Sayfa1 by k9zFa8A

VIEWS: 208 PAGES: 100

									   FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN
                  DESTEKLENEN PROJELER

Proje
 No       Proje Yöneticisi
    Yrd.Doç.Dr. Ali ĠNAN
 6
    (Sonuçlandı)
    Prof.Dr. Kazım PIHTILI


 7
    (Sonuçlandı)*
    Prof.Dr. Niyazi ÖZDEMĠR


 8
    (Sonuçlandı)
    Prof.Dr. Süleyman KARA
 13
    (Sonuçlandı)*
    Doç.Dr. Bülent TOPKAYA
 14
    (Sonuçlandı)*
    Prof.Dr. Erol SEZER
 15
    (Sonuçlandı)
    Doç.Dr.Feyzi BĠNGÖL
 18
    (Sonuçlandı)
    Prof.Dr. Mustafa BOYBAY
 21


    (Sonuçlandı)
    Yrd.Doç.Dr. Namık AÇIKGÖZ
 23
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Sırrı BEKTAġ
24
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr. Rıfat ÖZDEMĠR
25


   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Sami ÖZÇELĠK
27  Öğr.Gör. Gülay SAĞIROĞLU
   Uzm.Dr. Saadet KAYMAZ
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Mustafa SARI
28
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Yusuf AYVAZ
31


   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Sırrı BEKTAġ
32


   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Mutlu BAġAKMAN

33
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. A.Baki TÜRKOĞLU


34
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr. Vedat TANYILDIZI
35
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. ġeref KUNÇ
36
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Ahmet SAĞIROĞLU


37
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Mehmet COġKUN


38
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Eyüp ÖZDEMĠR


39
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Hüseyin GÜVENÇ
40
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr.Sıtkı ORAK

42  Sırrı KILIÇ


   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. ġeref KUNÇ
44
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. S.Sırrı KILIÇ
45
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Mustafa POYRAZ

47
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Ali Mükremin APAYDIN

48  (Sonuçlandı)*


   Prof.Dr. Sami ÖZÇELĠK
49
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Feyzi BĠNGÖL
50
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Mesut AKSAKAL

51
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Mustafa SARI

52
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Nursel METĠN
53
   (Sonuçlandı)


   Yrd.Doç.Dr. Sait BULUT

55
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. ġeref KUNÇ
56
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Muktim ERDOĞMUġ
57  (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Rauf CAN


58  Doç.Dr.Haydar ÖZDEMĠR
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM

59
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Ahmet SAĞIROĞLU
61  (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Yusuf TATAR
62
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Sami ÖZÇELĠK

63
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Sücaattin KIRIMHAN
64


   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Dursun ÇOBANOĞLU
65
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. YaĢar PARLAK

66
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Gürkan EKĠNGEN


67
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Niyazi ÖZDEMĠR

68


   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Kazım PIHTILI

69
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Mehmet COġKUN
70


   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Haluk KELEġTĠMUR
71
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Kenan KOCABAY


72
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Cihan ALKAN
73
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
74
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ÇELEBĠ

75
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Feyzi BĠNGÖL
76
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Sami ÖZÇELĠK
77
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mustafa BOYBAY

79
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Mehmet COġKUN
80
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Ercan AKSOY
81
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr. Mehmet YAMAN82
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Eyüp ÖZDEMĠR

83
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Vahit KONAR

85
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr. Dursun ġEN


86
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Memnune BĠLDĠK


87
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr.Tekin BABAÇ
88  (ArĢ.Gör.Eyüp BAĞCI)
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Saadettin TONBUL
89
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKSOY


90
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Yusuf GÜL
93
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mustafa SARI

94
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Sırrı KILIÇ
95
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. ġeref KUNÇ
96
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. S. AteĢ ÖNAL
97
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Enver OZAN


98
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Enver OZAN


99
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Mustafa SARI

100 Prof.Dr.Halil ÇERÇĠ
   Doç.Dr.Kazım BĠTMĠġ
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. A. Mükremin APAYDIN

102
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Sema OZAN


103
   (Sonuçlandı)
   Doç. Dr. Cahit KALKAN


104
   *(Sonuçlandı)
   Doç.Dr. EĢref DEMĠRCĠ

105 ArĢ.Gör. Tanzer BOZKURT
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. EĢref DEMĠRCĠ

106 ArĢ.Gör. Seyfettin GÜR
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr.Ġ.Halil ÇERÇĠ

107
   * (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Saadettin TONBUL
108 ArĢ.Gör. M. Ali ÖZDEMĠR


   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Hasan KÜRÜM
109 ArĢ.Gör. Hüseyin ALTUN
   ArĢ.Gör. Hanefi GÜLDEMĠR
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Mehmet KAYA
110 ArĢ.Gör. AyĢegül YAZICI
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Mesut AKSAKAL
111 Doç.Dr. Sema OZAN
   Prof.Dr. Abdulkadir AKCAN
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. YaĢar PARLAK
112 Yrd.Doç.Dr. ġemsettin CĠVELEK
   ArĢ.Gör. Sevda KIRBAĞ
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Mesut AKSAKAL
113 ArĢ.Gör. Mustafa NASIROĞLU


   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Ahmet SAĞIROĞLU
115 Dr. Ahmet ġAġMAZ
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Kazım BĠTMĠġ
116
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr.M.Ziya DOYMAZ
117 Doç.Dr.M.YILMAZ
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Fikret TÜMEN
118 ArĢ.Gör.Soner ALTUNDOĞAN
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Eyüp ÖZDEMĠR
119 Zülfiye ĠLTER
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Cemal ÇELĠK
120 Vet.Hek. Aysel KAYA
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Alaaddin
121 ÇUKUROVALI
   Prof.Dr.ġeref TUNÇ
   Doç.Dr.Dursun PEHLĠVAN
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Nazif DĠNÇER
122 (Ġptal Edildi)
   Yrd.Doç.Dr.Sait ÇELĠK

123 ArĢ.Gör.Eyüp BAĞCI
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Tayfun GÜLDÜR

124
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Eyüp ÖZDEMĠR
125 Cengiz SOYKAM
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. M. Asım YEGĠNOBALI
126 Öğr.Gör. Sabit OYMEL
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Yusuf BOLAT

127 Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ziya DOYMAZ
   *(Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Kazım PIHTILI
128 ArĢ.Gör.H.Lütfü YÜCEL
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mehmet COġKUN

129
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. M.Ali AKKUġ


130
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Dursun ÇOBANOĞLU

131 Tuncer TAġKIN
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. A. Zuhal YUMBUL

132 Dr. Nezahat YILDIRIM
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Ġbrahim PĠRĠNÇCĠ
133 ArĢ.Gör. Saadettin TANYILDIZI
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Rauf CAN

134 emekli olması nedeniyle
   Prof.Dr. Kemal YILMAZ
   ArĢ.Gör. Ġbrahim ÇĠMTAY
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Hasan Basri GÜLCÜ
135
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Fikret TÜMEN
136 Mehmet ERDEM
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. M. Mustafa YILDIRIM


137
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Mustafa
   SARIEYYÜPOĞLU
138 Sibel ġĠMġEK
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Mustafa SARIEYÜPOĞLU


139
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr.

140 Sevcan KÜRÜM
   *(Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Bülent MÜNGEN
142
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Enver OZAN
143
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Abdulkadir AKCAN

144 (Doç.Dr.Metin BAYRAKTAR)


   Sonuçlandı
   Doç.Dr.Dursun PEHLĠVAN
145 Prof.Dr.Vedat TANYILDIZI
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Aysel KÜKNER146 ArĢ.Gör. Leyla CANPOLAT
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. ReĢat ÖZERCAN

147 Dr. Ġbrahim H. ÖZERCAN
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Mehmet KAYA


148 ArĢ.Gör. EĢref TAġ
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mehmet CEYLAN


149 ArĢ.Gör. Yakup BALCI
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mehmet CEYLAN

150
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Ahmet ġAġMAZ


151
   *(Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Abdulkadir AKCAN

153
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Feyzi BĠNGÖL

154
   (Sonuçlandı)*
   Yrd.Doç.Dr. Adile MUZ

155
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Haluk KELEġTĠMUR
156
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Nurhan ASLAN

157 ArĢ.Gör.Filiz KAR
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr.Dursun PEHLĠVAN
158 ArĢ.Gör.Melek GÜRKAHRAMAN

   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Yusuf POLAT

161 ArĢ.Gör.H.BULUT
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Feyzi BĠNGÖL
162
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Haydar ÖZDEMĠR


163
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr.Ġ.Halil ÇERÇĠ

164 ArĢ.Gör.Talat GÜLER

   *(Sonuçlandı)
   Yrd.Doç. Dr.Bünyamin AKGÜL

165 Yrd.Doç.Dr.Sevcan KÜRÜM
   *(Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Kemal YILMAZ

166 ArĢ.Gör.Engin BALIKÇI
   * Sonuçlandı
   Yrd.Doç.DR. Mehmet YAMAN

167
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr.Eyüp ÖZDEMĠR
168 Prof.Dr.Mısir AHMEDOV
   Sonuçlandı
   Yrd.Doç.Dr.Yusuf TÜRKÖZ169 Doç.Dr.Ali ARSLAN
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Nazir DUMANLI
170
   *(Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr.Bahattin ÇETĠNDAĞ

171 ArĢ.Gör. Zülfü GÜROCAK
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mehmet KANDĠL
172
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr.Cihan ALKAN

173 ArĢ.Gör.Mehmet ġEKERCĠ
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. M. Mustafa YILDIRIM

174
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr.Kadir SERVĠ

175 ArĢ.Gör. Haki KARA
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Sait ÇELĠK
176
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Fikret TÜMEN
177
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Fikret TÜMEN
178 Fatma GÜNAYDIN
   (Sonuçlandı)
   Yrd. Doç. Dr. Ahmet ġAġMAZ
179 Jeo.Müh.Gülenay GÜMÜġ
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Erhan AKIN
180
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Abdulkadir AKCAN
181 Doç.Dr.Metin BAYRAKTAR
   ArĢ.Gör.Selim KUL
   * Sonuçlandı
   Doç.Dr. S.Sırrı KILIÇ
182
   (Sonuçlandı)*
   Doç.Dr. Asaf VAROL


183
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Ġ.Yavuz SEZEN

184 Prof.Dr. Rauf CAN
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Ali ĠNAN

185 ArĢ.Gör.Latif ÖZLER
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. ġahin HANELÇĠ


186 Leyla KANLENDER
   * Sonuçlandı
   Prof. Dr. Erol TAġAN


187
   *(Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Halis ÖCAL
188 ArĢ.Gör.Hamit YILDIZ
   Sonuçlandı
   Prof. Dr. EĢref DEMĠRCĠ

189 ArĢ.Gör.Mustafa GÜNDOĞDU
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. M. Mustafa
   SARIEYYÜPOĞLU

191
   (Sonuçlandı)*
   Prof.Dr. Misir AHMETZADE
192
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Mehmet COġKUN
193 ArĢ.Gör.Kadir DEMĠRELLĠ
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Halis ÇELĠK


194
   (Sonuçlandı)
   Prof. Dr. Sıtkı GÜLER
195 ArĢ.Gör.Nursal AKSIN
   Sonuçlandı
   Doç.Dr.Edip ÖZER
196 ArĢ.Gör.Murat SEVGĠLĠ
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr.AyĢen HAKSEVER


197 Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKSOY
   Ar.Gör.Mehtap MURATOĞL
   ArĢ.Gör.Nuri ORHAN
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr.Saadet ARIKAN
198 ArĢ.Gör. Seher GÜR
   *(Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr.Muharrem AKGÜL
199 Jeo.Müh.Birol ACAR
   * Sonuçlandı
   Doç.Dr. Ġbrahim PĠRĠNÇCĠ

200 ArĢ.Gör.Ahmet A.ġAHĠN
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Sami ÜNSALDI

202 ArĢ.Gör. Cihan GÜNEY
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr.Metin BAYRAKTAR


203 Vet.Hekim Hasan TOSALI


   Sonuçlandı
   Prof. Dr. Enver OZAN

204 Abdullah TANYERĠ
   Ġptal edildi
   Yrd.Doç.Dr.Ġzzet KARAHAN

205 Okt.Öğr.Osman GÜLER
   Sonuçlandı
   Doç.Dr. Cihan ALKAN

206 ArĢ.Gör.Hasan YÜCEL
   Sonuçlandı
   Yrd.Doç.Dr.YaĢar ÖZDEMĠR207 ArĢ.Gör.Kenan KÖPRÜCÜ
   Sonuçlandı
   Yrd.Doç.Dr.Harun TUNÇEL
208
   *(Ġptal Edildi)
   Prof.Dr.Feyzi BĠNGÖL

209
   *(Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr.Hasan KÜRÜM
210
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.ġinasi YALÇIN

211 ArĢ.Gör. Hülya YANIK
   Sonuçlandı
   Yrd:Doç.Dr.Abdullah DĠKĠCĠ
212 ArĢ.Gör.Mukadder BOYDAK
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr.Mehmet ÇELĠK
213 Muhhammer GÜL
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Hüseyin DEVECĠ
214 ArĢ.Gör.Muhtemer ÇĠFTÇĠ
   *Sonuçlandı
   Prof. Dr.Hüseyin DEVECĠ
215 ArĢ.Gör.Atilla YILDIZ
   * Sonuçlandı
   Prof.Dr. Mehmet KAYA

216 ArĢ.Gör.EĢref TAġ
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr.Bahri PATIR217 ArĢ.Gör. Gülsüm ATEġ
   * Sonuçlandı
   Doç.Dr.Gıyasettin BAYDAġ

218 ArĢ.Gör.Ergül ERÇEL
   Sonuçlandı
   Prof.Dr. Nursel METĠN


219 ArĢ.Gör.Nesrin SAVTEKĠN
   *(Sonuçlandı)
   Prof.Dr. M.Mustafa YILDIRIM

220 Hüseyin TURHAN
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Emine ÜNSALAN

221 ArĢ.Gör.Ali Said DURMUġ
   Sonuçlandı
   Doç.Dr. Aydın GĠRGĠN

222 ArĢ.Gör.Ali ÖZ
   Sonuçlandı
   Doç.Dr. Haydar ÖZDEMĠR


223 Dok.Öğ.Kenan SEZER
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Mehmet TURAN
224 Ali KAYA
   *(Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Dursun PEHLĠVAN
225 ArĢ.Gör.Neslihan DEVECĠ
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Abdulbaki TÜRKOĞLU

226 ArĢ.Gör.Dr.Emel EKġĠOĞLU
   Sonuçlandı
   Yrd.Doç.Dr.Ali RAHMAN

227 Dr.O.Tansel DARÇIN
   Doç.Dr.M.Ziya DOYMAZ
   Doç.Dr.Yusuf POLAT
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Ö.Erkin PEREMECĠ
228 Prof.Dr.Nazir DUMANLI
   Prof.Dr.Sabahattin KÜÇÜK
   Sonuçlandı
   Prof. Dr. Ġ.Halil ÇERÇĠ


229 ArĢ.Gör.Fuat GÜRDOĞAN
   * Sonuçlandı
   Doç.Dr.H.Ergin DÜLGER
230 Gö.Dr.Mehmet TOKDEMĠR
   Doç.Dr.M.Ziya DOYMAZ
   Doç.Dr.Ayhan AKBULUT
   Doç.Dr.Zulal AġÇI
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mehmet CĠCĠ

231 ArĢ.Gör.Ubeyde ĠPEK
   (Sonuçlandı)
   Prof. Dr. Ġbrahim PĠRĠNÇCĠ
232 Prof.Dr.Ġbrahim PĠRĠNÇĠ
   ArĢ.Gör.Songül ÖZAYDIN
   (Sonuçlandı)
  Doç.Dr.Dursun ÖZER
233 Mehmet ÜNSAÇARER
  (Sonuçlandı)
  Prof.Dr.Kemal YILMAZ
234 ArĢ.Gör.Bülent ELĠTOK
  Sonuçlandı
  Prof.Dr.Ali Mükremin APAYDIN


235 ArĢ.Gör.YaĢar AKAR
  Sonuçlandı
  Doç.Dr.Nusret ġEKERDAĞ

236 ArĢ.Gör.Halil HASAR
  (Sonuçlandı)
  Yrd.Doç.Dr.Ahmet ġAġMAZ

237 Bayram TÜRKYILMAZ
  * Sonuçlandı
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZER


238 M.ġaban TANYILDIZI
  (Sonuçlandı)
  Prof.Dr.Yusuf GÜL


239 Dok.öğ.Abdullah GAZĠOĞLU
  Sonuçlandı*
  Prof.Dr. Yusuf GÜL

240 Dok.Öğ.Mustafa ĠSSĠ
  *Sonuçlandı
  Doç.Dr. Cahit KALKAN241 ArĢ.Gör.Ali RĠġVANLI


  *Sonuçlandı
  Yrd. Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL
242 Öğr.Gör.Engür E. AKARSU
  Sonuçlandı
  Doç.Dr.Hüseyin ÇELEBĠ

243 Dicle BAL
  Ġptal Edildi
  Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim CANPOLAT
244 ArĢ.Gör.Cengiz HAN


  Yrd.Doç.Dr. Cengiz YILDIZ
245 Celal SARSILMAZ
  *(Sonuçlandı)
  Doç.Dr. Mahmut ERGÜT
246 Handan BALGETĠR


  (Sonuçlandı)
  Doç.Dr. Mahmut ERGÜT
247 Mehmet BEKTAġ
  Sonuçlandı
  Prof.Dr.Fikret TÜMEN

248 Yük.Lis.Öğ.Oguzalp GÜLER


  (Sonuçlandı)*
  Doç.Dr. Mehmet CEBECĠ

249 ArĢ.Gör.Selçuk YILDIRIM
  (Sonuçlandı)
  Prof.Dr. Nazir DUMANLI
250 Doç.Dr.M.Ziya DOYMAZ
  Yrd.Doç.Dr.Burhan ÇETĠNDAĞ

  Y.Doç.Dr.Nihat DĠLSĠZ
  Sonuçlandı
  Doç.Dr. Aydın TURGUT

251 Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜR
  Yrd.Doç.Dr.HaĢim PIHTILI
  Yrd.Doç.Dr.Nurettin ARSLAN
  Yrd.Doç.Dr. Ayla ÖZER


252 GülĢah AKDEMĠR
  Sonuçlandı
  Prof.Dr. Hakkı Engin
  AKSULArĢ.Gör.Dr.Ġsmet BĠNGÖL
253 Uz.Dr.Bilal ÜSTÜNDAĞ
  Doç.Dr.Fikret KARATAġ
  *(Sonuçlandı)
  Prof.Dr. Enver OZAN

254 ArĢ.gör.Hakan ÖNER

  Sonuçlandı
  Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKSOY


255 Mehmet EROĞLU
  *(Sonuçlandı)
  Prof.Dr. Ġ.Halil ÇERÇĠ
256 ArĢ.Gör.Pınar TATLI
  *(Sonuçlandı)
  Yrd.Doç.Dr. Sevcan KÜRÜM

257 Ahmet Hulisi TAġKIN
  * Sonuçlandı
  Prof.Dr. Ġ.Yavuz SEZEN

258 Vet.Hek.Abdulkasım ĠÇEROĞLU

  *(Sonuçlandı)
  Yrd.Doç.Dr. Necmi ÖZDEMĠR

259 ArĢ.Gör.Sema YARALIOĞLU
  Sonuçlandı
  Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZER

260 Gülüfer ÇAM
  (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Faik ÖZVEREN
261 ArĢ.Gör.Altay ALP
   Ar.Gör.Hasan ÇETĠN
   Patolog Dr.Canan TANIK
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. Tayfun GÜLDÜR
262 ArĢ.Gör.Tülay ĠLERĠ
   Sonuçlandı
   Doç.Dr.Kazım ġAHĠN
263 Öğr.Gör.Nihat ERTAġ
   *(Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Sait ÇELĠK
264 Y.Lisans.öğ.Kadir BALTACI
   Sonuçlandı
   Prof.Dr. Nursal METĠN
265 ArĢ.Gör.Hayati YÜKSEL
   Sonuçlandı
   Doç.Dr.Aydın GĠRGĠN
266 ArĢ.Gör.Mine YAMAN
   Sonuçlandı
   Doç.Dr. Ayhan GĠRGĠN
267 ArĢ.Gör.Asef DOĞANGÜN
   (Sonuçlandı)
   Doç.Dr. M.ReĢat ÖZERCAN
268 Dr.Ahmet BOZ
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Mustafa ĠNALLI
269 Aynur ELMĠR
   *(Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Faik ÖZVEREN
270 ArĢ.Gör.Nejat YILMAZ
   ArĢ.Gör.Dr.Fetih EROL
   Uzm.Dr.Ġbrahim ÖZERCAN
   (Sonuçlandı)
  Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim KÖKÇAM
271 As.Dr.ġule YILMAZ
   Dr.M.NAZIROĞLU
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim KÖKÇAM
272 A.Dr.Belkıs Uyar
  Dr.M.NAZIROĞLU
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr. Mehmet CEYLAN


273 Sonuçlandı
   Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġĠMġEK

274
   (Sonuçlandı)
   Yrd.Doç.Dr. Cemal BÖLÜCEK
275 Yusuf SUĠÇMEZ
   (Sonuçlandı)
   Prof.Dr.Haluk KELEġTĠMUR

276 Yrd.doç.Dr.Ekrem SAPMAZ


   Sonuçlandı
   Yrd.Doç. Erkan KARADAġ
277 ArĢ.Gör.Necati TĠMURKAAN
   Sonuçlandı
278 Yrd.Doç.Dr. Ġhsan DAĞTEKĠN
   Hakan F. ÖZTOP
   Sonuçlandı
279 Prof.Dr. Halit ELYAS
   Biyolog Necati Deniz
   (Sonuçlandı)
280 Prof.Dr.Mehmet KAYA
   Erdal CANPOLAT
   (Sonuçlandı)
281 Yrd.Doç.Dr.Ahmet KAZEZ

   ArĢ.Gör.M.SAĞLAM
   (Sonuçlandı)
282 Yrd.Doç.Dr.Nihat DĠLSĠZ
  Tuba G.ERDOĞAN
  Sonuçlandı
283 Doç.Dr.Cihan ALKAN

  Mesut GÖMLEKSĠZ

  (Sonuçlandı)
284 Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKSOY
  Bedri YILDIRIM
  (Sonuçlandı)
285 Yrd.Doç.Dr.Vedat BULUT
  Dr.Süleyman ÖNAL
   (Sonuçlandı)
286 Doç.Dr.Emir DÖNDER


  Dr.Yusuf ÖZKAN
  (Sonuçlandı)
287 Doç.Dr.ġemsettin CĠVELEK
  Uzm.Ġsmail TÜRKOĞLU
  Sonuçlandı
288 Yrd.Doç.Dr.M.Ali ÖZDEMĠR
  ArĢ.Gör.Sabri KARADUMAN
  (Sonuçlandı)
289 Prof.Dr.Mustafa BOYBAY
  ArĢ.Gör.Hüseyin KÖKSAL
  (Sonuçlandı)
290 Doç.Dr.Halis ÇELĠK


  Osman YILMAZ
  (Sonuçlandı)
291 Prof.Dr.Ahmet SAĞIROLĞU
  ArĢ.gör.Dicle BAL
  (Sonuçlandı)
292 Doç.Dr.Tayfun GÜLDÜR

  Prof.Y.C.Lee
292   Sonuçlandı
293 Yrd.Doç.Dr.HaĢim PIHTILI

   M.ġahin DUMAN
   (Sonuçlandı)
294 Prof.Dr.Halit ELYAS

   Vecile ERKAN
   Sonuçlandı
295 Yrd.Doç.Dr.Süleyman SERVĠ
   Arzu ACAR
   Sonuçlandı
296 Doç.Dr.Dursun PEHLĠVAN
   Ġnci TOĞRUL
   Sonuçlandı
297 Yrd.Doç.Dr.Ali ÖLÇÜCÜ
   Mehmet GÜNEġ
   Sonuçlandı
298 Prof.Dr.Halit ELYAS
   Deniz EROL
   Sonuçlandı
299 Doç.Dr.Sait BULUT

   ArĢ.Gör.Mustafa KÖM
   (Sonuçlandı)
300 Prof.Dr.Alaaddin ÇUKUROVALI
   Osman DAYAN
   Sonuçlandı
301  Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKSOY


   Sonuçlandı
302 Prof.Dr.Mehmet ÇOġKUN
   Esin KAYA
   (Sonuçlandı)
303 Doç.Dr.Hasan KÜRÜM
   Hüseyin ALTUN
   Sonuçlandı
304 Doç.Dr.Mustafa ÖZTÜRK
   Öğr.Gör.Meftune GÜLER
   Sonuçlandı
305 Doç.Dr.Mehmet CEBECĠ
   ArĢ.Gör.Zafer AYDOĞMUġ

   (Sonuçlandı)
306 Yrd.Doç.Dr.Sinan SAYDAM
   Engin YILMAZ
   Sonuçlandı
307 Prof.Dr.Nusret ġEKERDAĞ
   ĠnĢ.Yük.Müh.Tamer BAĞATUR

   Sonuçlandı
308 Yrd.Doç.Dr.Mehmet ESEN

   Tahsin YÜKSEL
   Sonuçlandı
309 Doç.Dr.Mustafa ARSLAN
   Filiz KARABULUT
   Sonuçlandı
310 Prof.Dr.Mustafa BOYBAY

   Memet ġEKERCĠ
   Sonuçlandı
311 Yrd.Doç.Dr.Ahmet ARSLAN
   Mehmet KAYA,Arif OKTAY, Ali
   KARCI, Ġbrahim TÜRKOĞLU

   Sonuçlandı
312  Yrd.Doç.Dr.Ahmet KAZEZ
   ArĢ.Gör.M.DEMĠRBAĞ
   (Sonuçlandı)
313 Yrd.Doç.Dr.Bayram YILMAZ
   Biyolog Süleyman SANDAL

   Sonuçlandı
314 Prof.Dr.Haluk KELEġTĠMUR
314

   ArĢ.Gör.Selim KUTLU

   Sonuçlandı
315 Prof.Dr.Ahmet TUNA
   ArĢ.Gör.Ahmet BAYLAR
   Sonuçlandı
316 Prof.Dr.Fikret TÜMEN
   ArĢ.Gör.Mehmet ERDEM
   Sonuçlandı
317 Prof.Dr.Misir AHMEDZADE

   Cengiz SOYKAN
   Sonuçlandı
318 Yrd.Doç.Dr.Nuri ORHAN
   ArĢ.Gör.Soner BUYTOZ
   Sonuçlandı
319 Yrd.Doç.DR.Nuri ORHAN

   Vadettin KOÇ
   Sonuçlandı
320 Doç.Dr.Bahri PATIR
   ArĢ.Gör.Ahmet H.DĠNÇOĞLU
   Sonuçlandı
321 Doç.Dr.Haydar ÖZDEMĠR

   Hakan KEÇECĠ
   (Sonuçlandı)
322 Doç.Dr.Emir DÖNDER


   ArĢ.Gör.Süleyman SÖKMEN
   Sonuçlandı
323  Yrd.Doç.Dr.Ayhan ÜNLÜ
   Y.Lisans Öğr.E.IĢıl ARSLAN
   Sonuçlandı
324  Doç.Dr.Ahmet ġAHĠN
   ArĢ.Gör.Eyüp BAĞCI,Y. Lisans
   Öğr.Nihat MANTAR
   (Sonuçlandı)
325 Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM
  Bülent KURT
  (Sonuçlandı)
326 Yrd.Doç.Dr.Ahmet CANSIZ
  Ahmet ÇETĠN
  Sonuçlandı
327 Dr.Seval YILMAZ

  Prof.Dr.Sema OZAN
  Yrd.Doç.Dr.Ġ.Hanifi ÖZERCAN

  Sonuçlandı
328 Doç.Dr.Osman DOĞRU
  Dr.Mustafa ÇETĠNER
  Dr.Erhan AYGEN
  Sonuçlandı
329 Prof.Dr.Mehmet AYDOĞDU


  Doç.Dr.Osman ÖZCAN,Dr.Esat
  GÜZEL, ArĢ.Gör.Ali YEġĠL,
  ArĢ.Gör.Ġbrahim ÜNAL,
  Prof.Dr.Yurdanur TULUNAY, Dr.Iwona
  Sonuçlandı
330 Doç.Dr.Fahrettin GÖĞTAġ

  Yrd.Doç.Dr.Abdulkadir YILDIZ,
  ArĢ.Gör. Sinan AKPINAR,
  ArĢ.Gör.Niyazi BULUT,
  ArĢ.Gör.Cengiz TATAR

  Sonuçlandı
331 Yrd.Doç.Dr.Mustafa GÜR

  Mete Onur KAMAN
  Sonuçlandı
332 Yrd.Doç.Dr.Ercan AKSOY
  ArĢ.Gör.Hakan ÇELĠK
  Sonuçlandı
333 Doç.Dr.Aysel KÜKNER


  ArĢ.Gör.Neriman ÇOLAKOĞLU
333
   Sonuçlandı
334 Doç.Dr.Mustafa SARSILMAZ
   ArĢ.Gör.Oğuz Aslan ÖZEN
   Sonuçlandı
335 Doç.Dr.Ali ARSLAN
   ArĢ.Gör.Filiz KÖK
   Sonuçlandı
336 Prof.Dr.Sema OZAN   ArĢ.Gör.Fulya BENZER
   Sonuçlandı
337 Yrd.Doç.Dr.Gürsel DĠNÇ

   ArĢ.Gör.DerviĢ ÖZDEMĠR
   (Sonuçlandı)
338 Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR

   (Sonuçlandı)
339 Doç.Dr.Cihan ALKAN
   Elif ġERAN
   (Sonuçlandı)
340 Prof.Dr.Nadi ARSLAN

   ArĢ.Gör.Ali ERHAN KILIÇOĞLU
   Sonuçlandı
341 Yrd.Doç.Dr.Yıldırım AYDOĞDU
   Denizhan ÖZMEN
   Sonuçlandı
342 Yrd.Doç.Dr.Vahit KONAR

   Muammer B.ÇĠÇEK
   Sonuçlandı
343 Yrd.Doç.Dr.Süleyman SERVĠ
   Rüstem AKGÜN
   Sonuçlandı
344 Prof.Dr.Mustafa
  SARIEYYÜPOĞLU
   ArĢ.Gör.Engin ġEKER
   Sonuçlandı
345 Yrd.Doç.Dr.Ahmet KAZEZ
   Dr.M.SAĞLAM,
   Yrd.Doç.Dr.Ġ.H.ÖZERCAN
   Sonuçlandı
346 Yrd.Doç.Dr.Doğan KAYA

   Yrd.Doç.Dr.Mikail ET
   (Sonuçlandı)
347 Yrd.Doç.Dr.Berrin TARAKÇI
   ArĢ.Gör.Sibel KÖPRÜCÜ,
   Pro.Dr.M.SARIEYYÜPOĞL
   Sonuçlandı
348 Yrd.Doç.Dr.Ahmet CANSIZ
   Mustafa ALTINTAġ
   Sonuçlandı
349  Prof.Dr.Ġbrahim PĠRĠNÇĠ

   Sonuçlandı
350 Doç.Dr.Mustafa ARSLAN
   ArĢ.Gör.Fatih ASLAN
   Sonuçlandı
351  Yrd.Doç.Dr.Süleyman SERVĠ
   Çetin TOPALOĞLU
   Sonuçlandı
352  Prof.Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU

   ArĢ.Gör.Sibel KÖPRÜCÜ
   Sonuçlandı
353  Doç.Dr.Kadir SERVĠ
   Sonuçlandı
354  Yrd.Doç.Dr.Ġbrahim H.ÖZERCAN

   Dr.Nurten BOZLAK
   (Sonuçlandı)
355  Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR
355
   Mete ÖZCAN
   (Sonuçlandı)
356  Yrd.Doç.Dr.Emin ERDEM
   Yrd.Doç.Dr.Melehat BEYARSLAN,
   ArĢ.Gör.Bülent KALI
   Sonuçlandı
 357 Doç.Dr.YaĢar BĠÇER
   Ebru Kavak AKPINAR
   Sonuçlandı
358 Prof.Dr.Mehmet KAYA
   Fatih KÖMÜRLÜ
   Sonuçlandı
359  Doç.Dr.Necmi ÖZDEMĠR
   Mehtap Canpolat ÖZÇELĠK
   Sonuçlandı
360  Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKSOY


   Yrd.Doç.Dr.Mehmet EROĞLU
   Sonuçlandı
361  Doç.Dr.Ali ĠNAN
   Nihat TOSUN
   Sonuçlandı
362  Yrd.Doç.Dr.Mualla ÖZTÜRK
   ArĢ.Gör.M.Emin EMĠROĞLU,
   (Sonuçlandı)


363  Prof.Dr.Misir AHMEDZADE

   Cumhur KIRILMIġ
   Sonuçlandı
364  Yrd.Doç.Dr.Bilal ÜSTÜNDAĞ   Dr.Nadire ÇĠNKĠLINÇ
   Sonuçlandı
365  Prof.Dr.ġinasi YALÇIN ve Dr.Nihat
   SUSAMAN,Dr.Ġ,ÖZERCAN,
   Dr.N.ĠLHAN, Dr.T.KARLIDAĞ
   Sonuçlandı
366  Doç.Dr.Sadık YILMAZ
366
   ArĢ.Gör.Burhan TOPRAK
   Sonuçlandı
367  Yrd.Doç.Dr.Mehmet ġĠMġEK
   Yrd.Doç.Dr.Bayram YILMAZ,
   ArĢ.Gör.Selahattin KUMRU
   Sonuçlandı
368  Doç.Dr.Gürsel DĠNÇ
   ArĢ.Gör.Meryem YILDIZ
   Sonuçlandı
369 Yrd.Doç.Dr.AyĢegül YAZICI

   Vahap DEMĠRELLĠ
   Sonuçlandı
370  Prof.Dr.Mehmet ÇOġKUN
   Serpil SARMAN
   Sonuçlandı
371  Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR

   R.Erbil BOYDAK
   (Sonuçlandı)
372  Prof.Dr.Mehmet KAYA
   Osman GÜNGÖR
   (Sonuçlandı)
373 Doç.Dr.Sadettin TANYILDIZI

   Yrd.Doç.Dr.Tanzer BOZKURT
   (Sonuçlandı)
374  Prof.Dr.ġinasi YALÇIN Dr.Turgut
   KARLIDAĞ, Dr.Bilal ÜSTÜNDAĞ,
   Dr.N.SUSAMAN, Ody.Ahmet
   ÖZTÜRK
   Sonuçlandı


375 Yrd.Doç.Dr.Ahmet CANSIZ
   AyĢe DEMĠRDAĞ
   Sonuçlandı
376  Prof.Dr.Haluk KELEġTĠMUR
   Dr.Oğuz ÖZÇELĠK
   Sonuçlandı
376
377  Prof.Dr.Sırrı KILIÇ
   Doç.Dr.AteĢ ÖNAL,
   Yrd.Doç.Dr.Bayram YILMAZ
   (Sonuçlandı)
378  Prof.Dr.Mehmet ÇOġKUN
   Murat ERSÖZ
   Sonuçlandı
379 Yrd.Doç.Dr.Ali ÖLÇÜCÜ


   Zeynep KILIÇ
   Sonuçlandı
380  Yrd.Doç.Dr.Haydar EREN
   Nevin ÇELĠK
   Sonuçlandı
381  Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKSOY
   Yrd.Doç.Dr.Mehtap MURATOĞLU,
   Dr.Osman YILMAZ
   (Sonuçlandı)
382  Yrd.Doç.Dr.Mehmet ESEN
   Ahmet KOCA
   Sonuçlandı
383 Yrd.Doç.Dr.ÖkkeĢ YILMAZ


   N.Selcen VANLI
   Sonuçlandı
384 Yrd.Doç.Dr.Sinan SAYDAM

   Fatma KAYA
   Sonuçlandı
385 Prof.Dr.Sadettin TONBUL
   Ġsmail EGE
   Sonuçlandı
386 Prof.Dr.Sadettin TONBUL
   Ġsmail EGE
   Sonuçlandı
387  Yrd.Doç.Dr.Sinan SAYDAM

   Nazike YILDIRIM
   Sonuçlandı
388  Yrd.Doç.Dr.Ekrem SAPMAZ
   ArĢ.Gör.Hüsnü ÇELĠK,
   Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR
   Sonuçlandı
389 Yrd.Doç.Dr.Mustafa DÖRÜCÜ

   Ünal ĠSPĠR   Sonuçlandı
390 Yrd.Doç.Dr.Ayhan ÜNLÜ
   ArĢ.Gör.Halil HASAR
   Sonuçlandı
391  Doç.Dr.Ayhan AKBULUT
   ArĢ.Gör.Ġlhami ÇELĠK
   Sonuçlandı
392  Prof.Dr.Ġ.Halil ÇERÇĠ
   Yrd.Doç.Dr.M.Ali AZMAN,
   ArĢ.Gör.Fuat GÜRDOĞAN,
   ArĢ.Gör.Pınar TATLI,
   ArĢ.Gör.Nurgül BĠRBEN,
   ArĢ.Gör.Mehmet ÇĠFTÇĠ

   Sonuçlandı
393  Yrd.Doç.Dr.Melahat BEYARSLAN

   ArĢ.Gör.Bülent KALI
   Sonuçlandı
394  Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖBEK
   ArĢ.Gör.Ubeyde ĠPEK
   Sonuçlandı
395  Doç.Dr. Sait ÇELĠK


   Ahmet ÖZKAYA
   Sonuçlandı
396  Doç.Dr.Mustafa ARSLAN
 396
    Erol ÇĠL
    Sonuçlandı

 397  Prof.Dr.Ufuk B.ġAKÜL

    ArĢ.Gör.Gülru ESEN
    Sonuçlandı
 398  Doç.Dr.Mustafa SARSILMAZ


    Ahmet SONGUR
    Sonuçlandı
 399  Doç.Dr.Nuri ORHAN
    Mustafa TAġKIN
    Sonuçlandı
 400  Doç.Dr.Mehmet KUTLU
    Yüksel SAVUCU
    Sonuçlandı
 401  Doç.Dr.Mehmet KUTLU
    Ercan GÜR
    Sonuçlandı
 402  Doç.Dr.Nurhan ARSLAN
    ArĢ.Gör.Hasan TOĞRUL

    Sonuçlandı
 404  Prof.Dr.Vedat TANYILDIZI
    Duygu EVĠN
    Sonuçlandı
405  Doç.Dr.Nuri ORHAN
    Sermin GÖÇER
    (Sonuçlandı)
 406 Yrd.Doç.Dr.Mustafa AKSOY
    ArĢ.Gör.Ertan EVĠN
    Sonuçlandı
 407 Yrd.Doç.Dr.Aydın DURMUġ
    Ġrfan KURTBAġ
    Sonuçlandı
 408  Doç.Dr.Mustafa ARSLAN
    Meral YILDIRIM
408


   Sonuçlandı
409  Yrd.Doç.Dr.Oktay BURMA

   ArĢ.Gör.Sami UYAR,

   Sonuçlandı
410  Doç.Dr.Denizmen AYGÜN
   ArĢ.Gör.Dr.S.GÜNGÖR

   Sonuçlandı
411 Yrd.Doç.Dr.Fikret KARATAġ

   Ġsa ÖZATEġ
   Sonuçlandı
412 Doç.Dr.Y.Cemalettin ÇOPUROĞLU

   ArĢ.Gör.Zahir KIZMAZ
   Sonuçlandı
413  Yrd.Doç.Dr.Metin ÇALTA Özgür
   CANPOLAT

   Sonuçlandı
414  Prof.Dr.Ömer L.ERHAN
   ArĢ.Gör.Ġdris DĠNÇER,
   Uzm.Dr.Nevin Ġlhan,
   Y.Doç.Dr.Azize BEġTAġ,
   ArĢ.Gör.Dr.Hakan GÜLBAYRAK
   Sonuçlandı
415 Yrd.Doç.Dr.Mehtap MURATOĞLU

   Gül TOSUN
   Sonuçlandı
416  Prof.Dr.Nusret ġEKERDAĞ
   Engin GÜRTEKĠN
   Sonuçlandı
417  Doç.Dr.Mehmet KUTLU
   Yrd.Doç.Dr.Recep ÖZMERDĠVENLĠ,
   Öğr.Gör.Ġbrahim KAÇMAK,
   ArĢ.Gör.Eyüp NACAR, ArĢ.Gör.Fatih
   KARAHÜSEYĠNOĞLU, ArĢ.Gör.Ercan
   GÜR, Cemal GÜNDOĞDU
   Sonuçlandı
418  Yrd.Doç.Dr.Muzaffer HARLIOĞLU
418
   Önder AKSU
   Sonuçlandı
419  Doç.Dr.Sadettin TANYILDIZI
   Doç.Dr.Kadir SERVĠ
   Sonuçlandı
420  Prof.Dr.EĢref DEMĠRCĠ

   ArĢ.Gör.Mustafa SÖNMEZ
   (Sonuçlandı)
422  Doç.Dr.Murat ELĠBOL
   ArĢ.Gör.ġule BULUT
   Sonuçlandı
423  Yrd.Doç.Dr.Ömer MUNZUROĞLU

   Ġnci GEZGĠNCĠ
   (Sonuçlandı)
424  Doç.Dr.Ercan AKSOY
    ArĢ.Gör.Mustafa SÖNMEZ
   Sonuçlandı
425  Yrd.Doç.Dr.Gülbeyi DURSUN

   Uz.Ramazan ORHAN
   Sonuçlandı
426  Doç.Dr.Ferit GÜRSU
   ArĢ.Gör.Dr.Gürkan ÇIKIM
   Sonuçlandı
427  Doç.Dr.Kazım ġAHĠN

   ArĢ.Gör.Nurgül BĠRBEN
   (Sonuçlandı)
428  Doç.Dr.Ahmet BURAN

   (Sonuçlandı)
429  Doç.Dr.Ramazan KORKMAZ
   ArĢ.Gör.Ülkü ELĠUZ
   (Sonuçlandı)
430  Yrd.Doç.Dr.ÖkkeĢ YILMAZ
   Mehmet YILDIRIM
   (Sonuçlandı)
431  Yrd.Doç.Dr.Mehmet H.KORKUT
   M.Sabri GÖK
   (Sonuçlandı)
432  Prof.Dr.Kazım PIHTILI
   ArĢ.Gör.Meral ÖZEL
   Sonuçlandı
433  Doç.Dr.Ġbrahim TÜRKMEN
   Calibe KOÇ
   Sonuçlandı
434  Doç.Dr.Erdal DUMAN
   ArĢ.Gör.Murat PALA

   (Sonuçlandı)
435 Doç.Dr.Ahmet BURAN
   Yrd.Doç.Dr.Nadir ĠLHAN
   Sonuçlandı
436  ArĢ.Gör.Selim KUL
   ĠPTAL
437  Prof.Dr.Nazir DUMANLI
   Sonuçlandı
438  Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR


439  Prof.Dr.Alaaddin ÇUKUROVALI

   Yrd.Doç.Dr.Sinan SAYDAM
440  Yrd.Doç.Dr.Bayram YILMAZ
   Yrd.Doç.Dr.Nusret AKPOLAT


441  Prof.Dr.Kazım PIHTILI
   Doç.Dr.YaĢar BĠÇER,
   Doç.Dr.Cengiz YILDIZ, Uz.Ebru
   KAVAK AKPINAR
   Sonuçlandı


442 Prof.Dr.Dursun PEHLĠVAN
   ArĢ.Gör.Ġnci TOĞRUL, Yrd.Doç.Dr.
   Cevdet AKOSMAN
   Sonuçlandı
443  Prof.Dr.Enver OZAN


   ArĢ.Gör.Jale ÖNER
   Sonuçlandı
444 Yrd.Doç.Dr.Nazmi GÜR Suat
  KARAMANOĞLU
   Sonuçlandı
445  Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR Erkan
   ĠPEKÇĠOĞLU


446  Prof.Dr.Mesut AKSAKAL
   ArĢ.Gör.Nurettin AYDĠLEK
   Sonuçlandı
447  Yrd.Doç.Dr.Nihat DĠLSĠZ
   Ġhsan EKĠN
   Sonuçlandı
448  Yrd.Doç.Dr.AslıĢah AÇIKSES

   Gökhan HOROZ
   Sonuçlandı
449  Prof.Bekir YILDIRIM
    ArĢ.Gör.Levent TAġÇI
   Sonuçlandı
450  Yrd.Doç.Dr.HaĢim PIHTILI
   YaĢar POLAT
   Sonuçlandı

451  Doç.Dr.Mehmet YAMAN
   Mehmet GÜNEġ
   Sonuçlandı
452  Yrd.Doç.Dr.Halil GÜNEK
   Arzu ÖZKARTAL
   Sonuçlandı
453  Doç.Dr.Ahmet BURAN
   ArĢ.Gör.Ercan ALKAYA

   Sonuçlandı
454  Yrd.Doç.Dr.Soner ALTUNDOĞAN
   ArĢ.Gör.Mustafa BOYRAZLI
454
   Sonuçlandı
455  Yrd.Doç.Dr.AyĢe AYDOĞDU
   Türkan GÖKHAN
   Sonuçlandı
456  Yrd.Doç.Dr.Ziya ÇETĠNKAYA
   Dr.Saim BERÇĠN
   Dr.Refik AYTEN
   Sonuçlandı
457  Doç.Dr.Aysel KÜKNER
   ArĢ.Gör.Neriman KÖKSAL
   Sonuçlandı
458  Yrd.Doç.Dr.Ahmet AYAR


   Tugrul KUZGUN
   Sonuçlandı
459  Yrd.Doç.Dr.Burhan ÇETĠNKAYA


460  Yrd.Doç.Dr.Mustafa DÖRÜCÜ
   ArĢ.Gör.Jule AKSOY
   Sonuçlandı
461  Doç.Dr.Gıyasettin BAYDAġ

   Abdullah YAġAR
   Sonuçlandı
462  Yrd.Doç.Dr.Berrin Gençer
   TARAKÇI

   ArĢ.Gör.Sema TĠMURKAAN
463  Doç.Dr.Mehmet Ziya DOYMAZ

   ArĢ.Gör.Yasemin BULUT

   (Sonuçlandı)
464 Yrd.Doç.Dr.Mehmet EROĞLU
   Somay ÖNALP
   Sonuçlandı
465  Yrd.Doç.Dr.Aydın ÇITLAK
465
   Öğr.Gör.Tarkan KOCA
   Sonuçlandı
466  Yrd.Doç.Dr.Hayrettin YEKELER
   ArĢ.Gör.Özgen SOLMAZ
   Sonuçlandı
467  Doç.Dr.Adile MUZ

   ArĢ.Gör.AyĢe KILIÇ
   Sonuçlandı
468  Doç.Dr.Atilla SEMERCĠÖZ
   ArĢ.Gör.Fethi Ahmet ġENOL
   (Sonuçlandı)
469  Yrd.Doç.Dr.Mustafa DÖRÜCÜ
   Ünal ĠSPĠR
   Sonuçlandı
470  Doç.Dr.Adile MUZ
   ArĢ.Gör.Gökben ÖZBEY
   Sonuçlandı
471  Yrd.Doç.Dr.Fikret KARATAġ

   Uğur AġKIN
   Sonuçlandı
472  Yrd.Doç.Dr.Mehmet EROĞLU
   Soner ASLAN
   Sonuçlandı
473  Yrd.Doç.Dr.Selçuk HAYLĠ
   Döndü ÜÇEÇAM
   Sonuçlandı
474  Yrd.Doç.Dr.Ġsmail AYTAÇ
   Sonuçlandı
475  Doç.Dr.Ramazan KORKMAZ
   ArĢ.Gör.Ülkü ELĠUZ
   Sonuçlandı
476  Prof.Dr.Misir AHMEDZADE

   Ġbrahim EROL
   Sonuçlandı
477  Prof.Dr.Misir AHMEDZADE
477

   Metin KOPARIR
478  Doç.Dr.Nuri ORHAN
   Niyazi ÖZDEMĠR
   Sonuçlandı
479  Doç.Dr.Ali ĠNAN
   Ahmet YARDIMEDEN
   Sonuçlandı
480  Prof.Dr.Mehmet CEYLAN

   ArĢ.Gör.RaĢit ZENGĠN
   Sonuçlandı
481  Yrd.Doç.Dr.Sevda KIRBAĞ
   Ömer Faruk GÜRHAN
   Sonuçlandı
482  Doç.Dr.Yıldırım AYDOĞDU
   Yrd.Doç.Dr.AyĢe AYDOĞDU,
   Sonuçlandı


483  Yrd.Doç.Dr.Ömer MUNZUROĞLU

   ArĢ.Gör. Fikriye KIRBAĞ ZENGĠN

   (Sonuçlandı)
484  Yrd.Doç.Dr.Naim SAĞLAM
   Hatice ARIKAN
   Sonuçlandı
485  Doç.Dr.Kadir SERVĠ
   Sonuçlandı
486  Prof.Dr.Nusret ġEKERDAĞ
   Sibel ASLAN
   Sonuçlandı
487  Prof.Dr.Mustafa ARSLAN
   ArĢ.Gör.A.Orhan GÖRGÜLÜ
   Sonuçlandı
488  Prof.Dr.ReĢat ÖZERCAN
   Bengü ÇOBANOĞLU   Sonuçlandı
489  Yrd.Doç.Dr. Ahmet AYAR


   Sonuçlandı
490 Doç.Dr.Bahattin ÇETĠNDAĞ
   ArĢ.Gör.Özlem ÖZTEKĠN
   Sonuçlandı
491 Yrd.Doç.Dr.Ġsmail AYTAÇ
   ArĢ.Gör.Celil ARSLAN
   Sonuçlandı

492 Yrd.Doç.Dr.M.Emin EMĠROĞLU
   ArĢ.Gör.Ahmet BAYLAR
   (Sonuçlandı)
493 Yrd.Doç.Dr.ġahin HANELÇĠ


   Sonuçlandı
494 Doç.Dr.Halis ÇELĠK
   Yusuf ER
   Sonuçlandı
495 Prof.Dr.Mustafa ARSLAN ArĢ.Gör.
  A.Ġhsan ÖZTÜRK
  Sonuçlandı


496  Prof.Dr.Etibar PENAHOV ArĢ.Gör.
   Hikmet KOYUNBAKAN
   Sonuçlandı
497 Prof.Dr.Mehmet KAYA
   E.Gülhan ÖZKAN
   Sonuçlandı
498  Prof.Dr.ġinasi YALÇIN
   ArĢ.Gör.Dr.Erol KELEġ

   Sonuçlandı
499 Doç.Dr. Necip ĠLHAN
  ArĢ.Gör.Dr.ġemsettin ġAHĠN
   Sonuçlandı


500  Doç.Dr.Ergün KÖROĞLU ArĢ.Gör.
   Sami ġĠMġEK
   Sonuçlandı
501  Doç.Dr.Mehmet GÜROL ArĢ.Gör.
   Erdoğan TEZCĠ
   (Sonuçlandı)


502  Yrd.Doç.Dr.Ramis ÇOLAK
   ArĢ.Gör.Dr.Yusuf ÖZKAN
   Sonuçlandı
503  Yrd.Doç.Dr.Kadir DEMĠRELLĠ
   ArĢ.Gör.M.Fatih COġKUN
   Sonuçlandı
504  Yrd.Doç.Dr.Zülfiye ĠLTER Arzu
   ÜNAL
   Sonuçlandı
505  Yrd.Doç.Dr.M.Dursun ÇĠTÇĠ
   ArĢ.Gör. Zeki BOYRAZ
   Sonuçlandı
506  Yrd.Doç.Dr.Yusuf SAATÇĠ Yavuz
   DEMĠRCĠ
   Sonuçlandı
507 Doç.Dr.Dursun ÖZER
   Aysun ORHAN
   Sonuçlandı
508 Yrd.Doç.Dr.Nilüfer KOÇER Hilal
  ARSLANOĞLU
  Sonuçlandı


509 Yrd.Doç.Dr.Sevda KIRBAĞ
  Doç.Dr.ġemsettin CĠVELEK
  Sonuçlandı


510  Doç.Dr.ġemsettin CĠVELEK
   Uzm.Ġsmail TÜRKOĞLU
   Sonuçlandı
511  Yrd.Doç.Dr.Cemal BÖLÜCEK
   ArĢ.Gör. HaĢim ÖRÜN
   Sonuçlandı
512 Yrd.Doç.Dr.Ömer Osman UMAR
   Sonuçlandı
513 Yrd.Doç.Dr.Enver ÇAKAR
   Sonuçlandı
514  Doç.Dr.Ferit GÜRSU
   ArĢ.Gör.Dr.Mehmet ÖZDĠN
   (Sonuçlandı)
515  Yrd.Doç.Dr.Meral KAYA


516  Doç.Dr.Ali ĠNAN Öğr.Gör.Cebeli
   ÖZEK
   (Sonuçlandı)
517 Doç.Dr.Orhan KILIÇ ArĢ.Gör.Ümit
  KOÇ
  (Sonuçlandı)
518 Yrd.Doç.Dr.Temel YEġĠLYURT
  ArĢ.Gör.Mehmet ATALAN

   (Sonuçlandı)
519  Doç.Dr.Metin BAYRAKTAR
   Dr.Ġbrahim ġEKER,
   Yrd.Doç.Dr.Selim KUL
   Sonuçlandı
520 Doç.Dr.Ergün KÖROĞLU
   ArĢ.Gör.Sami ġĠMġEK
   Sonuçlandı
521 Prof.Dr.Ġ.Halil ÇERÇĠ
  Doç.Dr.M.Ali AZMAN,
  Doç.Dr.Talat GÜLER,
  ArĢ.Gör.Dr.Pınar TATLI,
  ArĢ.Gör.Mehmet ÇĠFTÇĠ,
  ArĢ.Gör.Nurgül BĠBER
   Sonuçlandı
522 Yrd.Doç.Dr.Fikret KARATAġ
   Mustafa KARATEPE
   (Sonuçlandı)
523 Prof.Dr.Etibar PENAHOV
  ArĢ.Gör.Hikmet KOYUNBAKAN
  ArĢ.Gör.Ünal ĠÇ
  (Sonuçlandı)
524 Yrd.Doç.Dr.Ġsmail YILDIRIM
   Selçuk DUMAN
   Sonuçlandı
525 Prof.Dr.Mehmet COġKUN M.MürĢit
  TEMÜZ
525


   Sonuçlandı
526 Doç.Dr.Yıldırım AYDOĞDU
   ArĢ.Gör.Fahrettin YAKUPHANOĞLU
   Sonuçlandı
527 Doç.Dr.Ahmet ARSLAN Öğr.Gör.
  Ġbrahim TÜRKOĞLU
   Sonuçlandı528 Yrd.Doç.Dr.Hakan BULUT
  ArĢ.Gör.Ġrem GÜLAÇTI
  (Sonuçlandı)
529 Prof.Dr.Ö.Lütfü ERHAN
  ArĢ.Gör.Dr.Musa EZĠCĠ
  Sonuçlandı
530 Doç.Dr.Ahmet BURAN
  ArĢ.Gör.Fatih ÖZEK
  Sonuçlandı
531 Yrd.Doç.Dr.Erdal AÇIKSES
  Okt.Zafer ÇAKMAK
  Sonuçlandı
532 Yrd.Doç.Dr.Habibe ÖZMEN
   Ebru MURAT
   Sonuçlandı
533 Yrd.Doç.Dr.Celal SARSILMAZ
  ArĢ.Gör.Abdullah AKBULUT
   Sonuçlandı
534 Prof.Dr.Hakkı E. AKSULU
  ArĢ.Gör.Dr.Ġbrahim TUĞRUL

   Sonuçlandı
535 Prof.Dr.Haluk KELEġTĠMUR
  ArĢ.Gör.Sinan CANPOLAT
   Sonuçlandı
536 Prof.Dr.Asaf VAROL ArĢ.Gör.Erkan
  TANYILDIZI
   Sonuçlandı
537 Prof.Dr.Asaf VAROL ArĢ.Gör.Murat
  KARABATAK
   Sonuçlandı
538 Prof.Dr.Yusuf GÜL
538
   ArĢ.Gör.Ömer KIZIL
   Sonuçlandı
539 Yrd.Doç.Dr.Cevdet AKOSMAN
   Nesrin ZĠREKGÜR


540 Doç.Dr.Mehmet YAMAN
   Ġsmail AKDENĠZ
   Sonuçlandı
541 Yrd.Doç.Dr.Zülfü GÜROCAK
   Jeo.Müh.Veysi GÜMÜġ
   Sonuçlandı
542 Prof.Dr.Nazir DUMANLI
  Prof.Dr.Hüseyin DEVECĠ,
  Sonuçlandı


543 Doç.Dr.Mustafa AKSOY
  Yrd.Doç.Dr.Osman YILMAZ

   Sonuçlandı
544 Yrd.Doç.Dr.Mutlu CĠHANGĠROĞLU
   Doç.Dr.Hamdi MUZ,
   Yrd.Doç.Dr.Tevfik TURGUT,
   Dr.Zeki BOZGEYĠK,
   ArĢ.Gör.Hakan ARTAġ
   Sonuçlandı
545 Doç.Dr.Mustafa SARSILMAZ
   Doç.Dr.Necip ĠLHAN,
   Dok.Öğr.Ahmet SONGUR
   Sonuçlandı
546 Doç.Dr.Nimet KABAKUġ

   Sonuçlandı
547 Yrd.Doç.Dr.Ubeyde ĠPEK
   Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖBEK
   Sonuçlandı
548 Prof.Dr.Ömer L.ERHAN
   ArĢ.Gör.Dr.Hakan GÜLBAYRAK

   (Sonuçlandı)
549 Doç.Dr.Mehmet GÜROL
549
   ArĢ.Gör.Tuncay SEVĠNDĠK
   Sonuçlandı
550 Yrd.Doç.Dr.Zülfü GÜROCAK
   Sonuçlandı
ESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN
        DESTEKLENEN PROJELER


                     Projenin Başlığı
      Yeni Tip Bir Hidrolik Kavramının GeliĢtirilmesi


                                      Münferit AraĢtırma
      Ostenitik Manganlı Çeliğin Isıl ĠĢlem ġartlarının ĠyileĢtirilmesi ve AĢınma
      Direnci Arttırılması Üzerine Bir ÇalıĢma


                                      Münferit AraĢtırma
      Kars-Çıldır Gölü’nün Balık Türlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri, Göl Bitkileri,
      Göl KuĢları ve Göl Etrafında YetiĢen Makrofungusların Ġncelenmesi


                                      Münferit AraĢtırma
      Elazığ ve Çevresinde Uygulanan Broiler Irkı Tavuklardan Üç Irkın Yem Endeksi
      KarĢılaĢtırmalı AraĢtırma      Keban Baraj Gölü Ötrofikasyonu DeĢarj Sınır Konsantrasyonlarının Tespiti


                                       AraĢtırma Projesi
      AIDS’e Yol Açan HIV Ġnfeksiyonu Prevalans AraĢtırması


                                           Münferit
      Çermik-ÇüngüĢ-Dicle Yöresindeki Magmatik Kayaçların Petrografik ve Petroloji
      Özelliklerinin AraĢtırılması.               AraĢtırma Projesi


      Türkiye Termik Santralleri Uçucu Küllerinin Karakterize Edilmesi


                                       AraĢtırma Projesi


      Klasik Türk Edebiyatında ġu’ara TezkiĢreleri Dibaceleri
                                    Münferit
Elazığ ve Yöresinde Ġlk Okul Öğrencilerinin Fiziksel GeliĢmelerinin Ġncelenmesi,
Önemi ve Parazit Taraması                        Münferit


XIX. Yüzyılın Ġlk Yarısında Bazı Osmanlı ġehirlerinde YaĢayan Ailelerin
Sosyoekonomik Yapısı

                                    Münferit


Elazığ Yöresinde Üretilen Mercimek Bitkilerinden Etkili Nodozite Bakterilerinin
Seçimi

                                    Münferit


Monensın Kullanımının Keçilerde Yem Tüketimi ve Sindirilme Derecesi Ġle Azot
Dengesi Üzerine Etkileri

                                    Münferit
Keban Baraj Gölündeki Adaların Favna ve Florası
                                    Münferit
Elazığ Yöresinde Yenidoğan Çocuklarda B Grubu Streptokok Ġnsidansının
AraĢtırılması

                                    Münferit


Geleneksel-Bölgesel Mimarinin Yorumlanması ve Modern’e IĢık Tutulması.
Durum ÇalıĢması:Yukarı Ulupınar
                                     Proje


Elazığ Çimento Fabrikası ĠĢçilerinde Çimento Tozunun Akciğer Fonksiyonları,
Kan Hematokrit ve Hemoglabin Değerlerine Olan Etkilerin AraĢtırılması

                                    Münferit


Kütle Transferi Tekniği Ġle Isı Transfer Katsayılırının Bulunması


                                    Münferit
Yukarı Fırat Havzası Tarihi Madencilik Faaliyetleri
                                   Münferit
Ġslamköy (Kulp-Diyarbakır) Ultrabazik Kayaçlarıyla ĠliĢkili Ortomağmatik Sülfik
ve Oksit Yataklarının Ġncelenmesi
                       Doktora


Çok DüĢük Oranlarda SAS ve SAMPS Birimlerini Ġhtiva Eden Akrilonitrik-
Metilakrilat Kopolimerinin Ġnvers Gaz Kromatografisi Ġle Ġncelenmesi
                                   Münferit


Polistiren Poli-Metilstiren ve Bunların Kopolimerleri Ġle Blendlerin Bazı
Özelliklerin Ġnvers Gaz Kromatografisi Ġle Ġncelenmesi

                                   (Münferit


Çocukluk Döneminin Bazı GeliĢim Bozukluklarında Serum, Saç, Çinko ve
Selenyum Düzeyleri.

                                   Münferit
Yenidoğan bebeklerin kordon kanında istomegala virus antikorlarının preveransı
Elazığ Yöresinde Yaygın Kullanılan Bazı Pestesitlerin Analizi


                                   AraĢtırma
HAV ve HBV’nın Trasplasental GeçiĢ ve Dağılımının AraĢtırılması
                                   Münferit


Otomatik Kontrol Sistemlerinin Bond Graph veya Blok Diyagramı Yöntemiyle
Modellenmesi ve ENPORT Diliyle Simulasyonu
                                Doktora


Döl Tutmayan Düvelerde Hormonlarla Laktasyonun BaĢlatılmasının Döl ve Süt
Verimine Etkisi


                                   Münferit
Elazığ Ġlinde Satılan Süt ve Ürünlerinin Listeria Monocytogenes Yönünde
Ġncelenmesi
                                  Doktora Tezi
Pötürge (Malatya) Metamorfitlerinin Petrografik ve Petrolojik Ġncelenmesi


                                  Doktora Tezi
Gebe Koyunların ve Fvötuslarında Selenyum ve Vitamin E Miktarları Ġle
Bunların Plasenal Transpor Düzeyleri
                                    Doktora


Yumurta Tavuklarında Acı Kırmızı Biberin Ham Besin Maddelerinin Sindirimi
Ġle Sindirim Kanalı Mikroflorası ve Mukozası Üzerine Etkileri
                                Münferit


Koyunlarda Deneysel Lupinosiz
                               Münferit AraĢtırma
Köpeklerde Yeni Bir Ġnhalasyon Anesteziği Olan Ġsofudare Ġle Halathane’in
KarĢılaĢtırılması
                    Doktora


Uydu Anteninin Mikrobilgisayarla Yönlendirilmesi ve Yayın Aktarması


                                    Münferit
Asenkron Makinaın Alana Dayalı Kontrolü
                                    Doktora
Sığırlarda Serebrospinal Sıvı Basıncı Ġle Bazı Hematoloji ve Biyokimyasal
Parametrelerin Botulismusun Tanısındaki Önemi

                                    Münferit
Çinko Alüminyum Esaslı Yatak Malzemelerinin Yorulma ve Korozyonlu
Yorulma DavranıĢlarının Ġncelenmesi
                                    Münferit
Baskil (Elazığ) Magmatitleri ile ĠliĢkili CevherleĢmelerin Jeokimyasal
Prospeksiyonu                               Doktora
Harput (Elazığ) Yakın Kuzeyi ve Doğusunun Jeolojik Özellikleri


                                     Doktora
Elazığ ve Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Pestisitlerin Mikroorganizmalarla
Parçalanma Durumlarının Ġncelenmesi
                                     Doktora


Hazar Gölünde Su Kirliliğinin Fitoplakton ve Zooplankton GeliĢimi Üzerindeki
Ġtkisi

                                     AraĢtırma


Elazığ’da Arıcılığın Yoğun Olduğu Yörelerin Ballarında Polen Analizleri


                                  Yüksek Lisans
Elazığ’da YetiĢtirilen Bazı Sebzelerde Görülen Fungusların Tespiti ve Önemli
Bulunanın Biyolojisi ve SavaĢı Üzerinde Önemli AraĢtırmalar
                                     Doktora


Üç Anestetik Maddenin Farklı Doz ve Isılarda Aynalı Sazan (Cyprinus Carpio)
Üzerindeki AraĢtırmalar


                               Münferit AraĢtırma
Keban Baraj Gölü Sahasındaki Ağın ve Kemaliye Yöresinde YaĢayan Lutra
Lutra’nın Biyolojik Özelliklerinin Saptanması
                             Münferit AraĢtırma
GüneĢ Hareketini Otomatik Olarak Takip Eden Parabolik Çukur Kollektörlerde
Isı Borusu Uygulaması
                                     Doktora


Allil Sübstitüe OlmuĢ Epiklorhidrinlerin Çevrilmesi
                               Münferit AraĢtırma
Pineal Bezin Bazı Endokrin Organların Aktiviteleri Üzerine Olan Muhtemel
Etkilerinin AraĢtırılmasıYenidoğan Sarılığı Etyolojisinde Eritrosit Ġçi Glukoz6-Fosfat Dehidrogenaz ve
Piruvat Kinaz Enzimlerinin AraĢtırılması
                               Münferit AraĢtırma


Bakıroksiklorür Sentezi


                               Münferit AraĢtırma
Harputtaki Tarihi Eserler Üzerine Asit Yağmurlarının Etkisi


                                     Münferit
TuzbaĢı-Kanatburun-Ayazpınar (Pertek-Tunceli) Yöresindeki Demir
CevherleĢmelerinin Jeolojisi ve Kökeni
                                     Doktora


Kömürhan (Elazığ) Ofiyolit Biriminin Petroğrafik ve Petrolojik Ġncelenmesi


                                     Doktora
DeğiĢik Bakteri ve Substrat Kullanılarak Amilaz Üretiminin AraĢtırlması


                               Yüksek Lisans Tezi
Elazığ Ferrokrom ĠĢletmesi ĠĢçilerinin Kan, Tükürük ve Ġdrarlarındaki Krom
Düzeylerinin AraĢtırılması


                                  Doktora Tezi
Allil Siklopropil Alkoller ve 1,5 Hekzadien-3-01’lerin Sentezi Ve Türevleri


                                  Doktora Tezi
Ovacık Fayının Arapgir-Keban Baraj Gölü Arasındaki Kesiminde Tektonik
Ġncelemeler

                               Münferit AraĢtırma
Biyolojik Örneklerdeki Cd, Pb, Co ve Ni Gibi Eser Elementlerin ÖnderiĢtirmeden
Sonra Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Tayini

                                Münferit ÇalıĢma
Stiren-Alkil Metakrilat Kopolimerlerinin Fiziksel ve Termodinamik
Özelliklerinin Ġncelenmesi


                                     Doktora
Elazığ Hazar Gölü’nde YaĢayan Lapoeta Capoeta Umble (Heckel, 1843)’Nın
Total Yağ Asidi Cinslerinin Mevsimlere Göre DeğiĢimi
                                   Doktora Tezi


Keban Baraj Gölü’nde YaĢayan Barbus Esacinus (Heckel, 1843)
Populasyonlarının Biyo Ekolojik Özelliklerinin Ġncelenmesi
                                Münferit AraĢtırma


Bakır Curuflarının AkıĢkan Yataklığı Reaktörde SO2-Hava KarıĢımlarıyla
Kavrulması ve Değerli Metallerin Kazanılması
                                Münferit AraĢtırma


Türkiye Abies Miller (Köknar)türleri üzerinde Biyosistematik ÇalıĢmalar


                                Doktora ÇalıĢması
Darende-Gürün Havzasının Fiziki Coğrafyası ve Amenajmanı


                                   Doktora Tezi
DüĢük Karbonlu AlaĢımsız Çelikten Üretilen Duel-Faz Çeliğinin Mekanik ve
Korozyon Özelliklerinin Ġncelenmesi
                                     Münferit


Gidai Ġndigesyonlu Sığırlarda Tiamin Yetersizliğinin AraĢtırılması


                                   Doktora Tezi
Elazığ Yöresinde Yaygın Olarak Kullanılan Yemlerin Bakteri ve Mantarlar
Bakımından Hijyenik Durumu Üzerine Bir AraĢtırma
                                Doktora ÇalıĢması


Elazığ Ġli ve Yöresinde Hepatit B Prevalensının AraĢtırlması


                           Epidemiyolojik Bir ÇalıĢma
Teköğretim ve Eğitim Amaçlı Televizyon Programlarının Hatırlanması


                                Münferit AraĢtırma
Ġntratekal Uygulanan Drogların Nöroloksik Etkileri


                                Münferit AraĢtırma
Ratlarda Overyumun Fötal ve Erken Postnatal Dönemdeki GeliĢiminin IĢık
Mikroskobu Düzeyinde Ġncelenmesi
                                   Doktora Tezi


Ratlarda Xylenin Embriyotoksik ve DeğiĢik Dokulardaki Yapısal Etkilerinin IĢık
ve Elektron Mikroskobik Düzeyde Ġncelenmesi

                                     AraĢtırma


Elazığ Yöresindeki Süt Ġneği ve Koyun Beslenme Programlarının Döl Verimine
Etkileri

                                Münferit AraĢtırma


Sığırlarda Tohumlama ile Birlikte HCG Uygulamasının Kan Progesteron
Düzeyine ve Gebe Kalma Oranlarına Etkisi
                                   Doktora Tezi


ÇeĢitli Türlerde Plazma Üre Düzeyleri Ġle Eritrosit Arginazları Arasındaki ĠliĢki                                Münferit AraĢtırma
Süt Sığırlarında Tohumlama Sırasında Uygulanan GnRH'ın Gebelik Oranları ve
Kan Progesteron Seviyesi Üzerine Etkileri
                                   Doktora Tezi


Kızgınlık Gösteren Ġneklerde Kızgınlığın Farklı Devrelerinde Elde Edilen Vajina
ve Cevrix Akıntılarında Feromonların AraĢtırılması
                                     Doktora


Boğa Spermasında Vitamin A ve Beta-Karoten Düzeylerinin AraĢtırılması ve Bu
Spermalarla Tohumlanan Ġneklerden Elde Edilen Dölverimi Sonuçlar
                                     Doktora
Elazığ Yöresi Kuzu ve Buzağılarda Görülen Ġshallerin Nutrifif Nedenlerinin
Tesbit Edilmesi ve Bunların Giderilmesi Üzerine Bir AraĢtırma
                               Münferit AraĢtırma


Örmeli Çayı (Pütürge Malatya) Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi
                                      Doktora
Lineer Asenkron Motorların Hız Ayarı
                                  Yüksek Lisans
Ferrokrom Curufundan Krom ve Diğer Elementlerin Geri Kazanılması


                                  Doktora Tezi
Rantlarda Vitamin E’nin Alveolar ve Peritonal Makrofajların Fagositik Aktivitesi
Üzerindeki Etkisi

                                      Münferit


Elazığ Ġli Tahıl Tarlalarındaki Yabancı Otlar ve Yoğunluklarının Tespiti


                                      Münferit


Koyunlarda Vitamin E ve Selenyumun Rumen Protozoonları Üzerine Etkileri
Ortaköy-AĢağı Çulhalı Köyleri Arasındaki CevherleĢmelerin Ġncelenmesi


                               Münferit AraĢtırma


                               Münferit AraĢtırma


Monoklonal Anti-Ovalbümin Antikorlarının Üretilmesi ve Karakterizasyonu
                                Münferit AraĢtırma
Boksit Kullanılarak Sulardan Fosfat Giderilmesi


                                   Doktora Tez
Gilisidilmetakrilat -(alkil) Akrilat Kopolimerlerinin Sentezi


                                   Doktora Tezi
Aynalı Sazanlardan (Cyptinus Carpio L.) Ton Tipi Konserve Üretimi


                                   Doktora Tezi
Baryum Hidroksit ve Bazı Diğer Baryum BileĢiklerinin Üretimi
                                Münferit AraĢtırma
Etanol-Benzin KarıĢımlarının Benzinli Motorlarda Motor Karakter Ġstikleri ve
Hava Kirliliğine Etkileri

Bazı Orman Ağacı Uçucu Yağlarının Antimikrobiyat Aktivilerinin Mevsimsel
Olarak DeğiĢimi


                                     Münferit
Koyun ve Sığır Karaciğerinde YerleĢen Bazı Parazitler Hastalıklarda Lipopratein
Profili


                                Münferit AraĢtırma
Bazı Yeni Alkoksi Keto Akrilatların Sentezi


                                Yüksek Lisans Tezi
Bitümlü ġist Külünün Çimento ve Betonda Katkı Maddesi Olarak
Değerlendirilmesi

                                   Doktora Tezi
Sığır Vebası Virusu Fusion Genin PCR da Çoğaltılması, Kalkınması ve Bakteride
Eksprasyonu


                                     Münferit
Diesel Yakıtına Belirli Oranlarda KarıĢtırılmaĢı Alternatif Yakıtların (Bitkisel
Kökenli) Motor Performansı ve Emisyon Karakteristikleri Üzerindeki Etkilerinin
AraĢtırılması
Doktora Tezi
Siklohekzil ve Hidroksil Gruplu Akrilat Monamerinini ve Bunun Homo ve
Kopolimerinin Sentezi


                               Yüksek Lisans Tezi
Ġntraabdominal YapıĢıklıklar ve Anastomatik Yara ĠyileĢtirmesi Üzerinde Gaz
CO2 Veo2’nin Etkileri


                                     Münferit
Pistacia Vera L. (Antep Fıstığı)’nın ÇeĢitli Doku ve Organlarından Doku Kültürü
Yöntemleriyle Rejenere Bitkilerinin Elde Edilmesi
                                     Doktora


Benign Servikal Epitel ile Servikal Intraepitelial Neoplazinin Ayırıcı Tanısında
PCNA’nın Yeri


                                  Tıpta Uzmanlık
Koyunlarda Siyonojenik Glikozidlerle Zehirlenmeler Üzerine Deneysel ÇalıĢma


                                     Münferit
Elazığ Çevresindeki HolĢtayın Irkı Ġneklerde Plazma Çinko Düzeleri ve Alkalen
Fasfataz Aktiviteleri Üzerine AraĢtırma
                                   Doktora Tezi
Elazığ Bölgesinde Koyun ve Keçi Sütlerinden Listeria Türlerinin Ġzalasyonu


                                   Doktora Tezi
Pirit Kullanarak Sulu ÇözeltilerdeCr(VI) Ġndirgenmesi


                               Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Cr-Ni AlaĢımlı Çelik Dökümlerde YaĢlandırmanın Süneklik DavranıĢına
Etkisi


                                   Doktora Tezi
GökkuĢağı Alabalığı (Oncorhynchusmykiss)’nde Sindirim Kanallarının Histolojik
Olarak Ġncelenmesi


                                 Yüksek Lisans
Tatlı Su Sülüğü Nepel Opsis Obscura'nın Biyolojisi, Bazı Kimyasal Maddelerle
Kontorolü ve Alabalığa (Oncorhynchus mykiss) olan etkisinin AraĢtırılması


                                    Doktora
Eski Arapkir-ġıhlar (Malatya-Elazığ) Köyleri Çevresindeki Uslkanitlerinin
Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri


                               Münferit AraĢtırma
Miprenli Hastalarda Serum Lonize Mağnezyum Eksikliği


                                  Tıpta Uzman
Ratlarda Karaciğer Lobektomisi Sonrası Larnitin ve E Vitaminin Karaciğer
Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin IĢık ve Elektron Mikroskop Düzeyde
Ġncelenmesi

Elazığ KoĢullarında Açık ve Kapalı Barınaklar ile Yem Enerji Düzeyinin
HolĢtayn Erkek Danalarda Besi Performansına Etkisi
Eski:Elazığ KoĢullarında Açık ve Kapalı Barınakların Sığır Besi Performansına
Etkisi

                               Münferit AraĢtırma
Döner Yakma BaĢlıkla Bir Kömür Yakma Sisteminin GeliĢtirilmesi


                               Münferit AraĢtırma
Ratlarda Sinir Ezilmesi Sonrası Rejenerasyon ve Cycochrome C’nin
Rejenerasyon Üzerine Etkisinin IĢık ve Elektron Mikroskop Düzeyde Ġncelenmesi                                    Doktora
Ġnsan Prostat Adenokarsino,munun tanısında Proliterating Cell Nuclear Antigen
(PCNA) Cyclin’in Yeri


                                Tıpta Uzmanlık
Amino Oksimlerin Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerin
Ġncelenmesi
                                  Yüksek Lisans
Cam Seranik Süperiletkenlerin KristalleĢme Kinetikleri ve ElektrikselĠletkenlik
Özelliklerinin Ġncelenmesi


                                     Doktora
Hızlı SoğutulmuĢ Cu-Sn ve     Cu-Zn-Sn AlaĢımlarında    ġekil Hatırlama
Özelliklerinin Ġncelenmesi


                                  Yüksek Lisans
Çolaklı (Harput-Elazığ) Kuzeyinde Damar Kayaçlarının Metal Ġçeriğinin
Ġncelenmesi


                               Münferit AraĢtırma
Elazığ Yöresi Broyler YetiĢtiriciliğinde Besi Performansına Mevsim KoĢullarının
Etkisi


                                  Yüksek Lisans
Elazığ Mağmatitleri Ġçerisindeki Daykların Petrograik Ve Qetrolojik Özellikleri                                  Yüksek Lisans
Elazığ ve Çevresinde Koyun ve Keçilerde Abortus Olgularının Bakteriyolojik,
Srolojik ve Patolojik Ġncelenmesi


                              Münferit AraĢtırması
Ratlarda Vazopressin Salınımı Üzerine Tiroid Hormonların Etkileri


                                  Doktora Tezi
Portakal Kabuğu Pektinin Fizikokimyasal Özellikleri ve Pektim Ekstra Katının
Sabit Basınç Filtrasyonu


                                  Doktora Tezi
Odunun SıvılaĢtırılması                                  Doktora Tezi
Bovine Herpesuirus Tip-1'e karĢı Monoklanal Antikor Üritemi ve
Karakterizasyonu
                                     Doktora
Karanlıkdere (GölbaĢı-Adıyaman) Magmatitlerinin Petrolojisi


                               Münferit AraĢtırması
Elazığ ve Çevresinde Atık Yapan Koyunların Kan Serumunda T3, T4 ,TSH,
Avitamini ve Beta-Karoten Düzeylerinin AraĢtırılması


                               Münferit AraĢtırması
“GüneĢ Enerjisi Destekli Yonca Kurutma Ünitesinin GeliĢtirilmesi ve Elde Edilen
Yoncaların Kuzular Üzerine Etkisi”
Eski adı: “GüneĢ enerjisi destekli konvektif yonca kurutma sisteminin
geliĢtirilmesi ve elde edilen kuru yoncanın kuzular üzerinde etkisi”
                                     Doktora
Elazığ ve Çevresindeki Üst Miyosen-Pliyosen YaĢlı Vokanitlerin Petrografik-
Petrolojik Ġncelemesi


                                Münferit AraĢtırma
Sığırların Bazı Ön Midde Hastalıklarının Tanı ve Proknozunda, Kan
Elektroritlerinin (Na,K,Cı,Ca,P,Mg) Düzeyleri ve Elektrokardiyogram
Bulgularının AraĢtırılması
                                     Doktora
Ferrokrom Fabrikası Civarındaki Çevre Örmeklerinin Cr (VI) ve Cr (III)
Miktarının Tayini


                                Yüksek Lisans Tezi
2-Alkil-1,3-Diroksalan Alkollerin Eldesi ve Polimerizasyonu


                                     Münferit
DeğiĢik Protein Extraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Balık Türlerinin
Elektroforetik Ayrımı, Dondurarak Saklama ve Isı ĠĢleminin Kas Proteinlerine
Etkisinin Ġncelenmesi


                                     Münferit
Tropilcall Theileriosis'e KarĢı AĢılanan Sığırlarda Saha ÇalıĢmaları


                              Doktora Tez ÇalıĢması
Malatya-Yazıhan Barajının Mühendislik Jeolosi Ġncelenmesi
                                     Doktora
Elazığ’da Caprine Arthritis Encephalitis Virüs Enfeksiyonu


                                     Doktora
1,3-dioksasikloalkan Alkil Amino Gruplarını Ġçeren Ligantların Metal
Komplekslerinin Eldesi


                                     Doktora
Ferritik Paslanmaz Çeliklerin AĢınması Üzerine Karbür Yapıcı Metallerin
Etkilerinin AraĢtırılması


                                   Doktora Tezi
Farelerde Katmiyumun Akut ve Kronik Toksistesi Üzerine Bazı Steroit Yapılı
maddelerinin araĢtırması


                                   Doktora Tezi
Kalp Damar Lastalıklarında Serum Yağ Asitlerinin Tayini
Bakır Reverber Curufu Kullanılarak Cr (VI) Ġndirgenmesi


                                Yüksek Lisans Tezi
Çinko Ekstraksiyon Artığı Kullanılarak Atık Sulardan Cr (VI) Giderilmesi


                                Yüksek Lisans Tezi
Derdere Köyü CevherleĢmelerinin (ÇüngüĢ-Diyarbakır) Özellikleri


                                  Yüksek Lisans
Fırçasız DA Motorların Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi


                                     Münferit
Ġvesi Ost. Friz Xivesi F1 Melez Kuzuların Bazı Verim Özellikleri
                                   Doktora Tezi
Elazığ Ġli ve Yöresinde Hepatit E Prevalansının AraĢtırılması
                              Münferit AraĢtırması
Fırat Üniversitesi’nin ĠNTERNET’e BaĢlanması ve Üniversitenin WEB
Sayfasının OluĢturulması


                              Münferit AraĢtırması
Farklı YaĢtaki Ana Oranının Performanları
                                Alt Yapı Projesi


Östenitik Manganlı Çeliklerin Sıcak TalaĢlı ĠĢlenmesinde Kalem Ömrünün Teorik
ve Deneysel Olarak AraĢtırılması


                                  Doktora Tezi
Keban (Elazığ) Doğu Fırat Kebandere Bakır OluĢuklarının Jeolojisi, Kökeni ve
Ekonomik Önemi


                                  Doktora Tezi
Elazığ Ġli Kırsal Yöre Kedilerinde Ekto-ve Endoparazitler ve Bunların Halk
Sağlığı Yönünden Önemi


                                     Doktora
Ġneklerde Eksojen Oksitosin Enjeksiyonlarının Luteal Regresyon Üzerine Etkisi


                                     Doktora
Koçlarda Scrotal Isı ArtıĢının Sper matogenesis ve Diğer Spermatolojik
Özellikler Üzerine Etkisi


                                     Doktora
Keban Baraj Gölü’nün Koçkale Bölgesinden Toplanan Tatlı Su Midyesinde (unio
tumidus) Mide ve Barsaklarının Fekal Koliformlar Yönünden Ġncelenmesi                              Yüksek Lisans Tezi
Siklobütan Halkalı Klorhidrinlerin Sentezi ve Türevleri


                              Yüksek Lisans Tezi
Siklobütan Halkalı Mitakrilat Monomer Polimerlerinni Sentezi
                                   Doktora
Yüksek Cr AlaĢımlı Dökme Demirlerin Farklı Sıcaklıklardaki Abrasir AĢınma
DavranıĢına, AlaĢım Kaktı Oranının ve Isıl ĠĢlem ġartlarının Etkileri


                                   Doktora
Rmipicepmalus (Bursa (Canestrın) And Famzago 1877-1878 Babesia Ovis
(Babes 1892) Vektörlüğü Üzerine DeğiĢik AraĢtırmalarTavuklarda Sarcocystis Türleri ve GeliĢmeleri


                                   Doktora
Sic Katkılı 2124 Alimunyumun Kompozit ve YaĢlandırılmıĢ Kompozitinin
AĢınma DavranıĢlarının AraĢtırılması
                                   Doktora
Elazığ Yöresi Topraklarındaki Doğal Rhizobium Popülasyonunun Belirlenmesi


                                   Doktora
(Baskil Elazığ) cevherleĢmelerinin Ġncelenmesi


                                Yüksek Lisans
Deneysel Olarak Selenyumla ZehirlenmiĢ Koyunlarda Kan ve Dokulardaki
Selenyum Düzeylerinin Belirlenmesi


                                   Doktora
Köpeklerde Genel Anestezik Ġlaçların Kardiyovasküler Sistem Ġle Hematolojik
değerler Üzerine Etkileri


                                   Doktora
MuĢ ġartlarında Limousin X Esmer F1 Melezleri Buzağılarda Büyüme, Erkek
Danalarda Besi Performansı ve Saf Limousin Irkının Adaptasyonu
Eski:Esmer Ġneklerin Limousin Boğaları ile Kullanma Melezlemesi Amacıyla
BirleĢtirilmesi ve Limousin Irkının Doğu Anadolu Bölgesi ġartlarına
Adaptasyonu
                                  Doktora
Prenatal ve Postnatal Sıçanlarda Pankreasın Endokrin Sisteminin Histolojik
Ġmmunohistokimyasal Sistemlerle KarĢılaĢtırılarak Ġncelenmesi


                                      Doktora
AKUT ARSENĠK TOKSĠSĠTESĠ ÜZERĠNE GLUKOZUN ETKĠSĠNĠN
ARAġTIRILMASI


                                      Doktora
Bazı Barbitürük Asit Türevlerinni Metal Komplekslerinin Eldesi ve
Özelliklerinin Ġncelenmesi


                                      Doktora
GökkuĢağı Alabalığı (Oncorhynchurs mykiss, W) Rasyonlarına Farklı Oranlarda
Sentetik Esansiyel Amino Asitlerin Katılmasının Besi Performansına Etkisi                                      Doktora
Mutarcık (AĢvan) Ovası ve Yakın Çevresinin BeĢeri ve Ġktisadi


                                  Yüksek Lisans
Harput (Elazığ) Güney Güneybatısındaki Mağmatik Kayaçlarının Petrografik
Ġncelenmesi


                                  Yüksek Lisans
Asenkron Motorlarının Sonlu Elemanar Yöntemi ile Analizi ve Tasarımı


                                  Yüksek Lisans
Deneysel Serebrospinal Sıvı Kayıpları ve Perilenfatik Fistülde ĠĢitme ve
Morfolojik DeğiĢiklerinin Tesbiti ve KarĢılaĢtırılması


                                 Tıpta Uzmanlık
Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi


                                  Doktora Tezi
XI-XII. Yüzyıllarda Kudüs
Elazığ Bölgesine Ġthal Edilen Ġneklerin Doğum Sonrası Fertilite Durumlarının
AraĢtırılması
                                 Doktora Tezi
Ġneklerde Erken Gebelik Faktörünün (EPE) Tesbitiyle Gebeliğin TeĢhisi


                                 Doktora Tezi
Amino Oksim Türevlerinin Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle
Komplekslerinin Ġncelenmesi


                                 Doktora Tezi
Starter Kültürlü Tulum Peynirlerinin OlgunlaĢmaları Sırasında Duyusal,
Kimyasal ve Mikrobiyolojiek Niteliklerinde Meydana Gelen DeğiĢimler Üzerine
AraĢtırmalar


                                 Doktora Tezi
Deneysel Diyabette Vitamin E'nin Ġnsülen Gereksinimine ve Oksidatf Durumlar
Üzerine Etkisinin AraĢtırılması


                                 Doktora Tezi
Elazığ Elet Mezbahasında Kesilen Koyun ve Keçi Memeleri Üzerinde Potollojik
Ġncelemeler


                                 Doktora Tez
DüĢük Katkılı Kalay Ġçerikli Bronz Yatakların AĢınma ve Yorulma
DavranıĢlarının AraĢtırılması


                                 Doktora Tezi
Köpeklerde Femur’da Deneysel Maddi Kayıplı Kırıklarda Koral ve Spongiyöz
Otopref Uygulamalarının KarĢılaĢtırılması


                                 Doktora Tezi
Prenatal ve Postnatal Dönemde TavĢan Akciğerlerinin Histolojik, Elektron
Mikroskobik ve Ġmmunohistokimyasal Metodlar Kullanılarak Ġncelenmesi


                                 Doktora Tezi
Elazığ ve Çevresindeki    Ġneklerde  Osteomalasi’nin  Epizootiyolojisinin
AraĢtırılması


                                 Doktora Tezi
Keban(Elazığ) Civarındaki Metamorfitlerin Yapısal Analizi ve Tektonik Evrimi
                                   Doktora Tezi
Kömürün KarıĢtırmalı ġartlarda Yakılması


                                   Doktora Tezi
Hepatik Ensefalopati OluĢturulan Rotların Kan-Beyin Bariyerinin
Geçirgenliğindeki DeğiĢimler


                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Suni Damar Greftlerinde Açık Kalma Oranını Artırıcı Bir Yöntem Olarak
Endotelial seeding : Deneysel bir ÇalıĢma
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Üniversitemizde Yapılan Bilimsel AraĢtırmalara Literatür Sağlanması
                                 Alt Yapı Projesi
Farklı Yöntemlerle Konserve Edilen Körpe Mısır Hasılının Kalitesi ve Bunların
Koyunlarda Ruminal Fermantasyon ve Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi
Üzerine Etkisi


                                   Doktora Tezi
Farklı Örneklerden DNA Elde Edilmesi ve DNA Veri Bankası OluĢturulması
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Mezhaba ve Entegre Et Tesisleri Atık Sularının Karakterizasyonu ve Arıtabilirliği                                  Yüksek Lisans
Siyanürün Sitokrom Oksidaz Üzerine olan Etkilerinin AraĢtırılması
                                   Doktora Tezi
Serbest ve TutuklanmıĢ Rhizopus Arrhizusdan Lipaz Üretimi
Sığırların bazı Önmide Hastalıkları ve Ketozisin Karaciğer ĠĢlevlerine Etkisi


                                   Doktora Tezi
Retensiyo Sekundinarumlu Ġneklerde Postpartum 15. Günde Kullanılan GnRH'ın
Fertilite Üzerine Etkileri


                                   Doktora Tezi
Kum Filtrelerinde Deneysel Olarak Bulunan Yük Kayıplarının Teorik Modellerle
Uygunluğunun AraĢtırılması


                               Yüksek Lisans Tezi
Cansızhimik-GaluĢağı KuĢsarayı (Baskil-Elazığ) Köyleri Arasındaki
CevherleĢmelerin Ġncelenmesi


                               Yüksek Lisans Tezi
ġekerpancarı Küspesinden Aktif Karbon Elde Edilmesi, Karakterizasyonu ve
CU2+ Ġyonlarının Adsorpsiyonunda Kullanılması


                               Yüksek Lisans Tezi
Sağlıklı ve Ġshalli Buzağılarda Karaciğer Dokusu ve Kan Serumu Beta Karoten
ve Urtamin A Miktarları ile Serum Protein Fraksiyonları Üzerine AraĢtırma                                   Doktora Tezi
Sığırların Bazı Enfeksiyöz Hastalıklarında Serum Vitamin C Düzeyleri Üzerine
AraĢtırmalar


                                   Doktora Tezi
“ Elazığ Bölgesi Süt Ġneklerinde Klinik ve Subklinik Mastitislerin Dağılımı,
Mastitislere Neden Olan Mikroorganizmaların Ġzolasyonu ve Antibiyotiklere
Duyarlılıkları Üzerine ÇalıĢma “
Eski adı:Elazığ Bölgesi Süt Ġneklerinde Klinik ve Subtklinik Mastitislerin
Ġnsidensi, Mastitislere Neden Olan Mikroorganizmaların Ġzolasyonu ve
Antibiyotikleer Duyarlılıkları Üzerine AraĢtırma
                                   Doktora Tezi
ġiĢman Köyü (Malatya) Çevresindeki Magmatik Kayaçların Petrografik
Petrolojik Özellikleri
                                  Yüksek Lisans
Hasan Çelebi (Malatya) Manyetit Yatağının Kökeni, Ekonomik Önemi ve
Değerlendirme Olanakları


                                  Doktora Tezi
Sığır ve Koyunlarda Üriner Sistemin Normal ve Hastalıkların Ultrasonografisi


                                  Doktora Tezi
GüneĢ Enerjisi Destekli Kaysı Kurutma Sistemi


                                Doktora ÇalıĢması
Kompleks Altmanifoldların Eğrilikleri Üzerine
                                  Yüksek Lisans
Lorentz Uzayının Ġntepral Geometrisi


                                  Doktora Tezi
“ġeker üretim artığı karbonatlama keki kullanılarak atıksulardan krom(III) ve
kadmiyum giderilmesi”
Eski adı:” ġeker Fabrikası Artığı Satürasyon Keki Kullanılarak Sulu Çözeltilerde
Ağır Metallerin Çöktürülmesi”
                               Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Gerilimli Sistemlerde Elektrik Alanlarının Sınır Elemanları Yöntemi
(Boundary)
Element Method-BEM) Ġle Ġncelenmesi
                             Doktora Tezi ÇalıĢması
Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR)
                                 Altyapı Projesi
Eksenel Karbonlu Fiber Takviyeli Polimer Kompozit Malzemelerden ÜretilmiĢ
Makine Elemanlarına Termik
Gerilmelerin Ve ġekil DeğiĢtirmelerin AraĢtırılması
                                  Altyapı Projesi
Ġnaktif Rarrhizus Ve c.crispata’ya kurĢun (II) ve kadmiyum (II) iyonlarının
dolgulu kolonda Adsorbsiyonun Ġncelenmesi

(ALTYAPI Projesine dönüĢtürüldü)
                                  Yüksek Lisans
Piliçlerde, Endopelyum Kaynaklı GevĢetici Faktörün Renin-Anjiyotensin ve
Sematoadrenerjik Sistemler Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması
                                 Tıpta Uzm.Tezi
Ratlarda Bilateral Ovarektomi ve OrĢidektomi Sonrası

Gonadal Hormonların Timus Bezi Üzerine Olan Etkilerinin IĢık ve Elektron
Mikroskobik Ġncelenmesi
                               Doktora Tezi Projesi
DüĢük Karbonlu Bir Çelikte Kaynak Enerji GiriĢi ve BaĢlangıç Tane Boyutunun
Kaynak Bölgesinin Ġç Yapı ve Mekanik Özelliklerine Olan Etkisi


                               Doktora Tezi Projesi
Toklularda Ġki Farklı Protein ve Kaba Yem Kaynağının
Ruminal Fermentasyon , Sindirilme Derecesi ve Besi Performansına Etkisi
                               Doktora Tezi Projesi
Harput (Elazığ) Kuzeyindeki Elazığ Magmatitlerin Petroprafik ve Jeokimyasal
Özellikleri


                                  Yüksek Lisans
Sığırlarda Brucellosis’in Kan Serumunda ELĠSA Testi Ġle TeĢhisi ve Diğer
Sarolojik Testlerle KarĢılaĢtırılmalı AraĢtırması                               Doktora Tezi Projesi
Ruminantların Kan ve Karaciğer Dokusunda Antioksidan Enzimlerin Bazı
Biyokimyasal Özellikleri ve Lipid Peroksidasyonu


                               Doktora Tezi Projesi
Fosforik Asitle AktifleĢtirilen ġeker Pancarı Küspesinden Aktif Karbon Elde
EdilmesiArĢ. , Korakterizasyonu ve Pb2+ Ġyonlarının Adsorpsiyonunda
Kullanılması
                          Yüksek Lisans Tez ÇalıĢması
Köpeklerde Lomber Lominektomi ve Diskektomi Sonrasında Peridural Skar
OluĢumuna PTFE Greftin Etkisi
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
ÇeĢitli Evcil Hayvan Türlerinin Serum Lipoproteinlerinin Farklı Presipitasyon
Metotları Ġle Separasyonları

                                  Doktora Tezi
Yumurta Tavuklarında Isı Stresine KarĢı Farklı Beslenme Yöntemlerinin
AraĢtırılması

                                  Doktora Tezi
7,12-DMBA’nın Karaciğer Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi ve Vit-E, Se’un
Koruyuculuğu

                               Yüksek Lisans Tezi
Elazığ ELET Mezbahasında Kesilen Ġneklerde Mastitisler Üzerine Patolojik
Ġncelemeler

                                  Doktora Tezi
Prenetal ve Postnatal Dönemde TavĢan Mide Fundus’unun IĢık ve Elektron
Mikroskobik Olarak Ġncelenmesi

                                  Doktora Tezi
Prenatal ve Postnatal Dönemde TavĢan Duodenum’unun IĢık ve Elektron
Mikroskobik Olarak Ġncelenmesi

                                  Doktora Tezi
Midenin Benign ve Malign Lezyonlarının Ayrımı Ġle Malign Lezyonların Tip
Tayininde P53 ve KĠ-67’nin değeri

                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Hava Isıtmalı GüneĢ Kollektörlerinde Pasif Elemanlar Yardımı Ġle Verim Artırma


                               Yüksek Lisans Tezi
Kedilerde Akut Epidural Basıda Dexamethasonun Beyni Koruyucu Etkisi
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Deneysel Yanık OluĢturulan Kobaylarda Serbest Radikaller ve E Vitamininin
Tedavideki Yeri
Deneysel Yanık OluĢturulan Kobaylarda Serbest Radikaller ve E Vitamininin
Tedavideki Yeri

                              Tıptaki Uzmanlık Tezi


Topikal E Vitamini Asetat’ın GüneĢin Zararları Etkilerine KarĢı Etkinliğinin
Değerlendirilmesi


                               Tıpta Uzmanlık Tezi
Termal Çevrime Tabi Tutulan Bakır Bazlı ġekil Hatırlamalı AlaĢımların Farklı
Sıcaklıklarda Ġç Sürtünmelerinin Belirlenmesi
                                Münferit ÇalıĢma
Bening Servikal Epitel Ġle Servikal Ġntraepitheliol Neoplazide HPU Tip 16-18’in
Malign Transformasyonundaki Yeri ve Önemi


                               Tıpta Uzmanlık Tezi
Kavallı (Helezür) Yöresindeki CevherleĢmelerin Jeokimyasal Olarak Ġncelenmesi
Ve Kökeninin AraĢtırılması

                               Yüksek Lisans Tezi
“HPLC Cihazı için elektrokimyasal detektör ve yazılım proğramı satın alınması”

Eski adı: “Overiyektomi Uygulanan Kadınlarda Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Endojen Ovarium Steroidlerinin Vazopressin Salgılanması Üzerine Etkileri”
                                  Altyapı Projesi
Keçilerde DiĢi Genital Bozuklukları Üzerinde Morfolojik
Ġncelemeler
                                   Doktora Tezi
Ġçerisinde Özel Dirençler YerleĢtirilmiĢ Borularda AkıĢın ve Isı Transferinin
Sayısal olarak Ġncelenmesi

                               Yüksek Lisans Tezi
ÇeĢitli Kanser Tiplerinde Frajil Bölgelerin AraĢtırılması


                                   Doktora Tezi
Vic.Dioksim Türevlerinin karakterizasyonu ve bazı geçiĢ metal komplekslerin
incelenmesi

                               Yüksek Lisans Tezi
Ġntestinal distansiyona bağlı bakteriyel translokasyonun PCR yöntemi ile
gösterilmesine

                               Tıpta Uzmanlık tezi
Göz Lensinde meydana gelen Yapısal DeğiĢikliklerin Ġncelenmesi ve Katarakt
Tedavisine Yönelik ÇalıĢmalar.

                              Yüksek Lisans Tezi
“6,7-o-Siklohekziliden-1- Amino- 4 Azaheptan ligandının Co,Ni, Cu metallerinin,
Sülfat ve nitrat tuzları ile komplekslerinin sentezi ve incelenmesi”
Eski adı:”Dioksalan ve Alkilamino guruplu ligandların bazı metal
komplekslerinin ısısal bozunmaları (Degredasynları)"
                              Yüksek Lisans Tezi
Ostenitik Manganlı Çeliğin AĢınma Direnci Üzerine Karbür Yapıcı AlaĢım
Elementlerinin Etkisi

                              Yüksek Lisans Tezi
Çocukluk Dönemi AĢırı Duyarlılıklarında Ġmmün Yanıtın AraĢtırması
                  Tıpta Uzmanlık Tezi


Elazığ Ġli Merkezi 30 yaĢ ve Üzerinde Kentsel Popülasyonda Diabetes Mellitus
ve BozulmuĢ Glukoz Tolerası Prevalansı


                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Elazığ Ġlindeki Eknobotanik Değeri olan Taksonların AraĢtırlıması


                                  Yüksek lisans
KuruluĢ yeri açısından Malatya ġehri ve Yakın çevresinin Jeomorfolojisi


                                  Yüksek Lisans
Yeni Ġmin-Oksim Ligandlarının ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının
Aydınlatılması

                                      Doktora
Östenitik Paslanmaz Çelik ve Bakır Çiftinin Difüzyon Kaynağı ile
BirleĢtirilmesinde Kaynak Parametrelerinin BirleĢmeye Etkisi


                                      Doktora
Çaybağı (Elazığ) Killerinin mineralojisi, Jeokimyası, kökeni ve ekonomik
değerlendirme olanakları

                                      Doktora
Rat VLDL Apolipoproteinlerdeki N-Glikanların Yapısal Karakterizasyonu ve
Sirkülasyondaki Akıbetleri
                                     Münferit
Kompolit Malzemelerdeki AĢınmanın Ġncelenmesi


                               Yüksek Lisans Tezi
 Kendiliğinden tekrarlayan düĢükleri olan çiftlerde düĢük materyalinde farklı
yöntemlerle kromozomal anomalilerin değerlendirilmesi


                          Yüksek Lisans Tezi/Münferit
Substitüe 1,5-Hekzadien-3-01’lerin Yükseltgenme Ürünlerinin Karakterizasyonu


                                   Yüksek Lisans
Konik YoğunlaĢtırıcılı bir GüneĢ Enerjili Hava Isıtıcının Tasarımı


                                   Doktora tezi
Spektroskopik Yöntemle Kataraklı Lenslerde Selenyum Tayini


                                   Yüksek Lisans
Ġnfertil ve Spontan Recurrent Abortüsla Çiftlerde Kromozon Anomalilerinin
Değerlendirilmesi

                                   Yüksek Lisans
Köpeklerde Deneysel olarak oluĢturulan Tibia Defekterinin Onarımında Ġlizarov
Sirküler Eksternal Fiksatör Cihazı Kullanılması


                                   Doktora Tezi
Yeni Tiyazol Türevlerinin Sentezi Sulu ve Susuz Ortamda Analitik Uygulamaları


                               Yüksek Lisans Tezi
Ferro-krom Tozu ile demir Tozundan elde edilen Kompozitin AĢınması
Özelliklerinin AraĢtırılması

                                Münferit ÇalıĢma
Hidroksi Akil Yan Grubu Ġçeren Polimetakrilatların Termal Degradasyonu


                               Yüksek Lisans Tezi
Lineer Asenkron Motorun Vektör Kontrolü


                                   Doktora Tezi
Tanzimat Sonrası Anadolu’nun Ġdari Taksimatı


                                  Yüksek Lisans
“Yüksek gerilim izolatörlerinde kirlenme atlamasının dinamik ark modeli”
Eski adı:Kirli Ġzalatörlerin Atlama DavranıĢının Sonlu Elemanlar Yöntemi (Finite
Element Method-FEM-)
                                  Doktora Tezi
Bazı Birinci Sınıf GeçiĢ Elementlerinin Yeni Tiyazol Türevleri ile Verdikleri
Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu

                                  Yüksek Lisans
 Su Jeti ile havalandırma sisteminde ağızlık tipinin havalandırma performansına
etkisinin araĢtırılması


                                  Doktora Tezi
Soğutucu AkıĢkanların Kullanıldığı Isı Borulu GüneĢ Kollektörünün
Kullanılabilirliğinin Deneysel ve Teorik Olarak AraĢtırılması


                                  Yüksek Lisans
4-(2-piridilazo) Rezorsinol’ün Bazı GeçiĢ Metalleri ile Komplekslerinin Sentezi


                                  Yüksek Lisans
1,3-Dioksa Grubu Ġhtiva eden Amino BileĢiklerinin Salisileldehit ve Türevleriyle
Schiff bazı Ligandlarının ve Komplekslerinin Eldesi ve Karakterizasyonu
                                Münferit ÇalıĢma


Tıbbi Görüntüleme Cihazlarından Elde Edilen Görüntülerin Bilgisayar Ağlarında
PaylaĢımı


                                 Altyapı Projesi
Ġntestionel Ġskemireperfizyon Hasarının Önlenmesinde Melatonin Etkisi


                               Tıpta Uzmanlık Tezi
Östrus Siklusu Boyunca ve Ovarektomi Yapılan Sıçanlarda Steroid
Uygulamasının Sıvı-Elektrolit Dengesi ile Supraoptik veParaventriküler
Nükleuslarda Nöradrenerjik Nörotransmisyona Etkileri
                                 Yüksek Lisans
“Sıçanlarda gebeligin son döneminde ve doğumda oksitosin salgılamasının Mu ve
Kappa Opioid Reseptörleri tarafından kontrolü”
Eski: Ratlarda Oksitosin ve Vazopressin Salgılanmasının Opioid peptiderjik ve
Monomininerjik
                                    Doktora Tezi
Savak Havalandırıcılarda Tip Seçiminin Oksijen Transferine Etkisinin
Ġncelenmesi

                                    Doktora Tezi
DeğiĢik Ortamlarda Kromun FerritleĢtirilmesi ve OluĢan Ferritlerin Çözünme
Özelliklerinin Ġncelenmesi

                                    Doktora Tezi
 Fenasil Metakrilatın N-vinil Pirolidon, Akrilonitril ve Glisidil Metakrilat ile
Kopolimerlerinin Sentezi ve Termal Özellikleri ve Kinetik Özelliklerinin
Ġncelenmesi

                                    Doktora Tezi
Alimünyum Matrisli AL2O3 Takviyeli Kompozitin Difüzyon Kaynağı ile
BirleĢtirilebilirliğinin AraĢtırılması

                                   Yüksek Lisans
SinterlenmiĢ Cr23C6 Karbür Tozunun Difuzyon Kaynağı Yöntemi ile Yüzey
Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin AraĢtırılması


                                   Yüksek Lisans
 Tulum Peynirinin OlgunlaĢması Sırasında Br.Melitensis’in YaĢam Süresine
Potasyum Sorbatın Etkisi

                                    Doktora Tezi
 Elazığ ve Çevresinde Koyun ve Sığırların Kan Serumu, Ġdrar, Kemik ve
DiĢlerindeki Flor Düzeylerinin AraĢtırılması


                                    Doktora Tezi
 Deneysel Diabetes Mellitusta Kas Dokusu ve Yağ Dokusunda GLUT-1 ve
GLUT-4 Proteinin Immunoblotting Yöntemiyle AraĢtırılması


                                Tıpta Uzmanlık Tezi
Damlatmalı Filtrelerde Azot ve Fosfor Giderilmesi


                                   Yüksek Lisans
Elazığ yöresinde yetiĢen bazı Lathyrus L.Türleri Üzerinde Taksonomik
AraĢtırmalar


                                   Yüksek Lisans
Yüksek Karbonlu Çeliklerde AlaĢım Elementlerinin Süperplastikliğe Etkisi


                                  Yüksek Lisans
Furfural Asetofenonların ve Türevlerinin Sentezi


                                  Yüksek Lisans
Normal Meme Dokusu ve Tümörlerinde Pirüvat Kinazın SaflaĢtırılması ve
Kinetik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması
                                Münferit ÇalıĢma
Gingko biloba extresinin remnant gastrik mukoza üzerine etkileri
                               Tıpta Uzmanlık Tezi
Uluslar arası Ġyonküre öngörü Merkezi Kurma Altyapı Projesi:Tam güneĢ
Tutulması sırasında Elazığ’daki dikey iyonküre sondası ile deneyler
                                  Altyapı Projesi
Reaktif ve inelastik saçılma problemlerinin zamana bağlı kuantum dalga paketi
metodu ile incelenmesi. Düzensiz sistemlerin elektronik durum yoğunluğunun
teorik yeni bir teknik ile hesaplanması
                                  Altyapı Projesi
Çekme Etkisindeki Bir kenarı Ankastre ve Ortasında Dikdörtgen Delik Bulunan
Düzlem Komppozit Levhalarda Gerilme Analizi


                                  Yüksek Lisans
Mastar Dağı( Elazığ GD’su) çevresinin Stratigrafik ve teknotik Özellikleri


                                     Doktora
Prental Dönemde Transforming Growth Faktör Beta2’ye (TGF-b2) Yüksek
Dozda A Vitamininin Etkilerinin Sinir ve Kalp Dokularında
Ġmmünohistokimyasal Olarak Belirlenmesi
                                      Doktora
Sıçanlarda Solunan Formaldehitin Gonaolar(Testisler) Üzerine Etkisinin
Morfolojik olarak Ġncelenmesi

                                      Doktora
Farklı Sürelerde Çemende Bekletmenin Bıyıklı Balık( Barbus Esocinus)
Pastırmasına olan Etkisi

                                      Doktora
Yalnız Fasciola Hepatica ve Dicrocoelium Dendriticum ile Enfekte Koyunların
Kan ve Karaciğer Dokusunda Nitrik Oksit, Arginaz, Antioksidan enzim Aktivite
Düzeyleri
Yeni adı:Fasciola Hepatica ile Enfekte Koyunların Kan ve Karaciğer
Dokularında Arginaaz, Nitrik oksit, Bazı Antioksidaant Enzimler ve Lipid
peroksidasyon Düzeyleri ile Karaciğer Arginaz Enziminin Biyokimyasal
Özellikleri
                                    Doktora
DiĢi Kobaylarda Ovarium ve Oviductların Morfolojik ve Ulturastructural
Postnatal GeliĢimi


                                      Doktora
Patch-Kenetleme Laboratuarı(Hücre içi ve dıĢı moleküler elektrofizyolojik metot)
oluĢturulması için alt yapı projesi
                                   Altyapı Projesi
1,3-Dioksasikloalkan Alkilamino gurupları içeren ligantların, Sc, Ti, Cr, Mn,Fe
tuzları ile komplekslerinin eldesi ve incelenmesi

                                   Yüksek Lisans
Elazığ ve Yöresinde Atoroskleroz risk faktörlerinin araĢtırılması ve mutfak
alıĢkanlıklarının (ġavak peyniri ve benzeri yiyeceklerin) Ġskemik Kalp hastalığı
geliĢimi yönünden önemi
                               Tıpta Uzmanlık Tezi
Polimerlerin Elektriksel Ġletkenlik Özelliklerinin Ġncelenmesi


                                   Yüksek Lisans
Sıçanlarda(Ratlarda) Östüs Siklusunun Farklı Evrelerinde Vitamin A.E ve
Betakaroten ile Serum, Çinko, Bakır ve Selenyum Endokrin dengeye Bbağlı
olarak DeğiĢimi
                                   Yüksek Lisans
Ġmidazolinler, Benzimidazoller ve Ġndazollerin sentezi ve türevleri


                                   Yüksek Lisans
Tatlı Su Midyesinde (Unio Elongatulus Eucirrus, BOURGUIGNAT,1860)
Salmonella Bakterisinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile tesbiti


                                   Doktora
 Z-plasti vazo-vazostominin konvansiyonel mikrocerrahi anastomozla
karĢılaĢtırması                                   Münferit
Lineer ve Lineer olmayan Kısmi Difensiyel Denklemlerin YaklaĢık Çözümü için
Ġyi Bilinen birkaç Sayısal Metod ile Adomian AyrıĢtırma Metodunun
KarĢılaĢtırılması
                                   Münferit
Salmonella Enteritidis’in gökkuĢağı alabalığının(Oncorhynchus mykiss,W) mide-
bağırsak kanalı, dalak ve böbreklerine olan histopatolojik etkisi

                                   Münferit
Bazı-5-Furoil-1,2,4-Triazol-3-Tiyonların Mannich Bazlarının Sentezi


                                 Yüksek Lisans
Farelerde Kan ve Dokulardaki Serotoinin Düzeyleri Üzerine sübitraminin
Etkisinin AraĢtırılması
                                   Münferit
Lineer Fosfazenlerin Alkil Sübstitüe BileĢiklerinin Sentezi


                                   Doktora
Sübstitüe Allil Eterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu


                                 Yüksek Lisans
Aeromonas Hydrophila ile GökkuĢağı Alabalığında (oncorhynchus Mykiss,W)
oluĢturulan Enfeksiyonun Patolojik Yönden AraĢtırılması

                                   Doktora
Moleküler Düzeyde Farmakolojik AraĢtırmalar Ġçin Alt Yapı OluĢturulması
                                Altyapı Projesi
 p53 ve Ki-67’nin Prostatin Bening, Premalign ve Malign Lezyonlarının
Ayırımındaki Önemi ve Prostat Adenokarsinomlarının Histolojik Dereceler ile
ĠliĢkisi
                             Tıpta Uzmanlık Tezi
Duyusal Sinir Hücrelerinde Melatoninin Voltaj Bağımlı Kalsiyum Kanallarına
Etkisi
Duyusal Sinir Hücrelerinde Melatoninin Voltaj Bağımlı Kalsiyum Kanallarına
Etkisi

                                  Yüksek Lisans
Kömürhan Ofiyoliti ve Metafiyoliti ile Bunları Kesen Granitik Damar
Kayaçlarının Petrorafik ve Petrolojik Özellikleri

                                Münferit ÇalıĢma
Tarımsal Ürünler Ġçin Siklon Tipi Bir Kurutucunun GeliĢtirilmesi


                                  Doktora Tezi
Yeni Glioksim Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı GeçiĢ Metal
Komplekslerinin Ġncelenmesi

                               Yüksek Lisans Tezi
Koyun Meme Doku Arginazının Kinetik Özellikleri


                                  Doktora Tezi
DüĢük Karbonlu Çeliklerin Kaynağında Nikel ve Krom’un Kaynak Bölgesinin
Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi


                                Münferit ÇalıĢma
Tel Erezyon Tezgahında Tel AĢınmasının ve Yüzey Pürüzlüğünün Deneysel
Ġncelenmesi ve Modellenmesi

                                  Doktora Tezi
Havza Erezyon Islahı ÇalıĢmalarında Uzman Sistemlerin Kullanılması


                                Münferit ÇalıĢma
” 1,1,3- Trisübstitüe Siklobütan Halkası Ġçeren Tiyazolin-2-Tiyonların, 2-
Hidrazino ve 2-Amino-1,1,3-Tiyadiazinlerin ve Alkilditiyokarbobamat
Esterlerinin Sentezi ve Karakterizasyonları

                               Yüksek Lisans Tezi
TavĢanlarda Deneysel olarak oluĢturulan myokard iskemi-reperfüzyon hasarında
serbest radikal düzeyleri üzerine melatonin ve vitamin E’nin etkilerinin
araĢtırlması
                               Tıpta Uzmanlık Tezi


Mekanik Etki ile OluĢturulan Timpanik Membran Perforasyonlarında E
Vitaminin Malonildialdehid ve Histapatolojik DeğiĢiklikler Üzerine Etkisi
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Farelerde Tat Papillalarının Postnatal GeliĢimi üzerine SEM ve IĢık Mikroskobik
Ġncelemeler
Farelerde Tat Papillalarının Postnatal GeliĢimi üzerine SEM ve IĢık Mikroskobik
Ġncelemeler

                                  Doktora Tezi
DiĢi Ratlarda preovulatör LH surge sekresyonu üzerine opioidlerin etkilerinin
araĢtırılması


                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Kobaylarda Thymus’un Morfolojik ve Ultrastructural Postnatal GeliĢimi


                                  Doktora Tezi
Yeni Vic-Dioksim Türevi Ligandlarının Sentezi ve Bunların DeğiĢik Metallerle
Elde Edilen Komplekslerinin Ġncelenmesi


                               Yüksek Lisans Tezi
Tiyazol Yan Zincirli Polimeetakrilatlar


                               Yüksek Lisans Tezi
Sıçan Duyusal Sinir Hücrelerinde ATP_Duyarlı Potasyum Kanallarının
Biyofiziksel ve Farmakolojik YaklaĢımla Tanımlanması
                            Yüksek Lisans Tezi


Yeni Glioksim Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı GeçiĢ Metal
Komplekslerinin Ġncelenmesi

                               Yüksek Lisans Tezi
Veteriner Hekimlikte Kullanılan Bazı ilaçların Serum ve Sperm Hiyaluronidaz
Düzeyleri Üzerine Olan Etkilerinin AraĢtırılması
                                Münferit ÇalıĢma


Gürültünün Artırdığı Koklear Hasara Melatonin ve Metilprednizolunun Etkileri
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Bazı 1,2,4-Tirazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu


                               Yüksek lisans Tezi
Kardio-Pulmoner Stress Testleri Ölçüm Birimi OluĢturulması
                                 Altyapı Projesi
Deney Hayvanı Ünitesi’ne Ġnhalasyon Anastezi Sistemi Alınabilmesi için Altyapı
Projesi

                                 Altyapı Projesi
Yeni: 2-Hidroksipropil Yan Zincirli Polimerlerin Sentezi ve Degradasyonu
AraĢtırılması
Eski:Aril Yan Gruplu 2-Hidroksipropil Metakrilat Polimermerin Sentezi,
Degradasyonu ve Reolojik Özelliklerin AraĢtırılması


                               Yüksek lisans Tezi
Elazığ ve Yöresindeki 0-14 YaĢ Grubu Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisinde
Kan, serum ve Saçtaki Selenyum Tayini


                               Yüksek lisans Tezi
DeğiĢik Geometrili Sıcak Cisimlere Çarpan Serbest Bir Jetin Ġki Boyutlu Etüdü


                               Yüksek lisans Tezi
Alimünyum Metal Matrisli Kompozit Malzemenin Difüzyon Kaynağı ile
BirleĢmesinden Kaynak Parametrelerinin BirleĢmeye Etkisi

                               Münferit ÇalıĢma
Gizli Isı Enerji Depolu Düzlemsel Bir GüneĢ Kollektörünün Isıl Performansının
Deneysel Olarak AraĢtırılması

                               Yüksek lisans Tezi
DL-a-Tokoferal ve L-Askorbik Asit’in Bazı Maya Hücrelerinin Lipit BileĢenleri
Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesi


                               Yüksek lisans Tezi
Koordinasyon BileĢiklerinin Arabasamak ve Toplam Kararlılık Sabitlerinin
Potansiyometrik Yöntemle Tayini


                               Yüksek lisans Tezi
Tufanbeyli Havzası ve yakın Çevresinin Jeomorfolojisi


                               Yüksek lisans Tezi
Uluova’da Jeomorfolojik Ana Birimlerle Arazi Kullanımı Arasındaki ĠliĢkiler


                               Yüksek lisans Tezi
Tiyazol ve Oksim Grubu Ġçeren Ligandlar ile Bunların Metal Komplekslerinin
Sentezi ve Karakterizasyonu


                               Yüksek lisans Tezi
 Ġnsan Miyometriumunda Erytromycin’in Tokolitik Etkileri                              Tıpta Uzmanlık Tezi
“Levamisol’ün gökkuĢağı alabalığının (oncorhynchus mykiss,walbaum) immun
sistemine etkisinin araĢtırılması”
Eski adı:Ġmmunostimulantlardan Biri Olan Levamisol’ün GökkuĢağı Alabalığının
(Oncorhynchus mykiss, Walbaum) Ġmmun Sistemine Etkisinin AraĢtırılması

                               Yüksek lisans Tezi
Batık Membran-Aktif Çamur Sistemlerinin Arıtma Kapasitesinin GeliĢtirilmesi ve
Modellenmesi

                                 Doktora Tezi
Deneysel olarak Septik ġok OluĢturulan TavĢanlarda Ġbuprofenin Etkileri


                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Yumurta Tavuklarının Piliç Döneminde Sıcak Stresinden Kaynaklanan, Sınırlı
Yem Tüketiminin Verimlilik Üzerine Etkisi
                               Münferit ÇalıĢma
Darıca-AĢağı Ulupınar (MALATYA) Köyleri Arasındaki Bölgenin Jeolojisi ve
Kepezdağı Volkanitleri’nin Kökeni


                               Yüksek lisans Tezi
Arıtma Çamuru ile Bazı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Kompostlanabilirliği


                                 Doktora Tezi
 7-12 Dimetilbenzontrasen ve Hidrojen Peroksit Verilen Ratların Lipid
BileĢenleri Üzerine Vitamin E, Lipoik ve Linalool’ün Etkisi


                               Yüksek lisans Tezi
Lineer Fosfazenlerin Bazı Alkollerle Reaksiyonları
                               Yüksek lisans Tezi
YetiĢkinlerde Alt Torakal ve Lumbal Vertebraların Klinik Öneme Sahip
Fizyolojik Sagittal Ġndeks Değerleri


                                   Doktora Tezi
Sıçanlarda,Solunan Formaldehitin Postnatal GeliĢim Sürecinde Formatio
Hippocampi üzerine etkilerinin Morfolojik olarak incelenmesi


                                   Doktora Tezi
Yüksek Karbonlu Çeliklerin Süper Plastik Halde Difüzyon Kaynağı ile
BirleĢtirilebilirliğinin AraĢtırması

                                   Doktora Tezi
Özel DüzenlenmiĢ Anaerobik Güç ÇalıĢmalarının Basketbolcuların
Performansına Etkileri

                               Yüksek lisans Tezi
Özel DüzenlenmiĢ Anaerobik Güç ÇalıĢmalarının Futbolcuların Performansına
Etkileri

                               Yüksek lisans Tezi
 ġeker Pancarı Küspesi Selülozundan Karboksimetilselüloz Üretimi ve
Meyvelerin Bozulmalarının Geciktirilmesinde Koruyucu Film Tabakası Olarak
Kullanılması
                               Doktora Tezi
 Konvektif-Radyatif Bir Kurutucu Tasarımı ve Kurutma Parametrelerinin
Ġncelenmesi

                                   Doktora Tezi
 Metaller arası Fazların Çökelme Sıcaklıklarının Difüzyon Kaynağı üzerindeki
Etkilerinin AraĢtırılması

                                   Doktora Tezi
Ni Esaslı Süper AlaĢımların Mekanik AlaĢımlama Metodu Ġle Üretilmesi ve
Özelliklerinin AraĢtırılması

                                   Doktora Tezi
 Konik Yüzeyli Yeni Bir Tip GüneĢ Kollektörünün AraĢtırılması
                                  Münferit çalıĢma


 Hekzaklorosiklotrifosfazatrien’in Bazı Alkollerle Reaksiyonları
                               Yüksek Lisans Tezi
Vücut DıĢı DolaĢım Sırasında OluĢan Sistemik Ġnflamatuar Yanıt Üzerine α-
Lipoik Asidin Etkisinin AraĢtırılması
Eski: Kardiyopulmoner bypass sırasında kompleman ve sitokin seviyelerindeki
değiĢiklik üzerine alfa lipoik asidin etkilerinin araĢtırılması
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Elazığ Bölgesinde 7-14 YaĢ arası Çocuklarda Serum Lipid Düzeylerinin Dağılımı


                              Tıpta Uzmanlık Tezi
Romatizmalı Hastaların Serumundaki Antioksidan (A,E ve C) vitaminler ile
Plazma Malondialdehit (MDA) Düzeylerinin Tesbit Edilerek Aralarındaki
ĠliĢkilerinin Ġncelenmesi
                               Yüksek Lisans Tezi
Bazı Sosyal DeğiĢkenler Açısından Doğu Anadolu Bölgesinde Suçluluk                                  Doktora Tezi
Hazar Gölü’nde Yakalanan Capoeta Capoeta Umbla (Heckel, 1843)’da Bazı Ağır
Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

                               Yüksek LisansTezi
TUR-P uygulanan hastalarda irrigasyon sıvısının emilimi ve bu sıvı içindeki
etanolün ekspirasyon havasından belirlenmesinin klinikteki yeri
                              Tıpta Uzmanlık Tezi
SĠC-2124 Alüminyum Kompozitin Sürünme DavranıĢının AraĢtırılması                               Yüksek Lisans Tezi
 Anaerobik/Aerobik Sürekli AkıĢlı ileri Arıtım Sisteminde Fosfor Giderimi


                               Yüksek Lisans Tezi
 Türkiye’de Geleneksel Sporların Yöresel Profilinin Belirlenmesi
                                Münferit ÇalıĢma
 Tatlısu Istakozununun (Astacus leptodactylus ssp.) Barınak Kullanımı
                                Yüksek Lisans Tezi
Dimethyl benz-anthracene (DMBA) ile kanser oluĢturulan ratlarda bazı
monoterpenlerin antikanserojenik etkilerinin araĢtırılması

                                 Münferit ÇalıĢma
Farklı oranlarda Gliserol ilave edilen sulandırıcılarla sulandırılan koç spermasının
spermatolojik özellikleri ve dondurulabirliği üzerine azkorbik asit (Vitamin C)’in
etkisi
                                   Doktora Tezi
 Rhizopus oryzae’den katı hal fermantasyonu ile laktik asit üretimi


                                Yüksek Lisans Tezi
 Ağır Metal (Hg++, Cu++, Cd++ ,Pb++) Hormon EtkileĢiminin Arpa (Hordeum
Vulgare) Tohumlarının Çimlenmesi Üzerindeki Etkilerinin AraĢtırılması

                                Yüksek Lisans Tezi
 Arapgir(Malatya) Güneybatısındaki Alanın Stratigrafik ve Tektonik Özellikleri


                                   Doktora Tezi
 AĢağı doğru birlikte akıĢlı temas reaktörlerinde kütle transferi ve akıĢkanların
hidrodinamik özelliklerinin bulunması
                                Yüksek Lisans Tezi


Koroner Kalp Hastalarında Dislipidemi ile Yeni Risk Faktörlerinin AraĢtırılması


                               Tıpta Uzmanlık Tezi
 Yüksek Çevre Sıcaklığında YetiĢtirilen Yumurta Tavuklarında Rasyona Vitamin
E ve Selenyum Ġlavesinin Verim, Kan Vitamin E, Vitamin A düzeyleri ve Ham
Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkileri
                                   Doktora Tezi
Elazığ Ġli Yer Adları Üzerine Bir Ġnceleme

                                   Doktora Tezi
Cengiz Aytmatov (Hayatı, Sanatı ve Eserlerinin Yapısal açıdan Tahlili)


                                 Münferit ÇalıĢma
 DL-a-Lipoik asit, L-Askorbik asit-6-palmitat ve balık yağının steptozotocin
uygulanan ratların serum ve doku lipidleri üzerindeki etkileri

                                Yüksek Lisans Tezi
Taneleri ĠnceltilmiĢ Mangan Islah Çeliğinin AĢınma DavranıĢlarının Deneysel
Olarak AraĢtırılması

                              Yüksek Lisans Tezi
 Duvar Yüzeylerinde Periyodik Socaklık DeğiĢimi Olan Binalarda Isı Kazanç ve
KayıplarınıMinimum Yapacak Yöntemlerin AraĢtırılması
                                 Doktora Tezi
 Suluova( Amasya) Kuzeybatısındaki Eosen Çökellerine Sedimantolojik
Ġncelemeler

                              Yüksek Lisans Tezi
 Keban Baraj Gölü ÇemiĢgezek Bölgesinde Avlanan Ekonomik Öneme Haiz BeĢ
Balık Türünü Avcılığında Kullanılan Monofilament Sade Ağların Seçicilik
Özellikleri
                                Doktora Tezi
Elazığ Ağzı Sözlüğü


                               Münferit ÇalıĢma
Ost-Friz X Ġvesi (F1) ve G1) Melez Kuzularda Bazı Verim Özellikleri
                                Altyapı Projesi
Hayvan Hastanesi Ambulans Projesi
                                Altyapı Projesi
 Hücre Kültürü Yapılması için Alt Yapı OluĢturulması
                                Altyapı Projesi
 Elementel Analiz Cihazına Terazi Temini
                                Altyapı Projesi
Multidisipliner ÇalıĢmalarda Ġmmunositokimyasal AraĢtırma Yöneteminin
Uygulanabilmesi Ġçin Altyapı Projesi

                                Altyapı Projesi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Doğal Yapı TaĢlarının Isıl ve
Mekanik Özelliklerinin AraĢtırılması
                                Altyapı Projesi
Konik YoğunlaĢtırıcılı Hava Isıtıcının Kurutmadaki Performansının Ġncelenmesi                                Altyapı Projesi
Hipertiroidli Ratların Karaciğer, Ġskelet ve Kalp Kası Üzerine Melatoninin
Etkisinin IĢık ve Elektorn Mikroskobik Olarak Ġncelenmesi


                                  Doktora Tezi
Alternaria Toksinlerinin Elma Bitkisi Polenlerinin Çimlenmesi ve Tüp Büyümesi
Üzerine Etkileri
                               Yüksek Lisans Tezi
Sıçan Arka Kök Düğüm Sinir Hücrelerinde Kalsiyum-Bağımlı Klor Kanallarına
Klorotoksinin Etkisi
                            Yüksek Lisans Tezi
Testosteron ve E vitamininin TavĢanlarda Bazı PıhtılaĢma Faktörleri Lipit
Peroksidasyonu ve Lipit Profili Üzerine Etkileri
                                  Doktora Tezi
ÇeĢitli Antiksidanların Kobaylarda OluĢturulan Retinal Ġskemi-Reperfüzyon
Üzerine Etkisi

                               Yüksek Lisans Tezi
 2-Hidroksipropil Yan Zincirli Metakrilat Polimerlerin Sentezi ve Termodinamik
Özelliklerinin AraĢtırılması


                               Yüksek Lisans Tezi
GPS ile Baraj Deformasyonlarının Belirlenmesi ve Deformasyon Ölçülerinin
Analizi

                                Münferit ÇalıĢma
Dairesel Profili bir hız DüĢürücünün Optimum Tasarımı ve Karakteristiklerinin
AraĢtırılması

                               Yüksek Lisans Tezi
Aliminyum Kaplarda ve Diğer Yiyeceklere Geçen Al Miktarlarının Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi

                               Yüksek Lisans Tezi
 Elazığ’da Hava Kirliliği ve Ġnsan Sağlığına Etkisi


                               Yüksek Lisans Tezi
Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar
Eski: ÇağdaĢ Türk Lehçelerinde Edatlar
                                  Doktora Tez
Yeni: Bakır Konverter Curufunun Dikromatlı Ortamda Liçinin Ġncelenmesi

(Konuda degiĢti)
Eski: Bakır Konverter Curufunun Klorlu Ortamda Liçinin Ġncelenmesi
                                Yüksek Lisans Tezi
 ġekil Hatırlamalı CuALNi AlaĢımları üzerine Isıl ĠĢlemlerin Etkilerinin
Ġncelenmesi

                                Yüksek Lisans Tezi
 Tıkanma sarılığında PAF- antagonislerinin bakteriyel translokasyon üzerine
etkileri                               Tıpta Uzmanlık Tezi
 Prental sıçan dokularında Leptin ve reseptörlerinin immünohistokimyasal olarak
tanımlanması

                                 Münferit ÇalıĢma
Sıçan Duyusal Sinir Hücrelerinde Kalsiyum-Bağımlı Potasyum Kanallarına
Paksillsin ve Iberitoksinin Etkileri
Eski: Sıçan Duyusal Sinir Hücrelerinde Kalsiyum-Bağımlı Potasyum Kanallarına
Etkileri
                                Yüksek Lisans Tezi
Ultra-deep freezer(-800 C derin dondurucu)
                                  Altyapı Projesi
 Ligula intestinalis (L.)’in (Cestoda: Pseudophyllidea) laboratuvar Ģartlarında
yaĢam döngüsünün incelenmesi

                                   Doktora Tezi
Deneysel olarak oluĢturulanDiabetik Ratlarda Serumunda Leptini ve Lipid
değerleri ile insülin enjeksiyonunun leptin konsantrasyonuna etkisi


                                Yüksek Lisans Tezi
 Ratların mide, bağırsak ve pankreasındaki yaygın endokrin hücrelerinde ve bazı
endokrin bezlerinde (tiroid, paratiroid, hipofiz ve adrenal medulla) calbindin
dağılımının immunohistokimyasal yöntemlerle incelenmesi
                                   Doktora Tezi
Hepatit B virüsünün HBcAg Geninin Klonlanması ve Ökaryotik Hücrelerde
Açıklanması
Eski: Hepatit B virüsünün HbcAg Geninin Klonlanması ve E. Coli’de
Açıklanması
                                Doktora Tezi
TĠG Kaynak Yöntemiyle Yüzeyi SertleĢtirilmiĢ SAE 4140 Çeliğinin Abrasiv
AĢınma DavranıĢının Ġncelenmesi

                                Yüksek Lisans Tezi
Petrol Boru Hatlarında Sürtünme Kayıplarının Azaltılması
                                Yüksek Lisans Tezi
 Renal hücreli karsinomlarda prognostik faktörler ile AgNOR, p53 ve Ki-67
boyama özelliklerinin karĢılaĢtırılması
                                Tıpta Uzmanlık
Pnömonili Sığır Akciğerlerinden Bakteri Ġzolasyonları ve Ġzole Pastörella’ların
Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile Saptanması


                                   Doktora Tezi
 OrĢiektomize ratlarda lematoninin prostat dokusuna etkileri


                                Tıpta Uzmanlık Tezi
 Keban Baraj Gölü’nde Avlanabilen Balık Türlerinde Ġç Parazit Hastalıklarının
Ġncelenmesi

                                  Alt yapı projesi
Pnömonili Koyun ve Keçilerin Akciğerlerinden Bakteri Ġzolasyonu ve Ġzole
Pastörella’ların Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PZR) ile Saptanması
                                 Doktora Tezi
Guatr’lı Hastalarda Antioksidan vitaminler (A,E,ve C), Selenyum ve Glutatyon
Peroksidaz (GSH-Px) Düzeylerinin AraĢtırılması

                                Yüksek Lisans Tezi
Orta Dayanımlı Çeliklerin Kaynağından Isının Tesiri Altında Kalan Bölgenin
Mikroyapısı ve Mekanik Özelliklerine Mobilden’in Etkisi

                                Yüksek Lisans Tezi
Kadirli’nin KuruluĢu, GeliĢmesi ve ġehirsel Fonksiyonları


                                Yüksek Lisans Tezi
Elazığ ve Çerveresinde Kervanyolları, Kervansaraylar ve Köprüler
                                 Münferit ÇalıĢma
Orhan Kemal (YaĢamı ve Sanatı)


                                   Doktora Tezi
 1,2,3,4-Tetrahidronaftalin ve mesitilen halkaları içeren 1,3,3-trisübstitüe
siklobutalnmetakrilat momomer ve polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu


                                   Doktora Tezi
Aromatik Hidrokarbonların Allilsübstitüe Epiklorhidrinle Friedel-Krafts
Reaksiyonun Ġncelenmesi ve Elde Edilen Ürünlerden Azot ve Kükürt Atomları
Ġçeren Heterosiklik BileĢiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
                                    Doktora Tezi
Tane KüçültülmüĢ DüĢük AlaĢımlı Yüksek Karbonlu Çeliklerin Sürtünme
Kaynağı lie BirleĢtirilebilirliğinin AraĢtırılması

                                    Doktora Tezi
Lamel Grafitli Dökme Demirlerin Tornalanmasında Kalem ile Parça Arasında
Meydana gelen Gerilim Farklarının AraĢtırılması

                                Yüksek Lisans Tezi
Bakır Bazlı AlaĢımların Basınç, Elektromanyetik Alan ve Radyasyon Etkisi
Altında ġekil Hatırlama DavranıĢlarının Ġncelenmesi


                                    Doktora Tezi
 Harput (Elazığ) yöresi Bitkilerindeki Parazit Fungusların Tesbiti


                                Yüksek Lisans Tezi
 Yarıiletkenler Fiziği AraĢtırma Laboratuvarı GeliĢtirilmesi


                                   Altyapı Projesi
             ++  ++   ++   ++
 Bazı Ağır Metallerin (Hg ,Cd , Cu ve Pb ) Fasulye Fidelerinin (Phaseolus
vulgaris L.) GeliĢmesi Üzerindeki Etkilerinin Biyokimyasal Yönden AraĢtırılması

                                    Doktora Tezi
Elazığ Hazar Gölü’nde Bulunan Kurbağalarda (Rana ridibunda) Endohelmintlerin
AraĢtırılması

                                Yüksek Lisans Tezi
”Primer hücre kültürü yapılması için alt yapı oluĢturulması ”
                                   Altyapı Projesi
”Yüksek Organik Madde Ġçeren Atıksuların Havzasız Çamur Yataklı
Reaktörlerde Arıtılması ”

                                Yüksek Lisans Tezi
 ”1,3-Dikloropropan-2-ol’ün Tersiyer Amin Türevlerinden Ksantatların Sentezi
ve GeçiĢ Metal Kompleksleri”
                                      Doktora
 ”Apopitozun tiroid karsinomlarının histolojikztiplerini belirleme ve prognoz
açısından önemi ”Karsinomlarının Histolojik Tiplerinin Tanısı ve ayrıcı Tanısında
Yeni Adı: Tiroid
Bcl-2, Bax, p53, p21, C-erbB-2 ve Ki-67 Ġmmünohistokimyasal
Belirleyicilerinini Değeri

                                   Tıpta Uzmanlık
 ”Hücre kültürü labaratuvarı için alt yapının tamamlanması”


                                 Altyapı Projesi
”Kolan (Karakoçan) Sıcak ve Mineralli su kaynağı’nın Hidrojeokimyasal
incelenmesi”

                                   “Doktora “
”Elazığ’da Türk devri yapıları (Cami,Türbe ve Mescitler)”


                                    Münferit
“Labirent savaklarda havalandırma performansının incelenmesi ”


                                    Münferit
 ”Temet-Halife(Keban-Elazığ)Köyü Arası Piritli Bakır CevherleĢmelerinin
Ġncelenmesi”

                                    Münferit
”Bilgisayar Destekli ĠslimlenmiĢ Kaysının Çekirdeğini Çıkartma Otomasyonu”


                                 Yüksek Lisans
N-Dikloroforil-P-Trikloromonofosfazen’in Sikloalkol Sübstitüe BileĢiklerinin
Sentezi ve Karakterizasyonu


                                    Doktora
Singüler Strum-Liouville Operatörünün Spektral Teorisi
                                    Doktora
Yeni Vic-Dioksimlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı GeçiĢ Metal
Komplekslerinin Ġncelenmesi”

                                 Yüksek Lisans
Efüzyonlu Otitis Mediada Orta Kulaktan Aspire Edilen Sıvıda Ġmmunolojik ve
Alerjik Parametrelerin Ġncelenmesi              Tıpta Uzmanlık


Kardiyak Ġskemi Reperfüzyon Hasarında Nitrik Oksit ve Serbest Radikallerin
Rolü


                                 Tıpta Uzmanlık
Elazığ Yöresi Koyunlarında Kist Hidatiğin YayılıĢ ve Koyun Kökenli Kist
Sıvısını Antijenik Özelliklerinin AraĢtırılması
                                    Doktora
OluĢturmacı Öğretim Tasarım Uygulamasının Ġlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin
Yaratıcılık ve BaĢarılarına Etkileri

                                      Doktora
 Obezlerde Sibutramin ve Orlistatın Metabolizma Üzerine olan etkilerinin
(Vitaminler, Selenyum, MDA, Aminoasitler) AraĢtırılması
                                     Münferit
3-(N-Ftalimit)-2-Hidroksipropilmetakrilat Homopolimerlerinin Sentezi,
Bozunması ve Bazı ticari Polimerle KarıĢabilirliği
                                  Yüksek Lisans
1,3-Dioksalan Halkası Ġçeren Metakrilat Monomer ve Polimerlerinin Sentezi ve
Özelliklerinin Ġncelenmesi
                                  Yüksek Lisans
Gürün’ün Coğrafyası


                                      Doktora
Bir Anaerobik Çamur Çürütme Sisteminde ÇeĢitli Yük Parametrelerinin Sistem
Verimine Etkileri
                                  Yüksek Lisans
Rhizopus Arrhizus’dan Katı Hal Fermantasyon ile Lipaz Üretimi
Eski:Serbest ve TutuklanmıĢ Aspergillus Niger’den Lipaz Üretimi
                                  Yüksek Lisans
Katı Artıklardan Kaynaklanan Sızıntı Suyunun Karekterizasyonu ve Mevsimsel
DeğiĢimi

                                  Yüksek Lisans
Sivrice (Elazığ) Yöresi Vasküler Bitkilerdeki Parazit Fungusların AraĢtırılması


                                     Münferit
Karga, KamıĢlık ve KuĢakçı Dağları ile Bu Dağlar Arasında YerleĢmiĢ Gözeli-
Kavak Yüksek Dağiçi Ovaları (Elazığ)Florası

                                      Doktora
 Rut ve Lasir (Guleman-Elazığ) Bölğesi Krom Yataklarının Jeolojisi ve
Jeokimyası

                                  Yüksek Lisans
Türkiye-Suriye ĠliĢkileri (1918-1940)
                                     Münferit
17.Yüzyılda Halep Sancağı
                                     Münferit
Elazığ ilinde yaĢayan Hiperlipidemik Kroner Kalp Hastalarında Lipoprotein(A)
Düzeyleri ile Paraoksonaz Aktivitelerinin KarĢılaĢtırılması
                                 Tıpta Uzmanlık
Elazığ, Amasya ve Zonguldak Üst Paleosen Orthophragminid Foraminifera in
Elazığ, Amasya and Zonguldak                   Münferit
DiĢleri DeğiĢtirilebilen Düz DiĢli Ġmalatının AraĢtırılması


                                     Doktora
”XVI. Yüzyılda Anadolu’da Sanayi

                                     Doktora
Cafer es-Sadık’ın Tarihi ve Menkabevi KiĢiliği
Eski Adı:ġiiliğin FarklılaĢma Sürecinde Cafer es-Sadık’ın Yeri
                                    Münferit
Kanatlı YetiĢtiriciliği Ġçin Kuluçka Makinası                                     Alt yapı
Jel Elektroforezi Ġçin Teçhizat Alımı


                                     Alt yapı
Yağmurlama ve Sulama Ağının Kurulması
                                     Alt yapı
Tiyosemikarbazon Türevi Ġhtiva Eden Schiff Bazları ve Komplekslerinin Ratların
Metabolizmasına Etkisinin AraĢtırılması

                                     Doktora
Singüler Sturm-Liouville ve Dirac Operatörünün Spektral Analizinin Ters
Proplemleri Üzerine
                                    Münferit
Irak (1908-1923)


                                     Doktora
AĢı Kopolimerlerinde Yapı Özellik ĠliĢkisi
                                     Doktora
GeçiĢ Metal Komplekslerinin Elektrik ve Elektronik Özelliklerinin Ġncelenmesi

                                     Doktora
ĠĢaret Örüntülerinin Analizi ve Sınıflandırılması

Yeni adı : Durağan Olamayan ĠĢaretler Ġçin Zaman-Frekans entropilerine Dayalı
Akıllı Örüntü Tanıma
                                    Doktora
Sığırvebası Virusunun Hemaglutinin Proteinine KarĢı Monoklonal Antikor
Üretilmesi ve Karakterizasyonu
                                   Doktora
Total Ġntravenöz Anestezide Yardımcı Anestezik Olarak Ketaminin Yeri

                                  Tıpta Uzmanlık
Türkiye Türkçe’si Ağızlarının ġekil Bilgisi

                                  Yüksek Lisans
Batı Anadolu’da Rumların Faaliyetleri (1919-1922)

                                     Doktora
Dialdehit Türevi Schiff Bazları Kullanarak Potansiyometrik Yöntemle Element
Analizi

                                  Yüksek Lisans
GüneĢ Enerjili Isı Kontrollü ve Faz DeğiĢtiren Elemanlı Biyogaz Tesisinin
Tasarımı
                                  Yüksek Lisans
Sıçanlarda Uzun Süreli NOS ve COX Ko-Ġnhibisyonu Sonucu Kan Basıncı ve
Alfa-Adrenerjik Agonistlere KarĢı GeliĢebilecek Vasküler Cevap
DeğiĢikliklerinin AraĢtırılması
                                Tıpta Uzmanlık
Sıçanlarda Melatonin ve Leptin Hormonlarının Beslenme DavranıĢı Üzerindeki
Etkileri
                                     Doktora
Bilgisayar Destekli Yazılım Ġçin Uygun Bir Yazılım GeliĢtirilmesi

                                  Yüksek Lisans
Web’e Dayalı Uzaktan Eğitimde Otomasyon


                                  Yüksek Lisans
Besi Sığırlarında Antioksidant Vitaminlerin Ġmmünite Üzerine Etkileri
                                      Doktora
Klasine KireçtaĢı Gözeneklerinde Difüzyon ve Viskoz AkıĢın Ġncelenmesi


                                    Y.Lisans
Toprak, Su Gibi Çevre Örneklerinde Arsenik Tayini ve Spesiasyonu (Türemesi)


                                      Doktora
Silvan Barajı (Diyarbakır) Sulama Tuneli Güzergahının Jeoteknik Ġncelemesi


                                 Yüksek Lisans
Büyük Hayvan Sedyesi (Operasyon Masası )


                                      Altyapı
Aliminyum Esaslı SiCrFe Takviyeli Kompazitin AĢınma DavranıĢının
Ġncelenmesi

                                    Münferit
Maden Yöresinde Asbestozis ve Buna Bağlı Hastalıkların Prevalansı
                                    Münferit
Sıçanlarda, Solunan Formaldhitin Postnatal GeliĢim Sürecinde Akciğer ve
Karaciğer Üzerine Etkilerinin Biyokimyasal Olarak Ġncelenmesi


                                      Doktora
Hipoksik-Ġskemik Beyin Hasarına KarĢı Valproik Asitin Olası Nöronal Koruyucu
Etkisi
                                    Münferit
Bazı Organik Atıkların Aerobik Kompostlanması ve Parçalanma Kinetiklerinin
Saptanması

                                    Münferit
Ġnhalasyon ve Propofol Anestezilerinin Nöromüsküler Blok ve Anestezi Derinlik
Monitorizasyonları ile Hemodinamik ve Ġmmünonöroendokrin Yanıtlarının
KarĢılaĢtırılması
                               Tıpta Uzmanlık
Ġnternet Kafeye Giden Bireylerin Ġnterneti Kullanma Amaçları ve Ġnternet
Kafelerden Beklenti Düzeylerinin Belirlenmesi
Ġnternet Kafeye Giden Bireylerin Ġnterneti Kullanma Amaçları ve Ġnternet
Kafelerden Beklenti Düzeylerinin Belirlenmesi

                                 Yüksek Lisans
Kapıkaya (Malatya) Barajı Eksen Yerinin Duraylılığı
                                    Münferit

								
To top