Musical Fidelity V-DAC by huanghengdong

VIEWS: 39 PAGES: 1

									           HI-FI Przetworniki C/A


       Musical Fidelity ma w budowie
     urządzeń o niewielkich rozmiarach
      wyjątkowo bogate doświadczenie.
   Począwszy od X-10D, tzw. „prosiaczka”,
   poprzez bardziej „cube’owe” obudowy
    nowszych urządzeń „X”, aż po nowe,
     tańsze produkty z serii V – zawsze
    chodziło o to, aby zaproponować coś,
          co będzie alternatywą dla
           „regularnych” klocków.   I                          Musical Fidelity V-DAC
     naczej niż w większości przetworników,
     tutaj wejścia cyfrowe mamy na jednej ściance
     (bocznej), a wyjście analogowe na drugiej.
   Wejścia cyfrowe są trzy: TOSLINK, RCA oraz
   USB, typ B. Dwa pierwsze to jedna grupa, a USB
   druga – wybieramy między nimi małym prze-
   łącznikiem hebelkowym. Na tej samej ściance                                      BRZMIENIE
   umieszczono małe gniazdo dla zewnętrznego                                 Michaelson mówi o swoim produkcie, że
   zasilacza ściennego 12 V DC. Obok widać dwie                              z uwagi na ogólne techniczne osiągi, “V-DAC
   diody – niebieską, wskazującą na włączoną sieć                             jest prawdopodobnie najlepszy na świecie,
   i zieloną, świecącą wtedy, kiedy przetwornik jest                           niezależnie od ceny”. Znam wiele przetworni-
   zsynchronizowany z napędem.                                      ków o jeszcze lepszych pomiarach, ale dobrze
     Producent informuje, że V-DAC pracuje                               to pokazuje nastawienie właściciela. Tak dobre
   z „prawdziwym upsamplingiem” a także to, że                              samopoczucie jest jednak fundowane tutaj na
   (mówiąc o PC) wejście USB opracowano pod                                solidnych podstawach. Najważniejszą zaletą
   kątem systemów operacyjnych Windows 98,       Dobry przetwornik C/A DSD1792 Burr-        angielskiego przetwornika jest wyrównane,
   ME, 2000 oraz XP. W praktyce okazało się, że    Browna, a za nim poczwórny układ scalony      wyjątkowo plastyczne, nieposzatkowane
   pracuje również z Vistą. Nic w instrukcji nie    MC33079 Motoroli.                 brzmienie. Zarówno wysokie tony, jak i sam
   znalazłem na temat częstotliwości próbkowania                             dół zostały nieco wycofane. Blachy nie są więc
   oraz długości słów, które można wysłać do        Na wejściu USB mamy układ Burr-Browna     w pełni rozświetlone, a stopa perkusji nie ma
   Musicala.                      PCM2706, a więc już stary, akceptujący tylko    wielkiej energii. Ogólny charakter V-DAC-a jest
     Na drukowanej płytce widać, że umieszcze-   sygnał 16-bitowy, o częstotliwości próbkowania   raczej „wybaczający”, wszystkie nagrania brzmią
   nie wejść po jednej stronie, a wyjść po drugiej   do 48 kHz, obok umieszczono zegar 12 KHz.     przyjemnie.
   wynikało wprost z pomysłu na układ – krótka     Układ ten ma wbudowany wzmacniacz słuchaw-       Biorąc pod uwagę technologię zaaplikowa-
   ścieżka sygnału biegnie bowiem od jednej ścianki  kowy, który tutaj nie został wykorzystany, a nie  ną przez Michaelsona, można powiedzieć, że
   do drugiej.                     trzeba by do tego żadnych większych wydat-     zaskakująco dobrze zabrzmiało wejście USB.
                             ków. Musical ma jednak w ofercie wzmacniacz    Jedynie bardziej technologicznie zaawansowane
                             słuchawkowy V-CAN i być może nie chciał      rozwiązania Audinsta i Arcama pozwoliły na
                             sobie robić konkurencji. Skonwertowany do     pójście o krok dalej.
                             PCM sygnał USB lub sygnał PCM z wejść RCA       I na koniec pliki hi-res wysłane przez S/PDIF
                             i TOSLINK (przełącznik jest mechaniczny) trafia  (bez problemu aż do 24/96 – wyżej nie miałem
                             do bardzo dobrego upsamplera BB SRC43921.     odpowiedniego źródła). Te zabrzmiały lepiej
                             Sygnał z wejść, zamieniony na postać 24/192,    niż CD, co dobrze świadczy o rozdzielczości
                             trafia z kolei do przetwornika C/A, także Burr-  V-DAC-a. Poprawiła się aktywność wysokich
                             Browna, DSD1792. To układ 24/192 delta-sigma    tonów, wzbogacona została scena dźwiękowa,
                             o bardzo dobrych osiągach, m.in. niezwykle     z CD lekko zawężona.
                             wysokiej dynamice 129 dB. Za nim mamy układ

                                                               V-DAC
                             konwersji I/U na kości Motoroli MC33079. Na
                             wyjściu, we wzmocnieniu i buforowaniu, pracuje
                             pojedynczy scalak JRC5532. Przed gniazdami
                             wyjściowymi RCA jest przekaźnik oraz sprzęga-    Cena [zł]              1000
                                                       Dystrybutor         AUDIO KLAN
                             jące kondensatory polipropylenowe.                    www.audioklan.com.pl
                               Wszystko wygląda znakomicie, tylko wejście
                             USB potraktowano po macoszemu.            Wykonanie
                                                       Prosta obudowa i ładne układy aktywne oraz bierne.
                                                       Tylko przetwornik na wejściu USB dość stary.
                                                       Funkcjonalność
                                                       Trzy wejścia i jedno wyjście – szkoda, że nie ma
                                                       słuchawkowego.
                                                       Brzmienie
                                                       Wyrównane, z zaokrąglonymi skrajami pasma, dy-
                                                       namika nieco uspokojona, duża plastyczność.


   Spora płytka, ładne elementy, ścieżka sygnału
   biegnie bez kluczenia i nawrotów.


50                                      listopad 2010

								
To top