DMU - Overheads by huanghengdong

VIEWS: 5 PAGES: 22

									ARS
Aktivitets- og RessourceStyring
En udvidelse af Navision StatHvad er det ARS kan?
Erfaringer fra DMU
ARS-inspirationsseminar
Afholdt i DMU-Silkeborg
2008-08-19

Lars Villemoes
Danmarks Miljøundersøgelser 4630 1333 lvi@dmu.dk
I:\dmu-adm\ARS\\Konference\ARS-demo_forAU\ARS_inspi-seminar.ppt
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS - hvad er det?


                            • ARS er en sømløs overbygning på
                             Navision Stat, så man kan
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                               - budgettere på PROJEKTER
                               - regnskabsføre på PROJEKTER

                               Udviklet af NaviCom
                               Ca 10 offentlige virksomheder
                               Mere end 100 private virksomheder                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                           DMU’s projektfilosofi i ARS

                           • Hvad er et projekt?

                             Traditionelt: en i tid afgrænset opgave
                             DMU’s alternative forståelse af projekter i ARS:
                             - dels traditionelle projekter som forskningsprojekter, udredningsprojekter,…
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                             - dels driftsopgaver som tlf-omstilling, bogholderi, løn, intern vejledning,…

                           • => Σ projekter = DMU’s totale økonomi
                           • => Samme krav til alle projekter
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS-arkitektur I


                                          ”ARS-pakken”
                                    NaviWEP
                                    Tidsreg.             ARS
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                                                    Navision


                                 Alle medarbejdere        Regnskabsfolk
                                                 Budgetbisser
                                                 Afdelingsøk.ansvarlige
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS-arkitektur II


                                          ”ARS-pakken”                Fra        Lavet selv
                                                              Økonomi-
                                    NaviWEP
                                                              styrelsen
                                    Tidsreg.             ARS                     Web
                                                              OliviaARS        rapporter
                                                              ØS LDV
                                                              Dataware-        (Crystal
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                                                               hus         Reports)

                                                                        Ledelses-
                                                                        information
                                                                        OG
                                                    Navision                 Medarbejder-
                                                                        information
                                 Alle medarbejdere        Regnskabsfolk          Alle medarbejdere
                                                 Budgetbisser          men specielt
                                                 Afdelingsøk.ansvarlige     Afdelingsøk.ansvarlige
                                                                 Projektledere
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            DMU er lidt speciel… (endnu)

                            • Et forbehold
                             - her er DMU meget anderledes -

                               DMU er (en kort tid endnu?) af bevillingstypen:
                               ”Statsvirksomhed” (ligesom DSB)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                               => ingen opdeling i virksomhedtyper
                               => kun én regnskabskreds

                               …hvor er det dog en stor lettelse – det skulle alle prøve…

                               når en krone er en krone
                               og der er ikke er forskellige slags penge og man skal flytte arbitrære
                               beløb rundt mellem arbitrære opdelinger


                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Hvad vil vi med ARS? Styringsbehov

                            • Styring på kroner OG TID OG INDHOLD

                            • Sammenhængende styring
                             - Regnskab OG budget
                             - Økonomi OG faglighed
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                            • På én gang:
                             - Formålsbaseret rammebudgettering (top down)
                             - Aktivitetsbaserede budgetter (bottom up)

                             Andre formål:
                            • Nem projektafregning
                            • Nemme ad hoc opgørelser (etiketter)                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Jamen, hvordan ser et projekt ud i ARS?
                            Jamen, hvordan ser et projekt ud i Navision?

                            Nu demonstration direkte koblet op på
                                           DMU’s Navision/ARS
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS – Projektstart
                            (vises live i Navision/ARS)

                            • Opbyg projektrammen (vhja wizard)
                               Projektnr, projektstart, projektslut, ansøgt/bevilget,
                               projektleder, projekttitel, projekttype (fast eller løbende)
                               projektskabelon (= aktivitetsplan), dimensioner, etiketter
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                            • Budgettér timer – og dermed lønomk.
                            • Budgettér driftsudgifter
                            • Budgettér kontraktsindtægter

                            • Budgetteringsniveau: pr finansår (eller …)

                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                           Et stort fagligt projekt, mange personer, mange år
                           (vises live i Navision/ARS)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Et stort EU-projekt med work packages mv (vises live i Navision/ARS)
                            *** afregning fra netop dette projekt vises på senere planche ***
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Et administrativt projekt I: Sekretariatets økonomiadministration
                            (vises live i Navision/ARS)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Et administrativt projekt II: Refusion under barsel
                            (vises live i Navision/ARS)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Tidsregistrering – blot et par ord
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            Hvordan hænger projektet sammen
                            med finansen?
                            Budget:
                             Post budgetteres på 1) projektet på en 2) aktivitetslinie.
                             Endv. specificeres 3) artskonto
                             Time: budgetteres på 1) projektet på en 2) aktivitetslinie.
                             Endv. er 3) ressourcen forsynet med en kostpris
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                            Regnskab:
                             Bilag konteres med 1) projektnr, 2) aktivitetslinie
                             og 3) artskonto
                             Time: registreres i tidsreg på 1) projektnr og 2) akt.linie.
                             Endv. time ganges med 3) ressourcens kostpris                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS-features: Dimensioner


                            • Fastlægges og påsættes ved projektets fødsel

                            • >> nedarves automatisk på alle efterfølgende
                               transaktioner (køb,salg,tidsregistreringer,…)
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                             >>> man skal ikke tænke på kontostrenge
                             >>>> minimerer fejlkontering

                               Man kan dog bruge afvigende dimensioner på samme
                               projekt                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS-features: Etiketter

                           • Hvad er det?
                            - supplement til dimensioner
                            - virker både på budget- og regnskabsposter
                            - kan sættes på og tages af, dvs rent ad hoc
                            - virker også på fortidige transaktioner
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                            - forplumrer ikke “finansen” (ej ompost v/ ændr.)

                           • Kan bruges til
                            - besvare ad hoc forespørgsler på tværs af
                              registreringsramme
                            - analyser af enhver art

                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS – nem projektafregning I

                            • Problem:
                             Stort, komplekst EU-projekt, på 12 måneder forskudt
                             ift. finansår, skal afregnes til EU (Form C) + fuld
                             dokumentation til revisor

                            • Arbejdstid: 1 minut
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                            • Hvordan?
                             EU-projektet oprettes med aktivitetslinier afspejlende
                             afregningskrav.
                             Registrering af tid og omk registreres på disse
                             aktivitetslinier.
                             En rapport sørger for resten.


                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS – nem projektafregning II
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           • Vælg rapport
                           • Indtast parametre
                           • Se resultat (næste side)

                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS – nem projektafregning III
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS’ store fleksibilitet

                            ARS håndterer:
                            • fri specifikation af projektopbygning
                            • fastpriskontrakter og efter-regning-kontrakter
                            • alle varianter af kostpriser og salgspriser
                            • både traditionel indtægtsføring og stade-vurderet
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                             indtægtsføring
                            • forskellige dimensioner på forskellige aktivitets-
                             linier på samme projekt
                               => alt kan la sig gøre – derfor: begræns dig
                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet
                            ARS - inspirationsseminar
                                      Spørgsmål
ARS inspirationsseminar, DMU-Silkeborg, 2008-08-19
                                    _____________________
                                      Lars Villemoes lvi@dmu.dk 4630 1333                           Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

								
To top