Docstoc

ELEMENT COMENTARI IDEA Idea amb poca novetat. COMERCIAL Està bé el

Document Sample
ELEMENT COMENTARI IDEA Idea amb poca novetat. COMERCIAL Està bé el Powered By Docstoc
					                   TREBALL PROJECTE D’EMPRESA D’EE II


NOM 1         NATÀLIA ANDREU
NOM 2         BERTA FERNANDEZ
NOM 3
ELEMENT     COMENTARI
IDEA      Idea amb poca novetat.
COMERCIAL    Està bé el fet de posar la mostra, ja que és important per fer un estudi de mercat. No
        he vist l’estudi de l’entorn. Les preguntes són poques, ja que sé que el mínim eren 5,
        però ens haurien d’ajudar a trobar tres coses: segment, entorn i competència, i no
        totes s’hi encaminen. En el pla de marqueting no calia posar les rentadores, el
        producte és el servei que oferiu. En quant al preu, es tracta no de la quantitat sinó del
        tipus: promocional, psicològic,...
TÈCNICA     Aquesta viabilitat està força ben treballada, però cal dir que en els salaris no heu
        canviat les pessetes per euros, i per tant, surt 360000 euros de seguretat
        social!!!!!Compte.
ECONÒMICA    Està força bé el treball en aquesta viabilitat. Té cohesió el que esteu dient, però tenim
        alguns errors. Especialment quan arribem a al tresoreria o a PiG. No teniu en compte
        les despeses de publicitat quant en el Pla de Marqueting sí que en parleu, tampoc teniu
        en compte el consum de combustible de la furgoneta. Penseu que el darrer valor de la
        precisió és el que s’hauria de posar en el disponible del balanç de final de l’any. Tampoc
        hi surt el préstec en el final; l’amortitzeu tot en el mateix any? NO és el que posa el
        quadre d’amortització. La previsió de vendes té lògica. El llindar és incorrecte ja que el
        preu és inferior al cost variable. Això no ho pot suportar pràcticament cap empresa. Cal
        repassar aquests conceptes. El valor del VAN és el que hi ha en el requadre, no?
LEGAL      Està ben redactat, però l’aportació és de 15000 cadascuna, no?
MEDIAMBIENTAL Més o menys tots teniu el mateix concepte i la mateixa viabilitat mediambiental. El que
        és important és que hi hagueu pensat, i també valorat.
RESPONSABILITAT Correcte
SOCIAL
TIC
          Teniu força pics en el treball, però els dies 14 i 15 d’abril no sé el que vàreu fer a classe
          o a casa ja que les edicions són molt poques. Vull dir que sembla que heu aprofitat les
          hores de classe quan ho heu fet, però no totes. Portàveu una mica d’avantatge ja que
          el vostre treball de recerca era també un projecte d’empresa. Les edicions són 88 a 61,
          i per tant, estan força equilibrades. L’índex de la wiki podria estar amb més detalls.
GENERAL       En la viabilitat global, feu una correcta redacció del que penseu després d’analitzar les
                   TREBALL PROJECTE D’EMPRESA D’EE II


NOM 1         NATÀLIA ANDREU
NOM 2         BERTA FERNANDEZ
NOM 3


          viabilitats. Per altre costat, crec que heu treballat en equip, i a més que feu un bon
          equip, i per tant, és un aspecte que es valora molt positivament per poder tirar
          endavant els projectes, malgrat que a vegades us podeu enfadar entre vosaltres, però
          això també és positiu. La nota que us poso és la mateixa per les dues.
ORAL        L’exposició va estar força bé, teniu desimboltura per parlar i per expressar. Portàveu un
          bon domini del treball, independentment que estigués més bé o més malament, però
          es notava molta seguretat. Això sí, heu d’evitar els moments de riure, ja sé que els
          nervis són traïdors, però s’han d’intentar de controlar.
NOTES


a)      b)     c)     d)     e)           f)      g)     mitjana
     7       7 7,85714286 5,81818182         7,5      8        6,66980519contingut  oral      tic      valors    final
    6,67      8       7       8      7,00

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:12/18/2011
language:
pages:2