Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Teme-referat-avansati

VIEWS: 23 PAGES: 2

									                       De ales: teme referat - studen i avansa i (spre completare)              Tabelul nr. II.1
Nr.        Tip lucrare        Denumire pachet-soft      Tipul             Explica ii suplimentare
crt.        (aplica ie)          (program)       fişierelor
    Gestiune generală sisteme de MS-DOS/Windows                  Sisteme de operare
1.   calcul PC,            Linux/Unix                 Sisteme de operare
    fişiere/directori etc       Norton Commander (NC)            Utilitar-shell sub MS-DOS
                     Total Commander (TC)            Utilitar-shell sub Windows
                     …                      …
    Gestiune avansată sistem: Scandisk                      Utilitar; identifică/gestionează sectoare defecte, lan uri
    verificări,      informare,                       pierdute
    repara ii-reorganizare discuri, Unerase                    Utilitar; identifică/recuperează fişiere întregi, sau păr i ale
2
    recuperări informa ii, etc                          acestora
                     Norton Utilities (NU)            Pachete complexe cu utilitare multiple:..
                     CHECKIT,…                  …
    Arhivare/comprimare fişiere    ARJ | ZIP | RAR etc      *.arj;*.zip; Programe specializate sub MS-DOS
3                                   *.rar
                     WINRAR | WINZIP etc      …       Programe specializate sub Windows
    Antivirus             RAV | BitDefender | NAV           Pot executa devirusări numai pentru viruşii afla i în
4                    | F-PROT | etc               eviden ă în sistem la momentul lansării. Baza de date a
                                           acestor programe trebuie actualizată permanent.
5   Inscrip ionare CD         Nero,…
6   Editare texte           Editor: DOS | NC       *.txt     Lucrează sub MS-DOS
                     Notepad | WordPad              Accesorii Windows
7   Procesare texte          WordPerfect, OpenOffice.. …
                     Microsoft WORD        *.doc; *.rft              Fac parte din
8   Prezentare-postere (slide-uri) Power Point                            pachetul Microsoft Office
9   Calcul tabelar          Excel             *.xls
    Baze de date           Acces             …
10                    FoxPro | Paradox etc     …       Sunt cunoscute şi ca „limbaje”; se utilizează pentru
                                           aplica ii profesionale.
11   Procesare de publica ii      ADOBE | Page Maker      …       …
                                                          Tabelul nr. II.1 (continuare)
Nr.       Tip lucrare      Denumire pachet-soft      Tipul            Explica ii suplimentare
crt.       (aplica ie)        (program)        fişierelor
    Gestiune    desene/imagini Paint            *.bmp;    Accesoriu Windows. Lucrează în modul de tratare
    (creare, preluare, vizualizare,               *.dib; *.jpg; „punct_cu_punct” („hartă_de_bi i” de la expresia bitmap
    prelucrare etc)                       *.jpeg; *.gif din limba engleză). Se re ine în acest caz mul imea de
                                         puncte care formează desenul/imaginea respectivă (cu toate
                                         atributele lor).
12
                    ADOBE , ACD Systems    …       Familii/seturi de programe de vizualizare, procesare de
                                         imagini..
                    CorelDraw!         …       Lucrează şi în modul vectorial de tratare a desenelor..
                    Autocad | Katia | Caddy | *.dwg; …    Realizează desene tehnice utilizate în inginerie în 2D şi 3D.
                    Cadkey | Helios             Pot realiza şi anima ii.
13   Programe de anima ie       3DStudioMax etc      ….      Poate realiza anima ii în 3D….
14   Programe/medii pentru calcule Mathcad |           *.mcd     Realizează aplica ii tehnico-ştiin ifice, cu un aparat
    matematico-inginereşti      Matlab           *.m      matematic puternic…
    Programe specializate pentru Simulink (sub Matlab) | *.mdl        Aplica ii de simulare foarte puternice…
15
    simulare             Dynamo etc
    Creare/procesare    partituri Finale, Sibelius      …       …
16
    muzicale
17   Aplica ii Internet        Internet     Explorer,        Navigare…
                    Netscape Navigator…
                    e-mail…                 …
                    Yahoo, Google,…             Motoare de căutare specializate
                    …             …       Creare de pagini web….
18   Medii/limbaje de programare …                …       …
19   Aplica ii multimedia…      …             …       … (un opis interesant – pentru programe audio, creat de
                                         studen i în 2004 - poate fi găsit pe site-ul dedicat acestora,
                                         conform bibliografiei)
…   etc               …             …       …

								
To top