IMENIK HTZ uprava in DZS V2

Document Sample
IMENIK HTZ uprava in DZS V2 Powered By Docstoc
					Imenik PV


Naziv                    Priimek in ime       Telefonska št. Lokacija     Tip aparata
Upravna zgradba HTZ:
Uprava HTZ:
Direktor HTZ                 Radovanović Dejan     03 898 40 10   pritličje     Aastra 55i
Vodja finančne službe HTZ             Krk Sonja       03 898 40 14   pritličje     Aastra 55i


Finančna služba:
Likvidator 1 - Finančna služba         Ograjenšek Alenka    03 898 40 22    pritličje     Aastra 31i
Likvidator 2 - Finančna služba          Petek Suzana      03 898 40 27    pritličje     Aastra 31i
Referent za plačilni promet in blagajna     Omerzu Marta      03 898 40 21    pritličje     Aastra 31i
Finančni Anal.in ref. Za poslov. S tujino    Berložnik Sonja     03 898 40 20    pritličje     Aastra 31i
Likvidator 2                   Beg Zdenka      03 898 40 12    pritličje     Aastra 31i
Finančni planer in analitik            Riček Anja      03 898 40 43  1.nadstropje     Aastra 31i


Oddelek Kadrovsko splošnega področja:
Vodja kadrovsko splošnega področja        Lukner Janko      03 898 4029  1. nadstropje    Aastra 55i
Tajnica direktorja                Berke Erika      03 898 40 01    pritličje     Aastra 55i
Pomočnik pri vodenju področja VZD HTZ       Lužar Miran      03 898 40 15  1.nadstropje     Aastra 31i
Organizator Izobraževanja            Filipović Ilinka    03 898 40 23  1.nadstropje     Aastra 31i
Tehnolog sistema kakovosti           Štekovič Damjan     03 898 21 46  1. nadstropje    Aastra 31i


Oddelek plansko analitske službe:
Vodja plansko analitske službe          Vičar Branka      03 898 40 30  1.nadstropje     Aastra 55i
Referent kontrolinga                Gril Brigita     03 898 40 26  1. nadstropje    Aastra 31i
Referent izdajanja faktur             Mevc Sonja      03 898 40 19  1.nadstropje     Aastra 31i
Tehnični dokumentarist              Vodišek Slava     03 898 40 44    pritličje     Aastra 55i


Delavnica zaščitnih sredstev (DZS):


Oddelek SM storitve in proizvodnja:
Vodja SM storitve in proizvodnja         Zorko Bojan      03 898 40 36   pritličje     Aastra 55i
Pripravnik 1                   Dobovičnik Anja    03 898 40 28   pritličje     Aastra 31i

Oddelek proizvodnje zaščitnih sredstev:
Vodja proizvodnje zaščitnih sredstev       Goršek Andrej     03 898 40 41   pritličje      Aastra 31i
Nadzornik Čevljarskih del             Hribar Maja     03 898 40 47   pritličje      Aastra 31i
Obračunski tehnik                Borovnik Minka     03 898 40 32   pritličje      Aastra 31i
Tehnolog proizvodnje zaščitnih sredstev    Druks Papež Nina     03 898 40 33   pritličje      Aastra 31i
Skladiščnik                    Djuzalić ReĎo     03 898 40 37   pritličje      Aastra 31i
                        Čevljarski oddelek    03 898 40 39   pritličje      Aastra 31i
                        Krojaški oddelek    03 898 40 38   pritličje      Aastra 31i
                         Oddelek pene      03 898 40 24   pritličje      Aastra 31i
Hozjan Janez                 Kontejner pri delavnici  03 898 40 45   pritličje      Aastra 31i

                         Vratarnica 1      int št. 2109   pritličje
                         Vratarnica 2      int Št. 2109   pritličje

FAX Številke:                             FAX ŠTEVILKE
Upravna zgradba HTZ (Tajništvo)                     03 898 40 40
Upravna zgradba HTZ (Finančna služba)                  03 898 40 25
Delavnica zaščitnih sredstev                      03 898 40 46
Inventarna številka  Razširitveno polje  Preusmeritve  Dodatni SIP račun Predstavljanje   Zapora klicev    VM DR   TELEF189                                           svet
   TELEF188                                           svet   TELEF163                                        nacionalno, mobilno
   TELEF167                                           svet
   TELEF166                                        nacionalno, mobilno
   TELEF129                                           svet
   TELEF128                                           svet
   TELEF126                                        nacionalno, mobilno   TELEF120                                           svet
   TELEF194        da                                  svet
   TELEF170                                           svet
   TELEF130                                           svet
   TELEF131                                           svet   TELEF190                                        nacionalno,mobilno
   TELEF165                                        nacionalno, mobilno
   TELEF127                                        nacionalno, mobilno
   TELEF125
   TELEF193                                           svet
   TELEF154                                        nacionalno, mobilno


   TELEF168                                        nacionalno, mobilno
   TELEF132                                        nacionalno,mobilno
   TELEF172                                        nacionalno,mobilno
   TELEF153                                        nacionalno,mobilno
   TELEF164                                        nacionalno,mobilno
   TELEF124                                        nacionalno,mobilno
   TELEF169                                        nacionalno,mobilno
   TELEF123                                        nacionalno,mobilno
   TELEF171                                        nacionalno,mobilno

                                                  interno
                                                  interno
Dolžina kabla  Stikalo in port  VLAN id  Opombe   5       1/34       32   PC-11
   3       1/33       32   PC-17   5       1/39       32   PC-15
   3       1/38       32   PC-16
   3       1/37       32   PC-14
           1/35       32   PC-12
   3       1/36       32   PC-13
   5       1/47       32   PC-02   3       1/41       32   PC-05
   3       1/40       32   PC-09
   3       1/43       32   PC-07
   3       1/42       32   PC-08
   3       1/44       32   PC-06   3       1/45       32   PC-04
   3       1/48       32   PC-01
   3       1/46       32   PC-03
                   32
   3       1/48       32   PB-15
   5       1/38       32   PB-07


   3       1/45       32   PB-06
   3       1/47       32   PA-20
   3       1/46       32   PB-11
   3       1/43       32   PB-12
   3       1/42       32   PB-11
   3       1/44       32   PB-02
   5       1/40       32   PB-05
   3       1/41       32   PB-03
   3       1/39       32   PB-18

                   32
                   32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56
posted:12/20/2011
language:Croatian
pages:3