valimisotsus nr5 by HC111212212832

VIEWS: 0 PAGES: 7

									            MAARDU LINNA VALIMISKOMISJONOTSUS

Nr 5

Maardu
                                        10.09.2009

                                     Reg nr 15.2-1/13Kandidaatide registreerimine, liisuheitmise tulemuste kinnitamine ja registreerimisnumbrite
andmine


Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 37 lõigetele 1 ja 2, Vabariigi
valimiskomisjoni 7.juuli 2009 määruse nr 17 “Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja
registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” § 14 lõikele 2, § 18, ning
lähtudes Maardu linna valimiskomisjoni 10.09.2009 koosoleku protokollist nr 4


Maardu linna valimiskomisjon otsustab:


1. Registreerida 18.oktoobril 2009 toimuvateks Maardu linnavolikogu valimisteks esitatud
  kandidaadid esitamise järjekorras alljärgnevalt:

  1.1.      Maardu Valimisliit

               Kandidaadi ees- ja
     Jrk nr       perekonnanimi
       1   Georgi Bõstrov
       2   Boriss Slepikovski
       3   Elviira Piiskoppel
       4   Leo Repponen
       5   Jevgeni Golovatš
       6   Niina Netšajeva
       7   Pavel Titov
       8   Iivi Minjo
       9   Marijam Rannak
      10   Ants Raudla
      11   Endel Ruht
      12   Ilsijar Sabirova
    13  Silvi Mets
    14  Valentina Zaitseva
    15  Andrei Zarenkov
    16  Kristiine Aasmäe
    17  Irina Vahhoneva
    18  Anatoli Jegorov
    19  Veera Krasnikova
    20  Irina Drozdova
    21  Artur Kiritšenko
    22  Aive Anton
    23  Jevgeni Luštšikov
    24  Malle Dargel
    25  Rifkat Garajev
    26  Tatjana Gordejeva
    27  Gennadi Vdovets
    28  Anna Kukarešnikova
    29  Maksim Ivanov
    30  Olga Kolessova
    31  Dmitri Kuznets
    32  Vassil Skuška
    33  Dmitri Leleka
    34  Zoja Dudtšak
    35  Vladimir Falkenberg
    36  Alesja Svetovidova
    37  Erika Tiganik
    38  Jevgeni Platonov
    39  Aleksandr Ponomarenko
    40  Lilian Puusta
    41  Silvia Riige
    42  Jüri Pihlak
    43  Debora Anna Dolores Solovjova
    44  Oksana Švets – Kashtanova
    45  Sergei Steklov
    46  Valev Kald
    47  Ants Tsugart
    48  Timar Tiganik
    49  Jaan Raudsepp
    50  Natalia Popova
    51  Olga Suškevitš
    52  Vassili Muhhin
    54  Dmitri Izotov
    55  Leonid Ţitnikov
    56  Ants Viidul
    57  Dmitri Gerasimenko
    58  Tatjana Kisseljova
    59  Inga Leškova
    60  Eduard Tanvel

1.2.    Üksikkandidaat Karen Drambjan
1.3.     Eesti Keskerakond

           Kandidaadi ees- ja
    Jrk nr      perekonnanimi
     1  Vladimir Arhipov
     2  Tüüne Nikolajeva
     3  Diana Tulus
     4  Hans Vinkman
     5  Riina Läll
     6  Konstantin Menkov
     7  Inga kirmjõe
     8  Galija Sattarova
     9  Liidia Bodnar
     10  Milda Lemkova
     11  Aleksandr kruglov
     12  Siret Paasmäe
     13  Arkadi Aus
     14  Galina Popova
     15  Aleksei Onohhov
     16  Igor Sljussar
     17  Veera Aljautdinova
     18  Valdo Kool
     19  Larissa Voitko
     20  Anastassia Valuţina
     21  Kaido Ratas
     22  Aljona Pautova
     23  Ljudmilla Aukon
     24  Robert Matsutsa
     25  Igor Zubovitš
     26  Valentin Kitškerkin
     27  Natalja Maršalova
     28  Margarita Sumina
     29  Natalja Saal
     30  Boriss Kirmjõe
     31  Natalia Holm
     32  Viktor Tkatšenko
     33  Nadeţda Gurenko
     34  Artjom Šapenkov
     35  Marko Jegorov
     36  Kirill Olev
     37  Inga Gontšarova
     38  Dmitri Stepanov
     39  Jelena Pavlova
     40  Tatjana Ovtšinnikova
     41  Vassili Saveljev
     42  Enn Kuub
     43  Evald Raudsepp
  1.4.     Sotsiaaldemokraatlik Erakond
             Kandidaadi ees- ja
     Jrk nr      perekonnanimi
       1  Maret Reinmets
       2  Marge Heering
       3  Christina Rannit
       4  Monica Kallaste
       5  Siiri Sõstar
       6  Arvo Eller
       7  Tiina Ţerebjateva
       8  Eda Eller
       9  Alla Pugatšova
      10  Svetlana Kovaljova


  1.5.     Eesti Reformierakond

            Kandidaadi ees- ja
     Jrk nr     perekonnanimi
       1  Sergei Sergejenkov
       2  Pille Avarlaid
       3  Dmitri Bragin
       4  Viktor Harlamov
       5  Jelena Skvortsova
       6  Sergei Gurjev
       7  Stepan Gudkov
       8  Artur Peterson
       9  Dmitri Sergejenkov
      10  Juri Lapidus
      11  Larissa Lapidus
      12  Galina Filatova

2. Anda registreeritud kandidaatidele registreerimisnumbrid erakondade ja valimisliitude
  kaupa vastavalt liisu heitmise tulemustele alljärgnevas järjestuses:

  2.1. Eesti Keskerakond
  2.2.Eesti Reformierakond
  2.3. Sotsiaaldemokraatlik Erakond
  2.4. Maardu Valimisliit
  2.5.Üksikkandidaat Karen Drambjan

3. Anda registreeritud kandidaatidele alljärgnevad registreerimisnumbrid:

Eesti Keskerakond

nr 101 VLADIMIR ARHIPOV
nr 102 TÜÜNE NIKOLAJEVA
nr 103 DIANA TULUS
nr 104 HANS VINKMAN
nr 105 RIINA LÄLL
nr 106 KONSTANTIN MENKOV
nr 107 INGA KIRMJÕE
nr 108 GALIJA SATTAROVA
nr 109 LIIDIA BODNAR
nr 110 MILDA LEMKOVA
nr 111 ALEKSANDR KRUGLOV
nr 112 SIRET PAASMÄE
nr 113 ARKADI AUS
nr 114 GALINA POPOVA
nr 115 ALEKSEI ONOHHOV
nr 116 IGOR SLJUSSAR
nr 117 VEERA ALJAUTDINOVA
nr 118 VALDO KOOL
nr 119 LARISSA VOITKO
nr 120 ANASTASSIA VALUŢINA
nr 121 KAIDO RATAS
nr 122 ALJONA PAUTOVA
nr 123 LJUDMILLA AUKON
nr 124 ROBERT MATSUTSA
nr 125 IGOR ZUBOVITŠ
nr 126 VALENTIN KITŠKERKIN
nr 127 NATALJA MARŠALOVA
nr 128 MARGARITA SUMINA
nr 129 NATALJA SAAL
nr 130 BORISS KIRMJÕE
nr 131 NATALIA HOLM
nr 132 VIKTOR TKATŠENKO
nr 133 NADEŢDA GURENKO
nr 134 ARTJOM ŠAPENKOV
nr 135 MARKO JEGOROV
nr 136 KIRILL OLEV
nr 137 INGA GONTŠAROVA
nr 138 DMITRI STEPANOV
nr 139 JELENA PAVLOVA
nr 140 TATJANA OVTŠINNIKOVA
nr 141 VASSILI SAVELJEV
nr 142 ENN KUUB
nr 143 EVALD RAUDSEPP

Eesti Reformierakond

nr 144 SERGEI SERGEJENKOV
nr 145 PILLE AVARLAID
nr 146 DMITRI BRAGIN
nr 147 VIKTOR HARLAMOV
nr 148 JELENA SKVORTSOVA
nr 149 SERGEI GURJEV
nr 150 STEPAN GUDKOV
nr 151 ARTUR PETERSON
nr 152 DMITRI SERGEJENKOV
nr 153 JURI LAPIDUS
nr 154 LARISSA LAPIDUS
nr 155 GALINA FILATOVA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

nr 156 MARET REINMETS
nr 157 MARGE HEERING
nr 158 CHRISTINA RANNIT
nr 159 MONICA KALLASTE
nr 160 SIIRI SÕSTAR
nr 161 ARVO ELLER
nr 162 TIINA ŢEREBJATEVA
nr 163 EDA ELLER
nr 164 ALLA PUGATŠOVA
nr 165 SVETLANA KOVALJOVA


Maardu Valimisliit

nr 166 GEORGI BÕSTROV
nr 167 BORISS SLEPIKOVSKI
nr 168 ELVIIRA PIISKOPPEL
nr 169 LEO REPPONEN
nr 170 JEVGENI GOLOVATŠ
nr 171 NIINA NETŠAJEVA
nr 172 PAVEL TITOV
nr 173 IIVI MINJO
nr 174 MARIJAM RANNAK
nr 175 ANTS RAUDLA
nr 176 ENDEL RUHT
nr 177 ILSIJAR SABIROVA
nr 178 SILVI METS
nr 179 VALENTINA ZAITSEVA
nr 180 ANDREI ZARENKOV
nr 181 KRISTIINE AASMÄE
nr 182 IRINA VAHHONEVA
nr 183 ANATOLI JEGOROV
nr 184 VEERA KRASNIKOVA
nr 185 IRINA DROZDOVA
nr 186 ARTUR KIRITŠENKO
nr 187 AIVE ANTON
nr 188 JEVGENI LUŠTŠIKOV
nr 189 MALLE DARGEL
nr 190 RIFKAT GARAJEV
nr 191 TATJANA GORDEJEVA
nr 192 GENNADI VDOVETS
nr 193 ANNA KUKAREŠNIKOVA
nr 194 MAKSIM IVANOV
nr 195 OLGA KOLESSOVA
nr 196 DMITRI KUZNETS
    nr 197 VASSIL SKUŠKA
    nr 198 DMITRI LELEKA
    nr 199 ZOJA DUDTŠAK
    nr 200 VLADIMIR FALKENBERG
    nr 201 ALESJA SVETOVIDOVA
    nr 202 ERIKA TIGANIK
    nr 203 JEVGENI PLATONOV
    nr 204 ALEKSANDR PONOMARENKO
    nr 205 LILIAN PUUSTA
    nr 206 SILVIA RIIGE
    nr 207 JÜRI PIHLAK
    nr 208 DEBORA ANNA DOLORES SOLOVJOVA
    nr 209 OKSANA ŠVETS-KASHTANOVA
    nr 210 SERGEI STEKLOV
    nr 211 VALEV KALD
    nr 212 ANTS TSUGART
    nr 213 TIMAR TIGANIK
    nr 214 JAAN RAUDSEPP
    nr 215 NATALIA POPOVA
    nr 216 OLGA SUŠKEVITŠ
    nr 217 VASSILI MUHHIN
    nr 218 LJUDMILLA LAIRAND
    nr 219 DMITRI IZOTOV
    nr 220 LEONID ŢITNIKOV
    nr 221 ANTS VIIDUL
    nr 222 DMITRI GERASIMENKO
    nr 223 TATJANA KISSELJOVA
    nr 224 INGA LEŠKOVA
    nr 225 EDUARD TANVEL

    Üksikkandidaat

    nr 226 KAREN DRAMBJAN

    4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
    Tiiu-Ann Kaldma
    Valimiskomisjoni esimeesKallasmaa 1             tel 606 0702  fax 606 0701
74111 Maardu               606 0703  E-post: linnavalitsus@maardu.ee

								
To top