CURRICULUM VITAE by UtR7cvEB

VIEWS: 53 PAGES: 11

									                 MEMORIU DE ACTIVITATE
1.a. Activitatea didactica (legată direct de procesul de învăţămînt),
2003- 2007


1.  - implicarea in procesul didactic,    -  Coordonator modul « Intelegerea alcatuirii
   conform    obligaţiilor  din  fişa    urbane », an II Facultatea de Urbanism UAUIM
   postului (normă de bază, plata      -  Titular curs Elemente de teorie urbanistica, an
   cu ora, cumul etc.)              II Facultatea de Urbanism
                        -  Titular curs « Stare de criza si vulnerabilitate
                          arhitectural – urbana » - curs optional an V
                          Facultatea   de  Arhitectura  si  Facultatea  de
                          Urbanism UAUIM
                        -  Titular  curs    « Elemente     de  compozitie
                          urbana » an III Colegiul de Arhitectura si
                          Urbanism UAUIM Craiova (din 2007, in 2005-
                          2005 cursul s-a tinut la Colegiul de Urbainsm
                          UAUIM Bucuresti) – breviar de curs edidat
                        -  Titular al seminarului de Compozitie Urbana
                          an 5 - Facultatea de Arhitectura si Facultatea de
                          Urbanism
                        -  Sef atelier de proiectare an anului 4 Facultatea
                          de Urbanism
                        -  Indrumator    de  diploma   -  Facultatea  de
                          Urbanism
                        -  Indrumator la proiectul de urbanism - anul 3 –
                          Lotizare
                        -  Responsabil proiect si indrumator la proiectul
                          de urbanism - anul 4 – Partiu Urbanistic
                        -  Indrumator la proiectul de urbanism - anul 5 –
                          Compozitie Urbana (anual)
                        -   sustinere     curs  ,,Teoriile    Morfologice
                          contemporane     in  urbanism”     in  cadrul
                          Masterului Integrat Franco-Roman al UAUIM
                          (semestrul I)
2.  - calitatea activităţii didactice,    1. Calitatea activitatii didactice : rezultate obtinute
   caracterul inovativ al acesteia,       sub indrumare directa a unor colective de studenti
   contribuţia   la  modernizarea      ai Facultatii de Urbanism :
procesului  de  învăţămînt  al  -  Premiul I – 2003, Medias, concursul
UAUIM;                      ,,Piata Agroalimentara Medias”,
                         cu participare a tuturor Scolilor de
                         Arhitectura din Romania)
                  -  Premiul III - 2003, Medias, concursul
                         ,,Piata Ferdinand”, cu participare
                         a tuturor Scolilor de Arhitectura
                         din Romania
                  -  Premiul III – 2003, Sofia, concurs
                         international - ,,Arbanassi – une
                         cour pour tous’’ cu participarea a
                         18 Scoli de Arhitectura europene
                  -  Mentiunea I – 2004,Toulouse – concurs
                         international ,,Un escalier dans
                         la ville’’, organizat de Reteaua
                         Scolilor de Arhitectura din Franta,
                         Europa Centrala si Orientala
                  -  Premiul  I  -    2004,      Medias    concurs
                         studentesc         privind   extinderea
                         Muzeului de Istorie Medias cu
                         participarea tuturor Scolilor de
                         Arhitectura din Romania
                  -  Premiul  II    si   III    ,  2004,    Medias
                         restructurarea            unor    curti
                         medievale, organizat de Corpul
                         Arhitectilor sefi de Municipii, OAR
                         si      Primaria        Medias,    cu
                         participarea tuturor Scolilor de
                         Arhitectura din Romania
                  -  Premiul I , 2005, Medias, amenajarea
                         unor spatii pietonale adiacentei
                         Zidului     de     incinta   al  Cetatii,
                         organizat de Corpul Arhitectilor
                         sefi de Municipii, OAR si Primaria
                         Medias cu participarea tuturor
                         Scolilor       de    Arhitectura    din
                         Romania
                  -  Premiul II, 2005, Moscova, concurs
                         International             ,,Rosdezjetki
                         cloitre’’- extindere a facultatii de
                         Arhitectura          din     Moscova,
                         organizat de Reteaua Scolilor de
                                    Arhitectura din Franta, Europa
                                    Centrala si Orientala (22 scoli de
                                    arhitectura europene)
                         -  Premiul II , 2006, Marsilia,         concurs
                                    International   organizat   de
                                    Reteaua Scolilor de Arhitectura
                                    din Franta, Europa Centrala si
                                    Orientala (22 scoli de arhitectura
                                    europene)
                       2. Caracterul inovativ al activitatii didactice :
                       -  aport la modernizarea tematicii proiectelor de
                         urbanism prin introducerea in cadrul cerintelor de
                         tema a machetelor de texturi urbane la anul 4 si a
                         cuantificarii gradate a calitatii proiectelor prin
                         cuprinderea in tema a unui barem (punctaj) pe
                         etape de proiect
                       -  restructurarea lucrarii de seminar a anului 5
                         (Arhitectura   si  Urbanism),   prin  introducerea
                         abordarii in variante a solutiilor
                       3. Contributia   la   modernizarea   procesului  de
                         invatamant :
                       -  redactarea predarilor intermediare a lucrarilor de
                         seminar pe suport informatic (discheta, CD)
                       -  prezentarea materialelor illustrative ale tuturor
                         cursurilor   prin  utilizarea  de  proiectii  video
                         (Powerpoint, proiectie filme, etc.)
3.  -    activitatea    metodică:   -  Editarea breviarului de curs « Elemente de
   pregătirea şi întocmirea temelor       Compozitie urbana » pentru anul III, Colegiul de
   de proiecte şi de seminarii,         Urbanism UAUIM Craiova (2006)
   caiete       sau    sinteze  -  Redactare anuala a temelor pentru :
   documentare,        publicarea    -  Proiect anul 4 – Partiu Urbanistic
   materialelor        ajutătoare    -  Proiect anul 5 – Compozitie Urbana
   cursurilor (sub forma notelor de       -  Proiect anul 4 U – Statiune turistica
   curs, a breviarelor sau a formei       -  Teme schite de urbanism anul 4 U
   integrale   a   cursului),  alte    -  Lucrare de seminar an 5 Facultatea de
   materiale necesare procesului        Arhitectura si Facultatea de Urbanism
   didactic                 -  Redactarea anuala a testelor grila de examen la
                         disciplinele Doctrine Urbanistice (an 3 FA si FU)
                         si Compozitie Urbana (an 5 FA si FU)
                       -  Redactarea culegerii te texte bibliografice pentru
                         cursul de Structuri Urbane - prof. dr. arh. Al. M.
                         Sandu (1998)
                       -  Pregatire material didactic cursuri prof. dr. arh. Al.
                             M. Sandu (1996 – 2006)
4.   - prezenţa activă la diferite         2000 – UAUIM - ,,Reseau 2000” – simpozion al Scolilor de
                             Arhitectura din Franta si Sud-estul Europei (membru in
    activităţi organizate de UAUIM
                             colectivul de organizare)
    şi rolul   personal  în   aceste
                           2001 – UAUIM – Expozitie a proiectelor Facultatii de urbanism
    activităţi    (organizarea    de        (membru in colectivul de organizare)
    conferinţe,     colocvii    şi    2002 – UAUIM - expozitie cu proiectele laureate ale Facultatii de
                              Arhitectura si ale Facultatii de Urbanism la concursul de la
    simpozioane,    expoziţii,   alte
                              Medias (organizator)
    manifestări de reprezentare ale
                           2003 - UAUIM - expozitie cu proiectele laureate ale
    universităţii)
                              Facultatii   de    Urbanism   la  concursului
                              international de la Sofia (organizator)
                           2004 - UAUIM - expozitie cu proiectele laureate ale
                              Facultatii   de    Urbanism   la  concursului
                              international de la Toulouse (organizator)
                           2005 - UAUIM - expozitie cu proiectele laureate ale
                              Facultatii   de    Urbanism   la  concursului
                              international de la Moscova (organizator)
                           2006 - UAUIM - expozitie cu proiectele laureate ale
                              Facultatii   de    Urbanism   la  concursului
                              international de la Marsilia (organizator)
Activitatea de cercetare / proiectare


2.a.   contribuţia    personală      la   cunoaşterea       domeniului    arhitecturii   şi
    urbanismului,      prin cercetare fundamentală sau aplicativă, precum şi
    echivalentul acestora din activitatea de proiectare) cu referire distincta la
    realizarile din ultimii 5 ani


1.   Activitatea de cercetare – dezvoltare –         2001 – 2002 Contract nr. 51 / 7.11.2001 intre
    inovare obtinute prin competitie, pe baza
                                 UAUIM si INCD UrbanProiect cu titlul ,,
    de contract / grant , ca membru in
    echipa de cercetare sau ca director de          Exigentele minime de continut pentru zonele cu
    proiect, in ultimii 5 ani
                                 riscuri naturale” –    sef de proiect, proiect
                                 finalizat in 2002, conform contractului
                                2003 – Contract 76 / 29.08.2003- Studiu de caz
                                 privind ,,Identificarea zonelor de risc si stabilirea
                                 strategiilor urbane privind reducerea riscului la
                                 dezastre – implementarea metodologiei la
                                 actualizarea documentatiilor de urbanism si
                                 amenajarea teritoriului” (coautor, membru la
                            echipei de cercetare); sef de proiect conf. Dr.
                            arh. Cristina Olga Gociman)
                           2003 – ,,Studiul cailor de intrare in Bucuresti –
                            soseaua Berceni” (coautor, membru la echipei
                            de cercetare sef de proiect lect. Dr. arh. Zeno
                            Bogdanescu)
                           2006 –proiect CNCSIS Consortiu, contract de
                            Grant nr.38/2006) membru la echipei de
                            cercetare , coordonator stiintific colectiv
                            UAUIM; director de program prof. Dr. Arh.
                            Mariana Eftenie
2.  - proiecte de clădiri (de interes naţional  Lucrari reprezentative realizate in ultimii 5 ani
   sau local) a căror fundamentare se
                          2001 - Ansamblu urbanistic Fantana Cinetica Parc
   bazează pe cercetarea zonei / contextului
                              Mihai Viteazu (in colaborare cu sculptorul
                              Constantin Lucaci)
                          2003 - Sediul Camerei de Comert Giurgiu
                          2004 - proiect Muzeul Etnografic Giurgiu
                          2005 – 2007 ansamblurile rezidentiale Sydney,
                              Residence si Melbourne Resdidence Tunari
                              (195 locuinte, in constructie)
4.  - programe de interes naţional (ex. 2003 – studiu de prefezabilitate privind mansardarea
   locuinţe sociale);                  imobilelor colective P+4 in vederea construirii
                              de apartamente pentru ANL
                          2005 – Ansamblu rezidential Baneasa – Straulesti
                              (241 locuinte) , beneficiar Ministerul Apararii
                              Nationale,   in  cadrul  Programului   de
                              constructie de locuinte pentru personalul
                              militar (incheierea lucrarilor de constructii in
                              august 2006)
5.  - participarea cu intervenţii (comunicări,   2001 – Cluj – comunicare in cadrul Sesiunii
   rapoarte etc,) la colocvii şi conferinţe     Internationale   ,,Rencontres   Europeenes”  –
   naţionale şi internaţionale de specialitate    ,,Problema urbanitatii : spatiu public, spatiu
                            privat, proiect urban”
                           2003 – Bucuresti – raport in cadrul Programului
                            de manifestari ,,Bucurestiul si arhitectii –
                            vulnerabilitate seismica urbana” - ,,Continutul
                            documentatiilor de urbanism si Amenajarea
                            Teritoriului pentru zonele cu riscuri naturale”
                           2003 – Sofia – comunicare in cadrul ciclului de
                          conferinte ,,Reseau 2003” - ,,Insertia urbana – o
                          metoda didactica de abordare a problemei in
                          contextul relatiei continuitate / discontinuitate
                          urbana”
                         2005 – Moscova - comunicare in cadrul ciclului
                          de conferinte ,,Reseau 2005 ”
                         2007 – Florenta – comunicare „City of Sibiu – a
                          remake of urban space” in cadrul Conferintei
                          internationale „ The historical architectural
                          heritage in the new social political situation”
                          organizat de Fundazione Romualdo Del Bianco
                          Firenze
                         2007 – Erevan - comunicare in cadrul ciclului de
                          conferinte ,,Reseau 2007”
6.  - brevete omologate în ţară şi străinătate; 2001 – 2002 Elaborarea reglementarii privind
   elaborarea de reglementări           ,,Elementele   minime   de   continut   ale
                          documentatiilor de Urbanism si Amenajarea
                          Teritoriului pentru zonele cu riscuri naturale ’’ (sef
                          de proiect din partea UAUIM)


2.b. Carte de autor
- 1. Tiberiu Florescu – Forma si trans-formare urbana,
Editura Universitara „Ion Mincu” Bucuresti 2006,
ISBN (10) 973-7999-53-3 , ISBN (13) 978-973-7999-53-5

   2. Tiberiu Florescu – Forme et trans-formation urbaine
    (traducere in limba franceza)
    Editura Universitara „Ion Mincu” Bucuresti 2006, sub tipar

3.a. Contributia stiintifica

1.  Monografii, tratate in domeniul de -      2006 - Tiberiu Florescu – Forma si trans-formare
   activitate al candidatului, publicate in    urbana,
   edituri recunoscute pe plan national si     Editura Universitara „Ion Mincu” Bucuresti 2006,
   international ; componenta de cercetare
                           ISBN (10) 973-7999-53-3
   care fundamenteaza anumite tipuri de
   proiecte : cercetare istorica, cercetare    ISBN (13) 978-973-7999-53-5
   urbanistica, cercetare tehnologica ;
                        -  2006 - „ Abordare interdisciplinara privind
   diferite activitati creative care presupun
   cercetare                   cresterea calitatii locuirii prin reabilitarea marilor
                          ansambluri de locuit din Romania” , Ed.
                          Universitara „Ion Mincu” Bucuresti, 2006, ISBN
                          (13) 978-973-7999-76-4; coordonator stiintific
                         -  2005 - „ A X-a reuniune a Scolilor de Arhitectura
2.  Articole publicate in reviste recunoscute    din Franta, Europa Centrala si Orientala –
   de CNCSIS, in reviste de specialitate din
                           Moscova 18-22 mai” articol revista Arhitext, nr.8
   tara si strainatate
                           august 2005
                         -  2006 – „Criterii pentru un diagnostic integrat” in
                           volumul „ Abordare interdisciplinara privind
                           cresterea calitatii locuirii prin reabilitarea marilor
                           ansambluri de locuit din Romania” , Ed.
                           Universitara „Ion Mincu” Bucuresti, 2006, ISBN
                           (13) 978-973-7999-76-4;


3.  - proiecte de clădiri (de interes naţional     Lucrari realizate in ultimii 5 ani
   sau local) a căror fundamentare se
                         2001 - 2002 Ansamblu urbanistic Fantana Cinetica
   bazează pe cercetarea zonei / contextului
                              Parc Mihai Viteazu - Giurgiu (in colaborare
                              cu sculptorul Constantin Lucaci)
                         2004 - Sediul Camerei de Comert Giurgiu
                         2004 - proiect Muzeul Etnografic Giurgiu
                         2005 – 2007 ansamblurile rezidentiale Sydney,
                             Residence si Melbourne Resdidence Tunari
                             (195 locuinte, in constructie)


4.  - programe de interes naţional (ex. 2003 – studiu de prefezabilitate privind mansardarea
   locuinţe sociale);                  imobilelor colective P+4 in vederea construirii
                             de apartamente pentru ANL in municipiul
                             Giurgiu
                         2005 – Ansamblu rezidential Baneasa – Straulesti
                             (241 locuinte) , beneficiar Ministerul Apararii,
                             in cadrul Programului de Constructie de
                             Locuinte pentru personalul militar (incheierea
                             lucrarilor de constructii in august 2006) -
                             autor, sef proiect complex
                         2007  –  Ansamblu   rezidential   Antiaeriana  –
                             anteproiect, studiu de fezabilitate, beneficiar
                             Ministerul Apararii, in cadrul Programului de
                             Constructie de Locuinte pentru personalul
                             militar (incheierea lucrarilor de constructii in
                             august 2006) - autor, sef proiect complex
5.  - participarea cu intervenţii (comunicări,   2001 – Cluj – comunicare in cadrul Sesiunii
   rapoarte etc,) la colocvii şi conferinţe     Internationale   ,,Rencontres   Europeenes”   –
   naţionale şi internaţionale de specialitate   ,,Problema urbanitatii : spatiu public, spatiu
                            privat, proiect urban”
                           2003 – Bucuresti – raport in cadrul Programului
                            de manifestari ,,Bucurestiul si arhitectii –
                            vulnerabilitate seismica urbana” - ,,Continutul
                            documentatiilor de urbanism si Amenajarea
                            Teritoriului pentru zonele cu riscuri naturale”
                           2003 – Sofia – comunicare in cadrul ciclului de
                            conferinte ,,Reseau 2003” - ,,Insertia urbana – o
                            metoda didactica de abordare a problemei in
                            contextul relatiei continuitate / discontinuitate
                            urbana”
                           2005 – Moscova - comunicare in cadrul ciclului
                            de conferinte ,,Reseau 2005 ”
                           2007 – Florenta – comunicare „City of Sibiu – a
                            remake of urban space” in cadrul Conferintei
                            internationale „ The historical architectural
                            heritage in the new social political situation”
                            organizat de Fundazione Romualdo Del Bianco
                            Firenze
                           2007 – Erevan - comunicare in cadrul ciclului de
                            conferinte ,,Reseau 2007”
6.  Planuri Urbanistice Generale           2006- 2007 – P.U.G Comuna Fratesti, jud.
                            Giurgiu – in curs de avizare, Sef de proiect
7.  - brevete omologate în ţară şi străinătate; 2001 – 2002 Elaborarea reglementarii privind
   elaborarea de reglementări            ,,Elementele   minime   de   continut   ale
                            documentatiilor de Urbanism si Amenajarea
                            Teritoriului pentru zonele cu riscuri naturale ’’
                            (sef de proiect din partea UAUIM)
3.b. Articole / studii / proiecte ; participarea cu interventii la 4 colocvii
     sau conferinte nationale sau internationale de specialitate
-   Articole / studii / proiecte de importanta nationala- regionala – 9 (noua)
-  Participarea cu interventii la colocvii sau conferinte nationale / internationale – 5 (cinci)

Prestigiul profesional
4.a. Recunoaşterea naţională şi internaţională a valorii, reflectată prin
aprecieri ale prestigiul personal concretizate prin:
1.  - calitatea de profesor învitat la 1998 - Institut Superieur d’Architecture Saint-Luc de
    universităţi de prestigiu din ţară şi     Wallonie de Liege, Belgia; activitate ca
    străinătate pentru cursuri, atelier de
    proiectare, prezentări de sinteză,      asistent universitar la atelierele anului 3 si 5
    pentru work-shop-uri etc        2000 - Ecole d’Architecture de Paris-Belleville,
                             indrumare la atelierul anului 4
                         2001 – specialist invitat de catre Guvernul Romaniei
                            la intocmirea temei program pentru studiul
                            privind reamenajarea peisagera a Pietei
                            Victoriei
                         2003 – Work-shop Sofia in cadrul Retelei Scolilor de
                             Arhitectura din Franta, Europa Centrala si
                             Orientala
                         2004 – mai, Work-shop Toulouse in cadrul Retelei
                             Scolilor de Arhitectura din Franta, Europa
                             Centrala si Orientala
                         2004 – august, Workshop Gazi University, Ankara,
                            Turcia, impreuna cu studentii facutatii de
                            Arhitectura si Urbanism din Bucuresti si
                            Ankara (membru in colectivul de organizare si
                            coordonare)
                         2004 – octombrie, Workshop UAUIM Bucuresti,
                            impreuna cu studentii facutatii de Arhitectura si
                            Urbanism (membru in colectivul de organizare
                            si coordonare)
                         2006 – Work-shop Marsilia in cadrul Retelei Scolilor
                            de Arhitectura din Franta, Europa Centrala si
                            Orientala

2.  - membru în jurii la concursuri naţionale
                         2003 – Medias - membru in juriul concursurilor
    si internationale
                             nationale studentesti ,,Piata Ferdinand” si
                             ,,Piata Agroalimentara Medias”, organizat de
                             Corpul Arhitectilor sefi de Municipii, OAR si
                             Primaria Medias
                         2003 – Sofia – membru in juriul concursului
                             International ,,Contacts 2003’’, organizat de
                             Reteaua Scolilor de Arhitectura din Franta,
                             Europa Centrala si Orientala
                          2004 - Medias - membru in juriul concursurilor
                             nationale studentesti privind restructurarea
                             unor curti medievale si extinderea Muzeului
                             de Istorie Medias , organizat de Corpul
                             Arhitectilor sefi de Municipii, OAR si Primaria
                             Medias
                          2004 – Toulouse – membru in juriul concursului
                             International ,,Un escalier dans la ville’’,
                             organizat de Reteaua Scolilor de Arhitectura
                             din Franta, Europa Centrala si Orientala
                          2005 - Medias - membru in juriul concursurilor
                             nationale studentesti privind amenajarea unor
                             spatii pietonale adiacentei Zidului de incinta
                             al Cetatii, organizat de Corpul Arhitectilor sefi
                             de Municipii, OAR si Primaria Medias
                          2005 – Moscova – membru in juriul concursului
                             International ,,Rosdezjetki cloitre’’- extindere
                             a facultatii de Arhitectura din Moscova,
                             organizat de Reteaua Scolilor de Arhitectura
                             din Franta, Europa Centrala si Orientala
3.  Membru in organizatii stiintifice nationale  -  Membru al Registrului National al Arhitectilor
    si internationale in domeniu / societati
                            (1996- 2002)
    profesionale
                          -  membru al Ordinului Arhitectilor din Romania
                            (din 2002 - prezent) ca arhitect cu drept de
                            semnatura
                          -  membru al Registrului Rrbanistilor din Romania
                            (din 2006), cu semnatura atestata pentru
                            categorile
                            C , D, E, F6, G6
4.  Referent in comisii de doctorat        Din 2006, in cadrul Scolii Doctorale a UAUIM
4.b. Contributii stiintifice semnificative


-  2 contributii stiintifice relevante
     -   Teza de doctorat Florescu Tiberiu - „ Problema continuitate si
         discontinuitate in abordarea si evolutia organismului urban” –
         UAUIM 2005
    -   Carte de autor : Tiberiu Florescu, Forma si trans-formare urbana,
       Editura Universitara „Ion Mincu” Bucuresti 2006, ISBN (10) 973-7999-53-3
       ISBN (13) 978-973-7999-53-5
-  Prezentarea unui contract de cercetare :
    -   Contract nr. 5054/07.11.2001 pentru elaborarea reglementarii tehnice
       „Ghid privind elementele minime de continut ale documentatiilor de
       Amenajarea Teritoriului si Urbanism pentru zonele cu riscuri naturale”
-  Capitole in carti, articole
    -   „Criterii pentru un diagnostic integrat” in volumul „ Abordare
       interdisciplinara privind cresterea calitatii locuirii prin reabilitarea
       marilor ansambluri de locuit din Romania” , Ed. Universitara „Ion
       Mincu
    -   Articol „ A X-a reuniune a Scolilor de Arhitectura din Franta, Europa
       Centrala si Orientala – Moscova 18-22 mai” articol revista Arhitext,
       nr.8 august 2005
-  Alte lucrari si contributii de cercetare si creatie
    –   lista de lucrari, proiecte de arhitectura si urbanism, impreuna cu o
       selectie de lucrari reprezentative pentru ultimii 3 ani

								
To top