Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PowerPoint-esitys - PowerPoint

VIEWS: 174 PAGES: 26

									Laskentatoimen ja rahoituksen

  TIETOKANNAT

   JOTT 18.10.2010
    Jaakko Tyynelä
 Luennon rakenne
 Tilinpäätöstietokannat
 Rahoitusmarkkinatietokannat
 Muut tietokannat

 Tietokantojen käyttöohjeet ja -ehdot
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä      2
Tilinpäätöstietokannat
ETLA:n tilinpäätöstietokanta
  runsaat 500 suurinta suomalaisyritystä
  periodi 1986-2009
  YTN:n ohjeiden mukaan oikaistut tilinpäätökset
  runsaasti tunnuslukuja
  etuna pitkä aikaperiodi
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä            3
Tilinpäätöstietokannat
Voitto+ -tietokanta
   runsaat 152.000 toimivaa ja lähes 5.000 lakannutta
   suomalaisyritystä
   verkkoversiossa 5 viimeisintä tilikautta
    - arkistoja 1990-luvun alkupuolelle saakka
   muutamia tunnuslukuja
   yhteystietoja
   etuna suuri yritysjoukko ja hyvät hakutoiminnot
   mahdollisuus käyttää tietokoneluokissa
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä              4
Voitto+ -tietokanta
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä  5
Voitto+ -tietokanta
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä  6
Tilinpäätöstietokannat
Pörssiyhtiöiden vuosikertomukset
   uusimmat vuosikertomukset netistä HKKK:n
   yrityspalvelimelta (linkki löytyy tietokantasivuiltamme)
   vanhoja painettuja vuosikertomuksia neuvonta-assistentilta
   vuosikertomuksista löytyy monia tilinpäätöseriä ym. joita ei
   ole varsinaisissa tilinpäätöstietokannoissa
   lisäksi tekstimuotoista informaatiota
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                   7
Vuosikertomukset
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä  8
Vuosikertomukset
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä  9
Tilinpäätöstietokannat
Thomson One Banker Analytics
Laaja valikoima tilinpäätös- ja markkinadataa ympäri maailman.
Koostuu useista tietokannoista:
    Worldscope
    I/B/E/S History
    First Call
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                  10
Tilinpäätöstietokannat: Worldscope
Worldscope
  tilinpäätös- ja markkinatietoja yli 31.000 toimivasta ja 9.000
  lakanneesta yrityksestä yli 50 markkinalta ympäri maailman
  kattaa yli 96% maailman osakemarkkinoiden markkina-
  arvosta
  vuosittaista tilinpäätösdataa parhaimmillaan vuodesta 1980
  alkaen, neljännesvuosidataa 32 vuosineljännekseltä ja
  kuukausittaista markkinadataa vuodesta 1980
  todella suuri määrä tp-eriä ja tunnuslukuja
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                    11
Tilinpäätöstietokannat: I/B/E/S History
Thomson I/B/E/S History
 Historical Consensus Time Series Estimates
 130 Exchanges
 Over 35.000 companies in 60 established and emerging
  markets
 Historical Consensus Information, P/E, Recommendations,
  Sales, EBITDA, EPS
 US data from 1976, international data from 1987
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä               12
Tilinpäätöstietokannat
Amadeus
 laaja eurooppalainen taloustietokanta
 tilinpäätöstietoja jopa kymmenen viimeisen vuoden ajalta
  (tuloslaskelma, taseet ja tunnusluvut) sekä olemassa olevat
  konsernitilinpäätökset.
 myös mm. yritystunnus (y-tunnus), yhteystiedot, yhtiömuoto,
  rekisteröintipäivä, toimiala, henkilökunnan lukumäärä,
  tilintarkastajat, osakkaat, tytäryhtiöt, omistajat sekä
  omistusosuudet.
 lisäksi mm. Reutersin yhtiöitä koskevia uutisia, markkinahintoja
  sekä toimiala- ja pörssilistautumistiedot.
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                    13
Tilinpäätöstietokannat
Audit Analytics
  tilintarkastuksen aihepiiriin keskittyvä tietokanta
  painottuu yhdysvaltalaisiin ja/tai Yhdysvalloissa
  noteerattaviin yrityksiin
  mm. yritysten tilintarkastusyhteisöjen nimet, tilintarkastajien
  vaihdokset, palkkiot, lausunnot ym.
  tiedot alkavat vuodesta 2000
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                    14
Rahoitusmarkkinatietokannat
Helsingin Pörssin osto- ja myyntitarjousaineisto
   osto- ja myyntitarjoukset päivän lopussa, päivän
   päätöshinta, päivän ylin ja alin hinta, vaihtomäärät
   vuodet 1987-2009
   osakkeet, warrantit, merkintäoikeudet
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä               15
Rahoitusmarkkinatietokannat
Helsingin Pörssin intraday-aineisto
   kaikki pörssilistalla tehdyt kaupat
   - kurssi, kappalemäärä, kellonaika, syntytapa, välittäjät
   vuodet 1987-2009
   osakkeet, warrantit, merkintäoikeudet
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                  16
Rahoitusmarkkinatietokannat
Helsingin Pörssin ja pörssiyhtiöiden tiedotteet
    keskeiset pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuden mukaisesti
    Pörssiin lähettämät tiedotteet, viranomaistiedotteita ja Pörssin
    omia tiedotteita
    mm. osavuosikatsauksia sekä ilmoituksia osakeanneista, spliteistä,
    yrityskaupoista, henkilöstöjärjestelyistä jne.
    tietoja heinäkuusta 1992 vuoden 2009 loppuun
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                      17
Rahoitusmarkkinatietokannat
Datastream
    lähes 80.000 osakkeen markkinatietoja yli 60 markkinalta jopa 20
    vuoden ajalta
    yli 80.000 markkinaindeksiä ympäri maailman
    rahastoja
    yli 90.000 bondia
    yli 50.000 bond-indeksiä
    yli 90.000 warrantia
    yli 400.000 erilaista makromuuttujaa joista yli 4.000 Suomesta
    valuuttakursseja
    korkoja
    futuureja (lähes 1.000 erilaista sarjaa, ei suomalaisia )
    optioita (lähes 500 sarjaa, Suomesta vain OMXH 25 -optio
    Eurexista)
    suuri määrä raaka-aineiden hintasarjoja

JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                       18
Rahoitusmarkkinatietokannat
Sijoitusrahastotietokanta
    dataperiodi on maksimissaan vuodesta 1994 vuoden 2004
    toukokuun alkuun
    suomalaista dataa
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                 19
Rahoitusmarkkinatietokannat
Lontoon johdannaispörssin (LIFFE) aineisto
 Aineistossa on osake- ja indeksijohdannaisten päivädataa
  1980-luvulta vuoden 2005 loppuun saakka. Lainaukset LIFFE:n
  omista aineistokuvauksista:
    End of Day Data - Equity Options: This package contains end of
    day data: - ie.Open, High, Low, Close, Volume and Open Interest
    for futures contacts and Open, High, Low, Close, Volume, Open
    Interest, Underlying, Volatility and ATM Volatility for option
    contracts.
    End of Day Data - Index Futures: This package contains end of
    day data: - ie.Open, High, Low, Close, Volume and Open Interest
    for futures contacts and Open, High, Low, Close, Volume, Open
    Interest, Underlying, Volatility and ATM Volatility for option
    contracts.
    Tick Data (2005): Timestamp, Delivery, Call or Put, Strike,Type,
    Price, Volume
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                       20
Rahoitusmarkkinatietokannat
Nordpoolin tietokanta
    sähköpörssi Nordpoolin tietokannasta löytyy paljon
     sähkömarkkinoihin liittyvää dataa
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                21
Muut tietokannat
ETLA:n makrotaloudellinen tietokanta
    n. 35.000 taloudellista aikasarjaa OECD-maista
    merkitys vähentynyt Datastreamin myötä
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä              22
Muut tietokannat
Thomson One Banker Deals
    Mergers and Acquisitions More than 400,000 Global Transactions
    since 1977
    Equity More than 80,000 Global Transactions since 1970
    Fixed Income More than 260,000 Global Transactions since 1970
    Syndicated Loans More than 92,000 Global Transactions since
    1982
    Project Finance More than 3,800 Global Transactions since 1990
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                      23
Tietokantojen käyttö
 Laskentatoimen ja rahoituksen tutkijoiden ja opiskelijoiden
  käyttöön. Tietojen käyttäminen tai luovuttaminen kaupallisiin
  tarkoituksiin on kielletty.
 Varsinaisista tietokannoista Voitto+ on vapaasti opiskelijoiden
  käytettävissä yliopiston PC-luokissa
 Suurinta osaa tietokannoista eivät opiskelijat pääse itse
  käyttämään.
    aineistopyyntö Jaakko Tyynelälle
    henkilökohtaisesti tai sähköpostilla
    mieti muuttujat ja aikaperiodit etukäteen
     - tutki nettisivuja http://lipas.uwasa.fi/~jaty/dbases.html
    aineiston toimitus sähköpostitse, cd:llä, muistitikulla…
    varaa aikaa aineiston toimittamiseen n. viikon verran


JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä                     24
Tutustu nettisivuun
http://lipas.uwasa.fi/~jaty/dbases.html
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä      25
Omatoimiselle tiedonhakijalle
JOTT 18.10.2010 Jaakko Tyynelä  26

								
To top