Naslovnica by HC111213075812

VIEWS: 4 PAGES: 5

									                                                 Sveučilišni računski centar - Srce
                                                   J. Marohnida 5, 10000 Zagreb
                                                        http://www.srce.hr

Prilog 1. Tehnička specifikacija - Nabava i nadogradnja mrežne opreme za LAN Srca        Cijena:
Grupa 1. - Nabava i održavanje preklopničke opreme LAN-a Srca                  0.00 kn
1) - Pristupni preklopnik - Tip A                                0.00 kn
2) - Optičko sučelje - Tip A                                  0.00 kn
3) - Direct attach copper SFP+ kabel 5m - Tip A                         0.00 kn
4) - Direct attach copper SFP+ kabel 7m - Tip B                         0.00 kn
5) - 40G QSFP+ kabel 1m - Tip A                                 0.00 kn
6) - Održavanje opreme u Grupi 1 pod RB1                            0.00 kn
Grupa 2. - Nadogradnja sigurnosne opreme LAN-a Srca                       0.00 kn
1) - Proširenje postojedeg sigurnosnog uređaja ASA 5520 - Tip A                 0.00 kn
Grupa 3. - Nadogradnja UNIZG-WLAN centralne infrastrukture                   0.00 kn
1) - Proširenje broja licenci za Cisco WCS - Tip A                       0.00 kn
                                 SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:  0.00 kn
                                  SVEUKUPNA CIJENA S PDV-om:  0.00 kn
                              Grupa 1. - Nabava i održavanje preklopničke opreme LAN-a Srca
RB                      Naziv                    Ponuđena konfiguracija  JM   Kol. Jedinična cijena  Ukupna cijena  Komentar
 1 Pristupni preklopnik - Tip A                                                           0.00 kn
  Podrška za slijedede IEEE norme:
  802.3z (1000BaseX)
  802.3ab (1000BaseT)
  802.1q (VLAN Tagging)
  802.1p (Traffic Prioritization)
  802.1d (Spanning Tree)
  802.1x (Port based authentication)
  802.1w (Rapid Spanning Tree)
  802.3x (Flow Control)
  802.1s (Multiple Spanning Tree)
  802.3ae (10Gb Ethernet)
  802.1AB LLDP
  802.1ag Connectivity Fault Management
  802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging
  802.3ad Link Aggregation with LACP
  802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4, 40GBase-CR4)
  podrška za Direct attach copper SFP+ kablove                                  kom.  2    0.00 kn      0.00 kn

  uređaj treba imati u sklopovlje ugrađenu podršku za DCB (Data Center Bridging) grupu
  standarda i omoguditi nadogradnju programske potpore kad standardi budu gotovi

 redundantno napajanje
 veličina 1U
 propusnost - minimalno 960 Gbps
 veličina jumbo okvira - minimalno 9216 bytes
 Sigurnosne funkcije (kontrola dostupa do preklopnika i upotreba istog):
 username/password, podaci pohranjeni u preklopniku
 podrška vanjskog sustava za autentikaciju/autorizaciju (RADIUS)
 Načini zapisivanja sistemskih događaja:
 UNIX/LINUX syslog
 slanjem SNMP trapova i alarma
 Broj sučelja:
 minimalno 40 x 1/10G SFP+ sučelja
 minimalno 2 x 40GbE QSFP+ sučelja
2 Optičko sučelje - Tip A                                                              0.00 kn
 10-GbE SFP+ SR
 tip optičkog vlakna: "multimode"
 podržana duljina optičkog kabla minimalno 300 m                                 kom.  8    0.00 kn      0.00 kn
 qualified 10G
 optičko sučelje mora biti kompatibilno s pristupnim preklopnikom Tip A*
3 Direct attach copper SFP+ kabel 5m - Tip A                                                     0.00 kn
                                Grupa 1. - Nabava i održavanje preklopničke opreme LAN-a Srca
RB                        Naziv                        Ponuđena konfiguracija   JM   Kol. Jedinična cijena  Ukupna cijena       Komentar
  10-Gigabit Ethernet propusnost
  duljina minimalno 5 m
  SFP+ priključci s obje strane                                                 kom.  16    0.00 kn      0.00 kn
  kompatibilnost sa svim SFP+ Direct Attach uređajima i mrežnim karticama
  kabel mora biti kompatibilan s pristupnim preklopnikom Tip A*
 4 Direct attach copper SFP+ kabel 7m - Tip B                                                           0.00 kn
  10-Gigabit Ethernet propusnost
  duljina minimalno 7 m
  SFP+ priključci s obje strane                                                 kom.  6    0.00 kn      0.00 kn
  kompatibilnost sa svim SFP+ Direct Attach uređajima i mrežnim karticama
  kabel mora biti kompatibilan s pristupnim preklopnikom Tip A*
 5 40G QSFP+ kabel 1m - Tip A                                                                   0.00 kn
  40-Gigabit Ethernet propusnost
  duljina minimalno 1 m
  QSFP+ priključci s obje strane                                                kom.  2    0.00 kn      0.00 kn
  kompatibilnost sa svim QSFP+ uređajima
  kabel mora biti kompatibilan s pristupnim preklopnikom Tip A*
 6 Održavanje opreme u Grupi 1 pod RB1                                                               0.00 kn
   Održavanje aktivne mrežne opreme LAN-a Srca podrazumijeva održavanje sklopovlja i
   programske potpore za navedenu opremu za rok od 4 godine od dana isporuke i uključuje:
   - podrška putem e-maila unutar 2 h
   - povratni telefonski poziv unutar 2 h
                                                                 god.  4    0.00 kn      0.00 kn
   - softversko održavanje: upgrade slijededeg radnog dana
   - hardversko održavanje na lokaciji korisnika
   - hardversko održavanje - odziv (rješavanje problema ili instalacija privremenog zamjenskog
   uređaja adekvatnih karakteristika) slijededeg radnog dana

                                                  SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:                   0.00 kn
                                                  PDV:                               0.00 kn
                                                  SVEUKUPNA CIJENA S PDV-om:                    0.00 kn

Napomena:

*zbog kompatibilnosti s preklopničkom opremom optička sučelja i kablovi bi trebali biti od istog proizvođača kao i preklopnici

                                                                    M.P.
                                                                                (potpis ovlaštene osobe)
                                  Grupa 2. - Nadogradnja sigurnosne opreme LAN-a Srca
RB                      Naziv                         Ponuđena konfiguracija  JM   Kol. Jedinična cijena Ukupna cijena      Komentar
 1 Proširenje radne memorije postojedeg sigurnosnog uređaja ASA 5520 - Tip A                                         0.00 kn
  - RAM modul za proširenje radne memorije za Cisco ASA 5520 - minimalno 2GB
                                                               kom.  2    0.00 kn     0.00 kn
  - ASA5520-MEM-2GB= ili jednakovrijedan*
                                                 SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:                 0.00 kn
                                                 PDV:                             0.00 kn
                                                 SVEUKUPNA CIJENA S PDV-om:                  0.00 kn

Napomena:
*zbog kompatibilnosti s postojedom sigurnosnom opremom u lokalnoj mreži Srca, traženi moduli za proširenje bi trebali biti
od istog proizvođača ili imati punu i jednakovrijednu funkcionalnost
                                                                            M.P.
                                                                                  (potpis ovlaštene osobe)
                                Grupa 3. - Nadogradnja UNIZG-WLAN centralne infrastrukture
RB                        Naziv                         Ponuđena konfiguracija  JM   Kol. Jedinična cijena Ukupna cijena      Komentar
 1 Proširenje broja licenci za Cisco WCS - Tip A                                                        0.00 kn
  - licenca za 100 AP-ova
                                                                kom.  1    0.00 kn     0.00 kn
  WCS-APBASE-100 ili jednakovrijedan*
                                                    SVEUKUPNA CIJENA BEZ PDV-a                 0.00 kn
                                                    PDV:                            0.00 kn
                                                    SVEUKUPNA CIJENA S PDV-om:                 0.00 kn

Napomena:

*zbog kompatibilnosti s postojedom verzijom softvera i licence, tražena licenca mora biti istog tipa
                                                                             M.P.
                                                                                   (potpis ovlaštene osobe)

								
To top