Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

prosjekter - folk.uio.no folk.uio.no

VIEWS: 1,782 PAGES: 366

									             Side 1/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter

Aktive prosjekter per 12/8-2010              Sortert på 'sted, deretter 'prosjekt
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra   Gyldig til Sted Prosjektleder     Inntektskategori
121263   178994/V20 Orthodoxy and Heresy in Upper Egypt    8/1/2007 6/30/2012 110020 LUNDBERG, HUGO       Bidrag
121269                              1/1/2008 6/30/2012 110020 MOXNES, HALVOR       Bidrag
      186324/V20 Jesus in Cultural Complexity: Interpretation, Memory and Identification. Towards A New Paradigm for Historical Jesus Studies
121304                              4/1/2010 6/30/2014 110020 HARTVIGSEN, KIRSTEN MARIE
      197644/V20 Fiction and Group Identity Formation: Simulations                        Bidrag
142954   180322/S50 Broken Women, Healing Traditions 9/1/2007 12/31/2012 110020 SALOMONSEN, JONE Bidrag
143369   197602/V20 Døden i tidlig protestantiske tradisjon  4/1/2010 12/31/2014 110020 RASMUSSEN, TARALD Bidrag
460999   Jubileumsutstilling 2011               5/1/2010 12/31/2012 110020 MYHRE-NIELSEN, DAG Bidrag
610291   Nordisk nettverk - religionsfilosofi         6/1/2007 6/30/2011 110020 MJAALAND, MARIUS G.Bidrag
690261   DIACONIA-tidsskrift                  6/1/2009 6/30/2011 110020 WYLLER, TRYGVE       Bidrag
200398   Å være religiøs leder i det norske samfunnet    11/1/2006 12/31/2011 110030 LEIRVIK, ODDBJØRN BIRGER  Bidrag
200497   Nettverk for KRL-faget               10/1/2005 12/31/2010 110030 RASMUSSEN, TARALD Bidrag
211515                              på påsken
      Estetikk og teologi i trosopplæringen - med fokus 6/1/2010 6/30/2013 110030 (MANGLER VERDI)        Bidrag
211516                              praksis
      Ressursmateriell for trosopplærere i utdanning og6/1/2010 6/30/2013 110030 (MANGLER VERDI)         Bidrag
460757   Universell tilrettelegging av kirkens trosopplæring0/1/2007 12/31/2011 110030 FRIDHEIM, INGUNN BERLING
                                1                           Bidrag
460949   Arbeidsveilederutdanning (AVU)           11/1/2009 6/30/2014 110030 FRIDHEIM, INGUNN BERLING  Bidrag
121238                              straffens 12/31/2011 120100 FINSTAD, LIV
      172406/V10 - Dødsstraff-menneskerettigheter og 2/1/2006 etikk                       Bidrag
142557                              5/1/2005 12/31/2010 120100 ANDENÆS, KRISTIAN Bidrag
      168349 S20 - Retten som Velferdspolitisk styringsmiddel
142636                              1/1/2006 trade-means for prevention?
      171670 I40 - The meanings of economical crime in the taxi 12/31/2010 120100 LUNDGREN SØRLI, VANJA     Bidrag
142686   172423/V10 - Prostitution, gender and migration 4/1/2006 1/31/2011 120100 FINSTAD, LIV           Bidrag
200529                              og Universitet i Havanna
      HAVANNA - Kriminologisk samarbeid mellom UiO 8/1/2006 12/31/2010 120100 FINSTAD, LIV            Bidrag
200641                              6/1/2008 12/31/2011 120100 HALVORSEN, VIDAR Bidrag
      Vietnamprosjekt - kriminologi - Forskning, samarbeid, nettverk
200693   Klageordninger - Fylkesmenn             12/1/2009 6/30/2012 120100 ANDENÆS, KRISTIAN Bidrag
200712   Forskningsarbeid mot dødsstraff 2010         1/1/2011 6/30/2013 120100 SCHERDIN, LILL       Bidrag
460008   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND          12/1/1994 12/31/2013 120100 FINSTAD, LIV        Bidrag
460791                              1/1/2008 i det offentlig rom NAFSTAD, IDA      Bidrag
      Rusavhengiges rolle som medborgere, mulighet til deltakelse 9/30/2012 120100 og dettes virkning på livskvaliteten.
460819   Legal Cultures in Transition             4/1/2008 6/30/2012 120100 ANDENÆS, KRISTIAN Bidrag
460938   Hørselshemmedes stilling i rettspleien        1/1/2010 11/30/2010 120100 PETTERSEN, KAREN-SOFIE  Bidrag
460982   Etnisk minoritetsungdom og hjelpesøking        4/1/2010 9/30/2014 120100 ERICSSON, KJERSTI Bidrag
610304                              9/1/2009 12/31/2010 120100 UGELVIK, THOMAS
      Nettverksmøte for Forskningsnettverk for skandinaviske studier                       Bidrag
610309   Utvikling av grønn kriminologi i Norden        9/1/2010 11/30/2011 120100 ELLEFSEN, BODIL      Bidrag
657038   Crimmigration                    10/1/2010 9/30/2017 120100 (MANGLER VERDI)       Bidrag
200709   OMK-JUSS BUSS 0470 72 11597 JB (Tidl 210671) /28/2010 12/31/2010 120110 EIEBAKKE, MARTIN
                                6                           Bidrag
250003   JUSS-BUSS - KOMM DRIFTSBIDRAG            12/1/1994 12/31/2010 120110 EIEBAKKE, MARTIN      Bidrag
142302   160923 V10 Anglo-American Contract Models       2/1/2004 12/31/2011 120200 MOSS, GIUDITTA CORDERO  Bidrag
142745                              konkurranse og avtalefrihet i GRAVER, HANS
      176408/V10 - Mellom demokratisk styring effektiv7/1/2006 2/28/2012 120200 markedsstalten PETTER      Bidrag
142933   182747/V10- FORMULA                  1/1/2007 6/30/2012 120200 EVJU, STEIN        Bidrag
143368   196224/S30 - Sustainable Companies          7/1/2010 6/30/2013 120200 SJÅFJELL, BEATE      Bidrag
200621   ARFA                         1/1/2008 12/31/2012 120200 EVJU, STEIN        Bidrag
200703   Utvikling av utdanningstilbud innen immaterielle rettigheter 6/30/2012 120200 ROGNSTAD, OLE-ANDREAS
                                 4/1/2010                       Bidrag
204835   Medieansvarsutvalget                10/1/2009 4/30/2011 120200 ROGNSTAD, OLE-ANDREAS    Oppdrag
420980   Choice of law clauses and their limitations     12/1/2009 1/31/2014 120200 MOSS, GIUDITTA CORDERO   Bidrag
460009   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND          12/1/1994 12/31/2010 120200 MODVAR, EVA        Bidrag
460548   Seminar Gjenoppr (Div seminarvirksomhet)       1/1/2004 3/31/2011 120200 MODVAR, EVA        Bidrag
121122                             12/1/2004 12/31/2010 120210 BYGRAVE, LEE ANDREW
      167170/510 - Legal Regulations of Biometric Idetification and Authentication Processes           Bidrag
142545                              4/1/2005 10/31/2010 120210 BING, within       Bidrag
      Tool supported methodology for the formalization, analysis and enforcement of policies JON tru management enforce
142581                              for Healt 12/31/2010 120210 SCHARTUM, DAG WIESE
      IACCESS 164371/V30 - Integrated Access Central8/1/2005 Care Information Systems              Bidrag
142934   183603/S10 - Ressursnettverk for eForvaltning 6/1/2007 12/31/2010 120210 JANSEN, ARILD           Bidrag
190513                              7/1/2008 12/31/2010 120210 (MANGLER VERDI)
      Identitetsforvaltning og personvern for skoleelever - støtte fra Uninett ABC                Bidrag
190552                              1/1/2010 6/30/2011 120210 SCHARTUM, DAG WIESE
      193030/S10 Privacy Enhancing Technology for Web based Services                       Bidrag
190554   193018/ Road to media-aware user-dependent self-adaptive networks 120210 SCHARTUM, DAG WIESE
                                 1/1/2010 6/30/2013                  Bidrag
204850   Regelverkshjelpen                   8/1/2010 12/31/2011 120210 SCHARTUM, DAG WIESE    Oppdrag
211371   Personvernkonferansen                11/1/2007 12/31/2010 120210 SCHARTUM, DAG WIESE    Bidrag
220053   Personvern og trafikk (gml 211433)          1/1/2009 2/28/2011 120210 SCHARTUM, DAG WIESE    Oppdrag
460505   KnutSelmerSamling                   8/1/2003 1/31/2015 120210 TORVUND, OLAV       Bidrag
460977                              2/1/2010 1/31/2015 120210 BING, JON
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER (gml 430002)          Bidrag
142683                              legal instriments and 120400 national and international energy and climate law
      173103 S30 - Meeting the climate challenge: New3/1/2006 9/30/2011 issues in BUGGE, HANS C.         Bidrag
142752                              7/1/2006 8/31/2011 120400 og regulering norsk utmark ....
      176411/V10 - Utmarksrettigheter og samfunsendringer. Rettigheter organisering BUGGE, HANSi C.       Bidrag
142851   177437/V10 Safety, Security and Discharge Control at Sea 12/31/2010 120400 RØSÆG, ERIK
                                 1/1/2007                       Bidrag
142994                             11/1/2007 7/31/2012 120400 BUGGE, HANS C.
      178354 - Rights to uncultivated land and social change.                          Bidrag
143139   183340/S30 SAMFUNN: Consistency in Environmental Law 1/31/2013 120400 BUGGE, HANS C.
                                10/1/2008                       Bidrag
143240   195009/V10 - Omorganisering av kraftmarkedet 6/1/2009 9/30/2012 120400 HAMMER, ULF             Bidrag
143262                              7/1/2009 6/30/2014 120400 BUGGE, HANS C.
      193587/S30 Adapting to climate change through land use planning and nature management           Bidrag
179702   Kunnskapsoversikt-state-of-the-art-          2/1/2010 10/31/2010 120400 FODCHENKO, IRINA Oppdrag
220093   PITRO                         1/1/2010 1/31/2011 120400 BUGGE, HANS C.       Oppdrag
420870   PETROLEUMSRETT: TILSK OLJESELSK            9/1/2007 12/31/2014 120400 KAASEN, KNUT       Bidrag
420940   Fornybar energi og klimarett            11/1/2008 8/31/2010 120400 BUGGE, HANS C.       Bidrag
420985   NSS Reykjavik                     5/1/2010 6/30/2011 120400 (MANGLER VERDI)      Bidrag
430097                              1/1/2009 3/31/2011 120400 WILHELMSEN, TRINE LISE
      Marine Insurance and Risk (gml 420876) Management programme                        Oppdrag
460011   VIT STIPEND/STØTTE A JAHRES FOND          12/1/1994 12/31/2010 120400 RØSÆG, ERIK        Bidrag
460768   Big Co2 (460691)                  11/1/2007 6/30/2011 120400 BUGGE, HANS C.       Bidrag
460858                              9/1/2008 6/30/2013 120400 WILHELMSEN, TRINE LISE
      Eckbos legater - støtte til forskere i rekrutteringsstillinger                       Bidrag
460923   EuroRett                       7/1/2009 2/28/2011 120400 (MANGLER VERDI)      Bidrag
610190                            12/31/1999 12/31/2010 120400 WILHELMSEN, TRINE LISE
      NordiMinisterier DRIFT - Nordisk institutt for sjørett                           Bidrag
121112                              9/1/2004 12/31/2010 120500 HELLUM, ANNE
      163703/V20 rettigheter - Demokrati, religionsfrihet og kvinnelig menneskerettigheter            Bidrag
140569   117612/S30 KvRettBist BIST-RELEV KVINNERETT:20510 K 12/31/2010 120500 HELLUM, ANNE
                                12/1/1994                       Bidrag
142200   158580/510 Str H Vask                 6/1/2003 8/30/2011 120500 STRIDBECK, ULF       Bidrag
142591                              9/1/2005 12/31/2011 120500 og rettspraksis og for Bidrag
      168360 S20 - Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- SANDBERG, KIRSTEN forholdet mellom barn , foreldre og staten
              Side 2/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra Gyldig til  Sted Prosjektleder     Inntektskategori
142746                            and constitutional ...
      176413/V10 - International tribuhals: legalization 7/1/2006 6/30/2012 120500 FAUCHALD, OLE K.     Bidrag
142819   178171/S20 Minoritetskvinners diskrimineringsvern/1/2007 8/31/2011 120500 HELLUM, ANNE
                               3                          Bidrag
143106   187255/S20 - Et trygdesystem i sterk forandring 6/1/2008 6/30/2013 120500 KJØNSTAD, ASBJØRN Bidrag
143120   Demokratisk styring i et flernivåsystem      8/1/2008 6/30/2012 120500 SMITH, EIVIND       Bidrag
143133   182809/S20 Justice in the Risk Society      10/1/2008 6/30/2013 120500 HENNUM, RANHILD HELENE  Bidrag
143281                            9/1/2009 6/30/2012 120500 FAUCHALD, OLE K.
      195007/S30 Yearbook of International Environmental Law (YBIEL)                     Bidrag
143299                            11/1/2009 2/29/2012 120500 social and OLE K.     Bidrag
      194355/S20 ESCR Network - Studies on the implementation of treaties economic,FAUCHALD, cultural rights in China and Norway
200276   DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIMBABWE) AH20510     12/1/1994 12/31/2010 120500 HELLUM, ANNE       Bidrag
200654   Professorat i lovgivningslære           11/1/2008 4/30/2013 120500 BACKER, INGE LORANGE   Bidrag
204851   Ny juridisk førstelinjetjeneste          8/1/2010 9/30/2010 120500 JOHNSEN, JON T.      Oppdrag
205217   228 2121 54020Sr SKOLERETT KVAL-UTV V-ASS 96/7734 12/31/2010 120500 JAKHELLN, HENNING Bidrag
                               12/1/1994
205424                            7/1/2009 2/28/2013 120500
      Bruken av rettslige standarder som styringsmiddel i utdannings- og skoleverket (MANGLER VERDI)     Bidrag
211470   Vold i nære relasjoner               8/1/2009 2/28/2015 120500 SKJØRTEN, KRISTIN Bidrag
211490   Norges Bank 1816-2016               11/1/2009 6/30/2011 120500 MICHALSEN, DAG      Bidrag
211491                            12/1/2009 6/30/2011 120500 HENDEN, ØYVIND
      Utdanning og klagesaker - en analyse av fylkesmannens praksis,                     Bidrag
430157   BAHR-stipendet i skatterett            10/1/2009 6/30/2012 120500 ZIMMER, FREDERIK Oppdrag
460040   RETTSHISTORIE (A JAHRES FOND) - SANDVIK 12/1/1994 12/31/2010 120500 MICHALSEN, DAG           Bidrag
460681   Fondstøtte (AJ) Instituttet            11/1/2006 7/31/2017 120500 SANDBERG, KIRSTEN Bidrag
121260   177432/V10 Mending the Past            2/1/2007 5/30/2011 120700 GARCIA-GODOS, JEMIMA   Bidrag
121277   Samiske barnsrettigheter ift. barnekonvensjonen 186816/V107/31/2011 120700 BULL, KIRSTI STRØM Bidrag
                               2/1/2008
121291   191006/V10 Should States Ratify Human Rights Conventions 1/31/2013 120700 FØLLESDAL, ANDREAS Bidrag
                               3/1/2009
143085                            4/1/2008 3/30/2011 120700 ANDREASSEN, BÅRD ANDERS  Bidrag
      185965/S50- Comparative analyses of human rights based approaches and sivic struggle in development contexts
200273   Int Humrett FD                   1/1/2004 12/31/2010 120700 ULFSTEIN, GEIR      Bidrag
200342                             SØR-AFRIKA - VIDEREFØRING
      822.1 RSA 0037 BISTAND TIL STYRKING AV MR 1/1/2001 6/30/2011 120700 EDLAND, TOR KJETIL Bidrag
200455   uD OSLOKOALISJON - Oslo Koalisjonen og Relegion-2005 12/31/2010 120700 SIVERTSEN, BARBARA Bidrag
                               1/1/2005
200456   INDONESIA 2005                   1/1/2005 12/31/2010 120700 ASPLUND, KNUT      Bidrag
200457   KINAPROGRAM 2005                  1/1/2005 12/31/2010 120700 BAKKE, CECILIE F.    Bidrag
200500   UD avtalen 2006-2010               11/1/2005 7/31/2011 120700 HØGDAHL, KRISTIN Bidrag
200522   ICC legal tools                  4/1/2006 12/31/2010 120700 RANHEIM, CHRISTIAN Bidrag
200577   Nasjonal Institusjon - NI             1/1/2007 6/30/2017 120700 KJELLING, DANIEL     Bidrag
200603   NCHR-EGYPT - Biblioteksprosjektet         11/1/2007 12/31/2010 120700 MESGRAHL, KRISTINE Bidrag
200638   AU election conflicts               6/1/2008 12/31/2010 120700 TRONVOLL, KJETIL     Bidrag
200639   NCHR Vietnam Programme 2008            6/1/2008 12/31/2010 120700 STEEN, FREDRIK      Bidrag
200670   GLO-09/491 Implementation of Socio-Economic Rights 6/1/2009 2/28/2011 120700 BUTENSCHØEN, NILS Bidrag
200688                            11/1/2009 6/30/2011 120700 SKÅRE, SIRI
      Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern                          Bidrag
200691   EMD seminar                    12/1/2009 9/30/2010 120700 KJØRHOLT, ELIN      Bidrag
200700   Minority Rights Training-Workshop ln China     3/1/2010 12/31/2010 120700 ZHOU, YONG        Bidrag
200704   QZA 10/0423 Int. Criminal Court          5/1/2010 11/30/2011 120700 GARCIA-GODOS, JEMIMA   Bidrag
205400                            9/1/2003 for lærerutdanningen
      281 01EUUtdMrLærer Etterutdanning i menneskerettigheter12/31/2010 120700 FROSTESTAD, GURO Bidrag
205426                            12/1/2009 6/30/2011 120700 BUTENSCHØEN, NILS Bidrag
      Kartleggingsundersøkelse av menneskerettsundervisning i høyere utdanning
211437   Seminar Linguistic - Rights of National Minorities11/1/2008 9/30/2010 120700 HØGDAHL, KRISTIN Bidrag
211442   Social conflict in Peru              12/1/2008 9/30/2010 120700 GARCIA-GODOS, JEMIMA   Bidrag
460974   Fritt Ord studentstipend              1/1/2010 6/30/2011 120700 FROSTESTAD, GURO Bidrag
480011   Domstolreferatprosjektet - EMD (gml 460883)    1/1/2009 12/31/2010 120700 HØSTMÆLINGEN, NJÅL    Oppdrag
610306   Nordic Research Training Course          11/1/2009 6/30/2011 120700 FØLLESDAL, ANDREAS Bidrag
650022   Detection Technologies, Terrorism, Ethics and Human Rights - 217862 120700 BUTENSCHØEN, NILS Bidrag
                               5/1/2009 12/31/2013
690189   POVERTY AND HR - Poverty and Human Rights: Economic Perspectives 120700 ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
                               8/1/2005 9/30/2010                 Bidrag
695002   IADB - Urfolksnettverk (gml 690218)        4/1/2007 9/30/2010 120700 EKERN, STENER       Oppdrag
200505   TurnusstudietSHD                 12/1/2005 5/31/2013 130010 HOL, BJØRN        Bidrag
460746   Kreftforeningen- Samlet Prosjekt          8/1/2007 12/31/2010 130010 SOMMERSTAD, RUNI VIBEKE Bidrag
200633                            4/1/2008 12/31/2012 130060
      705 60 40301 100 GODKJENNING AV UTENLANDSK MEDISINSK GRAD (200234) HOL, BJØRN             Bidrag
200253   DNA-ANALYSER FARSKAPSSAKER 2000          1/1/2000 12/31/2010 130090 STENERSEN, MARGURETHE  Bidrag
200277   DNA-TYPING BIOLOGISKE SPOR(xJPD) - 33050 12/1/1994 1/31/2015 130090 MEVÅG, BENTE            Bidrag
142332   163211 V50 Ramme (Rammebevilgning til studentforskning) 6/30/2012 131007 BREIVIK, JARLE
                               1/1/2004                      Bidrag
461001   Sommerstipend Nmf                 5/1/2010 6/30/2011 131007 (MANGLER VERDI)      Bidrag
121257   178571/V40 Structural and functional        1/1/2007 11/30/2010 131020 LEERGAARD, TRYGVE Bidrag
142825   178852/V40 Oil induced autoimmune arthritis    1/1/2007 8/31/2010 131020 FOSSUM, SIGBJØRN Bidrag
142880                             disease 6/30/2011 131020 ROLSTAD, BENT      Bidrag
      180356/V40 - Factors predicting graft-versus host3/1/2007after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
143080   185594/V40 Oil induced autoimmune desease     4/1/2008 9/30/2011 131020 FOSSUM, SIGBJØRN Bidrag
143081   185870/V40 Receptors controlling the innate immune system9/30/2011 131020 DAWS, MICHAEL
                               4/1/2008                      Bidrag
143282   Underprosjekt til 143134, FUGE 2, 183240/S10 9/1/2009 6/30/2013 131020 DAVANGER, SVEND         Bidrag
143338   196386 Molecular control of T cell memory     3/1/2010 9/30/2013 131020 SPURKLAND, ANNE      Bidrag
143351                            3/1/2010 9/30/2013 131020 DISSEN, ERIK
      196398 Target cell recognition by natural killer cells                         Bidrag
420986   MS-møte, Lofoten, august 2010           5/1/2010 6/30/2011 131020 SPURKLAND, ANNE      Bidrag
460171   IMMUNBIOLOGISK FORSKNINGSFOND BR         12/1/1994 12/31/2012 131020 ROLSTAD, BENT      Bidrag
460436   MolekylærMedisin                  1/1/2001 12/31/2012 131020 SPURKLAND, ANNE     Bidrag
460530   Imm Bio Fors SF                  1/1/2004 3/31/2011 131020 FOSSUM, SIGBJØRN Bidrag
460789   PK01-2007-0380 Opposing regulatory immunoreceptors.1/1/2008 7/31/2011 131020 FOSSUM, SIGBJØRN Bidrag
460790                            1/1/2008 6/30/2011 131020 SPURKLAND, ANNE
      PK01-2007-0331 Evaluation of TSAD as a target for cancer therapy.                   Bidrag
460867   Immunreseptorer                  11/1/2008 6/30/2014 131020 DAWS, MICHAEL       Bidrag
640348   MRTN-CT-2004-512253 TRANS-NET           1/1/2005 12/31/2010 131020 ROLSTAD, BENT      Bidrag
121145   178670/V40 Electrical signaling in thin dendrites and axons in the cortex131030 STORM, JOHAN F.
                               1/1/2007 2/28/2011                 Bidrag
121171                            of the hippocampal memory system studied by F.
      178872/V40 - Molecular and cellular mechanisms 1/1/2007 12/31/2013 131030 STORM, JOHAN in vivo Bidrag recording in behaving animals
121305                            5/1/2010 in
      199453/V40 In vivo two-photon imaging of glial dysfunction10/31/2013 131030 NAGELHUS, ERLEND Bidrag
142035                                  NEUROSCIENCE
      145977 SFF HOVED CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND3/31/2013 131030 TØNJUM, TONE
                               1/1/2002                      Bidrag
142036                            1/1/2002 3/31/2013 131030 OTTERSEN, OLE PETTER
      145977 SFF OPO CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE                      Bidrag
142037                            1/1/2002 3/31/2013 131030 DANBOLT, NIELS C. Bidrag
      145977 SFF NCD CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE
142038                            1/1/2002 NEUROSCIENCE
      145977 SFF BJÅLIE CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND 3/31/2013 131030 BJÅLIE, JAN G.           Bidrag
              Side 3/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosjektleder    Inntektskategori
142039   145977 SFF JS-M                   1/1/2002 3/31/2013 131030 STORM-MATHISEN, JONidrag  B
142040                             1/1/2002 3/31/2013 131030 STORM, JOHAN F.
      145977 SFF Storm CENTRE OF MOLECULAR BIOLOGY AND NEUROSCIENCE                      Bidrag
142385                            12/1/2006 International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF-N)
      177939 - Application to host the Norwegian national node of 7/31/2011 131030 STORM, JOHAN F.       Bidrag
142547                             4/1/2005 10/31/2010 131030 STORM, JOHAN F.
      167182 V40 - Multilevel analysis of memory formation in the entorhinal-hippocampal circuit        Bidrag
142986                             9/1/2007 12/31/2010 131030 HOLEN, investigation and prospects for therapy.
      183359/10 - FUGE - Alkaline shock and excitotoxicity in epilepsy: RNAi in vivo - tools for TORGEIR    Bidrag
142987                             1/1/2008 6/30/2011 131030 STORM, JOHAN F.
      Storm - 178892/V30 - e NEURO - Multilevel modeling and simulation of the nervous system         Bidrag
143040   183727/S10 Understanding the system of Neurotransporters 2/28/2012 131030 DANBOLT, NIELS C. Bidrag
                                1/1/2008
143091   Regionale FUGE-midler, NFR             4/1/2008 7/31/2011 131030 OTTERSEN, OLE PETTER    Bidrag
143092                             4/1/2008 2/28/2011 131030 DANBOLT, NIELS C. Bidrag
      183727/S10 FUGE understanding the system of neurotransporters
143101                             6/1/2008 2/28/2012 131030 BJÅLIE, JAN G.
      183727/S10, FUGE understanding the system of neurotransporters                      Bidrag
143136                            10/1/2008 4/30/2012 131030 in vivo two-photon     Bidrag
      189455 / Building national and international networks in aqaporin research: fromNAGELHUS, ERLENDimaging to gene analysis in patient cohorts
143337   197215/V40 Dual band-pass filtering of information within 9/30/2014 131030 STORM, JOHAN F.
                                3/1/2010                       Bidrag
143353                             3/1/2010 1/31/2011 131030 STORM, JOHAN F.
      200825/V11 The role of monocarboxylate transporters in mesial                      Bidrag
190521                             1/1/2009 changes in gene expression
      18610/S10 Understanding brain systems by cell type-specific 2/28/2011 131030 STORM, JOHAN F.       Bidrag
430125   SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP (gml 420938) 1/1/2009 12/31/2012 131030 OTTERSEN, OLE PETTER         Oppdrag
460173   LEGATMIDLER J SM31010               12/1/1994 3/31/2011 131030 STORM-MATHISEN, JONidrag  B
460398   FondLegatFoFYS71 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130171    1/1/2000 12/31/2012 131030 DANBOLT, NIELS C. Bidrag
460409   FondLegatFoANA30 FONDS/LEGATFORSKNING 1/1/2000 12/31/2010 131030 OTTERSEN, OLE PETTER          Bidrag
460864                            10/1/2008 6/30/2012 131030
      Factors that govern synapse development and turnover in the mammalian brain NAGELHUS, ERLEND Bidrag
610260                            12/1/2004 12/31/2010 131030 OTTERSEN, OLE PETTER
      NorcenExcellence-NCOE- Nordic Centre of Excellence for Research in Water Imbalance Related Disorders   Bidrag
640370   CORTEX                       1/1/2006 12/31/2011 131030 OTTERSEN, OLE PETTER   Bidrag
690246                            10/1/2008 6/30/2011 131030 OTTERSEN, OLE PETTER
      Aberrant synaptic plasticity in epilepsy, PNRF-96-AI-1/07                        Bidrag
120874                             1/1/2002 12/31/2010 131040 FOOD
      148508/730 RightFood INDIGENOUS PEOPLES AND THE RIGHT TO ADEQUATE EIDE, WENCHE BARTHBidrag
121104   163915 dia Asian                  8/1/2004 12/31/2010 131040 IVERSEN, PER OLE     Bidrag
121176                             2/1/2005 Interventions
      166962 V50 - Promoting Healty Eating: Computer-Taylored 12/31/2011 131040 KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
121177                             3/1/2005 12/31/2010 131040 WANDEL, MARGARETABidrag
      166977 V50 - Evaluation of an intervention to prevent type 2 diabetis/Metabolic Syndrome among Pakistani immigrants, ...
121183                             ...
      166026 V50 - Diet, vitamin A and K, genetics and 3/1/2005 9/30/2010 131040 DREVON, CHRISTIAN A.     Bidrag
142599                            10/1/2005 imaging
      Development and evaluation of reporter mice for molecular 12/31/2010 131040 BLOMHOFF, RUNE        Bidrag
142667                             2/1/2006 12/31/2010 131040 KVAAVIK, ELISABETH Bidrag
      170734 V50 - Tracking and prediction of health-related behaviour and physiological risk factors: 27 years follow up of a prospective cohort study
142727                             5/1/2006 2/28/2011 131040 KLEPP, KNUT-INGE
      175323 V50 - Promoting healty weight among school children                        Bidrag
142817                             1/1/2007 3/31/2011 131040 HOLTER, ELIN        Bidrag
      177876 - Characterization of Novel Insulin Regulated Pathways in Fat Synthesis in Liver and Adipose Tissue
142863   178205/I10 - Development and clinical testing of juice rich in1/31/2011 131040 BLOMHOFF, RUNE
                                1/1/2007                       Bidrag
143053                              drinks available in the Norwegian marked RUNE
      NFR 185137/I10- Identification of plant foods and1/1/2008 6/30/2012 131040 BLOMHOFF,that reduceBidrag   oxidative stress and dampen inflammation
143090                             4/1/2008 6/30/2012 131040 BLOMHOFF, RUNE
      185995/V 40 DIETARY ANTIOXIDANTS AND OXIDATIVE STRESS                          Bidrag
143202                             3/1/2009 9/30/2013 131040 (MANGLER VERDI)
      190329/V50 The health effect of a diet rich in plant-based foods..                    Bidrag
143235                             6/1/2009 1/31/2013 131040 DREVON, CHRISTIAN A.
      191103/V50 Nutrition, growth and cogntive development among very preterm infants             Bidrag
143332   197195/V40 Cysteine and obesity           2/1/2010 6/30/2014 131040 REFSUM, HELGA MARGARETHE  Bidrag
143341   196931/V50 Inside Weight              2/1/2010 6/30/2014 131040 LIEN, NANNA        Bidrag
143352                             Oslo
      196237/V40 2010 meetings of SFRR and EEMS in 3/1/2010 4/30/2011 131040 COLLINS, ANDREW          Bidrag
143365                             4/1/2010 9/30/2013 131040 URSIN, GISKE
      196999/V50 The association between dietary intake and                          Bidrag
190535                             8/1/2009 6/30/2012 131040 BLOMHOFF, RUNE
      190267/I10 Effects of fish oil in functional food, capsules or fish                   Bidrag
190545   197880/V50 Mammografi               11/1/2009 1/31/2012 131040 URSIN, GISKE        Bidrag
190557                             3/1/2010 6/30/2013 131040 BLOMHOFF, RUNE
      190794/I10 Effekt av Selen på inflammasjon ved prostatakreft                       Bidrag
200655   Prof II ernæring                  11/1/2008 9/30/2014 131040 KLEPP, KNUT-INGE      Bidrag
200705   RER-10/0013, ScanBalt-konferansen på Svalbard 5/1/2010 10/31/2011 131040 (MANGLER VERDI)         Bidrag
204777   Kostholdsundersøkelser- Spedkost og Småbarnkost  12/1/2005 12/31/2011 131040 ANDERSEN, LENE FROST   Oppdrag
210771   OVåk Kosth Norge OVERVÅKING AV KOSTHOLD I NORGE 12/31/2010 131040 LØKEN, ELIN BJØRGE Bidrag
                                1/1/2000
211100                             6/1/2003 8/30/2010 optimal WANDEL, MARGARETABidrag
      MatMilitær154320 Bedre og sunnere matttilbud gjennom innovasjon og 131040 tilberedning i kantiner i det militære
211215   GLOBINF samarbeid                 12/1/2005 12/31/2010 131040 KLEPP, KNUT-INGE     Bidrag
211333                             1/1/2007 to adolescent
      A comprehensive school- and health system-based approach 6/30/2011 131040 KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
211334                             1/1/2007 8/30/2010 131040 IVERSEN, PER OLE
      Developing and implementing a master programme module in "Food and                    Bidrag
211407   Norkost 3 forprosjekt (gammelt 204807) OMK     5/1/2008 6/30/2013 131040 ANDERSEN, LENE FROST    Bidrag
211506   NUFU SA-2009/13646                 4/1/2010 6/30/2011 131040 KLEPP, KNUT-INGE      Bidrag
211510   Proff II Leiv Ose                  5/1/2010 11/30/2010 131040 BLOMHOFF, RUNE      Bidrag
211517   NOMA-2010/13528                   6/1/2010 6/30/2015 131040 IVERSEN, PER OLE      Bidrag
220086   PITRO - HIV/AIDS Prevention            12/1/2009 12/31/2010 131040 KLEPP, KNUT-INGE     Oppdrag
420594   Oslo Antiox Study                  9/1/2003 12/31/2010 131040 BLOMHOFF, RUNE      Bidrag
460189   PROTEOGLYKANER/CELLEDELING OK32020         12/1/1994 12/31/2010 131040 KOLSET, SVEIN OLAV Bidrag
460201   ERNÆRINGSFORSKERE THRONE HOLST F 32020 N      12/1/1994 12/31/2010 131040 BLOMHOFF, RUNE      Bidrag
460292   PROSJEKTSTØTTE FONDS/LEGAT - 32020 B        12/1/1994 12/31/2010 131040 BLOMHOFF, RUNE      Bidrag
460312   ENERGI/FYSISK AKTIVITET FOND/LEG 32020 H12/1/1994 8/30/2010 131040 HUSTVEDT, BO EGIL Bidrag
460486   PKA SignReg Fond                  1/1/2002 12/31/2010 131040 SKÅLHEGG, BJØRN STEN   Bidrag
460657   B-vitaminer og hukommelse (2005-2-0153)       3/1/2006 12/31/2012 131040 REFSUM, HELGA MARGARETHE Bidrag
460700                             phytochemicals in oxidative stress and inflammation Bidrag
      Cancer treatment and prevention: Role of dietary 1/1/2007 7/31/2011 131040 BLOMHOFF, RUNE
460701   Gener, kothold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft 131040 URSIN, GISKE
                                1/1/2007 6/30/2013                  Bidrag
460704   Regulation of Pre-mRNA Splicing in Cancer by PKA  1/1/2007 6/30/2011 131040 SKÅLHEGG, BJØRN STEN    Bidrag
460740   Diverse fond og legater - Unifor etc        6/1/2007 12/31/2010 131040 GRØNNING-WARG, LINE M   Bidrag
460784                             1/1/2008 6/30/2013 460604)
      Lipid homeostasis - ene regulation related to nuclear receptors(gammel 131040 NEBB, HILDE        Bidrag
460792   GJ: FOND - HELSELIVSSTIL (460673) (         1/1/2002 12/31/2010 131040 WANDEL, MARGARETABidrag
460796   Fond og Legat midler                3/1/2008 12/31/2014 131040 HOLVEN, KRISTIN      Bidrag
460816   2007/2/0161 Ernæring til premature barn       4/1/2008 9/30/2011 131040 DREVON, CHRISTIAN A.    Bidrag
460836                             6/1/2008 som biomarkør for GISKE, URSIN
      PK01-2007-0282. Gener, kosthold og mammografisk tetthet12/31/2011 131040brystkreft.           Bidrag
460873   2007-2- 0247 kostholdsutvikling blant barn     1/1/2009 6/30/2012 131040 ANDERSEN, LENE FROST    Bidrag
460973                             biomarker 6/30/2013 131040 URSIN, GISKE
      Genetic determinants of mammogrphic density, a 1/1/2010 for                       Bidrag
460983   2009-2-0190 Obesogene miljø og overvekt blant unge 3/1/2010 4/30/2014 131040 ANDERSEN, LENE FROST    Bidrag
460990   Bearbeidelse av Henrik Blessings dagbøker      4/1/2010 12/31/2011 131040 (MANGLER VERDI)      Bidrag
460991   2009-2-0216 Kosthold hos hjemmeboende eldre 4/1/2010 12/31/2013 131040 ANDERSEN, LENE FROST       Bidrag
610270                             Nourodegeneration
      Norcen Exc Neuro- Nordic Centre of Excellence in 6/1/2005 12/31/2012 131040 KLUNGLAND, ARNE       Bidrag
              Side 4/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosjektleder     Inntektskategori
640301   NUGO                        1/1/2004 12/31/2010 131040 DREVON, CHRISTIAN A.   Bidrag
640303                             2/1/2004 12/31/2010 131040 DREVON, CHRISTIAN A.
      FOOD 2003 505944 Diet,genomics and the metabolic syndrome                        Bidrag
640352   513944 - European Food Information Network-EUROFIR 3/1/2005 12/31/2010 131040 LØKEN, ELIN BJØRGE Bidrag
640357   512146 - DIMI (Diagnostic Molecular Imaging) 6/1/2005 10/31/2010 131040 BLOMHOFF, RUNE          Bidrag
640369                            12/1/2005 1/31/2013 131040 NEBB, HILDE
      CRESCENDO-H - Crescendo-Consortium for Research into Nuclear Receptors in Development and Aging Bidrag
640381                             - NewGeneric
      016320 - Newborns and Genotoxic exposure risks3/1/2006 1/31/2011 131040 COLLINS, ANDREW         Bidrag
640385                             future burden of cancer in Europe
      The impact of key determinals on the current and4/1/2006 2/28/2012 131040 KLEPP, KNUT-INGE        Bidrag
640389                            7/24/2006 1/31/2013 131040 BLOMHOFF, RUNE       Bidrag
      016279 - Increasing fruit consumption through a trans disciplinaru approach leading to high quality produce from environmentally safe, sustainable methods
640397                            Consumption Validation
      EFCOVAL - Food-CT-2006-22895-European Food10/1/2006 10/31/2010 131040 ANDERSEN, LENE FROST        Bidrag
640409                             1/1/2007 testing LSHB-CT-2006-037575
      Comet assay and cell array for fast and efficient genotoxicity 1/31/2011 131040 COLLINS, ANDREW     Bidrag
640418                             3/1/2007 europe
      HOPE - Health-promotion through obesity prevention across12/31/2011 131040 KLEPP, KNUT-INGE       Bidrag
650021   ENERGY, HEALTH-F2-2009-223254            5/1/2009 3/31/2013 131040 KLEPP, KNUT-INGE      Bidrag
650040   PREPARE 241945                   4/1/2010 1/31/2014 131040 KLEPP, KNUT-INGE      Bidrag
657017   No A/800166 - TEENAGE                1/1/2007 12/31/2011 131040 KLEPP, KNUT-INGE     Bidrag
657019   EURRECA                       6/1/2007 12/31/2013 131040 ANDERSEN, LENE FROST   Bidrag
657021   Report on Nutrition and Health Information (HI2006) 9/1/2007 11/30/2010 131040 ANDERSEN, LENE FROST   Bidrag
657028                             9/1/2008 7/31/2012 131040 KLEPP,
      2007 324 PRO GREENS-Promotion of vegetable and fruit consumption of school children KNUT-INGE      Bidrag
690227                             9/1/2007 4/30/2012 131040 NEBB, proteins
      Molecular characterisation of PAT proteins- a family of intracellular lipid storage droplet HILDE    Bidrag
690250                            12/1/2008 6/30/2011 131040 BLOMHOFF, RUNE
      The protective mechanisms against neurodegenration: prosurvival...                    Bidrag
690277   A/CZ0046/2/0012 Quality and safety of food in relation to 6/30/2011 131040 COLLINS, ANDREW
                                4/1/2010                       Bidrag
142254   176943 - NevroNor                 11/1/2006 12/31/2011 131050 GLOVER, JOEL        Bidrag
142924   180382/V40 - Stem cells               5/1/2007 6/30/2011 131050 GLOVER, JOEL        Bidrag
142952   178892/V30 eNEURO                 10/1/2007 3/31/2011 131050 HEGGELUND, PAUL       Bidrag
143138                             synapse 1/31/2011 131050 GLOVER, JOEL
      189666/V40 Molecular labels that instruct specific 1/1/2009 formation                  Bidrag
143145   189668/V40 Properties of thin, unmyelinated axons in mammalian brain 131050 RAASTAD, MORTEN Bidrag
                               11/1/2008 1/31/2011
143205                             3/1/2009 8/31/2012 131050 HEGGELUND, PAUL
      192007/V40 Mechanisms for state-dependent changes of thalamic...                     Bidrag
143316                             1/1/2010 6/30/2013 131050 ELSTAD, MAJA
      197164/V40 Cardiac stroke volume and it`s contribution                          Bidrag
211370   Stem cell based tumor therapy (SFI SENIT)      9/1/2007 6/30/2012 131050 GLOVER, JOEL        Bidrag
460389   FondLegatFoFYS62 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130162    1/1/2000 12/31/2012 131050 NJÅ, ARILD        Bidrag
460391   FondLegatFoFYS64 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130164    1/1/2000 12/31/2010 131050 BENESTAD, HAAKON B. idrag B
460394   FondLegatFoFYS67 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130167    1/1/2000 6/30/2012 131050 WALLØE, LARS        Bidrag
460397   FondLegatFoFYS70 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130170    1/1/2000 12/31/2012 131050 SAGVOLDEN, TERJE Bidrag
460399   FondLegatFoFYS72 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130172    1/1/2000 12/31/2012 131050 BERG, TORILL       Bidrag
460549                            12/1/2006 7/31/2012 131050 MAGHAZACHI,
      NK-Cells Effects of lysophospholipids on the cross-talk among natural killer and dendritic cells AZZAM Bidrag
460624                            10/1/2005 12/31/2010 131050 BENESTAD, HAAKON B. idrag
      Nøytro granulo - Regulering av nøytrofile granulocytters modningshostighet                B
460625   Anders Jahre legat- Fonds, legater         9/1/2005 1/31/2011 131050 VALEN, GURO        Bidrag
460646                             2/1/2006 12/31/2010 131050 GLOVER, JOEL
      Imaging descending inputs to mamanalian spiral interneurons                       Bidrag
460651   Fonds/legater                    3/1/2006 1/31/2011 131050 RAASTAD, MORTEN Bidrag
460685   Spinal Cord                    11/1/2006 6/30/2012 131050 PERREAULT, MARIE-CLAUDE   Bidrag
460957   Humane stamceller til ryggmarg          12/1/2009 6/30/2013 131050 BOULLAND, JEAN-LUC Bidrag
460988   H1/2010 Kjønnsforskjeller i forekomst av kardiovaskulær og10/31/2013 131050 RISØE, PETTER KIRKEBY
                                4/1/2010                       Bidrag
142439   163017/V00 - Genomic Plasticity          11/1/2004 6/30/2011 131060 COLLAS, PHILIPPE      Bidrag
142550                             of ....
      166960 V40 - Edipose Stem Cells: Molecular Basis4/1/2005 2/28/2011 131060 COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
142883   180389/V40 - Genome Plasticity of somatic stem cells4/1/2007 6/30/2011 131060 COLLAS, PHILIPPE      Bidrag
142966   183216/S10 - ZEPISTEM               10/1/2007 6/30/2012 131060 COLLAS, PHILIPPE      Bidrag
143204   191789/V40                     4/1/2009 9/30/2012 131060 COLLAS, PHILIPPE      Bidrag
143272                             of
      193055/V40 Controlling oncogenic transformation8/1/2009 12/31/2012 131060 COLLAS, PHILIPPE        Bidrag
143362                             4/1/2010 10/31/2013 131060 SIMONSEN, ANNE
      197054/V40 Nuclear autophagy; Functions in neuroprotections                       Bidrag
143366   200997/V11 The role of Alfy in neurodegeneration  4/1/2010 1/31/2012 131060 (MANGLER VERDI)      Bidrag
143393                            11/1/2010 5/31/2014 131060 BLOMHOFF, HEIDI KIILBidrag
      197121/V40 cAMP-mediated regulation of proliferation and cell
190551   189374/V40 CSC Senter for stamcelleforskning 12/1/2009 6/30/2012 131060 GLOVER, JOEL           Bidrag
460185   LEGATMIDLER IT31110                12/1/1994 12/31/2010 131060 TORGNER, INGEBORG Bidrag
460249   FONDSMIDLER (JAHRE & DnVA) - 31130 L       12/1/1994 12/31/2010 131060 LØVSTAD, ROLF       Bidrag
460255   FONDF NEVROKJ LAB Ø                12/1/1994 12/31/2010 131060 ØSTVOLD, ANNE CARINE    Bidrag
460257   DRIFTTILSK FORSKNINGLABORATORIUM:31130 J     12/1/1994 12/31/2010 131060 JAHNSEN, TORE       Bidrag
460343   CELLESYKLUS-REGULERING I LYMFOIDE CELLER1/1/1998 12/31/2010 131060 BLOMHOFF, HEIDI KIILBidrag
460422   RegKromKoor Fond                  1/1/2000 12/31/2010 131060 COLLAS, PHILIPPE     Bidrag
460544   Jahre S JW31110 (Fondsmidler...)          1/1/2004 12/31/2012 131060 WALAAS, SVEN IVAR Bidrag
460606   LEGATMIDLER BR31110                 4/1/2005 12/31/2010 131060 TORGNER, INGEBORG Bidrag
460616   Fond leg freia - Div. fonds og legat        6/1/2005 12/31/2012 131060 MOSKAUG, JAN ØIVIND    Bidrag
460696                             1/1/2007 12/31/2011 131060 of molecular markers for improved, customized cancer treatment
      cAMP - mediated regulation of antitumor agents-induced apoptosis: identificationNADERI, SOHEIL      Bidrag
460703                             1/1/2007 vertebratspesifikke ØSTVOLD, ANNE
      Funksjonsstudier av det kjernelokaliserte, DNA-bindende og12/31/2010 131060 proteinet NUCKS CARINE    Bidrag
460705                             1/1/2007 7/31/2011 131060 BLOMHOFF, immune system
      Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of theHEIDI KIILBidrag
460706   Regulation of cell cycle progression        1/1/2007 7/31/2011 131060 COLLAS, PHILIPPE      Bidrag
460800   Kreftforeningen - Kristen Grundt          3/1/2008 9/30/2010 131060 ØSTVOLD, ANNE CARINE    Bidrag
460822   Div fonds- og legatmidler (460147 & 460565)     4/1/2008 11/30/2012 131060 GAUTVIK, KAARE      Bidrag
460972                             tumor
      PK01-2009-0343 Nuclear autophagy: Functions in1/1/2010 6/30/2013 131060 SIMONSEN, ANNE          Bidrag
640391                             8/1/2006 4/30/2012 131060 WALAAS, SVEN in food
      ATHON -Contract nr 022923 - Assessing the Toxicity and Hazard of Non-dioxin-like PCBs present IVAR Bidrag
690274                             endocytic
      PNRF-27-AI-1/07 Screening for novel functions of1/1/2010 6/30/2012 131060 SIMONSEN, ANNE         Bidrag
142467   167485 V30                    12/1/2004 6/30/2011 131070 FRIGESSI, ARNOLDO Bidrag
142617   170620 V30 - Event History Modeling: Causality and Interdependence 131070 AALEN, ODD O.
                                1/1/2006 2/28/2011                  Bidrag
142798                             1/1/2007 1/31/2011 131070 ALLEN, ODD
      177401/V50 - Statistical modelling for infectious disease                        Bidrag
143206   191460/V50 New analytic methods in epidemology /1/2009 1/31/2014 131070 AALEN, ODD O.
                                7                          Bidrag
420367   VID/ETT-UTD MEDISINSK STATISTIKK 30013 L 12/1/1994 12/31/2010 131070 LAAKE, PETTER            Bidrag
460570   Forløpsanalyse                   9/1/2004 12/31/2012 131070 AALEN, ODD O.       Bidrag
460702                             1/1/2007 7/31/2011 131070 LAAKE, PETTER       Bidrag
      Estimation of the risk of cancer and the distribution of exposure variables in the presence of measurement error
460739   SFI2                        1/1/2007 12/31/2015 131070 FRIGESSI, ARNOLDO Bidrag
460803   HF-58202/001 Kostråd og kreftforebygging      5/1/2008 10/31/2011 131070 PARR, CHRISTINE L Bidrag
              Side 5/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosjektleder     Inntektskategori
460952   Workshop Modern Statistics for Climate Research 11/1/2009 2/28/2011 131070 FRIGESSI, ARNOLDO Bidrag
460987                            3/1/2010 8/31/2013 131070 AALEN, ODD O.
      PK01-2009-0310- The impact of individual heteroggeneity (frailty) in cancer                Bidrag
121170                            2/1/2005 12/31/2010 131080 FINSET, ARNSTEIN
      164553 V50 - Communication, somatisation and alexithymia.                         Bidrag
142720                            5/1/2006 12/31/2011 131080 TYSSEN, REIDAR       Bidrag
      175361 V50 - Alcohol problems and depression: A 15-year longitudinal, nationwide study of mental health among Norwegian doctors
430028   Teleform - salg av scanningtjenester (gml 420730) 1/1/2009 1/31/2011 131080 MOUM, TROBJØRN        Oppdrag
460688   Diverse fonds og legatkontoer - A. Jahre etc.  11/1/2006 7/31/2011 131080 MOUM, TROBJØRN        Bidrag
460782   EKSTERNE FORSKNINGSTILSKUDD 31070 (460119)     1/1/2008 6/30/2012 131080 VAGLUM, PER         Bidrag
460793   Div fonds og legat midler             1/1/2008 6/30/2013 131080 HEM, ERLEND         Bidrag
460801   Driftsmidler til fra student til lege       3/1/2008 8/30/2010 131080 TYSSEN, REIDAR        Bidrag
460908   2008/2/0314 Kommunikasjon og psykisk helse 4/1/2009 6/30/2012 131080 FINSET, ARNSTEIN           Bidrag
460971                            1/1/2010 12/31/2012 131080 FINSET, ARNSTEIN
      Helsetjenester for Unge Kreftoverlevere-brukerperspektiv på                        Bidrag
460997   Mestring for kreftoverlevere            8/1/2010 2/28/2014 131080 FINSET, ARNSTEIN       Bidrag
121268                            Detailing 1/31/2013 131120 STRAAND, JØRUND
      NFR 185132/V50 The Prescription Peer Academic 1/1/2008 study                       Bidrag
200524                            5/1/2006 6/30/2012 131120 LINDBÆK, MORTEN Bidrag
      Nasjonalt nettverk for antibiotikabruk og overvåking av resistensutvikling i primærhelsetjenesten
200532                             i Oslo (AFE/Oslo)
      Planlegging av allmennmedisinsk forskningsenhet9/1/2006 7/31/2011 131120 STRAAND, JØRUND         Bidrag
200576   ANTIBIOTIKAVEILEDEREN               5/1/2007 6/30/2011 131120 LINDBÆK, MORTEN Bidrag
200644   Kollegabasert terapiveiledning (KTV-2)       6/1/2008 12/31/2010 131120 STRAAND, JØRUND       Bidrag
211363                           10/1/2007 3/31/2013 131120 BJØRNDAL, ARILD
      Prof II AB Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten                          Bidrag
420617   Drift tilsk For For (Driftstilskudd...)      1/1/2004 12/31/2012 131120 HJORTDAHL, PER       Bidrag
420886   Lungesykdommer i allmennmedisin         12/1/2007 6/30/2011 131120 STRAAND, JØRUND        Bidrag
460650   Ungdoms selvmedisinering med analgetika      3/1/2006 12/31/2011 131120 LAGERLØV, PER        Bidrag
460869                            kortikosteroid-injeksjon
      Fysikalske behandling alene, i kombinasjon med 12/1/2008 12/31/2011 131120 LINDBÆK, MORTEN Bidrag
460874                           12/1/2008 6/30/2011 131120 STRAAND,
      Kaspar Buus Jensens prosjekt "Legemiddelindustri-initiert forskning i norsk allmenpraksis?" JØRUND    Bidrag
460878                           12/1/2008 6/30/2011 131120 LINDBÆK, til 55 i allmennpraksis: Forekomst, risikofaktorer og nytte av screening?
      Svein Høegh Henrichsen prosjekt "Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos pasienter 45 MORTEN Bidrag
460879                           12/1/2008 6/30/2011 131120 HAAVET, OLE RIKARD Bidrag
      Manjit Kaur Sirpals prosjekt "Diagnosteringav depresjon hos ungdom. Klinisk valideringsstudie av nøkkelspørsmål og spørreskjema
460915                            6/1/2009 3/31/2011 131120 STRAAND, JØRUND
      ATT - The impact of ethnicity on quality of care for diabetes patients in general practice        Bidrag
460916   IJ - Effektiv rehabilitering hos eldre       6/1/2009 2/28/2011 131120 STRAAND, JØRUND       Bidrag
460917                            legemidler 2/28/2011 131120 STRAAND, JØRUND      Bidrag
      GN - Forskrivning av potensielt uhensiktsmessige 6/1/2009 til eldre pasienter i Norge - vurdert etter nye, norske kriterier
460919                            6/1/2009 3/31/2011 131120 LINDBÆK, MORTEN Bidrag
      SH - Vent å se - resept - en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk
460961                           12/1/2009 en
      BG - nr 2 - Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling - 6/30/2011 131120 STRAAND, JØRUND       Bidrag
460962                           12/1/2009 6/30/2011 131120 STRAAND, JØRUND
      LD - Nytten av diagnostiske tester ved behandling/diagnostikk av                     Bidrag
460963   HTM og MK - Multisymptompasientene: En epidemiologisk og6/30/2011 131120 STRAAND, JØRUND
                              12/1/2009                        Bidrag
460964                           12/1/2009 6/30/2011 131120 ROSVOLD, ELIN OLAUG
      ACS - Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende                       Bidrag
461003   KEE -2- Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis6/1/2010 6/30/2012 131120 LINDBÆK, MORTEN Bidrag
121167                            2/1/2005 12/31/2011 131130 syndrom among Pakistani woman immigrants
      166998/V50 - Evaluation of an intervention to prevent diabetes type 2/metabolic HØSTMARK, ARNE T. Bidrag
210414   PROFESSORAT II SAMFUNNSMEDISIN, P MAGNUS     12/1/1994 6/30/2012 131130 MAGNUS, PER          Bidrag
211143   Ekst samleprosj (Eksterne oppdrag...)       1/1/2004 12/31/2011 131130 BJERTNESS, ESPEN      Bidrag
211147   Prof2 epedemiolog                 6/1/2004 3/31/2011 131130 KRISTENSEN, PETTER Bidrag
211152   P2 Epidemiol 710                  7/1/2004 12/31/2014 131130 BJERTNESS, ESPEN      Bidrag
420944   Effekt av forskjellige type og mengde karbohydrater på risikofaktor for h131130 HØSTMARK, ARNE T. Bidrag
                              12/1/2008 6/30/2012
430131   Principles and Methods of Epidemiologic Research2/1/2009 12/31/2010 131130 BJERTNESS, ESPEN        Oppdrag
460582   FONDSFORSKNING LABORAT.             12/1/1994 12/31/2010 131130 HØSTMARK, ARNE T. Bidrag
460670                            8/1/2006 2/28/2011 131130 HOLMBOE-OTTESEN, GERD
      Evaluation of an intervention to prevent type 2 diabetes/metabolic syndrome among Pakistani and TamilBidragimmigrants
460877                           12/1/2008 6/30/2011 ill health
      CICERO - Indoor air polution. A neglected povert related cause of global131130 NAFSTAD, PER        Bidrag
460965   UNIFOR: Langtidsstudier på brød         12/1/2009 6/30/2011 131130 LUNDE, MARIANNE        Bidrag
200696   Sosiale ulikhet og alvorlighetsindikator     12/1/2009 6/30/2011 131140 LUND, JOHAN          Bidrag
200697   Veileder for lokal skaderegistrering       12/1/2009 6/30/2011 131140 LUND, JOHAN          Bidrag
204784   Opplæring i trygdefaglige emner          6/1/2006 12/31/2015 131140 BRUUSGAARD, DAG Oppdrag
210403                            VEDR. BRUK AV KIRUT-BASEN TELLNES, GUNNAR
      StatStøtKIRUTbase KOMPETANSEOPPBYGGING 12/1/1994 6/30/2012 131140 FOR TRYGDEMEDISIN Bidrag
211256                            6/1/2006 7/31/2012 131140 BRUUSGAARD, DAG Bidrag
      Prof II M. Nylenna - Redaktør helsebiblioteket kombinert
460563   Ullensakerunders - Ullensakerundersøkelsen     8/1/2004 12/31/2010 131140 BÅRD, NATVIG        Bidrag
460842                            7/1/2008 8/30/2010 131140 BRUUSGAARD, DAG Bidrag
      Widespread pain, multiple systoms, functional ability, and social insurance
657006   DEPLAN 2004310-DEPLAN, Agreement number 2004310 12/1/2005 8/30/2010 131140 CLAUSSEN, BJØRGULF Bidrag
657016   IMAGE - Agreement number2006309          6/1/2007 5/31/2011 131140 CLAUSSEN, BJØRGULF Bidrag
121266                            1/1/2008 among men who have sex with men in Tanzania
      183683/V20 S50 HIV vulnerability and HIV prevention needs 6/30/2011 131150 MIDDELTHON, ANNE-LISE     Bidrag
121290                            3/1/2009 11/30/2012 131150 GRADMANN, CHRISTOPH
      191517/v50 The Comparative History of Antimicrobial Resistance in Norway 1945-1998            Bidrag
142842   179070/V10 TIBET Dagens medisinsk praksis     1/1/2007 6/30/2011 131150 FJELD, HEIDI ELISABETH    Bidrag
143169                            2/1/2009 12/31/2012 Pepublic of China
      190096/V Poverty, disability and access to social welfare in the People's 131150 INGSTAD, BENEDICTE Bidrag
200708   NORAD: Reise og opphold Pedziane Motlhabane 6/1/2010 6/30/2011 131150 LIE, ANNE KVEIM           Bidrag
200710   Aktørseminar 3 - Nedleggelse av Reitegjerdet    6/1/2010 6/30/2012 131150 GRADMANN, CHRISTOPH     Bidrag
220098   Gjennomføring av kurs: Nasjonale fag        6/1/2010 6/30/2012 131150 BOTTEN, GRETE        Oppdrag
460970   EK -2009/2/0003 Å gjøre en innsats         1/1/2010 6/30/2014 131150 MIDDELTHON, ANNE-LISE    Bidrag
121181                            3/1/2005 12/31/2010 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
      166014 V50 - From Divided Objects to Whole Subjects. Holistic Philosophy in Medicine
143077                            2/1/2008 6/30/2011 131160 NORTVEDT, PER
      Mapping the Normative Terrain of an Ethics of Care 186458/V50                       Bidrag
143398                            6/1/2010 6/30/2011 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
      Reisestøtte -Isscr's Annual Meeting, San Francisco 16-19/6-10
190539                            9/1/2009 6/30/2011 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
      187969/S10 Reflexive Systems Biology: towards an Appreciation ofBiological, Scientific and Ethical Complexity
200329                            1/1/2000 1/31/2012 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
      739 21 Kl EtikKom Norge KLINISKE ETIKK-KOMITEER I NORGE
200661   Etisk kompetanseheving i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 131160 FØRDE, REIDUN
                               1/1/2009 8/31/2010                   Bidrag
220081                           11/1/2009 12/31/2012 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Oppdrag
      Net based course in research ethics. Underprosjekt til PITRO III
250229                            7/1/2008 etikk
      Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i 10/31/2011 131160 FØRDE, REIDUN        Bidrag
460781   Svikt i levende donasjonsgivere          1/1/2008 11/30/2011 131160 ALNÆS, ANNE HAMBRO     Bidrag
460934   Å vite eller ikke vite - empiri og etikk     10/1/2009 3/31/2013 131160 MANGSET, MARGRETE Bidrag
640404   GeneBanC Contract no SAS6-CT-2006-036751 12/1/2006 10/31/2010 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
640421   POSEIDON Agreement No 2006210           1/1/2007 5/31/2011 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
640435   GLEUBE: Globalisation European Bioethics Education,9/1/2009 4/30/2011 131160 SOLBAKK, JAN HELGE Bidrag
121174   177643 - Maternal and morbidity and the Gambia1/1/2007 12/31/2011 131170 SUNDBY, JOHANNE         Bidrag
142627                            1/1/2006 7/31/2011 131170 HUSSAIN, AKHTAR       Bidrag
      172400 S30 - Type 2 diabetes and lifestyle in ethnic minorities in Oslo, and in populations in Pakistan, Bangladesh and China
143208                             Explaining Differential Immunization Coverage
      Underprosjekt 143176 Globvac (NFR 185745/S50)4/1/2009 6/30/2012 131170 BJUNE, GUNNAR           Bidrag
              Side 6/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder    Inntektskategori
143313   199730/S50 West African Reproductive Health Costs   1/1/2010 6/30/2014 131170 SUNDBY, JOHANNE     Bidrag
143314                              1/1/2010 6/30/2014 131170 BJUNE, GUNNAR
      196397 Studies og humoral and cell-mediated protective immune                      Bidrag
204707                              1/1/2000 HELSESEKTORBISTAND
      FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL6/30/2013 131170 BJUNE, GUNNAR           Oppdrag
211299                              1/1/2007 7/31/2012 131170 tuberculosis in pastoralBidrag
      NUFU Studies of moecular epidemiology, clinical epidemiology and immunogy fo ABEBE, FEKADU        communities and their livestock in Ethiopia
211300                              1/1/2007 7/31/2011 131170 AKHTAR, HUSSAIN     Bidrag
      NOMA Integrated Masters Programs (M.Phil.) in Public Health Research in Asia (Bangladesh, Nepal, Bhutan, India and Pakistan)
211340   NUFUPRO-2007/10149 MALAWI               5/1/2007 12/31/2012 131170 SUNDBY, JOHANNE    Bidrag
211440   NUFUGe 2008/10013 - "Women's Rights and Gender Equality" - Prosjekt131170 SUNDBY, JOHANNE
                                12/1/2008 6/30/2013                 Bidrag
211459                              3/1/2009 6/30/2011 131170 BJUNE, GUNNAR
      Prof II Globinf Nasjonalt Kunnskapssenteret for helsetjenesten                     Bidrag
211460   Prof II Globinf Folkehelsa              3/1/2009 6/30/2011 131170 BJUNE, GUNNAR      Bidrag
220003                              1/1/2009 12/31/2015 131170 BJUNE, GUNNAR
      OFFENTLIGE KONSULENTOPPDRAG INTERNASJONALT 130212 OF.KOPD.IN.STAT (gml 210625)             Oppdrag
460659   2005/2/0249 TB fra pasientens perspektiv       5/1/2006 12/31/2010 131170 SAGBAKKEN, METTE Bidrag
460876   Support for a Master of Philosophy degree      12/1/2008 6/30/2011 131170 BJUNE, GUNNAR      Bidrag
460966                             12/1/2009 6/30/2013 131170 SUNDBY, JOHANNE
      UNIFOR: Penger overført fra Ivar Helle til internasjonale                        Bidrag
640423   TBadapt - Contract number 037919           5/1/2007 11/30/2010 131170 BJUNE, GUNNAR     Bidrag
210850                              1/1/2001 MED STILLING SOM FORSKER/FYSIOTERAPEUT
      P2 Fysioterapi H PROFESSOR II FYSIOTERAPI KOMBINERT12/31/2014 131210 HOLM, INGER            Bidrag
211244   Samlekonto - Seksjon for helsefag           4/1/2006 1/31/2011 131210 VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
211431   Rehabilitation after total hip arthroplasty     10/1/2008 7/31/2011 131210 MENGSHOEL, ANNE MARIT  Bidrag
460550   Prosjekt forskningsbasert utdanning og praksis 12/1/2006 7/31/2011 131210 HEGGEN, KRISTIN        Bidrag
460579                             12/1/2004 fysioterapi
      FysoiForskning - Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i 12/31/2010 131210 VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
460647   Nakkeplager og trening                2/1/2006 12/31/2010 131210 VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
460714                              1/1/2007 8/31/2012 131210 VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
      Professor II-stilling, midlertidig finansiering over Fondet
460785   Rehabilitering etter kneprotese            1/1/2008 6/30/2012 131210 MENGSHOEL, ANNE MARIT  Bidrag
460786                              1/1/2008 6/30/2012 nakkeplager
      Erfaringer med utprøvede bevegelsestrening for personer med kroniske 131210 SOLBRÆKKE, KARI       Bidrag
460817   Beauty comes from within               4/1/2008 6/30/2011 131210 ENGELSRUD, GUNN Bidrag
460821   Driftsmidler til Prof II finansiert av fondet (460714)4/1/2008 8/31/2012 131210 VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
460834   Bli kvitt generalisert smerte             8/1/2008 6/30/2012 131210 MENGSHOEL, ANNE MARIT  Bidrag
460909                              5/1/2009 10/31/2013 131210 DAGFINRUD, HANNE Bidrag
      Konsekvenser av Bekterevs sykdom. Helsestatus og fysisk kapasitet
460913                              8/1/2009 1/31/2014 131210 ENGELSRUD, GUNN
      Fedmeoperertes erfaringer med utgangspunkt i et konkret rehabilitetsopplegg ledet av fysioterapauter Bidrag
460981   Pustekontroll hos personer med KOLS          2/1/2010 6/30/2014 131210 WAHL, ASTRID KLOPSTAD  Bidrag
460989   Fysioterapi i primærhelsetjenesten (FYSIOPRIM) 4/1/2010 10/31/2014 131210 VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
121264   181859/V50 - Interaction beyond boundaries 10/1/2007 3/31/2011 131220 HELLESØ, RAGNHILD Bidrag
143389   NFR 196365/V50 Bridging the information gap in patient9/1/2010 2/28/2014 131220 HELLESØ, RAGNHILD Bidrag
211277                             10/1/2006 4/30/2012 kirurgisk divisjon (UUS)
      FørsteamIIUUS - Førsteamanuensis II stilling knyttet til hovedstilling ved131220 SCHOU-BREDAL. INGER  Bidrag
211366   UUS førsteamanuensis II                9/1/2007 1/31/2013 131220 SMEBY, NINA       Bidrag
211425   Førsteamanuensis II Aker              10/1/2008 3/31/2014 131220 FAGERMOEN, MAY SOLVEIG  Bidrag
250679   Demensfyrtårn                    12/1/2008 6/30/2012 131220 KIRKEVOLD, MARIT Bidrag
460622   Eldreomsorg - Gruppe for eldreomsorgsforskning 7/1/2005 12/31/2010 131220 KIRKEVOLD, MARIT Bidrag
460744   Overgang fra sykehus til kommunale tjenester 5/1/2007 8/30/2010 131220 KIRKEVOLD, MARIT Bidrag
460846                              9/1/2008 8/30/2010 131220
      Blurred boundraries - when private homes becomes a place for service delivery VØLLESTAD, NINA K. Bidrag
460870   Når hjemmet blir sykestue og arbeidsplass      12/1/2008 6/30/2012 131220 HEGGEN, KRISTIN     Bidrag
460953                             sykepleie
      Utvikling av masterprogram i avansert geriatrisk 12/1/2009 12/31/2010 131220 KIRKEVOLD, MARIT Bidrag
141251                              1/1/1998 12/31/2010 131300
      127143/330 HELSEØKONOMISK FORSKNING I OSLO HOVEDPROSJ. 1700 9804 IVERSEN, TOR              Bidrag
141299                              1/1/1998 12/31/2010 131300
      127143/330 HERO S SAMLEKONTO - HELSEØKONOMISK FORSKNING I OSLO IVERSEN, TOR               Bidrag
143103                             10/1/2008 of health 131300 KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ
      186500/V50 - Valuing health benefits in economic evaluation 3/31/2012care programmes          Bidrag
143108   189711/V50 - Forskningsleder i program for Helse- og omsorgstjenester 131300 KJEKSHUS, LARS-ERIK Bidrag
                                 7/1/2008 6/30/2011
143197   191390/V50 More for less..              3/1/2009 6/30/2013 131300 MELBERG, HANS OLAV Bidrag
143198                              the Elderly
      187986/V50 Studies in Quality an Cost of Care for1/1/2003 3/31/2013 131300 IVERSEN, TOR         Bidrag
143259   189494/V50 - The Economics of Mammography Screening 6/30/2011 131300 KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ
                                 7/1/2009                     Bidrag
143383                                    B
      NFR 196400/S50 To what extent do user fees affect Hepatitis6/30/2013 131300 WANGEN, KNUT REIDAR
                                 5/1/2010                     Bidrag
143391                              9/1/2010 3/31/2011 131300 IVERSEN, TOR
      NFR 196374/V50 International Workshop on Sosial Capital and                       Bidrag
143394   NFR 202365/S20 Tax Avoidance and Ownership Structure 6/30/2011 131300 ALSTADSETER, ANNETTE
                                 6/1/2010                     Bidrag
200652   Helsesystemer                    10/1/2008 6/30/2011 131300 NÆSS, ØYVIND       Bidrag
211279   Prof II - Kvalitetsmonitorering           10/1/2006 6/30/2012 131300 BOTTEN, GRETE      Bidrag
211450   Professor II pasientsikkerhet og kvalitet       1/1/2009 6/30/2014 131300 BOTTEN, GRETE      Bidrag
211501   Professor II, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 6/30/2015 131300 RØTTINGEN, JOHN-ARNE
                                 1/1/2010                     Bidrag
211513   Professor II i medisinsk inovasjon, Kari Kværner 8/1/2010 1/31/2013 131300 KVÆRNER, KARI JORUNN     Bidrag
420975                             11/1/2009 6/30/2014 131300 KJEKSHUS, LARS-ERIK Bidrag
      NFR - 193614/S20 - Reorganizing the specialist health services:
460623                              7/1/2005 12/31/2010 131300
      Eval helsetiltak - Håntering av usikkerhet i økonomisk evaluering av helsetiltak KRISTIANSEN, IVAR SØNBØBidrag
460773                              care services and risk.
      Colorectal Cancer: Social inequality, use of health1/1/2008 6/30/2013 131300 IVERSEN, TOR        Bidrag
460901                              3/1/2009 6/30/2014 131300 KRISTIANSEN, IVAR SØNBØ legemidler
      Kompetansebygging, forskning og formidling av forskningsresultater knyttet til økonomisk evaluering av Bidrag
650037   EU-prosjekt 241721 - EuroHOPE - European Health Care 12/31/2014 131300 IVERSEN, TOR
                                 1/1/2010                     Bidrag
211012                              1/1/2003 12/31/2012 131400 HOFF, GEIR
      P 2 GastroentKreft GASTROENTEROLOGI(SK) KREFT (NORCCAP)                         Bidrag
211097   P2 Gastroent MBJ                                            B
                                 9/1/2003 12/31/2013 131400 JACOBSEN, MORTEN B. idrag
460562   FondsLegatForskn - MINNEGAVE/FOND          6/15/2004 1/31/2011 131400 HATLING, SOLVEIG     Bidrag
690257   Erythromelalgi                    3/1/2009 10/31/2012 131400 KVERNEBO, KNUT     Bidrag
120956                              1/1/2003 POLYMORFISMEN MÆHLEN, JAN
      155423/310 AlProtE BETYDNINGEN AV APOLIPOPROTEIN E 9/30/2011 131402 FOR SYKDOMSUTVIKLING        Bidrag
120961                              1/1/2003 4/30/2011 131402 THERAPEUTIC TARGETBidrag IN
      155348/310 Inflam MODULATION OF CHEMOKINE EXPRESSION: A POTENSIAL CARLSEN, HEGE SYNNØVE CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES
120967                              SYSTEM: THE IL-12p40 AND SCHJERVEN, HILDE
      155351/310 GENE REGULATION IN THE IMMUNE1/1/2003 12/31/2010 131402 pIgR GENES AS MODELS...       Bidrag
121187                              3/1/2005 8/31/2010 131402 the pathogenesis of Bidrag
      165520/V50 - The role of Peptidyl Arginine Deiminase and protein citrullination inMOLBERG, ØYVIND rheumatoid arthritis
121219   171763/V40 - The role of regulatory T cells in allergy1/1/2006 8/31/2010 131402 JAHNSEN, FRODE LARS   Bidrag
121246   171034/V50 - The relative role of complement and LPS in sepsis/SIRS 131402 MOLLNES, TOM EIRIK Bidrag
                                 3/1/2006 8/31/2010
121256                              1/1/2007 8/31/2010 131402 receptor in immune Bidrag
      177688/V40 - Study of cellilar distribution and biological functions of neonatal Fc QIAO, SHUO-WANG cells
121279                              3/1/2008 of 5-HT4 131402 ANDRESSEN, KJETIL Bidrag
      186382/V40 Molecular interations and signalling mechanisms8/31/2011and 5-HT7 serotonin receptors WESSEL
121282                              6/1/2008 6/30/2011 131402 BOGEN, BJARNE
      185862/S50 2nd Generation Vaccibodies for infectious deseases                      Bidrag
141773                              1/1/2001 10/31/2012 CELLS..
      139324/V40 Endotel ORGAN-SPECIFIC PROPARTIES OF ENDOTHELIAL 131402 HARALDSEN, GUTTORM          Bidrag
142386   158833 Functgeho                   6/1/2004 12/31/2010 131402 FLECKENSTEIN, BURKHARD Bidrag
142768   175358 S10 - Genesis of B lymphomas studied by functional genomics 131402 BOGEN, BJARNE
                                10/1/2006 6/30/2011                 Bidrag
142823                              meningitis
      177785/V40 - Cellular respnses to meningococcal 1/1/2007 8/31/2010 131402 TØNJUM, TONE         Bidrag
              Side 7/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder   Inntektskategori
142869   177578/V40 - Vaccine development for HIV and influenza1/1/2007 8/31/2010 131402 BOGEN, BJARNE      Bidrag
142888                              1/1/2007 for HIV and influenza
      179357/S30 - Novel Vaccine candidates and delivery systems2/28/2011 131402 BOGEN, BJARNE        Bidrag
142940   181997/V40-Dioxin-like Organohalogen Carcinogenesis  9/1/2007 2/28/2011 131402 ROSSELAND, CAROLA Bidrag
142962                             10/1/2007 2/28/2012 131402
      183500/S10 Epigenetic surveying in immune-mediated diseases. A twin study. UNDLIEN, DAG ERIK Bidrag
142973                              Life
      182621/V40 - Mitochondrial Health and Neuronal 1/1/2008 6/30/2011 131402 EIDE, LARS           Bidrag
143034   179573/V40 Centure for Immune             1/1/2008 5/31/2012 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE  Bidrag
143071   Underprosjekt 143034. SFF-Cir             2/1/2008 5/31/2013 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE  Bidrag
143073   Underprosjekt 143034. SFF-Cir             2/1/2008 5/31/2013 131402 BOGEN, BJARNE      Bidrag
143074   Underprosjekt 143034. SFF-Cir             2/1/2008 5/31/2013 131402 JOHANSEN, FINN-EIRIK  Bidrag
143088   182739/I40 underprosjekt 142977            4/1/2008 9/30/2011 131402 LEVY, FINN OLAV     Bidrag
143111                              7/1/2008 3/31/2013 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE  Bidrag
      183661/S10 - National-wide service and competence from the Rikshospitalet Radiumhospitalet proteomics core facility in a Norwegian proteomics consortium
143119   183814/S10 O-LINKED PROTEIN GLYCOSYLATION IN BACTERIA 8/1/2008 12/31/2010 131402 TØNJUM, TONE      Bidrag
143203   192662 Genome dynamics and adaptation in Mycrobacterium8/31/2010 131402 HATLING, SOLVEIG
                                 5/1/2009                     Bidrag
143210                              4/1/2009 6/30/2012 131402 MÆHLEN, JAN
      189488/V50 Benefits and Harms of Organised Screening for breast cancer                 Bidrag
143219                              FOR ENDOCTYTOSIS..
      191781/V40 IS UBIQUINTINATIONAL REQUIRED 5/1/2009 9/30/2012 131402 MADSHUS, INGER HELENE        Bidrag
143241                               of DNA  8/31/2012 131402
      NFR 191459/V50 Neurogeneticss of aging:Impact6/1/2009repair on Alzheimer TØNJUM, TONE          Bidrag
143244                              in Norway and determinants drug dependancy
      190420/V50 - Use and abuse of benzodiazeptines 6/1/2009 12/31/2012 131402ofAURSNES, IVAR        Bidrag
143255                              7/1/2009 DQ2.5 but not the BERGSENG, ELIN     Bidrag
      191729/V40 - HLA Association of Celiae Disease: Why is only 6/30/2012 131402 highly homologous DQ2.2 predisposing to disease
180056   Utprøv 0303                     12/1/2003 10/31/2014 131402 VARTDAL, FRODE     Bidrag
190532   Preparing for tubercolusis vaccine efficacy trials 179342/S30 1/31/2013 131402 JAHNSEN, FRODE LARS
                                 7/1/2009                     Bidrag
200451   P2 RETTSTOKSIK M - Prof II Rettstoksikologi 11/1/2004 4/30/2012 131402 MØRLAND, JØRG          Bidrag
210704                              1/1/1999 12/31/2014 131402 FOSSE, ERIK
      P2 Interven Fosse PROFESSORAT 2 ERIK FOSSE INTERVENSJONSSENTERET                    Bidrag
210911   P2 KLINISK GENETIKK-ØRSTAVIK             1/1/2002 12/31/2012 131402 ØRSTAVIK, KAREN HELENE Bidrag
210926                              1/1/2002 2/28/2012 131402 RANDEN, INGRID
      1A2 ImTransfMedL FØRSTEAMANUENSIS II, ULLEVÅL SYKEHUS, ENHET FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN   Bidrag
210937   Professorat II UROGENITAL RADIOLOGI          1/1/2002 2/28/2012 131402 JAKOBSEN, JARL Å.    Bidrag
211006   P2 Mikrobiol M l                   1/1/2002 12/31/2010 131402 MELBY, KJETIL     Bidrag
211042   P2 Immunhemat F1                                            B
                                 1/1/2003 2/28/2014 131402 KJELDSEN-KRAGH, JENSidrag
211136   PROF2 Patologi                    1/1/2004 10/31/2014 131402 SAUER, TORILL     Bidrag
211138   PROF2 Radiologi                   3/29/2004 9/30/2014 131402 NAKSTAD, PER HJALMAR  Bidrag
211140   PROF 2 Transfusj (Transfusjonsmedisin)        1/1/2004 6/30/2011 131402 HEIER, HANS ERIK    Bidrag
211205   Prof II hemopat o - Professorat II i medisin (hemopatologi) 7/31/2011 131402 DELABIE, JAN
                                11/1/2005                     Bidrag
211249   1. amanuensis II Marianne Klemp Gjertsen       5/1/2006 12/31/2011 131402 REIKVAM, ÅSMUND    Bidrag
211287   1. amanuensis II Zhenhe Suo             11/1/2006 6/30/2012 131402 SUO, ZHENHE       Bidrag
211288   1. amanuensis II i patologi Ben Davidson       11/1/2006 6/30/2012 131402 DAVIDSON, BEN      Bidrag
211369                             11/1/2007 8/31/2010 131402 REIKVAM, ÅSMUND
      Legemiddelrelaterte problemer relatert til skifte av omsorgsnivå                    Bidrag
211387   Professorat II i Medisin               1/1/2008 6/30/2012 131402 VAAGE, JOHN TORGILS   Bidrag
211441   Professorat II DKO 1404 Stefan Krauss        12/1/2008 6/30/2013 131402 KRAUSS, STEFAN     Bidrag
211461                              3/1/2009 8/31/2013 131402 UNDLIEN, DAG ERIK Bidrag
      Start-up funds under Norads Programme for Master Studies (NOMA)
211467   Professorat II i medisin - cytologi          6/1/2009 11/30/2014 131402 BERNER, AASMUND Bidrag
211486   Kromosomlaboratoriet - Miljøstøttemidler (gml 300100)10/1/2009 8/31/2013 131402 UNDLIEN, DAG ERIK Bidrag
250096   PROFESSORAT NEURORADIOLOGI, LØNN, NILS-EINAR KLØW   1/1/1998 12/31/2011 131402 KLØW, NILS-EINAR    Bidrag
420576   TroybodyTechnolB                   1/1/2003 12/31/2010 131402 BOGEN, BJARNE     Bidrag
420619   Biotec Beta-gluk (Beta-glukan...)           1/1/2004 12/31/2011 131402 JOHANSEN, FINN-EIRIK  Bidrag
420643   P2 PATOLOGI - JMNESLAND               6/15/2004 6/30/2011 131402 NESLAND, JAHN      Bidrag
430163   Vitenskapelig møte v/Levy, Farmakologisk Inst. 11/1/2009 8/31/2010 131402 LEVY, FINN OLAV        Oppdrag
460190   FondLegForskLevy EKSTERNE FORSKNINGSMIDLER F OL31130 12/1/1994 6/30/2012 131402 LEVY, FINN OLAV     Bidrag
460469   Fond IDIOTYPEFORSKNING                1/1/2002 12/31/2011 131402 BOGEN, BJARNE     Bidrag
460610                                    Christoffersen
      460276 Christoff - FONDSSTØTTE FORSKNING (NMdF) andel1/31/2011 131402 CHRISTOFFERSEN, THORALF
                                 5/1/2005                     Bidrag
460612   460276 Osnes - Fondsstøtte Forskning (NMdF) andel Osnes 1/31/2011 131402 OSNES, JAN-BJØRN
                                 5/1/2005                     Bidrag
460613                              andel Sandnes
      460276 Sandnes - Fondsstøtte Forskning (NMdF) 5/1/2005 8/30/2010 131402 SANDNES, DAGNY         Bidrag
460614                              5/1/2005 1/31/2011 131402 SKOMEDAL, TOR
      460276 Skomedal - FONDSSTØTTE FORSKNING (NMdF) andel Skomedal                      Bidrag
460631   RHEUMAFORSKNING V/JACOB B. NATVIG          12/1/2005 7/31/2011 131402 NATVIG, JACOB B.    Bidrag
460632   HjKarForsk INFARM HJERTE/KAR-FORSKNING INFARM STUDIEN12/1/2005 7/31/2011 131402 REIKVAM, ÅSMUND     Bidrag
460633   ELEKTRONMIKROSKOPILABORATORIUM, TH 33040       12/1/2005 7/31/2011 131402 REINHOLT, FINN P.    Bidrag
460634   COELIAKI-STUDIER, TEKNISK ASSIST: 33080 S 12/1/2005 7/31/2011 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE        Bidrag
460635   FONDS/LEGAT-MIDLER TIL INSTITUTT 33030 12/1/2005 8/30/2010 131402 MØRKRID, LARS             Bidrag
460652   TUBERKOLOSEFORSKNING V/MORTEN HARBOE 3/1/2006 7/31/2011 131402 HARBOE, MORTEN              Bidrag
460653   FONDSSTØTTE FORSKNING (NMdF)-32040 O         3/1/2006 7/31/2011 131402 SKOMEDAL, TOR      Bidrag
460654   IDDM ERIK THORSBY                   3/1/2006 8/30/2010 131402 VAAGE, JOHN TORGILS   Bidrag
460655   FONDS/LEGAT-FORSKNING (AJ) - T 33080 V        3/1/2006 8/30/2010 131402 LIE, BENEDICTE A.    Bidrag
460729   Epidermal vekst faktor EGFR/ErbB1           4/1/2007 9/30/2010 131402 MADSHUS, INGER HELENE  Bidrag
460733                              immune 8/31/2010 131402 CORTHAY, ALEXANDREBidrag
      Mechanisms of cancer prevention and therapy by 1/1/2007 system The key role of CD4 + T cells
460743                              5/1/2007 6/30/2011 131402 CHRISTOFFERSEN, THORALF Bidrag
      Intracellular signal transduction in normal and malignant gastrointestinal epithelium: basic mechanisms and clinical implications
460750   Blakstad og Maarschalk tuberkulosefond        9/1/2007 8/30/2010 131402 JEANSSON, STIG     Bidrag
460760                             11/1/2007 8/31/2010 131402 LEVY, FINN OLAV
      Mekanismer for mitogen signalering via Gs-koblede reseptorer                      Bidrag
460761   Cellulære stressresponser under kreftutvikling 11/1/2007 8/30/2010 131402 HUITFELDT, HENRIK S.Bidrag
460764                             11/1/2007 B lymfom 131402 BOGEN, BJARNE
      Idiotype-spesifikke T-cellers cytotoksiske egenskaper ovenfor8/31/2010 celler in vivo og in vitro    Bidrag
460795                              2/1/2008 6/30/2012 131402 JOHANSEN, FINN-EIRIK
      Role of the epithelial barrier in colitis-associated colorectal cancer                 Bidrag
460902   Cellulære stressresponser i kreftutvikling; betydning for intracellulær... 131402 HUITFELDT, HENRIK S.Bidrag
                                 3/1/2009 10/31/2012
460941   Tumorforskning-Blix fond (Gml 460941-andel) 10/1/2009 4/30/2012 131402 BOGEN, BJARNE          Bidrag
460942   Tumorforskning-UNIFOR (Gml 460941-andel) 10/1/2009 4/30/2012 131402 BOGEN, BJARNE            Bidrag
640341                             12/1/2004 8/31/2010 Training Network EIGIL     Bidrag
      MRTN 2004 512400 - ARIS ER-Augmented Reality in Surgery, Research 131402 SAMSET, for Minimally Invasive Thearpy technologies
640367   MRTN-CT-2004-512385- DRUGS FOR THERAPY 10/1/2005 7/31/2011 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE         Bidrag
640384   PREVENTCD - FP6-2005-FOOD-4B - 36383         11/1/2006 12/31/2012 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE  Bidrag
640395   TRACKS - MRTN-CT-2006-036032             10/1/2006 10/31/2014 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE  Bidrag
640424   LSHC-CT-2006-037874 - VITAL              5/1/2007 12/31/2013 131402 BOGEN, BJARNE     Bidrag
650025   PITN-GA-2008-215553 Cross-Talk            7/1/2009 12/31/2013 131402 JOHANSEN, FINN-EIRIK  Bidrag
657027                              8/1/2008 10/31/2012 131402 UNDLIEN, DAG
      201167 Euradrenal Pathophysiology and natural course of autoimmune adrenal failure in Europe ERIK Bidrag
              Side 8/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosjektleder      Inntektskategori
690036   NS31564 EPILEPSY IN TWINS - KB 34060       12/1/1994 12/31/2010 131402 UNDLIEN, DAG ERIK Bidrag
690051   TVILLINGFORSKNING - KB 34060           12/1/1994 12/31/2010 131402 UNDLIEN, DAG ERIK Bidrag
690139   P2 COMPLEMENT RESEARCH               1/1/2001 12/31/2010 131402 MOLLNES, TOM EIRIK Bidrag
690180                            A Twin Study
      a twin study - Genetic Epidemiology of Seizures:9/15/2004 12/31/2010 131402 UNDLIEN, DAG ERIK Bidrag
690193   Biomaterial                   10/1/2005 10/31/2010 131402 MOLLNES, TOM EIRIK Bidrag
690211                            immunogenetics
      The hunt for epitopes type 1 diabetes: A reverse10/1/2006 12/31/2011 131402 SOLLID, LUDVIG MAGNE      Bidrag
142762                            9/1/2006 2/28/2011 131414 FOSS, AKSEL          clinical
      175462/V50 - Treatment of diabetes mellitus. Improvement of pancreatic beta-cell mass and function in Bidrag islet transplantation
142763                            9/1/2006 3/31/2017 Forskningsrådet
      179605 -Fredriksens fond - elektrofysisk laboratorium, Gaveforsterkning 131414 AMLIE, JAN PEDER      Bidrag
142920                            6/1/2007 6/30/2018 131414 AMLIE, JAN PEDER
      186096 - Hjertemedisinsk forskning, gaveforsterkning                            Bidrag
143132                           10/1/2008 6/30/2012 131414 SEJERSTED, OLE M. Bidrag
      185876/v40 Molecular basis for control of the heartbeat by Na+
143196                            3/1/2009 6/30/2013 131414 CHRISTENSEN, GEIR Bidrag
      191936/V40 Cytokine- and stress-induced myocardial hypertrophy
210082   PROFESSORAT II KARDIOLOGI (OTTO A. SMISETH)   12/1/1994 6/30/2013 131414 SMISETH, OTTO A.        Bidrag
210379                           12/1/1994 6/30/2013 131414 KONGERUD, JOHNY Bidrag
      P2 LungemedisinK PROFESSORAT II (KLINISK/)LUNGEMEDISIN
211014   P 2 Kardiologi HA MOLEKYLÆR OG CELLULÆR KARDIOLOGI 1/1/2003 12/31/2012 131414 ATTRAMADAL, HÅVARD      Bidrag
211070   P2 Kardiovask ce                  1/1/2003 12/31/2013 131414 CHRISTENSEN, GEIR Bidrag
211080   Pl Hjertemedis d                  1/1/2003 12/31/2010 131414 GJESDAL, KNUT        Bidrag
211209   Prof II Thoraxkirurgi (lønn)           11/1/2005 8/31/2015 131414 TØNNESEN, THEIS        Bidrag
420682                            2/1/2005 8/30/2010 131414
      CRT Pacemaker - Cardial Resynkroniserings Terapi (CRT) ved alvorlig hjertesvikt SMISETH, OTTO A.      Bidrag
420828   176917/i40 Ultralyd i lommeformat - Fremtidens stetoskop 6/30/2012 131414 EDVARDSEN, THOR
                               1/1/2007                        Bidrag
460307   FONDSFORSKN HJERTESVIKT - IEMF 34010 S 12/1/1994 12/31/2010 131414 SEJERSTED, OLE M. Bidrag
460308                            S
      FONDSFORSKN KORONAR ISCHEMI IEMF 3401012/1/1994 8/30/2010 131414 SEJERSTED, OLE M. Bidrag
460309   FONDSFORSKNING DIV/LØNN - IEMF 34010 S 12/1/1994 12/31/2010 131414 SEJERSTED, OLE M. Bidrag
460310   FONDSFORSKNING DIV/DRIFT - IEMF 34010 S 12/1/1994 12/31/2010 131414 SEJERSTED, OLE M. Bidrag
460311   FONDSFORSKNING DIV/UTSTYR - IEMF 34010 S     12/1/1994 12/31/2010 131414 SEJERSTED, OLE M. Bidrag
460501   Kardiovask Arnet                  1/1/2003 12/31/2011 131414 KJEKSHUS, JOHN        Bidrag
460721   2006/2/0107 Akutt koronar syndrom         1/1/2007 12/31/2010 131414 EEK, CHRISTIAN        Bidrag
460799   Elektrofysisk laboratorium - Fredriksens fond   2/1/2008 8/31/2013 131414 AMLIE, JAN PEDER       Bidrag
121098                            coronary 10/31/2010 131415 OTTERDAL, KARI
      178590/v50 - immunopathogenic machanisms in12/1/2006 artery disease                    Bidrag
143371                            in
      197203/V40 The patohogenic role of chemokines 4/1/2010 12/31/2013 131415 HALVORSEN, BENTE Bidrag
210025   P II KLINISK IMM/INFEKSJ FRØLAND:33590SF 12/1/1994 12/31/2011 131415 FRØLAND, STIG             Bidrag
210542   PROFESSORAT2 HEPATOLOGI SCHRUMPF 33590 S     12/1/1994 6/30/2013 131415 SCHRUMPF, ERIK         Bidrag
210968   P2 Tromboseforsk                  1/1/2002 7/31/2012 131415 SANDSET, PER MORTEN      Bidrag
211286   Professorat II i Nyresykdommer, Medisins avd. RH  1/1/2007 7/31/2012 131415 HARTMANN, ANDERS Bidrag
211350   Postdoc Thor Ueland               10/1/2007 3/31/2011 131415 UELAND, THOR          Bidrag
211359   Professor II i transplantasjonsmedisin      9/15/2007 3/31/2013 131415 BJØRO, KRISTIAN        Bidrag
420889   Gave - Primær Skleroserende Cholanitt      12/1/2007 3/31/2018 131415 SCHRUMPF, ERIK         Bidrag
460304   LEGAT-140-FORSKNING - 33070 Brosstad       12/1/1994 6/30/2015 131415 BROSSTAD, FRANK        Bidrag
460441   P2 RevmatolBarnF PROFESSORAT II REVMATOLOGI BARN 12/31/2010 131415 FØRRE, ØYSTEIN
                               1/1/2001                        Bidrag
460711   Livskvalitet ved benmargskreft           1/1/2007 12/31/2010 131415 WISLØFF, FINN        Bidrag
460967   Familien Blix' fond for medisinsk forskning   12/1/2009 6/30/2012 131415 MICHELSEN, ANNIKA Bidrag
210677   P2 ANSESTESIOLOGI                 1/1/1999 9/30/2013 131416 TØNNESSEN, TOR INGE      Bidrag
211172   PROF II ANESTESIOLOGI ULF KONGSGAARD 12/1/1994 10/31/2010 131416 KONGSGAARD, ULF              Bidrag
211189                            6/1/2005 8/30/2010 131416 WALTHER, STEN MIKAEL
      pr 2 intmed lønn - Professor II Intensivmedisin (lønn)                           Bidrag
211452   Prof II i anestesi- Kirkebøen           1/1/2009 11/30/2013 131416 KIRKEBØEN, KNUT ARVID    Bidrag
250102   PROFESSOR II SIRKULASJONSFYSIOLOGI LØNN 1/1/1998 12/31/2010 131416 STRANDEN, EINAR             Bidrag
420179   PROF AKUTTMEDISIN (NL/LM, LØ), 34810 PAS 12/1/1994 1/31/2012 131416 STEEN, PETTER ANDREAS         Bidrag
420923   Komme vel hjem fra sykehus             8/1/2008 6/30/2012 131416 VAAGE, JARLE         Bidrag
121306   199367/V40 Brain and brain cell injury in newborn infants 6/30/2014 131417 SAUGSTAD, OLA DIDRIK
                               8/1/2010                        Bidrag
142646                            1/1/2006 12/31/2010 131417 SAUGSTAD, OLA DIDRIK     Bidrag
      170766/V50 - Injury in newborn infants. Basic mechanisms related to oxidatives stress and bilirubin encephalopaty
142975   182657/V40 - Brain and brain cell injury in newborn infants 6/30/2011 131417 SAUGSTAD, OLA DIDRIK
                               9/1/2007                        Bidrag
210530   PROFESSORAT 2 BARNENEUROLOGI OSH 33520 S     12/1/1994 6/30/2013 131417 SKJELDAL, OLA         Bidrag
211034   P2 Barnenevrol 1                  1/1/2003 9/30/2012 131417 STRØMME, PETTER        Bidrag
211038   P2 Obstetrik Q 1                  1/1/2003 12/31/2012 131417 QVIGSTAD, ERIK        Bidrag
211077   P2 Gynek Obst Ol                  8/1/2003 6/30/2013 131417 ONSRUD, MATHIAS        Bidrag
211096   P2 Pediatri TWRH                  9/1/2003 8/31/2013 131417 HANSEN, THOR WILLY Bidrag   RUUD
211144   Prof 2 fødselsyk                  5/1/2004 2/28/2015 131417 HAUGEN, GUTTORM Bidrag
211221   1. amanuensis II kvinneklinikken (Lønn)      1/1/2006 7/31/2012 131417 STAFF, ANNETINE        Bidrag
211281   1. amanuensis II barnesenteret (lønn)      10/1/2006 7/31/2012 131417 CARLSEN, KARIN CECILIE LØDRUP Bidrag
211308                            1/1/2007 9/30/2012 131417 FUGELSETH, DRUDE Bidrag
      Førsteamanuensis II - fødselshjelp/kvinnesykdommer og pediatri
211381   Professorat II ved Kvinneklinikken RH       1/1/2008 6/30/2013 131417 TANBO, TOM          Bidrag
211504   Professorat I i allergologi, Voksentoppen     4/1/2010 6/30/2020 131417 CARLSEN, KAI HÅKON Bidrag
460514   NKS Perin Forsk                  1/1/2004 8/31/2011 131417 SAUGSTAD, OLA DIDRIK     Bidrag
460600   KAMERUN P JOURDAN - Studentoppgave infeksjon i u-land 1/31/2013 131417 KJETLAND, EYRUN F. Bidrag
                               2/1/2005
460828   Gjennoppliving av nyfødte med oksygen og barnekreft6/1/2008 2/28/2011 131417 SAUGSTAD, OLA DIDRIK     Bidrag
640349   EU GALEN                      1/1/2005 6/30/2011 131417 CARLSEN, KAI HÅKON Bidrag
690191                            8/1/2005 6/30/2011 131417 CARLSEN, KAI HÅKON Bidrag
      European respira - Forskningsmidler. Lederkompensasjon European Respiratory Society
690259   Oxygen-induced compilation of prematurity     4/1/2009 10/31/2011 131417 SAUGSTAD, OLA DIDRIK     Bidrag
121199                            9/1/2005 12/31/2010 131427 HARBO, FLINSTAD HANNE-C.   Bidrag
      166005/V50 - Identification of genetic and environmental factors contributing to disease susceptibility and clinical presentation of multiple sclerosis
143153                             for susceptibility factors of multiple sclerosis and HANNE-C.
      189639/V40 Harbo-Causes of MS and MG. Search1/1/2009 6/30/2012 131427 HARBO, FLINSTADmyasthenia gravis   Bidrag
210341   PROFESSORAT II NEVROKIR T LUNDAR:33630TL2/1/1994 12/31/2010 131427 LUNDAR, TRYGVE
                              1                             Bidrag
210981   PROFESSORAT II I MEDISIN, NEVROLOGI        1/1/2002 9/30/2012 131427 DIETRICHS, ESPEN       Bidrag
211137   PROF2 Nevrokirurgi                 1/1/2004 2/28/2015 131427 HELSETH, EIRIK        Bidrag
211220   nevro lønn - Prof II Nevrokirurgi (lønn)      1/1/2006 7/31/2011 131427 LANGMOEN, IVER ARNE      Bidrag
211355                            9/1/2007 2/28/2013 131427 ZWART, JOHN-ANKER Bidrag
      Driftsmidler for professorat ved nevrologisk avdeling
211444                           12/1/2008 6/30/2014 131427 BERG-JOHNSEN, JON Bidrag
      Professsorat II i medisin (kirurgi) Jon Berg-Johnsen
211466   Professorat II i Nevrologi             7/1/2009 2/28/2015 131427 TAUBØLL, ERIK         Bidrag
460968   Hereditære Ataksier i Norge           12/1/2009 6/30/2011 131427 KOTH, JEANETTE         Bidrag
690190                            8/1/2005 Universitetsklinikk Mannheim
      forsksammannheim - EllenJørum, forskningssamarbeid med12/31/2012 131427 JØRUM, ELLEN            Bidrag
              Side 9/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra Gyldig til  Sted Prosjektleder    Inntektskategori
143357                             3/1/2010 12/31/2010 131428 RUSSELL, DAVID
      195446/V30 The Norwegian Cerebrovascular Research Infrastructure (NCRI)                Bidrag
143264                             7/1/2009 6/30/2013 131429 MOE, MORTEN C
      193078/V40 Isolation of retinal stem cells from the adult                       Bidrag
210840   P2 Ortopedi PROFESSORAT II              1/1/2001 5/31/2011 131429 TERJESEN, TERJE     Bidrag
210933                             1/1/2002 6/30/2012 131429 BECKER, FRANK
      KlStFysRehabLønn FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING - KLINISK STIPENDIAT FRANCK BECKERBidrag
211032   P2 Revmatolo K 1                   1/1/2003 3/31/2012 131429 KVIEN, TORE       Bidrag
211114   P2 Ortope JE M d                  12/1/2003 8/31/2013 131429 MADSEN, JAN ERIK    Bidrag
211223   post. doc. Diakonhjemmet               1/1/2006 7/31/2012 131429 KVIEN, TORE       Bidrag
211224   Post. doc. Sunnaas (Lønn)              1/1/2006 7/31/2011 131429 SUMMERHAGEN, KATHARINA Bidrag
211312   Professor II Øye                   1/1/2007 6/30/2013 131429 ZETTERSTRØM, CHARLOTTA Bidrag
211400   Professorat i fysikalsk medisin og rehabilitering 4/1/2008 9/30/2013 131429 RØE, C.          Bidrag
211422   Prof.II Øyeavdeling                 9/1/2008 6/30/2012 131429 DROLSUM, LIV      Bidrag
250049   PROF II FYSIK MEDIS & REHAB (LØ) 34930KS 12/1/1994 12/31/2010 131429 STANGHELLE, JOHAN Bidrag
250108                              OG REHABILITERING...
      P2 FYSMED/REH BL PROF II FYSIKALSK MEDISIN1/1/1999 12/31/2012 131429 BAUTZ-HOLTER, ERIK Bidrag
143035   179571/V40 Centre for Cancer Biomedicine (CCB)1/1/2008 2/28/2012 131503 STENMARK, HARALD Bidrag
210646   P2 Hematologi ES                   1/1/1998 2/28/2012 131503 SMELAND, ERLEND     Bidrag
210972   P2 OnkoloGenet H PROFESSORAT II I ONKOLOGISK GENETIKK1/1/2002 12/31/2012 131503 HEIM, SVERRE      Bidrag
210974                             1/1/2002 6/30/2012 131503
      FØRSTEAMANUENSIS II I MOLEKYLÆRMEDISIN - TRANSLASJONSFORSKNING ENGEBRÅTEN, OLAV Bidrag
210982                             1/1/2002 5/31/2011 DALE
      P2 Genetikk Dale PROFESSORAT II GENETIKK - ANNE LISE BØRRESEN 131503 DALE, ANNE LISE BØRRESEN     Bidrag
210993   PROFESSORAT II KLINISK ONKOLOGI (SOPHIE D. FOSSÅ) 6/30/2013 131503 FOSSÅ, SOPHIE D.
                                1/1/2002                     Bidrag
211013   P 2 ONKOLOGI Bruland                 1/1/2003 8/30/2010 131503 BRULAND, ØYSTEIN S.Bidrag
211036   P2 Onkologi EW 1                   1/1/2003 7/31/2012 131503 WIST, ERIK       Bidrag
211044   P2 Onkologi KMT1                   1/1/2003 10/31/2012 131503 TVEIT, KJELL MAGNE Bidrag
211122   P2 Kir Onkolo KEG                  1/2/2003 12/31/2012 131503 GIERCKSKY, KARL-ERIK  Bidrag
211157                             11/1/2004 2/28/2013 131503 TASKEN, KRISTIN AUSTLID
      PROF2 UROL LØNN - Professorstipendiat i urologisk molekulærbiologi lønn                Bidrag
211158                             11/1/2004 2/28/2013 131503 TASKEN, KRISTIN AUSTLID
      PROF2 UROL DRIFT - Professorstipendiat i urologisk molekulærbiologi drift               Bidrag
211356                             9/1/2007 6/30/2012 131503 BIRKELAND, KÅRE
      KLINISK STIPENDIAT BF JENSEN, KIRURGISK KLINIKK (gammelt 250130)                    Bidrag
211386   Professorat II i Immunologi             2/1/2008 7/31/2011 131503 GAUDERNACK, GUSTAV   Bidrag
211389   Professorat II i immunologi Johanna Olweus      2/1/2008 2/28/2014 131503 OLWEUS, JOHANNA Bidrag
211410   Professoret II i onkologi              6/1/2008 11/30/2013 131503 KVALØY, STEIN     Bidrag
211479                             10/1/2009 7/31/2013 131503 FODSTAD, ØYSTEIN Bidrag
      Prof II i eksperimentell terapi av kreft (gml 420089)
211500   Førsteamanuensisstilling ved ISM DNR, Stavanger1/1/2010 6/30/2011 131503 HELLAND, ÅSLAUG        Bidrag
460737   B94106/023 - Molekylærcytogenetisk analyse av carcinomer 6/30/2011 131503 HEIM, SVERRE
                                6/1/2007                     Bidrag
460922                             7/1/2009 6/30/2012 131503 TASKEN, KRISTIN AUSTLID
      Prognostic factors in bladder cancer - Fokus on the superficially invading T1 tumors          Bidrag
650041   EU-kontrakt - FP7-233146-PI3K complex - ERC-2008-AdG 4/1/2010 1/31/2016 131503 STENMARK, HARALD Bidrag
211505   Førsteamanuensis II i Helsetjenesteforskning     4/1/2010 6/30/2015 131604 VARTDAL, FRODE     Bidrag
211492   Professor II Lungemedisin              11/1/2009 6/30/2015 131610 STAVEM, KNUT      Bidrag
420981   Førsteamanuensis II, Nevroklinikken AHUS, MS-senteret1/1/2010 6/30/2015 131610 BEISKE, ANTOIE     Bidrag
121173   165343 V50 - Characterization of early .....     2/1/2005 12/31/2010 131700 AGARTZ, INGRID     Bidrag
142539                             1/1/2005 12/31/2010 131700 ANDREASSEN, OLE disorders
      167153 V50 - The TOP study-Identification of phenotypes and genetic susceptibility in severe mentalA. Bidrag
142845                             3/1/2007 11/30/2010 affect
      177496/V50 - Medication assisted rehabilitation and crime: how do MMT131700 WAAL, HELGE        Bidrag
142873                             4/1/2007 6/30/2011 131700 JENSEN, JIMMY      Bidrag
      177739/V50 - Computational models of aberrant attribution of salience in schizophrenia and the effects of medication: An event related fMRI study
142901   181831/V50 - Early bipolar disorder         4/1/2007 12/31/2010 131700 MELLE, INGRID     Bidrag
142956   181880/V50 - Senter for rus- og avhengighetsforskning9/1/2007 6/30/2013 131700 WAAL, HELGE       Bidrag
143003                             12/1/2007 12/31/2012 131700 ANDREASSEN, OLE A. Bidrag
      183782/S10 - Imaging genetics of schizophrenia. A whole genome - brain MRI Stydy
143112                             7/1/2008 6/30/2013 131700 FRIIS, SVEIN
      186040/V50 Long term effects of early intervention in psychosis: Ten year follow-up of the TIPS study Bidrag
143217   190311/v50 Longitudinal MRI Studies of brain morphology.. 6/30/2012 131700 AGARTZ, INGRID
                                5/1/2009                     Bidrag
143247                             6/1/2009 12/31/2012 131700 RAVNDAL, EDLE
      190425/V50 Women mantained on opioid drugs in pregnancy                        Bidrag
190517                             11/1/2008 8/31/2011 131700 ANDREASSEN, OLE A. Bidrag
      The Pathophysiologogy of Auditory Hallucinatinos in Schizophrenia - Brain Imaging Studies - 182699/V40
190548                             12/1/2009 3/31/2012 131700
      Functional magnetic resonance imaging (fMRI) for study of (OMK gml 190033) ANDREASSEN, OLE A. Bidrag
200146   DRIFTTILSK SHD 4462 TIL PSF SENTER 39330 12/1/1994 12/31/2010 131700 HAUFF, EDVARD           Bidrag
200186   SELVMORDFORSK 5573/5 ETABL SEKSJ 39340 L12/1/1994 12/31/2010 131700 MEHLUM, LARS            Bidrag
200248   718 61 DrifTilsk                   1/1/1999 12/31/2010 131700 WAAL, HELGE      Bidrag
200494                             9/1/2005 1/31/2013 131700 MEHLUM, LARS
      atferdsterapi - Dialektisk atferdsterapi for ungdom med repeterende suicidalatferd           Bidrag
200510                             12/1/2005 8/31/2010 131700 HAUFF, EDVARD
      e-læring - Undervisningsfilm, videreutvikling av e-læringsprosjektet                  Bidrag
200583   Utr. -utd. - Utredningsprosjekt, utdanning      7/1/2007 6/30/2011 131700 MEHLUM, LARS      Bidrag
200584                              kommuner
      Behandlingskjede ved villet egenskading i norske 7/1/2007 1/31/2011 131700 MEHLUM, LARS        Bidrag
200585   Hormonforandringer under mensturasjonssyklus 7/1/2007 12/31/2010 131700 MEHLUM, LARS          Bidrag
200586                             7/1/2007 12/31/2010 131700 MEHLUM, LARS
      Terapeututdanning- Dialektisk atferdsterapi- terapeututdanning                     Bidrag
200695   Systematisk granskning av selvmord innen psykisk helsevern 6/30/2011 131700 MEHLUM, LARS
                                12/1/2009                     Bidrag
211069   P2 PSykiatri Akut                  1/1/2003 12/31/2011 131700 MARTINSEN, EGIL    Bidrag
211108   P2 BioloPsykiatri                  10/1/2003 12/31/2012 131700 MYHRE, ANNE MARGRETHE Bidrag
211163                             epidemiologi/genetisk 131700 HAUFF, EDVARD
      psyk epid prof2 - Professor II-stilling, psykiatrisk12/1/2004 6/30/2013 epidemiologi          Bidrag
211198   Professorat psykoseforskning             9/1/2005 8/31/2011 131700 ANDREASSEN, OLE A. Bidrag
211289   1. amanuensis II psykoseforskning          11/1/2006 7/31/2012 131700 RØSSBERG, JAN IVAR Bidrag
211290   1. amanuensis II finansiert av NKVTS        11/1/2006 7/31/2012 131700 DYB, GRETE       Bidrag
211346   Prof II NAKMI                    7/1/2007 1/31/2013 131700 AHLBERG, NORA      Bidrag
211347   Spiseforstyrrelser                  8/1/2007 1/31/2013 131700 DISETH, TROND      Bidrag
211399                              South Sudan
      Capacity Building in the Field of Mental Health og 4/1/2008 12/31/2014 131700 HAUFF, EDVARD      Bidrag
211448   Prof II tilknyttet Klinikk for psykisk helse     1/1/2009 3/31/2013 131700 FALLUM, ERIK      Bidrag
211521   NUCOOPRE-2009/11027 Building an advanced research  8/1/2010 6/30/2012 131700 HAUFF, EDVARD      Bidrag
211522                             8/1/2010 6/30/2012 131700 HAUFF, EDVARD
      NUCOOPIN-2009/10602 Guest house at the University of Bahr                       Bidrag
280112   Helhetlig gjennomgang av overdosedødsfall i Oslo for årene 7/31/2011 131700 WAAL, HELGE
                                12/1/2009                     Oppdrag
420543   V Ut Selvmordforeb                  1/1/2001 12/31/2011 131700 MEHLUM, LARS      Bidrag
420814   Kursinntekter - SKR                 10/1/2006 4/30/2012 131700 WAAL, HELGE       Bidrag
460674   Akkulturasjon - Flyktningers akkulturasjon      9/1/2006 7/31/2011 131700 TINGVOLL, LAILA     Bidrag
460684   Effects of integrated and comprehensive       11/1/2006 10/31/2010 131700 WAAL, HELGE      Bidrag
460728   DBT for ungdom med selvskading            3/1/2007 1/31/2011 131700 MEHLUM, LARS      Bidrag
460865                             10/1/2008 6/30/2011 131700 HAUFF, EDVARD
      Internasjonal mental helse og transkulturell psykiatri                         Bidrag
             Side 10/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til Sted Prosjektleder     Inntektskategori
460946   Følger av alkoholeksponering før fødsel. Hvordan vil10/1/2009 6/30/2011 131700 ALVIK, ASTRID       Bidrag
650035                             12/1/2009 3/31/2012 131700 ANDREASSEN, OLE A. Bidrag
      EU-223102 - ENBREC - European Network of Bipolar Research
690270   5/5 The Psychiatric GWAS Consortium Meta-Analyses  12/1/2009 3/31/2011 131700 ANDREASSEN, OLE A. Bidrag
142774                             10/1/2006 4/30/2011 131825 RULAND,
      176823/S10 - Communication and Information Sharing between Patients and their Care CORNELIA Bidrag
142795                              1/1/2007 6/30/2011 131825 RULAND, CORNELIA Bidrag
      177500/V50 - Improving Patient-Provider Communication in Cancer Care
143059                              2/1/2008 12/31/2012 131825
      Physical activity, obesety, gestational diabetes and type 2 diabetes in pregnancy JENUM, ANNE KAREN Bidrag
143191                              3/1/2009 12/31/2012 131825 ENGEDAL, KNUT
      187980/V50 Improving mental health of older people through                        Bidrag
210928   P2 KLINISK ERNÆRING LB                1/1/2002 12/31/2012 131825 BØHMER, THOMAS     Bidrag
211040   P2 Hepatologi B1                   1/1/2003 12/31/2011 131825 MOUM, BJØRN       Bidrag
211046   P2 Endokrinol Bl                   1/1/2003 12/31/2012 131825 BIRKELAND, KÅRE     Bidrag
211191                              6/1/2005 1/31/2011 131825 PEDERSEN, TERJE ROLF idrag
      pr2 formed lønn - Professor II senter for forebyggende medisin lønn                   B
211193                              6/1/2005 1/31/2011 131825 KJELDSEN, SVERRE ERIK
      pr 2 klinkar lønn - Professor II klinisk kardiologi lønn                         Bidrag
211241                              3/1/2006 10/31/2011 131825 RULAND,
      Professor II knyttet til hovedstilling, Senter for pasientmedvirkning og sykepleieforskning CORNELIA Bidrag
211313   Professor II i infeksjonsmedisin           1/1/2007 6/30/2012 131825 KVALE, DAG        Bidrag
211414   Prof.klinisk Kardiovaskulær translasjonsforskning 7/1/2008 1/31/2014 131825 SELJEFLOT, INGEBJØRG     Bidrag
250094   KLINISK KARIOLOGI (LØNN) PROFESSORAT II 1/1/1998 12/31/2011 131825 AGEWELL,STEFAN            Bidrag
250117                              1/1/1999 12/31/2010 131825
      P2 OsteoporoseFd PROFESSORAT II INDREMEDISIN/OSTEOPOROSE - LØNN FALCK, JAN ARVID             Bidrag
250128                              1/1/2001 LØNN
      P2 Patologi A S L PROFESSOR II PATOLOGISK ANATOMI - 12/31/2012 131825 SVINDLAND, AUD           Bidrag
250129   P2 Patologi A S D PROFESSORAT II PATOLOGISK ANATOMI - DRIFT 131825 SVINDLAND, AUD
                                 1/1/2001 12/31/2013                Bidrag
460824                              4/1/2008 10/31/2018 131825 ARNESEN, HARALD
      Stein Erik Hagens Stiftelse for Klinisk hjerteforskning                         Bidrag
211464   Humanister i praksis                 5/1/2009 9/30/2012 140010 BJØRNERUD MO, GRO Bidrag
121207   171333/V20 - Spill, pertormativitet og nærvær 1/1/2006 12/31/2010 140900 TRONSTAD, RAGNHILDBidrag
142186   157479 510MedieEst                  7/1/2003 12/31/2010 140900 HAUSKEN, LIV      Bidrag
142258   176824/S10 - Inventio                11/1/2006 7/31/2011 140900 LIESTØL, GUNNAR      Bidrag
142779   Delprosjekt - Mediatized Stories (171355/v10) 11/1/2006 7/31/2011 140900 LUNDBY, KNUT          Bidrag
143330                              of
      201001/ V11 - Voicing the Voiceless; Two studies 2/1/2010 11/30/2011 140900 FIGENSCHOU, TINE USTAD    Bidrag
200629   Mediens rolle i politiske skandaler          3/1/2008 12/31/2010 140900 ALLERN, SIGURD     Bidrag
200636   Når kvinner må si unnskyld...             4/1/2009 11/30/2010 140900 (MANGLER VERDI)     Bidrag
200666   Lærde yppersteprester eller politiske aktører     4/1/2009 11/30/2010 140900 HERVIG, NIELS CHRISTIAN Bidrag
200701   Migrasjon i mediene                  3/1/2010 11/30/2011 140900 THORBJØRNSRUD, KJERSTI Bidrag
211229   P48/ 2006 - Utvikling av digitale akademiske genre....1/1/2006 12/31/2010 140900 WULLUM, ANNE LISE Bidrag
211503                              humanistiske
      Fjernt & nært. Utvidet virkelighet som IKT-støtte i2/1/2010 6/30/2011 140900 LIESTØL, GUNNAR       Bidrag
211507   Fjernt og nært. Nye digitale møteplasser       4/1/2010 6/30/2011 140900 LIESTØL, GUNNAR     Bidrag
220054                              1/1/2009 6/30/2011 140900 DAHL, HANS FREDRIK Oppdrag
      Norsk kulturpolitikk i et historisk perspektiv (gml 211434)
420513   JournYtrFrihProFO JOURNALISTIKK OG YTRINGSFRIHET 12/31/2010 140900 RØNNING, HELGE
                                 1/1/2001                      Bidrag
460539   Rettsoppgjør VK2 - Å overkomme fortiden        1/1/2004 12/31/2010 140900 DAHL, HANS FREDRIK Bidrag
460605                              4/1/2005 12/31/2010 oppfølging av tidligere
      Fritt Ord Kino - Det norske kommunale kinosystemet-prosjektets 2.fase; 140900 SOLUM, OVE undersøkelser  Bidrag
460903   Ytringsfrihet og profesjonalisering av journalistikken3/1/2009 7/31/2012 140900 KRUMSVIK, ARNE HÅSKJOLD Bidrag
610301                              Religion
      Nordic Research Network on the Mediatization of 3/1/2009and Culture 140900 LØVHEIM, MIA
                                      6/30/2011                Bidrag
143182                              2/1/2009 6/30/2016 141300 SEIM, TURID KARLSENBidrag
      Tidsskriftet Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia (ACTA)
420941   Støtte til fagkonferanser og ACTA          11/1/2008 4/30/2012 141300 SEIM, TURID KARLSENBidrag
460900                              Roma
      Stein Erik Hagens lærestol - prosjektet veiene fra 2/1/2009 6/30/2014 141300 SEIM, TURID KARLSENBidrag
143397   196827/V20 Thanatos dead bodies            6/1/2010 6/30/2014 143110 (MANGLER VERDI)     Bidrag
250111   Kaupang US KOMM                    1/1/1999 8/31/2010 143110 SKRE, DAGFINN      Bidrag
250204   Forprosjekt Avaldsnes 2007-2009           10/1/2007 8/31/2010 143110 SKRE, DAGFINN       Bidrag
121253                              1/1/2007 8/31/2010 utvikling i Nord-Atlanteren ca. Bidrag
      178477/V20 - Et komparativt blikk på fredløshetens innhold, funksjon og143120 RIISØY, ANNE IRENE 900-1200.
142180   156989 540KollBev                   9/1/2003 8/31/2010 143120 (MANGLER VERDI)     Bidrag
142570   167593/V20 - The Norwegian Peace Tradition      6/1/2005 12/31/2010 143120 PHARO, HELGE ØYSTEIN  Bidrag
142609                              1/1/2006 10/31/2010 143120 SANDVIK, HILDE     Bidrag
      171540/V20 - Demokratisk teori og historisk praksis- om forutsetninger for folkestyre i Norge og andre land europiske kulturkrefts, ca A50-1850
143168                              place for 12/31/2012 143120 ENEBAKK, VIDAR
      190845/ Hansteen and the observatory: The new 1/1/2009 the science of space in nineteenth century Norway Bidrag
143343   195608/V20 Historievitenskapens grenser        2/1/2010 6/30/2013 143120 MYHRE, LARS EIVIND Bidrag
143344   197696/V20 Norrøne fiendebilder.           7/1/2010 12/31/2013 143120 BANDLIEN, BJØRN     Bidrag
143345   195641/V20 Nettverk for nyere internasjonal historie 2/1/2010 6/30/2013 143120 WAAGE HENRIKSEN, HILDE  Bidrag
143346   197697/V20                      2/1/2010 9/30/2013 143120 RINGVEJ, MONA R     Bidrag
143347   191843/v20                      2/1/2010 6/30/2013 143120 OMA, KRISTIN ARMSTRONG  Bidrag
200525   Finansdepartementets historie-Bind 2         5/1/2006 12/31/2010 143120 LIE, EINAR       Bidrag
211462   Norges Bank's bicentenary project 1816-2016/Sub project 12/31/2010 143120 LIE, EINAR
                                 4/1/2009                      Bidrag
460658   Muntlig historie - Sparebankstiftelsen DnBNOR 5/1/2006 12/31/2010 143120 PHARO, HELGE ØYSTEIN      Bidrag
460725   Norsk skipsfarts historie               3/1/2007 7/31/2016 143120 LANGE, EVEN       Bidrag
461002   Totalitarismenettverket                6/1/2010 12/31/2011 143120 SØRENSEN. ØYSTEIN Bidrag
640422   CLIOHRES.net 006164                  1/1/2007 12/31/2011 143120 SIGURDSSON, JON VIDAR  Bidrag
690263                              8/1/2009 6/30/2011 143120 ALLERS, ROBIN
      Identity, diplomacy, societies: Nordic perspectives on European integration..              Bidrag
121258                              2/1/2007 10/31/2010 143200 ANDERL CHRISTOPH Bidrag
      178058/V20 - The Emergence of Buddhist Colloquial Chinese Studies in the Formation of the Pre-modern Vernacular in China
121273   186208/V20. Hiroshima: Representations of war in contemporary Japan.143200 THELLE, ANNE HELENEBidrag
                                 1/1/2008 12/31/2011
121280   186348/V20 - Theology and Politics of Conversion5/1/2008 2/29/2012 143200 PHARO, LARS          Bidrag
121302   196815/v20 Naturkatastrofenes kulturhistorie     8/1/2010 1/31/2015 143200 KVERNDOKK, KYRRE Bidrag
143055   184164/V20: Romanifolkets språk            2/1/2008 3/31/2011 143200 ZOLLER, CLAUS PETTER   Bidrag
143097                              7/1/2008 6/30/2012 143200 of identity in museums.Bidrag
      188096/V20 Patterns of cultural valuation. Priorities and aestethics in exhibitions NAGUIB, SAPHINAZ AMAL
143098                              1/1/2009 6/30/2012 143200 THORSEN, LIV EMMA Bidrag
      187858/V20 Dyr som ting og dyr som tegn - standardisering og synliggjøring av dyr
143122                              9/1/2008 1/31/2014 143200 UTVIK, Risks
      188995/S20 The Gulf Investment Framework, 2010-2025: Opportunities, Limitations andBJØRN OLAV Bidrag
143363   200936/V11 - Faces within Faces            4/1/2010 6/30/2011 143200 BETTUM, ANDERS      Bidrag
143364   200738/V11 - Chanting away eye blisters        4/1/2010 1/31/2011 143200 OHRVIK, ANE       Bidrag
200550   Moderat islamisme                  12/1/2006 6/30/2011 143200 UTVIK, BJØRN OLAV Bidrag
210125   NettvUnivTibet- No                 12/1/1994 12/31/2011 143200 HAVNEVIK, HANNA     Bidrag
211455                              3/1/2009 6/30/2012 143200 BRENNA, BRITA
      Routes, Roades and Landscapes: Aesthetic Practices en Route. 1750-201                  Bidrag
220058   Kultur- og konfliktstudium 2009 for Forsvaret     3/1/2009 6/30/2011 143200 ANDERSEN, KARI      Oppdrag
250698   Pandoras håp - Romsås en flerkulturell møteplass  12/1/2009 6/30/2011 143200 ANDERSEN, KARI      Bidrag
460992   Cultural Histories                  4/1/2010 6/30/2011 143200 (MANGLER VERDI)     Bidrag
             Side 11/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder       Inntektskategori
650039   SSH-CT-2010-244305 EuNamus             4/1/2010 1/31/2014 143200 AMUNDSEN, ARNE BUGGE      Bidrag
690231   Handling new duties                2/1/2008 6/30/2012 143200 CHRISTENSEN, OLAV Bidrag
690278   International Society for Cultural History     6/1/2010 6/30/2012 143200 AMUNDSEN, ARNE BUGGE      Bidrag
121275                            1/1/2008 political theory /186434/V20
      Moral responsibility: Challenges and implications for law and 6/30/2011 143300 BOMANN-LARSEN, LENE idrag   B
121283                            9/1/2008 2/28/2012 143300 KOLRUD, KRISTINE
      189005/v20 Art and foreign policy:The house of Savoy and arts as                       Bidrag
121296                           11/1/2009 1/31/2012 143300 FALLAN, KJETIL
      201089/V20 Alumination - design som estetisk praksis og                           Bidrag
142665   171239 V20 - Shared Content            2/1/2006 2/28/2011 143300 CAPPELEN, HERMAN Bidrag
142950                           10/1/2007 4/30/2011 143300 OFTEDAL, GRY
      177651/V20 - Conceptiualizing Genetic Infromation and Genteic Causation in a Systems Biology Framework    Bidrag
142967                            1/1/2008 6/30/2012 143300 HAUG, DAG TRYGVE TRUSLEW
      180632/V20 - Pragmatic resources in old Indo-european languages                       Bidrag
143303   199330/S10 Neurotechnology and the Law       2/1/2010 6/30/2011 143300 ELSTER, JAKOB          Bidrag
143311   186269/V20 The Texts of the Medical Profession in Antiquity:3/31/2011 143300 MARAVELA-SOLBAKK, ANASTASIA
                               1/1/2010                         Bidrag
143315   201896/V50 Responding to Global Poverty      1/1/2010 6/30/2014 143300 ØVERLAND, GERHARD Bidrag
143381   200889/V11 Flexible deontology           5/1/2010 12/31/2011 143300 SAUGSTAD, JENS         Bidrag
211394                            3/1/2008 6/30/2011 143300 RAMBERG, BJØRN TORGRIM
      Programme for Scandinavian Studies at Azerbajdzhan University of Languages, Baku               Bidrag
610305                           2135-08-0118
      Philosophical Foundations for Systems Biology - 10/1/2009 4/30/2014 143300 OFTEDAL, GRY           Bidrag
141904                            1/1/2002 6/30/2011 143360 FORSKERUTDANNING Bidrag (150846/510 )
      186731/V20 VIDREFØRING AV NASJONALT NETTVERK FOR KOORDINERING AV NETLAND, GRETHE               I ETIKK
121281   190857/V20 Cognition and Communication: New 5/1/2009 2/28/2013 143370 BEGBY, ENDRE              Bidrag
142951   179566/V20 - Centre for the study of mind in nature(CSMN)12/31/2012 143370 FRICKE, CHRISTEL
                               8/1/2007                         Bidrag
143279                            9/1/2009 8/31/2012 143370 GJELSVIK, OLAV
      190393/V50 - Addiction, Choice and Responsible Agency                            Bidrag
690272                           12/1/2009 for
      Towards a Defensible Platonism: Outline of an Epistemology 9/30/2012 143370 FRICKE, CHRISTEL         Bidrag
143308                             verdsetting i
      NFR 194611/V20 Forhandlinger og strid. Kjønn og1/1/2010 2/28/2013 143410 RØNNING, ANNE BIRGITTE       Bidrag
190558   NFR 191134/V20 Norsk litteraturkritikks historie 1870-2000 6/30/2011 143410 IVERSEN, IRENE
                               3/1/2010                         Bidrag
143310   196926/V20 Information Structure and Word Order Change 9/30/2014 143420 BECH, KRISTIN
                              12/1/2009                          Bidrag
121298   194442/V20 Time and Aesthetic Value in Early Modern Literary Cultur 143421 SKOUEN, TINA
                               1/1/2010 6/30/2013                    Bidrag
690276   Eurogramm II                    4/1/2010 6/30/2011 143430 HANSEN, CATHRINE F.Bidrag
690182   TAALUNIE /SUBSI NEDERLANDS             1/1/1998 12/31/2010 143431 FARNER, GEIR          Bidrag
121276                             nr. 142870).
      179084/V20 The Mirror of the Sun King (gammelt1/1/2008 9/30/2010 143441 BJØRNSTAD, HALL           Bidrag
121272                            3/1/2008 8/31/2011 143450 Work of Antonio
      185951/V20 The State of Literature: Exploring Genealogy and Autopoiesis in the RINHAUG, AINO Loboi Antunes. Bidrag
142719                            4/1/2006 3/31/2011 143470 KOLSTØ, PÅL           Bidrag
      174860 S30 - Spinning out of control: Rhetoric and violent conflict. Representations of "Self" and "Other" in Post-Yugoslavia
143305   194427 Aspect in Russian. Formal and        1/1/2010 6/30/2011 143470 GRØNN, ATLE           Bidrag
211391                            2/1/2008 6/30/2011 143470 GRØNN, ATLE
      (2008-10) CPRU-2007/10007 Where Russians meets Norwegian - languages at the interfaces            Bidrag
120717                            1/1/2000 12/31/2011 143500 BACHE-WIIG, HARALD Bidrag
      137110/530 BarnLit LITTERATUR FOR BARN ELLER VOKSEN? ..
121289                            3/1/2009 8/31/2013 in av Kven Community
      191345/ Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift 143500 LANE, PIA MARIT JOHANNE   Bidrag
121301   197337/V20 Phonlogical development in Norwegian children aged 14-25143500 (MANGLER VERDI)
                               3/1/2010 2/28/2014                    Bidrag
142849                            1/1/2007 6/30/2011 143500 JOHANSSON, KARL G. vernacular literacy 1200-1500
      179096/V20 Translation, Transmission and Transformation. Old norse romantic fivtion and scandinavian Bidrag
143060                             det kulturelle selv i nyere nordisk litteratur og kultur Bidrag
      186874/v20 Kosmopolitisme, postnasjonalisme og2/1/2008 6/30/2011 143500 ANDERSEN, PER THOMAS
143078                            3/1/2008 12/31/2012 143500 LANZA, ELISABETH
      186160/V20 Language, Culture and Identity in Migrant Narratives                       Bidrag
143172   190975/V20 Norwegian Dialect Syntax NorDiaSyn1/1/2009 12/31/2012 143500 JOHANNESSEN, JANNE Bidrag       B.
143317   197437/V20 The 13th Meeting of the International Clinical 12/31/2010 143500 KRISTOFFERSEN, KRISTIAN EMIL
                               1/1/2010                         Bidrag
143355   NorAmDiaSyn                    3/1/2010 6/30/2011 143500 JOHANNESSEN, JANNE Bidrag    BONDI
143360   195309/v30 Medieval Norwegian Text Corpus (Menotec)3/1/2010 6/30/2013 143500 ORE, CHRISTIAN-EMILBidrag
190519   Kvener og skogfinner i fortid og nåtid      12/1/2008 12/31/2010 143500 LANE, PIA MARIT JOHANNE     Bidrag
200683                           10/1/2009 6/30/2011 143500 HELLELAND, BOTOLV Bidrag
      Lokale stadnamnsamlinger i Hedmark og førebuing av ny
204708   521/74 Statsau Tolk                1/1/2001 6/30/2011 143500 MORTENSEN, DIANE Oppdrag
211276                           10/1/2006 4/30/2011 143500 HERMUNDSGÅRD, FRODE
      TSU SØR CAUCASUS - Pilot Project Caucasus and Central Asia                          Bidrag
211337                            1/1/2007 6/30/2012 143500 ORE, CHRISTIAN-EMILBidrag
      CROBOL - Standardization and Harmonization of Crossboarder Languages
211514                            6/1/2010 12/31/2013 143500 ROGGEN, VIBEKE
      Program for Scandinavian studies at Azerbaijan University of                         Bidrag
610294                            1/1/2008 12/31/2010 143500 JOHANNESSEN, JANNE Bidrag
      Scandinavian Dialect Infrastructure: Corpus, Database and Dialect Maps.                    B.
610307   NORMS_verbmorfologien i dialektene i Älvdal    4/1/2010 6/30/2011 143500 JOHANNESSEN, JANNE Bidrag    BONDI
657034                            2/1/2010 12/31/2011 143500 JOHANNESSEN, JANNE Bidrag
      Keywords for Language Learning for Young and adults alike (505630-LLP-1-2009-1-SE-KA2-KA2MP)         B.
690251                            Vilnius
      Forbedre norskundervisningen ved Universitetet i 1/1/2009 11/30/2010 143500 RUNDGREN, NINA          Bidrag
200441   326 75 NORSK ORDBOK 2014 - LØNNSMIDLER 1/1/2002 12/31/2014 143560 BAKKEN, KRISTIN              Bidrag
143100   Ibsen Between Cultures - 188059/V20        6/1/2008 1/31/2012 143570 HELLAND, FRODE         Bidrag
200478   Ibsens skrifter                  6/1/2005 12/31/2010 143570 YSTAD, VIGDIS         Bidrag
200662   Ibsen in Translation                2/1/2009 6/30/2011 143570 HELLAND, FRODE         Bidrag
250697   Ibsen in Africa                 12/1/2009 12/31/2011 143570 HELLAND, FRODE         Bidrag
460599   Ibsen skrifter - bokproduksjon           1/1/2005 12/31/2010 143570 YSTAD, VIGDIS         Bidrag
460943   Antologien Skandinavisk utgivelseshistorie    10/1/2009 9/30/2010 143570 JANSS, CHRISTIAN         Bidrag
121292                            5/1/2009 1/31/2013 143610 MATTES, ARNULF
      191575/V20 Musical Expression in Transfoming Cultures                            Bidrag
142633                            1/1/2006 6/30/2011 143610 WIKSHÅLAND, STÅLE Bidrag
      171826 V20 - Power mise-scene: Opera, Aesthetics and Politics in the 18th Century
143037   183180/S10 Sensing Music-Related Actions      1/1/2008 12/31/2012 143610 GODØY, ROLF-INGE Bidrag
143046                            1/1/2008 6/30/2013 143610 Musical HALLGJERD Bidrag
      186276/ Music, Motion and Emotion Theoretical and Psychological Impications ofAKSNES,Embodiment/186276/V20.
143116                           12/1/2008 6/30/2013 143610
      187812/V20 - Contemporary Soundspaces: Acoustemology and Musical Agency WEISETHAUNET, HANSBidrag
143306   195694/V30 Advanced Scientific Equipment     12/1/2009 6/30/2014 143610 GODØY, ROLF-INGE Bidrag
143376   196742/V20 Popular Music and Gender in a Transcultural 12/31/2014 143610 (MANGLER VERDI)
                               4/1/2010                         Bidrag
610288   NordForsk, Nettverket the Bodily Turn       4/1/2007 4/30/2011 143610 BØ-RYGG, ARNFINN Bidrag
142181   157672 420EvFagpl                 7/1/2003 12/31/2010 150010 KRUSE, BIRGER         Bidrag
142556   168783/150 - Næringsrettet samarbeid ved Univesitet i Oslo12/31/2010 150010 SOLHEIM, ELLEN
                               5/1/2005                         Bidrag
200563   Leksehjelp prosjekt TENK              2/1/2007 12/31/2010 150010 BLECHINGBERG, ANNABidrag
205416   Undervisningsomlegging mot mer beregningsorientert fokus12/31/2010 150012 SØLNA, HANNE
                              12/1/2007                          Bidrag
211367   Rekrutteringstiltak, analyse. Førsteamanuensis 2'er stilling 1/31/2011 150012 SØLNA, HANNE
                               9/1/2007                         Bidrag
211499   Nettverk for kvinnelige gruppelærere        1/1/2010 6/30/2011 150012 VIKEBAK, KRISTOFFER Bidrag    BARDØL
420965   Forskningssamarbeid med StatoilHydro        9/1/2009 6/30/2014 150012 FÆGRI, KNUT           Bidrag
121237                            1/1/2006 3/31/2011 ultra-small scales
      171012 V30 - The physics of solar filaments based on their dynamics at 150300 LIN, YONG           Bidrag
121288                            3/1/2009 8/31/2010 150300 WOLD, MARGRETHE Bidrag
      191735/V30 Active galactic nuclei as probes of galaxy evolution
142369   158314 Prosjreis                  5/1/2004 12/31/2012 150300 LILJE, PER BARTH        Bidrag
142653                            1/1/2006 9/30/2010 150300 TRULSEN, JAN
      170897 V30 - Numerical, theoretical and experimental studies of waves and turbulence in plasmas       Bidrag
142803                            1/1/2007 1/31/2011 150300
      177336/V30 - Norwegian utilization of the Swedish Solar Telescope on La Palma CARLSSON, MATS         Bidrag
             Side 12/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosjektleder   Inntektskategori
142968                             1/1/2008 6/30/2012 150300 HANSEN, FRODE
      180573/V30 Studying the early universe with non-gaussianities                     Bidrag
143019                             2/1/2008 5/31/2012 150300 DAHLE, HÅKON
      184717/V30 Probing Dark matter and Cosmic Structure Growth with Galaxy Clusters            Bidrag
143021                             1/1/2008 6/30/2011 150300 LILJE, PER BARTH
      184744/V30 Norwegian Use of the Planck LFI Instrument                         Bidrag
143212   191806/V30 Norwegian participation in the Hinode Sattelite 6/30/2011 150300 HANSTEEN, VIGGO
                                5/1/2009                     Bidrag
143239   197637/v30 og 191814/V30 - Solar Atmospheric Modelling 12/31/2011 150300 CARLSSON, MATS
                                6/1/2009                     Bidrag
143326   197251/V30 Cosmological Probes of Modified Gravity                          B
                                7/1/2010 6/30/2014 150300 MOTA, DAVID FONSECA idrag
143328                             2/1/2010 6/30/2011 150300 LILJE, PER BARTH
      197633/V30 Norwegian participation in Euclid, ESA's next                       Bidrag
211185                             5/1/2005 4/30/2011 150300 TRULSEN, JAN
      Sjokkbølger - Studiet av sjokkbølger i vekselvirkning med overflater a faste legemer         Bidrag
211475   Romgeodesi/fjernmåling 1-aman-II (gml 300045)9/1/2009 3/31/2011 150300 LILJE, PER BARTH        Bidrag
420028   GAVE MOESTUE                   12/1/1994 12/31/2010 150300 LILJE, PER BARTH    Bidrag
460754   Solar B Data Centre in Europe           10/1/2007 1/31/2013 150300 HANSTEEN, VIGGO     Bidrag
657007                             1/1/2006 2/28/2011 150300 CARLSSON, MATS
      USO-SP International Graduate School for Solar Physics (Contract No. MEST-CT-2005-020395)       Bidrag
657015   MRTN-CT-2006-035484 Solaire             3/1/2007 5/31/2011 150300 HANSTEEN, VIGGO     Bidrag
657022                            Stellar Chromospheres
      MEIF-CT-2007-042049 Heating and Structure of 11/1/2007 9/30/2010 150300 CARLSSON, MATS        Bidrag
690224   Planck - QUIET                   5/1/2007 6/30/2011 150300 LILJE, PER BARTH    Bidrag
690267   IRIS                       11/1/2009 6/30/2012 150300 CARLSSON, MATS      Bidrag
121113                            10/1/2004 12/31/2010 150400 TVETER,
      162738/V00 - Exploring the nuclear phase diagram using hard and electromagnetic probesTRINE SPEDSTAD Bidrag
121303   197595/V30 - Point defects and diffusion in semiconducting 10/31/2012 150400 VINES, LASSE
                                4/1/2010                     Bidrag
141835   145029/431 CERNk-assosierte komiteer        1/1/2001 3/31/2011 150400 BUGGE, LARS       Bidrag
142152   153867/420 Oxide M                 1/1/2003 12/31/2010 150400 JOHANSEN, TOM HENNING Bidrag
142365   Nuclear Physics UiB NFR 173658/V30        12/1/2006 1/31/2012 150400 TVETER, TRINE SPEDSTAD  Bidrag
142619                             1/1/2006 12/31/2010 150400
      171489/V30 - Studies of the electronic structure of materiels at the nanoscale TAFTØ, JOHAN      Bidrag
142754                             7/1/2006 6/30/2012 150400 STAPNES, STEINAR
      173665/V30 Instrumentation for High Energy Particle and Nuclear Physics                Bidrag
142755   173664/V30 HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS 7/1/2006 6/30/2012 150400 FARID, OULD-SAADA Bidrag
142801                             1/1/2007 9/30/2010 150400 HOLTET, JAN Orbiter Bidrag
      177287/V30 - BebiColombo: Mercury Electric Field In-Situ Tool on the Mercury Magnetospheric A.
142802                             1/1/2007 2/28/2011 150400 LEINAAS, MAGNE
      171180/V30 - Coherent quantum effects in many-particle systems                    Bidrag
142805                             1/1/2007 7/31/2011 150400 VIEFERS, SUSANNE
      177252/V30 - Quantum Hall physics in the 2D electron gas and in rotating Bose condensates       Bidrag
142844                             1/1/2007 6/30/2011 150400 REKSTAD, JOHN
      178482/S30 - Sustainable Polymers for Solar Collector                         Bidrag
142847                             3/1/2007 8/31/2010 150400 JOHANSEN, TOM HENNING  Bidrag
      180571/D15-USA - Bilateral collaboration on magnetically controlled nanomachines with bio-related applications
142925   182065/S10 - NANIONET                7/1/2007 12/31/2011 150400 GUNNÆS, ANETTE ELONORA Bidrag
142930   182075/S10 - Michrorheology of nanostructured soft condensed matter 150400 MÅLØY, KNUT JØRGENBidrag
                                7/1/2007 6/30/2011
142937                             7/1/2007 6/30/2011 150400
      181995/S10 Thermoelectric materials; synthesis, electronic structure, functionalitTAFTØ, JOHAN    Bidrag
142938                             7/1/2007 6/30/2011 150400
      180663/V30- Search for the origin of the enhanced low energy gamma emission SIEM, SUNNIVA       Bidrag
143030                             1/1/2008 6/30/2011 150400 WEHUS, INGUNN KATHRINE
      185699/V30 Making sense of a preposterous universe: Dark energy from extra dimensions         Bidrag
143042                             2/1/2008 12/31/2011 150400 SANDNES,
      185669/V30 - Non-equilibrium pattern formation and rheological response in complex fluids BJØRNAR Bidrag
143043                             2/1/2008 1/31/2012 150400 JOHANSEN, TOM      Bidrag
      185414/S30 - Optical end electrical properties of nanostructured material for energy conversion. HENNING
143087                             6/1/2008 11/30/2011 150400 JOHANSEN, TOM HENNING
      186926/I30 - Magnetic motors for Ugelstad sphere manipulation                     Bidrag
143094                             6/1/2008 11/30/2011 150400 BRAVINA, LARISSA
      185664/V30 - Nuclear Matter at Extreme Conditions: Modeling High Energy Heavy Ion Reactions      Bidrag
143201   193298/S60-Stimulated production. Steady and Non-Steady 10/31/2014 150400 MÅLØY, KNUT JØRGENBidrag
                                4/1/2009
143214                             4/1/2009 12/31/2012 150400 STAPNES, STEINAR
      191541/v30 A novel PET Detector with 3D event reconstruction..                    Bidrag
143215                             4/1/2009 2/28/2013 150400 JOHANSEN, TOM HENNING
      191602/v30 Nanopatterned Superconductors for energy and ICT Applications               Bidrag
143258                             irregularities by sounding rockets
      191753/V30 ICI 2008-2010: Investigation of cusp7/1/2009 6/30/2011 150400 MOEN, JØRAN         Bidrag
143280   191807/V30 - Plasma phenomena in the earths near space 12/31/2012 150400 PECSELI, HANS LASZLO
                                9/1/2009                     Bidrag
143404   197624/V30 BepiColombo: Mefisto: Mercury Electric Field In- 6/30/2012 150400 MOEN, JØRAN
                                8/1/2010                     Bidrag
190503   The Norwegian Cluster studies 2007-2010 (211323)  1/1/2007 12/31/2010 150400 MOEN, JØRAN      Bidrag
190505                            11/1/2007 12/31/2010 150400 MÅLØY, KNUT JØRGENBidrag
      Roles of Bursts in Fracture Front Propagation 177591/V30 (211372)
190523                              (gml 142568)
      167498/V30 - Fundamentals of Condensed Metter2/1/2009 12/31/2010 150400 GALPERINE, LOURI       Bidrag
190540   191114/S60 Thermoelectric heat-pumps        9/1/2009 6/30/2012 150400 HANSEN, VIDAR      Bidrag
190547   190475/S40 Welfare tools             12/1/2009 6/30/2011 150400 LINDEM, TORFINN     Bidrag
190560                             7/1/2010 6/30/2015 150400 MÅLØY,
      200041/S60 - CLIMIT Reseacher Project: Sorption and Migration of CO2 in Porous MediaKNUT JØRGENBidrag
204833                            tilrettelegging
      Videreutdanning av lærere i fysikk - Utvikling og 10/1/2009 6/30/2012 150400 ANGELL, CARL       Oppdrag
204834   Videreutdanning av lærere i fysikk - Undervisning 0/1/2009 6/30/2012 150400 ANGELL, CARL
                               1                          Oppdrag
210156   PROFESSORAT II JOHAN MOAN             12/1/1994    6/1/2014 150400 BRUVOLL, HEIDI   Bidrag
211238   PROFESSORAT II - Professor II-Atle Bjørnerud 3/1/2006 7/31/2011 150400 BRUVOLL, HEIDI         Bidrag
211239   PROFESSORAT II VH - Vidar Hansen          3/1/2006 7/31/2011 150400 BRUVOLL, HEIDI     Bidrag
211282   Førsteamanuensis medisinsk røntgendiagnostikk10/1/2006 12/31/2012 150400 BRUVOLL, HEIDI        Bidrag
211296   Deloppgaver i HEPP-prosjektet            1/1/2007 9/30/2010 150400 OULD-SAADA, FARID Bidrag
211305   Deloppgaver i Nordunett3-prosjektet         1/1/2007 7/31/2012 150400 OULD-SAADA, FARID Bidrag
211322   Polymeric Materials for Solar Thermal Applications, IEA SHC 6/30/2011 150400 REKSTAD, JOHN
                                1/1/2007                     Bidrag
211436   PROFESSORAT II Dag Rune Olsen            1/1/2009 6/30/2014 150400 BERNHARDSEN, LARS Bidrag
211489   CA-NO Space Student Exchange Program       10/1/2009 12/31/2010 150400 MOEN, JØRAN       Bidrag
211511   Professor ll Tom Arild Blix             6/1/2010 9/30/2013 150400 BERNHARDSEN, LARS Bidrag
211520   Professor ll Eirik Malinen             7/1/2010 11/30/2015 150400 BERNHARDSEN, LARS Bidrag
430159   Montering av 2D-sensorchip på dobbeltsidig BGA-substrat 4/30/2011 150400 DORHOLT, OLE
                               11/1/2009                      Oppdrag
460678   Førsteamanuensis Tove Svendby           10/1/2006 11/30/2012 150400 BRUVOLL, HEIDI     Bidrag
460727   Førsteamanuensis Børge Holme            3/1/2007 8/31/2010 150400 BRUVOLL, HEIDI     Bidrag
460741   Førsteamanuensis Geir Helgesens           8/1/2007 1/31/2011 150400 BRUVOLL, HEIDI     Bidrag
460843   Professorat II Jan Erik Nordal           9/1/2008 2/28/2012 150400 BERNHARDSEN, LARS Bidrag
460930   PROFESSORAT II Bjørn Hauback (gml prosj 300082)   9/1/2009 12/31/2010 150400 BERNHARDSEN, LARS Bidrag
460940   COMPLEX SYSTENS and SOFT MATERIALS        10/1/2009 6/30/2011 150400 MÅLØY, KNUT JØRGENBidrag
460959   Flowcytometer - Eckbos Lega                                      B
                               12/1/2009 5/31/2011 150400 PETTERSEN, ERIK OLAI idrag
461000   Førsteamanuensis Dag Wang              5/1/2010 1/31/2013 150400 BERNHARDSEN, LARS Bidrag
480018                            (Gml 300048)
      OVERVÅK ATMOSF OZONLAG OG UV STRÅLING 10/1/2009 12/31/2010 150400 DAHLBACK, ARNE           Oppdrag
610258                            11/1/2004 10/31/2010 150400 VIEFERS, SUSANNE
      Low dim bas nano - Low dimensional physics-the theoretical basis of nanotechnology          Bidrag
610280                             9/1/2006 1/31/2011 150400 OULD-SAADA, FARID Bidrag
      Nordunet3 - Innovative services and tools for norduGrid
610292                            10/1/2007 12/31/2010 150400 KUZNETSOV, ANDREJ Bidrag
      LENS - Light and Energy from Nanostructured Semiconductors
610308   NDGF Middleware Developer              4/1/2010 6/30/2011 150400 OULD-SAADA, FARID Bidrag
640390                             8/1/2006 9/30/2011 150400 OULD-SAADA, FARID Bidrag
      KnowARC 032691 -KNOWARC IST6 032691 - GRIND-ENABLED KNOW-HOW SHARING TECHNOLOGY BASED ON ARC...
             Side 13/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder   Inntektskategori
640437   LSHC 2003 502932 (Gml 640317)                                    B
                                5/1/2010 12/31/2010 150400 PETTERSEN, ERIK OLAI idrag
650016   METOXIA                                               B
                                3/1/2009 1/31/2015 150400 PETTERSEN, ERIK OLAI idrag
650018   230043-IRIS                     5/1/2009 5/31/2014 150400 HENRIKSEN, ELLEN    Bidrag
690144                             1/1/2001 12/31/2010 150400 MOEN, JØRAN
      PolarCapSvalbard POLAR CAP DYMAMICS AND FORMATION OF HIGH-LATITUDE IONOSPHERIC IRREGULARITIES    Bidrag
690210   Characterization fo HgCdTe Nanostructures     10/1/2006 12/31/2010 150400 TAFTØ, JOHAN      Bidrag
142005                             GRAMMATIKK OG INFORMASJONSSØKING
      151587/540 LOGIn LEKSIKON, ORDSEMANTIKK, 1/1/2002 12/31/2010 150500 LØNNING, JAN TORE Bidrag
142538                             Advansing the Technology
      167172 - SWAT: Semantics-preserving Weaving - 3/1/2005 6/30/2013 150500 KROGDAHL, STEIN       Bidrag
142748   176856/S10 - Flexible integration processes in the public sector (FIPP) 150500 AANESTAD, MARGUNNBidrag
                                7/1/2006 6/30/2011
142749                             7/1/2006 6/30/2012 150500 JOHNSEN, EINAR BROCH
      176826/S10 - Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration              Bidrag
142750   176756- Robust multimedia streaming services 7/1/2006 6/30/2011 150500 ELIASSEN, FRANK        Bidrag
142761   176751/30 - SWISNET Scalable Wireless Sensor Networks
                                9/1/2006   7/1/2011 150500 ELIASSEN, FRANK   Bidrag
142808                             1/1/2007 1/31/2011 150500 ØLVECZKY, PETER
      177608/V30 - High-level formal modelling and analysis of real-time and hybrid systems        Bidrag
142826                            1/29/2007 1/31/2011 150500 WISLAND, DAG T.
      177960/V30 Micropower sensor interface in nanometer CMOS                       Bidrag
142900   179351/S50 - Globvac                3/1/2007 12/31/2011 150500 BRAA, JØRN      Bidrag
142949   182742/I40 - High resolution imaging and beamforming8/1/2007 6/30/2011 150500 AUSTENG, ANDREAS Bidrag
142991                            11/1/2007 4/30/2011 150500 LIESTØL, KNUT
      Informatikks underprosjekt av "Centre for Cancer Biomedicine" (179571/V40)              Bidrag
142995   183312/S10 DT-Stream: Delay Tolerant Streaming Services. 3/31/2012 150500 PLAGEMANN, THOMAS Bidrag
                               11/1/2007
143052                             2/1/2008 6/30/2012 150500 PLAGEMANN, THOMAS Bidrag
      186954/I30 SIRIUS: Sensing, Adapting and Protecting Pervasive
143075                             2/1/2008 2/28/2012 150500 SOLBERG, ANNE SCHISTAD
      186938/I30 Acoustic image formation and interpretation                        Bidrag
143121                             2/1/2009 9/30/2010 150500 HANSETH, OLE
      189692/S20 Støtte til 6 mnd. deltakelse i FP7-finansiert prosjekt om teknologistandardisering    Bidrag
143167   191099 Tableaux 2009                1/1/2009 8/31/2010 150500 WAALER, ARILD     Bidrag
143183                             3/1/2009 6/30/2013 150500 TØRRESEN, JIM
      191165/V30 Context Switching Reconfigurable Hardware for Communication Systems            Bidrag
143189                             health information system to SAHAY, SUNDEEP   Bidrag
      192518 Globvac India - Integration and scaling of2/1/2009 6/30/2013 150500 strengthen vaccination services delivery in india
143195                             7/1/2009 in Northern waters
      191805/V30 New sensors for automatic oils spill monitoring 12/31/2012 150500 SOLBERG, ANNE S.    Bidrag
143216                             5/1/2009 of systems
      193556/VII Aurora - Dependability and Adaption in systems11/30/2010 150500 ELIASSEN, FRANK      Bidrag
143218   187857/s10 (Melody) medical sensing, localization and communication.. 150500 LANDE, TOR SVERRE Bidrag
                                4/1/2009 9/30/2013
143226                             5/1/2009 6/30/2011 150500 AUNET, Technologies - Bidrag
      Tysk-norsk forskningssamarbeid - Robust Ultra-Low Power Circuits for Nano-Scale CMOS SNORRE
143230   Formal methods protecting confidential databases5/1/2009 6/30/2011 150500 GIESE, MARTIN       Bidrag
143232                             5/1/2009 12/31/2011 150500 Actions (gammelt
      OMK - Underprosjekt av (143037) 183180/S10 (143037) - Sensing-Related MusicTØRRESEN, JIM 190506)   Bidrag
143257                             7/1/2009 2/28/2014 150500
      193172/S10 - A3 - Autonomy and Automation in an Information Sosciety for All BRATTETEIG, TONE Bidrag
143271                             8/1/2009 use
      193023/S10 Global health e-infrastructures: integration and 12/31/2013 150500 BRAA, JØRN       Bidrag
143318   199808/V30 Informatikkformidling          1/1/2010 6/30/2011 150500 ANTONSEN, ROGER Bidrag
143372   200968//V 11 Walk this way. On affordance for human 4/1/2010 6/30/2011 150500 SKORUPKA, AGNIESZKA  Bidrag
143401                             for Adaptive
      201406/S10 - Tidal News: a Middleware Platform 7/1/2010 12/31/2014 150500 VITENBERG, ROMAN Bidrag
143402                             9/1/2010 2/28/2015 150500 OEPEN, STEPHAN
      201430/S10 - MobiHealth: Developing Health Service Networks                     Bidrag
143403   201403/S10 - WeSearch: Language Technology for the Web 6/30/2015 150500 BRAA, KRISTIN
                                8/1/2010                     Bidrag
190034   177562/V30 Automatic Coherent Logic         1/1/2008 6/30/2011 150500 WAALER, ARILD     Bidrag
190518   187828- Verdione Virtually Enhanced Real-life synchronized Interaction 150500 ELIASSEN, FRANK
                               12/1/2008 6/30/2013                Bidrag
190530   183438/S10 The Bioinformatics Platform in the FUGE2 6/1/2009 6/30/2013 150500 HOVIG, EIVIND     Bidrag
200686                            11/1/2009 as
      Norad fagsenter - Strengthening Health Information Systems6/30/2011 150500 BRAA, JØRN        Bidrag
205418                             8/1/2008 6/30/2011 150500 LANGTANGEN, HANS-PETTERBidrag
      Computers in science education - INF1100 Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser
211320                             1/1/2007 6/30/2011 150500 BRAA, JØRN
      Intergrated masters in Health Informatics Tanzania and Ethiopia                   Bidrag
211408   2007/10043 Masters in Medical Health Sri Lanka 5/1/2008 12/31/2012 150500 SAHAY, SUNDEEP       Bidrag
211409                             programmes at the University of Malawi
      Health and information systems - Two integrated5/1/2008 12/31/2012 150500 KAASBØLL, JENS       Bidrag
211424                             Nord-Amerika 208-2011
      NNA-2008/10003 - Partnerskapsprogrammet med9/1/2008 6/30/2012 150500 ELIASSEN, FRANK         Bidrag
211473   WeScience0 - Språkteknologisk prosessering av filer i NORA 6/30/2011 150500 LØNNING, JAN TORE Bidrag
                                9/1/2009
220089   PITRO - (Underprosj.av 220074)          12/1/2009 12/31/2010 150500 KAASBØLL, JENS     Oppdrag
420764   Utvikling av arkitektur for mobile tjenster og applikasjoner 12/31/2010 150500 HANSETH, OLE
                                4/1/2006                     Bidrag
420831   iAD - Information Access Disruptions        1/1/2007 6/30/2015 150500 HALVORSEN, PÅL     Bidrag
420862                             8/1/2007 10/31/2010 150500 WAALER, ARILD
      CODIO - Collaborative Decisionmaking in Intergrated Operations, NFR PETROMAKS contract 175899/S30  Bidrag
420869                             9/1/2007 1/31/2011 150500 DÆHLEN, MORTEN
      Samarbeidsavtale med Norsk Hydro AS, undervisning og rekruttering. Delprosjekt IFI.         Bidrag
420881                            11/1/2007 12/31/2010 150500 SJØBERG, DAG INGAR K.
      INTER-PROFIT 145207 INTERNASJONAL VIRKSOMHET INNEN PROGRAMVARE PROSESSFORBEDRING Bidrag       (420546)
420882                            SOFTWARE ENGINEERING (420799)
      EViSOFT - EVIDENCE BASED IMPROVEMENT OF11/1/2007 7/31/2011 150500 SJØBERG, DAG INGAR Bidrag     K.
420904                             6/1/2008 12/31/2010 150500 BRATTETEIG, TONE Bidrag
      175970/S30 Robotics technology for supplementing and extending
420943   OMK Familier (420618)              11/13/2008 6/30/2011 150500 HAUGEN, ØYSTEIN     Bidrag
420954   Nordes09                      2/1/2009 8/31/2010 150500 BRATTETEIG, TONE Bidrag
420955   183260/S10 Semicolon                2/1/2009 6/30/2012 150500 WAALER, ARILD     Bidrag
420961   NordSec'09                     8/1/2009 1/31/2011 150500 JØSANG, AUDUN     Bidrag
420963   193236/I40 TeamIT                                          K.
                                8/1/2009 10/31/2013 150500 SJØBERG, DAG INGAR Bidrag
420966   Integrated Operations in the High North      10/1/2009 6/30/2012 150500 WAALER, ARILD      Bidrag
420978                            12/1/2009 6/30/2012 150500 LANDE, TOR SVERRE Bidrag
      193229/I40 Cardiac and respiratory monitoring utilizing UWBIR
420979   193099/S10 UWBPOS - Low-energy UWB-IR Communication 6/30/2013 150500 LANDE, TOR SVERRE Bidrag
                               12/1/2009
420983                             2/1/2010 6/30/2014 150500 GJESSING, STEIN
      Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til                       Bidrag
480010   Agile Maintenance                                          K.
                                2/1/2009 6/30/2011 150500 SJØBERG, DAG INGAR Oppdrag
610277                             6/1/2006 6/30/2011 150500 OWE, OLAF
      Contract-Oriented Software Development for Internet Services                     Bidrag
640377   ANA 27489 Autonomic Network Architecture      1/1/2006 12/31/2010 150500 GOEBEL, VERA     Bidrag
640382   033826 - CREDO (med EU-nummer IST-2005-2.5.5)    3/1/2006 12/31/2010 150500 JOHNSEN, EINAR BROCH Bidrag
640387   FP6-0384239 CONTENT                 6/1/2006 7/31/2011 150500 PLAGEMANN, THOMAS Bidrag
640400   MUSIC - 035166                  11/1/2006 12/31/2010 150500 ELIASSEN, FRANK    Bidrag
650009                            10/1/2008 3/31/2011 150500 HANSETH, OLE
      217457 - China EU Standards: China EU Information Technology Standards Research Partnership     Bidrag
650015                             2/1/2009 using Formal Methods
      HATS - 231620 - Highly Adaptable and Trustworthy Software2/28/2014 150500 JOHNSEN, EINAR BROCH    Bidrag
650038   100203 iFEST                    4/1/2010 4/30/2014 150500 MØLLER-PEDERSEN, BIRGERBidrag
650042                             7/1/2010 4/30/2014 150500 BRINGSRUD, KJELL-ÅGEidrag
      248582 - Cardiac-Coordination Action in R&D in Accessible and                    B
690187   DANIDA-ZANZIBAR                   6/1/2005 12/31/2010 150500 BRAA, JØRN      Bidrag
690256   DFID - Maternal, Neonatal and Child Initiative   3/1/2009 6/30/2013 150500 BRAA, JØRN       Bidrag
695006   Mobile technology pilot for HMIS         10/1/2009 6/30/2011 150500 BRAA, KRISTIN      Oppdrag
695007   IEEE - Editorial Services Agreement         3/1/2010 6/30/2011 150500 LANDE, TOR SVERRE Oppdrag
121140                             1/1/2007 10/31/2010 151200 well as molecules and interstellar and prebiotic interest
      177540/V30 - Microwave studies of unsturated compaunds with hetero atoms, asMØLLENDAL, HARALD Bidrag
             Side 14/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder      Inntektskategori
121229   171631 V40 - Structural Glycobiology        1/1/2006 12/31/2010 151200 KRENGEL, UTE        Bidrag
121250                           11/1/2006 Wall Carbon Nanotube-Biomolecule Hybrids
      178556/S10 - Conformation and Physical Properties of Single 9/30/2010 151200 CARDENAS, JUAN       Bidrag
121255                            1/1/2007 10/31/2010 151200 GUNDERSEN, LISE-LOTTE    Mechanism
      177368/V30 - Synthesis Directed towards Development of Potentional Antituberculosis Drugs with Novel Bidrag
141680   138370/V30 - SynkrO SYNKROTRONRELATERT FORSKNING.. 1/1/2000 12/31/2010 151200 FJELLVÅG, HELMER      Bidrag
142474   177538/V30- (gamlenr- 166744 V30)         1/1/2005 12/31/2011 151200 OMTVEDT, JON PETTER    Bidrag
142628                            and Analogs, and Evaluation of Their Bioactivities
      171323/V30 - Synthesis of Agelasines, Asmarines 1/1/2006 12/31/2010 151200 GUNDERSEN, LISE-LOTTE     Bidrag
142699   175018 D15 Sino-Norwegian centre          4/1/2006 12/31/2010 151200 VOGT, ROLF DAVID Bidrag
142783                            1/1/2007 Systems
      177665/V30 - Characterization of Novel Amphiphilic Polymer1/31/2011 151200 NYSTRØM, BO          Bidrag
142814                            1/1/2007 10/31/2010 151200 TILSET, MATS
      177325/V30 - Catalysis with Pd Complexes that have Chelating N-Hetrocyclic Carbene            Bidrag
143069                            3/1/2008 12/31/2010 151200 GÖRBITZ, KARL HENRIKidrag
      183252/S10 Establishment of the University of Oslo Structual Biology Platform Node            B
143135                           10/1/2008 6/30/2012 151200 fused heterocyclic systems
      184929/V30 Synthetic studies directed towards asmarines and other purines withGUNDERSEN, LISE-LOTTE   Bidrag
143143                           11/1/2008 1/31/2011 151200 TILSET, MATS
      185233/V30 C-H Activation reactions at neutral cyclometalated Pt complexes                Bidrag
143144                           11/1/2008 6/30/2012 151200 TILSET, MATS
      185513/I30 New Gold Catalysts for the Activation and Functionalization of Alkanes            Bidrag
143194                            3/1/2009 6/30/2011 151200 ROOTS, JAAN
      Construction of 3D bio-assemblies formed on nanotube/composite frame..                  Bidrag
143221                            7/1/2009 selective antagonists for various adenosine receptors
      190652/V30 Design, Synthesis and biological evalutation of 12/31/2010 151200 GUNDERSEN, LISE-LOTTE    Bidrag
143222   193088/S60 Functional microgels for enhance oil recovery applications 151200 NYSTRØM, BO
                               5/1/2009 10/31/2012                  Bidrag
143246                            6/1/2009 12/31/2011 151200 KRENGEL, UTE        Bidrag
      Underprosjekt til 143001/NFR 183613 Postgenome glycomics The structures, interaactions an dfunctions of complez sugars attache d to proteins and lipids
143270                            membrane proteincrystallography
      195353/V30 Microbial recognition investigated by 9/1/2009 2/28/2013 151200 KRENGEL, UTE         Bidrag
143274                            management
      190028/S30 TVERS - Watershed EUTROphication 8/1/2009 6/30/2013 151200 VOGT, ROLF DAVID Bidrag
143294   182620/V40 PET - compounds used in photodynamic therapy6/30/2011 151200 HOFF, PER
                              10/1/2009                        Bidrag
143377                            5/1/2010 12/31/2013 151200 LUNDANES, ELSA
      197431/V30 Innovative technology development for tumor stem                       Bidrag
143378   197685/V30                     7/1/2010 12/31/2013 151200 HANSEN, TORE        Bidrag
190032   Canser Steam Therapy                2/1/2008 7/31/2011 151200 GREIBROKK, TYGE       Bidrag
190531                            6/1/2009 6/30/2012 151200 BENNECHE, TORE       Bidrag
      Underprosjekt - 178161 - STEC & EPEC - Public health aspects and the relationship between Shiga toxinproducing Enteropathogenic E.coli in the ruminant (190520)
190541   194486/ V10 Pyrowater               9/1/2009 6/30/2013 151200 VOGT, ROLF DAVID Bidrag
190542   193725/S30 Norklima N2O - Kina           9/1/2009 1/31/2013 151200 VOGT, ROLF DAVID Bidrag
209707   Videreutdanning av lærere i kjemi         6/1/2009 12/31/2011 151200 ROOTS, JAAN        Oppdrag
209708   Videreutdanning av lærere i kjemi - undervisning 6/1/2009 12/31/2011 151200 ROOTS, JAAN         Oppdrag
211335   Thermoresponsive Pol (177556/V30)         5/1/2007 11/30/2010 151200 NYSTRØM, BO        Bidrag
211362   STAMI P2                      9/1/2007 12/31/2010 151200 MÅLANDER, PÅL       Bidrag
211405   FFI Thomas Frømyr                 4/1/2008 9/30/2011 151200 HANSEN, FINN KNUT Bidrag
211471   P2 NGU McEnroe                   8/1/2009 6/30/2012 151200 KAAS, ASTRID WAALER     Bidrag
211472   P2 Georg Becher Miljøkjemi - gml 300071      8/1/2009 10/30/2012 151200 KAAS, ASTRID WAALER    Bidrag
211484   Akershus Univ.Sykehus - B.J. Reed        10/1/2009 9/30/2011 151200 KAAS, ASTRID WAALER     Bidrag
280066                            1/1/2009 12/31/2010 151200 GRØNNEBERG, engelsk (gml 250651)
      Leveranse av topspesifik etterutdanning i nye tema områder i læreplaner for naturfag i norsk og TRULS Oppdrag
280098   Etterutdanning av lærere - Kjemi          5/1/2009 10/31/2012 151200 GRØNNEBERG, TRULS Oppdrag
420117   GAVE/STIPEND 1991 NH(PRONOVA) - LS        12/1/1994 12/31/2010 151200 SKATTEBØL, LARS       Bidrag
420971                           10/1/2009 spesialmetaller
      187876/VI40 Kromotografering for industriell separasjon av 12/31/2012 151200 WIBETOE, GRETHE       Bidrag
430040   Zeolitisk katalyse og materialer (gml 420765)   1/1/2009 6/30/2011 151200 LILLERUD, KARL PETTER    Oppdrag
460857                           10/1/2008 6/30/2011 151200 KRENGEL, UTE
      PK01-2007-0359 Designing new anti-tumor antibodies to target ganglioside antigens            Bidrag
460885   179945/I40 Demanding Polyolefin Applications 3/1/2009 6/30/2013 151200 HANSEN, EDDY WALTHER       Bidrag
460914   Heidi Roggen - Unifor - labutstyr         6/1/2009 6/30/2011 151200 STØLEN, SVEIN        Bidrag
460918   Prof II Larssen SINTEF               6/1/2009 6/30/2012 151200 KAAS, ASTRID WAALER     Bidrag
460931   6342 Vista - Eddy Walther Hansen          9/1/2009 12/31/2010 151200 HANSEN, EDDY WALTHER    Bidrag
460933   Prof II - Kristin Aunan              9/1/2009 6/30/2011 151200 KAAS, ASTRID WAALER     Bidrag
460937   Prof II Diplas Sintef              10/1/2009 9/30/2011 151200 KAAS, ASTRID WAALER     Bidrag
460939                           10/1/2009 - Sintef Morphology and Properties
      Trung - Sintef Morphology and Properties of modifieldTrung12/31/2011 151200 ROOTS, JAAN of modifield   Bidrag
690213                           10/1/2006 12/31/2011 151200 BREIVIK, KNUT        Bidrag
      Creation, Evaluation and Application of an Integrated Environmental Fate and Human Food Chain Bioaccumulation Model for Polar and Non-Polar Organic Substance
142947   174893 - INGAP                   7/1/2007 9/30/2012 151220 OLSBYE, UNNI        Bidrag
420895   174893 InGAP Statoil (underprosjekt til 142947) 4/1/2008 3/31/2013 151220 OLSBYE, UNNI          Bidrag
420897                            4/1/2008 3/31/2013 151220 OLSBYE, UNNI
      174893 InGAP Haldor Topsøe (underprosjekt til 142947)                          Bidrag
420898   174893 InGAP Ineos (underprosjekt til 142947) 4/1/2008 3/31/2013 151220 OLSBYE, UNNI           Bidrag
460956   Prof II Ole Swang                12/1/2009 4/30/2011 151220 OLSBYE, UNNI         Bidrag
690237   174893 InGAP Borealis GmbH             4/1/2008 3/31/2013 151220 OLSBYE, UNNI        Bidrag
143070                            Mixed-Proton Electron Conductors for Fuel Cells and Bidrag
      187160/S30 Novel High-Temperature Proton and 2/1/2008 4/30/2011 151230 HAUGSRUD, REIDAR H2-Separations Membranes (N-INNER)
143223   191346/V30 NITROX, Nitrogen in Oxides       5/1/2009 12/31/2012 151230 HAUGSRUD, REIDAR Bidrag
143224                            5/1/2009 6/30/2013 151230 NORBY, TRULS
      191080/S60 Spechy-Solid-state photoelektrochemical production of hydrogen                Bidrag
143373   197446/V30 Molecules in magnetic fields      5/1/2010 12/31/2013 151240 HELGAKER, TRYGVE Bidrag
190516                           11/1/2008 6/30/2013 151240 MCNICOL, JOHN
      Centre for Theoretical and Computational Chemistry                            Bidrag
200671   193438 Amospheric Degradtion of Amines       6/1/2009 6/30/2011 151240 NIELSEN, CLAUS JØRGEN    Bidrag
460932                            9/1/2009 12/31/2011 151240 NIELSEN, CLAUS JØRGEN
      6157 Vista - Study of the formation and stability NNitrosamines,                     Bidrag
142450   162722/V00 VFF - Brave New Rings         10/1/2004 12/31/2010 151300 ROGNES, JOHN        Bidrag
142626                            Type Theory
      170638 V30 - Computability and Complexibility in 1/1/2006 12/31/2010 151300 NORMANN, DAG         Bidrag
142903   177464/V30 Nonlinear wind-waves          5/1/2007 1/31/2011 151300 TRULSEN, KARSTEN Bidrag
143181   191195/V30 Operator algebras            2/1/2009 6/30/2013 151300 LARSEN, NADIA S       Bidrag
143186   191204/V30 Wave-current-body interaction      2/1/2009 6/30/2013 151300 GRUE, JOHN         Bidrag
143213                                  convective...
      193215/S60 Numerical and experimental investigation of free6/30/2012 151300 JENSEN, ATLE
                               4/1/2009                       Bidrag
190512   Topology (NFR -nummer 185335/V30)         8/1/2008 6/30/2012 151300 ROGNES, JOHN        Bidrag
200667   Matematikk.org                   4/1/2009 6/30/2011 151300 (MANGLER VERDI)       Bidrag
205419   Computers in science education - Mat1120 Lineær algebra 6/30/2011 151300 BEDOS, ERIK
                               8/1/2008                       Bidrag
420891                            2/1/2008 AS, undervisning og ekruttering. Delprosjekt Matematisk.
      (Underprosjekt 420817) Samarbeidsavtale med Norsk Hydro 6/30/2013 151300 REICHELT, YNGVAR Bidrag
420924                            8/1/2008 10/31/2010 151300 JENSEN, ATLE
      Gas dispersion in slugs and waives in turbulent two-phase flow using PIV                 Bidrag
420972                           11/1/2009 6/30/2014 151300 HUSEBY, ARNE BANG Bidrag
      Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til 420965)
430105   Experiments on a FMC cooler (gml 420906)      1/1/2009 1/31/2012 151300 JENSEN, ATLE        Oppdrag
460584   Møbius 2004 Størmer                1/1/2005 1/31/2011 151300 STØRMER, ERLING       Bidrag
460590   Møbius 2004 Bratelli                1/1/2005 1/31/2011 151300 BRATTELI, OLA        Bidrag
460825   (sfi) 2                      5/1/2008 6/30/2015 151300 HELLAND, INGE        Bidrag
460844                            4.2.1
      PhD on PIV measurements in particle flow; FACE 8/1/2008 6/30/2011 151300 JENSEN, ATLE          Bidrag
             Side 15/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder    Inntektskategori
460888                            2/1/2009 1/31/2011 151300 RANESTAD, KRISTIAN Bidrag
      165849/130 - IFE-MI SIP "Droplet Transport Modelling and Generation Enhancement in Hydrocarbon Multhiphase transport (gml 142585)
460935   Abelprisen (Gml 300116)             10/1/2009 6/30/2012 151300 REICHELT, YNGVAR Bidrag
640428   Noncommutative Geometry              5/1/2008 5/31/2012 151300 NESHVEYEV, SERGEY Bidrag
461005   158516/S10 NANO - sluttoppgjør           8/1/2010 2/28/2011 151700 MOENGEN, MONA       Bidrag
121254                            1/1/2007 7/31/2011 151710 catalysts
      171158/V30 - Conversion of natural gas to hydrocarbons over acidic zeolite type LILLERUD, KARL PETTER Bidrag
121293                            7/1/2009 12/31/2012 151710 SVELLE, STIAN      Bidrag
      190629/V30 Advanced Characterisation of Local Coordination of T-atoms in Microporous Materials with CHA Topology
142421                            9/1/2004 (MOCVD) for synthesis of complex oxides Bidrag
      163574 MOCVD - Metal organic chemical vapour deposition 12/31/2010 151710 FJELLVÅG, HELMER
142623   171157/V30 - Hydrogen in Oxides          1/1/2006 2/28/2011 151710 (MANGLER VERDI)      Bidrag
142773   176740/130 - Materials for sensor and imaging applications 10/31/2012 151710 FJELLVÅG, HELMER
                              10/1/2006                       Bidrag
142931   182077/s10 Novel catalysts             8/1/2007 3/31/2011 151710 FJELLVÅG, HELMER     Bidrag
142932   182544/I30 A new generation of catalysts      8/1/2007 12/31/2010 151710 OLSBYE, UNNI       Bidrag
142948   182537/I30 Nonoxidative methane activation     8/1/2007 2/28/2011 151710 SVELLE, STIAN       Bidrag
142964   182532/I30 Zeolite membrames for CO2 separation 10/1/2007 3/31/2011 151710 LILLERUD, KARL PETTER   Bidrag
143022   178177/S10 High-Power Solid State Lithium Batteries1/1/2008 6/30/2011 151710 FJELLVÅG, HELMER     Bidrag
143048                            4/1/2008 6/30/2011 151710 STØLEN, SVEIN       Bidrag
      185404/S30 Design of novel pervoskite type oxygen carriers O3 for chemical looping reforming and production of hydrogen with CO2 capture
143050                            6/1/2008 6/30/2012 151710 NORBY, TRULS
      185322/ S30 Stack Technology for Cermamic Proton Conductors                      Bidrag
143231                            6/1/2009 12/31/2012 151710 HAUGSRUD, REIDAR Bidrag
      190901/S60 Kinetics of high-temperature oxide ion and proton conductors
143265                            8/1/2009 3/31/2013 151710 FJELLVÅG, HELMER
      189721/S10 Novel Nanomagnetic oxide Composeites: Giant Exchange Bias Storage devices "MATERA" Bidrag
143384                            5/1/2010 12/31/2012 151710 SWANG, OLE
      197699/V30 Quantum modelling studies of local coordination of                     Bidrag
143385   200071/V30 NanoView                5/1/2010 6/30/2011 151710 NILSEN, OLA        Bidrag
143386   200022/S60 THERMEL                 5/1/2010 9/30/2013 151710 NORBY, TRULS       Bidrag
460829                            hydrogen 9/30/2011 151710
      185309/S30 Novel Light-Weight metal hybrids for 6/1/2008 storage applications FJELLVÅG, HELMER     Bidrag
460871                           12/1/2008 4/30/2012 151710 FJELLVÅG, HELMER
      182040/S10 Novel nanomaterials and nanostructured materials for hydro                 Bidrag
460892                            2/1/2009 6/30/2011 142965)
      178129/S30 Hydrogen production by Sorbent Enhanced Reforming (gml 151710 OLSBYE, UNNI         Bidrag
460893                            2/1/2009 5/31/2012 151710 NORBY, TRULS       Bidrag
      180290/S10 Development of highly efficient nanostructured SOFC's integrating Ln(Nb,Ta)O4 based proton conducting oxides (gml 142999)
460894                            2/1/2009 6/30/2011 151710 FJELLVÅG, HELMER     Bidrag
      182056/S10 Template based synthesis of nanoporus metal-organic fameworks with high surface areas (gml 143047)
460904   BIGCO2 Phas II                   4/1/2009 9/30/2012 151710 HAUGSRUD, REIDAR Bidrag
460969   BIGCCS                      12/1/2009 8/31/2017 151710 HAUGSRUD, REIDAR Bidrag
460993                            4/1/2010 12/31/2012 151710 FJELLVÅG, HELMER
      190980/S60 Novel materials for utilization of natural gas and                     Bidrag
610297                            6/1/2008 1/31/2012 151710 FJELLVÅG, HELMER
      Nordic Center for Excellence on Hydrogen Storage Materials 06                     Bidrag
640392                            Heterogeneous Catalysts
      MOFCAT Functional Metal Organic Framework as 9/1/2006 9/30/2010 151710 LILLERUD, KARL PETTER      Bidrag
640426                           11/1/2007 11/30/2012 151710 FJELLVÅG, HELMER
      NanoHy - Novel Nanocomposites for Hydrogen Storage Applications                    Bidrag
650005                            6/1/2008 11/30/2013 151710 FJELLVÅG, HELMER
      Nano-Hy - Novel Nanocomposites for Hydrogen Storage Application (640426)                Bidrag
650019                             with novel ceramic proton conducting electrolyte
      EU 227560 EFFIPRO- Efficient and robust fuel cell5/1/2009 5/31/2013 151710 MOENGEN, MONA        Bidrag
650026   D(2008) G3/565475 MAHEATT             8/1/2009 4/30/2013 151710 FJELLVÅG, HELMER     Bidrag
650029   OCMOL                      10/1/2009 8/31/2015 151710 OLSBYE, UNNI        Bidrag
650036   ALD-Sputtering Oxides              12/1/2009 12/31/2013 151710 FJELLVÅG, HELMER     Bidrag
142740                            7/1/2006 4/30/2011 151720 KUZNETSOV, of semiconductor
      174831/I30 - Oxide nanomaterials-phenomena and applications; focus on basic understanding ANDREJ Bidrag components for hydrogen production by PEC
142815   177595/V30 - Challenging atomistic processes in SiC1/1/2007 1/30/2012 151720 SVENSSON, BENGT GUNNAR  Bidrag
142907   179898/S50 Radiation hardness           4/1/2007 6/30/2011 151720 SVENSSON, BENGT GUNNAR  Bidrag
142923   181882/S10 Conduction               7/1/2007 6/30/2012 151720 SVENSSON, BENGT      Bidrag
142946   182018/S10 Nanostructuring             7/1/2007 3/31/2011 151720 SVENSSON, BENGT GUNNAR  Bidrag
143024   Solar Hydrogen (N-INNER)              1/1/2008 6/30/2012 151720 KUZNETSOV, ANDREJ Bidrag
143049                            7/1/2008 synthesis, 151720 KUZNETSOV, ANDREJ Bidrag
      185598/V30 Understanding of defects and impurities in ZnO; 6/30/2012 doping and band gap engineering
143233                            6/1/2009 6/30/2012 151720 (MANGLER VERDI)
      190890/ S60 Hydrogen in solar-grade p-type silikon: dominant complexes and solar cell efficency    Bidrag
460889                             based on magnesium (gml 142601)
      164399 S30 - Hydrogen storage in metal hydrides2/1/2009 12/31/2010 151720 HAUBACK, BJØRN        Bidrag
460976   193829 FME-SOL Forskningssentre for miljøvennlig energi 12/31/2017 151720 SVENSSON, BENGT
                               2/1/2010                      Bidrag
460994                            Centre for
      197800/S60 Solar Cell - The Norwegian Research 4/1/2010 9/30/2011 151720 (MANGLER VERDI)        Bidrag
650027                            9/1/2009 12/31/2013 151720 KUZNETSOV, ANDREJ Bidrag
      227179 Nanostructured Photoelectrodes for Energy Conversion
121027   157855 432 nNOSm                  1/1/2003 12/31/2010 152000 (MANGLER VERDI)     Bidrag
142361   145977 SFF - Center of Moleculer Biology and Neuroscience 6/30/2013 152000 KOOMEY, JOHN M.
                               1/1/2004                      Bidrag
142371                           5/25/2004 3/31/2011 fagplaner
      157672/420 IMBV-Oppfølgingstiltak for 2003 i forb. med evalueringer og152000 FÆGRI, KNUT        Bidrag
142437                           10/1/2004 6/30/2011 152000 MYKLEBOST, OLA
      152322/150 Delprosjekt - Regional Resources for Education and Training in Bioinformatics        Bidrag
142544                            4/1/2005 12/31/2010 152000 KOOMEY, MICHAEL
      166931 STORFORSK - Unique post-translational modifications in a prokaryotic model system        Bidrag
142551                            4/1/2005 9/30/2010 152000 SAND, OLAV
      165120 S40 - Neuroendoctrine and environmental control of ...                     Bidrag
142640                            1/1/2006 8/31/2010 152000 FALNES, PÅL
      171797 V40 - Functional characterisation of AlkB-like macromolecular demethylases           Bidrag
142668                            2/1/2006 3/31/2011 152000 SANDLIE, INGER
      174796 I30 - Exploring novel molecular interaction pairs for drug discovery              Bidrag
142679                            3/1/2006 to DNA replication
      170518 V40 - Surviving without oksygen-from heart function 6/30/2011 152000 NILSSON, GØRAN       Bidrag
142777                           10/1/2006 8/31/2011 152000
      175418 S10 - Mouse models studying oxidative demethylation of DNA and RNA FALNES, PÅL         Bidrag
142835                            1/1/2007 genome - 152000 GABRIELSEN, ODD factor mechanisms
                                                         Bidrag
      175364/S10 NucPro: Epigenetics of nuclear programs - from 7/31/2011 wide landscapes to individual STOKKE
142836                            3/1/2007 6/30/2011 152000 ANDERSSON, KRISTOFFER K.
      177661/V30 Personnel for biological Raman and magnetic circular dichroism studies           Bidrag
142945                            Biochemical Society
      177349/V40 - Contact meeting for the Norwegian 8/1/2007 12/31/2010 152000 ESKILD, WINNIE        Bidrag
142959                            transcriptional programs controlling seed growth  Bidrag
      182903/S10 - Seeds for growth - Identification of 9/1/2007 6/30/2011 152000 GRINI, PAUL E. and development from Arabidopsis to rice
142960                           10/1/2007 6/30/2011 152000 AALEN, REIDUNN       Bidrag
      183609/S10 - Epigenetic gene regulation: The 'conspiracy' between chromatin modification and transcription factors
142971                           10/1/2007 6/30/2012 152000 in Seed Development Bidrag
      183190/S10 - Dissection of Epigenetic Mechanisms and Transcriptional Networks GRINI, PAUL E.
142972                            1/1/2008 6/30/2011 in motor pathways: A KRISTIAN  Bidrag
      182717/V40 - The role of activity in synaptic development and plasticity 152000 GUNDERSEN, multi-methodological dynamic imaging approach
143001                            1/1/2008 6/30/2011 152000 complex sugars attached to proteins and lipids.
      183613/S10 Postgenome glycomics: The structures, interactions and functions ofPRYDZ, KRISTIAN     Bidrag
143056   179573/V40 Centre for Immune Regulation (CIR) 1/1/2008 6/30/2014 152000 SANDLIE, INGER         Bidrag
143057   179573/V40 Centre for Immune Regulation (CIR) 1/1/2008 6/30/2014 152000 BAKKE, ODDMUND         Bidrag
143065                            2/1/2008 6/30/2011 152000 NILSSON,
      186406/v40 Surviving without oxygen: from mitochondrial function to ethanol production GØRAN      Bidrag
143066                            2/1/2008 6/30/2012 152000 and luteinzing hormone in Atlantic cod and GFP-transgenic medaka
      184851/S40 Differential neuroendocrine regulation of folliclestimulating hormone WELTZIEN, FINN-ARNEBidrag
143083                            9/1/2007 12/31/2010 152000 KOOMEY, MICHAEL
      183814/S10 O- linked protein glycosylation in bacteria                         Bidrag
143086                            4/1/2008 7/31/2012 152000 EGGE-JACOBSEN, WOLFGANG  Bidrag
      186032/V40 Unmasking the interplay between pathogenic Neisseria species and host cells by quantitative proteomic analysis
143114                            6/1/2008 11/30/2011 MHC class II peptide loading TONE
                                                         Bidrag
      185874/V40 Identification of molecules involved in the generation of the152000 FREDSVIK GREGERS, compartment
143118                            8/1/2008 6/30/2013 152000 MYKLEBOST, OLA      Bidrag
      183426/S10 A national sevice platform for global analysis of genome structure and function: The Norwegian microarray consortium
143134                            An advanced imaging 152000 BAKKE, ODDMUND
      183240/S10 Detection of gene products in cells; 10/1/2008 3/31/2013FUGE2 platform node         Bidrag
143207   191733/V40 Molecular mechanisms of androgen 4/1/2009 6/30/2013 152000 SAATCIOGLU, FAHRI Bidrag
143209                             and intracellular signaling systems in TRUDE MARIE Bidrag
      191825/V40 Maturation of the elctrophysiological4/1/2009 6/30/2013 152000 HAUG, teleost gonadotropes during puberty
             Side 16/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosjektleder     Inntektskategori
143211                             4/1/2009 12/31/2012 152000 GUNDERSEN, KRISTIAN
      191730/V40 The muscle ecitation-transcription coupling                           Bidrag
143242   191749/V40 Characterization of plant associated AlkB-like demethylases 152000 FALNES, PÅL
                                7/1/2009 12/31/2012                  Bidrag
143243                             6/1/2009 8/31/2012 152000 SAATCIOGLU, FAHRI Bidrag
      193337/V50 Development of biomarkers and indentification of
143288                             9/1/2009 12/31/2010 152000 KOOMEY, JOHN M.
      152020/310 FUGE Consortium for Advanced Microbial Sciences                         Bidrag
143293                            10/1/2009 8/31/2012 152000 KOOMEY, phylogenetics of
      191924/V40 - Structure, function and phylogenetics of191924/V40 - Structure, function andMICHAEL      Bidrag
143361   199796/S40 The salmon in a warmer world: Aerobic scope..10/31/2013 152000 NILSSON, GØRAN
                                4/1/2010                        Bidrag
143387                              apparatus 3/31/2014 152000 PRYDZ, KRISTIAN
      196745/V40 Traffic through and around the Golgi 6/1/2010 in                         Bidrag
143390                             6/1/2010 2/28/2014 152000 NILSSON, GØRAN
      197202/V40 Surviving without oxygen - from the role of                           Bidrag
143395                             7/1/2010 12/31/2013 152000 (MANGLER VERDI)
      197301/V40 Characterization of the role of the small GTPase                         Bidrag
190510                             processes A
      175238/S10 Signal transduction in cell separation 7/1/2008 -6/30/2011 152000 AALEN, REIDUNN         Bidrag
190511                             7/1/2008 cell
      178049/V40 A novel signal transduction pathway regulating 12/31/2010 152000 AALEN, REIDUNN         Bidrag
190515   183785/S10 Membrane trafficking in immunity and tumor suppression 152000 BAKKE, ODDMUND
                               10/1/2008 12/31/2012                   Bidrag
190534   184745/S40 Nociception and potential pain      8/1/2009 1/31/2012 152000 DØVING, KJELL        Bidrag
210824   P2 Lothe R A PROFESSOR II RAGNHILD A. LOTHE/1/2001 12/31/2010 152000 SANDLIE, INGER
                                1                           Bidrag
210986   P2 - CELLEBIOLOGI S                 1/1/2002 6/30/2013 152000 (MANGLER VERDI)       Bidrag
211141   Prof 2 Kreftbio                   1/1/2004 5/31/2014 152000 (MANGLER VERDI)       Bidrag
211201   Professor II - Kirsten Sandvig - 2006        1/1/2006 1/31/2012 152000 SANDVIG, KIRSTEN       Bidrag
211481   Førsteamanuensis II - Johannes Gjerstad      10/1/2009 10/31/2011 152000 JOHANSEN, FINN-EIRIK     Bidrag
211485   Førsteamanuensis II - Finn Arne Weltzien      10/1/2009 6/30/2012 152000 JOHANSEN, FINN-EIRIK     Bidrag
211497   Samarbeid vedr. 186406/V40 Surviving without oxygen: from4/30/2012 152000 NILSSON, GØRAN
                               12/1/2009                        Bidrag
211498                            12/1/2009 3/31/2011 152000 JOHANSEN, FINN-EIRIK
      Samarbeid med Nasjonalt nettverk for plantebiologisk forskning,                       Bidrag
420974                            11/1/2009 6/30/2011 152000 SANDLIE, INGER
      192461/I10 Pepbody - verification of potential as as new drug for                      Bidrag
460051   TRANSKR-FAKTORER:ONCOPROTEIN MYB - OSG       12/1/1994 12/31/2010 152000 GABRIELSEN, ODD STOKKE    Bidrag
460089   REISER/DRIFT (IMMUNTERAPI)             12/1/1994 12/31/2010 152000 SANDLIE, INGER        Bidrag
460091   PROFESSORAT 2 KIRSTEN SANDVIG 95/404JSBL 2/1/1994 6/30/2011 152000 (MANGLER VERDI)
                               1                            Bidrag
460098   FONDSBIDRAG                    12/1/1994 12/31/2010 152000 BERG, TROND         Bidrag
460542                             1/1/2004 12/31/2010 152000 ESKILD, WINNIE
      Gjenopprettelse 2 (VIRKN-MED VIT-A SERTOLICELLER, WE(31130))                        Bidrag
460543   Gjenopprettelse 3 (MHC II INVAR CHAIN INTRAC: Na/Ja) 12/31/2011 152000 BAKKE, ODDMUND
                                1/1/2004                        Bidrag
460804   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 BAKKE, ODDMUND        Bidrag
460805   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 BERG, TROND         Bidrag
460806   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 GABRIELSEN, ODD STOKKE    Bidrag
460807   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 SAATCIOGLU, FAHRI Bidrag
460809   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 SANDLIE, INGER        Bidrag
460810   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 FALNES, PÅL         Bidrag
460811   Kreftforeningen, DNK-bidrag             4/1/2008 6/30/2100 152000 ESKILD, WINNIE        Bidrag
460848                             9/1/2008 6/30/2011 152000 SAATCIOGLU, FAHRI Bidrag
      Yogic breathing exercises as an adjunct therapy for cancer - A randomized pilot study
460895                             2/1/2009 9/30/2010 152000 KRISTENSEN, TOM ARNE
      Mol tools oil gas - Molecular tools in oil and gas exploration (gml 142444)                 Bidrag
460926   Kreftforeningen, DNK-bidrag             8/1/2009 6/30/2011 152000 GRIFFITHS, GARETH W     Bidrag
460929   Regulering av cellekjerneantall i skjelettmuskel ved bruk av 6/30/2012 152000 GUNDERSEN, KRISTIAN
                                9/1/2009                        Bidrag
610227                             1/1/2002 12/31/2010 152000 - MCS
      NETTVERKSAKTIVITETER TIL PROTEINSTRUKTUR OG SPEKTROSKOPIGRUPPEN(MANGLER VERDI)               Bidrag
640429                             6/1/2008 6/30/2011 152000 BAKKE, ODDMUND
      MRTN-CT-2003-504227 MICROBAN-Microbioal action on Immune Survival, (UiO earlier 640321)           Bidrag
650020                             6/1/2009 5/31/2012 152000 ANDERSSON, KRISTOFFER K.
      ActivOxy-235237- Oxygen Activation in Ribonucleotide Reductase..                      Bidrag
690235                                    therapeutic heavy-chain derived single variable domains: the Nanobody Novel Uses Program
      Exploring and expanding therapeutic uses and applicability of6/30/2011 152000 SANDLIE, INGER
                                4/1/2008                        Bidrag
690245                             9/1/2008 6/30/2011 152000 SAATCIOGLU, FAHRI Bidrag
      Yogic breathing exercises as an adjunct therapy for cancer - A randomized controlled trial of the Yogic Science of Breath
690247                            10/1/2008 4/30/2013 152000 PRYDZ, KRISTIAN
      Quantitative analysis of brain protein glycosylation changes caused by psychological stress         Bidrag
220046                             1/1/2009 10/31/2010 152100 TANDBERG, (gml
      Videreutdanning v/Biologisk sklolelab. i forbindelse med Kunnskapsløftet, oppdrag 2008-2009 CATO 211406)  Oppdrag
143062                             2/1/2008 12/31/2011 152120 KAUSERUD, HÅVARD Bidrag
      186174/V40 Speciation processes in fungi examined through experimental and empirical approaches
143063                             in organisms from two kingdoms - horizontal gene S. Bidrag
      186292/V40 Saxitoxin biosynthesis and genomics 2/1/2008 7/31/2012 152120 JAKOBSEN, KJETILLtransfer or parallel evolution?
610298                             a NordForsk network 152120 KAUSERUD, HÅVARD Bidrag
      080158 Fungi in boreal forest soils - proposal for10/1/2008 3/31/20122008-2011
121143                             1/1/2007 7/31/2011 and ecological function
      177451/V10 - Effects of climate change on soil microarthropod diversity 152130 KONESTABO, HEIDI SJURSEN   Bidrag
142791                             1/1/2007 3/31/2011 in marine ecosystems
      178441/S40 - Interactions between eutrophication, oil and contaminants152130 HYLLAND, KETIL         Bidrag
142904                             4/1/2007 9/30/2010 152130 LEINAAS, HANS PETTER idrag  B
      180349/S50 Springtail (Collembola) responses to changing variable environments: a bi-polar approach linking individuals to ecosystems
142990                            12/1/2007 6/30/2012 152130
      187162/S30 Optimizing Lipid Production by Planktonic Algae - LIPIDO (N-INNER)ANDERSEN, TOM         Bidrag
143283                             9/1/2009 6/30/2013 152130
      Underprosjekt til 143274, NFR 190028/S30 TVERS - Watershed EUTROphication ANDERSEN, TOM           Bidrag
143382                             5/1/2010 8/31/2013 152130 ANDERSEN, TOM
      196336/S30 Biodiversity, community saturation and ecosystem                         Bidrag
190537   192441/I30 iCod: integrative environmental genomics of cod 6/30/2013 152130 HYLLAND, KETIL
                                9/1/2009                        Bidrag
190561                             on biogeochemistry of soil and surface water
      NFR 194486/V10 - PYROWATER - Wildfire effects 7/1/2010 6/30/2013 152130 ANDERSEN, TOM            Bidrag
210856                             1/1/2001 6/30/2011 152130 7 ANALYSE EKSKREMENTER INNSAML UNDER 9925
      BeitevanerAlveld 4 ETOLOGI HOS ALVELD; 5 BEITEVANER SAU ALVELDOMRÅD;MYSTERUD, IVAR             Bidrag
210868   PROFESSORAT II TOKSIKOLOGI - STEINAR ØVREBØ     1/1/2001 1/31/2012 152130 ØVREBØ, STEINAR       Bidrag
211160                            11/1/2004 6/30/2011 152130 JONATHAN, COLMAN Bidrag
      vindkraft rein - Vindkraftverks innvirkning på reindrift i forhold til fremtidig
420646   BIO NORSK WAX MM - Biologisk produkttesting 6/1/2004 12/31/2010 152130 ERIKSEN, AUD BERGLENidrag      B
420647   Villreinsprosjekt                  6/1/2004 12/31/2010 152130 REIMERS, EIGIL       Bidrag
420672   Det norske Havabborprosjektet           12/1/2006 12/31/2012 152130 COLMAN, JONATHAN Bidrag
460287   SHEEP/REINDEER SHARED SUMM RANGE 51700 R      12/1/1994 6/30/2011 152130 COLMAN, JONATHAN Bidrag
460947                            11/1/2009 10/31/2010 152130 HYLLAND,
      Toxicity profiling of the major EU transported HNS and oil types (TOXPROF), 189614/S40 KETIL        Bidrag
460986   Reinsdyr og sau på felles beite           3/1/2010 12/31/2011 152130 COLMAN, JONATHAN Bidrag
640347   003933 - THERESHOLDS OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 1/1/2005 12/31/2010 152130 ANDERSEN, TOM        Bidrag
142710                             1/1/2006 12/31/2010 152150
      173281 S40 - Biodiversity of marine benthos: perspective from a global change BREMNER, JULIE        Bidrag
142713                             2/1/2006 9/30/2010 152150 KAARTVEDT, STEIN Bidrag
      173478/S40 - ManPR ecosystem effects of eutropication luteractions between small pelagic fish and predators in low oxygen waters
143171   190307/S40 Diversity and dynamics of marine haptophytes 2/28/2013 152150 EDVARDSEN, BENTE Bidrag
                                1/1/2009
200684   DN 09040020 Forekomst av den introduserte ribbemaneten 9/30/2010 152150 KARLSEN, HANS ERIK Bidrag
                               10/1/2009
200692   Matematisk modellering av seismisk skytestøy og  12/1/2009 6/30/2011 152150 KARLSEN, HANS ERIK Bidrag
460755                            10/1/2007 4/30/2011 152150 FREDRIKSEN, STEIN Bidrag
      Causes and consequences of a large-scale shift from sugar kelp (Saccharina latissima) to ephemeral algae and implications for management (178681/S40)
460945                            10/1/2009 6/30/2011 152150 ANDERSEN, THORVIN Bidrag
      Undersøkelse av forekomst av hyperbenthos i Indre Oslofjord(Gml 300056)
460979                             2/1/2010 1/31/2011 152150 EDVARDSEN, BENTE Bidrag
      Biodiversitet og utbredelse av planktoniske protister i polhavene
640311   60CE 03 505446 (Marine Biodiversity...)       1/1/2004 4/30/2011 152150 GRAY, JOHN S.        Bidrag
650014                            12/1/2008 5/31/2013 152150 EDVARDSEN, BENTE Bidrag
      GA 201724 Microarrays for the Detection of Toxic Algae
690255   BIOMARKS: Biodiversity of Marine euKaryotes     2/1/2009 9/30/2013 152150 EDVARDSEN, BENTE Bidrag
             Side 17/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosjektleder      Inntektskategori
142469   166791 V30 - Integrated statistical analysis... 12/1/2004 11/30/2010 152190 SCHWEDER, TORE         Bidrag
142630                            1/1/2006 12/31/2010 152190 Norwegian NILS CHR. Bidrag
      173487 S40 - Long-term Effects of Oil Accidents on the Pelagic Ecosystem of the STENSETH, and Barents Seas
142676                             acids: a 12/31/2010 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
      172572 S40 - Algal toxins & polyunsaturated fatty3/1/2006 polyketide genomic approach to safe and efficient utilisation of microalgae in bioproduction
142793                            1/1/2007 1/31/2012 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
      177034/S10 Functional genomics of phenotype plasticity of cod: a national consortium - GENOFISK
142807                            1/1/2007 7/31/2012 152190 Norway
      179370/I10 - Natural and farmed habitat as a basis for production of red deer in MYSTERUD, ATLE      Bidrag
142809                            1/1/2007 10/31/2011 architecture
      177857/V40 - Genetic Architecture - Statistical tools for studying genetic152190 HANSEN, THOMAS F Bidrag
142830                            2/1/2007 3/31/2012 152190 North Sea/Skagerrak water-system
      178322/S40 - Linking physics and biology - Structuring of cod populations in the STENSETH, NILS CHR. Bidrag
142838                            1/1/2007 9/30/2010 152190 acute oil spills in CHR. Bidrag
      178434/S40 The possible role of zooplankton in modulating ecosystem effects of STENSETH, NILS the Norwegian and Barents Seas
142914   184178/S40 - DEECON                6/1/2007 11/30/2010 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
142957                            10/1/2007 (CEES)
      179569/V40 Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis 3/31/2013 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
142969                            1/1/2008 8/31/2013 152190 NESBØ, CAMILLA        Bidrag
      180444/V40 Biogeographic and population analyses of Thermotogales bacteria from hydrocarbon-rich environments
142984                            12/1/2007 6/30/2011 152190 GRIMHOLT, UNNI
      183230/S10 Host-virus interactions in Atlantic salmon                           Bidrag
142985                            10/1/2007 9/30/2010 152190 GRIMHOLT, UNNI        Bidrag
      177030/S10 National resources for genomics, functional genomics and health research in Atlantic salmon and Atlantic cod
143002                            12/1/2007 6/30/2013 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
      183732/S10 Ultra-high throughput sequencing platform
143010                            1/1/2008 10/31/2011 152190 VØLLESTAD,
      185000/S30 Modelling ecosystems under climate change: Windermere as a model lake systemLEIF ASBJØRN    Bidrag
143017                            Atlantic salmon abundance: inferring mechanisms using catch
                                                           Bidrag
      183989/S30 VANN: Declining long-term trends in 1/1/2008 9/30/2011 152190 VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN data for Norway and Scotland
143041                             sheep grazing in alpine ecosystems and its intergration with management.
      183268/S30 Land: Long-term ecological effects of1/1/2008 6/30/2012 152190 MYSTERUD, ATLE          Bidrag
143044   184924/S40 Oceanography and Match-mismatch 1/1/2008 6/30/2011 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
143054                             as a structuring force 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
      186310/V40 Match-mismatching og trophic levels 1/1/2008 10/31/2011 of ecosystems
143140                            uses of ultra high-throughput sequencing technology
      187940 Genome sequencing of cod by exclusive 10/1/2008 2/28/2011 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
143177                            to the Estimation of Genetic Architecture and its Effects on Evolvability
      NFR 192560 A Measurement-Theoretic Approach 2/1/2009 8/31/2010 152190 HANSEN, THOMAS F Bidrag
143178                            sheep production under climate change
      NFR - 192864/I10 - The ecology and economy of 2/1/2009 12/31/2012 152190 MYSTERUD, ATLE          Bidrag
143229                            5/1/2009 6/30/2011 152190 STENSETH, NILS CHR.
      194491- Norwegian Russian Cooperation in estimating the cost structure of the Northeast Arctic cod... Bidrag
143237                            6/1/2009 ' Night", fredag 25. STENSETH, NILS
      Tilskudd til gjennomføring av arrangement på "Researchers 10/31/2010 152190 september 2009 CHR. Bidrag
143319                             regulation in
      NFR 200998/V11 - Molecular mechanisms of gene1/1/2010 10/31/2011 152190 MARTINSEN, LENE          Bidrag
143324                            searching for
      196468/V40 - Genome size, cell size and growth; 1/1/2010 11/30/2013 152190 HESSEN, DAG O.         Bidrag
143325   196639/V40 - Tracking signatures of adaptive diversification10/31/2014 152190 VØLLESTAD, LEIF ASBJØRN
                               1/1/2010                        Bidrag
143334                             movement
      196451/V40 - Flexibility and constraints in animal 3/1/2010 9/30/2013 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
143342                            2/1/2010 9/30/2013 152190 HJERMAN, DAG
      196685/S40 - Spatiotemporal variability in mortality and growth                      Bidrag
143348   195443/V30 Norwegian High-Throughput Sequencing Centre 1/31/2014 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
                               2/1/2010
143379                            5/1/2010 6/30/2014 152190 HENDERIKS, JORIJNTJE
      197823/V40 Phytoplankton size: Climatic adaptation and longterm                      Bidrag
143388                            6/1/2010 6/30/2013 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
      199806/S40 Translating the cod genome for aquaculture
190509                            5/1/2008 12/31/2011 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
      184951/S40 Socio-economic effects of fisheries-induced evolution
190522   NFR 185217/S40 Platform for Viral Aquamedicine 1/1/2009 11/30/2012 152190 GRIMHOLT, UNNI          Bidrag
190527   189570/S40 MARINERA Marine phylogeographic structuring..6/30/2012 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
                               4/1/2009
190546                            11/1/2009 6/30/2013 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
      Comparison of Marine Ecosystems of Norway and the US
190549   Forlengelse av Spatiotemporal dynamics of introduced bark 10/31/2010 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
                               12/1/2009
190553   Investigations of population structure in shrimp (Pandalus 6/30/2013 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
                               1/1/2010
190555                            1/1/2010 2/28/2011 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
      National research infrastructure Norwegian Marine Data centre NFR 195395/v30 -
190556                            2/1/2010 6/30/2011 152190 HESSEN, DAG O.
      "Nutrient tunnelling" and other alternative pathways for mineral                      Bidrag
190562   200497/I30 ADMAR Adaptive management of living marine resources by152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
                               8/1/2010 9/30/2015
220092                            12/1/2009 12/31/2012 152190 STENSETH, Africa - underprosjekt 220074
      PITRO III - Gr2 - Ecological modelling, interdisciplinary methodology and climatic variation inNILS CHR. Oppdrag
420903                            5/1/2008 6/30/2012 152190 HESSEN, DAG O.
      184860/S30 Marine Ecosystem Response to a Changing Climate                         Bidrag
430161                            11/1/2009 9/30/2010 152190 STENSETH, NILS CHR. Oppdrag
      A design document for Decision Support Tool (DST) for Impact
460738   JUNCUS                       1/1/2007 6/30/2011 152190 HESSEN, DAG O.        Bidrag
460906   178239/S30 Arctic and Sub-arctic system ...    3/1/2009 1/31/2012 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
460925                            8/1/2009 10/31/2012 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
      High throughput sequencing of deep sea metagenomes - 6503
460960                            12/1/2009 6/30/2012 152190 JAKOBSEN, KJETILL S. Bidrag
      Towards a better understanding of bloom forming toxic
640366                            11/1/2005 to Climatic Variation-Marie Curie Early Stage Research Training in Oslo (CEES-MCO)
      EU-MEST-CT-020932 - Ecological and Evolutionary Response 2/28/2011 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
640408   044276 Fisheries-induced Evolution (FinE)     1/1/2007 7/31/2011 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
650001                            4/1/2008 3/31/2011 (stsga)
      PIEF-GA-2008-220558 Statistical Tools for studying genetic architecture 152190 HANSEN, THOMAS F Bidrag
650013   PIEF-GA-2008-220947 Spatial Heterogenity og Resources: a mediator 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
                               1/1/2009 7/31/2012
650032   PIEF-GA-2009-235962 EVOLBIRD - Demographic strategies 1/31/2013 152190 STENSETH, NILS CHR. Bidrag
                               12/1/2009
653210                            5/1/2009 5/31/2012 152190 STENSETH, NILS EVOLHAKE
      EU 236549 PIEF-GA 2009 Ecological and evolutionary dynamics of juvenescent marine populationsCHR. Bidrag
121055   159840V30 CO2                   1/1/2004 12/31/2010 152200 AAGAARD, PER         Bidrag
121227   171218 V30 - Aerosol/gas chemistry and microphysics in global models 152200 BERNTSEN, TERJE
                               1/1/2006 12/31/2011                   Bidrag
142644   adm EU - Støtte til Administrering av EU Prosjekt 1/1/2006 9/30/2010 152200 ISAKSEN, IVAR         Bidrag
142685                             Vegetation Regeneration Areas in CHONG-YU       Bidrag
      171783 V10 - Modelling and Mapping of Potential 3/1/2006 6/30/2011 152200 XU,the Sinkat District the Red Sea Hills Area, Eastern Sudan
142737                            7/1/2006 2/28/2011 152200 FALEIDE, JAN INGE
      175973 S30 - Petrolium-related regional studies of the Barents Sea region (Petrobar)            Bidrag
142738                             Deposition, Compaction and BJØRLYKKE, KNUT       Bidrag
      176602 S30 - Quantifying the Effects of Sediment7/1/2006 12/31/2010 152200Pore Fluid on Rock Proporties ans Seismic Signatures
142832                            1/1/2007 6/30/2012 A norwegian contribution       IPY- 37
      176076/S30 The dynamic response of Arctic glaciers to global warming: 152200 HAGEN, JON OVEto theBidrag GLACIODYN
142833                                   weather 152200 KRISTJANSSON, JON future
      175992/S30 THORPEX-IPY : Improved forecasting of adverse6/30/2012in the Arctic region- present andEGILL
                               1/1/2007                        Bidrag
142876                            1/1/2007 6/30/2012 152200 AAGAARD, (SSC-Ramore)
      NFR 178008/I30 Subsurface storage of CO2 - Risk assessment monitoring and remediateion PER         Bidrag
143082                            3/1/2008 1/31/2012 152200 ETZELMÜLLER, BERND Bidrag
      185987/V30 CRYOLINK Permafrost and seasonal frost in Southern Norway; understanding and modelling the atmosphere-ground temperature coupling
143089                            through   6/30/2012 repeat KÃÃB, ANDREAS
      185906/V30 Precise analysis of mass movements 4/1/2008correlation of 152200images (CORRIA)         Bidrag
143096   188134/S30 Oppfølging/koordinering av EU-prosjekter5/1/2008 6/30/2011 152200 ISAKSEN, IVAR         Bidrag
143115                            7/1/2008 6/30/2012 152200 ALVE, ELISABETH        Bidrag
      184870/S40 Paleoecological reconstructions of marine soft bottom Ecologic Status and in situ reference conditions
143117                            8/1/2008 3/31/2014 152200 KRISTJANSSON, JON EGILL
      184714/S30 Climate feedbacks of aerosols via water vapour in cloud free air                Bidrag
143131                                   deep processes
      192198/V30 TopoScandiaDeep; the Scandinavian mountains:6/30/2013 152200 MAUPIN, VALERIE
                               10/1/2008                        Bidrag
143249                            7/1/2009 12/31/2012 formation
      191546/V30 The Ritland impact crater - Appearance and mechanisms of152200 DYPVIK, HENNING         Bidrag
143267                            8/1/2009 9/30/2013 152200 STORDAL, FRODE
      190159/v10 Socioeconomic consequences of climate change in Subequatorial                  Bidrag
143312                            deep seismic
      193211/S60 Norwegian-Russian collaboration on12/1/2009 6/30/2011 152200 FALEIDE, JAN INGE         Bidrag
143399   200475/s60 Barents Sea Rock Properties       6/1/2010 6/30/2013 152200 JAHREN, JENS S.        Bidrag
190501   TASTE-IDEA (200568)                3/1/2007 6/30/2011 152200 HAGEN, JON OVE        Bidrag
190524                            2/1/1990 6/30/2011 152200 KRISTJANSSON, JON EGILL
      Norclim- Climate of Norway and the Arctic in the 21st Century (gml 211302)                 Bidrag
190525   178559/S30 POLEWARD - (gml 211351)         2/1/2009 6/30/2011 152200 LA CASCE, HENRY        Bidrag
190529                                   surface processes GABRIELSEN, ROY     Bidrag
      Pyrtec: Spatial and Temporal coupling between tectonics and2/28/2014 152200 during lithosphere inversion of the Pyrinean-Cantabrian mountain belt
                               5/1/2009
190550                            12/1/2009 1/31/2013 152200 BERNTSEN, TERJE
      Long range Transport of black carbon and the effect on Snow                        Bidrag
             Side 18/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra   Gyldig til Sted Prosjektleder     Inntektskategori
190559                             7/1/2010 12/31/2013 152200 BREIVIK, ASBJØRN     in the
      NFR 197152/V30 Hotspot rift interaction& geochemistry of the north Atlantic mantel: AEGIR Ridge Hole BidragIceland Hotspot
211315                             Assessment and Management TALLAKSEN, LENA
      Capacity Building in Water Sciences for Improved 2/1/2007 7/31/2013 152200 of Water ResourcesM. Bidrag
211426   Partnerskapsprogram med Nord-Amerika 2008-2011 (NA2008/10002) 152200 ETZELMÜLLER, BERND Bidrag
                               10/1/2008 6/30/2012
211456   OMK 211081 P2 Meteorologi H            2/13/2009 10/31/2013 152200 HOV, ØYSTEIN       Bidrag
220083   PITRO III - Institutt for geofag - Underprosjekt til 220074 12/31/2012 152200 DYPVIK, HENNING
                               12/1/2009                       Oppdrag
250693   Naturtilstanden i indre Oslofjord          8/1/2009 12/31/2010 152200 ALVE, ELISABETH      Bidrag
420298   ANC E AFR RIFTS ANC ANALOG N SEA - HD/ON12/1/1994 1/31/2011 152200 DYPVIK, HENNING            Bidrag
420300   SOKKEL-RELATERT STRUKTUR-GEOLOGI - AA 12/1/1994 12/31/2010 152200 ANDRESEN, ARILD            Bidrag
420466                             1/1/2000 8/31/2010 152200
      PetroGeologi>HFag PETROLEUMSGEOLOGI (BLA. DRIFTSTØTTE HOVEDFAG) NYSTUEN, JOHAN PETTER          Bidrag
420591   Fluvial Reservo Ar                 1/1/2003 1/31/2011 152200 JAHREN, JENS S.      Bidrag
420620   Statoil RUM follow-up stipendiater UiO Kontrakt 4501188693 1/31/2012 152200 JAHREN, JENS S.
                               12/1/2006                       Bidrag
420762   INDUSTRIAL LIAISON TILSKUDD INST/ST         4/1/2006 12/31/2010 152200 BJERKE, ELI B.      Bidrag
420830                             2/1/2007 6/30/2011 152200 KARLSEN, DAG A.
      NSBU 041282 (PO 4507685156) The petroleum system of the embla field                   Bidrag
420863   Petroleum related studies in the Barents Sea Region 8/1/2007 2/28/2011 152200 FALEIDE, JAN INGE     Bidrag
420877   Statoil Samarbeidsavtale fra 2007         11/1/2007 12/31/2011 152200 GABRIELSEN, ROY      Bidrag
420879                            11/1/2007 2/28/2011 Atlantic FALEIDE, margin context.
      Crustal structure and evolution of the central Brazilian margin, in a Sout 152200 conjugate JAN INGE   Bidrag
420896                             of Sediment Deposition, Compaction and Pore Fluid  Rock
      PETROMAKS Consortium: Quantifying the Effects 4/1/2008 12/31/2010 152200 BJØRLYKKE, KNUT onBidrag Proporties and Seismic Signatures
420912                             A Tectonosedimentological Analysis
      The Petroleum System of the Embla Files, Part 2: 6/1/2008 7/31/2012 152200 GABRIELSEN, ROY        Bidrag
420957                             from heavy oil
      Geochemical modelling for increased oil recovery 4/1/2009 12/31/2010 152200 AAGAARD, PER         Bidrag
420959   Maritime Emission Mitigion (NFR: 180166/I40) 7/1/2009 3/31/2011 152200 ISAKSEN, IVAR           Bidrag
420973                            10/1/2009 6/30/2014 152200
      Forskningssamarbeid med StatoilHydro (underprosjekt til 420965)-Trond Torsvik JAMTVEIT, BJØRN      Bidrag
420977   Age Sepcific Biomarks in Samples from Novaya Zemlya 3/1/2009 12/31/2010 152200 KARLSEN, DAG A.      Bidrag
420982                             2/1/2010 12/31/2014 152200 GABRIELSEN, ROY
      Forskningssamarbeid med Statoil (underprosjekt Roy Gabrielsen                      Bidrag
420989                             7/1/2010 6/30/2014 152200 JAHREN, JENS S.
      Cementation and rock properties in Organic rich silicoclastic rocks                   Bidrag
420991                             8/1/2010 1/31/2012 152200 JAHREN, JENS S.
      Reservoarkvalitet i Jura sandsteinsreservoarer i Sørlige                         Bidrag
430010                             1/1/2009 12/31/2010 152200 ANDRESEN, ARILD
      4500773599 statl - FELTANALOGSTUDIER PÅ NORDØST GRØNLAND (gml 420650)                  Oppdrag
430184   54.6047.00 SINTEF Co2 Field laboratory       8/1/2010 5/31/2011 152200 AAGAARD, PER        Oppdrag
460724   POLARCAT Consortium Agreement            3/1/2007 9/30/2010 152200 KRISTJANSSON, JON EGILL  Bidrag
460884                             1/1/2009 6/30/2011 152200 FALEIDE, JAN INGE
      Development and Tuning of a 3-D Stachastic Inversion Methodology to....                 Bidrag
460897                              stratosphere (178629/S30)(gml 211360
      Arctic climate change and variability connected to2/1/2009 11/30/2011 152200 ISAKSEN, IVAR        Bidrag
460898   CoE GeohazardNGI (gml 420598)            2/1/2009 12/31/2010 152200 KAAB, ANDREAS       Bidrag
460955                             impact of
      ArcAct - Unlocking the Arctic Ocean: The climate12/1/2009 12/31/2012 152200 BERNTSEN, TERJE       Bidrag
460958                            12/1/2009 6/30/2013 152200 AAGAARD, PER
      Muligheter for lagring av CO2 i Skagerrak og østlige Norsjø, og                     Bidrag
460985                              Asia (SOGGEA)
      193774/S30 Sources of Greenhouse Gases in East3/1/2010 6/30/2013 152200 STORDAL, FRODE          Bidrag
460995   ICG Geohazard 2010-2012               4/1/2010 6/30/2013 152200 KAAB, ANDREAS       Bidrag
461004   CO2 lagring i Skagerrak/Kattegat - Interegg     6/1/2010 6/30/2012 152200 AAGAARD, PER        Bidrag
610272   Grant from NordForsk: Network on Impact Research (NIR) 6/30/2011 152200 DYPVIK, HENNING
                               11/1/2005                       Bidrag
640325   ACCENT GOCE-CT-2                  4/1/2004 12/31/2010 152200 ISAKSEN, IVAR       Bidrag
640336   SCOUT-03 GOCE-CT-2004-505390            9/1/2004 12/31/2010 152200 ISAKSEN, IVAR       Bidrag
640342   GOCE-CT-505339                   12/1/2004 12/31/2010 152200 ISAKSEN, IVAR       Bidrag
640353                             4/1/2005 1/31/2011 152200 ISAKSEN, IVAR
      QUANTIFY 003893-2 - Quantifying the Climate Impact of Global and European Transport Systems       Bidrag
640354                             5/1/2005 1/31/2011 152200 ISAKSEN, IVAR
      ECATS 12284 - Environmentally Compatible Air Transport System                      Bidrag
640393                             9/1/2006 12/31/2010 152200 STORDAL, FRODE      Bidrag
      EUROHYDRO FP6-2005-Global-4-GOCE-036916 - A European network for atmospheric hydogen observation and studies
640394                             9/1/2006 6/30/2011 152200 KAAB, ANDREAS
      036952 - adaptive integrator water resources approaches                         Bidrag
640402                            11/1/2006 9/30/2010 152200 ISAKSEN, biosphere GOCE 037048
      Hydrogen, Methane and Nitrous oxide: Trend variability, budgets and interactions with the IVAR      Bidrag
640405                            12/1/2006 1/31/2012 152200 AAGAARD, PER        Bidrag
      MIN-GRO - MRTN-CT-2006-035488 Mineral Nucleation and Growth Kinetics: Generating a general, fundamental model by integrating atomic-, macro- and field-scale
640414                             1/1/2007 12/31/2011 152200 KRISTJANSSON, JON EGILL  Bidrag
      EU Contract NO 036833-2 (EUCAARI) European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interctions
640415                             2/1/2007 12/31/2012 152200 TALLAKSEN, LENA M. Bidrag
      FP6-2005-Global-4 Water and global change (contract no. 036946) WATCH
640416   Global Earth Observation and Monitoring       2/1/2007 1/31/2013 152200 ISAKSEN, IVAR       Bidrag
640417                             6/1/2006 11/30/2010 152200 ISAKSEN, IVAR
      European assessment of Transport on climate change and ozone                       Bidrag
640425                             9/1/2007 12/31/2010 152200 AAGAARD, PER
      037092 - SoilCritZone - Soil sustainability in Europe as deduced from investigation of the Critical Zone Bidrag
650011                             Choices in areas of D
      An Exercise to Asses Research Needs an dPOlicy12/1/2008 11/30/2010 152200 TALLAKSEN, LENA M. Bidrag
650017                             3/1/2009 8/31/2012 152200 STORDAL, FRODE
      CityZen-mega CITY-Zoom for the environment (grant no 212095)                       Bidrag
650030                            solar radiation
      IMPLICC - Implications and risks of engineering 10/1/2009 6/30/2013 152200 KRISTJANSSON, JON EGILL    Bidrag
650033                            11/1/2009 5/31/2014 152200 HAGEN, JON OVE
      Ice2sea (Grant No. 226375) - estimating the future contribution                     Bidrag
657029                            10/1/2008 3/31/2012 152200 in Kampinos National Bidrag
      Development of the method for reconstruction of primary hydrological conditionsGOTTSCHALK, LARS Park
690226   InterMARGINS                    9/1/2007 6/30/2011 152200 FALEIDE, JAN INGE     Bidrag
690228                             Symposium
      Administrativt prosjekt, 2008 Quadrennial Ozone11/1/2007 8/31/2010 152200 ISAKSEN, IVAR         Bidrag
690234   Drift av TIMS-lab                  3/1/2008 6/30/2011 152200 CORFU, FERNANDO Bidrag
690236   ICP-MS-Lab                     4/1/2008 1/31/2012 152200 ANDERSEN, TOM       Bidrag
690241   GlobGlacier DUE                   7/1/2008 4/30/2011 152200 KAAB, ANDREAS       Bidrag
200665   Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi 3/1/2009 6/30/2014 152300 MOLDEN, ESPEN         Bidrag
121261                             7/1/2007 6/30/2011 152310 TØNNESEN, HANNE HJORT
      179852/I40 Fotokjemisk internalisering for cellegiftterapi av kreft                   Bidrag
143175   190403/V50 Development of an improved Naltrexone Depot Formulation152310 SANDE, SVERRE ARNE Bidrag
                                2/1/2009 6/30/2013
143290   195285/V40 Cancer and antibicrobial photodynamic therapy 7/31/2013 152310 TØNNESEN, HANNE HJORT
                                9/1/2009                       Bidrag
211443   Proff 2 - Erik Nord                12/1/2008 6/30/2014 152310 BERGH, MARIUS       Bidrag
211476   Proff II stilling: Kristian Berg          9/1/2009 6/30/2015 152310 TØNNESEN, HANNE HJORT   Bidrag
420611                             Contr Rel)
      Gel Polcontr Rec (CONTROLLED RELEASE GelPol 1/1/2004 12/31/2011 152310 SANDE, SVERRE ARNE Bidrag
420612   Samf-farmas 1028 (FORSKNING SAMFUNNFARMASI     1/1/2004 12/31/2011 152310 TOVERUD, ELSE-LYDIABidrag
420750   Apotekfarmasi                    1/1/2006 12/30/2014 152310 SANDE, SVERRE ARNE Bidrag
430127   Fotostabilitetstester av alginatkapsler (gml 420948)1/1/2009 6/30/2011 152310 TØNNESEN, HANNE HJORT   Oppdrag
460716                             konsekvenser
      K4/04 "Bruk av legemidler under svangerskap og 1/1/2007 7/31/2011 152310 NORDENG, HEDVIG         Bidrag
142596   167863/110                     9/1/2005 9/30/2010 152320 SAMUELSEN, ANNE-BERIT   Bidrag
143025   1852222/V30 Synthesis of novel activators for procaspase 2/28/2011 152320 HANSEN, TROND VIDARidrag
                                2/1/2008                       B
143028   183613/S10 Postgenome glycomics           1/1/2008 8/31/2011 152320 PAULSEN, BERIT SMESTAD   Bidrag
143179   190140/V10 Cultivated V kotschyana and C tinctorium 2/1/2009 12/31/2012 152320 PAULSEN, BERIT SMESTAD  Bidrag
143190                             3/1/2009 2/28/2012 152320 HANSEN, TROND VIDARidrag
      190748/V30 Synthesis of two Polyunsaturated Natural Products Using APA as Starting Material       B
143356   197704/V30                     3/1/2010 12/31/2013 152320 HANSEN, TROND VIDARidrag B
              Side 19/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra   Gyldig til  Sted Prosjektleder      Inntektskategori
250115   P2 LM DopAnaly H PROFESSORAT II...         1/1/1999 12/31/2014 152320 RASMUSSEN, KNUT E. Bidrag
420976   185125/I10 INFIGUT                11/1/2009 6/30/2011 152320 SAMUELSEN, ANNE-BERIT     Bidrag
420988   190402/I10 Potential of black aronia berries in treatment of 4/30/2014 152320 (MANGLER VERDI)
                                6/1/2010                        Bidrag
430123   Strukturoppklaring av krillolje (gml 420936)    1/1/2009 12/31/2011 152320 REUBSAET, JAN LEO Oppdrag
690131                             1/1/2000 1/31/2011 152320
      Varian16.034.1008 SPONSORED RESEARCH AGREEMENT WITH VARIAN INC RASMUSSEN, KNUT E. Bidrag
142961                            10/1/2007 6/30/2011 152330 KOLSTØ, ANNE-BRIT Bidrag
      183421/S10 From comparative genomics to systems biology - unravelling novel principle virulence mechanisms in pathogenic spore-forming bacteria
143109                             7/1/2008 6/30/2011 152330 GJØEN, TOR          and vegetable feed ingredients
      185244/S40 Restriction of lipid deposition in the liver of cod by use of bioactive substances in salmon oilBidrag
143289   195472/V40 Individualized Drug Therapy       9/1/2009 12/31/2012 152330 ÅSBERG, ANDREAS       Bidrag
143300   195484/V40 Safety Pharmacology (ISP-FARM)      1/1/2010 6/30/2013 152330 PAULSEN, RAGNHILD Bidrag
143339   196122/V40 Neurodevelopmental toxicity caused by  3/1/2010 10/31/2013 152330 PAULSEN, RAGNHILD Bidrag
200592                            10/1/2007 7/31/2012 152330 ULSHAGEN, KAREN MARIE
      Professor II Farmasøytisk Biovitenskap, Eva Skovlund                            Bidrag
210762                             1/1/2000 12/31/2014 152330 SOLBERG, RIGMOR
      P2 K Skarstad PROFESSORAT II (KIRSTEN SKARSTAD, 13052)                           Bidrag
420666   Apotek 1 - forskning               10/1/2004 4/30/2011 152330 ÅSBERG, ANDREAS        Bidrag
420885                             resources to selective breeding for improoved diseaseBidrag
      FUGE Akvaforsk: Application of genomic tools and1/1/2006 6/30/2011 152330 GJØEN, TOR            resistance and animal welfare in fish (211318)
420962   Oljederiverte kjemikalier og nevrotoksisitet    8/1/2009 1/31/2011 152330 PAULSEN, RAGNHILD Bidrag
460365   CA CD14res Sepsis CELLEAKTIVERING...        1/1/1999 12/31/2010 152330 SOLBERG, RIGMOR       Bidrag
460368   LegemidMetabolism LEGEMIDDEL METABOLISME1/1/1999 12/31/2010 152330 CHRISTENSEN, HEGE Bidrag
460484   INSULINRESISTENS                  1/1/2002 12/31/2012 152330 RUSTAN, ARILD        Bidrag
690254   The protective mechanisms against neurodegeneration 1/1/2009 6/30/2011 152330 RUSTAN, ARILD        Bidrag
690269   RMS 09822/Contract 19799 Regulation of plasma cytokine 2/28/2011 152330 ÅSBERG, ANDREAS
                               11/1/2009                        Bidrag
142042                             FORSKNING
      146031 1 SFF 1504 SENTER FOR FREMRAGENDE1/1/2002 6/30/2013 152500 FEDER, JENS               Bidrag
142561                             5/1/2005 intrusions in organic-rich sedimentary
      169457 S30 - Hydrocarbon maturation in aureoles around sill2/28/2011 152500 SVENSEN, HENRIK basins     Bidrag
142953   180678/V30 Processes in volcanic basins       9/1/2007 9/30/2011 152500 SVENSEN, HENRIK       Bidrag
143152   193565/V11 Force patterns and Fragmentation in Evolving Fault Zones 152500 MAIR, KAREN
                               12/1/2008 6/30/2011                   Bidrag
143199   193186/S Mechanisms of primary Migration      3/1/2009 6/30/2013 152500 MEAKIN, PAUL         Bidrag
143248   195911/V30 Mantle forcing              6/1/2009 11/30/2013 152500 TORSVIK, TROND       Bidrag
143380   200044/S60 - Permanent CO2 storage         6/1/2010 6/30/2014 152500 MALTHE-SØRENSEN, ANDERS   Bidrag
190538   190761/S60 Deep geothermal energy          9/1/2009 2/28/2013 152500 SIMONE, NINA         Bidrag
211445   The African Plate                 12/1/2008 6/30/2011 152500 TORSVIK, TROND        Bidrag
211478   Improved Plate Models               10/1/2009 9/30/2012 152500 TORSVIK, TROND        Bidrag
420990   Barents Sea cores                  7/1/2010 12/31/2011 152500 HAMMER, ØYVIND       Bidrag
650010   DELTA-MIN                     11/1/2008 12/31/2012 152500 AUSTRHEIM, HÅKON Bidrag
650024   237089-EarthCracks                 6/1/2009 2/29/2012 152500 (MANGLER VERDI)       Bidrag
690249   The Siberian Traps and the end-Extinction: Coincidence and Causality 152500 SVENSEN, HENRIK
                               12/1/2008 1/31/2012                   Bidrag
142041                             1/1/2002 12/31/2013 152600 WINTHER, RAGNAR Bidrag
      146077/30 1 SFF 1513 SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING
142576                             6/1/2005 12/31/2010 152600 ØKSENDAL, BERNT
      170415/V30 - ESF-Advanced Mathematical Methods for Finance (AMaMef)                    Bidrag
142598                            of Geometric Wave Equations
      173653 V00 - Numerical Analysis and Simulation11/1/2005 7/31/2011 152600 CHRISTIANSEN, SNORRE       Bidrag
142747                             7/1/2006 4/30/2011 152600 SAMSET, EIGIL
      176892/V30 - Mathematical and computational methods for....                        Bidrag
190036   Tysk-norsk forskningssamarbeid i 2009/2010, DAADppp 9/1/2009 6/30/2011 152600 RISEBRO, NILS HENRIK     Bidrag
190543                                   (NFR 176141/S30)
      Reservoir Monitoring and Dynamic Reservoir Characterization6/30/2012 152600 WINTHER, RAGNAR Bidrag
                               11/1/2009
211413                             6/1/2008 12/31/2012 152600 ØKSENDAL, BERNT
      Southern African Masters Programme in Mathematical Modelling                        Bidrag
211427   Partnerships in Higher Education Norway - North America 2008 - 2011 152600 HJORTH-JENSEN, MORTEN
                               10/1/2008 6/30/2012                   Bidrag
650012   Shapes, Geometry and Algebra           12/1/2008 10/31/2013 152600 DOKKEN, TOR         Bidrag
650028   AdG 228087 INNOVATIONS IN STOCHASTIC ANALYSIS    9/1/2009 8/31/2015 152600 ØKSENDAL, BERNT       Bidrag
142998                            12/1/2007 12/31/2010 152700 HETLAND,
      187170/ S30 -Polaråret- Det internasjonale Polaråret 2007-2008- Satsing mot skoleverket KARL TORSTEIN   Bidrag
143323                                   of
      197812/S20 Budding Scienc and Literacy A longitudinal study6/30/2013 152700 ØDEGAARD, MARIANNE
                                1/1/2010                        Bidrag
200490   Støtte fra utdanningsdirektoratet          8/1/2005 12/31/2010 152700 (MANGLER VERDI)       Bidrag
200537   Kompetanse Natur (Kompetansenettverk for natur)   9/1/2006 12/31/2010 152700 ISNES, ANDERS        Bidrag
200645   Teknologi, Vegvesenet                8/1/2008 12/31/2010 152700 BAUNE, RUNAR        Bidrag
200660   Den naturlige skolesekken             12/1/2008 6/30/2011 152700 ISNES, ANDERS         Bidrag
200679   Lektor II ordningen                 9/1/2009 6/30/2011 152700 OLSEN, EGIL         Bidrag
205407   KD ROSE                       1/1/2004 12/31/2011 152700 SJØBERG, SVEIN       Bidrag
205421                            10/1/2008 12/31/2010 152700 LEA, ANNE
      Forskerspirer i barnehagen - natur, miljø og teknikk for barnas skyld                   Bidrag
211377   Energiundervisning                11/1/2007 12/31/2010 152700 ISNES, ANDERS        Bidrag
420907   Geologisamling og Nettressurser til geologisamlingen6/1/2008 12/31/2010 152700 FRØYLAND, MERETHE Bidrag
420908   Geoprogrammet                    6/1/2008 11/30/2013 152700 FRØYLAND, MERETHE Bidrag
420926   Vilje-con-valg                   9/1/2008 1/31/2013 152700 SCHREINER, CAMILLA Bidrag
420960   Teknologi Inspiratørene (TEKin)           7/1/2009 6/30/2012 152700 BAUNE, RUNAR         Bidrag
460758   Rekruttering til Realfag              9/1/2007 1/31/2011 152700 SCHREINER, CAMILLA Bidrag
690242                             8/1/2008 12/31/2010 152700 ØDEGAARD, MARIANNE
      EXPLORA - elevers og læreres samtaler ved eksplorerende arbeid i nordiske naturfagklasserom        Bidrag
142942   163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning   8/1/2007 6/30/2012 160002 ØDEGAARD, BJØRN       Bidrag
200366   SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGER          1/1/2002 12/31/2015 160002 ØRSTAVIK, DAG        Bidrag
205425                            11/1/2009 9/30/2010 160002 ØRSTAVIK, DAG
      Tildeling av midler til dobbeltkompetanseutdanning i odontologi                      Bidrag
190520                             1/1/2009 2/28/2012 161500 SCHEIE, ANNE A.       Bidrag
      Public health aspects and the relationship between Shiga toxinproducing Enteropathogenic E.coli in the ruminant
220001   EKSTERNE MIDLER RETTSODONTOLOGI (gml 210055)    1/1/2009 12/31/2010 161500 SOLHEIM, TORE        Oppdrag
640419   Health and Environment Network           1/1/2007 4/30/2011 161500 HALSTENSEN, TROND S.     Bidrag
143045                             1/1/2008 6/30/2011 placebo controlled clinical     Bidrag
      The treatment of periodontal diseases. A randomized, blinded four-arm, 161700 PREUS, HANS R intervention trial.
200542                            10/1/2006 6/30/2012 161700 TVEIT, ANNE BJØRG og endringer over tid
      KVIT-prosjektet_Kvalitetsutvikling i tannlegepraksis. Hvite fyllinger i tyggebelastede områder-holdbarhetBidrag
200605   Sosial ulikhet i barn og ungdoms tannhelse. 11/20/2007 1/31/2012 161700 HOLST, DORTHE           Bidrag
200656                            11/1/2008 5/31/2012 161700 ESPELID, IVAR
      Tilskudd til utvikling av et webbasert program for ungdom som unngår tannbehandling            Bidrag
204727   521AlderbestAsyl - Aldersbestemmelse på unge asylsøkere 12/31/2010 161700 KVAAL, SIGRID
                                8/1/2003                        Oppdrag
211376   Rekruttenes tannhelse               12/1/2007 6/30/2011 161700 GRYTTEN, JOSTEIN Bidrag
211493                            11/1/2009 6/30/2015 161700 GRYTTEN, JOSTEIN Bidrag
      Forhold som påvirker tannhelse og tannhelseatferd blant norske
250214   Dental erosjoner blant norskungdom - forekomst og årsak 6/30/2012 161700 TVEIT, ANNE BJØRG Bidrag
                               12/1/2007
250688                             Helseregion Midt-Norge
      Desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi 7/1/2009 1/31/2013 161700 (MANGLER VERDI)        Bidrag
420905   Donasjon av gave                  6/1/2008 6/30/2012 161700 SKOGLUND, LASSE A. Bidrag
420927   Samarbeidsavtale med Jordan AS           9/1/2008 12/31/2010 161700 HANSEN, BJØRN FRODE idrag  B
420951                             1/1/2009 12/31/2010 161700 LYNGSTADAAS, PETTER
      Antibacterial Wound Dressing - verifiseringsprosjektet                           Bidrag
             Side 20/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til Sted Prosjektleder      Inntektskategori
420969                            10/1/2009 6/30/2011 161700 ØRSTAVIK, DAG
      Klinisk prøving av nytt rotfyllingsmateriale - endontisk                        Bidrag
420987   NewBone (NFR 202229/I10)              6/1/2010 9/30/2013 161700 LYNGSTADAAS, PETTER    Bidrag
430160   Kirurgi - kompetanseutvikling           11/1/2009 4/30/2012 161700 BJØRNLAND, TORE      Oppdrag
430164   Kurs - Farmakologi                 1/1/2010 1/31/2011 161700 SKOGLUND, LASSE A. Oppdrag
430171   Frisk Pust (Lilleborg)               4/1/2010 9/30/2011 161700 (MANGLER VERDI)      Oppdrag
460910   Long term impact of cancer on oral health     5/1/2009 6/30/2013 161700 BARKVOLL, PÅL       Bidrag
460950   Gave fra Oslo Tannlegeforening          11/1/2009 4/30/2012 161700 SKOGLUND, LASSE A. Bidrag
690240   Utvikling av nye lærermidler            7/1/2008 12/31/2011 161700 TVEIT, ANNE BJØRG Bidrag
220090                            12/1/2009 6/30/2013 170002 WILHITE, HAL
      Programme for institutional transformation, research and - (Underprosj.av 220074)           Oppdrag
143113                            7/1/2008 6/30/2011 170030 JOHNSEN, JON-KRISTIAN
      2008/01340-3 Støtte til Childwatch International Research Network 2008-2010 (gammelt 142893)      Bidrag
690253   Assesment Tools for Child Friendly Cities     1/1/2009 8/31/2010 170030 JOHNSEN, JON-KRISTIAN   Bidrag
142288   159635 VIO NATUR                  1/1/2004 6/30/2011 170100 ASDAL, KRISTIN      Bidrag
142529                            1/1/2005 6/30/2012 170100 ASDAL, KRISTIN
      164576/S30 - Expertise and consumer-power. A project on the technologies of the politics of nature   Bidrag
143163                            1/1/2009 6/30/2011 170100 FAGERBERG, JAN
      forts prosjektnr 142139 Innovation, Path-Dependency and Policy                     Bidrag
143370                            4/1/2010 6/30/2013 170100 ASDAL, KRISTIN
      195648/V20 Transformasjoner/Innovasjoner: Å gripe endring, å                      Bidrag
420887   Rubust Regulation in the petroleum sector     12/1/2007 6/30/2012 170100 RYGGVIK, HELGE      Bidrag
480021   Offshoreerfaringer med integrerte Operasjoner (IO) i Gulf of 6/30/2011 170100 HAUKELID,KNUT
                               4/1/2010                      Oppdrag
640375                             Europe (DIME)
      513396 - Dynamics of Institutions and Markets in 1/1/2006 1/31/2011 170100 FAGERBERG, JAN       Bidrag
640406                            12/1/2006 10/31/2011 170100 FAGERBERG, JAN      Bidrag
      MICRO-DYN - The Competitiveness of firms, regions and industries in the knowledge-based economy: What room for job-rich growth in Europe? Contract nr.: 02886
650003   MApping COntroversies on Science for POLitics - MACOPOL 12/31/2010 170100 ASDAL, KRISTIN
                               6/1/2008                      Bidrag
650004                            6/1/2008 Europe
      The changing nature of Internationalization of Innovation in12/31/2011 170100 SRHOLEC, MARTIN     Bidrag
690275   Expertise, democracy and environmental regulation. 25RLG 6/30/2011 170100 SUNDQVIST, GÖRAN Bidrag
                               2/1/2010
695005   ESST Treasury                   6/1/2009 6/30/2012 170100 (MANGLER VERDI)      Oppdrag
142782   RECON - Reconstituting Democracy in Europe 12/1/2006 7/31/2012 170400 ERIKSEN, ERIK ODDVARidrag    B
142970   182712/V10 - The Transformation and Sustainability of Eur. Pol. Order 170400 EGEBERG, MORTEN Bidrag
                               10/1/2007 6/30/2013
143150   The Institutionalization of the Europe of Knowledge: Comparing govern 170400 GORNITZKA, ASE
                               1/1/2009 6/30/2011                 Bidrag
200274   FD STIPEND 04-06                  1/1/2004 10/31/2011 170400 SJURSEN, HELENE     Bidrag
200484   Grunnbevilgning UD                 7/1/2005 12/31/2011 170400 EGEBERG, MORTEN Bidrag
200485   Grunnbevilgning MOD                7/1/2005 12/31/2011 170400 ERIKSEN, ERIK ODDVARidragB
200595   FD-STIPEND 07-10                 11/1/2007 4/30/2011 170400 SJURSEN, HELENE      Bidrag
640403   RECON - CIT4028698 Reconstituting Democracy in Europe 1/31/2013 170400 ERIKSEN, ERIK ODDVARidrag
                               1/1/2007                      B
650006   Europolis - A deliberate policy-making project FP7 - 225314 10/31/2011 170400 FOSSUM, JOHN ERIK Bidrag
                               10/1/2008
142592   170560 V50 - The matter of the first friendships 10/1/2005 3/31/2011 170500 BORGE, ANNE INGER HELMEN  Bidrag
142741                            7/1/2006 6/30/2011 170500 LANDRØ,
      175387 V50- The effects of serotonin polymorphisms and gender on coqnitive control ... NILS INGE Bidrag
142760                            9/1/2006 7/31/2013 170500 RØNNESTAD, MICHAELBidrag
      175272/V50 Integrating psychotherapy research and research                       HELGE
142827                             of fiber 12/31/2010 170500 WALHOVD, brain activity and
      177404/V50 Multi-modalimaging: The importance1/1/2007connections for cognitive function, KRISTINE Bidrag brain structure in research and clinic
142828   177458/V50 Neurogenetics of attention in the aging brain 8/31/2012 170500 ESPESETH, THOMAS Bidrag
                               1/1/2007
142922                            4/1/2007 9/30/2010 170500
      180309/S50 - Care and support for people living with HIV/AIDS in KwaZulu-NatalDUCKERT, FANNY      Bidrag
143000   185710/V50 Maternal leave, cash benefit and infant 1/1/2008 6/30/2012 170500 BORGE, ANNE INGER HELMEN Bidrag
143027                            1/1/2008 6/30/2011 170500 stress systems ESPEN Bidrag
      185515/V50 Biological bases of addiction: investigating norepinephrine and brainWALDERHAUG, using PET in abstinent alcoholics
143079                            7/1/2008 lifespan - Neuronatomical, neuropsysiologycal and
      186092/V50 Cognition and plasticity throughout the human 12/31/2011 170500 WALHOVD, KRISTINE Bidrag neuropsycologycal markers and mechanisms
143200                            4/1/2009 mothers..
      190411/V50 Neurocognitive development in children born to 4/30/2013 170500 WALHOVD, KRISTINE Bidrag
143278   189507/V40 Neurocognitive development - increasing the 12/31/2012 170500 ANDERS, M. FJELL
                               8/1/2009                      Bidrag
143297                            11/1/2009 6/30/2012 170500 REINVANG, IVAR
      191459/v50 Neurogentetics of aging: impact of DNA repair on                      Bidrag
143400                            7/1/2010 12/31/2013 170500 FJELL, ANDERS
      199537/v40. "What happens in the cerebral cortex trough the                      Bidrag
200539   E-kup - Enheten for kognitiv utviklingspsykologi 9/1/2006 7/31/2012 170500 MELINDER, ANNIKA Bidrag
200575                            1/1/2007 8/31/2010 170500 TJERSLAND, ODD ARNE
      Metodeutvikling i meklingssaker som preges av høyt konfliktnivå                    Bidrag
211401                            4/1/2008 6/30/2011 170500 ENDESTAD, TOR
      Assistanse i Frontal lobe injury and cognitive control prosjektet                   Bidrag
211402   Assistanse i GID prosjektet            4/1/2008 6/30/2011 170500 ENDESTAD, TOR       Bidrag
211518                            6/1/2010 6/30/2013 170500 GULLESTAD, SIRI ERIKAidrag
      Dobbeltkompetanseprosjektet i psykologi, driftsmidler til                       B
460223   TVILLINGFAM PERSONL-FORST RPH 931022, ST     12/1/1994 12/31/2012 170500 TORGERSEN ,SVENN Bidrag
460814   Evaluation of the Parental Guidance Programme 4/1/2008 12/31/2011 170500 VON TETZCHNER, STEPHEN    Bidrag
460859                            7/1/2008 6/30/2011 170500 VON TETZCHNER, STEPHEN
      Hjulpet kommunikasjon hos barn i alderen 5-15 år - en flernasjonal studie               Bidrag
460975   Gaveprofessorat - Asle Hoffart           1/1/2010 1/31/2013 170500 NORDSETH, KRISTIN Bidrag
690229                            11/1/2007 2/28/2013 170500 REINVANG, IVAR
      Apolipoprotein E, Attention and Alzheimer's Disease                          Bidrag
690271   Gøteborgs Universitet,              12/1/2009 9/30/2010 170500 LAENG, BRUNO       Bidrag
121133   166926/V10 - Public involvement in the provision of complex services 170600 EIKA, KARI
                               12/1/2004 12/31/2010                 Bidrag
121134   166867 - Demand unemployment and inflation 12/1/2004 10/31/2010 170600 HOLDEN, STEINAR         Bidrag
141294   127143/330 HERO A                 1/1/1998 12/31/2011 170600 HOEL, MICHAEL      Bidrag
142448   162851 Inequality and the welfare state      12/1/2004 9/30/2010 170600 STORESLETTEN, KJETIL idragB
143261   Inequality, Risk Sharing and Marriage                                 B
                               7/1/2009 12/31/2010 170600 STORESLETTEN, KJETIL idrag
143277   192548/V11 Inequality, Risk Sharing and Marriage                            B
                               8/1/2009 12/31/2010 170600 STORESLETTEN, KJETIL idrag
143321                             Wealth
      NFR 200809/V11 Cyclical Retirement and Housing1/1/2010 6/30/2011 170600 FEHR, NILS-HENRIK VON DER   Bidrag
143322                            1/1/2010 6/30/2013 170600 KRAVDAL, ØYSTEIN Bidrag
      199475/S50 Implications of high fertility in developing countries
143396   195135/V10 Econometric aspects of the credit crisis6/1/2010 6/30/2014 170600 NYMOEN, RAGNAR      Bidrag
200161   GAVEPROFESSORAT SSB O BJERKHOLT          12/1/1994 12/31/2012 170600 BJERKHOLT, OLAV     Bidrag
200707   A multy Sectoral Study of Economic Growth Symposium/Leif 6/30/2011 170600 BOJER, HILDE
                               6/1/2010                      Bidrag
211084   P1MakroøkonomiNB                  1/1/2004 12/31/2010 170600 NYMOEN, RAGNAR      Bidrag
460723   Økolab                       1/1/2007 10/31/2010 170600 BREKKE, KJELL ARNE Bidrag
460881   Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning 1/1/2009 6/30/2012 170600 ISHKAKOV, FEDOR       Bidrag
460882                            1/1/2009 8/31/2010 170600 BJERKHOLT, OLAV
      De vitenskaplige arkiver etter Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo                    Bidrag
610282                            10/1/2006 8/31/2010 170600 BOJER, HILDE
      060140 Nordic/Baltic Research Network on Gender Responsive Budgeting                  Bidrag
610290   Nordic Energy, Environmental Constraints and Integration 6/30/2011 170600 (MANGLER VERDI)
                               1/1/2007                      Bidrag
690265   Meeting of the QMSS 2 Steering Comitee      10/1/2009 9/30/2010 170600 KEILMAN, NICO       Bidrag
690273   Integrated Modelling of European Migration     1/1/2010 7/31/2014 170600 KEILMAN, NICO       Bidrag
142955   179552/V10 Centre of Equality, Social Organization, and Performance 170610 MOENE, KARL OVE
                               9/1/2007 6/30/2012                 Bidrag
650034                            11/1/2009 10/31/2014 170610 MOENE, KARL OVE
      GRASP-Growth and Sustainability Policies for Europe/Project                      Bidrag
121192   167264/V10 - Den sosiologiske diskursen om det moderne 12/31/2010 170700 KALLEBERG, RAGNVALD
                               4/1/2005                      Bidrag
             Side 21/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder      Inntektskategori
142560                             Office (IPO) for International O'BRIEN, KAREN     Bidrag
      170373 S30 - Etablering av International Prosjekt 5/1/2005 9/30/2010 170700 Human Dimension Programme (IHDP) kjerneprosjekt ....
142810                             1/1/2007 of and Limits to Adaption in KAREN
      178350/S30 - Responding to Climate Change: The Potentials 7/31/2011 170700 O'BRIEN,Norway. (PLAN)      Bidrag
143124   192154/D15 Workshop om "The nordic welfare state model" 4/30/2011 170700 WIDERBERG, KARIN Bidrag
                                9/1/2008
143148   189865/S30                    11/1/2008 10/31/2010 170700 O'BRIEN, KAREN        Bidrag
143250                             6/1/2009 10/31/2013 170700
      190138/V10 - Solar Transitions - Village Scale Solar Systems for Development (MANGLER VERDI)        Bidrag
143251   190813/V10 - The Social meaning of children     7/1/2009 1/31/2013 170700 (MANGLER VERDI)        Bidrag
143252   190139/V10 - Critical Journalism in China      7/1/2009 12/31/2013 170700 (MANGLER VERDI)       Bidrag
143285   190226/S30 Q-methodology (Plan prosjektet) 10/1/2009 6/30/2011 170700 O'BRIEN, KAREN            Bidrag
143286   198124/S20 Kooridering av EUMargins         9/1/2009 4/30/2012 170700 FANGEN, KATRINE        Bidrag
143349   196608/V50 - Cannabis: Sub-culture, economy and social marginality 170700 PEDERSEN, WILLY
                                3/1/2010 12/31/2014                   Bidrag
143374                             4/1/2010 6/30/2013 170700 (MANGLER VERDI)
      194332/S20 - Industrial relations under global stress                            Bidrag
143392   199607/S50 - Solar Learning (underprosjekt 143250) 6/1/2010 4/30/2011 170700 O'BRIEN, KAREN        Bidrag
190544                            10/1/2009 3/31/2013 170700 HANSEN, MARIANNE NORDLI
      190800/V10 Elites in an egalitarian society (via UiB)                            Bidrag
200685   LKA-09/073 Conflict resolution and social democracy in Sri 9/30/2010 170700 STOKKE, KRISTIAN
                               10/1/2009                         Bidrag
250018   PROGRAM FOR OSLOFORSKNING             12/1/1994 6/30/2012 170700 BOTHA, HARALD         Bidrag
250699   201001081-2 Segregering i Osloskolen        4/1/2010 6/30/2011 170700 BIRKELAND, GUNN ELISABETH   Bidrag
420984   Innvolverende planlegging              3/1/2010 3/31/2015 170700 SØRHAUG, HANS CHRISTIAN    Bidrag
460686   Det sterke kjønns sårbarhet            11/1/2006 8/30/2010 170700 LILLEAAS, ULLA-BRIT Bidrag
460920   Friends or foes                   6/1/2009 6/30/2012 170700 (MANGLER VERDI)        Bidrag
480019   AdaptCRVA                      1/1/2010 6/30/2011 170700 ROSENRATER, LYNN Oppdrag
640411                             1/1/2007 12/31/2010 and Semi-arid-Ecosystems - Africa contr.n. 032448
      Competence platform on Energy Crop and Agroforestry Systems for Arid170700 ERIKSEN, SIRI          Bidrag
650007                            10/1/2008 of the european community young adult      Bidrag
      Grant Agreement no 217524, EUMARGINS, On the margins 10/31/2012 170700 FANGEN, KATRINE immigrants in seven european countries.
657033   ESF - RESCUE                   12/1/2009 10/31/2011 170700 O'BRIEN, KAREN        Bidrag
657035   Norface 3-99 - NODES - Nordic welfare states    4/1/2010 4/30/2014 170700 WESSEL, TERJE         Bidrag
690204   GECHS-IHDP                     4/1/2006 7/31/2011 170700 O'BRIEN, KAREN        Bidrag
121278                             2/1/2008 12/31/2011 170800 HUSEBY, ROBERT
      185362/V10. Climate Change: Distributing Responsibilities Justly                      Bidrag
141286   127869/541 FRIKJØP/MAKTUTREDNINGEN (ØSTERUD)    1/1/1998 12/31/2010 170800 ØSTERUD, ØYVIND       Bidrag
141287   127890/541 FRIKJØP/MAKTUTREDNINGEN (SKJEIE)     1/1/1998 12/31/2010 170800 ØSTERUD, ØYVIND       Bidrag
142210                            12/1/2003 10/31/2010 170800 MYDSKE, PER KRISTIAN
      158445 530Ny-lib-Politikkens vilkår i det ny-liberale samfunn                        Bidrag
142788                             1/1/2007 4/30/2011 representasjon av innvandrere Bidrag
      177943/S20 - Politikken som arena for integrasjon: Politisk deltakelse og170800 BJØRKLUND, TOR       i Norge
142789                             1/1/2007 6/30/2011 170800 SKJEIE, HEGE         Bidrag
      178192/S20 - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism: State policies and feminist interventions
142806                             1/1/2007 4/30/2011 170800 STOKKE, KRISTIAN
      174573/S30 - Post tsunami political transformations in Aceh and Sri Lanka                  Bidrag
142909                             9/1/2007 6/30/2011 170800 ROSE, tjenesteyting. Bidrag
      181782/S20 .Den krevende borger:Utfordringer for kommunesektorens organisering og LAWRENCE
143039                             1/1/2008 6/30/2013 170800 NARUD, HANNE MARTHE
      185436/V10 Political Parties and Democracy: Decline or Change?                       Bidrag
143268                             8/1/2009 12/31/2010 170800 HEGRE, HÅVARD
      163115/V10:Political Institutions, Development and a Domestic                        Bidrag
200513   Promotion of Meaningful Human Rights Based Democracy in Indonesia 170800 TØRNQUIST, OLLE
                                1/1/2006 12/31/2010                   Bidrag
211283   Graduate Program in Democracy Studies        8/1/2006 12/31/2010 170800 TØRNQUIST, OLLE       Bidrag
211326                             1/1/2007 6/30/2012 170800 Lanka
      The Role of Democracy in the Context of Power and Conflict in Indonesia and SriSTOKKE, KRISTIAN       Bidrag
211447                            12/1/2008 6/30/2013 170800 ØSTERUD, ØYVIND
      Geopolitics in the High North. Multiple Actors, Norwegian interests.                    Bidrag
480009   Indikatorer for godt lokaldemokrati (gml 460863))  1/1/2009 9/30/2010 170800 BALDERSHEIM, HARALD      Oppdrag
640376   CIT CT 200551330 - Garnet              1/1/2006 12/31/2010 170800 HVEEM, HELGE         Bidrag
121299                             2/1/2010 9/30/2013 170900 BANGSTAD, SINDRE Bidrag
      197080/V10 - Reframing the secular: Norwegian Muslims and
142622   171484/V10 - Informal Child Migration in Europe 1/1/2006 9/30/2010 170900 FURST, ELISABETH LORANGE     Bidrag
143125                             9/1/2008 4/30/2013 170900 LIEN, MARIANNE ELISABETH
      183352/S30 Newcomers to the farm, Atlantic salmon between the wild and the industrial.           Bidrag
143275   194342/S20 Exclusion and inclusion in the suburb9/1/2009 2/28/2014 170900 ERIKSEN, THOMAS HYLLAND      Bidrag
143298   194439/V20 - THE LAND IS DYING          11/1/2009 12/31/2010 170900 GEISSLER, PAUL WENZEL     Bidrag
460980   Sekularisme på norsk                2/1/2010 6/30/2011 170900 BANGSTAD, SINDRE Bidrag
121252                             1/1/2007 12/31/2010 180100 Urban Youth in
      177712/V10 - Fengshu Liu - Negotiating Identity in the internet Age: The case ofLIU, FENGSHU today'sBidrag  China
142927   180012/V10 Humaniorastudier i pedagogikk      5/1/2007 9/30/2010 180100 LØVLIE, LARS         Bidrag
142928   180024/V10 Learning trajectories in knowledge economies 1/31/2011 180100 JENSEN, KAREN
                                7/1/2007                        Bidrag
143166                             1/1/2009 6/30/2013 180100 ERSTAD, OLA
      191228/V10 Local Literacies and community spaces - Investigating transactions and transfers in the.... Bidrag
143266   197901/S20-Educational theory about society' educational 9/30/2011 180100 STAFSENG, OLA
                                4/1/2010                        Bidrag
143304                            12/1/2009 6/30/2011 180100 MAASEN, PETER
      197652/S20-Higher Education and Professional Learning:                           Bidrag
143320                             1/1/2010 6/30/2013 180100 BRÅTEN, IVAR
      196792/V10-Multiple-Documents Literacy:Understanding,                            Bidrag
190526   Elev-Forsk. Kunnskapsbygging med digitale medier  3/1/2009 1/31/2012 180100 ERSTAD, OLA          Bidrag
200702   09/1887-2/TJ-Space2cre8 brukerstyrt medieproduksjon blant 2/28/2011 180100 ERSTAD, OLA
                                4/1/2010                        Bidrag
204804                            evaluering 10/31/2010 i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet, del
      Kunnskapsløftet - evaluering - Forskningsbasert 10/1/2007 av reformen 180100 DALE, ERLING LARS Oppdrag I.1 Analyse av reformens forutsetninger
205265   SVEIN EGIL VESTRE, LØNNSMIDLER           1/1/1998 1/31/2011 180100 VESTRE, SVEIN EGIL Bidrag
205360   249 21 Lieberg SIGMUND LIEBERG - LØNNSMIDLER M.M. 1/31/2011 180100 LIEBERG, SIGMUND Bidrag
                                1/1/2000
211306                             and South 7/31/2013 180100 BROCK UTNE, BIRGIT Bidrag
      LOITASA II - Language of instruction in Tanzania 1/1/2007 Africa
211339                             Programmes in Higher Education Studies
      Strengthen and Deliver Cooperative Master Level 1/1/2007 6/30/2011 180100 MAASSEN, PETER          Bidrag
220085   PITRO - PFI. (Underprosj.av 220074)        12/1/2009 6/30/2011 180100 BROCK UTNE, BIRGIT Oppdrag
280065                             1/1/2009 12/31/2010 180100 ØZERK, KAMIL         Oppdrag
      Osloprosjektet - Tilpasset norskopplæring med felles læreplan i norsk-likeverdig opplæring i praksis (gml 250647)
657012   ERASMUS MUNDUS                  10/1/2004 12/31/2010 180100 MAASSEN, PETER        Bidrag
657026                             into forms of individual career GRØNNING, & continuing vocational training
      Follow-up on the Copenhagen process: Research 5/1/2008 12/31/2010 180100 development TERJE         Bidrag
657031   MODERN-European Platform Higher Education Modernisation9/30/2012 180100 MAASSEN, PETER
                                6/1/2009                        Bidrag
657032   502143-LLP-1-2009-AT-ERASMUS-ECDSP. Master Degree in 9/30/2012 180100 STAFSENG, OLA
                               12/1/2009                         Bidrag
690262   Sace2cre8                      9/1/2009 12/31/2010 180100 STAFSENG, OLA        Bidrag
690266   NORPOL - Polish Higher Educ.and the Europ.Higher 10/1/2009 8/31/2011 180100 MAASEN, PETER         Bidrag
143354   200925/V11 - L E Mobilitetsstipend, U Rindal    3/1/2010 12/31/2011 180200 (MANGLER VERDI)       Bidrag
143358   197582/S20 NFR - LIMM - Linking Micro and Macro Data.... 8/31/2011 180200 ROE, ASTRID
                                3/1/2010                        Bidrag
200486                             8/1/2005 12/31/2010 180200 MØLLER,
      228KU NettOvergr NETTVERK FOR KOMPETANSEUTVIKL. FOR LÆRERE/SKOLELEDERE ...JORUNN              Bidrag
200547   International Civic and Citizenship Study     11/1/2006 7/31/2011 180200 MIKKELSEN, ROLF        Bidrag
200591   Veiledning av nyutdannede lærere          9/1/2007 12/31/2010 180200 DAHL, ANNE KRISTIN Bidrag
200623   Programme for international student assesment 2009 1/1/2008 6/30/2012 180200 KJÆRNSLI, MARIT        Bidrag
200690   Utviklingsarbeid - Mentor for nyutdannede lærere1/1/2009 4/30/2011 180200 KNUDSEN, GEIR
                               1                             Bidrag
200699   TIMSS 2011                     2/1/2010 6/30/2014 180200 GRØNMO, LIV SISSEL Bidrag
200713   Nettverk for skoleledelse 2010           7/1/2010 12/31/2011 180200 OTTESEN, ELI         Bidrag
             Side 22/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder    Inntektskategori
200722   Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere 2010/2011 12/31/2011 180200 DAHL, ANNE KRISTIN Bidrag
                                6/30/2010
200723   Veiledning av nyutdannede lærere 2010        7/2/2010 12/31/2011 180200 KNUDSEN, GEIR      Bidrag
204717   Nasj Prøve Lesing                  1/1/2003 6/30/2011 180200 NARVHUS, EVA       Oppdrag
204763   nasjonale prøver - Evaluering av nasjonale prøver7/1/2005 6/30/2011 180200 LIE, SVEIN          Oppdrag
204772   TIMSS 2007                      8/1/2005 12/31/2010 180200 GRØNMO, LIV SISSEL Oppdrag
204791                            12/15/2006 7/31/2013 180200 LIE, SVEIN
      Kartleggingsprøver i regning og tallforståelse, trinn 2                         Oppdrag
204828   Kartleggingsprøver i regning 3. trinn og VG1     7/1/2009 12/31/2014 180200 ALSETH, BJØRNAR     Oppdrag
204841   Rektorskolen                    12/1/2009 3/31/2015 180200 AAS, MARIT        Oppdrag
211295   Nasjonale prøver i matte             12/15/2006 7/31/2011 180200 PEDERSEN, VIVI      Bidrag
250213   Skolelederdagene 2010FMOA              12/1/2007 12/31/2010 180200 OTTESEN, ELI      Bidrag
250700   Teach First Norway 2010               7/1/2010 2/29/2012 180200 PEDERSEN, VIVI      Bidrag
280079   Lederutvikling Øvre Romerike (gml 250669)      1/1/2009 6/30/2011 180200 MØLLER, JORUNN      Oppdrag
280080   Lederutvikling Stavanger (gml 250670)        1/1/2009 6/30/2011 180200 OTTESEN, ELI       Oppdrag
280114   Trekkordning - evaluering av eksamen i Oslo     2/1/2010 8/31/2010 180200 TURMO, ARE        Oppdrag
430165   Skolelederdagene 2010                3/1/2010 6/30/2011 180200 VENNEBO, KIRSTEN Oppdrag
480000                             1/1/2009 12/31/2011 180200 MØLLER, JORUNN     Oppdrag
      FIRE - Forvaltningsnivåenes og instotusjonenes rolle-en forskningsbasert evaluering av kunnskapsløftet (gml 460734)
650008   SIS-CT-2008-217725 MINDTHE GAP           10/1/2008 12/31/2011 180200 JORDE, DORIS      Bidrag
650023   S-Team 234870 FP7-Science-in-society-2008-3 6/1/2009 5/31/2013 180200 JORDE, DORIS           Bidrag
650031   InnoMathEd - 141831-2008 - Innovations in Mathematics 12/31/2011 180200 GJONE, GUNNAR
                                11/1/2009                      Bidrag
121286   191230/V10 Preventing Literacy Failure in Children at Risk 6/30/2012 180300 MELBYE-LERVÅG, MONICA
                                1/1/2009                      Bidrag
143061                             2/1/2008 Language Disorders in Children
      185459/V10 The Natuare and Development of Language and6/30/2012 180300 HAGTVET, BENTE E. Bidrag
143327   200911/V11 Leiv Eiriksson mobilitetsprogram 2010 /1/2010 6/30/2011 180300 DUESUND, LIV
                                2                         Bidrag
143331   196772 Attentive glimpse as retrieval associate 2/1/2010 7/31/2013 180300 GRAVEN, TORØ TEIGUM      Bidrag
200562   Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling 1/1/2007 6/30/2011 180300 DALEN, MONICA        Bidrag
200687   Hørselstesting CLL                 11/1/2009 12/31/2010 180300 FALKENBERG, EVA-SIGNE  Bidrag
200698   Økningen i tilmeldte til barnevernet         1/1/2010 10/31/2013 180300 DUESUND, LIV      Bidrag
200711   Språkutvikling hos barn med Downs syndrom      7/1/2010 6/30/2011 180300 (MANGLER VERDI)     Bidrag
205417                             12/1/2007 6/30/2012 Children.
      The Nature and Development of Language and Communication Skills in 180300 HAGTVET, BENTE E. Bidrag
211252   Development towards the Inclusive School-Research-Capacity building 180300 JOHNSEN, BERIT H. Bidrag
                                5/1/2006 8/30/2010
211319                              children 6/30/2012 180300 WORMNÆS,
      NUFU - Capacity building in teacher education for1/1/2007 with disabilities and special needs SIRI   Bidrag
211419                             8/1/2008 6/30/2012 180300 DUESUND, LIV
      Education, Sociology, Psychology, Business, Engineering, Energy                     Bidrag
220084   PITRO ISP - underprosjekt til 220074        12/1/2009 6/30/2011 180300 WORMNÆS, SIRI      Oppdrag
220097   Deaf Education and Sign Language           6/1/2010 6/30/2011 180300 VONEN, ARNFINN      Oppdrag
280106   EVU Språk- og leseveileder             10/1/2009 12/31/2010 180300 FROST, JØRGEN      Oppdrag
280113   Frikjøp av Liv Heidi Mjelve            12/31/2009 6/30/2011 180300 MJELVE, LIV HEIDI     Oppdrag
657025   Intercultural education               3/1/2008 12/31/2010 180300 HOLMBERG, JORUN Bidrag
142654                              perspectives on digital storytelling among youth)
      171355 V10 - MEDIATIZED STORIES (Medidation 1/1/2006 12/31/2011 180400 LUNDBY, KNUT           Bidrag
143228                             6/1/2009 4/30/2014 180400 LUDVIGSEN, STEN
      193011/S10 CONTACT: Communicating Organizations in Networks of Art and Culture Technologies       Bidrag
200694   Sansetap.no                     12/1/2009 6/30/2012 180400 SKAAR, BJØRN       Bidrag
211523   ICT Experiments in Norwegian Educational research  8/1/2010 6/30/2011 180400 (MANGLER VERDI)     Bidrag
460927   A-HUS                        8/1/2009 6/30/2011 180400 MOEN, ANNE        Bidrag
480020   Abelpris2010                     4/1/2010 9/30/2010 180400 PETTREM, YVONNE     Oppdrag
640361   KP-Lab - Developing Knowledge Practices Laboratory  9/1/2005 1/31/2011 180400 MØRCH, ANDERS      Bidrag
650000   Science Created by You                2/1/2008 3/31/2013 180400 KLUGE, ANDERS      Bidrag
657018   gRig - 2006-1104/001-001 CLT CA21          5/1/2007 12/31/2010 180400 MORRISON, ANDREW Bidrag
143273   190053/V10 NATED                   8/1/2009 3/31/2017 180600 LUDVIGSEN, STEN     Bidrag
143336   199686/V20 Forskningssatsning i arkeologi ved 2/1/2010 6/30/2013 270001 GLØRSTAD, HÅKON Bidrag
211463   OM-AV-FOR mangfoldige museumsbrukere         4/1/2009 5/31/2014 270003 MIKKELSEN, EGIL     Bidrag
121300                              fangstmarker
      195424/V10 - Mangfold og variasjon i Sør-Norges 2/1/2010 8/31/2013 271000 SOLLI, BRIT          Bidrag
211487   Utlån: VFM, Hverdagsliv i middelalderen       10/1/2009 2/28/2014 271000 IVERSEN, FRODE      Bidrag
211488   Utlån: Nordøsterdalsmuseet, Forsteinede øyeblikk  10/1/2009 8/31/2010 271000 IVERSEN, FRODE      Bidrag
250684                             1/1/2009 6/30/2014 (jernalder)
      Utlån fra KHM: Utlån: Midgard historisk senter, "Veien gjennom Vestfold271000 IVERSEN, FRODE      Bidrag
250685                             1/1/2009 leker i jernalder/middelalder"
      Utlån fra KHM: Midtgård historisk senter, "Livet leker-spill og 6/30/2014 271000 IVERSEN, FRODE     Bidrag
250686                             1/1/2009 8/31/2010 271000
      Utlån fra KHM: VAFK, Listamuseet, "Neolitisering og fremvekst av høvdingmakt" IVERSEN, FRODE      Bidrag
250687                             1/1/2009 6/30/2014 271000 IVERSEN, FRODE
      Utlån fra KHM: VAFK, Vest-Agder museet, "Vikinger i grenseland"                     Bidrag
250690   Utlån: Åseral k, Folkevandringstid i indre Agder 7/1/2009 2/28/2015 271000 (MANGLER VERDI)       Bidrag
250691   Utlån: Søgne k, "De første menneskene"        7/1/2009 5/31/2015 271000 (MANGLER VERDI)     Bidrag
250692   Utlån: Larvik Museum, Veien gjennom Vestfold/Kaupang 7/1/2009 5/31/2017 271000 SPANGEN, MARTE      Bidrag
250695   Juvfonna 2009                    11/1/2009 4/30/2014 271000 WANGEN, VIVIAN      Bidrag
280125   Utlån Trøgstad Kommune                7/1/2010 6/30/2012 271000 SPANGEN, MARTE      Oppdrag
460840   Gokstad revitalisert                 7/1/2008 4/30/2018 271000 IVERSEN, FRODE      Bidrag
657036   HERA CRP TAP                     6/1/2010 5/31/2014 271000 IVERSEN, FRODE      Bidrag
690243                             8/1/2008 1/31/2019 271000 BILL, JAN
      Dendrokronologisk bestemmelse ved hjælp af computerrøntgentomografi                   Bidrag
142935   178777/v20 - Structure and history          5/1/2007 4/30/2012 272000 GLØRSTAD, HÅKON Bidrag
190533   190044/S30 DYLAN konsortie              7/1/2009 4/30/2016 272000 KALLHOVD, KARL      Bidrag
200616   Faglig program                   12/1/2007 8/31/2030 272000 KALLHOVD, KARL      Bidrag
200617   Hov, Lillehammer kommune              12/1/2007 6/30/2013 272000 KALLHOVD, KARL      Bidrag
200618   Aursjøen                      12/1/2007 6/30/2012 272000 BERG-HANSEN, INGER BidragMARIE
200619   Odberg nordre                    12/1/2007 5/31/2013 272000 MARTENS, JES       Bidrag
200620   Askeladden                     12/1/2007 6/30/2012 272000 KALLHOVD, KARL      Bidrag
200646   Vassdragsundersøkelser fas 1            11/1/2008 4/30/2026 272000 KALLHOVD, KARL      Bidrag
200706   Bergkunst 2010                    5/1/2010 12/31/2010 272000 VOGT, DAVID       Bidrag
204755   Klov Gråfjell - formidlingsprosjekt for elever i grunnskolen 12/31/2010 272000 STENE, KATHRINE
                                4/1/2005                      Oppdrag
204760   Slagendalen - Reguleringsplan for gang- og sykkelveger i Slagendalen 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
                                5/1/2005 8/30/2010                 MARIE
204800   Linnomstien, Tønsberg kommune            8/1/2007 5/31/2011 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN  Oppdrag
204802   Krøsshaugen, Kolstad nordre, Øystre Slidre kommune  9/1/2007 8/30/2010 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
204813   Skøyen nordre, Oslo                 5/1/2008 4/30/2016 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.  Oppdrag
204822   Lusæter                       4/1/2009 3/31/2013 272000 BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
            Side 23/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Gyldig fra  Gyldig til Sted Prosjektleder   Inntektskategori
204823   Lippestad, 38/1, Hobøl kommune          4/1/2009 9/30/2013 272000 NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
204824   Lunaveien 5                    4/1/2009 3/31/2015 272000 MARTENS, JES    Oppdrag
204826   Hemstad Østre                                         MARIE
                               6/1/2009 5/31/2013 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
204829   Hveem nordøstre                  8/1/2009 2/28/2014 272000 SKOGSFJORD, ANNE Oppdrag
204830   Kårbolig på Hove                                        Oppdrag
                               9/1/2009 2/28/2014 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN
204831   L.P Wettresvei 9                 9/1/2009 2/28/2014 272000 DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
204832   Skijordet                     9/1/2009 2/28/2014 272000 DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
204836   Hovin østre                   10/1/2009 10/31/2013 272000 DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
204837   Ny driftsbygning på Foss                                    Oppdrag
                              11/1/2009 4/30/2014 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN
204838   Marumveien 41                  11/1/2009 9/30/2013 272000 MARTENS, JES    Oppdrag
204842   Tverdalen-sikringsgravning            12/1/2009 3/31/2014 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
204843   Reguleringsplan for E39 Lene trafikksikkerhet                         Oppdrag
                               4/1/2010 6/30/2011 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.
204844   Trosterud                                           MARIE
                               5/1/2010 6/30/2011 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
204845   Hågganviksteinen                                        Oppdrag
                               5/1/2010 6/30/2011 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.
204846   Etablering av bolig i Korsveien 19        5/1/2010 6/30/2011 272000 DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
204847   Våningshus på Them                                       Oppdrag
                               7/1/2010 6/30/2011 272000 LONAAS, OLE CHRISTIAN
204848   Fagerli                      7/1/2010 6/30/2011 272000 MARTENS, JES    Oppdrag
204849   RV Sør Odal-Kongsvinger                                    MARIE
                               7/1/2010 6/30/2011 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
204852   Seberg II, gravfelt, §11b             8/1/2010 6/30/2012 272000 BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
211375   Gråfjell. Pop.vit.bok.              1/1/2006 8/30/2010 272000 STENE, KATHRINE  Bidrag
211474   Rensenn                      9/1/2009 2/28/2013 272000 BERSTØL, JOSTEIN  Bidrag
211496   Helleristninger i Østfold; bokutgivelse     12/1/2009 4/30/2014 272000 VOGT, DAVID    Bidrag
220005   Robsrud, Lørenskog (gml 210715)          1/1/2009 5/31/2011 272000 HELLIKSEN, WENCHE Oppdrag
220007                            1/1/2009 8/30/2010 272000 ROLFSEN, PERRY   Oppdrag
      KlovRA Fylkesv164 ARKEOLOGISK US MHP RAs DISPENSASJ. FRA KULTURMINNELOVENS AUTOMATISKE FREDNING AV MINNER: FYLKESVEI 164 ANMELDELSE 406
220009   Klov Ra Rf Gråfjell (gml 211052)         1/1/2009 8/30/2010 272000 STENE, KATHRINE  Oppdrag
220014   Gråfj eu Rena Elv - Gråfjell-Rena Elv (gml 211154) /1/2009 8/31/2011 272000 STENE, KATHRINE
                               1                      Oppdrag
220021                            1/1/2009 211255)
      Etablering av jordgravd høyspentkabel i Karlborgveien (gml 12/31/2010 272000 JAKSLAND, LASSE  Oppdrag
220031   E6 Hovinmoen- Dal, Ullensaker k. (gml 211278) 1/1/2009 8/30/2010 272000 SIMONSEN, MARGRETE F. Oppdrag
220034   E18 - SKY - Telemark grense (gml 211329)     1/1/2009 8/31/2012 272000 JAKSLAND, LASSE  Oppdrag
220035   Riksvei 9, Ose nord- Tveit sør (gml 211332)                          Oppdrag
                               1/1/2009 8/31/2011 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN
220039   Fylkesvei 168, Løten kommune (211345)                             MARIE
                               1/1/2009 8/30/2010 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
220044                            1/1/2009 4/30/2013 272000 JAKSLAND, LASSE
      E-18, parsell, Vestfold grense- Langangen (gml 211398)                     Oppdrag
220047   Danebo, E-18, Lie Larvik Kommune (gml 211412)1/1/2009 4/30/2017 272000 MARTENS, JES      Oppdrag
220051   Fv44 Dæhlengutua, Gran kommune (gml 211430)1/1/2009 4/30/2015 272000 LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
220052                            1/1/2009 4/30/2016 272000
      Hauglifjell_Asak mellom, hovedvannledning, Skedsmo kommune (gml 211432) LØNAAS, OLE CHRISTIAN Oppdrag
220055   Brandsrud vestre, Eidsberg komm (gml 211438) 1/1/2009 4/30/2018 272000 NYBRUGET, PER OSCAR   Oppdrag
220059   E18 Gulli-Langåker                3/1/2009 5/31/2018 272000 GJERPE, LARS ERIK Oppdrag
220060   Rv 7 Ramsrud-kjeldsbergsvingene, Ringerike    5/1/2009 11/30/2013 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
220062   Romundgard                    5/1/2009 5/31/2014 272000 LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
220063   Ås kirkegård II - Norderås            6/1/2009 10/31/2013 272000 DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
220065   E6 Dal-Minnesund                                        Oppdrag
                               6/1/2009 5/31/2018 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.
220067   Kjellbergveien                  6/1/2009 10/31/2015 272000 MARTENS, JES   Oppdrag
220068   Dorr, Eidsvoll                                         Oppdrag
                               6/1/2009 9/30/2013 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.
220069   RV222, Sannervegen-Ottestad kirke                               Oppdrag
                               6/1/2009 9/30/2014 272000 LØNAAS, OLE CHRISTIAN
220071   Fv501 Carsten Ankersveg-Vestvangen                               Oppdrag
                               8/1/2009 9/30/2014 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.
220073   FV 155 Vardal                                         Oppdrag
                               8/1/2009 2/28/2015 272000 LONAAS, OLE CHRISTIAN
220075   E39 Tangvall-Storenes, Klepland                                Oppdrag
                               8/1/2009 9/30/2014 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.
220077   E39 Fardal-Osestad                10/1/2009 5/31/2015 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
220082   Høyspentkabler-Røyse, Fase 2           11/1/2009 4/30/2014 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
220094                            fangstmarker
      195424/V10 - Mangfold og variasjon i Sør-Norges 2/1/2010 7/31/2011 272000 DAMLIEN, HEGE    Oppdrag
220096                            6/1/2010 6/30/2011 272000 LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
      Reguleringsplan for fv 269 Rudi-Volbu, østre Slidre Kommune
220099   RV 20, Kløfta Bru - Flissundet bru                               MARIE
                               6/1/2010 6/30/2011 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
220100   Vestfoldbanen parsell Vestfold grense - Porsgrunn 7/1/2010 6/30/2014 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
220101   Brandbu Sentrum                  7/1/2010 6/30/2011 272000 LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
220102   Ny trase for E18 Melleby - Askim grense      8/1/2010 1/31/2011 272000 MARTENS, JES    Oppdrag
280000                            1/1/2009 4/30/2013 272000 KALLHOVD, KARL
      MINDRE ARKEOLOGISKE KOMM OPPDRAG - 42600 (gml 250055)                     Oppdrag
280001   VEIEN KULTURMINNEPARK, BUSKERUD - LGu (gml 250060)1/1/2009 11/30/2011 272000 GUSTAFSON, LIL  Oppdrag
280003                            MINDRE 4/30/2013 272000 KALLHOVD, KARL   Oppdrag
      KommKultMForvSmå DIV. (FYLKES)KOMMUNALE1/1/2009 PROSJEKT INNEN KULTURMINNEFORVALTNING (gml 250120)
280006                            1/1/2009 11/30/2010 KULTURMINNEFORVALTNING (gml 250141)
      KommKulMForvSaml MINDRE (FYLKES)KOMMUNALE PROSJEKT INNEN 272000 KALLHOVD, KARL         Oppdrag
280013   KlovRanslagenkir (gml 250181)           1/1/2009 12/31/2010 272000 STENE, KATHRINE  Oppdrag
280019   Rud/Hauger idrettspark, Bærum kommune (gml 250192)                       Oppdrag
                               1/1/2009 8/31/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.
280025   Røyrvikåsen, Hovden, Bykle kommune (gml 250199)  1/1/2009 2/28/2011 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
280027   Narvestadsveien, Sarpsborg kommune (gml 250201)  1/1/2009 4/30/2011 272000 NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
280029   Beitostølen, Øystre Slidre kom. (gml 250203)   1/1/2009 8/30/2010 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
280030                            1/1/2009 8/30/2010 272000 BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
      Norderhovskogen, Brenneriroa, Løten kom (gml 250205)
280037                            1/1/2009 8/30/2010 272000 LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
      Beitohagin, Beito, Øystre Slidre kommune (gml 250216)
280040   Ekeberg hovedgård, Oslo (gml 250220)       1/1/2009 8/30/2010 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
280044   Staver-Bryn, Bærum kommune (gml 250225)                            MARIE
                               1/1/2009 4/30/2018 272000 BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
280047   Fjær kirke, Grimstad kommune (gml 250230)     1/1/2009 8/30/2010 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
280048   Rue-Lien, Isungset, Hol kommune (gml 250231) 1/1/2009 8/30/2010 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
280050   Solhauglie, Hove, Øystre Slidre kom.(gml 250233)1/1/2009 4/30/2015 272000 BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
280052   Berge øvre, Lyngdal kommune (gml 250235)                            Oppdrag
                               1/1/2009 8/30/2010 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.
280062                             250639)
      KRAKERUD - Hovedledningsanlegg-Krakerud (gml1/1/2009 12/31/2010 272000 HANSEN, INGER M. BERG  Oppdrag
280073   Ambjørnrød, Fredrikstad kommune (gml 250661) 1/1/2009 12/31/2010 272000 JAKSLAND, LASSE    Oppdrag
280077                            1/1/2009 (gml 250666)
      Sørvald bo- og behandlingssenter, Sørvald, Sørum kommune 4/30/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.Oppdrag
280081   Rudshøgda, Ringsaker kommune (gml 250671) 1/1/2009 4/30/2016 272000 MARTENS, JES        Oppdrag
280093   Kulturkriminalitet-Bjørnum, Sandefjord kommune 3/1/2009 4/30/2014 272000 ROLFSEN, PERRY    Oppdrag
280094   Gimle gård, Agder naturmuseum og Spicheren 3/1/2009 5/31/2015 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.   Oppdrag
             Side 24/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                  Gyldig fra Gyldig til Sted  Prosjektleder   Inntektskategori
280097   Kirkenær skole                  4/1/2009 10/31/2013 272000            MARIE
                                             BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
280099   Kulturkriminalitet: Svinesund, Halden kommune 5/1/2009 10/31/2029 272000    ROLFSEN, PERRY   Oppdrag
280100   Kulturkriminalitet: Solum prestegård       6/1/2009 6/30/2019 272000   ROLFSEN, PERRY   Oppdrag
280101   Høllevegen-Vaglen, Fv160             6/1/2009 5/31/2014 272000            Oppdrag
                                             GLØRSTAD, ZANETTE T.
280103   Gvammen, 197/3.28                7/1/2009 5/31/2014 272000   GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
280104   Viksenga-Svensrud, Hole kommune         7/1/2009 4/30/2013 272000   GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
280107   Askim kirkegård                 10/1/2009 9/30/2016 272000   NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
280108   Linflåa idrettsplass              10/1/2009 9/30/2013 272000            Oppdrag
                                             LØNAAS, OLE CHRISTIAN
280110   Skoklefall barnehage              11/1/2009 3/31/2014 272000   DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
280115   Semsveien GSV                  3/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
280116   Lambertseter idrettsanlegg            4/1/2010 6/30/2011 272000   DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
280117   Røyse skole                   4/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             LONAAS, OLE CHRISTIAN
280118   38770 Hvan videregående skole - golfbane     5/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
280119                           5/1/2010 6/30/2011 272000
      Reguleringsplan for sanering av planoverganger Øyovegen og           GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
280120   Askim Kirkegård                 5/1/2010 6/30/2011 272000   NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
280121   Åmothaugen/Ormetjønn               6/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             GLØRSTAD, ZANETTE T.
280122   Jahrenveien                   6/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             GLØRSTAD, ZANETTE T.
280123   Reguleringsplan for Valaskjold -Trompeten    7/1/2010 6/30/2011 272000   NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
280126   Tingberg Industriområdet             7/1/2010 6/30/2011 272000   LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
280127   Myhre grustak                  7/1/2010 6/30/2011 272000   LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
280128   Sole Skog IV                   8/1/2010 12/31/2011 272000  SKOGSFJORD, ANNE Oppdrag
280129   Innbygda vannverk Sør              8/1/2010 6/30/2011 272000   BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
420909   Ås, Ullensaker kommune              6/1/2008 4/30/2015 272000   ROLFSEN, PERRY   Bidrag
430018   Reguleringsplan for Nordre Moer (gml 420706) 1/1/2009 8/30/2010 272000              Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430022                            mot Breive (gml 420714)
      Hovden Skisenter - Utvidelse av Hovden skisenter1/1/2009 11/30/2010 272000   KALLHOVD, KARL   Oppdrag
430024   Husjordet/Sletta (gml 420719)          1/1/2009 12/31/2010 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430034   Askjum - Kabelgrøfting på Skuterud og Askjum (gml 420745)8/30/2010 272000
                              1/1/2009                     Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430044   Samdriftsfjøs på Tollerud, Eidsvoll (gml 420777) 1/1/2009 8/30/2010 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430059   Kjørbo magasinleir, Bærum kommune (gml 420804)  1/1/2009 7/31/2011 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430078   Granli, Sand, Ullensaker kommune (gml 420843) 1/1/2009 8/30/2010 272000              Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430079                           1/1/2009 8/30/2010 272000
      Rygge Sivile Lufthavn, Vold, Gipsen, Rygge kom (gml 420845)          NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
430080   Øvre Ålsåsen, Ål kom. (gml 420846)        1/1/2009 2/28/2011 272000   GUSTAFSON, LIL   Oppdrag
430081   Frydenlund gård, Lier kommune (gml 420847) 1/1/2009 8/30/2010 272000      GUSTAFSON, LIL   Oppdrag
430086   Røykenvik, Rossum, Gran kommune (gml 420856) /1/2009 8/30/2010 272000
                              1               LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
430089   Sørås gård, Ås kommune (gml 420860)       1/1/2009 4/30/2011 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430090   Haga gård, Ås kommune (gml 420861)        1/1/2009 8/30/2010 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430092   Sløgjajuvet, Haugen, Sigdal kommune (gml 420866) 1/1/2009 8/30/2010 272000   BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
430095                           1/1/2009 8/30/2010 272000
      Haglebu skiheiser, Rugland, Sigdal kom. (gml 420873)              BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
430101   Høgslund, Skedsmo kommune (gml 420894)      1/1/2009 4/30/2014 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430102   Nordre Finstad gård (gml 420900)         1/1/2009 8/30/2010 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430104   Hvitsten-Strandåsen (gml 420902)         1/1/2009 2/28/2015 272000            MARIE
                                             BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
430106                           1/1/2009 4/30/2014 272000
      Ringsaker prestegård, Ringsaker kommune (gml 420910)              RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
430108   Røykenvika II, Råssumsgutua, Gran kommune (gml 420913) 4/30/2015 272000
                              1/1/2009           RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
430109                           1/1/2009 8/30/2010 272000
      Kvitfjell vest. Tullien, Ringebu kommune (gml 420914)             BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
430115   Tassåsen, Elverum kommune (gml 420921)      1/1/2009 8/30/2010 272000   RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
430116   Sjømoen, Råholt, Eidsvoll kom. (gml 420922)   1/1/2009 8/30/2010 272000   BERGSTØL, JOSTEIN Oppdrag
430118                           1/1/2009 8/30/2010 272000
      Sorenskrivergården, Vestby søndre, Sørum kom. (gml 420928)                    Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430119   Isi miljøpark, Bærum kommune (gml 420929)    1/1/2009 8/30/2010 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430121   Røyse-Kabling, Hole kommune (gml 420932)     1/1/2009 4/30/2018 272000   RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
430122                           1/1/2009 4/30/2011 272000
      Kjørkåsen - Reguleringsplan for Kjørkåsen (420724) (gml 420933)                  MARIE
                                             BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
430128   Slyngveien 17, Oslo kommune (gml 420949)     1/1/2009 4/30/2017 272000   ÅSTVEIT, LEIF INGE Oppdrag
430132   Glemmen vestre                  3/1/2009 6/30/2017 272000   MIKKELSEN, EGIL  Oppdrag
430133   Bakkenteigen, Høgskolen i Vestfold        4/1/2009 5/31/2013 272000   MARTENS, JES    Oppdrag
430134   Hasleveien 58                  4/1/2009 3/31/2014 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430136   Sverstad søndre, Sandefjord           4/1/2009 10/31/2013 272000  MARTENS, JES    Oppdrag
430137   Sundet-Barmen, Risør               5/1/2009 10/31/2014 272000  GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
430138   Hamresanden Hotell, Kristiansand         5/1/2009 10/31/2013 272000  GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
430140   Søre Moen                    5/1/2009 8/31/2015 272000   GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
430144   Carl Kjelsens vei 71               6/1/2009 10/31/2013 272000            Oppdrag
                                             SIMONSEN, MARGRETE F.
430145   Lisætra 2                    6/1/2009 5/31/2014 272000   LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
430146   Kristianslund                  6/1/2009 11/30/2013 272000  LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
430148   Rønneberg industriområde-nordre del       6/1/2009 5/31/2013 272000   MARTENS, JES    Oppdrag
430150   Styri, området B2                8/1/2009 10/31/2014 272000  DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
430151   Hemsedal skisenter                8/1/2009 3/31/2014 272000   GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
430153   Dalan grustak                  9/1/2009 4/30/2014 272000   LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
430155   Nydyrking på Svenneby              10/1/2009 4/30/2014 272000            MARIE
                                             BERG-HANSEN, INGER Oppdrag
430156   Onsøy Pukkverk II                10/1/2009 9/30/2014 272000   NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
430162   Ånerud (Gml Drammensv 320)           12/1/2009 3/31/2014 272000   DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
430168   Barntjernmoen                  4/1/2010 6/30/2011 272000   DAMLIEN, HEGE   Oppdrag
430169   Dikeveien Nord                  4/1/2010 6/30/2012 272000   MARTENS, JES    Oppdrag
430170   Gonsgrinda                    5/1/2010 6/30/2011 272000   NYBRUGET, PER OSCAROppdrag
430173   Gjønnes Gård                   6/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             LØNAAS, OLE CHRISTIAN
430174   Reguleringsplan for Øytangen, Tverdalsøy     6/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             GLØRSTAD, ZANETTE T.
430175   Leiruttak på Rustad               6/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             LONAAS, OLE CHRISTIAN
430176   Beitostølen Helsesportsenter           6/1/2010 6/30/2011 272000   LARSEN, JAN HENNINGOppdrag
430177   Limijordet 2010                 6/1/2010 6/30/2011 272000            Oppdrag
                                             GLØRSTAD, ZANETTE T.
430178   Borsæmagasinet                  7/1/2010 6/30/2011 272000   SKOGSFJORD, ANNE Oppdrag
430179   Brattsberg - Sivert Urnes veg          7/1/2010 12/31/2011 272000            Oppdrag
                                             GLØRSTAD, ZANETTE T.
             Side 25/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra Gyldig til   Sted Prosjektleder   Inntektskategori
430180   Reguleringsplan for Kleivi Næringspark       7/1/2010 6/30/2011 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
430181   Nydyrking Vettestad                 7/1/2010 6/30/2011 272000 GLØRSTAD, HÅKON Oppdrag
430182   Fjellbø Hyttefelt                  7/1/2010 6/30/2011 272000 GLØRSTAD, ZANETTE T.  Oppdrag
430183   Gardermoen Næringspark               8/1/2010 6/30/2011 272000 DAMLIEN, HEGE      Oppdrag
480001                                   (gml 460736)
      Sørumsand idrettspark, Vestby nordre, Sørumsand kommune8/30/2010 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.
                                1/1/2009                     Oppdrag
480003   Åslia, Nannestad kommune (gml 460818)        1/1/2009 4/30/2014 272000 RUNDBERGET, BERNT Oppdrag
480005   Bjørvika, Barcodetomtene B11 og B12. Oslo kommune. (gml 460841) 272000 KALLHOVD, KARL
                                1/1/2009 6/30/2013                Oppdrag
480008   Ullerøy kirke, Vestberg vestre, Sarpsborg kom. (gml 460860) 4/30/2016 272000 NYBRUGET, PER OSCAR
                                1/1/2009                     Oppdrag
480016   Husebybakken aktivitetspark , 29/115        8/1/2009 2/28/2014 272000 DAMLIEN, HEGE      Oppdrag
695008   Huseby                       8/1/2010 8/31/2011 272000 SIMONSEN, MARGRETE F.  Oppdrag
657037   HERA - CIM                     7/1/2010 5/31/2014 273000 FUGLERUD, ØIVIND Bidrag
143302   195335/V30 DDAMA: Digitization and Dissemination of11/1/2009 4/30/2014 274000 MATLAND, SUSAN     Bidrag
200689   Satellittdata                   11/1/2009 10/31/2013 274000 SAMDAL, MAGNE     Bidrag
204701   Kons Fornminner RA                 1/1/2003 12/31/2015 275000 (MANGLER VERDI)    Oppdrag
220002   KONSERVERINGS-OPPDRAG (Statl) - 44604 K (gml 210328)12/31/2020 275000 (MANGLER VERDI)
                                1/1/2009                     Oppdrag
250228   Fonnfunn Oppland                  7/1/2008 4/30/2018 275000 SOMMER-LARSEN, ANNE   Bidrag
430009                             NEDRE 12/31/2010 (gml 420642)
      GsTønsberg 22453-GJENSTANDSMATERIALE FRA1/1/2009LANGGATE 40275000 VIBE MÜLLER, INGER HELENE      Oppdrag
460798   E-18 Senketunnelen                 2/1/2008 4/30/2013 275000 VELEDER, MARIANNE Bidrag
480013   Nedre Langgate 43, Tønsberg             4/1/2009 8/31/2013 275000 VELEDER, MARIANNE Oppdrag
480014   Arups Gate, Oslo                  4/1/2009 9/30/2013 275000 SOLLI, BRIT       Oppdrag
480022   Fjernvarmeprosjekt i Tønsberg, NIKU        10/1/2010 6/30/2012 275000 (MANGLER VERDI)     Oppdrag
142534                             3/1/2005 7/31/2011 280800 TIMDAL, EINAR
      168002 S30 - Global Biodiversity Information Facilty (GBIF)-Norwegian Node              Bidrag
142625                             1/1/2006 10/31/2010 280800 LIFJELD, JAN TERJE Bidrag
      170853 V40 - Sperm morphology and function in passerine birds
142635                             survive the last ice age in Scandinavia?
      170952 V40 - Did vascular plants and bryophytes 1/1/2006 12/31/2010 280800 BROCHMANN, CHRISTIAN    Bidrag
142858                             4/1/2007 12/31/2010 280800 NAKREM, HANS ARNE Bidrag
      180464/D15 Russland - Devonia - Carboniferous faunas,
143084                             8/1/2008 1/31/2013 280800 GUSAROV, VLADIMIR objective evaluation of endangered status
      183318/S30 Norwegian insect red lists 2010 and 2015: optimising the use of species occurence data for Bidrag
143180                             2/1/2009 6/30/2013 280800 permafrost
      191627/v40 - Reconstruction of past ecosystems by barcoding DNA preserved in BROCHMANN, CHRISTIAN   Bidrag
143284                             9/1/2009 8/31/2010 280800 PEDERSEN, ODDVAR Bidrag
      Underprosjekt til 142534 Artskart_Botanikk-Karplanter
143291   Artskart-Fisk, ferskvann              10/1/2009 8/31/2010 280800 JOHNASEN, ARILD     Bidrag
143292   Artskart-Sommerfugler               10/1/2009 8/31/2010 280800 AARVIK, LEIF      Bidrag
143329   199713/V20 Forskerskole i Biosystematikk      2/1/2010 1/31/2012 280800 BROCHMANN, CHRISTIAN  Bidrag
143359   196554/V80 Sperm, speciation and promiscuity 3/1/2010 6/30/2014 280800 LIFJELD, JAN          Bidrag
190502                             9/1/2007 6/30/2011 280800 WIIG, ØYSTEIN      Bidrag
      Polar bear circumpolar health assessment in relation to toxicants and climate changing 175989/S30 (211361)
200440                             8/1/2004 12/31/2010 280800 BJUREKE, KRISTINA Bidrag
      kart biomangfold - Kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap
200474   Kartlegging rød (Kartlegging og overvåking...)   4/1/2005 12/31/2010 280800 ØKLAND, RUNE      Bidrag
200483                             7/1/2005 12/31/2010 280800
      L23/93 TOV 14 - Terrestrisk naturovervåking-vegetasjonsovervåking i SolhomfjellØKLAND, RUNE      Bidrag
200658                            12/1/2008 klimaendringer
      Hvordan vil vegetasjonssonene og seksjonene endre seg ved8/31/2010 280800 BAKKESTUEN, VAGAR Bidrag
200672                             7/1/2009 6/30/2011 280800 (MANGLER
      Naturtypeovervåkning-utarbeidelse av et faglig grunnlag for intensiv naturtypeovervåkning VERDI)   Bidrag
200673   Blodsugende knott og vassdragsreguleringer     6/1/2009 5/31/2012 280800 BRABRAND, ÅGE      Bidrag
200674                             6/1/2009 5/31/2012 280800 SALTVEIT, SVEIN
      Småkraft og småfisk; effekter på ørretbekker og virkning av avbøtende tiltak             Bidrag
200678   Overvåkning av radioaktivitet i Øvre Heimdalsvatn9/1/2009 9/30/2010 280800 BRITTAIN, JOHN       Bidrag
204781                             Agder
      Effektkontroll av vassdragskalking i Aust- og Vest 6/1/2006 7/31/2011 280800 SALTVEIT, SVEIN JAKOB  Oppdrag
204782   Effektkontroll vassdragskalking i Rogaland     6/1/2006 12/31/2010 280800 SALTVEIT, SVEIN JAKOB Oppdrag
204817                            10/1/2008 12/31/2010 280800 SALTVEIT, SVEIN
      Miljøvirkning av små kraftverk - vurdering av effekter på bunndyr                   Oppdrag
210249   SJØPATTEDYR (stat)                 12/1/1994 12/31/2010 280800 WIIG, ØYSTEIN     Bidrag
210951   PRO 39 02Zimbabwe BIODIVERSITY OF SOUTHERN AFRICA  1/1/2002 12/31/2010 280800 STEDJE, BRITA     Bidrag
211165                            12/1/2004 12/31/2010 280800 WIIG, ØYSTEIN
      Gen var hvalross - Genetisk variasjon hos hvalross fra Svalbard                    Bidrag
211231   Exp. 303 306 - Radiolarian studies on Expedition 303 and 306 Material 280800 BJØRKLUND, KJELL RASMUS
                                2/1/2006 12/31/2010                Bidrag
211233   Ny norsk naturtypeinndeling             2/1/2006 12/31/2010 280800 ØKLAND, RUNE HALVORSEN Bidrag
211344   AFROALP II                     6/1/2007 6/30/2012 280800 BROCHMANN, CHRISTIAN  Bidrag
211411   Artsnavnebasen - navnekomiteer           6/1/2008 12/31/2010 280800 BENDIKSEN, KATRIINABidrag
211446                            12/1/2008 12/31/2010 280800 MELUM, FRIDJOF
      Rødliste 2010 - lav, sommerfugl, veps, rettvinger, kakkerlakker og saksedyr              Bidrag
211482   Artskart-Hymenoptera: Evanioidea          10/1/2009 8/31/2010 280800 HANSEN, LARS OVE Bidrag
211483   Artskart-Coloptera og Diptera           10/1/2009 6/30/2011 280800 GUSAROV, VLADIMIR Bidrag
211495   Telephorales in Norway               12/1/2009 6/30/2012 280800 LARSSON, KARL-HENRIK  Bidrag
211502   Undersøkelse av utvalgte insektgrupper i Oslofjordområdet 6/30/2012 280800 SØLI, GEIR
                                1/1/2010                     Bidrag
211508   Norwegian Barcode og Life (NorBOL)         4/1/2010 11/30/2011 280800 LIFJELD, JAN      Bidrag
211512   Coleoptera: Curculionidae og Lathridiidae      6/1/2010 6/30/2011 280800 GUSAROV, VLADIMIR Bidrag
211519   Kartlegging av lecideoide lav i Norge        7/1/2010 12/31/2012 280800 TIMDAL, EINAR     Bidrag
220000   FLY/FUGL-KONTOR (gml 210053)            1/1/2009 12/31/2014 280800 AAS, CHRISTIAN     Oppdrag
220015                             1/1/2009 12/31/2010 280800 SALTVEIT, SVEIN
      KARTLEGGING LAKS ENNINGSDALSELVA 57101 S (gml 211177)                         Oppdrag
220016                             1/1/2009 12/31/2010 UNDERSØKELSER SULDALSVASSDRAGET (gml 211178)
      HK 001566 SULDAL KONSULENTOPPDRAG VEDR. FISKERIBIOLOGISKE280800 SALTVEIT,ISVEIN            Oppdrag
220076   Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Aursjømagasinet1/1/2009 6/30/2011 280800 SALTVEIT, SVEIN     Oppdrag
220078   Rødliste 2010-Karplanter              11/1/2009 12/31/2010 280800 ELVEN, REIDAR     Oppdrag
220079   PITRO III 2009-2012                11/1/2009 6/30/2011 280800 GUSAROV, VLADIMIR Oppdrag
220095   Løiten linje                    2/1/2010 6/30/2011 280800 SALTVEIT, SVEIN     Oppdrag
280004                             1/1/2009 9/30/2010 280800 (gml 250125)
      AkerHoffElv59698 BIOLOGISKE UNDERSØKELSER I AKERSELVA OG HOFFSELVASALTVEIT, SVEIN           Oppdrag
280005   TUNEFLUE I ÅGÅRDSELVA (gml 250133)         1/1/2009 12/31/2011 280800 SALTVEIT, SVEIN    Oppdrag
280086   Fiskeundersøkelser i Morsa-vassdraget (gml 250677) 1/1/2009 12/31/2011 280800 BRABRAND, ÅGE     Oppdrag
280087   Fiskeundersøkelser i Leirvassdraget (gml 250678)1/1/2009 12/31/2011 280800 BRABRAND, ÅGE       Oppdrag
280124   Kartlegging av dragehodeglansbiller         6/1/2010 6/30/2015 280800 SØLI, GEIR       Oppdrag
420493   NORLEX                       1/1/2001 12/31/2011 280800 GRADSTEIN, FELIX    Bidrag
420852   Geologic timescale                 6/1/2007 7/31/2011 280800 GRADSTEIN, FELIX    Bidrag
420958                             5/1/2009 6/30/2013 280800 (MANGLER VERDI)
      Bidrag til feltregistrering av norsk flora - Wischmann                        Bidrag
430000                             (gml 420365)
      NATURLIG REKRUTTERING TIL MAGASIN LF1 ÅB1/1/2009 12/31/2011 280800 BRABRAND, ÅGE           Oppdrag
430003                             1/1/2009 FORBINDELSE MED BRABRAND, TERSKEL Oppdrag
      FiBiUsPålsbufjord FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I12/31/2010 280800 BYGGING AVÅGE          I PÅLSBUFJORDEN (gml 420568)
430147                             6/1/2009 11/30/2011 280800 BRABRAND, ÅGE
      Numedalslågen/Bergsjø-fiskeribiologiske undersøkelser                         Oppdrag
430149   Rullestad-småkraftverk-biologiske undersøkelser 6/1/2009 12/31/2010 280800 SALTVEIT, SVEIN      Oppdrag
              Side 26/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                    Gyldig fra  Gyldig til  Sted Prosjektleder     Inntektskategori
430154                             9/1/2009 12/31/2011 280800 BRABRAND,
      Hurdalsørret 2000 FISKERIBIOLOGISKE UNDERSØKELSER I HURDALSSJØEN (var 300084) ÅGE             Oppdrag
430158   Effektiv bruk av substrat hos ungfisk        11/1/2009 6/30/2012 280800 BRABRAND, ÅGE       Oppdrag
430166   NVE-MBV Suksesskriterier               4/1/2010 11/30/2011 280800 SALTVEIT, SVEIN      Oppdrag
430167   Øglegraverne 2010                  4/1/2010 6/30/2011 280800 HURUM, JØRN        Oppdrag
430172   Bearbeidelse av prøver. RB              5/1/2010 10/31/2012 280800 SALTVEIT, SVEIN      Oppdrag
460662   Overvåking og registrering av insekter i Oslo, del 2- 2006 12/31/2010 280800 HANSEN, LARS OVE Bidrag
                                12/1/2005
460770   EnviDORR (211328)                  11/1/2007 6/30/2012 280800 SALTVEIT, SVEIN      Bidrag
460827   BIOCLASS-FRESH, 2008-2011 (190508)          6/1/2008 10/31/2012 280800 BRABRAND, ÅGE       Bidrag
460907   Environmental impacts of hydropeaking        4/1/2009 6/30/2013 280800 SALTVEIT, SVEIN      Bidrag
480002   HydroFish (gml 460774)                1/1/2009 12/31/2010 280800 BRABRAND, ÅGE       Oppdrag
640410                             1/1/2007 1/31/2014 in Europe
      Challenges in assessing forecasting biodiversity and ecosystem changes 280800 BROCHMANN, CHRISTIAN    Bidrag
690223   Novaya Zemlya                    5/1/2007 12/31/2010 280800 NAKREM, HANS ARNE Bidrag
690258   Molecular studies of Bowhead Whales         3/1/2009 6/30/2012 280800 WIIG, ØYSTEIN       Bidrag
121295                             10/1/2009 6/30/2013 290100 STØLEN, KRISTI ANNE Bidrag
      193710/S50 - The effect of migration and remittances on land
121297                             11/1/2009 6/30/2013 290100 STØLEN, KRISTI ANNE Bidrag
      193710/S50 - The effect of migration and remittances on land
143149   184795/V10 Sustainability for the 21st Century 12/1/2008 6/30/2012 290100 WITOSZEK, NINA         Bidrag
143156   Norwegian Latin America Research Network      12/1/2008 6/30/2011 290100 BULL, BENEDICTE      Bidrag
143170   151999/S30 Nettverk for Asiastudier (142575)     1/1/2009 6/30/2011 290100 BØCKMAN, HARALD Bidrag
143176   185745/S50 GLOBVAC                  2/1/2009 6/30/2012 290100 ROALKVAM, SIDSEL Bidrag
143234                             influence 6/30/2012 290100
      190769/S60 - Do customer information programs 6/1/2009 energy consumption?(MANGLER VERDI)         Bidrag
143254                             7/1/2009 7/31/2013 290100 STØLEN, KRISTI
      Bio-engineering multi-functional silvopastoral landscapes: A case study in Nicaragua 190134/V10 ANNE Bidrag
200515   Colombia                      12/1/2005 12/31/2011 290100 (MANGLER VERDI)      Bidrag
200659                             Group
      Secretariat for the Norwegian-Finnish Reference 12/1/2008 8/31/2010 290100 BANIK, DAN           Bidrag
211509                             4/1/2010 6/30/2011 290100 (MANGLER VERDI)
      Prosjektnr. 09/87 - Svalbardrøye som utgangspunkt for å forstå                      Bidrag
220091                             12/1/2009 6/30/2013 290100 MCNEILL, DESMOND
      Programme for institutional transformation, research and outreach 2009-2012- (Underprosj.av 220074) Oppdrag
460996   PESILA                        4/1/2010 6/30/2011 290100 (MANGLER VERDI)      Bidrag
640433                             12/1/2008 12/31/2010 290100 MCNEILL,
      Land Policies and their Impact on the Sustainable Development of Developing Countries DESMOND Bidrag
640436   MSCF-CT-2005-029888 China in the World Postgraduate 4/1/2010 6/30/2011 290100 BØCKMAN, HARALD Bidrag
211458   EILC-kurs for Erasmusstudenter            3/1/2009 8/31/2010 290700 VANNEBO, EINAR       Bidrag
460749   Sommerskole midler                  8/1/2007 10/31/2012 290700 (MANGLER VERDI)      Bidrag
695000   Scandinavian Urban Studies Term - 01332 (gml 690001)12/1/1994 1/31/2012 290700 VANNEBO, EINAR       Oppdrag
142778   175261/S10 Functional Genomics of Regulatory T cells11/1/2006 12/31/2010 290801 TASKEN, KJETIL      Bidrag
142976                             10/1/2007 3/31/2011 290801 TASKEN, KJETIL       chronic
      182926/V40 Targeting of a PKA-AKAP18d-phospholamban signalling complex in the heart as therapy forBidrag hearth failure
142977                              ligand-protein interactions
      182739/I40 Drug targeting of protein-protein and9/1/2007 3/31/2011 290801 TASKEN, KJETIL         Bidrag
143193                             3/1/2009 Health..
      191744/V40 Spatiotemporal Regulation of cAMP Signalling in 6/30/2013 290801 TASKEN, KJETIL        Bidrag
143260                             7/1/2009 9/30/2012 290801 TASKEN, KJETIL
      193223/I40 Chemical Biology Platform by ChemBioNet Norway                         Bidrag
143367                             4/1/2010 6/30/2011 290801 TASKEN, KJETIL
      196244/V40 3rd International Conference on Compartmentalized                       Bidrag
143375   202181 - American Cell Research and Tratment Alliance5/1/2010 12/31/2011 290801 TASKEN, KJETIL      Bidrag
190504                             10/1/2007 3/31/2011 290801 TASKEN, KJETIL       Profiles
      183675/S10 Single Cell Profiling of Photospho-Protein Networks in Health and Disease - From Signalling Bidrag to Future Biomarkers (142981)
420540   IMMUNMODULERENDE TERAPI HIV             1/1/2001 12/31/2010 290801 TASKEN, KJETIL      Bidrag
460772                             12/1/2007 6/30/2012 celleproliferasjon KJETIL
      PR-2006-0466 Molekylære mekanismer for CAMP-mediert regulering av 290801 TASKEN,og immunfunksjon     Bidrag
460778                             1/1/2008 anti-neoplastic immune activity
      PR-2006-0445 Novel therapeutic strategies for stimulation of 6/30/2012 290801 TASKEN, KJETIL       Bidrag
460832                             6/1/2008 6/30/2012 290801 hematopoietic
      PK01-2007-0299 Regulation of Src family kinase-mediated mitogenic signaling in VANG, TORKELcells by BidragPTPs and PTK
460951   PK01-2009-0408 Regulation of Src family kinase-mediated 6/30/2011 290801 VANG, TORKEL
                                11/1/2009                       Bidrag
640401   LSHB-CT-2006-037189. Project thera-cAMP       11/1/2006 1/31/2011 290801 TASKEN, KJETIL       Bidrag
690198                             11/1/2005 WORKSHOP
      EMBO WORKSHOP - Protein Kinase Meeting & FEBS / EMBO12/31/2011 290801 TASKEN, KJETIL           Bidrag
142988                             1/1/2008 the Biotechnology THIEDE, BERND
      183418/S10 - A node of the FUGE platform for proteomics at 6/30/2013 290802 Centre of Oslo        Bidrag
142978                             1/1/2008 6/30/2011 290807 NILSEN, HILDE       Bidrag
      183330/S10 Towards a system level understanding of responses to endogenous DNA damage in Caenorhabitis elegans
143076                             7/1/2008 collaboration between chronic antigenic stimulation and DNA repair deficiency
      185911/V40 B-cell lymphomagenesis in Ung-deficient mice: 12/31/2011 290807 NILSEN, HILDE         Bidrag
460762                             11/1/2007 12/31/2011 290807 NILSEN, HILDE
      HS01-2006-0144 Cellular response to DNA damage; A role for DNA repair pathways to modulate cellularBidrag
460978                             2/1/2010 6/30/2011 290807 NILSEN, HILDE
      PK01-2009-0357 Cellular responses to DNA damage; A role for                        Bidrag
460998   Odd Fellow - Jobert                 5/1/2010 6/30/2012 290807 NILSEN, HILDE       Bidrag
640383   21889 - RDRADDRUTD                  3/1/2006 6/30/2011 290807 NILSEN, HILDE       Bidrag
142997                             12/1/2007 3/31/2012 290808 CHAUDRY, FARRUKH Bidrag
      180622/V40 Physiological and pathological impacts of glutamine transporters
143155   Atypical PKCs in skin morphogenesis and homeostasis 1/1/2009 6/30/2011 290809 LEITGES, MICHAEL      Bidrag
143350                             Kinase Cs
      197261/V40 Functional in vivo analysis of Protein 3/1/2010 12/31/2013 290809 LEITGES, MICHAEL       Bidrag
460777                             1/1/2008 6/30/2011 290809 LEITGES, MICHAEL
      PK01-2007-0301 Functional analysisi of the involvement of individual PKS isoforms during tumorigenesisBidrag
460984   PK01-2009-0346 Identification and analysis of PKC in vivo 6/30/2011 290809 LEITGES, MICHAEL
                                3/1/2010                       Bidrag
690264   Analysis of PKC KOs-Hannover             8/1/2009 12/31/2011 290809 LEITGES, MICHAEL     Bidrag
121121                             12/1/2004 9/30/2010 291200 MUHLEISEN, WENCKE Bidrag
      194715/V20 (var163688/V20) - Det skeive vendingen. Destabiliserende trender og praksiser relatert til kjønn og seksualitet i kultur og forskning
121294   189055/V20 Kjønn, seksualitet og intimitet i autobiografiske 3/31/2012 291200 PRØITZ, LIN
                                9/1/2009                       Bidrag
142721                              Western 6/30/2011 291200 HALSAA, BEATRICE
      174809 S30 - Gender, Violence and Democracy in5/1/2006 Balkans                      Bidrag
142829                             2/1/2007 12/31/2011 291200 SKJEIE, HEGE
      178192/SO - Gender equality, cultural diversity, religious pluralism.                   Bidrag
142853                             3/1/2007 6/30/2011 291200 NIELSEN, HARRIET BJERRUM
      177653/V10 - Nye kjønn, andre krav? Likestillingens barn i skole og familie                Bidrag
142982   Gendered Citizenship in Multicultural Europe. 184386/V10 7/31/2011 291200 HALSAA, BEATRICE
                                11/1/2007                       Bidrag
143107                             7/1/2008 12/31/2012 291200 MUHLEISEN, WENCKE Bidrag
      187800 - Being Together - Remaking Public Intimacies -
143158   189014 / Kjønn og kanoniske tekster         1/1/2009 12/31/2012 291200 ØKLAND, JORUNN      Bidrag
200676   Professorat i maskulinitets- og likestillingsforskning/1/2009 10/31/2011 291200 HOLTER, ØYSTEIN GULLVÅG
                                6                          Bidrag
640407                             12/1/2006 2/28/2012 291200 HALSAA, BEATRICE
      FEMCIT - Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Womens Movements    Bidrag
142009                             1/1/2002 12/31/2010 291600 BIOINFORMATICS
      152322/150 Bioiuf REGIONAL RESOURCES FOR EDUCATION AND TRAINING IN GABRIELSEN, ODD STOKKE         Bidrag
142453                             11/1/2003 12/31/2011 291600 HOVIG,
      FUGE 151919 150 - Bioinformatics platform application from the Oslo region environmentEIVIND       Bidrag
142980                             9/1/2007 6/30/2012 291600 GABRIELSEN, 2011 -Søkna  Bidrag
      183619/S10 FUGE Øst II - Funksjonel genomforskning i Østlandsregionen-Handlingsplan 2007 -ODD STOKKE om regional støtte.
143104                             6/1/2008 6/30/2018 291630
      187615/V40 Centre for Molecular Medicine Norway - Nordic EMBL Partnership LOTHE, RAGNHILD A. Bidrag
650002   EATRIS                        4/1/2008 12/31/2011 291630 TASKEN, KJETIL      Bidrag
143295                             10/1/2009 6/30/2018 291631 MILLS, IAN
      Gruppe 1 Underprosjekt av OF 143104-187615/V40 Centre for                         Bidrag
143296                             10/1/2009 6/30/2018 291632 NAGELHUS, ERLEND Bidrag
      Gruppe 2 Underprosjekt av OF 143104-187615/V40 Centre for
139999   Budsjettering; prosjektserie 120000 - 139998     1/1/2001 12/31/2020 310400 (MANGLER VERDI)      Bidrag
169999   Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998 12/1/2009 12/31/2020 310400 (MANGLER VERDI)         Bidrag
             Side 27/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Prosjekt  Prosjektnavn                   Gyldig fra Gyldig til   Sted  Prosjektleder   Inntektskategori
189999   Budsjettering; prosjektserie 180000 - 189998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
190099   Budsjettering; prosjektserie 190000 - 190098 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
190699   Budsjettering; prosjektserie 190500 - 190698 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
204699   Budsjettering; prosjektserie 200000 - 204698   1/1/2004 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
204999   Budsjettering; prosjektserie 204700 - 204998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
209699   Budsjettering; prosjektserie 205000 - 209698   1/1/2004 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
209999   Budsjettering; prosjektserie 209700 - 209998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
219999   Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
229999   Budsjettering; prosjektserie 220000 - 229998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
279999   Budsjettering; prosjektserie 250000 - 279998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
299999   Budsjettering; prosjektserie 280000 - 299998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
429999   Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
449999   Budsjettering; prosjektserie 430000 - 449998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
479999   Budsjettering; prosjektserie 460000 - 479998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
499999   Budsjettering; prosjektserie 480000 - 499998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
629999   Budsjettering; prosjektserie 610000 - 629998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
649999   Budsjettering; prosjektserie 640000 - 649998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
656999   Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998   1/1/2006 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
657999   Budsjettering; prosjektserie 657000 - 657998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
694999   Budsjettering; prosjektserie 690000 - 694998 12/1/2009 12/31/2020    310400  (MANGLER VERDI)  Bidrag
699999   Budsjettering; prosjektserie 695000 - 699998   1/1/2001 12/31/2020  310400  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
143309   LEDIG                       1/1/2010 6/30/2013   310430  (MANGLER VERDI)  Bidrag
143335   Ledig                       2/1/2010 6/30/2013   310430  (MANGLER VERDI)  Bidrag
201458   LEDIG                       3/1/2009 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bidrag
204827   LEDIG                       6/1/2009 4/30/2014   310430  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
204840   LEDIG                      12/1/2009 6/30/2011   310430  (MANGLER VERDI)  Oppdrag
654610   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654611   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654612   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654613   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654614   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654615   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654616   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654617   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654618   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654619   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
654620   Ledig                       2/1/2010 12/31/2015  310430  (MANGLER VERDI)  Bevilgning
211393   Forskningstorget                 1/1/2008 6/30/2012   310500  (MANGLER VERDI)  Bidrag
200677   Stipendprogrammet i Makadonia           9/1/2009 1/31/2013   310700           Bidrag
                                               NIELSEN, HANNE-GERD
211330   Norad's Programme for Master Studies (NOMA) 1/1/2007 6/30/2013      310700  VESTAD, GURI   Bidrag
250696   Rekruttering til høyere utdanning etter Trinity modell
                              12/1/2009 12/31/2011  310700  EIDSGÅRD, NIRMALA Bidrag
610120   NETTVERK NORDPLUS 0447/95            12/1/1994 12/31/2014  310700  VESTAD, GURI   Bidrag
657013   29714IC4 99EraSoc                 1/1/2000 12/31/2014  310700  VESTAD, GURI   Bidrag
657014   29714IC6 2001EraSo                1/1/2000 12/31/2014  310700  VESTAD, GURI   Bidrag
142733   176660 V00 - Små driftsmidler- UiO (småforskmidler)
                               6/1/2006 7/31/2011   310800  MØRLAND, TERJE  Bidrag
143333   Rameavtale - PEZ                 2/1/2010 6/30/2016   310800  TOPNES, METTE   Bidrag
210006   PARTNERFORUM UiO/BI               12/1/1994 12/31/2010  310800  SVENSSON, KÅRE  Bidrag
210413   ADMINISTRASJON NUFU-PROSJEKTER - 01340SN     12/1/1994 12/31/2014  310800  AAS, SOLVEIG   Bidrag
220074   Programme for istitutional transformation, research and outreach
                               8/1/2009 12/31/2012  310800  SOGNER, INGRID  Oppdrag
211465   PODCAST                      5/1/2009 6/30/2011   338020  (MANGLER VERDI)  Bidrag
220088   PITRO - UB (Underprosj.av 220074)        12/1/2009 6/30/2011   340100  VIBE, ANNE METTE Oppdrag
              Side 28/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekterBidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - Individuelle stipendiater     33  110010    1,312,797     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     25  110010    5,988,750     17    1,037,917
NFR - Individuelle stipendiater     35  110010    2,759,000     0        0
NFR - program              40  110010     576,738     26     147,564
NFR - program              32  110010    6,884,000     18    1,212,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 10  110010    1,800,000     0        0
Nordisk ministerråd           40  110010     676,403     0        0
Utland, -andre             20  110010     330,000     8      26,100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   110010     514,400     0       177
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   110010     442,000     2      7,930
Andre statlige enheter         40  110010     268,000     24      63,000
Andre statlige enheter         40  110010     685,000     23     160,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  110010     243,455     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  110010    2,801,000     16     442,000
NFR - Individuelle stipendiater     40  120100    1,555,000     0        0
NFR - program              21  120100     300,164     33     100,164
NFR - program              34  120100    1,229,462     55     675,901
NFR - program              15  120100     173,837     25      22,502
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 29   120100     149,274     19      79,682
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   120100    1,748,400     0     166,400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 24   120100     919,000     3      29,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 34   120100     500,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  120100    1,469,017     23     246,270
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  120100    1,607,219     28     454,944
Private Org., stiftelser, legater, fond 34  120100     404,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 39  120100    2,506,000     30     751,000
Nordisk ministerråd           22  120100     142,000     24      34,000
Nordisk ministerråd           44  120100     341,000     19      66,000
EU andre tilskudd            34  120100    11,371,000     1     148,000
Andre statlige enheter          4  120110    7,325,920     8     580,545
Fylkes-,Kom. enheter           0  120100
NFR - program              14  120200     332,600     0        0
NFR - program              36  120200    3,686,000     21     774,000
NFR - program              31  120200    4,232,000     0        0
NFR - program              33  120200    7,042,000     16    1,147,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 35   120200    14,727,257     11    1,631,988
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 18   120200     462,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 0    120200     100,000     0        0
Næringsliv og personer         18  120200    1,898,000     25     482,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120200
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120200
NFR - Individuelle stipendiater     15  120200     273,690     21       56,800
NFR - program              0  120200
NFR - program              10  120200     293,541     16      47,933
NFR - program              40  120200    1,631,000     11     172,469
NFR - via statlig enhet         40  120200
NFR - via statlig enhet         0  120200     600,000     0         0
NFR - via statlig enhet         24  120200     330,000     0         0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 20   120200     119,399     0         0
Andre statlige enheter         20  120200
Andre statlige enheter         40  120200
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  120200
Private Org., stiftelser, legater, fond 43  120200    1,750,000     0        0
NFR - program              14  120400    2,360,720     18     426,929
NFR - program              40  120400    1,552,100     26     396,336
NFR - program              15  120400    2,836,264     8     228,668
NFR - program              15  120400    2,914,883     5     157,292
NFR - program              40  120400    7,586,600     13     968,743
NFR - program              38  120400    5,335,000     12     616,000
NFR - program              37  120400    5,474,000     18     974,000
Oppdrag fra NFR             33  120400     384,230     0        0
Andre statlige enheter          0  120400      80,000     0        0
Næringsliv og personer          2  120400    7,850,000     0        0
Næringsliv og personer         50  120400     387,000     22      87,000
Næringsliv og personer         43  120400     716,000     9      68,000
Næringsliv og personer         40  120400
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120400
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  120400     177,416     47       84,172
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  120400
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  120400     764,200     31     239,283
Nordisk ministerråd           0  120400
NFR - Individuelle stipendiater     14  120500
NFR - program              14  120500
NFR - program              14  120500     232,000     5     220,000
NFR - program              14  120500    1,647,889     18     304,764
              Side 29/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              40  120500    2,035,336     30      612,696
NFR - program              14  120500
NFR - program              14  120500    5,742,841     41    2,346,003
NFR - program              14  120500    2,041,480     11     225,480
NFR - program              35  120500    1,896,500     17     317,500
NFR - program              25  120500    1,047,000     50     522,000
NFR - program              27  120500     713,000     30     213,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   120500
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 22   120500    5,720,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 23   120500     361,563     0        0
Tilskudd fra eget dep.         40  120500
Tilskudd fra eget dep.         29  120500    3,281,000     0        0
Andre statlige enheter         24  120500    1,205,000     0        0
Andre statlige enheter         19  120500     451,000     45     201,000
Andre statlige enheter         41  120500     659,000     3      19,000
Næringsliv og personer         40  120500     504,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120500
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120500
NFR - Individuelle stipendiater     15  120700    3,102,000     26     819,000
NFR - Individuelle stipendiater     14  120700    1,640,616     19     310,511
NFR - Individuelle stipendiater     30  120700    6,038,000     3     207,000
NFR - program              14  120700    3,539,053     7     245,147
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   120700     390,000     75     292,500
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 50   120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700     546,103     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700    12,408,000     15    1,893,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700     862,042     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   120700    57,708,000     5    2,661,449
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700     438,709     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700     121,668     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700      92,219     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   120700     980,000     4      38,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 32   120700    1,375,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 38   120700     210,000     5      10,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 33   120700     469,671     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 41   120700     468,947     0        0
Tilskudd fra eget dep.          0  120700      34,898     0        0
Tilskudd fra eget dep.         40  120700     100,000     0        0
Andre statlige enheter         60  120700
Andre statlige enheter         60  120700
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  120700     300,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  120700     864,695     0        0
Nordisk ministerråd           37  120700     417,000     4      17,000
EU 7. rammeprogram           60  120700    2,658,660     25     886,220
Utland, -andre             15  120700
Utland, -andre             60  120700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 24   130010
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  130010
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   130010
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   130090
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   130090
NFR - program              0  131000    7,680,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000     100,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     77  131000    1,045,000     24     255,000
NFR - program             106  131000    1,976,280     19     384,163
NFR - program              88  131000    4,783,600     52    2,479,077
NFR - program             104  131000    3,166,320     31     979,714
NFR - program              97  131000    3,628,380     29    1,064,839
NFR - program              75  131000     900,000     0        0
NFR - program              81  131000    8,486,000     36    3,035,000
NFR - program              75  131000    5,370,000     30    1,620,000
Næringsliv og personer          0  131000     645,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000    1,087,000     48     524,000
                   104
Private Org., stiftelser, legater, fond   131000    2,648,160     29     767,443
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000
EU 6. rammeprogram           10  131000
NFR - Individuelle stipendiater     81  131000    1,650,631     9     149,435
NFR - Individuelle stipendiater     90  131000    2,309,000     53    1,228,000
NFR - Individuelle stipendiater    108  131000    4,151,000     38    1,576,000
NFR - program              27  131000    11,670,000     9     997,000
NFR - program              86  131000    5,412,440     14     749,913
NFR - program             109  131000    7,020,260     50    3,540,678
NFR - program              38  131000    6,333,160     26    1,670,253
              Side 30/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              73  131000    8,951,020     62     5,520,539
NFR - program              97  131000    8,031,860     39     3,142,832
NFR - program              22  131000    1,941,000     2      48,000
NFR - program              20  131000    1,250,000     0         0
NFR - program              75  131000    2,575,000     22      561,000
NFR - program              71  131000    1,272,240     41      518,240
NFR - program              91  131000    3,704,650     40     1,495,937
NFR - program              20  131000
NFR - program             102  131000     580,000     29     168,587
NFR - program              39  131000     772,840     32     243,828
NFR - program              94  131000    3,039,200     15     440,708
NFR - program             113  131000    17,020,000     41    7,049,000
NFR - program              0  131000      91,000     0        0
NFR - via statlig enhet        106  131000    2,676,000     27     722,000
Næringsliv og personer         40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 93  131000     945,060     3      26,866
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000
                   111
Private Org., stiftelser, legater, fond   131000    29,657,000     10    2,921,000
Nordisk ministerråd           12  131000
EU 6. rammeprogram           10  131000
Utland, -andre            104  131000    3,200,400     44    1,395,113
NFR - Individuelle stipendiater     12  131000      52,528     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     42  131000     354,040     5      19,256
NFR - Individuelle stipendiater     41  131000     477,000     18      88,000
NFR - Individuelle stipendiater     41  131000     259,000     26      26,000
NFR - Individuelle stipendiater     15  131000      35,555     0        0
NFR - program              36  131000     323,000     10      31,000
NFR - program              42  131000     162,000     7      11,000
NFR - program              41  131000    2,544,820     12     293,173
NFR - program              35  131000    1,591,300     8     132,111
NFR - program              35  131000     769,050     4      27,740
NFR - program              94  131000    1,960,820     34     668,138
NFR - program              77  131000    1,876,130     33     617,921
NFR - program              28  131000      6,988     11       760
NFR - program              66  131000    7,291,000     36    2,616,000
NFR - program              93  131000    10,876,000     14    1,484,000
NFR - program              34  131000    6,037,000     6     372,000
NFR - program              0  131000     200,000     0        0
NFR - program              39  131000    4,730,000     14     664,000
NFR - via statlig enhet         75  131000    2,007,000     25     507,000
NFR - via statlig enhet         33  131000    1,943,000     18     343,000
NFR - via statlig enhet         29  131000    1,586,000     14     229,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 15   131000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   131000     150,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   131000    1,700,000     0        0
Andre statlige enheter         20  131000
Andre statlige enheter          8  131000
Andre statlige enheter         41  131000     643,660     4      26,269
Andre statlige enheter         20  131000
Andre statlige enheter         20  131000
Andre statlige enheter         38  131000    12,695,000     19    2,453,000
Andre statlige enheter          0  131000     150,000     0        0
Andre statlige enheter         18  131000    2,192,000     2      42,000
Andre statlige enheter         26  131000    5,977,000     2     125,000
Andre statlige enheter         41  131000      75,000     0        0
Næringsliv og personer         14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 41  131000     909,450     4      39,116
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000     120,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 36  131000    3,069,440     26     812,909
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000
                   119
Private Org., stiftelser, legater, fond   131000    3,727,390     55    2,037,780
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 38  131000    2,055,140     37     759,345
Private Org., stiftelser, legater, fond 39  131000    2,034,860     33     666,022
Private Org., stiftelser, legater, fond 42  131000    2,072,300     34     704,242
Private Org., stiftelser, legater, fond 38  131000    2,701,000     37    1,006,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000    2,856,000     40    1,131,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000      50,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 36  131000    2,955,000     29     855,000
Nordisk ministerråd           0  131000     370,000     0        0
              Side 31/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter              DB %   OH-STED Totalramme   EA %    EA beløp
EU 6. rammeprogram            20  131000      10,000    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000     300,000    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000
EU 6. rammeprogram            20  131000     172,501    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000
EU 6. rammeprogram            20  131000     255,412    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000      10,000    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000      3,000    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000      63,531    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131000
EU 6. rammeprogram            20  131000      2,000     0        0
EU 7. rammeprogram            60  131000    4,002,000     0        0
EU 7. rammeprogram            60  131000    1,744,429    25     436,111
EU andre tilskudd             7  131000      2,000     0        0
EU andre tilskudd             20  131000
EU andre tilskudd             5  131000     159,908    0        0
EU andre tilskudd             7  131000     330,000    0        0
Utland, -andre              20  131000
Utland, -andre              59  131000     803,000    57     461,000
Utland, -andre              22  131000     468,000    36     169,000
NFR - program              122  131000     632,700    48     300,700
NFR - program              104  131000     616,000    37     230,000
NFR - program               76  131000     475,000    40     188,000
NFR - program               20  131000      21,500     0        0
NFR - program               20  131000
NFR - program              104  131000    10,223,000    48    4,951,000
NFR - program               81  131000    4,004,000    25    1,001,000
Andre statlige enheter         102  131000    1,717,000    45     780,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,   125
                   fond   131000    2,735,000    59    1,615,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 99  131000     769,000    34     265,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131000     404,000    60     243,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater,   123
                   fond   131000     107,000    56     597,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  131000     135,100     0        0
Private Org., stiftelser, legater,   105
                   fond   131000    4,178,000    47    1,958,000
Private Org., stiftelser, legater,   101
                   fond   131000    3,528,000    54    1,908,000
NFR - program               95  131000    1,738,000    40     688,000
NFR - program              104  131000    1,455,160    40     585,886
NFR - program              112  131000    2,161,000    31     661,000
NFR - program              129  131000    2,739,650    34     943,910
NFR - program              102  131000    7,547,000    27    2,001,000
NFR - program              102  131000    11,125,000    32    3,549,000
NFR - program              112  131000    5,275,000    40    2,087,000
NFR - program               0  131000     110,000     0        0
NFR - program              108  131000    5,991,000    36    2,179,000
NFR - via statlig enhet         101  131000    6,566,000    39    2,566,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  131000
Private Org., stiftelser, legater,   136
                   fond   131000    1,174,000    56     662,000
Private Org., stiftelser, legater,   122
                   fond   131000      98,000    55      54,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 98  131000     249,800    64    1,606,800
Private Org., stiftelser, legater,   108
                   fond   131000    4,039,520    50    2,034,684
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 20  131000
Private Org., stiftelser, legater,   105
                   fond   131000    4,659,000    49    2,289,000
EU 6. rammeprogram            20  131000
Utland, -andre              78  131000    1,834,000    7      134,000
NFR - program               20  131000
NFR - program               20  131000    1,783,000     0        0
NFR - program               37  131000     768,000    10      76,000
NFR - program               36  131000    4,840,000     5     255,000
Næringsliv og personer          40  131000    1,064,200    10     104,275
Private Org., stiftelser, legater,  fond 22  131000     579,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 33  131000    2,432,380     9     207,180
Private Org., stiftelser, legater,  fond 42  131000    4,817,060    15     741,008
Private Org., stiftelser, legater,  fond 34  131000    1,175,000    23     273,000
              Side 32/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131000     270,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131000    2,691,000     25     675,000
NFR - Individuelle stipendiater     15  131000     161,000     0        0
NFR - program              20  131000    1,779,000     8     134,000
Næringsliv og personer         40  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  131000
Private Org., stiftelser, legater, fond 43  131000    2,264,000     22     499,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 35  131000    2,454,000     22     544,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 34  131000    2,539,000     17     439,000
NFR - Individuelle stipendiater     35  131100    3,437,000     13     450,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100    2,111,602     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100     900,000     0        0
Andre statlige enheter         15  131100
Næringsliv og personer         40  131100     203,000     0        0
Næringsliv og personer         40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100      45,386     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  131100     896,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     850,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     425,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     425,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     425,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     425,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     425,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     850,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     340,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     850,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     15  131100     553,000     68     376,000
Andre statlige enheter         40  131100
Andre statlige enheter         40  131100
Andre statlige enheter         40  131100
Andre statlige enheter         40  131100     986,000     0        0
Næringsliv og personer         40  131100
Næringsliv og personer         40  131100     315,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100      50,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 41  131100      76,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100     300,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100     406,300     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100
Andre statlige enheter         40  131100
Andre statlige enheter         15  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 32  131100      85,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
EU andre tilskudd            7  131100
EU andre tilskudd            7  131100
NFR - Individuelle stipendiater     36  131100     915,000     24     224,000
NFR - Individuelle stipendiater     30  131100    3,665,000     18     665,000
NFR - program              34  131100    1,181,000     0        0
NFR - program              33  131100    5,045,000     20    1,016,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   131100      24,306     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 43   131100     160,000     0        0
Andre statlige enheter         40  131100     410,025     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 39  131100    2,496,000     29     719,000
NFR - Individuelle stipendiater     15  131100
NFR - program              31  131100    2,290,000     20     459,000
NFR - program              35  131100      10,000     0        0
NFR - via statlig enhet         40  131100     118,000     15      18,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100
Andre statlige enheter         35  131100     400,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          25  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 35  131100    2,417,000     15     362,000
EU 6. rammeprogram           20  131100
EU 6. rammeprogram            7  131100
EU 6. rammeprogram            7  131100     592,000     25     148,000
NFR - Individuelle stipendiater     39  131100    1,329,000     15     196,000
NFR - program              15  131100
NFR - program              35  131100    1,519,000     15     226,000
              Side 33/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              27  131100    6,046,000     14      825,000
NFR - program              31  131100    4,347,000     11      367,000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   131100
Andre statlige enheter          0  131100
Andre statlige enheter          0  131100
Andre statlige enheter          0  131100
Andre statlige enheter          0  131100
Andre statlige enheter         15  131100     316,000     6      19,000
Andre statlige enheter         15  131100     301,000     7      21,000
Andre statlige enheter         40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 42  131100     222,000     82     181,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131100     382,922     0        0
EU 6. rammeprogram           20  131100
Andre statlige enheter         15  131200
Andre statlige enheter          0  131200     150,000     0        0
Andre statlige enheter         22  131200     475,399     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 36  131200    2,453,960     8     206,960
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  131200     302,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 42  131200     389,380     38     148,615
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  131200
Private Org., stiftelser, legater, fond 43  131200    1,431,448     24     336,424
Private Org., stiftelser, legater, fond 43  131200    2,318,000     8     188,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 44  131200     287,120     10      28,911
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131200
Private Org., stiftelser, legater, fond 43  131200    1,745,320     26     457,467
Private Org., stiftelser, legater, fond 39  131200    3,211,000     13     411,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 39  131200    3,211,000     13     411,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 41  131200    2,495,000     27     680,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 30  131200    38,949,000     18    6,949,000
NFR - Individuelle stipendiater     31  131200    1,354,200     8     114,941
NFR - program              35  131200    8,329,000     23    1,929,000
Andre statlige enheter         40  131200    1,325,000     0        0
Andre statlige enheter         15  131200    1,425,000     0        0
Andre statlige enheter         15  131200    1,500,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          43  131200    1,093,950     13     137,810
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  131200     856,212     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131200
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131200
Private Org., stiftelser, legater, fond 43  131200    1,994,845     21     424,677
Private Org., stiftelser, legater, fond 32  131200     500,000     0        0
NFR - program              31  131300     827,000     13     107,000
NFR - program              37  131300    1,910,000     0        0
NFR - program              40  131300    5,437,000     18    1,000,000
NFR - program              30  131300     334,000     0        0
NFR - program              27  131300    7,414,000     33    2,414,000
NFR - program              32  131300    9,839,000     19    1,839,000
NFR - program              45  131300    1,400,000     29     400,000
NFR - program              41  131300    4,838,000     20     981,000
NFR - program              22  131300     608,000     84     508,000
NFR - program              29  131300     783,000     30     233,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131300      41,000     0        0
Andre statlige enheter         15  131300
Andre statlige enheter         15  131300
Andre statlige enheter         20  131300    1,326,000     0        0
Andre statlige enheter         24  131300     748,000     4      32,000
Næringsliv og personer         42  131300    2,588,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131300      20,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 33  131300    3,780,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 27  131300    1,555,000     20     305,000
EU 7. rammeprogram           60  131300    4,623,465     26    1,189,941
Andre statlige enheter         40  131400
Andre statlige enheter         40  131400
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131400
Utland, -andre             15  131400     400,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     19  131402    1,266,160     12     149,160
NFR - Individuelle stipendiater     15  131402     751,400     0      3,345
NFR - Individuelle stipendiater     15  131402     657,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     15  131402     317,200     8      25,619
NFR - Individuelle stipendiater     15  131402
NFR - Individuelle stipendiater     15  131402
NFR - Individuelle stipendiater     24  131402
NFR - Individuelle stipendiater     24  131402    1,879,800     10     186,164
NFR - Individuelle stipendiater     24  131402    3,778,520     7     278,507
NFR - program              14  131402     480,830     0        0
NFR - program              14  131402    1,284,000     1      8,000
NFR - program              24  131402    2,593,760     9     227,008
NFR - program              24  131402    2,038,680     11     216,629
              Side 34/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              24  131402    2,145,400     2      50,035
NFR - program              24  131402    1,506,800     22     326,247
NFR - program              24  131402    2,230,640     7     148,385
NFR - program              17  131402    4,760,990     5     226,990
NFR - program              24  131402    3,214,920     10     337,161
NFR - program              24  131402    17,156,760     4     780,439
NFR - program              24  131402    5,510,760     0      9,572
NFR - program              24  131402    8,175,920     29    2,392,838
NFR - program              24  131402    6,265,720     6     379,726
NFR - program              24  131402    2,653,320     9     235,436
NFR - program              25  131402    1,520,000     0        0
NFR - program              25  131402     833,750     28     233,750
NFR - program              0  131402      97,000     0        0
NFR - program              14  131402     803,000     7      53,000
NFR - program              80  131402    4,229,000     27    1,138,000
NFR - program              25  131402    4,446,000     8     365,000
NFR - program              47  131402    5,183,000     9     452,000
NFR - program              33  131402    2,824,000     0      14,000
NFR - forny               40  131402     191,000     0        0
NFR - via statlig enhet         25  131402    2,303,000     13     289,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         40  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402    1,811,000     0         0
Andre statlige enheter         15  131402    1,426,000     0         0
Andre statlige enheter         15  131402     408,000     0         0
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         24  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter         15  131402
Andre statlige enheter          0  131402     200,000     0        0
Andre statlige enheter         15  131402     955,470     0        0
Andre statlige enheter         17  131402    2,456,000     17     406,000
Fylkes-,Kom. enheter          15  131402
Næringsliv og personer         40  131402     481,000     0         0
Næringsliv og personer         15  131402
Næringsliv og personer         15  131402
Næringsliv og personer        100  131402     150,000     0         0
Private Org., stiftelser, legater, fond 24  131402    1,472,000     0         0
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 79  131402    1,513,450     12     176,445
Private Org., stiftelser, legater, fond 70  131402    1,166,900     17     193,563
Private Org., stiftelser, legater, fond 78  131402    5,285,680     49    2,564,163
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 77  131402     155,760     44       67,777
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131402
Private Org., stiftelser, legater, fond 83  131402    2,532,600     26     670,038
Private Org., stiftelser, legater, fond 22  131402    2,747,000     2      47,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402     325,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131402     717,959     0        0
EU 6. rammeprogram           10  131402
EU 6. rammeprogram           10  131402
EU 6. rammeprogram           20  131402
EU 6. rammeprogram           10  131402
EU 6. rammeprogram           10  131402
EU 7. rammeprogram           24  131402    2,435,000     32     791,000
EU andre tilskudd            60  131402
              Side 35/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter              DB %   OH-STED Totalramme   EA %   EA beløp
Utland, -andre              14  131402     771,000    0        0
Utland, -andre              14  131402     592,000    0        0
Utland, -andre              20  131402
Utland, -andre              40  131402     142,000    0        0
Utland, -andre             102  131402    1,916,980    34     659,167
Utland, -andre              24  131402
NFR - program               24  131414    1,493,640    2     28,747
NFR - program               24  131414     250,480   100     485,504
NFR - program               24  131414     785,200    29     231,488
NFR - program               15  131414    5,621,850    4     241,850
NFR - program               19  131400    6,332,000    0        0
Andre statlige enheter          15  131414
Andre statlige enheter          15  131414
Andre statlige enheter          15  131414
Andre statlige enheter           8  131414    1,998,000    0        0
Andre statlige enheter          10  131414    1,045,000    43     445,000
Andre statlige enheter          15  131414     750,000    0        0
Næringsliv og personer          15  131414
Næringsliv og personer          22  131414    1,975,000    4     82,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond 28  131414     273,000    1      3,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 24  131414
Private Org., stiftelser, legater,  fond 84  131414    8,944,603    0        0
NFR - Individuelle stipendiater      24  131415    1,300,200    5     65,244
NFR - program               20  131415    4,772,000    11     534,000
Andre statlige enheter          15  131415
Andre statlige enheter          15  131415
Andre statlige enheter          15  131415
Andre statlige enheter          15  131415
Andre statlige enheter          15  131415
Andre statlige enheter          15  131415
Næringsliv og personer          21  131415   102,421,000    2    2,421,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 20  131415    2,862,409    2     57,248
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  131415
Private Org., stiftelser, legater,  fond 10  131415     263,226    0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 24  131415      30,000    0        0
Andre statlige enheter          15  131416
Andre statlige enheter          15  131416
Andre statlige enheter          15  131416
Andre statlige enheter          15  131416    1,750,817    0        0
Fylkes-,Kom. enheter           15  131416
Næringsliv og personer          40  131416
Næringsliv og personer          18  131416    6,061,300    2     141,300
NFR - Individuelle stipendiater      18  131417    2,589,000    0      1,000
NFR - program               14  131417     372,780   100     506,062
NFR - program               24  131417    1,566,480    4     70,470
Andre statlige enheter          15  131417     582,477    0        0
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417     820,962    0        0
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131417
Andre statlige enheter          15  131400    15,896,000    0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 15  131417    1,207,965    0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131417
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131417      88,000    0        0
EU 6. rammeprogram            20  131417    3,375,000    0        0
Utland, -andre              15  131417     200,949    0        0
Utland, -andre              27  131417     793,000    36     289,000
NFR - Individuelle stipendiater      20  131427      47,000    0        0
NFR - program               18  131427
Andre statlige enheter          15  131427
Andre statlige enheter          15  131427
Andre statlige enheter          15  131427    1,292,000    0        0
Andre statlige enheter          15  131427
Andre statlige enheter          15  131427
Andre statlige enheter          15  131427
Andre statlige enheter          15  131427     874,400    0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  131427      47,600    0        0
Utland, -andre              15  131427
              Side 36/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              10  131400    1,373,000
NFR - program              34  131429    4,479,000     1       66,000
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         19  131429    1,312,000     3       45,000
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         15  131429
Andre statlige enheter         14  131429
Fylkes-,Kom. enheter          15  131429
Fylkes-,Kom. enheter          15  131429
NFR - program              24  131503    13,486,120     3     452,899
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         14  131503     139,000     0         0
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter          0  131503
Andre statlige enheter         15  131503
Andre statlige enheter         15  131503     657,436     0         0
Andre statlige enheter         12  131503     326,000     0         0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131503
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  131503      94,441     0        0
EU 7. rammeprogram           20  131500    18,955,000     1      97,000
Andre statlige enheter         15  131600    1,079,000     0        0
Andre statlige enheter         12  131610    1,030,000     0        0
Næringsliv og personer         15  131610     811,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     20  131700     308,400     67     207,067
NFR - program              20  131700    2,403,040     3      68,000
NFR - program              25  131700    1,512,000     0        0
NFR - program              25  131700
NFR - program              25  131700    3,451,920     0         0
NFR - program              25  131700
NFR - program              18  131700    4,305,340     26    1,127,822
NFR - program              25  131700    2,392,000     0        0
NFR - program              34  131700    7,204,000     25    1,766,000
NFR - program              42  131700    7,908,000     34    2,691,000
NFR - via statlig enhet         20  131700    1,773,900     0        0
NFR - via statlig enhet         25  131700    1,895,165     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   131700      70,252     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   131700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   131700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 14   131700    4,390,000     0          0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 14   131700     183,000     0          0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   131700     610,000     0          0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 19   131700    1,339,940     0        1,060
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   131700    2,161,000     0          0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   131700     596,250     0          0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 15   131700     225,000     0          0
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         40  131700    1,160,000     0         0
Andre statlige enheter         40  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         15  131700
Andre statlige enheter         11  131700     553,000     10       53,000
Andre statlige enheter         11  131700    1,413,000     2       26,678
Fylkes-,Kom. enheter          16  131700    1,500,000     0          0
Næringsliv og personer         14  131700    2,614,900     0          0
Næringsliv og personer         40  131700
Private Org., stiftelser, legater, fond 19  131700    1,139,550     27     303,550
Private Org., stiftelser, legater, fond 9  131700
Private Org., stiftelser, legater, fond 18  131700     434,240     22       96,056
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  131700
              Side 37/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
Private Org., stiftelser, legater, fond 21  131700    1,606,000     15      236,000
EU 7. rammeprogram           20  131700     735,000     1       8,000
Utland, -andre             13  131700     532,000     0         0
NFR - program              24  131825    2,318,280     7      171,574
NFR - program              24  131825    1,809,560     0       7,570
NFR - program              17  131825    4,859,000     0         0
NFR - program              19  131825    8,000,000     0         0
Andre statlige enheter         15  131825
Andre statlige enheter         15  131825     675,000     0        0
Andre statlige enheter         15  131825
Andre statlige enheter         15  131825
Andre statlige enheter         15  131825
Andre statlige enheter         15  131825
Andre statlige enheter         15  131825
Andre statlige enheter         15  131825
Fylkes-,Kom. enheter          15  131825
Fylkes-,Kom. enheter          15  131825
Fylkes-,Kom. enheter          15  131825
Fylkes-,Kom. enheter          15  131825
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  131825    66,875,000     0        0
Andre statlige enheter         40  140010    2,662,000     44    1,162,000
NFR - Individuelle stipendiater     23  140900
NFR - program              40  140900     128,397     0        0
NFR - program              30  140900    2,951,696     3      81,256
NFR - program              30  140900
NFR - program              25  140900     237,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   140900     134,841     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   140900     200,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   140900     300,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 37   140900     394,000     5      19,000
Andre statlige enheter         40  140900
Andre statlige enheter         42  140900     617,000     3      17,000
Andre statlige enheter         41  140900     370,000     0        0
Andre statlige enheter         40  140900
Næringsliv og personer         20  140900     345,018     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  140900     116,850     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  140900     108,800     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 23  140900    2,400,000     0        0
Nordisk ministerråd           10  140900     600,000     0        0
NFR - program              0  141300     850,000     0        0
Næringsliv og personer         40  141300
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  141300    4,279,000     19     982,000
NFR - program              30  143100    13,559,000     25    3,436,000
Fylkes-,Kom. enheter          14  143110    4,124,165     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  143100    1,125,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     30  143120    1,054,121     0      3,993
NFR - program              14  143120    4,106,729     0        0
NFR - program              22  143120    3,287,675     1      44,495
NFR - program              15  143120    3,915,000     0      6,020
NFR - program              40  143100    6,147,800     0      7,800
NFR - program              30  143120    2,380,000     7     159,000
NFR - program              35  143120    2,809,000     0        0
NFR - program              20  143120    4,202,000     17     702,000
NFR - program              30  143120    9,833,000     4     349,000
NFR - program              35  143120    2,908,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   143120     895,522     0      4,054
Andre statlige enheter         40  143100     710,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  143100    1,500,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  143100    8,835,000     0      16,590
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  143120     756,600     40     302,600
EU 6. rammeprogram           20  143120      2,828     0        0
Utland, -andre             10  143100     360,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     30  143200
NFR - Individuelle stipendiater     30  143200
NFR - Individuelle stipendiater     30  143200
NFR - Individuelle stipendiater     34  143200    3,030,000     8     230,000
NFR - program              30  143200     914,000     0        0
NFR - program              35  143200    4,135,000     31    1,285,000
NFR - program              36  143200    7,137,000     4     299,000
NFR - program              34  143200    22,720,000     4     882,000
NFR - program              0  143200     165,000     0        0
NFR - program              0  143200      56,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 34   143200    3,238,000     14     438,000
Andre statlige enheter         40  143200    11,425,000     4     405,000
Andre statlige enheter         40  143200    2,894,000     8     224,000
Andre statlige enheter         40  143200     384,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter           0  143200     120,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  143200     100,000     0        0
              Side 38/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %  OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
EU 7. rammeprogram           60  143200    1,784,960     24      431,040
Utland, -andre             35  143200
Utland, -andre             0  143200      75,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater    40  143300
NFR - Individuelle stipendiater    40  143300
NFR - Individuelle stipendiater    33  143300     476,000     1      3,000
NFR - program             14  143300
NFR - program             40  143300
NFR - program             38  143300    9,136,000     18    1,651,000
NFR - program             35  143300    1,000,000     0        0
NFR - program              0  143300     100,000     0        0
NFR - program             26  143300    4,564,000     0        0
NFR - program              0  143300     296,000     0        0
Andre statlige enheter         15  143300
Nordisk ministerråd          38  143300    5,844,000     11     666,000
NFR - program             33  143300    1,111,000     5      55,000
NFR - Individuelle stipendiater    40  143300    2,676,000     0        0
NFR - program             28  143300    48,638,000     30    14,495,000
NFR - program             33  143300    4,746,000     8     388,000
Utland, -andre             0  143300    1,435,000     4      60,000
NFR - program             31  143400    7,088,000     32    2,250,000
NFR - via statlig enhet        30  143400     445,000     56     250,000
NFR - program             34  143400    13,046,000     14    1,800,000
NFR - Individuelle stipendiater    33  143400    2,714,000     0        0
Utland, -andre             29  143400     389,000     29     114,000
Utland, -andre             40  143400
NFR - Individuelle stipendiater    30  143400
NFR - Individuelle stipendiater    34  143400    1,074,000     0        0
NFR - program             30  143400    1,166,800     39     460,297
NFR - program             20  143400     275,000     0        0
Andre statlige enheter         40  143400
NFR - Individuelle stipendiater    30  143500     524,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater    30  143500    3,555,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater    35  143500    2,903,000     0        0
NFR - program             30  143500    6,051,744     28    1,690,000
NFR - program             30  143500    9,664,257     53    5,085,259
NFR - program             30  143500    9,809,280     23    2,262,000
NFR - program             40  143500    15,243,000     19    2,910,000
NFR - program             31  143500     922,000     16     152,000
NFR - program              0  143500     300,000     0        0
NFR - program             36  143500    8,797,000     20    1,797,000
NFR - via statlig enhet        40  143500     600,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 33  143500     722,000     21     152,000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   143500    1,940,000     0        0
Andre statlige enheter         40  143500    5,344,000     0        0
Andre statlige enheter         0  143500
Andre statlige enheter         35  143500    12,693,000     0        0
Nordisk ministerråd          20  143500    1,000,000     0        0
Utland, -andre             42  143500     481,000     7      32,000
EU andre tilskudd           40  143500     279,000     39     109,000
Utland, -andre             40  143500     300,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   143500
NFR - program             32  143570    3,187,995     25     786,857
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 28  143570    3,096,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   143570     604,812     12      70,000
Fylkes-,Kom. enheter          0  143570     324,250     15      50,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  143570    6,354,438     0    6,354,438
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  143570      30,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater    35  143600    2,999,000     0        0
NFR - program             30  143600    2,526,365     18     458,926
NFR - program             31  143600    4,488,908     16     712,569
NFR - program             34  143600    11,597,010     19    2,205,010
NFR - program             31  143600    9,630,981     28    2,673,981
NFR - program             40  143600    2,642,000     8     213,000
NFR - program             31  143600    10,617,220     21    2,226,220
Nordisk ministerråd           0  143600     300,000     0        0
NFR - program              0  150011    1,305,033     0        0
NFR - program             14  150011      64,221     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   150010
Tilskudd fra eget dep.         0  150010
Andre statlige enheter         15  150011
Andre statlige enheter         0  150010     121,000     0        0
Næringsliv og personer         0  150010    20,500,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater    23  150300    2,811,000     17     490,000
NFR - Individuelle stipendiater    49  150300    1,021,000     14     142,000
NFR - program             14  150300     400,000     0        0
NFR - program             40  150300
NFR - program             31  150300
              Side 39/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              87  150300    9,671,710     23     2,646,178
NFR - program              30  150300    1,992,000     15      308,000
NFR - program              77  150300    5,398,028     36     2,088,903
NFR - program              43  150300    2,809,000     43     1,209,000
NFR - program              87  150300    4,856,000     48     2,307,000
NFR - program              47  150300    7,859,000     26     2,042,000
NFR - program              45  150300     881,000     89      781,000
Andre statlige enheter         50  150300
Andre statlige enheter         27  150300     480,000     0        0
Næringsliv og personer          0  150300
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  150300
EU andre tilskudd            10  150300
EU andre tilskudd            10  150300
EU andre tilskudd            10  150300
Utland, -andre              0  150300
Utland, -andre             46  150300     945,000     13     120,000
NFR - Individuelle stipendiater     84  150400    1,684,400     34     575,321
NFR - Individuelle stipendiater    100  150400    4,261,000     43    1,834,000
NFR - program              30  150400     170,000     0        0
NFR - program              40  150400    1,248,169     0        0
NFR - program             113  150400    4,464,170     42    1,891,187
NFR - program              30  150400     246,000     0        0
NFR - program             113  150400    10,463,000     34    3,584,000
NFR - program              76  150400    16,332,400     35    5,746,537
NFR - program              30  150400
NFR - program              30  150400
NFR - program              44  150400    3,168,880     26     829,290
NFR - program              30  150400
NFR - program              30  150400      48,795     0        0
NFR - program             114  150400    8,198,000     44    3,642,000
NFR - program              93  150400    2,596,530     34     888,379
NFR - program              84  150400    8,059,640     35    2,846,566
NFR - program             111  150400    12,466,060     56    7,008,060
NFR - program              30  150400
NFR - program              30  150400
NFR - program              85  150400    5,737,000     35    1,578,000
NFR - program              78  150400    8,022,000     41    3,301,000
NFR - program              77  150400    5,902,020     35    2,038,265
NFR - program              86  150400      14,660     42      6,136
NFR - program             112  150400    10,814,000     32    3,437,000
NFR - program              82  150400    9,471,000     40    3,775,000
NFR - program              94  150400    3,339,000     70    2,339,000
NFR - program              48  150400    3,894,000     34    1,327,000
NFR - program              37  150400    1,751,000     77    1,351,000
NFR - via statlig enhet         30  150400
NFR - via statlig enhet         30  150400
NFR - via statlig enhet         30  150400     137,238     0        0
NFR - via statlig enhet         41  150400    2,201,000     18     393,000
NFR - via statlig enhet         67  150400     300,000     33     100,000
NFR - via statlig enhet         94  150400    9,553,000     29    2,799,000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   150400     300,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   150400    1,800,000     0        0
Andre statlige enheter         40  150400     950,000     0        0
Andre statlige enheter         40  150400
Andre statlige enheter         20  150400
Andre statlige enheter         39  150400     111,000     28      31,000
Andre statlige enheter         82  150400     354,000     25      87,000
Andre statlige enheter          0  150400
Andre statlige enheter         41  150400     178,160     4      7,612
Andre statlige enheter         40  150400
Andre statlige enheter         22  150400     117,000     16      19,000
Andre statlige enheter         41  150400     601,000     1      4,000
Andre statlige enheter         69  150400    1,356,000     17     231,000
Næringsliv og personer         78  150400     100,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  150400     165,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  150400
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  150400
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  150400
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  150400     103,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 32  150400     250,000     20      50,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  150400     450,000     56     250,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 44  150400     261,000     3      7,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  150400     510,000     0        0
Nordisk ministerråd           0  150400      61,606     0        0
Nordisk ministerråd           82  150400    2,958,280     34    1,012,358
Nordisk ministerråd           40  150400
Nordisk ministerråd           36  150400     548,000     1      5,000
EU 6. rammeprogram           20  150400
              Side 40/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
EU 6. rammeprogram           20  150400     904,743     0        0
EU 7. rammeprogram           60  150400    22,514,000     24    5,472,000
EU 7. rammeprogram           60  150400    3,177,000     24     768,000
Utland, -andre             40  150400
Utland, -andre             30  150400     136,500     0        0
NFR - program              53  150500     698,400     1      5,066
NFR - program              53  150500    2,408,914     0        0
NFR - program              51  150500    3,479,704     0        0
NFR - program              50  150500    4,397,500     0      9,096
NFR - program              51  150500    1,700,866     0        0
NFR - program              50  150500     418,528     9     250,770
NFR - program              56  150500    2,123,320     1      13,626
NFR - program              55  150500    2,417,750     5     117,347
NFR - program              39  150500    3,786,340     9     324,546
NFR - program              50  150500    5,600,298     0        0
NFR - program              40  150500    1,633,312     0        0
NFR - program              50  150500    6,728,037     0        0
NFR - program              55  150500    7,939,085     0        0
NFR - program              48  150500    6,959,080     2     140,758
NFR - program              40  150500
NFR - program              34  150500     341,000     71     241,000
NFR - program              52  150500    12,085,000     17    2,083,000
NFR - program              46  150500    5,217,000     42    3,000,000
NFR - program              57  150500    3,573,000     24     848,000
NFR - program              27  150500      46,000     13      6,000
NFR - program              46  150500    10,039,000     26    2,572,000
NFR - program              29  150500     143,000     44      80,000
NFR - program              29  150500      95,000     26      25,000
NFR - program              40  150500
NFR - program              46  150500    16,904,000     43    7,270,000
NFR - program              44  150500    15,997,000     33    5,280,000
NFR - program              39  150500     196,000     4      8,500
NFR - program              0  150500     151,000     0        0
NFR - program              52  150500    11,031,000     4     446,000
NFR - program              46  150500    11,420,000     7     772,000
NFR - program              43  150500    11,270,000     1      57,000
NFR - stimuleringsmidler        43  150500    2,152,080     52    1,125,411
NFR - via statlig enhet         54  150500    5,215,020     9     493,932
NFR - via statlig enhet         15  150500    11,591,000     23    2,658,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 36   150500    7,235,000     3     235,000
Tilskudd fra eget dep.          0  150500
Andre statlige enheter         47  150500    4,401,430     4     176,851
Andre statlige enheter         30  150500    4,494,700     0      15,938
Andre statlige enheter         32  150500    3,751,760     0      12,468
Andre statlige enheter         26  150500    1,618,300     3      44,074
Andre statlige enheter         41  150500     270,000     56     150,000
Andre statlige enheter         28  150500     335,400     0        0
Næringsliv og personer         55  150500     375,750     1      4,770
Næringsliv og personer         51  150500    7,780,540     34    2,609,755
Næringsliv og personer         40  150500
Næringsliv og personer         40  150500
Næringsliv og personer         52  150500     848,000     0      1,844
Næringsliv og personer         42  150500    2,304,452     0        0
Næringsliv og personer         40  150500     769,200     3      22,512
Næringsliv og personer         38  150500     406,603     3      11,040
Næringsliv og personer         27  150500    1,002,000     22     219,500
Næringsliv og personer         56  150500    6,273,000     15    5,344,000
Næringsliv og personer         42  150500     234,000     3      7,000
Næringsliv og personer         51  150500    3,659,000     0      9,000
Næringsliv og personer         36  150500    1,000,000     0        0
Næringsliv og personer         40  150500    1,800,000     39     700,000
Næringsliv og personer         56  150500    2,890,000     45    1,300,000
Næringsliv og personer         40  150500    6,123,000     4     246,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 35  150500     500,000     0        0
Nordisk ministerråd           54  150500     782,156     19     146,246
EU 6. rammeprogram           20  150500     781,612     0        0
EU 6. rammeprogram           20  150500     631,291     0        0
EU 6. rammeprogram           20  150500
EU 6. rammeprogram           20  150500     795,226     0        0
EU 7. rammeprogram           20  150500
EU 7. rammeprogram           20  150500    6,352,000     0        0
EU 7. rammeprogram           20  150500    2,896,000     13     384,000
EU 7. rammeprogram           20  150500      76,500     0        0
Utland, -andre             20  150500     267,570     0        0
Utland, -andre             45  150500    1,058,000     13     923,000
Utland, -andre             32  150500     148,748     0        0
Utland, -andre             26  150500     177,474     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     30  151200     390,542     17      64,711
              Side 41/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - Individuelle stipendiater     40  151200     780,012     9       71,608
NFR - Individuelle stipendiater     30  151200
NFR - Individuelle stipendiater     40  151200     723,414     16     115,033
NFR - program              14  151200     800,000     0        0
NFR - program              30  151200    2,689,926     0       722
NFR - program              14  151200    1,346,022     1      11,858
NFR - program              40  151200     186,521     0        0
NFR - program              40  151200    1,946,137     24     476,723
NFR - program              10  151200     783,705     1      6,546
NFR - program              40  151200      15,000     0        0
NFR - program              40  151200    1,977,618     17     326,388
NFR - program              35  151200     867,674     7      64,584
NFR - program              40  151200    5,223,342     3     169,260
NFR - program              40  151200      98,000     18      18,000
NFR - program              75  151200    3,066,000     41    1,267,000
NFR - program             100  151200    3,441,000     6     210,000
NFR - program              75  151200    2,202,000     36     789,000
NFR - program              76  151200    5,021,000     28    1,390,000
NFR - program              74  151200    13,123,000     31    4,123,000
NFR - program              0  151200    1,500,000     0        0
NFR - program              81  151200    10,115,000     36    3,685,000
NFR - program             105  151200    3,540,000     21     728,000
NFR - stimuleringsmidler        10  151200    1,894,411     13     245,917
NFR - via statlig enhet         0  151200     125,000     0        0
NFR - via statlig enhet         37  151200     120,000     0        0
NFR - via statlig enhet         37  151200     224,000     0        0
Oppdrag fra eget dep.          40  151200     300,000     0        0
Oppdrag fra eget dep.          40  151200    1,800,000     0        0
Andre statlige enheter         40  151200     386,445     65     250,426
Andre statlige enheter         14  151200     700,000     0        0
Andre statlige enheter          0  151200
Andre statlige enheter          0  151200     463,000     0        0
Andre statlige enheter        100  151200     350,000     0        0
Andre statlige enheter        116  151200    1,784,000     54     956,000
Fylkes-,Kom. enheter          40  151200     423,664     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  151200     836,911     0        0
Næringsliv og personer         14  151200
Næringsliv og personer         89  151200    3,932,000     35    1,368,000
Næringsliv og personer         40  151200     348,616     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  151200
                   101
Private Org., stiftelser, legater, fond   151200    3,565,000     33    1,165,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  151200      90,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  151200     220,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 50  151200     160,000     22      35,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 37  151200     204,000     9      18,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 75  151200     328,000     26      86,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  151200     100,000     0        0
Utland, -andre             20  151200     835,000     0        0
NFR - program              81  151200    29,166,061     67    19,419,049
Næringsliv og personer          0  151200
Næringsliv og personer          0  151200
Næringsliv og personer          0  151200
Private Org., stiftelser, legater, fond 26  151200     358,000     94     336,000
Utland, -andre              0  151200
NFR - program              91  151200    2,453,390     1      36,629
NFR - program              87  151200    8,966,000     29    2,629,000
NFR - program              89  151200    7,571,000     26    1,945,000
NFR - program              43  151200    6,266,000     17    1,091,000
NFR - via statlig enhet         25  151200    17,422,500     8    1,450,963
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 57   151200    3,128,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 34  151200     427,000     26     111,000
NFR - program              33  151300     445,098     0        0
NFR - program              40  151300     644,891     0        0
NFR - program              49  151300    2,444,913     16     386,351
NFR - program              37  151300    17,363,000     38    6,541,000
NFR - program              92  151300    14,081,000     38    5,314,000
NFR - program             106  151300    4,099,000     37    1,514,000
NFR - via statlig enhet         44  151300    3,464,817     36    1,239,398
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 38   151300    1,209,541     4      77,000
Tilskudd fra eget dep.          0  151300
Næringsliv og personer          0  151300
Næringsliv og personer         80  151300    1,192,838     23     269,986
Næringsliv og personer         36  151300    1,030,000     0      3,000
Næringsliv og personer         91  151300     494,468     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  151300
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  151300
Private Org., stiftelser, legater, fond 48  151300    29,372,820     49    14,403,820
Private Org., stiftelser, legater, fond 44  151300    3,334,471     31    1,018,501
              Side 42/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter              DB %   OH-STED Totalramme   EA %    EA beløp
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  151300
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  151300     225,000    0        0
EU 6. rammeprogram            10  151300
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  151700     116,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater      89  151700    2,001,430    34     674,824
NFR - Individuelle stipendiater      91  151700    4,373,000    43    1,889,000
NFR - program               0  151700    4,666,000     0        0
NFR - program               30  151700    2,781,000    18     494,000
NFR - program               75  151700    1,569,000    24     374,000
NFR - program               89  151700    4,349,420    27    1,163,994
NFR - program               35  151700     383,948     0        0
NFR - program               97  151700    3,647,010    37    1,348,272
NFR - program               89  151700    2,370,150    20     480,927
NFR - program               79  151700    1,716,610    37     629,989
NFR - program               88  151700    2,272,440    38     856,694
NFR - program               87  151700    3,044,920    31     942,127
NFR - program               86  151700    8,885,000    22    1,985,000
NFR - program               78  151700    2,486,000    15     381,000
NFR - program               81  151700    2,339,000    20     475,000
NFR - program               30  151700     500,000     0        0
NFR - program               85  151700    8,306,000    24    1,960,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 26  151700
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  151700
Private Org., stiftelser, legater,  fond 40  151700
Private Org., stiftelser, legater,  fond 82  151700    1,096,000    31     340,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 94  151700    1,030,000    55     569,000
Private Org., stiftelser, legater,   106
                   fond   151700    2,888,000    36    1,043,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 79  151700    9,070,000    74    6,670,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 96  151700    3,503,000    22     782,000
Nordisk ministerråd            0  151700
EU 6. rammeprogram            20  151700
EU 6. rammeprogram            20  151700
EU 7. rammeprogram            60  151700
EU 7. rammeprogram            60  151700    5,830,000    21    1,199,000
EU 7. rammeprogram            60  151700    8,514,000    22    1,897,000
EU 7. rammeprogram            60  151700    3,557,000    27     958,000
EU 7. rammeprogram             0  151700     382,500     0        0
NFR - program               92  151700    1,096,000    31     335,000
NFR - program               82  151700    3,374,000    26     887,000
NFR - program               40  151700     475,000     0        0
NFR - program               90  151700    5,825,000    31    1,795,000
NFR - program               91  151700    1,837,420    41     755,222
NFR - program               95  151700    2,704,650    32     854,280
NFR - program               89  151700    10,264,900    38    3,077,632
NFR - program               91  151700    9,297,000    44    4,056,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 78  151700    1,604,000    28     442,000
Private Org., stiftelser, legater,   115
                   fond   151700    89,287,000    55    48,812,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 0  151700    1,500,000     0        0
EU 7. rammeprogram            60  151700    2,394,000    27     650,000
NFR - Individuelle stipendiater      20  152000
NFR - program               71  152000    1,273,000    26     334,000
NFR - program               0  152000
NFR - program               20  152000
NFR - program               20  152000
NFR - program               20  152000     197,000    0        0
NFR - program               20  152000
NFR - program               70  152000     467,200    55     259,067
NFR - program               20  152000     231,603     0        0
NFR - program               82  152000    4,141,060    36    1,506,779
NFR - program               79  152000    4,652,920    35    1,636,660
NFR - program               82  152000    4,385,260    53    2,323,588
NFR - program               20  152000
NFR - program               20  152000
NFR - program               86  152000    2,540,520    37     949,689
NFR - program               30  152000
NFR - program               94  152000    1,598,000    40     643,000
NFR - program               83  152000    10,508,000    62    6,468,000
NFR - program               20  152000
NFR - program               20  152000
NFR - program               83  152000    5,742,000    54    3,097,000
NFR - program               30  152000
NFR - program               80  152000    2,301,800    33     762,995
NFR - program               30  152000
NFR - program               30  152000
NFR - program               15  152000
NFR - program               61  152000    7,160,210    54    3,868,570
NFR - program               87  152000    7,687,000    20    1,514,000
NFR - program               77  152000    8,568,000    23    2,000,000
              Side 43/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              77  152000    9,310,000     34     3,127,000
NFR - program              73  152000    8,900,000     23     2,079,000
NFR - program              70  152000    6,220,000     28     1,720,000
NFR - program              0  152000     113,074     0         0
NFR - program              73  152000    4,321,000     29     1,236,000
NFR - program              81  152000    4,793,000     31     1,493,000
NFR - program              81  152000    5,462,000     45     2,483,667
NFR - program              81  152000    9,185,000     31     2,823,000
NFR - program              84  152000    4,491,000     24     1,075,000
NFR - via statlig enhet         82  152000    2,372,040     38      892,353
NFR - via statlig enhet         20  152000
NFR - via statlig enhet         86  152000    2,614,000     0     717,000
NFR - via statlig enhet         95  152000     996,000     31     306,000
Andre statlige enheter         40  152000
Andre statlige enheter         40  152000
Andre statlige enheter         40  152000
Andre statlige enheter         40  152000
Andre statlige enheter         40  152000     423,000     0        0
Andre statlige enheter         40  152000     576,000     0        0
Andre statlige enheter          0  152000    1,539,000     42     639,000
Andre statlige enheter         30  152000     290,000     23      67,000
Næringsliv og personer         65  152000    1,144,000     23     268,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000     142,121     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  152000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000     450,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152000     100,000     0        0
Nordisk ministerråd           0  152000
EU 6. rammeprogram           10  152000     699,220     0        0
EU 7. rammeprogram           10  152000    1,760,098     0        0
Utland, -andre             30  152000
Utland, -andre             30  152000     238,284     0        0
Utland, -andre             30  152000
Andre statlige enheter         97  152100
NFR - program              74  152100    2,822,000     26     721,544
NFR - program              76  152100    3,088,840     29     881,627
Nordisk ministerråd           0  152100
NFR - Individuelle stipendiater     25  152100
NFR - program              84  152100    5,467,680     24    1,307,196
NFR - program              25  152100
NFR - program              80  152100    1,980,800     37     724,871
NFR - program              94  152100    3,474,000     42    1,480,000
NFR - program              70  152100    4,232,000     33    1,383,000
NFR - via statlig enhet         30  152100      65,000     0        0
NFR - via statlig enhet         54  152100     458,000     44     202,000
Andre statlige enheter         41  152100     510,000     0        0
Andre statlige enheter         40  152100
Andre statlige enheter         40  152100
Næringsliv og personer         40  152100
Næringsliv og personer         40  152100
Næringsliv og personer         40  152100      70,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  152100
Private Org., stiftelser, legater, fond 72  152100     612,000     29     180,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 39  152100     200,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  152100     113,360     0        0
NFR - program              25  152100     257,501     0        0
NFR - program              34  152100     303,000     32      96,375
NFR - program             101  152100    2,423,000     33    3,639,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 47   152100      61,000     18      11,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 95   152100    1,171,000     33     391,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 89  152100    1,235,400     33     403,416
Private Org., stiftelser, legater, fond 49  152100     458,000     4      20,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152100      45,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  152100      11,079     0        0
EU 7. rammeprogram           60  152100    2,374,000     28     664,720
Utland, -andre             82  152100    2,863,000     60    1,718,000
              Side 44/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter              DB %   OH-STED Totalramme   EA %    EA beløp
NFR - program               25  152100
NFR - program               14  152100     338,377     0        0
NFR - program               30  152100     133,334     0        0
NFR - program               81  152100    2,978,430    21     612,783
NFR - program               78  152100    4,349,000    16     701,000
NFR - program               42  152100    1,440,000     8     118,000
NFR - program               25  152100
NFR - program               34  152100    1,594,240    2        38,155
NFR - program               14  152100
NFR - program               55  152100   102,954,861    61    62,796,401
NFR - program               25  152100
NFR - program               25  152100
NFR - program               25  152100
NFR - program               80  152100    6,016,000    21    1,274,000
NFR - program               42  152100    3,879,000     8     323,000
NFR - program               42  152100    1,766,000     9     151,000
NFR - program               65  152100    5,519,000     2     122,000
NFR - program               25  152100
NFR - program               78  152100    4,855,020    18     856,291
NFR - program              101  152100    5,748,000     6     359,000
NFR - program               29  152100     276,000    11      31,000
NFR - program               78  152100    4,158,000    23     976,000
NFR - program               34  152100     180,000     1      2,000
NFR - program               40  152100      15,659     0        0
NFR - program               0  152100     151,000     0        0
NFR - program               84  152100    10,979,000    22    2,405,000
NFR - program               84  152100    9,187,000    20    1,875,000
NFR - program               44  152100    8,907,000     3     289,000
NFR - program               42  152100    3,732,000     9     350,000
NFR - program               39  152100    25,713,000    11    2,713,000
NFR - program               75  152100    5,534,000    18    1,015,000
NFR - program               87  152100    7,082,000    15    1,082,000
NFR - via statlig enhet          25  152100
NFR - via statlig enhet          83  152100    5,154,000    22    1,154,000
NFR - via statlig enhet          78  152100    1,097,000    29     316,000
NFR - via statlig enhet          43  152100     814,000     8      64,000
NFR - via statlig enhet          40  152100     161,000     7      11,000
NFR - via statlig enhet          34  152100    1,225,000     2      25,000
NFR - via statlig enhet          0  152100      98,100     0        0
NFR - via statlig enhet          77  152100     578,000    31     181,375
NFR - via statlig enhet          87  152100    13,867,000    24    3,367,000
Andre statlige enheter          33  152100     135,000     0        0
Næringsliv og personer          25  152100
Næringsliv og personer          32  152100     295,540     0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 92  152100    1,865,800    44     823,102
Private Org., stiftelser, legater,  fond 88  152100    5,177,000    30    1,564,000
Private Org., stiftelser, legater,  fond 30  152100     922,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater,  fond 32  152100     411,000     3      11,000
EU 6. rammeprogram            10  152100
EU 6. rammeprogram            20  152100
EU 7. rammeprogram            10  152100
EU 7. rammeprogram            10  152100
EU 7. rammeprogram            10  152100    1,697,000    0          0
EU 7. rammeprogram            10  152100    1,781,975    0          0
NFR - Individuelle stipendiater      40  152200
NFR - Individuelle stipendiater      14  152200
NFR - program               40  152200
NFR - program               80  152200    2,189,516    33     713,200
NFR - program               74  152200    5,709,920    26    1,482,083
NFR - program               80  152200    5,510,200    40    2,187,596
NFR - program               79  152200    4,898,960    41    2,028,671
NFR - program               48  152200    3,921,000    17     656,000
NFR - program               95  152200    5,141,000    24    1,259,000
NFR - program               82  152200    7,465,000    41    3,060,000
NFR - program               92  152200    5,677,000    38    2,183,000
NFR - program               55  152200     712,350    35     246,249
NFR - program               76  152200    5,090,000    35    3,332,000
NFR - program               47  152200    4,692,000    24    1,120,000
NFR - program               76  152200    4,490,080    36    1,595,274
NFR - program               83  152200    8,481,000    32    2,710,000
NFR - program               41  152200    5,455,000    51    2,765,000
NFR - program               79  152200     466,000    14      66,000
NFR - program               95  152200    5,940,000    34    2,040,000
NFR - via statlig enhet          78  152200    1,402,322    24     333,420
NFR - via statlig enhet          44  152200    4,624,000    14     670,000
NFR - via statlig enhet          45  152200    1,725,000    23     395,000
NFR - via statlig enhet          37  152200    4,433,000    26    1,133,000
NFR - via statlig enhet          0  152200      50,000     0        0
              Side 45/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - via statlig enhet        106  152200    4,090,000     30     1,222,000
Andre statlige enheter         83  152200    2,225,790     55     1,219,324
Andre statlige enheter         40  152200
Andre statlige enheter         41  152200     742,000     0        0
Andre statlige enheter         35  152200     310,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          75  152200     752,000     27     202,000
Næringsliv og personer         40  152200
Næringsliv og personer         40  152200
Næringsliv og personer         40  152200     237,000     0        0
Næringsliv og personer         14  152200
Næringsliv og personer         40  152200     747,209     26     263,000
Næringsliv og personer         14  152200
Næringsliv og personer         40  152200
Næringsliv og personer         40  152200     368,000     0        0
Næringsliv og personer          0  152200
Næringsliv og personer         93  152200    1,808,000     22     397,000
Næringsliv og personer         40  152200     382,000     0        0
Næringsliv og personer         73  152200    3,620,710     23     825,538
Næringsliv og personer         41  152200    1,497,000     0      1,000
Næringsliv og personer         47  152200      8,300     1      4,000
Næringsliv og personer         28  152200    7,442,000     0        0
Næringsliv og personer        100  152200     120,000     0        0
Næringsliv og personer         28  152200     500,000     0        0
Næringsliv og personer         91  152200    1,810,000     13     242,000
Næringsliv og personer         77  152200     979,000     12      79,000
Næringsliv og personer         40  152200
Næringsliv og personer         69  152200     324,044     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 44  152200    1,027,000     14     148,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 85  152200    1,086,000     29     320,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  152200
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  152200     410,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 58  152200    2,143,000     18     380,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 65  152200    6,108,000     40    2,458,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 54  152200    2,897,000     12     347,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 47  152200    1,406,000     19     266,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 69  152200     496,000     60     300,000
Nordisk ministerråd           0  152200     619,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200        0     0        0
EU 6. rammeprogram           20  152200      70,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200     160,707     0        0
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           10  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200
EU 6. rammeprogram           20  152200     100,999     0        0
EU 7. rammeprogram           20  152200
EU 7. rammeprogram           60  152200    1,601,000     26     413,000
EU 7. rammeprogram           60  152200    2,296,000     25     577,325
EU 7. rammeprogram           60  152200    4,544,000     25    1,136,000
EU andre tilskudd            0  152200
Utland, -andre              0  152200
Utland, -andre              0  152200      20,000     0        0
Utland, -andre             40  152200
Utland, -andre              0  152200
Utland, -andre             95  152200    1,254,600     30     375,312
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   152300    11,000,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     25  152300
NFR - program              94  152300    9,624,000     29    2,813,000
NFR - program              92  152300    8,292,000     28    2,292,000
Andre statlige enheter         20  152300
Andre statlige enheter         24  152300    1,081,000     0        0
Næringsliv og personer         40  152300
Næringsliv og personer         40  152300
Næringsliv og personer         40  152300    3,126,172     0        0
Næringsliv og personer         63  152300
Private Org., stiftelser, legater, fond 20  152300
NFR - program              67  152300     628,000     28     178,000
NFR - program              40  152300
NFR - program              40  152300
NFR - program              86  152300    5,646,000     22    1,258,000
NFR - program              74  152300    1,427,000     32     457,000
NFR - program              92  152300    3,692,000     24     880,000
              Side 46/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
Fylkes-,Kom. enheter          29  152300     968,000     0        0
Næringsliv og personer         50  152300     589,000     49     289,000
Næringsliv og personer         83  152300    4,029,000     41    1,658,000
Næringsliv og personer         40  152300     169,619     0        0
Utland, -andre             40  152300
NFR - program              75  152300    5,845,000     56    3,290,175
NFR - program              40  152300
NFR - program              73  152300    8,774,000     32    2,774,000
NFR - program              71  152300    7,984,000     25    1,984,000
NFR - program              93  152300    4,024,000     25    1,024,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 20   152300
Andre statlige enheter         29  152300     968,000     0         0
Næringsliv og personer         40  152300
Næringsliv og personer          0  152300     293,000     29      85,000
Næringsliv og personer         50  152300     346,000     42     146,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  152300
Private Org., stiftelser, legater, fond 15  152300
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  152300     391,000     21      83,000
Utland, -andre             83  152300    1,149,000     35     749,000
Utland, -andre             50  152300     217,000     23      49,000
NFR - program              71  152500    82,282,430     46    37,621,160
NFR - program              10  152500     365,000     0        0
NFR - program              22  152500    4,434,000     0        0
NFR - program              0  152500
NFR - program              0  152500    7,400,000     0        0
NFR - program              20  152500    2,698,000     0        0
NFR - program              56  150400    6,622,000     14     922,000
NFR - via statlig enhet         0  152500     882,000     0        0
Andre statlige enheter          0  152500
Andre statlige enheter         20  152500    2,367,000     0         0
Næringsliv og personer         40  152500     156,000     0         0
EU 7. rammeprogram           10  152500
EU 7. rammeprogram            0  152500    1,700,000     0         0
Utland, -andre              0  152500
NFR - program              42  152600   124,077,208     71    88,097,869
NFR - program              0  152600
NFR - program              35  152600
NFR - program              47  152600    1,778,880     35     627,517
NFR - stimuleringsmidler         0  152600     286,000     58     166,000
NFR - via statlig enhet         42  152600    2,143,000     24     518,000
Andre statlige enheter          0  152600
Andre statlige enheter         40  152600    1,628,531     20     320,040
EU 7. rammeprogram           10  152600
EU 7. rammeprogram           20  152600    16,094,000     0         0
NFR - program              0  152700    1,061,220     0         0
NFR - program              0  152700    6,000,000     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   152700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   152700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   152700     400,000     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   152700    9,172,426     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   152700    23,884,142     0         0
Tilskudd fra eget dep.          0  152700     315,289     0         0
Tilskudd fra eget dep.          0  152700     238,647     0         0
Andre statlige enheter          0  152700
Næringsliv og personer          0  152700      46,953     0         0
Næringsliv og personer          0  152700
Næringsliv og personer          0  152700
Næringsliv og personer          0  152700
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  152700
Utland, -andre              0  152700      31,265     0         0
NFR - program              40  160002     960,000     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   160002
Tilskudd fra eget dep.          0  160002     433,333     0          0
NFR - via statlig enhet         40  161500     283,200     26       73,200
Andre statlige enheter         14  161500
EU 6. rammeprogram           20  161500     137,600     0        400
NFR - program              10  161700    1,970,928     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   161700
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 29   161700    1,025,000     75     767,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 20   161700     388,666     32     124,800
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn100   161700    6,461,662     0        0
Andre statlige enheter         21  161700    2,219,925     93    2,069,163
Andre statlige enheter         22  161700     314,000     4      14,000
Fylkes-,Kom. enheter          30  161700     107,449     11      12,000
Fylkes-,Kom. enheter          24  161700    7,773,000     3     222,000
Næringsliv og personer          0  161700
Næringsliv og personer         26  161700     346,000     19      67,000
Næringsliv og personer         66  161700    2,906,000     75    2,182,000
              Side 47/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
Næringsliv og personer         22  161700     126,000     18      23,280
Næringsliv og personer        109  161700    3,898,000     47    1,815,000
Næringsliv og personer         21  161700     100,000     0        0
Næringsliv og personer          0  161700      56,000     0        0
Næringsliv og personer         37  161700      56,288     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 47  161700    2,111,000     89     230,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  161700      56,000     0        0
Utland, -andre              0  161700
Andre statlige enheter         35  170010     135,000     0        0
NFR - program              14  170010
Utland, -andre              0  170010     339,000     0
NFR - program              14  170100     437,000     0        0
NFR - program              15  170100     704,000     0        0
NFR - program              14  170100     100,000     0        0
NFR - program              29  170100    3,461,000     28     955,000
Næringsliv og personer         20  170100    1,421,967     3      39,656
Private Org., stiftelser, legater, fond 33  170100     120,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  170100     160,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  170100     890,000     3      26,510
EU 7. rammeprogram            7  170100     275,400     14      39,827
EU 7. rammeprogram           60  170100    1,880,000     2      42,440
Utland, -andre             23  170100     564,000     0        0
Utland, -andre              0  170100     450,000     0        0
NFR - program              15  170400
NFR - program              40  170400
NFR - program              0  170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 14   170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   170400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   170400
EU 6. rammeprogram           20  170400
EU 7. rammeprogram           60  170400
NFR - program              14  170500    4,000,000     0        0
NFR - program              14  170500    3,281,000     0        0
NFR - program              14  170500    2,634,780     9     238,603
NFR - program              39  170500    1,017,830     38     390,293
NFR - program              14  170500
NFR - program              0  170500
NFR - program              43  170500    3,248,170     20     662,884
NFR - program              14  170500
NFR - program              39  170500    3,099,060     7     202,507
NFR - program              35  170500    5,971,000     0        0
NFR - program              36  170500    1,834,000     9     171,000
NFR - program              38  170500     963,000     17     163,000
NFR - program              41  170500    2,836,000     9     248,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 34   170500    14,569,340     14    1,983,403
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 30   170500    1,209,000     1      11,925
Andre statlige enheter          0  170500
Andre statlige enheter          0  170500
Andre statlige enheter          0  170500       360     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  170500
Private Org., stiftelser, legater, fond 95  170500    2,175,500     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  170500
Private Org., stiftelser, legater, fond 5  170500     525,000     0        0
Utland, -andre             40  170500
Utland, -andre             34  170500     996,000     42     421,487
NFR - Individuelle stipendiater     14  170600     280,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     14  170600     872,500     73     632,788
NFR - program              14  170600     856,926     0        0
NFR - program              14  170600     432,000     0        0
NFR - program              0  170600     222,000     0        0
NFR - program              0  170600     222,000     0        0
NFR - program              0  170600     177,000     0        0
NFR - program              25  170600    2,594,000     4     104,000
NFR - program              41  170600    2,667,000     4     119,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 26   170600    3,041,000     10     297,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 54   170600     509,000     12      59,000
Andre statlige enheter          0  170600    7,702,191     9     657,317
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  170600      10,590     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  170600
Private Org., stiftelser, legater, fond 14  170600     100,000     0        0
Nordisk ministerråd           0  170600     480,097     0        0
Nordisk ministerråd           0  170600
Utland, -andre            100  170600      42,750     0        0
Utland, -andre             40  170600     975,000     0        0
NFR - program              35  170600    44,051,000     24    10,755,000
EU 7. rammeprogram           60  170600    3,130,000     27     860,000
NFR - Individuelle stipendiater     15  170700     578,147     0        0
              Side 48/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - program              31  170700    2,732,750     13      342,000
NFR - program              20  170700    12,113,400     0         0
NFR - program              40  170700     560,984     0         0
NFR - program              25  170700     148,750     0         0
NFR - program              25  170700    9,300,000     0         0
NFR - program              38  170700    6,436,000     27     1,736,000
NFR - program              33  170700    4,647,000     23     1,067,000
NFR - program              0  170700     197,000     0         0
NFR - program              25  170700    2,330,000     50     1,165,000
NFR - program              16  170700    6,124,000     29     1,752,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 25  170700    1,370,000     76     1,036,000
NFR - program              0  170700     385,000     0         0
NFR - via statlig enhet         23  170700    2,646,000     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   170700    1,445,000     0         0
Fylkes-,Kom. enheter           0  170700
Fylkes-,Kom. enheter          15  170700     399,000     37     146,000
Næringsliv og personer         29  170700    3,896,220     21     825,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  170700     217,200     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 9  170700    1,635,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 12  170700     135,000     0        0
EU 6. rammeprogram           25  170700      60,000     0        0
EU 7. rammeprogram           60  170700    1,675,408     14     229,515
EU andre tilskudd            0  170700     190,000     0        0
EU andre tilskudd            14  170700    3,213,500     25     798,500
Utland, -andre              0  170700
NFR - Individuelle stipendiater     15  170800    1,795,749     0        0
NFR - program              20  170800     113,694     0        0
NFR - program              40  170800      81,440     0        0
NFR - program              14  170800     576,957     0        0
NFR - program              14  170800    1,806,095     11     193,953
NFR - program              14  170800    2,342,795     24     568,993
NFR - program              14  170800    1,529,000     0        0
NFR - program              14  170800     991,519     0      3,087
NFR - program              14  170800    7,699,414     8     647,245
NFR - program              25  170800     433,000     15      66,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 20   170800     820,470     0        0
Andre statlige enheter          0  170800    1,986,959     0        0
Andre statlige enheter         20  170800    3,196,942     0        0
Andre statlige enheter         40  170800    2,787,686     22     602,371
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  170800
EU 6. rammeprogram           20  170800     320,954     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     33  170900    2,662,000     2      50,000
NFR - program              25  170900     651,889     0      1,910
NFR - program              32  170900    3,890,000     23     890,000
NFR - program              33  170900    7,725,000     13    1,021,000
NFR - program              0  170900      30,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  170900      50,000     0        0
NFR - Individuelle stipendiater     14  180100     758,525     0        0
NFR - program              14  180100    3,625,154     36    1,302,362
NFR - program              14  180100    4,129,714     38    1,583,809
NFR - program              37  180100    9,420,000     23    2,169,000
NFR - program              26  180100     648,000     23     148,000
NFR - program              41  180100     630,000     21     130,000
NFR - program              27  180100    6,888,000     22    1,494,000
NFR - via statlig enhet         10  180100     375,389     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 25   180100     255,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   180100
Tilskudd fra eget dep.          0  180100
Tilskudd fra eget dep.          0  180100
Andre statlige enheter         40  180100    2,919,147     0        0
Andre statlige enheter          0  180100    4,301,711     0        0
Andre statlige enheter         35  180100     120,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  180100     300,000     0        0
EU andre tilskudd            0  180100    11,794,469     0        0
EU andre tilskudd            40  180100     340,000     0        0
EU andre tilskudd            10  180100     285,444     17      49,770
EU andre tilskudd            0  180100     160,000     25      40,000
Utland, -andre              0  180100     100,000     0        0
Utland, -andre             25  180100     170,000     0        0
NFR - program              0  180200     182,000     0        0
NFR - program              27  180200     500,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 15   180200     180,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200    6,022,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200     300,000     7      21,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 50   180200    10,588,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 37   180200    1,500,000     28     420,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 41   180200    30,150,000     19    5,815,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200     500,000     4      20,000
              Side 49/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200    1,650,000     0         0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200     600,000     0         0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200     450,000     0         0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 30   180200    2,041,600     0          0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   180200    3,750,000     0          0
Andre statlige enheter         40  180200     992,000     0          0
Fylkes-,Kom. enheter          40  180200     125,000     60       75,000
Fylkes-,Kom. enheter          40  180200     650,000     0          0
Fylkes-,Kom. enheter          50  180200
Fylkes-,Kom. enheter          40  180200
Fylkes-,Kom. enheter          40  180200     225,000     0         0
Næringsliv og personer         40  180200     165,000     0         0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  180200
EU 7. rammeprogram            6  180200
EU 7. rammeprogram           29  180200    4,867,000     3     167,000
EU 7. rammeprogram            7  180200     444,890     43     189,890
NFR - Individuelle stipendiater     30  180300    2,954,000     1      26,000
NFR - program              40  180300    21,018,973     54    12,566,223
NFR - program              0  180300      86,000     0        0
NFR - program              35  180300    2,895,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180300    3,800,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 32   180300     222,000     27      60,480
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 41   180300    2,481,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180300     408,000     43     175,321
Tilskudd fra eget dep.         40  180300    2,766,551     21     554,464
Andre statlige enheter         15  180300    1,310,206     9     118,317
Andre statlige enheter         40  180300    3,569,997     19     672,205
Andre statlige enheter          0  180300    1,968,952     20     388,566
Andre statlige enheter         35  180300     145,000     0        0
Andre statlige enheter         26  180300      24,324     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  180300    2,070,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          43  180300     169,453     0        0
EU andre tilskudd            40  180300      73,980     0        0
NFR - program              15  180400    7,629,000     20    1,492,000
NFR - program              42  180400    19,155,000     23    4,390,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   180400    3,913,280     9     360,000
Andre statlige enheter         40  180400     200,000     25      50,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  180400     400,000     21      85,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  180400      75,000     0        0
EU 6. rammeprogram           20  180400    9,000,000     22    2,000,000
EU 7. rammeprogram           60  180400    7,600,000     25    2,000,000
EU andre tilskudd            7  180400
NFR - program              0  180002   337,336,000     93   313,336,000
NFR - program              26  270010    2,934,000     21     618,000
Andre statlige enheter         31  270003     630,000     60     380,000
NFR - Individuelle stipendiater     57  271000    2,548,000     0        0
Andre statlige enheter         39  271000      50,000     0        0
Andre statlige enheter         39  271000      50,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000      50,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000      50,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000     125,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000     125,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000     125,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000     125,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          38  271000     100,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          30  271000     211,000     53      53,000
Fylkes-,Kom. enheter          60  271000      35,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 38  271000     887,364     55     487,364
EU andre tilskudd            36  271000    3,460,000     0        0
Utland, -andre              0  271000
NFR - program              38  272000    3,377,760     0     260,000
NFR - via statlig enhet         25  272000    1,310,000     38     495,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   272000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 44   272000    1,072,000     37     396,000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 20   272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 60   272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 60   272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 60   272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 60   272000
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 60   272000      55,000     0
              Side 50/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter              DB %  OH-STED Totalramme   EA %    EA beløp
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000      95,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000    1,700,000    0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000      64,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     275,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     240,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     577,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     194,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     128,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     112,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     322,500    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     250,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     265,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     530,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     175,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000    2,040,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000     795,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000    1,305,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000    4,210,000    0          0
Oppdrag fra andre dep.,  dir.,  tilsyn 60  272000    1,988,000    0          0
Andre statlige enheter          40  272000
Andre statlige enheter          31  272000     143,000    15       21,000
Andre statlige enheter          60  272000     185,000     0          0
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000     249,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     370,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000
Andre statlige enheter          60  272000    45,000,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     111,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     290,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     230,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    5,650,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    1,020,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     266,500    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    1,630,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     134,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    1,475,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    2,280,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    2,550,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     360,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000      86,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000     360,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000      36,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    37,000,000    0          0
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000     137,000    0          0
Andre statlige enheter          60  272000    1,400,000    0          0
Fylkes-,Kom. enheter           40  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000      32,700    0          0
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000      38,500    0          0
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           42  272000      54,000    0          0
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000      35,000    0          0
Fylkes-,Kom. enheter           60  272000     440,000    0          0
             Side 51/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter          DB %  OH-STED Totalramme   EA %      EA beløp
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     235,000       0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     280,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     390,600       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     285,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      67,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     980,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      31,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      37,500       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     220,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     248,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     135,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     284,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      60,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     650,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      84,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     265,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     560,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000     113,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      41,000       0        0
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000    2,220,000       0    2,220,000
Fylkes-,Kom. enheter       60  272000      43,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000     604,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      69,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      37  272000     165,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000    4,100,000       0
Næringsliv og personer      60  272000     395,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000
Næringsliv og personer      60  272000     298,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     114,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      46,600       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      64,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     153,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     435,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     135,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      45,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     167,000       0
Næringsliv og personer      60  272000      85,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      32,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      47,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000    4,800,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000      67,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     488,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000    1,600,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     660,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000    1,190,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000    1,055,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     260,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     512,500       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     730,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     105,000       0        0
Næringsliv og personer      60  272000     940,000       0        0
              Side 52/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
Næringsliv og personer         60  272000      47,000     0        0
Næringsliv og personer         60  272000      86,000     0        0
Næringsliv og personer         60  272000     150,000     0        0
Næringsliv og personer         60  272000     277,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  272000
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  272000     368,000     0
Utland, -andre             60  272000     420,000     0        0
EU andre tilskudd            33  272000    3,092,000     16     506,000
NFR - program              38  274000    1,248,000     16     198,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 60   274000      80,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 60   275000
Andre statlige enheter         40  275000
Fylkes-,Kom. enheter           0  275000
Næringsliv og personer         60  275000
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  275000
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  275000      73,000     0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  275000      95,000     0
Private Org., stiftelser, legater, fond 60  275000     197,552     0        0
NFR - program              33  280800    6,885,298     17    1,177,587
NFR - program              14  280800    1,607,406     16     258,699
NFR - program              14  280800    1,671,000     6     102,826
NFR - program              40  280800     100,000     0        0
NFR - program              25  280800    3,104,253     14     436,536
NFR - program              91  280800    16,185,000     41    6,685,000
NFR - program              0  280800     400,000     50     200,000
NFR - program              31  280800     400,000     50     200,000
NFR - program              40  280800     300,000     50     150,000
NFR - program              33  280800    3,029,000     6     177,000
NFR - program              35  280800    15,459,000     36    5,519,000
NFR - via statlig enhet         14  280800     708,753     88     623,235
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800    1,020,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800     111,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800     300,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 39   280800    4,704,000     26    1,204,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800     500,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800     515,000     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800      14,000     0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800    3,700,000     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 40   280800     500,000     0        0
Andre statlige enheter         40  280800      75,834     84      63,803
Andre statlige enheter         40  280800     280,519     68     190,026
Andre statlige enheter         14  280800      80,979     65      52,297
Andre statlige enheter         50  280800     182,500     56     101,799
Andre statlige enheter         50  280800     976,000     0        0
Andre statlige enheter         40  280800    4,674,000     16     761,507
Andre statlige enheter          0  280800     780,000     18     140,000
Andre statlige enheter         60  280800
Andre statlige enheter         40  280800     300,000     50     150,000
Andre statlige enheter         33  280800     400,000     50     200,000
Andre statlige enheter         28  280800    1,159,000     27     309,000
Andre statlige enheter         34  280800    2,836,000     49    1,386,000
Andre statlige enheter         37  280800     700,000     0        0
Andre statlige enheter         37  280800     491,000     49     241,000
Andre statlige enheter         34  280800    2,967,000     9     267,000
Andre statlige enheter         40  280800    6,685,855     0    6,685,855
Andre statlige enheter         40  280800
Andre statlige enheter         40  280800
Andre statlige enheter         40  280800     223,060     0        0
Andre statlige enheter         40  280800     560,000     0        0
Andre statlige enheter         35  280800     135,000     0        0
Andre statlige enheter         40  280800      91,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  280800     220,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  280800     865,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  280800     250,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  280800     150,000     0        0
Fylkes-,Kom. enheter          40  280800     500,000     0        0
Næringsliv og personer         40  280800
Næringsliv og personer          0  280800     650,000     0        0
Næringsliv og personer          0  280800      50,000     0        0
Næringsliv og personer         40  280800    1,010,000     0        0
Næringsliv og personer         40  280800     170,705     0        0
Næringsliv og personer         40  280800     659,300     0        0
Næringsliv og personer         40  280800      50,000     0        0
              Side 53/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %   OH-STED Totalramme   EA %   EA beløp
Næringsliv og personer         40  280800     365,000    0        0
Næringsliv og personer         40  280800     200,000    0        0
Næringsliv og personer         40  280800     114,000    0        0
Næringsliv og personer         40  280800     480,000    0        0
Næringsliv og personer         40  280800     200,000    0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 50  280800     500,000    0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  280800
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  280800
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  280800    2,150,000    0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  280800
EU 6. rammeprogram           20  280800    1,698,000    28     480,482
Utland, -andre             60  280800
Utland, -andre             23  280800     383,410    77     293,410
NFR - Individuelle stipendiater     15  290100    4,773,000    0        0
NFR - Individuelle stipendiater     15  290100    4,773,000    0        0
NFR - program              15  290100
NFR - program              15  290100
NFR - program              15  290100    1,500,000   100    1,500,000
NFR - program              15  290100    10,000,000    0        0
NFR - program              15  290100    1,525,000    0        0
NFR - program             100  290100     960,000    0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   290100
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 40   290100
Andre statlige enheter         40  290100     150,000    0        0
Andre statlige enheter         35  290100     135,000    0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 40  290100      30,000    0        0
EU 6. rammeprogram           40  290100
EU 6. rammeprogram           40  290100     668,176    0        0
Andre statlige enheter         25  290700     396,856    0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290700
Utland, -andre             35  290700
NFR - program              14  290801    2,128,281    15     326,478
NFR - program              20  290801    1,494,116    4     67,040
NFR - program              20  290801    2,910,900    5     139,503
NFR - program              84  290801    7,653,000    22    1,679,000
NFR - program              87  290801    8,878,000    16    1,378,000
NFR - program              0  290800     249,500    0        0
NFR - program              0  290800     500,000    0        0
NFR - via statlig enhet         20  290801    2,359,496    7     176,804
Næringsliv og personer         14  290801      12,004   100     12,004
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290801     944,692    5     48,099
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290801     809,122    4     35,069
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290801    1,817,591    6     104,403
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290800      50,000    0        0
EU 6. rammeprogram           20  290801     489,349    5     25,366
Utland, -andre              0  290800     825,000    0        0
NFR - program              20  290802    1,756,116    15     265,636
NFR - program              20  290807    3,828,174    5     186,760
NFR - program              20  290807    6,560,907    4     280,141
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290807     842,240    9     77,817
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290800      50,000    0        0
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290800      50,000    0        0
EU 6. rammeprogram           10  290807    1,087,414    16     177,042
NFR - program              20  290808    7,944,344    14    1,128,744
NFR - program              20  290809     226,610    47     106,610
NFR - program              72  290809    13,383,000    45    5,977,000
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290809    2,634,721    50    1,315,971
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  290800     150,000    0        0
Utland, -andre              0  290800     660,000    0        0
NFR - Individuelle stipendiater     33  291200     998,000    6     62,000
NFR - Individuelle stipendiater     33  291200    2,000,000    8     150,000
NFR - program              32  291200     856,200    5     41,200
NFR - program              30  291200     572,500    4     24,500
NFR - program              30  291200    6,757,700    30    2,048,700
NFR - program              30  291200    2,375,000    9     204,000
NFR - program              47  291200    10,084,000    31    3,126,000
NFR - program              36  291200    9,100,000    35    4,100,000
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   291200    1,760,000    9     160,000
EU 6. rammeprogram           20  291200
NFR - program              40  291600             0
NFR - program              14  291600    1,102,188    0        0
NFR - program              40  291600             0
NFR - program              0  291630     225,410    26     166,803
EU 7. rammeprogram           20  291630
NFR - program              0  291630    16,295,000    26    4,236,700
NFR - program              0  291630    16,295,000    26    4,236,700
NFR - Individuelle stipendiater     0  310400
NFR - program              0  310400
              Side 54/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Aktive prosjekter
Bidragsyter             DB %  OH-STED Totalramme   EA %     EA beløp
NFR - forny               0  310400
NFR - stimuleringsmidler        0  310400
NFR - via statlig enhet         0  310400
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   310400
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 0   310400
Tilskudd fra eget dep.         0  310400
Oppdrag fra eget dep.          0  310400
Andre statlige enheter         0  310400
Andre statlige enheter         0  310400
Fylkes-,Kom. enheter          0  310400
Fylkes-,Kom. enheter          0  310400
Næringsliv og personer         0  310400
Næringsliv og personer         0  310400
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  310400
Private Org., stiftelser, legater, fond 0  310400
Nordisk ministerråd           0  310400
EU 6. rammeprogram           0  310400
EU 7. rammeprogram           0  310400
EU andre tilskudd            0  310400
Utland, -andre             0  310400
Utland, -andre             0  310400
NFR - program              0  310400
NFR - program              0  310400        0     0        0
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   310400        0     0        0
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 0   310400
Oppdrag fra andre dep., dir., tilsyn 0   310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Interne                 0  310400        0     0        0
Andre statlige enheter         0  310500
Tilskudd fra andre dep., dir., tilsyn 0   310700    6,000,000     0        0
Andre statlige enheter         0  310700
Fylkes-,Kom. enheter          25  310700    3,200,000     25     800,000
Nordisk ministerråd           0  310700
EU andre tilskudd            0  310700
EU andre tilskudd            0  310700
NFR - program              0  310800
NFR - program              0  310800    1,800,000     0        0
Andre statlige enheter         0  310800
Andre statlige enheter         0  310800
Andre statlige enheter         35  310800    10,500,000     0        0
Andre statlige enheter         31  331000    1,800,000     33     600,000
Andre statlige enheter         35  340110     120,000     0        0
              Side 55/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter


Inaktive prosjekter per 12/8-2010                             Sortert på 'sted', deretter 'prosjekt'
Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til     Sted  Prosj ansv             Inntektskategori
120010   107740/510 KOMP/ANSVAR HELSEVESENET (LW)  12/1/1994       2/1/2001 000000   (MANGLER VERDI)
200005   INTERNATIONAL SOPHUS LIE CENTRE: UD 5524  12/1/1994     12/25/2003 000000    (MANGLER VERDI)
000114   Kunnskapshåndtering og ledelse (KKL)     4/1/2005     9/30/2007 000013    (MANGLER VERDI)
000116   Samarbeidsorganet sør/øst/UiO       10/1/2005      9/30/2007 000013    ANDERSEN, ESPEN LYNG
110008   102157/520 SKISMA ELLER SYMBIOSE:dgsAMLH  12/1/1994      12/1/2001 110010    (MANGLER VERDI)
110048   102166/520 KATOLSKE ORDENSØSTRE NORG:EBN  12/1/1994      12/1/2001 110010    (MANGLER VERDI)
110072   102165/520 ORD & ÅND:BIDR PREIKE (dsRNJ)  12/1/1994      12/1/2001 110010    (MANGLER VERDI)
110092   102164/520 DE(N) KORSFESTEDE (dgs/SJS)   12/1/1994      12/1/2001 110010    (MANGLER VERDI)
110108   102175/520 HIST KIRKGEOG ØSTFOLD (BTO)HE  12/1/1994      12/1/2001 110010    (MANGLER VERDI)
110195   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1 12/1/1994            12/1/2001 110010    (MANGLER VERDI)
120188   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2 12/1/1994            1/29/2004 110010    (MANGLER VERDI)
205063   <avsluttet 1998> STIPENDIATER, TEOLOGISK FAK.
                           12/1/1994      2/12/1998 110010    (MANGLER VERDI)
205101   <avsluttet 1998> DET TEOLOGISKE FAK 12/1/1994         2/12/1998 110010    (MANGLER VERDI)
205318                                 12/31/2000 110010    (MANGLER
      <avsluttet 1999> EutdSL Det kristne menneske? Arven fra antikken, menneskesyn og moral VERDI)
                            1/1/1999
205335   Avsluttet (ledig)              1/1/1999    12/31/1999 110010    (MANGLER VERDI)
120043   103295/520 KVINNER KORINT KULTER (dgsJØ)  12/1/1994      12/1/2001 110020    (MANGLER VERDI)
120067   107928/520ANC ISRAELITE PROPHECY, HMB/RT  12/1/1994      12/1/2001 110020    (MANGLER VERDI)
120220   110851/520 GRUNDTVIGS KVINNESALM -12/1/1994 TR/SH       1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
120224   110852/520 HEGEMONIER N MORALDEB, 12/1/1994 TR/Aas       12/1/2001 110020    (MANGLER VERDI)
120333   114800/520 ISRAELs HUMILI/VINDIC HMB/ KJ  12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
120337   114885/520 SAMVIT ISLAM/KRISTEND NRT/ OL  12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
120344   119920/530 KjønKonst KJØNNKONSTIT, PR/ ÅR 12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
120514   129279/520 ROCK/TEOLOGI: TEOLOGISK INTERPRETASJON
                            1/1/1999    11/15/2005 110020    DOKKA, TROND SKARD
120790                                 12/31/2005 110020
      142788/520 SygDød DET FORLATTE ØYEBLIKK. OM DØDEN, TIDEN OG FRAVÆRET
                            1/1/2001                 CHRISTOFFERSEN, SVEIN AAGE
120807   142804/520 Sladder DE FØRSTE KRISTNE 1/1/2001         6/30/2007 SAMMENSTILLING AV NT-TEKSTER DER SLADDER SOM MORALTYPOS KOBLES TIL KJØNN
                            SLADRE-KJERRINGER - EN 110020      SEIM, TURID KARLSEN
120861                                 11/15/2005 110020    WYLLER, TRYGVE
      147653/520 KonAnn KONTINUITET OG ANNETHET: EN STUDIE AV SAMSPILLET MELLOM DET HVERDAGSLIGE OG GUDSTJENESTEN
                            1/1/2002
120991   153596/540 KriPag              1/1/2003    12/31/2007 110020    AASGAARD, REIDAR
121074   160047/540 Fest               1/1/2004    10/31/2007 110020    FRØYSHOV, STIG
121179                                  9/30/2009 110020    WYLLER, TRYGVE
      167476 V20 - The Role of Religion in the Formation of an Ethical Self in Kant and Levinas
                            3/1/2005                                   Bidrag
121203   172115/V20 - Sola Scriptura         1/1/2006     3/31/2010 110020    MJAALAND, MARIUS G.         Bidrag
140012   102111/520 KRISTEN MORALTRADISJ N -12/1/1994SAC        1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
140785   111324/510 EMANSIPASJ/INSTITUSJ, HAFSTAD  12/1/1994      4/30/2004 110020    (MANGLER VERDI)
140803   117558/520 KOMP-STIP GRESK G-FAG GH/ kej  12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
140818   120071/520 KONSTR NY IDENT ANTIK, MOXNES  12/1/1994      3/31/2006 110020    MOXNES, HALVOR
140833   120075/520 GendeRel            12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
141215                                 11/15/2004 UNGDOM
      124967/540 p-dr KONFIRMASJON OG OVERGANGSRITER FOR NORSK 110020 P-DR
                            1/1/1998                 (MANGLER VERDI)
141435   <avsluttet 1999> 131630/530 FORPR      1/1/1999     4/30/2004 110020    (MANGLER VERDI)
141550                                  BIBLICAL 110020
      135630/520 Utl MS ANCIENT ISRAEL. ARCHAEOLOGY AND 4/30/2004 HISTORY.. (MANGLER VERDI)
                            1/1/2000
141563   137817/530 BokSKam MIDLER TIL REDIGERING AV BOK 4/30/2004 110020
                            1/1/2000                 (MANGLER VERDI)
141767   142830/520 JERUSALEM: THE CHOSEN PLACE    1/1/2001    11/15/2004 110020    (MANGLER VERDI)
141768   142832/520 LIVSTOLKENDE VITE OG SOSIALT ARBEID
                            1/1/2001     1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
141881                                  3/30/2006 110020    STÅLSETT, STURLA
      139873/510 RelGløb RELIGION I GLOBALISERINGEN: FORFLYTNINGER OG TRANSFORMASJONER, UTEGRASJON OG MOTSTAND
                            1/1/2001
142344   NORWAY-SOUTH AFR (Briken Bodies...) 1/1/2004          3/31/2006 110020    HAFSTAD, KJETIL
142843                                  8/31/2009 110020    WYLLER, TRYGVE
      DAAD - Phenomenological analysis of the kind of praxis Michel Foucault calls heterotopia
                            1/1/2007                                   Bidrag
142852                                  6/30/2008 110020    STORDALEN, cross
      180693/D15 - USA og China - Bilateral research on ideology, Cultural memory, and caninization inTERJE disciplinary and cross cultural perspective
                            1/1/2007
142993                                  9/30/2009 110020
      Saved through Childbearing? Research Activity in an International Context.
                           11/1/2007                 SOLEVÅG, ANNE REBECCA        Bidrag
143013   186450/v20 17th Conference on Philosophy og Religion 2008
                            1/1/2008    12/31/2009 110020    MJAALAND, MARIUS G.         Bidrag
143099                                  3/31/2009 110020    MYHRE-NIELSEN,
      173146/V20: Religion in a Globalised Age; Transfers and Transformations; Integration and Resistance DAG
                            6/1/2008                                   Bidrag
190031                                  6/30/2008 develop    project TRYGVE
      EU-Søknad : Religion and Citizenchip, establishing a strong network to 110020 a EUWYLLER,on the impact of religiln for the quality of citizenship
                           10/1/2006
200553                                  2/28/2009 Et religionspedagogisk prosjekt
      Pedagogikk og teologi som basis for barneteologisk grunnlagstenkning.110020
                           12/1/2006                 WYLLER, TRYGVE           Bidrag
205047   DRIFTSUTG LÆRERKURS TEOLOGISK FAK     12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
205219                                  2636 2301
      228 21 50160koKRL KOORD-FUNKS RELIG/LIVSYN-KUNNS 1/29/2004 110020
                           12/1/1994                 (MANGLER VERDI)
205322   UTVIKLING, PRESISERING OG GJ.FØRING 1/1/1999          - ETTERUTDANNING TILKNYTTET INNFØRINGEN AV L97
                            AV 2 DAGSKURS 1/29/2004 110020      (MANGLER VERDI)
205344   27401 EutdSL LESING AV HELLIGE TEKSTER    1/1/2000     1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
205403   SOFF exfac TF                1/1/2004     6/30/2005 110020    ADOLFSEN, LINE
210876   LESLiS KupVOX272 MOD. 'LIVSTOLKNING 1/1/2001          4/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
                            I EKSTREME SYKDOMSTILFELLE OG VED LIVETS SLUTT
210925                                 12/31/2004 STUDIERETNING DIAKONI
      MasterHelsefP 89 NETTSTØTTET PROFESJONSMASTER I HELSEFAG - 110020
                            1/1/2002                 ADOLFSEN, LINE
211373   Gud i endring?               11/1/2007      2/28/2009 110020    MOXNES, HALVOR           Bidrag
211374   Kjønnsforskning              11/1/2007      6/30/2010 110020    SALOMONSEN, JONE          Bidrag
420580   Verdi Samfunn NT               1/1/2003     6/30/2005 110020    ADOLFSEN, LINE
460006   TESTAMENTARISK GAVE            12/1/1994      1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
460217   N A DAHL'S STUDIES IN EPHESIANS - DH12/1/1994         1/29/2004 110020    (MANGLER VERDI)
460439   KNs historie KIRKENS NØDHJELPS HISTORIE   1/1/2001     8/31/2007 110020    TØNNESSEN, AUD
460591   412-79-34 - Profesjonalitet og livstolkning 2/1/2005      2/27/2006 110020    WYLLER, TRYGVE
610009   SAMARB-KONF NORDISKE TEOL FAKULT 12/1/1994            4/4/2004 110020   (MANGLER VERDI)
610043   NORDISKE FORSKERKURS            12/1/1994       4/4/2004 110020   (MANGLER VERDI)
610267                         Early Christianity2/28/2010 110020 Context
      EarlyChristianity - Network for the study of 1/1/2005      in its Greco-Roman  MOXNES, HALVOR           Bidrag
610285   Old Testament Studies - OTSEM        1/1/2007     7/29/2009 110020    STORDALEN, TERJE          Bidrag
690221   Hermeneutics and Phenomenology        6/1/2007     6/30/2008 110020    MJAALAND, MARIUS G.
200569   Trosopplæringsmidler             3/1/2007     7/29/2009 110030    FRIDHEIM, INGUNN BERLING      Bidrag
250238   Kunnskapsløftet i Oslo            9/1/2008    12/31/2009 110030    NORHEIM, BRYNJULV          Bidrag
420686   Presteforeningen - VUET-Adfontes       2/1/2005     1/31/2007 110030    ADOLFSEN, LINE MARIE
              Side 56/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra      Gyldig til    Sted   Prosj ansv       Inntektskategori
460571   Unionsoppl 2005 - Unionsoppløsninger 2005  10/1/2004     2/27/2006 110030     ADOLFSEN, LINE MARIE
460837   Impulser fra Tyskland             7/1/2008     6/30/2010 110030     NORHEIM, BRYNJULV    Bidrag
460905   Å bygge kirke                 3/1/2009    10/31/2009 110030     NORHEIM, BRYNJULV    Bidrag
110196   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1 12/1/1994            12/1/2001 120010     (MANGLER VERDI)
120189   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2 12/1/1994            12/1/2001 120010     (MANGLER VERDI)
121240                                  2/28/2006 120010     PETTERSEN, KAREN-SOFIE
      172426 V10 - Når velferdsstaten stilles til ansvar for fortiden: Billighetserstatninger og symbolsk makt
                             2/1/2006
140013   103179/530 MILJØTILTAK FAKULTET 2 12/1/1994          1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
140141   000000/KAS N M-RÅD ST-PR BALT/ØE:S-SKOLE  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
140719   121689/510 M FORSKEROPPL RETTVIT 20400 G  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
140786   115628/521 M FORSKEROPPL RETTVIT 20500 S  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
140804   117285/521 N FORSKERKURS RETTVIT 20500 S  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
190017   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                             8        2/29/2008 120010     (MANGLER VERDI)
200189   LIKESTILLINGS-PROSJ/TILT 9704059 FINSTAD  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
200197   HØYESTERETTS HISTORIE RED 97        12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
200284   HØYESTERETTS HISTORIE JPD96/1681, LØDRUP  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
200481   JUR FORSK Krafttak for juridisk forkning 6/1/2005       12/31/2006 120010     RUSTAD, BENEDICTE
205064   <avsluttet 1998> KAP.281 P.01 REKRUTTERING JURIDISKE FAG
                            12/1/1994     2/12/1998 120010     (MANGLER VERDI)
205102   <avsluttet 1998> DET JURIDISKE FAK 12/1/1994          2/12/1998 120010     (MANGLER VERDI)
205162   <avsluttet 1998> P.C. JESSUPS PROSEDYREKONKURRANSE
                            12/1/1994     2/12/1998 120010     (MANGLER VERDI)
210016   PROFESSORAT II STEIN EVJU          12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
210311   HØYESTERETTS HISTORIE JPD96/1681, LØDRUP  12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
420511   GjForelJuristmøt GJESTEFORELESER NORDISK JURISTMØTE
                             1/1/2001     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
460007   DEN STANGSKE STIFTELSE           12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
500011   AVLØNNING KNUT PAPENDORF (TM20300)     12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
610121   STUDENTSTIPEND NORDPLUS           12/1/1994     1/29/2004 120010     (MANGLER VERDI)
610206   SUPRANATIONALITY FORSKERUTDANNING/1/2001   1        12/31/2001 120010     (MANGLER VERDI)
143301   193080/V10 Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap, UiO
                            11/1/2009     4/30/2010 120011     SAND, INGER-JOHANNE   Bidrag
110009   102817/530KONFLIKTLØSN DAGLIGLIV (ds/LS)  12/1/1994      8/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
110049   102736/510 RETTSVESEN & SEX VOLD - KS    12/1/1994      9/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
120009   102733/510 RETTSAPP BEH SEX BARN:EB(RHH)  12/1/1994     12/1/2001 120100     (MANGLER VERDI)
120044   102734/510 RETTSAPP BEH SEX BARN - BE    12/1/1994      8/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
120486                                  4/30/2004 120100     CHRISTIE, NILS
      125429/510 PUNISHMENT, KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY - FROM AN ETHICAL PERSPECTIVE DR.GR.ST. KATJA FRANKO
                             1/1/1998
120604   132848/530 Foldin               1/1/1999    12/31/2004 120100     ERICSSON, KJERSTI
120616                                  12/31/2004 120100     HENNUM, RANHILD HELENE
      134819/520 DomStraf OM DOMSTOLER OG STRAFF: OM DOMSTOLENES UTMÅLING AV OG BEGRUNNELSER FOR STRAFF- P-DOC
                             1/1/2000
120833                                  9/30/2006 120100     ERICSSON, KJERSTI
      147303/530 VoldFam VOLD I FAMILIEN: BARNEMISHANDLING SLIK HELSEPERSONELL OG SMÅBARNSFORELDRE SER DET
                             1/1/2002
120922                                  9/30/2006 120100     BRANTSÆTER, MARIANNE
      150748/530 ALMENHETENS KJØNN - EN SLAGS RESEPSJONSSTUDIE AV KULTURELLE REPRESENTASJONER AV KJØNN OG SEKSUALITET
                             1/1/2002
121208   172426/V10                 12/1/2005     3/31/2010 120100     ANDENÆS, KRISTIAN    Bidrag
140014   102974/510 ØKOKRIM ATFERD/HOLDN - POJ/PL  12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
140290   102974/510 ØKOKRIM FELLES DRIFT - POJ    12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
140313   109822/510 BARN MEL OFF SOS & FAM, KE/GL  12/1/1994     12/21/2001 120100     (MANGLER VERDI)
140517   102837/510 Till-bevil 1995 13000 - KE    12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
140595   111938/510 TATERE & NORSK SAMFUNN 12/1/1994 - HG        4/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
140871   107739/510 SLUTTKONF SEKSUA VOLD - 12/1/1994 KS         1/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
141194   125172/530 NETTVERK FOR FORSKNING12/1/1994           1/29/2004 120100
                             OM HOMOSEKSUALITET            (MANGLER VERDI)
141210   125107/510 KRIMINOLOGISKE STUDIER AV ØKONOMISK KRIMINALITET
                             1/1/1998    12/31/2006 120100     JOHANSEN, PER OLE
141416                                   4/1/2001 120100
      <avsluttet 1999> 131982/530VOLDKUNNSK KUNNSKAPSSTATUS FORSKNING OM VOLD
                             1/1/1999                 (MANGLER VERDI)
141448   132350/530KjEndr FORSKNINGSLEDER I 30 5STILLING...
                             1/1/1999      4/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
141668   136411/530 VolDyr VOLD MOT DYR        1/1/2000     1/29/2004 120100     (MANGLER VERDI)
141865                                  2/28/2007 120100
      155569/510 Hvitvask MEGLERFORETAK: PENGEFORVALTNING OG HVITVASKING FINSTAD, LIV
                             1/1/2003
141913   147590/330 CHRISTIANIA DOLLHUS - MELLOM DÅREKISTA OG ASYLET
                             1/1/2002    12/31/2006 120100     ERICSSON, KJERSTI
141981   163855/530 Homonet NETTVERK FOR FORSKNING OM HOMOSEKSUALITET
                             1/1/2002     2/28/2009 120100     EIKVAM, TURID      Bidrag
142028                                  6/30/2004 ERICSSON -ERICSSON, KJERSTI
      144155/530 Krigbarn OPPVEKSTVILKÅR FOR KRIGSBARN (FRIKJØP K.120100
                             1/1/2002                  VIKAR)
142121   157117/530 Homosex (nytt nfr 181584/V20)   1/1/2003     8/31/2008 120100     FINSTAD, LIV
142148   157488/510 Crim Cont             1/1/2003     4/30/2009 120100     CHRISTIE, NILS     Bidrag
142397   163855 Netthomo - Nettverk forforskning om homoseksualitett
                             1/1/2005     4/27/2005 120100     EIKVAM, TURID
142436                                  2/27/2006 120100
      163843 men prost - Men in prostitution: Perspectives, Identities and Problems
                            10/1/2004                  SKILBREI, MAY-LEN
142571                                  10/31/2006 120100
      169587 - Communication in court-evidential value of oral immediate statement in court
                             6/1/2005                 ANDENÆS, KRISTIAN
142780   annulert / slettet             11/1/2006     9/21/2007 120100     LOMELL, HEIDI MORK
200351   DOMSTOLENES STRAFFEUTMÅLING        12/10/2001     1/29/2004 120100     (MANGLER VERDI)
200472                                  2/27/2006 120100
      Org transnasj pr - Veier inn og historier i organisert transnasjonal prostitusjon
                             4/1/2005                 FINSTAD, LIV
200519   ISRD-2 Norden                 4/1/2006    11/30/2006 120100     ERICSSON, KJERSTI
200528   Dialog seminar - Seminar om kriminologi og dødstraff
                             8/1/2006     8/31/2007 120100     SCHERDIN, LILL
200669   Holdning til straff              6/1/2009     3/31/2010 120100     OLAUSSEN, LEIF PETTER  Bidrag
205065   <avsluttet 1998> STIPENDIATER INSTITUTT FOR KRIMINOLOGI
                            12/1/1994     2/12/1998 120100     (MANGLER VERDI)
205103   <avsluttet 1998> DRIFTSUTGIFTER INST FOR KRIMINOLOGI
                            12/1/1994     2/12/1998 120100     (MANGLER VERDI)
210116   KRIM GR.FAG SOM FJERNUNDERVISNING: LF/CH  12/1/1994      9/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210376   ÅRSAKER KRIMIN SAMF-PLAN 96/95-4 (HAGE)   12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210388   MEGLING I VOLDSKONFLIKTER 650/95:NC(/SK)  12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210534   EVAL PR BEH SEDELIGHETSDØMTE V-A POJ/rjs  12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210540   UNGE VOLDSFORBRYT FLYKTNINGBAKGR - HG    12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210583   GJENGKRIMINALITET              12/1/1994      2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210739   EvalFengselunderv EVALUERING AV FENGSELSUNDERVISNINGA
                             1/1/1999      4/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
210758                                   4/1/2001 120100
      521 71 1 2000Inv KVINNER OG FAMILIE INNVANDRING - FORHOLDET MELLOM REGULERING VERDI)
                             1/1/2000                 (MANGLER OG INTEGRERING
210769   EvalFengseluVisn EVALUERING AV FENGSELSUNDERVISNING
                             1/1/2000     1/25/2004 120100     (MANGLER VERDI)
             Side 57/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra    Gyldig til    Sted  Prosj ansv       Inntektskategori
210889   DOMSTOLENES STRAFFEUTMÅLING        12/10/2001    1/29/2004 120100    (MANGLER VERDI)
211018   Rett i nett 82 03              1/1/2003    8/20/2007 120100    FINSTAD, LIV
211293   For whom the bell curves 167377/V10    12/1/2006    2/28/2009 120100    LOMELL, HEIDI MORK   Bidrag
420476   Vekter Hverdag VEKTERENS OPPLEVELSE 1/1/2000 AV SIN ARBEIDSHVERDAG 120100
                                    4/30/2004       FINSTAD, LIV
460010   FONDSFORSKNING (AJf) INSTITUTT(STYRER)   12/1/1994    12/31/2006 120100    FINSTAD, LIV
460218   BARN MELL OFF SOS-INST & FAMILIE (AJ) KE  12/1/1994     2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
460326                                  GALE I NORGE 1650-1850
      171/98 GALSKAPENS HUS. DEN SOSIALE UTSTILLINGEN AV2/1/2001 120100
                            1/1/1998               (MANGLER VERDI)
460551   Homohist Fr Ord (Homohistorisk...)      1/1/2004   12/31/2004 120100    ANDENÆS, KRISTIAN
460720   WWW.Kriminalpolitikk.uio.no         1/1/2007   10/31/2008 120100    FINSTAD, LIV
460747   Veien videre                 9/1/2007    6/30/2008 120100    NAFSTAD, IDA
480017   Kommunale vederlagsordninger for tidligere barnehjemsbarn
                           11/1/2009    4/30/2010 120100    PETTERSEN, KAREN-SOFIE Oppdrag
500012   INTERNASJ KONFERANSE FANGETALL - NC    12/1/1994     2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610059   INNVANDRERKVINNEDOKUMENTASJON: NM     12/1/1994     2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610074   NÆRHETETIK/ADM AVGJ STOFBR N9509 12/1/1994 (LS)       2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610075   KOMPAR DESENTR POLITI N STORBYER:17R4HMA  12/1/1994     2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610091   STOFFMISBRUKERES HVERDAGSLIV - EF 12/1/1994         2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610116   MEGLING I VOLDSKONFLIKTER - NC (/SK) 2/1/1994
                           1         2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610122   STRAFFUTMÅLING 5 EUROP LAND 9703 LARSSON  12/1/1994     2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610151   INNV-LOV/MISHANDL INNV-KV N 9606 RM PAUL  12/1/1994     2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610164   BRUK AV VARETEKT I NORGE, SVERIGE OG DANMARK I 1996.
                            1/1/1998    2/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610165                                  AV DE OFFISIELLE   (MANGLER VERDI)
      Velf 0044NSfK98 VERFERDSLAND I ENDRING? EN ANALYSE 2/1/2001 120100 BEGRUNNELSER, HOLDNINGER OG HANDLINGER I FORHOLD TIL BEHOVSPRØV
                            1/1/1998
610166                                 2/1/2001 120100
      IKKE-MEDISINSKE OG MEDISINSKE BEGRUNNELSER FOR GALE REFORMER RUNDT(MANGLER VERDI)
                            1/1/1998                1800
610182   0564 99Skand Nark HOLDNINGER TIL... 1/1/1999         3/3/2004 120100    (MANGLER VERDI)
610183   0565 99 OGBarnBeh RETTSLIG BEHANDLING...   1/1/1999   12/21/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610184   0567 99 OGBarnBes EN KOMPARATIV ANALYSE...  1/1/1999    4/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610185   <avsluttet 1999> 0555 99 GALE1850 UTSKILLINGEN AV GALE...
                            1/1/1999    1/29/2004 120100    (MANGLER VERDI)
610197   149700SosKontrBy SOSIAL KONTROLL I BYER   1/1/2000    9/1/2001 120100    (MANGLER VERDI)
610198   162600PolitForsk LITTERATURSTUDIE AV 1/1/2000        9/1/2001 120100
                            NYERE NORDISK POLITIFORSKNING     (MANGLER VERDI)
610203                                 9/1/2001 PÅ GATENE I OSLO
      GATEPLANPROSJEKTET: POLITIETS INNSATS OVERFOR MISBRUKERE 120100
                            1/1/2000               (MANGLER VERDI)
610229   Prostit N 020497               1/1/2002   11/30/2004 120100    FINSTAD, LIV
610230   Prostit N 020505               1/1/2002   12/31/2005 120100    FINSTAD, LIV
610269   Konf. mannsforsk               5/1/2005    2/27/2006 120100    FINSTAD, LIV
610279   NSFK -Samarbeid               2/1/2007    4/30/2010 120100    JOHANSEN, PER OLE   Bidrag
610289   Rusmiddelbrukere i det offentlige rom    4/1/2007    8/31/2007 120100    NAFSTAD, IDA
610296   Voldshendelser i konfliktråd         5/1/2008   12/31/2008 120100    PABSDORFF, MARI-LOUISE
610302   Gjengangertiltak i Norden          5/1/2009   12/31/2009 120100    HAMMERSVIK, EIRIK   Bidrag
610303   Kommentert bibliografi over nordisk politiforskning
                            8/1/2009   12/31/2009 120100    (MANGLER VERDI)    Bidrag
690201                                 8/18/2007 120100
      ISRD2-prosjekt - International self-reported delinquency study
                            1/1/2006               ERICSSON, KJERSTI
690205   Nordiske samarbeidsrådet for kriminologi 4/1/2006      2/28/2007 120100    (MANGLER VERDI)
210671   JUSS BUSS 0470 72 11597 JB          1/1/1998    7/31/2010 120110    EIEBAKKE, MARTIN    Bidrag
500013   JUSS-BUSS, DIV EKST DRIFTSMIDLER      12/1/1994    10/30/2009 120110    EIEBAKKE, MARTIN    Bidrag
110010   102812/530 ØKON ANALYSE ERSTATN (ds/HCH)  12/1/1994     9/1/2001 120200    (MANGLER VERDI)
110050   102814/530 TRANSPLANTASJONER (ds/MH)    12/1/1994     9/1/2001 120200    (MANGLER VERDI)
140015   103229/510PENG/KAP-RET:FORSK/POL:BRÅTHEN  12/1/1994     9/1/2001 120200    (MANGLER VERDI)
141362   <avsluttet 1999> 131039/520 SAMSEDV 1/1/1999        1/29/2004 120200    (MANGLER VERDI)
141696                                 1/29/2004 120200    (MANGLER VERDI)
      137210/530 Retvern RETTSLIG HANDLEEVNE OG RETTSLIG VERN FOR BARN, ELDRE OG MENTALT HANDICAPPEDE
                            1/1/2000
142098   155313/540 SocKnow              1/1/2003   12/31/2009 120200    GRAVER, HANS PETTER  Bidrag
142618                                 4/30/2007 120200
      174586/V10 - Nasjonalt Doktorgradsseminar i Rettsvitenskap 2006
                            1/1/2006               STENVIK, ARE
200216                                 1/29/2004 120200
      <avsluttet 1999> 0475 0117 98/42A VITENSKAPELIG ASSISTENT VED KONKURSRÅDET
                            1/1/1998               (MANGLER VERDI)
200265   534 Prof ArbRett              12/1/2003    5/28/2004 120200    EVJU, STEIN
200419   534 Prof ArbRett               1/1/2004    4/24/2004 120200    EVJU, STEIN
200433   534 Prof ArbRett               1/1/2004   10/31/2009 120200    EVJU, STEIN      Bidrag
204724   534 Prof ArbRett               1/1/2004    6/29/2004 120200    (MANGLER VERDI)
204798   PVK 2007-2009- Personvernkommisjonen 2007-2009
                            7/1/2007   12/31/2009 120200    BYGRAVE, LEE ANDREW  Oppdrag
210484   SAMISKE SEDVANER/RETTSOPPFATNING, S BULL  12/1/1994    12/1/2001 120200    (MANGLER VERDI)
210608   <avsluttet 1999> SAMISKE SEDVANER      1/1/1998   12/21/2001 120200    (MANGLER VERDI)
211051   100 71 Patentdir               1/1/2003    9/30/2004 120200    STENVIK, ARE
420433   IMMATERIALRETpds IMMATERIAL RETT 1/1/1999          9/30/2004 120200    HAGSTRØM, VIGGO
420549   BAHR KONKURRANSERETTPROGRAM         1/1/2002   11/15/2005 120200    KOLSTAD, OLAV
460038   EKSTERNE TILSKUDD SEMINARER        12/1/1994    12/25/2003 120200    (MANGLER VERDI)
460601   Lærebok i Opphavsrett            3/1/2005    9/30/2006 120200    ROGNSTAD, OLE-ANDREAS
121109                                 9/30/2008 120210
      125409/510 MISBRUK AV MARKEDSDOMINANS I ET KONKURRERENDE TELEKOMMARKED
                            8/1/2004               BING, JON
121197                                 4/30/2009 120210
      164387 V30 - Legal Information Security Regulations- an Instruental Perspective
                            9/1/2005               SCHARTUM, DAG WIESE  Bidrag
142262                                 8/31/2008 120210
      IT-støtte for lovsaker - behov, problemer og muligheter - Forprosjekt 179515/I40 SCHARTUM, DAG WIESE
                           11/1/2006
142307                                 8/31/2008 120210    JANSEN, ARILD
      179500/I40 - eForvaltning: Interorganisatoriske systemer og tverrsektorielt samarbeid - Forprosjekt
                           11/1/2006
200548   Programavtale Kulturdepartementet     12/1/2006    10/31/2009 120210    BING, JON       Bidrag
211212   NORID- INTERNET GOVERNANCE         11/1/2005    2/28/2010 120210    BING, JON       Bidrag
211321   Internet Governance II, Legal aspects of whois databases 10/31/2008 120210
                            3/1/2007               BING, JON
211395                                 8/31/2008 120210
      EIOA - European Accessibility Observatory - some legal issues
                            3/1/2008               BING, JON
211433   Personvern og trafikk            4/1/2008    4/30/2009 120210    SCHARTUM, DAG WIESE  Oppdrag
420428                                OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER 10/30/2009 120210
                            1/1/1999               BING, JON       Oppdrag
430002                                 2/28/2010 120210    BING, JON
      R InfSys KomPros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER (gml 420428)
                            1/1/2009                           Oppdrag
640291   TRUST COM                  2/1/2004    8/31/2008 120210    TORVUND, OLAV
640334                                 Society technologies  (MANGLER
      Legal ist - Legal issues for the Advancement of Information 8/31/2008 120210 (LEGAL IST) VERDI)
                            9/1/2004
             Side 58/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra  Gyldig til   Sted  Prosj ansv               Inntektskategori
120212   111193/530 RETTF/SELVST K-HELSEV:UiB law  12/1/1994   12/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
120315   102567/530 LEGITIMACY OF FORCE - TM/ VH  12/1/1994   9/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
140470   110342/510 FORELDREANS BVL 4-4.5:ANDENÆS  12/1/1994   4/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
141422   132102/520JURIMAKT              1/1/1999  1/29/2004 120300  (MANGLER VERDI)
142216   162578/530 Sos Ret             12/1/2003   3/31/2005 120300  ANDENÆS, KRISTIAN
200039   STØTTE TIL JUSS-BUSS            12/1/1994   10/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
200174   DRIFTSTILSKUDD TIL JUSS-BUSS 96/12476   12/1/1994   10/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
200352   Etni Minor Narko               1/1/2001  12/25/2003 120300  (MANGLER VERDI)
210454   JUR BIST PERS UTSATT F DISKRIMIN ANDENÆS  12/1/1994   2/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
210486   GJESTEFORSKERKONTORPLAS VH & LPO 12/1/1994 - TM     1/29/2004 120300  (MANGLER VERDI)
210710   8995046 LikeRett               1/1/1999   4/1/2001 120300  (MANGLER VERDI)
210777                               1/29/2004 120300
      57121SentEtnDiskr EVALUERING AV SENYTER MOT ETNISK DISKRINMINERING (MANGLER VERDI)
                            1/1/2000
210845   RettshjelpUnd 01 RETTSHJELPSUNDERSØKELSE 20011/1/2001  1/29/2004 120300  (MANGLER VERDI)
210893   Etni Minor Narko               1/1/2001  1/29/2004 120300  (MANGLER VERDI)
300089   JusBusRetspolarb JUSS-BUSS RETTSPOLITISK ARBEID
                            1/1/2001  1/29/2004 120300  (MANGLER VERDI)
420545   HOMOHISTORISK BOKUTGIVELSE          1/1/2002  5/28/2004 120300  MATHIESEN, THOMAS
610252                               12/31/2004 120300
      fengselsloven 58-En sammenliknende analyse av den norske feng.
                            7/1/2004            ANDENÆS, KRISTIAN
500129   KLIENTMIDLER: JUSS-BUSS          12/1/1994   5/28/2004 120310  HORSBØL, KINE S.
110012   102818/530 NORSK KONKURRANSERETT 12/1/1994 (ds/OK)    12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
120306   114005/521 EUR/N REG BANK/FORSIK sE12/1/1994S/ B     12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
120424   121625/510 PRIV HH KONK-REGL EF/EØS12/1/1994VH/EH    1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
120715                               SOM ANNEN KOMMUNE-VIRKSOMHET?
      138168/530 HavnKomm HAVNEVIRKSOMHET - IKKE HELT 1/29/2004 120400
                            1/1/2000            (MANGLER VERDI)
121110   144731 510EGasret - Europeisk gassrett 8/1/2004     2/27/2006 120400  MESTAD, OLA
140768   ARENa / NOR DOMSTOL/EUR RETTREGL, 12/1/1994 sE HPG    12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
141298   130535/510 PetRegl PETR. REGELVERK 1/1/1998       12/31/2004 120400  MESTAD, OLA
141481   132328/520 HAVNER OG VARESTRØM        1/1/1999  11/15/2004 120400  BULL, HANS JACOB
141540   136490/223 HavnRet RETT I HAVN        1/1/1999  1/31/2005 120400  BULL, HANS JACOB
141566                               1/29/2004 SJØRETTSINSTITUTTENE
      136391/520 ForSem FORSKERSEMINAR FOR DE STORE EUROPEISKE 120400
                            1/1/2000            (MANGLER VERDI)
141697   138823/520 EnergiMarked OMORGANISERING AV KRAFTMARKEDET 120400
                            1/1/2000  12/31/2009      HAMMER, ULF               Bidrag
142517   166690 V10 - The 4.Europena Coll. of Maritim Law Research
                            2/1/2005  2/27/2006 120400  RØSÆG, ERIK
200311                               11/15/2004 120400  RØSÆG, ERIK
      HAVNER OG VARESTRØM - RETTSLIGE ASPEKTER: ORGANISERING, STYRING OG FINANSIERING
                            1/1/1998
200395   RammeavtaleFiskd               1/1/2003  12/31/2005 120400  RØSÆG, ERIK
200551   Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg12/1/2006   8/31/2007 120400  BUGGE, HANS C.
200608   Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg (200551)
                           11/1/2007   2/28/2010 120400  BUGGE, HANS C.             Bidrag
200664   Prisreguleringsfondet - Vit.ass.       2/1/2009  6/30/2010 120400  SEJERSTED, FREDRIK           Bidrag
205000   REGNSKAP FOR NORDISK INST FOR SJØRETT   12/1/1994  12/31/1999 120400  (MANGLER VERDI)
205001   BALANSEKONTO                12/1/1994  12/31/1999 120400  (MANGLER VERDI)
205002   DRIFTSTILSKUDD - NORDISK ANDEL       12/1/1994  12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
205003   LØNN - FORSKNINGSSTIPEND          12/1/1994  12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
205004   LØNN - FØRSTEAMANUENSIS          12/1/1994  12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
205005   TILSK TIL VIT FAGL.REISER         12/1/1994  12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
205006   KONTORREKVISITA              12/1/1994  12/31/1999 120400  (MANGLER VERDI)
205007   STYRET REISER,REPR BEVERTNING V/MØTER   12/1/1994  12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
205008   NORDISKE SEMINARER             12/1/1994  12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
205009   BØKER, TIDSSKRIFTER, INNBINDNING 12/1/1994       12/31/2000 120400  (MANGLER VERDI)
210019   RÅDG-OPPDR PETROLEUMSLOV NOE5642:NISAPkb  12/1/1994  12/21/2001 120400  (MANGLER VERDI)
210656                               1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
      HAVNER OG VARESTRØM - RETTSLIGE ASPEKTER: ORGANISERING, STYRING OG FINANSIERING
                            1/1/1998
210790   REGELKRAV FOR HURTIGGÅENDE PASSASJERFARTØYER 1/29/2004 120400
                            1/1/2000            (MANGLER VERDI)
210792                               1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
      Rettregl Togulyk UTREDNING OM RETTSREGLER I FORBINDELSE MED TOGULYKKEN PÅ LILLESTRØM 5. APRIL 2000
                            1/1/2000
211089   RammeavtaleFiskd               1/1/2003  1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
420012   PETROLEUMSRETT: TILSK OLJESELSK 12/1/1994        11/2/2007 120400  HAMMER, ULF
420059   EUs KONKURRANSERETT og SKIPSFART:SEurH/w  12/1/1994   12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
420105   PROSJEKT ASCOPE - KK/AB          12/1/1994   12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
420274   EUR/NASJ REGU BANK/FORS-MARKED P:SEurS/B  12/1/1994   12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
420876   Marine Insurance and Risk Management programme
                           10/1/2007   4/30/2009 120400  WILHELMSEN, TRINE LISE         Oppdrag
460057   FORSIKRING UNDER EF/EØS REGIME, SEur B/W  12/1/1994   1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
460071   SJØARBEIDSRETT               12/1/1994   12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
460083   FRAKTAVTALER NORSK/NORDISK RETT 1994, TF  12/1/1994   12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
460230   EUR/NASJ REGU BANK/FORS-MARKED L:SEurS/B  12/1/1994   12/1/2001 120400  (MANGLER VERDI)
460552   CO2 value chain Tjeldbergodden to Draugen/Heidrun
                           12/1/2006   8/31/2008 120400  BUGGE, HANS C.
460691   Big Co2                  12/1/2006   8/18/2007 120400  BUGGE, HANS C.
500070   NORDISKE STIPENDIATER/GJESTEOPPH 12/1/1994        1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
500082   SJØRETTSBIBLIOTEK             12/1/1994   1/29/2004 120400  (MANGLER VERDI)
690005   FONDSTILSKUDD (CLARA LACHMANN) 12/1/1994        11/15/2005 120400  RØSÆG, ERIK
120324   114015/521 PENGERETT MARKEDREGIM 12/1/1994  / hs    1/29/2004 120410  (MANGLER VERDI)
120941   148233/540 OwnRuss LawRuss          1/1/2002  6/30/2007 120410  SKYNER, LOUIS
140787                         HPG
      STYRING VIA REGELVERKET (LOS/TE) sE 12/1/1994      4/30/2004 120410  (MANGLER VERDI)
142122   152809/730 RusJuRef             1/1/2003  6/30/2008 120410  SKYNER, LOUIS
200340                          TRADE
      NorRusTradeLawPr THE NORWAY-RUSSIA1/1/2001LAW PROJECT  4/30/2004 120410  (MANGLER VERDI)
210580   (OFF) PENGERETT MARKEDSREGIME NB ES/ JTJ  12/1/1994   1/29/2004 120410  (MANGLER VERDI)
210814                               1/29/2004 DR.GR.PROSJEKT
      KontrolKonstitRR "KONTROLL OG KONSTITUSJON" - FULLFØRING AV 120410
                            1/1/2000            (MANGLER VERDI)
210834                          TRADE
      NorRusTradeLawPr THE NORWAY-RUSSIA1/1/2001LAW PROJECT  1/29/2004 120410  (MANGLER VERDI)
420085   EURONYTT - SEur HS/twn           12/1/1994   12/1/2004 120410  BULL, HENRIK
420675   EURONYTT - SEur HS/twn           12/1/1994   8/31/2009 120410  SEJERSTED, FREDRIK           Bidrag
              Side 59/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til    Sted Prosj ansv           Inntektskategori
460039   FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S  12/1/1994     11/28/2004 120410  BULL, HENRIK
460592   FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S   1/1/2005     11/1/2007 120410  BULL, HENRIK
460752   FONDSMIDLER TIL SENTERET/EuRett):SEurB/S   9/1/2007     7/31/2010 120410  SEJERSTED, FREDRIK       Bidrag
610171   EU/EØS-RETTSLIGE FORPLIKTELSER I NASJONAL RETT
                            1/1/1998     12/1/2001 120410  (MANGLER VERDI)
610173                                  12/1/2001 120410
      <avsluttet 1999> 71011803 FORBRUKERNES RETT TIL MILJØINFORMASJON
                            1/1/1998               (MANGLER VERDI)
610224                                 12/25/2003 FOR FORSKNING I EUROPEISK INTEGRASJONSRETT
      71.10.41 20107EI FORVALTNING AV MIDLER FOR ARBEIDSGRUPPEN 120410
                            1/1/2002               (MANGLER VERDI)
110013   102813/530 STRAFFERETTLIG ANSVAR ds/DRTM  12/1/1994      2/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
120011   101226/730 BARNLØSH/RETT ZIMBABW:AH20510  12/1/1994     12/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
120203   113055/730 GRØNN RETT - GU/ AMC      12/1/1994     12/31/2004 120500  SAND, INGER-JOHANNE
120319   114067/521 SKATTERETTSL OMGÅELSE FZ/ BB  12/1/1994     1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
120329   119335/730 KVINNEKONVENSJ INTERN 2051K/H  12/1/1994     12/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
120334   118169/730 LAND RIGHTS LAT AMERIC HJ/CMB  12/1/1994     12/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
120495   126278/730                  1/1/1998    11/15/2005 120500  HELLUM, ANNE
120586   119783/530 BVLov               1/1/1999     1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
120588   132243/510 ØkoKrB              1/1/1999    11/15/2004 120500  JOHNSEN, JON T.
120873                                 12/31/2006 120500  BUGGE, MELLOM
      145717/730 KyotoIN DE FLEKSIBLE MEKANISMENE I KYOTO-PROTOKOLLEN - SAMSPILLETHANS C. INTERNASJONALE OG NASJONALE REGLER
                            1/1/2002
120923                                  THE PRINCIPLE OF  BUGGE, HANS C.
      150908/730 LEGAL PROTECTION OF THE ENVIRONMENT - 8/20/2007 120500 TRUSTEESHIP OF EARTH RESOURCES IN INTERNATIONAL LAW
                            1/1/2002
121185   169236 S30 - Føre-var-prinsippets betydning i norsk rett
                            3/1/2005     5/15/2006 120500  BUGGE, HANS C.
121186                         miljørettslovgivning
      169239 S30 - Strafferettslig håndheving av 3/1/2005      5/15/2006 120500  BUGGE, HANS C.
140143   102969/510 STRAFFERETT ST ØKOKRIM - SE   12/1/1994     12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
140258   102838/510 LOVVERN BARNEMISHANDL:JTJ(MO)  12/1/1994      2/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
140471   109826/370 STIMUL-TILT MILJØRETT - GU2/1/1994
                           1         12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
140487   111498/510 HJELPTILT BARNVERNLOV - KS   12/1/1994     12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
140548   109876/530 COMM LAW INTERNAT ORG - FS   12/1/1994      2/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
140730   125095/111 RETTGRUNNL FORV NATUR12/1/1994  20510 K     12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
140829   119783/510 HJELPTILT BARNVERNLOV 20510 S  12/1/1994     4/30/2004 120500  (MANGLER VERDI)
140897                        GU
      121045/730 NETTV-TILTAK MILJØRETT - 12/1/1994         1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
141178                                  1/29/2004 LAW (   MILJØRETTSEMINAR 9805
      121131/730 IIEL INTERNATIONAL INSTITUTIONAL ENVIRONMENTAL120500 IIEL) (MANGLER VERDI)
                           12/1/1994
141205   126067/530 VS/EV RETTSSIKKERHETEN I 1/1/1998         1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
                            FYLKESNEMNDENE VED BEHANDLING AV BARNEVERNSAKER TILS. 4 FORSK.ASS. (BENTE KRISTIN OLSEN/2, GRY A.
141211   125109/510 RETTSLIGE STUDIER AV ØKONOMISK KRIMINALITET.. 120500
                            1/1/1998    12/21/2001      (MANGLER VERDI)
141213   EUROPEISERING, RETT OG POLITIKK - ARENA - 2/ENI 2-29
                            1/1/1998    12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
141257   126953/730 MILJØRETTSSEMINAR 1998 1/1/1998           2/1/2001 120500  (MANGLER VERDI)
141258                                 12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
      126829/730 p-dr ENVIRONMENT-RELATED INTERNATIONAL STANDARDS - A LEGAL ANALYSIS OF THEIR NATURE AND FUNCTIONS P-DR
                            1/1/1998
141268                                  1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
      126982/111 KVINNERS OG MENNS (U)LIKE TILGANG TIL EIENDOMSRETT & ANDRE RETTSGRUNNLAG FOR Å FORVALTE NATURRESSURSER
                            1/1/1998
141359                                 12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> 128793/510 OMSORGSOVERTAKELSE OG TILBAKEFØRING AV OMSORG I BARNEVERNET
                            1/1/1999
141428   <avsluttet 1999> 125849/730STBONN      1/1/1999    12/31/2000 120500  (MANGLER VERDI)
141450   <avsluttet 1999> 132283/730NetvMilj     1/1/1999    12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
141666   138718/730 MiReSs STUDENTSTIPEND - MILJØRETT 1/1/2000    12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
141679   138832/730 MiReSS STUDENTSTIPEND, MILJØRETT 1/1/2000     1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
141698                                 12/21/2001 120500
      138914/730 Kyoto 'SOFT' ELLER 'HARD' HÅNDHEVING I KYOTOPROTOKOLLEN
                            1/1/2000               (MANGLER VERDI)
141707   139133/730 NetvMil00 NETTVERKSTILTAK1/1/2000         12/21/2001 120500  (MANGLER
                             I MILJØRETT VED UNIVERSITETET I OSLO (2000) VERDI)
141746                                  1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
      143498/730 MiAvtSs INTERNASJONAL KONTROLL OG HÅNDHEVING AV MILJØAVTALER - STUDENTSTIPEND (H. LUND)
                            1/1/2000
141747   143499/730 MiReSs MILJØRETT - STUDENTSTIPEND (C. BREKKE)
                            1/1/2000     1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
141786                                 12/31/2009 LAW
      144757/700 YbIEL YEARBOOK OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL120500
                            1/1/2001               FAUCHALD, OLE K.        Bidrag
141863                                 11/15/2004 120500
      145716/730 KyotoSH "SOFT" ELLER "HARD" HÅNDHEVING AV KYOTOPROTOKOLLEN
                            1/1/2001               ULFSTEIN, GEIR
141910                                  3/31/2005 120500
      150546/730 ForurSS FORURENSNINGSSPØRSMÅL OG VERN AV ARTER OG NATUROMRÅDER OLE K.
                            1/1/2001               FAUCHALD,
141911                                  1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
      150547/730 PatLivS BIOTEKNOLOGI, PATENT PÅ LIV OG DE MILJØMESSIGE KONSEKVENSER AV DETTE
                            1/1/2001
141996                                 12/25/2003 120500  (MANGLER VERDI)
      152359/730 TRound SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE NEW TRADE ROUND, LONDON 2002-05-14/15 - KONFERANSEDELTAKELSE
                            1/1/2002
142019                                 12/25/2003 120500  (MANGLER AV PROSJEKT OM HVITVASKING
      155572/510 Hvitvask PROGRAM: ØKONOMISK KRIMINALITET / FORPROSJEKT: PLANLEGGINGVERDI)
                            1/1/2002
142076   156286/540 DrSemRet             1/1/2003    12/31/2004 120500  (MANGLER VERDI)
142140   158207/730 Gj Forsk             1/1/2003     7/30/2006 120500  BUGGE, HANS C.
142145   163227/S30 - Innførsel av fremmede organismer via ballastvann
                            1/1/2003    11/15/2005 120500  BUGGE, HANS C.
142146                                 11/15/2005 120500
      163226/S30 - Forholdet mellom effektivt miljøvern og rettsikkerhet i retterganger FAUCHALD, OLE K.
                            1/1/2003
142657   175488 S30 - Adjudication of the Precautionary Principle
                            1/1/2006     8/20/2007 120500  BUGGE, HANS C.
142663                                 10/31/2006 2006
      174797 V10 - Krafttak for juridisk forskning. Konferanse 9.- 10. februar120500
                            2/1/2006               JOHNSEN, JON T.
142674                         og gjennomføringen i norsk120500
      175827 S30 - IPPC-direktivet i Efs miljørett 3/1/2006     4/30/2008 rett   BUGGE, HANS C.
142736   179149 S30 - Regulering av vindkraft     7/1/2006     4/30/2008 120500  BUGGE, HANS C.
142874                                  med USA 120500
      Del - 179680/D15 Videreutvikling av strategiske partnerskap3/31/2008 og Kina
                            1/1/2007               FAUCHALD, OLE K.
142878   182403/V10 Konferansen New International Law 3/1/2007     6/30/2008 120500  EMBERLAND, OLE MARIUS
200042   ETNISK DISKRIM ARB-LIVET 92/4688      12/1/1994     1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
200222                                  ET NASJONALT KVOTESYSTEM FOR KLIMAGASSER
      14000125 9670-0100 RETTSLIGE SPØRSMÅL KNYTTET TIL1/29/2004 120500
                            1/1/1999               (MANGLER VERDI)
200223   <avsluttet 1999> 0846 701 EVALUERING AV LIKESTILLINGSLOVEN 120500
                            1/1/1999     1/29/2004      (MANGLER VERDI)
200230   47401 8 153321KR INNVANDRERKVINNERS RETTSSIKKERHET...
                            1/1/1999     1/29/2004 120500  (MANGLER VERDI)
200309   WOMEN'S HUMAN RIGHTS AND WOMEN'S 1/1/1998  LAW       11/15/2005 120500  HELLUM, ANNE
200320   521 71 26 99 IKR INNVANDRERKVINNERS 1/1/1999         12/25/2003 120500
                            RETTSSIKKERHET...          (MANGLER VERDI)
200373                                 12/31/2004 120500
      521 71 16 Asyl/Oppholdstill GRENSEGANGEN MELLOM ASYL OG OPPHOLDSTILLATELSE ..
                            1/1/2002               BAILLIET, CECILIA
200425   KRD REFERENDUM                4/1/2004    11/15/2005 120500  TAUBE, CAROLINE
200503   Internettkriminalitet og etterforskningsmetoder
                           11/1/2005     4/30/2010 120500  BING, JON           Bidrag
200574   New International Law            2/1/2007     5/31/2008 120500  EMBERLAND, OLE MARIUS
200604   Reformbehov i offentlig rett        12/1/2007     10/31/2009 120500  JOHNSEN, JON T.        Bidrag
200653   Konferansen Security 16.-17. oktober 2008 1/1/2008
                           1         6/30/2010 120500  BAILLIET, CECILIA       Bidrag
204818   Evaluering av likestillingsloven § 21   10/1/2008     5/31/2009 120500  HELLUM, ANNE          Oppdrag
204820   Vurdering av lovfesting av en unntaksbestemmelse
                           12/1/2008     8/31/2009 120500  STRAND, VIBEKE BLAKER     Oppdrag
205200   UTV REV SKOLELOV/KONST STU94/15..(LP) ES  12/1/1994     12/21/2001 120500  (MANGLER VERDI)
             Side 60/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn             Gyldig fra     Gyldig til    Sted   Prosj ansv           Inntektskategori
205220   SKOLERETT KVAL-UTV V-ASS 36400060 12/1/1994        12/21/2001 120500    (MANGLER VERDI)
210020   DIPLOMKURS KVINNERETT (ZIMBABWE) 12/1/1994AH20510      1/29/2004 120500    (MANGLER VERDI)
210077   BYGDEKVINN/RETT:FORV.2:SS81295LD:K20510B 12/1/1994      2/1/2001 120500    (MANGLER VERDI)
210506                        GU/
      INTERNASJO MILITÆRE OPERASJONER - 12/1/1994         2/1/2001 120500    (MANGLER VERDI)
210512   TOLLVESENETS MYNDIGHETSOMRÅDE, E12/1/1994 BOE/ JH      2/1/2001 120500    (MANGLER VERDI)
210624   WOMEN'S HUMAN RIGHTS AND WOMEN'S 1/1/1998  LAW       1/29/2004 120500    (MANGLER VERDI)
210723                        RETTSSIKKERHET...
      521 71 26 99 IKR INNVANDRERKVINNERS 1/1/1999        1/29/2004 120500    (MANGLER VERDI)
210990                                 1/29/2004 120500
      521 71 16 Asyl/Oppholdstill GRENSEGANGEN MELLOM ASYL OG OPPHOLDSTILLATELSE ..
                           1/1/2002                (MANGLER VERDI)
211011                                11/15/2004 120500
      Rovvilt 02040052 NORSK ROVVILTFORVALTNING OG INTERNASJONALE KONVENSJONER
                           1/1/2002                ULFSTEIN, GEIR
420314   SKATTEFORSKNING (forskn.assist.) ZIMMER 12/1/1994      2/1/2001 120500    (MANGLER VERDI)
420564                                11/15/2004 120500    BUGGE, HANS OG
      CO2 54.5255.00SI STORSKALA CO2-DEPONERING PÅ NORSK SOKKEL: EN TEKNISK ØKONOMISK C. JURIDISK VURDERING
                           1/1/2002
460012   FONDSSTØTTE (AJ) INSTITUTTET       12/1/1994    11/15/2005 120500    SMITH, EIVIND
460429   OversettEnighAna OVERSETTELSE       1/1/2000    11/15/2005 120500    ENG, SVEIN
460470   1905 UNIONENS RETTSHISTORIE        1/1/2002     8/20/2007 120500    MICHALSEN, DAG
460532                                12/31/2008 120500    ZIMMER, FREDERIK
      Skattemessig (Skattemessig periodisering etter realisasjons- og regnskapsprinsippet)
                           1/1/2004
460664                                 8/20/2007 120500    BOE, ERIK M.
      POLITISKEYTRYNG - "Hvor vidt kan politiske ytringer bli kontrollert av myndighetene på forhånd og i etterkant?"
                           6/1/2006
460845   Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune
                           8/1/2008    10/30/2009 120500    SMITH, EIVIND         Oppdrag
480006   Tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune (gml 460845)
                           1/1/2009     6/30/2010 120500    SMITH, EIVIND         Oppdrag
500014   AVSLUTNING FILM/FORMIDLING-PROSJ -12/1/199420510      1/29/2004 120500    (MANGLER VERDI)
610123   SKATTERETTSL OMGÅELSE OPPHOLD USA FZ/ BB 12/1/1994     1/29/2004 120500    (MANGLER VERDI)
610250   Nordisk workshop              1/1/2004     3/31/2005 120500    STRIDBECK, ULF
640316                        Curie
      504736 Miljørett (Risk og precaution Marie 1/1/2004     8/31/2007 120500    BUGGE, HANS C.
690161   ClimateChange0303             1/1/2003    11/15/2004 120500    BUGGE, HANS C.
110011   102515/530 PERSONVERN/SAMKJØRING (dsLAB) 12/1/1994     12/1/2001 120600    (MANGLER VERDI)
120196   111196/530 SKATTLEGGINGENS PRIS, B/Z205B 12/1/1994     12/1/2001 120600    (MANGLER VERDI)
120487                                 4/28/2004 120600
      125409/510 MISBRUK AV MARKEDSDOMINANS I ET KONKURRERENDE TELEKOMMARKED
                           1/1/1998                BING, JON
120635                                11/15/2004 120600
      137530/510 SkikTTP SIKKER ELEKTRONISK HANDEL - RETTSLIGE RAMMEBETINGELSER FOR TTP
                           1/1/2000                TORVUND, OLAV
141214                                 1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
      125388/510 SKIKT PERSONVERN OG FORBRUKERVERN I DET ELEKTRONISKE MARKEDET P-DR 1998-10-01 - 2001-09-30 & 9806 (TILS. 1998-02-09 - 09-04)
                           1/1/1998
200296   'MeRete' 10 (KD)             12/1/1994     1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
200310   KULTURDEPARTEMENTET/PROGRAMAVTALE 98    1/1/1998     5/15/2006 120600    BING, JON
200322                                 1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> NHD 4159 St.meld KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED STORTINGSMELDING OM ELEKTRONISK HANDEL
                           1/1/1999
200344   KRYPTOPOLITIKK NHD             1/1/2001     4/22/2004 120600    (MANGLER VERDI)
210453   OPPHAV/MEDIA-RET Konsek digi761/95 ATR B 12/1/1994     12/1/2001 120600    (MANGLER VERDI)
210485   'MeRete' 10 (KD)             12/1/1994     1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
210598   MILESTONE REVIEW COMMITTEE        12/1/1994     12/1/2001 120600    (MANGLER VERDI)
210649   POST-OG TELETILSYNET - PROGRAMAVTALE 98  1/1/1998     4/27/2005 120600    BING, JON
210650   KULTURDEPARTEMENTET/PROGRAMAVTALE 98    1/1/1998     4/27/2004 120600    BING, JON
210657   KONVERGENS (SD)              1/1/1998     1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
210733                                 1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> NHD 4159 St.meld KONSULENTBISTAND I FORBINDELSE MED STORTINGSMELDING OM ELEKTRONISK HANDEL
                           1/1/1999
210867   KRYPTOPOLITIKK NHD             1/1/2001     1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
420319   TELEKOMMUNIKASJONSRETT (TeResa) ATR/ JB 12/1/1994      4/4/2004 120600    (MANGLER VERDI)
420325   TELEKOMM-RETT LØNN PROSJEKTLEDER12/1/1994 ATR/ JB      12/1/2001 120600    (MANGLER VERDI)
420392   PERSONVERNPOLICY FOR TELENOR        1/1/1998     1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
420488                                OG KOMMUNIKASJONSPROSESSER VERDI)
      Infosyst Kompros RETTSLIGE INFORMASJONSSYSTEMER 12/31/2001 120600
                           1/1/2000                (MANGLER
640133   ESPR 27028 ECLIP ELECTRONIC COMMERCE LEGAL ISSUES PLATFORM
                           1/1/1998     1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
640134                                 1/29/2004 120600    (MANGLER VERDI)
      RTD MMI 007 ENLIST EUROPEAN NETWORK FOR LEGAL INFORMATION, STUDY AND TRAINING (ENLIST)
                           1/1/1998
640154                                 1/29/2004 120600
      Esp 29049 MarViN MARVIN (MARITIME VIRTUAL ENTERPRISE NETWORK)
                           1/1/1999                (MANGLER VERDI)
640165                                 6/30/2005 120600    BING, JON
      IST 1999 10298 A A LOGICAL FRAMEWORK FOR ETHICAL BEHAVIOUR BETWEEN INFOHABITANTS IN THE INFORMATION TRADING ECONOMY OF THE UNIVER
                           1/1/2000
640177                                12/25/2003 120600
      IST 1999 12278E2 ECLIP II - ELECTRIC COMMERCE LEGAL ISSUES PLATFORM II (MANGLER VERDI)
                           1/1/2000
640213                                12/25/2003 120600
      IST 2000 25459 ADVANCED LEGAL ISSUES IN VIRTUAL ENTERPRISE (ALIVE)
                           1/1/2001                (MANGLER VERDI)
640263                                11/15/2004 120600
      IST 2001 34910iT WORKING GROUP ON TRUST MANAGEMENT I DYNAMIC OPEN SYSTEMS OLAV
                           1/1/2002                TORVUND,
640327                                11/30/2005 120600
      CPFIST 2000 25459 ADVANCED LEGAL ISSUES IN VIRTUAL ENTERPRISE (ALIVE) (MANGLER VERDI)
                           8/1/2004
640328                                10/31/2005 120600
      Esp 29049 MarViN MARVIN (MARITIME VIRTUAL ENTERPRISE NETWORK)
                           8/1/2004                (MANGLER VERDI)
640345                                 5/15/2006 120600
      IST 2001 34910iT WORKING GROUP ON TRUST MANAGEMENT I DYNAMIC OPEN SYSTEMS OLAV
                           1/1/2002                TORVUND,
690089   GEOINFO                  1/1/1998     12/1/2001 120600    (MANGLER VERDI)
690153   INTERNET/CYBERSPACE JURISDICTION 1/1/2002         12/31/2004 120600    BING, JON
120488                                12/25/2003 120610
      125453/510 DISMANTLING EXTERNAL BORDERS: EXTENDIG CONTROL TO ENTIRE SOCIETY VERDI)
                           1/1/1998                (MANGLER DR.GR.ST. STEPHEN KABERA KARANJA
142207   158604/431 InfSec            11/1/2003     4/27/2005 120610    SCHARTUM, DAG WIESE
142604   168266/S20 - Personvern og security i transport
                          12/1/2005    12/31/2006 120610    SCHARTUM, DAG WIESE
205399   228 INettPersonvern           11/1/2003    11/15/2004 120610    SCHARTUM, DAG WIESE
210302   TEXTWEB OFFENTL UTREDNINGER (AD) DWS   12/1/1994      4/4/2004 120610    (MANGLER VERDI)
210496   ELEKTRONISK OFFENTLIG INFORMASJON - DWS 12/1/1994     12/1/2001 120610    (MANGLER VERDI)
210692                                 4/1/2001 120610
      <avsluttet 1999> Internet8AAD5116 FRIVILLIGE ORG. BRUK AV INTERNETT
                           1/1/1999                (MANGLER VERDI)
210693                                 4/1/2001 120610
      <avsluttet 1999> PVerNetv NHD4109 TVERRFAGLIG NETTVERK PERSONVERN
                           1/1/1999                (MANGLER VERDI)
250154                                 3/31/2005 120610    SCHARTUM,
      LokPol IKT (FiDel) LOKALPOLITIKERES TILGANG TIL, ERFARINGER MED, OPPFATNING AV IKT DAG WIESE
                           1/1/2002
460506   Per-Prot 146637 Personalised Internet Based Services
                           1/1/2003     12/1/2004 120610    SCHARTUM, DAG WIESE
460583   Per-Prot 146637 Personalised Internet Based Services
                           1/1/2003    12/31/2006 120610    SCHARTUM, DAG WIESE
690169   InnsynUngdom IKT             11/1/2003     4/27/2005 120610    SCHARTUM, DAG WIESE
110004   102815/530 INTERNASJ FINANS & MR (SIS)  12/1/1994     12/1/2001 120700    (MANGLER VERDI)
120004   107596/720 HUM RIGHTS/LEGITIMACY:TL(BAA) 12/1/1994     12/1/2001 120700    (MANGLER VERDI)
120314                        SIS
      114090/521 INTERNA FIN INST & HR AE/12/1/1994        12/1/2001 120700    (MANGLER VERDI)
120433   122699/530 LOB W RIGHTS PALESTINE 44300 V12/1/1994    12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
120484   124472/520 ISLAM AND HUMAN RIGHTS: 1/1/1998        12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
                             THE MORAL POTENTIAL OF NON-FUNDAMENTALIST PUBLIC ISLAM IN CONTERMPORARY TURKEY 1 ÅR KVALIF-ST
120515                                 12/1/2001 120700    (MANGLER VERDI)
      128295/510 VERNET MOT INTEGRITETSKRENKELSER I DEN EUROPEISKE MENNESKERETTIGHETSKONVENSJON OG
                           1/1/1999
              Side 61/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra    Gyldig til    Sted   Prosj ansv               Inntektskategori
120653                                 12/31/2006 120700
      134809/520 TransnR ETIK OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER INOM NÄRINGSLIVET...
                            1/1/2000                EIDE, ASBJØRN
120872   148666/730 HIV/AIDS AND THE RIGHT TO1/1/2002         6/30/2007 120700    (MANGLER VERDI)
                             FOOD: BARRIERES TO AND PROSPECTS FOR THE REALISATION OF FOOD AS A HUMAN RIGHT FOR HIV/AIDS AFFEC
120875   148672/730 TRIPS THE RIGHT TO FOOD AND THE TRIPS AGREEMENT
                            1/1/2002    5/15/2006 120700    (MANGLER VERDI)
121009   153624/V10 AmpDiff              1/1/2003    9/30/2007 120700    BUTENSCHØEN, NILS
121152                         Which identity? The ethnography of self-determination in non-unitary African states: Ethiopia and Tanzania
      165669 V10 - What culture? Whose rights? 1/1/2005      7/29/2009 120700    TRONVOLL, KJETILL           Bidrag
141149                                  IN THE INT...
      123322/730 THE PROCESS OF RECOGNITION OF STATES1/29/2004 120700
                           12/1/1994                 (MANGLER VERDI)
141293   <avsluttet 1999> 126042/510 Petro      1/1/1998    1/29/2004 120700    (MANGLER VERDI)
141506   132801/520TrNasj               1/1/1999    12/31/2001 120700    (MANGLER VERDI)
141525                                 12/25/2003 120700
      142777/540 MrNorge2 FORSKNINGSPROGRAMMET MENNESKERETTIGHETER I NORGE II
                            1/1/1999                (MANGLER VERDI)
141549                                 6/30/2005 120700
      142777 540Mr Norg FORSKNINGSPROGRAMMET MENNESKERETTIGHETER I NORGE I JØRGEN
                            1/1/2000                AALL,
141700                                 1/29/2004 120700
      CMI 137706/700NU MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV - OG UTEETABLERINGER
                            1/1/2000                (MANGLER VERDI)
141749                                 6/30/2007 120700     AND IDENTITY..
      143329/700 AccDiff ACCOMODATING DIFFERENCE. HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIPFOLLESTAD, ANDREAS
                            1/1/2000
141817                                 1/29/2004 120700
      126300/510 OljeMR KONFERANSE OM OLJEVIRKSOMHET OG MENNESKERETTIGHETER
                            1/1/2001                (MANGLER VERDI)
141955   150268/520 CustLaw CUSTOMARY LAW AND CUSTOMARY CHANGE.. 120700
                            1/1/2002    12/31/2004        (MANGLER VERDI)
142565                                 12/31/2008 120700
      145716/730 KyotoSH "SOFT" ELLER "HARD" HÅNDHEVING AV KYOTOPROTOKOLLEN
                            6/1/2005                ULFSTEIN, GEIR
142684                                 12/31/2009 120700    CRAIG, RONALD             Bidrag
      173585 S20 - Employment Discrimination on Grounds of Ethnicity, Gender and Disability: A legal Analysis of Decisions of the New Appeals Board
                            3/1/2006
143227   193572/V30 Human rights and state-formation in Latin America
                            5/1/2009    12/31/2009 120700    GARCIA-GODOS, JEMIMA          Bidrag
200256   Kinaprogram 2004              11/1/2003    11/30/2005 120700    (MANGLER VERDI)
200259   Etiopia 1030535CM - Ethiopia's Civil-Military Relations
                           11/1/2003     5/31/2008 120700    HØGDAL, KRISTIN
200260   INS 1030395 Prog              11/1/2003    12/31/2006 120700    (MANGLER VERDI)
200261   SMR RAF 1030466              11/1/2003    11/15/2004 120700    TRONVOLL, KJETILL
200264                                 12/31/2004 Cyprus
      01NORDEM Cyprus Study of The Constituent Assembly Elections, Nothr120700
                           11/1/2003                 KVAL, GRY
200271   INS 1030395 2004               2/1/2004    3/31/2006 120700    APELSET, KNUT
200283   ÅRBOK 2002 CMI               12/1/1994    12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
200295   ÅRBOK 2001 CMI ÅRBOKA (UTVIKLINGSLAND)   12/1/1994    12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
200298   Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh  12/1/1994    11/30/2005 120700    HØGDAL, KRISTIN
200300   KOMPETANSE UTVIKLING NORAD-Avtal - 12/1/1994BBA       12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
200302   MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140 12/1/1994          4/30/2004 120700    (MANGLER VERDI)
200306   98120 SAFDEM/NORDEM RAFK 8122       12/1/1994     4/30/2004 120700    HØGDAL, KRISTIN
200312   ETH 026 UNIVERSITETSSAMARBEID I EUROPA    1/1/1998    1/31/2005 120700    TRONVOLL, KJETILL
200315   OsloKoal Livsynfr OSLO-KOALISJONEN... 1/1/1999        4/27/2005 120700    LARSEN, LENA
200317   CHN2029 RegNatAut CHINA'S REGIONAL NATIONAL AUTONONY SYSTEM
                            1/1/1999    9/30/2009 120700    LUNDBERG, MARIA            Bidrag
200321   FD I2 623 HumRett STIPENDIAT HUMANITÆRRETT  1/1/1999    1/25/2004 120700    (MANGLER VERDI)
200326   GLO10201 IPRFD RETTEN TIL MAT SOM MENNESKERETTIGHET
                            1/1/2000    3/31/2007 120700    EIDE, ASBJØRN
200330                                 12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
      GLOY0240KursOSCE BASIC TRAINING COURSE FOR HR MONITORS TO OSCE MISSIONS, CENTRAL ASIA, WIEN 2000-10
                            1/1/2000
200337                                 4/30/2004 120700
      GLO 1010261 MrNl PILOTPROSJEKT FOR MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV
                            1/1/2001                (MANGLER VERDI)
200338                                 12/25/2003 120700
      Etiopia 1010224 OBSERVASJON OG ANALYSE AV LOKALVALG VÅREN 2001
                            1/1/2001                (MANGLER VERDI)
200343   BrukAvKompetanse UD-AVTALE VEDR BRUK AV KOMPETANSE
                            1/1/2001    12/31/2006 120700    HØGDAL, KRISTIN
200345   Ethnicity in Africa Scholarship 2001 and 20021/1/2001    12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
200350   ETIOPIA 1010693 - ANALYSE AV LOKALVALG DESEMBER 2001
                            1/1/2001    12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
200355   ETIOPIA 1011083 STØTTE TIL KJØP AV BØKER   1/1/2001    12/25/2003 120700    (MANGLER VERDI)
200361   CHN 1020012 CRL02 CHINA RULE OF LAW PROG. 2002 12/31/2004 120700
                            1/1/2002                (MANGLER VERDI)
200389   INS 1030395 Prog               1/1/2003    11/15/2005 120700    ASPLUND, KNUT
200390   chn 1030194 Prog               1/1/2003    11/15/2005 120700    STEARNS, LISA
200403   ChinaRegNatAuton              10/1/2003     4/30/2010 120700    ZHOU, YONG               Bidrag
200418   Human rights UD               1/1/2004    3/31/2009 120700    NYSTUEN, GRO              Bidrag
200421   ÅRBOK 2002 CMI               12/1/1994     9/30/2006 120700    (MANGLER VERDI)
200428   UD Oslokoalisjon               5/1/2004    4/27/2005 120700    (MANGLER VERDI)
200430   Barnekonv kommun               5/1/2004    12/31/2006 120700    (MANGLER VERDI)
200435   UD ETIOPIA - Etiopia Paulos         6/1/2004    10/31/2008 120700    TRONVOLL, KJETIL
200449   HumanRights 2003 - Human Rights in Development 2003 1/31/2007 120700
                           11/1/2004                 ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
200450                                 10/31/2006 120700
      Vietnam ma NCHR - Vietnamese student to the ma programme at the NCHR, UIO HUONG, PHUNG THI LAN
                           11/1/2004
200453                                 5/31/2008 120700    KVAL,
      valg obs ETIOPIA - Valgforskning og sekondering av valgobsevatører til valgene i Etiopia GRY
                           12/1/2004
200467   Valg Palestina05 - Palestinske valg i 2005 3/1/2005     3/31/2007 120700    SKÅRE, SIRI
200469   UKS og E-læringskurset "Human Rights" 3/1/2005        3/31/2006 120700    HØGDAL, KRISTIN
200471   Zimbabwe election advising          4/1/2005    2/28/2006 120700    SKÅRE, SIRI
200499   Valg på Haiti (NORDEM)           11/1/2005    12/31/2006 120700    SKÅRE, SIRI
200516   KHM 1061004 Røde Khmer-tribunalet i Kambodya 2/1/2006    12/31/2008 120700    HØGDAHL, KRISTIN
200521   Forskningsprosjekt meneskerettigheter og barn5/1/2006    9/30/2009 120700    HØSTMÆLINGEN, NJÅL           Bidrag
200531   FROM WAR TO INSECURITY            9/1/2006    3/31/2009 120700    TRONVOLL, KJETIL            Bidrag
200571   NORAD RAMMEAVTALE              4/1/2007    3/31/2010 120700    HØGDAHL, KRISTIN            Bidrag
200572   Vietnamesisk masterstud. 2006-2008      4/1/2007    2/28/2009 120700    HØGDAHL, KRISTIN            Bidrag
200582   Symposium "menneskerettighetsarkitektur"7/1/2007      12/31/2008 120700    ASTRUP, CHRISTIAN BOE
200634   NEPAL HR in constitutional development 4/1/2008       11/30/2009 120700    HØGDAHL, KRISTIN            Bidrag
200640   QZA 1081075 H R to Water and Sanitation 6/1/2008      12/31/2009 120700    LANGFORD, MALCOLM           Bidrag
200668   Colombia Land Restitution          5/1/2009    2/28/2010 120700    GARCIA-GODOS, JEMIMA          Bidrag
200721   INS 1030395/2004               1/1/2004    3/31/2006 120700    (MANGLER VERDI)
201566   MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140 12/1/1994          4/4/2004 120700    (MANGLER VERDI)
204740                                 3/31/2006 120700
      VERDENSBANK SEM - World Bank Seminar; Human Right, equity and Developmant ANDREASSEN, BÅRD ANDERS
                           10/1/2004
204774   Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh  12/1/1994    12/31/2006 120700    HØGDAL, KRISTIN
204780   Domsreferat prosjekt             5/1/2006    8/31/2009 120700    KJELLING, DANIEL            Oppdrag
204793   E-læringskurs i MR for UKS          4/1/2007    12/31/2008 120700    FROSTESTAD, GURO
204797   Barns rett til beskyttelse          7/1/2007    9/30/2008 120700    HØSTMÆLINGEN, NJÅL
204809   Helseundersøkelse av barn          2/1/2008    11/30/2008 120700    HØSTMÆLINGEN, NJÅL
              Side 62/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosj ansv            Inntektskategori
204819   Språk og minoriteter           11/1/2008   6/30/2010 120700  HØSTMÆLINGEN, NJÅL        Oppdrag
205353   0281 01 GEN TILD GENERELL STØTTE TILDELING 1/1/2000  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210221   94001 INVESTERINGER NORDEM        12/1/1994  12/25/2003 120700  (MANGLER VERDI)
210298   95030 OPPLÆR-PAKKE MR POL95-C031:NORDEMa 12/1/1994   1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210301   95180 TANZANIARAPPORT POL95-D055:NORDEMa 12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210310   ÅRBOK 2004 CMI              12/1/1994  11/15/2004 120700  ANDREASEN, BÅRD ANDERS
210325   39422 T OPSAHL MEM SEM'96 POL96-C0AA, HA, GLOK911312/1/2001 120700
                           12/1/1994            (MANGLER VERDI)
210416   39427 SEMINAR/WORKSHOP SØR-AFRIKA     12/1/1994   9/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210423   96060 ETIOPIA TRYKKERI III POL96-D013:KH 12/1/1994   4/4/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210438   39430 CHINA & THE RULE OF LAW POL96-C064 12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210443   96260 ETIOPIA RETTSAK POL96-D034, NORDEM 12/1/1994   4/30/2004 120700  HØGDAL, KRISTIN
210445   INFORMATION & DEMOCRACY 30P6 UZi 12/1/1994      12/25/2003 120700  (MANGLER VERDI)
210479   OVERSIKT KONVENSJO MINORITETRETT 12/1/1994KadEide    2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210480   97260 KENYA VALGOBSERVASJON - NORDEM   12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210482   ÅRBOK 2001 CMI ÅRBOKA (UTVIKLINGSLAND)  12/1/1994   1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210523   Rammeavtal NORAD tekn ass HR/Dem bba/ nh 12/1/1994   1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210543   97000 Prosjektleder NORDEM GLOK7004 - KH 12/1/1994  12/25/2003 120700  (MANGLER VERDI)
210544   97002 Prosjektkoordinator NORDEM     12/1/1994  12/25/2003 120700  (MANGLER VERDI)
210545   AFRICAN CAMP (NORAD-Rammeavtale) Sadiva  12/1/1994   9/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210547   WANAHR W FOOD SUMMIT: RETT T MAT, A EIDE 12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210549                        BBA
      KOMPETANSE UTVIKLING NORAD-Avtal - 12/1/1994      1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210557                        (kt)
      39428 ETIOPIA TILTAK NORAD 04599/9612/1/1994       9/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210564   39432 RETNINGLINJER MR BISTANDEN (NORAD) 12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210566   MR-SENTRE ESTLAND & LATVIA Y7140 12/1/1994       1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210569   RETTOBSERVASJON ETIOPIA ETHK7293 -12/1/1994KH      4/30/2004 120700  HØGDAL, KRISTIN
210574   GJESTEFORSKER NCUBE UoZI 60DIS96 BAA/ WN 12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210576   GJ-FORSK BYARUHANGA MAKERERE U 11D97 BAA 12/1/1994   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210596   98120 SAFDEM/NORDEM RAFK 8122       12/1/1994   1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210602   KINA OG RETTS STATSPRINSIPPER CHØVK 8003 12/1/1997   8/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210604   ALGERIE-SEMINAR (DZAK8165)        12/1/1997   2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210611   98011 RAPPORT BOSNIA BOSZ8006        1/1/1998  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210617   822.1 BSA 0037 SØR-AFRIKA-BISTAND TIL STYRKING AV MR
                            1/1/1998  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210628   GRENSEKONFLIKTEN MELLOM ETIOPIA OG ERITREA. 1/1/1998  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210631                               1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
      ETHK8636 DemDelt ETHIOPIA/ ETIOPIA: DEMOKRATISERINGSPROSESS OG POLITISK DELTAKELSE
                            1/1/1998
210635   PILOTPROSJEKT LOVGIVNING KINA 082002U LOVG KINA 9/1/2001 120700
                            1/1/1998            (MANGLER VERDI)
210642   04 94/1085 EMDHR DOMSREFERATSAMLING     1/1/1998  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210644   NOR J 8008PUBJUB BOKPROSJEKTET RETTFERDIGHET/FORSONING 120700
                            1/1/1998  1/29/2004     (MANGLER VERDI)
210663   ETH 026 UNIVERSITETSSAMARBEID I EUROPA   1/1/1998  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210664                         ESTONIA. 12/31/2001 120700
      Y 8467 MINORITIES AND MAJORITIES IN 1/1/1998 SEMINAR TALLINN        (MANGLER VERDI)
210690                               2/1/2001 120700
      <avsluttet 1999> GTMK9075 GJ-FORSK GJESTEFORSKEROPPHOLD OTILIA...
                            1/1/1999            (MANGLER VERDI)
210691   CHINA RETTSTATPR              1/1/1999   8/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210695   OsloKoal Livsynfr OSLO-KOALISJONEN... 1/1/1999      6/1/2004 120700  LARSEN, LENA
210698                               9/1/2001 120700
      <avsluttet 1999> Y9345 NordMRSymp NORDISK MR SYMPOSIUM Y9345
                            1/1/1999            (MANGLER VERDI)
210705                               9/1/2001 120700
      <avsluttet 1999> 01 ESTO EuRådJub EUROPARÅDETS 50-ÅRS JUBILEUM...
                            1/1/1999            (MANGLER VERDI)
210709                               5/28/2004 120700
      CHN2029 RegNatAut CHINA'S REGIONAL NATIONAL AUTONONY SYSTEM
                            1/1/1999            LUNDBERG, MARIA
210716   <avsluttet 1999> DIS 17 99 UganPd GJESTEFORSKER B. RUKOOKO...120700
                            1/1/1999   9/1/2001     (MANGLER VERDI)
210719                               AV RETTSSAKER (DERG)
      ETHK 9343>1020525 ETHIOPIA/ETIOPIA - OBSERVASJON 6/30/2007 120700
                            1/1/1999            TRONVOLL, KJETILL
210730   ETHK 99 DemoDelt REMOUT ETHIOPIA... 1/1/1999      1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210731   FD I2 623 HumRett STIPENDIAT HUMANITÆRRETT 1/1/1999  1/25/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210738   99230N GTMK 9489 OBSERVASJON OG ANALYSE... 1/1/1999  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210751                               5/28/2004 120700   TIL DEMOKRATIUTVIKLING, MR OG GODT STYRESETT
      Oppl-Assist UKS ASSISTANSE TIL UKS I FORBINDELSE MED OPPLÆRING KNYTTETHØGDAL, KRISTIN
                            1/1/1999
210752                               9/1/2001 120700
      KOMPET-ENHET MR Kompetanse-enhet menneskerettigheter. Forprosjekt.
                            1/1/1999            (MANGLER VERDI)
210763   DIS 51 99 Uganda PLANLEGGING AV NYTT NUFU PROGRAM
                            1/1/2000  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210773   RAPPORT OM OSSE's DEMO ARBEID I BOSNIA   1/1/2000  12/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
210776                              I ETIOPIA
      ETHK 0153 ValgOA OBSERVASJON OG ANALYSE AV VALG12/31/2001 120700
                            1/1/2000            (MANGLER VERDI)
210785   GLO10201 IPRFD RETTEN TIL MAT SOM MENNESKERETTIGHET
                            1/1/2000  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210788                               1/29/2004 120700
      CHNK0301HRLawEduc INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW EDUCATION
                            1/1/2000            (MANGLER VERDI)
210804                               1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
      GLOY0240KursOSCE BASIC TRAINING COURSE FOR HR MONITORS TO OSCE MISSIONS, CENTRAL ASIA, WIEN 2000-10
                            1/1/2000
210817   GTMK 0630 GtmBok BOK OM GUATEMALA1/1/2000        1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210823   CHN 1010009 2001 KINAPROGRAMMET 1/1/2001        1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210826                               1/29/2004 120700
      GLO 1010261 MrNl PILOTPROSJEKT FOR MENNESKERETTIGHETER OG NÆRINGSLIV
                            1/1/2001            (MANGLER VERDI)
210827                               1/29/2004 120700
      Etiopia 1010224 OBSERVASJON OG ANALYSE AV LOKALVALG VÅREN 2001
                            1/1/2001            (MANGLER VERDI)
210848                               5/28/2004 120700
      822.1 RSA 0037 BISTAND TIL STYRKING AV MR SØR-AFRIKA - VIDEREFØRING
                            1/1/2001            STORMORKEN, LALAINE
210853                         1/1/2001  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210854                               1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
      ETIOPIA 1010584 SØKNAD OM VIDEREFØRING AV ANALYSE AV DEMOKRATISERING I ETIOPIA
                            1/1/2001
210861   BrukAvKompetanse UD-AVTALE VEDR BRUK AV KOMPETANSE
                            1/1/2001  5/28/2004 120700  HØGDAL, KRISTIN
210869   Ethnicity in Africa Scholarship 2001 and 2002
                            1/1/2001  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210871   VALGKURS FOR TO DELTAGERE FRA ASERBADSJAN  1/1/2001  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210887   ETIOPIA 1010693 - ANALYSE AV LOKALVALG DESEMBER 2001
                            1/1/2001  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210907   ETIOPIA 1011083 STØTTE TIL KJØP AV BØKER  1/1/2001  1/29/2004 120700  (MANGLER VERDI)
210908                              TIL SLOVAKIA
      HviterusObSlovak HVITERUSSISKE VALGOBSERVATØRER 12/25/2003 120700
                            1/1/2001            (MANGLER VERDI)
210939   CHN 1020012 CRL02 CHINA RULE OF LAW PROG. 2002 1/29/2004 120700
                            1/1/2002            (MANGLER VERDI)
210976   MA PROGRAM - 'STIPENDMIDLER' TIL INDONESISKE STUDENTER
                            1/1/2002 12/31/2004 120700  LUNDBERG, MARIA
211025                              11/15/2004 120700
      01KAZakhstan2190 UN PROMOTION OF INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS
                            1/1/2003            (MANGLER VERDI)
              Side 63/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosj ansv             Inntektskategori
211062   INS 1030395 Prog               1/1/2003     5/28/2004 120700   ASPLUND, KNUT
211063   chn 1030194 Prog               1/1/2003     5/28/2004 120700   STEARNS, LISA
211099   Etiopia1030535                9/1/2003     1/29/2004 120700   (MANGLER VERDI)
211110   ChinaRegNatAuton              10/1/2003     5/28/2004 120700   ZHOU, YONG
211167                                  Zanzibar
      Analysis voter - Analysis of the voter registration process in 5/31/2005 120700
                             1/1/2005               TRONVOLL, KJETIL
211358   Etiopia Derg rettssaksanalyse (gammelt 210719)9/1/2007     3/31/2009 120700   TRONVOLL, KJETILL         Bidrag
211368   Truth and reparation- the case of Colombia9/1/2007       3/31/2009 120700   GARCIA-GODOS, JEMIMA        Bidrag
211429   Colombia Land Restitution          10/1/2008     3/31/2009 120700   GARCIA-GODOS, JEMIMA        Bidrag
400428   UD Oslokoalisjon               5/1/2004      8/1/2004 120700  (MANGLER VERDI)
420247   POLI STABILI/MR M-ØSTEN/N-AFRIKA 8104 NM  12/1/1994     1/29/2004 120700   (MANGLER VERDI)
420396   HUMAN RIGHTS AND CORPORATE RESPONS      1/1/1998     12/1/2001 120700   (MANGLER VERDI)
420850   Statoil - SMR mastergradsstøtte        1/1/2007    12/31/2009 120700   BUTENSCHØEN, NILS         Bidrag
460431   Fagl MRarb Norge FAGLIG MENNESKERETTIGHETSARBEID1/29/2004 120700
                             1/1/2000     I NORGE       (MANGLER VERDI)
460434   Bok GuaTeMala FO BOK GUATEMALA / FRITT ORD  1/1/2000     1/29/2004 120700   (MANGLER VERDI)
460440                                  12/31/2004 - STIPENDIAT NJÅL HØSTMØLINGEN
      Fagl MRarb Norge1 FAGLIG MENNESKERETTIGHETSARBEID I NORGE 120700
                             1/1/2001               HELGESEN, JAN
460458   LOBBYING FOR WOMEN'S RIGHTS IN PALESTINE   1/1/2001     1/29/2004 120700   (MANGLER VERDI)
460481   FrittOrdStuSti 01               1/1/2002     4/30/2004 120700   HENDEN, ØYVIND
460489   DEMOKRATISERINGSDIALOG I ETIOPIA 1/1/2003           12/25/2003 120700   (MANGLER VERDI)
460535   FrittOrdStuSti 01               1/1/2002    12/31/2005 120700   HENDEN, ØYVIND
460596   UNESCO konvensjoner              2/1/2005    12/31/2005 120700   HELGESEN, JAN
460645   Fritt Ord Studentstipend 2006         1/1/2006     2/28/2007 120700   HENDEN, ØYVIND
460656   MR I Norge - SMRs ÅRBOK OM MR I NORGE/1/2006 3        5/31/2008 120700   KJELLING, DANIEL
460756   Fritt ord studentspieond          10/1/2007     3/31/2009 120700   FROSTESTAD, GURO          Bidrag
460847   Mediahøgskolen - external Evaluation     9/1/2008     4/30/2009 120700   LEIFSEN, ESBEN           Oppdrag
460883   Domstolreferatprosjektet - EMD        1/1/2009    11/30/2009 120700   HØSTMÆLINGEN, NJÅL         Oppdrag
480007                          460847)
      Mediahøgskolen - external Evaluation (gml 1/1/2009       4/30/2009 120700   LEIFSEN, ESBEN           Oppdrag
500051   39402 REISESTIPEND - TL           12/1/1994     12/25/2003 120700   (MANGLER VERDI)
610003   32630 NORDISKE SAMARBEIDSMØTER 12/1/1994             2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
640330   CTI 2004 506392N - New modes of governance-NEWGOV 2/28/2009 120700
                             8/1/2004               FØLLESDAL, ANDREAS         Bidrag
690026   39408 WANAHR(ERN/ETIKK/MR)UNICEF 12/1/1994            2/1/2001 120700  (MANGLER VERDI)
690077   Minoritets-prosjekt IFHR - A EIDE      12/1/1994     1/29/2004 120700   (MANGLER VERDI)
690082   UNESCO-sem HUMAN RIGHT to PEACE - A EIDE  12/1/1994     4/30/2004 120700   (MANGLER VERDI)
690101   UNOPS INT/97/650               1/1/1998     1/29/2004 120700   (MANGLER VERDI)
690157   Nobel Symposium Oslo juni 03 THE RIGHT1/1/2002        11/15/2004 120700   ANDREASEN, BÅRD
                             TO DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS IN DEVELOPMENTANDERS
690218   IADB - Urfolksnettverk            4/1/2007     4/30/2009 120700   EKERN, STENER           Oppdrag
700311   MED/H.FAG/HELSEFAG             12/1/1997     10/1/2001 130000   (MANGLER VERDI)
700312   <avsluttet 1998> TILSKUDD TIL DRIFT AV SYKEHUS1/1/1998      9/1/1998 130000  (MANGLER VERDI)
200205   TILSKUDD TIL STYRKING AV BEMANNING 1/1/1998  AV SEKRETARIATET FOR 130004
                                     1/29/2004      (MANGLER VERDI)
000001   EU- satsning                 1/1/2004    12/31/2009 130010   (MANGLER VERDI)          Bevilgning
000002   Kommersialisering               1/1/2004    12/31/2009 130010   (MANGLER VERDI)          Bevilgning
000003   Evaluering av medisinstudiet         1/1/2004    12/31/2009 130010   (MANGLER VERDI)          Bevilgning
000004   Nettbasert undervisning            1/1/2004    12/31/2009 130010   (MANGLER VERDI)          Bevilgning
110197   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-1 12/1/1994            12/1/2001 130010   (MANGLER VERDI)
120190   SAMLEKONTO S-PERMISJONER NFR-2 12/1/1994           12/31/2005 130010   (MANGLER VERDI)
120206   11506/310 METAB/FUNKS VITAMIN A - RB/    12/1/1994     12/1/2001 130010   (MANGLER VERDI)
120213   110866/730 BABY FR COMMUN GAMBIA:IM/ ISJ  12/1/1994     12/1/2001 130010   (MANGLER VERDI)
141290   130640/300 UTSTYR               1/1/1998     1/29/2004 130010   (MANGLER VERDI)
141398   131567/300 EU POS               1/1/1999    12/25/2003 130010   (MANGLER VERDI)
141771   MEDKAP - NÆRINGSUTVIKLING FRA MEDISINSK FORSKNING
                             1/1/2000    12/25/2003 130010   (MANGLER VERDI)
141893   148351/300 DivStip STUDENT, UTENLANDS- OG GJESTEFORSKERSTIPEND
                             1/1/2001    12/31/2006 130010   (MANGLER VERDI)
142016                                  1/29/2004 130010
      153463/330 MEDCOAST SCANDINAVIA (FUGE/SWEGENE, VC-FOND 'MEDCOAST CAPITAL' &+) VERDI)
                             1/1/2002               (MANGLER
190009   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                             8        2/29/2008 130010   (MANGLER VERDI)
200070   Kap 702, p 1, Nytt Rikshospital       12/1/1994      4/4/2004 130010  (MANGLER VERDI)
200072   NYTT RIKSHOSPITAL PLANLEGGING OG PROSJEK  12/1/1994      4/4/2004 130010  (MANGLER VERDI)
200144   NYTT RIKSHOPSPITAL             12/1/1994      4/4/2004 130010  (MANGLER VERDI)
200492   Støtte fra sosial-og helsedirektoratet KKL 4/1/2005      12/31/2008 130010   (MANGLER VERDI)
205067   <avsluttet 1998> STIPENDIATER, MED.FAK   12/1/1994     2/12/1998 130010   (MANGLER VERDI)
205105   <avsluttet 1998> DET MEDISINSKE FAK 12/1/1994         2/12/1998 130010   (MANGLER VERDI)
205214   <avsluttet 1998> NORDISK HØGSKOLE FOR HUSHOLDSVITENSKAP 130010
                            12/1/1994     2/12/1998      (MANGLER VERDI)
205227   <avsluttet 1998> STIPENDIATER MED. FAK.   12/1/1994     2/12/1998 130010   (MANGLER VERDI)
205326   EVALUERINGSPRISEN 1999            1/1/1999     1/29/2004 130010   (MANGLER VERDI)
205328   OPPTAK AV SØKERE TIL LEGESTUDIET       1/1/1999     1/29/2004 130010   (MANGLER VERDI)
210727   DLm280B69 MedGrSt UTVIKLING AV ELEKTRONISK UNDERVISNINGSPLAN...
                             1/1/1999     5/15/2006 130010   (MANGLER VERDI)
211196                          Helse Øst    Helse Sør 130010
      SAMARBEIDSORG - Samarbeidsorganet for8/1/2005 RHF,10/31/2008RHF og Med. fak., UiO  HOL, BJØRN
211257   DLm280B69 MedGrSt UTVIKLING AV ELEKTRONISK UNDERVISNINGSPLAN...
                             1/1/1999     8/31/2008 130010   (MANGLER VERDI)
420248   LÅRHALSBRUDD FOREBYGG VITAMIN D -12/1/1994  JIP        6/30/2005 130010   (MANGLER VERDI)
460446   SOMMERSTIPEND STUD 2001            1/1/2001    12/25/2003 130010   (MANGLER VERDI)
500015   KURSAVGIFT FAGSPRÅKKURS           12/1/1994     11/15/2004 130010   (MANGLER VERDI)
500055   JUBILEUMSBOK MEDISINSK FAKULTET 12/1/1994           12/25/2003 130010   (MANGLER VERDI)
500071   GAVESTIPEND / JUBILEUM           12/1/1994     11/15/2004 130010   (MANGLER VERDI)
640344   Regio Competence - COMPETENCE PROJECT    12/1/2004      3/3/2006 130010  SEJERSTED, OLE M.
657004   Regio Competence - COMPETENCE PROJECT    12/1/2004     8/31/2008 130010   SEJERSTED, OLE M.
200491   Støtte fra sosial-og helsedirektoratet    8/1/2005    10/31/2005 130012   (MANGLER VERDI)
141736   123212/520 KultKropp KULTURENS KROPP - KROPPENS KULTUR.
                             1/1/2000     1/29/2004 130020   (MANGLER VERDI)
             Side 64/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn             Gyldig fra   Gyldig til    Sted Prosj ansv           Inntektskategori
460359   UTPRØVING AV ICIDH-2 I KLINISK FYSIOTERAPI...
                           1/1/1999   1/29/2004 130020  (MANGLER VERDI)
460383                        BIOLOGISKE RESPONSER PÅ FYSISK ARBEID MELLOM FIBROMYALGIPASIENTER OG FRISKE?
      F FibromyalgiNFF ER DET FORSKJELLER I 1/1/2000     12/21/2001 130020  (MANGLER VERDI)
460384                        BIOLOGISKE RESPONSER PÅ FYSISK ARBEID MELLOM FIBROMYALGIPASIENTER OG FRISKE?
      F FibromyalgiNKS ER DET FORSKJELLER I 1/1/2000     12/21/2001 130020  (MANGLER VERDI)
120307   111345/330 MAKTFORH LEGE/PASIENT RKL/ KK12/1/1994    12/1/2001 130030  (MANGLER VERDI)
120316   108240/330 GJENOPLIV EXT SYKEHUS 39600 S12/1/1994    12/1/2001 130030  (MANGLER VERDI)
120459                       VITENSKAP
      121942/330 SYKDOMSBEGREP- MELLOM 12/1/1994 OG KULTUR  1/29/2004 130030  (MANGLER VERDI)
120479                               1/29/2004 130030  (MANGLER DEN GENETISKE KARTLEGGINGEN AV MENNESKET DR.GR.ST. AN
      121948/330 THE BOOK OF MAN: METAFORISKE, ANTROPOLOGISKE OG ETISKE FØRINGER I VERDI)
                          12/1/1994
141557                               1/29/2004 130030  (MANGLER VERDI)
      137202/300 st-st NORSK HIV-SMITTEVERN - FARE OG RISIKO, TVANG OG FRIVILLIGHET
                           1/1/2000
141726                        MEDISINSK VITENSKAPSTEORI OG VITENSKAPSETIKK - STUD-STIP R. PEDERSEN
      126679/300 StStRP GRUNNUTDANNING I 1/1/2000       1/29/2004 130030  (MANGLER VERDI)
142017                               4/30/2004 130030  SOLBAKK, JAN FREDRIKSEN
      153594/300 Formidl FORMIDLINGSSTIPEND 2002 - FORSKER - AFTENPOSTEN; DR.GR.ST. STÅLE HELGE
                           1/1/2002
200202                                4/1/1998 130030  (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1998> 98/1531 REK II :ETTERUNDERSØKELSE AV PROSJEKTER TILRÅDD GJENNOMFØRT AV DE REGIONALE KOMITEER
                          12/1/1994
200255                                MENNESKERETTIGHETENE?
      0675 212 16345MR NORSK ELDREOMSORG - RESPEKTERES 9/1/2001 130030
                           1/1/2000             (MANGLER VERDI)
210487   PL FLERÅRIG PROG UoCOLOMBO 49D95 R K LIE12/1/1994   12/21/2001 130030  (MANGLER VERDI)
210679                               AV PROSJEKTER ...
      <avsluttet 1999> 0287 72 98/1531 ETTERUNDERSØKELSE 1/29/2004 130030
                           1/1/1999             (MANGLER VERDI)
640143                               12/1/2001 130030
      BMH4 CT98 5117 A STUDY INTO THE THEORETICAL AND NORMATIVE
                           1/1/1998             (MANGLER VERDI)
000005   REK ØST uten navn             1/1/2004   8/31/2006 130040  (MANGLER VERDI)
000006   REK SØR uten navn             1/1/2004   9/20/2006 130050  (MANGLER VERDI)
205261                               2/20/1999 DE REGIONALE KOMITEER FOR MEDISINSK FORSKNINGSETIKK
      ETTERUNDERSØKELSE AV PROSJEKTER TILRÅDD GJENNOMFØRT AV 130050
                           1/1/1998             (MANGLER VERDI)
200234   705 60 40301 100 GODKJENNING AV UTENLANDSK MEDISINSK GRAD 130060
                           1/1/1999   3/31/2008      (MANGLER VERDI)
205284   PLANLEGGING OG SAMORDNING - NYTT RH    1/1/1998   1/29/2004 130060  (MANGLER VERDI)
200630   Økt kapasitet for DNA-analyser ved RMI 3/1/2008     6/30/2010 130090  THORESEN, JOHN KRISTIAN     Bidrag
420374                       33050
      DNA-TYPING (FARSKAP) ADV-HONORAR, 12/1/1994      12/31/2009 130090  STENERSEN, MARGURETHE      Bidrag
120402   114805/310 REGULERI IP3-RESEPTOR 31110 Ø12/1/1994    12/1/2001 130100  (MANGLER VERDI)
120473                               1/29/2004 130100  (MANGLER VERDI)
      123379/310 ROLE OF G PROTEINS AND TYROSINE KINASES IN CHEMOKINE-INDUCED NK CELL CHEMOTAXIS AND (CA++)1 MOBILIZATION
                          12/1/1994
141172                               1/29/2004 130100
      123392/310 REGULATION AND BIOLOGICAL ROLES OF THE cGMP-DEPENDER PROTEIN
                          12/1/1994              (MANGLER VERDI)
141608   136127/310 Benmarg BEINMARGENS MIKROMILJØ 1/1/2000   1/29/2004 130100  (MANGLER VERDI)
180045   FORNY Ca-S FUNKSJON, MANIPULERING 1/1/2001       1/29/2004 130100  (MANGLER VERDI)
205107   <avsluttet 1998> DRIFTSUTG INSTGR. MEDISINSKE BASALFAG
                          12/1/1994    2/12/1998 130100  (MANGLER VERDI)
210636   VEKSTSTUDIER               1/1/1998    2/1/2001 130100  (MANGLER VERDI)
460184   FONDSMIDLER (JAHRE) S JW31110      12/1/1994    4/29/2004 130100  (MANGLER VERDI)
460197   LEGATMIDLER BR31110           12/1/1994   11/28/2004 130100  TORGNER, INGEBORG
460294   REGULERING av IP3 RESEPTORER - 31110 h 12/1/1994    4/30/2004 130100  (MANGLER VERDI)
460355   FETTSYRE ATEROSKL FETTSYRER OG ATEROSKLEROSE
                           1/1/1999   1/29/2004 130100  (MANGLER VERDI)
690100   VEKSTSTUDIER VekstrefStud WHO       1/1/1998    2/1/2001 130100  (MANGLER VERDI)
580766   DIV PREKL MEK VERK Må avsluttes/omgjøres12/1/1994    1/29/2004 130104  (MANGLER VERDI)
120387   114839/330 MOD MÅLEFEIL FORK-VAR 30013 L12/1/1994    12/1/2001 130106  (MANGLER VERDI)
141544                               1/29/2004 130106  (MANGLER VERDI)
      137316/300 U Mass FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, MAGNE THORESEN
                           1/1/2000
120167   109513/320 UNGE LEGER MENT HELSE:V31070T12/1/1994    12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
120268   111414/320 DETE/INTERV SCHIZOPHR:31070 V12/1/1994    12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
120285   112729/320 LEGE/PASI EMOSJ TILPA:31070 F12/1/1994    12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
120408   114954/320 LEGE/PASI/EMOSJ TILPAS 31070 F
                          12/1/1994    12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
140367   109502/320 MENT HELS VOKSNnTRØND:TM3107012/1/1994    1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
141253                               1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
      126563/300 FORSKNINGSOPPHOLD I USA. "SELF-ASSED HEALTH, HEALTH BEHAVIOR AND BELIEFS IN NORWAY AND THE US - .."
                           1/1/1998
141424   138365/320 KM USA             1/1/1999   12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
141447   <avsluttet 1999> 131577/320Konf99     1/1/1999   12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
141568                               PÅ EMOSJONELL OG  (MANGLER VERDI)
      137264/300 EKstst EFFEKT AV LEGESTIL OG ALEXITHYMI12/21/2001 130107 AUTONOM FUNKSJON
                           1/1/2000
141628   133897/320 TIPs TIDLIGOPPDAGELSE OG1/1/2000       12/1/2001 130107  (MANGLER VERDI)
142011   154871/501 NoSamf DET NORSKE SAMFUNN   1/1/2002   1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
420136   FRA STUDENT TIL LEGE (KÅR/DNL)     12/1/1994    1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
460125   PSYKOSOS BEHANDL MISBR (JAF/SS)PV 12/1/1994       1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
460259   PSYKOPATOLOGI/NARKOMANI RPH950548:31070R12/1/1994    1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
460319   MENTAL HELSE BLANT VOKSNE         1/1/1998   12/21/2001 130107  (MANGLER VERDI)
460444   StreStøtte 0161H STRESS OG STØTTE VED RA OG FMS
                           1/1/2001   1/29/2004 130107  (MANGLER VERDI)
460297   FONDSFORSKNING AVDELING 30008 E 12/1/1994       12/25/2003 130115  (MANGLER VERDI)
110051   101440/310 METAB/TRANSP AA/GLUTA:31010JL12/1/1994    12/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
110073   101453/310 ASPARTAT SIGNALSTOF H:31010VG12/1/1994    12/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
110093   101498/310 MÅLSTYRING ANTIGENER, SF3101012/1/1994    12/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
120068   101425/310 NEUROTRANSM:M-TRANSP, S31010s12/1/1994    12/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
120392   114727/310 RES-MEDIE GJENKJ NK-C 31010 R12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
120407   115145/310 LOK NEUROTRANSM-TRANSP 31010 S
                          12/1/1994    12/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
120693                        CHEMOKINES RECEPTORS IN NATURAL (MANGLER VERDI)
      135362/310 Chemokin CHEMOKINES AND 1/1/2000       1/29/2004 130120  KILLER CELLS
140655   107303/310 NK:ANTIGENRES/KOMPLEX:SF3101012/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
140669   111268/310 GLUTAMATTR PROTEINMENG:SM31010
                          12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
140690   111511/310 GJENKJ/AKT/REG-M NK-C:BR3101012/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
140760   124690/300 NEUROTRANS OPPH CALIF 31010 S12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
140762   123726/32 3D ANA NEVR-POP/HJ-REG 31010 B12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
140983   107436/310 MOL MEK SYN FRIGJ N-T 31010 D12/1/1994     2/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
140987   107287/310SIGN-TRANSD NK-CEL-RES 31010 V12/1/1994     4/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
141029   115145/ skal være konto 51320 0031 3910012/1/1994    12/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
141030   115133/ skal være konto 51320 0030 3910012/1/1994     2/1/2001 130120  (MANGLER VERDI)
141033   115148/310 MEK KR NEURODEGEN SYKD 31010 G
                          12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
141035   114825/310 NK-LR KLINING/KARAKTE 31010 F12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
141129   123597/310GLUTAMATTR PROTEINMENG12/1/199430113 S    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
141260                               1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
      110521/300 ST-ST FUNKSJONELL ORGANISERING AV ZEBRIN-MODULER I LILLEHJERNEN STUD-STIP JANN SINDRE HALLEM
                           1/1/1998
             Side 65/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn            Gyldig fra   Gyldig til   Sted Prosj ansv           Inntektskategori
141328   <avsluttet 1999> 131118/300 F-OPPH    1/1/1999  12/31/2000 130120  (MANGLER VERDI)
141393   128191/310 NL-KOMPLEKSET, KIR-KOMPL 1/1/1999      1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
141414                              STIP.
      <avsluttet 1999> 131202/300 ST-ST TILLEGG TIL STUD. 12/21/2001 130120
                          1/1/1999             (MANGLER VERDI)
141415   131203/300 TILLEGG TIL STUD-STIP     1/1/1999   1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
141958   150529/3 STUDENTSTIPEND - WASIM ZAHID  1/1/2002  12/25/2003 130120  (MANGLER VERDI)
180036   FORNY16-7 3D ANA HJ-REG/NEVR-POP 31010 B
                         12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
210364   ARBEIDSPLASSAVTALE (LabAM) NIH     12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
460178   STIPENDMIDLER SD31010         12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
460187   KARBOHYDRATFORSK(STIP NDF/JJ)NIH/31010HD
                         12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
460193   MUSKELBIOL FORSK-GRUPPE(F320)NIH/31010HD
                         12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
460263   FONDSMIDLER 31010 O          12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
640048   GLUTAM/GLYCIN OPT BMH4-CT95-0571:31010 S
                         12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
690048   HFSPO Research Grant 309/95 M - BR 31010
                         12/1/1994    1/29/2004 130120  (MANGLER VERDI)
120271   111464/310 GJENKJ/AKT/REG-M NK-C:43101012/1/1994    12/1/2001 130122  (MANGLER VERDI)
175017   141238/420 Cellsort CELLESORTERINGSENHET 1/1/2001   1/29/2004 130122  (MANGLER VERDI)
420400                             12/21/2001 130122
      RECOGNITION AND SIGNALLING SYSTEMS IN NATURAL KILLER CELLS
                          1/1/1998             (MANGLER VERDI)
141470   132573/300 st-st             1/1/1999   1/29/2004 130123  (MANGLER VERDI)
141818                              1/29/2004 130123
      141844/310 DatMikr BILDE-KOMBINERENDE DATASTYRT MIKROSKOPI
                          1/1/2001             (MANGLER VERDI)
640141   BIO4 CT98 0182 C             1/1/1998   1/29/2004 130123  (MANGLER VERDI)
120406   115133/310 OPPT N-T GLUTA:SYN TR 31010 D
                         12/1/1994    1/29/2004 130126  (MANGLER VERDI)
141008   117679/300 NEVROTRANSMI-TRANSPOR:31010 D 1314314/30/2004 130126
                         12/1/1994             (MANGLER VERDI)
141031   115129/310 OPPT N-T GLUTAMAT:ROL 31010 D
                         12/1/1994    1/29/2004 130126  (MANGLER VERDI)
141259                              1/29/2004 130126  PLACENTA: UTVIKLINGSBETINGEDE ENDRINGER STUD-STIP KYRRE ULLENS
      107065/300 ST-ST EKSPRESJON AV GLUTAMATTRANSPORTØRER I HJERNEN OG (MANGLER VERDI)
                          1/1/1998
141492   <avsluttet 1999> 133199/300       1/1/1999  12/21/2001 130126  (MANGLER VERDI)
141612                             12/21/2001 130126  (MANGLER VERDI)
      109402/300 ssDrift OPPT-SYST. FOR NEVROTRANSMITTEREN GLUTAMAT: OLIGOMERER OG FUNKSJONENNE ENHETER
                          1/1/1999
141957   150529/3 STUDENTSTIPEND - AISHA QUERESHI 1/1/2002  12/25/2003 130126  (MANGLER VERDI)
460177   EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER N CD310102/1/1994
                         1        1/29/2004 130126  (MANGLER VERDI)
141417   129081/310 TSAd KARAKTERISERING AV TSAd ..
                          1/1/1999   1/29/2004 130127  (MANGLER VERDI)
120013   101426/310 EKSITOTOKS DEGEN CNS, O31010K
                         12/1/1994    12/1/2001 130130  (MANGLER VERDI)
120276   111383/330 NO SKJELETTMUSKULATUR:O31010B
                         12/1/1994    12/1/2001 130130  (MANGLER VERDI)
120448   101442/310 HJERNECELLEVOLUMREGUL 12/1/1994       12/1/2001 130130  (MANGLER VERDI)
141037   115094/310 MEK ISCHEM CELLESKADE 31010 O
                         12/1/1994   12/21/2001 130130  (MANGLER VERDI)
141130   123606/310 MPLSM 1-CELL CORR ANA 30113 O
                         12/1/1994    1/29/2004 130130  (MANGLER VERDI)
141722                              SYNAPSES
      139374/300 st-st MOLECULAR ASSEMBLY OF GLUTAMATE12/25/2003 130130
                          1/1/2000             (MANGLER VERDI)
420343                      31010 O
      GLUTAM SYNAPSE THERAP TARGET RED 12/1/1994      12/21/2001 130130  (MANGLER VERDI)
460174   NEVROBIOKJEMI STIP-MIDL EAN (OPO) 3101012/1/1994    1/29/2004 130130  (MANGLER VERDI)
460176   EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER RT31010 12/1/1994       1/29/2004 130130  (MANGLER VERDI)
460264   STIPENDMIDLER 31010 O         12/1/1994    1/29/2004 130130  (MANGLER VERDI)
460313   MULTIFOTON LASER SCAN MIKROSKOP, 31010 O
                         12/1/1994    1/29/2004 130130  (MANGLER VERDI)
460411                              1/29/2004 HIPPOCAMPUS
      Dev Glu Synapses DEVELOPMENT OF GLUTAMATE SYNAPSES IN RAT 130130
                          1/1/2000             (MANGLER VERDI)
640057   BRAIN DAMAGE & NO:BMH4-CT96-0851:31010 O
                         12/1/1994   12/21/2001 130130  (MANGLER VERDI)
141790                        AV ASPARTAT I1/29/2004 130131
      144416/300 st-st SYNAPTISK FRIGJØRING1/1/2001      HJERNEN      (MANGLER VERDI)
110159   102277/310 RMF1 C-BIOL ERN-FORSK:KN32020
                         12/1/1994    12/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
110217   Skal være konto 5-1310 00.10 3.9100  12/1/1994    2/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
110218   Skal være konto 5-1310 00.10 3.9100  12/1/1994    2/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
120140   104025/310 EPIDEMIO KOSTH-US-MET:D320 0A
                         12/1/1994    12/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
120352   107744/730 ERN-SIKKERH BARN MALI 32020 H
                         12/1/1994    12/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
120400   110866/730 BABY FR COMMUN GAMBIA 32020 M
                         12/1/1994    12/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
120689                               9/1/2001 130140  AV KOSTHOLDET
      135531/330 BarnMat SPEDKOST OG SMÅBARNSKOST - LANDSOMFAT. UNDERSØK.(MANGLER VERDI) BL. SPEDBARN OG SMÅBARN
                          1/1/2000
120769                               SECURITY - THE  OF MALI, WEST AFRICA
      134748/730 MatMali ASSESSING FOOD INTAKE AND FOOD12/1/2001 130140CASE (MANGLER VERDI)
                          1/1/2001
140372   102277/310 RMF1 C-BIOL ERN-FORSK:N32020M
                         12/1/1994    2/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
140667   101151/310 PEROXISOMAL IND/PROLIF:HS31130
                         12/1/1994    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
140922   112770/320LEPTIN CLINICAL RESEAR 32020 D
                         12/1/1994    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
141056   113439/730 ERNÆRING/MENNESKERETT 32020 E
                         12/1/1994    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
141392   128215/310 KJERNERESEPTORER       1/1/1999   1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
141570                             12/31/2001 130140  (MANGLER VERDI)
      137366/300 FOphKD FORSKNINGSOPPHOLD INSTITUT DE GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE
                          1/1/2000
141734                              1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
      138014/330 CB PKA IDENTIFICATION, CHARACTERISATION AND FUNCTION OF ISOFORMS OF THE CATALYTIC SUBUNIT
                          1/1/2000
141937                              1/29/2004 130140  OG PROGNOSTIKK
      150542/330 Ox stres SPESIFIKK GEN-EKSPRESJONS PROFIL TIL IDENTIFIKASJON (MANGLER VERDI) AV OKSIDATIVT STRESS-RELATERT SYKDOM
                          1/1/2002
210498   SSE (MALI) M&U ERNÆRING - 32020 O 12/1/1994      1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
250021   LÅRHALSBR OSLO FOREBYG VITAMIN D:JP32030
                         12/1/1994    2/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
420170   GODTGJØREL/ANVENDEL AVTALE VitAS:D320-0B
                         12/1/1994   12/21/2001 130140  (MANGLER VERDI)
420264   TRANSFAKULTÆR TRANSGEN TEKNOLOGI:32020 D
                         12/1/1994   12/21/2001 130140  (MANGLER VERDI)
420332                       32020 P
      HUMANFORSØK TRANSFETTSYRER (NSF)12/1/1994       1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
420345   JERNFORSK:STATUS FERTIL KVINN NT 32020 I
                         12/1/1994   12/21/2001 130140  (MANGLER VERDI)
420351   OXIDA STRESS/ATHEROSCLER SAT SYM 32020 D
                         12/1/1994    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
460164   ERNÆRINGSFORSKNING (JAHREFOND) 12/1/1994        1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
460168   N-3 FETTSYREOMSETN LEVERCELLE FL 32050 12/1/1994    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
460203                      32020 H
      KOSTHOLD & GRAVIDITETSKOMPLIKASJ 12/1/1994      12/21/2001 130140  (MANGLER VERDI)
460204   ENDOT DYSF/PLASMALIP/PREEKLAMPSI 32020 H
                         12/1/1994   12/21/2001 130140  (MANGLER VERDI)
460260                       - 32020
      FONDSFIN PROF I SAMFUNNSERNÆRING12/1/1994       1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
460261                       32020
      FONDSFIN PROF 2 KLINISK ERNÆRING - 12/1/1994      1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
460291   JERNFORSK - 32020 BBI         12/1/1994   12/21/2001 130140  (MANGLER VERDI)
460296                       32020 O
      FONDSFINANSIERT FORSKNINGSTERMIN12/1/1994        2/1/2001 130140  (MANGLER VERDI)
460302   BIOTILGJENGELIGHET SELEN (VITRO) 32020 N
                         12/1/1994    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
             Side 66/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn             Gyldig fra     Gyldig til   Sted Prosj ansv         Inntektskategori
640083   ERASMUS PROGRAM HUMAN ERNÆRING 12/1/1994 - 32020 H    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
690067   SAMARBEID INTERNASJ ORGAN(FINAN) 32020 O12/1/1994     1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
690116   GenLipMetCellDiff REGULATION OF GENES... 1/1/1999    1/29/2004 130140  (MANGLER VERDI)
460329   7-038.5 (0081) HORMONER, FETT OG RESEPTORER (7-038-5)
                           1/1/1998    1/29/2004 130146  (MANGLER VERDI)
300083                               12/21/2001 130148  (MANGLER VERDI)
      MatvSikkerh Mali KOMPETANSEOPPBYGGING TILKNYTTET MATVARESIKKERHET OG ERNÆRING I MALI ..
                           1/1/2000
420344   KOSTH/ERN-STATUS BARN NORGE (21) 32020 I12/1/1994     1/29/2004 130149  (MANGLER VERDI)
141054   111842/330 N TOPPIDRETTSUTØV ERN 32020 E12/1/1994      2/1/2001 130151 (MANGLER VERDI)
120383   111506/310 METAB/FUNKS VITAMIN A 32030 B12/1/1994     12/1/2001 130154  (MANGLER VERDI)
120398   114749/310 REG GENE EXPR NUTRIEN 32030 B12/1/1994     12/1/2001 130154  (MANGLER VERDI)
141173   123401/310 NÆRINGSSTOFFER OG GENREGULERING
                          12/1/1994     1/29/2004 130154  (MANGLER VERDI)
141318   <avsluttet 1999> 128208/310 EDBC99    1/1/1999    12/21/2001 130154  (MANGLER VERDI)
142021                                1/29/2004 130154
      155636/320 EU BEVILGNING TIL UTARBEIDING AV EXPRESSION OF INTEREST, EoI
                           1/1/2002              (MANGLER VERDI)
175005   129915/420                1/1/1999    1/29/2004 130154  (MANGLER VERDI)
420413   <avsluttet 1999> EDBC 99 BF NPFF     1/1/1999    12/21/2001 130154  (MANGLER VERDI)
460349   <avsluttet 1999> EDBC 99 B F NPNo     1/1/1999    12/21/2001 130154  (MANGLER VERDI)
690104   <avsluttet 1999> EDBC 99 B F Utl     1/1/1999    12/21/2001 130154  (MANGLER VERDI)
200328   MatRetMenRet (IMR) THE RIGHT TO FOOD IN DEVELOPMENT
                           1/1/2000    11/28/2004 130155  (MANGLER VERDI)
120475                        AV KOSTVANER EN 10-ÅRIG KOHORTUNDERSØKELSE AV UNGDOM OG DERES FORELDRE DR.GR.ST.
      122286/330 UTVIKLING OG PÅVIRKNING12/1/1994        1/29/2004 130157  (MANGLER VERDI)
141717                               12/21/2001 130157  (MANGLER VERDI)
      139362/300 UtlOphNL FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF MINNESOTA, USA, NANNA LIEN
                           1/1/2000
640106   HEALTH E/S AFR erbIC18 CT97 0232 32020 K12/1/1994     1/29/2004 130157  (MANGLER VERDI)
110124   103582/310 RMF2 SYNAPT PLASTISIT:31050AH12/1/1994     12/1/2001 130160  (MANGLER VERDI)
120086   102439/320 RØKVAN FORELD/SPEBARN:31020SS12/1/1994     12/1/2001 130160  (MANGLER VERDI)
120157   103582/310 MH-2 SYNAPT PLASTISIT:p31050p12/1/1994     12/1/2001 130160  (MANGLER VERDI)
140663   101085/310 SIGNALBEH RETINA MAMM:EH3105012/1/1994      5/1/2001 130160 (MANGLER VERDI)
140666   103582/310 MH-2 SYNAPT PLASTISIT:p31050p12/1/1994     1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
141043   115085/310 SIGNALBEH RETINA, MEK 31050 H12/1/1994     1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
141058   118976/432 SIGNALTRANSD NEVR pdr 31050 H12/1/1994     1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
141466   132574/300 ss-dr             1/1/1999    1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
460270   FONDSFINANSIERT FORSKNING INSTITUT 3102012/1/1994     1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
460271   FONDSMIDLER (NANSEN) INSTITUTT 31020  12/1/1994     1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
460274   FONDSMIDLER (JAHRE) INSTITUTT 31020 2/1/1994
                          1         1/29/2004 130160  (MANGLER VERDI)
460275   FONDSMIDLER (AJ) - 31020 W       12/1/1994      4/1/2001 130160 (MANGLER VERDI)
141041   115048/310 VENTI/GJ-BLØDN LUNGER 31020 N12/1/1994     1/29/2004 130163  (MANGLER VERDI)
120152   107703/310 B EFF INTRAV INJ PART:B31020K12/1/1994     12/1/2001 130164  (MANGLER VERDI)
140678   111274/310 REGU BLODDANN STAMCEL:HB3102012/1/1994     1/29/2004 130164  (MANGLER VERDI)
120225   101450/310 VIDEO IONMÅLING CELLE:I31020H12/1/1994     12/1/2001 130165  (MANGLER VERDI)
140676   111275/310 BILDEANA IONREGI CELL:JI3102012/1/1994     1/29/2004 130165  (MANGLER VERDI)
140898   115073/310 MEK Ca2+SIGNAL BETYDN 31020 I12/1/1994     1/29/2004 130165  (MANGLER VERDI)
141389   129547/310 CaSign             1/1/1999    1/29/2004 130165  (MANGLER VERDI)
141956   150529/3 STUDENTSTIPEND - HANS GUNDERSEN 1/1/2002    1/29/2004 130165  (MANGLER VERDI)
141045   115075/310 SIGNALMEK SENT NEVRON 31050 S12/1/1994     1/29/2004 130166  (MANGLER VERDI)
141064   121072/310 BK KANALE HJERNE UTST 31050 S12/1/1994     1/29/2004 130166  (MANGLER VERDI)
141132   123607/310TRANSM/PLAST KORT SYNA 30110 S12/1/1994      2/1/2001 130166 (MANGLER VERDI)
175009   122549/420 Avansert arbeidsstasjon, Johan Storm, 80791012/21/2001 130166
                           1/1/1999              (MANGLER VERDI)
640103   BK KANALER HJERNE BMH4 CT97 2118 31050 S12/1/1994     1/29/2004 130166  (MANGLER VERDI)
640108   BK KANALER SUB-PR BMH4 CT97 2118 31010 O12/1/1994    12/21/2001 130166  (MANGLER VERDI)
640121   A & SK K-KANALER BIO4 CT97 5106 130110 S12/1/1994     1/29/2004 130166  (MANGLER VERDI)
140549   107435/310 K-TID KARDIOVAS KONTR:31020 W12/1/1994     1/29/2004 130167  (MANGLER VERDI)
141039   115049/310 KARDIOVASKULÆR KONTROL 31020 W
                          12/1/1994     1/29/2004 130167  (MANGLER VERDI)
141252   126549/300 EFFEKT AV HUDTEMPERATUR1/1/1998         2/1/2001 130167 GJENNOMBLØDNING
                            OG SENTRAL KROPPSTEMPERATUR PÅ (MANGLER VERDI) AV HUDOMRÅDER HOS MENNESKER
141606                        KONTROLL    ENDRINGER I SENTRALT VENETRYKK HOS MENNESKER
      136126/310 KardKont KARDIOVASKULÆR 1/1/2000 VED 1/29/2004 130167       (MANGLER VERDI)
141751                                1/29/2004 130167  (MANGLER FOR IN
      143288/330 Electro GENE THERAPY AND GENETIC IMMUNISATION WITH A NEW ELECTRODE VERDI) VIVO ELECTROPORATION
                           1/1/2000
200203   LARS WALLØES REISEVIRKSOMHET FOR FISKERIDEPARTEMENTET 130167
                           1/1/1998    1/29/2004     (MANGLER VERDI)
420411                                1/29/2004 130167
      BESTEMMELSE AV BLODTILFØRSEL TIL TARMEN UNDER STATISK MUSKELARBEID (MANGLER VERDI)
                           1/1/1998
120445   123614/310 N-MOD REG SENS INF-BEH 30110 H
                          12/1/1994     12/1/2001 130168  (MANGLER VERDI)
120567   129524/310 dLGN pd            1/1/1999    1/29/2004 130168  (MANGLER VERDI)
140401   107363/330 VIS PERSEPSJ MEKANISM:PH3105012/1/1994    12/21/2001 130168  (MANGLER VERDI)
140673   111254/310 SYNAPT VISU SIGNALBEH:H31050P12/1/1994    12/21/2001 130168  (MANGLER VERDI)
141048   115082/310 DATASYST EXP NEVROFYS 31050 H12/1/1994     1/29/2004 130168  (MANGLER VERDI)
141410   <avsluttet 1999> 131117/300 F-OPH     1/1/1999    1/29/2004 130168  (MANGLER VERDI)
141626                        I HJERNEN .... 1/29/2004 130168
      136107/310 ViSign VISUELL BEHANDLING 1/1/2000                (MANGLER VERDI)
141926                               12/25/2003 130168
      147919/310 dLGN CONTROL OF RETINOGENICULATE TRANSMISSION BY dLGN.. (MANGLER VERDI)
                           1/1/2002
120395   115078/310 SYNAPSE-DANN/FUNKSJON 31050 L12/1/1994     1/29/2004 130169  (MANGLER VERDI)
140929   117718/30DNA TRANSF MOTONEVR VIV 31050 L12/1/1994     1/29/2004 130169  (MANGLER VERDI)
141017   111267/310 NEUR-MUSC I-ACT DNAviv 31050 L
                          12/1/1994     1/29/2004 130169  (MANGLER VERDI)
175010   116512/420 Nevrofys lab, Terje Lømo, 807905
                           1/1/1999    1/29/2004 130169  (MANGLER VERDI)
640099   M SYNA FORM DNAviv BIO4 CT6 0216:31050 L12/1/1994    12/21/2001 130169  (MANGLER VERDI)
640110   SYNAP-GEN M DNAviv BIO4 CT7 5061 51050 L12/1/1994     1/29/2004 130169  (MANGLER VERDI)
640145   BIO4 CT98 0547 G             1/1/1998    12/21/2001 130169  (MANGLER VERDI)
690092   IRBM DNA MUSCLE              1/1/1998    1/29/2004 130169  (MANGLER VERDI)
141174                                1/29/2004 130170  (MANGLER VERDI)
      122966/320 NEVROPSYKOLOGISKE MEKANISMER FOR HYPERAKTIVITET - ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER - BELYST I EN DYREMODELL & 9
                          12/1/1994
460321   ENDREDE LÆRINGSMEKANISMER I ADHD 1/1/1998         1/29/2004 130170  (MANGLER VERDI)
141388   129541/310 SynForm            1/1/1999    1/29/2004 130171  (MANGLER VERDI)
141471   132665/300 gj-fo             1/1/1999    1/29/2004 130171  (MANGLER VERDI)
             Side 67/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn            Gyldig fra  Gyldig til   Sted Prosj ansv          Inntektskategori
141571                              4/1/2001 130171
      137348/300 VeOkRE EKSPRESJON OG MANIPULERING AV TRANSKRIPSJONSFAKTORER
                          1/1/2000           (MANGLER VERDI)
141572   137227/300 VeOkRB TRANSKRIPSJONSFAKTOR PAX7S ROLLE
                          1/1/2000  1/29/2004 130171  (MANGLER VERDI)
690094                             1/29/2004 130171
      THE DEVELOPMENTAL DETERMINATION OF SPINAL INTERNEURON IDENTITY
                          1/1/1998           (MANGLER VERDI)
141138                      30109 B
      123620/310NORMOTENSIV/HYPERTENSI 12/1/1994     1/29/2004 130172  (MANGLER VERDI)
140884   110315/310 PLAST VEST-OCUL BANER 31020 J
                         12/1/1994   2/1/2001 130173 (MANGLER VERDI)
141023   111270/310 PLASTI VEST-OCUL NERV:31020 J
                         12/1/1994  1/29/2004 130173  (MANGLER VERDI)
141136   123619/310 PLASTI VEST-OCUL NERV 30109 J
                         12/1/1994  12/21/2001 130173  (MANGLER VERDI)
460400   FondLegatFoFYS73 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130173 12/21/2001 130173
                          1/1/2000           (MANGLER VERDI)
140417   105120/310 CELLULÆR LÆRING/HUKOM:PA31050
                         12/1/1994  1/29/2004 130174  (MANGLER VERDI)
140675   111276/310 HIPPOC LEARN SUBSTRAT:PA31050
                         12/1/1994  1/29/2004 130174  (MANGLER VERDI)
141134   123612/310 GENE TECHN ANALYS LTP 30110 A
                         12/1/1994  1/29/2004 130174  (MANGLER VERDI)
141219                             OG HUKOMMELSE   (MANGLER VERDI)
      115095/310 sr-dr SYNAPTISKE MEKANISMER FOR LÆRING 1/29/2004 130174 SR-DR (SENIORFORSKERSTIP) & 9803
                          1/1/1998
141569                            12/21/2001 130174
      137212/300GluR ss GLUA SUBENHETENS BETYDNING FOR LTP EKSPRESJON
                          1/1/2000           (MANGLER VERDI)
690041   H-C SYNAPT PLASTICITY:LEARN/MEMO:31050A2
                         12/1/1994  1/29/2004 130174  (MANGLER VERDI)
690045   H-C SYNAPT PLASTICITY:SPAT LEARN:PA31050
                         12/1/1994  1/29/2004 130174  (MANGLER VERDI)
690049   NSF-NATO FELLOWSHIP, GER-9552619:A31050K
                         12/1/1994  12/21/2001 130174  (MANGLER VERDI)
690078                       A
      TRANSGENE LTP-STUDIER ( ØH) - 31050 12/1/1994    1/29/2004 130174  (MANGLER VERDI)
120126   101108/310 MOLEK ENDOKRINOL STUD:G31130h
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120162   032447/213 BIO EFF O-3 FETTSYRED:B31130L
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120274   111466/310 NK:ANTIGENRES/KOMPLEX:F31010H
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120282   111429/310 cAMP-AVH INH CELLREPL:31130 S
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120335   114938/310SUBUNI cAMP-DEP P-KinA 31130 J
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120345   101068/310 HUMANE GEN for P-KinA 31130 J
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120404   114737/310 KL/EKSPR NY CaM KINAS 31130 G
                         12/1/1994  12/1/2001 130180  (MANGLER VERDI)
120569   129550/310 MFLScan            1/1/1999  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
140686   111432/310 THYROLIBERIN RESEPTOR:KG31130
                         12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
140692   101143/310 cAMP/GENREGULERING pd AT31130
                         12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
140761   124697/300 FO-OPPH USA O WITCZAK 31130 s
                         12/1/1994   2/1/2001 130180 (MANGLER VERDI)
140769   115061/310 NOVEL HYPOTHALA GENES 31130 G
                         12/1/1994  12/21/2001 130180  (MANGLER VERDI)
140955   111430/310 cAMP/cGMP-AVH P-KinA, 31130 J
                         12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
141050   114730/310SP cAMP MEDIERT SIGNAL 31130 T
                         12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
141051   115111/310 CELLSYKL/APOPTOS LYMF 31130 B
                         12/1/1994  12/21/2001 130180  (MANGLER VERDI)
141060   114726/310 GENREGUL cAMP, UTSTYR 31130 H
                         12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
141188                             1/29/2004 130180  (MANGLER CGMP-AVHENGIGE PROTEINKINASER: - STRUKTUR, FUNKSJON,
      120005/300 FORSKNINGSOPPHOLD VED VANDERBILT UNIVERSITY, NASHVILLE, USA HUMANEVERDI)
                         12/1/1994
141329   <avsluttet 1999> 131100/300 F-O N    1/1/1999 12/21/2001 130180  (MANGLER VERDI)
141390   128971/310 PKA/PKG            1/1/1999  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
141391   128974/310 VEKSTREGULERING I LYMFOCYTTER 1/1/1999  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
141418   <avsluttet 1999> 128943/310 PKACAMP MOLEKULARE MEKANISME... 130180
                          1/1/1999  1/29/2004     (MANGLER VERDI)
141419                        CYCLIC
      <avsluttet 1999> 128935/310CAMPNUCLE1/1/1999 AMP... 1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
141534                            12/21/2001 130180
      <avsluttet 1999> 032655/213 BioEf BIOAKTIVE ORGANISKE SUBSTANSER
                          1/1/1999           (MANGLER VERDI)
141715                            12/25/2003 130180  (MANGLER VERDI)
      139417/300 AKAP450 A MULTIFUNCTIONAL PROTEIN IMPORTANT FOR SUBSELLULAR LOCALISATION OF PKA ACTIVITY..
                          1/1/2000
175008   128434/420 DNAsekv            1/1/1999  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
460131   FONDSMIDLER (NANSEN &+)        12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
460192   STUDIER AV PTHrp ER31130        12/1/1994  12/21/2001 130180  (MANGLER VERDI)
460282   FONDS/LEGAT FORSKNINGSSTØTTE - 31130 H 12/1/1994   4/4/2004 130180 (MANGLER VERDI)
460293   cAMP-avh prot-kin T-lymfocyt SLE 31130 S
                         12/1/1994   2/1/2001 130180 (MANGLER VERDI)
460320                             1/29/2004 130180  REIN CARLSON ( 2908 9301)
      Sykl. AMP (0053) SYKLISK/ C- AMP OG HJERTE/ KAR-SYKDOMMER P-D CATHRINE (MANGLER VERDI)
                          1/1/1998
460340   MOLECULAR BASIS FOR DEVELOPMENT OF NEW .. C/ KAR-SYKD 0060130180
                          1/1/1998  1/29/2004     (MANGLER VERDI)
460375                             1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
      HH LokVirkGenreg HEDGEHOG, EN NY FAMILIE VEKST/DIFFERENSIERINGS-FAKTORER: BENBIOLOGISKE STUDIER AV DERES LOKALISERING, VIRKEMÅTE OG G
                          1/1/2000
690064   THYROLIBERIN RESEPTOR GEN (vm) - 31130 G
                         12/1/1994  1/29/2004 130180  (MANGLER VERDI)
460414   OsteopDiagSHR109 1997/0109 OSTEOPOROSEDIAGNOSTIKK
                          1/1/2000  1/29/2004 130183  (MANGLER VERDI)
460418                             1/29/2004 130183  (MANGLER VERDI)
      DiagPMenopOsteop UTVIKLING AV GENETISKE MARKØRER TIL KLINISK DIAGNOSTIKK AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSE
                          1/1/2000
140683   111428/310 MOL MEK cAMP-AVH HEMM:VH31130
                         12/1/1994  1/29/2004 130187  (MANGLER VERDI)
141204   125019/330                1/1/1998 12/21/2001 130187  (MANGLER VERDI)
141433   131226/310 C AMP             1/1/1999 12/25/2003 130187  (MANGLER VERDI)
141714                        TERAPI   MOT PROTEIN KINASE(MANGLERVED HIV INFEKSJON
      137884/330 Kin A1 IMMUNMODELERENDE1/1/2000 RETTET1/29/2004 130187    A TYPE 1 VERDI)
141819                             1/29/2004 130187  (MANGLER VERDI)
      141868/432 NuclAss MOLECULAR PLAYERS OF VESICLE BINDING AND FUSION EVENTS DURING NUCLEAR ENVELOPE ASSEMBLY
                          1/1/2001
175018                             1/29/2004 130187  (MANGLER VERDI)
      141254/420 MDT8600 GEL OG BLOTT IMAGING SYSTEM FOR RADIOAKTIVITET OG LUMINESCENS. MOLECULAR DYNAMICS TYPHON 8600
                          1/1/2001
180034   FoRNy 14-97 PROT KINASE A TYPE I 31130 T
                         12/1/1994  1/29/2004 130187  (MANGLER VERDI)
460338   cAMP GENREGUniFO             1/1/1998   2/1/2001 130187 (MANGLER VERDI)
500186   13. PROTEIN KINASE SYMPOSIUM       1/1/2002  5/28/2004 130187  TASKEN, KJETIL
640156   B104 CT98 5109 P ISOLATION AND CHARACTERIZATION...1/29/2004 130187
                          1/1/1999           (MANGLER VERDI)
110052   102000/720 FALLING FROM GRACE?- 33060FJB
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
110074   101020/330 MØTE1 KLIENT/TERAPEUT:38550ET
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
110110   103006/320 HVA HENDTE EGENTLIG? 38550ALK
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
110125   101489/330 ULLENSAKERUNDERSØKELS:DB38550
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
110136   101420/330 MUSKEL/SKJELETT-PLAGE:38550BN
                         12/1/1994  1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
110145   103557/330 SINUSITT ALMENPRAKSIS:38550ML
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
110152   102313/320 KVINNER FARESONE HIV, 38550EK
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120014   106324/330 SENTER EPIDEMIOLOGI P DT(391)
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120047   103299/520 KINES MED IDEER NORGE:F33060S
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120104   107595/320 HOMEOPATI:PIL-PLACEBO-MAGI:SA
                         12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120232   111198/330 STORBYHELSE - DST 39203 K  12/1/1994  12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120238   110829/520 REPRODUK HELSE NEPAL, I32901K
                         12/1/1994  12/25/2003 130200  (MANGLER VERDI)
             Side 68/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn             Gyldig fra   Gyldig til   Sted Prosj ansv           Inntektskategori
120241   111202/330KULT/PRAK PROB LIV/DØD:I39201A 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120246   111204/330 REHAB ANS BELASTN-LID:38550 L 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120251   112625/330 REHAB ANS BELASTN-LID:38550 L 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120354   114836/330 MUSKEL/SKJELETT-PLAGE 38550 B 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120358   114289/330 HIV FOREB/RISK H KULT 39201 I 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120361   114669/330 KAMP TB NORG1850-1950 41200 S 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120365   114246/330 LEGE HELS/SYKD-ATFERD 30011 L 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120368   114253/330 PREGNANCY AT WORK - 32080 B S 12/1/1994   12/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120372   112768/330 KVINN OMSKJÆRING NORG 39201 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140145   103828/510 FIBROMYALGI DIAGN-BAS 30016 D 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140198   FORSKNINGSLED ALT MED, VIKARUTG CFB: RMF 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140220   105624/330 GRAVID I ARB TILRETTL:bS32084 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140488   107404/320 BEHANDL HALSBETENNELS:39203 B 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140605   115532/330 HELSETJ-FORSKN-LEDER, T RUUD 12/1/1994    2/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
140614   115534/330 HELSETJ-FORSKN-LEDER, R HUSBY 12/1/1994    2/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
140715   OFFENTL LEGE/HELSE-VESEN NFoRpr, 30016  12/1/1994    2/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
140789   117707/300 MELANKOLI 1600-TALLET 33060 F 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140872   114270/330 IMPLIK REPROD TEKNOLO p-dr SR 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140899   113976/730 REPR HELSE/SYKD S AFR 39201 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140907   117674/300 KJ-SYKD BOTSWA:stst97:39201 S  1/1/1998  1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
140923                       I
      112684/330 HELSE PÅ NORSK - BI 39201 12/1/1994    12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
141159   121875/330 MENING OG MESTRING. EN12/1/1994      12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
                           ANTROPOLOGISK UNDERSØKELSE AV UKONVENSJONELLE STRAT...
141423   <avsluttet 1999> 128466/730        1/1/1999  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
180022   FoRNy17-96 REKYLFRI STØTDEMPNING: 12/1/1994 S    12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
200054   RESSURSEVAL FASTLEGEFORSØK 10682:TI30016 12/1/1994    7/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
200085   METODPANEL EV P TRYGD/REHAB11030:DB39204 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200091   FIBROMYALGIDIAGN SOS EPIDEMIOL: 91/07208 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200130   STILL-TILSK TRYGDEFORSKNING10045:39204 B 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
200135   FUNKSJ-HEMM KVINNER/LIKEST 11031:39201AS 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200139   FORSKN SOS MILJØFAKT/HELSE 12730:3920S D 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200163   ETABLERINGST TRYGDFORSKERST10045:39204 B 12/1/1994    1/1/2000 130200  (MANGLER VERDI)
200176   TILT UNGE SOS-KL/RUSM-MISB 8KAD7 39204 P 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200177   TILT UNGE SOS-KL/RUSM-MISB 8KAD5 39204 P 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200179                       38550T
      LIVSKVAL FORESKRIVNING B-PREPARAT 12/1/1994      12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
200182   HJEMME-BLODTR-MÅL ALMENPRAKSIS - 38550 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200183   KOMPETANSEBYGGING I HELSEØKONOMI 30016 I 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200194   PSYKISKE HELSEPROB & KJØNN 13508 39204 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200195   BESLU-KRIT SYKMELD NORSICK 11259 39204 N 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
200196   SYKMELD MUSKL/PSYK NORSICK 11120 39204 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
205108                       SAMFUNNSMEDISIN
      <avsluttet 1998> DRIFTSUTG. INST.GR. 12/1/1994     2/12/1998 130200  (MANGLER VERDI)
210148   COMMUN HEALTH N TRANSVAAL 10SAF4 12/1/1994- 39201   5/30/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210408   EPIDEMIOLOGI/ARBEIDMILJØ:PAL14.3:39203 B 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210421   PREVENSJON UNGDOM SH 0717.70.610:39201 S 12/1/1994  12/25/2003 130200  (MANGLER VERDI)
210424   SEX/SV-SK STORBYUNGD 0717.70.650:93203 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210426   VERDENSKONGRESS OBSTETR/GYNEKOLO:39201 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210476   KVELDKURS ULANDMED 1998 GLO 0013 34730 B 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
210489   PROF II FOREB INFEKSJ-MED LYSTAD 392Fh  12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
210527   OASE SYKMELD SMITT/SYMPT NORSICK 39204 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210535   PLAN MOT HIV ERFARINGSFORMIDLING 39201 I 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
210550   OVERVÅK SPE/SMÅ-BARNS KOSTH/ERN, 39201 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210552   EVALU 'VENTELISTEDUGNAD' 96/0316:30016 I 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
210553   LOV FORB KJØNNELEMLESTELSE 13432 39201 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
210561   KURS REPR HELSE GLO 369-228 DELT 39201 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
250054   SAMMENLIK TIBC/HIV SMITTELOVVERK:412 S/R 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
420137   OFFENTL/PRIVAT DISTRIKTLEGEVESEN 30016  12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
420150   PASIENTTILFREDSH MAMMOGR: KL 385502/1/1994
                          1       1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
420178   PASIENTPROSJEKT (SRI/DNL) STEINE - 38550 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
420186   TRIAKSIAL - DNL - EL38550        12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
420193   FORESKR VANEDANN MEDIKAM (DNLfF):38550td 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
420295   ARB-MILJØFAKT YRKESSJÅFØR S-0910:39204 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
420338   SOS-MED ARB ALLM-PRAKS DnL 71/94 38550 H 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
420354   TEFT-SMB KL STUDIE JENSEN-MADRAS 39204 S 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
420357   NORSICK studie - NHO-Amf S-1123, 39204 T 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
460059   ULLENSAKER-UNDERSØKELSENE: DB 38550   12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
500083   KURS AVR, Ig 39200            12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
500112   Internati Classific Primary Care:BB38550 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
500158   TRYGDEFORSKERSEMINAR 1997 SB/ BC 39204  12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
610134   F-KURS 9710 W HEALTH NorFA10.015 39201 S 12/1/1994   1/29/2004 130200  (MANGLER VERDI)
640034   Outc Depr Eur:PCP:BMH4-CT96-1681:3920S D 12/1/1994  12/21/2001 130200  (MANGLER VERDI)
640049   INSTR EVALU CARE GP BMH4CT950650:38550 H 12/1/1994    2/1/2001 130200  (MANGLER VERDI)
120462   122348/330 MAPPING THE PATIENT'S WORLD  12/1/1994   12/1/2001 130220  (MANGLER VERDI)
120746                              NORGE: EN SAMMENLIGNENDE STUDIE AV KINESISKE MEDISINSKE BEGREPER I NORGE OG KINA
      141190/530 Kinesis KINESISKE MEDISINSKE BEGREPER I 12/21/2001 130220
                           1/1/2001            (MANGLER VERDI)
141241                               VEST I OSLO
      126075/320 LEDDGIKTPASIENTER INDRE ØST OG YTRE BY1/29/2004 130220
                           1/1/1998            (MANGLER VERDI)
141632                              12/21/2001 130220  (MANGLER VERDI)
      137359/300 OphUSA FORSKNINGSOPPHOLD VED UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY, USA
                           1/1/2000
             Side 69/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn             Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosj ansv           Inntektskategori
200297   HEALTH CARE/SYSTEMS RESEARCH Prg 33060 P12/1/1994     4/30/2004 130220    LINDBÆK, MORTEN
210507   HEALTH CARE/SYSTEMS RESEARCH Prg 33060 P12/1/1994     1/29/2004 130220    (MANGLER VERDI)
110220   103021/320 AKUPUNKTUR FIBROMYALG 32080 H12/1/1994     12/1/2001 130230    (MANGLER VERDI)
120069   106924/330(RE)HABILI RUSMIDDELBR:B32080a12/1/1994     12/1/2001 130230    (MANGLER VERDI)
120325                       32080 M
      114273/320 AKUPUNKTUR RØYKAVVENN 12/1/1994        1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
120512   128888/320 TENÅRINGSGRAVIDITET      1/1/1999    1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
141242   125838/540 ETNISKE RALASJONER OG STORBY HELSE - SEMINAR
                           1/1/1998    12/21/2001 130230    (MANGLER VERDI)
200185   FORSKN SOS MILJØFAKT/HELSE 12730 3920S D12/1/1994     1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
200347                                5/28/2004 130230
      ForsknSamarbKina SAMARBEID MED KINESISKE FORSKNINGSINSTITUSJONER
                           1/1/2001                HOLMBOE-OTTESEN, GERD
200385   DataTrafiksikOslo             1/1/2003    4/21/2004 130230    (MANGLER VERDI)
210406   ERNÆR-REL IKKE-SMIT SYKD:PAL14.2:32080 H12/1/1994     1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
210418   HEALTH/NUTRIT RES PRO 62.2P1 UBo:208H13212/1/1994     5/28/2004 130230    HOLMBOE-OTTESEN, GERD
210554   NUTRI-REL NON-COMM DISEASES 63P6 32080 H12/1/1994     1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
210558   COMPE BUILDING EPIDEMIOLOGY 65P6 39203 B12/1/1994     1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
460272   FOND LEVEKÅR KOST HELSE OSLO      12/1/1994     1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
460369   <avsluttet 1999> Epid Fonds Forskn    1/1/1999    12/21/2001 130230    (MANGLER VERDI)
460472                        I STORBY    1/29/2004 VARIASJONER I SEKSUELL ATFERD
      TenårgraviStorby TENÅRINGSGRAVIDITET1/1/2002 - SELVBILDE OG130230        (MANGLER VERDI)
500150   DIVERSE EKSTERNE TILSKUDD 32080     12/1/1994     1/29/2004 130230    (MANGLER VERDI)
640215                                 FOR MENTAL HEALTH MONITORING IN EUROPE
      SOC 98CVVF3-509-0 ETABLISHMENT OF THE INDICATORS1/29/2004 130230
                           1/1/2001                (MANGLER VERDI)
141237                                 2/1/2001 130240
      126786/330 EVALUERING AV KOST/NYTTE-EFFEKTER AV BEHANDLINGSOPPLEGG (MANGLER VERDI)
                           1/1/1998
141631                                 'STORBYHELSE'
      135037/310 MM SByh MILJØ OG MORTALITET I PROSJEKT1/29/2004 130240
                           1/1/2000                (MANGLER VERDI)
141650                               12/21/2001 130240    (MANGLER
      134073/320 ForPHP ÅRSAKER, FOREKOMST OG FORLØP AV PSYKISKE HELSEPROBLEMER ... VERDI)
                           1/1/2000
141895                                4/27/2005 130240    (MANGLER VERDI)
      141629/330 Hjelpepl PREDIKTORER FOR KORSRYGGSMERTER OG KORSRYGGSMERTERELATERT SYKEFRAVÆR BLANT HJELPEPLEIERE
                           1/1/2001
200210   PSYKISKE HELSEPROBLEMER OG KJØNN PNR. 13508
                           1/1/1998      2/1/2001 130240   (MANGLER VERDI)
200211                                1/29/2004 130240    (MANGLER 2600
      ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR SOSIALKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE VERDI)14780 SosKl
                           1/1/1998
200212                                1/29/2004 130240    (MANGLER 0651
      ARBEIDSLINJENS VIRKNINGER OVER TID FOR SOSIALKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE VERDI)14780 SosKl
                           1/1/1998
200242   Avsluttet (ledig)             1/1/1999    12/31/1999 130240    (MANGLER VERDI)
200243   Avsluttet (ledig)             1/1/1999    12/31/1999 130240    (MANGLER VERDI)
200244   Avsluttet (ledig)             1/1/1999    12/31/1999 130240    (MANGLER VERDI)
200246                               VIRKNINGER OVER     (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> 61421 14780UiO019 ARBEIDSLINJENS 12/31/2000 130240 TID FOR SOSIALKLIENTER OG RUSMIDDELMISBRUKERE
                           1/1/1999
210595                               12/21/2001 130240
      LANGTIDSOPPFØLGNINGSUNDERSØKELSE AV TILTAK FOR UNGE SOSILAKLIENTER(MANGLER VERDI)
                          12/1/1994                 OG RUSMIDDELMISBRUKERE.
210694                               12/21/2001 130240
      <avsluttet 1999> 1591 21EffAMTilt EFFEKTEN AV ARBEIDSMARKEDSTILTAK
                           1/1/1999                (MANGLER VERDI)
420386                                 2/1/2001 130240
      MÅ TUNGT FYSISK ARBEID NØDVENDIGVIS MEDFØRE KORSRYGGSMERTER? S-1322
                           1/1/1998                (MANGLER VERDI)
420429   S 1412RenhUfPIIV ET INTERVENSJONSFORSØK...1/1/1999    1/29/2004 130240    (MANGLER VERDI)
460356   HELSEHJELPEPL 35 HELSE BLANDT HJELPEPLEIERE
                           1/1/1999    1/29/2004 130240    (MANGLER VERDI)
120463                               12/21/2001 130250
      1230118730 MENNS ROLLE I REPRODUKTIVE BESLUTNINGER I VEST-AFRIKA
                          12/1/1994                (MANGLER VERDI)
140489   /KAS WORKSHOP LITAU GOTLAND 1996:SB3473012/1/1994     1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
141175                                1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
      121865/730 OPTIONS FOR THE MANAGEMENT OF INFERTILITY IN THE SOCIOCULTURAL CONTEXT OF THE SHONA PEOPLE IN ZIMBABWE
                          12/1/1994
141261                                 TO CHLOROQUINE    (MANGLER VERDI)
      124933/300 ST-ST (THE RESISTANCE OF P. FALSIPARUM1/29/2004 130250 AND FANSIDAR/) MALARIA IN CHILDREN IN KIGOMA, TANZANIA 2 STUD-STIP (
                           1/1/1998
141262                                1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
      124938/300 ST-ST THE STATUS OF SYMPHYSIOTOMY AMONG HEALTH CARE WORKERS IN ZIMBABWE: A STUDY ON KNOWLEDGE, ATTIDUDE AND PRACTIC
                           1/1/1998
141375   <avsluttet 1999> 129815/330 UTLOPH 1/1/1999       12/31/2000 130250    (MANGLER VERDI)
141384   130435/330 HelSyKul            1/1/1999    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
141496   124916/300 StStD             1/1/1999      2/1/2001 130250   (MANGLER VERDI)
141502   130435/330HKdgsH             1/1/1999    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
141503   130435/330HKdgsF             1/1/1999    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
141515   133249/330HSyKuLed            1/1/1999    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
141595                               12/21/2001 OG REPRODUKTIV HELSE: KVINNER SOM SELGER SEX I NEPAL
      134279/540 SexHels KUNNSKAP OG PRAKSIS KNYTTET TIL SEKSUELL130250
                           1/1/2000                (MANGLER VERDI)
200239   718 21 30801 030 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...
                           1/1/1999    4/30/2004 130250    LARSEN, ØIVIND
200240   719 21 30700 029 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...
                           1/1/1999    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
200241   739 21 50421 028 DET OFFENTLIGE HELSEVESENETS...
                           1/1/1999    4/28/2004 130250    LARSEN, ØIVIND
200341                                LATVIA - 130250    (MANGLER VERDI)
      PrHelsetj Latvia UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTE I 1/29/2004AKSJONSGRUPPEN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER I ØSTERSJØREGIONEN
                           1/1/2001
200358   HELGE INGSTADS ETTERLATTE PAPIRER 1/1/2002        1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
200393   521 71 19/3 Traff Trafficking in Women-Den moderne tids slavehandel130250
                           6/1/2003    4/24/2004       KRISTVIK, ELLEN
200396   ResCollProjNORAD             7/1/2003    4/24/2004 130250    MIDDELTHON, ANNE-LISE
210174   BESØK/OPHOLD A BULGAHO EMU 32D95:SB3473012/1/1994    12/21/2001 130250    (MANGLER VERDI)
210313   SCHISTOSOMIAS/SOAPBERRY 39P6 AAU:34730 G12/1/1994     1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
210381   SAFE MOTHERHOOD WEST BANK 3781/95, 3473012/1/1994     1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
210411   Community AIDS Education Botswan:39201 I12/1/1994     1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
210537                       34730 B
      MATERN HEALTH CARE MOZAMBIQ 36P6 12/1/1994        1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
210586                                 2/1/2001 130250   (MANGLER - MATERNAL AND CHILD HEALTH CARE
      PRO 36/96 UEMoMo UNIVERSITY OF EDUARDO MONDLANE, MOZAMBIQUE - CONTACT VISIT VERDI)
                          12/1/1994                                        - 9813
210587   NORAD 95/03781 NORAD          12/1/1994      2/1/2001 130250   (MANGLER VERDI)
210680   <avsluttet 1999> DIS 08 99 AAUE G GJESTEFORSKERE
                           1/1/1999    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
210703   <avsluttet 1999> MPICH2vt2u UD967     1/1/1999      2/1/2001 130250   (MANGLER VERDI)
210714   GLO 2123 NordBist FUNKSJONSHEMMEDE I BISTANDEN...12/21/2001 130250
                           1/1/1999                (MANGLER VERDI)
210847                                LATVIA - 130250    (MANGLER VERDI)
      PrHelsetj Latvia UTVIKLING AV PRIMÆRHELSETJENESTE I 1/29/2004AKSJONSGRUPPEN MOT SMITTSOMME SYKDOMMER I ØSTERSJØREGIONEN
                           1/1/2001
210884                                12/1/2001 130250
      675 70 UNFPA Malta DELTAKELSE I EKSPERTGRUPPE OM ALDRING OG UTVIKLING
                           1/1/2001                (MANGLER VERDI)
210919   HELGE INGSTADS ETTERLATTE PAPIRER 1/1/2002        1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
250106                                1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
      <avsluttet 1999> OK LVakt 100 årskr Jubileumsskrift - legevaktens 100 års jubileum
                           1/1/1999
420388   INNVANDRERFAMILIER MED FUNKSJONSHEMMEDE  1/1/1998      2/1/2001 130250   (MANGLER VERDI)
460416                        OG DENS
      AbortveglDilemma ABORTVEILEDNINGEN 1/1/2000 DILEMMAER   1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
500170   POLIOHIST N20ÅRH POLIOENS HISTORIE1/1/1998 I NORGE    12/21/2001 130250    (MANGLER VERDI)
640126                                1/29/2004 130250
      MEDICAL AND SOCIAL RISK FACTORS AND MAGNITUDE /IC18 CT97 0251
                          12/1/1994                (MANGLER VERDI)
690126   KO MOZ98P03UNFPA KONSULENTOPPDRAG UNFPA  1/1/2000    1/29/2004 130250    (MANGLER VERDI)
120513   129174/330 HELSEVESEN I ENDRING      1/1/1999    1/29/2004 130260    (MANGLER VERDI)
             Side 70/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn           Gyldig fra    Gyldig til   Sted Prosj ansv           Inntektskategori
130211   124158/330 HELSEØKONOMI - UTENLADSSTIPEND
                        12/1/1994   12/1/2001 130260  (MANGLER VERDI)
141192   124158/330 HELSEØKONOMI- UTENLANDSSTIPEND
                        12/1/1994   1/29/2004 130260  (MANGLER VERDI)
141297   127261/530 Som Sh           1/1/1998   1/29/2004 130260  (MANGLER VERDI)
141706                            12/21/2001 130260  (MANGLER PLAGEN
      137805/330 Forpr FORPROSJEKT: RELATIV FORSKJELL MELLOM PLAGE OG SYKMELDING FORVERDI) I ULIKE ARBEIDSFORHOLD - BEKKENLØSNING SOM EKS
                         1/1/2000
200218   0719 2121 PasRol           1/1/1998    7/1/2001 130260 (MANGLER VERDI)
200333                             4/24/2004 130270
      FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL HELSESEKTORBISTAND
                         1/1/2000             (MANGLER VERDI)
210585   PRO 39/96 AAU Et           12/1/1994   1/29/2004 130270  (MANGLER VERDI)
210600   REPATRIATION OF MOZAMBICAN REFUGEES: PRO 08/98 12/25/2003 130270
                         1/1/1998             (MANGLER VERDI)
210756                            12/21/2001 130270
      DIS 04 00 AAU BE GUEST RESEARCH VISIT FOR ASS. PROF. BERHANU ERKO, AAU(MANGLER VERDI)
                         1/1/2000
210761                            COMMUNITY/PUBLIC  (MANGLER VERDI)
      DIS 52 99Zimbabwe DIS 52/99 REPRODUCTIVE HEALTH, 12/21/2001 130270 HEALTH
                         1/1/2000
460476   STUDENTS SCIENTIFIC CONFERENCE    1/1/2002   1/29/2004 130270  (MANGLER VERDI)
690085   RESIST P FALSIPARUM TANZANIAstst 30212
                        12/1/1994   1/29/2004 130270  (MANGLER VERDI)
120048   101723/320 TVILLINGERS ADFERD/TEMPER:IHG
                        12/1/1994    7/1/2001 130300 (MANGLER VERDI)
120384   115465/320ELEKT MUTISM UTV-FORST 70520 T
                        12/1/1994    7/1/2001 130300 (MANGLER VERDI)
120538   129207/320 ManDep BIOLOGISKE OG GENETISKE FAKTORER
                         1/1/1999   1/29/2004 130300  (MANGLER VERDI)
120577   127916/320 P-DOC ANGSTLIDELSEN, DEPRESJONEN...
                         1/1/1999   1/29/2004 130300  (MANGLER VERDI)
141561                             1/29/2004 130300  (MANGLER VERDI)
      137221/300 st-st EFFEKTEN AV HURTIG TRYPTOFAN ELIMINERING HOS NORMALE OG MANISK-DEPRESSIVE PASIENTER
                         1/1/2000
205109                     PSYKIATRI
      <avsluttet 1998> DRIFTSUTG. INST.GR. 12/1/1994   2/12/1998 130300  (MANGLER VERDI)
120226                     33710H
      109506/320 PSYCHOS FOUNDER POPUL: 12/1/1994      7/1/2001 130310 (MANGLER VERDI)
120355   115530/320 LANGTIDSF DEPR ALM-PR 33710 M
                        12/1/1994   12/1/2001 130310  (MANGLER VERDI)
120373   115009/320MENINGF STIMU EMO INNH 33410 M
                        12/1/1994   1/29/2004 130310  (MANGLER VERDI)
120070   107375/320 CHAR CHEST PAIN PATIE:F34570D
                        12/1/1994   1/29/2004 130320  (MANGLER VERDI)
140873   111418/320 CHAR CHEST PAIN PATIE 34570 F
                        12/1/1994   1/29/2004 130320  (MANGLER VERDI)
141629                      I ET KONMTEKSTUELT PERSPEKTIV
      135172/330 PsyKont PSYKISK HELSEVERN1/1/2000    1/29/2004 130320  (MANGLER VERDI)
460246   SAMHOLD:AKSJONSFORSK PÅRØR-FOREN:34570 S
                        12/1/1994    7/1/2001 130320 (MANGLER VERDI)
460433   0172/99 NFMS LIVSKVALITET MED KRONISK SYKDOM
                         1/1/2000   1/29/2004 130320  (MANGLER VERDI)
110017   101042/330 EFF KRIG 2.GENERASJON:38520FM
                        12/1/1994   12/1/2001 130330  (MANGLER VERDI)
120369   115586/320KVINN GENET KREFT/VEGL 38520 D
                        12/1/1994   1/29/2004 130330  (MANGLER VERDI)
140534   112739/320 FØLG DEPR/ANGST-LIDEL:38520 D
                        12/1/1994   1/29/2004 130330  (MANGLER VERDI)
140863                      D
      114973/320 TRANSSEKSUALISME - 3852012/1/1994    1/29/2004 130330  (MANGLER VERDI)
210390   PERCEP ENV HAZARDS KOLA RSS-5005:38520 W
                        12/1/1994   1/29/2004 130330  (MANGLER VERDI)
460284   PERSONLIGHETFORST POLIKL PASIENT 38520 D
                        12/1/1994    7/1/2001 130330 (MANGLER VERDI)
120252   112740/320 LONG TERM GROUP THERA:38560 H
                        12/1/1994    7/1/2001 130340 (MANGLER VERDI)
120308   107379/320 IDEHIST ANA PSYKOTERA 7053856
                        12/1/1994    7/1/2001 130340 (MANGLER VERDI)
120346   112731/320 EF OVERF DYN PSYKOTER:38560 H
                        12/1/1994    7/1/2001 130340 (MANGLER VERDI)
120362   114143/320 IDEHIST ANA PSYKOTERA 38560 K
                        12/1/1994   1/29/2004 130340  (MANGLER VERDI)
120380   115579/320END FORSV DYN PSYKOTER 38560 H
                        12/1/1994   1/29/2004 130340  (MANGLER VERDI)
140070   100350/320 PII KL PSYKOFARMAK HO - 38560
                        12/1/1994   12/21/2001 130340  (MANGLER VERDI)
460322   TRANSFERENCE ANALYSIS         1/1/1998   1/29/2004 130340  (MANGLER VERDI)
120088   107377/320 AKUSTISK FORSTYR BARN:D38590s
                        12/1/1994    7/1/2001 130350 (MANGLER VERDI)
120385   115489/320 KROPP/IDENT SPISFORST 38590 H
                        12/1/1994   1/29/2004 130350  (MANGLER VERDI)
120481   122963/320              12/1/1994   1/29/2004 130350  (MANGLER VERDI)
140885   107362/330 UTV-FORST MENT RETARD 38590 G
                        12/1/1994    7/1/2001 130350 (MANGLER VERDI)
141221                             1/29/2004 130350  ..
      122963/320 NEUROPSYKOLOGISK STUDIE AV BARN OG UNGDOM MED MEDFØDT (MANGLER VERDI)
                         1/1/1998
141469   132637/300UtlOph           1/1/1999   1/29/2004 130350  (MANGLER VERDI)
120233   111412/320 PSYKOSOS REVMAT BARN, 39320 V
                        12/1/1994    7/1/2001 130360 (MANGLER VERDI)
120366   115157/320 PSYKOSOS REVMAT BARN, 39320 V
                        12/1/1994    7/1/2001 130360 (MANGLER VERDI)
120377   115454/320MEN RETAR/PROG HJ-SYKD 39320 V
                        12/1/1994   1/29/2004 130360  (MANGLER VERDI)
120239   109506/320 PSYKOTERAP TRAUM FLYK:39330 L
                        12/1/1994    7/1/2001 130370 (MANGLER VERDI)
120247   112795/320 UNGE ULEDS FLYKTN UTV:33930 A
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
140519   111413/320 P-SOS PROB NYKOM FLYK:39330 L
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
141239                             1/29/2004 130370  (MANGLER FOR FLYKTNINGER
      122486/320 ETTERUNDERSØKELSE AV POLIKLINIKKPASIENTER VED PSYKOSOSIALT SENTER VERDI)
                         1/1/1998
141356                      I EKSIL
      <avsluttet 1999> 128276/320 FLYKTNING1/1/1999     7/1/2001 130370 (MANGLER VERDI)
200147   PSYKOSOS PROBL NYKOMN FLYKTN2349:39330 L
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
200148   KOMPETANSEHEVING I KOMMUNENE     12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
200206                             1/29/2004 130370
      854.711 98/01948 MULTITRAUMATISERTE FLYKTNINGEBARN OG FAMILIER.
                         1/1/1998             (MANGLER VERDI)
200214                      FLYKTNINGEBARN OG FAMILIER 743 611 98/06737
      <avsluttet 1999> MULTITRAUMATISERTE 1/1/1998    12/31/2000 130370  (MANGLER VERDI)
200250                             1/29/2004 130370  AV FLYKTNINGER
      74361 1600 40401 PSYKOSOSIALE STØTTETILTAK I FORBINDELSE MED MOTTAK (MANGLER VERDI) FRA KOSOVO
                         1/1/2000
210024                     39330
      POLIKLINIKK, REFUSJON FOLKETRYGD - 12/1/1994    1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210164   FORELDRELØSE FLYK-BARN POL95-A61, HJELDE
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210312   UTDANN TVERRKULTU HELSEARB (SME) EH39330
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210340   UCA PSYCHIATR/FORCED MIGRAT 39D5:39330 L
                        12/1/1994    7/1/2001 130370 (MANGLER VERDI)
210394   UNGE ULEDS FL BosSlov POL96-A267:39330 A
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210462   PSY-SOS PROBL NYK FLYKTN 0521 72 39330 L
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210471   FLYKTN-UNGD RISIKO FORPR 97SH470 39330 L
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210520   PSY-SOS PROBL NYK FLYKTN 0743 61 39330 L
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210597   CONFLICT, HEALTH AND SOCIAL RECONSTRUCTION
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
210647                             1/29/2004 130370
      743 70 803420 96/5275 ETTERUTDANNINGSPROSJEKT - TRYKKING AV KOMPENDIER
                         1/1/1998             (MANGLER VERDI)
210795                             FLYKTNINGER/ASYLSØKERE 61 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK: -UNDERVISNINGSPERMER FOR 2. L
      743 61Komp 72019 SHt 0743 PSYKOSOSIALT ARBEID FOR 1/29/2004 130370
                         1/1/2000             (MANGLER VERDI)
210811   743 61 807800NbK NETTBASERT KOMPETANSE1/1/2000   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
460244   CAMBODIA MENTAL HEALTH TR PR RPH:39330 L
                        12/1/1994   12/21/2001 130370  (MANGLER VERDI)
460248   DIPL COMM MENTAL HEALTH GAZA PROG, 39330
                        12/1/1994   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
460324   TRAUMATISERTE FLYKTNINGER       1/1/1998   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
690108   CAMBODIA MHDevPr CAMBODIAN MENTAL HEALTH PROGRAM
                         1/1/1999   1/29/2004 130370  (MANGLER VERDI)
             Side 71/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn            Gyldig fra    Gyldig til   Sted  Prosj ansv         Inntektskategori
200213   719 66 2009 Suic            1/1/1998     7/1/2000 130380  (MANGLER VERDI)
200231   <avsluttet 1999> 743 70 7 4851 FoKo HANDLINGSPLAN...
                         1/1/1999   12/31/2000 130380   (MANGLER VERDI)
200232   <avsluttet 1999> 743 7024 2009Suic SUICIDOLOGI' 1999H
                         1/1/1999   12/31/2000 130380   (MANGLER VERDI)
210528   INFORMAGASIN SELVMORD SH 2009/96 39340 M
                         12/1/1994     7/1/2001 130380  (MANGLER VERDI)
210952                              1/29/2004 130380
      SelmPsykPasOslo SELVMORD BLANT PSYKIATRISKE PASIENTER I OSLO
                         1/1/2002              (MANGLER VERDI)
460457   ANDRESENS LEGAT - OSLO PROSJEKTET 1/1/2001      1/29/2004 130380   (MANGLER VERDI)
210956   EUROPADKONFERANSEN 718 61       1/1/2002    1/29/2004 130390   (MANGLER VERDI)
110213   102433/320 skal være 5-1310 00.08 3.9400
                         12/1/1994    12/1/2001 130400   (MANGLER VERDI)
120449   115417/320 KONS PRENAT U-LYDDIAG 3355012/1/1994    1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
120468                              1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
      123727/320 NYTTEN AV DATABASERTE OVERVÅKNINGS-OG BESLUTNINGSBASERTE STØTTE-SYSTEMER
                         12/1/1994
120471                              1/29/2004 130400
      123861/320 UTNYTTELSE AV BREDBÅNDSKOMMUNIKASJON I MINIMAL INVASIV KIRURGI
                         12/1/1994              (MANGLER VERDI)
120511   129968/320 HEPAR MR-STYRT FRYSEBEHANDLING
                         1/1/1999    1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
120536   129985/320 TFCAB            1/1/1999    1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
120634                              1/29/2004 130400   I INTRA-OPERATIV
      135205/320 InOpMR TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR KLINISKE APPLIKASJONER (MANGLER VERDI) MR AVBILDNING
                         1/1/2000
140819   120453/730 CENTR MEDIC STUD MOSCOW FL so
                         12/1/1994    1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
141171                              1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
      123080/320 MANAGEMENT OF VENTRICULAR TACHYCARDIA USING A NEW MAPPING CATHETER AND A LARGE TIP ABLATION CATHETER UTENLANDSOPPHOL
                         12/1/1994
141227   126019/330 UTVIKLINGEN AV P-CO2 ELEKTRODER
                         1/1/1998    1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
141596                               7/1/2001 130400  (MANGLER VERDI)
      136015/320 VasFunc DEVELOPMENT OF NEW NONINVASIVE METHODS TO QUANTIFY CARDIAC AND PERIPHERAL VASCULAR FUNCTION
                         1/1/2000
141600                             12/21/2001 130400   (MANGLER VERDI)
      137213/300 StudStip FOREBYGGENDE EFFEKT AV KALSIUMBLOKKER PÅ FORVERRELSE AV NYREFUNKSJONEN ETTER ÅPEN HJERTEKIRURGI
                         1/1/2000
200164   SENTER MEDIS STUDIER MOSKVA 6339 FL / SO
                         12/1/1994     8/1/2001 130400  (MANGLER VERDI)
205110   <avsluttet 1998> DRIFTSUTG INSTGR. KLINISK MEDISN RH
                         12/1/1994    2/12/1998 130400   (MANGLER VERDI)
210524   SENTER MEDIS STUDIER MOSKVA - FL / SO 12/1/1994    1/29/2004 130400   (MANGLER VERDI)
210779   EKSTRA UTGIFTER TIL STIPENDIATER IFBM FLYTTING
                         1/1/2000     9/1/2001 130400  (MANGLER VERDI)
120089   102269/310 TRANSMEMB SIGNALOVERF:HA33020
                         12/1/1994    12/1/2001 130430   (MANGLER VERDI)
120105   107553/320 INFEKSJON/ORGANSVIKT, A33020S
                         12/1/1994    12/1/2001 130430   (MANGLER VERDI)
120117   107568/320 DEEP VEIN THROMBOSIS, L33020S
                         12/1/1994    12/1/2001 130430   (MANGLER VERDI)
120469   123077/320 AUTOKRIN/PARAKIN REGULERING AV MYOKARD
                         12/1/1994    1/29/2004 130430   (MANGLER VERDI)
120470                              VED SEPSIS
      123173/320 SIGNALOVERFØRING VIA CD14 RESPERATOR 1/29/2004 130430
                         12/1/1994              (MANGLER VERDI)
120507   129588/320 HJERTESVIKT         1/1/1999    1/29/2004 130430   (MANGLER VERDI)
140472   111269/310 CEREBRAL PATOFYSIOLO, L33020V
                         12/1/1994    1/29/2004 130430   (MANGLER VERDI)
140770   115367/310 CEREBRAL PATOFYSIOLO,:33020 L
                         12/1/1994    1/29/2004 130430   (MANGLER VERDI)
141169   123569/320 VENTRICULAR FUNCTION AND VENOUS RETURN
                         12/1/1994     6/1/2001 130430  (MANGLER VERDI)
141170                              1/29/2004 130430   (MANGLER P-DR MORTEN LARSEN
      123295/320 PATOFYSIOLOGISKE MEKANISMER FOR CELLESKADE UNDER CEREBRAL ISCHEMIVERDI)
                         12/1/1994
141562                             12/21/2001 130430   (MANGLER
      137344/300 st-st ANESTESIGASSERS VIRKNINGSMEKANISMER PÅ SYNAPTISK TRANSMISJON VERDI)
                         1/1/2000
175006   <avsluttet 1999> 129916/420 FysSkr   1/1/1999     9/1/2001 130430  (MANGLER VERDI)
175021   141267/420 Doppler ECHO/DOPPLER UTSTYR 1/1/2001    1/29/2004 130430   (MANGLER VERDI)
180023   FoRNY 96/7 PRESENTAS INTENSIVMED 33020 A
                         12/1/1994   12/21/2001 130430   (MANGLER VERDI)
120049   101446/310 MIKROVESIK BLODPLATER:S33070H
                         12/1/1994    12/1/2001 130431   (MANGLER VERDI)
120338   111170/320 ATRIALE PEPTID DIAGN, 33070 H
                         12/1/1994    1/29/2004 130431   (MANGLER VERDI)
120367   112891/320HJERNE proBNP HJERTESV 33070 H
                         12/1/1994    12/1/2001 130431   (MANGLER VERDI)
141733   140046/330 Forp PMV          1/1/2000     7/1/2001 130431  (MANGLER VERDI)
141837                              1/29/2004 130431
      145016/330 PLATE-MIKROVESIKLER (PMV) SOM DIAGNOSTISK VERKTØY
                         1/1/2001              (MANGLER VERDI)
500151   ANF - 33020 - 33070 H         12/1/1994    1/29/2004 130431   (MANGLER VERDI)
500019   DIVERSE FORSKNINGSMIDLER - Aa 33510  12/1/1994    1/29/2004 130432   (MANGLER VERDI)
120242   111398/320 Pro-ANF HOS BARN - 3352 ET 12/1/1994    12/1/2001 130433   (MANGLER VERDI)
120356   114812/330 ALLERGENER I MILJØET, 33520 D
                         12/1/1994    1/29/2004 130433   (MANGLER VERDI)
141798   144523/300 st-st PROSJEKT 2000-NEVROMUSKULÆRE SYKDOMMER 130433
                         1/1/2001    1/29/2004      (MANGLER VERDI)
420108                      K AAS, 33520 Aa 1/29/2004 130433
      P1 Kl Allergol D KLINISK ALLERGOLOGI 12/1/1994               (MANGLER VERDI)
460273   DIVERSE STØTTEMIDLER FONDS/LEGAT 33520 L
                         12/1/1994    1/29/2004 130433   (MANGLER VERDI)
110075   102438/320 IMM I CSF KR-DØD/SIDS:33521HS
                         12/1/1994    12/1/2001 130434   (MANGLER VERDI)
110095   102632/320 HYPOTERMI BESKYTTELSE:MT33521
                         12/1/1994    12/1/2001 130434   (MANGLER VERDI)
110111   102696/320 EFF AV SURFAKTANT PÅ: 33521AM
                         12/1/1994    12/1/2001 130434   (MANGLER VERDI)
110146   102433/320 IMM/BIOKJ KR-DØD/SIDS:33521LS
                         12/1/1994    12/1/2001 130434   (MANGLER VERDI)
120253   110666/320 HYPOKSI/VEVSKADE ÅR 1:33521 S
                         12/1/1994    12/1/2001 130434   (MANGLER VERDI)
210813                              1/29/2004 130434   (MANGLER VERDI)
      MedNeuroscKoorNSt NORWEGIAN / US COOPERATIVE MEDICAL NEUROSCIENCE RESEARCH PROGRAM - NETTVERKSKOORDIN.
                         1/1/2000
690115                              1/29/2004 130434   (MANGLER VERDI)
      MedNeuroscKoorUS NORWEGIAN / US COOPERATIVE MEDICAL NEUROSCIENCE RESEARCH PROGRAM - NETTVERKSKOORDIN.
                         1/1/2000
140842   115417/320 KONS PRENAT U-LYDDIAG 33550 E
                         12/1/1994   12/31/1999 130437   (MANGLER VERDI)
120248   111403/320 PREEKLAMPSI & ISCHEMI:33570 Å
                         12/1/1994    12/1/2001 130438   (MANGLER VERDI)
120509   129609/310 Andro            1/1/1999    1/29/2004 130438   (MANGLER VERDI)
140830   118434/330MILJ INFL L-VEGSYKD pd 33580 K
                         12/1/1994    1/29/2004 130439   (MANGLER VERDI)
141327   131121/300 EPA             1/1/1999     7/1/2001 130439  (MANGLER VERDI)
420277   PROF 2 YMR LUNGESYKD KONGERUD LØ:33580 K
                         12/1/1994    1/29/2004 130439   (MANGLER VERDI)
460016   EKSTERNSTØTTE LUNGEAVD 33580     12/1/1994    1/29/2004 130439   (MANGLER VERDI)
110137   101869/320 HORMONPR HYPOF-SVULST:33590KF
                         12/1/1994    12/1/2001 130440   (MANGLER VERDI)
120472                              1/29/2004 130440   (MANGLER VERDI)
      123086/320 IMMUNOLOGISK REGENERASJON HOS PATIENTER MED HIV- RELATERTE IMMUNSVIKT UNDER ANTIVIRAL BEHANDLING
                         12/1/1994
120581   129960/320 PSC PROGNOSTISKE FAKTORER...1/1/1999    1/29/2004 130440   (MANGLER VERDI)
120793                              1/29/2004 130440   ØKT RISIKO FOR
      143035/320 DiabeT GIR NYOPPSTÅTT DIABETES ETTER NYRETRANSPLANTASJON (MANGLER VERDI)HJERTEKARSYKDOM?
                         1/1/2001
460044   STØTTE GASTROENTEROLOGISK SEKSJ, 3359012/1/1994   12/21/2001 130440   (MANGLER VERDI)
500075   KARDIOLOGISK FORSKNING - JK 33610 12/1/1994      1/29/2004 130441   (MANGLER VERDI)
460157                      33620a
      RADIOFREKV KATETERABLASJON HJERT,12/1/1994      1/29/2004 130442   (MANGLER VERDI)
120363   115177/320 KRONISK NEUROG SMERTE 3364012/1/1994    1/29/2004 130444   (MANGLER VERDI)
120754                              1/29/2004 130444   (MANGLER
      142980/320 Antilep HORMONELLE FORSTYRRELSER ETTER LANGTIDSBRUK AV ANTILEPTIKA VERDI)
                         1/1/2001
121060   160412 Hormonelle forstyrelser     1/1/2004    8/31/2004 130444   (MANGLER VERDI)
141539                               8/1/2001 ULF KAARE ZÄTTERSTRÖM
      137317/300 Harvard FORSKEROPPHOLD HARVARD MEDICAL SCHOOL130447
                         1/1/1999              (MANGLER VERDI)
             Side 72/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn            Gyldig fra   Gyldig til   Sted  Prosj ansv         Inntektskategori
460115   (AJ) FONDSMIDLER - 3368ØNH       12/1/1994   1/29/2004 130447  (MANGLER VERDI)
460133   (AJ) FONDSSTIPEND 33681        12/1/1994   1/29/2004 130447  (MANGLER VERDI)
460121   OPT FORSKNING FONDSST S A ESTIL - 3369012/1/1994  12/21/2001 130448   (MANGLER VERDI)
460283   <avsluttet 1999> FONDBIST INGENIØRARBEID AVDELING 33690 R 130448
                         12/1/1994  12/21/2001      (MANGLER VERDI)
120071   101460/330 FIBROMYALGI ETIOL/PROGR:33910
                         12/1/1994   12/1/2001 130449  (MANGLER VERDI)
120541   129957/320 BENMETAB           1/1/1999   1/29/2004 130449  (MANGLER VERDI)
141223                              12/1/2001 130449
      126074/320 KOSTHOLDSFAKTORERS BETYDNING I FOREBYGGING OG BEHANDLING....
                          1/1/1998             (MANGLER VERDI)
420320                       F
      PROF II REUMATOLOGI Ø FØRRE - 3391012/1/1994     1/29/2004 130449  (MANGLER VERDI)
120755                              1/29/2004 130450  (MANGLER
      141910/320 Ryggsm MUSKELSTYRKE OG MUSKELAREAL HOS PASIENTER MED RYGGSMERTE VERDI)
                          1/1/2001
420275   PROF II EKSPER ORTOPEDI REIKERÅS:38540 R
                         12/1/1994   1/29/2004 130450  (MANGLER VERDI)
141989   151519/330 NSutAna NON-SUTURED ANASTOMOSIS KIT 1/30/2004 130451
                          1/1/2002             (MANGLER VERDI)
142023                              1/29/2004 130451  (MANGLER VERDI)
      155636/320 EU BEVILGNING TIL UTARBEIDING AV EXPRESSION OF INTEREST - DR.GR.ST. E. SAMSET
                          1/1/2002
180049   ForNy NON-SUTURED ANASTOMOSIS      1/1/2002   1/29/2004 130451  (MANGLER VERDI)
610199                              1/29/2004 130451
      99550020 GPrRadi NORDISK GJESTEPROFESSORAT RADIOLOGI, ÖRJAN SMEDBY (MANGLER VERDI)
                          1/1/2000
200236   0701 21 40200 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER... 8/1/2001 130452
                          1/1/1999             (MANGLER VERDI)
200237   0718 21 30500 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER... 8/1/2001 130452
                          1/1/1999             (MANGLER VERDI)
200238   0739 21 50432 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER... 8/1/2001 130452
                          1/1/1999             (MANGLER VERDI)
205366   0281 01 5814 Mos SENTER FOR MEDISINSKE STUDIER I MOSKVA
                          1/1/2000   9/1/2001 130452  (MANGLER VERDI)
210922                              1/29/2004 130452  FOR TASK VERDI)
      Oslokont DepSekr MOSKVASENTERETS KONTOR I OSLO - DEKNING AV UTGIFTER (MANGLER FORCE PROSJEKT
                          1/1/2002
500177                             12/21/2001 130452
      CancerSympMo 2000 KURS/SYMPOSIUM OM CANCER TESTIS MOSKVA 2000-03-01/02
                          1/1/2000             (MANGLER VERDI)
690113   Rus StSt Kazarjan STEPENDIAT AIRAZAT KAZARJAN
                          1/1/1999  12/21/2001 130452   (MANGLER VERDI)
460148   PROF II KLINISK ONKOLOGI S FOSSÅ:38580SF
                         12/1/1994   1/29/2004 130473  (MANGLER VERDI)
110221   102258/320 TEKSTURANALYS PROGNOS 30102 D
                         12/1/1994   12/1/2001 130500  (MANGLER VERDI)
120141   107277/310 GENDEFEKT/STRÅLESENSI:B30102L
                         12/1/1994   12/1/2001 130500  (MANGLER VERDI)
120254   107282/310 CYTOSKJELETREGULERING:S3010212/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
120263                              12/1/2001 130500
      <avsluttet 1999> 111461/310 PROM ST CAPL VITR/VIV:30102 F
                         12/1/1994             (MANGLER VERDI)
120339   107592/310 TEKSTURANALYS PROGNOS 30102 D
                         12/1/1994   12/1/2001 130500  (MANGLER VERDI)
120381   114855/310 POSIT CLON AMPL GENES 30102 M
                         12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
120477                              1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
      122767/310 KARAKTERISERING OG FUNKSJONELLE STUDIER AV MOLEKYLIER INVOLVERT I B LYMFOPOIESE MED SPESIELL VEKT PÅ LERK 4 DR.GR.ST.
                         12/1/1994
120478                              THAT ENHANCHE    (MANGLER VERDI)
      122778/310 CHARACTERIZATION OF CELLULAR FACTORS 1/29/2004 130500 RNA CATALYSIS AND ANALYSIS OF GENEFUNCTION BY RIBOZYME TARGETING DR
                         12/1/1994
120555   128253/310 KRGEN             1/1/1999   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
120558   129792/310 PORFYRIN           1/1/1999   12/1/2001 130500  (MANGLER VERDI)
120560                       STOFFER
      129298/310 CelBesk CELLEBESKYTTENDE 1/1/1999     1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
120561   129101/310 ResLOK            1/1/1999   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
120673                              1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
      136179/310 HjSvul VEKSTBIOLOGI OG NYE TERAPEUTISKE PRINSIPPER FOR HJERNESVULSTER
                          1/1/2000
120731                              1/29/2004 IN SEQUENCES BY COMPUTATIONAL METHODS
      138682/432 RNAgene IDENTIFICATION OF FUNCTIONAL RNA GENES130500
                          1/1/2000             (MANGLER VERDI)
141120   123511/310 ADRENERGE RESEP HJERT 12/1/1994      1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
141379   128237/310 TGMODKR            1/1/1999   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
141382   129105/310 ResTraf            1/1/1999   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
141640                              VIKTIGSTE FORSVARSVERK
      135446/310 MucoImM SLIMHINNEIMMUNITET: KROPPENS1/29/2004 130500
                          1/1/2000             (MANGLER VERDI)
141838   144966/330 COMMERCIALISATION AND HIGH-PERFORMANCE ..
                          1/1/2001   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
141889                              1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
      146175/330 Bioinfo COMMERCIALISATION OF HIGH-PERFORMANCE BIOINFORMATICS SOFTWARE AND SERVICES
                          1/1/2001
200040   DRIFTSMIDLER 33050 - JPD        12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
205111   <avsluttet 1998> DRIFTSUTG INSTGR. LABORATORIEMEDISIN RH 130500
                         12/1/1994   2/12/1998      (MANGLER VERDI)
210026   DNA-TYPING BIOLOGISKE SPOR(xJPD) - 33050
                         12/1/1994   5/28/2004 130500  (MANGLER VERDI)
210121   OBDUKSJONER - ADMINISTR - 33050    12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
420109   P2 GENETIKK - DALE           12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
420125   P2 IMMUNOLOGI - S FUNDERUD       12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
580789   Skal være konto 5-1100 00.02 3.9500  12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
580791   skal til konto 1-0260 11.67 3.9500   12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
580805   TILSKUDD FRA IMMUN Konto stå til opbrukt
                         12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
580807   PROF II TUMORBIOLO Konto stå til opbrukt
                         12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
640125   TB VACCINE REGION IC18 CT97 0254 33090 12/1/1994   1/29/2004 130500  (MANGLER VERDI)
200069   PROF II RETTSTOKSIKOL J MØRLAND, 30101JM
                         12/1/1994   1/29/2004 130502  (MANGLER VERDI)
110153   101122/310 OMSETN POLYUMET FETTS:33030BW
                         12/1/1994   12/1/2001 130508  (MANGLER VERDI)
640139                              1/29/2004 130508  (MANGLER 98 3079
      EUROPEAN STRUCTURE FOR COORDINATION OF RESEARCH AND DIAGNOSIS OF ... BMH4 CT VERDI)
                          1/1/1998
141988                       NEW CANCER DIAGNOSTICS AND THERAPEUTICS...
      151763/330 ImmGeno DEVELOPMENT OF 1/1/2002      1/29/2004 130523  (MANGLER VERDI)
120700                       TRANSPORT OF 1/29/2004 130525
      135521/310 InTransProt INTRACELLULAR 1/1/2000     PROTEINS      (MANGLER VERDI)
110172   101490/310 ADRENERGE RESEP HJERT:O33720g
                         12/1/1994   12/1/2001 130526  (MANGLER VERDI)
141003   115214/320 CYTOSTATIKARESISTENS, 33720 R
                         12/1/1994  12/21/2001 130526   (MANGLER VERDI)
110127   102445/320 IMMUNMEK SPEBARNPERIO:B33040m
                         12/1/1994   12/1/2001 130530  (MANGLER VERDI)
110224                       33040 n
      101059/310 HUMAN TRANSMEMBRAN SC 12/1/1994      12/1/2001 130530  (MANGLER VERDI)
110225   101451/310 INTEST INTRAEP LYMFOC 33040 h
                         12/1/1994   12/1/2001 130530  (MANGLER VERDI)
120106   102207/310KJ IND CELENDR:BIOMARK:H33040L
                         12/1/1994   12/1/2001 130530  (MANGLER VERDI)
120378   115369/330 MILJØFAKT MANNL FERTI 33040 C
                         12/1/1994   12/1/2001 130530  (MANGLER VERDI)
120466   123410/310 ROLE OF INTRACELLULAR PROTEIN
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
120552   129109/310 SLIMHINNEIMUNITET       1/1/1999   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140606   111510/310 SLIMH-IMM:CEL/MOL-BIO:33040 B
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140634   101499/310 FORSKN-PRIS IMMUNHIST:33040 B
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140753   122718/310 CELL EFF AROM HALO HC 33040 H
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140820   107302/310 PROT/CELLMEMBR I-AKSJ 33040 M
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140843   110670/320 IMMUNMEK SPEBARNPERIO 33040 B
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140994   117693/300 CELLU RESP UV-BESTRÅL 33040 H
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
140996   115103/310 AUTOKRIN AKTIVER EGFR 33040 M
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
             Side 73/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn            Gyldig fra   Gyldig til   Sted  Prosj ansv           Inntektskategori
140998   114826/310 SLIMHINNIM VIKT FORSV 33040 J
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
141077   123506/310AKT RESEP TYROS KINASR 33040 H
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
141164                             1/29/2004 130530
      123428/310 SLIMHINNEIMMUNITET: KROPPENS VIKTIGSTE FORSVARSVERK
                         12/1/1994             (MANGLER VERDI)
141378   129866/310 SKJVEV           1/1/1999   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
141559                             1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
      137214/300 PKCss PROTEIN KINASE C (PKC) ISOFORMER I LEVERVEKST OG TUMORPROMOSJON
                         1/1/2000
141718                             1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
      139420/300 st-st ROLE OF SECRETORY ANTIBODIES IN MUCOSAL IMMUNE PROTECTION AND ORAL TOLERANCE - STUD-STIP
                         1/1/2000
175014                       ELEKTRONMIKROSKOP
      134583/420 eskop UTSTYR 2000(/2001) - 1/1/2000    9/1/2001 130530  (MANGLER VERDI)
460062   EKSTERNT FINANSIERT FORSKN INST 33040 B
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
460122   FONDS/LEGAT-FORSKNING INSTITUTT 33040 I
                         12/1/1994   1/29/2004 130530  (MANGLER VERDI)
141805                             1/29/2004 130531  (MANGLER VERDI)
      143112/310 MucImm ROLE OF SECRETORY AND SYSTEMIC ANTIBODIES IN MUCOSAL IMMUNE PROTECTION
                         1/1/2001
460412   KronBeTarmSHR169 KRONISK BETENNELSE I TARMEN
                         1/1/2000   1/29/2004 130531  (MANGLER VERDI)
460425                             1/29/2004 FUNGERER PÅ MOLEKYLÆRT NIVÅ
      BenvevMolekylært KLARLEGGE MEKANISMER FOR HVORDAN BENVEV 130535
                         1/1/2000             (MANGLER VERDI)
110147   102441/320 KR-DØD/SIDS:GENTEK US:R33050o
                         12/1/1994   12/1/2001 130540  (MANGLER VERDI)
120072   106050/320 KR-DØD/SIDS:mBIOL/IMM:R33050V
                         12/1/1994   12/1/2001 130540  (MANGLER VERDI)
460281   FONDSFIN (SIDS) ADMIN/SEKR INST 33050 R
                         12/1/1994   1/29/2004 130540  (MANGLER VERDI)
640120   STAnd DNA Profili SMT4 CT97 7506 33050 O
                         12/1/1994   1/29/2004 130540  (MANGLER VERDI)
200150   DNA-ANALYSER FARSKAPSSAKER 1996 - 33050
                         12/1/1994   12/21/2001 130541  (MANGLER VERDI)
200198   TITAKNR 9704013 FULLM 98-01-09 33050 12/1/1994   1/29/2004 130541  (MANGLER VERDI)
110176   100592/432 DNA BINDINGPROT ANALY:S330103
                         12/1/1994   1/29/2004 130550  (MANGLER VERDI)
110180   100367/432 DNA BINDINGMOTIV PROT:S33010A
                         12/1/1994   12/1/2001 130550  (MANGLER VERDI)
110206   101795/432 REGUL GENEKSPR ØLGJÆR:33010 S
                         12/1/1994   1/29/2004 130550  (MANGLER VERDI)
120601   107254/310 DNAsr            1/1/1999   12/21/2001 130550  (MANGLER VERDI)
140637   111153/310 DNA REPARASJONSGENER, 33010 S
                         12/1/1994   1/29/2004 130550  (MANGLER VERDI)
140644   111152/310 DNA REPARASJONGEN PDR 33010 G
                         12/1/1994   1/29/2004 130550  (MANGLER VERDI)
140645   111468/310 FIMBRIER MENINGOK FDR 33010 T
                         12/1/1994   1/29/2004 130550  (MANGLER VERDI)
140988   107254/310 OKSIDA DNA SKADE/REPA:33010 S
                         12/1/1994   12/1/2001 130550  (MANGLER VERDI)
120713                             12/1/2001 130551  (MANGLER VERDI)
      114482/310 TarGen DESIGNING INTEGRATION VECTORS FOR TARGETED GENE INTEGRATION IN GENE THERAPY
                         1/1/2000
120777                              BAKTERIER
      140965/432 RNAbakt KARAKTERISERING AV RNA GENER I1/29/2004 130551
                         1/1/2001             (MANGLER VERDI)
141785                       DNA-REPARASJON OG TRANSKRIPSJON (MANGLER VERDI)
      144664/300 DNA Mam MEKANISMER FOR 1/1/2001      1/29/2004 130551   I MAMMALSKE CELLER
110160   101073/310 DEVEL NUCLEASE RESIST:MS33090
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
110166   101056/310 DIABET-1 FOREB:GEN-ID:33080DU
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120090   107704/310 EVAL KOMPAT MIKROPART:H33090H
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120118   107280/310 AUTOANTIST/LEDDG.BET:JBN33090
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120260   111462/310 CELL-IMMU ASP CØLIAKI:L33080M
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120265   111465/310RHEUMATOID INFLAMMATIO:33090 N
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120317   101438/310PEPT AUTOIM SYKD/MEDIK 33090 H
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120374   114804/310 PEPTIDBIND HLA-DQ-MOL 33080 S
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
120467   122716/310 IDIOTYPE T-B LYMFOCYTT INTERAKSJON
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
120663                              MED ALLOGENE,   (MANGLER VERDI)
      135955/320 LeuLym BEHANDLING AV LEUKEMIPASIENTER12/1/2001 130560GENMODIFISERTE T-LYMFOCYTTER
                         1/1/2000
140072   107704/310 EVAL KOMPAT MIKROPART:MH33090
                         12/1/1994   12/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
140293   101427/310 AKT/TOL CD4+ T-CELLER:BB33090
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
140864   115056/310MOL BAS HLA ASS DISEAS 33080 S
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
140984   117710/300 ID SMITT TBbac:stst97:33090 H
                         12/1/1994    2/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
141005   118272/330 GEN HIV-INHIB FAKTOR, 33080 B
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
141163                      FOREIGN    VIVO: METHODS    (MANGLER VERDI)
      118889/431 130110 INTRODUCTION OF 12/1/1994 DNA IN 1/29/2004 130560 AND APPLICATIONS DR.GR.ST. P-DR 130110 9737
141165                             12/21/2001 130560  (MANGLER VERDI)
      123425/310 EFFEKTEN AV ANTIVIRAL BEHANDLILNG PÅ REPORTOARET AV T-CELLE OG CYTOKINRESEPTORER I TONSILLER HOS PASIENTER MED HIV
                         12/1/1994
141166                             1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
      123469/310 INVITRO STUDIER AV INTERAKSJONER MELLOM HUMANE CELLER INVOLVERT I KIMSENTERREAKSJONER OG I LEDD...
                         12/1/1994
141167                             1/29/2004 130560  TUMORIOLOGISKE
      122724/310 T-CELLER RESEPTOR TRANSGENE MUS I BASALIMMUNOLOGISKE OG (MANGLER VERDI) STUDIER
                         12/1/1994
141168                             1/29/2004 130560
      123608/320 PATOGENESE OG BEHANDLING VED GLOMERULONEFRITT
                         12/1/1994             (MANGLER VERDI)
141716                              9/1/2001 130560  (MANGLER VERDI)
      139380/300 UK HCFH FORSKNINGSOPPHOLD VED ADDENBROOKE'S HOSPITAL, UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ENGLAND
                         1/1/2000
141735                             1/29/2004 130560   SAMPLES
      138174/330 AUTOMATIC, PHYSICAL SEPARATION OF ALLELES IN HETEROZYGOUS(MANGLER VERDI)
                         1/1/2000
180011   032572/240 ACTIVATION OF T-CELLS:33090 B
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
500020   DIVERSE EKSTERNMIDLER - IGRI 33090 OS 12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
640035   IMPROV TB VACCINE TS3*-CT94-0313:33090 H
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
640050   LATENT/(RE)ACT TB IC18 CT96 0060:33090 H
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
640058   CYTokin ARTHRITIS BMH4-CT96-1698:33090 N
                         12/1/1994   1/29/2004 130560  (MANGLER VERDI)
120792                             1/29/2004 130561
      143104/310 hlaDiab GENETISK DISSEKSJON AV HLA KOMPLEKSETS BETYDNING ..(MANGLER VERDI)
                         1/1/2002
640129                             1/29/2004 130563
      BMH 4 CT 98 3087KO THE ROLE OF HLA GENES IN THE DEVEOLPMENT OF ...
                         1/1/1998             (MANGLER VERDI)
640164                              OF CHRONIC IMMUNOL. DISORDERS SUCH AS COELIAC DISEASE
      BMH 4 CT 98 3087UO ROLE OF HLA GENES IN DEVELOPM.1/29/2004 130563
                         1/1/2000             (MANGLER VERDI)
640191                             1/29/2004 130563  (MANGLER VERDI)
      QLGA CT00 51218F MARIE CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP - BURKHARD FLECKENSTEIN
                         1/1/2000
120711                             AV IMMUNCELLER   LEDDGIKTBETENNELSEN - NYE TERAPEUTISKE ANGREPSPUNKTER
      135464/310 LeddgTer KJEMOKINT INDUSERT MIGRERING 1/29/2004 130568 VED (MANGLER VERDI)
                         1/1/2000
120553   129863/310 HEPCYT           1/1/1999   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
140278   107423/310 AUTONOM REGUL HJERTEF:JO32040
                         12/1/1994   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
140306   110355/310 ADRENERGE RESEP HJERT:JO32040
                         12/1/1994   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
140316   110357/310 AUTONOM REGUL HJERTEF:TS32040
                         12/1/1994   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
140990   115065/310 ADRENERGE RESEPTORER, 32040 S
                         12/1/1994   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
141161                      FUNKSJON   1/29/2004 130570  (MANGLER HJERTET
      123510/310 VIRKNINGSMEKANISME OG12/1/1994 FOR ALFA-1-ADRENERGE RESEPTORER I VERDI)
141162   123509/310              12/1/1994   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
141377   129862/310 ARH BK           1/1/1999   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
141478   126678/300 SS-dr STUDENTSTIPEND/DRIFT 1/1/1999   1/29/2004 130570  (MANGLER VERDI)
120257   111058/310 MITOGEN SIGNALTRANSDU:C32040G
                         12/1/1994   12/1/2001 130571  (MANGLER VERDI)
140874   115347/310 FARMAKONTR MITOG SIGN 32040 C
                         12/1/1994   1/29/2004 130571  (MANGLER VERDI)
141403   129864/310               1/1/1999   1/29/2004 130571  (MANGLER VERDI)
141808   141862/310 SignTr MEKANISMER I MITOGEN SIGNALTRANSDUKSJON130571
                         1/1/2001   1/29/2004      (MANGLER VERDI)
             Side 74/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn            Gyldig fra    Gyldig til   Sted  Prosj ansv           Inntektskategori
12038   161127/3 NHStim            12/1/2003     3/1/2004 130572  (MANGLER VERDI)
141376   129861/310 ARH A-1           1/1/1999    1/29/2004 130572  (MANGLER VERDI)
141809                               4/29/2004 130572  (MANGLER VERDI)
      141795/310 AdRes ADRENERGE RESEPTORFUNKSJONER OG VIRKNINGSMEKANISMER I HJERTET
                          1/1/2001
640068   ALPHA-1 - HEART, BMH4 CT96 0287, 32040 O
                         12/1/1994    1/29/2004 130572  (MANGLER VERDI)
120243   111292/310 KETAMIN SOM ANANGETIK:Ø32040M
                         12/1/1994    12/1/2001 130573  (MANGLER VERDI)
120465   123170/320 FUNKSJONELL FORANDRING I SENTRALNERVESYSTEMET
                         12/1/1994    1/29/2004 130573  (MANGLER VERDI)
140597   112683/330 SENT SENS:EFF KETAMIN:32040 Ø
                         12/1/1994    1/29/2004 130573  (MANGLER VERDI)
141987                       TREATMENT OF 1/29/2004 CONGESTIVE (MANGLER VERDI)
      151739/330 HeartF PRODUCTS FOR NEW 1/1/2002       CHRONIC 130574   HEART FAILURE
120107   108240/330 GJENOPLIV EXT SYKEHUS:S34810N
                         12/1/1994    12/1/2001 130600  (MANGLER VERDI)
141289   126542/300 FORSKNINGSOPPHOLD AGE 1/1/1998       12/21/2001 130600  (MANGLER VERDI)
141597                              12/21/2001 130600
      136236/320 RehSlag HJEMMEBASERT REHABILITERING AV SLAGPASIENTER
                          1/1/2000              (MANGLER VERDI)
200044   ALMENNLEGE/PASIENT/ARBEIDSLIV: KAD81.1112/1/1994    1/29/2004 130600  (MANGLER VERDI)
205112                      OSLO KOM.
      <avsluttet 1998> DRIFTSUTG. INST.GR. 12/1/1994 SYKEHUS 2/12/1998 130600  (MANGLER VERDI)
460018   STØTTE RESPISRASJONFYSIOLOGI - ER 3402012/1/1994     2/1/2001 130600  (MANGLER VERDI)
460046   LEGATMIDLER 212 - HER 34020      12/1/1994     2/1/2001 130600  (MANGLER VERDI)
460162   LEGATMIDLER (ERICHSEN) E35020     12/1/1994    12/21/2001 130600  (MANGLER VERDI)
460357   <avsluttet 1999> MYCOPLINFEKS NKS MYCOPLASMA GENITALIUM... 130605
                          1/1/1999    1/29/2004      (MANGLER VERDI)
120266   111060/310 AIDS US 83-95 AUTOPSI:34030 M
                         12/1/1994    12/1/2001 130608  (MANGLER VERDI)
120375   115594/320 EBD MORFOMET MALIGN L 34030 R
                         12/1/1994    12/1/2001 130608  (MANGLER VERDI)
140317   107575/320 MOD KJØL NERVCELLSKAD:MT3  12/1/1994    1/29/2004 130608  (MANGLER VERDI)
250104   TANNRESTAUR 1604            1/1/1998    12/21/2001 130608  (MANGLER VERDI)
420347   NEVROBLASTOM-FORSKNING - 34030 R 12/1/1994       1/29/2004 130608  (MANGLER VERDI)
420529   OPPGRADERING AV AUDITORIE PÅ PATOLOGEN 1/1/2001    1/29/2004 130608  (MANGLER VERDI)
460240   AIDS USh 83-95 AUTOPSI-ST FONDST:34030 M
                         12/1/1994    1/29/2004 130608  (MANGLER VERDI)
460285   NEVROBLASTOM-FORSKN - 34030 R     12/1/1994    1/29/2004 130608  (MANGLER VERDI)
120261   111347/330 BIVIRKN KV-SIKR MEDIK:34040 B
                         12/1/1994    12/1/2001 130609  (MANGLER VERDI)
210531   PRO 45 96 SA U N DISEASES BLACK RURAL POP SA 45P6 34040 U 130609
                         12/1/1994    1/29/2004      (MANGLER VERDI)
210584                               1/29/2004 130609  (MANGLER VERDI)
      531 130250 9810X PRO 45/96 SA A STUDY OF MAJOR NON-INFECTIOUS DISEASES AMONG THE BLACK RURAL POPULATION IN SOUTH AFRICA ( U OF THE N
                         12/1/1994
120244   102023/310 DNA VARIASJON SP LOCI:B34060B
                         12/1/1994    12/1/2001 130611  (MANGLER VERDI)
120460   123378/310 X KROMOSOM INAKTIVERING OG FENOTYPE 1/29/2004 130611
                         12/1/1994              (MANGLER VERDI)
140978   121047/320IND MALIGN HYPERTHERMI 34060 B
                         12/1/1994    1/29/2004 130611  (MANGLER VERDI)
141246                               1/29/2004 130611  (MANGLER VERDI)
      126066/320 KUNSTIG INTELLIGENS BRUKT TIL SYNDROMDIAGNOSTIKK HOS NYFØDTE ( FRIKJØP ØIVIND BRAATEN FRA KLINISK STILLING 1998-08 - 1999-0
                          1/1/1998
250065   (FYLKES)KOMMUNAL FORSKNINGSSTØTTE 3406012/1/1994    1/29/2004 130611  (MANGLER VERDI)
460253   DNA-VAR PEPT/RESEP BLODTRYKKREGU:34060 B
                         12/1/1994    1/29/2004 130611  (MANGLER VERDI)
460370                               1/29/2004 130611
      <avsluttet 1999> Bioinformatikk B BIOINFORMATIKK - ØIVIND BRAATEN
                          1/1/1999              (MANGLER VERDI)
690056   HD26746 GENET EFF ON PREGNANCY 2:KB34060
                         12/1/1994    1/29/2004 130611  (MANGLER VERDI)
120255   111387/330 REHAB FREMRE KORSBÅND:E34520R
                         12/1/1994    12/1/2001 130612  (MANGLER VERDI)
120269   107553/320 INFEKSJON/ORGANSVIKT, 34520 L
                         12/1/1994    12/1/2001 130612  (MANGLER VERDI)
140908   114920/320 LASERIND MYOKARD PERF 34520 K
                         12/1/1994     2/1/2001 130612  (MANGLER VERDI)
141160                              12/21/2001 130612  (MANGLER VERDI)
      123584/320 INDUSERER TRANSMYOKARDIALE LASERKANYLER I AKUTTFASEN ØKT GLOBAL ...
                         12/1/1994
141387   129872/310 KANAL            1/1/1999    1/29/2004 130612  (MANGLER VERDI)
420090   XENO TRANSPLANTASJON          12/1/1994     2/1/2001 130612  (MANGLER VERDI)
460153                       D34520
      ULLEVÅLSFONDET FORSKN KARKIRURGI,12/1/1994        2/1/2001 130612  (MANGLER VERDI)
460228   REHABIL FREMRE-KORSBÅND-OPER RPH:34520 E
                         12/1/1994    1/29/2004 130612  (MANGLER VERDI)
120119   107386/320 POSTMENOPAUSAL M/SYKD:E34590H
                         12/1/1994    12/1/2001 130615  (MANGLER VERDI)
120357   111396/320 INITIAL VENTRIKKELTØM 34590 H
                         12/1/1994    12/1/2001 130615  (MANGLER VERDI)
120379                      34590 S
      115486/320ENDOTHELIN ASTMA BRONK 12/1/1994       12/1/2001 130615  (MANGLER VERDI)
120535   129425/320 FGS Z            1/1/1999    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
140624   112749/320 MEDIT CELL IMM drklst S 34590
                         12/1/1994    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
140930   111396/320 INITIAL VENTRIKKELTØM 34590 H
                         12/1/1994    12/1/2001 130615  (MANGLER VERDI)
180024   FoRNy 12-97 MULTIMEDIA LÆREPROGR 34590 B
                         12/1/1994    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
211079   Pl Hjertemedis l            1/1/2003    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
420139   DIVERSE-MIDLER HJERTE-SEKSJ      12/1/1994    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
420401   GASTRENT FYSKONG            1/1/1998    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
460097   PROSJEKT-MIDLER LUNGE-SEKSJ 34590 12/1/1994       2/1/2001 130615  (MANGLER VERDI)
460105   EXT LØNNS-MIDLER LUNGE-SEKSJ 3459012/1/1994       1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
460289   INITIAL VENTRIKKELTØMMING FONDSt 34590 H
                         12/1/1994    1/29/2004 130615  (MANGLER VERDI)
120249   110671/320 FUNKSJ ANAT ØVR LUFTV:M34630D
                         12/1/1994    12/1/2001 130616  (MANGLER VERDI)
141558                        SENFØLGER TIL1/29/2004 130616 - STUD-STIP VERDI)
      137207/300 Ørebet KOMPLIKASJONER OG1/1/1999       ØREBETENNELSER   (MANGLER
210151   PRO 02 92 NEPAL TRIBHUVAN:ORGAN EYE BANK
                         12/1/1994    1/29/2004 130617  (MANGLER VERDI)
210588   151 130250 9806X PRO 02/92 NEPAL    12/1/1994    1/29/2004 130617  (MANGLER VERDI)
460117   NEVROKIRURGI(SK FORSKNING) - B-J 34670 12/1/1994     2/1/2001 130619  (MANGLER VERDI)
120091   107549/320 TIDL DIAGN/BEH DEMENS:L34680Ø
                         12/1/1994    1/29/2004 130620  (MANGLER VERDI)
141554                               1/29/2004 130620  (MANGLER VERDI)
      137358/300 FOphUK FORSKNINGSOPPHOLD VED DEPARTMENT OF CLINICAL GERATOLOGY, UK
                          1/1/2000
210367   GJESTFORSKER MORALES C RICA 21D6:34680 L
                         12/1/1994    1/29/2004 130620  (MANGLER VERDI)
460140   GAMLE MED DEMENS - KL 34680      12/1/1994    12/21/2001 130620  (MANGLER VERDI)
120799                               1/29/2004 130622
      141473/320 PATOFYSIOLOGISKE ASPEKTER VED ALVORLIG MENINGOKOKKINFEKSJON
                          1/1/2001              (MANGLER VERDI)
141493   <avsluttet 1999 videreført> 131158/300 st-st STUD STIP 12/21/2001 130622
                          1/1/1999              (MANGLER VERDI)
250068   P2 Gynek/Obst Pd GYNEKOLO/OBSTETRIKK (D+) 34720 Ø 1/29/2004 130623
                         12/1/1994              (MANGLER VERDI)
141326   <avsluttet 1999> 130239/300 GJESTEFORELESNING PW 1/29/2004 130624
                          1/1/1999              (MANGLER VERDI)
141797                               1/29/2004 130624  (MANGLER PASIENTER FORHINDRE PER-OPERATIV HYPOTERMI
      144420/300 st-st KAN UNDERTRYKK OG VARME APPLISERT PÅ UNDERARM HOS KIRURGISKE VERDI)
                          1/1/2001
120264   111397/320 SYKD-FORL KRON LEDDGI:34940 K
                         12/1/1994    12/1/2001 130628  (MANGLER VERDI)
120461                               1/29/2004 130628
      124281/320 FOREKOMST OG RISIKOFAKTORER FOR UTVIKLING AV KRONISK LEDDGIKT
                         12/1/1994              (MANGLER VERDI)
460169   DIABETES EPIDEMIOLOGI GJ35520     12/1/1994    12/21/2001 130632  (MANGLER VERDI)
             Side 75/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn           Gyldig fra    Gyldig til   Sted Prosj ansv           Inntektskategori
250046   PROF II GYNEKOLO/OBSTETRIKK (D+) 35540SP
                        12/1/1994    1/29/2004 130633  (MANGLER VERDI)
420194   PROFESSORAT II KL SIRK-FYSIOL ES   12/1/1994    1/29/2004 130634  (MANGLER VERDI)
460165   KREFT (CELLE)FORSKNING - AKL 35550 12/1/1994     1/29/2004 130634  (MANGLER VERDI)
120128   107552/320 EFF FYS TREN HJERTINF - JD/MH
                        12/1/1994    12/1/2001 130635  (MANGLER VERDI)
120207   102636/320 AGE-PRODUKT/DIABETES? H33570B
                        12/1/1994    12/1/2001 130635  (MANGLER VERDI)
300002   DIVERSE STØTTE            12/1/1994    1/29/2004 130635  (MANGLER VERDI)
460145                     35570
      MAKROVASKULÆR SYKD/DIABETES - KH 12/1/1994       2/1/2001 130635 (MANGLER VERDI)
250066   (KLINISK) STIP-STILL RADIOLOGI - 35620 K
                        12/1/1994    1/29/2004 130636  (MANGLER VERDI)
120073   107358/310 Na+-OVERBEL HJERTECEL:S34020S
                        12/1/1994    12/1/2001 130650  (MANGLER VERDI)
120442   123595/310 CELL MEKA HJERTESVIKT 30603 S
                        12/1/1994    12/1/2001 130650  (MANGLER VERDI)
140536   101456/310 MEKANISMR KORONARSYKD:34010 t
                        12/1/1994    12/1/2001 130650  (MANGLER VERDI)
140628   112611/300 EC-copul WASSERSTROM, 34010 S
                        12/1/1994    1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
140956   111253/310 UTV MYOKARDHYPERTROFI 34010 S
                        12/1/1994    1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
140963   115040/310 ROLE Na/Ca EXCHANGER, 34010 S
                        12/1/1994    1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
140972   115042/310 DRIFTSBEVILGNING INST 34010 S
                        12/1/1994    1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
141116   123593/310 DRIFTSBEVILGNING INST 30603 S
                        12/1/1994    1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
141385   132583/300 st-st            1/1/1999   1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
141386   <avsluttet 1999> 129871/310 HjFUNKS 1/1/1999    12/21/2001 130650  (MANGLER VERDI)
175007   <avsluttet 1999> 129918/420      1/1/1999   1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
175022   141246/420 CelFrak CELLEFRAKSJONERINGSUTSTYR
                         1/1/2001   1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
420288   PROFESSORAT II EKSP MEDIS FORSKN:34010 R
                        12/1/1994    1/29/2004 130650  (MANGLER VERDI)
120382   114303/330 FORESKR PRIMÆRHELSETJ 32070 M
                        12/1/1994    12/1/2001 130660  (MANGLER VERDI)
200249   EKSTRA TILSKUDD TIL INSTITUTT FOR FARMAKOTERAPI 12/31/2000 130660
                         1/1/1999             (MANGLER VERDI)
210027   SAMarbeidKOM legemiddelinfo (NMD)  12/1/1994    1/29/2004 130660  (MANGLER VERDI)
420163   BIOMED/HEALTH CARE(NAF1116DNL63) MA32070
                        12/1/1994    1/29/2004 130660  (MANGLER VERDI)
460167                     32070
      ORDINÆRE EKSTERNE STIPEND (FOND) 12/1/1994       4/4/2004 130660 (MANGLER VERDI)
640006   BIOMED/HEALTHCARE BMH1-CT93-1377:MA32070
                        12/1/1994    1/29/2004 130660  (MANGLER VERDI)
120012   107325/330 PASIENTREHABILITERING:ML(/CR)
                        12/1/1994    12/1/2001 130700  (MANGLER VERDI)
120205   111203/330 LIVET ETTER SLAG - MK/ GE 12/1/1994    1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
120557   130007/320 CHOICE           1/1/1999   1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
120710                             1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
      134238/320 Grenses PRAKTISK RASJONALITET I PSYKIATRISK SYKEPLEIE VED GRENSESETTING AV MENNESKER MED AKUTT PSYKIATRISK LIDELSE
                         1/1/2000
141153                      I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING(MANGLER VERDI) PASIENTJOURNALER I SYKEHUS
      123865/32 ElJour ENDRING OG LEDELSE12/1/1994     1/29/2004 130700  AV DEKTRONISKE
141330   <avsluttet 1999> 128150/320 CLASSICA 1/1/1999    1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
205048   2.AVD SYKEPLEIEVITENSKAPSTUDIET - KUF12/1/1994    1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
205069   <avsluttet 1998> STIPENDIATER INST FOR SYKEPLEIEVITENSKAP 130700
                        12/1/1994    2/12/1998     (MANGLER VERDI)
205106   <avsluttet 1998> DRIFTSUTGIFTER INST FOR SYKEPLEIEVITENSK 130700
                        12/1/1994    2/12/1998     (MANGLER VERDI)
250071                      MSF/ GS
      FOREBYGGEND TILTAK SELVMORD UNGE12/1/1994      1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
420382                             1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
      ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV ELEKTRONISKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS.
                        12/1/1994
460325                             1/29/2004 130700  (MANGLER VERDI)
      ENDRING OG LEDELSE I SYKEPLEIETJENESTEN VED INNFØRING AV ELEKTRONSIKE PASIENTJOURNALER I SYKEHUS
                         1/1/1998
000027   Postdoktormidler, Walchli       1/1/2004   12/31/2005 131000  (MANGLER VERDI)
142299   159044/150 Functional genomics     1/1/2004   11/15/2005 131000  OTTERSEN, OLE PETTER
142368   161008 synthests            4/1/2004   4/27/2005 131000  (MANGLER VERDI)
142117   151862/150 Transgen          1/1/2003   12/31/2009 131006  VESTBERG, MIKAEL        Bidrag
420684   Transgenic               2/1/2005   12/31/2009 131006  NICOLAYSEN, GUNNAR       Bidrag
141438   132289/300SomStip           1/1/1999   12/31/2004 131007  BREIVIK, JARLE
000030   Postdoktormidler, Amiry-Moghaddam   1/1/2004   12/31/2007 131020  (MANGLER VERDI)
000031   Stipendiatmidler, Gammelsæter     1/1/2004   6/30/2006 131020  (MANGLER VERDI)
000032   Stipendiatmidler, Kanstad       1/1/2004   12/31/2005 131020  CHAUDRY, FARRUKH A.
000033   Stipendiatmidler, Solbu        1/1/2004   12/31/2005 131020  CHAUDRY, FARRUKH A.
000034   Stipendiatmidler, Granum        1/1/2004   9/20/2006 131020  (MANGLER VERDI)
000035   Stipendiatmidler, Andersen       1/1/2004   12/31/2007 131020  (MANGLER VERDI)
000036   Stipendiatmidler, Sabetrasekh     1/1/2004   6/30/2006 131020  (MANGLER VERDI)
000037   Startpakke, Anne Spurkland       1/1/2004   12/31/2007 131020  (MANGLER VERDI)
000124   Hamid Shegarfi             2/1/2006   12/31/2009 131020  SHEGARFI, HAMID         Bevilgning
21126   EMikroskop Service           1/1/2004    3/1/2004 131020 (MANGLER VERDI)
120389   115096/310 REGUL VOLUM/VÆSKE CNS 31010 O
                        12/1/1994     4/4/2004 131020 (MANGLER VERDI)
120568   129527/310 EAAC            1/1/1999   12/25/2003 131020  (MANGLER VERDI)
120570   128187/310 NK ReRo           1/1/1999   12/31/2004 131020  ROLSTAD, BENT
120651                             11/28/2004 131020  "POSTISCHEMIC" NEURONS
      136114/310 MolIsch INTRACELLULAR SIGNAL TRANSDUCTION IN ISCHEMIC AND OTTERSEN, OLE PETTER
                         1/1/2000
120787                             12/31/2004 131020  BJÅLIE, JAN
      141850/310 sInfBeh ANATOMISK SUBSTRAT FOR SENSORISK INFORMASJONSBEHANDLING G.
                         1/1/2001
120788                             12/31/2004 131020  FOSSUM, SIGBJØRN
      143067/310 Oia2 REGULATORISKE LEUKOCYTTRESEPTORER - STRUKTUR/FUNKSJONSUNDERS.
                         1/1/2001
120837                             SIGNALSUBSTANSER  GUNDERSEN, VIDAR
      147940/310 Sign Subs NEVROAKTIVE AMINOSYRER SOM 12/31/2006 131020 I HJERNE OG NEVROENDOKRINT VEV
                         1/1/2002
120839                             3/31/2008 131020
      149150/3 NKcells NATURAL KILLER CELLS: CHARACTERISATION OF NOVEL..
                         1/1/2002             ROLSTAD, BENT
120841   147922/3 ATransp NOVEL AMINO ACID TRANSPORTERS ...
                         1/1/2002   12/31/2005 131020  CHAUDRY, FARRUKH A.
120842                             12/31/2005 131020
      147937/3 LacTransp LACTATE TRANSPORTERS IN PHYSIOLOGICAL ...
                         1/1/2002             BERGERSEN, LINDA
120850                             GLUTAMINE TRANSPORTER, SA2, INVOLVED IN TRANSMITTER RECYCLING
      151482/432 SA2 MOLECULAR ANALYSIS OF A NEURONAL12/31/2006 131020
                         1/1/2002             CHAUDRY, FARRUKH A.
120951                             3/31/2007 131020
      155461/310 Glutamate THE ROLE OF GLUTAMATE TRANSPORTER PROTEINS...
                         1/1/2003             LEHRE, KNUT PETTER D.
120964                             3/31/2008 131020  SPURKLAND, ANNE
      155329/310 AdAkt THE ROLE OF T CELL SPECIFIC ADAPTER PROTEIN (TSAd) IN THE REGULATION OF T CELL ACTIVATION
                         1/1/2003
120965                              6/1/2007 131020 FOSSUM, SIGBJØRN
      155327/310 RecNK REGULATORISKE LEUKOCYTTRESEPTORER PÅ NK-CELLER OG ANTIGENPRESENTERENDE CELLER...
                         1/1/2003
121044   161408/3 NKCel Rec          12/1/2003    3/31/2007 131020  (MANGLER VERDI)
141002                             D
      139681/300 MHDEL 30 OPPT N-T GLUTAMAT:ROL:31010 12/31/2006 131020
                        12/1/1994             OTTERSEN, OLE PETTER
141131   123601/310 ALT MEMB PROT HEART F 30113 O
                        12/1/1994     4/4/2004 131020 (MANGLER VERDI)
141430   131230/310 NK AM            1/1/1999   1/29/2004 131020  (MANGLER VERDI)
141509   131230/310 NK BR            1/1/1999   1/29/2004 131020  (MANGLER VERDI)
              Side 76/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til    Sted Prosj ansv            Inntektskategori
141580                                 12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
      135236/320 NervNetv DATABASE OVER LILLEHJERNENS NERVENETTVERK: EKSPERIM. ANATOMISKE & NEVROINFORMATORISKE STUD.
                            1/1/2000
141609                                 12/25/2003 131020   (MANGLER TIL LILLEHJERNENE
      136120/310 Nervban PRINSIPPER FOR REGISTRERING AV NERVEBANER FRA HJERNEBARKEN VERDI)
                            1/1/2000
141610                                 12/25/2003 DAMAGE
      136113/310 MolIsch MOLECULAR MECHANISMS OF ISCHEMIC BRAIN 131020
                            1/1/2000               (MANGLER VERDI)
141627   136115/310 Neurotr ROLE OF NEUROTRANSMITTER IN BRAIN
                            1/1/2000    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
141633   135297/310 TSAd KARAKTERISERING AV TSAd ..  1/1/2000    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
141789   139681/300 NeurCom MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION
                            1/1/2001    11/15/2004 131020   OTTERSEN, OLE PETTER
141821                                 11/28/2004 131020
      141718/310 USA RT EXPLORING THE AMYLOID HYPOTHESIS IN ALZHEIMERS DISEASE
                            1/1/2001               OTTERSEN, OLE PETTER
141906                                 12/31/2005 131020   CHAUDRY,
      139320/300 AATrans AMINO ACID TRANSPORT SYSTEMS AND SYNAPTIC TRANSMISSION FARRUKH A.
                            1/1/2001
141918   139681/300 MHdel31 MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION131020
                            1/1/2001    12/31/2006      STORM-MATHISEN, JON
141920   139681/300 MHdel26 MECHANISMS OF NEURONAL COMMUNICATION131020
                            1/1/2001    12/31/2006      DANBOLT, NIELS C.
142061   155459/3.. BCircuit             1/1/2003     3/31/2007 131020   BJÅLIE, JAN G.
142094   154971/310 NkAntig              1/1/2003    12/31/2009 131020   FOSSUM, SIGBJØRN         Bidrag
142162   154317/420 El Mikr              1/1/2003     3/31/2005 131020   OTTERSEN, OLE PETTER
142163   154361/420 Imager              1/1/2003    11/28/2004 131020   DANBOLT, NIELS C.
142217   161022/3 Sabbat               12/1/2003     3/31/2005 131020   DANBOLT, NIELS C.
142218   161008/3 Reg LTP              12/1/2003     1/31/2005 131020   (MANGLER VERDI)
142223   161409/3 Im Forsv              12/1/2003     3/31/2007 131020   ROLSTAD, BENT
142328   NeurCom 139681 3               1/1/2004    11/15/2005 131020   OTTERSEN, OLE PETTER
142347   161407 V40 TCELL (The Role of the Cell..) 1/1/2004      3/31/2007 131020   (MANGLER VERDI)
142351   161765/V40 allog               1/1/2004     3/31/2007 131020   (MANGLER VERDI)
142390                                  6/30/2008 Danbolt
      164297 Toppforsk - Toppforskningsprogrammets prosjekt ledet av N.C.131020
                            7/1/2004               DANBOLT, NIELS C.
142503                                  of the hippocampal  BJÅLIE,
      Transgenic models in neuroscience: Uncovering the secrets 4/30/2009 131020 formation JAN G.
                            1/1/2005                                Bidrag
142546                                  3/31/2009 131020   OTTERSEN, OLE PETTER
      167299 V40 - Physiology and pathophysiology at the brain-blood interface: prospects for new therapy
                            1/1/2005                                Bidrag
142688                                  interactions..
      175009 D15 The role of exocyst protein/ glutamate receptor4/30/2007 131020
                            5/1/2006               DAVANGER, SVEND
142786   177789/V40 - The role and TSAd in T Cell activation
                            1/1/2007     7/31/2010 131020   SPURKLAND, ANNE          Bidrag
210879                                 12/31/2004 131020
      NEUROINFormatics HIGH PERFORMANCE COMPUTING FOR STRUCTURAL NEUROINFORMATICS
                            1/1/2001               BJÅLIE, JAN G.
211126   EMikroskop Service              1/1/2004      3/1/2004 131020  (MANGLER VERDI)
420532   SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP          1/1/2001     5/31/2009 131020   OTTERSEN, OLE PETTER       Bidrag
420641   underv.anatomi-Undervisn.konto-ekstern for Anatomi
                            1/1/2004    11/15/2005 131020   DISSEN, ERIK
420811                                 11/29/2007 131020
      The 4th Nordic Natural Killer Cell Meeting, February 2-3, 2007
                            9/1/2006               ROLSTAD, BENT
460170   IMMUNBIOLOGISK FORSKNINGSFOND SF12/1/1994           3/31/2005 131020   FOSSUM, SIGBJØRN
460172   FONDS/LEGAT-MIDLER P AB 31010        12/1/1994    11/29/2007 131020   BRODAL, PER A.
460175   EKSTERNE TILSKUDDSMIDLER          12/1/1994    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
460194   ASPARTAT SIGNALSTOF HJERN(LEGAT/VG)31010  12/1/1994    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
460300   CHEMOKINE-IND NK CELL CHEMOTAXIS 31010 R  12/1/1994     4/30/2004 131020   ROLSTAD, BENT
460314   KART SIGNALMOLEK SUBSTANTIA NIGR 31010 R  12/1/1994     4/30/2004 131020   OTTERSEN, OLE PETTER
460406                                  OF IMMUNOHISTOCHEMICAL PREPARATIONS
      Autom Analy Prog AUTOMATED QUANTITATIVE ANALYSIS 3/31/2004 131020
                            1/1/2000               (MANGLER VERDI)
460407   Org Glu Synapses ORGANIZATION OF GLUTAMATE SYNAPSES
                            1/1/2000    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
460408   SynapseDevelopmD SYNAPSE DEVELOPMENT     1/1/2000    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
460488   IMMUNBIOL. FOND FORSKNING, FELLES 1/1/2002          5/28/2004 131020   FOSSUM, SIGBJØRN
460567   CHEMOKINE-IND NK CELL CHEMOTAXIS 31010 R   9/1/2004     2/28/2007 131020   ROLSTAD, BENT
460576                         activation
      Gen contr T-cell - Genetic control of T-cell12/1/2004     2/27/2006 131020   SPURKLAND, ANNE
460709   Naturlig immunforsvar mot kreft       1/1/2007    11/30/2007 131020   ROLSTAD, BENT
460710   Opposing regulatroy immunoreceptors     1/1/2007     8/31/2008 131020   FOSSUM, SIGBJØRN
500072   EKSTERN UNDERVISNING PREPAR 31010=ANA6jB  12/1/1994    12/25/2003 131020   (MANGLER VERDI)
640175                                  1/29/2004 131020
      QLGA CT99 51445G ULTRASTRUCTURAL CHARACTERIZATION AND PHYSIOLOGICAL ASPECTS..
                            1/1/2000               (MANGLER VERDI)
640210   QLG3 2001 02004D DECG - DYNAMICS OF1/1/2001         12/31/2007 131020
                             EXTRACELLULAR GLUTAMATE       STORM-MATHISEN, JON
640211   QLG3 2001 02089 KAR-TRAP           1/1/2001     5/15/2006 131020   OTTERSEN, OLE PETTER
640218                                  5/18/2005 131020   BJÅLIE, JAN G.
      GLG3 CT99 00763 THEMATIC NETWORK COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE AN NEUROCEFORMATICS EURONI-THEME
                            1/1/2001
640223   QLG3 2001 02004s DYNAMICS OF EXTRACELLULAR GLUTAMATE - DECG
                            1/1/2001    12/31/2007 131020   DANBOLT, NIELS C.
640225                                  2/28/2009 131020   STORM-MATHISEN, JON
      HPMT 2001 00406B TRAINING SITE ON BASIC MECHANISMS OF AMINO ACID NEUROTRANSMISSION - BaMAN
                            1/1/2002                                Bidrag
640228   QLRT 2000 02255C CEREBELLUM        12/10/2001     12/31/2005 131020   BJÅLIE, JAN G.
640231   QLK2 2001 02103i IMMUNOMODULANTS 1/1/2002          12/31/2006 131020   MAGHAZACHI, AZZAM
640287   QLG3 CT01 02089D              11/1/2003     8/31/2006 131020   DAVANGER, SVEND
640290   MEIF-CT-2003-501330             1/1/2004     5/31/2008 131020   (MANGLER VERDI)
690134                                 12/25/2003 131020   (MANGLER
      MaterialsRightsP HYBRIDOMA STOK2 SECRETING MONOCLONAL ANTIBODIES TO RAT LY49.. VERDI)
                            1/1/2001
690159   IntegrinLTP 1098 INTEGRIN AND LTP CONSOLIDATION 12/31/2004 131020
                            1/1/2003               OTTERSEN, OLE PETTER
690222                                  6/30/2008 131020   SPURKLAND,
      Infectious & inflammatory diseases: Targeting immunity and inflammation at epithelial surfaces ANNE
                            6/1/2007
000120   Stipendiat: Maria Mylonakou         1/1/2006    12/31/2009 131030   MYLONAKOU, MARIA         Bevilgning
000126   Simen Gylterud                2/1/2006    12/31/2009 131030   GYLTERUD, SIMEN          Bevilgning
000134   Dr.gradstip. Thomas Mathisen         1/1/2007     3/31/2010 131030   (MANGLER VERDI)          Bevilgning
000137   Camilla Haglerød - stipendiat ved CMBN 1/1/2007        2/28/2009 131030   (MANGLER VERDI)          Bevilgning
121146   178819/V40 - Astrocytes- guardians of neuroprotection
                            1/1/2007     7/31/2010 131030   OTTERSEN, OLE PETTER       Bidrag
121165                         acid in Parkinson's disease 131030
      178821/V40 - The role of excitatory amino 1/1/2007      7/31/2010      GUNDERSEN, VIDAR         Bidrag
142219   161007/3 P Agre               12/1/2003     3/31/2007 131030   (MANGLER VERDI)
142447                                  1/31/2010 131030   DANBOLT, NIELS
      158993/S10- Transgenic models in neuroscience: uncovering the secrets of hippocampal formation C.
                            12/1/2004                                Bidrag
142506   168608/S10 FUGE - Glutamate receptor interacting proteins as novel....131030
                            1/1/2005    12/31/2008      OTTERSEN, OLE PETTER
142542   142009 FUGE ØST               3/1/2005     2/29/2008 131030   OTTERSEN, OLE PETTER
142586   167182-V40 - Multilebel analysis of memory formation ... 5/31/2010 131030
                            9/1/2005               BJÅLIE, JAN G.          Bidrag
142587   167182-V40 - Multilebel analysis of memory formation ... 5/31/2010 131030
                            9/1/2005               DANBOLT, NIELS C.         Bidrag
142616                                 11/29/2007 131030   OTTERSEN, OLE PETTER
      169533/VII - Leif Ericssons mobilitetsprogram, utenlandsopphold for Mahmod Amiry-Moghaddam 2006
                            1/1/2006
142677                                  7/31/2010 roles of  DANBOLT, controling        Bidrag
      170447 V40 - Dynamic 3-D modelling of the synaptic environment: The131030 transporters in NIELS C. receptor activation and water transport
                            3/1/2006
142678   170441 V40 - Glucamat and lactate: Jason-faced actors in neurology 131030
                            3/1/2006     2/28/2010      STORM-MATHISEN, JON        Bidrag
142687                                  9/30/2009 131030
      172088/ V40 Opioidergic signaling mechanisms in pain and dependence..
                            5/1/2006               BJÅLIE, JAN G.          Bidrag
              Side 77/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra    Gyldig til    Sted  Prosj ansv               Inntektskategori
142756   COST B-30 Neural regeneration and plasticity: NEREPLAS 7/31/2010 131030
                           8/1/2006                OTTERSEN, OLE PETTER          Bidrag
142898                                 6/30/2010 with viral STORM, JOHAN F.
      178853/V40 - Functions of Hippocampus and entorhinal cortex studied 131030 vectors,
                           1/1/2007                                   Bidrag
143137   189634/V40 1st Meeting on brain aquaporins10/1/2008     4/30/2009 131030   OTTERSEN, OLE PETTER          Bidrag
190010   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                           8       11/29/2007 131030    (MANGLER VERDI)
200268   739 21 621 75 Nevr            11/17/2003     3/31/2004 131030   (MANGLER VERDI)
420827   Physiology and pathophysiology...(Storforsk) - Cigene
                           3/1/2007     6/30/2008 131030   OTTERSEN, OLE PETTER
420938   SERVICE ELEKTRON-MIKROSKOP         1/1/2001     4/30/2009 131030   OTTERSEN, OLE PETTER          Oppdrag
420964   192443/I10 FORNY-midler 2009        9/1/2009     6/30/2010 131030   AMIRY-MOGHADDAM, MAHHMOOD       Bidrag
460529   Fondsmidler                1/1/2004    12/31/2009 131030    BJÅLIE, JAN G.             Bidrag
640331                         Competence Region-a model case to enhance European competitiveness in life sciences...
      EU Appl ScanBalt - EU Application ScanBalt8/1/2004     2/27/2006 131030   OTTERSEN, OLE PETTER
640360   LSHM-CT-2005-005320 - GRIPANNT       8/1/2005     2/28/2010 131030   OTTERSEN, OLE PETTER          Bidrag
640379   LSSM-CT-2005-019083 - Databasing the brain, DB Workshop
                           1/1/2006     5/31/2008 131030   BJÅLIE, JAN G.
640399   026400 INCO Neuroimage          11/1/2006    12/31/2009 131030    OTTERSEN, OLE PETTER          Bidrag
690146   EditNeuroscience              1/1/2002    12/31/2009 131030    OTTERSEN, OLE PETTER          Bidrag
980003   Egenandel CMBA               1/1/2003    12/31/2009 131030    (MANGLER VERDI)            Bevilgning
000017   Postdoktor, Carlsen            1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000018   Postdoktormidler, Risan Tobin       1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000019   Postdoktormidler, Ulven          1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000020   Stipendiatmidler, Weedon-Fekjær      1/1/2004     8/31/2007 131040   (MANGLER VERDI)
000021   Stipendiatmidler, Stuedal         1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000022   SFF Forskningsmidler, Skålhegg       1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000023   Startpakke, Collins            1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000024   Tematiske områder- GLOBINF         1/1/2004    12/31/2007 131040    (MANGLER VERDI)
000113   Kjerneresptorer og vanlige metabolske og kardiovaskolære sykdommer131040
                           1/1/2005     1/31/2007       NEBB, HILDE
120474   123180/320 PREKLAMPSI-SYNDROMET 12/1/1994         12/25/2003 131040    (MANGLER VERDI)
120690                                FORBRUKET AV FRUKT OG GRØNNSAKER BLANT SKOLEBARN
      135235/330 SkolMat EVALUERING AV TILTAK FOR Å ØKE 11/15/2005 131040
                           1/1/2000                KLEPP, KNUT-INGE
120691                                 2/27/2006 131040
      135601/730 WHO HIV BREAST-FEEDING PROMOTION DILEMMA POSED BY AIDS KLEPP, KNUT-INGE
                           1/1/2000
120692                                11/15/2005 131040    ANDERSEN, LENE FROST
      135698/330 p-doc UTV. AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODER FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUKT OG GRØNN
                           1/1/2000
120858                                 8/31/2007 131040   LIEN, NANNA
      147386/330 KOSTHOLD, KOSTTILSKUDD OG SLANKING - HVORDAN FORKLARE ULIKHETER BLANT UNGDOM?
                           1/1/2002
120860                                 3/31/2006 131040    OXIDATIVE STRESS
      149174/310 DietPlant ANTIOXIDANT - RICH DIETARY PLANTS, REDOX STATE ANDBLOMHOFF, RUNE
                           1/1/2002
120936                                12/31/2005 131040
      128942/330 Matvane MATVANER OG TVERRKULTURELL KOMMUNIKASJON I FOREBYGGENDE ØYEMED.
                           1/1/2002                WANDEL, MARGARETA
120962                                12/31/2007 131040
      155332/310 ProtKin SPECIFICITY OF CAMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE SIGNALLING..
                           1/1/2003                SKÅLHEGG, BJØRN STEN
121067   161415 V40 Analysis            3/1/2004     6/30/2008 131040   NEBB, HILDE
121139                                 3/31/2009 131040   KLEPP, KNUT-INGE            Bidrag
      164468/S30 - Change agents of cultural reproducers? A study of teachers influence on school-based HIV/AIDS prevention efforts in Sub-Saharan Africa
                           1/1/2005
141637                                 8/1/2005 131040   BLOMHOFF, RUNE
      132840/300 SykdGen BIOAKTIVE STOFFER I FRUKT OG GRØNNSAKER OG DERES EVNE TIL Å REGULERE SYKDOMSRELATERTE GENER
                           1/1/2000
141822   139556/300 NUTRIENTS, GENE REGULATION AND CANCER
                           1/1/2001    11/15/2005 131040    BLOMHOFF, RUNE
141836   144990/330 og 151767/330 INTERVENSJON AV PKA SIGNALVEIEN. 131040
                           1/1/2001    11/28/2004       SKÅLHEGG, BJØRN STEN
141923                                11/28/2004 131040    AND ADIPOCYTES
      149157/310 Adipos INTERACTION BETWEEN HEMATOPOIETIC PROENITOR CELLS IVERSEN, PER OLE IN MAN
                           1/1/2002
141924                                 SIGNALING IN LIVING SKÅLHEGG, BJØRN STEEN
      149179/310 PKA 4D MONITORING THE DYNAMICS OF PKA6/30/2004 131040
                           1/1/2002                CELLS BY 4-D IMAGING
142055   154068/130 DFibre             1/1/2003    11/28/2004 131040    KOLSET, SVEIN OLAV
142056   155230/300 NucRec             1/1/2003     9/30/2007 131040   NEBB, HILDE
142123   154342/130 Oxida              1/1/2003    12/31/2007 131040    BLOMHOFF, RUNE
142255   160594 Tiltaksforskning          1/1/2004     3/31/2007 131040   KLEPP, KNUT-INGE
142256   160358 Nutritional regulation       1/1/2004     3/31/2007 131040   (MANGLER VERDI)
142260   160677 Fett                1/1/2004     3/31/2007 131040   (MANGLER VERDI)
142261   160610 Mammographic density        1/1/2004    10/31/2006 131040    URSIN, GISKE
142294   160414 V50 ERNÆRING            1/1/2004    12/31/2007 131040    IVERSEN, PER OLE
142403   164301 Toppforsk              8/1/2004    12/31/2006 131040    REFSUM, HELGA MARGARETHE
142415   163923 - Retinoids, antioxidants and cancer /1/2004
                           7        7/29/2009 131040   BLOMHOFF, RUNE             Bidrag
142430                                density
      163919/V50genetic - Genetic predictors of mammographic 12/31/2009 131040
                           9/1/2004                URSIN, GISKE              Bidrag
142492                                 5/31/2009 131040
      164647/V40 - Development of Reporter Mice Models for Preclinical Screening of Drug
                           1/1/2005                BLOMHOFF, RUNE             Bidrag
142515                                10/31/2008 131040    BLOMHOFF, RUNE
      168644 S10 - Funksjonelle studier av genekspresjon in vivo ved inflammatoriske sykdommer
                           2/1/2005
142597   171443/I10 Development of male contraceptives.
                           10/1/2005     5/31/2008 131040   SKÅLHEGG, BJØRN STEN
142631                                 7/31/2010 131040
      170968 V50 - Development of male contraceptive through manipulation of CaS
                           1/1/2006                SKÅLHEGG, BJØRN STEN          Bidrag
142641                                 3/31/2010 131040   WANG, LINE M. G.
      172049 V40 - Mechanisms of Hyperglycemia-induced foam cell formation and atherosclerosis in type-2 diabetis.
                           1/1/2006                                   Bidrag
142647                                 4/15/2006 131040
      MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM IN SALMONIDS
                           1/1/2006                HOLM, HALVOR
142731                                 8/20/2007 and meat (MANGLER VERDI)
      Effect of SNPs in genes related to DNA stability and metabolism of fish 131040 related mutagens on colorectal cancer risk
                           6/1/2006
142884                         av 142255) 12/31/2009 131040
      160594/V50 - Tiltaksforskning (videreføring4/1/2007                KLEPP, KNUT-INGE            Bidrag
200557   Retten til mat               1/1/2007     5/31/2008 131040   EIDE, WENCHE BARTH
204753                                 5/30/2006 131040
      Mat i barnehagen - Kartlegging av mat og måltider i barnehager
                           4/1/2005                ANDERSEN, LENE FROST
204807   Norkost 3 forprosjekt           11/1/2007    12/31/2008 131040    LØKEN, ELIN BJØRGE
210799   MatRetMenRet (IMR) THE RIGHT TO FOOD IN DEVELOPMENT
                           1/1/2000     1/29/2004 131040   (MANGLER VERDI)
210989                         OF MAJOR   12/25/2003 131040
      GlobInf AIDS/Tub GLOBINF-PREVENTION 1/1/2002 GLOBAL INFECTIONS - DRIFT      (MANGLER VERDI)
420060   ERNÆRINGMESSIGE EFFEKTER AV FETT:C32020P 12/1/1994     8/20/2007 131040   PEDERSEN, JAN I.
420329   LÅRHALSBRUDD FOREBYGG VITAMIN D, 32020 P 12/1/1994    12/31/2006 131040    PEDERSEN, JAN I.
420337                                 5/31/2006 131040
      MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM IN SALMONIDS
                           12/1/1994                HOLM, HALVOR
420348   N TOPPIDRETTSUTØVERE KOSTH/ERNÆR 32020 H 12/1/1994    12/31/2007 131040    HOLM, HALVOR
420539                                12/31/2006 131040    PEDERSEN, JAN I.
      FA Analog 145459 SYNTHESES, BIOLOGICAL EFFECTS AND MECHANISMS OF ACTION OF FATTY ACID ANALOGUES WITH CONJUGATED DOUBLE BONDS
                           1/1/2001
420575   SykdomsGenM 8837              1/1/2003     8/20/2007 131040   BLOMHOFF, RUNE
420599                                12/31/2006 131040
      RepMiceKinasInhib Development of reporter mice for kinase inhibitor discovery
                           8/1/2003                BLOMHOFF, RUNE
420606   FormidlStip 158576            11/1/2003     9/30/2004 131040   DE PAOLI, MARINA MANUELA
420736                                12/31/2007 131040    possible ANDREW
      ZESPRI KIWIFRUIT - Supplementation trial with ZESPRI Gold Kiwifruit to investigateCOLLINS,health benefits
                           10/1/2005
420737                                 imaging
      Development and evaluation of reporter mice for molecular 11/2/2005 131040
                           10/1/2005                BLOMHOFF, RUNE
420772                                 8/18/2007 131040
      MetabolSalmonids FAT DIGESTION, TRANSPORT AND EFFECT ON METABOLISM IN SALMONIDS
                           12/1/1994                HOLM, HALVOR
              Side 78/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til    Sted   Prosj ansv             Inntektskategori
460166   KOSTHOLD GRAVIDE/FOSTERVEKST 32050    12/1/1994     5/31/2008 131040     LØKEN, ELIN BJØRGE
460198   PEROXISOMAL INDUKSJ/PROLIFERASJ bS31130  12/1/1994     1/31/2005 131040     NEBB, HILDE
460200   ADM DIREKTØR THRONE HOLSTS FOND - 32020  12/1/1994    11/28/2004 131040     (MANGLER VERDI)
460206   FONDS/LEGAT-MIDLER 32050         12/1/1994    11/28/2004 131040     (MANGLER VERDI)
460290   KOSTH/ERN-STATUS BARN NORGE (23) 32020 I 12/1/1994    12/25/2003 131040     (MANGLER VERDI)
460295   DESATURERING av FETTSYRER - 32020 C12/1/1994        12/25/2003 131040     (MANGLER VERDI)
460301   SAMFUNNSUTVIKL PIDeB/SSE-001-219 32020 O 12/1/1994    12/25/2003 131040     (MANGLER VERDI)
460380                         FEEDING    12/25/2003 131040
      BabyFrCommGambia IMPROVING INFANT 1/1/1999 PRACTICES IN RURAL GAMBIA         (MANGLER VERDI)
460387   Megalin Met VitA MEGALINS ROLLE I METABOLISME AV VITAMIN A 131040
                           1/1/2000     1/30/2004         (MANGLER VERDI)
460424                                11/28/2004 131040      FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUKT OG G
      Kostholdundersøk UTVIKLING AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODERANDERSEN, LENE FROST
                           1/1/2000
460432   UtviklHelseatferd UTVIKLING AV HELSEATFERD 1/1/2000    12/31/2004 131040     KLEPP, KNUT-INGE
460473   FOND - HELSELIVSSTIL            1/1/2002    12/31/2007 131040     WANDEL, MARGARETA
460475   UNGKOST HR2 0060 KOSTHOLD BLANT BARN    1/1/2002     5/15/2006 131040     ANDERSEN, LENE FROST
460491   ErnPremBarn 0247              1/1/2003     2/27/2006 131040     IVERSEN, PER OLE
460492   Diabetes 02 0176 DIABETES: BARN, KOST, SENSKADER 12/31/2007 131040
                           1/1/2003                  ANDERSEN, LENE FROST
460577                                 8/31/2009 131040      FOR KOSTHOLDSUNDERSØKELSER MED FOKUS PÅ INNTAK AV FRUKT OG G
      Kostholdundersøk UTVIKLING AV BIOMARKØRER SAMT VALIDERING AV METODERANDERSEN, LENE FROST
                           1/1/2000                                    Bidrag
460604                         to nuclear   12/31/2007 131040
      Lipid homeostasis - gene regulation related4/1/2005 receptors             NEBB, HILDE
460697   Proteoglycans and cell differentiation   1/1/2007     7/31/2010 131040     KOLSET, SVEIN OLAV         Bidrag
460698                                 7/31/2010 131040     KOLSET, SVEIN OLAV
      Proteoglycans in blood cancers; Biological effects and possible use as neoplastic markers
                           1/1/2007                                    Bidrag
460699                                  Skeletal Muscle: Role in Cancer Patients Dveloping Cachexia Bidrag
      Stem Cells and Immune Cells Located in Adipose Tissue and7/31/2010 131040
                           1/1/2007                  DREVON, CHRISTIAN A.
460835                                12/31/2009 131040
      P.Berstad. Gener, kosthold og mammografisk tetthet som biomarkør for brystkreft. GISKE, URSIN
                           6/1/2008                                    Bidrag
500056   KostBeregningsSystem TJENESTEUTL:CD32050 12/1/1994    10/30/2009 131040     LØKEN, ELIN BJØRGE         Bidrag
500156   CELLEFORSKNINGSPROSJEKT - 32020 P 12/1/1994        11/28/2004 131040     PEDERSEN, JAN I.
500209   CELLEFORSKNINGSPROSJEKT - 32020 P 4/1/2005         10/31/2008 131040     PEDERSEN, JAN I.
500210   Bvitamin12 - Forskning på B vitamin 12 12/1/2005      10/30/2009 131040     REFSUM, HELGA MARGARETHE      Bidrag
610194   Lip GenRegNucRec              1/1/2000    12/31/2004 131040     NEBB, HILDE
610200                         VITAMIN    12/25/2003 NORDISKE LAND
      681043 90158VitA RISIKOVURDERING AV 1/1/2000 A INNTAKET I DE131040          (MANGLER VERDI)
640202                                12/25/2003 131040
      S121.95600 DAFNE EUROPEAN FOOD AVAILABILITY DATABANK BASED ON HOUSEHOLD BUDGET SURVEYS
                           1/1/2000                  (MANGLER VERDI)
640221   QLK1 CT 2001 00547 PRO CHILDREN      1/1/2001    12/31/2007 131040     KLEPP, KNUT-INGE
640250   ICA 2002 10038SATZ PROMOTIN SEXUAL1/1/2002         12/31/2007 131040     KLEPP, HIV/AIDS PREVENTION IN SUB-SAHARAN AFRICA-SATZ
                            AND REPRODUCTIVE HEALTH. SCHOOL-BASEDKNUT-INGE
640356                                  3/3/2006 131040     Intervention and Training
      2003320 - A European Network for Public Health Nutrition; Networking, Monitoring, KLEPP, KNUT-INGE
                           5/1/2005
640430   Pro Children, QLRT-2001-00547 (640221) 8/1/2008       9/30/2008 131040     KLEPP, KNUT-INGE
657005                                 2/28/2010 131040     Intervention and Training
      2003320 - A European Network for Public Health Nutrition; Networking, Monitoring, KLEPP, KNUT-INGE
                           5/1/2005                                    Bidrag
690142   KIWIFRUIT PROJECT             1/1/2001    11/15/2004 131040     DUTTA-ROY, ASIM
690183                                12/31/2006 of the     to Adequate Food at Country Level
      Adequate Food - Elaborating Guidelines to Monitor the Implemantation131040Right EIDE, WENCHE BARTH
                           12/1/2004
000038   Stipendiatmidler Hu            1/1/2004     9/20/2006 131050     (MANGLER VERDI)
000039   Startpakke Valen              1/1/2004    12/31/2007 131050     (MANGLER VERDI)
000040   Stipendiatmidler, Moldestad        1/1/2004    12/31/2007 131050     (MANGLER VERDI)
000041   Stipendiatmidler, Ning           1/1/2004     6/30/2006 131050     (MANGLER VERDI)
000042   Stipendiatmidler, Viig Nissen       1/1/2004     9/20/2006 131050     (MANGLER VERDI)
000108   Vegard bruun Wyller            6/1/2004    11/29/2007 131050     WYLLER, VEGARD BRUUN
000119   Stipendiat: Lars Etholm          1/1/2006     3/31/2010 131050     ETHOLM, LARS            Bevilgning
000129   Stipendiat Dorthe Belgardt         4/1/2006     8/31/2008 131050     (MANGLER VERDI)
000153   Startpakkemidler Azzam Maghazachi     1/1/2008    12/31/2009 131050     (MANGLER VERDI)           Bevilgning
120566   128204/310 AnaLTP             1/1/1999    12/25/2003 131050     (MANGLER VERDI)
120838                                  DERES FUNKSJONER ...
      148168/3 PRE- OG POSTSYNAPTISKE KALIUMKANALER OG4/30/2004 131050
                           1/1/2002                  (MANGLER VERDI)
120840                                 ACTIVITY 131050      GLOVER, JOEL
      148211/3 ActNCirc OPTICAL RECORDING OF ELECTRICAL12/31/2005IN DEVELOPING NEURAL CIRCUITS
                           1/1/2002
121042   161067/3 Inp Cer Cor           12/1/2003     3/31/2007 131050     HEGGELUND, PAUL
121043   161031/3 Ion Mech             12/1/2003     3/31/2007 131050     (MANGLER VERDI)
121091   161341 V50 Spon (Spontan aktivitet...)   1/1/2004     3/31/2008 131050     LØMO, TERJE
121168   165234 V40 - Emergence of functional neural ...
                           1/1/2005     2/29/2008 131050     GLOVER, JOEL
121209                         embryonic    8/31/2009 131050     GLOVER, human hematopoietic stem cells to differentiate into neurons
      171571 V40 - Molecular characterization of 1/1/2006 microenvironment that stimulates adultJOEL              Bidrag
121245                                 mammalian brain
      170502 V40 - The properties of thin, unmyelinated axons in 6/30/2010 131050
                           3/1/2006                  RAASTAD, MORTEN           Bidrag
141062   118889/431 INTR FOREIGN DNA VIVO 31050 L 12/1/1994    12/25/2003 131050     (MANGLER VERDI)
141133   123610/310SYN SIG MARG/HIPPOCAMP 30110 A 12/1/1994    12/25/2003 131050     (MANGLER VERDI)
141467   132575/300 st-st              1/1/1999    12/25/2003 131050     (MANGLER VERDI)
141573                                12/25/2003 131050
      137263/300 KKanHMP HVILKE K+-KANALER DANNER HVILEMEMBRANPOTENSIALET I CNS-NEVRONER...
                           1/1/2000                  (MANGLER VERDI)
141574   137265/300 KanHyp HVILKE K+-KANALER1/1/2000        12/25/2003 131050     (MANGLER
                            HYPERPOLARISERER NEVRONER VED HYPOKSI? VERDI)
141602                                 CELLS OF 131050      (MANGLER VERDI)
      135477/310 SignCel SIGNALLING BETWEEN AND WITHIN12/25/2003NEUROMUSCULAR SYSTEM IN LIVING ANIMALS
                           1/1/2000
141603                                 1/29/2004 131050
      136108/310 ADHaDo BIOPSYCHOLOGY OF ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER VERDI)
                           1/1/2000                  (MANGLER
141604   136111/310 El CNS ELEKTRISKE SIGNALER I CNS-NEVRONER
                           1/1/2000    12/25/2003 131050     (MANGLER VERDI)
141605                                  8/1/2005 KALSIUMSIGNALER JENS-GUSTAV
      136121/310 CytosCa REGISTRERING OG ANALYSE AV CYTOSOLIISKE 131050
                           1/1/2000                  IVERSEN,
141607                                12/25/2003 131050
      136130/310 Leukoc LEUKOCYTTER. REGULERING AV DANNELSE, KINETIKK OG FUNKSJON VERDI)
                           1/1/2000                  (MANGLER
141689                                12/31/2004 131050     ANDERSEN, PER
      136983/310 LTPexp LONG TERM POTENTIATION (LTP) - EXPRESSION MECHANISMS AND CONNECTIVITY EFFECTS
                           1/1/2000
141791                                12/31/2004 I FINGER
      144417 - 150529/3 st-st VARME-INDUSERTE VASOKONSTRIKSJONER 131050
                           1/1/2001                  WALLØE, LARS
141919   139681/300 MHdel66 MECHANISMS OF NEURONAL CUMMUNICATION131050
                           1/1/2001    12/31/2006         STORM, JOHAN F.
141934   147536/310 ADAPTUTION IN MUSCLE      1/1/2002    12/31/2006 131050     LØMO, TERJE
142059   155463/3.. K-Kanal             1/1/2003    11/28/2004 131050     STORM, JOHAN F.
142060   155458/3.. NCircuit            1/1/2003    12/31/2004 131050     GLOVER, JOEL
142221   161056/3 WalkMam             12/1/2003     3/31/2007 131050     (MANGLER VERDI)
142222   161073/3 Kardiovas            12/1/2003     4/30/2007 131050     (MANGLER VERDI)
142482                                 3/31/2009 131050     STORM, JOHAN F.
      158993/S10 - Transgenic models in neuroscience: Uncovening the secrets of the hippocampal formation
                           1/1/2005                                    Bidrag
142525   165230 V40 - Modification of ischemic injury in the heart 8/18/2007 131050
                           1/1/2005                  VALEN, GURO
142552                         real-time    3/31/2008 131050     GLOVER, JOEL
      Fransk-norsk - Developing genetic tools for4/1/2005 non-invasive imaging of tumorigenesis in living mice
               Side 79/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til   Sted   Prosj ansv             Inntektskategori
142612                         Programme on ADHD
      173046 V50 - A Translational Basic Reserch1/1/2006      6/30/2010 131050    SAGVOLDEN, TERJE          Bidrag
142620                                 8/31/2009 131050    PERREAULT, MARIE-CLAUDE       Bidrag
      170631 V40 - Stem cells from adult humans develop into neurons in the chicken embryo spinal cord but are they functionally integrated in neural networks?
                           1/1/2006
142729                                 8/31/2009 131050    VALEN, GURO
      170645 V40 - Innate and acquired immunity in myocardial adaptation to ischemia-possible therapeutic gains?
                           6/1/2006                                   Bidrag
142732                                10/31/2009 131050
      Multilevel analysis of memory formation in the entorhinal-hippoc....
                           6/1/2006                 STORM, JOHAN F.           Bidrag
142831   178605 - Scandinavian Physiological Society's Congress 2007
                           4/1/2007     8/31/2008 131050    LØMO, TERJE
142912   183841/V00 - Optisk måling dendrittisk signalbehandling 6/30/2008 131050
                           6/1/2007                 HEGGELUND, PAUL
142983                                 5/31/2009 131050    2-photon technique
      182674/V40 - Nevronor - Imaging of dendritic activity in thalamic neurons by use of HEGGELUND, PAUL
                           9/1/2007                                   Bidrag
190011   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                           8         2/29/2008 131050    (MANGLER VERDI)
200495   ADHD - Basisforskning ADHD         7/1/2005     2/28/2007 131050    SAGVOLDEN, TERJE
211365   NUFUSM-2007/10207             9/1/2007     7/29/2009 131050    SAGVOLDEN, TERJE          Bidrag
420768   Sykkel for fri grunnforskning (SFFG)    4/1/2006     7/31/2010 131050    VALEN, GURO             Bidrag
420818                                 aug. 2007
      Scandinavian Physiological Society, Meeting in Oslo, 10.-12. 8/31/2008 131050
                           10/1/2006                 VALEN, GURO
460107   BrainDevelopmADHD DIV FONDSBEVILGN OG STIPEND 1/29/2004 131050
                           12/1/1994                 (MANGLER VERDI)
460207   ANATOMISK KREFTFORSKNING - JG 31010    12/1/1994     7/31/2010 131050    GLOVER, JOEL            Bidrag
460388   FondLegatFoFYS61 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130161 11/15/2005 131050
                           1/1/2000                 HAUGE, ANTON
460390   FondLegatFoFYS63 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130163 11/15/2004 131050
                           1/1/2000                 NICOLAYSEN, GUNNAR
460392   FondLegatFoFYS65 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130165
                           1/1/2000     3/31/2007 131050    IVERSEN, JENS-GUSTAV
460393   FondLegatFoFYS66 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130166
                           1/1/2000     5/15/2006 131050    STORM, JOHAN F.
460395   FondLegatFoFYS68 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130168 12/31/2008 131050
                           1/1/2000                 HEGGELUND, PAUL
460396   FondLegatFoFYS69 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130169 12/31/2007 131050
                           1/1/2000                 LØMO, TERJE
460401   FondLegatFoFYS74 FONDS/LEGAT-FORSKNING 130174 11/15/2005 131050
                           1/1/2000                 ANDERSEN, PER
460403   EKSPERIMENTELL HÆMÆTOLOGI         1/1/2000     5/31/2008 131050    IVERSEN, BENESTAD
460531   FondLegatFoFYS63 (FONDSMIDLER...)     1/1/2004     2/28/2009 131050    NICOLAYSEN, GUNNAR         Bidrag
610266   Norcen Excellence - Nordic Centre of Excellence
                           1/1/2005     2/28/2009 131050    STORM, JOHAN F.           Bidrag
640100   EST/FORM M INNERV BIO4 CT96 0433 31050 L 12/1/1994    12/25/2003 131050    (MANGLER VERDI)
640163                                TERM POTENTIATION (LTP)
      QLG3 1999 01022L EXPRESSION MECHANISMS OF LONG 12/31/2004 131050
                           1/1/2000                 ANDERSEN, PER
640172                                12/25/2003 131050
      QLG3 CT99 00827K PROPERTIES AND FUNCTIONS OF NEURONAL KCNQ/M-TYPE..(MANGLER VERDI)
                           1/1/2000
640207   QLRT 2000 00530 AGEING MUSCLE       1/1/2001     9/30/2005 131050    LØMO, TERJE
640212   QLG2 CT01 01467 BRAIN STEM GENETICS    1/1/2001    12/31/2009 131050    GLOVER, JOEL            Bidrag
640295   QLG3 CT99 00827K PROPERTIES AND FUNCTIONS...
                           1/1/2004    11/30/2006 131050    STORM, JOHAN F.
640320   LSHM 2004 5030 8K             5/1/2004    12/31/2009 131050    STORM, JOHAN F.           Bidrag
690119                         IN THE    11/28/2004 131050
      LT0248/1999-B SYNAPTIC CONNECTIVITY1/1/1999 HIPPOCAMPAL CA3 ...           (MANGLER VERDI)
690151   HFSP Research Training Grant        1/1/2002    12/31/2006 131050    GLOVER, JOEL
690156                                 5/31/2008 131050
      NoiseRGP0049HFSPO THE BIOPHYSICS OF NOISE AND SIGNAL IN VISUAL CORTEX
                           1/1/2002                 STORM, JOHAN F.
690173   Instr Molekylærbio             1/1/2004     3/31/2006 131050    (MANGLER VERDI)
690174   Utv Farm Pr SPD482             1/1/2004     3/31/2006 131050    (MANGLER VERDI)
000007   Tematisk forskningsområde, Cellulær signaloverføring
                           1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000008   SFF Forskningsmidler, Blomhoff       1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000009   Postdoktormidler, Nissen-Meyer       1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000010   Tematisk forskningsområde, Cellulær signaloverføring
                           1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000011   SFF forskningsmidler, Collas        1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000012   Startpakke, Collas             1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000013   Postdoktormidler, Norheim Larsen      1/1/2004     2/28/2005 131060    (MANGLER VERDI)
000014   Tematiske forskningsområder, molekylær nevrobiologi
                           1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
000015   Stipendiatmidler, Bogen          1/1/2004    10/31/2006 131060    (MANGLER VERDI)
000016   Stipendiatmidler, Hallan          1/1/2004    12/31/2007 131060    (MANGLER VERDI)
120892   147669/432 GenExp IN VITRO REPROGRAMMING OF GENE EXPRESSION
                           1/1/2002    11/15/2005 131060    COLLAS, PHILIPPE
120958                                 4/30/2007 131060    COLLAS, PHILIPPE
      154840/310 Diabetes IN VITRO_REPROGRAMMING OF SOMATIC CELLS INTO INSULIN-PRODUCING CELLS FOR TREATMENT OF DIABETES
                           1/1/2003
121051   160372 Prim                1/1/2004     3/31/2007 131060    GAUTVIK, KAARE M.
141820   142267/310 OpMarkør TIDLIG DIAGNOSE 1/1/2001        11/28/2004 131060    GAUTVIK, AV GENETISKE MARKØRER
                            AV POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSE VED HJELP KAARE M.
142235   161421 Dynam                1/1/2004     3/31/2007 131060    COLLAS, PHILIPPE
142278   139689/300 BLOMHOFF            1/1/2004     3/31/2006 131060    TASKEN, KJETIL
142279   139689/300 COLLAS             1/1/2004     3/31/2006 131060    TASKEN, KJETIL
142280   139689/300 JANSEN             1/1/2004     3/31/2006 131060    TASKEN, KJETIL
142352   161764 V40 GENOME             1/1/2004    12/31/2007 131060    COLLAS, PHILIPPE
142376                                 2/29/2008 131060    COLLAS, PHILIPPE
      d158961 nuclear - Nuclear program in health and disease-transcriptome approach to mechanisms
                           1/1/2004
142743   175096 - The effects of polychlorinated biphenyls and ... 2/28/2010 131060
                           7/1/2006                 WALAAS, SVEN IVAR          Bidrag
142818                                 6/30/2010 131060    COLLAS, PHILIPPE
      NucPro - Epigenetics of nuclear programs-from genome.wide landscapes to individual factor mechanisms
                           1/1/2007                                   Bidrag
190012   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                           8         2/29/2008 131060    (MANGLER VERDI)
420284   METAB/BIO-EFF UMET FETTSYREDERIV:31130 B 12/1/1994    12/31/2006 131060    BREMER, JON
460147   FISKEHORMON SOM REGUL VEKST/MODN:KG31130 12/1/1994    12/31/2007 131060    GAUTVIK, KAARE M.
460161   FONDSMIDLER (JAHRE)            12/1/1994     5/15/2006 131060    FRITZON, PER
460179   GTP-BINDENDE PROTEINER (AJF) JG31130   12/1/1994      8/1/2005 131060    GORDELADZE, JAN
460280   BIO EFF FETTSYREDERIV FONDSFORSK 31130 B 12/1/1994     2/27/2006 131060    SPYDEVOLD, ØYSTEIN
460299   OSTEOBLAXTIC CELLS CHARA PTH AFF 31130 G 12/1/1994     4/30/2004 131060    (MANGLER VERDI)
460382   DGS gen 0017HR98 STUDIER AV UKJENTE DGS GENER
                           1/1/2000      8/1/2005 131060    OLSTAD, OLE KRISTOFFER
460565   OSTEOBLAXTIC CELLS CHARA PTH AFF 31130 G 12/1/1994    12/31/2007 131060    GAUTVIK, KAARE
460944   Characterization of the molecular mechanisms regulating 6/30/2010 131060
                           10/1/2009                 SIMONSEN, ANNE           Bidrag
500016   NORFORSK - GLUTAMAT-TRANSPORT:S IW1110  12/1/1994    12/31/2005 131060    WALAAS, SVEN IVAR
500137   IDENTI MARKØR HUMANE OSTEOSARKOM:G31130O 12/1/1994     5/15/2006 131060    GAUTVIK, KAARE M.
610060   PARATHORMON/PARAKRINT HORMON 12/1/1994           11/28/2004 131060    (MANGLER VERDI)
640224                                 DIAGNOSIS & ...
      QLK3 2001 60040C OSLO DOCTORAL TRAINING SITE FOR 8/31/2007 131060
                           1/1/2001                 GAUTVIK, KAARE
640232                                 3/30/2007 131060    GAUTVIK, KAARE M.
      MCFI 2001 01266 IMPROVING HUMAN RESEARCH POTENTIAL AND THE SOCIO-ECONOMIC KNOWLEDGE BASE
                           1/1/2002
640270                                 9/30/2008 131060    COLLAS, PHILIPPE
      QLK3 2002 02149C ANCHORED cAMP SIGNALLING - IMPLICATIONS FOR TREATMENT OF HUMAN DISEASE
                           1/1/2002
              Side 80/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til    Sted  Prosj ansv           Inntektskategori
000025   Tematiske områder- NOREVENT         1/1/2004     12/31/2007 131070    (MANGLER VERDI)
000107   Startpakke Anja Lindman           6/1/2004     11/29/2007 131070    VEIERØD, MARIT
120703                                  12/31/2005 131070    AALEN, ODD O.
      135706/330 Heterog BRUK AV 'FRAILTY'-MODELLER I ANALYSE AV FORLØPS- OG LEVETIDS-DATA: ANALYSE AV INDIVIDUELL HETEROGENITET
                            1/1/2000
120882                                  MODELLER MED MÅLEFEIL PÅ FORKLARINGSVARIABLENE
      148318/330 Målefeil GENERALISERTE LINEÆRE FLERNIVÅ 5/31/2008 131070
                            1/1/2002                 THORESEN, MAGNE
121002   155040/330 RegrAn              1/1/2003     8/31/2008 131070    LAAKE, PETTER
121184   166056 V50 - Structure and dynamics of ...3/1/2005      12/31/2008 131070    DE BLASIO, BIRGITTE FREIESLEBEN
121210                         error and    12/31/2009 clinical   LAAKE, PETTER
      170875 V50 - The exposure, measurement 1/1/2006 risk estimation in 131070 and epidemiologic research         Bidrag
141545                                  11/28/2004 131070
      137356/300 UStanf FORSKNINGSOPPHOLD STANDFORD UNIVERSITY, PETTER LAAKE
                            1/1/2000                 LAAKE, PETTER
142257   160627 Kasus-kontroll            1/1/2004     3/31/2007 131070    MOGER, TRON A.
142259   160613 Generaliserte linære flernivå modeller1/1/2004     3/31/2005 131070    (MANGLER VERDI)
142356   CIGENE KAUSAL                1/1/2004     3/31/2008 131070    AALEN, ODD O.
142465                         of Statisticians The Europen 131070Statisticians Training Camp
      166384/V30 - The 25th European Meeting12/1/2004        2/27/2006 Young    FRIGESSI, ARNOLDO
142532   166291 V50 - Statistical Analysis of Complex Event History Data
                            3/1/2005     2/27/2006 131070    AALEN, ODD O.
142885                                  5/31/2008 131070    MOGER, TRON A.
      160627/V50 - Kasus-kontrollmetoder for analyse av multivariate forløps- og levetidsdata
                            4/1/2007
190013   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                            8         8/20/2007 131070    (MANGLER VERDI)
210377   PROFESS II MEDISINSK STATISTIKK - 30013  12/1/1994      4/30/2004 131070    EGELAND, THORE
211123   GIGENE KAUSAL                1/1/2004     5/28/2004 131070    (MANGLER VERDI)
211155                                  5/30/2006 an PrognosisEMAUS, AINA
      Energy balance - Energy Balance, Metabolic Profile, Breast Cancer Risk 131070
                            9/1/2004
211159                                  2/28/2009 131070
      Metabolic UUS - Energy Balance, Metabolic Profile, Breast Cancer Risk and Prognosis
                           11/1/2004                 EMAUS, AINA           Bidrag
420459   FKurs MediStatis FORSKERKURS I MEDISINSK STATISTIKK2/28/2010 131070
                            1/1/2000                 LAAKE, PETTER          Bidrag
460186   PROF II MED STATISTIKK E SKOVLUND 30013  12/1/1994     12/31/2007 131070    AALEN, ODD O.
460195   PSYKOSOS FAKTORER I HELSE/MILJØ PL30013  12/1/1994     11/30/2005 131070    LAAKE, PETTER
460449   FORLØPSANALYSE 162              1/1/2001     12/25/2003 131070    (MANGLER VERDI)
460573   Forløpsanalyse               11/1/2004      2/29/2008 131070    AALEN, ODD O.
460787   PROF II MED STATISTIKK E SKOVLUND 30013 (460186) 1/31/2010 131070
                            2/1/2008                 THORESEN, MAGNE         Bidrag
500182   Forskningsgruppe Norevent          1/1/2001     12/25/2003 131070    (MANGLER VERDI)
000026   Stipendiatmidler, Skirbekk          1/1/2004     12/31/2007 131080    (MANGLER VERDI)
120694                                  12/25/2003 131080
      135169/330 HelsVes UNGE LEGER I DAGENS HELSEVESEN: FUNKSJON, TRIVSEL OG HELSE VERDI)
                            1/1/2000                 (MANGLER
120739                                   VED FØRSTE GANGS PSYKOSE (TIPs) - POST-DOC
      133897/320 TIPs TIDLIG OPPDAGELSE OG INTERVENSJON5/18/2005 131080
                            1/1/2000                 VAGLUM, PER
120770                                  12/31/2005 PSYKISK   TYSSEN, REIDAR
      142286/320 UngLege UNGE LEGER: ARBEIDSSTRESS, MESTRING OG 131080 HELSE - LONGITUDINELL UNDERSØKELSE
                            1/1/2001
120805                                  2/28/2007 131080    SANDANGER, 10-ÅRS
      142685/320 PsHelseprob ÅRSAKER, FOREKOMST OG FORLØP AV PSYKISKE HELSEPROBLEM, EN INGER OPPFØLGING
                            1/1/2001
120857                                  12/31/2006 131080    FINSET, ARNSTEIN
      147831/V50 RevmArt STRESS, SOSIALT SAMSPILL OG RA: BETYDNINGEN AV STRESS OG STØTTE I INTERPERSONLIGE OG BEHANDLER/PASIENTFORHOLDET
                            1/1/2002
120971                                  12/31/2007 ..
      154480 320ProgInf PROGNOSTISK INFORMASJON VED LIVSTRUENDE131080
                            1/1/2003                 GRAUGAARD, PETER
120972   154498/3.. PsykProb             1/1/2003     12/31/2006 131080    SANDANGER, INGER
121271   154480 320ProgInf PROGNOSTISK INFORMASJON VED LIVSTRUENDE131080
                            2/1/2008     8/31/2008 (før120971)..GRAUGAARD, PETER
141684                                  12/31/2004 131080    FINSET, ARNSTEIN
      101923/320 Øyer00 ØYERKONFERANSEN - ÅRLIG FORSKNINGSKONFERANSE OM MENTAL HELSE - ÅR 2000
                            1/1/2000
142275   160306 V50 MODELLERING            1/1/2004     3/31/2006 131080    (MANGLER VERDI)
142322   160100 V50 Krise               1/1/2004     2/29/2008 131080    EKEBERG, ØIVIND
200370                                  7/29/2009 131080
      EKKO-II: Nasjonal evaluering av undervisningen i klinisk kommunikasjon
                            1/1/2002                 GUDE, TORE           Bidrag
210980   743 70 KommUnderv KOMMUNIKASJONSUNDERVISNING 1/29/2004 131080
                            1/1/2002                 (MANGLER VERDI)
211204   Ekko II HS                 10/1/2005      5/31/2008 131080    GUDE, TORE
211226                                  5/31/2008 131080    nord.
      turnusleger - Fra student til lege- Gjennomføring av studie blant turnusleger i helse GUDE, TORE
                            1/1/2006
420384                                  2/27/2006 131080
      AFFEKTBEVISSTHETSBEGREPET - VALIDITET OG ANVENDELIGHET I PSYKOTERAPISANDANGER, INGER
                           12/1/1994
420730   Teleform - salg av scanningtjenester     9/1/2005     5/31/2009 131080    MOUM, TROBJØRN         Oppdrag
460113   FONDSMIDLER (JAHRE) INSTITUTT 31070 2/1/1994
                           1          4/30/2004 131080    (MANGLER VERDI)
460119   EKSTERNE FORSKNINGSTILSKUDD 3107012/1/1994          12/31/2007 131080    VAGLUM, PER
460182   LIVSKVALITET/HELSE, N-TRØNDEL US BB31070  12/1/1994     11/28/2004 131080    (MANGLER VERDI)
460256   KLIMAKT:HORM/PSYKOSOS FUNG941103:31070 H  12/1/1994     11/28/2004 131080    FINSET, ARNSTEIN
460419   MentHelsVoksHR11 MENTAL HELSE BLANT VOKSNE  1/1/2000     12/25/2003 131080    (MANGLER VERDI)
460426   StudLegeTIPsAlmus DIVERSE PROSJEKTER     1/1/2000     12/25/2003 131080    (MANGLER VERDI)
460437   MentHelsePol RPH MENTAL HELSE I POLITIET   1/1/2001     11/15/2005 131080    EKEBERG, ØIVIND
460467   LIVSSTIL OG PSYKISK HELSE          1/1/2002     1/31/2007 131080    SANDANGER, INGER
460471   RPH27 LIVET ETTER EN ABORT - 1998 1/1/2002           9/30/2005 131080    EKEBERG, ØIVIND
460477   Prof I KOMMUNIKASJON LEGE-PASIENT 1/1/2002           3/31/2007 131080    VAGLUM, PER
460520   RPH 2003 12                 1/1/2004     8/31/2007 131080    RØVIK, JAN OLE
460572   FondsmidlerJahre              10/1/2004     12/31/2007 131080    LOGE, JON HÅVARD
460597   RPH Hjerneslag - Psykologiske faktorer hjerneslag
                            2/1/2005     12/31/2007 131080    SAGEN, ULRIKE
460620                                  1/31/2007 131080    LOGE, JON HÅVARD
      AML Follow-up - Follow-up of adolescent and adult survivors of AML, Wilms` Tumour and astrocytoma in childhood-a Nordic collaborative study
                            7/1/2005
460707   Kommunikasjon og psykisk helse        1/1/2007     8/31/2008 131080    FINSET, ARNSTEIN
460783   RPH Hjerneslag - Psykologiske faktorer hjerneslag (460597) 8/31/2008 131080
                            1/1/2008                 SAGEN, ULRIKE
460788   FondsmidlerJahre (før 460572)        2/1/2008     1/31/2010 131080    FINSET, ARNSTEIN        Bidrag
420355   AKADEMISK STYRKING AV ANVENDT SAMFUNNSMEDISIN12/25/2003 131100
                           12/1/1994                 (MANGLER VERDI)
000112   Maria Romøren                2/1/2005     12/31/2008 131120    (MANGLER VERDI)
120687                                  4/30/2004 131120    HJORTDAHL, PER
      135671/330 SykdSoØk KRONISK SYKD. I MUSKEL/SKJELETT-SYST; BETYDN. AV SOSIOØKON. ULIKHET...
                            1/1/2000
120745                         CONTROL     12/31/2007 131120
      141631/S30 IMPROVING PUBLIC HEALTH 1/1/2001 OF SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN PER  HJORTDAHL, DEVELOPING COUNTRIES
200657   ØA - Opplæring av allmenleger på røykeavvenning og kols 4/1/2010 131120
                           12/1/2008                 STRAAND, JØRUND         Bidrag
220070   Legevakt og akuttmottak           6/1/2009     3/31/2010 131120    HJORTDAHL, PER         Oppdrag
300102   ExtHonSmåoppd02S EKSTERNE OPPDRAG - JØRUND STRAAND
                            1/1/2002     10/30/2009 131120    STRAAND, JØRUND         Oppdrag
300105   ExtHonSmåoppd02L OPPDRAGSINNTEKTER M.LINDBÆK 10/30/2009 131120
                            1/1/2002                 LINDBÆK, MORTEN         Oppdrag
420171   DRIFTSTILSKUDD FORRETNINGSFORETAK2/1/1994 1          5/28/2004 131120    HJORTDAHL, PER
460014   FOND MEDISINHISTORISK FORSKNING 12/1/1994           12/30/2004 131120    ROSVOLD, ELIN OLAUG
460556   Terapiveiledning (Kollegabasert...)     5/1/2004     2/28/2009 131120    STRAAND, JØRUND         Bidrag
460742   5. års medisinstudenter utplassert i allmennpraksis
                            7/1/2007     12/31/2009 131120    LINDBÆK, MORTEN         Bidrag
460849   ATT - Diabetes og etnisitet i Oslo      9/1/2008     11/30/2009 131120    STRAAND, JØRUND         Bidrag
              Side 81/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra    Gyldig til      Sted  Prosj ansv               Inntektskategori
460850   IJ - Effekt av rehabilitering hos eldre   9/1/2008     6/30/2010 131120    STRAAND, JØRUND             Bidrag
460851                                  4/30/2009 131120    STRAAND,
      KVK - Vitamin D-mangel blant pasienter i en multikulturell allmennpraksis; en skjult epidemi? JØRUND
                            9/1/2008                                     Bidrag
460852                                 10/31/2009 131120     LINDBÆK, MORTEN             Bidrag
      SH - Vent og se - resept - en effektiv og akseptabel strategi for å senke antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis?
                            9/1/2008
460853                                  til eldre pasienter  STRAAND, - vurdert           Bidrag
      GN - Forskrivning av potensielt uhensiktsmessige legemidler9/30/2009 131120 i allmennpraksis JØRUND etter nye, norske kriterier
                            9/1/2008
460854                                  4/30/2009 131120
      KS- Aktiv oppvekst, et behandlingstilbud for sykelig overvektige barn og unge 7-14 år
                            9/1/2008                 STRAAND, JØRUND             Bidrag
460856                                 12/31/2009 131120     STRAAND, JØRUND
      HMB - Kvalitetsforbedring og fagutvikling gjennom journalføring, pasientveiledning og tverrfaglig kommunikasjon
                            9/1/2008                                     Bidrag
460868   KEE - Flåttbårne sykdommer i allmenpraksis 12/1/2008    12/31/2009 131120     LINDBÆK, MORTEN             Bidrag
460875                                  2/28/2010 131120
      Bjørn Gjelsviks prosjekt "Kvinnehelse, klimakteriet og hormonbehandling"
                           12/1/2008                 STRAAND, JØRUND             Bidrag
460912                                 12/31/2009 131120
      KVK-Vitamin D mangel blandt pasienter i en multikulturell almennpraksis...
                            6/1/2009                 STRAAND, JØRUND             Bidrag
500157   ØVRE LUFTVEGS-INFEKSJONER - 38550 H    12/1/1994    10/30/2009 131120     HJORTDAHL, PER             Oppdrag
690171   Health Sect Co Botsw            12/1/2003    12/31/2008 131120     LINDBÆK, MORTEN
000043   Startpakke                 1/1/2004    12/31/2005 131130     (MANGLER VERDI)
000050   Stipendiatmidler, Bernadette Kumar     1/1/2004     9/20/2006 131130    (MANGLER VERDI)
000051   Stipendiatmidler, Thomas Clausen      1/1/2004     8/31/2006 131130    (MANGLER VERDI)
000052   Stipendiatmidler, Florence Dalgard     1/1/2004    12/31/2005 131130     (MANGLER VERDI)
120503                                 11/28/2004 JOHAN     BJERKEDAL, TOR
      114009/330 ULYKKESBILDET OG FOREBYGGENDE TILTAK DR.GR.ST. 131130 LUND (OVERF. FRA SIF FOLKEHELSA)
                            1/1/1998
120685                                 12/31/2005 131130
      135634/330 Botswana HELSE & BRUK AV HELSETJ. BLANT ELDRE I BOTSWANA HOLMBOE-OTTESEN, GERD
                            1/1/2000
120812   141010 V50 KOSTHOLD             1/1/2001    10/31/2005 131130     HOLMBOE-OTTESEN, GERD
121159                         life course.  12/31/2009 131130     NÆSS, ØYVIND
      167029 The influence of areas through the 2/1/2005 A multilevel analysis of the longitiudinal area effect on mortality    Bidrag
121198   166154/V50 - Stipendiat i epidemiologi-osteoporose
                            9/1/2005     4/30/2009 131130    MEYER, HAAKON              Bidrag
142359   PRO 62.2 91 (HEALTH/NUTRIT RES PRO...)   1/1/2004     7/31/2004 131130    HOLMBOE-OTTESEN, GERD
142701                                 12/31/2007 131130
      175016/D15-Regional disparities in maternal and child mortality in China
                            4/1/2006                 NÆSS, ØYVIND
142742                                  body among adolescents in Oslo FLORENCE
      175392 - Chronic skin diseases, depression, self-esteem and5/31/2010 131130
                            7/1/2006                 DALGARD,                Bidrag
190022   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                            8        12/31/2007 131130     NÆSS, ØYVIND
200266   P2 Epidemiol 710              11/1/2003     7/12/2004 131130    SØGAARD, ANNE JOHANNE
200401   VitD innvandr SHD             10/1/2003     6/30/2007 131130    MEYER, HAAKON
200423   Avsluttet (ledig)              1/1/2004     4/25/2004 131130    (MANGLER VERDI)
200463                         grunnkretsnivå 11/15/2005 131130
      Dødelighet som følge av luftforurensing på 2/1/2005     i Oslo          CLAUSSEN, BJØRGULF
200488                                 type II diabetes/metabolic syndrome among pakistani immigrants
      Eva prev dia/met - Evaluation of an intervention to prevent12/31/2006 131130
                            8/1/2005                 HOLMBOE-OTTESEN, GERD          Bidrag
200545   Mødre- og barnedødelighet Norge-Kina helseavtalenSHdir 4/30/2009 131130
                           11/1/2006                 NÆSS, ØYVIND              Bidrag
200567   Oppdrag i forbindelse med Fagoppgaver 1/1/2007       12/31/2009 131130     MEYER, HAAKON              Bidrag
200581   Gjennomføring av vitemin D til innvandrere5/1/2007     10/31/2009 131130     MEYER, HAAKON              Bidrag
200609   Forebygging av type 2 diabetes blant innvarere i Oslo fra HO
                           12/1/2007     7/29/2009 131130    HOLMBOE-OTTESEN, GERD          Bidrag
204716   DataTrafiksikOslo              1/1/2003    12/31/2004 131130     LUND, JOHAN
210541   PROFESSOR II MILJØMEDISIN DYBING 392Fh   12/1/1994    12/30/2004 131130     DYBING, ERIK
210873                                  1/29/2004 131130
      ForsknSamarbKina SAMARBEID MED KINESISKE FORSKNINGSINSTITUSJONER
                            1/1/2001                 (MANGLER VERDI)
210927                                  4/30/2008 131130    BJERTNESS, ESPEN
      PROxi 50 02 Hebron BUILDING COMPETENCE IN EPIDEMILOGY IN PALESTINE-TAKING OVER AND MAINTAIN PHASE
                            1/1/2002
211056   Trafiksikker Oslo              1/1/2003    12/31/2004 131130     LUND, JOHAN
211104   VitD innvandr SHD             10/1/2003     5/28/2004 131130    MEYER, HAAKON
211116   A5743NKinaP03/05              12/1/2003     4/30/2004 131130    (MANGLER VERDI)
211130   PRO 62.2 91 (HEALTH/NUTRIT RES PRO...)   1/1/2004    10/31/2004 131130     (MANGLER VERDI)
211379   NFUSM-2008/10232 Building Comtence in epidemiology in Palestina 131130
                            1/1/2008     3/31/2010        BJERTNESS, ESPEN            Bidrag
420481                                 12/31/2004 131130
      Legem-bruk(HUBRO) SPØRREUNDERSØKELSE AV BEFOLKNINGENS LEGEMIDDELBRUK
                            1/1/2000                 BJERTNESS, ESPEN
420616                                 12/30/2004 131130
      AK STURK ANV MED (AKADEMISK STYRKING AV ANVENDT SAMFUNNSMEDISIN) BRUUSGAARD, DAG
                            1/1/2004
420725                          vanntrening hos5/30/2006 med rheumatoid artritt
      kost vanntrening - Effect av kosttilskudd og9/1/2005      pasienter 131130    HØSTMARK, ARNE T.
420774   Advanced Methods of Epidemiologic Research 5/1/2006     2/29/2008 131130    BJERTNESS, ESPEN
460042   FONDSFORSKNING LABORAT.          12/1/1994     12/1/2004 131130    HØSTMARK, ARNE T.
460373   <avsluttet 1999> Livstilsykd Innv      1/1/1999    12/30/2004 131130     HOLMBOE-OTTESEN, GERD
460442   HudsykdBy 0256HR HUDSYKDOMMER I EN BYBEFOLKNING
                            1/1/2001    10/31/2004 131130     SUNDBY, JOHANNE
460516   NKS Vitamin D-VItamin D-Mangel og Benmasse 1/1/2004     2/28/2007 131130    HOLVIK, KRISTIN
460693   2006/1/0335 Kost og mosjon for innvandrere 1/1/2007    12/31/2009 131130     HOLMBOE-OTTESEN, GERD          Bidrag
460928   PK01-2008-0066 Vitamin D og prostatakreft /1/2009
                            8        10/31/2009 131130     MEYER, HAAKON              Bidrag
000045   Tematisk område, Storbyhelse        1/1/2004     9/20/2006 131140    (MANGLER VERDI)
000047   Stipendiatmidler, Frank Hernes       1/1/2004     8/31/2006 131140    (MANGLER VERDI)
000048   Stipendiatmidler, Øyvind Næss        1/1/2004    12/31/2005 131140     (MANGLER VERDI)
000111   Anne Helene Kveim Lie            2/1/2005     9/20/2006 131140    (MANGLER VERDI)
120686                                 KVALITATIV ANALYSE AV MEDICINALBERETN. FRA CHRISTIANIA & A-AGDER 1870-95
      135639/330 Legerol MOT DEN MODERNE LEGEROLLE: EN12/31/2005 131140
                            1/1/2000                 LARSEN, ØYVIND
120744                                 12/31/2005 131140     ERIKSEN, WILLY
      141629/330 HjelpPl PREDIKTORER FOR KORSRYGGSMERTER OG KORSRYGGSMERTERELATERTE SYKEFRAVÆR BLANT HJELPEPLEIERE
                            1/1/2001
120859                                 12/31/2006 MELLOM     PROFESJONER
      148327/330 Sakkynd DEN RETTSMEDISINSKE SAKKYNDIGHET. MØTE131140 TOSCHIØTZ, AINA BELYST GJENNOM RETTSMEDISINENS HISTORIE
                            1/1/2002
121090   159577 U50 Phys - The influence of the physical
                            8/1/2004    12/31/2007 131140     (MANGLER VERDI)
121191                                 etter samlivsbrudd
      168106/S20 - Farskap, omsorg og psykisk helse/livskvalitet12/31/2009 131140
                            4/1/2005                 CLAUSSEN, BJØRGULF           Bidrag
135686   Avsluttet (ledig)              1/1/2004     4/30/2004 131140    (MANGLER VERDI)
141877                                  7/31/2005 HELSE     WERGELAND, EBBA
      141646/330 SvSkap BETYDNINGEN AV MORS ARBEIDSFORHOLD FOR131140 OG HELSERELATERT LIVSSTIL I SVANGERSKAPET...
                            1/1/2001
142364   180373/S20 Trygdeforskningsseminar     12/1/2006    12/31/2006 131140     CLAUSSEN, BJØRGULF
142378   164057/V50 folke              6/1/2004    12/30/2004 131140     TELLNES, GUNNAR
142569                                 12/31/2006 131140
      170268/100 - IP-Gene-environment interaction on the incidence of type 2-diabetes CLAUSSEN, BJØRGULF
                            6/1/2005
142693   175074/D15 Prevention of type 2 Diabetis in Oslo
                            4/1/2006     6/30/2007 131140    CLAUSSEN, BJØRGULF
200207   TRYGDEFORSKERSTILLINGER PROSJEKT 15146   1/1/1998    12/31/2009 131140     BRUUSGAARD, DAG             Bidrag
200369                                 10/31/2004 131140
      ForeByggAAD00234 FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGGEBRANSJEN 00234
                            1/1/2002                 WERGELAND, EBBA
200371                                  7/30/2004 131140
      GravidFraværTrygd GRAVIDES SYKEFRAVÆR - HENSIKTSMESSIG BRUK AV TRYGDENS YTELSER?
                            1/1/2002                 WERGELAND, EBBA
200392   Funksjonvurdering              1/1/2003     4/30/2009 131140    BRAGE, SØREN              Bidrag
200411   SHD skadeforebyg (Skadeforebyggende program...)
                            1/1/2004    10/31/2004 131140     LUND, JOHAN
200464   Driftsmidler AA Anne Alvik         2/1/2005    12/31/2007 131140     TELLNES, GUNNAR
200465   Arbeid, helse og engasjement        2/1/2005    10/31/2008 131140     ERIKSEN, WILLY
               Side 82/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn                Gyldig fra    Gyldig til    Sted  Prosj ansv              Inntektskategori
200560   TRYGDEFORSKERSTILLINGER            1/1/2007    12/31/2007 131140    BRUUSGAARD, DAG
200642                                   2/28/2009 131140
      08/6936 Seminar om allmennmedisin som universitetsfag ved UiO i 1960-årene
                             6/1/2008                GRADMANN, CHRISTOPH          Bidrag
210971   ForeByggAAD00234 FOREBYGGING AV ULYKKER I BYGGEBRANSJEN 00234
                             1/1/2002     1/29/2004 131140    (MANGLER VERDI)
210984                                   5/28/2004 131140
      GravidFraværTrygd GRAVIDES SYKEFRAVÆR - HENSIKTSMESSIG BRUK AV TRYGDENS YTELSER?
                             1/1/2002                (MANGLER VERDI)
211022   DataTrafiksikOslo               1/1/2003     5/28/2004 131140    (MANGLER VERDI)
211027   EuPHA 2003-2006                1/1/2003    12/31/2005 131140    TELLNES, GUNNAR
211072   Funksjonvurdering               1/1/2003    11/28/2004 131140    BRAGE, SØREN
211449   Kunnskapssenteret - Seminar om allmennmedisin som universitetsfag 131140
                             12/1/2008    12/31/2009       GRADMANN, CHRISTOPH          Bidrag
250166   EuPHAkonf Oslo04- EuPHA folkehelsekonferanse 8/22/2003    12/31/2007 131140    TELLNES, GUNNAR
250186   Forebygging av type 2 diabetes blandt innvandrere i Oslo 12/31/2009 131140
                             12/1/2006                CLAUSSEN, BJØRGULF          Bidrag
420326   S 1110 RenhUfPen               12/1/1994     4/30/2004 131140    (MANGLER VERDI)
420426   Helsehjelpep RPR HELSE, ARBEID OG LIVSSTIL... 1/1/1999     5/28/2004 131140    ERIKSEN, WILLY
420649   Helsehjelpep RPR HELSE, ARBEID OG LIVSSTIL... 6/1/2004     4/30/2008 131140    ERIKSEN, WILLY
420813   Trygdeforskerseminaret 2006          10/1/2006     11/2/2006 131140    CLAUSSEN, BJØRGULF
420821   NCH kunst, natur og livskvalitet bokprosjekt 11/1/2006     2/29/2008 131140    TELLNES, GUNNAR
420823   Trygdeforskerseminaret 2006          10/1/2006     6/30/2007 131140    CLAUSSEN, BJØRGULF
460421   DØDELIGHET OG SOSIALE FORHOLD 1999/28     1/1/2000     1/29/2004 131140    CLAUSSEN, BJØRGULF
460519   NFF RØYKESLUTT                 2/1/2004    12/31/2006 131140    ERIKSEN, WILLY
460593   Folkehjelp Arb - Forebygging          2/1/2005    12/31/2006 131140    TELLNES, GUNNAR
460679   Stipendiat Trygdeforskerstilling DNL     10/1/2006    12/31/2006 131140    SOLLI, HANS MANGUS
460694   2006/2/0190 Data fra helsevesenet som grunnlag for risikoberegninger131140
                             1/1/2007    12/31/2009       LUND, JOHAN              Bidrag
460880   DHL - Aktørseminaret             12/1/2008     2/28/2009 131140    GRADMANN, CHRISTOPH          Bidrag
610233   NordicNetwo20629                1/1/2002    11/15/2004 131140    CLAUSSEN, BJØRGULF
640206                                  11/30/2004 131140
      EU S12 297217 INDICATORS FOR MONITORING MUSCLEOSKELETAL CONDITIONSBRUUSGAARD, DAG
                             1/1/2001
640337                                   8/31/2007 131140    CLAUSSEN, BJØRGULF
      IMMIDIAB - ImmiDiab/Genetic susceptibility for type 2 diabetes and obesity among immigrants in Europe-prevention and treatment
                             9/1/2004
640358   EUPHA 2004304 - EUPHA konferanse 2004,4/1/2005          3/3/2006 131140   TELLNES, GUNNAR
                              "12th European Public Health Conference in Oslo 7-9 October on Urbanisation and Health"
640371   DEPLAN 2004310-DEPLAN, Agreement number 2004310
                             12/1/2005      3/3/2006 131140   CLAUSSEN, BJØRGULF
657011   EUPHA 2004304 - EUPHA konferanse 2004,4/1/2005         12/31/2006 131140    TELLNES, GUNNAR
                              "12th European Public Health Conference in Oslo 7-9 October on Urbanisation and Health"
000118   Stipendiatmidler: Jan Frich          1/1/2006     2/29/2008 131150    FRICH, JAN
120810                           CULTURAL    7/31/2005 131150
      141653/730 UgandAIDS THE SOCIAL AND1/1/2002 CONTEXT OF AIDS IN THE RURAL AREAS OF JINJAINGSTAD, BENEDICTE
120816                                  12/30/2004 131150    MIDDELTHON, ANNE-LISE
      142273/330 Risiko KULTURELT PERSPEKTIV PÅ RISIKO OG HELSE: EN TEGN-TEORETISK CASESTUDIE AV "RISIKO" I DAGSPRESSEN+A42
                             1/1/2001
120976   154517/V50 Misbruk RUSMIDLER, MEDISINER OG KONTROLL:
                             1/1/2003     6/30/2008 131150    HILDEN, PER K.
121129                                   study on 131150    INGSTAD, BENEDICTE
      165580 - Stigma and self-representations. An antropological5/31/2010 poverty and disability in South Africa
                             1/1/2005                                   Bidrag
141504   132977/530InvaUtvi               8/1/1999    12/31/2004 131150    SØRHEIM, TORUNN A.
142072   154515/330 KultHels RAMMEBEVILGNING 1/1/2003          12/31/2006 131150    INGSTAD, BENEDICTE
                              TIL FORSKNING OM KULTURELLE PERSPEKTIVER ...
142104   154339/330 PasUForn              1/1/2003    12/31/2007 131150    GRIMEN, HARALD
142173   145690/330 OKMedier              1/1/2003    12/25/2003 131150    (MANGLER VERDI)
142225   158166/730 Africa               12/1/2003     5/30/2006 131150    INGSTAD, BENEDICTE
142324   145690/330 Medier (NFR 145690/330...) 1/1/2004         3/31/2005 131150    MIDDELTHON, ANNE-LISE
142536                                   3/31/2009 131150
      166964 - Pharmacologization of food and feeding: an ethnographic study of everyday food
                             1/1/2005                MIDDELTHON, ANNE-LISE         Bidrag
142698   174962/D15                   4/1/2006    12/31/2006 131150    INGSTAD, BENEDICTE
142886   180466/D15 USA-ELLAM-IINGA           1/1/2007    12/31/2008 131150    INGSTAD, BENEDICTE
190023   Stimuleringsmidler /Internasjonalisering NFR/1/2005
                             8        12/31/2006 131150    INGSTAD, BENEDICTE
200554   Tilsetting av Camilla Hansen for UD      12/1/2006     7/29/2009 131150    HANSEN, CAMILLA            Bidrag
200599   07/969 HIV/AIDS FOREBYGGENDE STRATEGIER BLANT 11/1/2007     5/31/2008 131150    INGSTAD, BENEDICTE
200675   Da HIV kom til Norge              7/1/2009    12/31/2009 131150    GRADMANN, CHRISTOPH          Bidrag
200681   Short course on HIV and vulnerable population groups in Africa
                             10/1/2009     6/30/2010 131150    HOLMBOE-OTTESEN, GERD         Bidrag
200682   GLO-3906 GLO-09791 om støtte til kurs om hiv og spesielt 6/30/2010 131150
                             10/1/2009                HOLMBOE-OTTESEN, GERD         Bidrag
204718                                   slavehandel
      521 71 19/3 Traff Trafficking in Women-Den moderne tids12/30/2004 131150
                             6/1/2003                KRISTVIK, ELLEN
204719   ResCollProjNORAD                7/1/2003     7/29/2009 131150    HILDEN, PER KRISTIAN         Oppdrag
211086   521 71 19/3 Traff Trafficking in Women-Den moderne tids slavehandel131150
                             6/1/2003     5/28/2004       KRISTVIK, ELLEN
211090   ResCollProjNORAD                7/1/2003     1/29/2004 131150    (MANGLER VERDI)
211494   Medisinhistorisk arrangement         11/1/2009     3/31/2010 131150    GRADMANN, CHRISTOPH          Bidrag
300114   Metodekurs Dr/MP                1/1/2003     12/1/2004 131150    INGSTAD, BENEDICTE
300124   Metodekurs Dr/MP                1/1/2003     5/30/2006 131150    INGSTAD, BENEDICTE
460527   LHL 2003/2/0239                2/1/2004    12/31/2006 131150    FRICH, JAN
460639   Nye mestringsstrategier            1/1/2006     7/29/2009 131150    SAGLI, GRY              Bidrag
460640   Fedme: Kultur, familie, individ        1/1/2006     4/30/2009 131150    WATHNE, KJETIL            Bidrag
000156   Etikkprogrammet stipend            9/1/2008     6/30/2009 131160    MAGELSEN, MORTEN           Bevilgning
000173   Stipendiat Reidar Pedersen           1/1/2010     6/30/2010 131160    SOLBAKK, JAN HELGE          Bevilgning
120579   129890/330MEDTRAG               1/1/1999    11/15/2004 131160    SOLBAKK, JAN HELGE
120855                                  12/31/2009 131160    SOLBAKK,
      147684/330 Empati EN FILOSOFISK ANALYSE OG KRITIKK AV EMPATIBEGREP I MEDISINEN JAN HELGE
                             1/1/2003                                   Bidrag
142300   159864 510 Bcoba- Mappong the language1/1/2004 of research  12/31/2007 131160    SOLBAKK, JAN HELGE
142412   163256 S10 - Going to the roots of the stem cell controversy
                             7/1/2004    12/31/2007 131160    HOLM, SØREN
142758   ISSCT Int Embryonic Stem Cell Research Guidelines Task Force
                             8/1/2006     8/31/2007 131160    SOLBAKK, JAN HELGE
142875                                   6/30/2008 131160    HOLM, SØREN
      182272/S10 - Dissemination related to the "Going to the Roots of the Stem Cell Controvercy"
                             6/1/2007
142887   182269/S10 -BioBank-bok            2/1/2007     4/30/2009 131160    SOLBAKK, JAN HELGE          Bidrag
200454                                  12/31/2007 131160
      Prioriter helse - Prioriteringer i helsetjenesten for syke og gamle
                             12/1/2004                NORTVEDT, PER
200594   Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten (211317)  9/1/2007    12/31/2008 131160    FØRDE, REIDUN
200625   Etikkarbeid i ressurskommuner         2/1/2008     1/31/2010 131160    FØRDE, REIDUN             Bidrag
210800   739 21 Kl EtikKom Norge KLINISKE ETIKK-KOMITEER I NORGE
                             1/1/2000     5/28/2004 131160    SOLBAKK, JAN HELGE
211317   Etikkarbeid i kummunehelsetjenesten (200594) 12/5/2006    12/31/2007 131160    (MANGLER VERDI)
490006   PRIVATFIN FORSKN NORTVEDT           1/1/2002    11/15/2004 131160    NORTVEDT, PER
640159   BHM4 CT98 3127 EH LA FONCTION ETHIQUE...    1/1/1999     4/30/2004 131160    RUYTER, KNUT W.
               Side 83/366 12/17/2011 C:\Docstoc\Working\pdf\2fb9f9e6-fef9-46f2-b636-d7a23d28a037.xls/Inaktive prosjekter

Prosjekt  Prosjektnavn              Gyldig fra     Gyldig til     Sted   Prosj ansv              Inntektskategori
640186   QLG6 CT99 00157E EMPIRICAL METHODS1/1/2000  IN BIOETHICS ("EMPIRE") 131160
                                     4/28/2004        SOLBAKK, JAN HELGE
690196                                  2/28/2009 131160     SOLBAKK, JAN HELGE          Bidrag
      Workshops inserm - Genetique humaine en poppulation et en sante publice: analyse multidiciplinare et comparaison internationale des contextx normatifts et des
                           10/1/2005
690217   Distance learning course           3/1/2007     2/28/2009 131160     SOLBAKK, JAN HELGE          Bidrag
000049   Stipendiatmidler, Andreas Christensen    1/1/2004     8/31/2006 131170     (MANGLER VERDI)
000145   Internt- Stipendiat Hammad          1/1/2008     5/31/2009 131170     HAMMAD, RAZA SYED          Bevilgning
120815                                 12/31/2006 131170     BJUNE,
      141638 S30 - Incentives to Promote International Access to Vaccines and Essential Drugs GUNNAR
                            1/1/2001
121120   164053/530 - Tuberculosis in the 21th century; an emerging pandemic 131170
                           12/1/2004     9/30/2008        BJUNE, GUNNAR
142360   PRO 08 98 VeMoMo (REPATRIATION OF MOZAMBICAN REFUGEES...) 131170
                            1/1/2004     7/13/2004        BJUNE, GUNNAR
142671                                  3/22/2006 131170     HUSSAIN, AKHTAR
      172400 S30 - Type 2 diabetis and lifestyle in ethnic minorities in Oslo, and in populations in Pakistan, Bangladesh and China
                            2/1/2006
200424   Avsluttet (ledig)              1/1/2004     4/25/2004 131170     (MANGLER VERDI)
200622                                 12/31/2007 131170
      Gotlandkurs 2007- Mødrehelse- Kurs om mødrehelse på Gotland (204799)
                           11/1/2007                  SUNDBY, JOHANNE
200651   GLO-3906 GLO-08/320 Seminar ref: 080115   9/1/2008    12/31/2009 131170     SUNDBY, JOHANNE           Bidrag
204799                                 12/31/2007 131170
      Gotlandkurs 2007- Mødrehelse- Kurs om mødrehelse på Gotland (200622)
                            7/1/2007                 SUNDBY, JOHANNE
204814   Advanced training courses - Gotlandskurs 20087/1/2008     4/30/2009 131170     SUNDBY, JOHANNE           Oppdrag
210499   COMMUN HEALTH N PROVINCE 80PRO9612/1/1994  39201 I      5/28/2004 131170     (MANGLER VERDI)
210625                                  4/30/2009 131170
      OFFENTLIGE KONSULENTOPPDRAG INTERNASJONALT 130212 OF.KOPD.IN.STATBJUNE, GUNNAR
                            1/1/1998                                    Oppdrag
210729   MPICH StiPrNORAD MASTER OF PHILOSOPHY...   1/1/1999     2/28/2009 131170     BJUNE, GUNNAR            Bidrag
210810                                  1/29/2004 131170
      FagrådHelSekBist FAGLIG RÅDGIVNING I TILKNYTNING TIL HELSESEKTORBISTAND
                            1/1/2000                 (MANGLER VERDI)
211004   FREDSKORPSPROGRAMMET MELLOM NORD OG SØR   1/1/2002    11/15/2004 131170     BJUNE, GUNNAR
211105   PRO Malawi 71 03              10/1/2003     6/30/2007 131170     SUNDBY, JOHANNE
211131   PRO 08 98 VeMoMo (REPATRIATION OF MOZAMBICAN REFUGEES...) 131170
                            1/1/2004     2/27/2006        BJUNE, GUNNAR
211266                                  5/31/2007 131170
      NOMA public health - BANGLADESH/PAKISTAN-Masters Program in Public Health AKHTAR, HUSSAIN
                            8/1/2006
211396   P50/2008 Nettbaserte kurs innen intenasjonal helse
                            3/1/2008    12/31/2009 131170     BJUNE, GUNNAR            Bidrag
211420                                 writing and presentation BJUNE, GUNNAR
      NUFU 1620ALHO Phd Seminar on data collection, scientific12/31/2009 131170
                            8/1/2008                  of results.             Bidrag
250098                                  7/29/2009 131170
      OFFENTLIGE KONSULENTOPPDRAG INTERNASJONALT 130212 OF.KOPD.IN.KOMM
                            1/1/1998                 BJUNE, GUNNAR            Oppdrag
280002                                  7/29/2009 131170
      OFFENTLIGE KONSULENTOPPDRAG INTERNASJONALT 130212 OF.KOPD.IN.KOMM (gml 250098)
                            1/1/2009                 BJUNE, GUNNAR            Oppdrag
420695                                 12/31/2005 131170
      publhealth conf. - Student scientific conference in public health
                            4/1/2005                 BJUNE, GUNNAR
460377   KonsBistandSUDAN KONSULENTBISTAND 1/1/1999  FOR SUDAN 12/30/2004 131170        BJUNE, GUNNAR
460528   2003/0115 Diabet               8/1/2003     2/29/2008 131170     SYED, HAMMAD
460580   Mole diag MDR TB - Moleculær diagnose MDR TB 1/1/2005    12/31/2006 131170     TOUNGOUSSOVA, OLGA
460607   Stipmid MGF - Stipendmidler Mohammed Guled Farah
                            4/1/2005    11/30/2005 131170     BJUNE, GUNNAR
610208                                 OMSKJÆRING/KJØNNSLEMLESTING AV KVINNER
      Netverkgr 000613 NETTVERKSGRUPPE I FORSKNING OM 12/25/2003 131170
                            1/1/2001                 SUNDBY, JOHANNE
610253   forsk utdann2004               6/1/2004    12/30/2004 131170     SUNDBY, JOHANNE
610259                         sexually transmitted infections in low-income contries
      Hivinf lowincome - Hiv inf./Aids and other 12/1/2004    11/30/2005 131170     SUNDBY, JOHANNE
610268   Nordforsk AIDS                3/1/2005    11/30/2005 131170     SUNDBY, JOHANNE
640412   EU Contract CE IC18 CT97-0251 N06-11/BDC1  1/1/2007    12/31/2007 131170     SUNDBY, JOHANNE
460598   Eldreomsorg - Gruppe for eldreomsorgsforskning
                            2/1/2005     2/28/2005 131200     KIRKEVOLD, MARIT
000053   Kvalitetsreformen- Seksjon for helsefag   1/1/2004     2/28/2007 131210     VØLLESTAD, NINA K.
142611   NFR- Arbeid og helse, avslutningskonferanse 2006
                           12/1/2005     5/31/2006 131210     VØLLESTAD, NINA K.
211380   Vurdering av kompetanse for opprykk til førstelektor
                           12/1/2007    10/30/2009 131210     VØLLESTAD, NINA K.          Oppdrag
220042                                  4/30/2010 131210
      Vurdering av kompetanse for opprykk til førstelektor (gml 211380)
                            1/1/2009                 VØLLESTAD, NINA K.          Oppdrag
420571                                  AV LBP, EPIDEMIOLOGI - STØTTE TIL PASIENTREKRUTTERING
      PrognUtvEpid LBP PROGNOSTISKE FAKTORER, UTVIKLING7/31/2005 131210
                            1/1/2002                 VØLLESTAD, NINA K.
420755   Dr. gradskurs, helsefag           2/1/2006     2/28/2009 131210     VØLLESTAD, NINA K.          Bidrag
420757   Nakkeplager og trening            2/1/2006     3/2/2006 131210     VØLLESTAD, NINA K.
460402                                 11/30/2006 131210
      KompetFysioterDG MIDLER TIL KOMPETANSEMILJØER INNEN FYSIOTERAPI
                            1/1/2000                 VØLLESTAD, NINA K.
460479   HR0298 BEKKENLØSNING             1/1/2002     8/1/2005 131210     STUGE, BRITT
460483                                  KVINNER 131210
      BekkenløSM231308 BEHANDLING OG REHABILITERING AV2/28/2005 MED BEKKENLØSNING
                            1/1/2002                 STUGE, BRITT
460485   0129 FYSIOTERAPI VED MB BEKHTREV 1/1/2002          11/30/2004 131210     MENGSHOEL, ANNE MARIT
460493   Beveg2 370 99 02 BEVEGELSE OG FUNKSJON    1/1/2003    12/31/2007 131210     VØLLESTAD, NINA K.
460581                         verdighet/   12/31/2008 131210
      Eldreomsorg makt - Eldreomsorg, makt og 1/1/2005 prosjekt 2004/2/0274         VØLLESTAD, NINA K.
460589   Prosjekt 04/2 - Fokus på bekkenløsning/ prosjekt 2004/2/0280
                            1/1/2005    12/31/2008 131210     VØLLESTAD, NINA K.
460629   Sykepleireutd - Forskning om sykepleieutdanning
                           12/1/2005    12/31/2007 131210     HEGGEN, KRISTIN
460643                         opplæring    8/18/2007 131210
      forpr. fysio - Forprosjekt; Kunnskapsbasert 1/1/2006 og praksis i fysioterapi     VØLLESTAD, NINA K.
460719                                  6/30/2008 131210
      Tilknytning av ressursperson til evaluering av NFF's kursvirksomhet
                            1/1/2007                 VØLLESTAD, NINA K.
460820   Motoriske ferdigheter hos barn og unge 4/1/2008        2/28/2009 131210     VØLLESTAD, NINA K.          Bidrag
000054   Kvalitetsreformen- Seksjon for sykepleievitenskap
                            1/1/2004     8/31/2006 131220     VØLLESTAD, NINA K.
120743                                 11/30/2004 131220     LORENSEN, TRENGER OPPFØLGING AV HJEMMESYKEPLEIETJENESTER ETTE
      142143/320 HjSykPl SAMHANDLING MELLOM 1. OG 2. LINJE TJENESTEN FOR PASIENTER SOMMARGARETHE
                            1/1/2001
121015   154236/330 SkrøPlan             1/1/2003    12/31/2008 131220     ELLEFSEN, BODIL
205192   LØNN HOVEDFAGSSTUDIUM           12/1/1994      4/4/2004 131220     (MANGLER VERDI)
210326   PILOTPROSJ UNIVERSITETSSYKEHJEM, 96/1369  12/1/1994     4/30/2004 131220     (MANGLER VERDI)
210488   SYKEPLEIEADMINISTRASJON II-STILL 5RH5619  12/1/1994     4/30/2004 131220     (MANGLER VERDI)
210497   SYKEPLEIEADMINISTRASJON II DRIFT 5RH5619  12/1/1994     4/30/2004 131220     (MANGLER VERDI)
210936   KursutvSOFF&0102 ISV's KURSUTVIKLING1/1/2002         2/28/2007 131220     VØLLESTAD, NINA K.
211297                                  8/31/2008 131220
      Forskning på elektronisk pasientjournal og samhandling i helsetjenesten
                            1/1/2007                 VØLLESTAD, NINA K.
220057   Post Doctoral Programme in Nursing Science  2/1/2009     6/30/2010 131220     CHEEK, JULIANNE           Oppdrag
250135   1. AMAN. II - LØNN KLINISK SYKEPLEIE 1/1/2001         8/1/2005 131220     VØLLESTAD, NINA K.
250136   1. AMAN II - DRIFT KLINISK SYKEPLEIE 1/1/2001         3/31/2005 131220     VØLLESTAD, NINA K.
420013   PROFESSORAT II KLINISK VALGRETN,NSf113.8  12/1/1994     4/30/2004 131220     (MANGLER VERDI)
420756   Dr. gradskurs, sykepleievitenskap