MODELO NG KOMUNIKASYON *Komunikasyong pantao bilang aksyon by HC111213223844

VIEWS: 805 PAGES: 13

									   MODELO NG KOMUNIKASYON
  *Komunikasyong pantao bilang aksyon
  *Paglilipat/pagpapadala ng mensahe

Nilagom ni Harold Lasswell noong 1942
ang proseso ng komunikasyon ayon sa
      mga sumusunod:
     •Sino (nagpadala)
  •Ano ang sasabihin (mensahe)
•Anong tsanel ang gagamitin (daanan)
   •Para kanino (tumataggap)
• Pinanggalingan ng mensahe- tao, a, at iba
 pa.
• Pinag-uukulan o tumatanggap ng
 mensahe-para kanino?
• Ideya o mensahe at kodigo-paraang
 gagamitin sa pagpapahayag.
• Tsanel o daanan ng komunikasyon-
 hangin, aklat, pahayagan, telepono at iba
 pa.
Komunikasyon bilang interaksyon-
  pagpapalitan ng mensahe


• Komunikasyong pantao bilang
 transaksyon-paglikha/paggawa ng
 mensahe.
   Mga elemento sa proseso ng
      komunikasyon
•  Pinanggagalingan
•  Mensahe
•  Tsanel
•  Tagatanggap
•  Epekto/feedback
     Modelo sa proseso ng
      komunikasyon
• Modelo ni aristotle
(ispiker- - - - mensahe - - - - - - - tagapakinig)
   Modelo ni Braddocks na
 ekstensyon ng modelo ni Laswell

• Sino-ano ang sasabihin-midyum-kanino
 Modelo ni Shannon at Weaver
• Mensahe-signal-transmitter-tsanel-
 tumatanggap-destinasyon
 SMCR na modelo ni David Berlo
• S-ource M-essage C-hannel R-eceiver
Source-comm. Skills, knowledge, social
 system, culture, attitudes.
Message-language structure, content,
 treatment.
Channel-seeing, hearing, touching, smelling,
 tasting.
Receiver-same as the in the source.
  Modelo ni Wilbur Schramm
• Pinanggalingang-encoder-signal-decoder-destinasyon

•     karanasan        karanasan
   Modelo ni Frank Dance
• Sirkular ang kanyang modelo.
• Tumatanggap ng feedback at bumabalik
 sa pinagmulan nito.
• Ito ay taliwas sa tunay na buhay.
• Pinagsama itong sirkular at linyar
   Sistema o paraan ng
   Pakikipagtalastasan
• Nagasasalita   mensahe
 ekspresyon ng mukaha   tsanel
Tumatanggap      tsanel  wika
 at ekspresyon ng mukha mensahe
   unang
 tagapagsalita/tumatanggap
 4 na salik sa matagumpay na
     komunikasyon
• Kasanayan sa pakikipagtalastasan

• Saloobin o palagay

• Antas ng kaalaman

• Kalinangan at kalagayang sosyal
   Ang modelo ng SPEAKING ni
       Dell Hymes
•  S-setting at scene(panahon at lugar/sikolohikal na sitwasyon
•  P-participants(tagapagsalita at tagapakinig)
•  E-ends (layunin at kalalabasan)
•  A-act sequence(pagkakasunud-sunod ng pangyayari)
•  K-key (tono, gawi, malay sa pagsasalita)
•  I-instrumentalities(istilo sa pagsasalita e.g, pormal)
•  N-norms(tuntuning panlipunan na sinusunod)
•  G-genre (uri ng diskurso, kasangkapang ginamit e.g,
  anekdota, talumpati at iba pa)

								
To top