N�mety - Excel - Excel by n1RLI7

VIEWS: 79 PAGES: 5

									Náměty českých firem na spolupráci se zahraničními dodavateli v rámci offsetových programů                                                                07-2004

Užitečné adresy:
Asociace obranného průmyslu České republiky
Radlická 138/42, 150 21 Praha 5
Telefon: 224 235 320
Fax: 224 235 319
E-mail: aop@mbox.vol.cz
www.czech-aop.cz

Asociace leteckých výrobců České republiky
Beranových 130, 199 05 Praha 9 - Letňany
Telefon: 225 115 338; 225 115 111
Fax: 225 115 336
E-mail: alv@proactive.cz
www.alv-cr.cz

Asociace výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
Politických vězňů 11, 113 42 Praha 1
Telefon: 224 211 623
Fax: 224 214 789; 224 214 963
E-mail: svaz@sst.cz
www.sst.cz

ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu
Politických vězňů 11/1419, 113 42 Praha 1
Telefon: 234 698 202, 603 843 563
Fax: 234 698 202
E-mail: acri@acri.cz, vopalenska@acri.cz
www.acri.cz

Sdružení automobilového průmyslu
Opletalova 29, CZ 110 00 Praha 1
Telefon: 2 21 60 29 83
Fax: 2 24 23 96 90
E-mail: autosap@autosap.cz
www.autosap.cz

Českomoravská elektrotechnická asociace
Dačického 10, 140 00 Praha 4
Telefon: 261 213 623
Fax: 261 213 624
E-mail: ela@electroindustry.cz
www.electroindustry.cz

Česká obuvnická asociace
Třída Tomáše Bati 4, 762 02 Zlín
Telefon: 577 435 411
Fax: 577 525 230
www.leatherindustry.cz; www.obuv-kuze.cz

Asociace výzkumných organizací
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
Telefon: () 244 041 998
Fax: 241 493 138
E-mail: avo@avo.cz
www.avo.cz


Upozornění
Prosíme zájemce o zařazení do této tabulky, nebo o aktualizaci jejich údajů v tabulce,
aby příslušná data zasílali elektronickou poštou na adresu: petrik@mpo.cz
Uveřejněna budou pouze data, která Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrží zpracovaná jako soubor MS Excel
ve stejném formátování jako je následující tabulka.
Ministerstvo průmyslu a obchodu neprovádí ani věcnou, ani jazykovou korekturu převzatých textů.
Uvedené zásady platí i pro anglickou verzi.

Ministerstvo průmyslu a obchodu naléhavě prosí všechny firmy a instituce zařazené do této tabulky,
aby, pokud dojde v jejich údajích k jakýmkoliv změnám, zasílaly aktualizované znění příslušných řádků tabulky
průběžně na e-mailovou adresu petrik@mpo.cz                                         Objem Název organizace                                       Telefon            FAX                 Aktual.
                                  Kate-                               Zodpovědná osoba                                  e-mail
             Předmět                         v mil. Adresa
                                 gorie *)                              (kontakt)                                      www stránky
                                         Kč/rok (výrobce, dodavatel)
*) Kategorie: a - export, b - transfer technologie a know -how , c - výzkum a vývoj, d - investice, e - malé a střední podnikání, f - zaměstnanost, g - joint venture, h - sluţby (bliţší viz Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 26/98)
Letecký průmysl
Programy : (1)Proudové cvičné a lehké víceúčelové         abcgh    Doporučuje se  AERO Vodochody, a.s.         (1) Ing. Václav Miškovský        255 763 110        255,765,999 vaclav.miskovsky@aero.cz     05-2007
                                         projednat s
bojové letouny; (2)Jednomotorové víceúčelové                    výrobcem
                                                250 70 Odolena Voda 374        (2) Ing. Zdeněk Sýkora (3)        255 763 282              zdenek.sykora@aero.cz
dopravní letouny pro 6 - 9 cestujících; (3)Výroba sestav                                       Ing. Monika Vajnerová          255 762 489              monika.vajnerova@aero.cz
a dílů pro letecký průmysl                                                                                              www.aero.cz
Konstrukční a vývojové možnosti: (1)vlastní            abcgh    Doporučuje se  AERO Vodochody, a.s.         Ing. Jiří Fiala             255,762,815        255,765,999 jiri.fiala@aero.cz        05-2007
                                         projednat s
konstrukční a vývojový útvar včetně pozemních a                   výrobcem
                                                250 70 Odolena Voda 374                                               www.aero.cz
letových zkoušek prototypů; (2)vlastní návrhy a výroba
nástrojů a technologického vybavení; (3)CAD/CAM
software system Unigraphics; (4)konstrukce a výroba
kompozit; (5) Tvorba elektronické dokumentace a
logistika pro letoun Gripen

Technologie: (1)výroba dílů - obrábění, tváření z           a    Doporučuje se  AERO Vodochody, a.s.         Jiří Blaţek               255 762 261        255,765,999 jiri.blazek@aero.cz        05-2007
                                         projednat s
plechu, plexi a ABS; (2) nýtování; (3)sestava,                   výrobcem  250 70 Odolena Voda 374        Ing. V. Müller              255 762 020              vladimir.muller@aero.cz
předmontáž a montáž draku a letadlových systémů;                                           Ing. Vladimír Kalach           255 763 125              vladimir.kalach@aero.cz
(4)povrchové úpravy; (5) pozemní a letové zkoušky; (6)                                        Ing. Zdeněk Sýkora            255 763 282              zdenek.sykora@aero.cz
výroba pozemního vybavení ; (7) výroba nářadí a                                            Ing. Monika Vajnerová          255 762 489              monika.vajnerova@aero.cz
přípravků                                                                                                      www.aero.cz
Dvoumístná ultralehká a lehká cvičná a turistická         a, c, d, f  Doporučuje   EVEKTOR-AEROTECHNIK, a.s.       Ing. Milan Mach             572,537,545        572,537,910 mmach@evektor.cz www.evektor.cz  05-2007
                                        se projednat
letadla, dvoumotorová víceúčelová (7-9 místná, cargo,                      Letecká č.p. 1384           Obchodní ředitel
                                        s výrobcem
kombinace) letadla kategorie FAR 23 Normal.                           686 04 Kunovice
Subdodávky vojenských a civilních letounů
Kompletní vývoj a výroba prototypů letounů a jejich        a, c, d, f  Doporučuje   EVEKTOR-AEROTECHNIK, a.s.       Ing. Milan Mach             572,537,545        572,537,910 mmach@evektor.cz www.evektor.cz  05-2007
                                        se projednat
částí; Konstrukce a výroba přípravků pro leteckou                        Letecká č.p. 1384           Obchodní ředitel
                                        s výrobcem
výrobu; CNC obrábění hliníkových slitin; Výroba detailů                     686 04 Kunovice
tvářením, včetně vývoje a výroby tvářicích nástrojů

Sportovní celokovové nýtované letouny - části draku,        a, b, e        20 High Performance Aircraft         Ing. Petr Váradi             315 724 548        315 742 292 hpai@mbox.cz           05-2007
obráběné součásti, zavádění technologie výroby a                      International s.r.o.,                                                  www.hpai.cz
montáţe drakových skupin a dílů.                              Lobeček 732,
Montáţní a výrobní přípravky                                278 01 Kralupy nad Vltavou
Opravy, servis,modernizace a generální opravy           a, b, c, h  Doporučuje LOM PRAHA s.p.              Mgr. Martin Barák            296,505,430        296,505,610 marketing@lompraha.cz       05-2007
                                        se projednat
letounů                                           Tiskařská 8                obchodní ředitel                                www.lompraha.cz
                                        s výrobcem
a vrtulníků pro ozbrojené síly a civilní provozovatele                   100 38 Praha 10
Opravy vojenských i civilních proudových a            a, b, c, g  Doporučuje LOM PRAHA s.p.               Mgr. Martin Barák            296 505 430        296 505 610 marketing@lompraha.cz       05-2007
                                        se projednat
turbohřídelových motorů pro letouny i vrtulníky včetně                   Tiskařská 8                obchodní ředitel                                www.lompraha.cz
                                        s výrobcem
APU a reduktorů, s moţností rozšíření kapacit.                       100 38 Praha 10
Výroba invertních pístových motorů od 90 kW do 173        a, b, c, g  Doporučuje LOM PRAHA s.p.               Mgr. Martin Barák            296 505 430        296 505 610 marketing@lompraha.cz       05-2007
                                        se projednat
kW výkonu a vrtulí vhodných pro pístové motory.                       Tiskařská 8                obchodní ředitel                                www.lompraha.cz
                                        s výrobcem
                                              100 38 Praha 10
Modernizace letecké techniky.                   a, b, c, g  Doporučuje LOM PRAHA s.p.               Mgr. Martin Barák            296 505 430        296 505 610 marketing@lompraha.cz       05-2007
                                        se projednat
                                              Tiskařská 8                obchodní ředitel                                www.lompraha.cz
                                        s výrobcem
                                              100 38 Praha 10
Přístroje palivové regulace leteckých motorů, regulace      a, b, c, g   Doporučuje Jihostroj, a.s.              ing. Hynek Walner            380 340 565        380 340 512 mbox@jihostroj.cz         05-2007
                                        se projednat
vrtulových jednotek a přístroje palivové instalace                     Budějovická 148              ředitel letecké divize                             walner.hynek@jihostroj.cz
                                        s výrobcem
letounů, přístroje ovládání podvozků                            382 32 Velešín                                                      www.jihostroj.cz
Hydraulicky řízené za letu stavitelné vrtule           a, b, c, g      250 Avia Propeller, s.r.o.           Ing. Igor Brunclík, GŘ          296 336 511        296,336,519 sales@aviapropeller.cz      05-2007
konstantních otáček a na zemi stavitelné vrtule                       Beranových 666              Ing. Josef Pavlíček, provozní      296 336 560
pro pístové motory od 90 do 187 kW, hydraulicky                       190 00 Praha - Letňany          ředitel
řízené vrtule konstantních otáček pro turbínové motory
od 336 do 1360 kW
Letecké nádrţe                          a, b, c,   Doporučuje   Rubena a.s. Hradec Králové      Václav Doleţal              491 447 580        491,447,523 vaclav.dolezal@rubena.cgs.cz   05-2007
                                        se projednat
                                  d, f            Akademika Bedrny           vedoucí komodity                                www.cgs.cz
                                        s výrobcem
                                                SBU SV
                                                Českých Bratří 338
                                                547 36 Náchod
Vývoj a výroba avionických systémů, řízení leteckých         ace    Doporučuje   UNIS, spol. s r.o.          Ing. Jiří Kovář             541 515 200        541,210,361 kovar@unis.cz           05-2007
                                        se projednat
motorů (FADEC)                                         Jundrovská 33             generální ředitel            602 503 902              unis@unis.cz
                                        s výrobcem
                                                624 00 Brno              společnosti                                  www.unis.cz
Modernizace a zástavby elektronické výstroje,           a, b, c, h  Doporučuje   LOM PRAHA s.p.            Mgr. Martin Barák            296 505 430        296,505,610 marketing@lompraha.cz       05-2007
                                        se projednat
avioniky a výzbroje, přestavby palubního vybavení na                      Tiskařská 8              obchodní ředitel                                www.lompraha.cz
                                        s výrobcem
standardy ICAO a NATO                                      100 38 Praha 10
Výdejní stanice PHM pro letiště                   a,g        50   Poličské strojírny a.s.        Ing. Miroslav Dvořák           461 751 111        461 751 241 dvorakm@pos.cz          05-2007
                                                572 12 Polička            obchodně - technický ředitel       461 751 200
                                                                                                           www.pos.cz
Xenonové výbojky pro osvětlení letištních drah            b, g        20   TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.      Tomáš Komrska              281 861 345        281,861,355 tesla-mikroel@mbox.vol.cz     05-2007
Magnetrony pro radiolokační techniku                              Nademlejnská 600           ředitel společnosti           281 861 355
                                                198 00 Praha 9            Vojtěch Švihla                                 www.tesla-mikroel.cz
Letové a pozemní zkoušky letadel                   c     Doporučuje   EVEKTOR-AEROTECHNIK, a.s.       Ing. Milan Mach             572,537,545        572,537,910 mmach@evektor.cz         04-2004
                                        se projednat
                                                Letecká č.p. 1384           Obchodní ředitel                                www.evektor.cz
                                        s výrobcem
                                                686 04 Kunovice
Export a import letounů a vrtulníků, náhradních            a     Doporučuje   LOM PRAHA s.p.            Mgr. Martin Barák            296 505 430        296,505,610 marketing@lompraha.cz       05-2007
                                        se projednat
dílů a vojenského materiálu                                   Tiskařská 8              obchodní ředitel                                www.lompraha.cz
                                        s výrobcem
                                                100 38 Praha 10
Aplikovaný výzkum, vývoj, zkušebnictví, verifikace a       a, b, c, h  Doporučuje   LOM PRAHA,s.p.            Ing. Viliam Holub            255,708,711        255,708,414 vtul@vtul.cz           05-2007
                                        se projednat
ověřování shody podle zákona č. 219/99 Sb. z. a vyhl.                      VTUL a PVO o.z.            ředitel o. z.                                 www.vtul.cz
                                        s výrobcem
č. 276/99 Sb. z. techniky a leteckých zbraňových                        Mladoboleslavská 944
systémů.                                            P.O.Box 18, 197 21 Praha 9
Vývoj, zkušebnictví, projekce a výstavba             a, b, c, h  Doporučuje   LOM PRAHA,s.p.            Ing. Viliam Holub            255,708,711        255,708,414 vtul@vtul.cz           05-2007
                                        se projednat
automatizovaných systémů velení a řízení Vzdušných                       VTUL a PVO o.z.            ředitel o. z.                                 www.vtul.cz
                                        s výrobcem
sil AČR (C3I, C4I2).                                      Mladoboleslavská 944
                                                P.O.Box 18, 197 21 Praha 9
Řešení provozu a modernizace letecké techniky,          a, b, c, h  Doporučuje   LOM PRAHA,s.p.            Ing. Viliam Holub            255,708,711        255,708,414 vtul@vtul.cz           05-2007
                                        se projednat
logistické zabezpečení výcviku a bojového pouţití                        VTUL a PVO o.z.            ředitel o. z.                                 www.vtul.cz
                                        s výrobcem
letecké techniky a techniky PVO, tribologická                          Mladoboleslavská 944
diagnostika a vývoj a implementace palubních                          P.O.Box 18, 197 21 Praha 9
diagnostických systémů letadel.
Integrace a implemantace dotazovačů vlastní - cizí        a, b, c, h  Doporučuje   LOM PRAHA,s.p.            Ing. Viliam Holub            255,708,711        255,708,414 vtul@vtul.cz           05-2007
                                        se projednat
(IFF), zkoušení, verifikace a ověřování shody                          VTUL a PVO o.z.            ředitel o. z.                                 www.vtul.cz
                                        s výrobcem
vojenských letounů a vrtulníků, přehledových a                         Mladoboleslavská 944
přistávacích radarů, systémů řízení letového provozu,                      P.O.Box 18, 197 21 Praha 9
zkoušky padáků a záchranných prostředků.
Vývoj bezpilotních průzkumných prostředků pro           a, b, c, h  Doporučuje   LOM PRAHA,s.p.            Ing. Viliam Holub            255,708,711        255,708,414 vtul@vtul.cz           05-2007
                                        se projednat
vojenské i obecné aplikace.                                   VTUL a PVO o.z.            ředitel o. z.                                 www.vtul.cz
                                        s výrobcem
                                                Mladoboleslavská 944
                                                P.O.Box 18, 197 21 Praha 9
MFD palubní multifunkční display                  a,c    Doporučuje se  UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488 unic@unicontrols.cz        05-2007
                                         projednat s
                                          výrobcem
                                                100 00 Praha 10                                                      www.unicontrols.cz
Jednotka systémového počítače SCU pro letoun             a,c    Doporučuje se  UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488 unic@unicontrols.cz        05-2007
                                         projednat s
Ae270                                        výrobcem
                                                100 00 Praha 10                                                      www.unicontrols.cz
                                   a,c    Doporučuje se  UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488 unic@unicontrols.cz        05-2007
                                         projednat s
Modulární navigační systém MNS-01 pro vrtulníky                   výrobcem  100 00 Praha 10                                                      www.unicontrols.cz
Vývoj, výroba, opravy a servis přistávacích zařízení,       abch    Doporučuje se  Technometra Radotín,a.s.       Marek Hanzl               257,195,362        257,910,383 hanzl@technometra.cz       05-2007
                                         projednat s
bloků řízení,zámků překrytů kabiny a zatěţovacích                  výrobcem
                                                Vráţská 239              Marketing Manager                               www.technometra.cz
mechanismů pro vojenské a civilní letouny:                           Praha 5 Radotín 153 04
L39,L159,Ae270,L410.        Kovoobrábění na
konvenčních, NC a CNC strojích, obrábění
vysocepevnostních materiálů, zpevňování materiálů
kuličkováním na stroji VACUBLAST
Plnící turbodmychadla pro přeplňování dvoudobých a         a, d    Doporučuje se  PBS Turbo s.r.o.           Ing. Jindřich Geisselreiter       566,822,284        566,531,925 Geisselreiter.j@pbsvb.cz     06-2007
                                         projednat s
čtyřdobých motorů s výkony 150 aţ 6500 kW                      výrobcem
                                                Vlkovská 279             vedoucí obchodního                               www.pbsvb.cz
                                                595 12 Velká Bíteš          oddělení
Dopravní prostředky, jejich díly a součásti (mimo letecký průmysl)
Výroba pístních krouţků, autodílů a odlitků            a,b,c,d   Doporučuje   Buzuluk Komárov a.s.         Ing. Pavel Charvát            311,575,435        311,572,284 pavel.charvat@buzuluk.cz     06-2007
                                        se projednat
                                        s výrobcem
                                                Buzulucká 108,
                                                Komárov 267 62
Komponenty a systémy pneumatického otevírání             a,g        300 Poličské strojírny a.s.          Ing. Miroslav Dvořák           461 751 111        461 751 241 dvorakm@pos.cz          06-2007
dveří pro autobusy,trolejbusy, vagony.                           572 12 Polička               obchodně - technický ředitel       461 751 200
Pneukomponenty nákladních vagonů.                                                                                             www.pos.cz
Výdejní místa PHM cisteren, pneuventily nákladních
automobilů
Automobilový průmysl (karosérie) – vyhlazování ploch,       b, c, e   Doporučuje   EVEKTOR-AEROTECHNIK, a.s.       Ing. Milan Mach             572,537,545        572,537,910 mmach@evektor.cz         06-2007
                                        se projednat
konstrukce koncepce, konstrukce, výpočty (pevnostní,                      Letecká č.p. 1384           obchodní ředitel                                www.evektor.cz
                                        s výrobcem
ţivotnostní a únavové), vyšetřování kolizí (funkční,                      686 04 Kunovice
montáţní), konstrukce přípravků a nástrojů, crash

Automobilový průmysl – výroba sestavovacích            b, c, e   Doporučuje   EVEKTOR-AEROTECHNIK, a.s.       Ing. Milan Mach             572,537,545        572,537,910 mmach@evektor.cz         06-2007
                                        se projednat
přípravků a lisovacích nástrojů                                 Letecká č.p. 1384           obchodní ředitel                                www.evektor.cz
                                        s výrobcem
                                                686 04 Kunovice
Návěsy, kontejnery, zejména pro přepravu práškových          a        315    ZVVZ a. s.              Ing. Libor Španvirt           382,552,954        382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz      06-2007
materiálů. Speciální cisternový návěs pro přepravu                       Saţinova 888             člen představenstva a                             www.zvvz.cz
nebezpečných kapalin                                      399 25 Milevsko            ředitel Správního úseku
Výroba, montáţ, generální opravy, rekonstrukce,          a, b, c, e      70   ČKD Mobilní Jeřáby, a.s.       Ing. Miloš Kubr             312 526 210        312,526,210 ckd@ckd-jeraby.cz         06-2007
revize a revizní zkoušky mobilních jeřábů,                           Politických vězňů 1337        výkonný ředitel             312 522 089
vyprošťovacích jeřábů                                      274 01 Slaný             Pavel Šindler
(jeřáby ČKD Mobilní Jeřáby a.s.                                                    ekonomický ředitel                                 www.ckd-jeraby.cz
pouţívá Armáda České republiky)
Jeřáby pro kovozpracující průmysl a lesnictví             a        200    OSTROJ, a.s.,             Ing. Vladimír Trochta,          553 872 254        553,872,250 gavlak@ostroj.cz         06-2007
                                                divize Nakládací hydraulické     předseda představenstva                            www.ostroj.cz
                                                jeřáby                Ing. Josef Gavlák
                                                Těšínská 1586/66,           ředitel divize
                                                746 41 Opava
Vývoj a výroba kontejnerů ISO/DIN se                 a             VOP-026 Šternberk, s.p.        Ing. Josef Hrnčiřík           517,303,301        517,303,105 vtupv@vtupv.cz           06-2007
sendvičovými stěnami pro vojenské i civilní pouţití                       divize VTÚPV Vyškov                                                 www.vtupv.cz
                                                V. Nejedlého 691
                                                682 03 Vyškov
Opravy motorů TATRA, LIAZ, ZETOR                   a     Doporučuje VOP-026 Šternberk, s.p.          Daniel Káňa               585,083,152        585,083,120 vop026@vop.cz           06-2007
                                        se projednat
včetně kontrolního přebrţdění                               divize Vojenská Výroba                                                  www.vop.cz
                                        s výrobcem
                                              Olomoucká 175,           785
                                              01 Šternberk
Hydraulické prvky a obvody vozidel,               a, b, c, g      400 Jihostroj, a.s.              Ing. Jan Tůma              380 340 644        380 340 818 tuma.jan@jihostroj.cz       06-2007
olejová mazací čerpadla,                                  Budějovická 148              ředitel pro strategii a
díly, automobilové příslušenství včetně                          382 32 Velešín               marketing                                      www.jihostroj.cz
vlastního vývoje
Díly pro hydromotory, hydraulické válce, hřídele,           a        100 OSTROJ, a.s., divize Hydraulika      Ing. Vladimír Trochta,          553 872 401        553,872,415 nepustil@ostroj.cz        06-2007
výroba ozubených kol, komponentů hydraulických lisů                       Těšínská 1586/66,           generální ředitel a                              www.ostroj.cz
a převodovek                                          746 41 Opava             předseda představenstva
                                                                   Ing. Zbyněk Nepustil, ředitel
                                                                   divize        Lumír
                                                                   Tellinger, obchod
Elektrické přístroje pro dopravní techniku            a,b,c,d,e      120    LEKOV, a.s.              Ing. Michal Ovsjannikov,         379,207,222        379,207,201 lekov@lekov.cz;          06-2007
(pantografy, stykače, odpojovače, kontroléry, noţové                      Jirotova 375,             MBA;                                      ovsjannikov@lekov.cz
spínače, přepojovače aj.)                                    336 01 Blovice            ředitel společnosti                              www.lekov.cz
Řídicí systémy - vozový počítač pro kolejová vozidla        a,b,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
                                                100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
TCN-Gateway - konfigurovatelný komunikační uzel pro         a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat
propojení komunikačních sběrnicí WTB a MVB či CAN                        100 00 Praha 10                                                      unic@unicontrols.cz
                                        s výrobcem
dle standardu IEC 61375-1                                                                                                 www.unicontrols.cz
Desky MVB-S1 a MVB-S2 - interface pro připojení           a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat
sběrnice MVB k uzlu realizovanému v systému s VME                        100 00 Praha 10                                                      unic@unicontrols.cz
                                        s výrobcem
sběrnicí                                                                                                         www.unicontrols.cz
Modulární řídicí a regulační jednotka RP pro trakční         a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
pohony kolejových vozidel                                    100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
Barevný či monochromatický touchscreen display pro          a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat
zobrazování informací na pracovišti strojvedoucího                       100 00 Praha 10                                                      unic@unicontrols.cz
                                        s výrobcem
                                                                                                             www.unicontrols.cz
Elektronický tachograf s moţností záznamu aţ 100000         a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
km                                               100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
Informační tabule LED a DOT-LED pro zobrazování           a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
informací pro cestující                                     100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
Návěstní LED světla v červeném, bílém či               a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
kombinovaném zobrazení                                     100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
Distribuovaný informační a řídicí systém pro řízení         a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
vlakového provozu z dispečerského centra                            100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
Řídicí systémy pro kolejová vozidla                 a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
                                                100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
Diagnostické systémy kolejových vozidel               a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič          272,011,411        272,011,488                  06-2007
                                        se projednat                                                                unic@unicontrols.cz
                                                100 00 Praha 10
                                        s výrobcem                                                                www.unicontrols.cz
                                                                                                                                 1
                                      Objem Název organizace                                   Telefon       FAX                 Aktual.
                              Kate-                              Zodpovědná osoba                           e-mail
            Předmět                       v mil. Adresa
                              gorie *)                             (kontakt)                              www stránky
                                      Kč/rok (výrobce, dodavatel)
Informační systém pro cestující                a,c    DoporučujeUniControls a.s., Křenická 2257,     Ing. Marian Belošovič         272,011,411   272,011,488                06-2007
                                    se projednat                                                       unic@unicontrols.cz
                                          100 00 Praha 10
                                     s výrobcem                                                        www.unicontrols.cz
Vývoj, výroba, opravy a servis hydraulických zařízení   a, b, c, h  Doporučuje se Technometra Radotín,a.s.       Marek Hanzl              257,195,362   257,910,383 hanzl@technometra.cz      06-2007
                                      projednat s
pro nízkozdviţné a vysokozdviţné paletizační vozíky,             výrobcem
                                            Vráţská 239              Marketing Manager                         www.technometra.cz
Tlumiče samovratných výhybek pro ţelezniční tratě                   Praha 5 Radotín 153 04
Vývoj, výroba a opravy kontejnerů ISO 1C,           a, c       170 KAR-BOX, s.r.o.             Ing. Jiří Stříteský          493,651,302   493,651,328 info@karbox.cz         06-2007
kontejnerových karoserií a skříňových karoserií                    Havlíčkova 648         508                                   www.karbox.cz
                                            01 Hořice
Hydraulické válce, hydraulické hadice, prvky pro        a    Doporučuje se Charvat Group s.r.o.          Martin Švestka            327,591,112   327,591,429 svestka@charvat-chs.cz     06-2007
                                      projednat s
hydraulické rozvody                             výrobcem Zbraslavice 394
                                            285 21 Zbraslavice
Výroba kompositních dílů na autobusy, trolejbusy,       a, f   Doporučuje se OMB composites, s.r.o.         Jurij Oros              465 611 550   465,611,550 omb@email.cz          06-2007
                                      projednat s
tramvaje, vagony, nákladní automobily, nástavby a              výrobcem
                                            Na strţi 1702/65           Ing. Vítězslav Stareček        608 501 505         jurij.oros@seznam.cz
vestavby do automobilů a další výrobky z kompositních                 140 00 Praha 4
materiálů
Elektrotechnika, elektronika, informační technologie, zdravotnická technika
Výroba ţárovkových objímek, spínačů , mikrospínačů a      a      30      DESKO a.s.            Ing. Vladimír Balda          +420 483359320  +420 483383243 vbalda@desko.cz        06-2007
svítidel pro osvětlení pečících trub sporáků                       Desná III / 784         generální ředitel                           www.desko.cz
                                             468 61 Desná v Jizerských horách společnosti

Usměrňovače, měniče a jejich části              a, b,    Doporučuje   Polovodiče, a.s.          Ing. Pavel Pojman           261 306 306   261 306 307 ngr@polovodice.cz       06-2007
                                    se projednat
                               c, g            Novodvorská 1768/138a        ředitel                261 306 264   261 306 308 jvecernik@polovodice.cz
                                             142 21 Praha 4           Ing. Jaroslav Večerník
                                                               vedoucí odboru                            www.polovodice.cz
                                                               marketingu
Výkonové polovodičové čipy a součástky (diody,        a, b,    Doporučuje   Polovodiče, a.s.          Ing. Pavel Pojman           261 306 306   261 306 307 ngr@polovodice.cz       06-2007
                                    se projednat
tyristory, tranzistory...)                  c, g            Novodvorská 1768/138a        ředitel                261 306 264   261 306 308 jvecernik@polovodice.cz
                                             142 21 Praha 4           Ing. Jaroslav Večerník
                                                               vedoucí odboru                            www.polovodice.cz
                                                               marketingu
Vzduchové a kapalinové chladiče pro výkonovou        a, b,    Doporučuje   Polovodiče, a.s.          Ing. Pavel Pojman           261 306 306   261 306 307 ngr@polovodice.cz       06-2007
                                    se projednat
elektroniku, chladiče s tepelnými trubicemi         c, g            Novodvorská 1768/138a        ředitel                261 306 264   261 306 308 jvecernik@polovodice.cz
                                             142 21 Praha 4           Ing. Jaroslav Večerník
                                                               vedoucí odboru                            www.polovodice.cz
                                                               marketingu
Výroba, instalace a opravy elektrických přístrojů vn pro   a, e        80 IVEP, a. s.               Ing. Marek Chladil          547,136,453   547,136,402 marketing@ivep.cz       06-2007
energetiku a trakci (odpojovače, odpínače, přístrojové                Vídeňská 117a
transformátory, testery, pojistkové spodky se svodiči,                619 00 Brno                                                 www.ivep.cz
pohony odpojovačů)
Zapouzdřené rozvodny 123kV s izolací SF6, vývody      a, b, e, h       80 IVEP, a. s.               Ing. Marek Chladil          547,136,453   547,136,402 marketing@ivep.cz       06-2007
transformátorů izolované SF6                             Vídeňská 117a
                                           619 00 Brno                                                 www.ivep.cz
Zkoušení elektrických přístrojů a rozváděčů         a, e, h       80 IVEP, a. s.               Ing. Marek Chladil          547,136,453   547,136,402 marketing@ivep.cz       06-2007
(autorizovaná zkušebna)                               Vídeňská 117a
                                           619 00 Brno                                                www.ivep.cz
Vývoj, výroba a opravy mobilních zdrojových           a          VOP-026 Šternberk, s.p.         Ing. Josef Hrnčiřík          517,303,301   517,303,105 vtupv@vtupv.cz         06-2007
soustav a elektrocentrál 8 - 60 kW                         divize VTÚPV Vyškov                                             www.vtupv.cz
                                          V. Nejedlého 691
                                          682 03 Vyškov
Opravy mobilních elektrocentrál 4 - 60 kW            a        20 VOP-026 Šternberk, s.p.         Daniel Káňa              585,083,152   585,083,120 vop026@vop.cz         06-2007
                                          divize Vojenská Výroba                                           www.vop.cz
                                          Olomoucká 175
                                          785 01 Šternberk
Vývoj a výroba pojízdných převazoven, prostředků pro      a        20 VOP-026 Šternberk, s.p.         Ing. Josef Hrnčiřík          517,303,301   517,303,105 vtupv@vtupv.cz         06-2007
odběr a přepravu krve pro vojenské a civilní pouţití                divize VTÚPV Vyškov                                             www.vtupv.cz
                                          V. Nejedlého 691
                                          682 03 Vyškov
Monokrystalický křemík a výrobky z něho           a, b,    Doporučuje   Polovodiče, a.s.          Ing. Pavel Pojman           261 306 306   261 306 307 ngr@polovodice.cz       06-2007
                                    se projednat
(destičky, monochromátory...)                c, g            Novodvorská 1768/138a        ředitel                261 306 264   261 306 308 jvecernik@polovodice.cz
                                             142 21 Praha 4           Ing. Jaroslav Večerník
                                                               vedoucí odboru                            www.polovodice.cz
                                                               marketingu
Digitální, analogové a kombinované              a, c, e       10   ASICentrum s.r.o.          Ing. Petr Slavík           239,043,820   241,492,691 petr.slavik@asicentrum.cz   06-2007
(optoelektronické) zákaznické integrované obvody                     Novodvorská 994                                            www.asicentrum.cz
ASIC pro telekomunikace (DSP, PCM, SONET, SDH,                      142 21 Praha 4
ISDN, VoIP), průmysl (kryptočipy, HDO), automobilní,
leteckou techniku a spotřební elektroniku.
Zákaznické integrované obvody - konverze           a, c, e        5   ASICentrum s.r.o.          Ing. Petr Slavík           239,043,820   241,492,691 petr.slavik@asicentrum.cz   06-2007
programovatelných obvodů FPGA a CPLD do                         Novodvorská 994                                            www.asicentrum.cz
hradlových polí a standardních buněk. IP jádra (PCI,                   142 21 Praha 4
USB, FFT, PIC, apod.).
Keramické vakuové průchodky, vakuové pájení          b, g    Doporučuje   TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.     Tomáš Komrska,      ředitel   281 861 345   281,861,355 tesla-mikroel@mbox.vol.cz   06-2007
                                    se projednat
a sváření včetně spojů keramika-kov                           Nademlejnská 600          společnosti              281 861 355         www.tesla-mikroel.cz
                                     s výrobcem
                                             198 00 Praha 9           Vojtěch Švihla
Výroba mikrovlnných elektronek a speciálních         b, g        20   TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.     Tomáš Komrska,            281 861 345   281,861,355 tesla-mikroel@mbox.vol.cz   06-2007
elektrovakuových výrobků: magnetrony pro                         Nademlejnská 600          ředitel společnosti          281 861 355         www.tesla-mikroel.cz
radiolokační techniku, výkonové klystrony pro                      198 00 Praha 9           Vojtěch Švihla
televizní vysílače, xenonové výbojky pro osvětlení
letištních drah
Lineární urychlovač 4 MEV                   b, g    Doporučuje   TESLA V.T. MIKROEL, s.r.o.     Tomáš Komrska,            281 861 345   281,861,355 tesla-mikroel@mbox.vol.cz   06-2007
                                    se projednat
                                             Nademlejnská 600          ředitel společnosti          281 861 355         www.tesla-mikroel.cz
                                     s výrobcem
                                             198 00 Praha 9           Vojtěch Švihla
Řídicí systémy pro stacionární aplikace            a,c    Doporučuje   UniControls a.s., Křenická 2257,  Ing. Marian Belošovič         272,011,411   272,011,488 unic@unicontrols.cz      06-2007
                                    se projednat
                                             100 00 Praha 10                                            www.unicontrols.cz
                                     s výrobcem
Vývoj a výroba speciální elektroniky, výkonové        ace     Doporučuje   UNIS, spol. s r.o.         Ing. Jiří Kovář            541 515 200   541,210,361 kovar@unis.cz         06-2007
                                    se projednat
elektroniky, robotiky                                  Jundrovská 33            generální ředitel           602 503 902         unis@unis.cz
                                     s výrobcem
Softwarové nástroje pro vývoj zapouzdřených systémů                   624 00 Brno             společnosti                            www.unis.cz

Řídicí a informační systémy pro průmysl            ae     Doporučuje   UNIS, spol. s r.o.         Ing. Jiří Kovář            541 515 200   541,210,361 kovar@unis.cz         06-2007
                                    se projednat
Zařízení pro rozvod a výrobu elektřiny                          Jundrovská 33            Generální ředitel           602 503 902         unis@unis.cz
                                     s výrobcem
                                             624 00 Brno             společnosti                            www.unis.cz
Komplexní sluţby v oblasti řídících systémů a        a, b, c,     1231    I & C Energo s.r.o.         Ing. Jiří Holinka,          241 066 650   235,364,555 marketing@ic-energo.cz     06-2007
elektrozařízení pro různé průmyslové aplikace vč.      d, h            Praţská 684/49           ředitel pro obchod a         385 102 311         jholinka@ic-energo.cz
zajištění systémové integrace.                              674 01 Třebíč            marketing                             www.ic-energo.cz
Základní produkty: průmyslový servis, investiční
dodávky, systémová integrace a inţenýrská řešení.
Sluţby v oblasti bezpečnosti IT/ICT, vývoj a dodávka    a, c, d,   Doporučuje   AEC, spol. s r.o.          (1) Karel Wimmer           541 235 466   541,235,038 karel.wimmer@aec.cz      11-2007
                                    se projednat
software pro bezpečnost dat, řízení informační       e, f, g, h          Bayerova 799/30           (2) Jan Novotný            541 235 467         www.aec.cz
                                     s výrobcem
bezpečnosti, outsourcing bezpečnosti                           602 00 Brno             (3) Renata Šimonová                        www.trustport.cz
Stroje a zařízení, strojní díly a součásti, nástroje a nářadí
Výzkum, vývoj a akreditované zkoušky v oblasti       a, b, c, h  Doporučuje   ŠKODA VÝZKUM s.r.o.,        Ing. Jan Sedláček           378,182,292   378,182,245 jan.sedlacek@skoda.vyzkum.cz  06-2007
                                         se
strojírenství, materiálů a technologií                          Tylova 57,             obchodní ředitel
                                     projednat
a elektrotechniky                                    316 00 Plzeň
Výroba strojů pro gumárenský a plastikárenský       a,b,c,d    Doporučuje   Buzuluk Komárov a.s.        Ing. Pavel Charvát          311,575,435   311,572,284 pavel.charvat@buzuluk.cz    06-2007
                                    se projednat
průmysl                                         Buzulucká 108,
                                     s výrobcem
                                             Komárov 267 62
Nářadí a přípravky, jednoúčelové stroje, sklíčidla,      a,g         50 Poličské strojírny a.s.         Ing. Miroslav Dvořák         461 751 111   461 751 241 dvorakm@pos.cz         06-2007
pneusvěráky                                     572 12 Polička             obchodně - technický ředitel     461 751 200
                                                                                                www.pos.cz
Obráběcí centra s posuvným portálem a obráběcí       a, b, c, g  Doporučuje   TOS – Kuřim OS, a.s.        Ing. Vítězslav Musil         541,102,002   541 103 266 marketing@tos-kurim.cz     06-2007
                                    se projednat
centra s posuvným stojanem, obráběcí centra loţová,                   Blanenská 257            generální ředitel
                                     s výrobcem
jednoúčelové stroje, automatické výrobní linky                      664 34 Kuřim                                               www.tos-kurim.cz

Soustruhy, brousící stroje, stroje na ozubení         a     Projednat TOS, a.s.                Ing. Karel Kollert          271,084,780   271,084,756 sale@tosas.cz         06-2007
                                    s výrobcem
                                          Stankovského 1892,            obchodní ředitel
                                          250 88 Čelákovice                                              www.tosas.cz
Dřevoobráběcí nástroje                     a        60 PILANA TOOLS spol. s r.o.         Ing. Ladislav Koutňák         573,328,250   573,328,141 sales@pilana.cz        06-2007
                                          Nádraţní 804,              obchodní ředitel                          www.pilana.cz
                                          762 24 Hulín
Brousicí stroje pro výrobu a opravy leteckých podvozků     a     Projednat TOS, a.s.                Ing. Karel Kollert          271,084,780   271,084,756 sale@tosas.cz         06-2007
                                    s výrobcem
                                          Stankovského 1892,            obchodní ředitel
                                          250 88 Čelákovice                                               www.tosas.cz
Výroba opracovaných svařenců - dílů pro stavební       a, c       200 VOP-026 Šternberk, s.p.          Ing. Miroslav Mařák          585,083,114   585,083,120 marak@vop.cz          06-2007
stroje                                       Olomoucká 175               ředitel                              www.vop.cz
                                          785 01 Šternberk
Výroba náročných svařovaných ocelových konstrukcí (z      a         VOP-026 Šternberk, s.p.          Ing. Michal Jura           585,083,466   585,083,112 vop026@vop.cz         06-2007
konstrukčních a jemnozrnných ocelí) včetně                     Divize Strojírenská výroba                                           www.vop.cz
opracování, lakování a montáţe                           Olomoucká 175
                                          785 01 Šternberk
Vývoj, výroba prodej a servis pneumatického nářadí     a, c, d,   Doporučuje   PERMON s.r.o.,           Ing. Jan Koudelka           313,521,582   313,521,553 jan.koudelka@permon.cz     06-2007
                                    se projednat
pro doly, lomy, stavebnictví a slévárny           e, g            Roztoky 217,                                              www.permon.cz
                                     s výrobcem
                                             27023 Křivoklát
Ruční nářadí (svěráky, strojní svěráky, svěrky, ztuţidla    a         60   YORK, spol. s r.o.         Ing. Robert Švirk           318 521 185   318 521 850 info@york.cz          06-2007
apod.)                                          Praţská 650             CEO ředitel
                                             263 01 Dobříš                                             www.york.cz
Dřevoobráběcí stroje (pily - rozmítací, zkracovací,       a       120    TOS Svitavy, a.s.          Ing. Josef Palko, generální      461 563 201   461 533 807 palko@tos.cz          06-2007
formátovací; frézky - čtyřstranné, spodní, tloušťkovací;                 Říční 1,              ředitel                              www.tos.cz
obráběcí centra na výrobu oken)                             568 17 Svitavy
Upínací nářadí (sklíčidla)                   a       100    TOS Svitavy, a.s.          Ing. Josef Palko, generální      461 563 201   461 533 807 palko@tos.cz          06-2007
                                             Říční 1,              ředitel                              www.tos.cz
                                             568 17 Svitavy
Závitořezné nástroje                      a       154    NAREX Ţdánice, spol. s r.o.     Ing. Antonín Chudý          518 607 111   518 607 153 sales@narexzd.cz        06-2007
                                             Městečko 250,                                             ww.narexzd.cz
                                             696 32 Ţdánice
Střiţné lisovací nástroje, nářadí, formy na hliník, gumu    a    Doporučuje   OSTROJ, a.s.,            Ing. Vladimír Trochta,        553,872,401   553,872,415 hoza@ostroj.cz         06-2007
                                    se projednat
a plasty, výroba nástrojů a forem na výrobu kol pro                   divize Nářaďovna          generální ředitel a                        www.ostroj.cz
                                     s výrobcem
automobilový průmysl, frézování sloţitých tvarových                   Těšínská 1586/66,          předseda představenstva
vloţek a zápustek                                    746 41 Opava            Zdeněk Hoza
                                                               ředitel divize
Povrchová úprava, zinkování, chromátování tvrdé,        a    Doporučuje   OSTROJ, a.s.,            Ing. Vladimír Trochta,        553,872,350   553,872,353 bohm@ostroj.cz         06-2007
                                    se projednat
funkční a pro technické účely, plastování                        divize Galvanovna          generální ředitel a                        www.ostroj.cz
                                     s výrobcem
                                             Těšínská 1586/66,          předseda představenstva
                                             746 41 Opava            Ing. Pavel Böhm
                                                               ředitel divize
Vývoj a výroba nástrojů a nářadí.              a, b, c,   Doporučuje   ŢĎAS, a.s.             Ing. Miroslav Šabart         566 64 2197   566 64 2882 viktor.horansky@zdas.cz    06-2007
                                    se projednat
Výlisky ze ţelezných a neţelezných kovů a plastů.      d, g            Strojírenská 6           generální ředitel,          566 64 3044         http://www.zdas.cz
                                     s výrobcem
                                             P.O. BOX 145            Ing. Viktor Horanský -
                                             591 71 Ţďár nad Sázavou       Marketing

Technologická linka na sesazování dýhy             a         25 Jan Ficek                Jan Ficek               567,115,111   469,639,939 jfdrevovyroba@iol.cz      06-2007
Stroj pro zaměření a konsignaci dýhy                         Koţeluţská 86              majitel                              jficek@labartt.cz
Dvounoţové nůţky na stříhání svazků dýhy KUPER                    537 01 Chrudim II
ZFS 2800
3 ks – sesazovací stroj KUPER FL – INNOVATION
Stroj sesazovací příčný KUPER ACR 2300/3100,          a         25 Jan Ficek                Jan Ficek               469,639,939   469,639,939 jfdrevovyroba@iol.cz      06-2007
Stroj ořezávací KUPER EMZ / 2 – M,                          Koţeluţská 86              majitel                              jficek@labartt.cz
Drtič dýhy KUPER FAZ 100,                              537 01 Chrudim II
4 ks – stůl prosvětlovací
Zakázková strojírenská výroba, třískové obrábění,     a,b,c,g        70 Poličské strojírny a.s.         Ing. Miroslav Dvořák         461 751 111   461 751 241 dvorakm@pos.cz         06-2007
výroba dílů na CNC strojích, automatové díly, lisování,               572 12 Polička             obchodně - technický ředitel     461 751 200
svařování, montáţ                                                                                        www.pos.cz
Hydraulické válce, hydraulické hadice, prvky pro        a    Doporučuje se  Charvat Group s.r.o.        Martin Švestka            327,591,112   327,591,429 svestka@charvat-chs.cz     06-2007
                                      projednat s
hydraulické rozvody                             výrobcem
                                             Zbraslavice 394
                                             285 21 Zbraslavice
Výroba okrouhlých pletacích strojů,3D-CAD          a,c,e,f   Doporučuje   AMTEK machinery s.r.o.       Ing. Josef Vaculík           571478274    571,478,274 josef.vaculik@amtek.cz     12-2008
                                    se projednat
konstrukce (Pro-E), přesné CNC obrábění                         Zbrojovácká 1593          jednatel                571478266
                                     s výrobcem
standartních i vysoce legovaných ocelí ,hliníkových                   75501 Vsetín
slitin (CHIRON FZ 15W)
Výroba přesných dílců, nástrojů a příravků pro        a,e    doporučuje   Šplíchal,s.r.o.           Martin Šplíchal            465,325,188   465,320,218 firma@splichal-sro.cz
                                    se projednat
strojírenství a elektrotechniku, CNC frézování, EDM                   Lidická 403/III           jednatel                              www.splichal-sro.cz
                                     s výrobcem
řezání a tvarové broušení.                                563 01 Lanškroun          Jan Šplíchal
                                                               jednatel
Obranný průmysl (mimo letecký průmysl)
Vývoj, výroba, prodej, servis: letecký podvěsný       a, c    Doporuču-  ZVI a. s.                Ing. Vlastimil Straděj        571 402 005   571 431 947 zvi@zvi.cz           06-2007
                                        jeme
kanonový kontejner - komplet PL - 20, odstřelovačská                 Holečkova 103/31            generální ředitel           571 402 055         www.zvi.cz
                                     projednat
puška 12,7 mm, malá záloţní pistole 9 mm Br,              s výrobcem  150 95 Praha 5             Ing. Lukáš Šebesta
pyrotechnický ovládací systém, pyronábojky a ostatní                 korespondenční adresa:         obchodní ředitel
pyrovýrobky, středoráţová munice, kooperace.                     Jasenice 782
                                           755 37 Vsetín
Ţenijní, dělostřelecká, tanková munice, delaborace a    a,b,c,g        100 Poličské strojírny a.s.         Ing. Miroslav Dvořák         461 751 111   461 751 241 dvorakm@pos.cz         06-2007
ekologická likvidace munice, civilní náloţivo                    572 12 Polička             obchodně - technický ředitel     461 751 200
                                                                                                 www.pos.cz
Výzkum, vývoj, výroba, opravy, modernizace          a, c      490 VOP-026 Šternberk, s.p.          Daniel Káňa              585,083,152   585,083,120 vop026@vop.cz         06-2007
kolových a pásových obrněných transportérů,                    Olomoucká 175                                                www.vop.cz
bojových vozidel pěchoty a ţenijní techniky                    785 01 Šternberk
Opravy motorů UTD-20, V-54, V-55, V-46.6, D-6, V-       a, b   dle dohody
                                          VOP-026 Šternberk, s.p.          Daniel Káňa              585,083,152   585,083,120 vop026@vop.cz         06-2007
                                    s výrobcem
6M, JAMZ-236, 238V, 238N, GAZ-41, 49, TATRA,                    divize Vojenská Výroba                                            www.vop.cz
LIAZ, ZETOR včetně kontrolního přebrţdění                     Olomoucká 175
                                          785 01 Šternberk
Zpracování provozní dokumentace, opravárenské          a    dle dohody VOP-026 Šternberk, s.p.          Daniel Káňa              585,083,152   585,083,120 vop026@vop.cz         06-2007
                                    s výrobcem
dokumentace, elektronické výukové dokumentace,                   divize Vojenská Výroba                                            www.vop.cz
katalogů náhradních dílů kolových a pásových                    Olomoucká 175
vozidel, obrněných transportérů, bojových vozidel                 785 01 Šternberk
pěchoty a ţenijní techniky
Dlouhodobé ukládání kolových a pásových vozidel,       a, b   dle dohody    VOP-026 Šternberk, s.p.       Daniel Káňa              585,083,152   585,083,120 vop026@vop.cz         06-2007
                                    s výrobcem
obrněných transportérů, bojových vozidel pěchoty a                    divize Vojenská Výroba                                         www.vop.cz
ţenijní techniky                                     Olomoucká 175
                                             785 01 Šternberk
Ekologická likvidace kolových a pásových vozidel,       a, b   dle dohody    VOP-026 Šternberk, s.p.       Daniel Káňa              585,083,152   585,083,120 vop026@vop.cz         06-2007
                                    s výrobcem
obrněných transportérů, bojových vozidel pěchoty a                    divize Vojenská Výroba                                         www.vop.cz
ţenijní techniky                                     Olomoucká 175
                                             785 01 Šternberk
Výzkum, vývoj a výroba průzkumných a              a    dle dohody
                                             VOP-026 Šternberk, s.p.       Ing. Jan Jordán            577,304,640   577,341,252 slavicin@vtuvm.cz       06-2007
                                    s výrobcem
pozorovacích systémů                                   divize VTÚVM Slavičín                                         www.vtuvm.cz
                                             Dlouhá 300
                                             763 21 Slavičín
Výzkum, vývoj a výroba, opravy a modernizace          a    dle dohody
                                             VOP-026 Šternberk, s.p.       Ing. Jan Jordán            577,304,640   577,341,252 slavicin@vtuvm.cz       06-2007
                                    s výrobcem
zbraňových a muničních systémů                              divize VTÚVM Slavičín                                         www.vtuvm.cz
                                             Dlouhá 300
                                             763 21 Slavičín
Vývoj, modernizace, výroba a opravy zařízení          a    dle dohody
                                             VOP-026 Šternberk, s.p.       Ing. Jan Jordán            577,304,640   577,341,252 slavicin@vtuvm.cz       06-2007
                                    s výrobcem
vojenských střelnic                                   divize VTÚVM Slavičín                                         www.vtuvm.cz
                                             Dlouhá 300
                                             763 21 Slavičín
Opravy a modernizace pásové                  a     Doporučuje   VOP 025 Nový Jičín, s.p.      Ing. Adolf Veřmiřovský        556 701 740   556 701 748 avermirovsky@vop025.cz     06-2007
                                    se projednat
a kolové techniky                                    Dukelská 102            Ing. Jan Milas            556 783 316   556 783 316 jmilas@vop025.cz
                                     s výrobcem
                                             742 42 Šenov u Nového Jičína    ved.odb. marketingu
GO nákl.vozidel TATRA, montáţ systému ADR          a,e,f,h,           VOP 025 Nový Jičín, s.p.      Ing. Jan Milas            556,783,316   556,783,316 jmilas@vop025.cz        06-2007
                                             Dukelská 102            ved.odb. marketingu
                                             742 42 Šenov u Nového Jičína
Opravy vojenské techniky-kanony, ruční zbraně,       a,e,f,h,           VOP 025 Nový Jičín, s.p.      Ing. Jan Milas            556,783,316   556,783,316 jmilas@vop025.cz        06-2007
optická zařízení                                     Dukelská 102            ved.odb. marketingu
                                             742 42 Šenov u Nového Jičína
Výroba, montáţ, generální opravy, rekonstrukce,      a, b, c, e      70   ČKD Mobilní Jeřáby, a.s.      Ing. Miloš Kubr            312 526 210   312,526,210 ckd@ckd-jeraby.cz       06-2007
revize a revizní zkoušky mobilních jeřábů,                        Politických vězňů 1337       výkonný ředitel            312 522 089
vyprošťovacích jeřábů                                  274 01 Slaný            Pavel Šindler
(jeřáby ČKD Mobilní Jeřáby a.s.                                               ekonomický ředitel                          www.ckd-jeraby.cz
pouţívá Armáda České republiky)
Speciální větrací a filtroventilační zařízení          a        80   ZVVZ a. s.             Ing. Libor Španvirt          382,552,954   382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz     06-2007
                                             Saţinova 888            člen představenstva                        www.zvvz.cz
                                             399 25 Milevsko           ředitel Správního úseku
Konektory pro optické spoje. Kabeláţe s optickými      a, b, f      100    SQS Vláknová optika s.r.o.     Wilhelm Quittner           493,765,111   493,721,017 public@sqs-fiber.cz      06-2007
vlnovody. Kombinované kabeláţe                              Komenského 304           Ing. Zdeněk Švitorka
                                             509 01 Nová Paka                                            www.sqs-fiber.cz
Letecké nádrţe                       a, b, c,   Doporučuje   Rubena a.s. Hradec Králové     Václav Doleţal            491 447 580   491,447,523 vaclav.dolezal@rubena.cgs.cz  06-2007
                                    se projednat
                               d, f            Akademika Bedrny          vedoucí komodity                          www.cgs.cz
                                     s výrobcem
                                             SBU SV
                                             Českých Bratří 338
                                             547 36 Náchod
Ochranné celoobličejové masky,               a,b,c,    Doporučuje   Gumárny Zubří a.s.         Jindřich Vaculín           571 662 144   571 658 744 marketing@guzu.cz       06-2007
                                    se projednat
pryţové, praţokovové a pryţoplastové výrobky pro       d,f             Hamerská 9             ředitel pro marketing a                      Jindrich.Vaculin@guzu.cz
                                     s výrobcem
automobilový, strojírenský a stavební průmysl a pro                   756 54 Zubří            prodej                               www.guzu.cz
zemědělství

Těžká strojírenská produkce a dodávky
investičních celků
Projekce, transfer technologie a dodávky           a, b, d   Doporučuje   FORMTRADE, a.s.           Ing. František Basovník        545,233,645   545,234,181 info@formtrade.cz       06-2007
                                    se projednat
investičních celků pro strojírenství                           Pompova 4              generální ředitel                         www.formtrade.cz
a potravinářský průmysl                                 617 00 Brno
Komplexní sluţby v oblasti řídících systémů a elektro    a, b, c,     1231    I & C Energo s.r.o.         Ing. Jiří Holinka,          225 006 650   235,364,555 marketing@ic-energo.cz     06-2007
zařízení pro různé průmyslové aplikace včetně        d, h            Praţská 684/49           ředitel pro marketing a        385 102 311         jholinka@ic-energo.cz
zajištění systémové integrace a podpory. Základní                    674 01 Třebíč            prodej                               www.ic-energo.cz
produkty: průmyslový servis, investiční dodávky,
systémová integrace a inţenýrská řešení.
                                                                                                                     2
                                        Objem Název organizace                               Telefon      FAX                     Aktual.
                                Kate-                              Zodpovědná osoba                      e-mail
             Předmět                        v mil. Adresa
                                gorie *)                             (kontakt)                         www stránky
                                        Kč/rok (výrobce, dodavatel)
Komplexní systémy pro dopravu, manipulaci a           a, b       520 TRANZA a.s.                Ing. Antonín Pokorný      519,364,511  519,364,512 tranza.breclav@tranza.cz        06-2007
skladování kusového zboţí                                  Tř. 1. máje 7
Ocelové konstrukce průmyslových a dopravních                         690 02 Břeclav-Poštorná
zařízení
Transportní válečky pro pásové dopravníky a
válečkové tratě                                                                                     www.tranza.cz
Dopravníky a ostatní zařízení pro manipulaci s         a,e,g        190 TMT spol. s r.o. Chrudim,        Ing. Jiří Vítek, CSc.     469 606 111  469 606 140 tmt@chrudim.cz             06-2007
materiálem sypkým i kusovým,                              Tovární 290,              Ing. Juraj Calaj        469 606 133
                                                                                              calaj.juraj@tmt.cz
mezioperační doprava (dopravní linky, dopravní                     537 01 Chrudim             obchodní oddělení
systémy pásové, válečkové, šnekové a další)                                                                       www.tmt.cz
Kompletní projektová dokumentace, dodávky a            a     Doporučuje   CHETENG s. r. o.          Ing. Milan Čoupek       541532213   541532213 cheteng@cheteng.cz            06-2007
                                      se projednat
výstavba investičních celků v oblasti zpracování ropy a                   Šumavská 35            generální ředitel                    duspiva@cheteng.cz
zemního plynu, chemické výroby, zařízení na dělení                      658 56 Brno            Ing. Leo Duspiva        541532453   541532425 www.cheteng.cz
vzduchu. Rekonstrukce a modernizace dříve                                            ředitel pro marketing
postavených závodů.
Kompletní projektová dokumentace, dodávky a            a     Doporučuje   CHETENG s. r. o.          Ing. Milan Čoupek       541532213   541532213 cheteng@cheteng.cz            06-2007
                                      se projednat
výstavba investičních celků v oblasti biotechnologie,                    Šumavská 35            generální ředitel                    duspiva@cheteng.cz
farmaceutiky, gumárenského a plastikářského                         658 56 Brno            Ing. Leo Duspiva        541532453   541532425 www.cheteng.cz
průmyslu, ekologie a potravinářského průmyslu.                                         ředitel pro marketing
Rekonstrukce a modernizace dříve postavených
závodů.
Kompletní projektová dokumentace, dodávky a            a     Doporučuje   CHETENG s. r. o.          Ing. Milan Čoupek       541532213   541532213 cheteng@cheteng.cz            06-2007
                                      se projednat
výstavba investičních celků v oblasti metalurgie včetně                   Šumavská 35            generální ředitel                    duspiva@cheteng.cz
dodávek jednotlivých provozních souborů a zařízení.                     658 56 Brno            Ing. Leo Duspiva        541532453   541532425 www.cheteng.cz
                                                                ředitel pro marketing
Dodávky zařízení pro rafinérie ropy a plynu,            a         TECHNOEXPORT akciová spol.
                                       Doporučuje                     Ing. Miloslav Koţnar      224,475,038  2/24224158 info@technoexport.cz           06-2007
                                      se projednat
zařízení potravinářského charakteru,                         pro zahraniční obchod           předseda představenstva
gumárenské stroje, zařízení pro energetiku,                      Václavské náměstí 846/1          a generální ředitel                    www.technoexport.cz
úpravny vod a spalovny komunálního odpadu                       113 34 Praha 1
Dodávky investičních celků - vodní hospodářství          a         HYDROSYSTEM project a.s.
                                       Doporučuje                    Ing. David Pliska       587,439,253  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                      se projednat
průmyslových podniků, úpravny vod, cirkulační chladicí                Kosmonautů 6a
                                      s výrobcem -
okruhy, čerpací stanice                                P. O. Box 144
                                      dodavatelem                                                  www.hydrosystem.eu
                                           772 11 Olomouc
Vysokotlaký ostřik okují pro válcovny za tepla - vysoce      a    Doporučuje HYDROSYSTEM project a.s.         Ing. Rostislav Zapletal    587,439,268  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                     se projednat
hospodárné zařízení nové generace s výraznými                     Kosmonautů 6a
                                     s výrobcem -
úsporami nákladů, vysoká kvalita povrchu materiálu            dodavatelem P. O. Box 144                                             www.hydrosystem.eu
                                           772 11 Olomouc
Stroje pro zpracování kamene a odpadních             a     aţ 600 Slovácké strojírny, akciová         Ing. Jiří Rosenfeld CSc.,   572,822,111  572 822 105 SUB@SUB.cz               06-2007
stavebních hmot                                    společnost                předseda představenstva                 www.sub.cz
                                           Nivnická 1763/41             a generální ředitel
                                           688 28 Uherský Brod
Technologická zařízení pro hutní a slévárenský          a     aţ 600 Slovácké strojírny, akciová         Ing. Jiří Rosenfeld CSc.,   572,822,111  572,822,105 SUB@SUB.cz               06-2007
průmysl                                        společnost                předseda představenstva                 www.sub.cz
                                           Nivnická 1763/41             a generální ředitel
                                           688 28 Uherský Brod
Dotěţování nafty - vysokotlaká zařízení (i mobilní) pro      a    Doporučuje HYDROSYSTEM project a.s.         Ing. Pavel Výmola       587,439,257  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                     se projednat
dočerpání loţisek nafty                                Kosmonautů 6a
                                     s výrobcem -
                                     dodavatelem P. O. Box 144                                             www.hydrosystem.eu
                                           772 11 Olomouc
Kompletní dodávky vodních elektráren - vodní turbíny,     a,b,c,h,f     300 ČKD Blansko Engineering, a.s.       Ing. Emil Ţiţka        533,309,501  533,309,557 gr@cbeng.cz               06-2007
malé vodní elektrárny, uzávěry, zařízení přehrad,                   Čapkova 2357/5              předseda představenstva                 www.cbeas.com
montáţ a dodávky technologických zařízení, zvyšování                 678 01 Blansko
parametrů a rehabilitace stávajících vodních
elektráren
Modelové zkoušky a měření na vodních dílech          a,b,c,h,f 5-20/akce ČKD Blansko Engineering, a.s.        Ing. Emil Ţiţka        533,309,501  533,309,557 gr@cbeng.cz               06-2007
Engineering pro dodávky investičních celků v oboru                  Čapkova 2357/5              předseda představenstva                 www.cbeas.com
vodních turbin                                    678 01 Blansko
Doprava hydrosměsí potrubím (lze i pro velká           a    Doporučuje HYDROSYSTEM project a.s.         Ing. Jiří Baklík, Ph.D.    587,439,255  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                     se projednat
mnoţství a na velkou vzdálenost) zvlášť vhodné pro                  Kosmonautů 6a
                                     s výrobcem -
abrazivní materiály                           dodavatelem P. O. Box 144                                             www.hydrosystem.eu
                                           772 11 Olomouc
Optimalizace čerpacích zařízení - řešení havárií,         a    Doporučuje HYDROSYSTEM project a.s.         Ing. Zdeněk Franc       587,439,251  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                     se projednat
úspory energie a čerpaných médií, úspory provozních                  Kosmonautů 6a
                                     s výrobcem -
nákladů                                 dodavatelem P. O. Box 144                                             www.hydrosystem.eu
                                           772 11 Olomouc
Výroba dílů důlních strojů, ocelové konstrukce,          a          OSTROJ, a.s.,               Ing. Vladimír Trochta,     553 872 401  553 872 415 nepustil@ostroj.cz           06-2007
svařované dílce do 10 t, svařované díly stavebních                  divize Strojírna             generální ředitel a                   www.ostroj.cz
strojů, rámy vozidel, příruby, traverzy, stěrače, výloţníky,             Těšínská 1586/66,             předseda představenstva
skříně kleštin, výroba rámů nakládacích plošin                    746 41 Opava               Ing. Zbyněk Nepustil
                                                                ředitel divize
Zakladače, nakladače, skládkové stroje stacionární,        a     Doporučuje   Krušnohorské strojírny Komořany  Ing. Miroslav Zíbar, ředitel  478,637,664  476,702,571 zibar@ksk-as.cz             06-2007
                                      se projednat
Semimobilní a mobilní drtící zařízení velkých výkonů                     a.s.                společnosti
                                       s výrobcem
Dopravníkové systémy pro transport sypkých hmot                       Dřínovská 3,
                                               434 01 Most - Komořany

Mechanizované výztuţe, pásové dopravníky, pásové          a             OSTROJ, a.s.,           Ing. Vladimír Trochta,     553,872,222  553,872,241 trochtova@ostroj.cz           06-2007
vleky, pluhové soupravy, hydraulické stojky,                         divize Důlní stroje        generální ředitel a                   www.ostroj.cz
hydraulické válce, long wall                                 Těšínská 1586/66,         předseda představenstva
                                               746 41 Opava            Ing. Olga Trochtová
                                                                ředitel divize
Přístavní portálové jeřáby                     a     Doporučuje Krušnohorské strojírny Komořany    Ing. Miroslav Zíbar, ředitel  478,637,664  476 702 412 zibar@ksk-as.cz             06-2007
                                      se projednat
                                             a.s.                  společnosti
                                       s výrobcem
                                             Dřínovská 3,
                                             434 01 Most - Komořany
Speciální mostové jeřáby, hlinikárenské jeřáby,          a      aţ 600 Slovácké strojírny, akciová       Ing. Jiří Rosenfeld CSc.,   572,822,111  572 822 105 SUB@SUB.cz               06-2007
nůţkové plošiny, vysokozdviţné plošiny o prac. výšce                   společnost               předseda představenstva                 www.sub.cz
do 33 m                                         Nivnická 1763/41            a generální ředitel
                                             688 28 Uherský Brod
Tlakovací zařízení pro tlakování prvků (trubek,          a     Doporučuje HYDROSYSTEM project a.s.        Ing. Rostislav Zapletal    587,439,268  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                      se projednat
potrubních systémů, kotlů, armatur)                           Kosmonautů 6a
                                      s výrobcem -
                                      dodavatelem P. O. Box 144                                           www.hydrosystem.eu
                                             772 11 Olomouc
Vzduchotechnická zařízení na odsíření kouřových          a        300 ZVVZ a. s.               Ing. Libor Španvirt      382,552,954  382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz         06-2007
plynů, spalovny                                     Saţinova 888              člen představenstva                    www.zvvz.cz
                                             399 25 Milevsko            ředitel Správního úseku
Ventilátory, odlučovací a odprašovací zařízení –          a        700 ZVVZ a. s.               Ing. Libor Španvirt      382,552,954  382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz         06-2007
elektrické odlučovače, látkové filtry, pneumatická                    Saţinova 888              člen představenstva                    www.zvvz.cz
doprava, průmyslové větrání, klimatizace, tlakové                    399 25 Milevsko            ředitel Správního úseku
nádoby, speciální vzduchotechnika
Litinové kotle a radiátory                    a, c       850 ŢDB a.s. Bohumín            Ing. Gabriela Kolková     596,083,361  596,082,822 info@viadrus.cz             06-2007
Odlitky dle poţadavků zákazníka                             Závod topenářské techniky       manaţer marketingu                    gkolkova@zdb.cz
                                             VIADRUS Bezručova 300                                      www.viadrus.cz
                                             73593 Bohumín
Výzkum, vývoj a výroba tvářecích strojů,            a, b, c,   Doporučuje ŢĎAS, a.s.               Ing. Miroslav Šabart      566 642 197  566,642,882 viktor.horansky@zdas.cz         06-2007
                                      se projednat
válcovacích a hutních zařízení a agregátů,           d, g           Strojírenská 6             generální ředitel,       566 643 044
                                       s výrobcem
včetně řídících systémů a automatizace.                         P.O. BOX 145              Ing. Viktor Horanský -
Projekční a konstrukční práce.                              591 71 Ţďár nad Sázavou        Marketing                         http://www.zdas.cz

Dodávky částí investičních celků v energetice,           a        400 Hutní montáţe Ostrava, a. s.      Ing. Radoslav Bartoš      224,228,510  224,214,461 radoslav.bartos@hutni-         06-2007
chemii, petrochemii, hutnictví, těţebním aj.                      Ruská 1162/60                                           montaze.cz
průmyslu, pro dopravní a sportovní stavby a pro                     703 83 Ostrava-Vítkovice
občanskou vybavenost, telekomunikační věţe a
stoţáry
Dodávky a montáţ potrubí a potrubních systémů vč.         a         80 Hutní montáţe Ostrava, a. s.      Ing. Radoslav Bartoš      224,228,510  224,214,461 radoslav.bartos@hutni-         06-2007
prefabrikace v energetice, chemii a petrochemii                      Ruská 1162/60                                          montaze.cz
                                              703 83 Ostrava-Vítkovice
Dodávka a montáţ ocelových konstrukcí všech typů          a        300 Hutní montáţe Ostrava, a. s.      Ing. Radoslav Bartoš      224,228,510  224,214,461 radoslav.bartos@hutni-         06-2007
vč. kouřovodů a elektrofiltrů                               Ruská 1162/60                                          montaze.cz
                                              703 83 Ostrava-Vítkovice
Pronájem mobilních jeřábů od 20 tun do 410 tun           a         40 Hutní montáţe Ostrava, a. s.      Ing. Radoslav Bartoš      224,228,510  224,214,461 radoslav.bartos@hutni-         06-2007
                                              Ruská 1162/60                                          montaze.cz
                                              703 83 Ostrava-Vítkovice
Řídicí systémy pro řízení aplikací a procesů v          a,c    Doporučuje se UniControls a.s., Křenická 2257,   Ing. Marian Belošovič     272,011,411  272,011,488 unic@unicontrols.cz           06-2007
                                        projednat s
energetice                                    výrobcem 100 00 Praha 10
                                                                                             www.unicontrols.cz
Dodávky a služby pro jadernou i klasickou energetiku (viz také Těžká strojírenská produkce)
Jaderný a nejaderný výzkum a vývoj
Projektování, montáž a uvádění do provozu energetických zařízení
Ozařovací služby a výroba
Řídící systémy, algoritmy a optimalizace procesů        c,d,h         30 EGÚ Praha Engineering, a.s.      Ing. Richard Habrych      267,193,320  222,591,349 habrych@egu-prg.cz www.egu-       06-2007
automatické regulace parametrů elektrosoustav                      Areál výzkumných ústavů        ředitel společnosti                   prg.cz
energetiky, průmyslu a dopravy. Dynamické                        190 11 Praha 9-Běchovice        a předseda představenstva
modelování přechodových jevů, analýzy a dynamické
výpočty pro řešení regulačních úloh ostrovních
provozů.
Algoritmy a SW systémy pro podporu a optimalizaci        c,d,h         15 EGÚ Praha Engineering, a.s.      RNDr.Bohumil Sadecký,     267,193,565  222,591,349 sadecky@egu-prg.cz www.egu-       06-2007
procesů dispečerského řízení elektrosoustav                       Areál výzkumných ústavů        CSc                           prg.cz
energetiky, průmyslu a dopravy. Hodnocení                        190 11 Praha 9-Běchovice
spolehlivosti a bezpečnosti dodávky elektrické
energie. Vývoj a aplikace prostředků umělé
inteligence.
Expertní činnost v oblasti emisí do ovzduší ze         c,d,h         2 EGÚ Praha Engineering, a.s.      RNDr. Milan Fara, CSc     267,193,515  222,591,268 fara@egu-prg.cz    www.egu-     06-2007
stacionárních zdrojů, posouzení EIA a uplatnění                     Areál výzkumných ústavů                                     prg.cz
technologií BAT pro omezení emisí. Implementace                     190 11 Praha 9-Běchovice
směrnic EU a mezinárodních protokolů. Měření a
hodnocení emisí dle právních předpisů ČR.
Dodávky, montáţ, uvádění do provozu, licencování          h        200 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s. Ing. Karel Čech            241,006,690  241,006,689 cech@egp.cz               06-2007
výtopen. a tepláren. zařízení                              250 68 Řeţ            ved. odd. investičních
                                                             dodávek        Ing.
                                                             Lobovský
Projekty vnějších vazeb a vnitř.vybavení infrastruktury      h         40 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s. Ing.Karel Bíţa,            241,006,780  241,006,789 biza@egp.cz               06-2007
průmyslových zón                                    divize ENERGOPROJEKT PRAHA ředitel divize
                                            , 140 21 Praha 4, Vyskočilova
                                            3/741
Kompletní inţenýr. sluţby výstavby elektráren           h         60 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s. Ing. Pavel Kejklíček,         241,006,920  241,006,929 kejklicek@egp.cz            06-2007
spalujících tuhá,kapalná nebo plynná paliva                       divize ENERGOPROJEKT PRAHA výkonný ředitel pro
s respektováním směrnic EU                               , 140 21 Praha 4, Vyskočilova  klasickou energetiku a
                                            3/741              ekologii

Projekt. a inţenýrské sluţby pro zvyšování úrovně        a,b,h        50 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing.Vladimír Pešička      241,006,910  241,006,919 pesicka@egp.cz             06-2007
jader. bezpečnosti a prodluţování ţivotnosti JE                     divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro jadernou
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     energetiku
                                             3/741
Projektování likvidace jaderných zařízení            a,h         20 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing.Vladimír Pešička      241,006,910  241,006,919 pesicka@egp.cz             06-2007
                                             divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro jadernou
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     energetiku
                                             3/741
Projektování zařízení pro manipulaci a ukládání jader.       a         20 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing.Vladimír Pešička      241,006,910  241,006,919 pesicka@egp.cz             06-2007
odpadů                                          divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro jadernou
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     energetiku
Inţ. sluţby pro výstavbu kogeneračních zdrojů vč.        a,h         50 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing. Pavel Kejklíček,     241,006,920  241,006,929 kejklicek@egp.cz            06-2007
paroplynových celků                                   divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     klasickou energetiku a
Seismické zodolňování budov a potrubních systémů        a,b,h        20 3/741 jaderného výzkumu Řeţ a.s.
                                             Ústav                 ekologii
                                                                Ing.Vladimír Pešička      241,006,910  241,006,919 pesicka@egp.cz             06-2007
                                             divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro jadernou
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     energetiku
                                             3/741
Stínění a ochrana budov proti elmg. a jinému záření -      a,b,h        50 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing.Vladimír Pešička      241,006,910  241,006,919 pesicka@egp.cz             06-2007
projekty                                         divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro jadernou
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     energetiku
                                             3/741
Zabezpečení, ostraha a ochrana budov a areálů -         a,b,h         5 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing.Vladimír Pešička      241,006,910  241,006,919 pesicka@egp.cz             06-2007
projekty                                         divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro jadernou
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     energetiku
                                             3/741
Energetické a ekolog. koncepce, generely a audity         h         20 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing. Pavel Kejklíček,     241,006,920  241,006,929 kejklicek@egp.cz            06-2007
                                             divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     klasickou energetiku a
                                             3/741                 ekologii
Projektování zacházení s odpady, vč. termické           h         30 Ústav jaderného výzkumu Řeţ a.s.    Ing. Pavel Kejklíček,     241,006,920  241,006,929 kejklicek@egp.cz            06-2007
likvidace                                        divize ENERGOPROJEKT PRAHA       výkonný ředitel pro
                                             , 140 21 Praha 4, Vyskočilova     klasickou energetiku a
                                             3/741                 ekologii
Vzduchotechnické systémy pro jaderné elektrárny          a        500 ZVVZ a. s.               Ing. Libor Španvirt      382,552,954  382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz         06-2007
včetně aerosolových filtrů                                Saţinova 888              člen představenstva a                  www.zvvz.cz
                                             399 25 Milevsko            ředitel Správního úseku
Tlakovací zařízení pro tlakování součástí             a     Doporučuje HYDROSYSTEM project a.s.        Ing. Rostislav Zapletal    587,439,268  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu       06-2007
                                      se projednat
reaktorů JE                                       Kosmonautů 6a
                                      s výrobcem -
                                      dodavatelem P. O. Box 144                                           www.hydrosystem.eu
                                             772 11 Olomouc
Výroba vysokotlakých a specialních armatur pro          a,c     Doporučuje Mostro Engineering a.s.        Ing. Jan Tománek        225,371,300  225,371,325 tomanek@mostro-e.eu           06-2007
                                      se projednat
klasické elektrárny a teplárny, chemické provozy a                    Pod Vinicí 2028/20           předseda představenstva                 www.mostro-e.eu
                                       s výrobcem
jaderná zařízení                                     143 00 Praha 4- Modřany
Výstavba chladicích věţí                      a        200 FANS a.s.                ing. Ţoudlík          469 312 460  469 311 367 info@fans.cz              06-2007
Opravy chladicích věţí                               150 Leţáků 231               předseda představenstva    724 021 521        rzoudlik@fans.cz
Dodávky ventilátorů pro CHV průměr 1000 – 12500                   50 539 01 Hlinsko             a generální ředitel                   jhavlis@fans.cz
Dodávky technologie pro CHV ostatní                         50                     Ing. Jan Havlis                     www.fans.cz
                                                                obchodní ředitel
Projekce, dodávky, montáţ, údrţba a servis            a,c    Doporučuje   UniControls a.s.,         Ing. Marian Belošovič     272,011,411  272,011,488 unic@unicontrols.cz           06-2007
                                      se projednat
automatizovaných řídicích systémů pro oblast                         Křenická 2257,        100                              www.unicontrols.cz
                                       s výrobcem
plynárenství, vodárenství a průmyslové výroby                        00 Praha 10
Válcovaný materiál, trubky, odlitky, výkovky...
Zápustkové výkovky, výlisky za tepla i za studena,         a     Doporučuje   OSTROJ, a.s.,           Ing. Vladimír Trochta     553,872,500  553 872 519 trochta.karel@ostroj.cz         06-2007
                                      se projednat
tepelné zpracování ocel. Součástí, normalizační,                       divize Kovárna a kalírna      generální ředitel a                   www.ostroj.cz
                                       s výrobcem
kombinované a popouštěcí a BC ţíhání, ţíhání                         Těšínská 1586/66,         předseda představenstva
naměkko, na sníţení pnutí, cementování v plynné                       746 41 Opava            Ing. Karel Trochta
atmosféře, indukční a povrchové kalení, zušlechtění,                                      ředitel divize
opracování výkovků, montování
Vývoj a výroba výrobků strojírenské metalurgie,        a, b, c,   Doporučuje   ŢĎAS, a.s.             Ing. Miroslav Šabart      566 64 2197  566 64 2882 viktor.horansky@zdas.cz         06-2007
                                      se projednat
zejména odlitků, výkovků a výlisků ze ţelezných         d, g             Strojírenská 6           generální ředitel,       566 64 3044
                                       s výrobcem
i neţelezných kovů a plastů.                                 P.O. BOX 145            Ing. Viktor Horanský -
                                               591 71 Ţďár nad Sázavou      Marketing                         http://www.zdas.cz

Výroba specielních slitin Ni, Co odlévaných ve vakuu      a, c, e, f    1,000 METAL PRODUCT CZ, a.s.          Karel Pejša          312,660,768  312,660,282 metalproduct@metalproduct.cz      06-2007
                                            Cyrila Boudy 1444                                         www.metalproduct.cz
                                            272 01 Kladno
Stavebnictví
Generální dodávky staveb nebo subdodávky              a       1000 Metrostav a.s.              Ing. Jan Cuc          266 709 340  266 709 187 cuc@metrostav.cz            06-2007
stavebních prací se zaměřením na tunely,                        Koţeluţská 5
ţelezobetonové konstrukce a betonové, ocelové a                    180 00 Praha 8                             602 394 764         www.metrostav.cz
spřaţené mosty
Řízení stavebních projektů, konzultační a             b,e     Doporučuje  Gleeds Česká republika s.r.o.   Ing.Vladimír Bílý,CSc     222,899,111  224,236,888 vladimir.bily@gleeds.cz         06-2007
                                        se osobně
developerská činnost, poradenství pro efektivní řízení              projednat  Konviktská 30           ředitel společnosti a                  www.gleeds.cz
nákladů, speciální sluţby                                  Praha 1, 110 00          jednatel
                                                                Ing. Tomáš Homola
                                                                Senior Manager
Plastikářské a gumárenské výrobky
Koţenky Vinytol (galanterní, obuvnické, oděvní,         a, c, d   Doporučuje   Fatra, a.s.,            Ing. Ivan Juřena        573,329,660  573,329,705 i.jurena@chropyne.fatra.cz       06-2007
                                      se projednat
čalounické), syntetické usně Tepor                              tř. T. Bati 1541,                                       www.fatra.cz
                                       s výrobcem
a textilní klimamembrány CLIM-STAR                              768 64 Napajedla
BO PET fólie Tenolan a lamináty Folan              a, c, d   Doporučuje   Fatra, a.s.,            Ing. Štefan Hrbek       573,329,447  573,329,720 s.hrbek@fatra.cz     www.fatra.cz  06-2007
                                      se projednat
                                               tř. T. Bati 1541,
                                       s výrobcem
                                               768 64 Napajedla
Podlahové krytiny                        a, c, d   Doporučuje   Fatra, a.s.,            Ing. Petr Daniel        577,503,144  577,502,399 pdaniel@fatra.cz            06-2007
                                      se projednat
Izolační fólie (systém izolace staveb proti vodě a                      tř. T. Bati 1541,                                       www.fatra.cz
                                       s výrobcem
průniku radonu z podloţí, izolace plochých střech)                      768 64 Napajedla
Technické fólie
PE fólie a obaloviny, paropropustné fólie a lamináty      a, c, d   Doporučuje   Fatra, a.s.,            Ing. Lenka Hromadníková    577 503 199  577,502,264 lhromadnikova@fatra.cz         06-2007
                                      se projednat
pro hygienu SONTEK F a L, speciální výrobky, desky                      tř. T. Bati 1541,         Dušan Uher           577 502 311         duher@fatra.cz
                                       s výrobcem
a fólie z EVA a PET                                     768 64 Napajedla                                       www.fatra.cz
Dopravní pásy                          a, c, d   Doporučuje   Fatra, a.s.,            Ing. Petr Daniel        577,503,144  577,502,399 pdaniel@fatra.cz            06-2007
                                      se projednat
Vytlačované profily PVC, PO, PA, ...                             tř. T. Bati 1541,                                       www.fatra.cz
                                       s výrobcem
PVC granulát                                         768 64 Napajedla
Ochranné celoobličejové masky                 a, b, c,   Doporučuje   Gumárny Zubří a.s.         Jindřich Vaculín        571 662 144  571 658 744 marketing@guzu.cz            06-2007
                                      se projednat
Pryţové výrobky                         d, f            Hamerská 9             ředitel pro marketing a                 Jindrich.Vaculin@guzu.cz
                                       s výrobcem
                                               756 54 Zubří            prodej                          www.guzu.cz
Pryţové a pryţotextilní výrobky                a, b, c,   Doporučuje   Rubena a.s. Hradec Králové     Ing. Petr Holeček       491 447 100  491 447 109 petr_holecek@rubena.cgs.cz       06-2007
                                      se projednat
                                 d, f            Akademika Bedrny          ředitel pro marketing            491 423 312 www.cgs.cz
                                       s výrobcem
                                               SBU SV               a projekty SBU SV
                                               Českých Bratří 338
                                               547 36 Náchod
Výlisky z plastických hmot do hmotnosti 1000 g         a, b, d, e  Doporučuje   ČEGAN s.r.o.            Ing. Slavoj Čegan       544,422,065  544,422,060 slavoj@cegan.cz             06-2007
                                      se projednat
vyráběné vstřikováním na strojích s uzavírací silou aţ                    Husova 1693/35                                       http://www.cegan.cz
                                       s výrobcem
320 tun. Certifikace ISO 9001/TS 16949.                           664 51 Šlapanice
Návrh a výroba lisovacích forem dle dodaného výkresu
nebo vzoru v nejkratším moţném termínu.
Hydraulické válce, hydraulické hadice, prvky pro          a    Doporučuje se  Charvat Group s.r.o.        Martin Švestka         327,591,112  327,591,429 svestka@charvat-chs.cz         06-2007
                                        projednat s
hydraulické rozvody                               výrobcem
                                               Zbraslavice 394
                                               285 21 Zbraslavice
Chemie
                                                                                                                      3
                                       Objem Název organizace                              Telefon      FAX                Aktual.
                                Kate-                            Zodpovědná osoba                      e-mail
             Předmět                       v mil. Adresa
                               gorie *)                           (kontakt)                         www stránky
                                       Kč/rok (výrobce, dodavatel)
Vývoj a výroba filtračního a ventilačního zařízení k       a           VOP-026 Šternberk, s.p.      Ing. Josef Hrnčiřík      517,303,301  517,303,105 vtupv@vtupv.cz        06-2007
zásobování kontejnerů, skříňových karosérií                       divize VTÚPV Vyškov                                    www.vtupv.cz
filtrovaným vzduchem                                   V. Nejedlého 691
                                             682 03 Vyškov
Textilní, kožedělné a obuvnické výrobky
Jemné dámské punčochové zboţí                  a        60 EVONA a. s.              ing. Rudolf Gabriel      469 638 558  469 638 034 evona@evona.cz        06-2007
                                           Rooseveltova 46                                         www.evona.cz
                                           537 01 Chrudim
Bavlněné spodní prádlo                     a,g        10 EVONA a. s.              ing. Rudolf Gabriel      469 638 558  469 638 034 evona@evona.cz        06-2007
                                           Rooseveltova 46                                         www.evona.cz
                                           537 01 Chrudim
Treková a sálová obuv                       a        60 BOTAS a.s.              ing. Kopřiva          469 365 428  469,350,324 botas@botas.cz        06-2007
                                           539 73 Skuteč             ing. Petr Lajţner       469 365 220        www.botas.cz
                                                              generální ředitel
Hokejová obuv                           a       100 BOTAS a.s.              ing. Kopřiva          469 365 428  469,350,324 botas@botas.cz        06-2007
                                           539 73 Skuteč             ing. Petr Lajţner       469 365 220        www.botas.cz
                                                              generální ředitel
Krasobruslařská obuv                       a        60 BOTAS a.s.              ing. Kopřiva          469 365 428  469,350,324 botas@botas.cz        06-2007
                                           539 73 Skuteč             ing. Petr Lajţner       469 365 220        www.botas.cz
                                                              generální ředitel
Sluţební – vojenská obuv                     a       120   BOTAS a.s.            ing. Kopřiva          469 365 428  469,350,324 botas@botas.cz        06-2007
                                             539 73 Skuteč           ing. Petr Lajţner       469 365 220        www.botas.cz
                                                              generální ředitel
Technologické a vědecko-technologické parky
Různé
Zprostředkování a podpora obchodu (vývoz, dovoz a        h       5000 OMNIPOL a.s.,             Ing. Jiří Řezáč        224,011,111  224,012,400 omnion@omnipol.cz       06-2007
transfér technologií), leasingové operace                       Nekázanka 880/11          obchodní nám. generálního                www.omnipol.cz
                                            112 21 Praha 1           ředitele
Venture kapitál. koinvest. fond určený pro investice do     d,e    400 – 900 ILA, s.r.o               RNDr. Ivan Dvořák, CSc.    608,702,223      n/a ivan.dvorak@akademon.cz   06-2007
projektů malých a stř. firem s vys. růst. potenc.        na    Doporučuje Drtinova 8,
                                     se projednat
vykultivovaných podnikatelským inkubátorem          podpor          150 00 Praha 5
AKADEMON. Zaměř.: přenos technologií a know how,         u
podpora MSP, aplikace výsledků VaV, podpora          "a,b,c,f"
exportu.
Zájem o "Joint venture" v oblasti výroby elektrických       g           IVEP a. s.            Ing. Stanislav Chladil     547,136,682  547,136,402 ivep@ivep.cz         06-2007
přístrojů vn (např. vnitřní odpínače 6 aţ 30 kV,                     Vídeňská 117
rozváděče s odpínači vn)                                 619 00 Brno                                         www.ivep.cz
Joint Venture pro obor vzduchotechniky,              g    Doporučuje  ZVVZ a. s.            Ing. Libor Španvirt      382,552,954  382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz    06-2007
                                          se
případně zájem o know-how z oboru                            Saţinova 888           člen představenstva                   www.zvvz.cz
                                      projednat
                                             399 25 Milevsko          ředitel Správního úseku
Výzkum vývoj a akreditované                  a, c, g   Doporučuje  ŠKODA VÝZKUM s.r.o.,       Ing. Jan Sedláček       378,182,292  378,182,245 jan.sedlacek@skodavyzkum.cz  06-2007
                                          se
zkoušky v oblasti strojírenství, materiálů a technologií                 Tylova 57,            obchodní ředitel
                                      projednat
a elektrotechniky                                    316 00 Plzeň
Zájem rovněţ o Joint Venture

Organizace a realizace tuzemských a zahraničních         a         18 NEOR veletrhy, interiery s.r.o.   Miroslav Brázda        469 311 275  469 311 304 neorvi@xaz.cz         06-2007
výstav (na klíč)                                    Wilsonova 581
                                            53901 Hlinsko
Projekt tvorby, dalšího rozvoje, údrţby a komerčního      b,g     40 – 80  ILA, s.r.o, Drtinova 8, 150 00   RNDr. Ivan Dvořák, CSc,    608,702,223      n/a ivan.dvorak@akademon.cz   06-2007
vyuţití digitálních geografických dat - "Geografického           Doporučuje Praha 5               Ing. Jiří Jindra
                                     se projednat
informačního systému" (GIS) České republiky,                      CEDA s.r.o., Drtinova 8, 150 00
zejména pro účely dynamické dopravní navigace a                    Praha 5
dynamickou geoinformační podporu státní správy.

Grafické práce: sítotisk, potisk velkoplošných plachet      a        30 NEOR veletrhy, interiery s.r.o.    Miroslav Brázda        469 311 275  469 311 304 neorvi@xaz.cz         06-2007
a textilu, grafika ze samolepících fólií                       Wilsonova 581
                                           53901 Hlinsko
Certifikace výrobků, zkoušky autorizované             a           VOP-026 Šternberk, s.p.      Ing. Josef Hrnčiřík      517,303,301  517,303,105 vtupv@vtupv.cz        06-2007
zkušebny pro civilní a vojenské účely                          divize VTÚPV Vyškov                                    www.vtupv.cz
                                             V. Nejedlého 691
                                             682 03 Vyškov
Certifikace výrobků, zkoušky autorizované             a           VOP-026 Šternberk, s.p.      Ing. Jan Jordán        577,304,640  577,341,252 slavicin@vtuvm.cz       06-2007
zkušebny pro civilní a vojenské účely                          divize VTÚVM Slavičín                                   www.vtuvm.cz
                                             Dlouhá 300
                                             763 21 Slavičín
Dodávky polotovarů z plechu, svařované díly a zařízení      a        80   ZVVZ a. s.            Ing. Libor Španvirt      382,552,954  382,553,190 libor.spanvirt@zvvz.cz    06-2007
z uhlíkové a nerezové oceli a ze slitin hliníku, obrábění                Saţinova 888           člen představenstva                   www.zvvz.cz
dílců a ostatní strojírenské kapacity                          399 25 Milevsko          ředitel Správního úseku

Dřevěné hračky,                         a         50 Gulliver, dřevěné hračky s.r.o.   Košina Jiří          602 134 799         gulliver@xaz.cz       06-2007
Unikátní lihýř. hodiny,                                Rváčovská 792
Upomínkové předměty                                  539 01 Hlinsko
Leštění a broušení dílů z nerez oceli               a        20 TONER s.r.o.             Ing. Miroslav Klíč       461,354,111  461,354,522 klic@toner.cz         06-2007
                                            Lanškrounská 74           technicko-výrobní ředitel
                                            571 12 Moravská Třebová                                   www.toner.cz
Příbory a stolní náčiní nerez                  a, f       70 TONER s.r.o.             Ing. Josef Gross        461,354,111  461,354,522 sales@toner.cz        06-2007
                                            Lanškrounská 74           obchodní ředitel
                                            571 12 Moravská Třebová                                   www.toner.cz
Speciální pletiva pro dělicí stěny, výplně, ploty, třídění,  a, b, g    30 - 50 Bratři Wilhelmové - TOPAS,      Ing. Petr Wilhelm       582 345 965  582,344,346 postmaster@bw-topas.cz    06-2007
drátěné dopravní pásy, utahovací nářadí                        spol. s r. o.                           603 844 174
Joint Venture v oboru nebo mimo.                            Mlýnská 14                                           www.bw-topas.cz
                                            796 01 Prostějov
Strojní díly a součásti, nástroje a nářadí            a    Doporučuje TONER s.r.o.             Ing. Miroslav Klíč       461,354,111  461,354,522 klic@toner.cz         06-2007
                                     se projednat
                                            Lanškrounská 74           technicko-výrobní ředitel
                                            571 12 Moravská Třebová                                   www.toner.cz
Taţení a lisování za studena nerezových a jiných ocelí      a        22 TONER s.r.o.             Ing. Miroslav Klíč       461 354 111  461,354,522 klic@toner.cz         06-2007
                                            Lanškrounská 74           technicko-výrobní ředitel
                                            571 12 Moravská Třebová                                   www.toner.cz
Výroba nástrojů a přípravků plošného tváření           a        10 TONER s.r.o.             Ing. Miroslav Klíč       461 354 111  461,354,522 klic@toner.cz         06-2007
                                            Lanškrounská 74           technicko-výrobní ředitel
                                            571 12 Moravská Třebová                                   www.toner.cz
Výroba vánočních ozdob                      a         60 Miroslav Brázda – NEOR        Miroslav Brázda        469 333 128  470 333 128 m.brazda@xaz.cz        06-2007
                                            Druţstevní 1417
                                            539 01 Hlinsko
Vývoj a výroba komponent malo a velkovýdeje PHM,         a,g       100 Poličské strojírny a.s.       Ing. Miroslav Dvořák      461 751 111  461 751 241 dvorakm@pos.cz        06-2007
komponenty pneumatických systémů obráběcích a                     572 12 Polička           obchodně - technický ředitel  461 751 200
balicích strojů apod.                                                                                 www.pos.cz
Civilní náloţivo

Zkoušky prvků čerpacích a hydraulických zařízení na        a     Doporučuje  HYDROSYSTEM project a.s.     Ing. Rostislav Zapletal    587,439,268  585 222 784 hydrosystem@hydrosystem.eu  06-2007
                                     se projednat
vlastní zkušebně (výkon 500 kW, tlaky aţ 300 MPa,                    Kosmonautů 6a
                                     s výrobcem -
průtoky do 20l/s). Provozním médiem můţe být voda,            dodavatelem  P. O. Box 144                                        www.hydrosystem.eu
emulze, nebo olej                                    772 11 Olomouc
Manaţerské poradenství, poradenská činnost při         h, e, f   Doporučuje  AUROS PB s. r. o.,        Ing. Kryštof Komanec,     318,633,241  318,628,284 auros@auros.pb.cz       06-2007
                                     se projednat
zavádění systémů jakosti (ISO 9001), systémů                       nám. T. G. M. 2,         ředitel
                                      s poskyto-
environmentálního managementu (ISO 14 001),                  vatelem  261 01 Příbram                                        www.auros.pb.cz
integrovaného systému řízení. Audity, školení.
Výroba přesných dílců, nástrojů a příravků pro         a,e    doporučuje  Šplíchal,s.r.o.          Martin Šplíchal        465,325,188  465,320,218 firma@splichal-sro.cz
                                     se projednat
strojírenství a elektrotechniku, CNC frézování, EDM                   Lidická 403/III          jednatel                         www.splichal-sro.cz
                                      s výrobcem
řezání a tvarové broušení.                                563 01 Lanškroun         Jan Šplíchal
                                                              jednatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřebírá ţádnou odpovědnost za aktuálnost a správnost uveřejněných údajů, které mu poskytly subjekty uvedené v tabulce
                                                                                                               4
           Objem Název organizace              Telefon  FAX         Aktual.
      Kate-                  Zodpovědná osoba          e-mail
Předmět        v mil. Adresa
     gorie *)                 (kontakt)             www stránky
           Kč/rok (výrobce, dodavatel)
                                                       5

								
To top