RPH - PDF

Document Sample
RPH - PDF Powered By Docstoc
					Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk Hasil Pembelajaran: Fokus Utama 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 i. Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Fokus Sampingan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan bacaan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini murid dapat: 1. Menyatakan 3 aspek tentang ‘Penjagaan Kebersihan Diri’ secara lisan. 2. Membaca lancar teks ‘Cara Menjaga Kebersihan Diri’ pada kadar sekurang-kurangnya 80% sebutan dan intonasi yang betul 3. Membina 5 ayat majmuk tentang ‘Pengurusan Sampah’ berdasarkan perkataan yang diberi : 3 Boleh : 11 Ogos 2008 : 8.00 pagi – 9.00 pagi (60 minit) : 30 orang : Bahasa Melayu : Pendidikan Jasmani & Kesihatan : Jagalah Kebersihan

Mohd Hanif b. Zinaldin PISMP 2A 2008

Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa kata Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai Kemahiran Berfikir meringkaskan Belajar Cara Belajar bercerita Kecerdasan Pelbagai

: : ayat tunggal dan ayat majmuk : Sampah, Sisa, Produk, Pepejal, Tersumbat.

: Pendidikan Jasmani Kesihatan (PJK), Teknologi : bekerjasama, keberanian, kebersihan : Menghubungkaitkan, mengimbas kembali,

menganalisis,

: bacaan secara luncuran, perbincangan, mendengar aktif, : verbal-linguistik, Intrapersonal

Bahan Bantu Belajar: Sabun mandi, tuala mandi, video klip ‘Denggi’, petikan ‘Cara Menjaga Kebersihan Diri’ Pengetahuan Sedia Ada: Murid mengetahui faedah menjaga kebersihan diri

Isi Gambaran mengenai tajuk pembelajaran

Strategi Set Induksi (5 minit) 1.Guru membawa sabun mandi dan tuala ke dalam kelas 2.Guru meminta murid meneka tentang rutin harian menjaga kebersihan diri 3.Guru mengaitkan aktiviti set induksi dengan tajuk pelajaran yang hendak diajar.

Catatan KB : Menghubungkaitkan BCB : mendengar aktif BBB : sabun mandi dan tuala mandi Ilmu: PJK

Mohd Hanif b. Zinaldin PISMP 2A 2008

Langkah 1 (15 minit) Video klip 1.Guru memasang video klip tentang keburukan mengisahkan apabila tidak menjaga kebersihan. Guru meminta penyakit murid menghayati video klip tersebut. Denggi akibat tidak membuang sampah dengan cara yang betul. KB: Mengimbas kembali, menghubungkaitkan Nilai: kebersihan BBB: video ‘Denggi’ klip

BCB : bercerita dan berbincang Ilmu: PJK Aspek Penjagaan Kebersihan Diri: 1. Mandi 2. Pakaian 3. Gigi 4. Tangan Aspek Penjagaan Kebersihan Diri: 1. Mandi 2. Pakaian bersih 3. Memberus Gigi 4. Mencuci Tangan Dalam kumpulan berlima, murid berbincang tentang apa yang mereka ketahui tentang BCB: Berbincang ‘Penjagaan Kebersihan Diri’ berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Murid mencatat hasil Nilai: Bekerjasama perbincangan mereka dengan menggunakan komputer. Ilmu: PJK, Teknologi

3.Guru meminta wakil daripada setiap kumpulan menyatakan apa yang telah mereka bincangkan tentang aspek ‘Penjagaan Kebersihan Diri’. Wakil akan membentangkan hasil di hadapan kelas dengan menggunakan sebutan yang jelas.

KB : Mengimbas kembali, menghubungkaitkan BCB : bercerita KP : verballinguistik, Nilai: keberanian

4. Murid dapat menyatakan 3 aspek tentang ‘Penjagaan Kebersihan Diri’ secara lisan. [2.1 Aras 3 (i)]

Mohd Hanif b. Zinaldin PISMP 2A 2008

Teks bacaan Langkah 2 (15 minit) (lihat lampiran) 1.Guru memberikan teks bertajuk ‘Cara Menjaga Kebersihan Diri’ kepada setiap murid dalam Kumpulan 1: kumpulan. Murid membaca petikan secara Mandi mentalis atau membaca secara senyap. Kumpulan 2: Pakaian bersih Kumpulan 3: Memberus Gigi Kumpulan 4: Mencuci Tangan 2.Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan untuk mencari isi penting tentang ‘Cara Menjaga Kebersihan Diri’ mengikut kumpulan masing-masing. Murid menggaris dan mencatatkan isi-isi penting.

BBB : petikan ‘Cara Menjaga Kebersihan Diri’ BCB: Membaca secara luncuran, perbincangan KP : Intrapersonal. KB: menganalisis, meringkaskan

Ilmu: PJK Sistem bahasa: Ayat tunggal Nilai: Kerjasama

3.Wakil murid diminta membacakan hasil kerja Sistem bahasa: mereka. Guru memberikan ulasan tentang Ayat tunggal kelancaran sebutan murid dan ketepatan isi yang dinyatakan mereka. Nilai: keberanian 4.Murid dapat membacakan teks ‘Cara Menjaga Kebersihan Diri’ dengan lancar dan intonasi yang betul. 5.2 Aras 2 (i)] Langkah 3 (20 minit) Bahan daripada Internet (lihat lampiran) 1.Guru meminta murid melayari bahan yang telah Sistem bahasa: guru muat turun daripada Internet yang Ayat tunggal menerangkan tentang ‘Pengurusan Sampah’

Mohd Hanif b. Zinaldin PISMP 2A 2008

Kosa kata : 1. Sampah 2. Sisa 3. Produk 4. Pepejal 5. Tersumbat

2. Guru meminta murid berbincang tentang 2 cara lain yang boleh mereka lakukan untuk menguruskan sampah. Murid juga diminta untuk mencari makna kata dan berbincang mengenai pembinaan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberi.

Nilai :Bekerjasama KB: Menjana idea BBB: Petikan teks ‘Pengurusan Sampah’ Sistem bahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk BCB : Berbincang

4.Murid dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat majmuk tentang ‘Pengurusan Sampah’ berdasarkan perkataan yang diberi 8.1 Aras 2 (i)] Penutup (5 minit) Kognitif: 1.Guru membuat rumusan tentang apa yang murid telah pelajari.

Sosial: 1.Guru mengucapkan tahniah kepada murid kerana telah berjaya mengikuti pelajaran hari ini. 2.Murid-murid akan menyanyikan lagu ‘Kebersihan Diri’

Mohd Hanif b. Zinaldin PISMP 2A 2008


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3013
posted:9/5/2009
language:Indonesian
pages:5
Raja Firdaus Raja Firdaus
About 25 Things About Myself: 1. I can express myself well through writing (hope so… ahaks!). 2. I have a wicked sense of humor. 3. It is utterly impossible for me to be fake. 4. I’m opened minded. 5. I care about the Earth, and preserving it the best we can. 6. I am passionate. 7. I love to take pictures using my phone camera. 8. I am a really good friend. 9. I can make people laugh pretty easily. 10. I don’t like gossip. 11. I love my hair. 12. I am a hard worker. 13. I don’t mind admitting my faults. 14. I love easily. 15. I am forgiving. 16. I have a good sense of style. 17. I actually hate laundry. 18. And cleaning floors :p. 19. I love to eat and sleep. 20. I have black eyes :p. 21. I have one gorgeous wife. 22. I am compassionate. 23. I love to dance. 24. I have a strong faith in God. 25. I know me.