MUDr Ond ej Cinek by liaoqinmei

VIEWS: 15 PAGES: 6

									MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Pediatrická klinika
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
Ondrej.Cinek@Lfmotol.cuni.cz

Narozen: 1.8.1972 v Mladé Boleslavi
Státní příslušnost: Česká republika
Ţenatý, jedna dcera.

Vzdělání:
   MUDr., promoval s vyznamenáním r. 1996 na 2. lékařské fakultě UK v Praze
   Ph.D., obor Molekulární biologie, genetika a virologie, na 2. lékařské fakultě UK v Praze, 2002,
 dizertační práce "Molekulární epidemiologie diabetes mellitus 1. typu".

Udělená ocenění:
   vyzvaná úvodní přednáška na 49. výroční konferenci ESPE (European Society of Pediatric
 Endocrinology), 2010
   The Young Investigator's Award, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
 (ISPAD), 2005
   Cena Časopisu lékařů českých za nejlepší publikaci roku, 2004
   Cena České diabetologické společnosti (ČLS JEP) za publikační činnost, 2001
   Cena Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 1996
   Cena děkana 2. lékařské fakulty, 1996

Členství v odborných společnostech:
   Společnost lékařské genetiky a Česká diabetologická společnost České lékařské společnosti Jana
    Evangelisty Purkyně.
   Immunology of Diabetes Society (IDS), International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
    (ISPAD), European Society for the Study of Diabetes (EASD), American Diabetes Association (ADA)
   redakční rada časopisu 'Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výţiva'

Zaměstnání a dlouhodobé studijní pobyty:
   Od března 1999 dosud: laboratoř molekulární genetiky pediatrické kliniky 2. lék. fakulty UK Praha
   květen 1998 – březen 1999: Laboratoř molekulární epidemiologie, National Institute of Public Health,
 Oslo, Norsko
   1996-1998: II. dětská klinika 2. lékařské fakulty UK Praha: laboratoř molekulární biologie, laboratoř
 radioimunologie a endokrinologické oddělení.
   1997: IKEM, HLA centrum, molekulárně-biologická laboratoř

Relevantní kursy:
   2005 - Genome Informatics for Type 1 Diabetes Gene Mapping, Bethesda, Maryland, USA
   2004 - Baltic Summer School of Diabetes, Univerzita v Lundu, Malmö, Švédsko
   2003 - ISPAD Science School, St Andrews, Velká Británie

Plněné úkoly:
    Genetické asociační studie autoimunitních onemocnění (HLA, a non-HLA geny)
    Molekulární detekce, kvantifikace a typizace RNA virů pro epidemiologické studie, real-time PCR
  kvantifikace DNA virů u pacientů po allogenní transplantaci kostní dřeně.
    Vedení Českého registru dětského diabetu (od 1997), české větve European Type 1 Diabetes
  Genetic Network (pracovala v letech 2005-2009), podstatný podíl na ustavení a vedení Českého registru
  pacientů s cystickou fibrózou (do 2009).
    Klinická práce s diabetickými dětmi, edukace dětí a jejich rodin (1996-1997).
    Středně pokročilé programování v Perl (+objektový Perl::Moose a grafický Perl/Tk) pro
  bioinformatiku a robotizaci laboratoře, středně pokročilá uţivatelská úroveň Stata. Uţivatelská znalost
  bioinformatických nástrojů.
                                     Ondřej Cinek, ţivotopis, str. 1 ze 6
    Pedagogická činnost:
        pregraduálně - pravidelná výuka mediků a vedení diplomových prací přírodovědců a
    biomedicínského inţenýra
        postgraduálně - školitel a školitel-konzultant doktorandů. Výuka v rámci kursů před
    specializační atestací z endokrinologie a přednášky v Institutu postgraduálního vzdělávání ve
    zdravotnictví (genetika diabetu 1. typu, molekulární diagnostika v mikrobiologii).

Významnější granty a stipendia:
  "Study of polymorphisms of HLA-DQ, -DR and of insulin gene Pst I and HphI polymorphisms in Czech
 children with diabetes", uděleno EURODIAB, EU Concerted action, Dánsko, 1998.
  "Prediction of IDDM and genetic risk for the disease", studijní stipendium, uděleno Norwegian
 Research Council, Oslo, Norsko, 1998-1999.
  Hlavní řešitel "Non-HLA genetické riziko inzulín dependentního diabetes mellitus u českých dětí:
 studie genů IDDM2 a IDDM12" - IGA MZ ČR 6503, 2001-2003, "Kvantitativní monitorování šesti
 herpesvirů pomocí real-time PCR u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových
 buněk", IGA MZ ČR 7459-3, 2003-2005, postdoktorský grant GAČR o metodice detekce enterovirů.
  "Diagnosis and Treatment of Adenovirus infection - a prospective study in recipients of an allogeneic
 stem cell graft", EU Fifth Framework Programme, 2002-2005. QLK2-CT-2002-01432.
  "Monogenic diabetes in childhood, from genetics to therapy" (Norské fondy, 2008-2010).
  "Infections in the pathogenesis of type 1 diabetes: The MIDIA study", Norské fondy skrze Národní
 vzdělávací fond, 2009-2010
  Spoluřešitel “Individuální predikce IDDM u sourozenců diabetických dětí”, IGA-MZ 4374-3, 1996-1999;
 "Diabetes mellitus 1. typu a sdruţená autoimunní onemocnění", IGA MZ ČR 6278-3, od 2000; "Studie
 genetické asociace polymorfismů HLA 2. třídy a CTLA-4 genu s autoimunními poruchami ţenské fertility",
 IGA MZ ČR 6451, od 2001 a dalších.

Prezentace:
Publikace - mezinárodní původní články:
1. Dusatkova P, Vesela K, Pruhova S, Lebl J, Cinek O: Lack of PAX4 mutations in 53 Czech MODYX
  families. Diabet Med. 2010, 27(12):1459-60.
2. Soucek O, Lebl J, Snajderova M, Kolouskova S, Rocek M, Hlavka Z, Cinek O, Rittweger J, Sumnik Z:
  Bone geometry and volumetric bone mineral density in girls with Turner syndrome of different pubertal
  stages.Clin Endocrinol (Oxf). 2010, in press
3. O. Hradsky, P. Dusatkova, M. Lenicek, J. Bronsky, D. Duricova, J. Nevoral, L. Vitek, M. Lukas, O.
  Cinek: Two independent genetic factors responsible for the associations of the IBD5 locus with Crohn’s
  disease in the Czech population. Inflammatory Bowel Diseases, 2010, in press
4. G. Tapia, O. Cinek, T. Rasmussen, E. Witsø, B. Grinde, L. Stene, K. Rønnningen: Human Enterovirus
  RNA in monthly fecal samples and islet autoimmunity in Norwegian children with high genetic risk for
  type 1 diabetes: the MIDIA study. Diabetes Care, 2010, in press
5. Hradsky O, Dusatkova P, Lenicek M, Bronsky J, Nevoral J, Vitek L, Lukas M, Zeniskova I, Cinek O: The
  CTLA4 variants may interact with the IL23R- and NOD2-conferred risk in development of Crohn's
  disease. BMC Med Genet. 2010 Jun 10;11(1):91.
6. Tapia G, Cinek O, Rasmussen T, Grinde B, Rønningen KS: No Ljungan virus RNA in stool samples
  from the norwegian environmental triggers of type 1 diabetes (MIDIA) cohort study. Diabetes Care.
  2010 May;33(5):1069-71.
7. Drevinek P, Vosahlikova S, Dedeckova K, Cinek O, Mahenthiralingam E: Direct culture-independent
  strain typing of Burkholderia cepacia complex in sputum samples from patients with cystic fibrosis. J
  Clin Microbiol. 2010 May;48(5):1888-91
8. Cardwell CR, Stene LC, Joner G, Davis EA, Cinek O, Rosenbauer J, Ludvigsson J, et al: Birthweight
  and the risk of childhood-onset type 1 diabetes: a meta-analysis of observational studies using individual
  patient data. Diabetologia. 2010 Apr;53(4):641-51.
9. Witsø E, Cinek O, Aldrin M, Grinde B, Rasmussen T, Wetlesen T, Rønningen KS.: Predictors of sub-
  clinical enterovirus infections in infants: a prospective cohort study. Int J Epidemiol. 2010
  Apr;39(2):459-68.
10. Boesgaard TW, Pruhova S, Andersson EA, Cinek O, Obermannova B, Lauenborg J, Damm P,
  Bergholdt R, Pociot F, Pisinger C, Barbetti F, Lebl J, Pedersen O, Hansen T: Further evidence that
  mutations in INS can be a rare cause of Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY). BMC Med
  Genet. 2010 Mar 12;11:42.
                                      Ondřej Cinek, ţivotopis, str. 2 ze 6
11. Pruhova S, Dusatkova P, Sumnik Z, Kolouskova S, Pedersen O, Hansen T, Cinek O, Lebl J:
  Glucokinase diabetes in 103 families from a country-based study in the Czech Republic: geographically
  restricted distribution of two prevalent GCK mutations. Pediatr Diabetes. 2010, 11(8):529-35.
12. Cardwell CR, Stene LC, Joner G, Bulsara MK, Cinek O, Rosenbauer J, Ludvigsson J, et al.: Maternal
  age at birth and childhood type 1 diabetes: a pooled analysis of 30 observational studies. Diabetes
  2010, 59(2):486-94
13. Hubacek P, Virgili A, Ward KN, Pohlreich D, Keslova P, Goldova B, Markova M, Zajac M, Cinek O,
  Nacheva EP, Sedlacek P, Cetkovsky P. HHV-6 DNA throughout the tissues of two stem cell transplant
  patients with chromosomally integrated HHV-6 and fatal CMV pneumonitis. Br J Haematol. 2009,
  145(3): 394.
14. T. Rasmussen, L. Stene, S. Samuelsen, O. Cinek, T. Wetlesen, P. Torjesen, K.S. Rønningen: Maternal
  BMI before pregnancy, maternal weight gain during pregnancy, and risk of persistent positivity for
  multiple diabetes-associated autoantibodies in children with the high-risk HLA genotype: the MIDIA
  study. Diabetes Care, 2009; 32(10): 1904-6.
15. M. Malina, O. Cinek, J. Janda, T. Seeman: Partial remission with cyclosporine A in a patient with
  nephrotic syndrome due to NPHS2 mutation. Pediatr Nephrol, 2009, 2009 Oct;24(10):2051-3.
16. Hubacek P, Muzikova K, Hrdlickova A, Cinek O, Hyncicova K, Hrstkova H, Sedlacek P, Stary J.:
  Prevalence of HHV-6 integrated chromosomally among children treated for acute lymphoblastic or
  myeloid leukemia in the Czech Republic. J Med Virol. 2009 Feb;81(2):258-63.
17. B. Obermannova, K. Banghova, Z. Sumník, H. M. Dvorakova, J. Betka, F. Fencl, S. Kolouskova, O.
  Cinek, Jan Lebl: Unusually severe phenotype of neonatal primary hyperparathyroidism due to a
  heterozygous inactivating mutation in the CASR gene. Eur J Pediatr, 2009, 168(5): 569.
18. P. Dusatkova, O. Hradsky, M. Lenicek, J. Bronsky, J. Nevoral, R. Kotalova, K. Bajerova, L. Vitek, M.
  Lukas, O. Cinek: Association of IL23R p.381Gln and ATG16L1 p.197Ala with Crohn's disease in the
  Czech population. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 2008, 2009, 49(4), 405-410.
19. P. Hubacek, P. Keslova, R. Formankova, P. Pochop, O. Cinek, M. Zajac, J. Lochmanova, J. Stary, P.
  Sedlacek: Cytomegalovirus encephalitis/retinitis in allogeneic haematopoietic stem cell transplant
  recipient treated successfully with combination of cidofovir and foscarnet. Pediatric Transplantation,
  2009, 13(7): 919.
20. K. Banghova, O. Cinek, E. Al Taji, J. Zapletalova, R. Vidura, J. Lebl: Thyroidectomy in a patient with
  dyshromonogenetic goitre - a case of Pendred syndrome confirmed by finding mutations in the
  PDS/SLC26A4 gene. J Pediatr Endocrinol Metab, 2008, Dec;21(12):1179-84.
21. G. Tapia, O. Cinek, E. Witsø, M. Kulich, T. Rasmussen, B. Grinde, K. S. Rønningen: Longitudinal
  observation of parechovirus in stool samples from Norwegian infants. Journal of Medical Virology,
  2008, 80(10): 1835-1842.
22. C.R. Cardwell, L.C. Stene, G. Joner, O Cinek, J. Svensson, M.J. Goldacre, R.C. Parslow, P. Pozzilli, G.
  Brigis, D. Stoyanov, B. Urbonaite, S. Sipetic, E. Schober, C. Ionescu-Tirgoviste, G. Devoti, C.E. de
  Beaufort, K. Buschard, C.C. Patterson: Caesarean section is associated with an increased risk of
  childhood onset type 1 diabetes mellitus: A meta-analysis of observational studies. Diabetologia, 2008,
  51: 726-735.
23. P. Hubacek, P. Sedlacek, P. Keslova, R. Formankova, J. Stary, M. Kulich, O. Cinek: Incidence of HHV7
  in donors and recipients of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (letter). Pediatr Blood
  Cancer, 2008, 50(4):935.
24. O. Hradsky, M. Lenicek, P. Dusatkova, J. Bronsky, J. Nevoral, V. Valtrova, R. Kotalova, P. Szitanyi, R.
  Petro, V. Starzykova, M. Bortlik, L. Vitek, M. Lukas, O. Cinek: Variants of CARD15, TNFA and PTPN22
  and susceptibility to Crohn's disease in the Czech population: high frequency of the CARD15 1007fs.
  Tissue Antigens, 2008 Jun;71(6):538-47.
25. L. Gonsorčíková, Š. Průhová, O. Cinek, J. Ek, T. Pelikánová, T. Jørgensen, H. Eiberg, O. Pedersen, T.
  Hansen, J. Lebl: Autosomal inheritance of diabetes in two families characterised by obesity and a novel
  H241Q mutation in NEUROD1. Pediatric Diabetes, 2008, 9(2/4): 367-372.
26. K. Banghova, E. Al Taji, O. Cinek, D. Novotna, R. Pourova, J. Zapletalova, O. Hnikova, J. Lebl: Pendred
  syndrome among patients with congenital hypothyroidism detected by neonatal screening: identification
  of two novel PDS/SLC26A4 mutations. Eur J Pediatr, 2008 Jul;167(7):777-83.
27. P. Hubacek, K. Hyncicova, K. Muzikova, O. Cinek, M. Zajac, P. Sedlacek: Disappearance of pre-existing
  high HHV-6 DNA load in blood after allogeneic SCT (letter), Bone Marrow Transplantation, 2007,
  40(8): 805-6.
28. P. Hubacek, J. Maalouf, M. Zajickova, M. Kouba, O. Cinek, K. Hyncicova, I. Fales, P. Cetkovsky: Failure
  of multiple antivirals to affect high HHV-6 DNAaemia resulting from viral chromosomal integration in
  case of severe aplastic anaemia. Haematologica. 2007; 92(10): e98-e100.
                                     Ondřej Cinek, ţivotopis, str. 3 ze 6
29. Z. Sumnik, S. Kolouskova, J. K. H. Wales, V. Komarek, O. Cinek: Sulfonylurea treatment does not
  improve psychomotor development in children with KCNJ11 mutations causing permanent neonatal
  diabetes mellitus accompanied by developmental delay and epilepsy (DEND syndrome), letter. Diabetic
  Medicine, 2007, 24(10):1176-8
30. L. C. Stene, E. Witsø, P. A. Torjesen, T. Rasmussen, P. Magnus, O. Cinek, T. Wetlesen, K. S.
  Rønningen: Islet autoantibody development during follow-up of high-risk children from the general
  Norwegian population from three months of age: Design and early results from the MIDIA study. J
  Autoimmun, 2007, 29(1):44-51.
31. S. Vosahlikova, P. Drevinek, O. Cinek, P. Pohunek, M. Maixnerova, P. Urbaskova, T. J. K. van den
  Reijden, L. Dijkshoorn, A. Nemec: High phenotypic diversity of Pseudomonas aeruginosa strains
  isolated from patients with cystic fibrosis in the Czech Republic. Research in Microbiology, 2007,
  158(4):324-9.
32. O. Cinek, O. Hradsky, G. Ahmedov, A. Slavcev, S. Kolouskova, M. Kulich, Z. Sumnik: No independent
  role of the -1123 G>C and +2740 A>G variants in the association of PTPN22 with type 1 diabetes and
  juvenile idiopathic arthritis in two Caucasian populations. Diabetes Res Clin Pract, 2007, 76(2):297-
  303.
33. E. Witso, G. Palacios, K. S. Rønningen, O. Cinek, D. Janowitz, M. Rewers, W. Lipkin: Asymptomatic
  circulation of EV71 in Norway. Virus Research, 2007 Jan;123(1):19-29.
34. E. Witso, G. Palacios, O. Cinek, L.C. Stene, B. Grinde, D. Janowicz, W.I. Lipkin, K.S. Ronningen:
  Natural circulation of human enteroviruses: high prevalence of human enterovirus A infections. J Clin
  Microbiol, 2006, Nov; 44(11):4095-100.
35. H. Malcova, Z. Sumnik, P. Drevinek, J. Venhacova, J. Lebl, O. Cinek: Absence of breast-feeding is
  associated with risk of type 1 diabetes: a case-control study in a population with rapidly increasing
  incidence. Eur J Pediatr, 2006;165(2):114-9.
36. DIAMOND project group, K. Bessaoud, G Boudraa, M.M. de Ropolo et al. (O. Cinek): Incidence and
  trends of childhood Type 1 diabetes worldwide 1990-1999. Diabetic Medicine 2006, 23 (8): 857-866.
37. G. Ahmedov, L. Ahmedova, P. Sedlakova, O. Cinek: Genetic association of type 1 diabetes in an
  Azerbaijanian population: the HLA-DQ, -DRB1*04, the insulin gene and CTLA4. Pediatric Diabetes,
  2006; 7: 88-93.
38. Z. Sumnik, O. Cinek, N. Bratanic, J. Lebl, B. Rozsai, C. Limbert, M. Paskova, E. Schober: Thyroid
  autoimmunity in children with coexisting type 1 diabetes mellitus and celiac disease: a multicenter study.
  Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 2006, 19 (4), 517-522.
39. Z. Sumnik*, O. Cinek* (* the first two authors contributed equally to the work), N. Bratanic, O.
  Kordonouri, M. Kulich, B. Roszai, A. Arato, J. Lebl, G. Soltesz, T. Danne, T. Battelino, E. Schober: The
  risk of celiac disease in children with type 1 diabetes is modified by positivity for HLA-DQB1*02-
  DQA1*05 and TNF-alpha -308A. Diabetes Care, 2006; 29(4): 858-63.
40. O. Cinek, E. Witsø, S. Jeansson, T. Rasmussen, P. Drevinek, T. Wetlesen, J. Vavrinec, B. Grinde, K.S.
  Rønningen: Longitudinal observation of enterovirus and adenovirus in stool samples from Norwegian
  infants with the highest genetic risk of type 1 diabetes. J Clin Virol, 2006, Jan, 35 (1): 33-40.
41. P. Drevinek, S. Vosahlikova, O. Cinek, V. Vavrova, J. Bartosova, P. Pohunek, E. Mahenthiralingham:
  Widespread clone of Burkholderia cenocepacia in Czech patients with cystic fibrosis. J Med Microbiol,
  2005, 54 (7): 655-659.
42. K. Stechova, S. Kolouskova, Z. Sumnik, O. Cinek, M. Kverka, M. Karlsson Faresjő, D. Chudoba, E.
  Dovolilova, M. Pechova, Z. Vrabelova, K. Bohmova, L. Janecek, F. Saudek, J. Vavrinec: Anti-GAD65
  reactive peripheral blood mononuclear cells in the pathogenesis of cystic fibrosis related diabetes
  mellitus. Autoimmunity, 2005, 38 (4): 319-323.
43. Z. Sumnik, S. Kolouskova, H. Malcova, J. Vavrinec, J. Venhacova, J. Lebl, O. Cinek: High prevalence of
  coeliac disease in siblings of children with type 1 diabetes. Eur J Pediatr, 2005, Jan;164(1):9-12.
44. M. Matejkova-Behanova, M. Vankova, M. Hill, P. Kucera, O. Cinek, M. Andel, B. Bendlova:
  Polymorphism of INS VNTR is associated with glutamic acid decarboxylase antibodies and postprandial
  C-peptide in Patients with Diabetes Onset after 35 Years of Age. Physiol Res, 2004, 53(2):187-90.
45. Z. Sumnik, P. Drevinek, V. Lanska, H. Malcova, J. Vavrinec, O. Cinek: Higher maternal age at delivery,
  and lower birth orders are associated with increased risk of childhood type 1 diabetes mellitus. Exp Clin
  Endocrinol Diabetes, 2004, 112, 294-297.
46. O. Cinek, P. Vavrincová, I. Striz, P. Drevinek, P. Sedlakova, J. Vavrinec, A. Slavcev: Association of
  single nucleotide polymorphisms within cytokine genes with juvenile idiopathic arthritis in the Czech
  population. Journal of Rheumatology, 2004, 31, 1206-1210.
47. K. Stechova, D. Bartaskova, M. Mrstinova, M. Cerny, M. Snajderova, O. Cinek, Z. Sumnik, J. Vavrinec:
  Pregnancy in a woman suffering from type 1 diabetes associated with Addison's disease and
  Hashimoto's thyroiditis. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2004, 112, 333-337.                                      Ondřej Cinek, ţivotopis, str. 4 ze 6
48. O. Cinek, Z. Sumnik, J. Vavrinec: Continuing increase in incidence of childhood-onset Type 1 diabetes
  in the Czech Republic over 1990-2001. Eur J Pediatr, 2003 Jun;162(6):428-9.
49. P. Dřevínek, O. Cinek, J. Melter, L. Lanšádl, Y. Návesňáková, V. Vávrová: Genomovar distribution of
  Burkholderia cepacia complex significantly differs between Czech and Slovak patients with cystic
  fibrosis. J Med Microbiol, 2003; 52: 603-604.
50. O. Cinek, P. Drevinek, Z. Sumnik, B. Bendlova, P. Sedlákova, S. Kolouskova, M. Snajderova, J.
  Vavrinec: NEUROD polymorphism Ala45Thr is associated with Type 1 diabetes mellitus in Czech
  children. Dia Res Clin Pr, 2003, 60 (1), 49 - 56.
51. Z. Šumník, P. Dřevínek, M. Šnajderová, S. Koloušková, P. Sedláková, M. Pechová, J. Vavřinec, O.
  Cinek: HLA-DQ polymorphisms modify the risk of thyroid autoimmunity in children with Type 1 diabetes.
  J Pediatr Endocr Met, 2003, 16, 851-858.
52. O. Cinek, P. Dřevínek, Z. Šumník, B. Bendlová, S. Koloušková, M. Šnajderová, J. Vavřinec: The CTLA4
  +49 A/G dimorphism is not associated with Type 1 diabetes in Czech children. Eur J Immunogenet,
  2002, Jun; 29(3):219-22.
53. P. Dřevínek, H. Hrbáčková, O. Cinek, J. Bartošová, O. Nyč, A. Nemec, P. Pohunek: Direct PCR
  detection of Burkholderia cepacia complex and identification of its genomovars using sputum as source
  of DNA. J Clin Microbiol, 2002 (9), 3485-3488.
54. M. Vankova, J. Vrbikova, M. Hill, O. Cinek, B. Bendlova: Association of Insulin Gene VNTR
  Polymorphism with Polycystic Ovary Syndrome. Ann NY Acad Sci 2002 Jun;967:558-565.
55. I. Hromadnikova, B. Houbova, D. Hridelova, S. Voslarova, P. Calda, K. Nekolarova, J. Kofer, D.
  Stejskal, J. Doucha, O. Cinek, J. Vavrinec: Quantitative analysis of DNA levels in maternal plasma in
  normal and Down syndrome pregnancies. BMC Pregnancy Childbirth, 2002, May 28;2(1):4.
56. O. Cinek, S. Koloušková, M. Šnajderová, Z. Šumník, P. Sedláková, P. Dřevínek, J. Vavřinec, K.S.
  Rønningen: HLA class II genetic association of Type I diabetes mellitus in Czech children. Pediatric
  Diabetes, 2001, 2(3), 98-102.
57. O. Cinek, V. Lánská, S. Koloušková, Z. Šumník, M. Šnajderová, K.S. Ronningen, J. Vavřinec: Type 1
  diabetes mellitus in Czech children diagnosed in 1990-1997: a significant increase in incidence, and
  male predominance in the age group 0-4. Diabetic Med, 2000, 17(1): 64-69.
58. O. Cinek, E. Wilkinson, R. H. Tullis, L. Paltiel, O. D. Saugstad, P. Magnus, K. S. Rønningen: Screening
  for the IDDM high risk genotype. A rapid microtitre plate method using serum as source of DNA. Tissue
  Antigens, 2000, 56(4), 344-349.
59. Z Šumník, S Koloušková, O Cinek, R Kotalová, J Vavřinec, M Šnajderová: HLA – DQA1*05-DQB1*0201
  positivity predisposes to coeliac disease in Czech diabetic children. Acta Paediatr, 2000, 89(12), 1426-
  30.

Články se skupinovým autorstvím mezi investigátory:
1. Comparative demographics of the European cystic fibrosis population: a cross-sectional database
  analysis. McCormick J, Mehta G, Olesen HV, Viviani L, Macek M Jr, Mehta A; European Registry
  Working Group. Lancet. 2010 Mar 20;375(9719):1007-13
2. Walter M, Philotheou A, Bonnici F, Ziegler AG, Jimenez R; NBI-6024 Study Group: No effect of the
  altered peptide ligand NBI-6024 on beta-cell residual function and insulin needs in new-onset type 1
  diabetes. Diabetes Care. 2009 Nov;32(11):2036-40.
3. Garin I, Edghill EL, Akerman I, et al (Neonatal Diabetes International Group), Hattersley AT: Recessive
  mutations in the INS gene result in neonatal diabetes through reduced insulin biosynthesis. Proc Natl
  Acad Sci U S A. 2010 Feb 16;107(7):3105-10
4. Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, Green A, Soltész G; EURODIAB Study Group: Incidence trends
  for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989-2003 and predicted new cases 2005-20: a
  multicentre prospective registration study. Lancet. 2009 13; 373 (9680): 2027.


Publikace - kapitoly v knihách (výběr):
1. O. Cinek: Genetika DM. 1. typu, kapitola v Diabetologie, editor Jan Škrha, Galén, 2009
2. O. Cinek: Epidemiologie dětského diabetes mellitus 1. typu a Etiologie dětského diabetes mellitus 1.
  typu, kapitoly v J. Perušičová, Diabetes mellitus 1. typu, Geum, Praha 2007
3. C. Gorodecky, U.M. de Capei, E. Dametto et al (O. Cinek): 13th IHWS Cytokine Gene Polymorphism
                      th
  Joint Report (N3. Joint report for the 13 IHWS cytokine gene polymorphism and disease component).
  V: J.A. Hansen, editor: Immunobiology of the Human MHC. Proceedings of the 13th International
  Histocompatibility Workshop and Conference. Vol I, pp. 1451-1462, IHWG Press, Seattle, Washington,
  2007
                                     Ondřej Cinek, ţivotopis, str. 5 ze 6
4. O. Cinek: Deskriptivní, analytická a genetická epidemiologie dětského diabetu 1. typu. V Diabetologie
  2005, Triton, Praha 2005.
5. J. Vavřinec, O Cinek: Autoimunní inzulitída a diabetes mellitus 1. typu. V Trendy soudobé
  diabetologie, svazek 4. Galén, 2000.

Publikace - české původní a přehledné články (výběr)
1. M. Holub, O. Beran, Z. Lacinova, O. Cinek, P. Chalupa. Interferon-gamma and cortisol levels in
  cerebrospinal fluid and its relationship to the etiology of aseptic meningoencephalitis. Prague Med Rep.
  2006,107(3): 343-53.
2. P.Hubáček, O. Cinek, M. Kulich, M. Zajac, P. Keslová, R. Formánková, MUDr. J. Starý, MUDr. P.
  Sedláček: Kvantifikace EBV u dětí po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk.
  Časopis lékařů českých, 2006, 145 (4): 301-306.
3. O. Cinek, Z. Šumník, J. Vavřinec za Český registr dětského diabetu: Dětský diabetes mellitus v České
  republice: stále více a čím dál dříve. Časopis lékařů českých, 2005, 144(4): 266 - 271.
4. H. Malcová, Z. Šumník, P. Dřevínek, J. Lebl, J. Venháčová, J. Vavřinec, O. Cinek: Diabetes mellitus 1.
  typu a sdruţená autoimunitní onemocnění u prvostupňových příbuzných diabetických dětí: výsledky
  dotazníkové studie. Časopis lékařů českých, 2004, 143, 625-629.
5. O. Cinek, P. Dřevínek, Z. Šumník, B. Bendlová, J. Vavřinec: Asociace variant inzulínového genu s
  diabetes mellitus 1. typu v české dětské populaci. Časopis lékařů českých, 2004, 148. 318-322.
6. J. Starý, J. Housková, R. Špíšek et al (O.Cinek): Hemofagocytující lymfohistiocytóza - diagnostické a
  léčebné dilema. Čes.slov. Pediat., 2004, 59 (2), 70-82.
7. M. Šnajderová, J. Martínek, J. Hořejší, D. Nováková, S.Koloušková, J. Vavřinec, Z. Šumník, V. Lánská,
  O. Cinek: Menstruační cyklus u dívek a mladých ţen s diabetes mellitus I. typu. Česká gynekologie, 66,
  2001 (1), 33-36.
8. Cinek O., Koloušková S., Pechová M., Šumník Z., Sedláková P., Bendukidze N., Ivašková E.,
  Šnajderová M., Vavřinec J.: Predikce inzulín dependentního diabetes mellitus u dětských
  prvostupňových příbuzných diabetických pacientů. Časopis lékařů českých, 2001, 140 (16), 492-496.
9. O. Cinek, M. Pechová, S. Koloušková, I. Horká, P. Sedláková, Z. Šumník, M. Šnajderová, J. Vavřinec:
  Autoprotilátky proti GAD65, IA2 a inzulínu u českých dětí při manifestaci diabetu 1. typu. Časopis lékařů
  českých, 2000, 139 (19), 598-602.
10. P. Dřevínek, Z. Šumník, O. Cinek: Vlivy zevního prostředí v etiopatogenezi dětského diabetes mellitus 1.
  typu. Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa, 2001, 4 (4), 158-164.
                                     Ondřej Cinek, ţivotopis, str. 6 ze 6

								
To top