Indicatori de performanta ai managementului spitalului public care

Document Sample
Indicatori de performanta ai managementului spitalului public care Powered By Docstoc
					   Indicatori de performanta ai managementului spitalului public care intra in
             sfera de competenta a SNSPMS

1.  Indicele de complexitate a cazurilor – casemix ...................................................................................2
 1.1   Definitie .......................................................................................................................................2
 1.2   Formula calcul .............................................................................................................................2
2. Procent pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile de
chirurgie .......................................................................................................................................................3
 2.1   Definitie .......................................................................................................................................3
 2.2   Formula calcul .............................................................................................................................3
 2.3   Schema logica ..............................................................................................................................3
3. Indicele de concordanta a diagnosticului de la internare cu diagnosticul la externare .......................5
 3.1   Definitie .......................................................................................................................................5
 3.2   Formula calcul .............................................................................................................................5
 3.3   Schema logica ..............................................................................................................................5
1. Indicele de complexitate a cazurilor – casemix
  1.1. Definitie
    Indicele de complexitate a cazurilor – casemix este un numar (fara unitate) care exprima
resursele necesare spitalului in concordanta cu pacientii tratati (conform Ordinului ministrului sanatatii
publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru nr. 522/2008).


  1.2. Formula calcul
   ICM pentru spitalul A = Total nr. cazuri ponderate (CP) / Total nr. cazuri rezolvate (CR) spital A


Exemplu:

      Nr. cazuri        DRG            VR
    2                X            0.5
    1                Y            1
    2                Z            1.5


        2X0.5 + 1X1 + 2X1.5       1+1+3         5
    ICM =                =          =       = 1
            2+1+2             5        5
2. Procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul
  pacientilor externati din sectiile de chirurgie
  2.1. Definitie
    Reprezinta suma pacientilor care au inregistrata o procedura de tip interventie chirurgicala (se
regaseste in “Lista proceduri de tip Interventii chirurgicale”) in cel putin unul din campurile “Interventie
chirurgicala principala” sau “Proceduri”, raportata la totalul pacientilor externati din sectiile cu profil
chirurgical.


  2.2. Formula calcul

Procentul pacientilor cu interventii    Nr. pacienti cu interventii chirurgicale
chirurgicale din totalul pacientilor =                                           X 100
externati din sectiile de chirurgie  Nr. pacienti externati din sectiile cu profil chirurgical

  2.3. Schema logica                        chirurgicala         Sectie de      nechirurgicala
                                       externare
        da   Exista interv.ch.princip. conf. listei
             CNOASIIDS / Exista cel putin o         nu
           proced.sec.considerata interv. ch. conf.
                 listei CNOASIIDS


     “1”                                “0”                  “Null”
                      Procentul pacientilor cu interv. chir.
                                             1+0+1       2
                      din totalul pacientilor externati din  =
                      sectiile de chirurgie                 X 100=      X 100
                                              3         3
Exemplu: dintr-o sectie de chirurgie generala se externeaza 3 pacienti, din care:


   Dg. principal    Interv. Ch. Princip.  Proceduri sec.
P1  K35.0 Apendicita 30571-00          58500-00 RADIOGRAFIA TORACICA
   acuta cu peritonita APENDICECTOMIA     30055-00 PANSAMENTUL PLAGILOR
   generalizata
P2  K22.8 Alte boli               90342-02 SUTURA LACERATIEI
   specificate   ale             STOMACULUI
   esofagului                 30396-00 DEBRIDAREA SI LAVAJUL
                         CAVITATII PERITONEALE
                         55036-00 ULTRASONOGRAFIA
                         ABDOMINALA
P3  K26.7   Ulcerul             11700-00 ALT TIP DE
   duodenal, cronic              ELECTROCARDIOGRAFIE [ECG]
   fara  hemoragie              58909-00 TRANZITUL BARITAT AL
   sau perforatie               FARINGELUI, ESOFAGULUI,
                         STOMACULUI SAU DUODENULUI
                         96067-00 CONSILIERE SAU EDUCATIE
                         NUTRITIONALA/DIETETICA

    In tabelul de mai sus procedurile scrise cu caractere italice si bold sunt considerate interventii
chirurgicale, conform listei furnizate de CNOASIIDS. Deci indicatorul se va calcula in modul urmator:

Procentul pacientilor cu interv. chir. din totalul pacientilor externati din sectiile de chirurgie =
   1 (30571-00 APENDICECTOMIA ) + 1 (90342-02 SUTURA LACERATIEI STOMACULUI)
=                                                X 100=
                    3 pacienti
  2
=   X 100= 66.67%
  3
3. Indicele de concordanta a diagnosticului de la internare cu
  diagnosticul la externare
  3.1. Definitie
    Reprezinta suma pacientilor pentru care diagnosticul la internare este concordant cu diagnosticul
principal la externare (diagnosticul la internare si diagnosticul principal la externare se afla in unul din
blocurile din „Lista blocurilor de diagnostice” sau “Lista exceptii diagnostice internare | externare considerate a fi
concordante, desi diagnosticele nu se incadreaza in acelasi bloc”) raportata la totalul pacientilor externati.  3.2. Formula calcul

Indicele de concordanta a           Nr. diagnostice concordante
diagnosticului de la internare =                             X 100
cu diagnosticul la externare           Nr. pacienti externati

  3.3. Schema logica
             da      Dg.int.=Dg.ext. la nivel de bloc (lista 3     nu
                   caractere) / Dg.int.-Dg.ext.exista in lista de
                     exceptii furnizata de CNOASIIDS
           “1”                                 “0”
                Indicele de concordanta a          1+0+1+1+1+0          4
                diagnosticului de la internare   =              X 100 =    X 100
                cu diagnosticul la externare             6          6
    Pentru a facilita utilizarea listei de exceptii furnizata de CNOASIIDS si utilizata in calculul
indicatorului Indice de concordanţă diagnostic la internare-diagnostic la externare, facem
urmatoarele precizari:
       cod_DI = cod diagnostic internare, DenDI = denumire diagnostic internare,
        IdClasaDiagnostic = numarul capitolului din care face parte diagnosticul principal la
        externare, IdSubClasaDiagnostic = numarul blocului din care face parte diagnosticul
        principal la externare, IdTip = clasificare pe tipuri de exceptii (cu 4 valori posibile)
       IdTip = 1 semnifica faptul ca diagnosticul de internare este concordant cu un diagnostic
        de externare din lista de exceptii (concordanta diagnostic-diagnostic)
       IdTip = 2 semnifica faptul ca diagnosticul de internare este concordant cu un grup de
        diagnostice de externare din lista de exceptii care au „radacina” comuna, adica sunt
        identice la nivelul primelor 3 caractere (concordanta diagnosic-radacina diagnostice)
       IdTip = 3 semnifica faptul ca diagnosticul de internare este concordant cu un bloc de
        diagnostice de externare din lista de exceptii, adica cu oricare diagnostic din blocul
        respectiv (concordanta diagnostic-bloc de diagnostice)
       IdTip = 4 semnifica faptul ca diagnosticul de internare este concordant cu un capitol de
        diagnostice de externare din lista de exceptii, adica cu oricare diagnostic din capitolul
        respectiv (concordanta diagnostic-capitol de diagnostice)    Observatii

    Ca urmare a analizelor interne efectuate de catre SNSPMS, s-a constatat ca pentru unele
spitale/sectii pot exista valori distorsionate ale acestor indicatori, generate de o serie de posibile erori
strecurate in listele de proceduri considerate interventii chirurgicale si de diagnostice la internare
concordante cu diagnosticele la externare sau de nerespectarea standardelor de codificare in procesul de
inregistrare a datelor.

    De exemplu, s-au identificat cel putin 3 proceduri, care desi in Lista Tabelara a Procedurilor
CIM-10-AM intra in categoria « tratamentul nechirurgical al … », in lista furnizata de CNOASIIDS sunt
considerate interventii chirurgicale.

   De asemenea, exista si in ceea ce priveste diagnosticele cateva posibile situatii idetificate de
SNSPMS :
      pacientii internati pentru un semn/simptom de tipul « R50.1 Febra persistenta » si
      externati cu un diagnostic de tipul « B23.8 Boala prin HIV asociata cu alte afectiuni
      specificate »
      nou-nascuti cu diagnostic de internare de tipul « Z38.0 Copil unic, nascut in spital » si
      diagnostic de externare de tipul « P05.0 Greutate mica pentru varsta gestationala »

     In aceaste situatii codurile diagnosticelor de internare/externare nu se situeaza in acelasi bloc
(lista diagnosticelor cu 3 caractere) si pentru a putea fi efectiv utilizate in calculul indicatorului Indice
de concordanţă diagnostic la internare-diagnostic la externare ar trebui sa fie incluse in « lista de
exceptii » furnizata de CNOASIIDS.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:107
posted:12/11/2011
language:Romanian
pages:6