Blad1 by 7Fo4c0S0

VIEWS: 55 PAGES: 10

									Skyddsområdesindelning
Valperiod 2006-01-01 -- 2008-12-31  HuvudskyddsombudErsättare          HOVENBERGS LISTA
Skyddsområde 10            Kristin Holmgren  Vakant

10   Medicinska området i Lund

    Inst/motsv           Skyddsombud     Ersättare

10.1  BMC Hus A plan 10       Birgit Haraldsson           10.1  BMC Hus A plan 10 enhet/forskargrupp     forskargruppschef      ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                   Birgit Haraldsson
    Nervcellsöverlevnad                                      Inst exp med vet
                                                   CNS Genterapi       Cecilia Lundberg, EMV
                                                   Nervcellsöverlevnad    Patrik Brundin, EMV
10.2  BMC Hus A plan 11       Birgit Haraldsson           10.2  BMC Hus A plan 11 enhet/forskargrupp     forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                Birgit Haraldsson (sitter på A10)
    Neurobiologi                                          Inst exp med vet
    CNS desease modeling                                      Neurobiologi       Anders Björklund, EMV
    Genterapi                                           CNS desease modeling   Denis Kirik, EMV
    Inst klin vet                                         Inst klin vet
    Neurologi                                           Restorativ neurologi   Olle Lindvall, IKVL

10.3  BMC Hus A plan 12       Karin Olsson              10.3
                             Joanna Nilsson Daszkiewick BMC Hus A plan 12 enhet/forskargrupp    forskargruppschef      ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                   Karin Olsson  Joanna Nilsson Daszkiewicz
    Christer Owmans forskargrupp                                  Inst exp med vet
    Drag target disc                                        Drug target disc     Fredrik Leeb-Lundberg,EMV
    Inst lab.med                                          Inst lab.med
    Mol med och genterapi                                     Mol med och genterapi   Stefan Karlsson, LM


10.4  BMC Hus A plan 13       Vakant                10.4  BMC Hus A plan 13 enhet/forskargrupp     forskargruppschef      ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst klin vet                                                                    ärendet ->Hans

    Experimentell hjärnforskning                                  Inst exp med vet
    Inst klin vet                                         Glykobiologigruppen     Lars Åke Fransson, EMV
    Molekylär psykiatri                                      Inst klin vet
                                                   Experimentell kärlforskning Lars Edvinsson, IKVL
                                                   Experimentell hjärnforskning Tadeusz Wieloch, IKVL

10.5  BMC Hus A plan 10       Vakant                10.5  BMC Hus B plan 10 enhet/forskargrupp     forskargruppschef      ord skyddsombud stf skyddsombud
    Stamcellscentrum
    Stamcellsbiologi och cellterapi                                Stamcellscentrum                   Anna Fossum
                                                   Stamcellsbiologi och cellterapi
                                                   Hematologi/Transplant.    Gunnar Juliusson, SCC
                                                   Stamcellscentrum       Sten-Erik Jakobsson, SCC
                                                                  Henrik Semb,
                                                   Stamcells och pankreasutvecklingsbiologi SCC

10.6  BMC Hus B 11                     Kristina Andersson 10.6
                    Maria Sörhe de Wihzell            BMC Hus B 11  enhet/forskargrupp     forskargruppschef    ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                          Kristina Andersson
                                                                             Maria Sörhede Winzell
    Diabetesforskning (Ö-cellsexocytos)                              Inst exp med vet
    Diabetesforskning (Ö-cellspatofysiologi)                           Neurogastroenterologi    Eva Ekblad, EMV
    Diabetesforskning (Ö-cellsfysiologi)                             Molekylär metabolism    Hindrik Mulder, EMV
    Inst klin vet                                         Neuroendokrin cellbiologi  Frank Sundler, EMV
    Medicin                                            Apetite regulation     Charlotte Erlanson Albertsson, EMV
                                                   Inst klin vet
                                                    Medicin,gastroenterologi   Åke Nilsson, IKVL
                                                    Endokrinologi        Bo Ahréns forskargrupp, IKVL


10.7  Hus B plan 12         Gunnel Roos      Mattias Häger   10.7  Hus B plan 12   enhet/forskargrupp      forskargruppschef     ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet
    Stamcellsbiologi                                        Inst exp med vet
    Muskelbiologi                                          Muskelbiologi        Madeleine Hjalt Durbeej, EMV
    Biomedicinsk polymerteknik                                   kärlväggsbiologi       Anna Hultgård, EMV
                                                    Biomedicinsk polymerteknik  Maria Kempe,EMV
                                                    Åke Oldbergs grupp      Åke Oldberg, EMV
                                                    Makrofagsignalering     Roger Sundler, EMV
                                                    Inst klin vet
                                                    Molekylär psykiatri     Anders Tingström, IKVL
                                                    SCC
                                                    Hematopoetic stamcellab   Mikael Sigvardsson, SCC


10.8  BMC Hus B plan 13       Sol de Rocha Baez   Stefan Baumgartner 10.8  BMC Hus B plan 13 enhet/forskargrupp      forskargruppschef     ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                    Sol da Rocha Baez Stefan Baumgartner
    Utvecklingsbiologi                                       Inst exp med vet
    Genomik och bioinformatik                                                  Udo Häcker, EMV
                                                    Utvecklingsbiologi, Udo Häckers grupp
    Inst klin vet                                                        Stefan Baumgartner, EMV
                                                    Utvecklingsbiologi, Stefan Baumgartners grupp
    Oftalmologi                                           Inst klin vet
                                                    Barnmedicin         Marcus Larsson, IKVL
                                                    Oftalmologi         Theo van Veen, IKVL

10.9  BMC Hus B plan 14       Ingbritt Gustafsson  Inga-Maria Frick  10.9  BMC Hus B plan 14 enhet/forskargrupp      forskargruppschef     ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst klin vet                                                                     Ingbritt Gustafsson Inga-Maria Frick
    Infektionssjukdomar                                       Inst klin vet
    Dermatologi och venereologi  Björn Sonesson (LUS)                       Infektionssjukdomar    Lars Björk, IKVL
                   Enl medd fr Ove Bäck                       Dermatologi och venerologi Artur Schmidtchen, IKVL
                                                    Lungmedicin        Arne Egesten, IKVL

                                           BMC Hus C09    enhet/forskargrupp      forskargruppschef     ord skyddsombud stf skyddsombud

                                           BMC djurhus
                                                    Eva Gynnstam
                                                    Lena Feldt Persson
10.10  BMC Hus C plan 10                          10.10 BMC Hus C plan 10 enhet/forskargrupp       forskargruppschef    ord skyddsombud stf skyddsombud
    In vivo
                                                    Inst klin vet
                                                    In vivo           Jeppe Stridh, IKVL

10.11  BMC Hus C plan 11      Lena Stenson Hult           10.11  BMC Hus C plan 11 enhet/forskargrupp      forskargruppschef    ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                   Lena Stenson
    Signaltransduktion                                       Inst exp med vet
    Molekylär endokrinologi                                    Signaltransduktion      Eva Degerman, EMV
    Molekylär metabolism                                      Molekylär endokrinologi   Cecilia Holm, EMV
    GABA receptors group

10.12  BMC Hus C plan 12       Kristin Holmgren  Karin Lindblom   10.12 BMC Hus C plan 12 enhet/forskargrupp       forskargruppschef    ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                   Kristin Holmgren Karin Lindblom
    Bindvävsbiologi                                        Inst exp med vet
    Kärlväggsbiologi                                        Bindvävsbiologi, Heinegård  Dick Heinegård, EMV
    Inst klin vet                                         Bindvävsbiologi, Aspberg   Anders Aspberg, EMV
    Ortopedi                                            Inst klin vet
    Reumatologi          Lars Rydgren (LUS)                        Ortopedi           Stefan Lohmander, IKVL
    Inst lab.med         Enl info fr Tore Saxne                      Inst lab.med
    Innate immunity and cancer                                   MIG             Catharina Svanborg, LM

10.13  BMC Hus C plan 13      Jeanette Valcich            10.13  BMC Hus C plan 13 enhet/forskargrupp      forskargruppschef    ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                                   Jeanette Valcich
    Mucosal biology                                        Inst exp med vet
    Glykobiologi                                          Transgenenheten      Ragnar Mattson, EMV
    Matrixbiologi                                         Genomik och bioinformatik Patrik Medstrand, EMV
    Cell- och matrixbiologi
    Experimentell lungforskning                                  Inst klin vet
    Reproduktionsimmunologi                                    Onkologi           Åke Borg, IKVL
    Inst klin vet         Utsedd av klin enl Roland Andersson
    Kirurgi            Ulf Magnusson (LUS)

10.14  BMC Hus C plan 14       Heike Kotarsky   Ellinor Johnsson  10.14 BMC Hus C plan 14 enhet/forskargrupp       forskargruppschef    ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst klin vet                                                                    Heike Kotarsky Ellinor Johnsson
    Pediatrik                                           Inst klin vet
    Obstetrik-gynekologi                                      Nefrologi          Diana Karpman, IKVL
    Inst lab.med                                          Obstetrik-gynekologi     Thomas Hellmark, IKVL
    Hematologi
    BMC Hus D plan 14                                       Inst lab.med
    BMC Hus D plan 10                                Hematologi       Tor Olofsson, LM
    BMC Hus D plan 11
    BMC Hus D plan 12      Lena Thiman  Karl Swärd

                                   BMC Hus D plan 10 enhet/forskargrupp   forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud

                                            Pharma Lundensis AB
                                                        Staffan Skogvall

                                   BMC Hus D plan 11 enhet/forskargrupp   forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud


                                   BMC Hus D plan 12 enhet/forskargrupp   forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
                                                                    Lena Thiman   Karl Swärd
                                            Inst exp med vet
                                            Matrixbiologi      Anders Malmström, EMV
                                            Slemhinnebiologi    Ingemar Carlstedt,EMV
                                            Kärlfysiologi      Per Hellstrand,EMV
                                            Biogena aminer     Lo Persson, EMV
                                            Luftvägsinflammation  Jonas Erjefeldt, EMV
                                            Lungbiologi       Gunilla Westergren-Thorsson, EMV

                                            Inst klin vet
                                            Molekylär kardiologi  David Erlinge,IKVL

                                   BMC Hus D plan 13 enhet/forskargrupp   forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud

                                            Kemiska Institutionen
                                            Immunteknologi     Carl Borrebäck, Kem InstTommie Jönsson

                                            LTH
                                            Proteinteknologi    Peter James, LTH


10.15  BMC Hus F plan 10      Jonas Thelin        10.15 BMC Hus F plan 10 enhet/forskargrupp   forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet                                                        Jonas Thelin
    Neuroendokrin cellbiologi                            BMC
    Neurogastroenterologi                              BMC-service       Owe Jacobsson, BMC
    Luftvägsinflammation
    Neurala gränsytor                                Inst exp med vet
    Neurofysiologi                                        Neurala gränsytor     Nils Danielsen, EMV
    Motorisk utveckling                                      Neurofysiologi      Jens Schouenborg, EMV
    Associativ inlärning                                     Associativ inlärning   Germund Hesslow, EMV
    Lillhjärnans fysiologi                                    Lillhjärnans fysiologi  Carl-Fredrik Ekeroth, EMV
    Synaptisk plasticitet

10.16  BMC Hus F plan 11       Anna Rippe     Helen Davidsson   10.16 BMC Hus F plan 11 enhet/forskargrupp    forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet        Protokoll P-O Grände                                                      Helen Davidsson
    Basala ganglier                                        Inst exp med vet
    Prefektkansliet                                        Basala ganglier      Angela Cenci Nilsson, EMV
    Inst klin vet                                         Prefektkansliet      Eva Särbring, EMV
    Anestesiologi
    Njurmedicin          Ulla Lund                           Inst klin vet

10.17  BMC Hus F plan 12                           10.17 BMC Hus F plan 12 enhet/forskargrupp    forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet
    Kärlfysiologi
    Inst klin vet
    Kardiologi
    BMC Hus F plan 13                              BMC Hus F plan 13 enhet/forskargrupp    forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet
    Biogena aminer                                        Inst exp med vet
    Apetite regulation
                                                   Rolf Håkanssons grupp   Rolf Håkansson, EMV

                                                   Inst klin vet
                                                   Medicin, typ 1 diabetes  Mona Landin Olsson, IKVL

10.18  BMC Hus I plan 11                           10.18 BMC Hus I plan 11 enhet/forskargrupp    forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst exp med vet
    Medicinsk inflammationsforskning                               Inst exp med vet
    Neuroinflammation                                                    Rikard
                                                   Medicinsk inflammationsforskning Holmdahl, EMV


10.19  BMC Hus I plan 12       Eva Miller (enbart våningsplan I 10)  10.19 BMC Hus I plan 12 enhet/forskargrupp    forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
    Inst klin vet
    Neurokiururgi                                         Inst klin vet
    Tumörimmunologi                                        Glioma immunoterapi    Edward Visse, IKVL
    BMC Hus I plan 13
    Inst exp med vet
    Lymphocyte trafficking                                 Centrum för läkemedelsforskning
    Immunreglering                                     Centrumbildning     Krister Sjögren
    Immunology group
    Tumörimmunologi                            BMC Hus I plan 13 enhet/forskargrupp    forskargruppschef   ord skyddsombud stf skyddsombud
                                                                        Eva Miller
                                                Inst exp med vet
                                                Lymphocyte migration   William Agace
                                                Immunology        Tomas Leandersson, EMV
                                                Immunology        Fredrik Ivars, EMV
                                                Åldrande av stamceller  David Bryder, EMV
                                                Adaptivt immunförsvar  Bengt Johansson Lindbom, EMV
                                                Neuroinflammation    Shohreh Izzasadeh, EMV
                                                Tumörimmunologi     Bengt Widegren, EMV

10.20  BMC djur
    Barriär, BMC hus C plan 09
    Konventionell avd, BMC hus B plan 09

10.21  BMC Service          Åsa Nordfeldt   Ros-Mari Sandfalk

10.22  Enheten för undervisningslokaler (tidigare BMC Studentcentrum)

    Institutionen för kliniska vetenskaper
10.23  Infektionssjukdomar
10.24  Dermatologi och venereologi   Björn Sonesson
10.25  Diagnostisk radiologi      Leif Nilsson
10.26  Patologi             Lina Gefors
    Experimentell patologi
    Elektronmikroskopi
10.27  Onkologi                     Per Bengtson
    Enheten för cancerepidemiologi
10.28  Medicinsk strålningsfysik    Karin Wingårdh  Lena Jönsson
10.29  Medicinsk teknik         Ola Persson   Göran Rasmusson
10.30  Öron-, näs- och halssjukdomar Gudrun Sandgren
10.31  Anestesiologi          Bengt Klarin
    Thoraxkirurgi
    Kardiologi
    Klinisk fysiologi
    Lungmedicin, Lund
    Lungmedicin, Malmö (se 11.34)
    Njurmedicin            Ulla Lund
10.32  Medicinsk etik          Tore Nilstun
10.33  Klinisk neurofysiologi      Irene Erlandsson (vårdförbundet)
    Neurokirurgi
    Neurologi
    Neurologi, Malmö (se 11.35)
10.34  Psykiatri             Dan Forsberg Vårdförbundet
    Psykogeriatrik          Cahtarina Åkesson Kommunal
    Enheten för molekylär psykiatri  Rolf Ljungström Kommunal
                     Gunilla Löfwall SKTF
    Logopedi och foniatri       Ingrid Lennart   Eva Wigforss
10.35  Medicin
10.36  Oftalmologi
10.37  Pediatrik                       Einar Arnbjörnsson (LUS)
                     Hans Fredriksson (sjukhuset)
                     Nicholas Brodszki (LUS)
    Obstetrik/gynekologi       Britt Holmberg (Kommunalarb förb)
    Urologi              Hans Fredriksson (sjukhuset)
    Barn- och ungdomspsykiatri
    Pediatrik, Malmö (se 11.5)
10.38  Ortopedi             Anders Rydholm
    Reumatologi

    Institutionen för laboratoriemedicin
10.39  Bakteriologi          Annica Andreasson   Lennart Larsson
    Virologi
10.40  Klinisk kemi
    Klinisk genetik         Ingela Landberg    Maria Oscarsson
    Yrkes- och miljömedicin     Bengt Johansson
    Medicinsk neurokemi
    Del av prefektkansli
10.41  Klinisk farmakologi
10.42  Mikrobiologi, immunologi och Annica Andreasson     Catarina Andersson
    glykobiologi (se även 10.12)
    Del av prefektkansli

    Institutionen för hälsa, vård och samhälle
10.44  Arbetsterapi
    Gerontologi och vårdvetenskap
    Omvårdnad
    Prefektkansli
    Geriatrik, Malmö (se 11.36)
    Socialmedicin, Malmö (se 11.37)
    Bibliotek
10.45  Sjukgymnastik
    Del av kansli
10.46  Hälsoekonomi och rättsmedicin -
    LUCHE

10.47  Biomedicinsk utbildning

10.48  Karantän geneticum

    Fakultetskansliet (oavsett org
10.49  placering             Anne Messeter
kiewicz

								
To top