CURSUS TECHNIEK VAN HET VOERTUIG

Document Sample
CURSUS TECHNIEK VAN HET VOERTUIG Powered By Docstoc
					      VOOR DE CURSUSSEN ‘TECHNIEK VAN HET VOERTUIG’
          EN DE PRAKTIJKSTEEKKAARTEN
Deze woordenlijst kwam tot stand in het kader van het project DANI. Dit is een
project van KITO Vilvoorde, en heeft tot doel de instroom van leerlingen,
inzonderheid meisjes, in de richtingen ‘Industriële wetenschappen’ (TSO) en
‘Vrachtwagenchauffeur’ (BSO) te stimuleren.

Het project kon worden gerealiseerd door financiële ondersteuning van het ESF.
                        INHOUDSOPGAVE


Voorwoord ................................................................................................................. 3

De motor (werking) .................................................................................................... 4

Elektriciteit (algemene principes) ............................................................................... 5

Chassis en onderstel (inleiding)................................................................................. 6

De motor (woordenlijst).............................................................................................. 7

Elektriciteit (woordenlijst) ......................................................................................... 18

Chassis en onderstel (woordenlijst) ......................................................................... 23
                            10-12-2011                             2
Beste leerling,

Je hebt gekozen voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur. Dat deed je niet zo maar,
de leerkrachten gaan ervan uit dat je er echt zin in hebt. Het beroep trekt je aan. Dat
kunnen we ons heel goed voorstellen. Rijden met een vrachtwagen spreekt tot de
verbeelding. Een beroep met vrijheid maar ook met verantwoordelijkheid. En… je
kunt er zeker van zijn dat je na het afstuderen een job zult vinden. De
transportsector, nationaal en internationaal, is een groeiende sector.

Sommige jongeren kiezen pas voor de opleiding Vrachtwagenchauffeur nadat ze
eerst één, of zelfs meerdere, andere opleidingen hebben gevolgd. Voor meisjes is dit
nog meer het geval. Zij denken vaak: ‘Dit zal niet voor mij zijn, het is alleen voor
stoere jongens’.
Goed dat je toch je hart hebt gevolgd! Want meisjes zijn goede chauffeurs. Het
project DANI wil dit bewijzen en ook meisjes optimale kansen geven in de opleiding
tot vrachtwagenchauffeur.
Maar…
Je zult in deze opleiding begrippen moeten kennen waarmee je niet vertrouwd bent.
Zeker als je uit een heel andere studierichting komt die niets met techniek te maken
had.

Deze woordenlijst wil je helpen vertrouwd te worden met termen uit de cursussen die
je zult krijgen.

Om je een beeld te kunnen vormen van de vrachtwagen volgt eerst een korte uitleg
van de algemene werking van een motor, de elektriciteit in de vrachtwagen en het
chassis en onderstel.

We wensen je veel plezier met deze lijst en hopen dat het bestuderen ervan je nog
meer zin geeft om de opleiding te starten. (Je kunt deze lijst doorheen heel je
opleiding gebruiken.)
                    10-12-2011                     3
                     DE MOTOR

Een motor is een machine die door verbranding van een gasmengsel, in ons geval, een
vrachtwagen kan aandrijven. Elke machine heeft een kracht nodig dat het werk waarvoor ze
gemaakt is doet. Een nietjesmachine slaat het nietje in papier doordat we er met onze hand
een klap opgeven.
Hierboven zie je een vrachtwagenmotor. Meestal zit deze onder de cabine van de
vrachtwagen. De chauffeur zit dus op de motor. De motor van een vrachtwagen is veel groter
dan die van een personenauto. Hij moet ook veel meer kracht hebben om de lading te
kunnen vervoeren.

Een motor werkt door brandstof en lucht in een buis (cilinder) te spuiten. In de cilinder zit een
zuiger die op en neer gaat en zo brandstof en lucht samendrukt. Die druk is zo groot dat
ontploffingen gebeuren waardoor de energie die in diesel zit omgezet wordt in beweging en
daardoor gaat de wagen rijden.

Een vrachtwagenmotor heeft veel meer onderdelen dan enkel de cilinders. In het onderdeel
‘de motor’ van je cursus ‘techniek van het voertuig’ leer je die delen kennen. De motor drijft
een luchtcompressor aan die luchtdruk naar een tank stuurt waardoor de remmen in werking
worden gezet als de chauffeur op de rem trapt. De chauffeur moet lichten aan kunnen doen.
De energie die hiervoor nodig is kan ook uit de motor worden verkregen. Diesel, met andere
woorden, kan worden omgezet in elektriciteit.
                      10-12-2011                      4
                   ELEKTRICITEIT

De radio, de lichten, de airco, de startmotor en nog veel meer zaken in de vrachtwagen
werken op elektriciteit. Thuis doe je de stekker van een snoer in het stopcontact en het
apparaat werkt. Maar je kunt niet rijden met een snoer achter je aan. Je ipod werkt op een
batterijtje. Je kunt je hiermee vrij bewegen.
Een deel van de energie die door de motor wordt opgewekt komt in een accu. Dit is de
stroomvoorziening voor alle elektrische functies van de vrachtwagen, bijvoorbeeld de lichten.
Zolang de wagen aan het rijden is wordt de accu opgeladen. Sta je stil en gebruik je stroom
dan raakt de accu leeg.

Omdat heel veel zaken van een vrachtwagen stroom nodig hebben zijn er meerdere accu’s
op de wagen. Hieronder zie je twee accu’s van boven die goed zijn vastgemaakt door balken
en bouten.
De tegenwoordige hightech apparaten zoals de GPS (Global Positioning System) zouden
niet werken zonder stroom uit een accu. Je hoeft maar de straatnaam waar je naartoe wilt in
te tikken en op het schermpje zie je hoe je moet rijden. Alle dashboard controlelampjes
werken op ‘stroom’. Zonder elektrische stroom kun je zelfs de vrachtwagen niet starten!

De bedrading aanleggen en herstellen is werk van specialisten. Als chauffeur kun je dat niet
en mag je dat zelfs niet. Maar het is goed om te weten wat er aan elektra in de wagen zit om
zo precies mogelijk te kunnen vertellen aan de garagist waar het mis is als iets niet meer
werkt. Dat leer je in het onderdeel ‘elektriciteit’ van je cursus.

Ook leer je de namen van de onderdelen. Deze vaktermen zorgen ervoor dat je dezelfde taal
spreekt als de specialist zodat deze goed begrijpt waar hij de storing moet zoeken.
                     10-12-2011                      5
                CHASSIS EN ONDERSTEL

Het chassis is het basisonderstel van een vrachtwagen waarop alles is gemonteerd. Dit is bij
de personenauto precies hetzelfde. Maar omdat een vrachtwagen vaak heel zware lading
moet vervoeren is het chassis van deze wagen heel zwaar en belangrijk.
Het chassis wordt gemaakt van stalen balken die onder de vrachtwagen zitten.
De assen waar de wielen aan opgehangen zijn zitten ook aan het chassis. Maar nog veel
meer, zoals de vering (die ervoor zorgt dat de wagen niet schokt als je over een hobbel rijdt)
de dieseltank, de verlichting en de versnellingsbak.
Ook kan op het chassis een laadklep zijn gemonteerd of een tank en nog meer zaken.

In het deel ‘chassis en onderstel’ van de cursus zul je heel veel onderwerpen tegenkomen.
Je had misschien niet gedacht dat deze bij het onderstel van een vrachtwagen horen.
Bijvoorbeeld, de chauffeursstoel in de cabine, de koppeling, banden en wielen,
stuurinrichting en remsysteem.

Ook zul je als chauffeur het chassis en alles wat daarbij hoort moeten onderhouden, dat wil
zeggen wassen en smeren. Ook dat leer je in de cursus.
Als je nog meer informatie over de vrachtwagen wilt en je kunt het niet vinden in deze
woordenlijst of in de cursus dan zijn er tal van mogelijkheden info te krijgen via
zoekmachines op het internet.
Hieronder enkele voorbeelden van websites die ook zaken behandelen die met
vrachtwagens te maken hebben:
www.wikipedia.com (voor begrippen en tekeningen)
www.youtube.com (voor video’s en animaties)
www.teleblik.nl (voor tv uitzendingen)
www.timloto.org (voor autotechnische uitleg)

                     10-12-2011                       6
         CURSUS TECHNIEK VAN HET VOERTUIG
            PRAKTIJKSTEEKKAARTEN
              WOORDENLIJST

               DE MOTORABS             Het Anti Blokkeer Systeem voorkomt dat de wielen
               blokkeren wanneer er geremd wordt. Dit blokkeren
               kan optreden bij hard remmen of als de chauffeur
               moet remmen op een glad wegdek.


Achterbrug          Achteras van een voertuig met achterwielaandrijving.
               Aan de as zitten de wielen vast.
Aandrijfriem         Een riem brengt de beweging
               van een draaiende as over op
               een andere as.
               Riemoverbrengingen vind je
               bijvoorbeeld bij wasmachines,
               ventilatoren en alternatoren bij
               auto’s en vrachtwagens.
               De overbrenging gebeurt door
               de wrijving tussen de riem en
               de riemschijven. De riem ligt met een zekere
               spanning om de riemschijven.
               Een belangrijk voordeel van riemoverbrengingen is
               dat ze een zo goed als slipvrije overbrenging
               uitvoeren en heel weinig geluid maken.

Alternator          Wisselstroommachine.
               Bij wisselstroom bouwt zich eerst spanning op, pas
               daarna zal de stroom vloeien.
               Zie ook: alternator bij elektriciteit.


Axiale beweging       Beweging of verplaatsing volgens de aslijn.
               Heen en weer of op en neer, dus geen ronddraaiende
               beweging.
                10-12-2011                     7
Banjoschroef           Dit is een bolle (ronde) schroef. De naam komt van
                 een gitaarachtig muziekinstrument met een ronde
                 klankkast.

                 Banjoschroeven worden, bijvoorbeeld, gebruikt in
                 verstuivers.

Basenadditieven          Ammoniak (zit in varkensmest) is een voorbeeld van
                 een base, een ander voorbeeld is natriumhydroxide
                 (zit in ontstoppingsmiddel).
                 Additieven zijn toegevoegde stoffen. Deze worden
                 bijvoorbeeld bij smeerolie gedaan om de olie beter te
                 maken.

Bimetaalveer           Twee op elkaar gewalste stroken metaal met
                 verschillende rechtlijnige uitzettingscoëfficiënt.
                 Omdat de ene strook dus minder uitzet dan de andere
                 zal het bimetaal meer gaan doorbuigen bij stijgende
                 temperaturen.
                 Een bimetaalveer zit bijvoorbeeld
                 op een ventilator.
Brandstoffilter          Een brandstoffilter filtert de brandstof (diesel) voordat
                 deze in de motor gaat.
                 De filter is belangrijk om ervoor te zorgen dat
                 vuildeeltjes de motor niet kunnen beschadigen.
                 De filter moet regelmatig worden vervangen omdat
                 deze vol raakt met vuil en hierdoor niet voldoende
                 meer filtert.
Brandstofinspuiting - directe   Hierbij wordt de brandstof (dieselolie) rechtstreeks in
                 de verbrandingsruimte (compressiekamer) van de
                 cilinder gespoten.

Brandstofinspuiting - indirecte  Hierbij wordt de brandstof (dieselolie) in een
                 voorkamer gespoten. Deze voorkamer dient als een
                 soort lont voor de totale ontbranding en zorgt voor
                 een extra luchtwerveling zodat brandstof en lucht
                 beter gemengd worden.                   10-12-2011                       8
Carburateur      Of carburator is een deel van een motor waarin lucht
            en brandstof gemengd en verneveld worden voordat
            het in de cilinders wordt gezogen.

            Zie ook: vlotter bij de motor.

Carter         Huls waar de krukas in zit.

            Zie ook: krukas bij motor.


Cilindermotor 2-takt  Bij de tweetaktmotor levert elke zuiger één
            arbeidsslag per omwenteling van de krukas (1 op- en
            neergaande beweging van de zuiger).

            Er zijn bijvoorbeeld scooters en brommers met zowel
            2-takt als 4-takt motoren. De 2-takt motor stinkt en
            vervuilt veel meer.
                  Zuiger van een Zündapp.

Cilindermotor 4-takt  Bij de viertaktmotor levert elke zuiger slechts één
            arbeidsslag per twee omwentelingen van de krukas
            (2-maal een op- en neergaande beweging van de
            zuiger).

Compressieverhouding  Compressie is samendrukking.
            Bijvoorbeeld een fietspomp drukt lucht samen om die
            in een fietsband te persen.
            Compressieverhouding is de verhouding tussen de
            volledige cilinderinhoud als de zuiger zich in zijn
            onderste dood punt bevindt en de nog resterende
            cilinderinhoud als de zuiger zich in zijn bovenste
            doodpunt bevindt.

             =   slagvolume + verbrandingsruimte
                     Verbrandingsruimte
            Zie ook: ODP bij motor.
             10-12-2011                     9
Compressor           De (turbo) compressor van de vrachtwagen dient om
                de aangezogen lucht samen te drukken.
                Door deze verdichting kan bij iedere inlaat een
                grotere hoeveelheid lucht en dus ook meer zuurstof in
                de verbrandingsruimte terechtkomen. Door dit hoger
                aanbod van zuurstof is een betere verbranding
                mogelijk zodat een vermogenstoename wordt
                verkregen.
                              Turbo van Saab.
                Zie ook: turbo bij motor.

Debietregeling bij koudstart.  Debiet is de hoeveelheid vloeistof dat op een bepaald
                punt langsgaat.
                Bij het starten van de koude motor heeft deze meer
                diesel nodig (meer debiet) dan bij een warme motor.

Detergerende additieven     Detergerend is reinigend.
                Additieven zijn toevoegstoffen.
                Dus toevoegstoffen die schoonmaken.

Dispergerende additieven    Stoffen die de eigenschap bezitten vaste stoffen fijn te
                verdelen in andere stoffen.
                Vuil, zoals roet, kan zich dan niet vastzetten in de
                motor waardoor deze niet meer goed zou werken.


Dope              Dope voegt men aan een stof (zoals benzine of
                smeerolie) toe om de eigenschappen van die stof te
                verbeteren.

Elektronisch          Wat te maken heeft met vrije elektronen en/ of wat
                werkt door of met elektronen.
                Elektron: het elementair negatief geladen deeltje van
                het atoom.

                Zie ook: elektriciteit bij elektriciteit.
                  10-12-2011                     10
Excentrisch         Komt van het Latijnse ‘ex centrum’ dat is ‘buiten het
               midden’.

               Zet een ronddraaiende beweging om in een andere
               beweging.

               Bijvoorbeeld bij de wielen van een oude locomotief.
Expansietank-peilmarkering  In deze tank komt het vloeistof overschot.

               Hoe veel er in de tank zit kun je aflezen aan de
               peilmarkering.

               Minimum en maximum niveaumarkeringen op de
               expansietank.

Gangwissel          Is de versnellingsbak.
Gelagerd           Voorzien van kogellagers.
High Shear (HS)       Hoge afschuivingscoëfficiënt (glijdingscoëfficiënt)

               Afschuiven is afknappen door druk die komt van een
               zijkant.
                10-12-2011                      11
Intercooler  Inlaatluchtkoeler.

       Zorgt voor een daling van de temperatuur van de
       aangezogen lucht.
IVECO motor  IVECO is een merknaam van vrachtwagens.

       Andere merken zijn: Mercedes, Renault, Daf, Man,
       Scania en Volvo

kPa      kPa (kiloPascal) = 1000 Pa
       Pascal: eenheid van druk gelijk aan 1N/m2 .

       Als je in een ballon lucht blijft blazen zal deze
       knappen omdat de druk te groot wordt.

Krukas    As met één of meer krukken, die door de
       zuigerdrijfstangen in beweging wordt gebracht.
       Met dit
       drijfstang -
       krukasmechanis
       me van de
       motor worden
       de heen- en
       weergaande
       bewegingen van
       de zuigers
       omgezet in een
       ronddraaiende
       beweging van de krukas.

Luchtfilter  De luchtfilter moet stof /zand en andere deeltjes
       tegenhouden anders kunnen die door hun schurende
       werking zuigers en cilinders beschadigen.
       De inlaatlucht komt eerst in de filter voordat het
       vermengd met brandstof in de cilinders gaat.
       Zie ook: brandstoffilter bij motor.

Mechanisch  In beweging gebracht door een geheel van
       mechanische onderdelen of organen.
       Mechanica: onderdeel van de natuurkunde dat zich
       bezighoudt met het evenwicht (statica) en met de
       beweging (kinematica en dynamica) van lichamen.
         10-12-2011                    12
Momentsleutel       Moersleutel met aanduiding van de grootte van het
              draaimoment.

              Je kunt met een momentsleutel, door deze in te
              stellen, bijvoorbeeld de wielmoeren precies vast
              draaien. Als de moer genoeg is aangedraaid geeft de
              sleutel een klik.
Motor           Zorgt ervoor dat de wagen kan rijden.

              De motor wordt door verbranding van benzine of
              diesel in beweging gebracht
ODP            Onderste Dood Punt.

              Een van de fasen van de zuigerslag.

              Een andere fase is het BDP (Bovenste Dood Punt).

              Zie ook: cilindermotor 2 en 4 takt bij motor.

Oliepeilstok carter    Een oliepeilstok is een staaf met een oog aan de ene
              kant en inkepingen (streepjes) aan de andere kant.

              Dit dient om het oliepeil in het carter te kunnen
              controleren.

              Zie ook: carter bij motor.

Ontluchtingsnippel motor  Ontluchtingsschroefje om het brandstofsysteem of
              koelvloeistofsysteem te kunnen ontluchten.
               10-12-2011                    13
Plunjerpomp     Perspomp met een plunjer (zuigertje) die diesel
           samendrukt.
Radiator       Motoronderdeel dat voor de afkoeling van een motor
           zorgt.
           In de radiator wordt het verwarmde koelwater van de
           motor door lucht gekoeld.
           De radiator zit meestal vooraan tegen de motor.
Remmen op de motor  Motorwerking gebruiken als rem.

           Afremming van het voertuig door het loslaten van het
           gaspedaal of door het omschakelen naar een lagere
           versnelling.

RET         Afkorting voor retarder (vertrager).
           Retarders worden vaak bij de grote bedrijfsvoertuigen
           als bergrem gebruikt.

           Het retarderprincipe bestaat uit een rotor die
           ronddraait in vloeistof (meestal hydraulische olie). Het
           is ‘wrijvingsweerstand’ die dan voor de remming
           zorgt.

Rotor        Is letterlijk: draaier.
           Bijvoorbeeld de schroef van een helikopter.
            10-12-2011                     14
Slagvolume (berekenen)  Het slagvolume is de cilinderinhoud van een motor
             min de schadelijke ruimte.
             Ter vergelijking: het slagvolume is bijvoorbeeld ook
             de hoeveelheid bloed die per hartslag verplaatst
             wordt.
             Het slagvolume wordt als volgt berekend:
                         xD²xsxc
                Slagvolume =
                            4
             D = cilinderdiameter
             s = zuigerslag (afstand tussen BDP en ODP)
             c = aantal zuigers

Smeerolie        Hiermee laat je machineonderdelen soepel draaien.

             Smeerolie vlekken uitwassen kun je met bijvoorbeeld
             Sassi of Riem als er in je kledinglabel een ‘A’ (= alles)
             of ‘P’ (= per) staat.

Staal (gegoten)     Vloeibaar staal in een vorm gieten. Zo krijg je een
             metalen voorwerp van een vooraf bepaalde vorm.

             Een motorblok is gemaakt van gegoten staal.
Staal (gesmeed)     Hameren op staal dat gloeiend heet is. Zo bewerk je
             het tot de gewenste vorm.
              10-12-2011                     15
Stelschroef op de tuimelaar  Hefboompje dat een bepaalde beweging overbrengt
               in een andere beweging.
               Op de onderstaande figuur zie je een afbeelding van
               een stelschroef.
               Daar mag je als chauffeur zeker niet aankomen!

                Stelschroef
Tuimelaarsas         As waarop de tuimelaars zijn vastgemaakt.


                Tuimelaarsas
Turbo             Turbo: compressor of uitlaatcompressor. Een
               compressor drukt iets samen.
               Doel is de hoeveelheid lucht die door de motor wordt
               aangezogen vergroten zodat het vermogen van de
               motor toeneemt.
               Zie ook: compressor bij motor.

Turbo-oplading        Oplading is het verhogen van het vermogen door
               toevoer van verdichte lucht (via de turbocompressor).

Viscositeitindex       Getal dat de dikvloeibaarheid en de kleefbaarheid van
               een vloeistof (olie) weergeeft.
               De viscositeit is het vermogen van een vloeistof om
               gemakkelijk te gaan stromen.

               Stroop stroomt langzaam en heeft een hoge
               viscositeit, water stroomt gemakkelijk en heeft een
               lage viscositeit.

Viscositeitadditieven     Toevoegstoffen die men met olie vermengt om olie
               met een gewenste viscositeit te krijgen.

Vloeistofgekoelde motor    Dit is een motor die gekoeld wordt met behulp van
               een vloeistof (meestal water).

               Er zijn ook luchtgekoelde motoren.
                10-12-2011                     16
Vlotter   Drijflichaam dat aan de oppervlakte van een vloeistof
       in evenwicht wordt gehouden, meestal om het
       vloeistofniveau aan te geven.

       In een carburateur, brandstoftank en in de stortbak
       van de wc zit bijvoorbeeld een vlotter.

       Zie ook: carburateur bij de motor.

Voorfilter  Het doel van een voorfilter is de eigenlijke filter te
       ontlasten van het grofste vuil.
        10-12-2011                      17
           CURSUS TECHNIEK VAN HET VOERTUIG
             PRAKTIJKSTEEKKAARTEN
               WOORDENLIJST

                ELEKTRICITEIT


Aansluitkabels in meettoestel  Het is belangrijk dat de juiste kabeltjes op de juiste
                plaatsen worden aangesloten.
                Handig om te weten is dat je altijd kleur bij kleur moet
                aansluiten. Dus bijvoorbeeld rood bij rood en zwart
                bij zwart.
                Zie ook: multimeter bij elektriciteit.

Alternator           Alternator of wisselstroomgenerator: machine die
                mechanische energie omzet in wisselstroom.
Batterij            De batterij wordt ook wel accu (van accumulator)
                genoemd.
                Dit is een bak waarin elektriciteit (gelijkstroom) wordt
                opgeslagen.
                Zie ook: gelijkstroom en loodaccumulator bij
                elektriciteit.


Elektriciteit          Grondeigenschap van de materie die zich voordoet
                in de vorm van positieve en negatieve ladingen.

                Elektrische stroom is een elektronenstroom die door
                een leiding (snoer) gaat.

                Een elektron is het kleinste deeltje van een atoom.                  10-12-2011                      18
Elektrische centrale  Het onderdeel van het voertuig waarin alle
            zekeringen en relais gegroepeerd worden.
            De plaats van de elektrische centrale is terug te
            vinden in de chauffeurshandleiding.

            Zie ook: zekeringenkast

Ferromagnetisch    Sterk magnetisch wordend materiaal in een zwak
            magnetisch veld.

            Elk ijzer is zwak magnetisch, er zitten zogenaamde
            weiszgebiedjes in die dezelfde richting opstaan. Maar
            er zitten ook veel gebiedjes in die niet dezelfde
            richting hebben.

            Bij een echte magneet staan alle weiszgebiedjes
            dezelfde richting op.

Flux          Dichtheid van magnetische krachtlijnen per
            oppervlakte-eenheid.

            Bijvoorbeeld de totale hoeveelheid magnetisme dat
            door een stroomdraad loopt.

Fotometrie       Is het meten van lichtsterkte. Op een zonnige dag is
            het buiten veel lichter dan wanneer het een
            regenachtige dag is. In het eerste geval is de
            lichtsterkte en dus ook de fotometrie groter.

Gelijkstroom      Gelijkstroom komt uit bijvoorbeeld batterijen, accu's
            en zonnecellen. Gelijkstroom loopt constant van
            negatief naar positief.

Hydraulisch      Aangedreven of in beweging gebracht door een
            vloeistof (olie onder druk).
            Hydraulische takel.
             10-12-2011                      19
Laadstroomcontrolelampje  Elk dashboard is voorzien van een
              laadstroomcontrolelampje.
              Een laadstroomcontrolelampje dat begint te branden
              betekent dat de batterijen niet meer worden
              bijgeladen.

Loodaccumulator      Accumulator: toestel dat elektrische energie omzet in
              scheikundig arbeidsvermogen (lading), dat na kortere
              of langere tijd opnieuw omgezet kan worden in
              elektrische energie.
              Je kunt in een accu stroom bewaren.
              Loodaccumulator is een accumulator met loden
              platen.
              Zie ook: batterij bij elektriciteit.

Multimeter         Apparaat om elektrische systemen door te meten.
              Je kunt hiermee bijvoorbeeld meten of er stroom op
              een kabel staat.
              Zie ook: aansluitkabels in meettoestel bij elektriciteit.


Nominale spanning     Spanningswaarde bij opgeladen batterij.

              Zie ook batterij en loodaccumulator bij elektriciteit.
               10-12-2011                      20
Ploftekening  In ’t Engels: exploded view.
        Dit is een technische tekening waarop alle
        onderdelen van het voorwerp zodanig getekend zijn
        dat het lijkt alsof de onderdelen van elkaar zijn
        getrokken, het lijkt net alsof het voorwerp is ontploft.

Relais     Een door een magnetisch veld bediende
        mechanische schakelaar.
                     Relais voor de ruitenwisser.

        Zie ook: mechanisch bij de motor.

SI-eenheid   Afkorting van Système International.
        SI-eenheden zijn internationaal genormaliseerde
        eenheden voor alle mogelijke grootheden.

        Grootheden zijn bijvoorbeeld: lengte en tijdsduur.

Spanning    De elektrische spanning is het potentiaalverschil
        tussen 2 punten in een elektrische kring.
        Het potentiaalverschil wordt gedefinieerd als de
        hoeveelheid arbeid die per ladingseenheid verricht
        moet worden om een elektrische lading van het
        tweede punt naar het eerste punt te verplaatsen.
         10-12-2011                       21
Voltmeter    Toestel dat elektrische spanning kan opmeten.

         Een andere naam voor Voltmeter is spanningsmeter.
         In het dashboard is meestal een dergelijke meter
         ingebouwd.

Wisselstroom   Het spanningsverschil tussen twee punten.

         Met behulp van een transformator kan men
         wisselspanning naar omhoog of omlaag brengen.
         Hierdoor kan het vermogen over lange afstanden
         door hoogspanningsmasten gedistribueerd worden.
         Dit is het grote voordeel van wisselspanning.

         Wisselstroom komt uit het stopcontact.

Zekeringenkast
                          Zekering.

         Zie ook: Elektrische centrale bij elektriciteit.
          10-12-2011                   22
         CURSUS TECHNIEK VAN HET VOERTUIG
            PRAKTIJKSTEEKKAARTEN
              WOORDENLIJST

            CHASSIS EN ONDERSTEL


Accelereren         Versnellen.

              De vrachtwagen trekt op, als de chauffeur naar een
              hogere versnelling schakelt, en gaat sneller rijden.

Axiale krachten       Ax = as.

              Kracht in de lengterichting van een as. De kracht loopt
              met de as mee.

              Een voorbeeld van een as is de ijzeren stang waaraan
              de wielen draaien.

Bogie            Draaibaar onderstel met twee of meer paar wielen
              onder een voertuig.
                10-12-2011                     23
Cardanas      Dient om de kracht van de versnellingsbak over te
          brengen op de achteras.
          De cardanas is een metalen buis die sterk genoeg is
          om de volle kracht van de motor vermenigvuldigd
          met de overbrengingsverhouding in de
          versnellingsbak, over te brengen.

Conisch tandwiel  Heeft de vorm van een afgeknotte
          kegel.

          Zie ook: pignon bij chassis en
          onderstel.

Diafragmaveer
          In koppelingen kan een diafragmaveer zitten.

Double clutchen  Dubbel koppelen/ tussenschakelen.

          Dit moet alleen bij oude (leger) voertuigen.

          Als je moet schakelen trap je de koppeling in en zet
          je de versnelling in de neutraal stand. Dan geef je
          kort gas om de motor op toeren te brengen. Daarna
          de koppeling weer intrappen en in de juiste
          versnelling zetten.

Drukplaat     Plaat om de druk over een groter oppervlak te
          verdelen.

          Een ringetje achter een moer is een drukplaat.
           10-12-2011                      24
Dubbellucht bandenmontage  Wanneer op één naaf twee wielen naast elkaar zijn
              gemonteerd, dan spreekt men van een dubbellucht
              bandenmontage.
              Zie ook: naaf bij chassis en onderstel.

Dynamische belasting    Belasting/ gewicht op een plaats die komt door
              beweging.

              Als een groep mensen op een brug gaat dansen zal
              de brug bewegen.

              Zie ook: statische belasting bij chassis en onderstel.

Ergonomisch         Wetenschap die de relatie tussen mens en zijn werk
              onderzoekt en gereedschap bedenkt om het werk zo
              gemakkelijk, gezond en veilig mogelijk te laten
              verlopen.
                        Ergonomische
              schroevendraaiers die goed in de hand liggen.

Flens            Opstaande rand/ kraag aan het einde van een as of
              buis om deze met schroeven aan elkaar te kunnen
              verbinden.
Flexibele noodleiding    Dit zijn meestal buigzame kunststofslangen die
              gebruikt worden om tijdelijk beschadigde leidingen te
              herstellen.
               10-12-2011                       25
Fuseepen     Een fusee is het scharnier van het voorwiel van een
         voertuig, waardoor de wielen kunnen draaien.
         Een fuseepen zit binnenin het fusee. Is een as.
         Zie ook: as bij chassis en onderstel.
Handpomp     Het kantelen van de cabine gebeurt meestal door
         een handbediend pompje.

         Voor het terugkantelen van de cabine wordt de
         werking van de pomp met een schakelknop
         omgeschakeld.
         Gekantelde cabine van Scania.

Kogellager    Zorgt ervoor dat een draaibeweging gemakkelijk
         gaat.
Kooiconstructie  Aan elkaar gemaakte stalen balken, als een kooi,
         waarrond de cabine is gebouwd.
         De chauffeur zit hier veilig ook bij een aanrijding.
           10-12-2011                     26
Koppelingsplaat  Zorgt ervoor dat kracht (door het intrappen van je
         koppeling) gemakkelijk wordt omgezet in beweging.
Koppelingsservo  Koppelingsinrichting met extra bekrachtiging zodat
         het koppelen makkelijker gaat.

         Als je bijvoorbeeld een servostuur hebt hoef je
         minder aan het stuur te trekken om je wielen te laten
         draaien.

Kruiskoppeling  Wanneer de vrachtwagen over een oneffen wegdek
         rijdt, gaat door de vering de achteras op en neer.De
         cardanas moet in staat zijn zich aan te passen aan
         de voortdurend wisselende hoek die daardoor
         ontstaat. Daartoe is de cardanas aan beide uiteinden
         uitgerust met een kruiskoppeling.
         Zie ook: cardanas bij chassis en onderstel.

Luchtketel    Metalen gesloten bak waarin de samengedrukte
         perslucht wordt opgestapeld.

Manueel      Met de hand.

Membraan     Dunne rubberen of kunststoffen schijf die een
         afscheiding vormt.
          10-12-2011                     27
Naaf            Middenstuk van een wiel, waardoor de as gaat.
                          Naaf van een DAF truck.

Oliepeil in het reservoir  Hoeveelheid olie in de olietank.
              Het oliepeil wordt gecontroleerd met de oliepeilstok.
Paraboolveer        Buigzame veer gebruikt voor trekkers en
              bedrijfsvoertuigen met vast chassis die hoofdzakelijk
              op goede wegen rijden.
              Bij de paraboolveer zijn alle
              veerbladen ongeveer even
              lang. Het is een variant van de
              bladveer.Pignon           Conisch tandwiel. Een tandwiel dat aan een kant
              breder is.
              Deze tandwielen worden gebruikt om draaiende
              bewegingen over te brengen tussen assen die niet
              gelijk lopen.
              Zie ook:conisch tandwiel bij chassis en onderstel
               10-12-2011                      28
Pitmanarm          Onderdeel (tussenarm) van het servostuur.
               Zie ook: servo stuur bij chassis en onderstel.

Planetaire naafreductie   Tandwielstelsel om de draaisnelheid van de
               uitgaande wielas te verminderen.

               De wielen gaan langzamer draaien dan een van de
               assen waaraan ze vastzitten.

Planetaire tandwielstelsel  Naam voor sommige stelsels van tandwielen die
               dienen voor overbrenging.

               Planetair is zoals de planeten draaien rond hun as en
               rond elkaar met verschillende snelheden.

Pneumatisch         Aangedreven of in beweging gebracht door
               perslucht.

Radiale krachten       Stervormige of straalsgewijze krachten.

Relaisventiel        Ventiel bediend door een elektromagneet
               schakelaar.
               Een elektromagneet is een staafje zacht ijzer dat
               tijdelijk magnetisch wordt door een stroomstoot die
               door een ijzerdraad gaat die om het staafje ijzer zit.


Remtrommel          Hiertegen worden de remschoenen aangedrukt als
               de chauffeur zijn rempedaal indrukt. De aangedrukte
               remschoen doet het wiel stoppen.
                             Remtrommel Fiat.

Retourleiding        Leiding waarin de overtollige olie of brandstof
               terugvloeit naar zijn bak.                10-12-2011                       29
Rollagers       Zie: kogellager bij chassis en onderstel.

Schakelmof       Verschuifbare ring om rechtstreeks of onrechtstreeks
            twee draaiende assen met elkaar te verbinden.
            4. schakelmof.

Schroefspindel     As met aan een uiteinde schroefdraad.

            Zie ook:as bij chassis en onderstel.

Servostuur       Stuurinrichting met stuurbekrachtiging zodat het
            sturen minder handkracht eist.

            Het sturen gaat minder zwaar.

Slotlopen op wielkeg  De vrachtwagen vast laten lopen tegen de
            wielkeggen.
            Dit doe je om te zorgen dat de wagen niet opeens
            verder kan rollen.
            Zie ook: wielkeg bij chassis en onderstel.


Sper          Versperren/ afsluiten.
            Door iets te versperren met een sper kan het water
            er niet door.


Statische belasting  Belasting in rusttoestand.

Thermisch geïsoleerd  Geïsoleerd om warmte verlies tegen te gaan.

Tractie        Voorttrekken.

            Een trein met dubbele tractie is een trein die door
            twee locomotieven wordt getrokken.
             10-12-2011                     30
Turbinewiel      Ronddraaiend wiel voorzien van schoepen dat een
           ronddraaiende as aandrijft.
Twee-assig      Voertuig met twee wielassen.
Tweepuntsvering    Chauffeurscabine die slechts op twee punten verend
           is opgesteld.

Vacuüm        Luchtledig.
           Er zit geen lucht in.


Vacuümbekrachtiging  Bekrachtiging met onderdruk.
           Onderdruk is een ruimte met lagere druk dan de druk
           van de buitenlucht.
           Een rem kan met vacuümbekrachtiging werken.


Vierpuntsvering    Chauffeurscabine die op vier bevestigingspunten
           verend is opgesteld.

Vrijlooptest     Een klein stukje heel langzaam rijden om te
           controleren of de aanhangwagen goed vast zit.

Wartelmoer      Moer met schroefdraad binnenin.

Wielbasis       Afstand tussen het midden van de vooras(sen) en
           het midden van de achteras(sen).

Wielkeg        IJzeren, stalen of houten wig met 1 schuin vlak dat
           dient om de wielen van een voertuig klem te zetten.
             10-12-2011                     31
10-12-2011  32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:126
posted:12/10/2011
language:Dutch
pages:32