PENDIDIKAN ISLAM by 4r97pWfO

VIEWS: 31 PAGES: 2

									          MENCEGAH KEMUNGKARAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA


Sabda Rasulullah S.A.W.
                      ‫ِِ ُ س‬          ً        َِِ ِ ِ َ
  ‫عَهِ أبٌِ سعَِد اخلُدرًِ رضٌَ اهلل عَِى ُ قَالَ سَمعت رَ ُولَ اهلل صلي اهلل علًَ وسلم‬
            َ ‫ِس‬                َ      ِ ِّ     َ ‫م‬         ِ
  ِ‫ٍَقُوِلُ : مَه رَأَى مِِىكُمِ ُِىكرّا فَلَُْغََريُ بَِدِيِ فإِنْ لَمِ ٍَسِتَطِعِ فَبِل َاِوًِ فإِنْ لَمِ ٍَسَِتطِع‬
                    ) ‫( رواي مسلم‬                     ‫ِ َف‬     َ
                                          . ِ‫فَِبقَلِْبًِ وذَلِكَ َأضع ُ اٍِمَان‬

Maksudnya : Dari Abu Said Al-Khudri r.a., katanya ; Aku dengar Rasulullah SAW bersabda :
Sesiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya
(kuasa), Jika dia tidak mampu maka hendaklah dicegah dengan lidahnya, Tetapi jika dia tidak
mampu maka hendaklah dia mencegahnya dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-
lemah iman. (Riwayat Muslim)                     MAKSUD KEMUNGKARAN

    Ialah : Perkara-perkara keji yang dilakukan bertentangan dengan syariat Islam dan
         mendapat balasan dosa dari Allah SWT.
    Kemungkaran juga diertikan sebagai : Setiap perbuatan yang diharamkan oleh
     syariat Islam sama ada kesalahan terhadap Allah atau kepada manusia dan alam
     sekitar.
                 CARA MENCEGAH KEMUNGKARAN MENGUBAH DENGAN             MENGUBAH DENGAN            MENGUBAH DENGAN HATI
   TANGAN                 LIDAH/LISAN
                                        Ialah dengan cara membenci
Ialah mengubah dengan kuasa        Ialah mengubah dengan         kemungkaran  tersebut dan
yang ada pada seseorang          percakapan atau lisan, iaitu     menjauhkan diri dari tempat
mengikut  kemampuan   dan       dengan memberi teguran,        kemungkaran.
bidang kuasa masing-masing        nasihat dan bimbingan
                     yang baik.              Kita hendaklah berazam tidak
                                        melakukan kemungkaran dan
                                        berharap agar suatu ketika nanti
 KESAN TIDAK MENGIKUT PRINSIP DAKWAH YANG                    dapat mencegahnya dengan lisan
         BETUL                             dan kuasa.
                                        Mencegah dengan hati adalah
    Sasaran dakwah tidak dapat menerima kebenaran.
                                        selemah-lemah   iman  kerana
    Nama baik umat Islam tercemar.                     kesannya   hanyalah   untuk
    Berlaku penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan.            kebaikan diri sendiri sedangkan
    Masyarakat Islam menjadi mundur dan dipandang             kemungkaran tetap berlaku.
     rendah.
     HIKMAH TANGGUNGJAWAB SETIAP MUSLIM MENCEGAH KEMUNGKARAN  KEPADA INDIVIDU          KEPADA MASYARAKAT               KEPADA NEGARA

    Menjamin               Melahirkan masyarakat          Kegiatan ekonomi dapat
    kesejahteraan hidup.         yang perihatin.             ditingkatkan.
    Dapat memperbaiki          Melahirkan masyarakat          Negara aman dan damai.
    sakhsiah dan             yang berakhlak cemerlang.
    meningkatkan kualiti
    diri.


                      PENGAJARAN HADITH

  1. Mencegah kemungkaran adalah kewajipan setiap muslim.
  2. Individu yang berilmu dan berkemahiran wajibmemberi nasihat dan bimbingan untuk mencegah
    kemungkaran.
  3. Membenci kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman.
  4. Mencegah kemungkaran faktor utama untuk mengekalkan tamadun yang berasaskan
    keimanan.


          INFO TAMADUN                        PENGHAYATAN

Umat Islam yang berkualiti ialah umat yang bersungguh-          Menjauhkan diri daripada kemungkaran
sungguh menghapuskan kemungkaran dan berusaha              dengan cara hidup berjemaah.
membuat perubahan ke arah kecemerlangan hidup.              Mencintai keamanan dan keharmonian
Sekiranya kemungkaran dapat dihapuskan maka berlaku :          serta bekerja sama mencegah
    Kerukunan rumahtangga.                     kemungkaran.
    Masyarakat bersatu padu & aman damai.              Kemungkaran membawa kehancuran.
    Negara berkembang maju.
    Pembangunan dapat dipertingkatkan.
    Tamadun dapat ditegakkan.
    Tercapai hasrat Islam Hadhari.


                       MINDA BESTARI

    Renungkan : Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia melakukan kemungkaran sewenang-wenangnya
    tanpa takut kepada azab Allah, pada masa yang sama mereka tidak mahu menerima teguran dan nasihat
    para pendakwah Islam. Ketika itu siapakah yang akan menjadi pembela dan pembimbing mereka? Adakah
    anda bersedia menjadi pendakwah yang berketrampilan dan berjaya merubah generasi ini?
    Cuba anda ingat kembali peristiwa berlakunya Thunami. Apa sebab ianya terjadi, saipa yang menerima
    kesannya, bagaimana keadaan kesan thunami dan kenapa Thunami tidak merosakkan Masjid?                         PENILAIAN

              1.  Nyatakan tiga cara untuk mencegah kemungkaran.
              2.  Terangkan maksud mencegah kemungkaran dengan tangan.
              3.  Huraikan kesan tidak mengikut prinsip dakwah yang betul.
              4.  Huraikan hikmah tanggungjawab mencegah kemungkaran.
              5.  Jelaskan peranan anda sebagai murid untuk mencegah kemungkaran
                yang berlaku di sekolah?

								
To top