Docstoc

jumpstart

Document Sample
jumpstart Powered By Docstoc
					                            VEHICLE A          VEHICLE A         VEHICLE A         VEHICLE A         VEHICLE A          VEHICLE A          VEHICLE A         VEHICLE A          VEHICLE A         VEHICLE A VEHICLE
                         14V Only                42V Only                Dual 42V/14V w/ 42V Starter and      Dual 42V/14V w/ 14V Starter and   Dual 42V/14V w/ 42V Starter and          Dual 42V/14V w/ 42V Starter and
                                                                 w/ Bi-Directional DC/DC          w/ Bi-Directional DC/DC       w/ step down DC/DC Converter           w/ step down DC/DC Converter
                                                                 Converter                 Converter              (NO CRITICAL START LOADS ON            (CRITICAL START LOADS ON
                                                                                                        14V)                       14V)
        14V Only             Alligator 14V jumper cables to 12V    CANNOT JUMP START EITHER      Alligator 14V jumper cables to JSP Alligator 14V jumper cables to JSP Alligator 14V jumper cables to JSP              Alligator 14V jumper cables to JSP
                         battery or cigar lighter to cigar lighter VEHICLE              or 12V battery or cigar lighter to cigar or 12V battery or cigar lighter to cigar or 12V battery or cigar lighter to cigar     or 12V battery or cigar lighter to cigar
                         jumper cable                                 lighter jumper cable           lighter jumper cable           lighter jumper cable CANNOT            lighter jumper cable CANNOT
                                                                                                        JUMP START VEH A                 JUMP START VEH A
        42V Only             CANNOT JUMP START EITHER         Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables              Unique polarized 42V jumper cables
                         VEHICLE

        Dual 42V/14V w/ 42V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Alligator 14V jumper cables to JSP          Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP
        w/ Bi-Directional DC/DC      or 12V battey or cigar lighter to cigar                or 12V battery or cigar lighter to cigar       or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        Converter             lighter jumper cable                         lighter jumper cable or unique            lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
                                                            polarized 42V jumper cables             polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                                                            CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A
                                                                                                            WITHOUT 42V JUMPER CABLES         WITHOUT 42V JUMPER CABLES

        Dual 42V/14V w/ 14V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Alligator 14V jumper cables to JSP          Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP
        w/ Bi-Directional DC/DC      or 12V battery or cigar lighter to cigar               or 12V battery or cigar lighter to cigar       or 12V battery or cigar lighter to     or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        Converter             lighter jumper cable                         lighter jumper cable or unique            cigar lighter jumper cable or unique    lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
                                                            polarized 42V jumper cables             polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                                                            CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A
                                                                                                            w/o 42V JUMPER CABLES           WITHOUT 42V JUMPER CABLES

        Dual 42V/14V w/ 42V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables      Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables
        w/ step down DC/DC Converter   or 12V battery or cigar lighter to cigar                    or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        (NO CRITICAL START LOADS ON    lighter jumper cable CANNOT                           lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
        14V)               JUMP START VEH B                                polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                 CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                 w/o 42V JUMPER CABLES           w/o 42V JUMPER CABLES
        Dual 42V/14V w/ 42V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables      Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables
        w/ step down DC/DC Converter   or 12V battery or cigar lighter to cigar                    or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        (CRITICAL START LOADS ON     lighter jumper cable CANNOT                           lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
        14V)               JUMP START VEH B                                polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                 CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                 w/o 42V JUMPER CABLES           w/o 42V JUMPER CABLES
  Vehicle B
        Dual 42V/14V w/ 14V Starter and Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables       Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP
        w/ step down DC/DC Converter  or 12V battery or cigar lighter to cigar                     or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        (NO CRITICAL START LOADS ON lighter jumper cable                                 lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
        42V)                                                       polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                                                            CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A
                                                                                                            WITHOUT 42V JUMPER CABLES         WITHOUT 42V JUMPER CABLES

        Dual 42V/14V w/ 14V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables      Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables
        w/ step down DC/DC Converter   or 12V battery or cigar lighter to cigar                    or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        (CRITICAL START LOADS ON     lighter jumper cable CANNOT                           lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
        42V)               JUMP START VEH B                                polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                 CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                 w/o 42V JUMPER CABLES           w/o 42V JUMPER CABLES
        Dual 42V/14V w/ 42V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables      Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables
        w/o DC/DC Converter (NO      or 12V battery or cigar lighter to cigar                    or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        CRITICAL START LOADS ON      lighter jumper cable CANNOT                           lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
        14V)               JUMP START VEH B                                polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                 CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                 w/o 42V JUMPER CABLES           w/o 42V JUMPER CABLES
        Dual 42V/14V w/ 42V Starter and  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables      Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP
        w/o DC/DC Converter (CRITICAL   or 12V battery or cigar lighter to cigar CANNOT JUMP START VEH B        or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        START LOADS ON 14V)        lighter jumper cable CANNOT                           lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
                         JUMP START VEH B                                polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                 CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START VEH A w/o 42V
                                                                 w/o 14V and 42V JUMPER           w/o 14V and 42V JUMPER           JUMPER CABLES and CANNOT          JUMPER CABLES and CANNOT
                                                                 CABLES                   CABLES                   JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMP START VEH B w/o 14V and
                                                                                                            42V JUMPER CABLES             42V JUMPER CABLES

        Dual 42V/14V w/ 14V Starter w/o  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Alligator 14V jumper cables to JSP          Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP
        DC/DC Converter (NO CRITICAL   or 12V battery or cigar lighter to cigar CANNOT JUMP START VEH B   or 12V battery or cigar lighter to cigar       or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        START LOADS ON 42V)        lighter jumper cable                         lighter jumper cable or unique            lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
                                                            polarized 42V jumper cables             polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                            CANNOT START VEH B w/o 14V              CANNOT START VEH B w/o 14V         CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A
                                                            JUMPER CABLES                    JUMPER CABLES               w/o 42V JUMPER CABLES and         w/o 42V JUMPER CABLES and
                                                                                                            CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                                                            w/o 14V JUMPER CABLES           w/o 14V JUMPER CABLES

        Dual 42V/14V w/ 14V Starter w/o  Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables      Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP
        DC/DC Converter (CRITICAL     or 12V battery or cigar lighter to cigar CANNOT JUMP START VEH B        or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar
        START LOADS ON 42V)        lighter jumper cable CANNOT                           lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique
                         JUMP START VEH B                                polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                                                                 CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START VEH A w/o 42V
                                                                 w/o 14V and 42V JUMPER           w/o 14V and 42V JUMPER           JUMPER CABLES and CANNOT          JUMPER CABLES and CANNOT
                                                                 CABLES                   CABLES                   JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMP START VEH B w/o 14V and
                                                                                                            42V JUMPER CABLES             42V JUMPER CABLES
5ca27879-af30-43bc-820e-e9aec8272b0c.xls                                                     Page 1                                                                         12/11/2011
EA  VEHICLE A   VEHICLE A VEHICLE A                  VEHICLE A         VEHICLE A          VEHICLE A          VEHICLE A          VEHICLE A          VEHICLE A          VEHICLE A
         Dual 42V/14V w/ 14V Starter and  Dual 42V/14V w/ 14V Starter and          Dual 42V/14V w/ 42V Starter and      Dual 42V/14V w/ 42V Starter and      Dual 42V/14V w/ 14V Starter w/o      Dual 42V/14V w/ 14V Starter and
         w/ step down DC/DC Converter    w/ step down DC/DC Converter            w/o DC/DC Converter (NO          w/o DC/DC Converter (CRITICAL       DC/DC Converter (NO CRITICAL        w/o DC/DC Converter (CRITICAL
         (NO CRITICAL START LOADS ON    (CRITICAL START LOADS ON              CRITICAL START LOADS ON          START LOADS ON 14V)            START LOADS ON 42V)            START LOADS ON 42V)
         42V)                42V)                        14V)
         Alligator 14V jumper cables to JSP Alligator 14V jumper cables to JSP         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Alligator 14V jumper cables to JSP 14V Only
                          or 12V battery or cigar lighter to cigar
         or 12V battery or cigar lighter to cigar                       or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar or 12V battery or cigar lighter to cigar
         lighter jumper cable        lighter jumper cable CANNOT            lighter jumper cable CANNOT        lighter jumper cable CANNOT        lighter jumper cable           lighter jumper cable CANNOT
                          JUMP START VEH A                  JUMP START VEH A              JUMP START VEH A                                  JUMP START VEH A
         Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables         Unique polarized 42V jumper cables     Unique polarized 42V jumper cables     Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables 42V Only
                                                                         CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A         CANNOT JUMP START VEH A

         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Dual 42V/14V w/ 42V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar w/ Bi-Directional DC/DC
         lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique      Converter
         polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                              CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
                              WITHOUT 42V JUMPER CABLES         WITHOUT 42V JUMPER CABLES         and 42V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES               and 42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Dual 42V/14V w/ 14V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar w/ Bi-Directional DC/DC
         lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique      Converter
         polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
                              CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
                              WITHOUT 42V JUMPER CABLES         WITHOUT 42V JUMPER CABLES         and 42V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES               and 42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables             Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Dual 42V/14V w/ 42V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar                                             or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  w/ step down DC/DC Converter
         lighter jumper cable or unique                                                  lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       (NO CRITICAL START LOADS ON
         polarized 42V jumper cables                                                   polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        14V)
         CANNOT START VEH B w/o 42V                                                    CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o           CANNOT START VEH A w/o 14V
         JUMPER CABLES                                                          and 42V JUMPER CABLES and         14VJUMPER CABLES and            and 42V JUMPER CABLES and
                                                                         CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                         w/o 42V JUMPER CABLES           w/o 42V JUMPER CABLES           w/o 42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables             Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Dual 42V/14V w/ 42V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar                                             or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  w/ step down DC/DC Converter
         lighter jumper cable or unique                                                  lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       (CRITICAL START LOADS ON
         polarized 42V jumper cables                                                   polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        14V)
         CANNOT START VEH B w/o 42V                                                    CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
         JUMPER CABLES                                                          and 42V JUMPER CABLES and         JUMPER CABLES and CANNOT          and 42V JUMPER CABLES and
                                                                         CANNOT JUMP START VEH B          JUMP START VEH B w/o 14V and        CANNOT JUMP START VEH B
                                                                         w/o 42V JUMPER CABLES           42V JUMPER CABLES             w/o 42V JUMPER CABLES
                                                                                                                                                           Vehicle B
         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Dual 42V/14V w/ 14V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  w/ step down DC/DC Converter
         lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       (NO CRITICAL START LOADS ON
         polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        42V)
                              CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
                              WITHOUT 42V JUMPER CABLES         JUMPER CABLES               and 42V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES               and 42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables             Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Dual 42V/14V w/ 14V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar                                             or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  w/ step down DC/DC Converter
         lighter jumper cable or unique                                                  lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       (CRITICAL START LOADS ON
         polarized 42V jumper cables                                                   polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        42V)
         CANNOT START VEH B w/o 42V                                                    CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
         JUMPER CABLES                                                          and 42V JUMPER CABLES and         JUMPER CABLES and CANNOT          and 42V JUMPER CABLES and
                                                                         CANNOT JUMP START VEH B          JUMP START VEH B w/o 42V          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                         w/o 42V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES               w/o 42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP Unique polarized 42V jumper cables Unique polarized 42V jumper cables             Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Dual 42V/14V w/ 42V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar                                             or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  w/o DC/DC Converter (NO
         lighter jumper cable or unique                                                  lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       CRITICAL START LOADS ON
         polarized 42V jumper cables                                                   polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        14V)
         CANNOT START VEH B w/o 42V                                                    CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
         JUMPER CABLES                                                          and 42V JUMPER CABLES and         JUMPER CABLES and CANNOT          and 42V JUMPER CABLES and
                                                                         CANNOT JUMP START VEH B          JUMP START VEH B w/o 42V          CANNOT JUMP START VEH B
                                                                         w/o 42V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES               w/o 42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Dual 42V/14V w/ 42V Starter and
         or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar w/o DC/DC Converter (CRITICAL
         lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique      START LOADS ON 14V)
         polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
         CANNOT START VEH B w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START EITHER            CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START EITHER
         and 42V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES and CANNOT          JUMPER CABLES and CANNOT          VEHICLE w/o 14V and 42V          JUMPER CABLES and CANNOT          VEHICLE w/o 14V and 42V
                              JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMPER CABLES               JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMPER CABLES
                              42V JUMPER CABLES             42V JUMPER CABLES                                   42V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Dual 42V/14V w/ 14V Starter w/o
         or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar DC/DC Converter (NO CRITICAL
         lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique      START LOADS ON 42V)
         polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
         CANNOT START VEH B w/o 14V         CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT JUMP START VEH A          CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START VEH A w/o 14V
         JUMPER CABLES               w/o 42V JUMPER CABLES and         w/o 42V JUMPER CABLES and         and 42V JUMPER CABLES and         JUMPER CABLES and CANNOT          and 42V JUMPER CABLES and
                              CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT JUMP START VEH B          JUMP START VEH B w/o 14V          CANNOT JUMP START VEH B
                              w/o 14V JUMPER CABLES           w/o 14V JUMPER CABLES           w/o 14V JUMPER CABLES           JUMPER CABLES               w/o 14V JUMPER CABLES

         Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP     Alligator 14V jumper cables to JSP Dual 42V/14V w/ 14V Starter w/o
         or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar  or 12V battery or cigar lighter to cigar DC/DC Converter (CRITICAL
         lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique       lighter jumper cable or unique      START LOADS ON 42V)
         polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables        polarized 42V jumper cables
         CANNOT JUMP START VEH B          CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START VEH A w/o 42V         CANNOT START EITHER            CANNOT START VEH A w/o 14V         CANNOT START EITHER
         w/o 14V and 42V JUMPER           JUMPER CABLES and CANNOT          JUMPER CABLES and CANNOT          VEHICLE w/o 14V and 42V          JUMPER CABLES and CANNOT          VEHICLE w/o 14V and 42V
         CABLES                   JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMPER CABLES               JUMP START VEH B w/o 14V and        JUMPER CABLES
                              42V JUMPER CABLES             42V JUMPER CABLES                                   42V JUMPER CABLES
         5ca27879-af30-43bc-820e-e9aec8272b0c.xls                                                          Page 2                                                                        12/11/2011

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:12/11/2011
language:
pages:2