List1

Document Sample
List1 Powered By Docstoc
					Seznam sort, ki so bile izbrisane iz sortne liste 1. 1. 2005 (izpis na dan: 7. 4. 2009)

* Pri sortah, ki nimajo navedenih opomb, je potrebno preveriti status vpisa le teh v skupni katalog sort poljščin in zelenjadnic.
To se lahko preveri na spletnem naslovu    http://www.furs.si/svn/seme/EUsortnaLista.asp

Registrska št.   Slovensko ime taksona          Latinsko ime taksona                Ime sorte              Opombe
Poljščine
AGC001       pasja šopulja        Agrostis canina L.              Avanta
AGT001       lasasta šopulja       Agrostis capillaris L.            Allure
AGT003       lasasta šopulja       Agrostis capillaris L.            Frank
AGT004       lasasta šopulja       Agrostis capillaris L.            Golfin
AGT002       lasasta šopulja       Agrostis capillaris L.            Highland
AGS001       plazeča šopulja       Agrostis stolonefera L.           Kromi
AOP001       travniški lisičji rep    Alopecurus pratensis L.           Alko
ARE004       visoka pahovka        Arrhenatherum elatius (L.)          Arone
ARE003       visoka pahovka        Arrhenatherum elatius (L.)          Wena
AVS001       navadni oves         Avena sativa L.               Alf
AVS002       navadni oves         Avena sativa L.               Euro
AVS018       navadni oves         Avena sativa L.               Izak
AVS005       navadni oves         Avena sativa L.               Leanda
AVS006       navadni oves         Avena sativa L.               Lord
AVS007       navadni oves         Avena sativa L.               Lorenz
AVS015       navadni oves         Avena sativa L.               Neklan
AVS008       navadni oves         Avena sativa L.               Pram
AVS009       navadni oves         Avena sativa L.               Rajac
AVS010       navadni oves         Avena sativa L.               Slavuj
AVS012       navadni oves         Avena sativa L.               Valiant
BTR003       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Kiwi
BTR005       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Ludbreška ţuta
BTR006       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Monobomba
BTR009       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Peramono
BTR011       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Remlinger
BTR012       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Rossa mammouth
BTR013       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Zentaur
BTR015       krmna pesa          Beta vulgaris L.               Solidar
BTA028       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Remos                 vpisana v sortno listo
BTA003       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Desna
BTA006       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Emma
BTA011       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Medea
BTA012       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Os Ana
BTA018       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Tip-top
BTA032       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Toscana
BTA025       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Vesna
BTA020       sladkorna pesa        Beta vulgaris L.               Zita
BRI001       koleraba           Brassica napus L var. napobrassica (L) Rchb. Bangholm
BRI002       koleraba           Brassica napus L var. napobrassica (L) Rchb. Gransa
                        Brassica napus L var. napobrassica (L)                       v postopku vpisa v sortno listo,
BRI003       koleraba           Rchb.                    Hofmanova rumena            ohranjevalna sorta
                        Brassica napus L var. napobrassica (L)
BRI004       koleraba           Rchb.                    Rumena maslena             vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
BRN001       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Akela
BRN003       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Petranova

BRN004       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Starška                vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
BRN006       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Arista
BRO001       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Bienvenu
BRO002       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Danica
BRO003       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Darmor
BRO004       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Gorczanski
BRO007       navadna ogrščica       Brassica napus L. (partim)          Zora
BRM001       krmni ohrovt                               Grüner medullosa Thell.
                        Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var.Angeliter=Zeleni angeliter
BRM002       krmni ohrovt                               Maksimirski visoki
                        Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell.
BRL001       oljna repica         Brassica rapa var. silvestris (Lam.) Briggs Perko PVH
BOM001       aljaška stoklasa       Bromus sitchensis Trin.           Lubro
CNS006       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Beniko
CNS007       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Bialobrzeskie
CNS008       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Juso-11
CNS001       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Kompolti hibrid TC
CNS002       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Kompolti kender
CNS003       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Kompolti sargaszaru
CNS004       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Novosadska konoplja
CNS005       navadna konoplja       Cannabis sativa L.              Unico-B
CYD001       prstasti pesjak       Cynodon dactylon (L.) Pers.         Common
CYC001       navadni pasji rep      Cynosurus cristatus L.            Cynora
CYC002       navadni pasji rep      Cynosurus cristatus L.            Southland
DAG001       navadna pasja trava     Dactylis glomerata L.            Baraula
DAG002       navadna pasja trava     Dactylis glomerata L.            Fala
DAG006       navadna pasja trava     Dactylis glomerata L.            Lidaglo
DAG009       navadna pasja trava     Dactylis glomerata L.            Tandem
FAE001       ajda             Fagopyrum esculentum (Moench)        Darina
FAE002       ajda             Fagopyrum esculentum (Moench)        Darja                 v postopku vpisa v sortno listo
FAE003       ajda             Fagopyrum esculentum (Moench)        Rana 60
                                                                  v postopku vpisa v sortno listo,
FAE004       ajda             Fagopyrum esculentum (Moench)          Siva                ohranjevalna sorta
FEA001       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Arpa
FEA002       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Barcel
FEA003       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Cochise
FEA004       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Emperor
FEA005       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Finelawn
FEA008       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Mustang
FEA010       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Ondine
FEA011       trstikasta bilnica      Festuca arundinacea Schreber          Skarpa
FEO001       ovčja bilnica        Festuca ovina L.                Mecklenburger
FEO002   ovčja bilnica      Festuca ovina L.      Pamela
FEO003   ovčja bilnica      Festuca ovina L.      Ridu
FEO004   ovčja bilnica      Festuca ovina L.      Serra
FEO005   ovčja bilnica      Festuca ovina L.      Spartan
FEP001   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  Bartran
FEP002   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  Belimo
FEP005   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  K-21
FEP011   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  Leopard
FEP006   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  Roţna
FEP007   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  SK 6
FEP008   travniška bilnica    Festuca pratensis Hudson  Skra
FER017   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Aida
FER001   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Barfalla
FER011   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Echo
FER020   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Iris
FER002   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Koket
FER013   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Kos
FER014   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Laxton
FER003   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Medina
FER004   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Menuet
FER005   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Napoli
FER015   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Pernille
FER023   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Roland 21
FER016   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Sonnet
FER006   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Southport
FER007   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Suzette
FER008   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Tamara
FER009   rdeča bilnica      Festuca rubra L.      Tatjana
GLM002   navadna soja       Glycine max (L.) Merill  Dubravka
GLM003   navadna soja       Glycine max (L.) Merill  Evans
GLM007   navadna soja       Glycine max (L.) Merill  Mirna
GLM009   navadna soja       Glycine max (L.) Merill  Neretva
HEA002   sončnica         Helianthus annuus L.    NS-H -15
HEA008   sončnica         Helianthus annuus L.    Viki
HEA005   sončnica         Helianthus annuus L.    Zg-31
HEA007   sončnica         Helianthus annuus L.    Zg-54
HEA006   sončnica         Helianthus annuus L.    Zg-64
HET001   topinambur, laška repa  Helianthus tuberosus L.  Bela
HET003   topinambur, laška repa  Helianthus tuberosus L.  Violet de Rennes
HVJ001 R  navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Astor
HVJ007 R  navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Jaran        v postopku vpisa v sortno listo
HVO015   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Novosadski 313   v postopku vpisa v sortno listo
HVJ005   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Britta
HVO003   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Hanna
HVO004   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Igri
HVJ009   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Magda
HVJ010   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Marina
HVO006   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Mihael
HVJ016   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     OSK 5.76/8-90
HVJ028   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Scarlet
HVJ013   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Trojanac
HVJ014   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Vihor
HVO010   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Antares
HVO011   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Copia
HVO012   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     GA6A25
HVO028   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Holli
HVO027   navadni ječmen      Hordeum vulgare L.     Petra
HUL002   hmelj          Humulus lupulus L.     Ahil        vpisana v sortno listo
HUL003   hmelj          Humulus lupulus L.     Apolon       vpisana v sortno listo
HUL004   hmelj          Humulus lupulus L.     Atlas        vpisana v sortno listo
HUL005   hmelj          Humulus lupulus L.     Aurora       vpisana v sortno listo
HUL006   hmelj          Humulus lupulus L.     Blisk        vpisana v sortno listo
HUL007   hmelj          Humulus lupulus L.     Bobek        vpisana v sortno listo
HUL008   hmelj          Humulus lupulus L.     Buket        vpisana v sortno listo
HUL009   hmelj          Humulus lupulus L.     Cekin        vpisana v sortno listo
HUL010   hmelj          Humulus lupulus L.     Celeia       vpisana v sortno listo
HUL011   hmelj          Humulus lupulus L.     Cerera       vpisana v sortno listo
HUL012   hmelj          Humulus lupulus L.     Cicero       vpisana v sortno listo
HUL001   hmelj          Humulus lupulus L.     Savinjski golding  vpisana v sortno listo
LIU003   navadni lan       Linum usitatissimim L.   Regina
LOM002   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Barmultra
LOM003   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Bartissimo
LOM018   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Bellem
LOM019   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Bofur
LOM012   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Lolita
LOM013   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Lotos
LOM001   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Avance
LOM014   mnogocvetna ljulka    Lolium multiflorum Lam.  Pollanum
LOP002   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Barvestra
LOP003   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Bravo
LOP021   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Flor
LOP022   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Henrietta
LOP015   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Herbie
LOP005   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Juventus
LOP025   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Kaiser
LOP006   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Leonardo
LOP016   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Montando
LOP008   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Naki
LOP009   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Sakini
LOP010   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Salem
LOP011   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Score
LOP012   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Sprinter
LOP013   trpeţna ljulka      Lolium perenne L.     Taya
LOP034  trpeţna ljulka       Lolium perenne L.            Trani
LOB001                Lolium x boucheanum Kunth
     oldenburška (skriţana) ljulka                    Esga
LOB004                Lolium x boucheanum Kunth
     oldenburška (skriţana) ljulka                    Gumpensteiner=Ligunda
LTC001  navadna nokota       Lotus corniculatus L.          Bokor
LTC002  navadna nokota       Lotus corniculatus L.          Butmirka
LTC004  navadna nokota       Lotus corniculatus L.          Oberhaunstädter
LTC005  navadna nokota       Lotus corniculatus L.          Zora
LUA001  beli volčji bob       Lupinus albus L.             Nyirsegi
MES003  lucerna           Medicago sativa L.            Derby
MES004  lucerna           Medicago sativa L.            Elga
MES005  lucerna           Medicago sativa L.            Europe
MES009  lucerna           Medicago sativa L.            Mirna
MES011  lucerna           Medicago sativa L.            NS-Slavija
MES012  lucerna           Medicago sativa L.            Orca
MES014  lucerna           Medicago sativa L.            Osiječanka 89
MES018  lucerna           Medicago sativa L.            Osiječka 10
MES015  lucerna           Medicago sativa L.            Osiječka 11
MES017  lucerna           Medicago sativa L.            Osječanka 88
MES019  lucerna           Medicago sativa L.            Posavina
MES020  lucerna           Medicago sativa L.            Resis
MES021  lucerna           Medicago sativa L.            Sitel
MES034  lucerna           Medicago sativa L.            Verko
PAM001  navadno proso        Panicum miliaceum L.           Belo strniščno proso
PAM002  navadno proso        Panicum miliaceum L.           Biserka
PAM004  navadno proso        Panicum miliaceum L.           Rumenka
PPS001  vrtni mak          Papaver somniferum L.          Marianne
PHT001  facelija          Phacelia tanacetifolia Benth.      Balo
PHT002  facelija          Phacelia tanacetifolia Benth.      Blanca
PHT003  facelija          Phacelia tanacetifolia Benth.      NS-Facelija
PLP007  bertolonijev mačji rep   Phleum bertolonii DC.          Teno
PLP001  travniški mačji rep     Phleum pratense L.            Bart
PLP002  travniški mačji rep     Phleum pratense L.            Bilbo
PLP008  travniški mačji rep     Phleum pratense L.            Comtal
PLP003  travniški mačji rep     Phleum pratense L.            Foka
PLP005  travniški mačji rep     Phleum pratense L.            Lirocco
PIK001  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Ascona
PIK002  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Helia
PIK003  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Maja
PIK004  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Maksimirski bijeli
PIK007  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Poneka
PIK008  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Progreta
PIK009  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Sobel
PIK010  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Solara
PIK011  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Tara
PIK012  krmni grah         Pisum sativum L. (partim)        Timo
POA001  enoletna latovka      Poa annua L.               Bokora
POP010  travniška latovka      Poa pratensis L.             Baron
POP002  travniška latovka      Poa pratensis L.             Beata
POP003  travniška latovka      Poa pratensis L.             Berbi
POP004  travniška latovka      Poa pratensis L.             Compact
POP005  travniška latovka      Poa pratensis L.             Conni
POP011  travniška latovka      Poa pratensis L.             Monique
POP007  travniška latovka      Poa pratensis L.             SK 46
POP008  travniška latovka      Poa pratensis L.             Slezanka
POP009  travniška latovka      Poa pratensis L.             Wembley
POT001  navadna latovka       Poa trivialis L.             Dasas
POT002  navadna latovka       Poa trivialis L.             Polis
RAO005  oljna redkev        Raphanus sativus var. oleiformis Pers.  Final
RAO002  oljna redkev        Raphanus sativus var. oleiformis Pers.  Rauola
RAO003  oljna redkev        Raphanus sativus var. oleiformis Pers.  Renova
SCO001  rţ             Secale cereale L.            Danko = Dankowskie Nowe
SCO002  rţ             Secale cereale L.            Eho-kurz
SCO003  rţ             Secale cereale L.            Elect
SCO006  rţ             Secale cereale L.            Tetraploidna okta
SCO010  rţ             Secale cereale L.            Ursus
SIA002  bela gorjušica       Sinapis alba L.             Emergo
SIA003  bela gorjušica       Sinapis alba L.             Mirly
SIA004  bela gorjušica       Sinapis alba L.             Serval
SIA005  bela gorjušica       Sinapis alba L.             Sito
SIA006  bela gorjušica       Sinapis alba L.             Zlata
SOT001  krompir           Solanum tuberosum L.           Accent
SOT004  krompir           Solanum tuberosum L.           Aminca
SOT006  krompir           Solanum tuberosum L.           Arkula
SOT007  krompir           Solanum tuberosum L.           Asterix
SOT009  krompir           Solanum tuberosum L.           Bintje
SOT014  krompir           Solanum tuberosum L.           Cleopatra
SOT019  krompir           Solanum tuberosum L.           Désirée
SOT023  krompir           Solanum tuberosum L.           Escort
SOT026  krompir           Solanum tuberosum L.           Frisia
SOT028  krompir           Solanum tuberosum L.           Jaerla
SOT031  krompir           Solanum tuberosum L.           Jemseg
SOT033  krompir           Solanum tuberosum L.           Kennebec
SOT038  krompir           Solanum tuberosum L.           Latona
SOT039  krompir           Solanum tuberosum L.           Majestic
SOT040  krompir           Solanum tuberosum L.           Marabel
SOT107  krompir           Solanum tuberosum L.           Marco Polo
SOT044  krompir           Solanum tuberosum L.           Mirakel
SOT047  krompir           Solanum tuberosum L.           Oscar
SOT048  krompir           Solanum tuberosum L.           Ostara
SOT049  krompir           Solanum tuberosum L.           Primura
SOT051  krompir           Solanum tuberosum L.           Remarka
SOT131  krompir           Solanum tuberosum L.           Rosita
SOT057  krompir           Solanum tuberosum L.           Sirtema
SOT058   krompir         Solanum tuberosum L.             Solara
SOT059   krompir         Solanum tuberosum L.             Tomensa
SOT061   krompir         Solanum tuberosum L.             Ukama
SOT062   krompir         Solanum tuberosum L.             Ulster Sceptre
SRS001   sudanski sirek      Sorghum sudanense (Piper) Stapf       Piper
SRS002   sudanski sirek      Sorghum sudanense (Piper) Stapf       Savana
TRA001   aleksandrijska detelja  Trifolium alexandrinum L.          Lilibeo
TRA002   aleksandrijska detelja  Trifolium alexandrinum L.          Winner
TRH002   hibridna detelja     Trifolium hybridum L.            Aurora
TRH001   hibridna detelja     Trifolium hybridum L.            Hytra
TRI001   inkarnatka        Trifolium incarnatum L.           Inkara                vpisana v sortno listo
TRP006   črna detelja       Trifolium pratense L.            Reichersberger
TRP007   črna detelja       Trifolium pratense L.            Start
TRP008   črna detelja       Trifolium pratense L.            Temara
TRP009   črna detelja       Trifolium pratense L.            Ulka
TRP010   črna detelja       Trifolium pratense L.            Viola
TRR001   bela (plazeča) detelja  Trifolium repens L.             Milka
TRR005   bela (plazeča) detelja  Trifolium repens L.             Milkanova
TRR002   bela (plazeča) detelja  Trifolium repens L.             Regal
TRS001   perzijska detelja    Trifolium resupinatum L.           Accadia
TSF001   navadni ovsenec     Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.      Trisett 51
TAO030 R  navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Marija                v postopku vpisa v sortno listo
TAO045   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Reska                 v postopku vpisa v sortno listo
TAO054 R  navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Tina                 vpisana v sortno listo
TAO003   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Adela
TAO001   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Alena
TAO002   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Alidos
TAO005   navadna pšenica     Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.  Ana
TAO006   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Anita
TAO007   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Atlantis
TAO100   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Bercy
TAO057   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Branka
TAO010   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Brutus
TAO011   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Danica
TAO012   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Davorka
TAO013   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Demetra
TAO014   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Dinka
TAJ001   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Egon
TAO017   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Evropa 90
TAO019   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  GK Mura
TAO020   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  GK Pinka
TAJ012   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Golin
TAO023   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Kragujevčanka 56
TAO024   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Kraljevica
TAO025   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Krona
TAJ003   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Leda
TAO031   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Marina
TAO032   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Marinka
TAO034   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Mladenka
TAJ004   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Nandu
TAJ005   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Nevesinjka
TAO036   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Olga
TAO037   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Pahulja
TAO136   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Pajero
TAO040   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Plodna
TAO043   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Proteinka
TAO046   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Rodna
TAO049   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Srbijanka
TAO051   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Studenica
TAO053   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Takovčanka
TAO055   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Toronto
TAJ010   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Vidovica
TAO056   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Zagi 87
TAO058   navadna pšenica     Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol.  Zrinka
TDJ001   trda pšenica       Triticum durum Desf.             Tina
TDJ002   trda pšenica       Triticum durum Desf.             Toma
VFK001   krmni bob        Vicia faba L. (partim)            Grot
VFK002   krmni bob        Vicia faba L. (partim)            Inovec
VFK003   krmni bob        Vicia faba L. (partim)            Kornberški
VFK004   krmni bob        Vicia faba L. (partim)            Soravi
VFV001   krmni bob        Vicia faba L. (partim)            Aguadulce=D’ Agudaluce a tres longue cosse
VIP002   panonska grašica     Vicia pannonica Crantz            Beta
VIS005   navadna grašica     Vicia sativa L.               Ebena
VIS001   navadna grašica     Vicia sativa L.               Jaga
VIS004   navadna grašica     Vicia sativa L.               Ovčepolska
VIV001   kuštrava grašica     Vicia villosa Roth.             Poppelsdorfer
VIV002   kuštrava grašica     Vicia villosa Roth.             Vilana
FEX001   festulolium       X Festulolium Aschers. Et Graebn.      Hykor
TXO002   tritikala        X Triticosecale Wittm.            Binova
TXO003   tritikala        X Triticosecale Wittm.            Clercal
TXO005   tritikala        X Triticosecale Wittm.            Rtanj
ZEA221   koruza          Zea mays L.                 Achat
ZEA276   koruza          Zea mays L.                 Alidona
ZEA006   koruza          Zea mays L.                 Aljaţ=Bc 192             vpisana v sortno listo
ZEA051   koruza          Zea mays L.                 Anjou 305
ZEA053   koruza          Zea mays L.                 Artemis
ZEA001   koruza          Zea mays L.                 Aura
ZEA149   koruza          Zea mays L.                 Aurora
ZEA017   koruza          Zea mays L.                 Bahia
ZEA018   koruza          Zea mays L.                 Banguy
ZEA002   koruza          Zea mays L.                 Bc 133
ZEA003   koruza          Zea mays L.                 Bc 175
ZEA005   koruza          Zea mays L.                 Bc 191                vpisana v sortno listo
ZEA157  koruza  Zea mays L.  Bc 202      vpisana v sortno listo
ZEA019  koruza  Zea mays L.  Bc 222
ZEA160  koruza  Zea mays L.  Bc 262
ZEA020  koruza  Zea mays L.  Bc 278      vpisana v sortno listo
ZEA054  koruza  Zea mays L.  Bc 308 E
ZEA056  koruza  Zea mays L.  Bc 318      vpisana v sortno listo
ZEA057  koruza  Zea mays L.  Bc 3786      vpisana v sortno listo
ZEA088  koruza  Zea mays L.  Bc 408 B     vpisana v sortno listo
ZEA089  koruza  Zea mays L.  Bc 408 E
ZEA090  koruza  Zea mays L.  Bc 462      vpisana v sortno listo
ZEA091  koruza  Zea mays L.  Bc 488 B
ZEA111  koruza  Zea mays L.  Bc 592
ZEA112  koruza  Zea mays L.  BC 5982      vpisana v sortno listo
ZEA121  koruza  Zea mays L.  Bc 66-61
ZEA122  koruza  Zea mays L.  Bc 678      vpisana v sortno listo
ZEA130  koruza  Zea mays L.  Bc 788
ZEA255  koruza  Zea mays L.  Brissac
ZEA023  koruza  Zea mays L.  Cesar
ZEA242  koruza  Zea mays L.  Chambord
ZEA094  koruza  Zea mays L.  Danella
ZEA241  koruza  Zea mays L.  Defi
ZEA007  koruza  Zea mays L.  Dk 196
ZEA201  koruza  Zea mays L.  DK 210
ZEA026  koruza  Zea mays L.  DK 250
ZEA059  koruza  Zea mays L.  DK 300
ZEA209  koruza  Zea mays L.  DK 312
ZEA323  koruza  Zea mays L.  DK 314
ZEA060  koruza  Zea mays L.  DK 371
ZEA207  koruza  Zea mays L.  DK 475
ZEA095  koruza  Zea mays L.  DK 493
ZEA061  koruza  Zea mays L.  Domingo
ZEA027  koruza  Zea mays L.  Elita
ZEA028  koruza  Zea mays L.  ETA 272=Bc 272  vpisana v sortno listo
ZEA115  koruza  Zea mays L.  Etalon
ZEA029  koruza  Zea mays L.  Etendard
ZEA096  koruza  Zea mays L.  Evelina
ZEA030  koruza  Zea mays L.  Fanion
ZEA063  koruza  Zea mays L.  Fant 36
ZEA311  koruza  Zea mays L.  Fructis
ZEA031  koruza  Zea mays L.  Galice
ZEA251  koruza  Zea mays L.  Garbure
ZEA064  koruza  Zea mays L.  Gaucho
ZEA065  koruza  Zea mays L.  Gregor
ZEA066  koruza  Zea mays L.  Hardis
ZEA032  koruza  Zea mays L.  Helga
ZEA008  koruza  Zea mays L.  Impact
ZEA067  koruza  Zea mays L.  Jaspe
ZEA218  koruza  Zea mays L.  Jordan
ZEA098  koruza  Zea mays L.  Jumbo 48     vpisana v sortno listo
ZEA195  koruza  Zea mays L.  Junior 295
ZEA188  koruza  Zea mays L.  Kincs
ZEA220  koruza  Zea mays L.  Krib
ZEA231  koruza  Zea mays L.  Laureat
ZEA022  koruza  Zea mays L.  Leon=Bc 288 B   vpisana v sortno listo
ZEA033  koruza  Zea mays L.  LG 22.44
ZEA263  koruza  Zea mays L.  LG 22.75
ZEA034  koruza  Zea mays L.  LG 22.76
ZEA068  koruza  Zea mays L.  LG 22.98
ZEA271  koruza  Zea mays L.  LG 22.99
ZEA272  koruza  Zea mays L.  LG 23.05
ZEA069  koruza  Zea mays L.  LG 23.06
ZEA274  koruza  Zea mays L.  LG 23.07
ZEA070  koruza  Zea mays L.  LG 23.10
ZEA099  koruza  Zea mays L.  LG 23.50
ZEA265  koruza  Zea mays L.  LG 23.72
ZEA266  koruza  Zea mays L.  LG 23.80
ZEA275  koruza  Zea mays L.  LG 24.50
ZEA036  koruza  Zea mays L.  LJ 275 t     vpisana v sortno listo
ZEA135  koruza  Zea mays L.  Lj-13 (linija)
ZEA136  koruza  Zea mays L.  Lj-37i (linija)
ZEA038  koruza  Zea mays L.  Lotus
ZEA228  koruza  Zea mays L.  Luce
ZEA039  koruza  Zea mays L.  Marlis
ZEA102  koruza  Zea mays L.  Matea
ZEA071  koruza  Zea mays L.  MeĎimurec 38
ZEA244  koruza  Zea mays L.  Mesnil
ZEA248  koruza  Zea mays L.  Mikado
ZEA245  koruza  Zea mays L.  Moissac
ZEA073  koruza  Zea mays L.  Monalisa
ZEA074  koruza  Zea mays L.  Monessa
ZEA289  koruza  Zea mays L.  Nairobi
ZEA075  koruza  Zea mays L.  Nandou
ZEA240  koruza  Zea mays L.  Nicco
ZEA041  koruza  Zea mays L.  Nobilis
ZEA042  koruza  Zea mays L.  Notoa
ZEA043  koruza  Zea mays L.  NS 288      vpisana v sortno listo
ZEA076  koruza  Zea mays L.  NS 375      vpisana v sortno listo
ZEA103  koruza  Zea mays L.  NS 420=NSSC 420  vpisana v sortno listo
ZEA116  koruza  Zea mays L.  NS 514=NSSC 514
ZEA044  koruza  Zea mays L.  NSSC 201
ZEA104  koruza  Zea mays L.  NSSC 444     vpisana v sortno listo
ZEA046  koruza  Zea mays L.  OsSK 247
ZEA047  koruza  Zea mays L.  OsSK 282
ZEA078     koruza      Zea mays L.              OsSK 332
ZEA079     koruza      Zea mays L.              OsSK 382
ZEA292     koruza      Zea mays L.              Pactol Sumo
ZEA367     koruza      Zea mays L.              PR34A92
ZEA082     koruza      Zea mays L.              PR37M81=Reseda
ZEA396     koruza      Zea mays L.              PR38F26 = Adelfia
ZEA375     koruza      Zea mays L.              PR39A37
ZEA380     koruza      Zea mays L.              PR39R20
ZEA127     koruza      Zea mays L.              Pregia
ZEA105     koruza      Zea mays L.              Primoţ                vpisana v sortno listo
ZEA246     koruza      Zea mays L.              Puli
ZEA229     koruza      Zea mays L.              Queen
ZEA144     koruza      Zea mays L.              Ragusa
ZEA083     koruza      Zea mays L.              Raissa
ZEA010     koruza      Zea mays L.              Rana 17
ZEA011     koruza      Zea mays L.              Rana 19
ZEA258     koruza      Zea mays L.              Vic
ZEA048     koruza      Zea mays L.              ZPSC 299
ZEA085     koruza      Zea mays L.              ZPSC 314
ZEA108     koruza      Zea mays L.              ZPSC 415
ZEA119     koruza      Zea mays L.              ZPSC 539
ZEA120     koruza      Zea mays L.              ZPSC 599
ZEA128     koruza      Zea mays L.              ZPSC 677=ZPSC 607
ZEA131     koruza      Zea mays L.              ZPSC 704
ZEA133     koruza      Zea mays L.              ZPSC 716
ZEA134     koruza      Zea mays L.              ZPSC 734
ZEA012     koruza      Zea mays L.              ZPTC 110
ZEA013     koruza      Zea mays L.              ZPTC 150
ZEA014     koruza      Zea mays L.              ZPTC 196
ZEA015     koruza      Zea mays L.              ZPTC 198
ZEA049     koruza      Zea mays L.              ZPTC 244
ZEA050     koruza      Zea mays L.              ZPTC 256
ZEA086     koruza      Zea mays L.              ZPTC 349
ZEA087     koruza      Zea mays L.              ZPTC 369
ZEA109     koruza      Zea mays L.              ZPTC 404
ZEA110     koruza      Zea mays L.              ZPTC 489
Zelenjadnice
ALA001     šalotka      Allium cepa L. - skupina aggregatum  Jersejska šalotka
ALC001     čebula      Allium cepa L.            Aldato
ALC002     čebula      Allium cepa L.            Autumn Keeper
ALC003     čebula      Allium cepa L.            Banko
ALC004     čebula      Allium cepa L.            Belokranjka              vpisana v sortno listo
ALC005     čebula      Allium cepa L.            Brunswijker
ALC006     čebula      Allium cepa L.            Centurion
ALC007     čebula      Allium cepa L.            Daytona
ALC029     čebula      Allium cepa L.            Glacier
ALC008     čebula      Allium cepa L.            Holandska rumena=Stuttgarter Riesen
ALC009     čebula      Allium cepa L.            Hyduro
ALC010     čebula      Allium cepa L.            Hygro
ALC011     čebula      Allium cepa L.            Hyper
ALC012     čebula      Allium cepa L.            Istrska rdeča=Istarski ljubičasti
ALC013     čebula      Allium cepa L.            Istrska rumena=Istarski ţuti
ALC016     čebula      Allium cepa L.            Pompei=Allervroegste Wonder
ALC015     čebula      Allium cepa L.            Prizrenski=Domači pogačar, Kolačar
ALC018     čebula      Allium cepa L.            Radar
ALC019     čebula      Allium cepa L.            Red Baron
ALC028     čebula      Allium cepa L.            Sonesta
ALC020     čebula      Allium cepa L.            Srebrnjak junijski=Bianca di giugno
ALC021     čebula      Allium cepa L.            Srebrnjak majski= Bianca di maggio
ALC022     čebula      Allium cepa L.            Sturon
ALC027     čebula      Allium cepa L.            Tamara
ALC024     čebula      Allium cepa L.            White Lisbon=Gros
ALF001     zimski luk    Allium fistulosum L.         Parade
ALP001     por        Allium porrum L.           Alaska=Blauwgroene Winter
ALP002     por        Allium porrum L.           Ardea
ALP003     por        Allium porrum L.           Bandit
ALP012     por        Allium porrum L.           Blauwgroene Herfst
ALP017     por        Allium porrum L.           Columbus
ALP004     por        Allium porrum L.           Derrick
ALP009     por        Allium porrum L.           D'hiver 2
                                    Domači dolgi=Kamuš, Starozagorski
ALP005 R    por        Allium porrum L.           kamuš                 v postopku vpisa v sortno listo
ALP006     por        Allium porrum L.           Favorit
ALP013     por        Allium porrum L.           Herfstreuzen 3
ALP007     por        Allium porrum L.           Jolant
ALP008     por        Allium porrum L.           Karentan
ALP014     por        Allium porrum L.           Lincoln
ALP016     por        Allium porrum L.           Longina
ALP010     por        Allium porrum L.           Merlin
ALP011     por        Allium porrum L.           Slon=D’Elbeuf
ALS001     česen       Allium sativum L.           Domači jari
ALS002     česen       Allium sativum L.           Domači ozimni
ALS003     česen       Allium sativum L.           Novosadski jari
ALS005     česen       Allium sativum L.           Ptujski jesenski           vpisana v sortno listo
ALS006     česen       Allium sativum L.           Ptujski spomladanski         vpisana v sortno listo
ALH001     drobnjak     Allium schoenoprasum L.        Welta
APG004     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Brilliant
APG005     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Diamant
APG006     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Dolvi
APG012     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Ibis
APG013     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Kojak
APG007     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Luna
APG008     gomoljna zelena  Apium graveolens L. Celeriac     Nemona
APG009   gomoljna zelena   Apium graveolens L. Celeriac  Praška=Prager Reuzen
APG001   gomoljna zelena   Apium graveolens L. Celery   Groene Pascal
APG002   gomoljna zelena   Apium graveolens L. Celery   Lathom Self Blanhing
APG011   gomoljna zelena   Apium graveolens L. Celery   Navadna listna=Gewone Snij
APG003   gomoljna zelena   Apium graveolens L. Celery   Tall Utah 52/70
ASO001   špargelj       Asparagus officinalis L.    Argenteuil
ASO002   špargelj       Asparagus officinalis L.    Braunschweiger
ASO003   špargelj       Asparagus officinalis L.    Mary Washington
BTC001   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Action
BTC002   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Bikor
BTC013   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Bikores
BTC003   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Cylindra
BTC004   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Detroit
BTC005   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Egiptovska=D’Egipte
BTC006   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Mobile
BTC007   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Nero
BTC008   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Pablo
BTC009   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Unik
BTC010   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Warrior
BTC011   rdeča pesa      Beta vulgaris L.        Wodan
BTV001   mangold       Beta vulgaris L.        Biondissima di Trieste
BTV002   mangold       Beta vulgaris L.        Lukullus=Lucullus
BTV003   mangold       Beta vulgaris L.        Srebrnolistni mangold=Srebrnolistna blitva
BTV004   mangold       Beta vulgaris L.        Temnozeleni mangold=Groene Gewone

BRA016   belo zelje      Brassica oleracea L.      Emona                  vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
                                                    v postopku vpisa v sortno listo,
BRA021 R  belo zelje      Brassica oleracea L.      Futoško=Futoški             ohranjevalna sorta
                                                    v postopku vpisa v sortno listo,
BRA036 R  belo zelje      Brassica oleracea L.      Ljubljansko               ohranjevalna sorta
                                                    v postopku vpisa v sortno listo,
BRA053 R  belo zelje      Brassica oleracea L.      Varaţdinsko=Varaţdinski         ohranjevalna sorta
BRS001   ohrovt        Brassica oleracea L.      Advent
BRS002   ohrovt        Brassica oleracea L.      Cantasa
BRS003   ohrovt        Brassica oleracea L.      Famosa
BRS004   ohrovt        Brassica oleracea L.      Kapucinski
BRS018   ohrovt        Brassica oleracea L.      Melissa
BRS005   ohrovt        Brassica oleracea L.      Novusa
BRS006   ohrovt        Brassica oleracea L.      Polasa
BRS008   ohrovt        Brassica oleracea L.      Stilon
BRS009   ohrovt        Brassica oleracea L.      Taler
BRS010   ohrovt        Brassica oleracea L.      Vertus
BRS012   ohrovt        Brassica oleracea L.      Winterfürst 2=Principe d’ Inverno 2
BRS013   ohrovt        Brassica oleracea L.      Wintessa
BRS014   ohrovt        Brassica oleracea L.      Wirosa
BRS015   ohrovt        Brassica oleracea L.      Yslanda
BRS016   ohrovt        Brassica oleracea L.      Ţelezna glava
BRH001   kodrolistni ohrovt  Brassica oleracea L.      Kodrolistni=Halbhoher grüner krauser
BRY013   kolerabica      Brassica oleracea L.      Avanti
BRY001   kolerabica      Brassica oleracea L.      Bocal
BRY002   kolerabica      Brassica oleracea L.      Delikates bela=Delikateß weißer
BRY003   kolerabica      Brassica oleracea L.      Delikates modra=Delikateß blauer
BRY004   kolerabica      Brassica oleracea L.      Dunajska bela=Di Vienna bianco
BRY005   kolerabica      Brassica oleracea L.      Dunajska modra=Purple Vienna
BRY006   kolerabica      Brassica oleracea L.      Frühweiss
BRY007   kolerabica      Brassica oleracea L.      Goliat bela
BRY008   kolerabica      Brassica oleracea L.      Kolpak
BRY009   kolerabica      Brassica oleracea L.      Komet
BRY010   kolerabica      Brassica oleracea L.      Korist
BRY011   kolerabica      Brassica oleracea L.      Superschmelz
BRY012   kolerabica      Brassica oleracea L.      Trero
BRB002   cvetača       Brassica oleracea L.      Aprilex
BRB003   cvetača       Brassica oleracea L.      Ardego
BRB004   cvetača       Brassica oleracea L.      Arfak
BRB005   cvetača       Brassica oleracea L.      Artemis
BRB007   cvetača       Brassica oleracea L.      Coleman
BRB029   cvetača       Brassica oleracea L.      Cortes
BRB008   cvetača       Brassica oleracea L.      Erfurtska=Erfurter
BRB009   cvetača       Brassica oleracea L.      Fargo
BRB011   cvetača       Brassica oleracea L.      Fremont
BRB012   cvetača       Brassica oleracea L.      Idol
BRB013   cvetača       Brassica oleracea L.      Lateman
BRB014   cvetača       Brassica oleracea L.      Malimba
BRB015   cvetača       Brassica oleracea L.      Marchpast=Armado abril
BRB016   cvetača       Brassica oleracea L.      Master
BRB032   cvetača       Brassica oleracea L.      Montano
BRB017   cvetača       Brassica oleracea L.      Nautilus
BRB018   cvetača       Brassica oleracea L.      Nedcha
BRB019   cvetača       Brassica oleracea L.      Plana
BRB020   cvetača       Brassica oleracea L.      Saphire
BRB021   cvetača       Brassica oleracea L.      Shannon
BRB022   cvetača       Brassica oleracea L.      Sneţna kepa=Snowball A
BRB024   cvetača       Brassica oleracea L.      Tolmu
BRB025   cvetača       Brassica oleracea L.      Torina
BRB026   cvetača       Brassica oleracea L.      Ultra
BRB027   cvetača       Brassica oleracea L.      White Ball
BRB028   cvetača       Brassica oleracea L.      White Fox
BRC001   brokoli       Brassica oleracea L.      Calabrese=Groene Calabrese
BRC002   brokoli       Brassica oleracea L.      Corvet
BRC003   brokoli       Brassica oleracea L.      Fiesta
BRC004   brokoli       Brassica oleracea L.      Kermit
BRC005   brokoli       Brassica oleracea L.      Lord
BRC007   brokoli       Brassica oleracea L.      Montop
BRC006   brokoli      Brassica oleracea L.  Regilio
BRA001   belo zelje    Brassica oleracea L.  Alladin
BRA002   belo zelje    Brassica oleracea L.  Almanac
BRA003   belo zelje    Brassica oleracea L.  Amager=Amager hochstrunkig
BRA004   belo zelje    Brassica oleracea L.  Atleta
BRA005   belo zelje    Brassica oleracea L.  Atria
BRA006   belo zelje    Brassica oleracea L.  Bartolo
BRA007   belo zelje    Brassica oleracea L.  Bravo
BRA068   belo zelje    Brassica oleracea L.  Bronco
BRA008   belo zelje    Brassica oleracea L.  Brunšviško=Brunswijker
BRA009   belo zelje    Brassica oleracea L.  Carlton
BRA010   belo zelje    Brassica oleracea L.  Cecile
BRA011   belo zelje    Brassica oleracea L.  Delphi
BRA012   belo zelje    Brassica oleracea L.  Delus
BRA013   belo zelje    Brassica oleracea L.  Destiny
BRA014   belo zelje    Brassica oleracea L.  Ditmar=Gouden Akker
BRA015   belo zelje    Brassica oleracea L.  Dumas
BRA067   belo zelje    Brassica oleracea L.  Equatoria
BRA019   belo zelje    Brassica oleracea L.  Farao
BRA058   belo zelje    Brassica oleracea L.  Fieldwinner
BRA022   belo zelje    Brassica oleracea L.  Galaxy
BRA023   belo zelje    Brassica oleracea L.  Heads up
BRA024   belo zelje    Brassica oleracea L.  Hermes
BRA026   belo zelje    Brassica oleracea L.  Hinova
BRA027   belo zelje    Brassica oleracea L.  Histona
BRA060   belo zelje    Brassica oleracea L.  Junior
BRA029   belo zelje    Brassica oleracea L.  Kopenhaško
BRA031   belo zelje    Brassica oleracea L.  Krautami
BRA032   belo zelje    Brassica oleracea L.  Krautkaiser
BRA033   belo zelje    Brassica oleracea L.  Krautman
BRA034   belo zelje    Brassica oleracea L.  Langedijsko=Langedijkern Bewaar
BRA035   belo zelje    Brassica oleracea L.  Lennox
BRA061   belo zelje    Brassica oleracea L.  Marathon
BRA038   belo zelje    Brassica oleracea L.  Megaton
BRA039   belo zelje    Brassica oleracea L.  Menza
BRA040   belo zelje    Brassica oleracea L.  Minicole
BRA042   belo zelje    Brassica oleracea L.  Parel
BRA044   belo zelje    Brassica oleracea L.  Pontiac
BRA045   belo zelje    Brassica oleracea L.  Prospera
BRA046   belo zelje    Brassica oleracea L.  Quisto
BRA047   belo zelje    Brassica oleracea L.  Ramco
BRA065   belo zelje    Brassica oleracea L.  Resistor
BRA048   belo zelje    Brassica oleracea L.  Rinda
BRA049   belo zelje    Brassica oleracea L.  Saratoga
BRA050   belo zelje    Brassica oleracea L.  Slava=Enkhujzenska slava
BRA051   belo zelje    Brassica oleracea L.  Srbski melez=Srpski melez
BRA052   belo zelje    Brassica oleracea L.  Tucana
BRA054   belo zelje    Brassica oleracea L.  Vestri
BRA055   belo zelje    Brassica oleracea L.  Winterduke
BRR001   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Autoro
BRR002   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Erfurtsko rano
BRR004   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Hardoro
BRR005   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Holandsko jesensko=Langedijker Herfst
BRR006   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Holandsko pozno
BRR007   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Holandsko zgodnje=Langedijker Vroege
BRR014   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Lectro
BRR012   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Maestro
BRR008   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Roxy
BRR009   rdeče zelje    Brassica oleracea L.  Vorox
BRG001   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Boxer
BRG002   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Citadel
BRG003   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Diablo
BRG004   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Dorema
BRG005   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Estate
BRG006   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Herkules
BRG007   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Lunet
BRG008   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Oliver
BRG009   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Predora
BRG011   brstični ohrovt  Brassica oleracea L.  Titurel
BRK001   kitajski kapus  Brassica rapa L.    Cantonner Witkrop
BRK002   kitajski kapus  Brassica rapa L.    Chiko
BRK003   kitajski kapus  Brassica rapa L.    Nagaoka
BRK004   kitajski kapus  Brassica rapa L.    Nemesis
BRK005   kitajski kapus  Brassica rapa L.    Pe-tsai=Wong Bok
BRP003   strniščna repa  Brassica rapa L.    Varaţdinska repa
BRP001 R  strniščna repa  Brassica rapa L.    Kranjska okrogla           v postopku vpisa v sortno listo
CAG001   paprika      Capsicum annuum L.   Albaregia
CAG033   paprika      Capsicum annuum L.   Arlequin
CAG002   paprika      Capsicum annuum L.   Atol
CAG003   paprika      Capsicum annuum L.   Banjaluška zgodnja=Banjalučka rana
CAG004   paprika      Capsicum annuum L.   Bianca
CAG035   paprika      Capsicum annuum L.   Blondy

CAG005   paprika      Capsicum annuum L.   Botinska rumena=Botinečka ţuta     vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
CAG006   paprika      Capsicum annuum L.   Corno di toro rosso=Corno rosso
CAG007   paprika      Capsicum annuum L.   Dolga bela=Duga bela
CAG038   paprika      Capsicum annuum L.   Dolmy
CAG008   paprika      Capsicum annuum L.   Feherozon
CAG009   paprika      Capsicum annuum L.   Giallo d'Asti=Quadrato d’ Asti giallo
CAG010   paprika      Capsicum annuum L.   Inia
CAG011   paprika      Capsicum annuum L.   Istra
CAG012   paprika      Capsicum annuum L.   Kalifornijsko čudo
CAG042   paprika      Capsicum annuum L.   Karpatia
CAG014   paprika            Capsicum annuum L.              Kurtovska kapija=Kurtovska kapia
CAG043   paprika            Capsicum annuum L.              Lipari
CAG015   paprika            Capsicum annuum L.              Luteus
CAG016   paprika            Capsicum annuum L.              Maestro
CAG017   paprika            Capsicum annuum L.              Matica
CAG018   paprika            Capsicum annuum L.              Novosadska bela babura
CAG020   paprika            Capsicum annuum L.              P-26
CAG019   paprika            Capsicum annuum L.              Prima
CAG021   paprika            Capsicum annuum L.              Quadrato d'Asti Rosso=Carmagnola rosso
CAG023   paprika            Capsicum annuum L.              Rotund rumena=Rotund ţuti
CAG024   paprika            Capsicum annuum L.              Rotund zelena=Rotund zeleni

CAG025   paprika            Capsicum annuum L.              Sivrija                 vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
                                                                v postopku vpisa v sortno listo,
CAG026 R  paprika            Capsicum annuum L.              Soroksari                ohranjevalna sorta
CAG027   paprika            Capsicum annuum L.              Stella
CAG028   paprika            Capsicum annuum L.              Tequila
CAG030   paprika            Capsicum annuum L.              Zlaten medal
CAM002   feferoni           Capsicum annuum L.              Feferoni rumeni=Feferoni ţuti
CAM001   feferoni           Capsicum annuum L.              Feferoni sladki=Feferoni slatki
CAM003   feferoni           Capsicum annuum L.              Feferoni zeleni=Feferoni crveni
CAM006   feferoni           Capsicum annuum L.              Lombardo=Sigaretta biondo
CAM008   feferoni           Capsicum annuum L.              Salerno
CAM009   feferoni           Capsicum annuum L.              Sigaretta di Bergamo=Dolce di Bergamo
CAM010   feferoni           Capsicum annuum L.              Tina
CEL001   endivija           Cichorium endivia L.             Bossa
CEL002   endivija           Cichorium endivia L.             Ciarda
CEL003   endivija           Cichorium endivia L.             Dalmatinska kopica=Trogirska kopica
CEL004   endivija           Cichorium endivia L.             Dečkova glavica=Batavia amelioree, Dečkova glava
CEL005   endivija           Cichorium endivia L.             Dimara
CEL006   endivija           Cichorium endivia L.             Eminence
CEL007   endivija           Cichorium endivia L.             Eros
CEL008   endivija           Cichorium endivia L.             Eskariol rumena=Blonde a coeur plein
CEL009   endivija           Cichorium endivia L.             Eskariol zelena=Breedbald Volhart Winter
CEL010   endivija           Cichorium endivia L.             Full heart
CEL011   endivija           Cichorium endivia L.             Growers giant
CEL012   endivija           Cichorium endivia L.             Malan
CEL013   endivija           Cichorium endivia L.             Maral
CEL015   endivija           Cichorium endivia L.             Nuance
CEL016   endivija           Cichorium endivia L.             Perfect
CEL020   endivija           Cichorium endivia L.             Ramaya
CEL017   endivija           Cichorium endivia L.             Sardana
CEL018   endivija           Cichorium endivia L.             Tressan
CEL019   endivija           Cichorium endivia L.             Valdena
CEC001   kodrolistna endivija     Cichorium endivia L.             Neos
CEC002   kodrolistna endivija     Cichorium endivia L.             Pankalijerka=Grosse Pancaliere
CEC003   kodrolistna endivija     Cichorium endivia L.             Rufekova=De Ruffec
CCI003 R  listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Anivip                 v postopku vpisa v sortno listo
CCI009 R  listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Corma                  v postopku vpisa v sortno listo
CCI011   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Goriški                 v postopku vpisa v sortno listo
CCI015 R  listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Monivip                 v postopku vpisa v sortno listo
CCI023 R  listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Silla
CCI024 R  listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Solkanski                v postopku vpisa v sortno listo
CCS001   industrijska cikorija     Cichorium intybus L.             Magdeburški radič
CCI001   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             A grumolo bionda=Scirolo verde chiaro
CCI002   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             A grumolo verde=Grumolo verde
CCI004   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Augusto
CCI005   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Averto
CCI006   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Bianca di Milano=Dolce bianca a cuore pieno d’Ingegnoli
CCI007   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Castelfranco=Variegata di Castelfranco
CCI008   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Cesare
CCI010   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Firebird
CCI029   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Indigo
CCI032   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Jupiter
CCI012   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Katalonski=Catalogna brindidina
CCI030   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Leonardo
CCI013   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Mantovana
CCI014   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Mesola
CCI016   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Palla bianca
CCI017   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Palla rossa
CCI019   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Pan di zucchero=Pan di Sucre
CCI018   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Pandea
CCI020   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Pompeo
CCI021   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Poncho
CCI022   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Rubello
CCI025   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Treviški rdeči
CCI026   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Trţaški solatnik=Zuccherina di Trieste
CCI027   listnati ali glavnati radič  Cichorium intybus L.             Verona=Rossa di Verona tardiva
CIT001   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Charleston Gray
CIT002   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Crimson Sweet
CIT011   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Jade
CIT003   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Madera
CIT004   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Rosa
CIT005   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Sugar Baby
CIT010   lubenica           Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  Topgun
CUM001   melona            Cucumis melo L.                Alpha
CUM002   melona            Cucumis melo L.                Ananas
CUM010   melona            Cucumis melo L.                Early Dawn
CUM006   melona            Cucumis melo L.                Grido
CUM003   melona            Cucumis melo L.                Hale's best jumbo=Planter’s jumbo
CUM004   melona            Cucumis melo L.                Medena rosa=Honey Dew
CUM005   melona            Cucumis melo L.                Pancha
CUM009   melona            Cucumis melo L.                Templar
                                                 v postopku vpisa v sortno listo,
CUS013 R  kumara         Cucumis sativus L.   Dolga zelena=Dugi zeleni        ohranjevalna sorta
CUS001   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Alibi
CUS002   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Alstar
CUS003   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Alvin
CUS004   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Anuschka
CUS005   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Asterix
CUS044   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Kendo
CUS022   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Levina
CUS023   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Marinda
CUS025   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Minerva
CUS027   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Natasja
CUS047   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Octopus
CUS028   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Olympia
CUS029   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Pariški kornišon=Cornichon de Paris
CUS032   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Potomac
CUS036   kumarice za vlaganje  Cucumis sativus L.   Regal
CUS006   kumara         Cucumis sativus L.   Astrea
CUS009   kumara         Cucumis sativus L.   Boda
CUS010   kumara         Cucumis sativus L.   Dalibor
CUS011   kumara         Cucumis sativus L.   Darina
CUS012   kumara         Cucumis sativus L.   Delikates=Delikateß
CUS014   kumara         Cucumis sativus L.   Encore
CUS015   kumara         Cucumis sativus L.   Eva
CUS017   kumara         Cucumis sativus L.   Girola
CUS018   kumara         Cucumis sativus L.   Green fall
CUS019   kumara         Cucumis sativus L.   Jazzer
CUS024   kumara         Cucumis sativus L.   Marketmore=Marketmore 70
CUS031   kumara         Cucumis sativus L.   Pontia
CUS033   kumara         Cucumis sativus L.   Raider
CUS034   kumara         Cucumis sativus L.   Rawa
CUS038   kumara         Cucumis sativus L.   Senzacija=Sensation
CUS039   kumara         Cucumis sativus L.   Sončni potok=Sunčani potok
CUS040   kumara         Cucumis sativus L.   Sprint=Sprint hybrid
CUS048   kumara         Cucumis sativus L.   Thunder
CPS002   oljna buča       Cucurbita pepo L.    Slovenska golica            vpisana v sortno listo
CPS005   oljna buča       Cucurbita pepo L.    Olinka
CPS004   oljna buča       Cucurbita pepo L.    Olivia
CPE001   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Ambassador=Verte premiere
CPE015   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Bela okrogla=Beli okrugli
CPE002   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Beograjske=Beogradska tikvica
CPE003   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Bianca di Trieste=Bianca goriziana
CPE004   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Black Jack=Blackjack
CPE005   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Diamant=Burpee hybrid, Burpee hybrid zucchini
CPE006   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Dolga bela brez vreţe
CPE007   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Dolga zelena brez vreţe
CPE008   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Dolga zelena z vreţo=Long Green Trailing
CPE009   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Elite=Zucchini elite
CPE010   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Greyzini=Greizini
CPE011   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Opal
CPE012   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Saray
CPE013   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Verde d'Italia=Striato d’ Italia
CPE014   vrtna buča       Cucurbita pepo L.    Zita
CYS001   artičoka        Cynara cardunculus L.  Romanesco

DAC001   krmno korenje     Daucus carota L.    Ljubljansko rumeno           vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
DAC002   krmno korenje     Daucus carota L.    Lobbericher=Jaune de Lobberich
DAC003   krmno korenje     Daucus carota L.    Semor
DAC004   korenje        Daucus carota L.    Almaro
DAC005   korenje        Daucus carota L.    Altona
DAC006   korenje        Daucus carota L.    Amsterdamski
DAC007   korenje        Daucus carota L.    Bangor
DAC008   korenje        Daucus carota L.    Barnum
DAC009   korenje        Daucus carota L.    Bergen
DAC010   korenje        Daucus carota L.    Berlanda
DAC011   korenje        Daucus carota L.    Berlikum
DAC012   korenje        Daucus carota L.    Birka
DAC013   korenje        Daucus carota L.    Brunšviški
DAC014   korenje        Daucus carota L.    Chantal
DAC015   korenje        Daucus carota L.    Chantenay a coeur rouge
DAC018   korenje        Daucus carota L.    Danvers=Danvers Half Long
DAC019   korenje        Daucus carota L.    Espredo
DAC022   korenje        Daucus carota L.    Flacino
DAC023   korenje        Daucus carota L.    Flakkeer 2=De Colmar a coer rouge 2
DAC024   korenje        Daucus carota L.    Fontana
DAC025   korenje        Daucus carota L.    Hytop
DAC049   korenje        Daucus carota L.    Junior
DAC026   korenje        Daucus carota L.    Kamaran
DAC028   korenje        Daucus carota L.    Kazan
DAC029   korenje        Daucus carota L.    Laranda
DAC030   korenje        Daucus carota L.    Marktgärtner
DAC031   korenje        Daucus carota L.    Mokum
DAC032   korenje        Daucus carota L.    Nairobi
DAC033   korenje        Daucus carota L.    Nandrin
DAC034   korenje        Daucus carota L.    Nantes
DAC036   korenje        Daucus carota L.    Nantucket
DAC037   korenje        Daucus carota L.    Napoli
DAC038   korenje        Daucus carota L.    Narbonne
DAC039   korenje        Daucus carota L.    Narman
DAC040   korenje        Daucus carota L.    Nassau
DAC041   korenje        Daucus carota L.    Nelson
DAC042   korenje        Daucus carota L.    Nerac
DAC043   korenje        Daucus carota L.    Newburg
DAC044   korenje      Daucus carota L.          Pariški
DAC045   korenje      Daucus carota L.          Romosa
DAC050   korenje      Daucus carota L.          Senior
DAC047   korenje      Daucus carota L.          Tip top
DAC048   korenje      Daucus carota L.          Vita Longa
FOV001   navadni komarček  Foeniculum vulgare Mill.      Di Firenze=Di Bologna
FOV002   navadni komarček  Foeniculum vulgare Mill.      Fino
FOV003   navadni komarček  Foeniculum vulgare Mill.      Goal
FOV004   navadni komarček  Foeniculum vulgare Mill.      Tardo
LAC045   solata       Lactuca sativa L.          Aimee
LAC001   solata       Lactuca sativa L.          Ameriška rjavka=Amerikanischer brauner
LAC002   solata       Lactuca sativa L.          Atrakcija=Attractie
LAC046   solata       Lactuca sativa L.          Batida
LAC003   solata       Lactuca sativa L.          Bionda ricciolina=Bionda a foglia riccia
LAC057   solata       Lactuca sativa L.          Bistra
LAC005   solata       Lactuca sativa L.          Blonde de Paris=Batavia doree
LAC006   solata       Lactuca sativa L.          Braziljanka=Brasiliana
LAC007   solata       Lactuca sativa L.          Brogan
LAC063   solata       Lactuca sativa L.          Campania
LAC009   solata       Lactuca sativa L.          Clarion
LAC010   solata       Lactuca sativa L.          Coolguard
LAC011   solata       Lactuca sativa L.          Crispino
                                                       v postopku vpisa v sortno listo,
LAC012 R  solata       Lactuca sativa L.          Dalmatinska ledenka            ohranjevalna sorta
LAC047   solata       Lactuca sativa L.          Enrica
LAC013   solata       Lactuca sativa L.          Entree
LAC048   solata       Lactuca sativa L.          Estafet
LAC065   solata       Lactuca sativa L.          Fatima
LAC014   solata       Lactuca sativa L.          Felicia
LAC015   solata       Lactuca sativa L.          Ferulia
LAC016   solata       Lactuca sativa L.          Galleon
LAC050   solata       Lactuca sativa L.          Glaive
LAC017   solata       Lactuca sativa L.          Great Lakes=Grandes Lagos
LAC019   solata       Lactuca sativa L.          Jaguar
LAC020   solata       Lactuca sativa L.          Karif
LAC021   solata       Lactuca sativa L.          Kristal ljetna ţuta
LAC022   solata       Lactuca sativa L.          Kristal zelena zimska
                                                       v postopku vpisa v sortno listo,
LAC024 R  solata       Lactuca sativa L.          Ljubljanska ledenka            ohranjevalna sorta
LAC053   solata       Lactuca sativa L.          Lobi
LAC025   solata       Lactuca sativa L.          Majska kraljica=Maikönig
LAC027   solata       Lactuca sativa L.          Meraviglia delle quattro stagioni=Štirisezonski čudeţ
LAC028   solata       Lactuca sativa L.          Modiva
LAC029   solata       Lactuca sativa L.          Nansen=Winter Butterkopf
LAC062   solata       Lactuca sativa L.          Noisette
LAC030   solata       Lactuca sativa L.          Novosadska majska maslena
                                                       v postopku vpisa v sortno listo,
LAC032 R  solata       Lactuca sativa L.          Posavka                  ohranjevalna sorta
LAC056   solata       Lactuca sativa L.          Rosalie
LAC036   solata       Lactuca sativa L.          Senaria
LAC064   solata       Lactuca sativa L.          Tatiana
LAC037 R  solata       Lactuca sativa L.          Unicum                   v postopku vpisa v sortno listo
LAC039   solata       Lactuca sativa L.          Vanity

LAC040R  solata       Lactuca sativa L.          Vegorka                 vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
LAC041   solata       Lactuca sativa L.          Vertico
LAC043   solata       Lactuca sativa L.          Zimska rjavka=Brune d’hiver
LAC044   solata       Lactuca sativa L.          Zodiac
LAL001   solata       Lactuca sativa L.          Paris White=Blonde maraichere
LAL002   solata       Lactuca sativa L.          Romana Parris Island=Verde degli ortolani
LES001   vrtna kreša    Lepidium sativum L. ssp. sativum.  Gladkolistna
LES002   vrtna kreša    Lepidium sativum L. ssp. sativum.  Kodrolistna

LYC028R  paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Novosadski jabučar             vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
LYC001   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Amazon
LYC002   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Arletta
LYC003   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Balca
LYC004   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Balkan
LYC047   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Belle
LYC005   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Blazer
LYC007   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Campbell 1327
LYC008   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Carmelo=Carmello
LYC009   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Dario
LYC049   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Delfine
LYC012   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Dombo
LYC013   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Fandango
LYC014   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Fontana
LYC015   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Glorija
LYC058   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Hector
LYC016   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Heinz 1370
LYC017   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Kastalia
LYC020   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Marglobe
LYC021   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Marmande
LYC024   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Mijane
LYC025   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Monroe
LYC026   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Montecarlo
LYC029   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Optima
LYC030   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Pick Rite
LYC032   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Pyros
LYC033   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Red King
LYC034   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Roma VF=Super Roma VF
LYC035   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Rutgers
LYC036   paradiţnik     Lycopersicon esculentum Mill.    Saint-Pierre=S. Pierre
LYC037  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       San Marzano
LYC053  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Serdika
LYC055  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Sultan
LYC038  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Tondo F 1 N. 130
LYC039  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Topspin
LYC041  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Vemone
LYC042  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Vivaldi
LYC043  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Vivia
LYC044  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Volovsko srce=Cuor di bue
LYC045  paradiţnik          Lycopersicon esculentum Mill.       Zagrebški zgodnji=Zagrebačka rana
PAS001  pastinak, navadni rebrinec  Pastinaca sativa L. ssp. sativa      Dolgi beli gladki=Dugi beli glatki
PAS002  pastinak, navadni rebrinec  Pastinaca sativa L. ssp. sativa      Gogobel
PAS003  pastinak, navadni rebrinec  Pastinaca sativa L. ssp. sativa      Podravkin beli=Podravkin bijeli
PEK001  peteršilj                                Bardoviški=Lange
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PEK002  peteršilj                                Berlinski srednje dolgi=Halblange
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PEL001  peteršilj                                Domači listnik=Domaći lišćar
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PEK004  peteršilj                                Eagle
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PEK003  peteršilj                                Fakir
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PEL002  peteršilj                                Gigante d'Italia=Gigante di Napoli
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PEL003  peteršilj                                Kodrolistni peteršilj
                   Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
PHC001  turški fiţol         Phaseolus coccineus L.           Emergo=Belo čudo
PHC002  turški fiţol         Phaseolus coccineus L.           Kostanjevka

PHN031  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Češnjevec=Češnjevac            vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta

PHN046  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Tetovac                  vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta

PHN047  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Zorin                   vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
PHN015  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Nerina
PHN001  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Admires
PHN003  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Berggold
PHN028  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Biser
PHN030  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Borlotto lingua di fuoco nano
PHN004  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Brittle Wax= Du Paradis
PHN005  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Bronco
PHN006  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Bush Blue Lake 274
PHN007  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           De Rocquencourt=Mantea de Rocquencourt ES
PHN008  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Echo
PHN009  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Forum
PHN032  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Galeb
PHN010  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Goldrush
PHN033  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Gradiščanec=Gradištanac
PHN014  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Marconi nano
PHN038  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Panonski gradiščanec
PHN039  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Panonski tetovec=Panonski tetovac
PHN017  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Plus gus
PHN018  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Presenta
PHN019  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Provider
PHN020  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Romano bush
PHN042  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Saluggia=Saluggia nano
PHN023  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Starozagorski čern
PHN045  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Taylor's horticultural
PHN024  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Tiber
PHN025  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Top Crop=Topcrop
PHN026  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Unidor
PHN027  nizki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Viki
PHV001  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Anellino giallo=Annelino giallo a grano marmorizzato rosso
PHV002  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Anellino verde
PHV003  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Borlotto lamon
PHV004  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Borlotto lingua di fuoco
PHV005  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Cipro
PHV010  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Meraviglia di Venezia a grano bianco
PHV011  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Meraviglia di Venezia a grano nero=Or du Rhin
PHV012  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Neckargold
PHV015  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Stregonta=Fiamma
PHV016  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Supermarconi
PHV017  visoki fiţol         Phaseolus vulgaris L.           Trionfo violetto
PIS002  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Alderman=Almirante Dewey
PIS004  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Coral
PIS005  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Čudo Amerike=Wonder van America
PIS011  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Kelvedon= Kelevond Wonder
PIS015  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Orcado
PIS017  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Paladio
PIS018  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Pegado
PIS021  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Progress N. 9=Progress No 9
PIS022  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Rondo=Alderman a mezza rama
PIS023  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Senator=Senador
PIS025  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Telefon=Telefon a rames
PIS026  oglatozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Tristar
PIS028  okroglozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Utrillo
PIS001  okroglozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Alaska
PIS014  okroglozrnati grah      Pisum sativum L. (partim)         Mali provansalec=Petit Provencal
PSS001  sladkorni grah        Pisum sativum L. (partim)         Angleški ljubimec=Engleski ljubimac
PSS002  sladkorni grah        Pisum sativum L. (partim)         Frühe Heinrich
RAV001  vrtna redkev         Raphanus sativus L.            Bela poletna=Bela prolećna
RAM001  redkvica           Raphanus sativus L.            Ceres
RAM002  redkvica           Raphanus sativus L.            Cherry Belle=Cherri Belle
RAM003  redkvica           Raphanus sativus L.            Jolly
RAM004  redkvica           Raphanus sativus L.            Ledena sveča=eiszapfen
RAM005  redkvica           Raphanus sativus L.            National
RAM006  redkvica           Raphanus sativus L.            Non Plus Ultra
RAM007  redkvica           Raphanus sativus L.            Poker
RAM008  redkvica           Raphanus sativus L.            Promptus
RAM009  redkvica    Raphanus sativus L.        Rebel
RAM010  redkvica    Raphanus sativus L.        Revosa
RAM011  redkvica    Raphanus sativus L.        Saxa Treib 3=Saxa 3
RAM012  redkvica    Raphanus sativus L.        Tarzan
RAV002  vrtna redkev  Raphanus sativus L.        Bela zimska=Runder Weißer
RAV003  vrtna redkev  Raphanus sativus L.        Črna zimska=Runder schwarzer Winter
RAV004  vrtna redkev  Raphanus sativus L.        Münchner Bier
SCH001  črni koren   Scorzonera hispanica L.      Enoletni orjaški
SCH002  črni koren   Scorzonera hispanica L.      Lange Jan
SOM001  jajčevec    Solanum melongena L.        Domači srednje dolgi=Domaći srednje dugi
SOM002  jajčevec    Solanum melongena L.        Galine
SOM004  jajčevec    Solanum melongena L.        Rondona
SOM003  jajčevec    Solanum melongena L.        Vijoličasti dolgi
SPO002  špinača     Spinacia oleracea L.        Gladiator
SPO003  špinača     Spinacia oleracea L.        Goliath
SPO004  špinača     Spinacia oleracea L.        Kent
SPO005  špinača     Spinacia oleracea L.        Matador=Viking ES
SPO006  špinača     Spinacia oleracea L.        Norvak
SPO008  špinača     Spinacia oleracea L.        Polka
SPO009  špinača     Spinacia oleracea L.        Spanda
SPO010  špinača     Spinacia oleracea L.        Spartacus
SPO016  špinača     Spinacia oleracea L.        Spinnaker
SPO011  špinača     Spinacia oleracea L.        Spokane
SPO013  špinača     Spinacia oleracea L.        Viroflay=Monstrueux de Virofly
SPO015  špinača     Spinacia oleracea L.        Wolter
VAL001  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Delika
VAL002  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Holandski motovilec=Grote Noordhollandse
VAL009  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Juwabel
VAL010  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Juwahit
VAL003  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Ljubljanski motovilec         vpisana v sortno listo
VAL004  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Macholong
VAL011  motovilec    Valerianella locusta (L) Laterr.  Masse
ZES002  sladka koruza  Zea mays L. (partim)        Gold cup
ZES003  sladka koruza  Zea mays L. (partim)        ZP SC 321
ALA001
ALC001
ALC002
ALC003
ALC004
ALC005
ALC006
ALC007
ALC029
ALC008
ALC009
ALC010
ALC011
ALC012
ALC013
ALC016
ALC015
ALC018
ALC019
ALC028
ALC020
ALC021
ALC022
ALC027
ALC024
ALF001
ALP001
ALP002
ALP003
ALP012
ALP017
ALP004
ALP009
ALP005 R
ALP006
ALP013
ALP007
ALP008
ALP014
ALP016
ALP010
ALP011
ALS001
ALS002
ALS003
ALS005
ALS006
ALH001
AOP001
APG004
APG005
APG006
APG012
APG013
APG007
APG008
APG009
APG001
APG002
APG011
APG003
ARE004
ARE003
ASO001
ASO002
ASO003
BRA016
BRA021 R
BRA036 R
BRA053 R
BRS001
BRS002
BRS003
BRS004
BRS018
BRS005
BRS006
BRS008
BRS009
BRS010
BRS012
BRS013
BRS014
BRS015
BRS016
BRH001
BRY013
BRY001
BRY002
BRY003
BRY004
BRY005
BRY006
BRY007
BRY008
BRY009
BRY010
BRY011
BRY012
BRM001
BRM002
BRB002
BRB003
BRB004
BRB005
BRB007
BRB029
BRB008
BRB009
BRB011
BRB012
BRB013
BRB014
BRB015
BRB016
BRB032
BRB017
BRB018
BRB019
BRB020
BRB021
BRB022
BRB024
BRB025
BRB026
BRB027
BRB028
BRC001
BRC002
BRC003
BRC004
BRC005
BRC007
BRC006
BRA001
BRA002
BRA003
BRA004
BRA005
BRA006
BRA007
BRA068
BRA008
BRA009
BRA010
BRA011
BRA012
BRA013
BRA014
BRA015
BRA067
BRA019
BRA058
BRA022
BRA023
BRA024
BRA026
BRA027
BRA060
BRA029
BRA031
BRA032
BRA033
BRA034
BRA035
BRA061
BRA038
BRA039
BRA040
BRA042
BRA044
BRA045
BRA046
BRA047
BRA065
BRA048
BRA049
BRA050
BRA051
BRA052
BRA054
BRA055
BRR001
BRR002
BRR004
BRR005
BRR006
BRR007
BRR014
BRR012
BRR008
BRR009
BRG001
BRG002
BRG003
BRG004
BRG005
BRG006
BRG007
BRG008
BRG009
BRG011
BRK001
BRK002
BRK003
BRK004
BRK005
BRP003
BRP001 R
BRL001
CAG001
CAG033
CAG002
CAG003
CAG004
CAG035
CAG005
CAG006
CAG007
CAG038
CAG008
CAG009
CAG010
CAG011
CAG012
CAG042
CAG014
CAG043
CAG015
CAG016
CAG017
CAG018
CAG020
CAG019
CAG021
CAG023
CAG024
CAG025
CAG026 R
CAG027
CAG028
CAG030
CAM002
CAM001
CAM003
CAM006
CAM008
CAM009
CAM010
CEL001
CEL002
CEL003
CEL004
CEL005
CEL006
CEL007
CEL008
CEL009
CEL010
CEL011
CEL012
CEL013
CEL015
CEL016
CEL020
CEL017
CEL018
CEL019
CEC001
CEC002
CEC003
CCI003 R
CCI009 R
CCI011
CCI015 R
CCI023 R
CCI024 R
CCS001
CCI001
CCI002
CCI004
CCI005
CCI006
CCI007
CCI008
CCI010
CCI029
CCI032
CCI012
CCI030
CCI013
CCI014
CCI016
CCI017
CCI019
CCI018
CCI020
CCI021
CCI022
CCI025
CCI026
CCI027
CIT001
CIT002
CIT011
CIT003
CIT004
CIT005
CIT010
CUM001
CUM002
CUM010
CUM006
CUM003
CUM004
CUM005
CUM009
CUS013 R
CUS001
CUS002
CUS003
CUS004
CUS005
CUS044
CUS022
CUS023
CUS025
CUS027
CUS047
CUS028
CUS029
CUS032
CUS036
CUS006
CUS009
CUS010
CUS011
CUS012
CUS014
CUS015
CUS017
CUS018
CUS019
CUS024
CUS031
CUS033
CUS034
CUS038
CUS039
CUS040
CUS048
CPS002
CPS005
CPS004
CPE001
CPE015
CPE002
CPE003
CPE004
CPE005
CPE006
CPE007
CPE008
CPE009
CPE010
CPE011
CPE012
CPE013
CPE014
CYS001
CYD001
CYC001
CYC002
DAC001
DAC002
DAC003
DAC004
DAC005
DAC006
DAC007
DAC008
DAC009
DAC010
DAC011
DAC012
DAC013
DAC014
DAC015
DAC018
DAC019
DAC022
DAC023
DAC024
DAC025
DAC049
DAC026
DAC028
DAC029
DAC030
DAC031
DAC032
DAC033
DAC034
DAC036
DAC037
DAC038
DAC039
DAC040
DAC041
DAC042
DAC043
DAC044
DAC045
DAC050
DAC047
DAC048
FOV001
FOV002
FOV003
FOV004
LAC045
LAC001
LAC002
LAC046
LAC003
LAC057
LAC005
LAC006
LAC007
LAC063
LAC009
LAC010
LAC011
LAC012 R
LAC047
LAC013
LAC048
LAC065
LAC014
LAC015
LAC016
LAC050
LAC017
LAC019
LAC020
LAC021
LAC022
LAC024 R
LAC053
LAC025
LAC027
LAC028
LAC029
LAC062
LAC030
LAC032 R
LAC056
LAC036
LAC064
LAC037 R
LAC039
LAC040R
LAC041
LAC043
LAC044
LAL001
LAL002
LES001
LES002
LYC028R
LYC001
LYC002
LYC003
LYC004
LYC047
LYC005
LYC007
LYC008
LYC009
LYC049
LYC012
LYC013
LYC014
LYC015
LYC058
LYC016
LYC017
LYC020
LYC021
LYC024
LYC025
LYC026
LYC029
LYC030
LYC032
LYC033
LYC034
LYC035
LYC036
LYC037
LYC053
LYC055
LYC038
LYC039
LYC041
LYC042
LYC043
LYC044
LYC045
PAS001
PAS002
PAS003
PEK001
PEK002
PEL001
PEK004
PEK003
PEL002
PEL003
PHC001
PHC002
PHN031
PHN046
PHN047
PHN015
PHN001
PHN003
PHN028
PHN030
PHN004
PHN005
PHN006
PHN007
PHN008
PHN009
PHN032
PHN010
PHN033
PHN014
PHN038
PHN039
PHN017
PHN018
PHN019
PHN020
PHN042
PHN023
PHN045
PHN024
PHN025
PHN026
PHN027
PHV001
PHV002
PHV003
PHV004
PHV005
PHV010
PHV011
PHV012
PHV015
PHV016
PHV017
PIS002
PIS004
PIS005
PIS011
PIS015
PIS017
PIS018
PIS021
PIS022
PIS023
PIS025
PIS026
PIS028
PIS001
PIS014
PSS001
PSS002
RAV001
RAM001
RAM002
RAM003
RAM004
RAM005
RAM006
RAM007
RAM008
RAM009
RAM010
RAM011
RAM012
RAV002
RAV003
RAV004
RAO005
RAO002
RAO003
SCH001
SCH002
SPO002
SPO003
SPO004
SPO005
SPO006
SPO008
SPO009
SPO010
SPO016
SPO011
SPO013
SPO015
VAL001
VAL002
VAL009
VAL010
VAL003
VAL004
VAL011
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium cepa L.
Allium fistulosum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium porrum L.
Allium sativum L.
Allium sativum L.
Allium sativum L.
Allium sativum L.
Allium sativum L.
Allium schoenoprasum L.
Alopecurus pratensis L.
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celeriac
Apium graveolens L. Celery
Apium graveolens L. Celery
Apium graveolens L. Celery
Apium graveolens L. Celery
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K. B. Presl.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K. B. Presl.
Asparagus officinalis L.
Asparagus officinalis L.
Asparagus officinalis L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar capitata (L) Alef. var. subauda L.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var sabellica L.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef. var. botrytis L.
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var alba DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var rubra DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.
Brassica rapa L. var. rapa
Brassica rapa var. rapa
Brassica rapa var. silvestris (Lam.) Briggs
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L.
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Capsicum annuum L. - Chili, Peper
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Endivija
Cichorium endivia L. Kodrolistna endivija
Cichorium endivia L. Kodrolistna endivija
Cichorium endivia L. Kodrolistna endivija
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L. (partim) - Witloof chicory
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Cichorium intybus L. (partim) Listnati radič
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Kumarice za vlaganje
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucumis sativus L. Solatna kumara
Cucurbita pepo L.
Cucurbita pepo L. Oljna buča - Oil pumpkin
Cucurbita pepo L. Oljna buča - Oil pumpkin
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cucurbita pepo L. Vrtna buča - Marrow
Cynara scolymus L.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
Cynosurus cristatus L.
Daucus carota L.
Daucus carota L. Krmno korenje
Daucus carota L. Krmno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Daucus carota L. Navadno korenje
Foeniculum vulgare Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L.
Lactuca sativa L. var. longifolia
Lactuca sativa L. var. longifolia
Lepidium sativum L. ssp. sativum.
Lepidium sativum L. ssp. sativum.
Lycopersicon esculentum
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
Pastinaca sativa L. ssp. sativa
Pastinaca sativa L. ssp. sativa
Pastinaca sativa L. ssp. sativa
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W.Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L.
Phaseolus vulgaris L. Nizki stročji fiţol
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus Aschers.
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Oglatozrnati (zgubani) grah
Pisum sativum L. Okroglozrnati grah
Pisum sativum L. Okroglozrnati grah
Pisum sativum L. Sladkorni grah
Pisum sativum L. Sladkorni grah
Raphanus sativus L.
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Redkvica
Raphanus sativus L. Vrtna redkev
Raphanus sativus L. Vrtna redkev
Raphanus sativus L. Vrtna redkev
Raphanus sativus var. oleiformis Pers.
Raphanus sativus var. oleiformis Pers.
Raphanus sativus var. oleiformis Pers.
Scorzonera hispanica L.
Scorzonera hispanica L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Valerianella locusta (L) Laterr.
Jersejska šalotka
Aldato
Autumn Keeper
Banko
Belokranjka      vpisana v sortno listo
Brunswijker
Centurion
Daytona
Glacier
Holandska rumena
Hyduro
Hygro
Hyper
Istrska rdeča
Istrska rumena
Pompei
Prizrenski
Radar
Red Baron
Sonesta
Srebrnjak junijski
Srebrnjak majski
Sturon
Tamara
White Lisbon
Parade
Alaska
Ardea
Bandit
Blauwgroene Herfst
Columbus
Derrick
D'hiver 2
Domači dolgi      v postopku vpisa v sortno listo
Favorit
Herfstreuzen 3
Jolant
Karentan
Lincoln
Longina
Merlin
Slon
Domači jari
Domači ozimni
Novosadski jari
Ptujski jesenski    vpisana v sortno listo
Ptujski spomladanski  vpisana v sortno listo
Welta
Alko
Brilliant
Diamant
Dolvi
Ibis
Kojak
Luna
Nemona
Praška
Groene Pascal
Lathom Self Blanhing
Navadna listna
Tall Utah 52/70
Arone
Wena
Argenteuil
Braunschweiger
Mary Washington
Emona         vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Futoško        v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Ljubljansko      v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Varaţdinsko      v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Advent
Cantasa
Famosa
Kapucinski
Melissa
Novusa
Polasa
Stilon
Taler
Vertus
Winterfürst 2
Wintessa
Wirosa
Yslanda
Ţelezna glava
Kodrolistni
Avanti
Bocal
Delikates bela
Delikates modra
Dunajska bela
Dunajska modra
Frühweiss
Goliat bela
Kolpak
Komet
Korist
Superschmelz
Trero
Grüner Angeliter
Maksimirski visoki
Aprilex
Ardego
Arfak
Artemis
Coleman
Cortes
Erfurtska
Fargo
Fremont
Idol
Lateman
Malimba
Marchpast
Master
Montano
Nautilus
Nedcha
Plana
Saphire
Shannon
Sneţna kepa
Tolmu
Torina
Ultra
White Ball
White Fox
Calabrese
Corvet
Fiesta
Kermit
Lord
Montop
Regilio
Alladin
Almanac
Amager
Atleta
Atria
Bartolo
Bravo
Bronco
Brunšviško
Carlton
Cecile
Delphi
Delus
Destiny
Ditmar
Dumas
Equatoria
Farao
Fieldwinner
Galaxy
Heads up
Hermes
Hinova
Histona
Junior
Kopenhaško
Krautami
Krautkaiser
Krautman
Langedijsko
Lennox
Marathon
Megaton
Menza
Minicole
Parel
Pontiac
Prospera
Quisto
Ramco
Resistor
Rinda
Saratoga
Slava
Srbski melez
Tucana
Vestri
Winterduke
Autoro
Erfurtsko rano
Hardoro
Holandsko jesensko
Holandsko pozno
Holandsko zgodnje
Lectro
Maestro
Roxy
Vorox
Boxer
Citadel
Diablo
Dorema
Estate
Herkules
Lunet
Oliver
Predora
Titurel
Cantonner Witkrop
Chiko
Nagaoka
Nemesis
Pe-tsai
Varaţdinska repa
Kranjska okrogla     v postopku vpisa v sortno listo
Perko PVH
Albaregia
Arlequin
Atol
Banjaluška zgodnja
Bianca
Blondy
Botinska rumena     vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Corno di toro rosso
Dolga bela
Dolmy
Feherozon
Giallo d'Asti
Inia
Istra
Kalifornijsko čudo
Karpatia
Kurtovska kapija
Lipari
Luteus
Maestro
Matica
Novosadska bela babura
P-26
Prima
Quadrato d'Asti Rosso
Rotund rumena
Rotund zelena
Sivrija         vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Soroksari        v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Stella
Tequila
Zlaten medal
Feferoni rumeni
Feferoni sladki
Feferoni zeleni
Lombardo
Salerno
Sigaretta di Bergamo
Tina
Bossa
Ciarda
Dalmatinska kopica
Dečkova glavica
Dimara
Eminence
Eros
Eskariol rumena
Eskariol zelena
Full heart
Growers giant
Malan
Maral
Nuance
Perfect
Ramaya
Sardana
Tressan
Valdena
Neos
Pankalijerka
Rufekova
Anivip       v postopku vpisa v sortno listo
Corma        v postopku vpisa v sortno listo
Goriški       v postopku vpisa v sortno listo
Monivip       v postopku vpisa v sortno listo
Silla        v postopku vpisa v sortno listo
Solkanski      v postopku vpisa v sortno listo
Magdeburški radič
A grumolo bionda
A grumolo verde
Augusto
Averto
Bianca di Milano
Castelfranco
Cesare
Firebird
Indigo
Jupiter
Katalonski
Leonardo
Mantovana
Mesola
Palla bianca
Palla rossa
Pan di zucchero
Pandea
Pompeo
Poncho
Rubello
Treviški rdeči
Trţaški solatnik
Verona
Charleston Gray
Crimson Sweet
Jade
Madera
Rosa
Sugar Baby
Topgun
Alpha
Ananas
Early Dawn
Grido
Hale's best jumbo
Medena rosa
Pancha
Templar
Dolga zelena       v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Alibi
Alstar
Alvin
Anuschka
Asterix
Kendo
Levina
Marinda
Minerva
Natasja
Octopus
Olympia
Pariški kornišon
Potomac
Regal
Astrea
Boda
Dalibor
Darina
Delikates
Encore
Eva
Girola
Green fall
Jazzer
Marketmore
Pontia
Raider
Rawa
Senzacija
Sončni potok
Sprint
Thunder
Slovenska golica     vpisana v sortno listo
Olinka
Olivia
Ambassador
Bela okrogla
Beograjske
Bianca di Trieste
Black Jack
Diamant
Dolga bela brez vreţe
Dolga zelena brez vreţe
Dolga zelena z vreţo
Elite
Greyzini
Opal
Saray
Verde d'Italia
Zita
Romanesco
Common
Cynora
Southland
Ljubljansko rumeno    vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Lobbericher
Semor
Almaro
Altona
Amsterdamski
Bangor
Barnum
Bergen
Berlanda
Berlikum
Birka
Brunšviški
Chantal
Chantenay a coeur rouge
Danvers
Espredo
Flacino
Flakkeer 2
Fontana
Hytop
Junior
Kamaran
Kazan
Laranda
Marktgärtner
Mokum
Nairobi
Nandrin
Nantes
Nantucket
Napoli
Narbonne
Narman
Nassau
Nelson
Nerac
Newburg
Pariški
Romosa
Senior
Tip top
Vita Longa
Di Firenze
Fino
Goal
Tardo
Aimee
Ameriška rjavka
Atrakcija
Batida
Bionda ricciolina
Bistra
Blonde de Paris
Braziljanka
Brogan
Campania
Clarion
Coolguard
Crispino
Dalmatinska ledenka         v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Enrica
Entree
Estafet
Fatima
Felicia
Ferulia
Galleon
Glaive
Great Lakes
Jaguar
Karif
Kristal ljetna ţuta
Kristal zelena zimska
Ljubljanska ledenka         v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Lobi
Majska kraljica
Meraviglia delle quattro stagioni
Modiva
Nansen
Noisette
Novosadska majska maslena
Posavka               v postopku vpisa v sortno listo, ohranjevalna sorta
Rosalie
Senaria
Tatiana
Unicum               v postopku vpisa v sortno listo
Vanity
Vegorka               vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Vertico
Zimska rjavka
Zodiac
Paris White
Romana Parris Island
Gladkolistna
Kodrolistna
Novosadski jabučar    vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Amazon
Arletta
Balca
Balkan
Belle
Blazer
Campbell 1327
Carmelo
Dario
Delfine
Dombo
Fandango
Fontana
Glorija
Hector
Heinz 1370
Kastalia
Marglobe
Marmande
Mijane
Monroe
Montecarlo
Optima
Pick Rite
Pyros
Red King
Roma VF
Rutgers
Saint-Pierre
San Marzano
Serdika
Sultan
Tondo F 1 N. 130
Topspin
Vemone
Vivaldi
Vivia
Volovsko srce
Zagrebški zgodnji
Dolgi beli gladki
Gogobel
Podravkin beli
Bardoviški
Berlinski srednje dolgi
Domači listnik
Eagle
Fakir
Gigante d'Italia
Kodrolistni peteršilj
Emergo
Kostanjevka
Češnjevec               vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Tetovac                vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Zorin                 vpisana v sortno listo, ohranjevalna sorta
Nerina
Admires
Berggold
Biser
Borlotto lingua di fuoco nano
Brittle Wax
Bronco
Bush Blue Lake 274
De Rocquencourt
Echo
Forum
Galeb
Goldrush
Gradiščanec
Marconi nano
Panonski gradiščanec
Panonski tetovec
Plus gus
Presenta
Provider
Romano bush
Saluggia
Starozagorski čern
Taylor's horticultural
Tiber
Top Crop
Unidor
Viki
Anellino giallo
Anellino verde
Borlotto lamon
Borlotto lingua di fuoco
Cipro
Meraviglia di Venezia a grano bianco
Meraviglia di Venezia a grano nero
Neckargold
Stregonta
Supermarconi
Trionfo violetto
Alderman
Coral
Čudo Amerike
Kelvedon
Orcado
Paladio
Pegado
Progress N. 9
Rondo
Senator
Telefon
Tristar
Utrillo
Alaska
Mali provansalec
Angleški ljubimec
Frühe Heinrich
Bela poletna
Ceres
Cherry Belle
Jolly
Ledena sveča
National
Non Plus Ultra
Poker
Promptus
Rebel
Revosa
Saxa Treib 3
Tarzan
Bela zimska
Črna zimska
Münchner Bier
Final
Rauola
Renova
Enoletni orjaški
Lange Jan
Gladiator
Goliath
Kent
Matador
Norvak
Polka
Spanda
Spartacus
Spinnaker
Spokane
Viroflay
Wolter
Delika
Holandski motovilec
Juwabel
Juwahit
Ljubljanski motovilec  vpisana v sortno listo
Macholong
Masse

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:87
posted:12/13/2011
language:Croatian
pages:49