TABIAT BELAJAR by SaiFull3

VIEWS: 120 PAGES: 3

									                 INVENTORI TABIAT BELAJAR

Berikut adalah 25 kenyataan tentang tabiat belajar. Bagi setiap satu, bulatkan pilihan anda.

A     Sekiranya kenyataan TIDAK menggambarkan tabiat belajar anda
B     Sekiranya kenyataan HAMPIR atau menyerupai tabiat belajar anda.
C     Sekiranya tabiat belajar anda adalah DI ANTARA kedua-dua kenyataan itu.

 JAWAPAN    SKOR           KENYATAAN TENTANG TABIAT BELAJAR
A  B C        1.Saya tidak mengulangkaji sesetengah subjek yang tidak saya gemari
A  B C        2. Apabila saya belajar, saya cuba menggunakan pengetahuan yang
            saya
             perolehi dalam subjek lain.
A   B  C      3. Saya lebih suka menonton TV/Video atau mendengar radio walaupun
            saya
             tahu saya boleh menggunakan masa itu untuk belajar.
A   B  C      4. Saya akan menangguh masa untuk belajar sekiranya saya bersa
            penat.
A   B  C      5. Saya lebih banyak berbual atau bercerita dengan rakan, walaupun
            saya
             sepatutnya belajar.
  JUMLAH
A   B  C      6. Saya suka tempat yang senyap untuk belajar.
A   B  C      7. Semasa saya belajar, kadang-kadang saya berkhayal.
A   B  C      8. Saya mengambil masa yang agak lama untuk memulakan sesuatu
            ulangkaji.
A  B  C       9. Saya berasa sukar untuk memberikan tumpuan semasa saya belajar.
A  B  C       10. Saya hanya boleh belajar apabila saya ada mood
 JUMLAH
A  B  C       11.Saya tidak dapat belajar dalam keadaan tertekan untuk menyiapkan
            sesuatu
             tugasan.
A   B  C      12. Saya menghabiskan terlalu banyak masa dengan perkara-perkara
            yang tidak
              penting.
A  B  C       13. Saya rasakan masa untuk belajar terlalu singkat
A  B  C       14. Saya yakin dan tahu bila tugasan saya perlu disiapkan.
A  B  C       15. Saya akan menyiapkan tugasan yang penting dahulu
 JUMLAH
A  B  C       16. Saya akan membuat ringkasan dan catatan tentang apa yang
            boleh saya baca
A   B  C      17. Sukar untuk saya mencari masa untuk membaca semua bahan yang
            perlu
             dibaca
A   B  C      18. Nota dan catatan saya susun dengan teliti dan teratur.
A   B  C      19. Sukar untuk saya mencatat nota semasa guru mengajar di dalam
            kelas.
A   B  C      20. Saya akan cuba membaca semua bahan pelajaran secepat
            mungkin.
 JUMLAH
A  B  C       21. Dalam ujian saya rasa gementar dan tidak dapat melakukan yangSAI
         terbaik.
A   B  C    22. Saya akan fikir dan rancang dahulu sebelum menjawab satu-satu
         soalan.
A   B  C    23. Dalam ujian, saya siap lebih awal sebelum masa yang sebenar.
A   B  C    24. saya akan tentukan masa secukupnya untuk menjawab satu-satu
         soalan.
A   B  C    25. Apabila menjawab satu-satu soalan, saya cuba seboleh mungkin
           mengguanakan catatan yang telah saya buat.
  JUMLAH

JUMLAH SKOR :

             INVENTORI TABIAT BELAJAR

                 SKOR JAWAPAN

   KENYATAAN      PILIHAN A        PILIHAN B       PILIHAN C
      1          1            2           3
      2          3            2           1
      3          1            2           3
      4          1            2           3
      5          1            2           3
      6          3            2           1
      7          1            2           3
      8          1            2           3
      9          1            2           3
     10          1            2           3
     11          1            2           3
     12          1            2           3
     13          1            2           3
     14          3            2           1
     15          3            2           1
     16          3            2           1
     17          1            2           3
     18          3            2           1
     19          1            2           3
     20          1            2           3
     21          1            2           3
     22          3            2           1
     23          1            2           3
     24          3            2           1
     25          3            2           1                   PENILAIANSAI
   SKOR              KETERANGAN TABIAT BELAJAR
25 – 30   Tabiat belajar yang amat baik. Anda selayaknya memperolehi keputusan
        cemerlang. Teruskan cara belajar begini
31 – 40   Tabiat belajar yang baik. Beri tumpuan di bidang-bidang tertentu
41 – 50   Ada tabiat yang baik. Masih ada ruang untuk memperbaiki
51 – 75   Tabiat belajar yang tidak boleh diamalkan. Perlu diperbaiki semua bidang
        kemahiran belajar.
SAI

								
To top