Kirjemalli

Document Sample
Kirjemalli Powered By Docstoc
					                                  KIRJE


   Tekninen keskus                        28.6.2005           Asianro 2412/506/2005
   Katu- ja viherpalvelut / Pentti Pulkkinen


   Leppävaara-seura ry
   PL 120
   02601 ESPOO
   Kirjeenne 7.4.2005

   LEPPÄVAARAN KESKUSTEN TASAPUOLINEN KEHITTÄMINEN

                     Olette esittäneet huolenne Leppävaaran radan pohjoispuolisten alueiden,
                     erityisesti Läkkitorin ympäristön kunnossapidosta ja saneeraustarpeista.

                     Helsingin kaupungin ja Espoon kaupungin kesken on solmittu
                     Leppävaaran Keskus-Eteläisen suunnittelua ja toteuttamista koskeva
                     puitesopimus, jonka pohjalta aluetta on nyt rakennettu yli kymmenen
                     vuotta.

                     Leppävaara-projekti alkaa valmistua. Lähes kaikki Espoon kaupungin
                     vastuulla olleet kaupunkirakenteen kunnallistekniset yhteydet on
                     rakennettu. Suuria vielä Espoon kaupunkia koskevia kadunrakennustöitä
                     on projektialueella Säterinpuistontien rakentaminen ja Säterinkadun
                     Kehä I:n silmukoiden toteuttaminen.

                     Asemakaavoitetusta rakennusoikeudesta on toteutunut 60 %. Alueen
                     asunnoista on toteutunut 85 %, työpaikkarakentamisessa on vielä
                     jatkorakentamista, koska vain 44 % on toteutunut. Merkittävä
                     palveluiden tarjoaja Leppävaaran liikekeskus avaa ovensa 14.9.2005.

                     Leppävaaran suurien hankkeiden kohdistuessa projektialueeseen syntyy
                     helposti tunne, ettei muualla Leppävaarassa ole tapahtunut juuri mitään.
                     Kuitenkin Leppävaaran pohjoisilla alueilla on jatkettu kaupungin
                     rakentamista. Asemakaava on valmistumassa suurelle Mestarintunnelin
                     kehityshankkeelle, jonka toteutuessa Postipuun ja Vallikallion alueet
                     saavat aivan uuden kaupunkiympäristön asukkaineen ja palveluineen.
                     Kehä I:n aiheuttamat liikennehaitat vähenevät ja samalla on odotettavissa
                     merkittävää kohenemista myös Gallerian ympäristön
                     palvelukehityksessä.

                     Merkittäviä edistysaskeleita on ollut myös kouluhankkeiden
                     valmistuminen Leppävaaran Lintuvaarassa.
Espoon kaupunki             Käyntiosoite     Postiosoite       Puhelin       Faksi
Tekninen keskus             Virastopiha 2 C   PL 41          (09) 81621      (09) 8162 5562
Katu- ja viherpalvelut/Rakennuttaminen  02770 Espoo     02070 ESPOON KAUPUNKI
                            KIRJE


Tekninen keskus                    28.6.2005         Asianro 2412/506/2005
Katu- ja viherpalvelut / Pentti Pulkkinen

              Leppävaaran katuympäristössä on myös tapahtunut edistyshankkeita.
              Leppävaaran asemaseudun ympäristössä teetettiin esteettömyyskartoitus
              vuonna 2004. Sen seurauksena Para-EM-kilpailuihin toteutuu tänä
              keväänä esteetön reitti Leppävaaran asemalta urheilupuistoon. Reitti
              tulee jäämään kaikkien Leppävaaran asukkaiden käyttöön kilpailujen
              jälkeen.
              Esteettömän reitin suunnittelun yhteydessä tehtiin suunnitelmat myös
              Läkkitorin kunnostamiseksi, mutta rahoitus- ja aikataulusyistä torin
              kunnostamista ei voida toteuttaa tänä kesänä.

              Läkkisepänaukiolle on vahvistunut Portinvartijan asemakaava, jonka
              pohjalta Läkkisepäaukiolle toteutuu liikerakennus. Hanke on vireillä ja
              alustava talosuunnittelu on käynnissä.

              Läkkitorin kaakkoisnurkkaan sijoittuvan asuinkerrostalon suunnittelu on
              myös käynnistynyt ja on odotettavissa, että se toteutuu lähiaikoina jolloin
              Läkkitorin merkitys entisestään korostuu. Leppävaaran Gallerian ja sen
              lähiympäristön rakentamisesta on kulunut yli kaksikymmentä vuotta.
              Kaupunkiympäristö tältä osin alkaa vaatia kohentamista ja
              kunnostamistoimia.

              Nopeana parannustoimenpiteenä on kaupunginjohtajan kokoon
              kutsumana aloitettu Läkkitorin alueen siisteyden ja turvallisuuden
              parantamisselvitystyö, jossa pyritään sopimuksen pohjalta aloittamaan
              ympärivuorokautinen vartiointi ja kameravalvonta alueella.
              Sopimusluonnos on valmistelukierroksella alueen maanomistajilla.

              Alueen kaupunkiympäristön parantaminen on aloitettava suunnittelulla,
              jossa selvitetään kaupunkiympäristön nykytila ja määritellään
              korjaustarpeet. Eräänä lähtökohtana tälle työlle on laadittu
              esteettömyyskartoitus.

              Yleinen kiinnostus Leppävaaran seutuun on edelleen kasvussa.
              Leppävaaran Vermon alueen kehittämissuunnittelu on käynnistetty
              kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja kaupunginhallitus on varannut alueen
              Hatsinapuistosta Evata Development Oyj:lle viihde- ja vapaa-ajan
              monitoimikeskuksen kehittämistä varten.

              Tekninen keskus katsoo tarpeelliseksi jatkaa Leppävaaran alueiden
              parantamista käynnistettävällä yleissuunnittelulla, jonka pohjalta
              valmistellaan saneeraus- ja kehittämisohjelma mm. Leppävaaran Keskus-
              Pohjoisen alueiden ja Gallerian kaupunkiympäristön parantamiseksi.              Martti Tieaho              Markus Rönty
              Kaupungininsinööri            Katupäällikkö
                      KIRJE


Tekninen keskus               28.6.2005  Asianro 2412/506/2005
Katu- ja viherpalvelut / Pentti Pulkkinen

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1163
posted:12/11/2011
language:Finnish
pages:3