รายการวัสดุการแพทย์ปี 2554

Document Sample
รายการวัสดุการแพทย์ปี 2554 Powered By Docstoc
					บัญชีรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งปม.2554
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ         ขนาดบรรจุ    กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย      ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
       วัสดุการแพทย์การแพทย์ (ไม่ Stock)/ (Zx.>)
 1 Ambu bag (เด็กโต)                   1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4001620     3,800.00
 2 Ambu bag (เด็กเล็ก)                  1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4001660     3,700.00
 3 Ambu bag (ผู้ใหญ่)                  1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4002400     4,200.00
 4 Audifon avero M,beige                 1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4010070    13,500.00
 5 Audifon avero X,beige                 1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4010080    13,500.00
 6 Ayres t-piece mapleson F APL valve          1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4002330     1,500.00
 7 Bacteria fillter                   1   set วัสดุการแพทย์ 4002410      65.00
 8 Bag ดมยา 1 ลิตร                    1   set วัสดุการแพทย์ 4008240     1,850.00
 9 Bag ดมยา 2 ลิตร                    1   set วัสดุการแพทย์ 4008250     1,850.00
 10 Basic smoothbore breathing system 22MM        1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4002350      480.00
 11 Bedpan Stanless                   1   ใบ วัสดุการแพทย์ 4001760     1,020.00
 12 Blade larycoscope โค้ง เบอร์ 4            1   อัน วัสดุการแพทย์ 4007790     3,000.00
 13 Blade larycoscope ตรง เบอร์ 4            1   อัน วัสดุการแพทย์ 4007780     3,000.00
 14 BP. -Arm Cuff BP (เด็กโต)              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001640      290.00
 15 BP. -Arm Cuff BP (เด็กเล็ก)             1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001630      290.00
 16 BP. -Arm Cuff BP (ผู้ใหญ่)              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001650      290.00
 17 BP. -Rubber coil tubing               1   เส้น วัสดุการแพทย์ 4009420     590.00
 18 BP. -บานพับขาตั้ง BP. BAUM              1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4008300    500.00
 19 BP. -ลูกสูบ B.P. พร้อมวาล์ว             1   อัน วัสดุการแพทย์ 3001380      190.00
             ี
 20 BP. -ลูกสูบ B.P. ไม่มวาล์ว              1   อัน วัสดุการแพทย์ 3001300      120.00
 21 Breast pump                     1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001160      120.00
 22 Circuit Silicone (ผู้ใหญ่)              1   set วัสดุการแพทย์ 4002420     1,550.00
 23 Clamp โค้ง ขนาดเล็ก                 1   อัน วัสดุการแพทย์ 4010060      590.00
 24 Colostomy Bag No.3                  1   ใบ วัสดุการแพทย์ 3001200       13.00
 25 Colostomy Bag No.4                  1   ใบ วัสดุการแพทย์ 3001590       13.00
 26 Curette- Meyhoefer eye 2.0 mm. (ขูดตา)        1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009930     1,350.00
 27 Curette- Meyhoefer eye 2.5 mm. (ขูดตา)        1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009940     1,350.00
 28 Curette- Volkmann Bone 13 cm. (ขูดกระดูก)      1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009150      280.00
 29 Curette- Volkmann Bone 16 cm. (ขูดกระดูก)      1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009910     1,450.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ            ขนาดบรรจุ     กลุ่ม    รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์      จานวน หน่วย     ยา    STOCK   หลังสุด    เหตุ
 30 Curette- Volkmann Bone 20 cm. (ขูดกระดูก)          1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009920    1,450.00
 31 Curette- ขูดแผล 14 cm.                   1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009600     950.00
                                1
 32 Czerny stomach, instestine & rectum ints. Retal speculas 22 cm.  อัน วัสดุการแพทย์ 4008450    4,500.00
 33 Diaphragm-RIM ยางรัดขอบ Stretoscope             1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4009330     450.00
 34 Dieffenbach serrefines STR 3 cm.              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008390    1,250.00
 35 Dieffenbach serrefines STR 5 cm.              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008400    1,250.00
 36 Disposable anesthesia breathing full circuit        1   set วัสดุการแพทย์ 3020530     513.60
 37 Dressing Drum 24"x18"                    1   ใบ วัสดุการแพทย์ 4008310     1,600.00
 38 Ebiox Ultra RDA                       1   Gallon วัสดุการแพทย์ 4001900   2,950.00
 39 EKG Compatible 10 Lead One Piece              1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4009630    9,000.00
 40 EKG Paper Cardio care 200                  1   ม้วน วัสดุการแพทย์ 4009640     750.00
 41 EKG Paper size 112 x 27 z                  1   กล่อง วัสดุการแพทย์ 4000010    2,400.00
 42 EKG Paper size 63 mm. x 30 m.                1   กล่อง วัสดุการแพทย์ 4000060    1,250.00
 43 EKG Paper รุ่น BTL-08MT + ECG                1   ม้วน วัสดุการแพทย์ 4009840     720.00
 44 ET. Spiral No.6                       1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4008160    1,200.00
 45 ET. Spiral No.6.5                      1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4008170    1,200.00
 46 ET. Spiral No.7                       1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4008180    1,200.00
 47 ET. Spiral No.7.5                      1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4008190    1,200.00
 48 Eye pad (Sterile) size M                  1   กล่อง วัสดุการแพทย์ 4009340     120.00
 49 Finger probe for pulse oximeter               1   set วัสดุการแพทย์ 4010420    8,500.00
 50 Fixed elbows                        1   อัน วัสดุการแพทย์ 4002320     100.00
 51 Foley's Cath No.18 (3way)                  1   set วัสดุการแพทย์ 4000540      70.00
 52 Foley's Cath No.20 (3way)                  1   set วัสดุการแพทย์ 4000530      70.00
 53 Forcep- Adson Dressing 4.75"/12cm.             1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008040    1,000.00
 54 Forcep- Adson Tissue 1:2T 4.75"/12cm.            1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008050     300.00
 55 Forcep- Baby mixter artery 14 cm.              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008770    1,250.00
 56 Forcep- De-Bakey Ag vescular                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4010240    3,900.00
 57 Forcep- ET cut wire cutting 18 cm.             1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008470    7,600.00
 58 Forcep- Hartmann artery Cvd 4"/10 cm.            1   อัน วัสดุการแพทย์ 4002590     450.00
 59 Forcep- Hartmann artery ตรง 10 ซม.             1   อัน วัสดุการแพทย์ 4002580     550.00
 60 Forcep- Standard Dressing 20cm.               1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009180     460.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ       ขนาดบรรจุ   กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย   ยา    STOCK   หลังสุด    เหตุ
 61 Forcep- Standard Dressing 30cm.          1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009190     680.00
 62 Forcep- Standard Dressing 5.5"/14cm.        1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008000     230.00
 63 Forcep- Standard Dressing 7"/18cm.         1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008020     300.00
 64 Forcep- Tissue 1:2T 5.5"/14cm.           1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008010     280.00
 65 Forcep- ครายอาร์เธอรี่ โค้ง 14 ซม.         1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001550     850.00
 66 Forcep- ครายอาร์เธอรี่ โค้ง 16 ซม.         1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001410    1,150.00
 67 Forcep- ครายอาร์เธอรี่ ตรง 14 ซม.         1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001560     540.00
 68 Forcep- ครายอาร์เธอรี่ ตรง 16 ซม.         1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001400    1,150.00
 69 Forcep- ค๊อกโคได 14 ซม.              1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007930    2,500.00
 70 Forcep- ค๊อกโคได 8.5 ซม.              1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007920    1,850.00
                ิ
 71 Forcep- เคนโดวิธ ฮีโมสเตย์ตก 23 ซม.        1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002640    2,500.00
 72 Forcep- โค๊กเกอร์ อาร์เธอรี่ โค้ง 20 ซม.      1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009900    1,650.00
 73 Forcep- โค๊กเกอร์ อาร์เธอรี่ ตรง 20 ซม.      1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002620    1,500.00
 74 Forcep- จาร์ 2"x4.5"                1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008150     350.00
 75 Forcep- จาร์ 2"x7.5"                1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009110     560.00
 76 Forcep- โดเย็น อินเทสตินอล แค้ม ตรง 23 ซม.     1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002630    1,650.00
 77 Forcep- แป๊บค๊อก 20 ซม.              1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002610    1,500.00
 78 Forcep- มอสคิวโต้ อาร์เธอรี่ โค้ง 12 ซม.      1  อัน วัสดุการแพทย์ 4010360     800.00
 79 Forcep- มอสคิวโต้ อาร์เธอรี่ โค้ง 21 ซม.      1  อัน วัสดุการแพทย์ 4010140    1,650.00
 80 Forcep- มีเขี้ยว 13 ซม.              1  อัน วัสดุการแพทย์ 4010310     180.00
 81 Forcep- มีเขี้ยว 14 ซม.              1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001370     100.00
 82 Forcep- ไม่มเี ขี้ยว 13 ซม.            1  อัน วัสดุการแพทย์ 4010300     180.00
 83 Forcep- ไม่มเี ขี้ยว 14 ซม.            1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001360     100.00
 84 Forcep- ไม่มเี ขี้ยว 20 ซม.            1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008140     220.00
 85 Forcep- แอลลิส ทิชชู 15 ซม.            1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002600    1,200.00
 86 Glove Disp. No. SS                100's กล่อง วัสดุการแพทย์ 3020290     95.00
 87 Glove Disp. No. XS                100's กล่อง วัสดุการแพทย์ 3001600     98.00
 88 Guide Endo No.L                  1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008230    215.00
 89 Guide Endo No.M                  1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008220    170.00
 90 Guide Endo No.S                  1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008210    170.00
 91 Hard Callar เด็ก ปรับได้              1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002120    1,200.00
ลำดับ           รายการเวชภัณฑ์ฯ       ขนาดบรรจุ    กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย    ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
 92 Hard Callar เด็ก ปรับไม่ได้            1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002130     1,350.00
 93 Hard Callar ผู้ใหญ่ ปรับได้            1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002140     1,150.00
 94 Hard Callar ผู้ใหญ่ ปรับไม่ได้           1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002150     1,350.00
 95 Head Lock                     1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4010410     3,800.00
 96 Hematocrit tube Red               100's หลอด วัสดุการแพทย์ 4010010      912.00
 97 Hirschmann anal ret & anuscope Fig-3 22x65 mm.   1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008430     4,300.00
 98 Hirschmann anal ret & anuscope Fig-4 25x65 mm.   1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008440     4,300.00
 99 HP fast H.pylori test               1  set วัสดุการแพทย์ 4009820     3,600.00
100 Insol พร้อมรองเท้า NO.34              1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4010170   1,400.00
101 Insol พร้อมรองเท้า NO.35              1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4010180   1,400.00
102 Insol พร้อมรองเท้า รุ่น Special NO.35       1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4010190   1,800.00
103 Insol พร้อมรองเท้า รุ่น Special NO.37       1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4010200   1,800.00
104 Insol พร้อมรองเท้า รุ่น Special NO.39       1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4010210   1,800.00
105 Intersorb plus 5 L.                1  Gallon วัสดุการแพทย์ 4002310    1,150.00
106 Intrasite Gel 25 gm.                1  หลอด วัสดุการแพทย์ 4010120      319.35
107 IV.> Surflo safety I.V. cath No. 20        1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 3001610    2,140.00
108 Laryngeal mask air way No.2            1  set วัสดุการแพทย์ 4009060      550.00
109 Laryngeal mask air way No.3            1  set วัสดุการแพทย์ 4002430      650.00
110 Laryngeal mask air way No.4            1  set วัสดุการแพทย์ 4002440      550.00
111 Laryngeal mask air way No.5            1  set วัสดุการแพทย์ 4002450      650.00
112 Laryngoscope (Bladeโค้ง#1,2,3, ตรง#4)       1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4008090    19,500.00
113 Laryngoscope (Bladeโค้ง#1,2,3,4)          1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4008080    14,500.00
114 Latex tube No. 202                 1  ฟุต วัสดุการแพทย์ 4007830      675.00
115 Leksell bone rongeur 23cm./8mm.          1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008460     9,500.00
116 Leukostrip 4 mm.x38 mm. x50 pouch         1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4008570     790.73
117 Leukostrip 6.4 mm.x76 mm. x50 pouch        1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4008580     765.05
118 Lumbar spine support No.L             1  set วัสดุการแพทย์ 4002200      420.00
119 Lumbar spine support No.M             1  set วัสดุการแพทย์ 4002190      420.00
120 Lumbar spine support No.S             1  set วัสดุการแพทย์ 4009050      420.00
121 Lumbar spine support No.XL             1  set วัสดุการแพทย์ 4002210      420.00
122 Mask Ambu silicone No.2              1  set วัสดุการแพทย์ 4009390      546.00
ลำดับ         รายการเวชภัณฑ์ฯ          ขนาดบรรจุ   กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์    จานวน หน่วย   ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
123 Mask Ambu silicone No.3                1  set วัสดุการแพทย์ 4009400     546.00
124 Mask Ambu silicone No.4                1  set วัสดุการแพทย์ 4009410     546.00
125 Mask with face shield คล้องหู             1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4002160    470.80
126 Mask with face shield สายผูก              1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4002170    470.80
127 Mask ดมยา เบอร์ 3                   1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007750     670.00
128 Mask ดมยา เบอร์ 4                   1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007760     740.00
129 Mask ดมยา เบอร์ 5                   1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007770    1,200.00
130 Mayo-hegar n/h 14 cm.                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009160     350.00
131 Mayo-hegar n/h 18 cm.                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009170     730.00
132 Mc Givney heamorrhorial ligators 19 cm.        1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008420    2,600.00
133 Monofilament                      1  ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4010340     90.00
134 Monosyn undye No.3/0 70cm. GS60-M           1  โหล วัสดุการแพทย์ 3020540    1,712.00
135 Monosyn undye No.4/0 70cm. GS60-M           1  โหล วัสดุการแพทย์ 3020460    1,712.00
136 Mouth Piece Disposable (Adult)             1  ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4009830     3.00
137 Nasal Air way No. 6.5                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002360     100.00
138 Nasal Air way No. 7.0                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002370     100.00
139 Nasal Air way No. 7.5                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002380     100.00
140 Nasal Air way No. 8.0                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002390     100.00
141 Needle Holder Halsey ทังสเตน 13 ซม.          1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001440     850.00
142 Needle Holder Hegar ทังสเตน 16 ซม.           1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002560    1,200.00
143 Needle Holder Hegar ทังสเตน 20 ซม.           1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002570    3,500.00
144 Needle Press 0.22x1.3 mm. (100เล่ม)          1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4009250    140.00
145 Needle เข็มปลอก Huanqiu 0.25x50 mm.          1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4009230    120.00
146 Needle เข็มปลอก Huanqiu 0.30x75 mm.          1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4009240    120.00
147 Needle เข็มแผง Dong Bang 0.18x7 mm.          1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4009260    120.00
148 Needle เข็มแผง Huanqiu 0.25x25 mm.           1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4009220    120.00
149 Operating Scissor Sharp/Blunt 13 cm. (แหลม/ป้าน)    1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009140     450.00
150 Operating Scissor Sharp/Sharp 11.5 cm. (แหลม/แหลม)   1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009130     410.00
151 Opsite 15cmx28cmx10's                 1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4008650    823.90
152 Opsite flexifix 10cmx10m                1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4010380   1,135.27
153 Opsite flexifix 5cmx10m                1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4008640    697.64
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ       ขนาดบรรจุ   กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย   ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
154 Opsite incise 30cmx28cmx10's            1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4010390   1,305.40
155 Opsite incise 40cmx42cmx10's            1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4008660   3,800.00
156 Opsite post-op 6.5cmx5cmx100's           1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4008630   1,926.00
157 Oxygen                       1  ถัง วัสดุการแพทย์ 4009530     155.00
158 Oxygen ถังเล็ก 0.5 คิว               1  ถัง วัสดุการแพทย์ 4009540     100.00
159 Oxygen ถังเล็ก 1.5 คิว               1  ถัง วัสดุการแพทย์ 4010350     120.00
160 Oxygen Box size S                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001770     880.00
161 Oxygen Box size M                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001780     950.00
162 Oxygen Box size L                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001790    2,300.00
163 Parietex STD 3D PY 30x30cm.            1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 3001440   5,200.00
164 Penrose Drain 1"                  1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4007850     18.00
165 Penrose Drain 1/2"                 1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4007840     18.00
166 Penrose Drain 1/4"                 1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008980     18.00
167 Penrose Drain 3/8"                 1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008990     18.00
168 Pocket Aid Amiga 176                1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4010260    5,300.00
169 Pocket Aid Amiga 178                1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4010160    6,200.00
170 Printer paper for sterivac             1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 4001920    290.00
171 Proctoscope Hirchman No. L             1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007820    4,000.00
172 Proctoscope Hirchman No. M             1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007810    2,700.00
173 Proctoscope Hirchman No. S             1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007800    4,000.00
174 Proctoscope Kelly 22x100 mm.            1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009740    4,000.00
175 Proctoscope Kelly 22x200 mm.            1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008840    4,000.00
176 Prolite Mesh "Atrium" 30x30 cm.          1  แผ่น วัสดุการแพทย์ 4010150   5,200.00
177 Redon bottle 200 cc.                1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4008330     130.00
178 Redon bottle 400 cc.                1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4008340     140.00
179 Redon drain catheter CH-08             1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008350    180.00
180 Redon drain catheter CH-10             1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4008360    180.00
181 Redon mini set 50 cc.               1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4008320     180.00
182 Redon needle CH-08                 1  เล่ม วัสดุการแพทย์ 4008370    180.00
183 Redon needle CH-10                 1  เล่ม วัสดุการแพทย์ 4008380    280.00
184 Reservior bag (เด็ก)                1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4008680     350.00
ลำดับ           รายการเวชภัณฑ์ฯ        ขนาดบรรจุ   กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่       ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย   ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
185 Reservior bag (ผู้ใหญ่)               1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4008670     350.00
186 Reservoir bags 0.5 Litre               1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4002300     300.00
187 Reservoir bags 1 Litre 22F              1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4002290    1,250.00
188 Reservoir bags 2 Litre                1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4002280    1,350.00
189 Reverdin retractors 28 cm.              1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008410    1,450.00
190 Safil undyed No.3/0 2 70cm GS-60           1  โหล วัสดุการแพทย์ 3020480    1,712.00
191 Scalpel Handle No.3                 1  ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4008030    200.00
             ิ
192 Silk sterile No.1 ไม่ตดเข็ม             1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001570     588.50
193 Silk sterile No.2/0 (22mm)ติดเข็ม          1  โหล วัสดุการแพทย์ 3020360     676.24
194 Silk sterile No.2/0 (26mm)ติดเข็ม          1  โหล วัสดุการแพทย์ 3020370     650.56
              ิ
195 Silk sterile No.2/0 ไม่ตดเข็ม            1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001480     630.00
196 Silk sterile No.3/0 (26mm)ติดเข็ม          1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001510     749.00
              ิ
197 Silk sterile No.3/0 ไม่ตดเข็ม            1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001490     535.00
              ิ
198 Silk sterile No.4/0 ไม่ตดเข็ม            1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001500     481.50
199 Speculum No. S                    1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009680     700.00
200 Speculum- Grave vaginal 95x35 mm. No. M       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009610     750.00
201 Steri Gage steam                   1  ถุง วัสดุการแพทย์ 4009750    1,872.50
202 Sterile gas                     1  100g. วัสดุการแพทย์ 4001910    337.00
203 Stretoscope (Bell)                  1  set วัสดุการแพทย์ 4008110     400.00
204 Stretoscope (เด็ก)                  1  set วัสดุการแพทย์ 4008100    4,100.00
205 Stretoscope (ผู้ใหญ่)                1  set วัสดุการแพทย์ 4001740    4,200.00
206 Suction พูล 22 ซม. (รูใหญ่)             1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002720    1,450.00
207 Surgipro 2-0 90cm. V-20(26mm.)DA           1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001450    2,996.00
208 Surgipro 4/0 90cm.                  1  โหล วัสดุการแพทย์ 4008740    2,546.60
209 Surgipro 5/0 60cm. (13mm.)              1  โหล วัสดุการแพทย์ 4008750    2,782.00
210 Surgipro 6/0 60cm. (9mm.)              1  โหล วัสดุการแพทย์ 4008760    3,959.00
211 Surgipro II 3/0 75cm. CV-25DA(22mm.)         1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001460    3,210.00
212 Surgisorb 19mm. Curv.rev.cutt. 1.5(4/0) 75cm.    1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001530    1,240.00
213 Surgisorb 26mm. 1/2 circle round bodied 2(3/0)    1  โหล วัสดุการแพทย์ 3001470    1,045.00
214 Syringe ball No. 2                  1  ใบ วัสดุการแพทย์ 3001540      50.00
215 Syringe ball No. 4                  1  ใบ วัสดุการแพทย์ 3001550      53.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ       ขนาดบรรจุ    กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย    ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
216 Syringe ball No. 6                 1   ใบ วัสดุการแพทย์ 3000100      91.00
217 Syringe ball No. 8                 1   ใบ วัสดุการแพทย์ 3000990      75.00
218 Test kit.> Chlorine test kit range         1   set วัสดุการแพทย์ 4010280     321.00
219 Test kit.> Dissolved Oxygen test kit        1   set วัสดุการแพทย์ 4010290     481.50
220 Test kit.> pH test kit range            1   set วัสดุการแพทย์ 4010270     481.50
221 Test.> Attest B.I. (ETO)              1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4001860   5,510.50
222 Test.> Comply E.O. indicator            1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 3001430   1,144.90
223 Test.> Indox Tape 3/4"x60 yds           1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 3001360     374.50
224 Test.> Spore test                 1   set วัสดุการแพทย์ 4001730    3,370.50
225 Test.> Steam Apid Attest             50's กล่อง วัสดุการแพทย์ 4010030    3,370.50
226 Trey ขนาด 12x8x2.5 นิ้ว              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009620     890.00
227 Trey ขนาด 2 x 8 นิ้ว                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001510     75.00
228 Trey ขนาด 21 x 15 x 4 ซม.             1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008290     550.00
229 Trey ขนาด 4 x 8 นิ้ว                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001540     320.00
230 Trey ขนาด 8 x 3 นิ้ว                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009120     280.00
231 Trey ขนาด 8 x 5 นิ้ว                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008720     370.00
232 Trocar cath 12 Fr.                 1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4010470    320.00
233 Trocar cath 20 Fr.                 1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4008200    280.00
234 Trocar cath 24 Fr.                 1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4002500    280.00
235 Trocar cath 28 Fr.                 1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4002030    280.00
236 Trocar cath 32 Fr.                 1   ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4001880    280.00
237 T-tube No. 12                   1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4007860     95.00
238 T-tube No. 14                   1  เส้น วัสดุการแพทย์ 4007870     95.00
239 Umbilical Catheter No.5              1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 3020490    120.00
240 Undrine ล้างตา                   1   ใบ วัสดุการแพทย์ 4002040     335.00
241 Urenal                       1   ใบ วัสดุการแพทย์ 4001580      25.00
242 กรรไกรตัดก๊อส 14 ซม.                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4008130     650.00
243 กรรไกรตัดก๊อส 8 ซม.                1   อัน วัสดุการแพทย์ 4010050     850.00
244 กรรไกรตัดคอร์ท MOD USA.              1   อัน วัสดุการแพทย์ 4007990    3,000.00
245 กรรไกรตัดเนื้อ เมทซี่มบอม โค้ง 14 ซม.       1   อัน วัสดุการแพทย์ 4007970     850.00
246 กรรไกรตัดเนื้อ เมทซี่มบอม โค้ง 14.5 ซม.      1   อัน วัสดุการแพทย์ 4009850     850.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ        ขนาดบรรจุ   กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย   ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
247 กรรไกรตัดเนื้อ เมทซี่มบอม โค้ง 18 ซม.       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007980    1,350.00
248 กรรไกรตัดเนื้อ เมทซี่มบอม โค้ง 20 ซม.       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002710    1,450.00
249 กรรไกรตัดเนื้อ เมทซี่มบอม เบบี้ โค้ง 11 ซม.    1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007960     700.00
250 กรรไกรตัดเนื้อ เมโย โค้ง 17 ซม.          1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002660    1,300.00
251 กรรไกรตัดเนื้อ เมโย โค้ง 21 ซม.          1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002670    1,850.00
252 กรรไกรตัดไหม โอเปอร์ติ้ง โค้ง 13 ซม.        1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007950     650.00
253 กรรไกรตัดไหม โอเปอร์เรติ้ง โค้ง 14 ซม.       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4001430     600.00
254 กรรไกรตัดไหม โอเปอร์เรติ้ง ตรง 14 ซม.       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009870     600.00
255 กรรไกรตัดไหม โอเปอร์เรติ้ง ตรง 15 ซม.       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009880     650.00
256 กรรไกรตัดไหม โอเปอร์เรติ้ง ตรง 18 ซม.       1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007700     780.00
257 กรรไกรเมโย โค้ง 17 ซม.               1  อัน วัสดุการแพทย์ 4008280     820.00
258 กระดาษบันทึกข้อมูล EKG               1  หน่วย วัสดุการแพทย์ 4009520   2,400.00
259 กระดาษบันทึกภาพของเครื่องอัลตร้าซาวด์       1  หน่วย วัสดุการแพทย์ 4009510    980.00
260 กระเป๋าน้้าแข็ง                  1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4000670      93.00
261 กระเป๋าน้้าร้อน                  1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4000720      93.00
262 กล่องส้าลี ขนาด 3 นิ้ว               1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4001450     160.00
263 กล่องส้าลี ขนาด 4 นิ้ว               1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4002470     145.00
264 กล่องส้าลี ขนาด 5x5 นิ้ว              1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4009590     480.00
265 ขวด Chest Drain 1000 ซีซี             1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4001590     250.00
266 จุกยาง 2 รู พร้อมหลอดแก้ว สั้น 1 ยาว 1       1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002520     85.00
267 จุกยาง 2 รู พร้อมหลอดแก้ว สั้น 2          1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002530     85.00
268 จุกยาง 3 รู พร้อมหลอดแก้ว สั้น 2 ยาว 1       1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4002540     95.00
269 ชาร์จ อลูมเิ นียม                 1  อัน วัสดุการแพทย์ 4010460     450.00
270 ซองท้าปลอดเชื้อ 2"*200ม.              1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 4001950    672.00
271 ซองท้าปลอดเชื้อ 3"*200ม.              1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 4001960    883.00
272 ซองท้าปลอดเชื้อ 4"*200ม.              1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 4001970   1,067.00
273 ซองท้าปลอดเชื้อ 6"*200ม.              1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 4001980   1,552.00
274 ซองท้าปลอดเชื้อ ชนิดพับขอบ 6"*100ม.        1  ม้วน วัสดุการแพทย์ 4001990   1,445.00
275 ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 3               1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009780     250.00
276 ด้ามมีดผ่าตัด เบอร์ 4               1  อัน วัสดุการแพทย์ 4002650     550.00
277 ดีเวอร์ รีแทรดเตอร์ 50 MM (30 ซม.)         1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009860    2,150.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ        ขนาดบรรจุ    กลุ่ม   รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย    ยา   STOCK   หลังสุด    เหตุ
278 ตาข่ายสวมแขน                    1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4002110    1,100.00
279 ตาข่ายสวมนิ้ว                   1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4002100     800.00
280 ตาข่ายสวมศีรษะ                   1  กล่อง วัสดุการแพทย์ 4002090    2,300.00
281 ถ้วยแก้ว ขนาด 5.5 ซม. (เบอร์3)           1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4009270       55.00
282 ถ้วยไอโอดีน ขนาด 14 ออนซ์             1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4008690       80.00
283 ถ้วยไอโอดีน ขนาด 2 ออนซ์              1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4008590       47.00
284 ถ้วยไอโอดีน ขนาด 6 ออนซ์              1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4008120       54.00
285 ถาดนับเม็ดยา                    1  ชุด วัสดุการแพทย์ 4010320      250.00
286 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 13 นิ้ว           1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4010000      380.00
287 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 19 นิ้ว           1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4002490      580.00
288 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 7.5 นิ้ว          1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4001610      100.00
289 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 8.5 นิ้ว          1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4002480      100.00
290 ถาดสี่เหลี่ยมตื้น ขนาด 9 นิ้ว           1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4009020      148.00
291 ถาดหลุมท้าแผล                   1  ใบ วัสดุการแพทย์ 4009690      180.00
292 ถุงมือล้วงรก No. 7                 1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4002070    155.00
293 ถุงมือล้วงรก No. 7.5                1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4002080    155.00
294 ถุงมือล้างเครื่องมือแพทย์ NO. L          1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009480    280.00
295 ถุงมือล้างเครื่องมือแพทย์ NO. M          1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009470    280.00
296 แถบทดสอบน้้าตาลในเลือด               1  ชิ้น วัสดุการแพทย์ 4009980      14.00
297 ไนตรัสอ๊อกไซด์ (N2O)                1  ถัง วัสดุการแพทย์ 4010220     3,860.00
298 ใบเลื่อย (สกินกราฟ)                1  อัน วัสดุการแพทย์ 4007910      850.00
        ิ
299 ปรอทวัดไข้ดจิตอล                  1  อัน วัสดุการแพทย์ 4009670      240.00
300 ผ้าก๊อซสว๊อฟ ขนาด 12"x14" หนา 8 ชั้น        1  ผืน วัสดุการแพทย์ 3020520      54.50
301 ผ้าก๊อซสว๊อฟ ขนาด 2"x15" หนา 8 ชั้น        1  ผืน วัสดุการแพทย์ 3020500      42.50
302 ผ้าก๊อซสว๊อฟ ขนาด 5"x14" หนา 8 ชั้น        1  ผืน วัสดุการแพทย์ 3020510      51.00
303 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เบอร์ 10           1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009810   1,800.00
304 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เบอร์ 5           1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009710   1,800.00
305 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เบอร์ 6           1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009720   1,800.00
306 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เบอร์ 7           1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009730   1,800.00
307 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เบอร์ 8           1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009790   1,800.00
308 รองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เบอร์ 9           1   คู่  วัสดุการแพทย์ 4009800   1,800.00
ลำดับ         รายการเวชภัณฑ์ฯ         ขนาดบรรจุ      กลุ่ม     รหัส   ราคาซื้อ     หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย       ยา      STOCK   หลังสุด     เหตุ
309 รีแทรดเตอร์ ดีเวอร์ 25 MM (30ซม.)          1   อัน วัสดุการแพทย์ 4002680        1,850.00
310 รีแทรดเตอร์ ดีเวอร์ 38 MM (30ซม.)          1   อัน วัสดุการแพทย์ 4002690        2,250.00
311 รีแทรดเตอร์ พัฟโฟว์ แอปโดมินอล           1   อัน วัสดุการแพทย์ 4002730        13,500.00
312 รีแทรดเตอร์ อาร์มมี่ 21 ซม.             1   อัน วัสดุการแพทย์ 4010130        1,750.00
313 เรดิแวค 400 ซีซี พร้อมสาย No. 14          1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4007880         250.00
314 เรดิแวค 400 ซีซี พร้อมสาย No. 16          1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4007890         250.00
315 ล้อ ขนาด 6 นิ้ว                   1   ล้อ วัสดุการแพทย์ 4009030         475.00
316 ล้อ ขนาด 6 นิ้ว มีเบรค               1   ล้อ วัสดุการแพทย์ 4009040         560.00
317 แว่นตานิรภัย                    1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001850         230.00
318 สายวัดรอบเอว                    1   เส้น วัสดุการแพทย์ 4009970           28.00
319 สายหรีด เครื่อง EKG. Cardiocare 2000        1   set วัสดุการแพทย์ 4010430        9,500.00
320 สายหรีด เครื่อง EKG. Kent-302            1   set วัสดุการแพทย์ 4010440        13,500.00
321 สารท้าความสะอาดผสมเอนไซม์ ขนาด 3.8 ลิตร       1   ขวด วัสดุการแพทย์ 4009890        3,306.30
322 หมวกผ่าตัด Disp.                  1   ห่อ วัสดุการแพทย์ 4008850         115.00
323 หม้อแปลงไฟฟ้า                    1   EA. วัสดุการแพทย์ 4009580        1,250.00
324 หลอดไฟ 12 V 50 W                  1  หลอด วัสดุการแพทย์ 4009570         650.00
325 หลอดไฟผ่าตัด 24 V 30 W               1  หลอด วัสดุการแพทย์ 4002460         900.00
326 หลอดไฟผ่าตัด 24 V 40 W               1  หลอด วัสดุการแพทย์ 4002230        2,400.00
327 หลอดไฟส้าหรับโคมไฟล้อเลื่อน 24 V 50 W        1  หลอด วัสดุการแพทย์ 4009320        1,000.00
328 หัวจี้พร้อมสาย Foot Control             1   เส้น วัสดุการแพทย์ 4002010         190.00
329 หัวจี้พร้อมสาย Hard Control             1   เส้น วัสดุการแพทย์ 4002000         190.00
330 เหล็กกดลิ้น ขนาด 15 ซม.               1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001300           30.00
331 เหล็กกดลิ้น ขนาด 17 ซม.               1   อัน วัสดุการแพทย์ 4001290           35.00
      ่
332 อุปกรณ์ตอพ่วงเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ      1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4010330        9,000.00
333 อูมเซท                       1   ชุด วัสดุการแพทย์ 4002340        1,500.00


 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ไม่ Stock/มีทะเบียนควบคุมที่พัสดุ) / (Zz.>)
ลำดับ         รายการเวชภัณฑ์ฯ         ขนาดบรรจุ      กลุ่ม     รหัส   หมาย      หมาย
 ที่      ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย       ยา      STOCK    เหตุ      เหตุ
 1 Drainage suction (342VG.)              1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4008710   14,800.00
 2 Ekg 10 Lead Patient Cable for Bionet         1   เส้น   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008890   16,000.00
ลำดับ           รายการเวชภัณฑ์ฯ       ขนาดบรรจุ      กลุ่ม     รหัส   ราคาซื้อ      หมาย
 ที่       ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย      ยา      STOCK   หลังสุด       เหตุ
 3 Electrocardiograph with Recorder (EKG.)       1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4008920   90,000.00
 4 Extraction cups 40 mm.                1  set   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008960   21,000.00
 5 Extraction cups 50 mm.                1  set   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008970   21,000.00
 6 High Power Suction                  1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002020   35,000.00
 7 Infusion pump 230 V                 1  set   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008480     0.00  แถมฟรีตามโปรโมชั่น

 8 Limb Clamb Electrode                 1  ชุด   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008910   4,500.00
 9 Monitor Oxigen Saturation              1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009450   35,000.00
 10 Peak flow ATS scale (Adult)-เครื่องทดสอบปอด     1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009460   1,200.00
 11 Podo scope -เครื่องตรวจเท้า             1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009550   9,000.00
 12 Pulse Oximeter                   1  Unit   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009560   35,000.00
 13 Pulse Oximeter + NIBP                1  Unit   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008610   55,000.00
 14 Reusable SpO2 Sensor Neonate Rubber Wrap      1  เส้น   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008930   12,000.00
 15 Suction Chest Electrode               1  ชุด   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008900   4,500.00
 16 Vapor 2000 Isofluranc                1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002550   90,000.00
 17 Walker แบบด้าน                   1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4010090    600.00
 18 กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน         1  ใบ    ครุภัณฑ์การแพทย์  4008060    500.00
 19 ก้านร่มแบบพับได้                  1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009360    350.00
 20 เกจ์ออกซิเจน                    1  ชุด   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008600   3,000.00
 21 เกจ์ออกซิเจนพร้อมประแจ               1  ชุด   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009760   3,000.00
 22 เก้าอี้กลม (ธรรมดา)                 1  ตัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008730   2,850.00
 23 เก้าอี้กลม Stanless ปรับระดับได้          1  ตัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4007730   4,400.00
 24 เครื่อง Suction mobile               1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002060   21,600.00
 25 เครื่องควบคุมการให้สารละลายในหลอดเลือดด้า      1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4010450   48,500.00
 26 เครื่องช่วยพยุงเดิน                 1  ตัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009280    600.00
              ้
 27 เครื่องช่วยพยุงเดิน (มีลอมีเบรค)          1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009070   7,500.00
 28 เครื่องชั่งน้้าหนัก + วัดส่วนสูง          1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4001340   6,200.00
 29 เครื่องชั่งน้้าหนักเด็กอ่อนพร้อมแถบวัดความยาว    1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009770   4,200.00
 30 เครื่องชั่งน้้าหนักบุคคล (แบบยืน)          1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002510   1,200.00
 31 เครื่องดูดเสมหะ แบบมีแบตเตอรี่ในตัว         1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4001940   24,000.00
 32 เครื่องตรวจสอบน้้าตาลในเลือด            1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009990     0.00  แถมฟรีตามโปรโมชั่น

 33 เครื่องพ่นละอองยา (Nebuilzer)            1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4008940   35,000.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ        ขนาดบรรจุ      กลุ่ม     รหัส   ราคาซื้อ   หมาย
 ที่       ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์  จานวน หน่วย      ยา      STOCK   หลังสุด    เหตุ
 34 เครื่องลดปวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นความถี่สูง      1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009500   70,000.00
 35 เครื่องวัดคลอรีน                  1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4010020   26,900.00
 36 เครื่องวัดความดัน Digital              1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002050   3,900.00
 37 เครื่องวัดความดัน ชนิดล้อเลื่อน           1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4010400   9,200.00
 38 เครื่องวัดความดัน ตั้งโต๊ะ (เด็ก)          1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4008700   2,500.00
 39 เครื่องวัดความดัน ตั้งโต๊ะ (ผู้ใหญ่)        1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4001890   2,100.00
 40 เครื่องวัดความดัน ติดผนัง              1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009310   4,200.00
 41 เครื่องวัดความดัน แบบกระเป๋า            1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4001500    650.00
 42 เครื่องวัดความดัน อัตโนมัติ             1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002180   3,900.00
 43 เครื่องวัดความดันลูกตา               1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009010   12,500.00
 44 เครื่องวัดชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4010370   36,500.00
 45 เครื่องวัดแสง                    1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4010040   3,547.05
           ิ
 46 เครื่องวัดอุณหภูมทางหน้าผาก             1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4008950   2,400.00
           ิ
 47 เครื่องวัดอุณหภูมแบบอินฟาเรด            1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4010250   4,500.00
 48 เครื่องส่องตรวจตา หู                1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4002240   8,000.00
 49 เครื่องอุ่นเพาะเชื้อ (290 Auto Reader)       1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009950   77,040.00
 50 โคมไฟผ่าตัด (ผ่าตัดเล็ก)              1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009080   7,500.00
 51 โคมไฟส่องตรวจ                    1  ชุด   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008260   16,500.00
 52 ตู้อุ่นผ้าห่มและน้้าเกลือ              1   ตู้   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008620   99,000.00
 53 เตียงรับบริจาคโลหิตในสถานที่            1  หลัง   ครุภัณฑ์การแพทย์  4002220   13,000.00
 54 เตียงสเตรทเชอร์ 1 ไก                1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008270   29,500.00
 55 โต๊ะเมโย                      1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008860   3,800.00
 56 โต๊ะเมโย สแตนเลส                  1  ตัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4001930   4,800.00
         ้
 57 ถังขยะกลม มีลอและกันชน               1  ใบ    ครุภัณฑ์การแพทย์  4009000   2,950.00
 58 ท่อ Oxygen ขนาด 0.5 คิว               1  ท่อ   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008780   3,100.00
 59 ท่อ Oxygen ขนาด 1.5 คิว               1  ท่อ   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008790   3,400.00
    ่       ้
 60 ที่ชวยฝึกเดินแบบมีลอ ขนาดกลาง            1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008490   1,500.00
 61 ที่วัดส่วนสูงแบบมีฐาน                1   ที่   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009960   1,400.00
 62 บันไดขึ้นเตียง 1 ขั้น                1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009200    650.00
 63 เบาะลมรองนั่ง (ป้องกันแผลกดทับ)           1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009370   6,500.00
 64 เปลสนาม                       1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009430   7,000.00
ลำดับ          รายการเวชภัณฑ์ฯ          ขนาดบรรจุ      กลุ่ม     รหัส   ราคาซื้อ    หมาย
 ที่       ที่ควบคุมและจัดเก็บที่คลังเวชภัณฑ์    จานวน หน่วย      ยา      STOCK   หลังสุด     เหตุ
 65 แผ่นเลื่อนตัวคนไข้                   1  แผ่น   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009440   7,500.00
 66 ฟองน้้าอัดรองตัวผู้ป่วย                 1  แผ่น   ครุภัณฑ์การแพทย์  4010110     600.00
 67 ไม้ค้ายัน (อลูมเิ นียม)                 1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008540     420.00
 68 ไม้ค้ายัน ยางพารา 48 นิ้ว                1   คู่   ครุภัณฑ์การแพทย์  4010100     350.00
 69 ไม้เท้า (คนตาบอด) พับได้                1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008530     300.00
 70 ไม้เท้า (อลูมเิ นียม) 3 ขา               1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008520     350.00
 71 ไม้เท้า (อลูมเิ นียม) 4 ขา               1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009380     350.00
 72 ไม้เท้าหัวฆ้อน                     1  ตัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009290     250.00
 73 ไม้เท้าหัวฆ้อน 3 ขา                   1  ตัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009300     460.00
 74 รถเข็นของ (ตาข่าย) 1 ชั้น                1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4007720   15,500.00
 75 รถเข็นของ (ตาข่าย) 2 ชั้น                1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4007710   15,500.00
 76 รถเข็นฉุกเฉินช่วยชีวิต 3 ลิ้นชัก            1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009100   11,500.00
 77 รถเข็นผู้ป่วย (คนพิการ) พับได้             1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008500   3,500.00
 78 รถเข็นผู้ป่วย (แบบนั่ง)                 1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008070   24,000.00
 79 รถเข็นผู้ป่วย (เปลนอน)                 1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4007740   23,000.00
 80 รถเข็นผู้ป่วย (เปลนอนสแตนเลส)              1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4007900   18,500.00
 81 รถเข็นผู้ป่วย (เปลหาม)                 1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008550   28,000.00
 82 รถเข็นผู้ป่วย (สามล้อโยก)                1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008510   6,700.00
 83 รถฉีดยาและดมยา                     1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009090   4,300.00
 84 รถท้าแผล                        1  คัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009700   11,000.00
 85 วงล้อบริหารไหล่และแขน                  1  ชุด   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008560   13,500.00
 86 สกินกราฟ                        1  อัน   ครุภัณฑ์การแพทย์  4007940   34,500.00
 87 เสาน้้าเกลือ                      1  ต้น   ครุภัณฑ์การแพทย์  4008870   1,800.00
 88 หม้อต้มแผ่นประคบร้อน                  1  เครื่อง  ครุภัณฑ์การแพทย์  4009490   1,800.00
 89 หม้อนึ่งส้าลี ขนาด 24x18 cm.              1  ใบ    ครุภัณฑ์การแพทย์  4008880   2,300.00
 90 หัวเครื่อง Ultrasound                  1  หัว   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009350   28,000.00
 91 หุ่นฝังเข็มชาย ขนาด 60 ซม.               1  set   ครุภัณฑ์การแพทย์  4009210   1,200.00


 *           *               *      *       *       *     *       *
                            ี่
             บัญชีรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ทขอเบิกจาก งปม.2554
           โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตาบลนากอก ตาบลบุ่งค้า อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ลำดับ        รายการเวชภัณฑ์ฯ     ขนาดบรรจุ          กลุ่ม        รหัส        ราคาซื้อ  จานวน  หมาย
 ที่   ่          ่
     ทีควบคุมและจัดเก็บทีคลังเวชภัณฑ์ จานวน หน่วย           ยา        STOCK        หลังสุด   เบิก  เหตุ
 1     ่
    เครืองส่องตรวจตา หู         1   เครือง
                            ่      ครุภัณฑ์การแพทย์    4002240        8,000.00  1
 2   โคมไฟผ่าตัด (ผ่าตัดเล็ก)      1   เครือง่     ครุภัณฑ์การแพทย์    4009080        7,500.00  1
 3   ถังขยะกลม มีล้อและกันชน       1    ถัง      ครุภัณฑ์การแพทย์    4009000        2,950.00  1
 4      ่
    เครืองวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก     1   เครือง ่    ครุภัณฑ์การแพทย์    4008950        2,400.00  1
 5       ่ ่
    เครืองชังน้้าหนัก + วัดส่วนสูง   1   เครือง  ่   ครุภัณฑ์การแพทย์    4001340        6,200.00  1
                    รวม                                    27,050.00

                                ่
                              ลงชือ ............................................. ผูเ้ บิกฯ
                                 ( นายอรชุน มาลาพันธ์ )
                                 จนท.คลังฯ สถานีอนามัยฯ


                                ่
                              ลงชือ .....................................
                                 ( นายรังสรรค์ คีละลาย )
                                    ผอ.รพ.สต.นากอก

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:336
posted:12/21/2011
language:Thai
pages:15