Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

subiecte_ciaii_anii_precedenti

VIEWS: 8 PAGES: 43

									                         Subiect Examen CIA                        Numele         Grupa


                                    v1
1.)  Fie circuitul din figura 1.
          a.) Se considera     AO   ideale.   Sa              v3    R      R
                                            AII
                                    se
              calculeze v = v3-v4 s ii        L        în functie
              de vD=v1-v2
            b.) R=? aîc iL/(v2-v1) = 1 [S] c.)   Toate AO au acelas                  R1       100Ω  R
                                    AIII       R2             iL       vL
              i tensiune de dezechilibru, Vdez. Se cere eroarea maxima                      a   curentului
              la  ie    s ire    R         V5                          21Ω      RL
              dez . Indicatie: se poate folosi teorema superpozitiei.
              datorita   v          v2    AI                              AIV
                                                  v4  R      R

                                                      Figura 1.
                                                           Vout
                               100K                         +13.5V
   2.)  AO în circuitul din figura 2a are o tensiune            de
   dezechilibru de 2mV. Celelalte efecte neideale              Vin
                       R1  R2     Vout
                          100
   ale AO se neglijeaza. La intrarea circuitului, s-a aplicat o tensiune variabila   .
   Caracteristica tensiunii           Figura 2 a.               V  V          1   2

   ie de tensiunea de intrare este prezentatade ies               ire în funct
         Vmin                                          Vin
                   în figura 2b.
   a.)  Cât este valoarea tensiunii v1 respectiv a tensiunii v2, la
   care
                    axa OY, respectiv OX?
   b.) Determinati valorile tensiunilor de intrare vmin
   respectiv   caracteristica intersecteaza
     vMAX de pe caracteristica , tensiuni la care AO intra                în      -14V
     saturatie.
                                                          Figura 2 b
                               Subiect Examen CIA                     Numele         Grupa 1.) Fie circuitul din figura 1a, conectat împreuna cu cel din figura 1b.
    a.)     R1=? aîc curentul de polarizare al etajului diferential 7, 6 (din fig. 1b) sa fie de 1mA
    b.)     Considerând ca s i T7 din figura 1b lucreaza în regimul liniar, scrieti expresia curentilor i s ii!                 T6
                        C6                                           C7
    c.) Expresia curentului de polarizare a T3 s i T4, din figura 1a
    d.) vo=f(Vx, V )=?      Z
    e.) Multiplicatorul (figura 1a s a ca în figura 1c. Realizati prin doua                  conexiuni distincte un multiplicator,
    respectiv un divizor de tensiune! i 1b) se conecteaz
          VA+ = +15V
                             R
                                         a         b
    R   10K    R      R
                               Vo          6       7                      X   2
                                                                 5
                                                                   Vo
                                              Rx
                                 VX                                    Z
                                                             R  R          3
                           R
        1            2                                      1
                                    0V
VZ                                                     R1                   4
            3    4                       8           9
                                           10
      a                                                0V
                      b
RZ  10K                                   R
                                      10K       R      R           Figura 1 c
              5
                                         VA-=-15V
                                         Figura 1b
              Figura 1a
                    Subiect Examen CIA IIICO          Numele      Grupa1.) Influenta RID si R IC asupra erorilor amplificatoarelor de instrumentatie în masura    ta.   rile
de la distan
2.) Metode de reducere a erorilor datorate vDEZ în amplificatoarele de c.c. 3.) Amplificatoare cu
reactie în curent. Conditii de modificare a amplifica                rii la band a
constanta .
4.) Multiplicatoare analogice. Principii de realizare, domenii de aplicatie
                        Subiect Examen CIA                Numele            Grupa


                               v1
                                         v3   R       R
     1.) Fie circuitul din figura 1. a.) Se considera
                  AO ideale. Se d       av
                  1-v2=vd,  AII
       (v1+v2)/2=vc Se cere v3 s i v 4
     b.) R=2.05KΩ. Se cere iL/(v2-v1) c.) Toate AO au acelas R
                                  R1                        R2      iL
                   B+  i I si I       B-                    (IB+IB-). Se
                    100Ω AIII        vL
                                      R                 V5        21Ω
       cere eroarea maxima     a curentului la ie s ire
                                                                    RL
       datorita   curen tilor de polarizare ai AO.
       Indicatie: Se poate folosi teorema v           2                      AI      AIV
       superpozitiei.                           v4   R       R
                                               Figura 1.

                                                             Vout
2..) Fie circuitul din figura 2a. La intrarea circuitului, s-a aplicat o
tensiune variabila           . Caracteristica tensiunii de ie s ire în
functie
de tensiunea de intrare este prezentata            în
figura 2b. a.) Determinati tensiunea de dezechilibru Vin
                                        Vout
                                                           2V
       al AO.
     b.) Cât este rezistenta R2?                R2              Vmin    -2mV        VMAX
       c.)  Determinati   valorile   tensiunilor   de intrare      vmin   respectiv     vMAX     de    pe
       caracteristica , tensiuni la care AO intr   a R1
               100          Figura 2 a. Vin
       în saturatie.

                                                      Figura 2 b.
                                Subiect Examen CIA                   Numele      Grupa1.) Fie circuitul din figura 1a, conectat împreuna cu cel din figura 1b.
     a.)   R1=? aîc curentul de polarizare al etajului diferential 7, 6 (din fig. 1b) sa fie de 1mA
     b.)   Considerând ca s i T7 din figura 1b lucreaza în regimul liniar, scrieti expresia curentilor i s ii!               T6
                       C6                                          C7
     c.)   Expresia curentului de polarizare a T3 s        i T4, din figura 1a
     d.)   vo=f(Vx, V )=?    Z
         VA+ = +15V                          e.) În câte cadrane lucreaza       multiplicatorul (figura 1a
                                       s i
                           R              b1 )?
                           Justificare
   R  10K                                      a         b
           RC       RC
           5K       5K
                                Vo           6       7
                                                Rx
                                  VX
                         R
       1            2                  0V
                                                         R1
                                          8           9
         3       4                              10
     a                                                    0V
                     b                   R
VZ                                                R      R
                                       5K
             5
                                            VA-=-15V
                                            Figura 1b
               10K
         RZ

         VA-=-15V
             Figura 1 a
                    Subiect Examen CIA IIICO           Numele      Grupa                     1.) Amplificatoare de bandaa . Metode de
extindere a benzii de frecventa.
2.) Metode de reducere a erorilor datorate VDEZ în amplificatoarele de curent alternativ.
                 larg
  3.) Influenta curentilor de polarizare în amplificatoarele cu AO si metode de reducere a erorilor datorate
  IBB
4.) Circuitul PLL. Banda de urma    rire    si banda de captura
                           Subiect Examen CIA                Nume, Prenume            Grupa3.)   AO din circuitul figurii 1 are parametrii: Voff = 5mV, I = 15nA, I            B+      B-=10nA,
     a . Determina       ti:
    d.) Tensiunea de ies                                                     100K
                       ire util                                        a , VOutUtil,
                       daca in=100mV tensiune                                 1nF
                                                     Vin  1K       I
                                                                B-

               continua                                                      Vout
                                                            Voff
            e.)     Tensiunea de ies  ire de eroare, V    OutEroare
                                                                I      B+

            f.) Descrieti cîte o metoda asurare a tensiunii de offset Voff
            s i a curentului de polarizare I de m
              B-, al unui amplificator operational (scheme + relatii de calcul)               Fi g .1

4.)   Fie circuitul integrat AI01 din fig. 2.a), care este folosit în aplicatia din figura 2.b.). Calculati:
                                                                         V
                                                                          Out
                                              c.)  Amplificarea diferentiala         AD =
 In1                                                                       V
     AII                Sense
                                                                           id
          R3        10K          R3   10K     In1
 Rg1  Rg 2K  R2         50K   AI01 AIII   Out  Vid   2K           Rg1      Sense    AI01  Out
   d.) Rejectia         de   mod  comun,     daca CMRAIII=80dB.     Rezistentele     R3   se considera
 perfect echilibrate.
      50K                           Ref
 Rg2                            Rg2
      R2
         R3                    10K  In2
     AI
 In2                R3
                  10K

               Ref
           Fig. 2.a)               Fig. 2.b)
                        Subiect Examen CIA                    Nume, Prenume             Grupa


1.)Pentru circuitul din figura 1, presupunem ca       func    tioneaza      în regim permanent (a fost pornit la t=-)
    a.)  Desenati diagrama de semnale
                                               C       VPH = +2.5V
    b.) Calculati frecventa semnalului , f c.)        Determinati
    factorul de umplere, fu                           R
                                                 1nF
    d.)  Cât este amplitudinea vârf la vârf a semnalului vt ?                                              Vd=15V
                                                         Vt
                                          10K
                                                      VPL = -2.5V
                                                            Fig. 1
                             V       X        V       Y
2.) Circuitul din figura 2.a) are functia VOut=           . O aplicatie a acestui circuit este prezentata                        în
figura
                               10
2.b).Determinati:
     a.)  Functia de transfer a circuitului din figura                                     R2
                                                                   1K
        2.b
     b.)  Calculati   domeniul    de      variatie   a            X     Vin         10K    C1
                                     2            1     p          nF
        frecventei   de  ta iere,    dac            a   Vcontrol                          X         Y
                    Out   X
                                                      R1
        variaza   între 1V-10V.                   10                                X         Y
                                                                            Out
                                     Y                                    10
                                                                                Vout
                                                                        Y
                                                                 Vcontrol
                                    Fig. 2.a)                      Fig. 2. b)
                   Subiect Examen CIA IIIEA        Nume, Prenume      Grupa


1.) Ce întelegeti prin AO de precizie si prin amplificatoarele de instrumentatie? Aspecte comparative. 2.)
Principiul de reducere a zgomotului intern al amplificatoarelor operationale. 3.) Multiplicatorul cu
transconductanta variabila               .
                                   Subiect Examen CIA           Nume, Prenume        Grupa


1.) AO al circuitului din figura 1 are parametrii: Voff = 0V, Ib+ = 20nA, Ib-                           Vin   1K
                                                              Ib+
=15nA, a           ti:     . Determina                                           Vout
                                                           Rg
                a.) Tensiunea de ies ire util a , V    OutUtil  în functie de Vin
                b.) Tensiunea de ies ire de eroare, V                   OutEroare            Ib-    100K
                c.) Descrieti o metoda   a surare a curentului de polarizare IB+, al unui
                amplificator operational (schema                         de
                m R2
                                           + rela     tie de                R1     1K
                  calcul)
                                                               Fig. 1

2.) Calculati pentru circuitul din fig. 2:
          VA+ = +15V                                            V
                                                           Out
                                      a.) Amplificarea diferentiala      Ad =
        RC  10K    RC   10K                                       V
           id
    V1                        Vout         b.) Domeniul de variatie admis al tensiunii de mod comun
    la   intrare        VICMin       …VICMAX,    considerând,   ca                      T1,
 Vid                                      respectiv T2 se satureaza  în momentul în care tensiunea
    V2     T1     T2                     cu tensiunea colectorului. c.) Reducând circuitul
    la o "cutie neagra                         bazei devine egala
     50K       Rg         50K                                       ", cu intr
             a ri si
     Rf        1K          Rf                de un generator de semnal si de          un  osciloscop,
     descrieti o metoda ma                         iesire, ca în figura 2.b, folosindu-va
                                 1mA
  0V

                                 I1      surare a rejec tiei de mod comun RMC si a benzii la
                                 3dB a rejectiei de mod comun. (Schemele de ma
           2K        2k      1k                                               surare
                                 0V
                                        si descrierea scurta  a metodelor demasurare)
           VA-=-15V
                  Fig. 2.a                               V1
                                                       Vout
                                                     V2
                                                    Fig. 2. b
                       Subiect Examen CIA                 Nume, Prenume             Grupa


1.)Pentru circuitul din figura 1:                             Va+=+15V
     e.)  Desenati diagrama de semnale f.)     Calculati frecventa semnalului , f              1K
                                          500         R3
     g.) Determinati factorul de umplere, fu
     h.) Cât este amplitudinea vârf la
     vârf a
       semnalului vt ?
                                                                      Vo=15V
                                                        C
                                Vin=-10V                     1nF       R1
                                                            R2    20K
                                                           10K

                                              1K     1K
                                              Va-=-15V
                                                 Fig. 1
2.).Circuitul din figura 2.a) are functia VOut= V    X     V      Y        . Determinati functia de transfer
al circuitului din figura 2.b:
                                                            X
                                                            X  Y       Out
                                                            Y
                                                                    R

                                                                      R   Vin
                       X
                       X  Y                         Out X
                       Y                         Out  X  Y
                                                    Y
                      Fig. 2.a)                  R
                                          R
                                     1V
                                                         Vout
                                                      Fig. 2. b)
                    Subiect Examen CIA IIIEA      Nume, Prenume  Grupa


1.) Amplificatoare cu reactie de curent. Caracteristici de frecventa.

2.) Protectia AO de precizie. Scopul protectiei, principiul metodelor folosite. 3.)
Metode de reducere a tensiunii de dezechilibru în amplificatoarele de cc. si ca.
                               Examen CIA, 10 Iunie 2002                Nume, Prenume       Grupa

    1. Fie AI01 din figura 1.a.), folosit în aplicatia din figura 1 b.). Calculati, pentru circuitul din figura 1.b.) :
                                                                          V  O
                                                     a.) Amplificarea diferentiala A       D
                                                                         V  ID
   In1
         AII                 Sense
             R3          10K           R3                10K
               In1       b.)
         R2                             Sense            Rejectia      daca CMRAIII=80dB.
         Rezistentele R3 se considera perfect echilibrate                    de  mod      comun,
   Rg1                                Rg1
         25K                             AI01
      Rg                                           Vo
                               Vid  1K            Out
      1K     AI01        AIII   Out
         25K                               Ref
   Rg2                                Rg2
         R2  R3                       10K                In2             c.) Eroarea maxima
            la ie                      s irea circuitului din
         AI                                            figura 1. b, datorita tensiunilor de offset,
                                                     tinând
   In2                 R3                               cont de faptul ca tensiunile de offset
   maxime
                     10K
                                                     ale   AI,  AII   s     i   AIIII
                                                     sunt,   respectiv,
                  Ref                                  VOffAI = 1mV,     VOffAII = 1mV      s i
             Fig. 1.a)                   Fig. 1.b)
                                                     VOffAIII = 5mV.

                                         2.) Fie MP01 un multiplicator cu
                                         transconductanta a ca   rei structur
                                                      a
X1 X2    1                                   interna
            X X.Y 10             X1   Z1     Io  se afl   a în figura 2.a.) a.)
            Determinati expresia lui IO, în functie de VY, VZ si R, pentru
Y1 Y2    1      Y         Vout    Vy  X2 Y1   MP01 Out   R  conexiunea din figura 2.
b.)
                                               Z2
                                       Y2
Z1 Z2    1      MP01                                    Vz        b.)   Modificati  conexiunea    din
figura 2. b.) astfel încât IO sa                                  fie
         Fig. 2. a.)                               Fig. 2. b.)         de forma k. VXVY
                  Examen CIA, 10 Iunie 2002           Nume, Prenume   Grupa

1.) Amplificatoare operationale cu reactie de curent (AORC). Functie. AORC ideale, configuratia
inversoare, neinversoare, diferentiala .

    2.) AO de precizie. Definiti principalii parametri s  i indicat i directiile de aplicatii.
                  Examen CIA, 10 Iunie 2002           Nume, Prenume   Grupa

1.) Amplificatoare operationale cu reactie de curent (AORC). Functie. AORC ideale, configuratia
inversoare, neinversoare, diferentiala .

    2.) AO de precizie. Definiti principalii parametri s  i indicat i directiile de aplicatii
                         Examen CIA, 10 Iunie 2002          Nume, Prenume            Grupa


                 R2        1.) În circuitul din figura ala  turat                 a  , AOI are
                 parametrii: V  = 7mV
                                                          Off
                 1M        maxim, IB+, IB- =100nA maxim. AOII se presupune ideala a ra            erori statice).
                         (f
      R1       Ib-
                      Vo1
      10K           AOI        a.) Calculati tensiunea de eroare maxima      la ie s irea AOI
Vin        Voff
              Ib+
                            b.) Cât este tensiunea VA maxima      la ie     s ire, care trebuie
                            aplicata
                R5         circuitului, astfel încât la ies ire s a  se compenseze efectul erorilor?
                Desenati
                700Ω
                         un circuit care realizeaza  tensiunea V        A   necesara .
                R4           c.) Presupunând ca   R3=R4, tensiunea de alimentare este de           15V
                pentru
       R3                 ambele AO (excursia tensiunii de ies    ire pentru ambele AO este deci 15V),
                     Vout  eroarea la ies irea AOI este maxim            a , iar din tensiunea V
                         A       s-a compensat
   VA             AOII
                         aceasta   eroare, cât este amplitudinea maxim        a a unui semnal
                         nedistorsionat la
       R3                 ies  irea circuitului?
             R4
                         2.)Pentru circuitul din figura ala            turat             a
                         :   R2                         C
      a.)Desenati diagrama de semnale                          R1
                                                      30K
                                                               R      1nF
      b.) Determinati expresia T1, T2. Calculati T1 s     i T2           10K
                                                               10K
                                                        Vd=15V
      c.) Calculati frecventa s    i factorul de umplere

      d.) Calculati amplitudinea vârf-la-vârf a semnalului liniar variabil
                      Examen CIA, 10 Iunie 2002              Nume, Prenume             Grupa
            Va+=+15V

         1K        500                       1.)Pentru circuitul din figura ala         turat
                  a :
                          R3                  a.)Desenati diagrama de semnale
          T1       T4 T5
                                          b.) Determinati expresia T1, T2.
                                          Calculati T1 s  i T2
                                     Vo=15V
                       C                      c.) Calculati frecventa s         i factorul de
Vin=-10V
                       1nF          R1       umplere
            T2
                  T3
                           R2     20K
                          10K               d.) Calculati amplitudinea vârf-la-vârf a
                          semnalului liniar variabil
            1K     1K

            Va-=-15V
2.) În circuitul din figura ala
               turat          a , AOI are parametrii: V              Off      = 7mV
maxim, IB+, IB- =100nA maxim. AOII se presupune ideala a ra erori        (f                R5   Ib+
statice).                                                               Vo1
                                                   700Ω        AOI
                                             Vin
                                                         Ib-
   a.) Calculati tensiunea de eroare maxima        la ie                  s irea AOI            Voff
                              R2

   b.) Cât este tensiunea VA maxima       la ie                        s ire, care trebuie aplicata
                          R1                         1M
                                                   10K
circuitului, astfel încât la ies  ire s      a   se compenseze efectul erorilor? Desenati
un circuit care realizeaza    tensiunea V         A necesara .
                                                             R4
   c.) Presupunând ca  R3=R4, tensiunea de alimentare este de          15V   R3
ire pentru ambele AO este deci 15V), eroarea la ies irea AOI este maxima , iar din tensiunea Vpentru
ambele AO (excursia tensiunii de ies                                                  Vout
                                                               AOII
                                       s-a        VA
                                     A
compensat aceasta    eroare, cât este amplitudinea maxim                      a     a unui semnal     R3
                                                            R4
nedistorsionat la ies  irea circuitului?
                      Examen CIA, 10 Iunie 2002           Nume, Prenume      Grupa

                         1.) În circuitul din figura ala
                                        turat          a , AOI are
                         parametrii: V        Off           = 7mV
              R4          maxim, IB+, IB- =100nA maxim. AOII se presupune ideala a ra erori
                         (f
        R3                statice).
                      Vout
                 AOII         a.) Calculati tensiunea de eroare maxima   la ie s irea AOI
     VA
        R3          R4
                            b.) Cât este tensiunea VA maxima   la ie s ire, care trebuie aplicata
                 R2        circuitului, astfel încât la ies a se compenseze efectul erorilor?
                 Desenati un circuit care realizeaza        ire s
                                             tensiunea V    A    necesara.
      R1      Ib-   1M
Vin    10K           AOI   Vo1     c.) Presupunând ca    R3=R4, tensiunea de alimentare este de
     15V
         Voff
             Ib+           pentru ambele AO (excursia tensiunii de ies ire pentru ambele AO este
                         deci 15V), eroarea la ies irea AOI este maxim         a , iar
                         din tensiunea V       A        s-a
              R5
                         compensat aceasta    eroare, cât este amplitudinea maxim    a  a
                         unui semnal
              700Ω
                         nedistorsionat la ies   irea circuitului?

                                 2.)Pentru circuitul din figura ala turat a :
        VPH = +5V                       a.)Desenati diagrama de semnale
   C

 R    1nF                             b.) Determinati expresia T1, T2. Calculati T1 s   i T2
                             Vd= 15V
10K                                  c.) Calculati frecventa s  i factorul de umplere
                                 d.) Calculati amplitudinea vârf-la-vârf a semnalului
                                 liniar variabil
        VPL = -5V
                            Examen CIA, 10 Iunie 2002           Nume, Prenume          Grupa


                                                  1.)Pentru   circuitul     din    figura
           Va+=+15V
                                                  ala   turat  a :
        1K        500                                   a.)Desenati diagrama de semnale
                           VPH = +5V
                        R3
         T1       T4 T5                               b.) Determinati expresia T1, T2.
         Calculati T1 si T2

                                                    c.) Calculati frecventa s       i factorul
                                             Vd=+15V  de umplere
                     C
Vin=-10V
                     1nF
           T2
                 T3         VPL = -5V                   d.) Calculati amplitudinea vârf-
                 la-vârf a semnalului liniar variabil
           1K     1K

           Va-=-15V
      2.) În circuitul din figura ala
                    turat                 a  , AOI are parametrii: V       Off     = 7mV maxim,
      IB+, IB-
      =100nA maxim. AOII se presupune ideala (f a ra         erori statice).                       R4
                                                               R3
        a.) Calculati tensiunea de eroare maxima     la ie                                         s
        irea AOI                     Vout
                                                                      AOII
                                                          VA
        b.) Cât este tensiunea VA maxima    la ie                                          s ire,
        care trebuie aplicata circuitului, astfel                                            R4
                                                               R3
      a se compenseze efectul erorilor? Desenati un circuit care realizeaza        tensiunea V A
      necesaraîncât la ies ire s
                  .                                             R5  Ib+
                                                             700Ω       AOI     Vo1
         c.) Presupunând ca  R3=R4, tensiunea de alimentare este de                  15V pentru ambele  Vin
      AO (excursia tensiunii de ies ire pentru ambele AO este deci                           15V), eroarea
      la ies irea          Ib-
                                                             Voff      R2
      AOI este maxima  , iar din tensiunea V                  A  s-a compensat aceasta     eroare, cât este
      amplitudinea maxima   a unui semnal nedistorsionat la ie                           s irea circuitului?
                     R1                1M
                                                               10K
                 Examen CIA, 10 Iunie 2002        Nume, Prenume  Grupa

1.) Influenta rezistentelor pe calea de semnal asupra rejectiei de mod comun ale amplificatoarelor
de instrumentatie

    2.) Metode de reducere a zgomotului în AO s  i în amplificatoarele cu AO
                  Examen CIA, 10 Iunie 2002         Nume, Prenume  Grupa

1.) Metode de reducere a zgomotului în AO s  i în amplificatoarele cu AO

2.) Amplificatoare de banda  a. Metode de extindere a benzii de frecventa.  larg
                     Subiect Restanta CIA2, Septembrie           Numele           Grupa
1. Desenul din figura 1 prezinta    structura intern               a   de principiu           Off Adj
INA102. Condensatoarele în paralel cu rezistentele
de    20KΩ     sunt  folosite   pentru   compensare.
Amplificatorul de instrumentatie INA102 are o rejectie de
mod comun de 80dB, la un câsal amplificatorului de
    instrumentatie
                                tig de
G=1.
a.)  Realizati o conexiune   de   amplificator   de
instrumentatie cu câs tig de 100, folosind INA102.
Indica           ti
numa rul pinului care va fi borna inversoare respectiv
borna neinversoare al amplificatorului de instrumentatie.
b.) Calculati rejectia de mod comun al amplificatorului de
instrumentatie realizat, pentru câs   tig de 100.
                                                Fig. 1
2. Pentru circuitul din figura 2:
a.) Desenati diagrama de semnale, indicând tensiunea pe condensator s
                                     Va+=+15V
         O                          iV        1K
         500Ω
   b.) Determinati expresia T1, T2. Calculati T1 s     i T2.
                                                  R3
   c.) Calculati frecventa s   i factorul de umplere.      T1
                                           T4 T5
d.) Determinati amplitudinea vârf-la-vârf a semnalului
liniar variabil.
                                                                 Vo=+15V
                                               C
                                               1nF
                                                          R1
                                      I=5mA             R2
                                             I=2.5mA
                                                         20K
                                                   10K
                                     Va-=-15V
                                           Fig. 2
3. În circuitul din figura 3, daca                             comutatorul S este
deschis,              R4
= +0.19V. Daca comutatorul S este închis, atunci V   = +0.14V. Considerând ca    tensiunea
de eroare ma      O surat        a la ies ire este de V O , curen    tii de
polarizare I      B+ s i         Vin=0  S 10K       Voff
I  sunt egale, s ti:              i considerând 100/1.01 = 99, calcula           Vo
B-                                               R3 10k
     a.) Valoarea tensiunii de offset. Indicati semnul tensiunii de offset. b.)     Valoarea curentilor
     de polarizare. Indicati sensul curentilor de                                   R2
       polarizare.                                           R1     100K
                                                     1.01K
                                                       Fig. 3
                       Subiect Restanta CIA2, Septembrie          Numele       Grupa
        R4

        10K
      S      Voff
  Vin=0                   1. În circuitul din figura 1, daca comutatorul S este deschis,
  tensiunea de eroare ma
                    Vo
      R3 10k                      surat         a la ies ire este de V O    = -0.01V.
      Daca                       comutatorul S este
                 R2     închis, atunci V   = -0.06V. Considerând ca  O , curen      tii de
                 polarizare I s i I      B+               B-
                                           sunt egale, s    ti:
                       c.) Valoarea tensiunii de offset. Indicati semnul tensiunii de offset. d.)
                       Valoarea curentilor de polarizare. Indicati sensul curentilor de
                            i considerând 100/1.01 = 99, calcula
            R1   100K
           1.01K

                             polarizare
           Fig. 1
2. Desenul din figura 2 prezinta   structura interna
de principiu al amplificatorului de instrumentatie
INA120. Diodele, evident, au rol de
protectie.
Amplificatorul de instrumentatie INA120
are o rejectie de mod comun de 80dB, la un
câstig de
G=1
     a.) Realizati de amplificator de
     instrumentatie cu câs o
        conexiune
        tig de 100, folosind INA120.
        Indicati numa
        rul pinului care va fi       borna
        inversoare    respectiv    borna
        neinversoare al amplificatorului de
        instrumentatie.
     b.) Calculati rejectia de mod comun al
        amplificatorului de instrumentatie realizat, pentru câs          Fig. 2
                      . tig de 100
3. Pentru circuitul din figura 3:                      Va+=+15V
a.) Desenati diagrama de semnale, indicând tensiunea pe condensator s           O      i
V         1K                       500Ω           R3
   b.) Determinati expresia T1, T2. Calculati T1 s  i T2    T1          T4 T5
   c.) Calculati frecventa s i factorul de umplere
d.) Determinati amplitudinea vârf-la-vârf a semnalului liniar variabil                         Vo=+15V
                                                 C
                                                 1nF
                                                         R1
                                                     R2
                                               I=3mA
                                                        20K
                                       I=4.5mA           10K
                                       Va-=-15V

                                                 Fig. 3
                 Subiect Restanta CIA2, Septembrie       Numele      Grupa


1. Zgomote în AO s  i în amplificatoarele cu AO. M   a suri de reducere a zgomotelor s i a erorilor
datorate lor.

2. Rejectia de mod comun. Definitie. Influenta rejectiei de mod comun asupra amplificatoarelor
operationale în diverse conexiuni.

3. Tensiunea de dezechilibru s                   i deriva tensiunii de dezechilibru.
Metode               de compensare sau reducere a acestora.
Erori datorate tensiunilor de dezechilibru.
                   Subiect Restanta CIA2, Septembrie           Numele     Grupa


1. Necesitatea protectiei amplificatoarelor operationale de precizie. Metode de protectie.

2. Amplificatoare de banda   larg a. Parametri. Metode de extindere a benzii de frecventa.

3. Curentii de polarizare, dezechilibrul lor si deriva de curent. Metode de compensare sau reducere a acestora. Erori
datorate curentilor de polarizare.
           Subiect Examen CIA2, IIIEA, sesiunea de toamna          2003   Numele        Grupa

1.) Multiplicatoare analogice
                                      VA+
   a.) celula Gilbert
ti ca schema ala turata     reprezinta  un multiplicator în 4 cadrane pentru semnalele ix s i i   b.) Ara
   ta     ib                                            ia
                  y


2.)  Curentii   de   polarizare  la   intrarea amplificatoarelor operationale: Descrieti erorile
datorate curentilor de polarizare în amplificatoarele cu AO s         i metode de reducere a
acestor erori.         T1                       T2  T3      T4


                                    Ix+ix  Ix-ix   Iy-iy         Iy+iy
           Subiect Examen CIA2, IIICO, sesiunea de toamna      2003  Numele  Grupa
1.) Circuite PLL 2.) Metode de ma     rire a vitezei  s i de extindere a
benzii de frecventa a amplificatoarelor
          Subiect Examen CIA2, IIIEA, sesiunea de toamna    2003  Numele    Grupa
1.) Deduceti expresia vo = f(v1,v2) pentru circuitul din figura . Descrie     ti  T1
functia circuitului
                                      R
                                  v1
                                                vo

                                          T2
                                             R1
                                      R
                                  v2
                                             R2
          Subiect Examen CIA2, IIICO, sesiunea de toamna         2003  Numele       Grupa
1.) Deduceti expresia vo    =  f(vi,vR)  pentru  circuitul  din  figura    .  T1
Descrieti functia circuitului
                                       R
                                                    vo

                                             T2
                                       R           R1
                                   vR                    vi
                                                  R2
              Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara         , 27 Iunie 2003       Numele      Grupa


                            1.)  a.) Analizati circuitul din figura 1 s i indicat i functia lui.
          R1
                               b ) Calculati I  s  L L   iV    pentru
   R1
v1                R2  IL            b1.) AO ideal, v1= 3V; v2=3.1V, R2=50Ω, R1=10kΩ, R =2kΩ
                 L
v2  R1                        b2.) AO are tensiune de dezechilibru de 2mV, curentii de
polarizare sunt I    =I =0, iar v         b+     b- 1, v2, R2, R1 s iR  L au acelas i valori, ca
   s i la
                       RL  vL
                            punctul b1.)
          R1
                            c ) Prezentati concluziile voastre privitoare la influenta tensiunii de
                            dezechilibru asupra preciziei. Prezentati metode de reducere a erorilor.
             fig. 1
         Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara      , 27 Iunie 2003     Numele      Grupa


1.) Definiti rejectia de mod comun al AO

2.) Comparati erorile datorate rejectiei de mod comun pentru cele trei conexiuni fundamentale ale AO
3.) Ce sunt amplificatoarele de instrumentatie? Prezentati parametrii caracteristici ale
amplificatoarelor de instrumentatie.
4.) Amplificatorul operational cu reactie de curent: Descrieti caracteristicile, avantajele s i domeniile de utilizare a
AORC
        Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara          , 27 Iunie 2003     Numele       Grupa

v1             vo1      R3      R4     1.)  a.) Analizati circuitul din figura 1 s     i
              i indicat
        AI                         functia lui.
                R1    R2            b.) Indicati rolul componentelor circuitului din
                figura 1.
                                     c.) Calculati amplificarea diferentiala       s
                                     i rejectia
                RG          AIII  vo
                                  de  mod   comun,   pentru   R     1=10KΩ,
                                  R2=50KΩ,
                     R2            R3=R4=10KΩ, R =100Ω, RMC      G AIII   =80dB
                R1                   d.) exprimati vo1 s i v
                                               o2
v2             vo2      R3            e.) indicati vid maxim, pentru datele de la punctul c.),
presupunând v =1V s    ic       OH            i V=-V =15V OL
                         R4
         AII
                     +V       -V
                        R5
                fig. 1
           AIV
       Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara       , 27 Iunie 2003      Numele       Grupa
1.) Definiti tensiunea de dezechilibru s   i deriva tensiunii de dezechilibrupentru amplificatoarele operationale
2.) Descrieti principalii factori care duc la aparitia tensiunii de dezechilibru
3.) Descrieti metode de reducere a tensiunii de dezechilibru al AO.
4.) Multiplicatorul analogic: Descrieti celula fundamentala s    i domeniile de utilizare a multiplicatoarelor
             Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara     , 27 Iunie 2003       Numele        Grupa


   VREF=10V                                1.)    a.) Descrieti multiplicatorul cu
   transconductanta variabila
            VREF=10V
                                                        (celula
                      R6
                                      fundamentala     Gilbert)
vi  X Y
   XY V
      REF     X Y     XY V     R5    R1           R7 b.)  Pentru circuitul din fig. 1:
       Exprimati vo=f(vi)
              REF


                         R2          vo         Determinati sau alegeti
                         valorile rezistentelor astfel încât circuitul sa    realizeze func
                                    tia vo=10x+x3
   R3     R4
              R8                  fig. 1
         Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara     , 27 Iunie 2003     Numele      Grupa


1.) Circuite PLL. Schema bloc. Principiul de functionare. Parametrii PLL. Banda de urmarire. Banda de captura  .
              Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara            , 27 Iunie 2003       Numele    Grupa
       VA+

         R1             a               b
                         ia               ib
                                                   VA+
     11      12
                                                            R
                                              RC     RC
                         5    6     7    8
                                                               vo
                                                 a     b
vx+   1       2     vx-  vy+      3         4     vy-
                                                         R
        RX                        RY

       IX ix     IX              IY  iy      IY               fig. 1 b)
                     VA-
                    fig. 1 a.)

1.) Circuitului din figura 1 a), bornele de ies ire în curent se conecteaz     a circuitului din figura 1. b).
    Arata
        ti ca acest circuit reprezinta un multiplicator de tensiuni diferentiale
    Determinati expresia ia-ib 
    Determinati vo=f(vx+-vx-, vy+-vy-)
    Determinati sau alegeti parametrii schemei astfel încât multiplicatorul sa realizeze func
                                                  tia XY
                                                    10
         Subiect Examen CIA2 , Sesiunea de vara      , 27 Iunie 2003     Numele      Grupa
     1.) Amplificatoare operationale cu reactie
     în curent: a.) Modelul fundamental s
                      i parametri.
ti, ca pentru Ri-=0, banda caracteristicii de frecventa a unui AORC în configuratie de amplificator neinversor se
poate regla independent de amplificare.     b.) Ara ta
     c.) Domenii de aplicatii a AORC
                     Examen CIA, anul IIIEA, 22 Iunie 2005                  Nume, Prenume          Grupa
                                          +15V                        R2
1. Fie circuitul din figura 1. Amplificatorul operational are o tensiune de offset
maxima de ±5mV, iar curentii de polarizare au valoarea maxima de 200nA. 10K  P Vx
                                 R5       R190k _
                                                         10k                 Vo
a.)  Presupunând      R4<<R1,      calculati tensiunea de eroare maxima la ie                       s
irea AO.                 R4                             +
                                          -15V
           b.) Dimensionati R4 s iR astfel încât                          0    R3
                             5
din reglajul potentiometrului sa  se poat                             a    compensa erorile     Vi
datorate curentilor de polarizare s  i tensiunii de offset.                             5k
                                                           Figura 1

2. Multiplicatorul din figura 2. a) este un multiplicator în patru cadrane,
cu intrari diferentiale, astfel functia de transfer a         R                       2

9k
                                                R1
                                                1k

                 V   V  V -V
           X+       X-   V -V   Y+
           Y-       +
acestuia este V     x    Y                    . Impedantele de         0    0      X
         O     10            10                                  _
                                                                 XY
intrare a multiplicatorului se considera infinite. Multiplicatorul este aplicat în circuitul
din figura 2. b). Presupunând ca toate componentele din circuit lucreaza
în regimul liniar, determinati expresia tensiunii de ies         V     +   10  a
                                                               Y
                                                             _
                                                                         +
                                                         0                     VO
                  ire în func      tie de V s iV      a    b.  Indicati o posibila
                                                                         _
aplicatie a acestui circuit.                                               +
                                                               X
                        +                                     _
                                              Vb                  XY
                     VX   X
                        _         Vo           10V              +    10
                        +     XY 10                                Y
                     VY                                        _
                         Y                                             Figura 2. b)
                        _
                                                         0
                        Figura 2. a)

3. Descrieti modul de ajustare la maxim a rejectiei de mod comun s             i modul de compensare a tensiunii de offset la
amplificatoarele de instrumentatie „cu 3 AO”.

ti functionarea circuitului prin functiile de transfer a celulelor componente (demonstrati ca structura desenata este
CCII-)                                  4. Dati un exemplu de structura de CCII
negativ. Desenati schema s                        i descrie
                           Examen CIA, anul III EA, 22 Iunie 2005           Nume, Prenume     Grupa

 +15V                       1. Fie circuitul din figura 1. Amplificatorul operational
 are o tensiune de offset maxima de ±5mV, iar curentii de polarizare au valoarea maxima de 200nA.
 P   VX    R4       R2         a.) Presupunând R4>>R1, calculati tensiunea de eroare maxima
 la ies     irea AO.
10K                        b.) Dimensionati R4 astfel încât din reglajul potentiometrului sa
se poata compensa erorile datorate curentilor de polarizare s
                         100K
         Vi    R1
                           _
              10k                  Vo                i tensiunii de offset.
 -15V
                           +
                       R3
                       5k
               0Figura 1         2. Multiplicatoru l din figura 2.               +
 a) este un multiplicator în patru cadrane, cu intrari diferentiale, astfel      0                X
                                                           _
            functia     de     transfer    a   acestuia    este                XY
                                                           +   10

             V    V  V -V
     X+         X-     V -V  Y+
     Y-         Y
 V      x     Y                   . Impedantele de intrare a
  O     10              10                                    _
                                                                   +
                                                   R   R   0               VO
 multiplicatorului se considera infinite. Multiplicatorul este aplicat  în circuitul din
 figura 2. b). Presupunând ca toate componentele din circuit lucreaza în regimul liniar,
 determinati expresia tensiunii de ies          tie     ire   în   func
                         Vb    Va                  +           _
                         X    _
                                     +                          XY
 de   V s i V                          b.  Indicati o posibila aplicatie a acestui circuit.
     a    VX                        X   10V            10
                                                           +
                                     _       Vo
                                     +   XY 10                 Y
                                                           _
                                 VY   Y                            Figura 2. b)
                                     _                    0
                                    Figura 2. a)
 3. Scrieti functia de transfer al conexiunii neinversoare cu CFBOA, model cu un pol, R InI→0. Descrieti modul prin
 care se poate ajusta câstigul separat de banda de trecere

 4. Dati un exemplu de multiplicator cu transconductanta variabila liniarizat – desenati schema s ti
                                                          i
 descrie
 functionarea prin functiile de transfer ale celulelor componente (demonstrati ca circuitul desenat este liniarizat s a
                                                           ic
 este un multiplicator).
                      Examen CIA, anul IIIEA, 8 Iulie 2005              Nume, Prenume          Grupa

1. Fie circuitul din figura 1. Amplificatorul operational are o tensiune de offset maxima de ±5mV,
iar curentii de polarizare au valoarea maxima de 200nA.
a.) Presupunând R4=0, calculati functia de transfer al amplificatorului. Reprezentati
caracteristica de transfer în frecventa .                        C 1nF
                                                                   R2
Considerati AO ideal. De notat, ca 1 2                                      =0.159       R1
                          100K
            a.) Presupunând R4<<R3, IB+ s i I                 au acelas i sens, iar         Vi       -
                                   B-                     10k       U1
                                                                     OUT    Vo
IB+=IB-, calculati tensiunea de eroare maxima la ies           irea AO.
                                                                 +
       b.) Dimensionati R4 s iRastfel încât din reglajul potentiometrului sa se poata
compensa erorile datorate curentilor de polarizare s             i tensiunii de offset.
          5  VA+=+15V             3                      R5 R3 5k
                                                    P 2

                                                       1
                                                              R4
                  T1
                                                   VA-=-15V
                                                              0
                    0   T2          2. Pentru     circuitul  din figura 2,
                    presupunând, ca      Figura 1
    R
V2         -
            U1
             OUT            Vo ambele AO, respectiv toate tranzistoarele bipolare functioneaza în
           regiunea liniara, determinati expresia tensiunii de ies
          +                                              tie  ire în
          func
                  T3
                                  de V  1     s i2, V =F(V   O     1,  V2)
        0
                               R2
               T4
   R
V1         -
           U2   OUT               R1
          +
                             0
      0
               Figura 2
3. Dati un exemplu de amplificator de instrumentatie cu ies             ire în curent (surs     a de tip Howland) – schema s
i relatii de
calcul

4. Definiti banda de urmarire, respectiv banda de captura a circuitelor PLL (formulati definitia + scrieti expresia
celor doi parametri). Descrieti relatia între cei doi parametri definiti
                         Examen CIA, anul IIIEA, 8 Iulie 2005             Nume, Prenume               Grupa

  VA+=+15V                 1. Fie circuitul din figura 1. Amplificatorul operational are o
  tensiune de offset maxima de ±5mV, iar curentii de polarizare au valoarea maxima de 200nA.
  Caderea de tensiune pe diode se considera de 0.6V.
                       ti functia de transfer al amplificatorului. Reprezentati caracteristica de
                       transfer în frecventa.            a.) Presupunând R4=8
                                 , calcula
       R
  D1                  C 1nF          Considerati AO ideal. De notat, ca 1 2 
                     =0.159
       P  R4            R2
                        100k                  a.) Presupunând R4>>R1, IB+ s iI au acelas                   i sens, iar
                                                                B-
0  D2                               IB+=IB-, calculati tensiunea de eroare maxima la ies         irea AO.
            R1
                R VI 10k     +  -  U1    OUT    VO   b.) Dimensionati R4 stfel încât din
       reglajul
       potentiometrului sa se poata compensa erorile datorate curentilor de polarizare s   i tensiunii de offset.
  VA-=-15V           R3
  5k

                 0                                 T1
             Figura 1                        R
  2. Pentru   circuitul        din    figura    2,  presupunând,    ca     ambele   AO, respectiv           toate
  tranzistoarele bipolare                        V1         - U1 0   OUT         T4              RO
                                               +                            -
  functioneaza       în    regiunea   liniara,     determinati expresia tensiunii de ies                         ire în func
                      tie de V      1  s iV2,        0                               U3    OUT     VO
                                                                           +
  V  O    =F(V                                                       1,  V2)    0
                                                        T2               0
                                         R
                                      V2        -            T3
                                                U2  OUT
                                               +
                                                              Figura 2
                                             0

  3. Scrieti functia de transfer a conexiunii neinversoare a CFBOA, model cu un pol, R InI→0. Descrieti modul prin
  care se poate ajusta câstigul separat de banda de trecere

  4. Descrieti aplicatiile de demodulare FM, respectiv de sinteza de frecventa ale circuitelor PLL.
                    Examen CIA, anul IIIEA, 15 Iunie 2006              Nume, Prenume      Grupa

    VA+=+15V                 1. Fie circuitul din figura 1. Amplificatorul
    operational are o tensiune de offset maxima de ±5mV, iar curentii de polarizare au valoarea
    maxima de 200nA. Caderea de tensiune pe diode se considera de 0.6V.
                             a.) Presupunând R4>>R1, I     s B+      B- i I
                                          au acelas        i
                             sens
       R                  („ies” din AO) s B+ i=I B-, calculati tensiunea de eroare maxima
      12k                 la ies  irea AO.
      b.) Calculati R3 astfel ca sa se compenseze erorile
    D1

       P   R4      R          B-. Dimensionati R4 astfel încât din reglajul potentiometrului
       sa se poata compensa eroarea datorata tensiunii de offset. datorate  curentilor   de   polarizare,
       presupunînd  I =I
                        2  100k                                       B+

    D2   50K     R1
 0
          Vi        -
        R 12k   10k    R +       Vo c.) Presupunând IB+  ≠I , dimensionati R              astfel ca din
       reglajul potentiometrului sa se poata compensa eroarea datorita tensiunii de offset s             B-  4     ia
       unui curent de offset de maxim ±100nA
                    3
   VA-=-15V           5k
                  0
             Figura 1
2. Fie circuitul din figura 2. Se presupune ca ambele AO s              i toate tranzistoarele bipolare func     tioneaza în
regiunea
                              T1    VA
                                        VB
                      R        0      T2          +
                V2            -            T3
                                      VO            0  R
                                                -       V1
                            +
                                 R2
                          0              T4
                                 R1

                                 0
                                   Figura 2
liniara. Se presupune ca toate tranzistoarele sunt identice (au acelas S).     iI
     a.) Determinati expresiile tensiunilor VA s iVBîn functie de elementele circuitului              B
     b.) Determinati expresia tensiunii VO în functie de elementele circuitului


3. Descrieti modul prin care se poate ajusta

      a) rejectia de mod comun a unui amplificator de instrumentatie „cu 3 AO” la maxim
      b) tensiunea de offset a unui amplificator de instrumentatie „cu 3 AO” la 0


4. Definiti banda de urmarire, respectiv banda de captura a circuitelor PLL (formulati definitia + scrieti expresia
celor doi parametri). Descrieti relatia între cei doi parametri definiti
                     Examen CIA, anul IIIEA, 15 Iunie 2006                  Nume, Prenume        Grupa

                         R2        1. Fie circuitul din figura 1. Amplificatorul
                         operational are o tensiune de offset maxima de ±5mV, iar curentii de
                         polarizare au valoarea maxima de 200nA. Diodele Zener au valoarea de 6.5V.
                                      a.) Presupunând ca R4<<R3, I   s B+      B- i I
                                                    au acelas       i sens
                         100K
              R1                        („intra” în AO) s    i=I    B,  calculati tensiunea de eroare maxima
                                                  B+    B
           VI            -                la ies  irea AO.
 VA+=+15V          10k                   VO
         R              +     b.) Calculati R3 astfel ca sa se compenseze erorile
         datorate  curentilor     polarizare,
                            de   presupunînd   I =I              B+                   B-
         1.8K       R3 5k         Dimensionati R5 s iR    astfel încât din reglajul
         potentiometrului sa se poata compensa eroarea datorata tensiunii de offset.
    DZ1         R                                      4
                5
       P
 0   DZ2    50K                             astfel ca din reglajul potentiometrului sa se poata compensa
 eroarea datorita tensiunii de offset s                    c.) Presupunând IB+      ≠I , dimensionati R B- 5 s i R
    4
                     R4
         R                                                   i a unui curent de offset de maxim
   VA-=-15V  1.8K        0                    ±100nA
              Figura 1


                                T1
                    R
                                                      R1
               VX              -  0
                                     VA        T4
                                        VB T3
                              +                      -
                                       T2                     VO
                            0                        +
                    R                          0
                VY             -                    0

                              +
                            0            Figura 2
2. Fie circuitul din figura 2. Se presupune ca ambele AO s     i toate tranzistoarele bipolare func                   tioneaza în
regiunea
liniara. Se presupune ca toate tranzistoarele sunt identice (au acelas i I S).
     a.) Determinati expresiile tensiunilor VA s iVBîn functie de elementele circuitului                    B
     b.) Determinati expresia tensiunii VO în functie de elementele circuitului


3. Scrieti functia de transfer al conexiunii neinversoare cu CFBOA, model cu un pol, R →0, R InI OutV →0.
Descrieti
modul prin care la CFBOA în conexiunea neinversoare câstigul s    i banda de trecere pot fi ajustate independent unul
fata de celalalt.


4. Descrieti

       a) metoda prin care se poate folosi circuitele PLL la demodularea semnalelor FM
       b) aplicatia de sinteza de frecventa ale circuitelor PLL.

								
To top