Advice for AF good development ACTIVATORS

Document Sample
Advice for AF good development ACTIVATORS Powered By Docstoc
					Advice for AF good development
                    ACTIVATORS

               General case for must supplementation


                            Actibiol 30 g/hl   Oenostim 30 g/HL
N > 220 mg/l                Vitaferment     Vitaferment       Vitaferment
N= 100-220 mg/l                   Actibiol 30 g/hl    Oenostim 30 g/hl                Vitaferment      Vitaferment     Vitaferment
N <100 mg/l           Actiiol 30 g/hl    Actibiol 30 g/hl   Oenostim 30 g/hl                 <12 % vol     12-14 % vol         >14 %vol                      White wines particular cases


           20°C
               Actibiol 40 g/hl  Actibiol 30 g/hl     Actibiol 20 g/hl
               Granucel 40-60 g/hl Granucel 20-30 g/hl
   AF temperature
                                      Vitaferment
               Vitaferment     Vitaferment

           15 °C
               Oenostim 30 g/hl  Oenostim 30 g/hl     Vitaferment
               Granucel 40-60 g/hl Granucel 20-30 g/hl    Oenostim 30 g/hl
               Vitaferment     Vitaferment

           13 °C
                         50           100

                              Turbidity