Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Dist_intro

VIEWS: 4 PAGES: 34

									   Velkommen til
  Distriktssamlingen

 Guvernøren  åpnet
 DGE om årets motto

 Våre hjelpemidler

 Erfaringsoverføring

 Medlemsutvikling

 Det gode prosjektet

 Klubbadministrasjon

 Paralellsesjoner
      PETS     1
Rotary er service Rotary er
    prosjekter
  Presidenten
  Distriktsguvernøren

  (NORFO) (serviceorgan, Norge)

  Sekretariatet i Zürich Europa, Afrika

  The Rotary Foundation ”arbeidsredskapet”

  Sentrale komiter Viktige målområder

  Board of Directors ”Regjeringen”

  Sekretariatet Evanston Ed Futa

  RI-presidenten

  Convention Årsmøtet

  Lovrådet ”Parlamentet”


        PETS              2
      Om gjennomføringen


 Ingrider District Trainer og styrer
 AG’ene våre nærmeste,

 DGE Per hjelper til

 Spør og kommenter

 Pauser

 Mange ressurspersoner medvirker


         PETS          3
       Formålet: Klubbvedtektene
        om nærhet og ansvar
  Nærhet
      vennskapet i klubben
      verden utenfor angår oss
  Ansvar
      En fungerende organisasjon
      Gagne andre:
       Gi av oss selv

       Bidra med våre ressurser

       Verdensomspennende fellesskap

       Etisk opptreden            PETS          4
PETS  5
PETS  6
      RI-president 2008 – 2009
         Dong Kurn Lee
  DK – OK
  Koreaner
  Vellykket forretningsmann i finans og tekstil
  Har hatt alle viktige verv i Rotary
  Snakket ikke engelsk for 2 år siden
  Har humoristisk sans
Hans satsingsområde:
Bekjemp barnedødelighet
          Make Dreams Real


             PETS           7
     Målene:

 Utryddelse av polio
 Redusere barnedødeligheten

 Vektlegge barn i prosjektene

   Skaffe rent vann

   Bekjempe illiteracy
   (analfabetisme)
   Helse og sult

 Gjøre Rotary kjent


      PETS         8
   DK Lee: Barnedødeligheten
      skal bekjempes Hvert  tredje sekund:
 dør  ett barn i verden
 som  kunne vært reddet         PETS    9
           Polio Plus


  Første Rotary prioritet
  Samarbeidsprosjekt med WHO
  Nesten ved målet: Siste to år dramatisk fremgang
  Pandemien redusert til begrensete lommer i
  Nigeria og India
  Neste 3 år: Utryddelse koster ekstraordinær
  innsats, antatt 1.2 miliarder kroner


             PETS           10
PETS  11
Ny, mer effektiv monovalent
     vaksine
      PETS       12
     Nye bidrag til utryddelsen
Bill & Melinda Gates Foundation Challenge
Grant: 100 mill USD

Vilkår: Rotary må
selv skaffe 100 mill USD ekstra over 3 år
            PETS        13
Progress in Polio Eradication
       PETS        14
Uttar Pradesh, India
 PETS      15
      Impact on Type 1 Polio,
       Uttar Pradesh, India
         Sept. 2006 – Nov. 2007
September
 2006

        PETS           16
     Impact on Type 1 Polio,
      Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
October
 2006

       PETS           17
      Impact on Type 1 Polio,
       Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
November
 2006

        PETS           18
      Impact on Type 1 Polio,
       Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
December
 2006

        PETS           19
     Impact on Type 1 Polio,
      Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
January
 2007

       PETS           20
      Impact on Type 1 Polio,
       Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
February
 2007

        PETS           21
    Impact on Type 1 Polio,
     Uttar Pradesh, India
       Sept. 2006 – Nov. 2007
March
2007

      PETS           22
    Impact on Type 1 Polio,
     Uttar Pradesh, India
       Sept. 2006 – Nov. 2007
April
2007

      PETS           23
    Impact on Type 1 Polio,
     Uttar Pradesh, India
      Sept. 2006 – Nov. 2007
May
2007

      PETS           24
    Impact on Type 1 Polio,
     Uttar Pradesh, India
      Sept. 2006 – Nov. 2007
June
2007

      PETS           25
    Impact on Type 1 Polio,
     Uttar Pradesh, India
      Sept. 2006 – Nov. 2007
July
2007

      PETS           26
     Impact on Type 1 Polio,
      Uttar Pradesh, India
       Sept. 2006 – Nov. 2007
August
 2007

       PETS           27
      Impact on Type 1 Polio,
       Uttar Pradesh, India
         Sept. 2006 – Nov. 2007
September
 2007

        PETS           28
     Impact on Type 1 Polio,
      Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
October
 2007

       PETS           29
      Impact on Type 1 Polio,
       Uttar Pradesh, India
        Sept. 2006 – Nov. 2007
November
 2007

        PETS           30
Impact on Type 1 Polio,
 Uttar Pradesh, India
   Sept. 2006 – Nov. 2007
  PETS           31
Den nye generaldirektør I WHO:
   Fortsatt forpliktende
     engasjement

          “We will
         complete
          polio
         eradication”


         Dr. Margaret Chan
         Acceptance speech
     PETS
             9 Nov 2006
                32
Vi er forpliktet
 Overveldende støtte fra Rotary's
Council on Legislation, April 2007!
     PETS          33
     ROTARIANERENS BASIS:

 The  four way test always
  Er det sannhet
  Er det rettferdig overfor alle det
  angår
  Vil det skape forståelse og bedre
  vennskap
  Vil det være til beste for alle det
  angår?
         PETS         34

								
To top