KPMG On-Screen Basic - Futura

Document Sample
KPMG On-Screen Basic - Futura Powered By Docstoc
					GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY
           Deel 2 Case KPMG
Marjolein van Noppen
Futura Kennisplatform Personeel & Organisatie
Thema Arbeidsmarkt: imago en communicatie
16 April 2009
AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS
     Doelstelling projectgroep

Een gezamenlijk gedragen en gestructureerde aanpak
van de arbeidsmarkt. Aansprekende communicatie,
effectief en efficiënt , om gestelde targets te behalen
en een bijdrage te leveren aan de groeiambitie van
Sensei.
                             2
     Arbeidsmarktcommunicatiestrategie
Fase 1 Het uitvoeren van interne- en externe analyses
    Stap 1: het in kaart brengen wervingsbehoefte (interne analyse)
    Stap 2: het in kaart brengen concurrentie (externe analyse)
    Stap 3: het in kaart brengen doelgroep (externe analyse)
    Stap 4: het vaststellen van de actuele identiteit en het actuele recruitmentimago

Fase 2 Het vaststellen van gewenste positionering
    Stap 5: het vaststellen van gewenste identiteit en het gewenste recruitmentimago
    Stap 6: het ontwikkelen van een propositie, waarden en benefits
    Stap 7: het kiezen van een onderscheidende positionering

Fase 3 Het ontwikkelen van benodigde middelen
    Stap 8: het alloceren van budget
    Stap 9: het ontwikkelen van amc middelen (campagnes, carrièresites, etc.)

Fase 4 Monitoring, communicatie en evaluatie
    Stap 10: het monitoren en communiceren van behaalde resultaten
                                              3
Stap 1   Vaststelling wervingsbehoefte


     Groeiambitie Sensei 2009 - 2012

   Instroom Doorstroom  Uitstroom
     Werving         Retentie
                       4
        Bevindingen boekjaar 2008


BEHAALDE WERVINGSRESULTATEN:

• 200 instroom = 80% van de target
• 30% van instroom komt via het interne netwerk
• € x.000,- besteed aan bureaus en advertenties,

Geconstateerd probleem:
• Geen heldere eenduidige positionering en propositie
• Geen duidelijke doelgroepformulering
• Geen gebruik meest actuele middelen

• Te veel ad hoc, re-actief en niet vanuit een integrale
 gemeenschappelijkheid.
                              5
                  Targets 2009               DIV1    DIV2    DIV3    DIV4    DIV5    DIV6    TOTAAL

Director              1     6   10       5     5     -    27
Senior Manager           2     7     9     4     9     -    31
Manager               3     8     3     4     -     3    21
Adviseur/ Associate         4     9     7     4     -     7    31
Junior Adviseur/ Executive     5   10       2     6     2   10     35
TOTAAL             15     40     31     23     16     20    145
                                                    6
Stap 2  De concurrentie
              7
1. De werkgever centraal

 Benadrukken cultuur en
 company pride

 Laag onderscheidend
 vermogen

 Doelgroep is generiek

 Websites: kennismaking,
 registratie gegevens,
 afspraken maken              8
2. De professional centraal

 Inhoudelijke insteek

 Maatschappelijke relevantie

 Uitgewerkt
 communicatieconcept

 Crossmediale inzet
                9
10
3. Het individu centraal

 Eigen regie op werk en leven

 Ontwikkeling

 Uitgewerkt
 communicatieconcept

 Crossmediale inzet
                11
12
Ernst & Young
        13
PWC
   14
Deloitte
      15
KPMG
    16
De concurrentie – wat valt op?


 Overwegend crossmediale inzet: verhaal met meerdere
 dimensies en lagen

 Belangrijke rol voor internet als platform voor contact,
 gegevens, kennismaking, fun


 Look and feel weinig onderscheidend


 Geen uitgesproken positie KPMG                              17
Conclusies concurrentie onderzoek


 Relevant onderscheidend vermogen nodig, dat
 tastbaar en zichtbaar is

 Verbind aan de rationele waarden een menselijk
 gezicht met warme en emotionele waarden


 Creëer ontmoetingen en verbind potentials met
 (recent) hires, creëer een community
                         18
Stap 3  De doelgroep
            19
Segmentatiemodel Young & Rubicam
                  20
7 archetypen
        21
22
Succeeder communicatie


 Gericht op onderscheidend zijn van de massa


 Boodschap mag complex zijn, presentatie is geordend
 en netjes


 Wil bewijsvoering zien en is bereid die te bestuderen

 Toekomst is niet te managen maar is bron van
 mogelijkheden en verlangens                             23
Erik Blankensteijn

       Erik Blankensteijn is 30   Vrije tijd Erik en Maaike houden van klasse en
       jaar en woont samen met    stijl. Hun appartement is mooi ingericht, ze gaan
       Maaike. Hij werkt fulltime  wekelijks uit eten met vrienden, houden van een
                      goed glas wijn en gaan in ieder geval 2 keer per
       als consultant bij Philips.
                      jaar op vakantie. In het weekend golft Erik met oud
       Zijn vriendin werkt als
                      studie- genoten. Mediagebruik Erik laat zich
       marketingcoördinator bij   vooral via het web informeren over het laatste
       een groot bedrijf. Het    financiële nieuws: fd.nl, nrc.nl en nu.nl zijn zijn
       ambitieuze stel woont in   favoriete nieuwssites. s’Avonds bladert hij NRC
       Amsterdam Zuid en heeft    door, in het weekend leest hij de vakbladen, FEM,
       een druk sociaal leven.    Elsevier. Daarnaast bezoekt hij weblogs waar hij
                      actief deelneemt aan de verschillende discussie.
                      Werk Erik rondde 5 jaar geleden zijn studie
                      Bedrijfseconomie af aan de UvA.Hij wilde graag
                      kennis maken met een corporate omgeving en
                      koos voor Philips. Doelen Erik wil
                      doorgroeien als consultant en is toe aan een
                      complexer en meer divers klantenpakket. Ook
                      internationale mogelijkheden spreken hem aan.
                      Informatiebehoefte Erik oriënteert zich op de
                      grotere consultancies, hij wil vooral weten welke
                      klanten en vraagstukken er liggen, hoe teams
                      werken en wat zijn groeimogelijkheden zijn.                                              24
25
Reformer communicatie


 Eerste reactie is men het niet eens met een propositie


 Wil zelf beslissen, is nieuwsgierig en houdt van
 concepten en ideeën


 Bied informatie met verschillende lagen van
 complexiteit aan


 Vrij en open in bijvoorbeeld gebruik van de ruimte of
 een onverwacht perspectief

                             26
Liesbeth Achterberg

       Liesbeth Achterberg is      Vrije tijd Liesbeth fotografeert graag en
       32 jaar en getrouwd met     doet naast haar werk een cursus fotografie.
       Mark. Zij hebben samen 1     De weekends worden veelal in
       kind van 1 jaar en willen er   gezinsverband doorgebracht met bezoekjes
       zeker nog 1 of 2 bij. Liesbeth  aan speeltuin of kinderboerderij. Daarnaast
       werkt 4 dagen per week als IT  nemen Mark en Liesbeth de tijd voor elkaar
       project manager bij Accenture.  en vrienden met etentjes, film- en
       Mark werkt ook 4 dagen per    theaterbezoek Mediagebruik In de
       week, samen delen ze de     ochtend scant Liesbeth NRC Next. Voor
       zorg voor kind en huishouden.  verder nieuws bezoekt ze de Nu.nl en voor
                       haar werk houdt ze de vakbladen en blogs bij
                       zoals Frankwatching.com. Ze is actief in
                       discussiegroepen op haar vakgebied, maar
                       ook voor besluiten tav vakanties bijv,
                       waardeert ze het oordeel van haar peers
                       hoog. Doelen Liesbeth wil zich graag als
                       consultant ontwikkelen en zoekt
                       vraagstukken op strategisch niveau. Zij
                       oriënteert zich op de grotere consultancies
                       met grote klanten. Informatiebehoefte
                       Belangrijke zaken voor haar in een nieuwe
                       baan zijn eigen regie, de menselijke maat en
                       een actieve betrokkenheid bij maatschappij
                       en omgeving (CSR).


                                               27
De doelgroep – welke waarden belangrijk

 Prestatie / Vooruitgang
 Vooruitgang boeken door inzet, is ambitieus, succesvol zijn en sterke wil
 resultaten te leveren

 Vaardig / Talent
 Goed in je vak zijn, het onder de knie hebben , talentvol, vaardig zijn

 Individueel / Uniek
 Onderscheidend zijn van anderen, eigen stijl en persoonlijkheid,
 zelfexpressie en uniek

 Ontdekken / Nieuwsgierig
 Begrip, conceptueel, avontuur van het ontdekken, leren, intelligentie,
 inzichten verwerven, willen begrijpen en bevatten, zoekt grenzen op


                                       33
Fase 2 KPMG Sensei: Positionering
                  34
Positionering KPMG
het onderscheidend vermogen

KPMG overall positionering
 Community of choice voor professionals en cliënten.
 Nummer één door één te zijn.


 Arbeidsmarktcommunicatie draagt daar aan bij door
 meer gevoel, herkenbaarheid en onderscheidend
 vermogen te geven aan Sensei als werkgever.
                            35
Positionering: het onderscheidend vermogen


 KPMG Sensei is een consultancy die haar
 medewerkers de ruimte geeft zich te verdiepen in
 klanten en hen in staat stelt deze oprechte interesse
 om te zetten in resultaatgerichte adviezen, waardoor
 de medewerker zich ontwikkelt tot een succesvol en
 gewaardeerd mens.


           ruimte tot verdiepingBron: Positioneringsdocument BVH, 2008

                             36
Fase 3   Inzet van media en middelen

 Online en offline media gecombineerd in campagne
 aanpak

 Social media: eerste focus op LinkedIn en maak
 gebruik van alle mogelijkheden, vertaal door naar
 vakmedia

 Medewerker werft medewerker programma met inzet
 alumni

 HR instrumenten: W&S bureaus, jobboards, cv
 databases


                           37
Uitwerking voorbeeld social media
                  38
Op deze manier


 Werken we aan de community of choice


 Bereiken we mensen in verschillende stadia van
 oriëntatie


 Maken we kennis met potentiële kandidaten/genereren
 we cv’s
                            39
Randvoorwaarden


 Resources
 Social media vragen een actieve betrokkenheid van
 adviseurs en recruiters.
 Huidige internet omgeving
 KPMG.nl is niet optimaal als landingsplaats. Creëer
 eigen landingspagina’s tot het wel optimaal is.
 Budgettair
 ontwikkeling concept x K
                            40
Next steps


 Korte termijn
 Start de mogelijkheden op LinkedIn
 Media advies op overige social media
 Inzet gangbare HR instrumenten


 Langere termijn
 Sensei arbeidsmarktcampagne
 Alumni werft medewerker
                    41
Next steps


 Korte termijn
 Start de mogelijkheden op LinkedIn
 Media advies op overige social media
 Inzet gangbare HR instrumenten


 Langere termijn
 Sensei arbeidsmarktcampagne
 Alumni werft medewerker
                    42
Next steps


 Korte termijn
 Start de mogelijkheden op LinkedIn
 Media advies op overige social media
 Inzet gangbare HR instrumenten


 Langere termijn
 Sensei arbeidsmarktcampagne
 Alumni werft medewerker
                    43
Vragen?
  ‘Every individual employee should be treated as a customer and
  every customer as a member of the company.’

  Tim Ambler & Simon Barrow in The Journal of Brand
  Management,Vol. 4 No. 3 (1996)

                                   44
Bedankt & wel
  thuis!
  Marjolein van Noppen
Vannoppen.marjolein@kpmg.nl  45

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:12/19/2011
language:
pages:40