07 objava mol by 6t592n

VIEWS: 169 PAGES: 21

									                                  MOL 2007 - Šport
Šifra                 Uradno ime izvajalca                                    Predsednik izvajalca
  252  AKADEMSKA ŠPORTNA ZVEZA OLIMPIJA LJUBLJANA                                   VINKO MOŢE
  133  AKADEMSKI JUDO KLUB NAGAOKA-LJUBLJANA                                      DR. MARKO FRANKEN
  167  AKADEMSKI VATERPOLO KLUB OLIMPIJA                                        ANDREJ PUŠ
  166  AKADEMSKI VATERPOLSKI KLUB SLOVAN                                        MARKO MEDJA
  188  AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO                                           MATEJ KOVAČIČ
  215  AKADEMSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ZA PLESNE IN NAVIJAŠKE SKUPINE-DIAMOND                        MARKO EBERT
  274  AS ŠPORTNI KLUB                                                 MARTIN BAJC
  242  ATLETSKI KLUB OLIMPIJA                                             ANDREJ PENGOV
  302  ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS                                             NIKO MUHIČ
   16  ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA                                         JURE KOLENC
   71  BADMINTON KLUB LJUBLJANA                                            GAŠPER BATIS
  203  BADMINTONSKI KLUB BIT                                              MIŠO MATTIAS
  142  BADMINTONSKI KLUB JEŢICA                                            DUŠAN MRŠE
  266  BADMINTONSKI KLUB OLIMPIJA                                           DANČE POHAR
  147  BALINARSKI KLUB BRDO                                              JURIJ NAGLIČ
  271  BALINARSKI ŠPORTNI KLUB KRIM                                          IGOR ISTENIČ
  140  BALINARSKI ŠPORTNI KLUB TIVOLI                                         PETRA MASTNAK
  117  BALINARSKO ŠPORTNI KLUB ZALOG                                          PAVEL ŠINKOVEC
  264  BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO HERMES LL                                      MILAN STONIČ
  101  BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO ŠIŠKA                                        VENIKA CIRIL
  255  BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO JEŢICA                                        KOSTJA PRIHODA
  241  BASEBALL SOFTBALL DRUŠTVO LJUBLJANA LITTLE LEAGUE                                GAŠPER FREYER
   21  BASEBALL SOFTBALL ŠPORTNO DRUŠTVO ZAJČKI                                    FRANJO MATJAŠIČ
  137  BOKSARSKI KLUB DOLOMITI                                             ROMAN HIRSCH
  106  BOKSARSKI KLUB LJUBLJANA                                            SAŠO TARANIŠ
   93  BOKSARSKI KLUB ODRED LJUBLJANA                                         JANEZ GALE
  207  BOWLING KLUB GLADIATORJI                                            STOJAN KRANJC
   60  BOWLING KLUB XTREME                                               MITJA MRZLIKAR
   17  DIH-DRUŠTVO ZA INTEGRACIJO HOMOSEKSUALNOSTI                                   MITJA BLAŢIČ
  322  DO NANBUDO KLUB                                                 ALEKSANDER KELŠIN
    2  DRSALNO KOTALKARSKI KLUB STANKO BLOUDEK LJUBLJANA                                MATJAŢ KRUŠEC
  277  DRSALNO-KOTALKARSKI KLUB OLIMPIJA                                        NATAŠA FABIJANIČ
  299  DRUŠTVO ASTMA IN ŠPORT                                             MILAN HOSTA
  126  DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN KOBRA                                          BOJAN MAŠERA
  135  DRUŠTVO INTERES LJUBLJANA                                            BORIS PIRC
  248  DRUŠTVO JOGA V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU LJUBLJANA                                  VLADO PARADIŢNIK
  208  DRUŠTVO KOŠARKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA                                     GORAZ KAUČIČ
   65  DRUŠTVO LASTOVKA                                                MARKO MITROVIČ
   19  DRUŠTVO NAMASTE                                                 SNEŢANA VIDOVIČ
  251  DRUŠTVO ROKOMETNA ŠOLA ALEŠ PRAZNIK                                       ALEŠ PRAZNIK
   80  DRUŠTVO ROKOMETNA ŠOLA INNA DOLGUN                                       INNA BEGUŠ DOLGUN
  257  DRUŠTVO TABORNIKOV RAŠIŠKI ROD                                         DUŠAN KULOVEC
   44  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BELI SOKOL                                        MATEJA MAJDA KOŠAK
  321  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BIČKOVA SKALA                                      JAKA FORTUNA
  256  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ČRNEGA MRAVA                                       ROBERT GOLAVŠEK
  284  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD DOBRE VOLJE                                       NADJA DŢANKOVIĆ CIRAR
   56  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD HEROJ VITEZ                                       ANDREJ JESENKO
   29  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD MOČVIRSKI TULIPANI                                    ŢIGA BABŠEK
  219  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD PODKOVANI KRAP                                      TINA PETEK
  185  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD ROŢNIK                                          TONE SIMONČIČ
  128  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SAMORASTNIKI                                       ANDREJ LOZAR
   68  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD SIVEGA VOLKA                                       RADE PRIBAKOVIĆ
   36  DRUŠTVO TABORNIKOV ROD TRŠATI TUR                                        MIJAN GAŠPARIČ
  301  DRUŠTVO TABORNIKOV ZMAJEV ROD                                          MATEJ MAČEK
  261  DRUŠTVO TABORNIŠKI ROD BELI BOBER                                        MATIJA LIPAR
  246  DRUŠTVO TAI JI QUAN                                               MARJAN DOGŠA                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-20
                               MOL 2007 - Šport
199  DRUŠTVO UČITELJEV DESKANJA NA SNEGU                                       MATEJ VÖRÖS
221  DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE                                VERONIKA TRN
 84  DRUŠTVO ZA JADRALNO PADALSTVO KANJA                                       ŠTEFAN ŢUNA
107  DRUŠTVO ZA MOTOPEDAGOGIKO IN PSIHOMOTORIKO                                   MATEVŢ PETELIN
136  GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA JAMA                                         MARKO KOVAČ
110  GOLF KLUB TRNOVO                                                ALEŠ BABNIK
226  HOKEJSKI KLUB SLAVIJA                                              PRIMOŢ GOSLAR
 31  HOKEJSKO DRSALNO DRUŠTVO OLIMPIJA LJUBLJANA                                   MITJA MEJAČ
265  IDEA-KARATE KLUB ŠIŠKA                                             MATIJA STRLE
145  JADRALNI KLUB LJUBLJANA                                             TOMAŢ VIRNIK
 78  JUDO KLUB BEŢIGRAD                                               SAŠO ŠINDIČ
 20  JUDO KLUB GOLOVEC                                                VASILIJ PROKOFJEV
 10  JUDO KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA                                          POLAJNAR MATJAŢ
 15  JUDO KLUB SOKOL LJUBLJANA                                            VOJKO ROGELJ
161  JU-JITSU KLUB SHINTO                                              BOJAN GRIČAR
281  KAJAK KANU KLUB LJUBLJANA                                            BOJAN ŢMAVC
150  KAJAK KANU KLUB TACEN-KD SLOVENICA                                       MILAN ČREPINŠEK
285  KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE                                            MARKO KRYŢANOWSKI
262  KANU KLUB SIMON                                                 TANJA PORENTA HOČEVAR
194  KARATE DRUŠTVO SLOVAN LJUBLJANA                                         DUŠAN MACURA
260  KARATE KLUB EMONA                                                RAJKO SABO
230  KARATE KLUB FORUM                                                VLADO PARADIŢNIK
323  KARATE KLUB GRADE                                                GRADE MILENKOVIČ
 11  KARATE KLUB LJUBLJANA                                              TOMAŢ BESEK
132  KARATE KLUB SHOGUN                                               MITJA DERENDA
312  KARATE KLUB ŠIŠKA                                                ANDREJA JEGLIČ
249  KARATE KLUB ZMAJ                                                ROBERT LAVRIČ
320  KASAŠKI KLUB STOŢICE LJUBLJANA                                         JELKO OREL
139  KEGLJAŠKI KLUB AVIA TEAM LJUBLJANA                                       TATJANA VOLF
146  KEGLJAŠKI KLUB ISKRA LJUBLJANA                                         BORUT JANEŢIČ
294  KEGLJAŠKI KLUB LJUBLJANA                                            BOJAN DREMELJ
138  KEGLJAŠKI KLUB LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET-LPP                                 FRANC BERGANT
170  KICKBOXING KLUB CENTER                                             TOMAŢ KUMER
200  KLUB BORILNIH VEŠČIN AKADEMIJA PANTERA                                     BOŠTJAN IVANUŠEC
316  KLUB BORILNIH VEŠČIN FUŢINE                                           GAŠPER BOŢOVIČ
240  KLUB BORILNIH VEŠČIN LJUBLJANA                                         SAŠO WEIXLER
192  KLUB BORILNIH VEŠČIN TIGER LJUBLJANA                                      MUHAMED BALTIČ
 83  KLUB DVIGANJA UTEŢI OLIMPIJA                                          JANEZ KONČINA
280  KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO NARODNI DOM LJUBLJANA                                DR. VILJEM PŠENIČNY
 9  KLUB ZA ŠPORTNO RITMIČNO GIMNASTIKO ŠIŠKA                                    DR. TOMAŢ ČAS
151  KOLESARSKI KLUB PELOTON                                             POLONA GOSAR
300  KOLESARSKO DRUŠTVO ROG                                             ZLATKO VILI HOHNJEC
121  KOLOSEJ KINEMATOGRAFI d.o.o.                                          SERGEJ RACMAN
131  KONJENIŠKI KLUB LJUBLJANA                                            SIMONA RAZPOTNIK
287  KONJENIŠKI KLUB PIP                                               FRANCI LISJAK
198  KONJENIŠKI KLUB TRNOVO                                             IGOR OVEN
 40  KOŠARKARSKI KLUB JANČE                                             BOJAN LEBEN
 43  KOŠARKARSKI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA                                       ANDREJ LAH
 69  KOŠARKARSKI KLUB PINGVINI                                            MATEJ KOSI
179  KOŠARKARSKI KLUB PRULE                                             DR. VINCENC BUTALA
154  KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA                                           MARJAN TRAMPUŠ
210  KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŢICA                                           ANTE ZALOKER
209  KOŠARKARSKO DRUŠTVO SLOVAN                                           BORUT RAZDEVŠEK
 25  KOŠARKARSKO DRUŠTVO VETERANKE LJUBLJANA                                     MARJANCA HOMAR
162  KOŠARKARSKO DRUŠTVO ZICER                                            DANILO VODE
156  KOTALKARSKI KLUB SVOBODA                                            DUŠAN GRIČNIK
111  KOTALKARSKI KLUB SVOBODA LJUBLJANA VIČ                                     DUŠAN GOLMAJER                 MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-20
                               MOL 2007 - Šport
109  KOTALKARSKO DRUŠTVO BARJE                                            ALMA GOLMAJER
178  KOTALKARSKO DRUŠTVO SVOBODA I.                                         ALMA GRIČNIK
118  LJUBLJANSKI ŠAHOVSKI KLUB METALKA TRGOVINA                                   FRANC GAJŠEK
217  LOKOSTRELSKI KLUB KENTAVER                                           BRANE CVETKO
 3  MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA LJUBLJANA                                      IVAN SIMIČ
253  MEDREGIJSKA NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA LJUBLJANA                                   SILVA ČRNUGELJ
318  MESTNA STRELSKA ZVEZA LJUBLJANA                                         ANTON MAJERLE
 94  MESTNA ZVEZA UPOKOJENCEV LJUBLJANA                                       FRANC KUŠAR
259  MLADINSKI NOGOMETNI KLUB LJUBLJANA                                       ANDREJ SUŠNIK
324  MOŠKI AKADEMSKI ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA                                     MITJA MAHNE
 26  NAMIZNOTENIŠKI KLUB ILIRIJA                                           TOMAŢ SLIVNIKER
233  NAMIZNOTENIŠKI KLUB LJUBLJANA                                          FRANC USENIK
206  NAMIZNOTENIŠKI KLUB OLIMPIJA LJUBLJANA                                     DR. ALOJZIJ JUVANC
 67  NAMIZNOTENIŠKI KLUB VESNA                                            FRANJO KRENKER
290  NAMIZNOTENIŠKO DRUŠTVO KAJUH-SLOVAN                                       ERNEST MENCIGAR
304  NOGOMETNI KLUB BEŢIGRAD                                             MILOŠ JUNKAR
315  NOGOMETNI KLUB BRAVO                                              DARKO MARTIN KLARIČ
 18  NOGOMETNI KLUB FACTOR                                              MATJAŢ JAKOPIČ
195  NOGOMETNI KLUB KRIM                                               JANEZ GRADIN
254  NOGOMETNI KLUB SVOBODA                                             MIROSLAV LOVRIČ
104  NOGOMETNO DRUŠTVO ČRNUČE                                            FRANJO SLAVIČEK
 79  NOGOMETNO DRUŠTVO ILIRIJA                                            DR. MATIJA DOLGAN
303  NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN                                            ESAD ALIČAIČ
 88  ODBOJKARSKI KLUB OLIMPIJA                                            NIKOLAJ GRGUREVIČ
 50  ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM                                            IZTOK LESAJK
 1  ORIENTACIJSKI KLUB POLARIS LJUBLJANA                                      MIRO ŠALAMUN
 4  ORIENTACIJSKI KLUB TIVOLI                                            ANDREJA ANŢUR
212  PARTIZAN VIČ                                                  JANEZ ZAVRL
130  PLANINSKO DRUŠTVO DELO                                             DUŠAN RESNIK
113  PLANINSKO DRUŠTVO DRAGO BREGAR-LJUBLJANA                                    ZVONE ŠERE
 87  PLANINSKO DRUŠTVO IMP LJUBLJANA                                         JANEZ SELIŠKAR
227  PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL                                           BRANE VASIČ
 98  PLANINSKO DRUŠTVO ISKRA                                             DUŠAN SEMENIČ
286  PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA-MATICA                                       TOMAŢ WILLENPART
105  PLANINSKO DRUŠTVO POLJE                                             MARKO PRIMAR
164  PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA                                  STANISLAV TOMŠIČ
119  PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA                                            GREGOR SLUGA
 96  PLANINSKO DRUŠTVO RTV LJUBLJANA                                         NICA KRANJC
160  PLANINSKO DRUŠTVO ŠPIK LJUBLJANA MOSTE-POLJE                                  VLADIMIR MOHAR
134  PLANINSKO DRUŠTVO VIHARNIK                                           MAG. ANICA POPOVIČ
181  PLANINSKO DRUŠTVO ŢELEZNIČAR LJUBLJANA                                     JOŢE JANEŢIČ
234  PLAVALNI KLUB ILIRIJA                                              NESTOR MANKOČ
193  PLAVALNI KLUB LJUBLJANA                                             PETER BURKELJCA
122  PLAVALNI KLUB OLIMPIJA                                             ROBERT DOMINIČ
202  PLESNA ZVEZA SLOVENIJE                                             DR. META ZAGORC
 33  PLESNI KLUB BOLERO LJUBLJANA                                          ZORAN KLJUN
 82  PLESNI KLUB BRILJANTINA                                             MIRJAM KERPAN IZAK
148  PLESNI KLUB FREDI                                                NIELA ŠKOFIC NOVAK
308  PLESNI KLUB M                                                  MARKO HREN
204  PLESNI KLUB URŠKA LJUBLJANA                                           JANEZ KERŠMANC
225  PLESNI KLUB WOLFY LJUBLJANA                                           DRAGAN MIRANOVIČ
328  PLEZALNI KLUB STENA                                               SAMO JERAJ
165  POSLOVNE STORITVE BOJAN VIDMAR S.P.                                       BOJAN VIDMAR
123  POTAPLJAŠKI KLUB ORKA                                              URŠA MULEJ
186  REKREACIJSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LEK                                        FRANC BOKALJ
258  ROKOMETNI KLUB KRIM                                               MARJAN DOLER
102  ROKOMETNI KLUB OLIMPIJA                                             DUŠAN KECMAN                 MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-20
                               MOL 2007 - Šport
263  ROKOMETNO DRUŠTVO SLOVAN                                            TOMAŢ PETERNELJ
218  RUGBY FOOTBALL CLUB EMOONA                                           DUŠAN LESKOVAR
183  RUGBY FOOTBALL CLUB KOLINSKA BEŢIGRAD                                     NIKO KOSANOVIĆ
 66  RUGBY FOOTBALL CLUB RIS                                            ŢIGA KOSI
 64  RUGBY KLUB LJUBLJANA                                              JASMIN SULJIČ
 49  SMUČARSKI KLUB BRDO                                              ALBIN LENARŠIČ
 14  SMUČARSKI KLUB KRISTIANIJA                                           IVAN NEMEC
 22  SMUČARSKI KLUB OLIMPIJA                                            NINA PIRNAT
 7  SMUČARSKI KLUB SNEŢINKA                                            ANDRAŢ SABOTIČ
267  SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ILIRIJA                                        ZVONIMIR BORŠTNAR
 62  SMUČARSKO DRUŠTVO DOLOMITI                                           ALOJZ MERHAR
100  SMUČARSKO DRUŠTVO KRPLJE                                            DR. BORUT PISTOTNIK
 74  SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR                                           MITJA KUMAR
177  SMUČARSKO DRUŠTVO VALENTIN VODNIK                                       MOJCA PINTARIČ
184  SOKOLSKO DRUŠTVO MOSTE                                             MIHAEL KOŠAK
313  SPLAVARSKO ČOLNARSKO DRUŠTVO SAVA                                       JANEZ VALANT
213  SQUASH KLUB KONEX                                               TOMAŢ PRELESNIK
 97  STRELIŠČE d.o.o.                                                MATIJA ŠKRLJ
216  STRELSKO DRUŠTVO LJUBO ŠERCER                                         MAG. MIHAEL JURKOVIČ
143  STRELSKO DRUŠTVO OLIMPIJA                                           VILJEM BEVK
228  STRELSKO DRUŠTVO TABOR-JEŢICA                                         ANTON MAJERLE
 47  SURF KLUB                                                   IGOR KOŢELJ
112  ŠAHOVSKO DRUŠTVO DR.MILAN VIDMAR                                        JANKO SARAĐEN
224  ŠAHOVSKO DRUŠTVO TRDNJAVA 1896                                         FRANC CIRKVENČIČ
289  ŠIC-ŠPORTNO IZOBRAŢEVALNI CENTER                                        MARKO LEVOVNIK
 77  ŠPORT HIT CLUB                                                 ANDREJ ŢUN
319  ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE                                            MIRO UKMAR
292  ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE                                            MAG. JANEZ SODRŢNIK
306  ŠPORTNI KLUB BLEŠČICA                                             PETRA KAMENŠEK
127  ŠPORTNI KLUB SQUASHLAND                                            IGOR PODKRAJŠEK
307  ŠPORTNI KLUB VAL                                                ANDREJ MEJAČ
 32  ŠPORTNO DRUŠTVO ABC ŠPORT LJUBLJANA                                      PETER ŠKERLJ
 52  ŠPORTNO DRUŠTVO ALFA                                              PAVEL KAVČIČ
 55  ŠPORTNO DRUŠTVO ART                                              BOŠTJAN MALJEVEC
169  ŠPORTNO DRUŠTVO ATEMI                                             MATJAŢ DOBRAVEC
247  ŠPORTNO DRUŠTVO ATLETSKA ŠOLA MIRAN BIZJAK                                   MIRAN BIZJAK
163  ŠPORTNO DRUŠTVO BELA ŢOGICA                                          FRANCI SLANA
 51  ŠPORTNO DRUŠTVO BELINKA                                            VALENTIN JANEŢIČ
229  ŠPORTNO DRUŠTVO BRAZDE VZDRŢLJIVOSTI                                      DR. BRANKO ROJC
330  ŠPORTNO DRUŠTVO BRIGITA BUKOVEC                                        BRIGITA BUKOVEC
211  ŠPORTNO DRUŠTVO DIJAŠKEGA DOMA IVANA CANKARJA                                 ALJOŠA MURN
278  ŠPORTNO DRUŠTVO FENOMENI                                            TADEJ BEOČANIN
196  ŠPORTNO DRUŠTVO FIT-GIBANJE ŠPORTA ZA VSE                                   ANTON PIVK
269  ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE                                          GREGOR KUMER
309  ŠPORTNO DRUŠTVO FRIZMI                                             DAMIJAN MARIN
297  ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA ŠIŠKA                                      JANEZ MATOH
250  ŠPORTNO DRUŠTVO GOLOVEC                                            BRANKO MILOŠIČ
288  ŠPORTNO DRUŠTVO HOKEJSKE SELEKCIJE OLIMPIJA                                  MAG. JANEZ SODRŢNIK
237  ŠPORTNO DRUŠTVO INTERES                                            IGOR GREGORC
268  ŠPORTNO DRUŠTVO INVALID LJUBLJANA                                       JOŢEF MIKLAVIČ
155  ŠPORTNO DRUŠTVO JEŢICA                                             KAREL LAZAR
327  ŠPORTNO DRUŠTVO JU-JITSU OLIMPIJA                                       MILOŠ GOSTOJIČ
 5  ŠPORTNO DRUŠTVO KRIS                                              ŠPELA OSTERMAN
279  ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANA DRAGONS LACROSSE CLUB                                STEPHEN GREGORY FISH
191  ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANA ŠIŠKA                                        IGOR SLOBODNIK
 58  ŠPORTNO DRUŠTVO MAKOTO                                             HARI MURAT
 24  ŠPORTNO DRUŠTVO MALA ŠOLA JUDA                                         DR. VITO VIDMAR                MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-20
                                MOL 2007 - Šport
295  ŠPORTNO DRUŠTVO MOSTE                                              RADOSLAV RAGUŢ
296  ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA                                      DEJAN CRNEK
314  ŠPORTNO DRUŠTVO NOVICE EXTREME                                          KLEMEN DOLENC
276  ŠPORTNO DRUŠTVO OLIMP LJUBLJANA                                         OLEG GORBACHOV
 38  ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA KOŠARKARSKA ŠOLA LEDINA-JANČE                              KOSTJA ŢIDAN
180  ŠPORTNO DRUŠTVO OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA                                 DR. BRANKO ELSNER
311  ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN ČRNUČE                                         GOJKO MARIČ
205  ŠPORTNO DRUŠTVO PLESNIH IN NAVIJAŠKIH SKUPIN POM-PON 2000                            BLANKA MARKOJA
238  ŠPORTNO DRUŠTVO PODGRAD PRI LJUBLJANI                                      MARTIN BIZJAN
275  ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE LJUBLJANA                                        ALEKSANDER ROZMAN
144  ŠPORTNO DRUŠTVO POLJE                                              AVGUŠTIN CIUHA
244  ŠPORTNO DRUŠTVO POLYTEAM LJUBLJANA                                        POLONA FINK VUKOVAC
235  ŠPORTNO DRUŠTVO PRAVNIK                                             DR. MIODRAG ĐORĐEVIĆ
317  ŠPORTNO DRUŠTVO PUMA                                               SONJA ALIJAGIČ
 53  ŠPORTNO DRUŠTVO RAŠICA GAMELJNE                                         ALENKA JUVANČIČ
222  ŠPORTNO DRUŠTVO RIBA                                               TINA JEROMEN
298  ŠPORTNO DRUŠTVO ROKOMETNI KLUB KRIM                                       MARJAN ČERNE
 73  ŠPORTNO DRUŠTVO ROLKO                                              VESNA ROZMAN KLASINC
116  ŠPORTNO DRUŠTVO RUDNIK                                              LOJZE ZRIMŠEK
152  ŠPORTNO DRUŠTVO SLOGA                                              FRANC KOS
120  ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL                                              DANIEL KNAUS
 13  ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŢIGRAD                                          DR. GREGOR PAPA
 37  ŠPORTNO DRUŠTVO SREČNI LUKA                                           LUKA KLASINC
 95  ŠPORTNO DRUŠTVO STRMEC LJUBLJANA                                         DANIJEL LJUBO ŢITNIK
                                                            FRANCI HERMAN
 30  ŠPORTNO DRUŠTVO ŠENTVID-LJUBLJANA                                        ŠIMNOVEC
 39  ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-LJUBLJANA                                        MARJAN MARTINČIČ
201  ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-TACEN                                          PETER ZAJC
 46  ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPIC LJUBLJANA                                          ERVIN ŠRAMEL
 81  ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR                                              JOŢE MARC
283  ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR 69 VIŢMARJE-BROD                                      BRANKO BOKAL
 91  ŠPORTNO DRUŠTVO TAEKWONDO KLUB HANKUK                                      HO TAE KIM
 35  ŠPORTNO DRUŠTVO TAEKWONDO KLUB ORIENT                                      DRAGOSLAV ZARIČ
326  ŠPORTNO DRUŠTVO TATAMI                                              PETER ANTUNIČEVIČ
103  ŠPORTNO DRUŠTVO TRIJE HRASTI LJUBLJANA                                      STEVO EREMIJA
174  ŠPORTNO DRUŠTVO TRIUMF                                              BORUT KAVZAR
236  ŠPORTNO DRUŠTVO TRNOVO                                              JANEZ OVSENIK
 8  ŠPORTNO DRUŠTVO VITAL                                              MARKO PRIJON
176  ŠPORTNO DRUŠTVO ZADVOR                                              MILAN BRICELJ
190  ŠPORTNO DRUŠTVO ZELENA JAMA                                           BOŠTJAN JUVANČIČ
 27  ŠPORTNO IN KULTURNO DRUŠTVO PARKLJI                                       BOŠTJAN KAVČIČ
220  ŠPORTNO PLEZALNI KLUB ANDREJA KOKALJA                                      ANDREJ KOKALJ
124  ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO SOSTRO                                       TOMAŢ BITENC
159  ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO DR.PETRA DRŢAJA                                   MARA PODREKAR
129  ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO GAZELA                                        GULJA AVKHADIEVA
 57  ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO KARATE KLUB OLIMPIJA                                 JANEZ ŠUSTAR
291  ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO KONEX CLUB                                      ERNEST STARC
325  ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO MAX CLUB                                       MARKO TEKAVEC
331  ŠPORTNO-KULTURNO DRUŠTVO MAKONDO                                         ESAD BABAČIČ
 12  ŠTUDENTSKI ŠPORTNI KLUB ZDRAVA ZABAVA                                      ZVIJEZDAN MIKIĆ
187  ŠTUDENTSKO ŠAHOVSKO DRUŠTVO                                           ANA GROBELJŠEK
223  ŠTUDENTSKO ŠPORTNO DRUŠTVO PH LJUBLJANA                                     ALEŠ VERŠIČ
329  ŠTUDENTSKO ŠPORTNO DRUŠTVO SILVERHAWKS LJUBLJANA                                 ANDREJ LOMŠEK
239  TAE KWON-DO KLUB DRAGON                                             MIODRAG KRNETIČ
197  TAE KWON-DO KLUB ŠKORPIJON                                            ISMET IČANOVIĆ
189  TAEKWON DO KLUB CHAGI LJUBLJANA                                         DUŠAN PANTAR
305  TAEKWON-DO KLUB GEPARD                                              REDŢO LJUTIČ
149  TAEKWONDO KLUB KORYO LJUBLJANA                                          ELVIR HASANGIČ                 MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-20
                                MOL 2007 - Šport
157  TAEKWONDO KLUB LJUBLJANA                                             VINKO GORANOVIČ
141  TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA                                         BOŠTJAN NOVAK
115  TEKAŠKO SMUČARSKO DRUŠTVO OLIMPIJA                                        JOŢE SETNIKAR
 76  TENIS HIT KLUB                                                  ANDREJ ŢUN
 34  TENIS KLUB BS                                                  BORUT RAZDEVŠEK
 28  TENIS KLUB OLIMPIJA                                               PETER ŠEFMAN
 23  TENIS KLUB Z SPORT                                                LUKA ZALAZNIK
168  TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE                                             ANDREJ POLENEC
 70  TENIŠKI KLUB JAKI ŠPORT                                             DEJAN JAKI
245  TENIŠKI KLUB SVOBODA                                               DRAGOŠ ČERNOŠ
 41  TENIŠKI KLUB ŠPORT PLUS                                             ROMAN VERAS
 75  TENIŠKO DRUŠTVO SLOVAN                                              BOŠTJAN DODIČ
272  THAI BOXING KLUB-KHUN KAO                                            ANDREJ ŢVEGLIČ
 89  TIMING LJUBLJANA                                                 MIRAN TABORSKI
114  TOKUHISA TAKASHI KARATE DOJO                                           TOKUHISA TAKASHI
 45  TOMOHAWK BOXING KLUB                                               ALEKSANR ANĐELIĆ
158  TRIATLONSKI KLUB LJUBLJANA                                            MATJAŢ ZUPAN
 99  TRIM HOKEJ KLUB                                                 JANEZ ŢERDIN
 48  UJUSANSA SURF KLUB                                                ANDRAŢ RAKUŠČEK
 6  UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA                                      DR. MATEJ MAJERIČ
173  UNIVERZITETNI KARATE KLUB                                            ŢIGA JAKHEL
270  UNIVERZITETNO DRUŠTVO VODNIH AKTIVNOSTI                                     JERNEJ KAPUS
125  VESLAŠKI KLUB LJUBLJANICA                                            ALEŠ MIŢIGOJ
 63  VETERANSKI RAGBI KLUB HERMES LJUBLJANA                                      MIRAN HROVAT
293  VITAL DRUŠTVO ZA ŠPORT IN REKREACIJO                                       BRANKO OBAL
153  VRTNICA-DRUŠTVO ZA SONARAVNO ŢIVLJENJE                                      KAREL LAZAR
175  ZAVOD G-REGA                                                   SILVESTER PUST
 61  ZAVOD SV. STANISLAVA                                               DR. ANTON JAMNIK
171  ZAVOD ŠKL                                                    VOJKO KOROŠEC
214  ZAVOD ŠPORT & MEDIJI                                               BENJAMIN HVALA
182  ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE                                         TJAŠA ANDREE PROSENC
231  ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM-PON SKUPIN SLOVENIJE                                   VOJKO KOROŠEC
 92  ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV ILIRIJA                                          JANEZ PIBERNIK
 90  ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV KRIM                                           JANEZ REFLAK
108  ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN LJUBLJANA                                     BOŠTJAN DODIČ
282  ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE                                        EMIL MURI
 72  ŢELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB LJUBLJANA                                       GREGOR SOK
273  ŢELEZNIČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANA                                     IVO SABOL
172  ŢELEZNIŠKO KEGLJAŠKO DRUŠTVO LOKOMOTIVA                                     FRANC TRSTENJAK
 86  ŢENSKI KOŠARKARSKI KLUB ŠENTVID                                         BOJAN HLADNIK
 42  ŢENSKI ODBOJKARSKI KLUB ŠENTVID                                         BRANKO MAČEK
 85  ŢENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO ILIRIJA                                        DAMIR KRAUTHAKER
 54  ŢENSKO KOŠARKARSKO DRUŠTVO JEŢICA                                        MITJA MARINŠEK
310  ŢENSKO NOGOMETNO DRUŠTVO SLOVAN                                         MARJAN PODOBNIK
                 MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-20
                                  ŠPORT V LJUBLJANI
                                   www.ljubljana.si


                                                                        PROG

              ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO

            NAJPREJ VPIŠITE VAŠO ŠIFRO!                      šifro izvajalca MOL najdete na listu x!


Uradno ime izvajalca:   #N/A

* VPISUJTE LE PROGRAME/SKUPINE, S KATERIMI NE KANDIDIRATE NA JAVNEM RAZPISU 2007-ŠPORT

* v rubriko »Skupina/panoga« vpišite ime skupine in panogo s katero se skupina ukvarja (primer: malčki / športna gimnastika);
* v rubriko »Lokacija vadbe« vpišite osrednji objekt vadbe in naslov (najbolj prepoznaven za skupino - "kjer je najbolj doma");
* v rubriko »Enot/teden« vpišite število vadbenih enot v enem tednu; v rubriko »Tednov« pa trajanje programa v tednih;
* v rubriko »Starost - leta« označite starostno kategorijo skupine.

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                         Enot/teden:
Starost - leta:  do 7    , do 15   , do 20       , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


                      MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                               ŠPORT V LJUBLJANI
                                www.ljubljana.si


                                                                     PROG

             ŠPORTNI PROGRAM IZVAJALCA V SEZONI 2006/2007- ZA OBJAVO


Uradno ime izvajalca:  #N/A

Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:


Skupina/panoga:
Lokacija vadbe:                                                      Enot/teden:
Starost - leta:  do 7   , do 15  , do 20      , do 26      ,   nad 26         ,   nad 60   Tednov:                   MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                                  ŠPORT V LJUBLJANI
                                   www.ljubljana.si


                                                                          PRI

ŠPORTNE PRIREDITVE V ORGANZACIJI IZVAJALCA V LETU 2007- ZA SPLET MOL 2007

            NAJPREJ VPIŠITE VAŠO ŠIFRO!                      šifro izvajalca MOL najdete na listu x!


Uradno ime izvajalca:   #N/A

* VPISUJTE LE PRIREDITVE, S KATERIMI NE KANDIDIRATE NA JAVNEM RAZPISU 2007-ŠPORT

* v rubriko »Udeleţenci« vpišite katerim udeleţencem je prireditev namenjena (rekreativni-udeleţenci niso registrirani pri
 nacionalni panoţni zvezi (NPZ) v katere panogi je prireditev organizirana; registrirani-udeleţenci so registrirani pri ustrezni NPZ…;
* v rubriko »Lokacija« vpišite osrednji objekt prireditve in naslov (najbolj prepoznaven za prireditev).

Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                                 Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                      Datum:                      MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                           ŠPORT V LJUBLJANI
                            www.ljubljana.si


                                                                   PRI

ŠPORTNE PRIREDITVE V ORGANZACIJI IZVAJALCA V LETU 2007- ZA SPLET MOL 2007

Uradno ime izvajalca:  #N/A

Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:                MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                           ŠPORT V LJUBLJANI
                            www.ljubljana.si


                                                                   PRI

ŠPORTNE PRIREDITVE V ORGANZACIJI IZVAJALCA V LETU 2007- ZA SPLET MOL 2007

Uradno ime izvajalca:  #N/A

Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:                MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                           ŠPORT V LJUBLJANI
                            www.ljubljana.si


                                                                   PRI

ŠPORTNE PRIREDITVE V ORGANZACIJI IZVAJALCA V LETU 2007- ZA SPLET MOL 2007

Uradno ime izvajalca:  #N/A

Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:                MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                           ŠPORT V LJUBLJANI
                            www.ljubljana.si


                                                                   PRI

ŠPORTNE PRIREDITVE V ORGANZACIJI IZVAJALCA V LETU 2007- ZA SPLET MOL 2007

Uradno ime izvajalca:  #N/A

Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:                MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30
                           ŠPORT V LJUBLJANI
                            www.ljubljana.si


                                                                   PRI

ŠPORTNE PRIREDITVE V ORGANZACIJI IZVAJALCA V LETU 2007- ZA SPLET MOL 2007

Uradno ime izvajalca:  #N/A

Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:


Naziv prireditve:
Panoga:                                          Udeleţenci: rekreativni  , registrirani
Lokacija:                                                Datum:                MOL - OPVIŠ - S L U Ţ B A Z A Š P O R T, 1000 Ljubljana, Resljeva 18, 01 306-40-30

								
To top