skt by mybar79

VIEWS: 45 PAGES: 2

									BAHAGIAN I – Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum mentapkan SKT dan petunjuk
prestasinya)

  Bil     Ringkasan Aktiviti/Projek          Petunjuk Prestasi
        (Senaraikan aktiviti/projek)     (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
1     Menyediakan Rancangan Pelajaran     Masa
     Tahunan dan Harian             i.   Rancangan Pelajaran
                               Tahunan – sekali
                               setahun. ( Bahasa
                               Melayu Tahun Empat)
                           ii.   Rancangan Pelajaran
                               Harian – Setiap hari
                               persekolahan. ( Bahasa
                               Melayu Tahun Empat)
                          Kualiti
                          Mengikut sukatan mata pelajaran
                          yang ditetapkan ( Bahasa Melayu
                          Tahun Empat)
2     Melaksanakan pengajaran dan       Masa
     pembelajaran Bahasa Melayu Tahun     10 waktu seminggu mengikut
     Empat.                  Rancangan Pelajaran Harian.

                          Kualiti
                          Mengikut sukatan mata pelajaran
                          yang ditetapkan ( Bahasa Melayu
                          Tahun Empat)
3     Mengendalikan ujian bulanan dan PKSR   Kuantiti
                          4 kali setahun mengikut Rancangan
                          Pelajaran Tahunan

4     Menjalankan tugas-tugas pengurusan dan  Kuantiti
     pentadbiran selaku Penolong Kanan    Sepanjang tahun
     Kokurikulum
Tandangan PYD                   Tandatangan PPP

Tarikh:………………………………                Tarikh :…...…………………………
SENARAI TUGAS 2011

Nama    : Muhamad Yusri b. Abd Rashid
Jawatan  : Penolong Kanan Kokurikulum
Opsyen   : Pengajian Melayu / Pendidikan Moral
Sekolah  : Sekolah Kebangsaan Francis Light


  1. Guru matapelajaran Bahasa Melayu Tahun Empat

  2. Mengendalikan Ujian Bulanan dan Peperiksaan Penggal bagi matapelajaran
   Bahasa Melayu Tahun Empat.

  3. Membantu Panitia Bahasa Melayu merancang dan melaksanakan aktiviti
   pengajaran dan pembelajaran.

  4. Merancang takwin kegiatan sukan, permainan, kelab /persatuan dan unit
   beruniform peringkat sekolah.

  5. Melantik guru penasihat rumah sukan , permainan, kelab/persatuan dan unit
   beruniform.

  6. Mempengerusi mesyuarat jawatankuasa induk kokurikulum di peringkat sekolah.

  7. Menyelia, menyelaras dan memantau semua kegiatan kokurikulum di dalam dan
   di luar sekolah.

  8. Membuat anggaran perbelanjaaan semua kegiatan dan kemudahan kokurikulum di
   sekolah.

  9. Membantu Guru Besar dalam merancang program dan pengurusan sekolah.

  10. Menyelia dan menyelaras semua kegiatan kokurikulum dan kegiatan sukan serta
    dasar kerajaan yang berkaitan dengan kokurikulum sekolah.

  11. Menghadiri mesyuarat dan seminar yang dianjurkan oleh PPD dan JPN yang
    berkaitan dengan kokurikulum.

								
To top