PERINTAH-PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

Document Sample
PERINTAH-PERINTAH AM BAB E RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN Powered By Docstoc
					PERINTAH-PERINTAH AM BAB E
  RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN

• Rumah Khas Jabatan
 – Jawatan utama, KSU (ditetapkan oleh KPPA)
• Kediaman Rasmi Pejawat Tinggi Kerajaan
 – Ketua-ketua Jabatan- Utama A ke atas
• Rumah Biasa Kerajaan
 – Anggota yang memohon dan layak
• Rumah Khas Jabatan
 – Pegawai yang mustahak
  Rumah-rumah kediaman

• Kerajaan tidak menyediakan rumah

• Pegawai boleh disediakan rumah
   Kelayakan Rumah Kerajaan
• Gred/Kategori    • Kelas Rumah

•  Utama B ke atas  •  A
•  Utama C      •  B
•  53 dan 54     •  C/B
•  47 – 52      •  C
•  41 – 46      •  D/C
•  31 – 40      •  E/D
•  27 – 30      •  E
•  21 – 26      •  F/E
•  13 – 20      •  G
•  1 - 12      •  H,I & J
        Kadar Sewa
•  Mengikut kawasan dan Zon
•  Jenis rumah yang layak
•  Jenis rumah yang diduduki
•  Sewa dikira mulai hari masuk rumah
•  SP Am 5/78
  – Kosongkan rumah hari akhir bekerja
  – 30 hari selepas cuti sebelum bersara
  Bangunan-Bangunan Pejabat
•  JPM bertanggungjawab
•  Kebersihan Bangunan
•  Ruang Pejabat
•  Kawasan Sekeliling

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:12/15/2011
language:
pages:5