projekt_final_ny by xiaopangnv

VIEWS: 12 PAGES: 105

									        SYDDANSK ERHVERVSSKOLE, VEJLE
Svendeforløbs Projekt
              Rapport
Alexander Green, Dan Valentin, Daniel Davidsen og Zaid Mohammad Ali.

              01-09-2011
2011  Svendeforløbs projekt    Indholdsfortegnelse


    Problemformulering ................................................................................. 4

    Topologi ................................................................................................. 5

    Forefront TMG ........................................................................................ 6

     Netværksopsætning .............................................................................. 9

     Regler og policies ................................................................................11

     Oprettelse af en Access Rule .................................................................12

     Oprettelse af en Non-Web Server ..........................................................15

     Overvågning og logging ........................................................................17

    Domain Controller ..................................................................................18

     Installation og opsætning af domain Controller ........................................18

      Afinstallering af Active Directory .........................................................24

    Active Directory .....................................................................................25

    Logon Script ..........................................................................................26

    Global Catalog .......................................................................................27

    DNS .....................................................................................................28

    RODC ...................................................................................................28

    Namespace ...........................................................................................29

     Oprettelse af Namespace ......................................................................29

    Active Directory Replication .....................................................................31

     Hvordan spore man Replikering .............................................................32

     Opret Replikation af mapper .................................................................33

    DHCP....................................................................................................37

    Exchange 2010 ......................................................................................41
2011  Svendeforløbs projekt     Hvad er MX Record ..............................................................................42

      Lidt om tjenesterne ...........................................................................43

      POP3: ..............................................................................................43

     SMTP .................................................................................................43

     IMAP ..................................................................................................44

     Installation af Exchange .......................................................................44

     Trin for trin guide til en vellykket installation ...........................................52

     Post Installation trin for trin ..................................................................53

    DMZ .....................................................................................................60

     Access point .......................................................................................60

     FTP ....................................................................................................61

     TMG regler .........................................................................................62

    System Deployment ...............................................................................66

    Antivirus ...............................................................................................66

    VPN ......................................................................................................66

    Proxy....................................................................................................67

    Grupper og brugere ................................................................................71

     Oprettelse af OU..................................................................................71

     Oprettelse af grupper ...........................................................................73

     Oprettelse af brugere ...........................................................................74

     Oprettelse af de resterende brugere.......................................................78

    Delte mapper ........................................................................................79

    Password politik .....................................................................................80

    RDP politik ............................................................................................82

    Printer løsning .......................................................................................83
2011  Svendeforløbs projekt     Backup løsning ....................................................................................85

    Server tilbud .........................................................................................86

     Tilbud2 ...............................................................................................88

    Botnet ..................................................................................................90

     Hvad er botnet? ..................................................................................90

     Er det noget man skal tage alvorligt? .....................................................91

     Hvad gør man for at beskytte sig? .........................................................91

    Konklusion ............................................................................................92

    Bilag.....................................................................................................93

     Alexander's Dagbog .............................................................................93

     Dan's Dagbog .....................................................................................97

     Zaid's Dagbog .....................................................................................99

     Daniel's dagbog ................................................................................. 103
2011  Svendeforløbs projekt
    Problemformulering
    Vi har fået til opgave at installere en firewall med tre zoner.

    Det skal indeholde en DHCP server på indersiden, serveren skal fungere som
    print-server, backup-server og fil-server, AD og specifikke brugere skal have
    forskellige rettigheder bl.a. adgang til serveren og diverse drev. Backup og
    filserveren skal beskrives med løsninger og prisforslag.

    De interne klienter skal kunne benytte de mest almene ydelser i deres system.

    Netværket skal sættes op, således at der er 15 brugere. En backup bruger, en
    daglig superbruger, en webadministrator og resten bare almene brugere med
    rettigheder til fx ftp server. Brugerne skal kunne tilgå deres personlige drev,
    gruppe drev osv. Dette bliver tildelt ved hjælp at et script.

    Serverne skal have statiske IP adresser, der skal kunne udgive DHCP
    informationer til klienter på netværket.

    Der skal oprettes en mailserver. Mail skal kunne tilgås internt og eksternt

    Der skal oprettes en DMZ zone som også fungerer som DHCP, webserver og
    ftp server.

    Der skal gives forslag til server hardware, fra flere konkurrenter som man ville
    ude i firmaet.

    Hvis der skulle forekomme tid skal der laves proxyserver og sekundær DNS
    server.

    Alt skal dokumenteres og argumenteres for, således at andre IT supportere vil
    kunne bruge dokumentationen til at vedligeholde samt sætte systemet op på
    samme måde.
                                             4
2011  Svendeforløbs projekt    Topologi

      87.116.42.4 /27
                           Client     Client       10.1.1.10
                                                                     10.1.1.30
                 10.1.1.0 /24
                                            AD DC1
                                            DHCP
                G/W: 10.1.1.1                      DNS
                DNS: 10.1.1.10
               ALT-DNS: 10.1.1.20
                                                                    Exchange
             G/W: 10.2.1.1
             DNS: 83.136.89.6
              ALT-DNS:
              83.136.89.4
        TMG
                                            AD DC2
                                            DNS
                                            DHCP
                                            10.1.1.20    Vi bruger DC Replikation med DFS hvis den ene DC svigter
                            10.2.1.10                  Anlæget er splittet op i to Private netværk, en DMZ zone og en
             10.2.1.0 /24                                               forest.
                                                   Dels fordi vi har en DMZ zone som skal tilgås hjemmefra og for
                                                      at eksterne og interne kan tilgå trådløst netværk.
                            DMZ        VPN Client
     10.2.1.20
                           DHCP
                          FTP (filezilla)
                            VPN
                            WEB
    Vi har installeret Microsoft Windows Server 2008 standard edition, som basis
    på alle vores "Server maskiner", af simple årsager for at have en standard (for
    ikke at køre med forskellige systemer)
                                                                            5
2011  Svendeforløbs projekt    Forefront TMG
    Installation

    Forefront TMG 2010 skal installeres på serveren med de tre fysiske
    netværkskort og som har et netværkskabel der går videre ud til verden. Da
    Forefront TMG serveren har en forbindelse ud ad til skal den også have en
    public IP-adresse sammen med to andre private og interne adresse ranges.

    Netværkskorts opsætningerne for interfacene WAN, DMZ og LAN ser ud som
    følger:
                                          6
2011  Svendeforløbs projekt    Setup’en af selve programmet Forefront TMG startes og køres igennem på
    normal vis indtil der skal vælges hvilke adresser der skal inkluderes i
    netværket på den interne side.

    Adresserne der skal bruges ligger i netværkene 10.1.1.0/24 samt 10.2.1.0/24.
    Herefter skal der vælges hvilken netværksmodel der skal bruges til
    netværksscenariet. Mulighederne ses herunder og der vælges 3-leg perimeter
    da netværket har tre netværkskort og er opdelt i et external netværk(WAN),
    perimeter netværk(DMZ) samt et internal netværk(LAN).
                                           7
2011  Svendeforløbs projekt    Efterfølgende og til slut vil setupen have at vide hvilke af vores netværkskort
    der hører til hvad så den kan definere de forskellige netværks og være sikker
    på hvordan de skal håndteres.

    Herunder hentes netværksindstillinger ind for netværkskortet kaldet WAN som
    først er manuelt defineret i Windows og derefter nemt hentet ind i Forefront
    TMG setupen som her.
                                             8
2011  Svendeforløbs projekt    Netværksopsætning
    Under punktet "Networking" skal de korrekte IP adresser for hvert
    netværksnavn stå korrekt således at der bliver givet adgang for de korrekte IP
    adresse segmenter når der oprettes regler. Derfor skal der som på
    nedenstående billede indeholder præcise definitioner og IP adresse ranges af
    netværksgrupperne "External", "Internal", "Local Host" samt "Perimiter"

    External = Alle offentlige IP adresser som er ude i verden

    Internal = Det lokale LAN netværk 10.1.1.0 /24

    Local Host = Forefront TMG serveren

    Perimeter = DMZ netværket 10.2.1.0 /24 (Er som standard ikke defineret)
                                            9
2011  Svendeforløbs projekt    Efter at der er styr på definitionerne af de forskellige IP adresse ranges skal
    der også holdes styr på hvad Forefront TMG serveren skal gøre når den skal
    arbejde på tværs og sende imellem de forskellige netværk.

    De to vigtigste netværksregler som der skal være korrekte for at netværket
    kan fungere optimalt er de to nederste regler kaldet "Internet Access" og
    "Internal to Perimeter Relationship". De skal begge sættes til at operere med
    NAT således at Forefront TMG serveren eksempelvis skjuler en klients private
    IP adresse når den skal ud på nettet og i stedet oversætter den og erstatter
    den med sin egen adresse. I dette tilfælde vil den bruge adressen 87.116.42.4
    til at gå ud på nettet med.

    Internal Access = NAT

    Internal to Perimeter Relationship = NAT (Er som standard sat til at route)
                                             10
2011  Svendeforløbs projekt    Regler og policies
    Serveren hvori Forefront TMG er installeret skal agere som firewall for resten
    af netværket. Uden Forefront TMG vil alt være åbent på ydersiden da adressen
    87.116.42.4 er ubeskyttet. Derfor vil Forefront TMG programmet, når det er
    installeret på serveren, automatisk indeholde en "Deny all traffic" fra start som
    den eneste regel og man skal derfor selv ind og definere alle regler der skal til
    for at åbne op for de protokoller som man gerne vil have tilladt adgangen til.

    Følgende firewall policies er blevet lavet på Forefront TMG serveren og her er
    der tale om to forskellige typer af policies, nemlig en "Access Rule" og en
    "Non-Web Server", hvor den første har et ikon som en gul nøgle og den anden
    en blå server computer.
                                            11
2011  Svendeforløbs projekt    I firewall policies er der blevet åbnet op for de protokoller og porte som
    Forefront TMG serveren skal give tilladelse til at passere enten ind eller ud af
    netværket som defineret på ovenstående billede. Blandt noget af det første der
    åbnes op for er HTTP og HTTPS trafik som kører på henholdsvis port 80 og port
    443 så brugere kan gå på internettet ved hjælp af en webbrowser og se
    hjemmesider. Andre protokoller og porte som der også åbnes op for inkluderer
    PING, DNS, FTP, RDP og SMTP trafik på port 25 for at give tilladelse til at
    sende og modtage mails.    Oprettelse af en Access Rule
    Der trykkes på "Create Access Rule" i punktet "Firewall Policy" og man tildeler
    et navn til sin nye regel.
    Dernæst vælger man om reglen skal tillade eller nægte.
                                             12
2011  Svendeforløbs projekt    Der udvælges hvilken protokol eller protokoller som reglen skal gælde for.
    Der vælges hvem afsenderen af de definerede protokoller må være.
                                          13
2011  Svendeforløbs projekt    Der vælges hvem modtageren af de definerede protokoller må være.
    Der vælges hvilke brugere reglen skal gælde for.
    Wizard'en fuldendes og konfigurationen vises i tekst.
                                     14
2011  Svendeforløbs projekt    Oprettelse af en Non-Web Server
    Der trykkes på "Publish Non-Web Server Protocols" i punktet "Firewall Policy"
    og man tildeler et navn til sin nye regel.
    Der vælges hvilken intern server man vil offentliggøre og som der skal peges
    over på når der kommer forespørgsler eksternt fra.
                                            15
2011  Svendeforløbs projekt    Der vælges hvilken protokol serveren skal bruge. Når der skal offentliggøres en
    server vil den brugte protokol altid være inbound retning og hedde "server".
    Der vælges hvilken IP adresse på Forefront TMG serveren der skal bruges til at
    lytte efter forespørgsler.
    Wizard'en fuldendes og konfigurationen vises i tekst.
                                           16
2011  Svendeforløbs projekt    Overvågning og logging
    Hvis man i Forefront TMG vil overvåge hvilke protokoller som der bliver sendt
    eller forsøges sendt så inkluderes der en "Logs & Reports" mulighed hvori man
    kan holde styr på alt dette. Øverst til højre kan man klikke på "Start Query" og
    derefter vil den som standard logge alle de forbindelser der går igennem
    Forefront TMG serveren. Der kan også vælges kun at logge og derfor fremvise
    forbindelser på port 80 HTTP protokollen.

    Loggen har tre forskellige farver den opererer med som er sort, grøn og rød,
    hvor den med en sort farve tekst er mere som en information der siger at en
    forbindelse enten er indledt eller lukket, hvor den med grøn fortæller at der er
    blevet tilladt forbindelse og hvor den med rød fortæller at forbindelsen er
    blevet nægtet.

    "Logs & Reports" er derfor et rigtigt fint overvågningsprogram samt perfekt til
    at fejlfinde når en forbindelse for eksempel bliver nægtet adgang.
                                             17
2011  Svendeforløbs projekt    Domain Controller

    Domain Controlleren" som er hjertet i dette projekt, hvor alting finder sted.

    En Domain Controller er ansvarlig for kontrol af tilladelse for brugere på en
    Windows domæne server. Den anmoder om sikkerhedsgodkendelse fra den
    enkelte bruger, i form af et brugernavn og password. Brugeren har derved
    adgang til en række resurser på serveren.    Installation og opsætning af domain Controller


    Under ”Start” og ”Kør” taster man ( dcpromo.exe ), hvor efter den loader
    Installations-Wizarden.
    Du får valgmuligheden ”Use advanced mod installation”, som gør at der er et
    par ekstra ting at skulle tage stilling til. Vælger man ikke Advanced mode, vil
    disse ting blive valgt for dig, automatisk.
                                             18
2011  Svendeforløbs projekt
    Klik på ”Next” for at fortsætte.    På næste billede i guiden, fortæller den at i Windows Server 2008 er
    sikkerheden blevet forøget, og det kan påvirke Ældre versioner af Windows.

    Det vil sige at der er ting i Windows Server 2008, som tidligere versioner af
    Windows ikke understøtter. Så det mest optimale er at køre med server 2008
    eller nyere, hvis man har andre server maskiner, eller lignende.    Klik på ”Next” for at foresætte.    Næste billede i guiden, bliver man spurgt om som det første, om man vil
    oprette et nyt domæne i en ny ”Forrest”. Eller om man vil tilføje en domain
    controller, eller oprette et nyt domæne i en eksisterende ”Forrest”
                                            19
2011  Svendeforløbs projekt    I vores tilfælde skulle der vælges at oprette et nyt domæne i en ny ”Forrest”.    Klik ”Next” for at fortsætte.    På næste billede i guiden, skal du definere dit fulde domæne navn.
    Eksempelvis ”sdegr3.dk” som det er i vores tilfælde.
    Klik ”Next” for at fortsætte.    Har man i starten af ”Installations Wizarden” ikke sat flueben under

    ”Use advanced mode installation”, ville dette billede ikke fremgå. I stedet ville
    computeren genere et ”default” NetBIOS Navn, som dette punkt i installation
    omhandler.)
                                              20
2011  Svendeforløbs projekt    Næste billede i guiden, bliver du bedt om at definere et NetBIOS navn.
    NetBIOS navnet bliver brugt til at navngive en computer inde på et ”site”, så
    snart computeren går ud på nettet, forsvinder navnet på maskinen. Så det er
    altså kun noget der kan bruges til at lokalisere en computer, på det interne
    netværk.    Som vist på billede, generere computeren selv et ”default” NetBIOS navn.
    Dette kan ændres til noget andet, hvis man hellere vil tilgå sine resurser
    internt, på et andet navn end domæne-navnet.
    Klik på ”Next” for at fortsætte.    på det næste billede i guiden bliver du spurgt om hvilket ”Forrest funktional
    level” din DC’er (Domain Controller) skal operere i. Valget står mellem Server
                                            21
2011  Svendeforløbs projekt    2000, 2003 og Server 2008. Det betyder hvis man vælger at den skal operere i
    server 2000 mode, kan den arbejde sammen med alt fra Windows server 2000
    og opefter, men der ville være ”funktioner”, ”features” og ”Roles” som man
    ikke kan tilføje, eftersom de ikke eksistere i server 2000 systemet. Omvendt
    vælger man at den skal operere i server 2008, kan den ikke arbejde sammen
    med tidligere versioner af Windows Server systemer. Til gengæld vil den kunne
    operere med alle de funktioner, Features og Roles, som server 2008
    indeholder.

    Der er valgt server 2008 mode, i dette senarie.

    Klik ”Next” for at fortsætte    I guidens næste billede, får man mulighed for at vælge hvordan og hvad ens
    DC skal operere med. Er det den første Domain Controller i et ”forrest”, er
    funktionen ”Global Catalog” dedikeret automatisk og kan ikke fravælges. Igen
    hvis det er den første DC’er, kan RODC (Read Only Domain Controller) ikke
    aktiveres eftersom den ikke har en DC’er som den kan få Replication updates
    fra. Så disse to ”features” er som standard valgt for dig. Man kan så vælge om
    den skal operere som ”DNS server”.
                                          22
2011  Svendeforløbs projekt    Havde det eksempelvis været nummer to server i rækken, som man installere
    op som DC, kan man fravælge at den skal operere som ”Global Catalog”, efter
    som der i forvejen er en eller flere servere der har ”Global Catalog” i sig.
    yderligere kan man dedikere serveren ”RODC” Rollen.    klik "Next" for at fortsætte    Hvis du ikke har tildelt din server en statisk (fast) IP-adresse, vil der dukke et
    vindu op, der fortæller at denne computer køre med en dynamisk (tildelt) IP-
    adresse, og for at DNS'en skal operere optimalt, skal den ha' tildelt en statisk
    IP-adresse på alle netværks kort. I dette tilfælde kun et, som har fået tildelt
    adressen (10.1.1.10).    Klik "Next" for at fortsætte    Du vil nu få og vide at denne DNS server ikke kan få tildelt autoritet og ansvar
    for DNS, under "Parent zone", fordi den ikke kan finde en "Parent zone".
    Eftersom det er den første "Domain Controller" der bliver installeret, kan det så
    heller ikke blive tilfældet.    klik "Yes" for at fortsætte    Der bliver nu spurgt til hvor placeringen af mapperne, som indeholder
    database, log og SYSVOL filer, for Active Directory Domain Controller skal
    ligge. Som standard ligger mapperne under "C:\Windows\ "

    Dette er ikke ændret i dette senarie.    Klik ”Next” for at fortsætte
                                              23
2011  Svendeforløbs projekt    På guidens næste billede, bliver du bedt om at angive et ”Directory Service
    Restore Mode Password”, som er et password der skal opgives under
    afinstallere af Active Directory på maskinen.
    Afinstallering af Active Directory
    For at man kan afinstaller Active Directory, skal man

    genstarte i ”Directory Service Restore Mode (DSRM)” tilstand. Genstarte din
    pc, og tryk på [F8] under startsekvensen. Du vil se følgende muligheder    -fejlsikret tilstand

    -VGA-tilstand

    -Sidste kendte fungerende

    -Directory Services Restore
                                           24
2011  Svendeforløbs projekt    Her vælges ”Directory Service Restore mode. Efterfølgende har du mulighed
    for at afinstallere Active Directory, fordi den er sat i offline mode.    Klik ”Next” for at fortsætte    Det næste billede i guiden, giver en opsummering af dine valg, til DC’eren.

    Du har mulighed for at eksportere opsætningen af din DC, ud i en tekst fil.

    Den kan evt. bruges til at konfigurere en yderligere Domain Controller.    Klik ”Next” for at fortsætte

    Guiden vil nu tilføje disse indstillinger til din server, som kan tage nogle
    minutter. Du kan vælge at maskinen skal genstarte automatisk, efter
    processen er færdig.    Derefter klik på ”Finish”.

    Du har nu installeret en Domain Controller. Eftersom det er den første i
    Domain Controller i en Forest,
    Active Directory
    Active Directory er Microsofts implementering af et netværk objects database.
    Database filen som har navnet NTDS.DIT, ligger under biblioteket SYSVOL. Alle
    "objekter" (brugere, printere, DFS og drev, etc.) er repræsenteret i denne
    database og deres sikkerheds rettigheder er skrevet til denne database.
    Fordelen ved at ha’ et Active Directory, er hvis du eksempelvis har en server til
    at stå i Polen med en printer som man vil tilgå, og ens egen destination er i
    Danmark. Så kan du som bruger på domænet, søge efter en bestemt printer
    på serveren i Polen, og få den tildelt via Active Directory. Vel og mærke hvis
    det er rigtig sat op. Mulighederne i AD’et er f.eks. at oprette OU’er Objekter,
    rettigheder, Politikker og Delte Mapper osv.
                                            25
2011    Svendeforløbs projekt    Logon Script

    I dette scenarie, er logon-Script oprettet som batch-script, hvor der er brugt
    ”Net Use” kommandoer. Dette batch-script er tilpasset og tildelt via en GPO,
    som ligger i hver af de 5 afdelings OU’er under ”Virksomheds” OU’en. Her er et
    eksempel på et af disse batch-scripts, som er tildelt Produktions afdelingen:    -

    net use F: \\dc1gr3\Faelles        //Tilkobling af fælles-drev    net use G: \\dc1gr3\Produktion      //Tilkobling af Afdelings-drev    net use P: \\dc1gr3\Projektdrev      //Tilkobling af Projekt drev, hvor de
                           kan dele oplysninger på tværs
                           af afdelingerne.    net use ltp1: \\dc1gr3\Genericegr3    //Tilkobling af Netværks printer.

    -
                                           26
2011  Svendeforløbs projekt    Global Catalog

    Global Catalog (Global Katalog), indeholder en komplet kopi af alle objekter i
    Active Directory til sin værts domæne, og indeholder også en delvis kopi af alle
    objekter i Active Directory til alle andre domæner i Forest’en (Skoven).    Det globale katalog er et distribueret datalager, der indeholder en søgbar,
    delvis gengivelse af hver eneste objekt på alle områder i en multidomain
    Active Directory Domain Services (AD DS) skov. Den globale katalog er gemt
    på domænecontrollere, der er blevet udpeget som den globale katalog servere
    og distribueres gennem MULTIMASTER replikation. Søgninger, der er rettet til
    det globale katalog er hurtigere, fordi de ikke indebærer henvisninger til andet
    domæne controllere.    Ud over konfiguration og skema bibliotek partition reproduktioner, butikker
    hver domænecontroller i et Windows 2000 Server eller Windows Server 2003
    skov en fuld, skrivbar kopi af et enkelt domæne mappe partition. Derfor kan
    en domænecontroller lokalisere kun de objekter i sit domæne. Søgning efter et
    objekt i et andet domæne ville kræve, at brugeren eller anvendelsen at give
    domæne ønskede objekt.    Den globale katalog giver mulighed for at lokalisere objekter fra enhver
    domæne uden at skulle kende domænenavn. Et globalt katalog server er en
    domænecontroller, der, i tillæg til sin fulde, skrivbar domænenavn mappe
    partition replika, også gemmer en delvis, read-only kopi afalle andet domæne
    mappe partitioner i skoven. Den ekstra domæne biblioteket partitioner er
    delvis, fordi kun et begrænset sæt attributter er medtaget for hvert objekt.
    Ved kun at medtage de attributter, der er mest brugt til at søge, kan enkelte
    objekter i hvert domæne i selv de største skov være repræsenteret i
    databasen af en enkelt global catalog server.
                                             27
2011  Svendeforløbs projekt    DNS

    DNS (Domain Name System) er et system der omdanner et navn til en IP-
    adresse. DNS'en består af to dele, en server og en resolver. Serveren
    indeholder informationen om, hvilke DNS-navne der svarer til hvilke IP
    adresser. Resolveren er den software på klienten (eks. Web-browser), som
    spørger serveren efter informationen. Går man på en internet-browser, og
    søger eksempelvis på "www.sdegr3.dk" som er DNS-navnet, så spørg internet-
    browseren DNS-serveren (Navne-serveren) om hvilken IP-adresse, dette navn
    dækker over eks. "87.116.42.4", og sender så IP-adressen tilbage til
    browseren, så den kan finder den WEB-server som "www.sdegr3.dk" ligger på.
    På internettet identificerer computere sig ved hjælp af IP-adresser. IP-adresser
    er numre bestående af tal, som er unikt for hver computer, ligesom et telefon
    nummer.

    Kortsagt kan en DNS-server sammenlignes med en telefonbog med alfabetisk
    navne register.
    RODC
    RODC (Read Only Domain Controller) betyder at Serveren kun kan modtage
    replikations Updates, hvis der er lavet ændringer. men den sender ikke selv
    Replikations Updates ud.
                                           28
2011  Svendeforløbs projekt    Namespace

    Namespaces bruges til at dele en mappe fra en Namespace-server, som kan
    tilgås af andre klienter ved at skrive domæne eller server navnet, efterfulgt af
    et share-navn. Den delte mappe (kan) sættes til at tilgå fra alle steder i et
    Forest. Share-navnet behøver ikke være det samme som mappen man deler,
    eksempelvis \\sdegr3.dk\Data, som er valgt i dette tilfælde. Det kunne i stedet
    ha’ været \\sdegr3.dk\Publich.    Oprettelse af Namespace


    Et Namespace oprettes under ”DFS Management”, som findes under ”Start” og
    ”Administrative Tools”. For at oprette et nyt Namespace, højer-klik på punktet
    ”Namespace”, og vælg ”New Namespace”.

    På det første billede i Wizarden, bliver man bedt om og skrive navnet på den
    server som skal hoste Namespacet. Her er DC1gr3 valgt, som Namespace-
    server.
    Klik ”Next”                                           29
2011  Svendeforløbs projekt    Der skal nu gives et navn til Namespacet. Det vil fremstå efter server, eller
    domæne navn i Namspace-stien eks. \\dc1gr3\data. Efter navnet er defineret,
    klik på ”Edit Settings”.
    Under ”Edit Settings” skal stien til den delte mappe defineres eks. C:\Data

    Der kan vælges hvilke retteigheder Administrator-brugere, og alle andre fra
    DC2gr3 skal have tilladelse til. Valget blev til at, Administratorer skal have fuld
    rettigheder til denne mappe, og dens undermapper. Alle andre skal have
    Læse/skrive rettigheder.    Klik ”OK” og ”Next”
                                             30
2011  Svendeforløbs projekt    Efterfølgende spørges der til hvilken type Namespace, man vil oprette.

    Valget står mellem ”Domain based” eller ”Stand-alone”. Stand-alone er hvis
    man kun vil tilgå data fra en Namespace server. Domain-based, er hvor
    Namespaced er lageret i en eller flere Namespace-servere, hvor at dat kan
    tilgås fra flere servere. Standard står den til ”Domain-based”, som der er valg
    her. Fluebenet for punktet ”Enable Windows Server 2008 Namespace”, skal
    vinges af, hvis man kun har Server 2008 OS eller nyere, på alle servere i sit
    Forest, som er tilfældet i projekt.    Klik ”Next”    Der komme nu en opsummering på hvilke indstillinger du har valgt i dit
    Namespace. For at oprette Namespaced med disse indstillinger,

    ”vælg Create”    Der er nu Oprettet et Namespace.
    Active Directory Replication

    Active Directory databasen bliver replikeret rundt til alle domain Controllers i
    en ”Forest”. Det data der bliver replikeret rundt til domain Controllerne som
    kaldes ”data”, bliver også kaldt ”naming context”. Når der bliver sat en ny
    domain controller op i Forest’en, er det kun det ændringer der er blevet
    fortaget på de andre domain controllers, som bliver replikeret til den nye.
    Active Directory bruger en model der hedder ”MULTIMASTER”, som betyder at
    der kan laves ændringer på hvilken som helst domain controllers et Forest og
    ændringerne er sendt til dem alle. Replikations metoden i Active Directory
    danner en ring hvor den sender replikations opdateringer ud. Det giver en
    mere stabil og pålidelig replikations proces.
                                             31
2011  Svendeforløbs projekt    Hvordan spore man Replikering
    Hvert objekt har et opdaterings løbenummeret som kaldes ”Update Sequence
    Numbers” (USN). Hvis objektet bliver ændret, øges USN nummeret. Dette
    nummer er forskelligt for hver domænecontroller.
    Hvert objekt har et stempel med versionsnummer, tidsstempel, og ”Globally
    Unique Identifiers” GUID for den domain controller, hvor ændringen blev
    foretaget på.
    Hver domain controller indeholder en "replika", som er en kopi af domain
    directory

    Directory opdaterings typen angiver, hvordan dataene bliver replikeret. De to
    typer der bruges er:

    Origination opdatering - En ændring, der foretages af en administrator på den
    lokale domain controller.
    Replicated opdatering - En ændring foretaget i replika’en på grund af en
    replikering fra en replikation partner.
                                            32
2011  Svendeforløbs projekt    Opret Replikation af mapper
    Disse Roller skal tilføjes til serveren inden man kan administrere DFS
    Replication. ”File Server”, ”Distributed File System” og underpunkterne ”DFS
    Namespace og ”DFS Replication”. Dette gøres under Server Manageren,
    ”Roles” og ”Add Roles”.    Der er oprettet replication af mapper på fra DC1gr3 til DC2gr3 i dette projekt.

    Denne replikations type, oprettes under ”DFS Management”, som findes under
    ”Start” og ”Administrative Tools”.

    For at oprette en Replikations gruppe, højer-klik på punktet ”Replication” og
    vælg ”New Replication Group”.    Der dukker nu en installations wizard op, hvor man skal vælge hvilken type
    replikations gruppe der skal oprettes.

    Standard står den til ”Multipurpose Replication Group”, som er valgt i dette
    tilfælde. Denne mulighed består i replikation mellem to eller flere servere, til
    offentliggørelse, indholds deling og andet.    Klik ”Next”    Dernæst skal der defineres et navn på replikations gruppen, og opgives et
    domænenavn. I dette tilfælde fik gruppen navnet ”DATA”, og domænet
    ”sdegr3.dk”.    Klik ”Next”    Der skal nu vælges to eller flere servere, som skal være medlem af
    replikations gruppen, for at kunne replikere til hinanden. Der er valgt DC1gr3
    og DC2gr3.
                                             33
2011  Svendeforløbs projekt
    Klik ”Next”    Der bliver spurgt til hvilken topologi, gruppen skal operere i, standard stå den
    til ”Full mesh”, som betyder at der skal replikeres mellem alle serverne i
    gruppen. Man kan også vælge ”No topology”, hvis man lave sin egen topologi,
    efter man har afsluttet denne wizard. Valget faldt på Full mesh.    Klik ”Next”    Der skal nu tages stilling til hvilket tidspunkt der skal køres replikation på, og
    hvor stor båndbredte der må benyttes til dette. Standard står den til at
    replikere 24 timer i døgnet, ved fuld båndbredte. Og det er der også valgt her.    Klik ”Next”
                                             34
2011  Svendeforløbs projekt
    Vælg den server, hvor indholdet skal replikeres. Der er valgt DC1gr3 i dette
    tilfælde.    Klik ”Next”    Her skal der vælges den folder, der skal køre replikering af eks.
    ”C:\Data\Virksomhed” . Standard vil den bruge sti-navnet (i dette tilfælde
    navnet ”Virksomhed”), til at repræsentere folderen, på alle serverne der er
    medlem af gruppen. Der er brugt ”custom name”, som er ”data”.    Klik ”Next”
    Her vælger man hvilke servere der replikere denne mappen, og hvilken
    destination mappen skal skal gemmes på.

    På DC2gr3 serveren er der oprettet en mappe på roden af C-drevet,
    tilsvarenden den på DC1gr3, hvor den er sat til at replikere.
                                           35
2011  Svendeforløbs projekt
    Klik ”OK” og ”Next”    Den kommer så med et resume over de oplysninger der er givet.    Klik ”create” og ”Finish”    Der er nu oprettet en replikations gruppe.
                                    36
2011  Svendeforløbs projekt    DHCP

    DHCP står for "Dynamic Host Configuration Protocol". DHCP bruger en service
    på en server og har til formål at konfigurere en klients TCP/IP indstillinger
    automatisk når maskinen starter op. Kort sagt, DHCP-serveren uddeler IP-
    adresser ud til klienter.

    DHCP fungerer over 4 stadier:

        1. DHCPDISCOVER, klienten broadcaster DISCOVER pakke og spørg:
          kan nogen kunne give DHCP information?
        2. DHCPOFFER, alle de servere der kan på det subnet, sender svar
          OFFER tilbage: jeg kan give dig DHCP information.
        3. DHCPREQUEST, klienten vælger en og broadcaster tilbage: jeg har
          valgt X. X, her er min MAC adresse, hvad er min IP?
        4. DHCPACKNOWLEDGEMENT, konfiguration går ind i sidste fase.
          Serveren sender information til klienten, fx lease tid og IP.
    I dette tilfælde skal det bruges til at udgive dynamiske IP’er til folk der logger
    på vores AP og interne klienter.    Under installations wizarden vil

    dette være det første billede der

    stødes på, dette er standard

    indstillinger (på DMZ: 10.2.1.10)

    bare tryk ”next”.
                                              37
2011  Svendeforløbs projekt
    Her bliver der valgt domain samt DNS adresserne. Dette er på DC1, vælg
    domain, og korrekte DNS indstillinger.

    På DMZ vil domainet ikke være sdegr3.dk, men ”WORKGROUP” og DNS:
    83.136.89.6 og 83.136.89.4    Vi vælger ingen WINS da vi ikke har en.
    Scope range:

    Mask:
    255.255.255.0 Det
    her gør at når folk                                        38
2011  Svendeforløbs projekt    fx logger på vores AP får de en IP mellem 10.2.1.50-250.
    DC1’s scope. Her får klienter mellem 10.1.1.50-150. Vores DC2 har scope 151-
    250, det gør at hvis den ene server skulle stå af kan den anden server give IP
    adresser til alle 100 brugere.
    I SDEGR3 følte man der ingen grund var til at bruge DHCPv6.
                                          39
2011  Svendeforløbs projekt
    Her kan du vælge at sætte DHCP administrators, her er der bare valgt
    administrator til at vedligeholde – der kan dog vælges andre under ”use
    alternate credentials”
                                         40
2011  Svendeforløbs projekt
    Exchange 2010
    For at installere Exchange skal der sørges for at relevant hardware og software
    er installeret. For det første skal der tjekkes op på hvad slags Server den skal
    køre på. Der kan installeres på en fysisk såsom en virtuel server f.eks. Hyper-
    V.
    Da Exchange er et mere omfattende program er det en god ting at installere
    den på en større server.
    Kravene er således:
    Minimum 4 GB ram + 5 mb per postkasse

    En server der kører Microsoft server 2008 Standard eller Enterprise 64 bit med
    service pack 2, Microsoft server 2008 R2 Standard eller Enterprise.

    En relativ stor harddisk er også at rekommandere da brugere skal have nok
    plads i sin mailboks, en typisk størrelse er mellem 1 til 10 GB.

    En stabil CPU typ Intel Xeon’s server cpu eller AMD’s Opteron server cpu.
                                             41
2011  Svendeforløbs projekt    Exchange Server 2010 prerequisites

               Microsoft Office 2007 Filter Pack
         Microsoft .NET Framework 3.5 SP1
               Windows PowerShell v2.0    http://www.microsoft.com/exchange/en-us/system-requirements.aspx
    Der skal også installeres en Domain Controller med Active Directory til at styre
    brugere med samt at der vil være en fordel hvis Exchange serveren er medlem
    af Domain.
    Der skal opsættes en Send connector i Exchange serveren samt en MX record i
    DNS servern for at sende og modtage post. I send connectorn skal der stå en
    stjerne da den tillader at der sendes til alle domæner. Der kan selvfølelig
    specificeres hvilke domæner der må og ikke må sendes til.
    Hvad er MX Record    Denne record står for Mail eXchange record, dvs. den fortæller en mailserver
    noget om hvilken server der skal modtage mail til det enkelte domæne.
    Der er flere protokoller der understøttes: POP3, IMAP, SMTP, MAPI/RPC samt
    Active Sync. Active sync er den del der understøtter post på Windows Mobile
    samt andre mobile klienter, f.eks. mail for exchange til Nokias telefoner.
                                           42
2011  Svendeforløbs projekt    MAPI/RPC er den protokol der bruges i Outlook. Mail kan også tilgås via OWA
    Outlook Web Access hvor brugerens konto læses ind i et browservindue, det
    kan være Internet Explorer, Firefox eller Safari.

    Lidt om tjenesterne

    POP3:


    POP3 står for Post Office Protocol version 3
    (Post Kontor Protokol version 3)


    POP3 bruges til at hente post fra en e-mail server til ens egen computer
    gennem TCP/IP-protokollen.

    POP3, SMTP og IMAP virker alle gennem en internet-forbindelse.


    POP3 er en hent-protokol (klienten henter data fra serveren), hvorimod SMTP
    er en send-protokol (klienten sender data til serveren uden at blive
    forespurgt).


    En stor forskel mellem SMTP og POP3 er, at SMTP ikke kræver nogen form for
    identifikation såsom brugernavn og kodeord. Dette gør SMTP ubrugelig til at
    hente beskeder. POP3 virker over TCP-porten 110.


    SMTP
    Simple Mail Transfer Protocol (ofte forkortet til SMTP) er en protokol man
    bruger til at sende e-mail med.

    Ved SMTP er der ingen login-krav, som for eksempel POP3, og protokollen
    udnyttes derfor ofte til reklame-post (engelsk spammail). For at gøre det
    sværere at sende reklame-post konfigureres mail servere oftest til kun at
    tillade post sendt enten til egne domæner eller fra klienter på ens eget
    netværk - andre afvises.
                                           43
2011  Svendeforløbs projekt    IMAP

    IMAP (Internet Message Access Protocol, blev tidligere kaldt for Interactive Mail
    Access Protocol) er en datanetprotokol der i lighed med POP3 benyttes til at få
    adgang til e-mail fra en e-mail-server.

    Hvorfor Exchange?

    Exchange er hjertet i dit kommunikations system.


    Med en Exchange-server snakker din Outlook sammen med andre computere,
    pda'er og mobiltelefoner. Det betyder, at du kan dele kalender og
    adressekartotek med kollegerne, synkronisere kalenderaftaler ml. computer og
    mobiltelefon/pda, hente mails fra en anden computer end du plejer og en
    række andre ting, der gør arbejdsdagen nemmere og mere effektiv.
    Installation af Exchange    For at installere Exchange skal der gøres følgende: der skal sættes en DC op
    med AD, .net framework 3.5 tjensten skal installeres. .Net installeres fra add
    feature fra servermanager samt IIS (Internet information Services) skal
    installeres fra Add roles i server manager.
    I IIS installationen er det vigtigt at vælge Performance /static og dynamic
    content compression, Basic authentication og Windows authentication samt
    managment tools. Da det skal bruges til Web Access delen.
    Når hardware og system er valgt er det bare at installere Exchange 2010.
                                             44
2011  Svendeforløbs projekt
                45
2011  Svendeforløbs projekt
                46
2011  Svendeforløbs projekt
                47
2011  Svendeforløbs projekt
                48
2011  Svendeforløbs projekt
                49
2011  Svendeforløbs projekt
                50
2011  Svendeforløbs projekt
                51
2011  Svendeforløbs projekt    Trin for trin guide til en vellykket installation    Se vedlagt billede dokumentation

       1. Log på den server som skal køre Exchange server med Domain
         Administrator konto. For at kunne installere exchane skal der haves
         de rigtige rettigheder. Derfor bruges Domæne administratorns
         konto. I dette tilfælle blev det nødt til at tilføje en ny admin (den
         kom til at hede Exchangeadmin) bruger med de rigtige retigheder
         for at kunne installere.
       2. Kør setup fra Exchange 2010 media. Det kan gøre på 2 forskællige
         måder, enten grafisk eller via komandoprompt , her skal der bruges
         den grafiske. Tryk start og kør, skriv ”dit medie”:/setup.exe for at
         starte installationen.
       3. klik på "Step 3: Choose Exchange language option" og vælg (Install
         only languages from the DVD). Dette installerer de forskællige
         sprog til server’n.
       4. Klik på "Step 4: Install Microsoft Exchange." Dette starter
         installationen.
       5. Klik next på introduktionssiden.
       6. Acceptere license terms og klik Next. For at komme videre skal man
         acceptere licens vilkårerene.
       7. Vælg send eller ikke send på Error Reporting page og klik Next. Hvis
         man vil sende fejlraporter skal send være markeret og hvis ikke
         skal don’t send være markeret.
       8. Fortsæt med the default "Typical Exchange Server Installation" og
         klik Next. Dette er en standard installation.
       9. Vælg et navn på din Exchange Organization og klik Next.
       10.      Her vælges det hvilken type client der understøttes på,
         Client Settings siden fortsæt med at klikke Next. Der kan gi støtte
                                             52
2011  Svendeforløbs projekt         til Microsoft Entorage samt Outllook 2003. da dette system kun skal
         køre nyere versioner skal det vælges
        11.      hvis din Exchange server skal være tilgænglig fra
         ydersiden skal der vælges et domain name som i dette tilfælle
         sdegr3.dk, klik Next.
        12.      Så skal der træffes et valg på Customer Experience
         Improvement Program siden og klikkes på Next. Her har man
         mulighed for at være med at forbedre programmet.
        13.      Hvis alle “prerequisites” er med kan der klikkes install.
        14.      Så er der tid til at snuppe en pause med hvad der nu vil
         nydes da det tager lidt tid…….
        15.      Når installationen er færdig gå tilbags til Exchange
         installations siden og klik på "Step 5: Get critical updates for
         Microsoft Exchange." Det kan være en god idee at gøre dette da det
         lukker eventuelle huller i programmet, fra eks. Hackere.
        16.      Installere Microsoft Update for at få de seneste
         opdatteringer. Dette skal også gøres for at få sikkerheden i
         systemet op.


    Post Installation trin for trin
    Nu skal der justeres I idstilligerne I selve Exchange 2010. Der er nogle basic
    indstillinger der skal gøres.

    Åben Exchange Management Console via Start >> All Programs >> Microsoft
    Exchange Server 2010 >> Exchange Management Console

    Ekspandere Microsoft Exchange On-Premises for at kunne se: Organization
    Configuration, Server Configuration, Recipient Configuration, og Toolbox

    Under Organization Configuration >> Hub Transport >> Send Connectors >>
    New Send Connector ... >> Vælg et navn F.eks. "SMTP Internet Send
    Connector" >> skift drop down til "Internet" >> Next >> Add ... >> enter "*"
    i Addresse feltet og markere boksen include all subdomains >> OK >> Next.
                                             53
2011  Svendeforløbs projekt    Under Server Configuration >> Hub Transport >> højre klik Default *** >>
    Properties >> Permission Groups tab, markere boksen til Anonymous users.
    Dette vil tillade Exchange at acceptere indgående mail fra remote mail servers.

    Under Recipient Configuration >> Mailbox, create mailboxes for your existing
    AD users (eller create a new user & mailbox)

    New Mailbox ... >> select User Mailbox >> Next >> Existing users >> Add ...
    >> select an existing AD account >> OK >> Next >> specificere et alias
    (F.eks. AD brugernavnet) >> Next >> New

    Hvis der skal bruges et SSL certificate for Outlook Web App, IMAP, POP, etc.
        klik Server Configuration og import eller create the certificate

                Brug den anbefalede instilling
                                            54
2011  Svendeforløbs projekt
             Ligesom forige bruges standard indstilling
                                   55
2011  Svendeforløbs projekt
      Send connector skal konfigureres. Gi den et relevant navn f.eks. SMTP.
                                           56
2011  Svendeforløbs projekt
    I address space vælges add, og der tastes * samt en markering i Include all
          subdomains så der kan sendes til alle domæner.
                                           57
2011  Svendeforløbs projekt
                Vælg Use DNS.
                        58
2011  Svendeforløbs projekt
              vælg ad og tilføj den server Exchange ligger på
    Problemer der var

    Melde Exchange ind som DC da den skulle køre som medlem af Domain, fik
    afinstalleret DC på Exchange og det gav lidt problem da den ikke forsvandt
    helt.

    Der er vedlagt en guide til fjernelse af fejlet DC setup.
                                          59
2011  Svendeforløbs projekt    DMZ

    DMZ er en forkortelse af DeMilitarized Zone.

    Indenfor netværk bruges det i firewall sammenhæng. Typisk ønsker man ikke
    at resten af internettet kan se noget som helst af det man fortager sig på det
    indre netværk, men internettet er lavet til at kommunikere – dette er grunden
    til at DMZ har visse services, der ikke bliver brugt på det indre netværk.    Denne DMZ (perimeter netværk) har flere funktioner.

    DHCP (AP)

    FTP

    Web-server

    Roles der skal bruges:

    DHCP server

    Web server (IIS)    Access point

    Et Access Point (AP) har ikke selv indbygget router funktion, dhcp osv. Dens
    helt simple funktion er at den bare skal lave et trådløst netværk.    For at komme ind at konfigurer AP’et før man sætter noget som helst op, er
    det en god ide at holde reset knappen inde så hele systemet på den bliver
    reset. Hvis man er på statisk IP med fx 10.x.x.x kan man ikke konfigurer
    routeren da dens adresse er 192.168.1.2, så ændre lige IP’en til 192.168.1.x,
    nu kan du ved at skrive i din browser ”192.168.1.2 komme ind på zyxel, nu
    skal du logge ind, standard password på den er ”1234”.

    Du skal så ændre addressen til det du ønsker det og selvfølgelig få ændret din
    IP tilbage.
                                            60
2011  Svendeforløbs projekt    SDEgr3 har ændret password og IP.

            Password til at komme ind på AP’et: wirelessgr3

              Password til forbindelsen: gr3wireless    I dette scenarie bliver der brugt channel 6, da de andre grupper brugte 1 og
    11 og der skal helst være mindst 5 channels afstand for optimalt netværk.
      Subnet mask: 255.255.255.0. Her får AP’et statisk IP, client adresserne
             kommer fra DMZ’ens DHCP funktion.

    FTP


    FTP står for ”File Transfer Protocol” og er en IP protokol der bruges til at
    overføre filer mellem to maskiner på internettet.

    Selvom Windows server har deres egen FTP server funktion, har man valgt at
    bruge ”FileZilla server” da FTP tit i fortiden har skabt grå hår og da det er den
    mest populære er det også hackers første valg.
                                              61
2011  Svendeforløbs projekt    TMG regler
    Første regel er en access rule der åbner for alt og alle, vel og mærke skal de
    have bruger og password.

    Anden regel er en non-webserver der sørger for at routeren faktisk sender
    trafikken til vores DMZ.

    For at ens brugere rent faktisk kan uploade skal man lige redigere FTP
    protokolen til ikke kun at være read only, vist på billedet:
                                            62
2011  Svendeforløbs projekt    Efter det og installation på FileZilla skal man have oprettet nogle brugere og
    deres rettigheder.

    Under ”edit” og ”users” skal der oprettes brugere.
    Det kunne fx se sådan her ud:    Det her er det generelle setup for brugerne, der er valgt det samme password
    til alle, men ude i det virkelige liv ville det selvfølgelig se anderledes ud.

                  Password = P@ssw0rd
                                            63
2011  Svendeforløbs projekt    Til mapper er der blevet lavet nogle mapper på selve DMZ’en, et home dir og
    undermapper til diverse grupper.
    Det her er hvordan setuppet ser ud, altså brugerne har ret til alt i deres egen
    mappe, men i de andre har de ikke ret til noget.

    Web-server

    En webserver lagrer og udleverer data på internettet. De opbevarede data kan
    webbrowsere hente via protokollen HTTP eller HTTPS. Webservere skal
    vedligeholdes med de nyeste sikkerhedsopdateringer, for at forhindre indbrud i
    systemet.

    En webserver kan bruges til en masse, der er hos SDEGR3 valgt primært at
    bruge det som hjemmeside funktion. Der er åbent op for http inbound fra
    ekstern til DMZ serveren så folk kan komme på hjemmesiden:
    For at kunne sætte en Web-server op skal man have installeret ”Web Server
    (IIS)” Role på DMZ’en.
                                             64
2011  Svendeforløbs projekt    Vi har lavet en hurtig kode i notepad som .htm bare for at der kommer lidt op
    på hjemmesiden.

    Det ser således ud:
                 <html>

                 <body bgcolor=”white”
                 text=”blue”>

                 <h1> SDEgr3 </h1>

                 SDEgr3 din virksomhed for
                 awesomeness.

                 <br>

                 Daniel.

                 Dan.

                 Alex.

                 Zaid.

                 </br>

                 </body>

                 </html>
    Når IIS er installeret kommer der en ny underfane til ”Roles” fanen, tryk på IIS
    efterfulgt af ”internet information services”, nu vil man se en skærm med IIS.
    Under sites vil der ligge en default side, slet den, højre klik på ”sites” og vælg
    add web site” vælg da dine informationer, fx:
    Her definere du først navnet som det skal stå på din server. Hvor den skal
    hente oplysninger fra. Hvor den skal hente net oplysninger. Og til sidst, navnet
    på hjemmesiden.                                            65
2011  Svendeforløbs projekt    System Deployment

    Med system deployment kan man deploy, eller på dansk, udrulle forskellige
    systemer, det er en forvandling fra en pakke til operativt system – altså du
    tager noget fra et midlertidigt form til en fast arbejdsform. Det mest normale
    vil være at lave et image der indeholder programmer som windows, anti virus,
    java, adobe osv.

    Hvis dette var det virkelige liv ville man have sådan et image med windows,
    anti virus, osv.!
    Antivirus

    Der er valgt at bruge Forefront endpoint Protection da der i forvejen kun bliver
    brugt Microsoft baseret programmer og servers derfor blev det valgt at være
    mest passende. Der var andre valg oppe at vende, fx AVG – der blev dog valgt
    Endpoint pga. TMG’en og de andre Microsoft systemer.
    VPN

    VPN står for ”Virtual Private Network og bruges til at tilgå lokale netværk eller
    maskiner over internettet.    For at sikresikkerheden bruges der ”tunneling” og kryptering, dét bruger vi
    PPTP til.

    PPTP’en er installeret på DC1 maskinen.    Her er der lavet en non webserver med ”PPTP server protocol” fra ekstern til
    intern. Dette gør at når folk prøver at komme på nettet ude fra digerer TMG’en
    trafikken til DC1 for at hente information på domainet.                                              66
2011  Svendeforløbs projekt
    Under ”Active Directory Users” skal man gå ind på en bruger, ”højre klik” og
    under dial-in skal man ”allow access”.
    Proxy

    Proxy benyttes i netværkssammenhæng om noget der optræder på andres
    vegne. En maskine der er på Internettet via en webcache vil udadtil fremtræde
    med cacheserverens adresse og ikke med sin egen. Begrebet anvendes også i
    forbindelse med firewalls og NAT.

    En proxy har altid mindst et netværk på hver "side" af sig. Typisk vil
    maskinerne på "indersiden" benytte proxy'en til at komme ud på "ydersiden",
    altså fx internettet. Dette sker ved at maskinen på indersiden kontakter
    proxy'en for at nå en maskine på ydersiden.    Proxy'en ser på hvad maskinen på indersiden vil og derefter laver proxy'en den
    samme forespørgsel til maskinen på ydersiden som maskinen på indersiden
    netop har foretaget. Når svaret kommer fra maskinen på ydersiden sendes
    dette videre til maskinen på indersiden.

    Denne teknik muliggør at der kan indsættes filtre eller diverse regler i
    proxy'en, som dermed kan bruges til at styre hvilken trafik der kan gå
    igennem proxy'en.

    Måden der blev sat proxy op i hos SDEGR3 gik man ind under ”Web Access
    Policy”
                                           67
2011  Svendeforløbs projekt    Under related tasks tryk ”configure Web Proxy” her bliver der valgt port 8080
    (alternative til port 80) – Authentication ”integrated” - Advanced ”unlimited”
    Så skal der vælges noget cache. Vælg ”configure web caching” og under drives
    vælg da ”configure” og sæt den til hvad du ønsker, hos SDEGR3 blev den sat
    til ”64 gb”.
                                            68
2011  Svendeforløbs projekt
    Efter alt dette vil du under fanen ”Web access policy” i toppen se Web Access
    Settings, tryk da på ”Web Caching” – fanen Cache Rules    Nu kommer der en wizard.    Her bliver der tilføjet en ny rule under ”URL sets” hvor der bliver added diverse
    microsoft update sites.
                                            69
2011  Svendeforløbs projekt    I denne wizard brugte man default indstillinger til alt på nær:
    Og
    Under ”Cache Content” tilføjer vi ”dynamic content” Dette gør at hvis fx
    hjemmesiden er sagt ja til før og den så spørg igen vil den automatisk gå til
    cache.

    Under ”Cache Advanced Configuration” ændres objects til ikke højere end 1
    GB. Husk der er 64 GB.Og tilføjer ”Cache SSL responses”, cache vil som
    default ikke acceptere https forespørgsler, derfor skal den tilføjes.
                                            70
2011  Svendeforløbs projekt    Grupper og brugere
    Der skal på domænecontrolleren oprettes 100 brugere som skal være en del af
    servermiljøet. Først skal der dog kun oprettes nogle enkelte brugere rundt
    omkring i forskellige afdelinger og de resterende skal kunne oprettes nemt og
    hurtigt af administrator kontoen efterfølgende.    Oprettelse af OU
    Allerførst oprettes der en OU(Organizational Unit) som er en Active Directory
    container hvori der kan placeres grupper og brugere samt andre oprettede
    OU'er. Dette gøres inde i ”Active Directory Users and Computers”, samme sted
    hvor vi efterfølgende også opretter grupper og tilhørende brugere.

    Processen for at oprette en OU er simpel. Først højreklikkes der på
    domænenavnet ”sdegr3.dk” og dernæst vælger man ”New” og trykker på
    ”Organizational Unit”. Efterfølgende popper følgende vindue op og man skriver
    blot navnet på den nye OU og klikker på ”OK”.
    Som det fremgår på billedet er der som standard sat flueben ved ”Protect
    container from accidental deletion”. Dette vil sige at man ikke bare kan slette
    OU’en uden videre med mindre man manuelt trykker på fanebladet ”View”,
    vælger ”Advanced Features”, højreklikker på OU’en man vil slette, trykker på
    ”Properties” og til slut går ind i fanebladet ”Object” og fjerner fluebenet fra
    ”Protect container from accidental deletion”. Derefter kan OU’en slettes.
                                             71
2011  Svendeforløbs projekt    Når OU’en ”Virksomheder” er blevet oprettet kan der oprettes under-OU’er,
    hvor det mest passende er en til hver afdeling. Dette gøres præcis på samme
    måde som når man laver alle andre OU’er, der skal dog bare huskes at
    højreklikkes på ”Virksomheder” OU’en når under-OU’erne skal oprettes.

    På nedenstående billede kan der ses et overblik over OU’en ”Virksomheder”
    samt alle under-OU’erne som repræsenterer de respektive afdelinger.
                                           72
2011  Svendeforløbs projekt    Oprettelse af grupper
    Efter OU’erne til hver afdeling er blevet oprettet kan der efterfølgende oprettes
    grupper. Dette gøres ved at højreklikke på OU’en ”IT”, vælge ”New” og
    derefter trykke på ”Group”. Som eksempel vises herunder oprettelsen af
    gruppen ”IT” under OU’en med samme navn. Først indtastes navnet på
    gruppen og derefter vælger man ”Group scope” og ”Group type”.

    Som ”Group scope” vælges der ”Global” der oftest bliver brugt når gruppen
    skal indeholde brugere eller gøres medlem af andre Windows Server
    predefinerede global grupper som for eksempel ”Domain Admins”. En ”Domain
    Local” og ”Universal” gruppe kan nemlig ikke blive medlem af en ”Global”
    gruppe.

    Som ”Group type” vælges der ”Security” da man skal kunne gå ind på delte
    mapper og lignende og tildele rettigheder som man ikke kan hvis det var en
    ”Distribution” group som derimod kun kan bruges med email programmer som
    Exchange til at sende emails til en samling af brugere.
                                            73
2011  Svendeforløbs projekt    Oprettelse af brugere
    Når OU’erne samt grupperne for hver afdeling er på plads kan brugerne
    oprettes. Brugerne inde i OU’en oprettes næsten på samme måde som grupper
    ved at højreklikke på OU’en ”IT”, vælge ”New” og derefter trykke på ”User”. I
    nedenstående eksempel tages der udgangspunkt i oprettelsen af brugeren
    Torkild Overby(TOV) som tilhører IT afdelingen.

    Først indtastes navn, efternavn, initialer samt brugerens logon navn.
    Efterfølgende vælges et password som brugeren i første omgang ikke behøves
    at lave om på og der klikkes på ”Next” og bagefter på ”Finish”.
                                          74
2011  Svendeforløbs projekt    Når brugeren Torkild Overby er oprettet vil den nu ligge under OU’en ”IT”
    sammen med de andre medlemmer som det fremgår af billedet herunder og
    man vil hurtigt kunne danne sig et overblik over hvor struktureret og nemt det
    er at organisere grupper og brugere med OU’er.
                                          75
2011  Svendeforløbs projekt    For at tilføje brugeren Torkild Overby flere indstillinger kan der højreklikkes på
    brugernavnet og vælges ”Properties”. I vinduet der popper op trykkes der på
    fanebladet ”Member Of” og der bliver nu mulighed for at gøre brugeren
    medlem af en gruppe ved at trykke på ”Add”.
    Efterfølgende popper nedenstående billede frem og så kan der søges efter
    gruppen ”IT” som så kan tilføjes til listen over grupper brugeren er medlem af.
                                              76
2011  Svendeforløbs projekt    Efter at have meldt brugeren ind i gruppen IT trykkes der på ”Profile” og der
    bliver nu mulighed for at tilføje et ”Home” drev til brugeren.

    I sektionen ”Home folder” klikkes der på ”Connect” og stien til det share hvor
    de personlige bruger mapper ligger skrives og der tilføjes variablen
    ”%username%” hvilket betyder at den automatisk vil hente den pågældende
    brugers navn ind som kommer til at gavne meget når der skal oprettes en
    anden bruger ved hjælp af ”Copy metoden” som vil blive forklaret nærmere i
    næste afsnit.
                                            77
2011  Svendeforløbs projekt    Oprettelse af de resterende brugere
    Når de resterende brugere som skal være en del af servermiljøet oprettes kan
    oprettelsen af mange brugere med ens medlemskab af grupper samt ens home
    drev struktur være både en langsom og svær proces hvis man skal ind og
    taster alt ind manuelt.

    Derfor er der oprettet en inaktiv skabelonbruger i hver afdelings OU som for
    eksempel for IT afdelingen er kaldet ”IT_standard”. Den bruger indeholder de
    ting en standard bruger inden for IT afdelingen skal have såsom at være
    medlem af gruppen ”IT” samt forbindelse til ”Home folder” som er blevet lavet
    med variablen ”%username%” som er rigtig effektiv her da den tilpasser sig
    den nye brugers brugernavn og dermed også automatiserer den proces.

    Oprettelsen af de resterende brugere af administrator kan derfor gøres ved at
    højreklikke på den oprettede standard bruger og trykke på ”Copy”. Derefter vil
    det normale brugeroprettelsesvindue poppe frem og når brugeren så er
    oprettet vil den automatisk blive tildelt de samme føromtalte indstillinger og
    der behøves som standard ikke at redigeres yderligere på den nye bruger inde
    i ”Active Directory Users and Computers”.
                                            78
2011  Svendeforløbs projekt    Delte mapper
    Der er i firmaet oprettet mapper som senere skal shares ud via logonscripts til
    de forskellige brugere alt efter hvilke afdelinger de tilhører. Disse mapper vil
    fungere som netværksdrev. På nedenstående billede er der en oversigt over de
    mapper som er oprettet.
    Mappen "Faelles" vil blive shared til alle brugere og der vil derfor blive tildelt
    rettigheder til "Authenticated Users".

    Mappen "Gruppedrev" indeholder nogle undermapper til hver afdeling hvor der
    på de mapper er blevet tildelt rettigheder baseret på afdelingerne.

    Mappen "Home" har de forskellige brugeres personlige mapper som er angivet
    med initialer og rettighederne på hver mapper er blevet tildelt de respektive
    brugeres mapper.

    Mappen "Projektdrev" indeholder projekt mapper til hver af afdelingerne men
    som kan tilgås af alle "Authenticated Users" der også skal have muligheden for
    at oprette projekter på tværs af de forskellige afdelinger.

    Medlemmer af gruppen "Administrators" har adgang til alle mapper.
                                              79
2011  Svendeforløbs projekt    Password politik
    Der er skal laves en password politik som gælder for alle afdelingernes brugere
    i virksomheden. Først skal der laves en GPO(Group Policy Object) som derefter
    skal linkes til den oprettede OU(Organizational Unit) kaldet "Virksomheder". Da
    afdelingerne IT, produktion, salg, sekretariat og udvikling alle ligger under
    OU'en "Virksomhed", vil password politikken automatisk gælde for dem alle når
    den er blevet oprettet, linket og redigeret.

    I Windows Server er der nemlig en standard GPO kaldet "Default Domain
    Policy" som har nogle i forvejen definerede regler som gælder for alt i
    domænet. Hvis man opretter en GPO og linker den til eksempelvis en OU vil
    der som standard ikke være defineret nogle regler i den og alt vil stå til "Not
    Defined" og den vil derfor stadig bruge alle de i forvejen definerede politikker
    som ligger i "Default Domain Policy" GPO'en som altid vil ligge øverst og som
    kan ses herunder.
                                             80
2011  Svendeforløbs projekt    Derfor skal der efter oprettelsen af GPO'en kaldet "Password Policy"
    højreklikkes på den og trykkes på "Edit". Derefter skal der klikkes på "Windows
    Settings" under "Computer Configuration" og dernæst på "Security Settings",
    "Account Policies" og "Password Policy". Efterfølgende vil alle indstillinger
    omkring password politik blive vist og som nævnt tidligere vil de til at starte
    med stå til "Not Defined".

    Der er blevet lavet følgende ændringer omkring password politikken som der
    kan ses på billedet herunder.
    Med ovenstående password politik vil følgende regler gælde omkring brugernes
    password. Passwordet skal være på minimum 8 karakterer og være komplekst
    hvilket betyder at det blandt andet skal indeholde stort/småt bogstav, et tal og
    et ikke-alfabetisk tegn. Derudover må der maksimum gå 90 dage før brugerne
    skal ændre deres password igen og serveren vil ikke tillade at brugeren
    opretter et tidligere brugt password indtil der er blevet brugt 5 nye. Med sådan
    en password politik sikrer man at brugerne i virksomheden er rimelig godt
    sikret imod at uvedkommende kan "cracke" deres password og logge ind på
    deres konto og hente både personlige samt forretningsfølsomme data.
                                           81
2011  Svendeforløbs projekt    RDP politik
    RDP som står for Remote Desktop Protocol er en protokol udviklet af Microsoft
    og som standard står til at lytte på port 3389 når det er slået til på serveren.

    Der er på samtlige servere slået RDP til så serverne alle kan tilgås uden fysisk
    berøring. Der er i dette scenarie et par regler og politikker omkring
    indstillingerne og brugen af RDP baseret på viden og erfaringer.

    RDP er som standard sat op således at der udefra kan opnås forbindelse ved at
    køre en remote desktop connection ind til IP adressen 87.116.42.4(:3389) som
    er Forefront TMG serverens IP adresse udadtil. For at opnå dette er der i
    Forefront TMG lavet en ”Access Rule” der tillader RDP trafik udefra og ind og
    omvendt på standard RDP porten 3389.

    Udover det er der også sat flueben ved at Remote Desktop forbindelser kan
    oprettes til de enkelte servere, da næsten alle internt skal have muligheden for
    at tilgå alle servere ved hjælp af RDP på nær de brugere der kobler sig på
    trådløst via AP(Access Point) og ind i DMZ netværkszonen. Til disse brugere er
    der nemlig oprettet en særskilt ”Access Rule” som kun tillader dem at bruge
    RDP for at koble op til servere eksternt ude i verden hvis der skulle være brug
    for det.

    Efter at Forefront TMG serveren har været angrebet af ukendte gerningsmænd
    som har haft succes med at bryde ind i systemet og oprette brugere samt
    installere software er sikkerhedspolitikken for RDP blevet ændret for at gøre
    det betydeligt sværere for uvedkommende at trænge ind i systemet.

    1. RDP skal ikke længere kunne tilgås på standard porten 3389 men på 3390.

    2. Kodeordet på Forefront TMG skal være komplekst og meget svær at cracke.

    3. Tillad kun RDP forbindelser fra brugere med ”Network Level Authentication”.

    4. Deaktiver standard ”administrator” kontoen og opret en med et andet navn.
                                             82
2011  Svendeforløbs projekt    Printer løsning

    Der vil blive 3 multifunktionsprintere til rådighed på netværket, for at undgå
    evt. flaskehalse.

    Hvis 100 bruger printer på en gang er en printer ikke nok.

    Tilkobling af printere sker via server der pusher drivere ud til klienten, det sker
    via et script. Da det er netværks tilkobling på printer er det server der styrer
    share af printer, forstået på den måde at:

    Printere installeres på server med de relevante drivere til de forskellige
    styrsystemer, det kunne f.eks. være Windows XP og Windows 7 drivere.

    Valget af printer er HP da det er den der har de mest kompatible drivere.

    Eksempel på type af printer:

    HP LaserJet M3035xs MFP

    Produktbeskrivelse        HP LaserJet M3035xs MFP - multifunktion ( fax
                     / kopimaskine / printer / scanner ) ( S/H )

    Enhedstype            Fax / kopimaskine / printer / scanner

    Type kopimaskine         Digital

    Type faxmaskine          Almindeligt papir

    Dimensioner (B x D x H)      42.6 cm x 48.5 cm x 67 cm

    Vægt               33.4 kg

    Lokalisering           Dansk / Danmark

    Udskrivningsteknologi       Laser ( monokrom )

    Månedlig driftscyklus (maks.)   75000 aftryk

    Maksimal kopieringshastighed   Op til 33 spm

    Maksimal kopieringsopløsning   Op til 600 x 600 dpi

    Maksimal             Op til 33 spm
    udskrivningshastighed
                                             83
2011  Svendeforløbs projekt    Maksimal            Op til 1200 x 1200 dpi
    udskrivningsopløsning

    Maksimal            33.6 Kbps
    faxtransmissionshastighed

    Faxopløsninger         300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

    Scanning            600 x 600 dpi

    Originalstørrelse       76 x 127 mm (minimum) - 216 x 297 mm
                   (maks.)

    Originaltype          Ark

    Dokumentføder kapacitet    50 ark

    Mediestørrelse         Legal (216 x 356 mm) (maks.)

    Medietype           Transparenter, konvolutter, almindeligt papir,
                   kort, etiketter, genbrugspapir

    Standard mediekapacitet    1100 ark

    Maksimal mediekapacitet    1100 ark

    Bypass-feeder kapacitet    50 ark

    Udbakkekapacitet        250 ark

    Hæftemaskine          Inkluderet

    Automatisk duplikering     Ja (kopiering)

    Mulighed for PC-tilslutning  Ja

    PC-forbindelse         USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX

    Microsoft Certification    Works with Windows Vista

    Producentgaranti        1-års garanti    Udfør mange opgaver på en gang - print, kopiering, scanning og fax med
    denne driftsikre og brugervenlige HP LaserJet MFP. Forøg produktiviteten med
    den integrerede send til e-mail/netværksmappe funktion samt mulighed for
    ekstraudstyr.                                            84
2011  Svendeforløbs projekt    Backup løsning
    Valget af USB Harddisk er pga. mobiliteten, dvs. man kan gemme harddisk af
    vejen.

    Der er med en transportabel harddis mulighed for at brand og tyverisikre de
    data der laves backup af.

    Tilbud 1: 5

    Produktbeskrivelse    HP SimpleSave External Hard Drive harddisk - 1 TB -
                Hi-Speed USB

    Type           Harddisk - ekstern

    Dimensioner (B x D x H) 5.4 cm x 13 cm x 16.9 cm

    Vægt           1 kg

    Fås i farverne      Blank sort

    Lokalisering       Mellemøsten, Afrika, Europa

    Kapacitet        1 TB

    Grænsefladetype     Hi-Speed USB

    Dataoverførselshastighed480 Mbps

    OS nødvendig       Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP

    Strømkilde        Inkluderet AC-adapter

    Effekt          AC 120/230 V ( 50/60 Hz )

    Miljømæssige standarder ENERGY STAR kvalificeret

    Producentgaranti     2 års garanti
                                           85
2011  Svendeforløbs projekt    Server tilbud
    Tilbud 1: 5 stk. Pris 7.753/stk. hvor en skal opgraderes i ram og harddisk da
    den skal køre exchange samt 2 netkort til TMG

    Produktbeskrivelse    HP ProLiant ML110 G6 Performance - Xeon X3450
                 2.66 GHz

    Type           Server

    Model           Minitower - 4U

    Dimensioner (B x D x H) 17.5 cm x 42.6 cm x 36.5 cm

    Vægt           11.4 kg

    Lokalisering       Europa

    Serverskalerbarhed    Envejs

    Processor         1 x Intel Xeon X3450 / 2.66 GHz ( 3.2 GHz ) ( 4
                 kerner )

    Processor,        Hyper-Threading teknologi, Intel Turbo Boost
    hovedegenskaber      Technology

    Cachehukommelse      8 MB L3

    Cache pr. processor    8 MB

    RAM            4 GB (installeret) / 16 GB (maks.) - DDR3 SDRAM -
                 ECC - 1333 MHz - PC3-10600

    Controller for lagring  Serial ATA

    Harddisk         2 x 250 GB - standard - Serial ATA-300

    Optisk lagring      DVD-ROM

    Monitor          Ingen

    Netværk          Netværksadapter - PCI Express - Ethernet, Fast
                 Ethernet, Gigabit Ethernet

    Effekt          AC 120/230 V ( 50/60 Hz )

    Producentgaranti     1-års garanti
                                            86
2011  Svendeforløbs projekt
    HP ProLiant ML110 G6 er perfekt som den første server i virksomheder i
    vækst. Den er en økonomisk og funktionel løsning for små og mellemstore
    virksomheder, som er budgetbevidste og kun har grundlæggende eller slet
    ingen interne it-ressourcer. En blanding af PCI- og PCI Express-sokler, DIMM-
    sokler, drevpladser og serverekstraudstyr giver de nødvendige
    udvidelsesmuligheder. Den integrerede LO100i-fjernadministration reducerer
    driftsomkostningerne ved at reducere antallet af fysiske besøg. Samlet set er
    HP ProLiant ML110 G6-serveren mere effektiv, og den leverer fremragende
    værdi til virksomheder i vækst.

    Hvorfor vælge dette:

    HP er kendt for at være en stabil og pålidelig server den er lidt dyrere til
    forhold til hvad den indeholder men et godt valg til et firma der vil fremad.
                                            87
2011  Svendeforløbs projekt    Tilbud2
    5 stk. pris/stk. 5598 DKK Hvor den ene skal opgraderes i ram da den skal køre
    Exchange samt 2 netkort til TMG

    Produktbeskrivelse  Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 - Xeon X3430 2.4 GHz

    Type         Server

    Model         Tower

    Dimensioner (B x D x 20.3 cm x 38.6 cm x 39 cm
    H)

    Vægt         12 kg

    Serverskalerbarhed  Envejs

    Processor       1 x Intel Xeon X3430 / 2.4 GHz ( 4 kerner )

    Cachehukommelse    8 MB L3

    Cache pr. processor  8 MB

    RAM          4 GB (installeret) / 16 GB (maks.) - DDR3 SDRAM - ECC
               - 1333 MHz - PC3-10600

    Controller for lagring Serial ATA ( Serial ATA-300 )

    Harddisk       2 x 500 GB - standard - Serial ATA-300

    Optisk lagring    DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM

    Monitor        Ingen

    Grafik controller   ATI ES1000

    Videohukommelse    64 MB

    Netværk        Netværksadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit
               Ethernet

    Effekt        AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
                                          88
2011  Svendeforløbs projekt    PRIMERGY TX100 S2 er den perfekte server til mindre og mellemstore
    virksomheder, som ønsker at øge effektiviteten ved at centralisere deres IT
    opgaver. TX100 S2 tilbyder ikke blot en fantastisk pris/ydeevne, men er også
    meget støjsvag og derfor perfekt til kontormiljøer. Med sin revolutionerende
    zero watt funktionalitet i off-mode og en 88% effektiv strømudnyttelse
    minimerer TX100 S2 både kost og indvirkning på miljøet.

    Hvorfor vælge dette:

    Dette system er for den prisbevidste der ikke går op i hvad mærke der står på
    serveren, man får meget for pengene.
                                            89
2011  Svendeforløbs projekt    Botnet
    Hvad er botnet?
    Et botnet er et stort netværk af computere som alle er blevet ramt af en form
    for malware der har inficeret dem med en kode som er blevet lagt dybt inde i
    computerens rod hvor det er sværest for antivirusprogrammer og
    sikkerhedspakker at finde og slette dem. Når denne kode først har fundet vej
    til en computer kan den være svær at finde frem til og fjerne og som oftest vil
    den inficerede computer overhovedet ikke ligge mærke til at de er blevet
    inficeret og dermed en del af et botnet. De inficerede computere i et botnet
    bliver ofte kaldet for en zombie.

    Skaberen bag denne kode vil på et tidspunkt have meget kontrol over de
    inficerede computere og kan derfor også gøre næsten lige hvad der passer
    ham med dem. Det som et botnet oftest vil blive brugt til er at sende spam
    mail ud i store mængder fra de inficerede computere der er blevet en del af et
    botnet. Personen bag dette botnet kan sælge denne ydelse til andre
    interesserede personer og kriminelle grupper som vil sende mails i massevis
    med tilbud om diverse ting.

    Derudover kan alle disse mange computere som er blevet en del af et botnet
    også bruges til at sende DDoS(Distributed Denial of Service) angreb som for
    eksempel betyder at de alle sammen vil sende en masse forespørgsler til en
    webserver på samme tid og dermed gøre det meget svært for den at holde en
    hjemmeside kørende.
                                             90
2011  Svendeforløbs projekt    Er det noget man skal tage alvorligt?
    Hvis en computer modvilligt er blevet inficeret med kode og dermed blevet til
    en zombie i et stort netværk så kan den person som står bag kontrollere
    computerne. Altså kan computerne som nævnt bruges til at sende en masse
    spam samt ligge hjemmesider ned ved konstant at forespørge dem fra hver
    enkelt computer. Personen bag kan også indsamle private oplysninger fra
    computeren, da han ved hjælp af sin installerede kode har meget kontrol over
    den, såsom logins til diverse hjemmesider og banker samt kreditkort og andet
    følsomt data.

    Derfor bør både enkeltpersoner derhjemme samt firmaer tage udbredelsen af
    botnet alvorligt idet ingen har lyst til at ens computere bliver overtaget af en
    kriminel bagmand hvor man er i stor fare for at blive udsat for nogle af de ting
    som er blevet nævnt her og som bagmanden oftest nemt og enkelt kan styre
    uden at man ved at der foregår noget.    Hvad gør man for at beskytte sig?
    Der er forskellige måder hvorpå en computer kan blive inficeret og som oftest
    er det er altid der hvor der er flest sikkerhedshuller som forsøges ramt af dem
    som prøvet at skabe et botnet. Det er derfor meget vigtigt at have et stykke
    fuldt opdateret antivirus/antispyware software installeret på computeren da de
    opfanger de mest udbredte virusser og andre typer sikkerhedstrusler som
    prøver at trænge ind på computeren.

    Mange tror dog det er nok at have et antivirusprogram på computeren og det
    er det langt fra. For mange af de koder som bliver brugt til at inficere en
    computer og gøre den til en zombie i et botnet kan ikke opfanges af
    antivirusprogrammer og trænger som oftest ind på computeren fordi man ikke
    har opdateret andre programmer såsom selve operativsystemet, Java, Flash og
    Adobe Reader. Derfor er det også meget vigtigt at holde alle sine programmer
    opdateret løbende så inficeret kode ikke kan udnytte sikkerhedshuller i dem og
    at man generelt er forsigtig med hvilke hjemmesider man besøger og hvilke
    programmer man downloader og kører.
                                            91
2011  Svendeforløbs projekt    Konklusion
    Vi havde fået til opgave at installere en firewall med tre zoner. Dette valgte vi
    at bruge TMG forefront til og sætte DMZ, internt og eksternt op. De interne
    klienter skal kunne benytte de mest almene ydelser i deres system. De kan alt
    det de skal, diverse restriktioner er sat op med GPO.

    Netværket skulle sættes op, således at der er 15 brugere. En backup bruger,
    en daglig superbruger, en webadministrator og resten bare almene brugere
    med rettigheder til fx ftp server. Brugerne skulle kunne tilgå deres personlige
    drev, gruppe drev osv. Dette bliver tildelt ved hjælp at et script. Vi valgte at
    oprette et domæne til dette så vi kunne oprette, slette og redigere i bruger
    kontoer samt rettighederne.Serverne skulle have statiske IP adresser, der skal
    kunne udgive DHCP informationer til klienter på netværket. Det brugte vi
    server 2008 DHCP server role til og fulgte en wizard hvor vi satte vores egen
    informationer ind.

    Der skal oprettes en mailserver. Mail skal kunne tilgås internt og eksternt,
    dette blev gjort med Exchange Server 2010 og OWA muligheden i Exchange.
    Der skal oprettes en DMZ zone som også fungerer som DHCP, webserver og
    ftp server. DHCP og webserver brugte vi igen server 2008 egne muligheder,
    med FTP brugte vi FileZilla Server og PPTP blev åbnet på TMG’en

    Der skal gives forslag til server hardware, fra flere konkurrenter som man ville
    ude i firmaet. Dette er gjort på en så realistisk måde vi nu kunne, der er blevet
    stillet tilbud op fra forskellige producenter – der er kigget på pris, ydeevne osv.

    Hvis der skulle forekomme tid skal der laves proxyserver og sekundær DNS
    server. Proxy er sat op på TMG’en, og sekundær DNS fungerer fra en DC2 med
    AD. At kunne yde support til hver bruger af et stort netværk er også vigtigt, da
    det både er tids-og ressourcesparende, hvis opsat effektivt. Netop derfor
    valgte vi at sætte RDP op denne måde ville vi kunne logge ind på hver maskine
    uanset hvilken anden maskine vi sidder ved. Hvis folk sidder derhjemme kunne
    man evt. installere et tredjeparts program.                                              92
2011  Svendeforløbs projekt    Bilag

                   Alexander's Dagbog    Mandag 22. August    Vi møder friske kl. 08:00 og begynder at finde PC’er, switches, AP, strøm,
    skærme, tastatur, mus osv.!    Vi havde allerede ugen inden snakket om hvad første dag skulle og ville gå
    med, installation og opdatering af server, windows update, roles, features
    osv.! Dagen går og går og vi arbejder stadig kun med at få opdateret det hele.
    En anden gruppe lavede en lille fejl som alligevel betyder meget; de kaldte
    deres domain name: sdegrp1. Men det der står i opgaven er: sdegr1, så nu er
    vi ekstra opmærksomme på alt det vi laver – ikke bare trykke ”next, next,
    next” virkelig få læst det hele grundigt.    Daniel er desværre kørt hjem da vi andre finder ud af at han har installeret
    ”server 2008 enterprise” vi er alle blevet enige om ”server 2008 standard” så
    derfor finder vi det nødvendigt at ominstallere.    Tirsdag 23. August

    Dagen gik ikke særlig godt.    Vi fik sat DFS, DHCP og RDP op, men ellers er dagen gået lidt med at Daniel
    lavede en meget stor fejl.

    Han kørte dcPromo på vores exchange maskine som gik helt i kage, derefter
    meldte han den ud af vores domain som også gik helt i kage.

    Er lidt indebrændt og stopper med at skrive.
                                            93
2011  Svendeforløbs projekt
    Onsdag 24. August    Vi lavede slagplan i morges. Fandt ud af hvad vi alle skulle lave.

    Daniel: exchange

    Zaid og Jeg: dmz på nettet

    Zaid og dan: Få kørt DC1 og DC2 mere op

    Green : DMZ    Daniel kunne igen ikke få exchange til at virke og får tredje gang måtte han
    geninstall exchange serveren.Han havdeaf ukendte årsager slået IPv6 fra og
    prøvede at slette en masse fra regedit til han til sidst kl 1400

    Geninstallede hele serveren og kl 14:15 gik han hjem. Fred være med det, og
    jeg vil faktisk helst ikke have ham her.
    Dan, Zaid og jeg begyndte at install exchange selv.

    Og boom det spillede bare.

    Så nu er exchange oppe og i morgen skal alt hvad exchange indeholder køres
    op.    Jeg fik ordnet trådløst netværk to gange, først med et gammel AP som ikke
    kunne wpa2-psk og så et nyt et. Udover det lavede jeg Web server og så sad
    Zaid, Dan og jeg, og fik sat en masse op på TMG og DC1 og 2.    Alt i alt en god dag fra Dan, Zaid og jeg – endnu en skuffende dag fra Daniels
    side.
                                            94
2011  Svendeforløbs projekt    Torsdag 25. August

    VI sætter os og laver vores slagplan.

    Jeg sætter mig til at lave FTP. Jeg har dog ikke helt styr på det og får gjort lidt
    noget mandagsarbejde, heldigvis er Dan i topform og hjælper mig til et flot
    resultat.

    Udover det får vi lavet brugere og alt muligt andet jeg faktisk ikke kan huske.

    Grunden til jeg ikke husker meget er fordi vores exchange af ukendte årsager
    gik helt i tosset mode. Så vi satte os alle ved den i 2 timer og prøvede at løse
    det, da jeg tror alle var ved at give op gik jeg ind i vores roles og kiggede hvad
    fanden der skete. Af igen, ukendte årsager var web server (IIS) blevet slettet
    … det fik jeg så installeret og det kører igen.    Fredag 26. August

    Zaid skulle noget med arbejde, så han var her ikke.

    Vi andre satte os til at få fixet vores ftp og hjemmeside da de ikke kunne tilgås
    internal ved at skrive ftp://ftp.sdegr3.dk og www.sdegr3.dk . så vi tilføjede
    Arecord til de forskellige ting og så virkede det. Resten af dagen var med at få
    oprettet forskellige drev og ellers bare blive enige om hvad folk skulle skrive i
    weekenden.    Mandag 29. August

    Dagen er gået med at skrive lidt og få lavet de sidste ting på DC1.    Dan har været flittig med at få DFS og netværksdrev til at virke, vi andre har
        hjulpet lidt og skrevet lidt rapport.

    Alt i alt stille dag, tror alle var trætte… på nær Dan, godt arbejde Dan.
                                             95
2011  Svendeforløbs projekt    Tirsdag 30. August

    Dagen stod igen på at skrive rapport.

    Jeg fik personligt skrevet ca. 10 sider om DMZ, Anti virus, system deployment,
    AP, VPN og proxy – er stadig ikke færdig.

    Zaid fik skrevet en masse om tmg.

    Dan fik skrevet en masse om vores AD

    Daniel blev hjemme, men vi satser på han fik skrevet noget exchange.    Onsdag 31. August

    Vi har alle skrevet.    Torsdag 1. September

    Får skrevet det sidste jeg skal skrive da Zaid gerne vil se det hele i Verdana
    12. Det ødelægger helt vildt alt hvad jeg har lavet og bruger nok 30 min på at
    få alle billeder osv. Til at stå hvor de skal stå! Billeder fløj op og ned, ting
    under ftp var oppe i access point. Det er helt ude at skide.    Vi går i gang med at samle rapporten sammen, rette og til slut afleverer.
                                             96
2011  Svendeforløbs projekt                    Dan's Dagbog


    Mandag d. 22-8-2011

    Dag 1.

    I dag har vi opsat maskiner og netværket. Installeret OS på alle maskiner, plus
    opdateringer.

    Domain Controller, med rollerne DNS og DHCP, er installeret på den ene
    server. Serveren navngivet DC1gr3. Problemer med Exchange serveren, den
    skal ominstalleres. Ominstallation af Server OS, på Exchange serveren og
    DMZ’en.

    Tirsdag d. 23-8-2011

    Dag 2.

    Installation af sekundær Domain Controller, med DNS og DHCP. På TMG’en har
    vi tildelt de basale policies. Opsat klient pc, på domænet, på LAN-netværket.
    RDP trafik er tilknyttet hele det interne netværk. TMG’en kan tilgås udefra.
    Exchange serveren er stadig ikke oppe og køre.

    onsdag d. 24-8-2011

    Dag 3.

    Vi laver en slagplan, fra morgenstunden. Så vi går efter en ”to do liste”, for at
    mindske spildtiden, og organisere tingene i den rigtige rækkefølge. Vi har
    været i gang med at oprette OU’er, brugere og policies. Geninstallation af
    server OS plus exchange, Oprettet nye access rules på tmg’en. Ordnet problem
    med perimeter-netværket, fordi det ikke kørte med NAT.

    torsdag d. 25-8-2011

    Dag 4.

    Vi har vi fået Exchange-Serveren op og køre, med Mail-bokse og adgang til
    Outlook Web Access (OWA).

    Alle brugere er blevet oprettet i Active Directory og lagt i de rigtige grupper.

    Der er oprettet Parsword policy, for de 5 bruger-grupper. Filezilla FTP-Server
    er sat op, med bruger, rettigheder og mapper.

    Fredag d. 26-8.2011                                             97
2011  Svendeforløbs projekt    Dag 5.

    Efter lidt bøvl har vi fået FTP, WEB-Server og OWA til at kunne tilgås indefra
    10.1.1.0 Lan nettet.

    Et TMG problem er løst, som gjorde at man ikke kunne oprette eller slette filer
    og mapper, fra bruger kontoerne der er oprettet.    Mandag d. 29-8-2011

    Dag 6.

    Der er oprettet LogonScript til de forskellige grupper, så de får tildelt de rigtige
    network-maps. Redigering af rettigheder på de forskellige mapper, der er
    oprettet til de 5 grupper.

    Oprettet DFS replication, med Namespace og Replication. Installation af
    Forefront endpoint security antivirus på alle maskiner.

    Tirsdag d. 30-8-2011

    Dag 7.

    Påbegyndelse af rapportskrivning, emnerne ”Domain Controller”, ”Active
    Directory” og ”DNS” er påbegyndt.    Onsdag d. 31-8-2011

    Dag 8.

    Skrevet færdig på de påbegyndt emner fra dagen før.

    Påbegynder ”Namespace”, ”DFS Replication”, ”Folder Replication” og ”Logon
    Script”    Torsdag d. 1-9-2011

    Dag 9.

    Skrevet det sidste færdig plus finpudsning af emner. Sammensætning af
    rapport og renskrivning.
                                             98
2011  Svendeforløbs projekt                    Zaid's Dagbog


    Fredag d. 19. august    Vi får udleveret projektet og danner en gruppe på fire personer som skal
    arbejde sammen. Vi sætter os herefter over i kantinen og begynder at
    diskutere og planlægge hvordan vores server-scenarie skal se ud. Vi får
    designet hvordan det skal se ud på computeren og afleverer derefter vores
    diagram over netværket som vi får godkendt af læreren efter lidt rettelser.    Mandag d. 22. august    I dag mødte vi ind og startede med at sætte vores ting op på vores bord som
    vores gruppe har fået tildelt. Servere, PC'ere og switche fik vi sat op og kablet
    sammen. Vi trak vores gruppeemne som vi skal gå i dybden med i vores
    rapport. Alle server maskiner er blevet installeret med Windows Server 2008
    R2 Standard operativsystem. Alle serverne er blevet fuldt opdateret med
    Windows Update og vi har oprettet vores AD ved at køre DCPROMO på dc1gr3
    serveren.    Tirsdag d. 23. august    Vi har i dag kørt DCPROMO op på dc2gr3 og tilføjet den som Domain Controller
    til et eksisterende domæne så den per automatik replikerer med vores dc1gr3
    server. Vi har også tilkoblet vores klient-PC til vores inder-LAN netværk og fået
    DHCP op at køre. RDP er blevet sat op så vi kan tilgå de forskellige servere
    indefra samt bruge adressen 87.116.42.4 til at koble op til vores netværk
    udefra. Vi har fået lavet de vigtigste access rules på vores Forefront TMG
    server.
                                              99
2011  Svendeforløbs projekt    Onsdag d. 24. august    Access point samt web server har vi fået sat op så det nu virker samt valgt
    hvilket IP adresse range der skal tildeles til de klienter som logger sig på det
    trådløse access point. DMZ som kører DHCP er sat til at tildele i dette adresse
    range 10.2.1.50-10.2.1.250. Ændringer er blevet lavet i Forefront TMG som
    ikke tillader at klienter på det trådløse kan RDP til de interne servere. De 5
    forskellige afdelinger er blevet oprettet som Organizational Unit(OU) og en
    gruppe til hver afdeling er også blevet oprettet under Active Directory Users
    and Computers. Vi har efter flere mislykkede forsøg fået installeret Exchange
    serveren.
    Torsdag d. 25. august    De forskellige bruger er alle blevet oprettet i vores Active Directory og lagt ind
    i deres respektive grupper. Vi har lavet en GPO som gælder for alle 5
    afdelinger hvor vi indtil nu kun har defineret vores password policy. Exchange
    serveren har vi fået til at køre og vi har oprettet mailbox'es til alle brugere
    samt mulighed for bruge Outlook Web Access(OWA). Brugerne kan sende til
    hinanden internt og efter lidt SMTP rettelser i Forefront TMG kan vi nu også
    sende og modtage ud ad til på nettet. FTP er sat op og indeholder mapper for
    hver afdeling samt brugerlogon dertil.    Fredag d. 26. august    Ikke arbejdet på projekt på grund af firmaarrangement.    Lørdag d. 27. august    Rapportskrivning. Skrevet om TMG.                                             100
2011  Svendeforløbs projekt
    Søndag d. 28. august    Rapportskrivning. Skrevet om Botnet.
    Mandag d. 29. august    De sidste finpudsninger på Forefront TMG er lavet og alt er tjekket om det kan
    køre igennem som det skal uden problemer. Logonscripts er blevet lavet til de
    forskellige afdelinger med .bat filer som er blevet lagt ind i sysvol og der er
    efterfølgende blevet lavet en GPO til hver afdeling så logonscript systemet
    bliver automatiseret. De enkelte brugeres personlige home netværksdrev er
    også blevet lavet og vil således blive tildelt brugerne når de logger på ligesom
    logonscripts vil tildele de andre drevs. Vi har oprettet et namespace og fået
    lavet replikering så mappen data bliver replikeret over fra dc1 serveren over til
    dc2 serveren som fungerer lidt som vores "backup" server. Forefront Endpoint
    Security 2010 antivirus er blevet installeret på alle vores maskiner.    Tirsdag d. 30. august    Dagen starter med at vores antivirus program advarer os om at den har
    opfanget noget "HackTool" på vores Forefront TMG server. Ved nærmere
    undersøgelse finder vi ud af at der rent faktisk er brudt en uvelkommen person
    ind i vores netværk ved hjælp af standard RDP porten(3389) og har brugt en
    såkaldt "passwordfinder" til at søge en liste igennem med de mest brugte
    standard og avancerede passwords. Vi tog selvfølgelig hånd om sagen
    omgående og fik fjernet alt hvad personen havde lagt ind på serveren og
    ændrede passwordet til et mere avanceret. Efterfølgende blev der lavet
    rapportskrivning. Skrevet videre på TMG.
                                           101
2011  Svendeforløbs projekt    Onsdag d. 31. august    Rapportskrivning i skole og hjem. Skrevet om grupper, brugere og password
    og RDP politik.    Torsdag d. 1. september    Skrevet kort om delte mapper samt hurtig finpudsning af rapporten da vi har
    haft kort tid til at skrive på rapport i dette projekt på grund af mange
    ominstallationer af blandt andet Exchange serveren.
                                           102
2011  Svendeforløbs projekt                   Daniel's dagbog
    22-08-2011

    Jeg har installeret srv 2k8r2 til forberedelse for exchange

    Installeret en server til brug af DMZ

    Client pc er blevet installeret med Win7 Pro

    23-08-2011

    Begge DC kørt op med replikering TMG opsat

    Jeg lavede rav i exchange og er ved at geninstallere

    26-08-2001

    Knokleded med exhcange server, havde lavet srv til DC for at få adgang til AD.
    Men den skal køre på domain ikke som controler, og det gav store problemer
    da DC stadig havde informationer fra den dcpromo jeg lavede. Løsningen var
    at melde exchange ud af systemet og omdøbe den. Fik installeret srv2k8r2 2
    gange i løbet af dagen. Nu fungerer den.

    27-08-2011

    Nu er mail oppe at køre, man skal bare huske at logge ind som administrator
    for at få de rigtige retigheder

    Mail kan sende og modtage.

    28-08-2011

    Brugte det meste af dagen på Exchange

    29-08-2011

    Lavede tilbud på Server og skrev om Backup og print

    30-08-2011

    Tjekket op på det sidste inden aflevering
                                           103
 Svendeforløbs projekt
2011
         IP Adresse     Gateway    DNS            Password     Brugernavn   Domæne pc navn

TMG       W:87.116.42.4/27  87.116.42.1  83.136.89.6/83.136.89.4  DanValentin1988  Administrator       tmggr3
         L: 10.1.1.1           10.1.1.10/10.1.1.20
         DMZ: 10.2.1.1          83.136.89.6/83.136.89.4

DC1 (DHCP)    10.1.1.10     10.1.1.1   10.1.1.10/10.1.1.20    P@ssw0rd     Administrator  sdegr3.dk dc1gr3

DC2 (DHCP)    10.1.1.20     10.1.1.1   10.1.1.10/10.1.1.20    P@ssw0rd     Administrator  sdegr3.dk dc2gr3

Exchange     10.1.1.30     10.1.1.1   10.1.1.10/10.1.1.20    P@ssw0rd     Administrator  sdegr3.dk exgr3

DMZ       10.2.1.10     10.2.1.1   83.136.89.6/83.136.89.4  P@ssw0rd     Administrator       dmzgr3

AP        10.2.1.20     10.2.1.1   83.136.89.6/83.136.89.4  P@ssw0rd     Administrator       sdegr3

                                               Initialer på
Bruger pc'er   10.1.1.50 - 150  10.1.1.1   10.1.1.10/10.1.1.20    P@ssw0rd     brugerne         pcxxgr3Backup user                                 DanValentin1988
IT-Chef                                   DanValentin1988
                                                             107

								
To top