BILAGA 1C by huanghengdong

VIEWS: 15 PAGES: 14

									Kurstilldelning per kställe och kurs                                                                 Bilaga 1CRadetiketter   Kursnamn                                    Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
ARKITEKTUR OCH BYGGD MILJÖ                                                  396.83   3,236.01      33,915
 Arkitektur                                                         332.83   2,746.01      29,150
   AAM010   Miljöpsykologi                                 B    7.5          2.63     21.00       248
   AAH150   Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning                      EXJOBB  30          10.50     21.00       824
   AAHA01   Arkitektur, baskurs A (åk 1)                          C    9          11.40     76.00       944
   AAHA05   Arkitektur, baskurs A (åk 2)                          C    9           8.40     56.00       731
   AAHA10   Arkitektur, baskurs B (åk 1)                          C    18          20.10     67.00      1,696
   AAHA15   Arkitektur, baskurs B (åk 2)                          C    18          16.50     55.00      1,440
   AAHA45   Internationell föreläsningsserie 1                       A    1           0.88     53.00        68
   AAHA50   Internationell föreläsningsserie 2                       A    1           0.80     48.00        63
   AAHA55   Gestaltningsprocess och prototyp                        C    9           8.25     55.00       720
   AAHA60   Arkitektens redskap                               C    9          11.55     77.00       954
   AAHB02   Experimentell workshop, höstterminen 2009                    A    1           2.10    126.00        167
   AAHB21   Experimentell workshop, vårterminen 2010                    A    1           1.97    118.00        159
   AAHB30   Arkitektskolans ateljéföreläsningar höstterminen 2009              A    1           2.15    129.00        169
   AAHB40   Arkitektskolans ateljéföreläsningar vårterminen 2010              A    1           2.02    121.00        162
   AAHF01   Arkitekturteknik 5: Hållbar teknik i byggd miljö                B    3           2.75     55.00       224
   AAHF10   Hållbar arkitektonisk gestaltning                        C    9           8.10     54.00       710
   AAHM01   Examensarbete i arkitektur                           EXJOBB  30          20.50     41.00      1,620
   AAHN01   Avancerad arkitektonisk gestaltning, höstterminen                C    18          4.20     14.00       582
   AAHN05   Avancerad arkitektonisk gestaltning, vårterminen                C    18          3.00     10.00       557
   AAK170   Arkitektur och samhälle: Tektonik & rum                     A    6           1.70     17.00       203
   AAKF05   Studio: Stadsrum - husrum                            C    18          0.90     3.00        60
   AAKL05   #SAKNAS!                                    A    18          1.20     4.00        80
   AAKN01   Arkitektur och samhälle: Stadsrum - husrum 1                  C    18          4.80     16.00       568
   AAKN05   Stadsrum - husrum 1, teoretisk fördjupning                   A    6           1.60     16.00       189
   AAKN10   Arkitektur och samhälle: Stadsrum - husrum 2                  C    18          4.50     15.00       404
   AAKN15   Stadsrum - husrum 2, teoretisk fördjupning                   A    6           2.00     20.00       208
   AAMA01   Ljus och färg                                  A    3           1.20     24.00       104
   AAMF01   Människan och den byggda miljön                         B    3           0.15     3.00        10
   AAMF05   Människan i rummet                               A    3           0.50     10.00        60
   AFO025   Presentationsteknik och portfölj                        C    3           2.20     44.00       201
   AFO065   Estetik II                                   C    9           3.15     21.00       304
   AFO120   Laboratorium för spatiala experiment (Kreativ Tävling, teori och applicering)  B    24          2.40     6.00       161
   AFO125   Laboratorium för spatiala experiment (Nutida designprocesser inom arkitektur)  B    6           0.70     7.00        47
   AFO165   Produktsemiotik                                 B    6           1.90     19.00       188
   AFO205   Tillämpad estetik, visuella metamorfoser, del II                C    3           0.05     1.00        3
   AFO240   Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del I                 C    6           3.20     32.00       272
   AFO245   Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del II                C    6           2.90     29.00       253
   AFO270   Laboratorium för spatiala experiment: Arkitektur som Teater           B    24          8.00     20.00       794
   AFO275   Laboratorium för spatiala experiment: Interiör arkitektur & möbler       C    6           3.60     36.00       320
   AFO632   Teoretisk och tillämpad estetik                         C    6           2.60     26.00       234
   AFO680   Visuell kommunikation                              B    6           6.80     68.00       457
   AFOA01   Estetik I                                    C    6           3.10     31.00       266
   AFOA05   Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del III                C    6           1.80     18.00       184
   AFOA10   Produktsemiotik                                 B    5           2.00     24.00       179
   AFOF01   Internationell workshop 1                            A    2           1.70     51.00       132
   AFOF05   Internationell workshop 2                            A    2           1.60     48.00       126
   AFOF20   Tillämpad estetik, visuell kommunikation, del IV                C    8           2.67     20.00       262
   AFOL05   #SAKNAS!                                    A    18          4.80     16.00       610
   AHIA01   Arkitekturhistoria I                              B    6          13.30    133.00       1,132
   AHIA05   Arkitekturhistoria II                              A    6           0.10     1.00        7
   AHIF01   Arkitekturhistoria III - den historiska arkitekturens estetik          A    2           1.77     53.00       136
   AHIF05   Arkitekturhistoria IV - den romerska arkitekturens historia           C    3           2.50     50.00       222
   ASB041   Stadsbyggnadsrätt                                B    6           0.40     4.00        27
   ASB060   Stadsförnyelse                                 B    7.5          2.38     19.00       235
   ASBF05   Stadsbyggandets grunder                             C    9           9.00     60.00       763
   ASBF10   Hållbart stadsbyggande                             B    7.5         12.00     96.00       764
   ASBF15   Studio: arkitektur & landskap                          C    18          0.30     1.00        20
   ASBL05   #SAKNAS!                                    A    18          5.40     18.00       643
   ASBM01   Examensarbete i hållbar stadsgestaltning                    EXJOBB  30          5.00     10.00       335
   ASBN01   Stadsbyggnad: Stadsåterbruk                           C    18          7.80     26.00       712
   ASBN05   Stadsåterbruk - teori och metod                         A    6           2.60     26.00       221
   ASBN10   Det nya stadslandskapet - teori och metod                    A    6           2.00     20.00       195
   ASBN15   Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet                      C    18          6.00     20.00       605
   ASBN20   Stadskvalitet och urban form                          A    6           2.50     25.00       218
   ASBN25   Landskapsarkitektur och trädgård                        A    6           3.10     31.00       252
   ASBN30   Stadsbyggnad: Urban dynamik                           C    18          8.40     28.00       781
   ASBN35   Urbana processer                                A    6           1.90     19.00       191
   ASBN40   Urban dynamik - teorier och tendenser                      A    6           2.80     28.00       241
   ATEA01   Arkitekturteori A (åk 1)                            B    6           6.70     67.00       525
   ATEA05   Arkitekturteori A (åk 2)                            B    6           5.40     54.00       443
   TFRA40   Grafisk design, fortsättningskurs                        C    7.5          3.63     29.00       316
   TNA056   Rum, scenografi och landskap                          A    15          3.75     15.00       251
   TNA092   Miljöpsykologi - fördjupning                          B    7.5          0.63     5.00        42
   TNA116   Europeisk arkitekturhistoria                          A    7.5          4.00     32.00       308
                                                                                   1 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                            Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                             Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   TNA130     Trädgårdskonstens historia                    A    4.5          0.23     3.00        15
   TNA185     Bild och rum                           B    15          7.75     31.00       634
 Bebyggelsevård                                                   34.60    318.00       2,612
   ABF111     Skandinavisk arkitektur                      A    6           3.20     32.00       246
   ABF115     Skandinaviskt stadsbyggande                    A    6           1.80     18.00       186
   ABV075     Bebyggelsevård: Restaurering i teori och praktik         A    6           0.50     5.00        34
   ABV610     Arkitektur- och byggteknikhistoria                B    6           7.40     74.00       491
   ABV620     Byggteknik med arkitektur                     B    6           7.70     77.00       507
   ABVF01     Studio: Restaurering och ombyggnad                C    18          0.30     1.00        20
   ABVF05     Arkitekturteori C: Arkitektur i utveckling            B    3           2.65     53.00       218
   ABVL05     Examensarbete för kandidatexamen i arkitektur           EXJOBB  18          2.10     7.00       166
   ABVN01     Bebyggelsevård: Modernismens arkitektur - förnyelse        C    18          0.90     3.00        60
   ABVN05     Modernismens arkitektur - förnyelse, teoridel           A    6           0.30     3.00        20
   TFRA50     Kyrkorummets och gudstjänstens arkitektur             A    7.5          0.63     5.00        42
   TFRB35     Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt          A    7.5          1.38     11.00        92
   TNA103     Färg                               A    6           1.00     10.00        67
   TNA155     Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik  A    15          4.75     19.00       463
 Boende och bostadsutveckling                                            9.38     61.00       744
   ABA002     Urbant klimat och hållbar utveckling av byggd miljö        A    6           0.90     9.00        60
   ABA600     Internationellt hållbart byggande                 B    7.5          1.38     11.00        92
   ABAN01     Shelter                              A    6           1.10     11.00       108
   ABAN05     Urban Shelter - teoretisk fördjupning               A    6           1.50     15.00       121
   ABAN10     Arkitektur i extrema miljöer - Urban Shelter           C    18          4.50     15.00       363
 Energi och ByggnadsDesign                                             11.28     89.00       798
   AEB010     Solenergi - grundkurs i solvärmeteknik              A    7.5          4.38     35.00       326
   AEB020     Solel - grundkurs i solcellsteknik                A    7.5          5.50     44.00       379
   AEB015     Solenergi i arkitekturen                     A    3           0.40     8.00        27
   AEB820     Examensarbete i energi- och byggnadsdesign            EXJOBB  30          1.00     2.00        67
 Inst för byggande och arkitektur                                          8.75     22.00       610
   ABA615     Examensarbete                           EXJOBB  22.5         6.75     18.00       452
   ABAM01     Examensarbete i byggande och arkitektur              EXJOBB  30          2.00     4.00       158
BYGG- OCH MILJÖTEKNOLOGI                                              375.10   2,577.00      26,535
 Brandteknik och riskhantering                                           121.93    598.00       8,850
   VBR022     Brandkemi - explosioner                      B    15          13.00     52.00       923
   VBR054     Brandteknisk riskvärdering                    C    15          10.00     40.00       806
   VBR082     Aktiva system                           B    15          11.00     44.00       813
   VBR110     Samhällsplanering                         B    7.5          6.75     54.00       475
   VBR171     Riskhanteringsprocessen                      B    7.5          5.50     44.00       407
   VBR180     Riskanalysmetoder                         C    15          11.00     44.00       869
   VBR200     Simulering av rumsbrand (CFD)                   C    7.5          1.25     10.00        84
   VBR225     Olycks- och krishantering                     B    15          9.50     38.00       731
   VBR230     Konsekvensberäkningar                       A    9           7.95     53.00       518
   VBR240     Brandmannautbildning                       C    4.5          3.98     53.00       303
   VBR920     Examensarbete i riskhantering                   EXJOBB  30          13.50     27.00       905
   VBRA01     Introduktion till brand och risk                 C    8           7.87     59.00       589
   VBRF01     Ingenjörsinriktad yrkesträning                  EXJOBB  15          0.25     1.00        17
   VBRF05     Branddynamik                           B    13          11.27     52.00       800
   VBRF97     #SAKNAS!                             A    15          2.50     10.00       168
   VBRM01     Examensarbete i brandteknik                    EXJOBB  22.5         6.38     17.00       427
   XXXXXX     Inresande                             A    0           0.25     0.00        17
 Byggnadsfysik                                                   49.07    390.00       3,334
   VBF015     Husbyggnads- och installationsteknik               A    7.5          2.75     22.00       249
   VBF045     Byggnadsteknik - komplexa byggnader                B    7.5          3.75     30.00       310
   VBF050     Byggnadsteknik vid nybyggnad                   B    7.5          4.00     32.00       324
   VBF605     Byggnadsfysik                           B    6           6.80     68.00       457
   VBF630     Husbyggnadsteknik                         A    6           7.50     75.00       449
   VBF820     Examensarbete i byggnadsfysik                   EXJOBB  30          1.50     3.00       101
   VBFA01     Husbyggnads- och installationsteknik               B    10          17.67    106.00       1,110
   VBFA05     Husbyggnadsteknik                         A    4           3.60     54.00       233
   XXXXXX     Inresande                             A    0           1.50     0.00       101
 Byggnadsmaterial                                                  48.25    578.00       3,500
   VBM011     Byggnadsmaterial                         B    6           5.80     58.00       402
   VBM012     Byggnadsmaterial                         B    6           9.90     99.00       631
   VBM031     Betong i livscykelperspektiv                   B    6           2.60     26.00       226
   VBM050     Skadeanalys                            B    6           2.70     27.00       232
   VBM611     Materiallära                           B    6           6.80     68.00       457
   VBM820     Examensarbete i byggnadsmaterial                 EXJOBB  30          1.50     3.00       101
   VBMA01     Arkitekturteknik 1: Arkitektur och bärverk            B    3           3.75     75.00       287
   VBMA05     Arkitekturteknik 2: Byggnadsmaterial               B    3           3.10     62.00       247
   VBMA10     Arkitekturteknik 3: Byggnadsteknik & byggnadsfysik        B    3           2.75     55.00       224
   VBMA15     Arkitekturteknik 4: Installationsteknik              B    3           2.60     52.00       215
   VBMF05     Byggmaterialvetenskap                       B    7.5          6.50     52.00       462
   VBML01     #SAKNAS!                             A    15          0.25     1.00        17
 Installationsteknik                                                10.10     73.00       681
   ABK606     Installationsteknik                        B    6           6.60     66.00       446
   ABK920     Examensarbete i installationsteknik                EXJOBB  30          3.50     7.00       235
                                                                              2 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                                     Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                                      Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
 Institutionen för bygg- och miljöteknolo                                               4.13     11.00       276
   VMT615     Examensarbete                                   EXJOBB  22.5         4.13     11.00       276
 Konstruktionsteknik                                                         56.83    426.00       3,909
   VBK013     Konstruktionsteknik                                B    9          16.20    108.00       1,020
   VBK020     Betongbyggnad                                   B    6           7.60     76.00       501
   VBK032     Träbyggnadsteknik                                 B    6           3.20     32.00       259
   VBK035     Stålbyggnadsteknik                                 B    4.5          3.83     51.00       273
   VBK041     Brobyggnadsteknik                                 C    7.5          4.00     32.00       340
   VBK063     CAD-teknik och informationshantering                        B    6           3.80     38.00       292
   VBK920     Examensarbete i konstruktionsteknik                        EXJOBB  30          8.50     17.00       570
   VBKF01     Konstruktionsteknik - byggsystem                          B    7.5          8.38     67.00       565
   VBKF97     #SAKNAS!                                      A    15          0.50     2.00        34
   VBKL01     #SAKNAS!                                      A    15          0.75     3.00        50
   XXXXXX     Inresande                                     A    0           0.08     0.00        6
 Teknisk vattenresurslära                                                      84.79    501.00       5,985
   VVR040     Kusthydraulik                                   A    7.5          3.88     31.00       302
   VVR090     Hydromekanik                                    A    7.5          3.00     24.00       261
   VVR111     Hydrologi och akvatisk ekologi                           B    15          19.00     76.00      1,253
   VVR120     Strömningslära                                   A    7.5          7.50     60.00       473
   VVR140     Rurala vatten                                   A    7.5          3.75     30.00       296
   VVR145     Vatten                                       B    9          21.75    145.00       1,321
   VVR170     Flodrestaurering                                  A    7.5          2.38     19.00       232
   VVR176     Strömning i naturliga vatten                            A    7.5          2.75     22.00       249
   VVR820     Examensarbete i teknisk vattenresurslära                      EXJOBB  30          11.00     22.00       737
   VVRF01     Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter             A    7.5          3.38     27.00       279
   VVRF05     Internationell sommarforskarskola i vattenresurslära                EXJOBB  7.5          1.00     8.00        67
   VVRF97     #SAKNAS!                                      A    15          0.25     1.00        17
   VVRL01     #SAKNAS!                                      A    15          0.25     1.00        17
   VVRN01     Avancerad hydraulik                                A    7.5          2.13     17.00       220
   VVRN05     Avancerad hydrologi                                A    7.5          2.25     18.00       226
   XXXXXX     Inresande                                     A    0           0.54     0.00        36
BYGGVETENSKAPER                                                           398.72   3,263.38      27,770
 Byggnadsekonomi                                                          123.77    947.00       8,644
   GEMA40     Entreprenörskap och affärsutveckling                        B    7.5          3.13     25.00       276
   TNV100     Projektledning och projektmetodik                         A    15          8.25     33.00       628
   VBE024     Byggproduktion och produktionssystem                        B    9           4.35     29.00       364
   VBE031     Fastighetsförvaltning                               B    9          10.20     68.00       686
   VBE041     Byggledning                                    B    9           4.50     30.00       372
   VBE601     Byggnadsekonomi                                  A    6           6.50     65.00       402
   VBE605     Projektkurs                                    A    3           3.35     67.00       205
   VBE675     Ledning - Projektarbete i byggprocessen                      B    7.5          8.00     64.00       544
   VBE680     Programarbete, samhällsplanering och gestaltning - Projektarbete i byggprocessen  B    7.5          8.00     64.00       544
   VBE685     Projektering och design - Projektarbete i byggprocessen              B    7.5          8.00     64.00       544
   VBE690     Produktion, styrning och planering - Projektarbete i byggprocessen         B    7.5          8.00     64.00       544
   VBE820     Examensarbete i byggnadsekonomi                          EXJOBB  30          15.00     30.00      1,005
   VBEA05     Byggprocessen                                   A    5           4.17     50.00       325
   VBEA10     Byggprocessen                                   A    5           8.83    106.00        495
   VBEF01     Projektledning                                   B    7.5          9.38     75.00       620
   VBEF05     Byggprocessen och projektledning                          B    7.5          4.50     36.00       352
   VBEN01     Beställarrollen                                  B    7.5          7.00     56.00       490
   VBEN05     Facilities Management                               B    7.5          2.63     21.00       248
 Byggnadskonstruktionslära                                                      29.25    205.25       2,073
   FME602     Strukturmekanik                                  B    6           6.80     68.00       457
   VBV615     Examensarbete                                   EXJOBB  22.5         12.75     34.00       854
   VSM611     Byggnadskonstruktion                                B    6           5.03     50.25       360
   VSMA10     Materialmekanik                                  B    3           1.30     26.00       123
   VSMF01     Energihushållning                                 A    7.5          3.38     27.00       279
 Byggnadsmekanik                                                          106.52    846.00       7,375
   AFO280     Integrerad design: Konstruktion - Arkitektur                    B    6           3.60     36.00       301
   VGT021     Grundläggningsteknik                                A    10.5         9.80     56.00       629
   VGTA01     Geologi och geoteknik                               A    6           9.10     91.00       585
   VGTM01     Examensarbete i geoteknik                             EXJOBB  30          2.00     4.00       134
   VSM010     Mekanik                                      B    7.5         23.50    188.00       1,501
   VSM032     Programutveckling för tekniska tillämpningar                    B    6           2.00     20.00       193
   VSM040     Finita elementmetoden                               B    10.5         7.88     45.00       579
   VSM045     Teknisk - vetenskapliga beräkningar                        C    7.5          0.75     6.00        50
   VSM051     Strukturdynamik                                  B    6           0.20     2.00        13
   VSM091     Balkteori                                     B    4.5          2.70     36.00       211
   VSM820     Examensarbete i byggnadsmekanik                          EXJOBB  30          4.50     9.00       302
   VSMA01     Mekanik                                      B    5           2.50     30.00       207
   VSMA05     Byggnadsmekanik                                  B    8          15.20    114.00        961
   VSMF05     Teknisk modellering: Bärverksanalys                        B    7.5          8.75     70.00       585
   VSMN01     Examensarbetesmetodik                               A    2           1.27     38.00        92
   VSMN05     Finita elementmetoden - fältproblem                        A    7.5          0.13     1.00        8
   VSMN10     Strukturdynamiska beräkningar                           B    7.5          3.88     31.00       317
   VTA016     Byggnadsakustik                                  B    7.5          2.25     18.00       228
                                                                                       3 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                         Bilaga 1CRadetiketter    Kursnamn                           Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   VTA030    Teknisk akustik                        B    4.5          0.45     6.00        30
   VTA060    Strukturakustik                        B    9           0.45     3.00        30
   VTA820    Examensarbete i teknisk akustik                EXJOBB  30          0.50     1.00        34
   VTAF01    Ljud i byggnad och samhälle                  B    7.5          5.13     41.00       386
 Hållfasthetslära                                               97.85    638.00       6,558
   FHL013    Hållfasthetslära, allmän kurs                 B    15          37.00    148.00       2,243
   FHL025    Projekt i hållfasthetslära                  B    7.5          0.13     1.00        8
   FHL055    Teknisk mekanik                        B    7.5         14.50    116.00        902
   FHL064    Finita elementmetoden                     B    7.5          8.25     66.00       558
   FHL066    Finita elementmetoden - olinjära system            B    7.5          3.50     28.00       297
   FHL090    Brottmekanik, fortsättningskurs                A    7.5          2.88     23.00       255
   FHL105    Hållfasthetslära, grundkurs                  A    4.5          5.40     72.00       326
   FHL110    Biomekanik                          B    7.5          3.00     24.00       269
   FHL820    Examensarbete i hållfasthetslära               EXJOBB  30          6.50     13.00       436
   FHLA01    Hållfasthetslära, allmän kurs                 A    6           1.50     15.00       101
   FHLF01    Finita elementmetoden                     B    6           6.60     66.00       446
   FHLN01    Strukturoptimering                      C    7.5          5.13     41.00       411
   FHLN05    Beräkningsbaserad materialmodellering             C    7.5          3.13     25.00       285
   XXXXXX    Inresande                           A    0           0.35     0.00        23
 Projekteringsmetodik                                             41.33    627.13       3,120
   ADP131    Digital visualisering och presentation            C    6           1.30     13.00       111
                                             7.5          5.63     45.00       423
  ADP600      Modellbaserad projektering för arkitekter och ingenjörer  B    7.5          7.63     61.00       525
  ADP145      CAD-projektering för arkitektonisk utformning       B    6           0.10     1.00        7
  ADPA01      Digitala verktyg 1, skissverktyg              C    1           1.03     62.00        88
  ADPA05      Digitala verktyg 2, presentationer             C    1           1.00     60.00        86
  ADPA10      Digitala verktyg 3, CAD som ritverktyg           C    1           0.95     57.00        82
  ADPA15      Digitala verktyg 4, objektorienterad CAD          C    1           0.85     51.00        75
  ADPF05      Digitala verktyg 5, arkitektonisk utformning        C    1           0.88     53.00        78
  ADPF10      Digitala verktyg 6, praktisk projektering         C    1           0.87     52.00        76
  EDA602      Kommunikation och datorverktyg               B    6           4.15     41.50       338
  EDAA15      Kommunikation och datorverktyg               B    8           9.82     73.62       651
  MAMF25      Företagsförlagd praktik                  A    7.5          2.50     20.00       243
  TNE095      Praktisk projektering med CAD               A    7.5          4.63     37.00       337
DATAVETENSKAP                                                 384.62   3,324.36      25,827
 Datavetenskap                                                384.62   3,324.36      25,827
  ETS200      Programvarutestning                    B    7.5          4.13     33.00       331
  EDA011      Programmeringsteknik                    B    7.5         11.42     91.33       732
  EDA016      Programmeringsteknik                    C    7.5         22.13    177.00       1,570
  EDA017      Programmeringsteknik                    B    9          44.67    297.78       2,831
  EDA031      C++ - programmering                    A    7.5         10.63     85.00       619
  EDA040      Realtidsprogrammering                   B    6           9.10     91.00       584
  EDA050      Operativsystem                       B    4.5          1.50     20.00       145
  EDA061      Objektorienterad modellering och design          B    4.5          3.68     49.00       265
  EDA070      Datorer och datoranvändning                C    3           6.65    133.00        454
  EDA075      Mobilgrafik                        B    7.5          5.50     44.00       407
  EDA095      Nätverksprogrammering                   A    7.5          5.88     47.00       396
  EDA101      Avancerade renderingsmetoder                B    7.5          2.50     20.00       242
  EDA116      Algoritmimplementering - projekt på multiprocessorer    A    3           0.55     11.00        37
  EDA120      Funktionsprogrammering                   A    6           3.30     33.00       251
  EDA150      C-programmering                      A    3           4.15     83.00       243
  EDA171      Språkbehandling och datalingvistik             B    7.5          1.13     9.00        75
  EDA180      Kompilatorteknik                      C    7.5          1.50     12.00        86
  EDA216      Databasteknik                       B    7.5          9.38     75.00       620
  EDA221      Datorgrafik                        A    7.5          2.75     22.00       249
  EDA230      Optimerande kompilatorer                  A    7.5          3.25     26.00       273
  EDA260      Programvaruutveckling i grupp - projekt          C    6           9.93     99.25       696
  EDA270      Coachning av programvaruteam                C    9           3.15     21.00       304
  EDA385      Konstruktion av inbyggda system, fördjupningskurs     A    7.5          3.50     28.00       285
  EDA501      Programmering                       B    6          23.80    238.00       1,475
  EDA636      Databaser                         A    7.5          3.25     26.00       291
  EDA688      Examensarbete i datavetenskap               EXJOBB  22.5         0.75     2.00        50
  EDA698      Realtidssystem                       B    7.5          1.25     10.00       229
  EDA920      Examensarbete i datavetenskap               EXJOBB  30          22.50     45.00      1,508
  EDAA01      Programmeringsteknik - fördjupningskurs          B    7.5         49.88    399.00       3,055
  EDAA05      Datorer i system                      A    8          17.33    130.00        943
  EDAA10      Programmering i Java                    B    7.5          5.63     45.00       448
  EDAF01      Operativsystem - projekt                  A    3           0.35     7.00        23
  EDAF05      Algoritmer, datastrukturer och komplexitet         A    5           7.83     94.00       448
  EDAF10      Objektorienterad modellering och diskreta strukturer    B    7.5         13.00    104.00        819
  EDAF15      Algoritmimplementering                   B    5           5.00     60.00       344
  EDAF97      #SAKNAS!                          A    15          0.25     1.00        17
  EDAF99      Ingenjörsinriktad yrkesträning               EXJOBB  15          0.25     1.00        17
  EDAN01      Constraint-programmering                  A    7.5          3.38     27.00       279
  EDAN05      Algoritmteori                       A    7.5          6.38     51.00       420
  EDAN10      Konfigurationshantering                  B    7.5          5.38     43.00       400
                                                                           4 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                                  Bilaga 1CRadetiketter    Kursnamn                                    Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   EDAN15    Konstruktion av inbyggda system                        B    7.5          7.25     58.00       503
   ETS032    Programvaruutveckling för stora system                     A    7.5          5.00     40.00       355
   ETS032-10   Programvaruutveckling för stora system                     A    7.5          2.88     23.00       276
   ETS672    Kravhantering                                 C    7.5          2.25     18.00       251
   ETS688    Examensarbete i programvaruteknik                       EXJOBB  22.5         0.38     1.00        25
   ETS720    Examensarbete i programvarusystem                       EXJOBB  30          1.50     3.00       101
   ETSA01    Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - metodik             C    5          13.92    167.00        994
   ETSA05    Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - samhällsaspekter        A    4           9.33    140.00        503
   ETSF01    Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling - ekonomi och kvalitet      B    4           5.60     84.00       363
DESIGNVETENSKAPER                                                       293.20   2,187.29      22,982
 Certec                                                            25.66    191.00       2,146
   TFRA01    Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs      C    10          5.17     31.00       443
   TFRA05    Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, fördjupning     C    10          3.17     19.00       317
   TFRB20    Att utforma tankestöd i vardagen                        C    10          8.50     51.00       653
   TFRB55    Användning av digitala bilder inom vård, skola och omsorg           A    7.5          1.75     14.00       117
   TNS820    Examensarbete i rehabiliteringsteknik                     EXJOBB  30          0.50     1.00        34
   TNSA01    Universal design, teori                            A    2           0.80     24.00        70
   TNSF01    Universal design, projekt                           A    6           2.40     24.00       209
   TNX097    Rehabiliteringsteknik                             C    7.5          2.38     19.00       238
   TNX153    Rehabiliteringsteknik och design                        C    7.5          1.00     8.00        67
 Ergonomi o aerosolteknologi                                                  59.94    455.29       4,931
   ABF061    Arkitektur för ingenjörer                           A    6           0.50     5.00        34
   MAM026    Arbetsorganisation                               A    4.5          0.53     7.00        35
   MAM032    Arbete-människa-teknik, projekt                        A    7.5          1.25     10.00        84
   MAM041    Människa-maskin-system                             A    7.5          0.38     3.00        25
   MAM061    Människa - datorinteraktion                          B    7.5          4.13     33.00       331
   MAM085    Ergonomi                                    B    7.5          3.88     31.00       317
   MAM090    Människa, teknik, organisation och hantering av risker             B    7.5          6.25     50.00       448
   MAM101    Virtual Reality i teori och praktik                      B    7.5          1.00     8.00        67
   MAM120    Användbarhetsutvärdering                            A    7.5          0.25     2.00        17
   MAM242    Aerosolteknologi                                C    7.5          1.38     11.00        92
   MAM920    Examensarbete i ergonomi                            EXJOBB  30          6.50     13.00       436
   MAMA01    Människans samspel med tekniska system                     B    7           5.17     44.29       381
   MAMA05    Belastnings- och kognitionsergonomi                      B    10          3.17     19.00       313
   MAMA10    Belastnings- och kognitionsergonomi                      B    5           1.33     16.00        89
   MAMF05    Ledning och samarbete i projekt                        B    7.5          2.25     18.00       230
   MAMF10    Arkitektur och design för ett hållbart samhälle                A    6           1.00     10.00       133
   MAMF15    Arbetsorganisation och ledarskap                        B    6           3.50     35.00       276
   MAMF20    Arbete - människa - teknik                           A    7.5          2.38     19.00       232
   MAMN01    Avancerad interaktionsdesign                          B    7.5          3.00     24.00       269
   TFRB10    Arbets- och idrottsfysiologi                          A    7.5          2.00     16.00       214
   TFRB45    Att bo i ett hållbart samhälle                         A    7.5          1.38     11.00        92
   TNA220    Användarmedverkan vid bostadsplanering                     C    7.5          1.38     11.00        92
   TNA295    Design för alla                                B    7.5          2.00     16.00       214
   TNM140    Att använda Virtual Reality - nya möjligheter inom olika tillämpningsområden  B    7.5          2.25     18.00       228
   TNM151    Människan i extrema miljöer                          B    7.5          2.50     20.00       242
   TNM190    Människan och inomhusmiljön                          A    7.5          0.63     5.00        42
 Förpackningslogistik                                                     24.88    139.00       1,824
   MTT215    Förpackningslogistik                              C    7.5          4.63     37.00       379
   MTT920    Examensarbete i förpackningslogistik                      EXJOBB  30          9.50     19.00       637
   MTTF20    Förpackningsteknik och utveckling                       B    7.5          7.50     60.00       517
   MTTF96    #SAKNAS!                                    A    15          0.75     3.00        50
   MTTN10    Simulering av förpacknings- och logistiksystem                 B    7.5          2.50     20.00       242
 Industridesign                                                        85.11    619.00       6,911
   IDE015    Inspirationskurs i industridesign, del 2:2                   A    3           1.60     32.00       123
   IDE051    Projekt i teknisk design                            B    15          5.00     20.00       483
   IDE062    Designmetodik                                 A    7.5          2.63     21.00       243
   IDE081    Forskningsmetodik i industridesign                       A    4.5          0.98     13.00        65
   IDE100    Yrkespraktik                                  EXJOBB  30          12.00     24.00       804
   IDE110    Industridesignprojekt III                           C    12          4.60     23.00       431
   IDE120    Industridesignprojekt IV                            C    19.5         2.93     9.00       196
   IDEA01    Designerns verktyg                               C    14          7.23     31.00       620
   IDEA05    2D-tekniker                                  B    5           2.58     31.00       211
   IDEA10    3D-modellering och rendering                          B    5           0.08     1.00        6
   IDEA15    Fototeknik                                   A    1           0.55     33.00        42
   IDEA20    Industridesignprojekt A                            C    4           1.93     29.00       169
   IDEA25    Inspirationskurs i industridesign, del 1:2                   A    1           0.63     38.00        46
   IDEA30    Verkstadsintroduktion                             C    5           3.17     38.00       258
   IDEA35    Designerns verktyg                               C    6           2.80     28.00       247
   IDEA40    Designmetodik                                 C    9           3.30     22.00       314
   IDEA45    Industridesignprojekt B                            C    6           2.40     24.00       222
   IDEA50    Ljus och färg, projekt                             C    4           1.53     23.00       144
   IDEA55    Avancerad skissteknik                             B    3           1.25     25.00       110
   IDEA65    Design; om, för och med trender                        B    5           0.75     9.00        50
   IDEA70    Design management                               B    7           3.15     27.00       270
   IDEA75    Designmetodik                                 B    5           1.58     19.00       156
                                                                                    5 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                            Bilaga 1CRadetiketter      Kursnamn                            Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   IDEF05      Portföljteknik                         C    3           0.65     13.00        44
   IDEF10      Industridesignprojekt C                     C    9           3.00     20.00       295
   IDEF20      Designprojekt                          B    10          2.83     17.00       295
   IDEL01      Examensarbete för konstnärlig kandidatexamen i industridesign  EXJOBB  15          7.00     28.00       469
   IDEL05      #SAKNAS!                            A    15          0.50     2.00        34
   IDEM01      Examensarbete i industridesign                 EXJOBB  30          6.50     13.00       436
   IDEN01      STAR Design                           C    19.5         1.95     6.00       131
  Maskinkonstruktion                                                97.62    783.00       7,169
   MMK010      Ritteknik/datorstödd ritning                  C    6          19.60    196.00       1,376
   MMK045      Produktinnovation                        A    7.5          2.63     21.00       243
   MMK050      Hydraulik och pneumatik                     A    6           3.00     30.00       237
   MMK070      Design i företag                        B    7.5          1.25     10.00        84
   MMK075      Design management och teknisk framsyn              A    7.5          2.50     20.00       238
   MMK080      Form och färg                          A    4.5          0.60     8.00        40
   MMK101      Produktutvecklingsprojekt                    A    15          0.75     3.00        50
   MMK110      Produktutveckling                        A    4.5          2.25     30.00       178
   MMK121      Datorbaserad produktmodellering och -simulering         A    4.5          0.98     13.00        65
   MMK126      Friformsframställning i produktutvecklingsprocessen       C    7.5          1.25     10.00        84
   MMK140      Datorbaserad konstruktionsanalys 1               A    4.5          3.75     50.00       248
   MMK145      Datorbaserad konstruktionsanalys 2               A    4.5          2.63     35.00       195
   MMK150      Projekt - Maskinkonstruktion                  A    7.5          1.00     8.00        67
   MMK820      Examensarbete i maskinkonstruktion               EXJOBB  30          14.00     28.00       938
   MMK920      Examensarbete i teknisk design                 EXJOBB  30          11.00     22.00       737
   MMKA01      Produktutveckling med snabb prototypframtagning         A    6           2.30     23.00       204
   MMKA05      Projekt i volymmodellering                   A    3           1.10     22.00       100
   MMKF01      Utvecklingsmetodik                       B    5          10.58    127.00        651
   MMKF05      Utvecklingsmetodik                       B    7.5          2.63     21.00       248
   MMKN01      Digitala fabriker                        C    7.5          0.13     1.00        8
   MMKN05      Konstruktionsteknik                       B    5           2.58     31.00       211
   MMKN10      Design för X                          B    7.5          0.50     4.00        34
   MMT150      Robotteknik                           B    7.5          2.75     22.00       255
   MMT155      Projekt - robotteknik                      A    7.5          0.50     4.00        34
   MMT200      Konstruktion av mobila robotar                 C    7.5          2.00     16.00       214
   MMT920      Examensarbete i robotteknik                   EXJOBB  30          2.50     5.00       168
   TNM030      CAD - datorstödd konstruktion                  B    7.5          2.88     23.00       262
ELEKTRO- OCH INFORMATIONSTEKNIK                                           472.15   3,659.54      32,747
  Inst f elektro-o informationsteknik                                       472.15   3,659.54      32,747
   ETI280      Immaterialrätt                         A    6          11.20    112.00        622
   GEMA50      Teknikhistoria                         A    4.5          9.15    122.00        502
   EDI021      Digitala projekt                        C    7.5          1.50     12.00       101
   EDI042      Kodningsteknik                         A    7.5          3.00     24.00       261
   EDI051      Kryptoteknik                          B    7.5          4.00     32.00       324
   EDI075      Matematisk kryptologi                      A    6           1.50     15.00       101
   EIT010      Digitala transmissionsmetoder                  A    7.5          4.38     35.00       326
   EIT015      Säkra system och applikationer                 A    7.5          2.75     22.00       249
   EIT020      Digitalteknik                          C    9          25.95    173.00       1,846
   EIT060      Datasäkerhet                          B    7.5         14.25    114.00        888
   EIT070      Datorteknik                           B    6          19.00    190.00       1,211
   EIT080      Informationsteori                        A    7.5          6.25     50.00       414
   EIT090      Datorarkitektur                         B    9           7.20     48.00       521
   EIT100      Informationsöverföring                     B    7.5          5.88     47.00       427
   EIT120      Digitala strukturer på kisel                  C    7.5          5.38     43.00       427
   EIT140      OFDM för bredbandskommunikation                 A    7.5          4.00     32.00       308
   EIT150      Internet inuti                         C    7.5          1.38     11.00        92
   EITF01      Digitala bilder - kompression                  A    9           2.85     19.00       278
   EITF05      Webbsäkerhet                          B    4           3.40     51.00       242
   EITF10      Digitala projekt                        C    11          1.47     8.00        98
   EITF15      Signalbehandling - teori och tillämpningar           B    6           3.70     37.00       287
   EITL01      #SAKNAS!                            A    15          0.25     1.00        17
   EITM01      Examensarbete i elektro- och informationsteknik         EXJOBB  30          59.00    118.00       3,953
   EITN01      Webb-intelligens och informationssökning            B    7.5          0.88     7.00        59
   EITN06      Projekt i Internet- och webbteknologi              B    7.5          1.13     9.00        75
   EITN10      Multipelantennsystem                      A    7.5          3.38     27.00       279
   EITN15      Projekt i trådlös kommunikation, del 1             C    3           1.60     32.00       136
   EITN20      Projekt i trådlös kommunikation, del 2             C    6           3.30     33.00       278
   EITN25      Projekt i system på chips                    EXJOBB  15          0.75     3.00        50
   ESS010      Elektronik                           C    15          26.88    107.50       1,869
   ESS040      Digital signalbehandling                    B    6           5.00     50.00       358
   ESS050      Elektromagnetisk fältteori                   B    9           7.80     52.00       554
   ESSF01      Analog elektronik                        B    8           7.05     52.88       499
   ETE055      Elektromagnetisk fältteori                   A    6           8.40     84.00       491
   ETE100      Antennteknik                          B    6           4.30     43.00       320
   ETE115      Ellära och elektronik                      A    7.5         16.63    133.00        901
   ETEF01      Elektromagnetisk fältteori                   A    7           5.02     43.00       348
   ETEN01      Mikrovågsteori                         B    7.5          3.13     25.00       276
   ETEN05      Elektromagnetisk vågutbredning                 A    7.5          1.13     9.00        75
                                                                              6 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                   Bilaga 1CRadetiketter    Kursnamn                    Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   ETI015    Elektromagnetisk fältteori, fortsättningskurs  A    6           1.70     17.00       176
   ETI022    Analoga projekt                 C    7.5          0.75     6.00        50
   ETI031    Radio                      B    6          11.10    111.00        694
   ETI032    Radioelektronik                 B    9           4.73     31.50       385
   ETI041    Radioprojekt                  C    6           0.80     8.00        54
   ETI051    Radiosystem                   A    6           5.00     50.00       331
   ETI063    Analog IC-konstruktion             C    6           3.90     39.00       316
   ETI085    Kanalmodellering för trådlös kommunikation   A    6           5.10     51.00       336
   ETI121    Algoritmer i signalprocessorer - projektkurs  B    6           2.60     26.00       226
   ETI125    Konsumentelektronik               A    4.5          2.25     30.00       178
   ETI130    Digital IC-konstruktion             B    6           8.50     85.00       551
   ETI135    Avancerad digital IC-konstruktion        A    4.5          3.00     40.00       213
   ETI160    Medicinsk signalbehandling           B    6           0.80     8.00        54
   ETI170    Integrerad radioelektronik           C    6           1.30     13.00        87
   ETI180    DSP-design                   B    6           5.60     56.00       391
   ETI220    Integrerade A/D och D/A omvandlare       B    6           4.50     45.00       331
   ETI265    Signalbehandling i multimedia          B    7.5         16.50    132.00       1,012
   ETI290    Avancerad analog design             B    6           1.80     18.00       182
   ETIA01    Elektronik                   C    8          17.50    131.25       1,196
   ETIA05    Elektroteknik: möjligheter och begränsningar  A    4           1.20     18.00       120
   ETIF01    Signalbehandling - design och implementering  B    6           2.20     22.00       204
   ETIN01    IC-projekt & verifiering            C    12          9.62     48.08       747
   ETIN05    Avancerade AD/DA omvandlare           B    6           2.80     28.00       237
   ETS052    Datorkommunikation               B    4.5         13.65    182.00        876
   ETS061    Simulering                   A    7.5          2.13     17.00       220
   ETS075    Kösystem                    B    4.5          7.35     98.00       467
   ETS130    Kommunikationssystem              B    7.5          5.63     45.00       413
   ETS150    Datakommunikation                B    9           4.35     29.00       364
   ETS190    Avancerad telekommunikation           B    9           6.75     45.00       496
   ETT042    Adaptiv signalbehandling            B    6           3.70     37.00       287
   ETT051    Digital kommunikation              B    7.5         10.00     80.00       654
   ETT055    Digital kommunikation, fortsättningskurs    A    9           7.10     47.33       478
   ETT062    Bandspridningsteknik              A    7.5          3.00     24.00       261
   ETT074    Optimal signalbehandling            B    6           1.50     15.00       101
ENERGIVETENSKAPER                                        123.37    865.10       8,721
 Energivetenskaper                                       123.37    865.10       8,721
   MMV025    Strömningslära, fortsättningskurs        B    7.5          0.63     5.00        42
   MMV031    Värmeöverföring                 B    7.5          3.38     27.00       290
   MMV042    Numerisk värmeöverföring            C    9           1.95     13.00       131
   MMV050    Termodynamik och strömningslära         A    10.5         0.10     0.57        7
   MMV211    Strömningslära                 B    7.5          0.75     6.00        50
   MMVA01    Termodynamik med strömningslära         B    5           4.25     51.00       303
   MMVF01    Termodynamik och strömningslära         B    11          32.63    178.00       2,100
   MVK026    Turbomaskinernas teori             A    6           2.70     27.00       223
   MVK051    Ång- och gasturbinteknik            B    7.5          3.07     24.53       273
   MVK061    Energianvändning                C    6           4.70     47.00       367
   MVK071    Energiförsörjning                C    6           7.10     71.00       518
   MVK093    Förbränningsmotorns grunder           C    6           6.10     61.00       455
   MVK106    Avancerad förbränningsmotorteknik        C    6           1.00     10.00        67
   MVK115    Projekt - energiteknik             EXJOBB  7.5          1.63     13.00       109
   MVK120    Projekt - energihushållning           A    7.5          1.25     10.00        84
   MVK135    Turbulent förbränning              A    7.5          2.13     17.00       220
   MVK140    Turbulens - teori och modellering        A    7.5          1.88     15.00       126
   MVK150    Tillämpad numerisk strömningsmekanik      A    6           1.50     15.00       101
   MVK160    Värme- och massöverföring            A    9           1.05     7.00        70
   MVK170    Tillämpad termodynamik             A    6           0.90     9.00        60
   MVK920    Examensarbete i energivetenskaper        EXJOBB  30          22.00     44.00      1,474
   MVKF01    Energi och miljö i hållbar utveckling      C    6          13.40    134.00        915
   MVKN01    Projekteringsmetodik för termiska kraftverk   C    7.5          2.00     16.00       214
   MVKN05    Projekt - formula student            EXJOBB  7.5          3.75     30.00       253
   MVKN10    Energitransporter                B    5           2.83     34.00       225
   XXXXXX    Inresande                    A    0           0.71     0.00        47
FYSIK                                              332.85   2,441.53      23,810
 Fysik, kurslaboratoriet                                    332.85   2,441.53      23,810
   ESS030    Komponentfysik                 B    4.5          4.65     62.00       318
   FAF080    Atom- och molekylspektroskopi          B    7.5          3.63     29.00       303
   FAF095    Fotonik och optisk kommunikation        B    7.5          2.25     18.00       228
   FAF108    Inledande fysik                 B    7.5         13.88    111.00        867
   FAF150    Medicinsk optik                 B    7.5          2.88     23.00       262
   FAF220    Fysik                      B    7.5          4.25     34.00       338
   FAF245    Kvantteori                   A    4.5          0.83     11.00        55
   FAF260    Tillämpad vågrörelselära            B    6          14.70    147.00        892
   FAF604    Fysik                      B    6           7.70     77.00       507
   FAFA01    Fysik - Mekanik och vågor            B    9          15.75    105.00        991
   FAFA05    Fysik - Våglära, termodynamik och atomfysik   B    12          11.20     56.00       782
   FAFA10    Fysik - Kvantfenomen och nanoteknologi     C    9          24.45    163.00       1,752
                                                                     7 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                                  Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                                   Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   FAFA15      Energi- och miljöfysik                            B    9          17.10    114.00       1,065
   FAFA20      Energi- och miljöfysik                            B    10          11.17     67.00       753
   FAFA25      Vågutbredning och introduktion till teknisk fysik              C    9          15.30    102.00       1,070
   FAFA30      Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor                 B    8           7.33     55.00       514
   FAFA35      Fysik - Termodynamik och atomfysik                      B    6           7.30     73.00       485
   FAFA40      Fysik                                    B    8           6.93     52.00       531
   FAFF01      Optik och optisk design                           B    7.5          4.50     36.00       352
   FAFF05      Projekt nanoingenjör                             B    15          9.50     38.00       731
   FAFF10      Atom- och kärnfysik med tillämpningar                    C    15          17.25     69.00      1,263
   FAFF15      Hållbar utveckling med nanoperspektiv                    B    7.5          5.25     42.00       393
   FAFF20      Multispektral avbildning                           B    7.5          2.13     17.00       221
   FAFF25      Fysik                                    C    11          18.85    102.82       1,317
   FAFN01      Lasrar                                    B    7.5          4.13     33.00       331
   FAFN05      Ljus - materia växelverkan                          B    7.5          2.25     18.00       228
   FAFN10      Avancerade laser- och optiksystem                      B    7.5          2.75     22.00       255
   FAFN15      Kristalltillväxt och halvledarepitaxi                    B    7.5          1.75     14.00       187
           Kristalltillväxt och halvledarepitaxi N-fak FYST35              (tom)  7.5          0.25     2.00        0
   FAFN20     Fenomen i nanovetenskap - effekter av storlek och självorganisation     A    15          0.75     3.00        50
   FBR012     Grundläggande förbränning                          B    7.5          5.25     42.00       393
   FBR024     Laserbaserad förbränningsdiagnostik                     B    7.5          1.13     9.00       111
           Laserbaserad förbränningsdiagnostik N-fak FYST28               (tom)  7.5          1.25     10.00        0
   FBR030     Molekylfysik                                 B    7.5          0.13     1.00        8
   FFF021     Halvledarfysik                                B    7.5          3.75     30.00       310
   FFF042     Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter        C    7.5          1.88     15.00       188
           Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter N-fak FYST24  (tom)  7.5          0.50     4.00        0
   FFF100     Termodynamik och elektroniska material                    B    10.5         0.30     1.71        20
   FFF110     Process- och komponentteknologi                       C    7.5          9.13     73.00       663
   FFF115     Höghastighetselektronik                           B    7.5          0.88     7.00        59
   FFF160     Nanoelektronik                                B    7.5          2.00     16.00       214
   FFFA01     Nanovetenskap och nanoteknik - en introduktion                B    7           6.65     57.00       463
   FFFF01     Elektroniska material                            B    7.5          5.75     46.00       420
   FFFF05     Fasta tillståndets fysik                           B    7.5          7.50     60.00       517
   FFFN01     Avancerad framställning av nanostrukturer                  C    7.5          1.88     15.00       181
           Avancerad framställning av nanostrukturer N-fak FYST32            (tom)  7.5          0.75     6.00        0
   FFFN05     Nanomaterial - Termodynamik och kinetik                   A    7.5          1.50     12.00       161
           Nanomaterial - Termodynamik och kinetik N-fak FYST40             (tom)  7.5          0.50     4.00        0
   FKF021     Kärnfysik, fördjupningskurs                         B    7.5          0.63     5.00        47
           Kärnfysik, fördjupningskurs N-fak FYSA31                   (tom)  7.5          4.38     35.00        0
   FKF070     Modern subatomär fysik                            A    7.5          0.13     1.00        8
   FKF100     Miljömätteknik                                B    7.5          0.50     4.00        34
   FKFF01     Atmosfärskemi och -fysik                           A    4           4.27     64.00       265
   FKFN01     Tillämpad subatomär fysik                          B    7.5          0.38     3.00        25
   FKFN05     Experimentella verktyg i subatomär fysik                   B    7.5          0.50     4.00        34
   FKFN10     Reaktorfysik                                 B    7.5          0.50     4.00        34
   FMF061     Relativitetsteori                              A    4.5          2.33     31.00       181
   FMF070     #SAKNAS!                                   A    4.5          0.08     1.00        5
   FMF121     Kärnstrukturteori                              A    7.5          0.38     3.00        39
           Kärnstrukturteori N-fak FYST11                        (tom)  7.5          1.75     14.00        0
   FMF150     Termodynamik och statistisk fysik                      A    7.5          1.00     8.00        67
   FMF170     Komplex ekonomi                               A    7.5          3.50     28.00       285
   FMFF01     Vektoranalys                                 A    3           3.90     78.00       231
   FMFF05     Statistisk termodynamik med tillämpningar                  B    6           8.20     82.00       534
   FMFF10     Astrofysik - stjärnor och kärnor                       A    7.5          0.63     5.00        42
   FMFN05     Kaos                                     A    7.5          1.00     8.00       103
           Kaos N-fak FYST13                              (tom)  7.5          1.13     9.00        0
   PHYL01      #SAKNAS!                                   A    15          0.50     2.00        34
   PHYM01      Examensarbete i fysik                            EXJOBB  30          16.00     32.00      1,072
   XXXXXX      Inresande                                  A    0           0.38     0.00        25
   ÖÖÖÖÖÖ      N-fakkurser                                 (tom)  (tom)        -10.50    -84.00        0
IMMUNTEKNOLOGI                                                          12.25     59.00       886
 Immunteknologi                                                         12.25     59.00       886
   KIM015    Immunteknologi                                 C    7.5          5.75     46.00       450
   KIM820    Examensarbete i immunteknologi                         EXJOBB  30          6.50     13.00       436
INGENJÖRSHÖGSKOLAN I HBG                                                    168.73    525.50      12,349
 Ingenjörshögskolan i Hbg                                                   168.73    525.50      12,349
   EDA623    Programmering i C++                               B    7.5          1.50     12.00       231
   EDA625    Säkerhet                                    B    7.5          2.38     19.00       255
   EDA686    Examensarbete                                  EXJOBB  22.5         4.88     13.00       327
   EDA690    Algoritmer och datastrukturer                          B    7.5          3.00     24.00       292
   EDI610    Digitala system                                 C    15          12.38     49.50      1,029
   EDI615    Tekniska gränssnitt                               B    7.5          3.50     28.00       318
   EDT621    Datorarkitekturer med operativsystem                      A    7.5          3.13     25.00       291
   EDT632    Datateknik, översiktskurs                            B    6           5.10     51.00       394
   EDT655    Projekt årskurs 3                                C    7.5          2.13     17.00       242
   ETE604    Krets- och mätteknik                              C    7.5          6.75     54.00       552
   ETS302    Datorkommunikation                               A    6           4.50     45.00       335
                                                                                    8 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                               Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                                Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   ETS601     Dator- och telekommunikation                      B    7.5          4.00     32.00       346
   FRT602     Styr- och reglerteknik                         C    7.5          3.50     28.00       329
   TBT020     Teknisk bastermin                            B    30          16.00     32.00      1,296
   TBÅ040     Tekniskt basår (Helsingborg)                      B    60          96.00     96.00      6,112
KEMISKA INSTITUTIONEN                                                   352.52   2,471.44      24,898
 Biofysikalisk kemi                                                    42.42    307.00       2,999
   KFK032     Biofysikalisk kemi                           B    7.5          2.25     18.00       228
   KFK080     Termodynamik                              C    7.5         13.50    108.00        939
   KFK090     Molekylär växelverkan och dynamik                    C    7.5         13.13    105.00        915
   KFK095     Molekylspektroskopi                           B    7.5          0.88     7.00        59
   KFK420     Fördjupningskurs i biofysikalisk kemi                  EXJOBB  15          0.50     2.00        34
   KFK920     Examensarbete i biofysikalisk kemi                   EXJOBB  30          1.50     3.00       101
   KFKA01     Termodynamik och ytkemi                         B    10          10.67     64.00       725
 Bioorganisk kemi                                                     55.03    413.00       3,613
   KOK012     Organisk kemi, allmän kurs                       B    9          18.30    122.00       1,131
   KOK032     Miljökemi                                A    7.5         10.13     81.00       596
   KOK085     Läkemedelskemi                             B    7.5          2.50     20.00       242
   KOK090     Läkemedelssyntes                            A    7.5          1.38     11.00        55
   KOK095     Beräkningskemi och strukturanalys                    A    7.5          1.25     10.00        84
   KOK100     Projektkurs i läkemedelskemi                      B    15          1.25     5.00        84
   KOK410     Fördjupningskurs i organisk kemi                    EXJOBB  15          0.75     3.00        50
   KOK820     Examensarbete i organisk kemi                      EXJOBB  30          2.50     5.00       168
   KOKA01     Allmän och oorganisk kemi                        B    7.5          6.63     53.00       468
   KOKA05     Organisk kemi                              B    5           4.17     50.00       298
   KOKA10     Organisk kemi                              B    7           6.18     53.00       437
 Bioteknik                                                        60.94    357.94       4,476
   KBTF01     Grön kemi och bioteknik                         A    7.5          3.88     31.00       302
   KBT042     Bioteknik, projektering                         B    15          7.00     28.00       593
   KBT050     Bioanalys                                B    7.5          4.75     38.00       365
   KBT060     Biotekniska separationsprocesser                    C    7.5          4.38     35.00       364
   KBT080     Miljöbioteknik                             B    7.5          3.13     25.00       276
   KBT115     Bioprocessteknik                            C    7.5          8.00     64.00       592
   KBT820     Examensarbete i bioteknik                        EXJOBB  30          5.50     11.00       369
   KBTL01     Examensarbete i bioteknik för teknologie kandidatexamen         EXJOBB  15          0.50     2.00        34
   KKK070     Bioteknik                                A    18          0.13     0.42        8
   KKKA01     Bioteknik                                B    21          0.30     0.86        20
   KKKA05     Bioteknik                                B    15          20.17     80.67      1,317
   TFRF35     Nya lösningar på gamla problem - bioteknik för ett uthålligt samhälle  A    3           1.40     28.00       114
   TNK021     Entreprenörskap inom Bioteknik                     A    7.5          1.75     14.00       117
   XXXXXX     Inresande                                A    0           0.08     0.00        5
 Materialkemi                                                       62.68    510.50       4,317
   KOO022     Oorganisk kemi                             B    7.5          5.88     47.00       427
   KOO045     Materialkemi                              B    7.5          2.38     19.00       235
   KOO052     Material- och polymerteknologi                     A    7.5          4.50     36.00       332
   KOO065     Mikroskopisk karaktärisering av material                C    7.5          1.00     8.00        67
   KOO095     Funktionella material                          A    7.5          6.13     49.00       408
   KOO101     Grundläggande kemi                           C    9          20.18    134.50       1,377
   KOO105     Analys på nanoskalan                          A    7.5          5.25     42.00       367
   KOOA01     Inledande kemi                             A    5           5.67     68.00       346
   KOOA05     Allmän kemi                               A    8           7.47     56.00       479
   KOOF01     Tillämpad vattenkemi                          A    5           4.25     51.00       280
 Polymerteknologi                                                     9.13     52.00       645
   KPO010     Polymerfysik                              C    7.5          2.38     19.00       238
   KPO021     Polymera material, projekt                       B    7.5          1.50     12.00        56
   KTE080     Polymerkemi                               B    7.5          1.75     14.00       117
   KTE720     Examensarbete i polymerteknologi                    EXJOBB  30          3.50     7.00       235
 Teknisk analytisk kemi                                                  16.80    117.00       1,166
   KAK050     Kromatografisk analys                          B    7.5          3.38     27.00       290
   KAK070     Kromatografisk bioanalys                        B    7.5          0.88     7.00        59
   KAKF01     Analytisk kemi                             B    9          12.30     82.00       801
   KAKN01     Fördjupningskurs i analytisk kemi                    EXJOBB  15          0.25     1.00        17
 Teknisk mikrobiologi                                                   39.63    246.00       2,916
   KMB023     Livsmedelsmikrobiologi                         B    7.5          8.13     65.00       551
   KMB031     Kvalitet och produktsäkerhet                      A    7.5          3.63     29.00       290
   KMB040     Metabolic engineering                          C    7.5          3.50     28.00       309
   KMB050     Molekylär cellbiologi                          C    15          13.75     55.00      1,042
   KMB060     Mikrobiologi                              B    7.5          7.63     61.00       523
   KMB410     Fördjupningskurs i teknisk mikrobiologi                 EXJOBB  15          1.00     4.00        67
   KMB820     Examensarbete i teknisk mikrobiologi                  EXJOBB  30          2.00     4.00       134
 Tillämpad biokemi                                                    65.90    468.00       4,767
   KBK011     Biokemi                                 C    7.5          7.50     60.00       561
   KBK031     Enzymteknologi                             C    7.5          5.50     44.00       435
   KBK041     Genteknik                                C    7.5          7.75     62.00       576
   KBK050     Protein Engineering                           C    7.5          4.25     34.00       356
   KBK070     Cellbiologi                               B    7.5          5.00     40.00       379
   KBK075     Bioinformatik                              A    7.5          4.88     39.00       349
                                                                                 9 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                          Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                           Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   KBK410     Fördjupningskurs i biokemi                  EXJOBB  15          3.25     13.00       218
   KBK820     Examensarbete i tillämpad biokemi              EXJOBB  30          10.50     21.00       704
   KBKA01     Inledande biokemi                      A    6           8.40     84.00       491
   KBKA05     Teknisk biologi                       B    7.5          6.38     51.00       455
   TFRB40     Kost och hälsa 2                       A    7.5          0.38     3.00        25
   TNK216     Kost och hälsa 1                       A    7.5          2.13     17.00       220
KEMITEKNIK                                                   144.08    850.06      10,277
  Inst för kemiteknik                                             144.08    850.06      10,277
   GEMA45     Förståelse och lärande                    A    3           0.50     10.00        25
   KAT031     Kemisk apparatteknik, separationsprocesser          A    7.5          0.13     1.00        8
   KAT051     Separationsprocesser, fortsättningskurs           C    7.5          2.75     22.00       261
   KET010     Energi och miljö                       B    7.5          3.38     27.00       290
   KET030     Energiteknik                         B    7.5          4.50     36.00       352
   KET040     Kemisk processteknologi                   A    7.5          2.25     18.00       226
   KET045     Kemisk reaktionsteknik                    A    7.5          5.00     40.00       355
   KET050     Projektering                         EXJOBB  15          5.25     21.00       352
   KET920     Examensarbete i kemiteknik                  EXJOBB  30          9.50     19.00       637
   KETA01     Kemiteknik                          B    21          17.45     49.86      1,251
   KETF01     Transportprocesser                      B    9          17.25    115.00       1,074
   KETF10     Separationsprocesser                     B    7.5         12.88    103.00        812
   KETN01     Processimulering                       C    7.5          1.50     12.00       101
   KTE023     Kemisk process- och reaktionsteknik             C    15          9.17     36.67       754
   KTE055     Katalys, utvidgad kurs                    B    7.5          1.75     14.00       138
   KTE061     Kemisk reaktionsteknik, fortsättningskurs          C    7.5          2.13     17.00       222
   KTE071     Biokemisk reaktionsteknik                  A    7.5          2.25     18.00       226
   KTE131     Processriskanalys                      B    7.5          3.75     30.00       310
   KTE170     Masstransport i naturliga och tekniska system        B    15          13.88     55.53       972
   KTE190     Biogeokemisk modellering                   A    7.5          0.63     5.00        42
   VVA030     Urbana vatten                        C    15          7.75     31.00       664
   VVA820     Examensarbete i vattenförsörjnings- och avloppsteknik    EXJOBB  30          7.00     14.00       469
   VVAF01     VA-teknik                          A    5          12.08    145.00        648
   VVAF99     #SAKNAS!                           A    15          0.25     1.00        17
   VVAN01     Decentraliserad vatten- och avloppsvattenhantering      B    7.5          1.13     9.00        75
LIVSMEDELSTEKNIK                                                125.88    807.00      10,384
  Industriell näringslära                                            19.00    137.00       1,383
   KLGN01     Probiotika                          B    7.5          7.00     56.00       489
   KNL026     Fysiologi                          A    7.5          2.75     22.00       249
   KNL031     Human nutrition - functional foods              A    7.5          4.75     38.00       343
   KNL410     Fördjupningskurs i Industriell näringslära          EXJOBB  15          0.75     3.00        50
   KNL820     Examensarbete i industriell näringslära och livsmedelskemi  EXJOBB  30          2.00     4.00       134
   TNK250     Näringslära                         A    7.5          1.75     14.00       117
  Livsmedelsteknologi                                              59.38    359.00       4,536
   BLT015     Enhetsoperationer för bioteknik- och livsmedelsindustrin   C    7.5          5.00     40.00       403
   FMS210     Kemometri                          A    7.5          2.00     16.00       214
   KAT080     Partikelteknologi                      A    7.5          3.88     31.00       302
   KFK025     Yt- och kolloidkemi                     A    7.5          4.00     32.00       308
   KLG027     Läkemedelsformulering                    B    7.5          2.25     18.00       228
   KLG031     Läkemedelsformulering, projekt                C    15          2.00     8.00       134
   KLG060     Livsmedelskemi för produktformulering            A    7.5          6.13     49.00       408
   KLG080     Livsmedelsvetenskap: Komplexa livsmedel           B    7.5          5.38     43.00       400
   KLG085     Livsmedelsvetenskap: Produktionssystem            B    7.5          4.75     38.00       365
   KLG410     Fördjupningskurs i livsmedelsteknologi            EXJOBB  15          1.00     4.00        67
   KLG820     Examensarbete i livsmedelsteknologi             EXJOBB  30          3.50     7.00       235
   KLG920     Examensarbete i läkemedelsteknologi             EXJOBB  30          4.00     8.00       268
   KLGF99     Ingenjörsinriktad yrkesträning                EXJOBB  15          0.25     1.00        17
   KLT031     Integrerat livsmedelsprojekt                 C    15          6.50     26.00       586
   KLT051     Mejeriteknologi                       B    7.5          0.38     3.00        25
   KLT410     Fördjupningskurs i livsmedelsteknik             A    15          1.00     4.00        67
   KLT920     Examensarbete i livsmedelsteknik               EXJOBB  30          5.00     10.00       335
   TNK201     Mat, myter och molekyler                   A    7.5          1.75     14.00       117
   KLT065     Mejeriprocesser                       B    7.5          0.63     7.00        59
  YTH                                                      47.50    311.00       4,465
   YTHA35     Livsmedelsteknik II - Processteknik             B    7.5          2.63     21.00       270
   YTHA40     Vegetabiliska livsmedel                   B    7.5          2.75     22.00       277
   YTHA70     Livsmedlens kemiska och mikrobiologiska grunder       C    15          6.75     27.00       650
   TFRA90     Företagsekonomi med livsmedelsinriktning           A    7.5          1.88     15.00       126
   TFRB25     Drycker, vetenskap och teknik                A    7.5          2.88     23.00       255
   YTHA10     Livsmedelskedjans förutsättningar              A    7.5          3.25     26.00       298
   YTHA15     Livsmedelskemi II - Matens molekyler             B    7.5          0.13     1.00        8
   YTHA30     Livsmedelsteknik I - Värmelära                B    7.5          3.25     26.00       308
   YTHA45     Animaliska livsmedel                     B    7.5          2.50     20.00       264
   YTHA50     Produktuveckling - förpackat och klart            A    7.5          2.50     20.00       260
   YTHA55     Produktionsplanering och ledarrollen             A    7.5          2.50     20.00       260
   YTHA60     Metodik                           B    7.5          2.88     23.00       286
   YTHA65     Livsmedlens näringsmässiga och mikrobiologiska kvalitet   C    15          6.25     25.00       619
   YTHA75     Livsmedelskemi                        B    7.5          3.00     24.00       293
                                                                            10 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                        Bilaga 1CRadetiketter    Kursnamn                         Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   YTHF01     Mikrobiologi II - Livsmedelssäkerhet           C    7.5          0.13     1.00        8
   YTHL01     Examensarbete för livsmedelsteknisk högskoleutbildning  EXJOBB  15          4.25     17.00       285
MASKINTEKNOLOGI                                              229.70   1,992.00      15,716
 Industriell Produktion                                          82.40    698.00       5,816
   MMT012     Tillverkningsmetoder                   C    7.5         20.38    163.00       1,460
   MMT015     Material- och metodval                  B    7.5          2.38     19.00       235
   MMT031     Produktionsteknik                     C    7.5          2.25     18.00       230
   MMT045     Tillverkningssystem                    A    7.5          5.38     43.00       373
   MMT100     Material- och produktionsteknik              B    7.5          3.25     26.00       283
   MMT125     Tillämpad FEM - projektkurs                A    7.5          2.38     19.00       232
   MMT160     CAD/CAM/CAE                        B    7.5          7.63     61.00       523
   MMT220     Skärande bearbetning, fortsättningskurs          A    7.5          0.13     1.00        8
   MMTA02     Introduktion till maskinteknik              B    6          19.70    197.00       1,250
   MMTA05     Industriella produktionssystem              A    6          10.70    107.00        599
   MMTF01     Produktion                        B    6           2.00     20.00       193
   MMTF99     Ingenjörsinriktad yrkesträning              EXJOBB  15          0.50     2.00        34
   MMTM01     Examensarbete i industriell produktion          EXJOBB  30          4.00     8.00       280
   MMTN01     Projekt - Industriell produktion             EXJOBB  7.5          0.38     3.00        25
   TFRF20     CAM - Datorstödd tillverkning               A    7.5          1.38     11.00        92
 Maskinelement                                               31.67    293.00       2,044
   MME070     Transmissioner, dimensionering              A    7.5          1.25     10.00        84
   MME080     Transmissioner, dynamik                  B    7.5          1.75     14.00       199
   MME820     Examensarbete i maskinelement               EXJOBB  30          1.00     2.00        67
   MMEF01     Tribologi                         B    5          11.42    137.00        697
   MMEF05     Transmissioner                      B    7.5         16.25    130.00        998
 Materialteknik                                              32.98    261.00       2,471
   FKM015     Konstruktionsmaterial, allmän kurs            C    7.5         19.13    153.00       1,293
   FKM050     Material                         A    6           3.10     31.00       242
   FKM070     Avancerad materialteknologi                C    7.5          1.63     13.00       109
   FKM090     Utmattning - ingenjörs- och materialaspekter       B    7.5          2.63     21.00       248
   FKM820     Examensarbete i konstruktionsmaterial           EXJOBB  30          1.50     3.00       101
   FKMN01     Polymera material                     C    7.5          1.00     8.00        67
   FKMN10     Högtemperaturmaterial                   C    7.5          2.13     17.00       222
   FKMN15     Lätta material                      B    7.5          1.88     15.00       190
 Mekanik                                                  82.66    740.00       5,385
   FME820     Examensarbete i mekanik                  EXJOBB  30          1.00     2.00        67
   FMEA01     Mekanik - Statik och partikeldynamik           A    5          15.67    188.00        896
   FMEA05     Mekanik - Statik och partikeldynamik           B    6          10.50    105.00        661
   FMEA10     Mekanik, grundkurs                    B    9          15.90    106.00        999
   FMEA15     Mekanik - Statik och dynamik               A    7.5          4.38     35.00       326
   FMEA20     Mekanik - Dynamik                     A    6           8.00     80.00       472
   FMEA25     Mekanik - Dynamik                     B    7          17.97    154.00       1,182
   FMEN01     Flerkroppsdynamik                     C    8           4.27     32.00       363
   FMEN10     Mekaniska vibrationer                   C    8           2.27     17.00       237
   FMEN15     Analytisk mekanik                     C    7.5          1.25     10.00        84
   FMEN20     Kontinuumsmekanik                     C    8           1.47     11.00        98
MATEMATIKCENTRUM                                              962.66   6,875.28      61,121
 Matematik (LTH)                                             745.12   5,186.50      46,120
   FMA021     Kontinuerliga system                   B    7.5         14.13    113.00        881
   FMA022     Kontinuerliga system, allmän kurs             B    4.5          0.08     1.00        5
   FMA023     Kontinuerliga system, projektdel             EXJOBB  3           0.60     12.00        44
   FMA030     Linjär analys                       A    9           0.15     1.00        10
   FMA045     Matematisk modellering                  B    4.5          2.85     38.00       219
   FMA051     Optimering                        B    6           7.90     79.00       518
   FMA062     Tillämpad matematik                    A    7.5          0.38     3.00        25
   FMA085     Matematisk kommunikation                 B    4.5          2.88     38.33       221
   FMA091     Diskret matematik                     A    6           7.50     75.00       449
   FMA111     Matematiska strukturer                  A    6           4.00     40.00       284
   FMA115     Datoralgebra                       A    6           0.20     2.00        13
   FMA120     Matristeori                        A    6           5.70     57.00       364
   FMA125     Matristeori, projektdel                  EXJOBB  3           0.75     15.00        50
   FMA130     Analytiska funktioner                   A    6           0.30     3.00        20
   FMA135     Geometri                         A    6           3.50     35.00       261
   FMA140     Olinjära dynamiska system                 A    6           0.90     9.00        60
   FMA170     Bildanalys                        A    6           4.00     40.00       284
   FMA175     Bildanalys, projektdel                  EXJOBB  3           1.05     21.00        75
   FMA240     Linjär och kombinatorisk optimering            A    6           2.10     21.00       195
   FMA250     Partiella differentialekvationer med distributionsteori  A    7.5          0.50     4.00        34
   FMA260     Funktionalanalys och harmonisk analys           A    7.5          2.63     21.00       243
   FMA270     Datorseende                        A    6           3.20     32.00       246
   FMA272     Datorseende, projektdel                  EXJOBB  3           0.80     16.00        54
   FMA415     Endimensionell analys                   B    16.5         15.95     58.00      1,106
   FMA420     Linjär algebra                      A    6          91.30    913.00       4,963
   FMA421     Linjär algebra med beräkningsintroduktion         B    9          28.33    188.83       1,807
   FMA430     Flerdimensionell analys                  B    6          108.30   1,083.00       6,623
   FMA435     Flerdimensionell analys med vektoranalys         B    7.5          4.63     37.00       358
                                                                          11 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                                Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                                 Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   FMA645     Matematisk analys                            A    13.5         39.08    173.67       2,381
   FMA656     Matematik, linjär algebra                        A    4.5         11.85    158.00        734
   FMA661     Sannolikhetsteori och diskret matematik                 A    7.5          3.75     30.00       316
   FMA820     Examensarbete i matematik                        EXJOBB  30          12.50     25.00       910
   FMAA01     Endimensionell analys                          B    15         134.92    539.67       8,252
   FMAA05     Endimensionell analys                          B    15         149.25    597.00       9,249
   FMAF01     Matematik - Funktionsteori                        B    7          33.37    286.00       2,029
   FMAF05     Matematik - System och transformer                    B    7          33.25    285.00       2,023
   FMAF10     Tillämpad matematik - Linjära system                   A    5           9.08    109.00        507
   FMAF15     Tillämpad matematik - Partiella differentialekvationer          A    7.5          0.88     7.00        59
   FMAL01     #SAKNAS!                                 A    15          0.25     1.00        17
   FMAN01     Biomatematik                               A    7.5          2.38     19.00       232
 Matematisk statistik (LTH)                                                158.59   1,159.44      10,783
   FMS012     Matematisk statistik, allmän kurs                    B    9          47.17    314.44       2,969
   FMS032     Matematisk statistik, allmän kurs                    B    7.5         19.13    153.00       1,156
   FMS035     Matematisk statistik, allmän kurs                    A    7.5         13.25    106.00        743
   FMS045     Stationära stokastiska processer                     B    6           8.40     84.00       545
   FMS047     Stationära stokastiska processer, projektdel               EXJOBB  3           2.45     49.00       186
   FMS051     Matematisk statistik, tidsserieanalys                  B    7.5          3.38     27.00       290
   FMS072     Försöksplanering                             B    7.5          2.25     18.00       228
   FMS086     Matematisk statistik                           B    7.5         13.75    110.00        860
   FMS091     Monte Carlo-baserade statistiska metoder                 C    7.5          2.75     22.00       261
   FMS110     Olinjära tidsserier                           C    7.5          0.25     2.00        17
   FMS140     Matematisk statistik, allmän kurs                    C    7.5          6.25     50.00       482
   FMS150     Statistisk bildanalys                          B    7.5          3.25     26.00       283
   FMS155     Statistisk modellering av extremvärden                  B    7.5          3.88     31.00       317
   FMS161     Finansiell statistik                           C    7.5          0.88     7.00        59
   FMS170     Prissättning av derivattillgångar                    B    9           3.90     26.00       339
   FMS180     Markovprocesser                             B    6           1.90     19.00       188
   FMS820     Examensarbete i matematisk statistik                   EXJOBB  30          18.00     36.00      1,272
   FMSF01     Matematisk statistik för högskoleingenjörer               A    3           1.40     28.00       114
   FMSF05     Sannolikhetsteori                            A    7.5          1.00     8.00        76
           Sannolikhetsteori N-fak MAS203->MASC01                  (tom)  7.5          3.13     25.00        0
   FMSF10     Stationära stokastiska processer                     B    7.5          5.38     43.00       400
   ÖÖÖÖÖÖ     N-fak kurs                                (tom)  (tom)        -3.13    -25.00        0
 Numerisk analys (LTH)                                                   58.96    529.33       4,219
   FMN011     Numerisk analys                             C    6           6.90     69.00       505
   FMN050     Numerisk analys                             C    6           9.80     98.00       688
   FMN100     Numeriska metoder för datorgrafik                    B    6           1.90     19.00       188
   FMN110     Numeriska metoder i flerkroppsdynamik                  B    7.5          1.50     12.00        63
   FMN130     Numeriska metoder för differentialekvationer               C    7.5          0.13     1.00        8
   FMN135     Adaptiva metoder för differentialekvationer               B    7.5          0.63     5.00        42
   FMN140     Beräkningsprogrammering                         B    6          13.23    132.33        811
   FMN820     Examensarbete i numerisk analys                     EXJOBB  30          2.50     5.00       198
   FMNF01     Numerisk analys                             B    7.5          0.13     1.00        8
   FMNN01     Numerisk linjär algebra                         B    7.5          2.00     16.00       214
   FMNN05     Simuleringsverktyg                            C    7.5          2.25     18.00       230
   FMNN10     Numeriska metoder för differentialekvationer               C    8          15.60    117.00       1,077
   FMNN15     Multigridmetoder för differentialekvationer               B    4           2.40     36.00       187
MÄTTEKNIK OCH INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK                                          138.84   1,154.23      10,241
 Elektrisk mätteknik                                                    50.61    442.00       3,831
   EEM007     Mätteknik                                C    4.5          5.33     71.00       388
   EEM040     Medicinsk mätteknik                           B    6           1.60     16.00       171
   EEM045     Sensorer                                 C    7.5          4.75     38.00       387
   EEM050     Mikrosensorer                              C    6           0.80     8.00        54
   EEM055     Mikrofluidik                               C    7.5          1.13     9.00        75
   EEM060     EMC, störningar och störningsbegränsning                 C    6           1.50     15.00       110
   EEM070     Datorbaserade mätsystem                         C    6           2.40     24.00       222
   EEM080     Ultraljudsfysik och teknik                        B    6           1.60     16.00       171
   EEM820     Examensarbete i elektrisk mätteknik                   EXJOBB  30          3.00     6.00       201
   EEMF01     Företagande - entreprenörskap och miljö                 B    9           9.75     65.00       661
   EEMN01     Mikrosensorer                              C    7.5          2.88     23.00       269
   ESSF05     Elektronikprojekt och hållbar utveckling                 B    8           6.13     46.00       448
   ESSF10     Mätteknik                                C    5           3.75     45.00       295
   GEMA55     Medicin för tekniker                           A    6           6.00     60.00       378
 Industriell elektroteknik och automation                                         55.93    395.73       4,137
   EIE015     Kraftelektronik - komponenter, omvandlare, reglering och tillämpningar  C    12          4.40     22.00       418
   EIE030     Elkraftsystem                              B    6           2.40     24.00       215
   EIE050     Elmaskinkonstruktion                           C    6           0.90     9.00        60
   EIE061     Projekt i industriell elektroteknik och automation            EXJOBB  7.5          0.88     7.00        59
   EIE070     Mekatronik                                B    7.5          1.63     13.00       109
   EIE920     Examensarbete i industriell elektroteknik och automation         EXJOBB  30          5.00     10.00       335
   EIEF99     #SAKNAS!                                 EXJOBB  15          0.50     2.00        34
   EIEN01     Mekatronik, industriell produktframtagning                EXJOBB  10          1.67     10.00       112
   EIEN05     Mekatronik, industriell produktplanering                 EXJOBB  5           0.92     11.00        61
   ESSF15     Elenergiteknik                              B    5           4.42     53.00       312
                                                                                  12 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                                Bilaga 1CRadetiketter     Kursnamn                                 Faktor  Hp per kurs  HST      Antal stud Kurstilldelning
   MIE012     Elektroteknikens grunder                         B    9          18.71    124.73       1,154
   MIE041     Industriell mätning och styrning                     C    9           4.65     31.00       399
   MIE080     Automation                                B    7.5          4.00     32.00       324
   MIE090     Automation för komplexa system                      C    7.5          2.75     22.00       261
   MIE100     Hybrida fordonsdrivsystem                         C    7.5          3.13     25.00       285
 Teknisk geologi                                                      32.30    316.50       2,273
   VTG021     Grundvattenteknik                             A    7.5          1.63     13.00       109
   VTG040     Geoteknologi                               B    6           4.20     42.00       314
   VTG070     Grundvatten och miljö                           B    15          5.88     23.50       531
   VTG820     Examensarbete i teknisk geologi                      EXJOBB  30          1.00     2.00        67
   VTGA01     Teknisk geologi                              A    4           8.27    124.00        453
   VTGA05     Teknisk geologi                              B    5           5.58     67.00       376
   VTGF01     Bergmekanik och bergbyggnad                        B    7.5          5.50     44.00       407
   VTGL01     Kandidatarbete i teknisk geologi                     A    15          0.25     1.00        17
REGLERTEKNIK                                                        115.69    876.00       7,683
 Reglerteknik                                                       115.69    876.00       7,683
   FRT010     Reglerteknik, allmän kurs                         B    7.5         66.50    532.00       4,074
   FRT041     Systemidentifiering                            B    7.5          3.13     25.00       276
   FRT090     Projekt i reglerteknik                          EXJOBB  7.5          2.50     20.00       168
   FRT095     Matematisk modellering, fortsättningskurs                 A    4.5          3.45     46.00       234
   FRT110     Systemteknik                               B    6           5.40     54.00       380
   FRT130     Reglerteori                                A    3           1.30     26.00       109
   FRT820     Examensarbete i reglerteknik                       EXJOBB  30          12.50     25.00       838
   FRTN01     Realtidssystem                              B    10          9.67     58.00       670
   FRTN05     Olinjär reglering och servosystem                     B    7.5          3.75     30.00       310
   FRTN10     Flervariabel reglering                          B    7.5          4.00     32.00       324
   FRTN15     Prediktiv reglering                            B    7.5          3.13     25.00       276
   FRTN20     Marknadsstyrda system                           B    7.5          0.38     3.00        25
TEKNIK OCH SAMHÄLLE                                                     427.22   2,787.10      30,081
 Fastighetsvetenskap                                                    133.05    659.00       9,386
   VFR035     Bostadsrätt                                A    7.5          4.00     32.00       308
   VFR120     Fastighetsfinansiering                          B    7.5          8.25     66.00       558
   VFR130     Marksamverkan                               A    7.5          1.00     8.00        67
   VFR140     Grundläggande juridik med fastighetsrätt                 A    15          16.50     66.00      1,016
   VFR180     Speciell fastighetsrätt                          A    7.5          2.88     23.00       255
   VFRN01     Lokalhyra och arrenden                          B    7.5          5.00     40.00       379
   VFRN05     Kommersiella fastighetsköp                        B    7.5          4.00     32.00       326
   VFT008     Exploatering                               A    7.5          2.00     16.00       214
   VFT011     Fastighetsbildning                            A    7.5          4.50     36.00       332
   VFT015     Fastighetsmarknaden                            B    7.5          4.50     36.00       352
   VFT181     Fastighetsvetenskapliga seminarier                    A    7.5          2.63     21.00       243
   VFT920     Examensarbete i fastighetsvetenskap                    EXJOBB  30          14.00     28.00       938
   VFTA01     Fastighetsteknik och fysisk planering                   B    18          15.30     51.00      1,091
   VFTF01     National- och företagsekonomi                       A    15          15.75     63.00       980
   VFTF05     Fastighetsvärdering                            B    15          15.00     60.00      1,033
   VFTF10     Fastighetsbildning                            B    15          15.00     60.00      1,033
   VFTF97     #SAKNAS!                                 A    15          0.25     1.00        17
   VFTN01     Fastighetsvärderingssystem                        C    7.5          2.50     20.00       246
 Inst för teknik och samhälle                                                23.68    203.00       1,754
   VGM021     Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs                C    9           0.90     6.00        60
   VGM630     Geomatik, introduktion                          B    6          11.80    118.00        819
   VGMA01     Geodetisk mätningsteknik                         A    7.5          6.88     55.00       443
   VGMF05     Geodetisk mätningsteknik, fortsättningskurs                A    6           0.70     7.00        47
   VTVF35     Trafikstyrning och telekommunikation inom spårtrafiken          A    12          3.40     17.00       385
 Miljö- o energisystem                                                   98.91    833.50       6,927
   FMI040     Energisystemanalys: Förnybara energikällor                B    7.5         10.88     87.00       702
   FMI050     Energisystemanalys: energi, miljö och naturresurser            B    7.5          4.63     37.00       358
   FMI055     Miljösystemanalys, livscykelanalys                    A    7.5          3.00     24.00       261
   FMI085     Miljösystemanalys: Miljökonsekvensbeskrivning               A    15          5.00     20.00       475
   FMIN05     Miljösystemanalys: klimat som vetenskap och politik            B    7.5          8.88     71.00       592
   AML102     Arbetsmiljölära: arbetsmarknaden, arbetsrätt och personaladministration  A    15          2.75     11.00       184
   FMI031     Miljövetenskap med miljökemisk profil                   C    6          11.70    117.00        808
   FMI070     Internationell miljövård, tematisk kurs                  A    7.5          1.00     8.00        67
   FMI090     Miljövård, avfallshantering                        A    15          2.50     10.00       168
   FMI820     Examensarbete i miljö- och energisystem                  EXJOBB  30          2.00     4.00       134
   FMIA01     Miljövetenskap                              A    4          12.33    185.00        722
   FMIF01     Miljösystemanalys: Management för hållbar utveckling           B    6          11.30    113.00        705
   FMIF05     Miljö och management                           B    12          12.20     61.00       837
   FMIF10     Miljösystemanalys och hållbar utveckling                 B    6           3.25     32.50       262
   FMIF99     Ingenjörsinriktad yrkesträning                      EXJOBB  15          0.75     3.00        50
   GEMF01     Teknisk miljövetenskap                          B    7.5          2.63     21.00       248
   MIV001     Miljövård, översiktskurs                         A    7.5          0.63     5.00        42
   MIV011     Miljövård, avfallshantering                        A    15          1.00     4.00        67
   MIV091     Miljöfrågor i ett internationellt perspektiv               B    7.5          2.25     18.00       228
   TFRN01     Miljösystemanalys: klimat som vetenskap och politik            A    7.5          0.25     2.00        17
 Trafik och väg                                                       97.47    614.00       6,855
                                                                                  13 av (14)
Kurstilldelning per kställe och kurs                                                            Bilaga 1CRadetiketter    Kursnamn                               Faktor  Hp per kurs  HST     Antal stud Kurstilldelning
   VFR601    Grundläggande avtals- och entreprenadrätt               A    4.5        0.53     7.00        35
   VTT071    Översiktsplanering på regional och kommunal nivå - projektkurs    A    7.5        0.50     4.00        34
   VTT121    Trafikens säkerhets- och miljöeffekter. Trafik, fortsättningskurs 3  B    7.5        1.13     9.00        75
   VTT131    Trafikens uppkomst och drivkrafter                  B    7.5        2.88     23.00       262
   VTT141    Trafikslagens förutsättningar och egenskaper             B    7.5        1.75     14.00       117
   VTT151    Trafikprojekt i tätort                        B    7.5        2.00     16.00       214
   VTT616    Examensarbete infrastruktur                      EXJOBB  22.5        5.63     15.00       377
   VTT820    Examensarbete i trafikteknik                     EXJOBB  30         8.00     16.00       536
   VTTF01    Trafikteknik                             A    7.5        17.75    142.00        954
   VTTF99    Ingenjörsinriktad yrkesträning                    EXJOBB  15         0.25     1.00        17
   VTVA01    Infrastrukturteknik                          B    12        13.20     66.00       892
   VTVA05    Hållbart byggande                           B    12        13.40     67.00       903
   VTVA15    Transport och samhälle                        B    10         8.33     50.00       646
   VTVA30    Grundläggande statistik                        A    5         8.33    100.00        526
   VTVA35    Banteknik för ingenjörer                       B    9         2.55     17.00       290
   VTVF05    Trafikens uppkomst och drivkrafter                  B    7         1.17     10.00       214
   VTVF25    Planerings- och projekteringsmetodik av järnvägsanläggningar     A    23         3.83     10.00       257
   VTVF40    Trafikens uppkomst och drivkrafter                  B    7.5        3.63     29.00       330
   VTVF45    Elteknik-elektrisk spårtrafik                     B    10         1.50     9.00       100
   VTVF50    Trafikslagens förutsättningar och egenskaper             B    7.5        1.13     9.00        75
  Trafikteknik                                                    5.50     11.00       369
   TNV200    Trafiksäkerhet                            A    30         5.50     11.00       369
  Vägbyggnad                                                    68.62    466.60       4,790
   VTVA10    Ingenjörsfärdigheter med CAD                     A    4         8.00    120.00        440
   VTVA20    Väg- och järnvägsteknik                        A    8         6.00     45.00       445
   VTVF10    Utformning av vägar och järnvägar                   B    15         2.25     9.00       151
   VTVF15    Vägbyggnadsteknik                           B    7.5        0.50     4.00        34
   VTVF55    Drift och underhåll av vägar                     B    7.5        0.75     6.00        50
   VTVF60    Vägkonstruktion och produktionsplanering               B    13         1.52     7.00       102
   VVB027    Utformning av vägar och järnvägar                   B    15         5.40     21.60       505
   VVB061    Samhälls- och transportekonomi                    C    7.5        4.25     34.00       385
   VVB071    Vägbyggnadsteknik                           B    7.5        2.13     17.00       221
   VVB081    Drift och underhåll av vägar                     B    6         2.70     27.00       232
   VVB615    Design av väg- och gaturummet                     A    7.5        0.88     7.00        59
   VVB820    Examensarbete i vägbyggnad                      EXJOBB  30         2.50     5.00       168
   VVBF05    Anläggningsteknik                           B    15        22.50     90.00      1,446
   VVBF10    Samhällsekonomi                            A    7.5        9.25     74.00       555
TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK                                            285.92   2,442.50      18,238
  Produktionsekonomi                                                219.22   1,857.50      13,789
   MIO012    Industriell ekonomi, allmän kurs                   A    6         42.20    422.00       2,271
   MIO015    Industriell management                        A    6         4.00     40.00       284
   MIO022    Företagsorganisation                         B    6         16.90    169.00       1,096
   MIO035    Tillämpad affärsanalys                        A    6         3.30     33.00       251
   MIO040    Industriell ekonomi, fortsättningskurs                B    6         20.30    203.00       1,283
   MIO051    Produktionsledning                          B    6         5.30     53.00       375
   MIO060    Kvalitets- och underhållsstyrning                   A    4.5        4.05     54.00       262
   MIO071    Ekonomi och handel                          A    4.5        0.08     1.00        5
   MIO090    Teknologistrategier                          B    6         3.50     35.00       276
   MIO150    Affärsmarknadsföring                         A    6         3.00     30.00       237
   MIO240    Simulering av produktionssystem                    A    6         3.80     38.00       275
   MIO310    Optimering och simulering                       B    6         10.30    103.00        650
   MIO331    Styrning av produktionssystem och materialflöden           B    9         6.00     40.00       455
   MIO920    Examensarbete i produktionsekonomi                  EXJOBB  30        21.50     43.00      1,441
   MIOA01    Industriell ekonomi, allmän kurs                   B    9         52.65    351.00       3,270
   MIOF01    Marknadsföring och globalisering                   B    9         17.78    118.50       1,102
   MIOF05    Projekt i industriell ekonomi, fortsättningskurs           A    2         4.07    122.00        223
   MIOL01    #SAKNAS!                               A    15         0.50     2.00        34
  Teknisk logistik                                                 66.71    585.00       4,449
   MTT045    Internationell distributionsteknik                  C    7.5        6.75     54.00       513
   MTT240    Logistik i försörjningskedjor                     B    7.5        6.00     48.00       434
   MTT820    Examensarbete i teknisk logistik                   EXJOBB  30        11.50     23.00       771
   MTTF01    Logistik                               B    5         23.92    287.00       1,454
   MTTF05    Industriell anläggningsteknik                     A    5         3.17     38.00       229
   MTTF97    #SAKNAS!                               A    15         0.25     1.00        17
   MTTF99    Ingenjörsinriktad yrkesträning                    EXJOBB  15         0.75     3.00        50
   MTTN01    Logistik i byggprocessen                       B    7.5        7.13     57.00       496
   MTTN05    Processbaserad verksamhetsutveckling                 A    5         4.00     48.00       268
   MTTN15    Projektkurs logistik                         EXJOBB  7.5        2.13     17.00       142
   MTTN20    Informationssystem för logistik och försörjningskedjor        C    7.5        1.13     9.00        75
TILL ANDRA OMRÅDEN                                                 277.19     0.00      12,226
LTH GEMENSAMT                                                    31.86    174.00       2,557
Totalt                                                      6,049.37  42,568.32     418,964
                                                                              14 av (14)

								
To top