NL

Document Sample
NL Powered By Docstoc
					                 van                         1/09/2011    1/05/2011
       Periode
                 tot                                 31/08/2011

Bedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
(Jaarbedragen)


1. De wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
personen met een handicap trad in werking op 1 juli 1987. Deze wet
verleent drie types tegemoetkomingen : de inkomensvervangende
tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden (+ 65 jaar)


1.1. De maximale tegemoetkomingen bedragen:

1.1.1. De inkomensvervangende tegemoetkoming:

                 Categorie A:                     € 6,164.56   € 6,043.68
                 Categorie B:                     € 9,246.83   € 9,065.52
                 Categorie C:                    € 12,329.11   € 12,087.36

1.1.2. De integratietegemoetkoming:

                 Categorie  I:                    €  1,104.09  €  1,104.09
                 Categorie  II:                   €  3,762.33  €  3,762.33
                 Categorie  III:                   €  6,011.74  €  6,011.74
                 Categorie  IV:                   €  8,758.34  €  8,758.34
                 Categorie  V:                    €  9,935.79  €  9,935.79

1.1.3. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden:

                 Categorie  I:                      € 943.52    € 943.52
                 Categorie  II:                   €  3,601.61  €  3,601.61
                 Categorie  III:                   €  4,378.98  €  4,378.98
                 Categorie  IV:                   €  5,156.12  €  5,156.12
                 Categorie  V:                    €  6,333.57  €  6,333.57

1.2. Voor zowel de inkomensvervangende tegemoetkoming als de
integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden bestaan er inkomensgrenzen die in aanmerking moeten
genomen worden bij de berekening van het recht op tegemoetkoming.1.2.1. Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming:

Voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geen
rekening gehouden met:

1°het gedeelte van het inkomen van de personen met wie de persoon met een
handicap een huishouden vormt, dat niet meer bedraagt per jaar dan
                                            € 3,082.28   € 3,021.84
2° voor 50% voor de schijf van 0 tot                          € 4,504.35   € 4,504.35
et voor 25% voor de schijf    van                         € 4,504.35   € 4,504.35
                 tot                         € 6,756.53   € 6,756.53
voor het inkomen uit werkelijk gepresteerde arbeid door de persoon met een
handicap
3° het deel van andere inkomsten dan die vermeld in 1° of 2°, per jaar overschrijdt
dat geen                                          € 634.10    € 634.10

1.2.2. Voor de integratietegemoetkoming:


1°Categorievrijstelling:
                 Categorie A :                    € 5,688.97   € 5,582.90
                 Categorie B :                    € 8,533.45   € 8,374.35
                 Categorie C :                    € 11,377.94   € 11,165.80
2° Van het inkomen van de persoon met wie de persoon met een handicap een
huishouden vormt, wordt de eerste                        € 20,740.31   € 20,740.31

vrijgesteld alsook de helft van het gedeelte dat meer bedraagt dan dit bedrag.

Van het inkomen van de leden  Categorie 1 en 2
van het huishouden van de
persoon met enn handicap wordt
vrijgesteld :         Categori 3, 4 en 5

3° Van het arbeidsinkomen worden de eerste                    € 20,740.31   € 20,740.31
vrijgesteld, alsook de helft van het arbeidsinkomen dat meer bedraagt dan dit
bedrag.

4° Van het vervangingsinkomen wordt vrijgesteld:

indien de genoten arbeidsvrijstelling niet meer bedraagt dan           € 17,777.41   € 17,777.41
de eerste                                     € 2,962.48   € 2,962.48
indien de genoten arbeidsvrijstelling meer bedraagt dan             € 17,777.41   € 17,777.41
het gedeelte dat niet meer bedraagt dan het verschil tussen            € 2,962.48   € 2,962.48
en het gedeelte van de genoten arbeidsvrijstelling dat meer bedraagt dan     € 17,777.41   € 17,777.41

1.2.3. Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden:

                 Categorie A:                  € 12,179.68   € 11,999.68
                 Categorie B:                  € 12,179.68   € 11,999.68
                 Categorie C:                  € 15,219.54   € 14,994.63

2. De wet van 27 juni 1969 blijft evenwel van toepassing voor de
gehandicapten aan wie een tegemoetkoming was verleend die inging vóór
1 januari 1975 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987
voordeliger is - principe van de verworven rechten).


2.1. De maximale tegemoetkomingen bedragen:


2.1.1 De gewone tegemoetkoming:

                 30 pct. :                    €  1,321.80  €  1,321.80
                 35 pct. :                    €  1,542.10  €  1,542.10
                 40 pct. :                    €  1,762.40  €  1,762.40
                 45 pct. :                    €  1,982.70  €  1,982.70
                 50 pct. :                    €  2,203.00  €  2,203.00
                 55 pct. :                    €  2,423.30  €  2,423.30
                 60 pct. :                    €  2,890.80  €  2,890.80
                 65 pct. :                    €  3,314.35  €  3,314.35
                 70 pct. :                    €  4,178.30  €  4,178.30
                 75 pct. :                    €  4,476.75  €  4,476.75
                 80 pct. :                    €  5,357.60  €  5,357.60
                 85 pct. :                    €  5,732.40  €  5,732.40
                 90 pct. :                    €  6,069.60  €  6,069.60
                 95 pct. :                    €  7,043.30  €  7,043.30
                 100 pct. :                   €  8,378.00  €  8,378.00

Bedragen voor de gehuwde mannen met een ongeschiktheid van ten minste 80
pct. en die niet feitelijk noch van tafel en bed gescheiden zijn:

                 80 pct. :                    €  5,527.20  €  5,527.20
                 85 pct. :                    €  5,872.65  €  5,872.65
                 90 pct. :                    €  6,366.60  €  6,366.60
                 95 pct. :                    €  7,479.35  €  7,479.35
                 100 pct. :                   €  8,518.00  €  8,518.00
2.1.2 De bijzondere tegemoetkoming:

                 100 pct. :                 € 3,614.88  € 3,614.88
                 100 pct. (met verhoging) :         € 6,794.13  € 6,794.13

2.1.3. De tegemoetkoming voor hulp van derde:

                 Categorie I :               € 1,554.26  € 1,554.26
                 Categorie II :               € 2,331.62  € 2,331.62
                 Categorie III :              € 3,108.76  € 3,108.76

2.2. Het abattement op de pensioenen, voorzien bij de berekening van de
aanvullende tegemoetkoming (zoals beoogd in artikel 39, § 3 van het
koninklijk besluit van 17 november 1969) bedraagt:
                                       € 1,805.07  € 1,805.07

2.3. De perken van de bestaansmiddelen, beoogd in de artikelen 14 en 20
van het koninklijk besluit van 17 november 1969 bedragen:


2.3.1. De werkende minder-validen:

                 meerderjarigen en gehuwde minderjaringen  € 6,598.75  € 6,598.75
                 van 18 tot 21 jaar             € 5,196.55  € 5,196.55
                 van 14 tot 18 jaar             € 3,299.37  € 3,299.37

2.3.2. De niet-werkende minder-validen:


1° gehuwden (of gelijkgesteld), of personen met kinderen ten laste:

                 Gezinshoofd                € 5,313.87  € 5,313.87
                 Echtgenoot                 € 1,633.82  € 1,633.82
                 Per kinf                  € 1,165.93  € 1,165.93

2° zonder kinderen ten laste: ongehuwde meerderjarigen, weduwnaars,
echtgescheidenen, feitelijk of van tafel en bed gescheidenen - ongehuwde
minderjarigen die volle wezen zijn of door hun ouders verlaten zijn:

                 Belanghebbende               € 4,600.05  € 4,600.05
3° ongehuwde minderjarigen die met hun ouders samenwonen, in gezinsverband
leven of gehospitaliseerd zijn:

                 Gezinshoofd                € 5,313.87  € 5,313.87
                 Echtgenoot                 € 1,633.82  € 1,633.82
                 Per kinf                  € 1,165.93  € 1,165.93

3. De wet van 27 juni 1969 blijft eveneens van toepassing voor de
personen met een handicap aan wie een tegemoetkoming ter aanvulling
van het gewaarborgd inkomen werd toegekend die inging vóór 1
november 1989 (tenzij de toepassing van de wet van 27 februari 1987
voor hen voordeliger is - principe van de verworven rechten). De
tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen bedraagt:
                                       € 2,047.27  € 2,047.27
 1/09/2010    1/06/2009    1/09/2008    1/07/2008    1/05/2008    1/01/2008    1/09/2007
30/04/2011   31/08/2010   31/05/2009   31/08/2008   30/06/2008   30/04/2008   31/12/2007
 € 5,925.50   € 5,809.22   € 5,695.31   € 5,583.65   € 5,583.65   € 5,474.32   € 5,261.63
 € 8,888.25   € 8,713.83   € 8,542.97   € 8,375.48   € 8,375.48   € 8,211.48   € 7,892.45
€ 11,851.00   € 11,618.44   € 11,390.62   € 11,167.30   € 11,167.30   € 10,948.64   € 10,523.26 €  1,082.50  €  1,061.26  €  1,061.26  €  1,040.45  €  1,040.45  €  1,020.08  €  1,000.06
 €  3,688.76  €  3,616.37  €  3,616.37  €  3,545.47  €  3,545.47  €  3,476.05  €  3,407.81
 €  5,894.18  €  5,778.51  €  5,778.51  €  5,665.22  €  5,665.22  €  5,554.29  €  5,445.26
 €  8,587.07  €  8,418.56  €  8,418.56  €  8,253.50  €  8,253.50  €  8,091.90  €  7,933.06
 €  9,741.49  €  9,550.33  €  9,550.33  €  9,363.08  €  9,363.08  €  9,179.75  €  8,999.56   € 925.06    € 906.91    € 906.91    € 889.13    € 889.13    € 871.72    € 854.61
 €  3,531.18  €  3,461.89  €  3,461.89  €  3,394.01  €  3,394.01  €  3,327.56  €  3,262.24
 €  4,293.35  €  4,209.10  €  4,209.10  €  4,126.57  €  4,126.57  €  4,045.77  €  3,966.36
 €  5,055.29  €  4,956.09  €  4,956.09  €  4,858.92  €  4,858.92  €  4,763.78  €  4,670.27
 €  6,209.71  €  6,087.86  €  6,087.86  €  5,968.50  €  5,968.50  €  5,851.63  €  5,736.77
 € 2,962.75   € 2,904.61   € 2,847.66   € 2,791.83   € 2,791.83   € 2,737.16   € 2,630.82
 € 4,416.27   € 4,329.61   € 4,329.61   € 4,244.72   € 4,244.72   € 4,161.61   € 4,079.92
 € 4,416.27   € 4,329.61   € 4,329.61   € 4,244.72   € 4,244.72   € 4,161.61   € 4,079.93
 € 6,624.40   € 6,494.41   € 6,494.41   € 6,367.07   € 6,367.07   € 6,242.41   € 6,119.87
   € 621.70    € 609.50    € 609.50    € 597.55    € 597.55    € 585.85    € 574.35
 € 5,473.72   € 5,336.31   € 5,336.31   € 5,261.09   € 5,261.09   € 5,158.08   € 5,056.83
 € 8,210.58   € 8,049.46   € 8,049.46   € 7,891.64   € 7,891.64   € 7,737.12   € 7,585.25
€ 10,947.44   € 10,732.61   € 10,732.61   € 10,522.19   € 10,522.19   € 10,316.16   € 10,113.66
€ 20,334.73   € 19,935.68   € 19,935.68   € 19,544.82
                                 € 1,792.65   € 1,757.55   € 1,723.05


                                € 19,544.82   € 19,162.13   € 18,785.99

€ 20,334.73   € 19,935.68   € 19,935.68   € 19,544.82   € 19,544.82   € 19,162.13   € 18,785.99
€ 17,429.77   € 17,087.73   € 17,087.73   € 16,752.71   € 16,752.71   € 16,424.69   € 16,102.28
 € 2,904.55   € 2,847.55   € 2,847.55   € 2,791.72   € 2,791.72   € 2,737.06   € 2,683.33
€ 17,429.77   € 17,087.73   € 17,087.73   € 16,752.71   € 16,752.71   € 16,424.69   € 16,102.28
 € 2,904.55   € 2,847.55   € 2,847.55   € 2,791.72   € 2,791.72   € 2,737.06   € 2,683.33
€ 17,429.77   € 17,087.73   € 17,087.73   € 16,752.71   € 16,752.71   € 16,424.69   € 16,102.28
€ 11,765.03   € 11,534.15   € 11,037.47   € 10,821.07   € 10,821.07   € 10,609.19   € 10,277.60
€ 11,765.03   € 11,534.15   € 11,037.47   € 10,821.07   € 10,821.07   € 10,609.19   € 10,277.60
€ 14,701.40   € 14,412.91   € 13,792.25   € 13,521.84   € 13,521.84   € 13,257.08   € 12,842.74
 €  1,296.00  €  1,270.50  €  1,270.50  €  1,245.60  €  1,245.60  €  1,221.00  €  1,197.30
 €  1,512.00  €  1,482.25  €  1,482.25  €  1,453.20  €  1,453.20  €  1,424.50  €  1,396.85
 €  1,728.00  €  1,694.00  €  1,694.00  €  1,660.80  €  1,660.80  €  1,628.00  €  1,596.40
 €  1,944.00  €  1,905.75  €  1,905.75  €  1,868.40  €  1,868.40  €  1,831.50  €  1,795.95
 €  2,160.00  €  2,117.50  €  2,117.50  €  2,076.00  €  2,076.00  €  2,035.00  €  1,995.50
 €  2,376.00  €  2,329.25  €  2,329.25  €  2,283.60  €  2,283.60  €  2,238.50  €  2,195.05
 €  2,834.40  €  2,778.60  €  2,778.60  €  2,724.00  €  2,724.00  €  2,670.60  €  2,618.40
 €  3,250.00  €  3,186.30  €  3,186.30  €  3,123.25  €  3,123.25  €  3,062.15  €  3,002.35
 €  4,097.10  €  4,016.60  €  4,016.60  €  3,937.50  €  3,937.50  €  3,860.50  €  3,784.90
 €  4,389.75  €  4,303.50  €  4,303.50  €  4,218.75  €  4,218.75  €  4,136.25  €  4,055.25
 €  5,252.80  €  5,150.40  €  5,150.40  €  5,048.80  €  5,048.80  €  4,950.40  €  4,852.80
 €  5,620.20  €  5,510.55  €  5,510.55  €  5,402.60  €  5,402.60  €  5,296.35  €  5,192.65
 €  5,950.80  €  5,834.70  €  5,834.70  €  5,720.40  €  5,720.40  €  5,607.90  €  5,498.10
 €  6,905.55  €  6,769.70  €  6,769.70  €  6,637.65  €  6,637.65  €  6,507.50  €  6,379.25
 €  8,214.00  €  8,053.00  €  8,053.00  €  7,895.00  €  7,895.00  €  7,740.00  €  7,588.00
 €  5,419.20  €  5,312.80  €  5,312.80  €  5,208.80  €  5,208.80  €  5,106.40  €  5,006.40
 €  5,757.90  €  5,644.85  €  5,644.85  €  5,534.35  €  5,534.35  €  5,425.55  €  5,319.30
 €  6,242.40  €  6,120.00  €  6,120.00  €  5,999.40  €  5,999.40  €  5,882.40  €  5,766.30
 €  7,333.05  €  7,189.60  €  7,189.60  €  7,048.05  €  7,048.05  €  6,910.30  €  6,774.45
 €  8,352.00  €  8,188.00  €  8,188.00  €  8,027.00  €  8,027.00  €  7,870.00  €  7,716.00
€ 3,544.19  € 3,474.64  € 3,474.64  € 3,406.51  € 3,406.51  € 3,339.81  € 3,274.25
€ 6,661.27  € 6,530.55  € 6,530.55  € 6,402.51  € 6,402.51  € 6,277.14  € 6,152.93
€ 1,523.86  € 1,493.96  € 1,493.96  € 1,464.67  € 1,464.67  € 1,435.99  € 1,407.80
€ 2,286.03  € 2,241.17  € 2,241.17  € 2,197.23  € 2,197.23  € 2,154.21  € 2,111.92
€ 3,047.97  € 2,988.16  € 2,988.16  € 2,929.57  € 2,929.57  € 2,872.21  € 2,815.83
€ 1,769.77  € 1,735.04  € 1,735.04  € 1,701.02  € 1,701.02  € 1,667.72  € 1,634.98
€ 6,469.71  € 6,342.75  € 6,342.75  € 6,218.39  € 6,218.39  € 6,096.64  € 5,976.96
€ 5,094.93  € 4,994.95  € 4,994.95  € 4,897.02  € 4,897.02  € 4,801.13  € 4,706.89
€ 3,234.85  € 3,171.37  € 3,171.37  € 3,109.20  € 3,109.20  € 3,048.32  € 2,988.48
€ 5,209.96  € 5,107.72  € 5,107.72  € 5,007.58  € 5,007.58  € 4,909.53  € 4,813.16
€ 1,601.87  € 1,570.44  € 1,570.44  € 1,539.65  € 1,539.65  € 1,509.50  € 1,479.87
€ 1,143.13  € 1,120.70  € 1,120.70  € 1,098.73  € 1,098.73  € 1,077.21  € 1,056.07
€ 4,510.10  € 4,421.59  € 4,421.59  € 4,334.90  € 4,334.90  € 4,250.03  € 4,166.60
€ 5,209.96  € 5,107.72  € 5,107.72  € 5,007.58  € 5,007.58  € 4,909.53  € 4,813.16
€ 1,601.87  € 1,570.44  € 1,570.44  € 1,539.65  € 1,539.65  € 1,509.50  € 1,479.87
€ 1,143.13  € 1,120.70  € 1,120.70  € 1,098.73  € 1,098.73  € 1,077.21  € 1,056.07
€ 2,007.23  € 1,967.84  € 1,967.84  € 1,929.26  € 1,929.26  € 1,891.49  € 1,854.36
 1/04/2007    1/10/2006    1/08/2005    1/10/2004
31/08/2007   31/03/2007   30/09/2006   31/07/2005
 € 5,261.63   € 5,158.47   € 5,007.36   € 4,909.09
 € 7,892.45   € 7,737.71   € 7,511.03   € 7,363.64
€ 10,523.26   € 10,316.94   € 10,014.71   € 9,818.19 €  1,000.06  €  1,000.06    € 980.47    € 961.23
 €  3,407.81  €  3,407.81  €  3,341.06  €  3,275.50
 €  5,445.26  €  5,445.26  €  5,338.60  €  5,233.84
 €  7,933.06  €  7,933.06  €  7,777.67  €  7,625.05
 €  8,999.56  €  8,999.56  €  8,823.28  €  8,650.14   € 854.61    € 854.61    € 837.87    € 821.43
 €  3,262.24  €  3,262.24  €  3,198.34  €  3,135.58
 €  3,966.36  €  3,966.36  €  3,888.67  €  3,812.36
 €  4,670.27  €  4,670.27  €  4,578.79  €  4,488.94
 €  5,736.77  €  5,736.77  €  5,624.40  €  5,514.03
 € 2,630.82   € 2,579.24   € 2,503.68   € 2,454.55
 € 4,079.92   € 4,079.92
 € 4,079.93   € 4,079.93
 € 6,119.87   € 6,119.87
   € 574.35    € 574.35    € 563.10    € 552.05
 € 5,056.83   € 5,056.83   € 4,957.78   € 4,860.49
 € 7,585.25   € 7,585.25   € 7,436.67   € 7,290.74
€ 10,113.66   € 10,113.66   € 9,915.56   € 9,720.98
 € 1,723.05   € 1,723.05   € 1,689.30   € 1,656.15


€ 18,785.99   € 18,785.99   € 18,418.02   € 18,056.59

€ 18,785.99   € 18,785.99   € 18,418.02   € 18,056.59
€ 16,102.28   € 16,102.28   € 15,786.88   € 15,477.09
 € 2,683.33   € 2,683.33   € 2,630.77   € 2,579.14
€ 16,102.28   € 16,102.28   € 15,786.88   € 15,477.09
 € 2,683.33   € 2,683.33   € 2,630.77   € 2,579.14
€ 16,102.28   € 16,102.28   € 15,786.88   € 15,477.09
€ 10,216.31   € 10,216.31   € 10,016.20   € 9,819.64
€ 10,216.31   € 10,216.31   € 10,016.20   € 9,819.64
€ 12,766.15   € 12,766.15   € 12,516.09   € 12,270.48
 €  1,197.30  €  1,197.30  €  1,173.60  €  1,150.80
 €  1,396.85  €  1,396.85  €  1,369.20  €  1,342.60
 €  1,596.40  €  1,596.40  €  1,564.80  €  1,534.40
 €  1,795.95  €  1,795.95  €  1,760.40  €  1,726.20
 €  1,995.50  €  1,995.50  €  1,956.00  €  1,918.00
 €  2,195.05  €  2,195.05  €  2,151.60  €  2,109.80
 €  2,618.40  €  2,618.40  €  2,566.80  €  2,516.40
 €  3,002.35  €  3,002.35  €  2,943.20  €  2,886.00
 €  3,784.90  €  3,784.90  €  3,710.70  €  3,637.90
 €  4,055.25  €  4,055.25  €  3,975.75  €  3,897.75
 €  4,852.80  €  4,852.80  €  4,757.60  €  4,664.80
 €  5,192.65  €  5,192.65  €  5,090.65  €  4,991.20
 €  5,498.10  €  5,498.10  €  5,390.10  €  5,284.80
 €  6,379.25  €  6,379.25  €  6,254.80  €  6,132.25
 €  7,588.00  €  7,588.00  €  7,440.00  €  7,294.00
 €  5,006.40  €  5,006.40  €  4,908.80  €  4,812.00
 €  5,319.30  €  5,319.30  €  5,215.60  €  5,112.75
 €  5,766.30  €  5,766.30  €  5,653.80  €  5,543.10
 €  6,774.45  €  6,774.45  €  6,641.45  €  6,511.30
 €  7,716.00  €  7,716.00  €  7,565.00  €  7,416.00
€ 3,274.25  € 3,274.25  € 3,210.12  € 3,147.13
€ 6,152.93  € 6,152.93  € 6,033.39  € 5,915.00
€ 1,407.80  € 1,407.80  € 1,380.23  € 1,353.14
€ 2,111.92  € 2,111.92  € 2,070.55  € 2,029.92
€ 2,815.83  € 2,815.83  € 2,760.68  € 2,706.50
€ 1,634.98  € 1,634.98  € 1,602.95  € 1,571.50
€ 5,976.96  € 5,976.96  € 5,859.89  € 5,744.90
€ 4,706.89  € 4,706.89  € 4,614.69  € 4,524.14
€ 2,988.48  € 2,988.48  € 2,929.94  € 2,872.45
€ 4,813.16  € 4,813.16  € 4,718.88  € 4,626.28
€ 1,479.87  € 1,479.87  € 1,450.88  € 1,422.41
€ 1,056.07  € 1,056.07  € 1,035.38  € 1,015.07
€ 4,166.60  € 4,166.60  € 4,084.99  € 4,004.82
€ 4,813.16  € 4,813.16  € 4,718.88  € 4,626.28
€ 1,479.87  € 1,479.87  € 1,450.88  € 1,422.41
€ 1,056.07  € 1,056.07  € 1,035.38  € 1,015.07
€ 1,854.36  € 1,854.36  € 1,818.04  € 1,782.36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:12/13/2011
language:
pages:9