Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

TOPEX ACCESS-LAN 2003

VIEWS: 17 PAGES: 32

									TOPEX PUBLIC SWITCHING
 Manual de utilizare     2003
Access-LAN                   Manual de utilizare

   Grupul TOPEX este un grup de societăţi orientat către
producţie, comerţ şi servicii în domeniul telecomunicaţiilor. La baza
acestui grup stau societăţile comerciale române TOP 9+ Electronic
Systems şi TOPEX Public Switching S.A. Grupul TOPEX
investeşte în fiecare an peste 20% din cifra de afaceri în cercetare
şi dezvoltarea de produse noi precum şi pentru modernizarea celor
existente.
   Produsele TOPEX sunt de concepţie proprie, vizând perfecta
adaptare la cerinţele pieţei româneşti de telecomunicaţii,
răspunzând optim nevoilor clienţilor noştri. Produsele TOPEX
respectă în totalitate recomandările C.C.I.T.T.-I.T.U., standardele şi
reglementările Ministerului Comunicaţiilor al României şi
Romtelecom. Produsele sunt avizate de Inspectoratul General al
Comunicaţiilor pentru conectarea la reţeaua naţională de telefonie
publică din România.
   Produsele TOPEX sunt fabricate cu componente electronice
moderne şi de calitate, importate din Europa de Vest şi SUA.
Fabricaţia se desfăşoară după tehnologii de ultimă oră, sub atenta
supraveghere a compartimentului de Management al Calităţii,
organizat şi certificat conform standardului ISO 9001:2000.

Pricipalele produse TOPEX sunt:

- centrale telefonice automate de instituţie:
TOPEX 1 (8 linii)
TOPEX 2b (48 linii)
TOPEX 3 (112 linii)
TOPEX 3a (40 linii)
TOPEX 4 (240 de linii)

- centrale automate publice de capacitate mică
TOPEX RURAL (150 la 400 de linii)

- centrale telefonice automate digitale publice
TOPEX 1000D (256 la 1500 de linii)

- echipamente de interfaţă PABX – reţea de telefonie mobilă GSM:
MobiLink

- echipamente de interfaţă cu reţeaua de telefonie mobilă CDMA:
familia TOPEX ACCESS

   Grupul TOPEX este reprezentat în ţară de o largă reţea de
distribuitori care au preluat o parte din activităţile de promovare pe
piaţă, instalare şi punere în funcţiune, întreţinere în garanţie şi post
garanţie.


Pag. 1                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare              Felicitări!

Vă mulţumim că aţi cumpărat unul din produsele TOPEX-ACCESS
şi vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră înţeleaptă.

Optând pentru Access-LAN aţi ales :

  servicii performante, utilizând tehnologie digitală avansată

  posibilitatea conectării unui calculator sau a unei reţele LAN la
  Internet prin reţeaua de telefonie mobilă CDMA

  accesul de mare viteză la informaţiile de pe Internet

  mobilitate, independenţă faţă de liniile telefonice clasice

  posibilitatea programării pe serială sau de la distanţă, prin
  Telnet

  funcţie „call-back”, conectare automată la Internet atunci când
  este apelat prin reţeaua Zapp

  investiţie mică, cu amortizare în primele luni, şi realizarea
  ulterioară de economii

  utilizarea uşoară, accesibilă tuturor

  design modern
Pag. 2                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

              Cuprins

1.    Introducere                  4
2.    Compunerea pachetului Access-LAN        5
3.    Descrierea echipamentului Access-LAN      7
4.    Instalarea echipamentului Access-LAN      8
4.1.   Configurarea telefonului mobil         8
4.2.   Conectarea echipamentului Access-LAN      9
4.3.   Instalarea antenei externe           11
4.4.   Montarea echipamentului Access-LAN       12
5.    Configurarea echipamentului Access-LAN     14
5.1.   Programare parola               16
5.2.   Programare Gateway               16
5.3.   Rutare                     21
5.4.   Script dial                  22
5.5.   PAT-port address translation          23
5.6.   Port forwarding                24
5.7.   Firewall                    25
5.8.   Salvare in FLASH                26
6.    Caracteristici tehnice ale echipamentului   27
7    Condiţii de mediu               27
8.    Aplicaţiile echipamentului Access - LAN    28
9.    Index de figuri                30
Pag. 3                           TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

           1. Introducere
    Noile cercetări în domeniul telecomunicaţiilor au
condus la dezvoltarea serviciilor oferite utilizatorilor, în
special în reţelele de telefonie mobilă. Grupul TOPEX
promovează facilităţile oferite de telefonia mobilă CDMA,
realizând gama de produse TOPEX-ACCESS.

   ACCESS sunt echipamente electronice noi, de
dimensiuni reduse, care beneficiază de un design modern şi
sunt uşor de montat şi instalat.
    Beneficiile economice ale folosirii interfeţelor utilizator-
reţea de tip ACCCESS sunt substanţiale. Utilizatorul acestor
servicii are posibilitatea de desfăşura concomitent mai multe
activităţi cum ar fi transmitere de date, conexiune la Internet,
sau verificarea coordonatelor geografice.

    Viteza mare de comunicaţie specifică reţelei de
comunicaţii CDMA-450 (Zapp Mobile)conduce la o creştere
a eficienţei transmisiei informaţiilor, iar accesul în timp real al
datelor informatice reprezintă o economie de timp şi bani.


    Pentru a asigura o instalare corectă şi o bună
funcţionare a echipamentelor ACCESS, vă recomandăm
studierea cu atenţie a prezentului “Manual de utilizare”.
Pag. 4                           TOPEX
Access-LAN                Manual de utilizare

2.    Compunerea pachetului ACCESS

În momentul desfacerii pachetului, vă rugăm să vă asiguraţi
că aveţi conţinutul corespunzător.
Părţile componente pe care trebuie să le identificaţi în
pachetul Access-LAN sunt descrise în Tabelul 1. Pentru ca
identificarea să fie corectă consultaţi desenul prezentat în
Figura 1.


Tabelul 1:   Compunerea pachetului Access-LAN

 Nr.
       Articol       Descriere / Utilizare
 crt.

               Permite accesul unei reţele LAN
     Echipamentul    la Internet prin reţeaua de
 1.
     ACCESS:       telefonie mobilă CDMA 450     Cablul pentru
               Realizează conexiune serială
 2.   conexiunea
               pentru configurare echipament
     serială

     Cablul direct    Realizează conectarea
 3.   pentru conectarea  la switch-ul din reţeaua
     la reţea      LAN

 4.   Alimentatorul    Alimentator 220Vca /
               10V ca
 5.   Antena       Antena externă
Pag. 5                          TOPEX
Access-LAN              Manual de utilizare
     Figura 1: Compunerea pachetului Access-LAN
Pag. 6                       TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare

3.    ACCESS - descriere generală
Echipamentul Access-LAN este conceput pentru a fi montat în
poziţie orizontală sau verticală.

   Circuitele electronice ale echipamentului Access-LAN asigură
accesul spre exterior (Internet) al unei reţele locale de calculatoare
(LAN) folosind reţeaua de telefonie mobilă CDMA 450 (operator
Zapp Mobile).
   Pentru aceasta se utilizează ca modem un telefon mobil de tip
Hyundai H-100, conectat intern la unitatea Access-LAN. Telefonul
mobil se conectează intern la echipamentul ACCESS, în locaşul
special prevăzut pe cablaj.
   Echipamentul Access-LAN îndeplineşte funcţia de gateway,
deoarece oferă acces la o reţea exterioară. Structura de mesaje
este transmisă folosind protocoale standard de comunicaţie
(TCP/IP, PPP, ARP etc.).
   De asemenea, circuitul electronic al echipamentului
generează tensiunea de alimentare necesară telefonului mobil,
acesta fiind alimentat direct din Access-LAN.
   Carcasa echipamentuluieste din material plastic, cu un design
modern şi dimensiuni reduse, şi protejează circuitele electronice.
Cutia este prevăzută cu decupaje pentru conectori precum şi
pentru indicatorul optic.

    Sursa de alimentare - furnizează tensiunea de alimentare
necesară echipamentului.
   Access-LAN este alimentat cu tensiune alternativă de la un
adaptor extern, prezenţa tensiunii de alimentare fiind arătată de un
indicator optic LED.

    Atenţie! Adaptorul livrat în pachetul Access-LAN este
special proiectat pentru a fi folosit cu echipamentul. Nu se va utiliza
un alt tip de adaptor, deoarece riscaţi deteriorarea echipamentului
Access-LAN.
Pag. 7                            TOPEX
Access-LAN                   Manual de utilizare4.     Instalarea Access - LAN
  Pentru a se asigura bune funcţionare a echipamentului
ACCESS trebuie să parcurgeţi următoarele etape de instalare:

1.   Configurarea meniului telefonului mobil
2.   Conectarea echipamentului ACCESS
3.   Instalarea antenei externe (opţional)
4.   Montarea echipamentului
4.1    Configurarea telefonului mobil
   Pentru a vă asigura de existenţa compatibilităţii dintre
telefonul mobil şi echipamentul ACCESS, efectuaţi reglajele de
configurare a telefonului mobil care sunt descrise în tabelul 2.
Aceasta se face cu ajutorul opţiunilor corespunzătoare din meniul
telefonului mobil.


Tabelul 2      Configurarea telefonului mobil


   Nr.         Descriere           Opţiune
                           Acolo unde
      Selectaţi “OPRIT” pentru “Răspuns
 1.                          această
      Automat”
                           opţiune există
                           Acolo unde
      Selectaţi “OPRIT” pentru “Reapelare –
 2.                          această
      Interval”.
                           opţiune există
      Selectaţi “OPRIT” pentru “Apel în
 3.                          necesar
      aşteptare”

 4.    Reglaţi nivelul semnalului audio      opţional
      Selectaţi viteza de comunicaţie serială  Acolo unde
 5.    (intraţi în meniu, alegeţi SERVICIU    această
      DATE şi după aceea VITEZĂ MODEM)      opţiune există
Pag. 8                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare


4.2.   Conectarea echipamentului ACCESS
   Echipamentul Access-LAN prezintă două tipuri de conexiuni:
conexiuni interne (racordarea telefonului mobil) şi externe (de
alimentare şi de date).
Conexiuni interne
Atenţie! Manevraţi echipamentul cu grijă!
4.2.1. Se deschide cu atenţie capacul frontal al cutiei
echipamentului astfel încât să se evite deplasarea sau atingerea
componentelor.
4.2.1  Se fixează telefonul mobil pe suportul special prevăzut pe
cablaj. Suportul prezintă cleme de fixare a telefonului. Access-LAN
are o mufă de conectare a antenei telefonului mobil, care la fixarea
acestuia trebuie să se potrivească în conectorul telefonului.
4.2.2   Se cuplează cablul de conexiune internă între telefonul
mobil şi echipamentul Access-LAN. Introduceţi conectorul speciaă
de tip Hyundai H-100 în mufa corespunzătoare al telefonului mobil,
situat în partea de jos a acestuia (vezi figura 2).
          Figura 2: Conexiuni internePag. 9                           TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

Conexiuni externe
4.2.3   Se conectează cablurile de date în funcţie de tipul
conexiunii pe care o realizează aplicaţia astfel:
 Pentru legătura serială de configurare: cablul de serială (B din
figura 3) se conectează la conectorul de tip DB9 al echipamentului
ACCESS cu mufa “B”, iar mufa “A” la portul serial al calculatorului
Pentru conectarea cablului de reţea ETH: se foloseşte un cablu
de reţea direct, prevăzut cu mufe de tip RJ45 la ambele capete.
Cablul de reţea se cuplează cu unul din capete la mufa pentru
legătura de reţea al echipamentului, iar cu celălalt capăt la Hub-ul
sau   switch-ul  reţelei locale  de  calculatoare   (LAN).
 Atenţie! Cablul direct se foloseşte      pentru conectarea
echipamentului la un hub sau switch. Dacă legaţi Access-LAN
direct la un PC trebuie utilizat un cablu de reţea inversor (cu
crossover)!
4.2.4  Se alimentează Access-LAN de la alimentatorul extern:
alimentatorul se introduce în priză, iar conectorul său de tip jack se
introduce  în mufa specială amplasată în partea laterală a
echipamentului ACCESS (A din figura 3)
          Figura 3: Conexiuni externe


Pag. 10                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

 Atenţie! Pentru prevenirea accidentelor trebuie respectate
etapele descrise anterior. Astfel, nu se va conecta telefonul mobil
intern în timp ce echipamentul se află sub tensiune.
4.3 Instalarea antenei externe
   Pentru a vă asigura o bună calitate a transmisiei şi a reduce
interferenţele radio puteţi folosi antena externă, care are rolul de a
capta optim semnalul din reţeaua de telefonie mobilă.
  Antena externă se fixează pe o suprafaţă plană feroasă,
deoarece antena are încorporat la bază un magnet.
   Conectarea antenei la Access-LAN se face prin introducerea
mufei de la cablul acesteia în receptaculul de pe echipament.

   Recomandare: Pentru o recepţie bună, antena va fi instalată
astfel încât să existe o distanţă cât mai mare între ea şi
echipamentele sensibile la interferenţele radio (aparate audio-
vizuale, monitoarele calculatoarelor, copiatoare). De asemenea,
antena trebuie să fie amplasată într-un loc de semnal maxim.

Semnificaţia LED-ului de stare
   Aprinderea LED-ului indică prezenţa tensiunii de alimentare,
deci  LED-ul trebuie să se aprindă atunci când conectaţi
alimentatorul extern.
       Figura 4: Localizarea LED-lui de stare


Pag. 11                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare


4.4 Montarea Access - LAN
Echipamentul a fost proiectat pentru a fi montat fie în poziţie
verticală, pe un perete, fie în poziţie orizontală, pe o masă sau un
raft.


Montarea pe perete

Pe partea din spate a cutiei se montează, cu ajutorul a două
holzşuruburi, bridele de fixare pe perete astfel:
- se desfac cele 2 holzşuruburi scurte ale cutiei, corespunzătoare
locului în care se vor monta bridele
- se montează bridele în orificiile special prevăzute pe cutia
echipamentului
- se fixează bridele cu cele două holzşuruburi lungi aflate în punga
cu bridele
       Figura 5: Amplasarea echipamentuluiPag. 12                           TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

Montarea pe orizontală

     Echipamentul Access-LAN poate fi montat şi în poziţie
orizontală, atunci când este plasat pe un birou sau un raft.
În acest caz nu mai este necesară fixarea cutiei.


      În ambele cazuri, la alegerea locului de amplasare al
echipamentului, ţineţi seama de faptul că Accesss-LAN trebuie să
fie situat cât mai departe de echipamentele care sunt sensibile la
interferenţe radio (monitoarele calculatoarelor, aparatele audio –
vizuale: radio, televizor, copiatoarele etc.).
Pag. 13                           TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare


5. Configurarea echipamentului

   Access-LAN realizează legătura la Internet a unei reţele de
calculatoare (LAN) folosind reţeaua de comuncaţii mobile CDMA.

   Iniţierea unei legături de date se poate face de îndată ce s-a
aprins LED-ul care indică alimentarea echipamentului, aplicaţia
rulând automat cu parametrii impliciţi. Dacă Dvs. doriţi să
modificaţi aceşti parametri puteţi efectua configurarea local pe
serială sau de la distanţă folosind protocolul Telnet. Pentru
configurarea locală, trebuie să conectaţi cablul de conexiune
serială de configurare la o consolă sau la un calculator PC.

   Calculatorul la care este conectat echipamentul Access-LAN
trebuie să aibă instalat un program de tip Hyperterminal din
Microsoft Windows sau Minicom din Linux.
  Figura 6: Lansarea HyperTerminalului pentru configurarea
            echipamentuluiPag. 14                           TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare

  La cuplarea alimentării, Access-LAN funcţionează la parametri
care sunt deja programaţi.
  Utilizatorul are dreptul de a configura ulterior parametrii de lucru
în funcţie de necesităţi.
Configurarea reprezintă posibilitatea de a alege alţi parametri
pentru funcţionarea echipamentului. Pentru aceasta Access-LAN
este prevăzut cu un port serial ce permite examinarea şi
modificarea parametrilor (configurarea echipamentului). Aceste
operaţii se realizează sub formă de comenzi text introduse de la
tastatură.
Parametrii iniţiali de programare a conexiunii seriale sunt: 9600
8,N,1.
După pornirea lui HyperTerminal, apăsaţi orice tastă, iar pe ecran
se afişează mesajul „Introduceţi parola”. Pentru a putea configura
Access-LAN, trebuie să tastaţi parola corectă:
        Figura 7: Ecranul Introduceti parola

Parola iniţială este 1234. După ce intraţi în meniu, puteţi să
schimbaţi parola.
Dacă aţi tastat parola corectă, pe ecran se afişează lista
comenzilor.
      Figura 8: Ecranul principal de programare
   În continuare se prezintă comenzile ce permit configurarea
echipamentului Access-LAN.
Pag. 15                             TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare5.1. Programare parola

Comanda permite schimbarea parolei de acces la meniul de
configurare.
La alegerea acestei opţiuni se cere:
     Introduceţi noua parolă

Se introduce parolă dorită (maxim 16 caractere), se apasă tasta
“Enter”; pe prompter va apare:
     Verificare
Pentru verificare se introduce încă o dată noua parolă urmată de
confirmare (Enter).

După confirmarea noii parole se revine la meniul principal. Dacă
parola nu a fost acceptată, pe ecran apare din nou solicitarea
     Introduceţi noua parolă

OBS: În orice moment vă puteţi întoarce în meniul principal
apăsând tasta “Esc”.
Noua parolă este valabilă până la scoaterea de sub tensiune a
echipamentului şi repornirea lui.
Dacă vreţi ca noua parolă să fie reţinută ca permanentă selectaţi
opţiunea “Salvare in FLASH”.
Acest lucru este valabil pentru orice configurare efectuată asupra
gateway-ului (modificările efectuate sunt salvate în memoria
nevolatilă de tip Flash).
5.2 Programare Gateway
     Access-LAN îndeplineşte funcţia de gateway, echipament
ce face legătura între o reţea locală (LAN) şi exterior (Internet).
Pentru a-şi îndeplini această funcţie, trebuie să configuraţi
parametri pe ambele interfeţe ale echipamentului, spre interior şi
spre exterior.
     Conexiunea spre interior se face pe portul Ethernet al lui
Access-LAN, denumit în continuare ETH, iar conexiunea spre
exterior prin modemul telefonului mobil CDMA. Interfaţa spre
exterior utilizează protocolul PPP (point-to-Point Protocol), deci va
fi denumită în continuare PPP.
Pag. 16                           TOPEX
Access-LAN                Manual de utilizare

     Configurarea lui Access-LAN pentru asigurarea accesului
la exterior are opţiunile descrise în lista următoare.
         Figura 9: Programare Gateway
 IP_ETH xxx.xxx.xxx.xxx.
Permite modificarea adresei de IP interne (pe interfaţa ETH) a
echipamentului Access-LAN.
Parametrul este adresa de IP a lui Access-LAN pe interfaţa internă,
disponibilă în LAN (de exemplu: 192.168.1.1.)
 MaSK_ETH xxx.xxx.xxx.xxx
Permite modificarea măştii de sub-reţea a echipamentului Access-
LAN pe interfaţa internă.
Parametrul este adresa de sub-reţea a lui Access-LAN pe interfaţa
ETH (o adresă tipică de sub-reţea este 255.255.255.0.)

 IP_PPP xxx.xxx.xxx.xxx
Parametrul este adresa de IP externă cu care se începe
negocierea prin legătura de tip PPP.

 DNS_PPP 0.0.0.0
Adresa DNS (Domain Name Server) a serverului CDMA cu care se
începe negocierea prin legătura de tip PPP.
 Dacă serverul CDMA are liberă adresa solicitată, o va atribui,
dacă nu, veţi primi o altă adresă, ce este disponibilă.


Pag. 17                          TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

 Valoarea 0.0.0.0 înseamnă că nu mai are loc nici-o negociere,
adresele de IP şi DNS vor fi atribuite de către serverul la care se
face conectarea.

 PPP_USER xxxxxx
Numele utilizatorului cu care se face autentificarea în reţeaua
Zapp contactată prin legătura de tip PPP

 PPP_PASSWORD xxxxxx
Parola utilizatorului cu care se face autentificarea în reţeaua Zapp
contactată prin legătura de tip PPP.

  Pentru recepţia mesajelor trebuie să configuraţi parametrii
de DNS dinamic:
 IP_DYN_DNSSERVER xxx.xxx.xxx.xxx
 DYN_DOMAIN   xxxxxx
 DYN_USER    xxxxx
 DYN_PASSWORD  xxxxx
  Sunt opţiuni care permit folosirea serviciului de DYNAMICDNS.
Dacă Access-LAN primeşte de la serverul CDMA o adresă de IP
dinamică (care se schimbă la fiecare conectare), puteţi folosi
serviciului de DYNAMICDNS (IP_DYN_DNSSERVER) pentru a
permite accesarea echipamntului de către cineva care nu-i
cunoaşte IP-ul.
   Access-LAN se înregistrează la serverul de DYNAMICDNS cu
IP-ul IP_DNS_DNSSERVER. Se autentifică folosind numele de
utilizator şi parola:
  DYN_USER
  DYN_PASSWORD
 Înregistrarea se face cu noua adresă de IP obţinută de la
furnizorul legăturii de Internet. În acest mod cineva poate obţine IP-
ul echipamentului Access-LAN făcând o cerere DNS la serverul
IP_DYN_DNSSERVER cu parametrii DYN_USER.DYN_DOMAIN
(numele de utilizator şi respectiv numele de domeniu).
Exemplu:
IP_DYN_DNSSERVER 212.93.128.91 (IP TOPEX de la RDS)
DYN_DOMAIN   dyn.topex.rdsnet.ro
DYN_USER    test
DYN_PASSWORD  test

   La fiecare conectare Access-LAN se înregistrează la server-ul
de DYNAMICDNS 212.95.128.91 cu noua lui adresă de IP. Oricine
poate afla adresa de IP a echipamntului dacă va face o cerere DNS


Pag. 18                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

la serverul 212.93.128.91 şi va întreba ce adresă este asociată
numelui din exemplu.
Exemplu: test.dyn.topex.rdsnet.ro
   Dacă parametrul IP_DYN_DNSSERVER este setat la 0.0.0.0.
atunci înregistrarea la serviciul de DYNAMICDNS este dezactivată.

 Trimiterea de ecouri la nivel de protocol PPP către serverul de
PPP.
T ECHO PPP (ms) (0-disable) xxxx
Exemplu: T ECHO PPP (ms) 30000
Parametrul reprezintă timpul în milisecunde între două mesaje
“ecou”, respectiv se va trimite un mesaj “ecou” la fiecare 30 de
secunde.
Dacă serverul nu răspunde la aceste mesaje, atunci conexiunea
dial-up este refăcută. Valoarea zero semnifică dezactivarea
funcţiei.


 Activarea serviciului NETWORK ADDRESS TRANSLATION
NAT ENABLE (0/1)
Serviciul de translatare a adreselor de reţea (NAT) transformă
adresele interne într-o adresă exterioară unică.
Pentru a oferi legături spre Internet pentru mai mulţi utilizatori
conectaţi prin interfaţa Ethernet la gateway, serviciul NAT va
modifica IP-ul sursă al fiecărui pachet care pleacă spre provider cu
adresa IP obţinută de la reţeaua Zapp. De asemenea, va memora
informaţiile necesare pentru operaţia de translatare inversă, la
recepţia pachetelor de date.


 START PORT NAT (>1024) 61000
 Valoare minimă a plajei de porturi folosite de serviciul NAT
(Network Address Translation). NAT-ul poate înlocui portul sursă al
pachetelor de TCP şi UDP cu un port cu număr mai mare decât cel
setat prin opţiunea curentă, de exemplu 61000.

 T TRAFIC (ms) (0-disable) 600.000
Este comanda pentru dezactivarea conexiunii de dial-up în caz că
nu mai există trafic. Dacă în intervalul de timp specificat (în
milisecunde) nu s-a trimis nici un pachet pe conexiunea dial-up,
acesta este dezactivată de gateway.
Atunci când timpul specificat este 0 (zero), conexiunea dial-up va
rămâne permanent activă.


Pag. 19                           TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare


 Duratele de menţinere a corespondenţelor
T NAT TCP (ms) (0 – disable) 120.000
T NAT UDP (ms) (0 – disable)    10.000
T NAT ICMP (ms) (0 – disable)   10.000
Acestea reprezintă timpii cât sunt ţinute în tabela de NAT (în baza
de date) corespondenţele pentru pachetele TCP, UDP şi ICMP.
Dacă timpul specificat e 0 atunci gateway-ul nu face translatarea
adresei pentru protocolul respectiv.

 Viteza serială      230.400
Specifică viteza legăturii seriale cu modem-ul de dial-up.


 Port telnet PPP 23
Portul pe care se poate face Telnet din exterior (pe conexiunea
PPP din reţeaua Zapp) pentru configurarea echipamentului. După
stabilirea legăturii, pe ecranul calculatorului aflat la distanţă se
afişează meniul de configurare, la fel ca în cazul configurării locale
pe serială, folosind programul Hyperterminal.
Parametrul este numărul portului, iar valoarea implicită este 23,
portul standard pentru Telnet.
Configurarea prin telnet are prioritate faţă de cea făcută prin
conexiunea serială.


 Ring WakeUp 1
Activarea funcţiei de “trezire” (Call-back) a echipamentului atunci
când primeşte un apel.
Dacă Access-LAN nu are trafic, conexiunea CDMA este oprită
pentru a nu consuma inutil abonamentul. Funcţia de “Call - back”
permite “trezirea” şi reconectarea echipamentului atunci când
primeşte un apel din exterior, pe reţeaua CDMA. Access-LAN
reface conexiunea PPP, permiţând transferul de date.
Valoarea “1” înseamnă că funcţia este activată, iar valoarea “0” –
că este dezactivată. Save (YIN)
Se foloseşte pentru a activa modificările făcute în cadrul meniului.
Echipamentul Access-LAN se poate configura oricând, fără a fi
necesară resetare lui.
 Atenţie, configurările sunt salvate doar în memoria temporară!
Dacă doriţi ca modificările efectuate să fie valabile şi după
resetarea echipamentului prin întreruperea tensiunii de alimentare,
atunci folosiţi opţiunea „Salvare in FLASH”

Pag. 20                            TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

5. 3. Rutare
Se foloseşte pentru a programa tabela de rutare a gateway-ului.
             Figura 10. Rutare
Rutele pot fi de două feluri:
a. Ruta a în care se specifică o adresă de destinaţie şi interfaţa pe
care se va direcţiona pachetul transmis
b. Ruta b în care se specifică o adresă de destinaţie şi o adresă de
gateway spre care se va trimite pachetul.
Comanda de rutare are următoarele opţiuni:
Pentru ruta a.
 IPdest/lnet mask  dzzz
Unde: dispozitivul (device) “zzz” poate fi ppp – interfaţa serială
                      Eth – interfaţa ETH
lnet mask - lungimea măştii de sub-reţea pentru adresa IP destinaţie
Pentru ruta b.
 IPdest/lnet mask gxxx.xxx.xxx.xxx.
Parametrul este adresa de IP a gateway-ului.

Exemplul 1:
192.168.1.0 /24 deth
(toate pachetele care se trimit în interfaţa Eth au adresa de
destinaţie 192.168.1.xxx)

Exemplul 2:
192.168.2.0 /24 g192.168.1.100
(toate pachetele care au adresa de destinaţie 192.168.2.xxx se
trimit spre gateway-ul care are adresa de IP 192.168.1.100)

Exemplul 3:
0.0.0.0./32 dppp
Pag. 21                           TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

este ruta implicitã, orice alt pachet se trimite în interfaţa serialã.
Dispozitivul “ppp” este interfaţa serială, astfel că nu mai conteaza
ce IP-uri are pe aceasta interfaţă.5. 4. Script dial
Setarea parametrilor de iniţiere a conexiunii dial-up spre providerul
de Internet
            Figura 11: Script dial

Se introduce numărul de telefon prin care se face legătura dial-up,
însoţit de şirul de caractere de iniţializare a modemului de date
(comenzile AT).
Exemple:
AT&CO+CRM=150 ROK T1000
Se trimite şirul de caractere „AT&CO+CRM=150” şi se aşteaptă
„OK” – ul timp de 1.000 de milisecunde.

ATD#777   RCONNECT T300000
Se trimite şirul de caractere „#777” şi se aşteaptă răspunsul
„CONNECT” timp de 30.000 milisecunde.
De asemenea se poate da o comandă spre modemul de date şi să
se aştepte numai expirarea unui timp, adică opţiunea R xxx să nu
existe.
Pag. 22                            TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare


5. 5. PAT – Port address translation
Modificarea adresei destinaţie şi a portului destinaţie
         Figura 12: Port address translation

Se foloseşte pentru a modifica adresa de destinaţie şi portul
destinaţie pentru pachetele care respectă regula din tabelă.
Exemplu:Proto – protocolul standard utilizat pentru transmiterea datelor, în
acest caz UDP
IPd – adresa de IP de destinaţie, 192.168.1.1 este adresa gateway-
ului
Portd – portul de destinaţie, 53 este portul utilizat pentru cererile
DNS
IPPAT – modifică destinaţia pachetelor spre adresa IPPAT
(172.16.253.242 este adresa calculatorului server la furnizorul de
Internet)
PortPAT – modifică portul destinaţie spre PortPAT.

Configurarea implicită a echipamentului: primeşte cererile de DNS
şi le transferă către rezolvare serverului de DNS disponibil în
reţeaua Zapp.

Comanda din exemplu face ca toate cererile de DNS către gateway
să fie îndrumate spre calculatorul cu IP-ul 172.16.253.242.
Pag. 23                           TOPEX
Access-LAN                Manual de utilizare


5. 6. „Port Forwarding”
          Figura 13: Port forwarding

Se foloseşte atunci când se doreşte redirecţionarea unei conexiuni
dinspre interfaţa PPP spre un calculator aflat în reţeaua locală
ETH.

Exemplu:
Proto – protocolul, în cazul de faţă TCP
Pdest – portul de destinaţie al pachetelor dinspre PPP,
respectiv portul 80
IPforward – adresa de redirectare, în cazul de faţă staţia din
reţeaua LAN cu IP-ul 192.168.1.2
Pforward – portul redirectare, respectiv tot portul 80 ca şi cel
al pachetelor iniţiale.
Pag. 24                          TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare

5. 7. FIREWALL
            Figura 14: Firewall

Funcţia de “firewall” este utilă pentru a proteja reţeaua locală faţă
de accesul neautorizat din exterior. Access-LAN este prevăzut cu
facilităţi de firewall, pentru a nu lăsa să treacă prin gateway
pachetele care se conformează regulilor din tabel.

 vr sn/
 o P D
 t / d
 P Im
 DP
 o  / d
  n P
 e Im F
Dev – “device”, interfaţa de la care se transmite pachetul
Proto – protocolul standard care poate fi: TCP, UDP, ICMP
Ips/nm – specificarea adresei de IP sursă şi masca de sub-reţea
pentru pachet. Dacă parametrul este 0.0.0.0/32 atunci pachetul
poate folosi orice sursă.
Ps – specificarea portului sursă pentru transmiterea pachetului,
dacă valoarea este 0 poate fi orice port sursă.
Ipd/nm - – specificarea adresei de IP destinaţie şi masca de sub-
reţea pentru pachet. Dacă parametrul este 0.0.0.0/32 atunci
pachetul poate avea orice destinaţie.
Pd - specificarea portului destinaţie pentru transmiterea pachetului.
Dacă valoarea este 0 poate fi orice port destinaţie.
F/D – indică utilizarea pachetului
    F (forwarded) - pachetul trece prin FIREWALL
    D (discarded = înlăturat) – pachetul este respins


Exemple:

 T 10
 H.
 T .
 C 2 .D
 1
 9
 2
 E.2 . 0
 P1 0
  /
  3. /
  6 00
   /
   0
  8 .0
Toate pachetele care vin de la calculatorul 192.168.1.2, cu protocol
TCP, sunt eliminate.
Pag. 25                           TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare


 P.0 . 0
 P 6 0D
 P 8 .0
 T . 0
 C4 .
 1
 9
 2
 1
 P1 0
  .2. /
  / /
   0
   0
Toate pachetele cu protocol TCP dinspre serială, care au IP sursă
de tipul 192.168.1.xxx (pot proveni de la adresele de sub-reţea din
interfaţa ETH) sunt eliminate.
          5. 8. Salvare in FLASH
          Figura 15: Savare in FLASH

Comanda se foloseşte pentru a salva definitiv modificările făcute
în cadrul meniului.
Aşa cum s-a arătat anterior, la fiecare opţiune în parte, modificările
făcute sunt salvate doar în memoria temporară a echipamentului,
astfel că se păstrează doar atâta timp cât Accces-Lan este
alimentat!
  Dacă doriţi ca modificările pe care le-aţi făcut să fie valabile şi
după resetarea echipamentului prin întreruperea tensiunii de
alimentare, atunci trebuie să folosiţi opţiunea „Salvare in FLASH”
iar modificările vor fi copiate în memoria nevolatilă de tip Flash.

Echipamentul răspunde: Comanda acceptata
Pag. 26                             TOPEX
Access-LAN                 Manual de utilizare


6. Caracteristicile tehnice ale echipamentului
   Access-LAN

           RS-232
 Interfaţa serială  Tipul conectorului: DB9
 de configurare:   Viteza de transfer a datelor: 9600 bps
           Semnale seriale: Rx, Tx, GND
           Ethernet 10 base-T
 Interfaţa de    Tipul conectorului: RJ45 mamă
 reţea:       Suportă adresa de IP statică sau dinamică
           Viteza de transfer: 10 Mbps
 Viteza portului
           153Kbps (serială programabilă)
 WAN
 Procesor      Rabbit 2300 la 22 MHz
 Memorie       RAM 128 MB Flash 256 MB
 Tensiunea de
           10 Vc.a.
 alimentare:
 Temperatura de    0     0
           5 .... 50 C
 funcţionare:
 Temperatura de    0   0
           0 .... 60 C
 depozitare:
 Umiditate:     5 … 95%, necondensabilă
 Dimensiuni
 (L x W x H):    200 x 111 x 50 (mm)
           neta: 250 g
 Masa
           bruta: 1 Kg (pachetul Access-LAN complet)
7.  Condiţii de mediu
Echipamentul Access-LAN trebuie montat în incinte sau încăperi
închise ale căror condiţii de mediu trebuie să se încadreze în
limitele:
1.  Temperatură de operare : 0 la 60 °C
2.  Umiditate relativă: 5 la 95 %, fără condens
Se vor evita depunerile de praf sau expunerea la radiaţiile solare
timp îndelungat.
Access-LAN nu se va folosi în mediu cu perturbaţii
electromagnetice deosebite, în imediata apropiere a copiatoarelor,
monitoarelor TV, motoarelor electrice, sau a instalaţiilor de
încălzire. De asemenea nu se va monta în mediu explozibil sau
acolo unde se pot acumula gaze toxice sau inflamabile.

Pag. 27                          TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare


8. Aplicaţiile echipamentului
Access–LAN permite conectarea unei reţele locale de calculatoare
(LAN) la Internet folosind reţeaua de telefonie mobilă CDMA, prin
intermediul unui telefon mobil. Transmiterea datelor se face la o
viteză mult mai mare decât pe dial-up şi nu mai sunteţi dependent
de o legătură fixă. Echipamentul are funcţia unui „gateway” adică
se comportă ca un sistem de calcul care permite accesul spre
exterior. Telefonul mobil CDMA are rolul unui modem de mare
viteză pentru reţeaua de telefonie mobilă..
În tehnologia clasică, legătura dial-up, conectarea la Internet se
realiza prin intermediul unui modem şi al unei linii telefonice fixe. În
această situaţie, costul conectării era compus din contravaloarea
pulsurilor telefonice consumate şi dintr-un abonament orar plătit
unei firme de distribuţie INTERNET.
Utilizând Access-LAN se elimină aceste costuri, nu trebuie să plătiţi
decât factura ZappOnline, iar viteza de transmitere a datelor este
de până la 153 Kbs. Principalele avantaje sunt beneficiile
economice substanţiale şi portabilitatea echipamentului. De
asemenea, Accees-LAN implementează funcţia „Call-back”: când
nu se înregistrează trafic de date, conexiunea CDMA este oprită
automat pentru a nu consuma inutil abonamentul. Reconectarea
echipamentului se face apelându-l din exterior, pe reţeaua CDMA.
La primirea apelului, Access-LAN reface conexiunea PPP,
permiţând din nou transferul de date.
Alte avantaje decurg din caracteristicile CDMA:

  Capacitate sporită prin folosirea tehnologiei cu spectru
  împrăştiat, ce permite mai multor utilizatori să-şi partajeze
  aceeaşi frecvenţă purtătoare fără a recurge la divizarea în
  timp. Aceasta asigură o capacitate de 3-5 ori mai mare decât a
  altor platforme digitale, cum ar fi GSM, şi de 8-10 ori mai mare
  decât vechile sisteme analogice.

  Astfel viteza transmisiei de date este de până la 153Kbps, faţă
  de 9,6Kbps la sistemul GSM clasic şi 56-114Kbps la GPRS.
  Sistemul GPRS cu opt canale oferă teoretic un debit de date
  maxim de 171 Kbps, însă valorile reale sunt de ordinul a
  13Kbps la transmisia datelor şi 40-54Kbps la recepţie.
  Calitate îmbunătăţită a transmisiilor de voce şi date, prin
  filtrarea zgomotului din fundal, a diafoniei şi a interferenţelor. În
  cazul transmisiilor de date, aceasta se traduce printr-o
  transmisie mai fiabilă a datelor.Pag. 28                             TOPEX
Access-LAN                Manual de utilizare

  Creşte gradul de confidenţialitate şi securitate deoarece
  transmisiile CDMA, codificate digital şi cu spectru împrăştiat,
  sunt foarte greu de interceptat sau de bruiat.
  Sistemele CDMA folosesc un control de precizie al puterii la
  emisie. Aceasta duce la obţinerea unui nivel de zgomot
  uniform pe toată purtătoarea, la reducerea nivelelor de putere
  pe ansamblu şi la eliminarea vârfurilor şi interferenţelor.
  Sistemul este avantajos în cele mai diferite medii: la ţară,
  distanţa între staţiile de bază poate fi mai mare. Într-un oraş
  aglomerat, cu acelaşi număr de celule, tehnologia CDMA
  permite realizarea unei acoperiri mai bune decât sistemul
  GSM.

  Reducerea puterii medii la emisie, astfel că dispozitivele
  portabile, alimentate din baterii, vor putea funcţiona un timp
  mai îndelungat.

  Permite coexistenţa cu tehnologiile mai vechi de
  radiocomunicaţii, deoarece sistemul CDMA şi comunicaţiile
  analogice lucrează pe spectre de frecvenţă diferite, fără
  interferenţe.

  Reduce supraaglomerarea spectrului radio provocată de
  creşterea explozivă a numărului de telefoane mobile, telefoane
  fixe cu comunicaţie fără fir, terminale de date mobile şi
  calculatoare portabile ultra-miniaturizate, de tip asistenţi
  personali digitali (PDA) sau PalmTop.
        Figura 16: Aplicaţii Access-LAN


Pag. 29                          TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare

9. Index de figuri

 Figura 1  Compunerea pachetului Access-LAN        6
 Figura 2  Conexiuni interne                9
 Figura 3  Conexiuni externe                10
 Figura 4  Localizarea LED - ului de stare         11
 Figura 5  Amplasarea echipamentului            12
 Figura 6  Lansarea programului HyperTerminal       14
 Figura 7  Ecranul “Introduceti parola”          15
 Figura 8  Ecranul principal de configurare        15
 Figura 9  Programare Gateway               17
 Figura 10  Rutare                     21
 Figura 11  Script dial                   22
 Figura 12  Port address translation            23
 Figura 13  Port forwarding                 24
 Figura 14  Firewall                    25
 Figura 15  Salvare in FLASH                26
 Figura 16  Aplicaţii Access-LAN              29
Pag. 30                           TOPEX
Access-LAN                  Manual de utilizare


Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări asupra
produsului, în interesul clienţilor, fără aviz prealabil. Producătorul
garantează buna funcţionare a produsului în condiţiile instalării
corecte şi a respectării normelor de păstrare şi utilizare. Garanţia
implică exclusiv repunerea în funcţiune a echipamentului defect.
Garanţia nu include pierderile indirecte şi beneficiul nerealizat.
Reproducerea sau difuzarea, integral sau în parte, prin orice
mijloace, sunt interzise fără acordul scris al societăţii TOPEX
PUBLIC SWITCHING S.A


Se  atestă  că  echipamentul  Access-LAN   este  realizat  în
conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru
calitatea produselor livrate, îndeplineşte parametrii de calitate
specificaţi în “Manualul de utilizare” şi corespunde scopului pentru
care a fost realizat.


Orice comentarii, observaţii şi propuneri ale dvs. referitoare la
produsele noastre sunt binevenite şi sunt aşteptate pe adresa:


        TOPEX PUBLIC SWITCHING S.A.
        Strada Feleacului nr. 10, sector 1
         Bucureşti 78 202 ROMÂNIA

              Tel: 021 232 04 24
              Fax: 021 232 31 56
            e-mail: topex @ topex.ro
             web: www.topex.ro
Pag. 31                            TOPEX

								
To top