Docstoc

rph kesihatn

Document Sample
rph kesihatn Powered By Docstoc
					RPH Kesihatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Tahun Bilangan Murid Tunjang Tajuk Sub Tajuk

: Pendidikan Kesihatan : 25 Mac 2009 : Rabu : 7.45 pg – 8.15pg (30 minit ) : 1 Bistari : 24 Orang ( 10 lelaki & 14 perempuan) : Kesihatan Diri dan Keluarga (Tahap 1) : Kesihatan Diri : Mengenali Bahagian-Bahagian Anggota Badan

Objektif Pengajaran : Di akhir pengajaran murid dapat:  Kognitif :

1. Mengenali bahagian-bahagian dan fungsi-fungsi anggota badan. 2. Menyatakan secara lisan bahagian-bahagian anggota badan.

RPH Kesihatan



Afektif

:

1. Berasa seronok semasa proses pengajaran dan pembelajaran 2. Bekerjasama dengan ahli kumpulan menulis semula semua anggota dan fungsi badan. Pengetahuan sedia ada : 1. Murid pernah mengenali anggota badan dan fungsinya hasil didikan awal keluarga. 2. Murid mempunyai pendedahan awal semasa pra sekolah Penggabungjalinan : Sains (Fungsi tubuh badan Manusia) ,Lukisan (Melakar bentuk Anggota badan), dan Muzik (Nyanyian) Penerapan Nilai Alat Bantu Mengajar : Kerjasama, tanggungjawab & menyayangi diri sendiri : Kertas soalan, Gambarajah, kertas Mahjong

RPH Kesihatan

Langkah/ Masa  Set induksi (5 minit)

Aktiviti/ Kaedah  Guru menunjukkan gambarajah anggota badan kepada murid-murid.

Butir Mengajar 1. Murid melihat poster yang dipamerkan oleh guru disudut yang disediakan. 2. Murid-murid memberitahu nama bahagian anggota badan yang ditunjuk oleh guru.  Bahagian kepala  Bahagian tangan 

Catatan/ ABM Gambarajah

 Guru mengadakan sesi soal jawab sebagai menguji pengetahuan sedia ada murid:1. Namakan bahagianbahagian anggota

 Bahagian abdomen  Bahagian kaki 3. Murid meneliti gambarajah yang ditunjukkan.

RPH Kesihatan

badan yang anda ketahui.  Guru memberi penerangan kepada murid tentang gambarajah tersebut  Perkembangan Langkah 1 (7 minit)  Guru menerangkan fungsi anggota badan kepada murid  Bahagian kepala  Bahagian tangan  Bahagian abdomen  Bahagian kaki 1) Murid mendengar penerangan guru



Langkah 2 (5 minit)



Guru menerangkan akibat kecuaian menjaga



Murid mendengar penerangan guru dengan

 Perbincangan antara guru dan murid.

RPH Kesihatan

kesihatan diri.  Guru berbincang bersama murid bagaimana cara menjaga kesihatan diri:  Bahagian kepala  Bahagian tangan  Bahagian abdomen  Bahagian kaki  Langkah 3 (10 minit) AKTIVITI 1:  Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan  Guru mengedarkan kertas soalan gambarajah anggota badan kepada setiap kumpulan. 

teliti. Murid-murid memberikan pendapat masing-masing berdasarkan pengalaman.

1. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang murid 2.Setiap kumpulan dikehendaki melabelkan gambarajah anggota badan dan fungsifungsinya.

 Kertas soalan  Hasil kerja berkumpulan (melibatkan keseluruhan kelas)

RPH Kesihatan

AKTIVITI 2:  Guru mengedarkan kertas Mahjong kepada kumpulan yang sama dan  Murid dikehendaki melukiskan gambarajah anggota badan manusia keseluruhannya.   Murid melukis gambarajah bahagian anggota badan manusia keseluruhannya. Murid bekerjasama menghasilkan lukisan bahagian anggota badan  Kertas Mahjong  Hasil kerja berkumpulan (melibatkan keseluruhan kelas)

RPH Kesihatan



Guru mempamerkan hasil lukisan terbaik.

dengan baik.

AKTIVITI 3:  Guru dan murid samasama menyanyikan lagu ”kalau rasa gembira” menggunakan pergerakan tangan, kaki, badan dan sebagainya (anggota badan)  Penutup (3 minit)  Rumusan isi pelajaran daripada guru  Beberapa orang murid akan ditanya berkaitan kefahaman terhadap isi pelajaran.  Murid bersama-sama guru menyanyi bersama  Penggabungjalinan

Pendidikan Muzik

RPH Kesihatan


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6081
posted:9/5/2009
language:Malay
pages:8
Raja Firdaus Raja Firdaus
About 25 Things About Myself: 1. I can express myself well through writing (hope so… ahaks!). 2. I have a wicked sense of humor. 3. It is utterly impossible for me to be fake. 4. I’m opened minded. 5. I care about the Earth, and preserving it the best we can. 6. I am passionate. 7. I love to take pictures using my phone camera. 8. I am a really good friend. 9. I can make people laugh pretty easily. 10. I don’t like gossip. 11. I love my hair. 12. I am a hard worker. 13. I don’t mind admitting my faults. 14. I love easily. 15. I am forgiving. 16. I have a good sense of style. 17. I actually hate laundry. 18. And cleaning floors :p. 19. I love to eat and sleep. 20. I have black eyes :p. 21. I have one gorgeous wife. 22. I am compassionate. 23. I love to dance. 24. I have a strong faith in God. 25. I know me.