacă
la o nouă etapă de creştere, mai ecologică şi mai favorabilă incluziunii. Actul privind piaţa unică, adoptat
astăzi de Comisia europeană, vizează deschiderea unui număr de douăsprezece proiecte pentru relansarea
pieţei unice în 2012.


 Printre cele 12 pârghii de creştere, competitivitate şi progres social se află mobilitatea lucrătorilor,
 finanţarea IMM urilor, protecţia consumatorilor, conţinutul digital, domeniul fiscal şi reţelele
 transeuropene. Scopul lor este să faciliteze existenţa tuturor actorilor de pe piaţa unică: întreprinderile,
 cetăţenii, consumatorii şi lucrătorii (a se vedea IP/10/1390).


 Jose Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene, a declarat: „Piaţa unică a reprezentat
 întotdeauna motorul dezvoltării economice şi al prosperităţii noastre. Mai mult ca niciodată, piaţa
 unică rămâne cel mai bun atú al nostru în faţa crizei. Cele 12 şantiere pe care le deschidem astăzi ne
 vor permite să îi redăm un impuls hotărâtor în serviciul întreprinderilor, al lucrătorilor şi al
 consumatorilor. Obiectivul nostru: o piaţă unică mai puternică în 2012!”.


 Comisarul european pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, a adăugat: „Propunerea de astăzi
 oferă un răspuns coerent la problemele încă nerezolvate ale pieţei interne, pentru un model de creştere
 durabilă şi favorabilă incluziunii. Comisia invită toţi actorii implicaţi, în primul rând statele membre şi
 Parlamentul European, să îşi însuşească acest plan de acţiune şi să adopte cele douăsprezece acţiuni
 cheie până în 2012, acordând astfel mai multe şanse de reuşită iniţiativelor actorilor de pe piaţa unică
 şi permiţându le acestora să profite din plin de oportunităţile pe care piaţa unică le oferă”.


 Care sunt cele 12 pârghii?

 Pe baza contribuţiilor acumulate în cursul celor patru luni de dezbateri publice (peste 850), precum şi a
 avizelor şi concluziilor formulate de instituţiile europene, Comisia a identificat douăsprezece pârghii
 pentru a stimula creşterea şi a spori încrederea cetăţenilor. Fiecare pârghie este însoţită de o iniţiativă
 emblematică, asupra căreia Comisia se angajează să facă propuneri în lunile ce urmează, obiectivul
 fiind obţinerea unui acord final al Parlamentului European şi al Consiliului înainte de sfârşitul anului
 2012. Fiecare pârghie cuprinde şi alte propuneri, la fel de importante, care ar trebui să beneficieze de
 impulsul dat de iniţiativa emblematică, progresând fie în paralel cu aceasta, fie într un ritm ceva mai
 lent.
1. Accesul la finanţare pentru IMM uri Este vorba de o pârghie esenţială pentru cele peste 20 de
milioane de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) europene care, lipsite de finanţare, au deseori dificultăţi
la angajarea de personal, lansarea de noi produse sau consolidarea infrastructurii. Este nevoie deci de
instituirea unui statut comun al fondurilor de capital de risc, care să permită fondurilor înfiinţate într un
stat membru să investească în orice alt stat membru, punând astfel finanţarea, însoţită de expertiza
necesară şi la un preţ atrăgător, la dispoziţia IMM urilor inovatoare.


2. Mobilitatea lucrătorilor în cadrul pieţei unice În 2009, un număr de 5,8 milioane de europeni lucrau
într-un alt stat membru, ceea ce reprezintă 2,5% din populaţia activă a Uniunii. O mobilitate mai mare a
lucrătorilor calificaţi ar permite economiei europene să devină mai competitivă. Acest deziderat este cu
atât mai stringent cu cât numeroase posturi de înaltă calificare nu sunt ocupate. Pentru a îndepărta
obstacolele juridice care continuă să îi împiedice pe europeni să muncească acolo unde doresc,
intenţionăm să modernizăm regulile de recunoaştere a calificărilor profesionale, în sensul simplificării
procedurilor, reexaminării domeniului profesiilor reglementate şi sporirii încrederii şi cooperării dintre
statele membre, îndeosebi prin intermediul unei carte profesionale europene.


3. Drepturile de proprietate intelectuală Proprietatea intelectuală este la fel de importantă ca şi materiile
prime sau baza industrială: întreprinderile europene îi dedică între 44% şi 75% din resursele de care
dispun. Este un important avantaj comparativ al Uniunii. Aşadar, introducerea protecţiei invenţiilor prin
brevete unitare, în cât mai multe state membre, este crucială pentru competitivitatea europeană. Se
urmăreşte ca primele brevete unitare să fie emise în 2013. Chiar astăzi facem propuneri în acest sens (a
se vedeaIP/11/470 şi MEMO/11/240 din 13 aprilie).


4. Consumatorii, actori ai pieţei unice Pentru a întări încrederea consumatorilor în piaţa unică, este
nevoie ca drepturile acestora să fie garantate. Acest lucru presupune în primul rând dezvoltarea
modalităţilor alternative de soluţionare a diferendelor şi introducerea unor căi de recurs extrajudiciare.
Astfel, consumatorii vor avea la dispoziţie o soluţie mai simplă, mai rapidă şi mai ieftină. Acest lucru
este esenţial în comerţul electronic, unde un plus de încredere din partea consumatorilor în comerţul
electronic transfrontalier ar antrena un câştig economic evaluat la 2,5 miliarde de euro.


5. Serviciile: dezvoltarea standardizării Sectorul serviciilor propulsează crearea de locuri de muncă în
Europa. În perioada 1998 2008, când UE a înregistrat o creştere anuală medie de 2,1%, sectorul
serviciilor a crescut, în medie, cu 2,8% pe an. Gradul de ocupare a forţei de muncă în acest sector a
crescut cu 2% pe an, faţă de 1% pe ansamblul economiei. Pentru a accentua acest avantaj, Comisia
propune revizuirea legislaţiei privind sistemul european de standardizare, în vederea extinderii acestuia
şi la sfera serviciilor şi în vederea modificării procedurilor de standardizare astfel încât să devină mai
eficace, mai eficiente şi mai favorabile incluziunii.


6. Reţele europene mai solide Reţelele de transporturi, energie şi comunicaţii electronice constituie
coloana vertebrală a pieţei unice. Infrastructurile performante favorizează libera circulaţie rapidă şi la
un preţ rezonabil a persoanelor, a mărfurilor, a diferitelor tipuri de energie şi a datelor. Comisia va
adopta măsuri legislative privind infrastructurile energetice şi de transport, în scopul identificării
proiectelor strategice de interes european.


7. Piaţa unică digitală: Mai multă încredere în tranzacţiile electronice reprezintă o condiţie sine qua non
pentru dezvoltarea unei pieţe unice digitale de care să poată profita din plin cetăţenii, întreprinderile şi
administraţiile. Europa are nevoie de legislaţie care să asigure recunoaşterea reciprocă a identificării şi
autentificării electronice pe întregul său teritoriu, precum şi de o revizuire a Directivei privind
semnătura electronică, care să permită interacţiunea pe cale electronică sigură şi nestingherită.


8. Antreprenoriatul social Anumite întreprinderi aleg ca, în afară de obţinerea legitimă a profitului
financiar, să urmărească şi obiective de interes general, de dezvoltare socială, etică sau protecţia
mediului. Acest sector are potenţial de creştere şi de creare a unor noi locuri de muncă. Încurajarea
acestuia ar presupune exploatarea deplină a pârghiei financiare considerabile pe care o reprezintă
industria europeană a administrării investiţiilor. Propunem crearea unui cadru european pentru fondurile
mutuale de investiţii, care să amplifice efectul iniţiativelor naţionale existente, permiţând ca aceste
fonduri să profite de oportunităţile pe care le oferă piaţa unică.


9. Domeniul fiscal Reglementarea fiscală a UE nu mai corespunde nici realităţilor pieţei unice a
secolului XXI, nici mizelor dezvoltării durabile. Aceasta nu încurajează suficient practicile care
economisesc energia sau respectă mediul. Propunem chiar astăzi revizuirea directivei privind
impozitarea energiei, în scopul de a asigura un tratament coerent al diferitelor surse de energie, astfel
încât să se ţină cont mai mult de conţinutul energetic al produselor, precum şi de nivelul de emisii de
CO2 ale acestora (a se vedeaIP/11/468 şi MEMO/11/238).


10. Mai multă coeziune socială la nivelul pieţei unice Pentru a întări coeziunea socială în Europa,
Comisia va elabora o propunere legislativă ce vizează îmbunătăţirea aplicării directivei „detaşarea
lucrătorilor”, pentru a preveni şi sancţiona orice abuz sau deturnare a regulilor. Comisia va propune, de
asemenea, clarificarea modului de exercitare a drepturilor sociale fundamentale în contextul exercitării
libertăţilor economice.


11. Cadrul de reglementare a întreprinderilor Chiar şi acum, se întâmplă prea des ca întreprinderile să
perceapă piaţa unică precum un spaţiu al constrângerilor şi nu al oportunităţilor. Trebuie să le
simplificăm existenţa, reducând constrângerile de reglementare şi administrative. În acest scop, Comisia
propune o simplificare a directivelor privind standardele contabile, referitor la obligaţiile de raportare
financiară şi la reducerea constrângerilor administrative, în special a celor care afectează IMM urile.


12. Achiziţiile publice Autorităţile publice cheltuiesc în jur de 18% din PIB ul UE pentru achiziţionarea
de bunuri, servicii şi lucrări. Aceste cheltuieli publice reprezintă o pârghie esenţială pentru creştere.
Legislaţiile europene şi naţionale au deschis pieţele de achiziţii publice unei concurenţe loiale, în scopul
de a oferi cetăţenilor o calitate mai bună la cel mai bun preţ. Comisia propune modernizarea acestui
cadru legislativ pentru a realiza o politică echilibrată, care să susţină cererea pentru acele bunuri şi
servicii care respectă mediul, sunt responsabile din punct de vedere social şi inovatoare, pentru a le oferi
autorităţilor contractante proceduri mai simple şi mai flexibile şi pentru a facilita accesul IMM urilor.


Care sunt următoarele etape? La sfârşitul lui 2012, Comisia va face bilanţul asupra gradului de
implementare a prezentului plan de acţiune şi îşi va prezenta programul pentru etapa următoare. Analiza
va fi alimentată de un studiu economic de anvergură, ale cărui rezultate vor permite identificarea nişelor
unde mai există potenţial de creştere neexploatat şi identificarea unor noi pârghii de creştere, dacă este
cazul.

								
To top