Dear Sirs, - Download Now DOC

Document Sample
Dear Sirs, - Download Now DOC Powered By Docstoc
					               DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
               AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
    LISTA AUTORIZATIILOR IEA
                          2

   54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13
                 DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
                 AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
 ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
Nr.       Emitentul autorizatiei si obiect
crt.

1    TÜV - Germania :
    Certificarea sistemului de asigurare al calitatii in firma ENERGOMONTAJ
    corespunzator ISO 9001:2000 pentru SMC - Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente
    termice, hidromecanice, automatizări şi comunicaţii electrice
    Nr. Inregistrare : 12 100 6424

2    Camera de Comert si Industrie Municipul Bucuresti
    Certificat de inmatriculare
    Nr. J40/17805/1993

3    Registrul Comertului Municipiul Bucuresti
    Certificare inmatriculare si domeniul de activitate
    înregistrare seria BNr.0198331 din 26.05.2003

4    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
    Certificat de inregistrare a desenului si modelului industrial
    Nr. 000351(2R) si Nr. 000244(2R).


5   ANRE - Autorizatie nr.90- Atestat de tip C1B- proiectare LEA, LEC 0,4-110 kV si PT;
    de tip D1-proiectare LEA, LEC 10-400 kV, LEC 110-200kV; de tip E1-Proiectarea
    statiilor electrice si a partii electrice a centralelor.
    Autorizatie nr.89 – Atestat de tip C2B- Executare LEA sau LEC 0,4-110 kV si PT; de tip
    D2- Executare LEA 110-400 kV, LEC 110 – 220 kV.

6   ANRE - Autorizatie nr.67- Atestat :
    - de tip A pt. “ încercări de echipamente electroenergetice”
     - de tip B pt. proiectare şi/sau executare de instalaţii electrice interioare pt. construcţii
    civile şi industriale, de branşamente aeriene şi subterane, la tensiune de 0,4 kV”
    - de tip C1 pt.“ proiectare de LEA sau LEC 0,420 kV şi de PT”
    - de tip C2 pt.“ executare de LEA sau LEC 0,420 kV şi de PT”
    - de tip E2 pt. “ excutare de staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor”
    - de tip F pt. “ executare de lucrări de vopsirea stâlpilor metalici ai liniilor electrice
    aeriene, defrişare pt. traseele liniilor electrice aeriene, executare, verificare şi reparare a
    prizelor de pamânt”.
                            3

     54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13
                 DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
                 AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
7  TRANSELECTRICA- S.A
   Autorizatie de furnizor pentru :

   Executie , retehnologizari si reparatii statii 110÷750 kV.
   Proiectare tehnologică-detalii de montaj.
   Probe si incercari PRAM.
   Linii electrice subterane.
   Instalaţii de informatica, telecomunicaţii, avertizare incendiu-efracţie
   (clasice si fibra optica).

8  HIDROELECTRICA S.A
   Autorizatie pentru:
   Proiectare, fabricatie, montaj si punere in functiune a echipamentelor termo si
   hidromecanice, de automatizare si de comunicatie.


9  IQNET – Autorizaţie nr. RO – 0872 -SMC – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente
    mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice
    IQNET – Autorizaţie nr. RO – 0101 SMM – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente
     mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi
    energetice

  10 SRAC– Autorizaţie nr. 872, SMC – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente
    mecanice, electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice
    SRAC– Autorizaţie nr 101 SMM – Proiectare, execuţie şi PIF pt. echipamente mecanice,
    electrice, de automatizare, de comunicaţii în obiective industriale şi energetice.

  11  Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

     CNCAN -Autorizatia 04-063 din 19.12.2004
     Lucrări de montaj electric: instalatii electrice, automatizări,probe si incercări funcţionale,
     telecomunicaţii.
     Lucrarii de montaj mecanic:sisteme de conducte si linii,montaj echipamente
     termomecanice conexe,montaj pompe.

     CNCAN -Autorizatia 05-034 din 18.06.2005
     Activitati de fabricare:trasee metalice suţinere cabluri,cleme si bride , accesorii de
     montaj pentru telefonie, accesorii de fixare, elemente de împămantare,suporţi pentrru
     aparate si AMC, accesorii pentru ţevi de protecţie, elemente (părti) de conducte (pană la
     Ø 1000),pentru transport fluide si suporţi,precum si constructii metalice, elemente
     AMC.Acoperiri metalice prin zincare.


     CNCAN -Autorizatia 04-065 din 19.12.2004
                            4

     54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13
               DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
               AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
   Activitaţi de aprovizionare.

   CNCAN -Autorizatia 04-064 din 19.12.2004
   Activitaţi de proiectare.

   CNCAN -Autorizatia MN 238/2002 din 5.12.2002
   Manipulare instalaţii nucleare – detectoare de fum cu cameră de ionizare.12  Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor – Ag.Regionala de Protectie a Mediului
   Bucuresti- Autorizatie nr.3413- Autorizatie de Mediu nr.982/26.04.2004

13  Autoritatea Aeronautică Civilă Română–AACV–Autorizaţie nr. AAP/AAC 08/2004 -
   Certificat de autorizare pt. activităţi în domeniul infrastructurilor aeroportuare

14  Agenţia Naţională pt. Comunicaţii şi Informatică – Autorizaţie nr. 28 - Autorizaţie pt.
   activitatea de proiectare, instalare şi întreţinere a reţelelor de telecomunicaţii, precum şi
   de instalare, întreţinere şi conectare a echipamentelor de telecomunicaţii

15  MI Pompieri – Certificat de atestare nr. 972100/2005 Executarea lucrărilor de
   verificare,intreţinere şi reparare la sistemele,instalaţiile,aparatele şi dispozitivele de
   semnalizare,alarmare şi alertare în caz de incendiu.
   MI Pompieri – Certificat de atestare nr. 972101/2005 Executarea lucrărilor de
   verificare,intreţinere şi reparare la sistemele,instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi
   stingere a incendiilor .
   MI Pompieri – Certificat de atestare nr. 972099/2005 Executarea lucrărilor de ignifugare
   a materialelor combustibile.
16  MI – Directia politiei de ordine publica IGP – Autorizaţie nr. 616/T- Autorizaţie pt.
   activitatea de proiectare, instalare şi întreţinere sisteme de alarmă împotriva efracţiei.


17  INSEMEX Petroşani – Notificare nr. SECEEx.Q.2002.(08)12.0980 Execuţie instalaţii
   electrice în mediu Ex.
   Activitatea de montaj , service şi revizii în arii periculoase Ex echipamente protejate la
   explozie(capsulări,cutii de borne si placi de borne)

18  Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale – ANRGN

   Autorizaţie nr. 3351 Autorizaţie destinată proiectării sistemelor de distribuţie a gazelor
   naturale;


   Autorizatie nr.3354 Autorizatie destinata:
                          5

   54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13
               DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
               AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
       executarii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale
       proiectarii instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale,industriale şi neindustriale.
       Execuţiei de instalaţii de utilizare a gazelor naturale şi neindustriale.

19  PETROM SA
   Atestare executie lucrari de constructii-montaj, dezvoltari, modernizari, furnizare
   echipamente termo, hidro, electro si nucleare, instalatii electrice de inalta tensiune,
   inclusiv automatizari, instalatii sub presiune si de ridicat, instalatii energetice de inalta
   tensiune automat.
   Nr. 1/28.01.2001

20  ISCIR ( Inspectia pentru Cazane, Recipiente sub presiune si instalatii de ridicat)
   – Autorizaţie nr. IC 483 EA - Autorizaţie de construire, montare, verificare instalaţii de
   automatizare;
   -Autorizaţie nr. BPTC1/TIPB/3/077-Autorizatie de montare si reparare la cazane de
   abur; de instalare, pif si service la instalatii de automatizare la cazane de abur; demontare
   supraincalzitoare si economizoare independente;;
   -Autorizaţie nr. BPTC4/TIPB/3/090- Autorizatie de montare şi reparare recipiente
   metalice sub presiune;
   – Autorizaţie nr. IC 386 –Autorizatie de proiectare;
   -Autorizaţie nr. NMC-69- Execuţie si montare conducte si elemente de conducte, clasă 6,
   coloane de nivel si instrumentaţie pentru obiective şi instalaţii nucleare Domeniu
   0÷80mm;
   -Autorizaţie nr. NMMV-14 - Montare armături sub presiune clasă 6, pentru obiective şi
   instalaţii nucleare Domeniu0÷80mm;
   -Autorizaţie nr. B-R2-001 –Montaj şi reparaţii mecanizme de ridicat cu Qmax=200 tf;
   - Autorizaţie nr. B-R2-004 –Montaj şi reparaţii nacelle şi platforme ridicătoare.

   Autorizaţie pentru Laboratorul de incercari M.P.,I.A.E.,I.C.F.,I.A.,P.C.,L.T.,
   Nr.20/ISC din 15 Apr.2004.

21  Autoritatea Naţională de Control Inspectoratul de Stat în Construcţii – Autorizatie
   nr.20/ISC- Certificat de autorizare laborator de grad II;
   Autoritatea Naţională de Control Inspectoratul de Stat în Construcţii – jud. Dolj-
   Autorizaţie nr. 418 pt. lucrări de construcţii – montaj, întreţinere şi PIF pt. instalaţii
   electrice, automatizări şi telecomunicaţii;


22  Ministerul Muncii si Protectiei Sociale - Departamentul Protectiei Muncii
   Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
   Nr. 4238 / 22.04.1992
   Nr. 4294 / 20.07.1992


                          6

   54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13
                DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
                AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
23   Ministerul Sanatatii - Centrul de medicina preventiva al Municipiului Bucuresti
    Autorizatie Sanitara de Functionare
    Nr. 14590/01.07.1997 ;
    Nr. 24196/22.10.1997.

24   Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva - Bucuresti
    Laboratorul de Igiena Radiatiilor Nucleare
    Aviz sanitar nr. 280 / 1996.

25   Agenţia Naţională pt. Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase – ANSPCP –
    Autorizaţie nr. 16149- Autorizatie pentru : preparate ignifuge, hidrofuge si similare; -
    uleiuri electroizolante;

26   AFER (Autoritatea Feroviară Romană);
    AFER-Autorizaţie de Furnizor Feroviar Seria AF Nr.1793;
    Lucrari de construcţii-montaj reparaţii pentru:
        -Instalaţii electrice ( ELF);
        -Instalaţii de energoalimentare;
        -Retele de telecomunicaţii;
        -Instalare cablu fibră optică;
        -Executie subtraversări linii CF pentru cabluri TTR,SCB,IFTE.
        - Lucrării de construcţii şi reparaţii instalaţii aferente clădirilor
    AFER-Agrement tehnic Seria AT Nr.540/2005;
    Subtraversarea liiniilor de cale ferată pentru cabluri TTR,SCB,IFTE prin săpătură
    deschisă.;
    AFER-Agrement tehnic Seria AT Nr.541/2005;
    Subtraversarea liiniilor de cale ferată pentru cabluri TTR,SCB,IFTE prin foraj orizontal.
    AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.602/2005;
    Executie lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii la instalaţiile
    CED,BLA,BLA/SAT,Autostop.;
    AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.603/2005;
    Instalare cablu cu fibră optică.;
    AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.604/2005;
    Executie lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii la instalaţiile electrice (ELF)
    AFER - Agrement tehnic Seria AT Nr.605/2005;
    Executie lucrări de construcţii-montaj şi reparaţii la instalaţiile de energoalimentare ale
    căii ferate electrificate 25 kV-50 kV.


27 AACR
   Certificatul AAP/AAC 08/2004
      -proiectare şi execuţie reţele electrice 0,4÷110kV j.t şi m.t.;
      -construcţie şi reparaţii instalaţii automatizării;
      - construcţie şi reparaţii instalaţii baliaj luminos;
                           7

    54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13
               DIVIZIA INSTALATII ELECTRICE,
               AUTOMATIZARI SI TELECOMUNICATII
ERECTION,COMMISIONING FOR ELECTRICAL INSTRUMENTATION AND CONTROL EQUIPMENT
       - construcţie şi reparaţii instalaţii aferente clădirilor aeroportuare.
26  BRML – Autorizaţie nr. B – 07 – 117 – 03- Exercitarea activităţii de montare de
   mijloace de măsurare;
   BRML – Autorizaţie nr. B – 29 – 03/R2- Autorizaţia laboratorului de metrologie;
   BRML – Autorizaţie nr. B – 04 – 18 – 03- Autorizaţia reparatorului de mijloace de
   măsurare.
                          8

   54 ILIOARA St. , 032126 BUCHAREST 3 , ROMANIA , FAX: 0040-21-3.46.02.61, PHONE: 0040-21-3.46.46.13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:12/11/2011
language:
pages:7