Docstoc

193_SPECYFIKACJA na 24 zestawy

Document Sample
193_SPECYFIKACJA  na 24 zestawy Powered By Docstoc
					   SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWA SZACUNKOWYCH ROCZNYCH POTRZEB SPRZĘTU
    MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POGOTOWIA RATNKOWEGO W LEGNICY

ZESTAW NR 1 / CPV 33.14.13.10 -6 / 33.14.13.20 -9 / 33.19.41.00 -7 /
L.p                                   Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                        J.m.                    VAT
 .                                    roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Strzykawki typu Luer 2 ml. x 100 szt.              Op.   120
2 Strzykawki typu Luer 5 ml. x 100 szt.              Op.   120
3 Strzykawki typu Luer 10 ml. x 100 szt.             Op.   84
4 Strzykawki typu Luer 20 ml. x 100 szt.             Op.   120
5 Strzykawki typu Luer 50 ml.                   Szt.  240

  Strzykawka Janeta, jednorazowa, trzyczęściowa, o poj. 100 ml,
6                                 Szt.  30
  ze stożkiem do cewnika Luer usytuowana centralnie

7 Igły typu Luer 0,5 x 25 a’ 100 szt.               Op.   60
8 Igły typu Luer 0,6 x 30 a’ 100 szt.               Op.   60
9 Igły typu Luer 0,7 x 30 a’ 100 szt.               Op.   84
10 Igły typu Luer 0,8 x 40 a’ 100 szt.              Op.   240
11 Igły typu Luer 0,9 x 40 a’ 100 szt.              Op.   84
12 Igły typu Luer 1,1 x 40 a’ 100 szt.              Op.   24
13 Igły typu Luer 1,2 x 40 a’ 100 szt.              Op.   60
14 Przyrz. do wlew. Doż. „Motylek” 0,5              Szt.  2400
15 Przyrz. do wlew. Doż. „Motylek” 0,6              Szt.  3600
16 Przyrz. do wlew. Doż. „Motylek” 0,7              Szt.  3600
17 Przyrz. do wlew. Doż. „Motylek” 0,8              Szt.  3600

      Razem wartość netto zestawu nr 1:

            Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 1:
ZESTAW NR 2 /CPV 33.14.13.00-3 /
L.p                                   Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                        J.m.                    VAT
 .                                    roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Przyrząd do przetoczeń płynów z odpowietrz.           Szt.  6000
2 Przedłużacz do pomp infuz. „Lock” 1,5 m., biały         Szt.  120
3 Staza automatyczna                       Szt.  60
 Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem (mankiet do szybkiego
4                                 Szt.  19
 przetaczania płynów z manometrem)
      Razem wartość netto zestawu nr 2 :

            Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 2 :
ZESTAW NR 3 /CPV 33.14.12.20-8 /
L.p                                    Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                         J.m.                   VAT
 .                                     roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Kaniule typu Venflon –Luer 0,7 bez portu             Szt.  240

2 Kaniule typu Venflon –Luer (0,8 - 0,9)              Szt.  6000

3 Kaniule typu Venflon –Luer (1,0 –1,1)               Szt.  9600

4 Kaniule typu Venflon –Luer (1,2-1,3)               Szt.  6000

5 Kaniule typu Venflon –Luer (1,4-1,5)               Szt.  1200

       Razem wartość netto zestawu nr 3 :

             Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 3 :
ZESTAW NR 4 / CPV 33.14.12.00-2 / 33.15.71.10-9 / 33.15.72.00-7 /

L.p                                    Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                         J.m.                   VAT
 .                                     roczna   netto    brutto      netto  brutto
 Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
1                                  Szt.  120
 Ch – 4 / 400 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
2                                  Szt.  120
   Ch – 8/ 400 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
3                                  Szt.  120
   Ch – 10 / 400 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
4                                  Szt.  120
   Ch – 12 / 600 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
5                                  Szt.  120
   Ch – 14 / 600 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
6                                  Szt.  240
   Ch – 16 / 600 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
7                                  Szt.  240
   Ch – 18 / 600 mm
   Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych
8                                  Szt.  120
   Ch – 20 / 600 mm

9 Cewniki do podawania tlenu przez nos , jednodrożne , sterylne   Szt.  2400

10 Maski do podawania tlenu dla dzieci z drenem           Szt.  240
11 Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem         Szt.  1200
12 Maski tlenowe z nebulizatorem dla dzieci             Szt.  180
13 Maski tlenowe z nebulizatorem dla dorosłych           Szt.  600

   Maski krtaniowe, silikonowe, sterylne, wielokrotnego użytku,
14                                 Szt.  10
   nadające się dO sterylizacji, dla dorosłych

15 Przedłużacz do tlenu Ch 16/2000mm , nie jałowy          Szt.  60

       Razem wartość netto zestawu nr 4 :

             Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 4 :
ZESTAW NR 5 /CPV 33.14.12.00-2 / 33.14.12.10-5 /

L.p                                    Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                         J.m.                   VAT
 .                                     roczna   netto    brutto      netto  brutto

1 Worki do dobowej zbiórki moczu 2000 ml. z odpływem nie sterylne  Szt.  360

2 Cewniki Foley’a silikonowane, Ch-8                Szt.  60
3 Cewniki Foley’a silikonowane, Ch-16                Szt.  360
4 Cewniki Foley’a silikonowane, Ch-18                Szt.  360
5 Cewniki Foley’a silikonowane, Ch-20                Szt.  240
6 Cewniki Foley’a silikonowane, Ch-22                Szt.  240
7 Cewniki Foley’a silikonowane, Ch-24                Szt.  60
      Razem wartość netto zestawu nr 5 :

             Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 5 :
ZESTAW NR 6 /CPV 33.15.74.00-9 /

L.p                                    Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                         J.m.                   VAT
 .                                     roczna   netto    brutto      netto  brutto
  Jałowe filtry antybakteryjne i antywirusowe mikrobiologicznie
1                                  Szt.  120
  czyste typu Hygroboy
  Jałowe filtry antybakteryjne i antywirusowe mikrobiologicznie
2                                  Szt.  120
  czyste typu Hygrobac S
  Rurka giętka do respiratora 15/22 mm, mikrobiologicznie
3                                  Szt.  60
  czysta
4 Filtr do ssaka elektrycznego OB2012                Szt.  72
      Razem wartość netto zestawu nr 6 :

             Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 6 :
ZESTAW NR 7 / CPV 33.17.10.00-9 /
L.p                                    Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                         J.m.                   VAT
 .                                     roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Rurki intubacyjne z mankietami, Stand: fi 3.0-10.0        Szt.  600
2 Prowadnica do rurek intubacyjnych, mała              Szt.  60
3 Prowadnica do rurek intubacyjnych, średnia            Szt.  60
4 Prowadnica do rurek intubacyjnych, duża              Szt.  60
5 Rurka ustno – gardłowa rozm. 0 sterylna              Szt.  60
6 Rurka ustno – gardłowa rozm. 1sterylna              Szt.  240
7 Rurka ustno – gardłowa rozm. 2 sterylna              Szt.  240
8 Rurka ustno – gardłowa rozm. 3 sterylna              Szt.  240
9 Rurka ustno – gardłowa rozm. 4 sterylna              Szt.  240
  Rurki nosowo – gardłowe, sterylne, wykonane z miękkiego
10                                 Szt.  19
  i delikatnego PCV dla dorosłych
      Razem wartość netto zestawu nr 7 :

             Podatek VAT:

      Ogółem wartość brutto zestawu nr 7 :
ZESTAW NR 8 / CPV 33.12.41.30-5 / 33.19.00.00-8 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                  roczna   netto    brutto      netto  brutto

1 Elektroda EKG pediatryczna o średnicy ok. 30mm (30 szt.)   Op.   24

2 Elektroda EKG dla dorosłych o średnicy ok. 50 mm (30 szt.)  Op.  1200

3 Żel do EKG, 0,5 l                      Szt.   6
      Razem wartość netto zestawu nr 8 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 8 :
ZESTAW NR 9 / CPV 33.12.41.31-2 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                  roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Paski testowe do glukometru GLUKOTRED x 50 sztuk       Op.   72
2 Paski testowe do glukometru GLUCOCARD G SENSOR x 50 sztuk  Op.   12
3 Paski testowe do glukometru GLUKOCARD II x 50 sztuk     Op.   72
      Razem wartość netto zestawu nr 9 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 9 :
ZESTAW NR 10 / CPV 33.14.10.00-0 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                  roczna   netto    brutto      netto  brutto
 Koc izotermiczny – folia srebrno/złota:
1                               Szt.  3000
 wymiary 210x160 ± 5cm
      Razem wartość netto zestawu nr 10 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 10 :


ZESTAW NR 11 / CPV 33.14.10.00-0 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                  roczna   netto    brutto      netto  brutto
 Prześcieradło jednorazowego użytku z fliseliny
1                               Szt.  3600
 140x240 ± 5cm
      Razem wartość netto zestawu nr 11 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 11 :


ZESTAW NR 12 / CPV 33.14.00.00-3/
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                  roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Pojemnik plastikowy owalny o pojemności 0.7 l.        Szt.  1440
 Pojemnik kartonowy na odpady medyczne (żółty)
2                               Szt.  1200
 o pojemności 2 l.
      Razem wartość netto zestawu nr 12 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 12 :
ZESTAW NR 13 / CPV 18.42.43.00-0 /
L.p                           Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                J.m.                   VAT
 .                            roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Rękawice LATEX S – 100 szt.           Op.   960
2 Rękawice LATEX M – 100 szt.           Op.   960
3 Rękawice LATEX L – 100 szt.           Op.   960
4 Rękawice sterylne Nr 8 (50 par)         Op.   12
5 Rękawice sterylne Nr 7 (50 par)         Op.   12

     Razem wartość netto zestawu nr 13 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 13 :


ZESTAW NR 14 / CPV 33.14.00.00-3/
L.p                           Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                J.m.                   VAT
 .                            roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Papier do EKG Ascard B5             Szt.  240
  Papier do EKG Ascard Mr Green 2        Szt.  120
2 Papier do defibrylatora Cardio Aid 50x30    Szt.  60
3 Papier do defibrylatora Zoll 90x90x200     Szt.  240
     Razem wartość netto zestawu nr 14 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 14 :


ZESTAW NR 15 / CPV 33.14.10.00 /
L.p                           Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                J.m.                   VAT
 .                            roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Szpatułki sterylne               Szt.  100
2 Pęseta jednorazowego użytku           Szt.  360
3 Zaciskacz do pępowiny              Szt.  120
4 Kleszczyki Magilla rozmiar 200 mm        Szt.  19

     Razem wartość netto zestawu nr 15 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 15 :
ZESTAW NR 16 / CPV 44.17.40.00-0 /
L.p                           Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                J.m.                   VAT
 .                            roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Płachta z folii 130x250 ± 10cm , kolor czarny  Szt.  400

     Razem wartość netto zestawu nr 16 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 16 :
ZESTAW NR 17 / CPV 33.14.17.70-8 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                   roczna   netto    brutto      netto  brutto
 Szyna Kramera 1000x70 mm wykonana z nierdzewnego
1                                Szt.  30
 materiału
 Szyna Kramera 1500x100 mm, wykonana z nierdzewnego
2                                Szt.  30
 materiału
 Szyna Kramera 1500x70 mm wykonana z nierdzewnego
3                                Szt.  30
 materiałau
     Razem wartość netto zestawu nr 17 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 17 :


ZESTAW NR 18 / CPV 33.10.00.00-1 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                   roczna   netto    brutto      netto  brutto

1 Żarówka do laryngoskopu uniwersalna 2,7V           Szt.  20

     Razem wartość netto zestawu nr 18 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 18 :


ZESTAW NR 19 / CPV 33.14.10.00-0 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                   roczna   netto    brutto      netto  brutto

1 Zestaw do paracentezy, punkcji opłucnej PLEURODREN      Szt.   7

2 Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowego użytku   szt.  19

     Razem wartość netto zestawu nr 19 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 19 :
ZESTAW NR 20 / CPV 33.14.10.00-0 /
L.p                                  Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                       J.m.                   VAT
 .                                   roczna   netto    brutto      netto  brutto

 Zestaw TRIAGE zawierający : min. 36 opasek odblaskowych,
 kodowanych kolorami, które umożliwiają oznaczenie stanu
 klinicznego osoby poszkodowanej: min. 10 kart
 segregacyjnych umożliwiających zaznaczenie najważniejszych
 informacji dot. osoby poszkodowanej (karty segregacyjne
1 wykonane ze specjalnego papieru wodoodpornego, nie      Szt.   7
 rozrywalnego), długopis, 3 kamizelki koordynatora
 medycznego, lidera segregacji medycznej oraz ratownika
 zarządzającego transportem do szpitala; rękawiczki; zestaw
 umieszczony w specjalnej torbie transportowej, posiadającej
 uchwyt do trzymania w dłoni lub zawieszenia na ramieniu.

     Razem wartość netto zestawu nr 20 :

            Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 20 :
ZESTAW NR 21 / CPV 33.14.10.00-0 /
L.p                                   Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                        J.m.                   VAT
 .                                    roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Igła doszpikowa dla dorosłych, jednorazowego użytku       Szt.   7
2 Igła doszpikowa dla dzieci, jednorazowego użytku        Szt.   7
      Razem wartość netto zestawu nr 21 :

             Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 21 :
ZESTAW NR 22 / CPV 33.19.00-8
L.p                                   Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                        J.m.                   VAT
 .                                    roczna   netto    brutto      netto  brutto
1 Miska nerkowata, jednorazowa                  Szt.  100
2 Baseny jednorazowe                       Szt.  100
3 Kaczka na mocz, jednorazowa                   Szt.  100
 Worki/pojemniki na wymiociny, jednorazowego użytku
4                                 Szt.  100
 z absorbentem, szczelnie zamykane
      Razem wartość netto zestawu nr 22 :

             Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 22 :
ZESTAW NR 23 / CPV 33.19.00-8
L.p                                   Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                        J.m.                   VAT
 .                                    roczna   netto    brutto      netto  brutto

 Indywidualny pakiet ochrony biologicznej – rozm. XL w skład
 którego wchodzi minimum: maska biobójcza, kombinezon,
1 buty ochronne, rękawiczki, okulary, worek na odpady       Szt.  15
 medyczne. Termin przydatności od dnia zakupu min. 5 lat


      Razem wartość netto zestawu nr 23 :

             Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 23 :
ZESTAW NR 24 / CPV 33.19.00-8
L.p                                   Ilość  Cena jedn.  Cena jedn.     Wartość  Wartość
  NAZWA ARTYKUŁU                        J.m.                   VAT
 .                                    roczna   netto    brutto      netto  brutto
 Latarka diagnostyczna, iskrobezpieczna, nie iskrząca,
1                                 Szt.  10
 przeciwwybuchowa, zasilana bateriami.
  Termometr lekarski, elektroniczny, z elastyczną końcówką,
2                                 Szt.  20
  LCD, pamięć ostatniego pomiaru, możliwość pomiaru w ustach,


  Nożyczki ratownicze o długości od 17 cm do 20 cm, metalowe
3                                 szt.  10
  z zaokrąglonymi ostrzami.
      Razem wartość netto zestawu nr 24 :

             Podatek VAT:

     Ogółem wartość brutto zestawu nr 24 :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:12/16/2011
language:
pages:7