Docstoc

comunicat septembrie 2011

Document Sample
comunicat septembrie 2011 Powered By Docstoc
					                                     COMUNICAT INFORMATIV
 Agenţia Proprietăţii Publice anunţă desfăşurarea, în perioada 20 - 23 septembrie 2011, la Bursa de Valori a licitaţiilor "cu strigare" de privatizare a acţiunilor
                         statului din următoarele societăţi pe acţiuni, în loturi unice


                                                                                                  cota parte
     numărul de                                                                       numărul cota parte numărul de
                                                                  preţul   preţul iniţial                    a statului
    înregistrare în                                                                     total de  a statului  acţiuni
nr.                 denumirea bunului proprietate de                        capitalul   nominal al de vânzare                       în capitalul
   Registrul de Stat al  IDNO                  genul de activitate      adresa                            acţiuni    în   proprietate
d/o                   stat supus privatizării                          social, lei   unei     al unei                      social pusă
   Valorilor Mobiliare                                                                    proprie  capitalul de stat puse
                                                                 acţiuni, lei acţiuni, lei                       în
       (ISIN)                                                                      tate de stat social,% în vânzare
                                                                                                  vânzare,%


                                   comerţul cu cărţi,
                  S.A.Uniunea Librăriilor                or.Căuşeni,
1   MD14UNLI1003 1003608001294                   ziare şi rechizite                 86,275     5.00      6.00    17,255 100.000      17,255  100.000
                  "UNLIB"                        str.M.Eminescu, 10
                                   de birou
                                   construcţie-     MD-2023,
                                   montaj a       mun.Chişinău,
2   MD14OCON1004 1003600025379 S.A."Electrocon"                                 10,100,000     10.00     30.00   1,010,000 100.000    1,010,000   100.000
                                   obiectelor      str.Meşterul Manole,
                                   energetice      14/1
                                   construcţia
                                              MD-7440, or.Taraclia,
3   MD14LIOR1007 1003610001808 S.A."Amelioratorul"         reţelelor de                  1,851,260     10.00     27.00    183,987   99.385   183,987    99.385
                                              str.Voczalinaia, 91
                                   canalizare
                                   producerea şi
                                              MD-3702, or.Străşeni,
4   MD14MASR1000 1003600079257 S.A."Maşrut"            repararea                   3,819,070     10.00     18.00    374,689   98.110   374,689    98.110
                                              str.M.Costin, 2
                                   maşinilor rutiere
                                   achiziţia,
                  S.A."Fabrica de Fermentare a   prelucrarea prima   MD-3501, or.Orhei,
5   MD14FATN1002 1003606014502                                          18,486,116     20.00      8.58    878,737   95.070   878,737    95.070
                  Tutunului din Orhei"       şi fermentarea    str.Negruzzi, 99A
                                   tutunului
                                   producerea
                  S.A."Uzina de maşini de                MD-5902, or.Făleşti,
6   MD14SALU1006 1002602003026                   maşinilor de                 15,435,775      1.00      2.40  14,528,748   94.124 14,528,748     94.124
                  salubritate din Făleşti"                str.Eminescu, 61
                                   salubritate
                                   proiectări în
                                   domeniul
                  S.A."Institutul de cercetări   construcţiei de    MD-3100, mun.Bălţi,
7   MD14RIFA1001 1002602000519                                          1,920,695      5.00     65.00    356,896   92.908   356,896    92.908
                  ştiinţifice "Rif-Acvaaparat"   aparate marine şi   str.Decebal,9
                                   sistemelor
                                   informaţionale
                                   producerea şi
                                              MD-7201,
                  S.A."Fabrica de Fermentare a   realizarea
8   MD14TUTF1002 1003606002482                              or.Şoldăneşti,     13,225,603     20.00      1.20    603,213   91.219   603,213    91.219
                  Tutunului din Şoldăneşti"    tutunului
                                              str.Regiei, 77
                                   fermentat
                                   importul şi
                                   comercializarea    mun.Chişinău,
9   MD14COBI1006 1002600000227 S.A."Combustibil Solid"       combustibilului                3,359,652      6.00     12.00    436,924   78.030   436,924    78.030
                                              str.V.Alecsandri, 78
                                   solid, lichid şi
                                   gazos
                                   ameliorarea      or.Hînceşti,
10  MD14FREG1009 1002605000510 S.A."Fregata"                                    925,545      1.00      1.00    720,515   77.848   720,515    77.848
                                   solului        str.Industrială, 24
                                   producţia de
                                              MD-3100, mun.Bălţi,
11  MD14ARTU1009 1002602000612 S.A."Răut"             menire tehnico-                49,326,039      7.00     32.00   5,392,106   76.521  5,392,106    76.521
                                              str.Decebal,13
                                   productivă
                                                                                                         1
                                                                                                   cota parte
     numărul de                                                                        numărul cota parte numărul de
                                                                   preţul   preţul iniţial                    a statului
    înregistrare în                                                                      total de  a statului  acţiuni
nr.                 denumirea bunului proprietate de                        capitalul   nominal al de vânzare                       în capitalul
   Registrul de Stat al  IDNO                   genul de activitate      adresa                             acţiuni    în   proprietate
d/o                    stat supus privatizării                          social, lei   unei     al unei                      social pusă
   Valorilor Mobiliare                                                                     proprie  capitalul de stat puse
                                                                  acţiuni, lei acţiuni, lei                       în
       (ISIN)                                                                       tate de stat social,% în vânzare
                                                                                                   vânzare,%


                                   lucrări de      MD-3930, or.Cahul,
12  MD14AQUA1001 1003603008520 S.A."Aqua-Prut"                                   1,928,853      9.00    225.00    163,962   76.504   163,962    76.504
                                   construcţii      s.Roşu
                                   producerea
                                   maşini-unelte   MD-4601, or.Edineţ,
13  MD14APRO1001 1003604151777 S.A."Apromaş"                                    8,459,320     10.00      6.00    604,057   71.407   604,057    71.407
                                   pentru prelucrarea str.Independenţei, 101
                                   lemnului

                                   construcţia şi
                                             MD-4320, or.Căuşeni,
14  MD14DRUU1003 1003608003139 S.A."Drum"              reparaţia capitală               1,860,700     10.00      8.70    121,460   65.277   121,460    65.277
                                             str.Alba Iulia, 33
                                   a drumurilor auto

                                   lucrări de
                                             MD-7440, or.Taraclia,
15  MD14CERA1008 1002610000125 S.A."Ceramica-T"           construcţie,                  18,472,200     20.00      4.53    555,926   60.191   555,926    60.191
                                             str.Zavodscaia, 3
                                   reparaţii şi montaj
                                   lucrări de      MD-4664, r-l Edineţ,
16  MD14SATO1006 1003604012191 S.A."Vărsătorul-Nord"        construcţii şi    s.Brătuşeni,        453,560     10.00      0.13    25,391   55.982    25,391   55.982
                                   montaj        str.Geologilor,13
                                    producerea
                                   construcţii      mun.Chişinău,
17  MD14ARTM1009 1002600037193 S.A."Uzina mecanică "ArtMet"                             7,954,200     60.00     180.00     59,743   45.065    59,743   45.065
                                   nestandartizat    str.Feredeului,12
                                   din metal
                                   deservirea
                                              MD-4901, or.Glodeni,
18  MD14MAPA1002 288428      S.A."Mapamond"          agrochimică şi                  970,215      1.00      0.12    407,133   41.963   407,133    41.963
                                              str.Mihai Eminescu, 6
                                   biologică
                                              MD-7400,or.Taraclia,
19  MD14PLEX1002 1003610000683 S.A."Complex"            construcţii                   3,300,610     10.00     24.00    131,862   39.951   131,862    39.951
                                              str.Voczalinaia, 18

                   S.A.Întreprinderea Mixtă "Jolly servicii hoteliere, mun.Chişinău,
20  MD14JOLL1002 1002600035731                                           24,636,920 46,310.00 195,000.00          186   34.962      186   34.962
                   Alon"              servicii restaurant str.M.Cebotari, 37
                                producerea
                                              mun.Chişinău,
21  MD14GLAS1004 1002600028650 S.A."Glass Container Company" ambalajului de                    243,546,864    484.00     600.00    158,081   31.415   158,081    31.415
                                              str.Uzinelor, 201
                                sticlă
                                producerea şi
                                realizarea          MD-3930,or.Cahul,
22  MD14CECA1005 1003603006962 S.A."Cereale-Cahul"                                 9,571,100     10.00      7.36    287,133   30.000   287,133    30.000
                                nutreţurilor         zona industriala
                                combinate
                 S.A."Fabrica de conserve din conserve din         MD-4980,or.Glodeni,
23  MD14RICA1004 1004602000443                                           20,521,320     10.00      9.90    591,746   28.836   591,746    28.836
                 Glodeni"           legume şi fructe       str. Ştefan cel Mare, 1
                                activităţi ale        MD-
24  MD14EURB1005 1002600020056 S.A."EuroCreditBank"     băncilor, birouri      2001,mun.Chişinău,   108,000,000     10.00     10.25   2,270,000   21.019  2,270,000    21.019
                                de cambii          str.Ismail, 33
                   S.A.pentru producerea      articole din     MD-3100, mun.Bălţi,
25  MD14MIOA1005 1003602000620                              str.Vasile Alecsandri,  14,507,335      5.00      0.24    377,457   13.009   377,457    13.009
                   articolelor din blănuri "Mioara" blănuri
                                              2
                                                                                                          2
                                                                                                                        cota parte
     numărul de                                                                                             numărul cota parte numărul de
                                                                                       preţul   preţul iniţial                     a statului
    înregistrare în                                                                                           total de  a statului  acţiuni
nr.                          denumirea bunului proprietate de                                  capitalul    nominal al de vânzare                        în capitalul
   Registrul de Stat al       IDNO                      genul de activitate             adresa                                  acţiuni    în   proprietate
d/o                            stat supus privatizării                                    social, lei     unei     al unei                       social pusă
   Valorilor Mobiliare                                                                                          proprie  capitalul de stat puse
                                                                                      acţiuni, lei acţiuni, lei                        în
       (ISIN)                                                                                            tate de stat social,% în vânzare
                                                                                                                        vânzare,%


                                                 prelucrarea
                                                 producţiei
                                                             MD-4342, r-l
26   MD14SALI1002 1003608006875 S.A."Salcia"                          agricole,producer                     2,515,930       10.00       1.00     28,430     11.300     28,430  11.300
                                                             Căuşeni, s.Sălcuţa
                                                 ea băuturilor
                                                 alcoolice
                                                 producerea
                                                             MD-4660, rl Edineţ,
                           S.A."Cupcini-Cristal" pentru        zahărului, băuturi
27   MD14CRIS1004 1002604000432                                            s.Cupcini,           29,214,200       10.00       1.40    194,352      6.653    194,352   6.653
                           producerea zahărului            alcoolice şi fără
                                                             str.Renaşterii, 3
                                                 alcool
                                 achiziţionarea
                           Întreprinderea mixtă                        MD-4302, or.Căuşeni,
28   MD14FABL1004 1002600006595                laptelui,                                         5,645,360       20.00       6.00     18,019     6.384     18,019   6.384
                           "FabIndLapte" S.A.                         şos.Tighina, 10
                                 industializarea lui
                                 producerea                       MD-4720, or.Briceni,
29   MD14ZABR1004 1003604005353 S.A."Nord-Zahăr"                                                    68,761,410       10.00       2.00    168,464      2.450    168,464   2.450
                                 zahărului                        str.Uzinei, 30
                                 colectarea,păstrar
                 Intreprinderea mixta "Ungheni- ea,comercializare                    MD-3620,or.Ungheni,
30   MD14UVIN1001 1003600047711                                                             8,776,390       10.00       2.80      4,013     0.457      4,013  0.457
                 Vin" S.A.           a producţiei                      str.Industrială, 3a
                                 vinicole
                                                             MD-4504, r-l
                           S.A."Fabrica de conserve din        conserve din
31   MD14SERV1005 1003601000195                                            Dubăsari, s.Coşniţa,      24,295,700       11.00       5.00      9,703     0.439      9,703  0.439
                           Coşniţa"                  legume şi fructe
                                                             str-Păcii,1
                                  vinuri şi băuturi
                                                             MD-5867, r-l
                 S.A."Fabrica de vinuri Sărătenii alcoolizate,
32   MD14TENI1005 1003606008473                                            Teleneşti, s.Sărătenii      1,739,820       10.00      17.08        340     0.195       340  0.195
                 Vechi"              servicii de
                                                             Vechi
                                  transport

   Valorile mobiliare ale statului din societăţile pe acţiuni nominalizate se expun la privatizare în corespundere cu prevederil e Legii               Relaţii la telefoanele:
   nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Hotărîrii Guvernului nr.945 din 20 august 2007 (actualizată prin      Agenţia Proprietăţii Publice, mun.Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale,1,
   Hotărîrea Guvernului nr.671 din 06.06.2008), conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind vânzarea acţiunilor propr ietate publică la Bursa de     tel.23-80-89, 22-31-56;
   Valori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008.
                                                                                    Comisia Naţională a Pieţei Financiare, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare,77,
   Cererile de cumpărare pot fi prezentate de către solicitanţi prin intermediul oricăruia dintre brokerii acreditaţi la Bursa d e Valori.              tel.859-460; 859-462; 859-463;
   Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Agenţia Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Bursa de
   Valori.                                                                              Bursa de Valori, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare,73,
                                                                                    tel.27-76-36.
   Director General
   al Agenţiei Proprietăţii Publice                                                         Tudor Copaci
                                                                                                                                 3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:12/19/2011
language:Romanian
pages:3