Raport de autoevaluare ETC Final1 by UtR7cvEB

VIEWS: 14 PAGES: 21

									                      RAPORT DE AUTOEVALUARE
                         perioada 2003- 2007


   1. Datele de autentificare ale unităţii de cercetare-dezvoltare
    1.1. Denumirea: S.C. ELECTRA TOTAL CONSULTING S.A.
    1.2. Statutul juridic: Societate pe acţiuni
    1.3. Actul de înfiinţare: Act constitutiv
    1.4. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: etc 007
    1.5. Director general: Dr.ing. Constantin DÂRZAN
    1.6. Adresa: Strada Stelea Spătaru nr 10, etaj 1, apt 6, sector 3, Bucureşti
    1.7. Telefon: 021-312.00.35
      Fax: 021-312.00.45
      Pagina web: www.etc.org.ro
      E-mail: electratotal@etc.org.ro
   2. Domeniul de specialitate
    2.1. Conform clasificării UNESCO: nu este cazul
    2.2. Conform clasificării :
                     cod vechi CAEN: 7310
                     cod nou CAEN: 7219
   3. Starea unităţii de cercetare-dezvoltare
    3.1. Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare,dezvoltare, inovare:
      S.C. Electra Total Consulting S.A. (ETC) este o firmă românească cu capital integral privat
care are ca obiect principal de activitate acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru furnizare de
energie electrică, optimizarea schemelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor, optimizarea
ponderii consumului de energie electrică în costurile totale pe unitatea de produs şi elaborarea de studii,
proiecte în domeniul electroenergetic.
Servicii:
       Întocmire bilanţuri energetice simple şi complexe la consumatorii de energie electrică în
        conformitate cu legea 199/2000 (republicată şi modificată), respectiv pentru identificarea
        măsurilor pentru creşterea eficienţei energetice, cuprinzând:
          bilanţuri energetice pentru instalaţii electrice;
          bilanţuri energetice pentru instalaţii termice;
          bilanţuri energetice pentru parcuri auto şi utilaje;
       Proiectare instalaţii electrice de medie şi joasă tensiune în conformitate cu licenţa ANRE
        nr. 2815/31.08.2007;
       Montare de instalaţii electrice de joasă tensiune şi medie tensiune;
       Realizare instalaţii de monitorizare on-line a consumului de energie electrică;
       Realizare instalaţii de compensare a energiei reactive ( joasă tensiune);
       Realizare instalaţii de de monitorizare a calităţii energiei electrice;
       Diagnoza stării tehnice a instalaţiilor şi echipamentelor cu ajutorul scanării în infraroşu
        (termografie);
       Realizare şi implementare proiecte de reabilitare termică a blocurilor;
       Realizare proiecte de cercetare (ex: Relansin, CEEX, etc);
       Distribuţie echipamente electrice de joasă       şi medie tensiune (echipamente electrice
        Driescher) şi echipamente de joasă medie tensiune Berg Energy.
      Pentru executarea serviciilor mai sus menţionate, S.C. Electra Total Consulting S.A. dispune
atât de personal calificat şi autorizat ARCE, ANRE, termografi certificaţi cât şi de echipamente de
măsurare profesionale.
      S.C. Electra Total Consulting S.A. a realizat şi participat la proiecte de cercetare în colaborare
cu Universitatea Tehnică Iaşi, Transelectrica Bacău, IBCO Energ.
     3.2. Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de
recunoaştere a acestora :
      a) Proiectul „Aparate şi comutări inteligente în sistemele electroenergetice”, care s-a
desfăşurat în cadrul Programului Cercetare de excelenţă- CEEX 2005 a avut ca şi obiective :
      1. Elaborarea unor principii şi metode noi de comutare inteligentă a întrerupătoarelor, în
        regim normal şi de defect;
      2. Proiectarea dispozitivului pentru comutarea inteligentă a întrerupătoarelor;
      3. Realizarea, verificarea şi testarea în teren a dispozitivului pentru comutarea inteligentă a
        intrerupătoarelor;
      4. Evaluarea performanţelor, omologarea şi certificarea dispozitivului;
      5. Diseminarea informaţiilor, demonstrarea şi valorificarea rezultatelor;
                                                      2
    Proiectul vizează un domeniu de vârf al sistemelor electroenergetice, legat de funcţionarea în
condiţii de fiabilitate şi economicitate a acestora prin conceperea, realizarea şi utilizarea unor dispozitive cu
inteligenţă distribuită, capabile să preia elemente ale procesului decizional, rezolvând cu promptitudine
operaţii de comutare ale întrerupătoarelor în regim normal şi de defect cu consecinţe favorabile legate de
reducerea solicitărilor termice şi electrodinamice ale componentelor de sistem, micşorarea duratelor de
defect, reducerea costurilor de exploatare şi mentenanţă, precum şi ameliorarea calităţii energiei şi a
serviciului de alimentare
    Acest proiect a acoperit fazele esenţiale de concepţie, proiectare, realizare practică, testare,
omologare, certificare relativ la un dispozitiv inteligent, autoadaptativ, multifuncţional, ataşabil aparatelor
de comutaţie (întrerupătoarelor) existente şi/sau de construcţie adaptată, în condiţii precizate.
    Produsul rezultat în cadrul proiectulu CEEX a fost omologat     prin Proces verbal de omologare
nr. 428/14.05.2007.
      b) Proiectul SICPCH - „Sistem integrat pentru controlul proceselor din centralele
hidroelectrice şi amenajările aferente” şi-a propus să analizeze oportunitatea şi necesitatea realizării
unui proiect complex de monitorizare şi control a unei centrale hidroelectrice cu putere mai mică de 10
MW şi a amenajării hidroenergetice aferente acesteia, într-un sistem integrat pentru controlul tuturor
proceselor dintr-o centrală hidroelectrică şi a amenajării aferente.
   Acesta a acoperit trei tipuri şi dimensiuni diferite de lucrări de modernizare :
      a. Modernizarea unei singure funcţii, ca de ex.: instalarea unui regulator electrohidraulic digital
       pentru turbină.
      b.Modernizarea şi/sau automatizarea uneia sau mai multor componente, ca de ex. turbina şi
       generatorul, dar nu întreaga centrală.
      c. Modernizarea întregii centrale. Acest tip de modernizare a fost folosit pentru instalarea
       celor mai moderne echipamente din tehnologia computerelor.
                                                        3
    3.3. Situaţia financiară - datorii la bugetul de stat: Certificat de atestare fiscală anexat
  4. Criterii primare de performanţă
   4.1. Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI: nu este cazul
     4.1.1. Număr de lucrări ştiinţifice: nu este cazul
     4.1.2. Punctaj cumulat ISI: nu este cazul
     4.1.3. Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI
   4.2. Brevete de invenţie nu este cazul
     4.2.1. Număr de brevete    nu este cazul
     4.2.2. Număr de citări de brevete în sistemul ISI nu este cazul
   4.3. Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări
sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de
cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar.
      (Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).
  I. Dispozitiv de comandă controlată a întrerupătoarelor de înaltă tensiune (DCCIIT)
      Beneficiar : Transelectrica Bacău
      Contract de cercetare nr. 2955P / 04.10.2005


  II. Proiectul SICPCH - „Sistem integrat pentru controlul proceselor din centralele
    hidroelectrice şi amenajările aferente”
      Contract de cercetare nr.19618/ 25.09.2003
      Beneficiar: Sucursala Hidroelectrica Curtea de Argeş


  III. Instalaţii pentru monitorizarea calităţii energiei electrice :
      Contract nr. 232/18.05.2007 , beneficiar S.C. Componente Auto Topoloveni
      Comandă nr. 855/31.05.2007, beneficiar S.C. Cetina S.A. Baia Mare
      Comandă nr. 369/24.04.2007 , beneficiar S.C. Alpitex S.A.
      Comandă nr. 2728/31.10.2007 , beneficiar S.C. Total Electric Oltenia S.A.
      Comandă nr. 1459/ 07.11.2007, beneficiar S.C.Artifex S.A. Focşani
                                                    4
IV. Aplicaţie informatică pentru calculul curenţilor de scurtcircuit în instalaţiile de joasă,
  medie şi înaltă tensiune a unei centrale hidroelectrice
        Beneficiari:
   Sucursala Hidrocentrale Rm.Vâlcea
   Sucursala Hidrocentrale Sibiu
   Sucursala Hidrocentrale Slatina
   Uzina Electrică Câmpina


V. Aplicaţie informatică pentru gestionarea verificărilor metrologice a mijloacelor de măsurare
        Beneficiari:
   Sucursala Hidrocentrale Rm.Vâlcea
   Sucursala Hidrocentrale Sibiu
   Sucursala Hidrocentrale Slatina
   Sucursala Hidrocentrale Haţeg
   Sucursala Hidrocentrale Bistriţa
   Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş
   Uzina Electrică Câmpina
   CET Năvodari
   CET Slatina


   Studii pentru optimizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor
    Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
   Sucursala Ardeal- contract nr. 31/11.10.2006
    Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
   Sucursala Siriu- contract nr. 28/08.09.2006
    Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
   Sucursala Tg. Jiu- contract nr. 30/10.10.2006
    Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
   Sucursala Olt Superior - Rm.Vâlcea- contract nr. 36/07.11.2006
    Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
   Sucursala Râul Mare Retezat Haţeg- contract nr. 87/02.08.2007
     Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti                                               5
   Sucursala Porţile de Fier- contract nr.80/27.06.2007
       Beneficiar: S.C. Elmet S.A.- Bacău- contract nr. 47/ 13.12.2006
       Beneficiar:S.C. Vef S.A. Focşani- contract nr. 48/18.12.2006
       Beneficiar: S.C. Uztel S.A. Ploieşti- contract nr. 54/1.02.2007
       Beneficiar: Panificaţie Lujerul S.A. Bucureşti- contract nr. 79/25.06.2007
       Beneficiar: S.C. Avicola S.A. Braşov- contract nr. 71/ 16.05.2007
       Beneficiar: Siceram Sighişoara- contract nr. 81/03.07.2007
       Beneficiar: Lasselsberger Bucureşti- contract nr. 111/ 26.10.2007


   Studiu de soluţie pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu energie electrică:
   Beneficiar: S.C. Favil S.A. Rm.Vâlcea (comanda nr. 379/24.07.2007)


   Analiză şi soluţii pentru compensare energie electrică deformantă
   Beneficiar: S.C. Confarg S.A. ( contract nr. 442/24.07.2006)


     Studiu pentru optimizarea alimentării cu energie electrică a consumatorilor din
amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni- Bumbeşti
   Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
   Contract nr. 157/03.03.2007


   Servicii:
   Consultanţă energetică :
   Beneficiar: Air Liquide Romania - contract nr. 76/12.06.2007
   Consultanţă energetică în cadrul “ Contractului de Performanţă energetică”
   Beneficiar : S.C. Hidroconstrucţia S.A. - Sucursala Olt Superior – contract nr.31/ 18.04.2006
   Consultanţă energetică pentru preluarea în exploatare a MHC- urilor Iod1, Iod2, Iod3, Ilieş1, şi Ilieşi
   2
   Beneficiar: S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti - contract nr. 27/22.12.2006
                                                     6
  4.3.1. Număr de produse, tehnologii, studii, servicii

  ANEXA nr. 4.3.

          Proiect Contract de                        Termen de
  Nr.
        cercetare/contract comercial         Rezultat      raportare/predare
crt.
             Beneficiar                         (luna)
    0           1                 2             3
                       Anul 2003-2005
                            Sistem integrat de
                         monitorizare parametrii
          Contract de cercetare
                        hidrologici lac acumulare,
        nr.19618/ 25/09/2003
    1.                      în cadrul Programului      Decembrie
          Beneficiar: Sucursala
                        de Cercetare Dezvoltare şi
      Hidroelectrica Curtea de Argeş
                         Inovare RELANSIN
                              (2003- 2005)
                              Aplicaţie
         Contract comercial nr.     informatică pentru
          12/06/2003
    2.                    gestionarea verificărilor        Iunie
        Beneficiar: CET Năvodari
                        metrologice a mijloacelor
                           de măsurare
                          Aplicaţie informatică
         Contract comercial nr.      pentru gestionarea
          14/11/2003                            Noiembrie
    3.                   verificărilor metrologice a
         Beneficiar : CET Valcea
                        mijloacelor de măsurare
                          Aplicaţie informatică
                          pentru gestionarea
                        verificărilor metrologice a      Aprilie
         Comanda nr. 107/2003
                        mijloacelor de măsurare
    4.     Beneficiar: Sucursala
       Hidrocentrale Rm. Vâlcea             şi
                          Aplicaţie informatică
                        pentru calculul curenţilor
                       de scurtcircuit în instalaţiile
                                                  7
                    de joasă, medie şi înaltă
                    tensiune a unei centrale
                       hidroelectrice
                      Aplicaţie informatică
                      pentru gestionarea
                   verificărilor metrologice a
                    mijloacelor de măsurare         Aprilie
    Comanda nr. 108/2003              şi
5.   Sucursala Hidrocentrale       Aplicaţie informatică
       Slatina
                    pentru calculul curenţilor
                   de scurtcircuit în instalaţiile
                    de joasă, medie şi înaltă
                    tensiune a unei centrale
                       hidroelectrice
                      Aplicaţie informatică
                      pentru gestionarea
                   verificărilor metrologice a
                    mijloacelor de măsurare         Iunie
                            şi
    Comanda nr. 110/2003
6.  Sucursala Hidrocentrale Sibiu     Aplicaţie informatică
                    pentru calculul curenţilor
                   de scurtcircuit în instalaţiile
                    de joasă, medie şi înaltă
                    tensiune a unei centrale
                       hidroelectrice
                      Aplicaţie informatică
    Comanda nr. 111/2003
                      pentru gestionarea         Iulie
    Sucursala Hidrocentrale
       Haţeg          verificărilor metrologice a
                    mijloacelor de măsurare
                   Anul 2005- 2007
     Contract de cercetare          Dispozitiv de
7.                                   Mai
    nr.2955P / 04.10.2005       comandă controlată a
                                             8
       Beneficiar: Transelectrica  întrerupătoarelor de înaltă
           Bacău           tensiune (DCCIIT)
          Anul 2006
       Contract comercial nr.31/
         18.04.2006
                          Consultanţă
8.        Beneficiar : S.C.                    Aprilie
                         energetică
   Hidroconstrucţia S.A. Sucursala Olt
          Inferior
        Contract comercial nr.        Analiză şi
        442/24.07.2006          soluţii pentru
9.                                     Iulie
                      compensare energie
      Beneficiar: S.C. Confarg S.A  electrică deformantă
        Contract comercial nr.       Studiu pentru
        28/08.09.2006          optimizarea
10.        Beneficiar: S.C.       alimentării cu      Septembrie
    Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti-    energie electrică a
        Sucursala Siriu        consumatorilor
                          Studiu pentru
        Contract comercial nr.
                        optimizarea
        30/10.10.2006
                      alimentării cu energie
11.        Beneficiar: S.C.                    Octombrie
                         electrică a
    Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti -
                        consumatorilor
        Sucursala Tg. Jiu

                          Studiu pentru
        Contract comercial nr.
                        optimizarea
        31/11.10.2006
                      alimentării cu energie
12.        Beneficiar: S.C.                    Octombrie
                         electrică a
    Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti-
                        consumatorilor
        Sucursala Ardeal

        Contract comercial nr.       Studii pentru
13.       36/07.11.2006          optimizarea        Noiembrie
                      alimentării cu energie
                                            9
         Beneficiar: S.C.       electrică a
   Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti -    consumatorilor
   Sucursala Olt Superior - Rm.Vâlcea
                         Studiu pentru
      Contract comercial nr. 47/
                        optimizarea
         13.12.2006
14.                    alimentării cu energie  Decembrie
      Beneficiar: S.C. Elmet S.A.-
                        electrică a
          Bacău
                       consumatorilor
                         Studii pentru
        Contract comercial nr.
                        optimizarea
        48/18.12.2006
15.                    alimentării cu energie  Decembrie
       Beneficiar:S.C. Vef S.A.
                        electrică a
          Focşani
                       consumatorilor
                          Consultanţă
        Contract comercial nr.
                       energetică pentru
        27/22.12.2006
                        preluarea în
16.        Beneficiar: S.C.                  Decembrie
                      exploatare a MHC-
    Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
                       urilor Iod1, Iod2,
                      Iod3, Ilieş1, şi Ilieş2
                        Anul 2007
                         Studiu pentru
        Contract comercial nr.      optimizarea
        54/1.02.2007          alimentării cu
17.                                 Februarie
       Beneficiar: S.C. Uztel S.A.   energie electrică a
          Ploieşti          consumatorilor


                         Studiu pentru
       Contract comercial nr.
                        optimizarea
        157/03.03.2007
                      alimentării cu energie   Martie
18.        Beneficiar: S.C.
                        electrică a
    Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti
                      consumatorilor din
                        amenajarea
                                         10
                            hidroenergetică a
                           râului Jiu pe sectorul
                           Livezeni- Bumbeşti
5. Criterii secundare de performanţă
 5.1. Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI
   5.1.1. Număr de lucrări


 Anexa 5.1


 LUCRĂRI PUBLICATE DE CATRE PROF. DR. ING. DUMITRU IVAS
   1. Ivas, D . "Alegerea indicatorului continuităţii în alimentarea cu energie electrică a
     marilor consumatori industriali". Revista Energetica, vol.XXI, nr.11, 1975, pag. 519-
     522.
   2.  Ivas,D. "Consideraţii asupra relaţiilor folosite pentru determinarea indicatorului
     economic al continuităţii în alimentarea cu energie electrică". Revista Energetica,
     vol.XX, nr.7, 1972, pag. 284-287.
   3.  Ivas,D., Prisăcaru, V. "Contribuţii la determinarea structurii optime pentru sistemele
     de alimentare cu energie electrică a consumatorilor mari". Revista Energetica, vol.XXI,
     nr.6, 1973, pag. 282-290.
   4. Ivas, D., Ştirbu,C., Sevastre,I. "Compararea soluţiilor constructive pentru instalaţii
     exterioare după criterii multiple prin metoda Electre". Revista Energetica, vol. XIX,
     nr.11, 1971, pag. 559-562.
   5. Ivas, D. "Contribuţii la determinarea continuităţii în electroalimentare prin simulare
     analogică". Revista Energetica, vol.XXIV, nr.4, 1976, pag. 131-133.
   6. Ivas, D., Sufleţel, N., Grigoriu,M. "Asupra unor scheme de distribuţie urbană de medie
     tensiune". Revista Energetica, vol.XXIII, nr.8, 1975, pag. 210-213.
   7. Ivas,D., Ilinca,M. "Contributions to the determination of the optimal structure of the
     industrial consumers feed systems with electrical energy". Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom
     XXII(XXIV), fasc. 3-4, secţia III, 1976, pag. 81-86.
                                                  11
8. Poeată, Al., Sava,A., Ivas,D., Alexandrescu, V. "Daunele provocate de întreruperea în
  alimentarea cu energie electrică a unei zone industriale". Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom
  XVI(XX), fasc. 1-2, sec_ia III, 1970
9. Poeată, Al., Ivas, D., Alexandrescu, V., Cârţină, Gh. "Contribuţii la întocmirea şi
  completarea modelului matematic pentru calculul siguranţei în alimentarea cu energie
  electrică". Revista Energetică, vol.XIX, nr.4, 1971
10. Sufleţel,N., Ivas,D., Ilinca,M. "Nomograme pentru predeterminarea caracteristicilor
  alimentărilor cu energie electrică a motoarelor asincrone". Revista Energetica, nr.9,
  sept., 1976, pag. 325-328.
11. Ivas, D., Cârţină, Gh., Sufleţel,N., Ignat,J. "L'amélioration de la qualité de l'énergie
  électrique et du rendement des réseaux électriques par l'utilisation des bobines de
  réactance jumeles". Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom XXVII (XXXI), fasc. 3-4, secţia III, 1982.
12. Poeată, Al., Ivas, D. "Consideraţii privind introducerea tensiunii de 660 V în reţelele de
  distribuţie industriale". Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom XXIV (XXVIII), fasc. 1-2, secţia III,
  1978.
13. Poeată, Al., Ivas,D., Sufleţel,N. "Folosirea indicatorilor de siguranţă asociată a
  nodurilor la determinarea strategiei optime de dezvoltare a reţelei de distribuţie de
  înaltă tensiune a IRE-Iaşi". Revista Energetica, vol.XXVII, nr. 1-2, 1979, pag. 34-36.
14. Condurache,Gh., Ivas,D., Voicu, M., Popa,E. "Étude ergonomique des places de
  travail dans une centrale électrique de termofication en vue de prévenir et de réduire le
  degré des maladies professionelles". Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom XXIV (XXIX), fasc. 1-2,
  secţia III, 1979.
15. Cârţină, Gh., Ivas,D. ""Sur le compénsation de l'énergie réactive dans le cas des
  consommateurs defromants ayant des chocs de puissance réactive". Bul. Inst. Polit.
  Iaşi, tom XXV (XXIX), fasc. 1-2, secţia III, 1979.
16. Cârţină, Gh., Ivas,D., Bârlădeanu, E. "Asupra posibilităţilor de determinare a ponderii
  maxime de putere deformantă în sarcina totală a unei staţii de transformare". Revista
  Energetica, vol.XXVIII, nr.12, 1980
17. .Ivas, D. "Soluţii noi privind dotarea şi exploatarea instalaţiilor electroenergetice".
  Revista Energetică, vol.XXVII, nr. 1-2, 1979, pag. 72-77.
18. Poeată, Al., Cârţină, Gh., Ivas,D., Georgescu, Gh. "Sur les régimes optimaux des
  réseaux industriels". Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom XXVII (XXXI), fasc. 3-4, secţia III,
  1981.                                                 12
19. Ivas, D., Sufleţel, N., Cârţină, Gh. "Posibilităţi de modernizare a conducerii operative a
  staţiilor din reţeaua IRE-Iaşi". Revista Energetica, vol.XXIX, nr. 2-3, 1981, pag. 113-
  117.
20. Ivas, D., Ignat, J., Paladi,V., Szallo, L. "Panou de deservire a simulatorului de comandă
  cu preselecţie". Bul. ştiinţific al Inst. Polit. Iaşi, 1976, pag. 134-139.
21. Ivas, D., Ignat, J., Gorgos,I. "Simulator electronic de manevre şi avarii". Bul. ştiinţific
  al Inst. Polit. Iaşi, 1978, pag. 148-153.
22. Ivas,D., Voinea,E., Ţapelea,V. "Studiul căilor de îmbunătaţire a schemei blocurilor din
  SEMAV". Bul. ştiinţific al Inst. Polit. Iaşi, 1980, pag. 96-105.
23. Ivas,D., Voinea,E. "Instalaţie electronică de verificare a cunoştinţelor". Bul. ştiinţific al
  Inst. Polit. Iaşi, 1983, pag. 106-113.
24. Ivas,D., Sufleţel,N., Cârţină,Gh. "Asupra posibilităţilor şi strategiilor de modernizare a
  conducerii operative a instalaţiilor IRE-Iaşi". Revista Energetica (supliment), vol.I,
  1982, pag. 21-30.
25. Ivas.,  D.   "Dinamische    Progamierungsmodelle     fur  die  Bestimmungsder
  Optimalzuverlassigkeitsgrade fur die Glieder der Elektroenergieversorgungssysteme".
  Bul. Inst. Polit. Iaşi, tom XXX (XXXIV), fasc. 1-4, secţia III, 1984, pag. 83-88.
26. Ivas, D. "Consideraţii privind fiabilitatea sistemelor de producţie (deservire). Revista
  Energetica, vol.XXXIV, nr.9, 1988, pag. 397-400.
27. Ignat, J., Ivas, D., Sufleţel, N. "Posibilităţi oferite de un sistem de calcul pentru
  creşterea siguranţei în funcţionare a unei reţele electrice urbane". Revista Energetica
  (supliment), anul XIII, vol.1, 1988.
28. J. Ignat . D. Ivas, I. Bârsan, „ Posibilităţi oferite de un sistem de calcul pentru
  identificarea punerilor la pământ în reţelele de medie tensiune”. Revista Energetica (
  supliment), anul III, vol.1, 1988
29. Fl. Munteanu, D. Ivas, "Posibilităţi de diagnosticare a defectelor în instalaţiile de înaltă
  tensiune". Revista Energetica, nr. 6-7, 1990, pag. 296-300.
30. D. Ivas, Fl. Munteanu "Modelarea cheltuielilor în calculele de optimizare a structurilor
  în energetică". Revista Energetica, seria A, nr. 2, 1992, pag. 62-66.
31. D. Ivas, Fl. Munteanu "Funcţiunile unui sistem expert în centrele de conducere ale
  reţelelor electrice şi arhitecturi ce pot prelua aceste funcţiuni". Revista Energetica, nr.1,
  seria B, 1994, pag. 6-11.
                                                  13
32. D. Ivas, Fl. Munteanu "Funcţiunile unui sistem expert în centrele de conducere ale
  reţelelor electrice şi arhitecturi ce pot prelua aceste funcţiuni". Revista Energetica, nr.1,
  seria B, 1994, pag. 6-11.
33. Fl. Munteanu, D.Ivas "Utilizarea analizei probabilistice a contingenţelor în calculul
  indicatorilor de securitate a reţelelor de distribuţie". Revista Energetica, nr.6, seria B,
  1995, pag. 267-272.
34. Fl. Munteanu, D.Ivas, G.C.Paap "From planned maintenance to opportune
  maintenance". Buletinul U.T. Iaşi, XLI (XLV), vol. 3-4, secţia III, 1995
35. Fl .Munteanu, D.Ivas, D. Coca "Analiza probabilistică a dependenţei fiabilitate-
  consum propriu tehnologic în cazul reţelelor de distribuţie a energiei electrice". Revista
  Energetica, , nr.4A, iulie-august, 1996, pag. 162-166.
36. Ivas, Fl. Munteanu, şi Ciprian Nemeş “Mutaţii posibile în conceperea şi exploatarea
  reţelelor de distribuţie datorate noilor tehnici de conducere (ntc)” Energetica 8/99 pg.
37. Ivas D., Muntenu Fl, Nemeş     Contribuţii la modelarea fiabilităţii sistemelor cu
  structură dinamică cu aplicaţii la schemele cu întrerupătoare, ENERGETICA, Nr. 2,
  Februarie 2000, pg. 75-80
38. Ivas, D., Rotariu, M., Munteanu Fl., A optimization criterios for the distribution
  networks selectivity, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul XLV(IL) ,Fasc.
  5C, Pg. 94-98.
39. D. Ivas, F. Munteanu, C. Nemeş, I Mălăescu – “Systemicaly connections in
  theorethical and practical reliability” (“Conexiuni sistemice în teoria şi practica
  fiabilităţii”), pg. 137-142. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi. Tomul XLVIII(LII),
  FASC 5,2002, Electrotehnică, Energetică, Electronică. ISSN 0258-9109.
40. C. Nemeş, D. Ivas – “Models for estimations of strength distributions parameters
  using the stress-strength interference” (“Conexiuni sistemice în teoria şi practica
  fiabilităţii”), pg. 143-146. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi. Tomul XLVIII(LII),
  FASC 5,2002, Electrotehnică, Energetică, Electronică. ISSN 0258-9109


41. Anul 2003
42. Dumitru Ivas, Florin Munteanu, Ciprian Nemeş - Selectivitatea statistică, criteriu de
  optimizare a dezvoltării şi exploatării reţelelor de distribuţie a energiei electrice –
  Energetica Iaşi – masa rotundă, 4 octombrie 2003 Iaşi
                                                  14
 43. Anul 2004
 44. C. Nemeş, D. Ivas, Probabilistic approach for the short-circuit stress used in the
   reliability indicators. Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, tomul XLX(LIV), fasc. 1-
   2/2004, pg. 129-138;
 45. C. Nemeş, D. Ivas, Fl. Munteanu Modelarea distribuţiilor solicitărilor termice şi
   electrodinamice la scurtcircuit în evaluarea fiabilităţii preliminate a echipamentelor din
   electroenergetică. – Rev. Energetica, vol 52, nr. 6 iunie 2004, pag 277-281. ISSN 1453-
   2360;
 46. Ivas Dumitru, Munteanu Florin, Nemeş Ciprian - Methods for power system security
   management - 3-rd International Conference on Electrical and Power Engineering
   EPE 2004, October 7-8, 2004, IAŞI – ROMANIA, pg. 380-385, Buletinul Institutului
   Politehnic Iaşi Tomul L(LIV). Fasc. 5A.
 47. Nemeş Ciprian, Ivas Dumitru, Munteanu Florin. The life time distribution calculation
   based on wearing process. 3-rd International Conference on Electrical and Power
   Engineering EPE 2004, October 7-8, 2004, IAŞI – ROMANIA, pg. 411-416, Buletinul
   Institutului Politehnic Iaşi Tomul L(LIV). Fasc. 5A.


 48. Anul 2005


 49. Ciprian Nemeş, Dumitru Ivas, Florin Munteanu, Lucian Baron, Probabilistic approach
   for thermal and electro-dynamic stresses distributions. Buletinul Institutului Politehnic
   Iaşi, tomul L(LIV), fasc. 1-2/2005;

LUCRĂRI PUBLICATE DE CATRE DR. ING. CONSTANTIN DÂRZAN:


 50. Dârzan C, Ghiţescu C.- „Locul fiabilităţii instalaţiilor în managementul companiei”. A VI-a
   sesiune   de  comunicări    ştiinţifice,  Universitatea  Spiru  Haret,  mai   1999.


 51. Bărbulescu E, Dârzan C.- „Sistem Unitar de Urmărire a Comportării în Exploatare a
   Instalaţiilor şi Componentelor acestora din domeniul hidroenergetic”. CONEL- Direcţia
   Studii         Proceduri,          SH        Vâlcea         ,1999
                                                  15
52. Dârzan C, Sporiş M, Zanfir M. „Analiza calitativă a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor
  electromecanice dintr-o sucursală de hidrocentrale. Al XVI-lea Simpozion Naţional
  ,,Siguranţa    în   Funcţionare     a     Sistemului   Energetic”     1999.


53. Ivas D, Munteanu F, Dârzan C, Istrate E. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate,
  performabilitate      în      hidroenergetică.Ed.       Prisma       2000.


54. Participare la a-VI-a sesiune de comunicări ştiinţifice-Universitatea Spiru Haret- cu lucrarea
  “Managementul    schimbării-  sursă  de   succes  sau  sursă  de  eşec”-  mai  1999


55. Ivas D, Munteanu F, Dârzan C, Istrate E. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate,
  performabilitate      în      hidroenergetică.Ed.       Prisma       2000.


56. Dârzan C, Istrate E. Evidenţierea punctelor critice în siguranţa funcţionării instalaţiilor
  S.H.Vâlcea şi a cauzelor ce le-au produs, pe baza analizei datelor de exploatare.Simpozionul
  Naţional                    ,,SIG                     2001”.


57. Erdeli L, Dârzan C. Constantin L.- „Sistem integrat de conducere automată a unei centrale
  hidroelectrice”, Energetica- vol51, nr.8-2003.


   LUCRĂRI PUBLICATE DE CATRE DR. ING. ELENA ISTRATE:


58. Participare la primul Congres Internaţional Bienal în Resurse Umane cu comunicarea:”
  Analiza managementului schimbării într-o regie naţională”- octombrie 1997 – publicată în
  lucrarea « Prezent şi perspective în managementul resurselor umane, Editura Naţional, 1999


59. Participare la a-VI-a sesiune de comunicări ştiinţifice-Universitatea Spiru Haret- cu lucrarea
  “Managementul    schimbării-  sursă  de   succes  sau  sursă  de  eşec”-  mai  1999


60. Ivas D, Munteanu F, Dârzan C, Istrate E. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate,
  performabilitate      în      hidroenergetică.Ed.       Prisma       2000.
                                                  16
     61. Ivas D, Munteanu F, Dârzan C, Istrate E. Fiabilitate, mentenanţă, disponibilitate,
      performabilitate      în      hidroenergetică.Ed.      Prisma      2000.


     62. Dârzan C, Istrate E. Evidenţierea punctelor critice în siguranţa funcţionării instalaţiilor
      S.H.Vâlcea şi a cauzelor ce le-au produs, pe baza analizei datelor de exploatare.Simpozionul
      Naţional ,,SIG 2001”.


     63. Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program:
     64. Dârzan C, Dadu V. The Influence of Stator Geometry for Flow Distribution around
      Romanian Kaplan Runners. IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems,
      Lausanne,2002.
     65. Muntean S., Balint D., Resiga R., Anton I., Dârzan C.,3D Flow Analysis in the Spiral Case
      and Distributor of a Kaplan Turbine. IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and
      Systems, Stockholm, Suedia -2004
     66. Dârzan C, Erdeli L Diverses types de systèmes integrées de commande automatique d’une
      centrale hydroelectrique. SIELMEN Symposion , Chişinău 2003.
     67. Participare la primul Congres Internaţional Bienal în Resurse Umane cu comunicarea:”
      Analiza managementului schimbării într-o regie naţională”- oct. 97 – publicata in lucrarea «
      Prezent si perspective in managementul resurselor umane, Editura National, 1999
     68. Participare la cel de-al doilea Congres Internaţional în Managementul Resurselor Umane cu
      lucrarea “Managementul schimbării în viziunea întreprinzătorilor privaţi mici şi mijlocii”      5.2.1. Număr de comunicări prezentate: 68
    5.3. Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative,
proceduri, metodologii, reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul
programelor naţionale sau comandate de beneficiar:-
                                                     17
      5.3.1. Număr de modele, normative, proceduri etc.: 1
        Biroul de Consultanţă Energetică on-line are drept scop Dezvoltarea de
servicii de asistenţă şi consultanţă online pentru managerii de top şi middle din cadrul
companiilor industriale, furnizoare şi consumatoare de energie electrică din Regiunea Sud-Vest
Oltenia, în vederea utilizării eficiente a energiei electrice.
       Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea resurselor umane ca urmare a
    liberalizării pieţei de energie electrică, în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării unui
    management eficient, prin proiecte de investiţii în sectoarele prioritare, în conformitate cu
    prevederile PND şi susţinerea creşterii economice la nivel naţional şi regional. Astfel,
    obiectivul general al proiectului se înscrie într-unul din obiectivele principale ale
    programului.
         Unul din rezultatele acestui proiect a fost un Ghid pentru managerii energetici,
    acesta reprezentand un punct de pornire pentru proiectul Elaborarea unui Proiect de
    Standard Ocupaţional pentru formarea managerilor energetici ce are drept scop
    formarea profesională a 15 responsabili energetici din cadrul întreprinderilor de stat şi
    private din Regiunea Sud-Vest Oltenia, în vederea dobândirii de noi cunoştinţe şi
    competenţe în managementul energetic.

         In cadrul proiectului Biroul de Consultanta Energetica Online, finantat prin
    programul Phare 2004, Electra Total Consulting S.A. are calitatea de solicitant, iar in cadrul
    proiectului Elaborarea unui Proiect de Standard Ocupational, finantat prin programul Phare
    2005, are calitatea de partener.

   6. Prestigiul profesional
    6.1. Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI
    sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale
    recunoscute: Prof. IVAS DUMITRU
    6.2. Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în
    clasificarea CNCSIS) Ivas Dumitru- membru in Comitetul de redactie al Revistei “Energetica”
    timp de 10 ani
   6.3. Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie- nu este cazul
   6.4. Premii naţionale ale Academiei Române - nu este cazul
   6.5. Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare :1 – Prof. Dr. ing. Dumitru Ivas
   6.6. Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare:-                                                       18
   7. Venituri realizate prin contracte de cercetare în domeniul pentru care se face evaluarea (în
perioada pentru care se face evaluarea): 65.556,25euro
   7.1. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri
publice: nu este cazul
   7.2. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri
private: nu este cazul
   7.3. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice:


   CEEX:
   2005 – 6193,50 EURO
   2006 - 25337,13 EURO
   2007- 6475, 05 EURO
   RELANSIN :
   2003 - 6116, 21 EURO
   2004 - 9326, 14 EURO
   2005 – 12108, 22 EURO


   7.4. Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private: nu
este cazul
   7.5. Alte surse: 14.2370 euro
 7 bis. Venituri realizate din activităţi economice (servicii,microproducţie): nu e cazul
 8. Resursa umană de cercetare
  8.1. Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-
dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:
    8.1.1. Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă:
    Prof. univ.dr.ing Ivas Dumitru
    8.1.2. Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă:
    Prof. dr.ing. Ciprian Nemeş
    8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă:
    Dr. ing Dârzan Constantin, Dr. ing Istrate Elena.
    8.1.4. Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: nu este cazul
  8.1.5. Asistenţi de cercetare: 5
    8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 12


                                                  19
  8.2. Date privind perfecţionarea resursei umane
     8.2.1. Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare
 la data completării formularului: nu este cazul
     8.2.2. Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada
 pentru care se face evaluarea: 2
          -  Dârzan  Constantin:   “Contribuţii    la  modelarea  fiabilităţii  instalaţiilor
       hidroenergetice”
          - Istrate Elena: “Contribuţii la modelarea fiabilităţii factorului uman dintr-o
       amenajare hidroenergetică”
   9. Infrastructura de cercetare-dezvoltare;
     9.1. Laboratoare de cercetare-dezvoltare:
      1. Denumirea laboratorului :LABORATOR DE CERCETARE DEZVOLTARE ÎN
 DOMENIUL ENERGIILOR REGENERABILE( NEACREDITAT)
     9.2. Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii 3 ani:                                                       Sursa de
  Nr.                                      An     Valoar
                 Echipamentul                              finanţare a
Curent                                   fabricaţie   e (lei)
                                                      investiţiei

  1           Tester pentru instalaţii electrice (Fluke       2007     4.477      Proprie
           165X)
  2           Analizor de calitate a energiei electrice       2007     11.794      Proprie
           (Chauvin Arnoux CA8334)
  3           Analizor de gaze arse( Drager MSI           2006     10.655      Proprie
           PRO2)
  4           Camera termoviziune in infrarosu (Flir        2006     41.144      Proprie
           ThermaCAM E45)
  5           Analizor de calitate a energiei electrice       2006     10.679      Proprie
           (Chauvin Arnoux CA8334)
  6           Cleşte ampermetric/wattmetric (Matrix         2006     4.477      Proprie
           MX2040)
  7           Calculator Pentium 4 cu Office XP           2005     2.044      Proprie
                                                         20
8          Videoproiector 3MPICOLO P5 XGA    2007  4.186  Proprie
9          Laptop Dell Ispiroin 1501 Tl52    2007  2.400  Proprie
10          Calculator Amd Duron         2006  1.445  Proprie
11          Calculator Pentium IV        2004  1.616  Proprie
12          Calculator Pentium IV        2004  1.616  Proprie
13          Laptop Packard Bell A8500      2006  3.566  Proprie
14          Laptop Packard Bell MV46-012 T2050  2007  2.994  Proprie
15          Calculator AMD            2003  1.260  Proprie
16          Calculator Pentium IV        2005  1.596  Proprie
17          Calculator Pentium          2006  1.913  Proprie
18          Laptop Amilo Pro-intel Celeron cu  2006  2.208  Proprie
        Office XP
19          Sistem Davio Dual Core        2007  1.907  Proprie
20          Sistem Intel Celeron D352      2007  1.435  Proprie
21          Laptop FSC PA1510 Turion TL50 cu   2006  2.436  Proprie
        Office Xp
22          Calculator Pentium 4         2007  1.613  Proprie
23          Calculator Intel Pentium 4      2007  3.288  Proprie
24          Sistem Davio 007 V4         2007  1.798  Proprie
25          Calculator Pentium IV        2007  1.834  Proprie
26          Hidro-termomentru digital-      2005  3.500  Proprie
        Anemometru
   Director General,
   Dr.ing. Constantin DÂRZAN
                                     21

								
To top