Uitnodiging OR OSG nov 2011 by keralaguest

VIEWS: 6 PAGES: 1

									        Uitnodiging Ouderraad Atlascollege
         Woensdag 16 november 2011
           OSG West-Friesland


Tijdstip     19.30 – 22.00 uur
Plaats      Aula hoofdgebouw OSG, Bontekoestraat 3
Ontvangst     Vanaf 19.15 uur


Als ouderraad van de OSG West-Friesland willen wij u graag uitnodigen
voor onze jaarvergadering. Elk jaar organiseren wij voor alle ouders een
bijeenkomst, waarbij eerst kort een aantal formele zaken aan bod komt.
Daarna komt een centraal thema aan de orde. Voor dit jaar hebben wij
ervoor gekozen voor het actuele thema:


        "Digibewust opvoeden"
Mijn kind spreekt een nieuwe taal: "liken", "sharen",
"defrienden", "hash-tag", "flash-mobben”, flickr, facebook,
tweet, retweet !!!

door Ibo Daalderop, docent Politieacademie

 Onderwerpen die in de lezing onder andere aan bod zullen komen zijn:
"verliefd op internet", "grooming", "kinderen en mobiel internet", "seks is
een game", "chatten", meldpunt cybercrime, aangifte.


Programma:
19.15 uur        Ontvangst met koffie
19.30 – 20.00 uur    1.  Opening
            2.  (Her-)verkiezing ouderraad
            3.  Bespreken jaarverslag ouderraad
            4.  Bespreken financieel jaaroverzicht ouderraad
            5.  Goedkeuring financieel jaarverslag
            6.  Verkiezing kascommissie
20.00 – 22.00 uur    7.  Digibewust opvoeden

								
To top