Docstoc

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pnd Kesihatan - Stres

Document Sample
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pnd Kesihatan - Stres Powered By Docstoc
					RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan murid: OBJEKTIF Kognitif Afektif

: Pendidikan Kesihatan : Gaya hidup sihat : Pengurusan konflik dan stres : Konflik dan stres : 7 May 2009 : 7.30 – 8.30 pagi : 6 Putih : 20 orang : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : : 1) Menyatakan secara lisan punca-punca penyebab konflik dan stres, 2) Menyatakan secara lisan bagaimana cara untuk mengatasi konflik dan stres. 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri.

Pengalaman sedia ada Penerapan Nilai Bahan bantu mengajar

Penggabungjalinan

: Rasa kecewa, rasa tertekan : Bekerjasama, berdisiplin dan berkeyakinan : 1) Kertas mahjong 2) Marker pen 3) Gambar 4) Bahan bacaan, buku teks : Pendidikan Sivik- Sayangi Diri

BAHAGIAN/ MASA Set Induksi ( 5 minit)

AKTIVITI Pengenalan kepada maksud stres dalam bentuk lakonan. 

FOKUS PEMBELAJARAN Guru membuat lakonan yang berkaitan dengan isu stres dan pada masa yang sama guru meminta murid mengenalpasti apa yang dapat dilihat dan mereka fahami dari hasil lakonan guru tersebut. Guru kemudian mengadakan sesi soal jawab: a) Meminta murid kenalpasti kejadian yang berlaku. b) Punca kejadian itu berlaku. Guru menerangkan kepada murid maksud stres dan kaitannya dengan video yang ditayangkan pada sesi induksi. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.

ORGANISASI  Guru masuk ke dalam kelas  sambil menghempas buku ke meja.  Guru membuat aksi lakonan meluahkan rasa tertekan akibat dari kerja sekolah yang bertimbun-timbun dan tarikh peperiksaan yang semakin dekat.

STRATEGI DAN P&P/ ABM Lakonan, kemahiran mencari maklumat, kemahiran mencatat. ,



Perkembangan Langkah 1 (5 minit)

Mengenalpasti maksud stres.





Kemahiran mencatat



BAHAGIAN/ MASA Langkah 2 (5 minit)

AKTIVITI Mengaitkan kesan konflik dan stres terhadap kesihatan.  

FOKUS PEMBELAJARAN Guru mengarahkan murid membuat perbincangan mengikut kumpulan. Hasil perbincangan harus dalam bentuk peta minda.  

ORGANISASI 2 kumpulan membincangkan 3 punca/ sebab stres. 2 kumpulan lain membincangkan 3 cara bagaimana untuk mencegah dan merawati stres. Guru memberi panduan dan tunjuk ajar kepada muridmurid semasa sesi pembentangan dan mengaitkan dengan isu-isu semasa. Guru akan merumuskan dan menerangkan tentang kesan konflik dan stres terhadap kesihatan dan cara-cara untuk mengatasinya kepada murid-murid. 

STRATEGI DAN P&P/ABM KBKK, menjana idea, menyenaraikan .

Langkah 3 ( 10 minit)

Pembentangan kumpulan.



Murid-murid membuat pembentangan ringkas hasil dari perbincangan berkumpulan.





Penerapan nilaiBerkeyakinan, bekerjasama.

Rumusan dan Penilaian (5 minit)

Sesi refleksi.



Guru membuat ulasan di akhir perbincangan kelas.





Penerapan nilaiBertanggungja wab.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11433
posted:9/5/2009
language:Indonesian
pages:3
Description: RPH Pendidikan Kesihatan untuk student KPLI dan yg lain2.