OpleidingskalenderNRL2010-CalendrierdeformationLNR2010-v1_fr-nl-en_001

Document Sample
OpleidingskalenderNRL2010-CalendrierdeformationLNR2010-v1_fr-nl-en_001 Powered By Docstoc
					            Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                           Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
ITG / IMT / ITM
                           Période / Periode     Date de formation /
      Sujet / Onderwerp / Subject          / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue       Remarques / Opmerkingen / Remarks     Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants
                                                                                         Openbaar Slachthuis (Heist-Op-Den-Berg), Noordvlees-Van Gool (Kalmthout),
Vergadering Communicatiegroep                                                                           Comeco (Meer), Herdico Vlees (Meerle), Slachthuis Mechelen, Stedelijk
                                                                                         Slachthuisbedrijf (Geel), Slachthuizen Goossens (Beveren), Exportslachthuis De
                                                                                         Coster ((Ruiselede), Exportslachthuis De Brauwer (Tielt), NV De Hoornweder
                                                                                         (Torhout), Van De Walle Patrick (Varsenare), Westvlees (Westrozebeke), Covameat
                                                                                         (Wijtschate), De Rese Roger (Zedelgem), Van Landschoot en Zonen (Maldegem),
Meeting Communication group                                                                            Rijckaert (Eeklo), NVG (Sint-Niklaas), Porc Meat Zele, Slavarex (Lede), Abatan
                                                                                         (Anderlecht), Slachthuis - Veemarktbedrijf (Sint-Truiden), Detry (Aubel), Abattoir
                                                                                         Intercommunal (Liège), Euroabattoir Goemaere (Mouscron), Société Abattoir
                                                                                         (Charleroi), PQA (Malmédy), SHA (Mouscron), CER, CHEMIPHAR, FOOD CONTROL,
Réunion du Groupe de Communication                                                                        CARAH (Ath).
                                                                                         Geïnteresseerde labo's / labos intéressés / interested laboratories
                                                                                         Openbaar Slachthuis (Heist-Op-Den-Berg), Noordvlees-Van Gool (Kalmthout),
                                                                    op vraag van de laboratoria:        Comeco (Meer), Herdico Vlees (Meerle), Slachthuis Mechelen, Stedelijk
Trichines                        continu                       ter plaatse of ITG
                                                                    wetenschappelijke of technische stages   Slachthuisbedrijf (Geel), Slachthuizen Goossens (Beveren), Exportslachthuis De
                                                                                         Coster ((Ruiselede), Exportslachthuis De Brauwer (Tielt), NV De Hoornweder
                                                                    at the request of the laboratories:    (Torhout), Van De Walle Patrick (Varsenare), Westvlees (Westrozebeke), Covameat
                            continu /                       sur place ou ITG /
Trichines                                                               scientific or technical training      (Wijtschate), De Rese Roger (Zedelgem), Van Landschoot en Zonen (Maldegem),
                            continiously                    on the spot or in the ITM                       Rijckaert (Eeklo), NVG (Sint-Niklaas), Porc Meat Zele, Slavarex (Lede), Abatan
                                                                                         (Anderlecht), Slachthuis - Veemarktbedrijf (Sint-Truiden), Detry (Aubel), Abattoir
                                                                    sur demande des laboratoires:
                                                                                         Intercommunal (Liège), Euroabattoir Goemaere (Mouscron), Société Abattoir
Trichinen                        continu                       sur place ou ITG     stages scientifique ou technique
                                                                                         (Charleroi), PQA (Malmédy), SHA (Mouscron), CER, CHEMIPHAR, FOOD CONTROL,
                                                                                         CARAH (Ath).
                                                                                                                                      2009-12-17 v01                  1/22
            Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                                    Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
CERVA (Uccle) / CODA (Ukkel) / VAR (Uccle)
                           Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject          / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue     Remarques / Opmerkingen / Remarks            Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants
                                                        CODA (Ukkel)     Evaluatie van de diagnostische reagentia gebruikt
Vergadering Communicatiegroep 2010-1                       8/01/2010 (PM)         Vergaderzaal     in de officiële programma's voor de bestrijding van
                                                        Bacteriologie    dierenziekten

Vergadering Communicatiegroep 2010-1                                                 Evaluation of diagnostic reagents used in the      DGZ, ARSIA + geïnteresseerde labo's / labos intéressés / interested laboratories
                                         8/01/2010 (PM)       VAR (Uccle) Conference
Meeting Communication Group 2010-1                                                  official programs for the control of animal diseases.
                                                       room Bacteriology
                                                                  Evaluation des réactifs de diagnostics utilisés dans
                                                      CERVA (Uccle) Salle de
Réunion du Groupe de Communication 2010-1                    8/01/2010 (PM)                  le cadre des programmes officiels de lutte contre
                                                       réunion Bactériologie
                                                                  les maladies animales.

Review problematiek BSE                2de trim. 2010 /
                                                          FAVV       Nederlands (1/2 dag)                  PCE + inspecteurs bij slachthuizen + geïnteresseerde labo's
Review BSE problematics                2th trim. 2010


Review BSE problematics                2th trim. 2010                       FASFC       Dutch (1/2 day) ; French (1/2 day)           PCU + inspectors at slaughterhouses + interested laboratoriesReview de la problématique ESB            2ème trim. 2010                       AFSCA       Français (1/2 jour)                   UPC + inspecteurs auprès des abattoirs + labos intéressés


                                                                                               In functie van de scope van de accreditatie en de behandelde onderwerpen, alle
Vergadering Communicatiegroep 2010-2          2de trim. 2010                      CODA (Ukkel)                                 volgende laboratoria of een deel ervan / Depending on the scope of accreditation and
                                                                                               the topics covered, all or part of the following laboratories / En fonction du scope de
                                                                                               l'agrément et des sujets traités, tous les laboratoires suivants ou une partie de ceux-ci:
Meeting Communication Group 2010-2           2th trim. 2010                      VAR (Uccle)                                 DGZ, ARSIA, SGS, Quality Partner S.A., Ulg-FMV, CER - Laboratoire d'hormonologie,
                                                                                               Laboratorium ECCA, LOVAP, CARAH asbk, CODA/Departement Biocontrole, Silliker
                                                                                               N.V., Chemiphar N.V., I.P.H.B., Vakgroep Diergeneeskundig Toezicht op Eetwaren,
                                                                                               Laboratoire du SHA, DGZ Vlaanderen, Envirotox, Lareco, Laboraco, Eurateca, MVL,
Réunion du Groupe de Communication 2010-2       2ème trim. 2010                      CERVA (Uccle)                                Lavetan
                                                                                               + geïnteresseerde labo's / labos intéressés / interested laboratories


Vorming voor de nieuwe medewerkers van de TSE                                                                        Erkende laboratoria voor TSE analyses / approved laboratories for EST analysis /
                            4de trim. 2010                      CODA (Ukkel)     theoretisch (1/2 dag) & praktisch deel (1/2dag)
laboratoria                                                                                         laboratoires agréés pour les analyses EST :
                                                                                               SGS, Quality Partner S.A., Ulg-FMV, CER - Laboratoire d'hormonologie, Laboratorium
                                                                                               ECCA, LOVAP, CARAH asbk, CODA/Departement Biocontrole, Silliker N.V.,
Training for new employees of the EST laboratories   4th trim. 2010                      VAR (Uccle)     theoretical (1/2 day) & practical part (1/2 day)    Chemiphar N.V., I.P.H.B., Vakgroep Diergeneeskundig Toezicht op Eetwaren,
                                                                                               Laboratoire du SHA, DGZ Vlaanderen, Envirotox, Lareco, Laboraco, Eurateca, MVL,
                                                                                               Lavetan.
Formation pour les nouveaux collaborateurs des
                           4ème trim. 2010                      CERVA (Uccle)    théorie (1/2 jour) & partie pratique (1/2 jour)
laboratoires EST

                                                                                               In functie van de scope van de accreditatie en de behandelde onderwerpen, alle
Vergadering Communicatiegroep 2010-3          4de trim. 2010                      CODA (Ukkel)                                 volgende laboratoria of een deel ervan / Depending on the scope of accreditation and
                                                                                               the topics covered, all or part of the following laboratories / En fonction du scope de
                                                                                               l'agrément et des sujets traités, tous les laboratoires suivants ou une partie de ceux-ci:
                                                                                               :
Meeting Communication Group 2010-3           4th trim. 2010                      VAR (Uccle)
                                                                                               DGZ, ARSIA, SGS, Quality Partner S.A., Ulg-FMV, CER - Laboratoire d'hormonologie,
                                                                                               Laboratorium ECCA, LOVAP, CARAH asbk, CODA/Departement Biocontrole, Silliker
                                                                                               N.V., Chemiphar N.V., I.P.H.B., Vakgroep Diergeneeskundig Toezicht op Eetwaren,
Réunion du Groupe de Communication 2010-3       4ème trim. 2010                      CERVA (Uccle)                                Laboratoire du SHA, DGZ Vlaanderen, Envirotox, Lareco, Laboraco, Eurateca, MVL,
                                                                                               Lavetan
                                                                                               + geïnteresseerde labo's / labos intéressés / interested laboratories
                                                                                                                                                2009-12-17 v01                  2/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                                        Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
CERVA / CODA / VAR (Tervuren)
                            Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject          / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue     Remarques / Opmerkingen / Remarks           Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants
                                                                   1° Deel: mycotoxines /
                                                                   2° Deel: zware metalen /                1° CER,Chemiphar, CODA, CRA-DLBRP, FLVVG, FLVVT, Fytolab, HANDELSLAB,
Vergadering Communicatiegroep 2010-1                                                 3° Deel : 96/23 /                   ILVO T&V, LECCA, LFSAL, LOVAP, Oleotest, SGS Belgium, WIV
                             april 2010
(in samenwerking met WIV - Fysico-chemie)                                              4° Deel : fycotoxines /                2° Chemiphar, CODA, EUROFINS-BELGIUM, FLVVG, IEM, LECCA, LOVAP,
                                                                   5° Deel : pesticiden /                 OLEOTEST, SCK-CEN, WIV (indien wateranalyses op het programma, ook: / if water
                                                                   6° Deel : migratie-analyses /             analysis on the program, including: / si l'analyse des eaux figure sur la programme,
                                                                                              également: BDB, EURACETA, LARECO, SERVACO, VANVOOREN, VIVAQUA)
                                                                   1st Part: mycotoxins                  3° CER, CHEMIPHAR, FLVVG, FLVVT, ILVO-VOEDING, LECCA, LFSAGX, LFSAL,
                                                                   2nd Part: heavy metals                 LOVAP, SERVACO-FOODONTROL, SGS-Belgium, VAHDB, WIV-ISP
Meeting Communication Group 2010-1                                                  3th Part: 96/23                    4° CER, WIV-ISP, LFSAL
                             April 2010
(in collaboration with IPH - Physico-Chemistry)                                           4th Part: phycotoxins                 5° erkende labo's voor de analyse van pesticides / laboratories approved for the
                                                                   5th Part: pesticides                  analyses pesticides / labos agrées pour l'analyse des pesticides :
                                                                   6th Part: migration analysis              CER, Chemiphar, FLVVG, FLVVT, FYTOLAB, LECCA, LFSAL, LOVAP, LUFA,
                                                                   1° Partie: mycotoxines                 HANDELSLAB, WIV-ISP, ZEEUWS-VLAANDEREN
                                                                   2° Partie: métaux lourds                6° BVI, IEM, LFSAL, FLVVG (indien metaalanalyses aan bod komen, ook de laboatoria
Réunion du Groupe de Communication 2010-1                                              3° Partie: 96/23                    uit punt 2 / if metal analysis are discussed, including the labs from point 2°/ si
                             avril 2010                                                            l'analyse de migration des métaux sera traitée, également les labos mentionnés dans
(en collaboration avec I.S.P. – Physico-chimie)                                           4° Partie: phycotoxines
                                                                   5° Partie: pesticides                 le point 2 °)
                                                                   6° Partie: analyse migration

                                                                   theorie (AM, in Engelse taal) + praktijk (PM in Nl &
Methodology for speciation analysis of As        4de trim. 2010
                                                                   Fr)
                                                                                              Chemiphar, CODA, EUROFINS-BELGIUM, FLVVG, IEM, LECCA, LOVAP,              theory (AM
                                                                   theory (AM in English) + practical session (PM in
Methodology for speciation analysis of As        4th trim. 2010                                                           OLEOTEST, WIV                                     in English) +
                                                                   Dutch and French)
                                                                                                                                          pratique (PM

Methodology for speciation analysis of As       4ème trim. 2010                                théorie (AM en Anglais) + pratique (PM en Nl et Fr)

                                                                   1° Deel: mycotoxines
                                                                   2° Deel: zware metalen
                                                                                              1° CER,Chemiphar, CODA, CRA-DLBRP, FLVVG, FLVVT, Fytolab, HANDELSLAB,
Vergadering Communicatiegroep 2010-2                                                 3° Deel : 96/23
                             sept 2010                                                             ILVO T&V, LECCA, LFSAL, LOVAP, Oleotest, SGS Belgium, WIV
(in samenwerking met WIV - Fysico-chemie)                                              4° Deel : fycotoxines
                                                                                              2° Chemiphar, CODA, EUROFINS-BELGIUM, FLVVG, IEM, LECCA, LOVAP,
                                                                   5° Deel : pesticiden
                                                                                              OLEOTEST, SCK-CEN, WIV (indien wateranalyses op het programma, ook: / if water
                                                                   6° Deel : migratie-analyses
                                                                                              analysis on the program, including: / si l'analyse des eaux figure sur la programme,
                                                                                              également: BDB, EURACETA, LARECO, SERVACO, VANVOOREN, VIVAQUA)
                                                                   1st Part: mycotoxins                  3° CER, CHEMIPHAR, FLVVG, FLVVT, ILVO-VOEDING, LECCA, LFSAGX, LFSAL,
                                                                   2nd Part: heavy metals                 LOVAP, SERVACO-FOODONTROL, SGS-Belgium, VAHDB, WIV-ISP
Meeting Communication Group 2010-2                                                  3th Part: 96/23                    4° CER, WIV-ISP, LFSAL
                             Sept. 2010
(in collaboration with IPH - Physico-Chemistry)                                           4th Part: Phycotoxins                 5° erkende labo's voor de analyse van pesticides / laboratories approved for the
                                                                   5th Part:pesticides                  analyses pesticides / labos agrées pour l'analyse des pesticides :
                                                                   6th Part: migration analysis              CER, Chemiphar, FLVVG, FLVVT, FYTOLAB, LECCA, LFSAL, LOVAP, LUFA,
                                                                                              HANDELSLAB, WIV-ISP, ZEEUWS-VLAANDEREN
                                                                   1° Partie: mycotoxines                 6° BVI, IEM, LFSAL, FLVVG (indien metaalanalyses aan bod komen, ook de laboatoria
                                                                   2° Partie: métaux lourds                uit punt 2 / if metal analysis are discussed, including the labs from point 2°/ si
Réunion du Groupe de Communication 2010-2                                              3° Partie: 96/23                    l'analyse de migration des métaux sera traitée, également les labos mentionnés dans
                             sept 2010
(en collaboration avec I.S.P. – Physico-chimie)                                           4° Partie: phycotoxines                le point 2 °)
                                                                   5° Partie: pesticides
                                                                   6° Partie: analyse migration
                                                                                                                                                    2009-12-17 v01                  3/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                         Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
ISP - TIA / WIV - VTI / IPH - microbiologie levenmiddelen / microbiologie alimentaire / Food Microbiology
                                        Date de formation /
          Sujet / Onderwerp            Période / Periode  Opleidingsdatum   Lieu / Plaats / Venue         Remarques / Opmerkingen                  Participants obligatoires / Verplichte deelnemers
                                                               1/2 dag in NL (maximum 15 personen)
Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen                 2/25/2010         WIV       theoretische uiteenzetting + rondleiding
                                                               laboratorium
                                                               1/2 day (in Dutch; maximum 15 people) theoretical
Food Microbiology for non-microbiologists                      2/25/2010         IPH       explanation + lab tour ; 1/2 (in French; maximul 15  dispatching + geïntresseerde labo's / interested laboratories / labos intéressés
                                                               people) theoretical explanation + lab tour
                                                               1/2 jour en Fr (maximum 15 personnes);
Microbiologie alimentaire pour les non-microbiologistes               2/25/2010         ISP
                                                               théorie + visite guidée dans le laboratoire


Toxinevormende bacteriën en hun detectiemethoden        mei 2010


Toxin forming bacteria and their detection.          May 2010                                                       erkende labo's in levensmiddelenmicrobiologie /
                                                                                          approved laboratories in food microbiology /
Bactéries productrices de toxines et leurs méthodes de                                                               labos agréés en microbiologie des denrées alimentaires:
                                mai 2010
détection.                                                                                     AGRO, ARSIA, BIOTOX, CARAH, CERACHIM, CHEMIPHAR, CODA1, CVVH, DGZ,
                                                     WIV-ISP-IPH
                                                                                          EUROFINS BELGIUM, EURACETA, SERVACO-FOOD C, IEM, ILVO-T&V, HVS,
Vergadering Communicatiegroep 2010               mei 2010                                                      LALUG, LARECO, LASHA, LAVETAN, LECCA, LEQ, LMDA, LMI, LOVAP,QP, SG,
                                                                                          SGS Belgium, SILLIKER-FR, VAHDB, VANVOOREN, VIVAQUA, WIV-ISP, FLVVM,
                                                                                          LFSAGx, HANDELSLAB
Meeting Communication Group 2010                May 2010


Réunion du Groupe de Communication 2010             mai 2010

                                                                                          erkende labo's in levensmiddelenmicrobiologie / approved laboratories in food
15th Conference on Food Microbiology              sept. 2010                   Gent      Nl + Fr simultaan                   microbiology / labos agréés en microbiologie des aliments:
                                                                                          AGRO, ARSIA, BIOTOX, CARAH, CERACHIM, CHEMIPHAR, CODA1, CVVH, DGZ,
15th Conference on Food Microbiology              Sept. 2010                  Ghent      Dutch and French simultaneous             EUROFINS BELGIUM, EURACETA, SERVACO-FOOD C, IEM, ILVO-T&V, HVS,
                                                                                          LALUG, LARECO, LASHA, LAVETAN, LECCA, LEQ, LMDA, LMI, LOVAP,QP, SG,
                                                                                          SGS Belgium, SILLIKER-FR, VAHDB, VANVOOREN, VIVAQUA, WIV-ISP, FLVVM,
15th Conference on Food Microbiology              sept. 2010                  Gand       Nl + Fr simultanément                 LFSAGx, HANDELSLAB
                                                                                          erkende labo's in levensmiddelenmicrobiologie / approved laboratories in food
Evolutie in de techniek voor microbiologische analyses     okt. 2010                   WIV       1/2 dag in Nl                     microbiology / labos agréés en microbiologie des denrées alimentaires :
                                                                                          AGRO, ARSIA, BIOTOX, CARAH, CERACHIM, CHEMIPHAR, CODA1, CVVH, DGZ,
Evolution in the techniques for microbiological analysis.   Oct. 2010                   IPH       1/2 day in Dutch; 1/2 day in French          EUROFINS BELGIUM, EURACETA, SERVACO-FOOD C, IEM, ILVO-T&V, HVS,
                                                                                          LALUG, LARECO, LASHA, LAVETAN, LECCA, LEQ, LMDA, LMI, LOVAP,QP, SG,
                                                                                          SGS Belgium, SILLIKER-FR, VAHDB, VANVOOREN, VIVAQUA, WIV-ISP, FLVVM,
Evolution des techniques d'analyses en microbiologie.     octobre 2010                  ISP       1/2 jour Fr                      LFSAGx, HANDELSLAB
                                                                                                                                      2009-12-17 v01                  4/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                          Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
I.S.P. – Physico-chimie / WIV - Fysico-chemie / IPH - Physico-Chemistry
                            Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject          / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue     Remarques / Opmerkingen / Remarks     Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants
                                                                   1° Deel: mycotoxines
                                                                   2° Deel: zware metalen           1° CER,Chemiphar, CODA, CRA-DLBRP, FLVVG, FLVVT, Fytolab, HANDELSLAB,
Vergadering Communicatiegroep 2010-1                                                 3° Deel : 96/23              ILVO T&V, LECCA, LFSAL, LOVAP, Oleotest, SGS Belgium, WIV
                             april 2010
(in samenwerking met CODA - Tervuren)                                                4° Deel : fycotoxines           2° Chemiphar, CODA, EUROFINS-BELGIUM, FLVVG, IEM, LECCA, LOVAP,
                                                                   5° Deel : pesticiden            OLEOTEST, SCK-CEN, WIV (indien wateranalyses op het programma, ook: / if water
                                                                   6° Deel : migratie-analyses        analysis on the program, including: / si l'analyse des eaux figure sur la programme,
                                                                                        également: BDB, EURACETA, LARECO, SERVACO, VANVOOREN, VIVAQUA)
                                                                   1st Part: mycotoxins            3° CER, CHEMIPHAR, FLVVG, FLVVT, ILVO-VOEDING, LECCA, LFSAGX, LFSAL,
                                                                   2nd Part: heavy metals           LOVAP, SERVACO-FOODONTROL, SGS-Belgium, VAHDB, WIV-ISP
Meeting Communication Group                                                     3th Part: 96/23              4° CER, WIV-ISP, LFSAL
                             April 2010
(in collaboratoion with VAR - Tervuren)                                               4th Part: phycotoxins           5° erkende labo's voor de analyse van pesticides / laboratories approved for the
                                                                   5th Part: pesticides            analyses pesticides / labos agrées pour l'analyse des pesticides :
                                                                   6th Part: migration analysis        CER, Chemiphar, FLVVG, FLVVT, FYTOLAB, LECCA, LFSAL, LOVAP, LUFA,
                                                                   1° Partie: mycotoxines           HANDELSLAB, WIV-ISP, ZEEUWS-VLAANDEREN
                                                                   2° Partie: métaux lourds          6° BVI, IEM, LFSAL, FLVVG (indien metaalanalyses aan bod komen, ook de laboatoria
Réunion du Groupe de Communication 2010-1                                              3° Partie: 96/23              uit punt 2 / if metal analysis are discussed, including the labs from point 2°/ si
                             avril 2010                                                      l'analyse de migration des métaux sera traitée, également les labos mentionnés dans
(en collaboration avec CERVA-Tervuren)                                                4° Partie: phycotoxines
                                                                   5° Partie: pesticides           le point 2 °)
                                                                   6° Partie: analyse migration

Determination of Macrolides in animal tissues       May-10                          WIV       1/2 dag (in Engelse taal)


Determination of Macrolides in animal tissues       May 2010                          IPH       1/2 day (in English)            CER, FLVVG, ILVO-VOEDING, LOVAP, VAHDB, WIV


Determination of Macrolides in animal tissues       Mai 2010                          ISP       1/2 jour (en Anglais)

Pesticide Residues in Food                 May-10                          WIV       1/2 dag (in Engelse taal)
                                                                                        laboratoria erkend voor de analyse van pesticides / approved laboratories for the
                                                                                        analysis of pesticides /labos agrées pour l'analyse des pesticides :
Pesticide Residues in Food                May 2010                          IPH       1/2 day (in English)            CER, Chemiphar, FLVVG, FLVVT, FYTOLAB, LECCA, LFSAL, LOVAP, LUFA,
                                                                                        HANDELSLAB, WIV-ISP, ZEEUWS-VLAANDEREN
Pesticide Residues in Food                Mai 2010                          ISP       1/2 jour (en Anglais)
                                                                                                                                      2009-12-17 v01                  5/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                     Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                                       1° Deel: mycotoxines
                                       2° Deel: zware metalen                 1° CER,Chemiphar, CODA, CRA-DLBRP, FLVVG, FLVVT, Fytolab, HANDELSLAB,
Vergadering Communicatiegroep 2010-2                     3° Deel : 96/23                     ILVO T&V, LECCA, LFSAL, LOVAP, Oleotest, SGS Belgium, WIV
                             sept 2010
(in samenwerking met CODA - Tervuren)                    4° Deel : fycotoxines                  2° Chemiphar, CODA, EUROFINS-BELGIUM, FLVVG, IEM, LECCA, LOVAP,
                                       5° Deel : pesticiden                  OLEOTEST, SCK-CEN, WIV (indien wateranalyses op het programma, ook: / if water
                                       6° Deel : migratie-analyses               analysis on the program, including: / si l'analyse des eaux figure sur la programme,
                                                                   également: BDB, EURACETA, LARECO, SERVACO, VANVOOREN, VIVAQUA)
                                       1st Part: mycotoxins                  3° CER, CHEMIPHAR, FLVVG, FLVVT, ILVO-VOEDING, LECCA, LFSAGX, LFSAL,
                                       2nd Part: heavy metals                 LOVAP, SERVACO-FOODONTROL, SGS-Belgium, VAHDB, WIV-ISP
Meeting Communication Group                         3th Part: 96/23                     4° CER, WIV-ISP, LFSAL
                             Sept. 2010
(in collaboratoion with VAR - Tervuren)                   4th Part: Phycotoxins                  5° erkende labo's voor de analyse van pesticides / laboratories approved for the
                                       5th Part:pesticides                   analyses pesticides / labos agrées pour l'analyse des pesticides :
                                       6th Part: migration analysis              CER, Chemiphar, FLVVG, FLVVT, FYTOLAB, LECCA, LFSAL, LOVAP, LUFA,
                                                                   HANDELSLAB, WIV-ISP, ZEEUWS-VLAANDEREN
                                       1° Partie: mycotoxines
                                                                   6° BVI, IEM, LFSAL, FLVVG (indien metaalanalyses aan bod komen, ook de laboatoria
                                       2° Partie: métaux lourds
                                                                   uit punt 2 / if metal analysis are discussed, including the labs from point 2°/ si
Réunion du Groupe de Communication 2010-2                  3° Partie: 96/23
                             sept 2010                                  l'analyse de migration des métaux sera traitée, également les labos mentionnés dans
(en collaboration avec CERVA-Tervuren)                    4° Partie: phycotoxines
                                                                   le point 2 °)
                                       5° Partie: pesticides
                                       6° Partie: analyse migration

Methods of migration, legal basis for laboratory               1/2 dag wetgeving + praktische sessie (in de
                             Oct-10    WIV
analysis                                   Engelse taal)                      BVI, IEM, LFSAL, FLVVG (indien metaalanalyses aan bod komen, ook / if metal
Methods of migration, legal basis for laboratory                                           analysis are discussed, including / si l'analyse de migration des métaux sera traitée,
                            October 2010  IPH  1/2 day: legislation + pratical session (in English)  également les labos sousmentionnés: CODA, EUROFINS-BELGIUM, LECCA, LOVAP,
analysis
                                                                   OLEOTEST)
Methods of migration, legal basis for laboratory
                            Octobre 2010  ISP  1/2 jour: législation + session pratique (en anglais)
analysis

Detection of steroids with LC-TOF            Nov. 2010   WIV  1/2 dag (in Engelse taal)
                                                                   alleen voor de laboratoria erkend voor de analyse van hormonale stoffen; only for
Detection of steroids with LC-TOF           November 2010  IPH  1/2 day (in English)                  laboratories approved for the analysis of hormonal substances; uniquement pour les
                                                                   laboratoires agréés pour l'analyse des substances hormonales
Detection of steroids with LC-TOF           Novembre 2010  ISP  1/2 jour (en Anglais)
                                                                                                                  2009-12-17 v01                  6/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                          Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
ISP - ILVO - CRA: OGM /GGO
                            Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject          / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue     Remarques / Opmerkingen / Remarks       Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants


                                                                                          CRA-W DQPA, CHEMIPHAR, ILVO-T&V, WIV-ISP, FLVVM
New GMO's and future challenges for detection                    10/06/2010            IPH       1/2 day
                                                                   1/2 day in English (explanations can be provided in CRA-W DQPA, CHEMIPHAR, ILVO-T&V, WIV-ISP, FLVVM
Meeting of the communication group                          4/29/2010         Brussels, IPH
                                                                   French or Dutch if necessary)
                                                                                          CRA-W DQPA, CHEMIPHAR, ILVO-T&V, WIV-ISP, FLVVM
DNA analyte extraction from recalcitrant matrices     Oct 2010                         ILVO      1/2 day
                                                                                                                                      2009-12-17 v01                  7/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                           Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
FLVVT - farines animales / dierenmeel
                              Période / Periode Date de formation /
Sujet / Onderwerp / Subject                   / Period   Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue  Remarques / Opmerkingen / Remarks          Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants

Vergadering Communicatiegroep 2010-1                           8-10 Juni                         tijdens de IAG-meeting
                                                                                              LFSAL, CRA-W, FLVVT, OLEOTEST + geïntresseerde labo's / labos intéressés /
Meeting Communication Group 2010-1                           8-10 June           FLVVT              during IAG-meeting          interested laboratories

Réunion du Groupe de Communication 2010-1                        8-10 Juin                          lors de la réunion IAG


IAG-meeting: International Association for Feedingstuffs                                        participation according to the program of the 2,5  LFSAL, CRA-W, FLVVT, OLEOTEST + geïntresseerde labo's / labos intéressés /
                                            8-10 June           FLVVT
Analysis                                                                         day workshop           interested laboratories


Vergadering Communicatiegroep 2010-2              najaar

                                                                                              LFSAL, CRA-W, FLVVT, OLEOTEST + geïntresseerde labo's / labos intéressés /
Meeting Communication Group 2010-2               Autumn                         FLVVT
                                                                                              interested laboratories

Réunion du Groupe de Communication 2010-2          en automne
                                                                                                                                       2009-12-17 v01                  8/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                         Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
CART - FLVVT - WIV: NRL Dioxins & DL-PCB
                            Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject          / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue     Remarques / Opmerkingen / Remarks     Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants

Impact of revised criteria on routine analysis      2e helft 2010                        WIV       1/2 dag (in Engelse taal)
                                                                                         labo's erkend voor de analyse van PCBs en dioxines / laboratories approved for the
                                                                                         analysis of PCBs and dioxins / labos agrées pour l'analyse des PCBs et dioxines/
Impact of revised criteria on routine analysis      sec. half 2010                        IPH       1/2 day (in English)            CART, EUROFINS-BELGIUM, FLVVT,HANDELSLAB, LARECO, LECCA, LOVAP,
                            deuxième partie                                                     ILVO-T&V, SGS Belgium, VANVOOREN, VITO, WIV-ISP
Impact of revised criteria on routine analysis                                    ISP       1/2 jour (en Anglais)
                               2010

Vergadering Communicatiegroep 2010-1            Dec. 2010                         WIV
                                                                                         labo's erkend voor de analyse van PCBs en dioxines / laboratories approved for the
                                                                                         analysis of PCBs and dioxins / labos agrées pour l'analyse des PCBs et dioxines/
Meeting Communication Group 2010-1             Dec. 2010                         IPH                            CART, EUROFINS-BELGIUM, FLVVT,HANDELSLAB, LARECO, LECCA, LOVAP,
                                                                                         ILVO-T&V, SGS Belgium, VANVOOREN, VITO, WIV-ISP
Réunion du Groupe de Communication 2010-1         Dec. 2010                         ISP
                                                                                                                                      2009-12-17 v01                  9/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                               Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
ILVO - CRA Lait et produits laitiers / Melk en zuivelproducten / Milk and milk products
                              Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject            / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue     Remarques / Opmerkingen / Remarks           Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants
Validation of new microbiological tests for screening of
                                                                     1/2 dag AM (in Engelse taal)
antimicrobial residues in raw milk.

Validation of new microbiological tests for screening of                15/06/2010           Brussels     1/2 day AM (in English)
antimicrobial residues in raw milk.

Validation of new microbiological tests for screening of                                                                    Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, Hagenbroeksesteenweg 169, 2500 Lier; Comité du
                                                                     1/2 jour AM (en Anglais)
antimicrobial residues in raw milk.                                                                               Lait, Rue de Herve 104, 4651 Battice; LFSAGx; FLVVM; ILVO-T&V; CRA-DQPA.
                                                                                                + laboratoria in levensmiddelenmicrobiologie / approved laboratories in food
Vergadering Communicatiegroep 2010-1                                                   1/2 dag PM (eventueel ook AM), aanslutend op
                                                                                                microbiology / laboratoires agrées en microbiologie des denrées alimentaires
Meeting Communication Group 2010-1                                                    workshop "Validation of …"

Vergadering Communicatiegroep 2010-1                          15/06/2010           Brussels     1/2 day PM (or also AM), subsequent to workshop
Meeting Communication Group 2010-1                                                    "Validation of …"

                                                                     1/2 jour l'après-mid (ou éventuellement le matin) (à
Réunion du Groupe de Communication 2010-1
                                                                     la suite du workshop)

Theoretical and practical back-ground on bacteria,
                                                                     1/2 dag AM (in Engelse taal)
fungi and viruses
                                                                                                ILVO-T&V; CRA-DQPA
Theoretical and practical back-ground on bacteria,       Oct 2010                      Brussels or Melle                               + laboratoria in levensmiddelenmicrobiologie / approved laboratories in food
                                                                     1/2 day AM (in English)
fungi and viruses                                                                                        microbiology / laboratoires agrées en microbiologie des denrées alimentaires

Theoretical and practical back-ground on bacteria,
                                                                     1/2 jour AM (en Anglais)
fungi and viruses

Vergadering Communicatiegroep 2010-2                                                   AM
                                                                                                Melkcontrolecentrum-Vlaanderen, Hagenbroeksesteenweg 169, 2500 Lier; Comité du
Meeting Communication Group 2010-2                           7/12/2010 AM          Brussels     AM                           Lait, Rue de Herve 104, 4651 Battice; LFSAGx; FLVVM; ILVO-T&V; CRA-DQPA.

Réunion du Groupe de Communication 2010-2                                                AM
                                                                                                                                            2009-12-17 v01                  10/22
             Opleidingskalender NRL 2010                                                                                                               Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
ILVO - CRAW: Fytopatology
                             Période / Periode     Date de formation /
       Sujet / Onderwerp / Subject           / Period    Opleidingsdatum / Training date  Lieu / Plaats / Venue      Remarques / Opmerkingen / Remarks           Participants obligatoires / Verplichte deelnemers / Mandatory participants

Vergadering Communicatiegroep 2010-1                          11/03/2010         Brussel FAVV     PM


Meeting Communication Group 2010-1                           11/03/2010        Brussels FASFC     PM                           BLGG, CRAW, ILVO-Plant, FLVVG, LFSAGx


Réunion du Groupe de Communication 2010-1                       11/03/2010        Bruxelles AFSCA     PM

                                                                    1 dag; zeer praktische opleiding (max. 5 personen);
Identificatie Globodera cysten (2de deel)         eind maart 2010                       ILVO
                                                                    NL/Fr simultaan

                              end of March                                 1 day, very practical training (max. 5 people), Dutch
Identification of Globodera cysts (2nd part)                                      ILVO                                  geïntresseerde labo's / interested laboratories / labos intéressés
                                2010                                   and French simultaneously


Identification cystes Globodera (2ème partie)       fin mars 2010                        ILVO       1 jour: formation très pratique (max. 5 pers.); Nl/Fr
                                                                    simultané

Vergadering Communicatiegroep 2010-2                          7/10/2010         Brussel FAVV     PM


Meeting Communication Group 2010-2                           7/10/2010         Brussels FASFC     PM                           BLGG, CRAW, ILVO-Plant, FLVVG, LFSAGx


Réunion du Groupe de Communication 2010-2                       7/10/2010        Bruxelles AFSCA     PM

Ralstonia solanacearum en Clavibacter michiganensis                                           1 dag; zeer praktische opleiding (max. 5 personen);
                              4de trim. 2010                       ILVO
subsp. sepedonicus’.                                                          Nl/Fr simultaan

Ralstonia solanacearum and Clavibacter michiganensis                                          1 day, very practical training (max. 5 people), Dutch
                              4th trim. 2010                       ILVO                                  geïntresseerde labo's / interested laboratories / labos intéressés
subsp. sepedonicus’.                                                          and French simultaneous

Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis
                             4ème trim 2010                        ILVO       1 jour: formation très pratique (max. 5 pers.); Nl/Fr
subsp. sepedonicus’.
                                                                    simultané
                 Wijzigingen t.o.v. de vorige versie in blauw                         Reeds gegeven opleidingen in 2010 in grijs
              Modifications par rapport à la version précédente en bleu                     Formations données en 2010 marquées en gris
              Changes with respect to the previous version in blue                        Trainings already organised in 2010 in gray
                                                                                                                                            2009-12-17 v01                  11/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  12/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  13/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  14/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  15/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  16/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  17/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  18/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  19/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  20/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  21/22
Opleidingskalender NRL 2010  Training Program NRL 2010  Calendrier de Formation LNR 2010
                  2009-12-17 v01                  22/22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/17/2011
language:
pages:22