SOLAR-SHOP Platn� od 01

Document Sample
SOLAR-SHOP Platn� od 01 Powered By Docstoc
					SOLAR-SHOP         Platný od 01.01.2009
Alexander Kóňa
Novozámocká 102
949 05 Nitra
Tel: 00421 37 6555 867
Fax: 00421 37 6555 868
www.solar-shop.sk
www.solmann.sk
e-mail: predaj@solar-shop.sk
e-mail: predaj@solman.sk
      CENNÍK 2009
 Slnečné kolektory
  + príslušenstvo

            Vsaďte na kvalitu.....


!Najširší výber slnečných kolektorov v SR!
Výhradný distribútor najvýkonnejších vákuových trubicových
kolektorov SOLMANN pre Slovensko
    SOLAR-SHOP/Ekologické energetické systémy

                CENNÍK VÝROBKOV

             Názov tovaru                 Cena s DPH (€)
Ultra PLAST
Super Solár /nerezový meader,plástova vaňa/pracovný tlak do 1,2 bar    714,09
 APRICUS – solárne vákuové trubicové kolektory
APAR4 prezentačný kus 4 trubice                      309,30
APAR10 solárny kolektor                          829,52
APAR20 solárny kolektor                         1 161,46
APAR30 solárny kolektor                         1 493,39
Vákuová trubica a HeatPipe                         32,13
Vákuová trubica                              24,93
 SEIDO – solárne vákuové trubicové kolektory
SEIDO10 solárny kolektor                         784,97
SEIDO20 solárny kolektor                        1 067,78
SEIDO30 solárny kolektor                        1 495,98
Vákuová trubica SEIDO a HeatPipe                      42,09
Nerez. konštrukcia (30-50°) 20 trubíc                   133,90
Nerez. konštrukcia (30-50°) 30 trubíc                   193,16
Nerez. konštrukcia (9-27°) 20 trubíc                   126,-
Nerez. konštrukcia (30-50°) 30 trubíc                   157,61

SOLÁRNY SYSTÉM SOLMANN - ODPORÚČAME
Solárna zostava SML 58 – 20, zostava pre 2 – 3 osoby           2 570,40
Solárna zostava SLM 58 – 30, zostava pre 4 – 5 osôb           3 045,21
Solárna zostava SLM 58 – 40, zostava pre 5 – 6 osôb           3 545,01
Solárny kolektor SM 20 – kolektor s 20-mi trubicami            808,01
Solárny kolektor SM 30 - kolektor s 30-mi trubicami           1 255,45
Regulácia so solárnou stanicou                       712,81
Solárny kolektor SM 3 – reprezentačný kolektor 3-trubicový         249,90
Konštrukcia na rovnú strechu 45° - alumínium s pätkami pre SM 30      140,00
Konštrukcia na rovnú strechu 45° - alumínium s pätkami pre SM 20      110,00
Vákuová trubica                               21,00
Heat-Pipe pre vákuovú trubicu                        7,60

SOLÁRNY SYSTÉM BERETTA
Panelový kolektor SC-B 06                         801,75
Panelový kolektor SC-B 06 /12 ks/                    7 410,17
Regulácia SUN2 Solar (so senzormi/                    185,36
Hydraulická skupina TOP                          514,06
Hydraulická skupina                            408,04
Expanzná nádoba Solar 18 l                         46,65
Konzola na uchytenie expanznej nádoby                   56,72
Expanzná nádoba Solar 24 l                         49,67
Expanzná nádoba Solar 35 l                         77,25
Termostat zmiešavací ventil 3/4“                      47,29
Sada hydraulického pripojenia /1 alebo 2 kolektory/            32,32
Glykol /5 kg/                               48,09
Glykol / 10 kg/                              80,24
Spojovacia sada 3C SC-B 06                      23,87
Odvzdušňovacia sada                          84,83
Konzola pre 1 kolektor SC-B 06 1C-COMP 1               42,26
Konzoly na plochú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TP           150,14
Konzoly na šikmú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TI            91,56
Konzola pre 2 kolektory SC-B 06 2C-COMP 1               62,92
Vákupový kolektor SC-V 06                    1  401,82
Sada hydraulického pripojeni kolektoru 3/4“              18,15
Pre-mix Glykol /20 kg/                        96,93
Konzola na plochú strechu TP 1C /1 kolektor/             146,44
Konzola na šikmú strechu TI 1C /1 kolektor/              87,12
Konzola na plochú strechu TP 2C /2 kolektory/            277,16
Konzola na šikmú strechu TI 2C /2 kolektory/             123,73
Spojovacia sada                            15,31
Zásobník IDRA S200                          927,18
Zásobník IDRA S300                        1  083,96
Zásobník IDRA S430                        1  315,92
Zásobník IDRA S550                        1  437,38
Zásobník IDRA M150                          713,69
Zásobník IDRA S1000                       2  726,91
Zásobník STOR M1000                       1  434,12
Zásobník STOR M1500                       1  970,83
Zásobník STOR M2000                       2  373,80
Zásobník STOR M3000                       3  118,72
Zásobník STOR M5000                       4  667,88
Panelový kolektor SC-B 06 / 6 ks/                4  058,75
Panelový kolektor SC-B 06 /2 kusy/                1  248,73
Hydraulický systém STS 50                    2  737,70
Hydraulický systém STS 120                   13  293,39
Hydraulický systém ACS 35 /35 l/min/               2  208,60
Hydraulický systém ACS 60 /60 l/min/               4  860,79
Expanzná nádoba Solar 50 l                      104,73
Expanzná nádoba Solar 100 l                     222,78
Obmedzovač toku 12 l/min                       151,67
Doplňovacia pumpa Solar                       723,04
Termostat zmiešavací ventil 1“                    41,45
Zásobník STOR C750                        2  126,62
Zásobník STOR C1000                       2  314,68
TOWER GREEN S 21kW B.S. stacionárny,solar,2000L zás.TÚV     3  971,63
Solárna zostava F-SOL 1
Panelový kolektor SC-B 06                      801,75
Zásobník IDRA M 150                         713,69
Hydraulická skupina                         408,04
Expanzná nádoba 18 lit.                        46,65
Konzola na uchytenie expanznej nádoby                 56,72
Glykol /5 kg/                             48,09
Termostatický zmiešavací ventil 3/4“                 47,29
Odvzdušňovacia sada                          84,83
Sada hydraulického pripojenia kolektoru /1 alebo 2 kolektory/     32,32
Konzoly na uchytenie na šikmú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TI     91,56
Konzola pre 1 kolektor SC-B 06 1C-COMP 1               42,26
Regulácia SUN2 Solar /so senzormi/                  185,35
Solárna zostava F-SOL 2
Panelový kolektor SC-B 06 /2 ks/                 1 248,73
Zásobník IDRA S 300                       1 083,96
Hydraulická skupina                        408,04
Expanzná nádoba 18 lit.                       46,65
Konzola na uchytenie expanznej nádoby               56,72
Glykol /10 kg/                           48,09
Termostatický zmiešavací ventil 3/4“                47,29
Odvzdušňovacia sada                        84,83
Sada hydraulického pripojenia kolektoru /1 alebo 2 kolektory    32,32
Konzoly na uchytenie na šikmú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TI    91,56
Konzola pre 2 kolektory SC-B 06 2C-COMP1              41,26
Regulácia SUN2 Solar /so senzormi/                185,35
Solárna zostava F-SOL 3
Panelový kolektor SC-B 06                     801,75
Panelový kolektor SC-B 06 /2 ks/                1 248,73
Zásobník IDRA S 430                       1 315,92
Hydraulická skupina                        408,04
Expanzná nádoba 24 lit.                       49,67
Konzola na uchytenie expanznej nádoby                56,72
Glykol /5 kg/                            48,09
Glykol /10 kg/                            80,24
Termostatický zmiešavací ventil 3/4“                 47,29
Odvzdušňovacia sada                         84,83
Sada hydraulického pripojenia kolektoru /1 alebo 2 kolektory/    32,32
Konzoly na uchytenie na šikmú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TI    183,12
Spojovacia sada 3C SC-B 06                      23,87
Konzola pre 1 kolektor SC-B 06 1C-COMP 1               42,26
Konzola pre 2 kolektory SC-B 06 2C-COMP1               62,92
Regulácia SUN2 Solar /so senzormi/                 185,35
Solárna zostava F-SOL 4
Panelový kolektor SC-B 06 /2 ks/                 2 497,45
Zásobník IDRA S 550                       1 437,38
Hydraulická skupina                        408,04
Expanzná nádoba 35 lit.                       77,25
Glykol /10 kg/                           160,47
Termostatický zmiešavací ventil 3/4“                94,59
Odvzdušňovacia sada                        169,66
Sada hydraulického pripojenia kolektoru /1 alebo 2 kolektory/    64,63
Konzoly na uchytenie na šikmú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TI    183,12
Spojovacia sada 3C SC-B 06                     23,87
Konzola pre l kolektor SC-B 06 1C-COMP 1              42,26
Konzola pre 2 kolektory SC-B 06 2C-COMP 1              62,92
Regulácia SUN2 Solar /so senzormi/                 185,35
Solárna zostava F-SOL 5
Panelový kolektor SC-B 06                     801,75
Panelový kolektor SC-B 06 /2 ks/                 2 497,45
Zásobník IDRA S 1000                       2 726,91
Hydraulická skupina TOP                      514,06
Expanzná nádoba 35 lit.                       77,25
Glykol /10kg/                           160,47
Termostatický zmiešavací ventil 1“                 41,45
Odvzdušňovacia sada                         84,83
Sada hydraulického pripojenia kolektoru /l alebo 2 kolektory/    32,32
Konzoly na uchytenie na šokmú strechu SC-B 06 1C-2C COMP2 TI    274,68
Spojovacia sada 3C SC-B 06                     47,74
Konzola pre 1 kolektor SC-B 06 1C-COMP 1              42,26
Konzola pre 2 kolektory SC-B 06 2C-COMP 1             125,83
Regulácia SUN2 Solar /so senzormi/                 185,35
Solárna zostava F-SOL 6
Panelový kolektor SC-B 06 /6 ks/                 4 058,75
Zásobník IDRA S 1000                       2 726,91
Hydraulická skupina TOP                         514,06
Expanzná nádoba 50 lit.                         104,73
Glykol /10 kg/                              160,47
Termostatický zmiešavací ventil 1“                    41,45
Odvzdušňovacia sada                            84,83
Sada hydraulického pripojenia kolektoru /1 alebo 2 kolektory/       32,32
Konzoly na uchytenie na šikmú strechu SC-B 06 1C – 2C COMP 2 TI     274,68
Spojovacia sa 3C SC-B 06                         47,74
Konzola pre 2 kolektory SC-B 06 2C-COMP 1                188,75
Regulácia SUN2 Solar /so senzormi/                    185,35

SOLÁRNY SYSTÉM HERZ
Kompletný solárny balík pre nástrešná montáţ pre keramiku alebo
bridlicu
Plošný kolektor CS 100F                         786,07
Nástrešná sada na keramickú krytinu, dvojitá základňa          322,32
Nástrešná sada na keramickú krytinu, dvojité predĺženie         322,32
Nástrešná sada na keramickú krytinu, jednoduché predĺženie       161,16
Solárna kvapalina 25 l                         129,57
Solárna kvapalina 10 l                          72,69
Solárna stanica CS 13/W s integrovanou reguláciou CS 1,2        853,22
Expanzomat MAG 18                            96,38
Expanzomat MAG 25                            120,08
Pripájacia sada MAG                           61,62
Sada špirálovitých rúr                         129,57
Kompletný solárny balík pre montáţ do strechy pre keramiku alebo
bridlicu
Plošný kolektor CS 100F                         786,07
Dvojitá základná sada do strechy                    707,86
Sada predĺžení do strechy                        353,93
Solárna kvapalina 25 l                         129,57
Solárna kvapalina 10 l                          72,69
Solárna stanica CS 13/W s integrovanou reguláciou CS 1,2        853,22
Expanzomat MAG 18                            96,38
Expanzomat MAG 25                            120,80
Pripájacia sada MAG                           61,62
Sada špirálovitých rúr                         129,57
Kompletný solárny balík pre nástrešnú montáţ pre dráţkový
plech/dlhé skrutky
Plošný kolektor CS 100 F                         786,07
Nástrešná sada pre plech, resp. dlhé skrutky, dvojitá základná      322,32
Nástrešná sada pre plech, resp. dlhé skrutky, dvojité predĺženie    322,32
Nástrešná sada pre plech, resp. dlhé skutky, jednoduché predĺženie   161,16
Solárna kvapalina 25 l                         129,57
Solárna kvapalina 10 l                          72,69
Solárna stanica CS 13/W s integrovanou reguláciou CS 1,2        853,22
Expanzomat MAG 18                             96,38
Expanzomat MAG 25                            120,08
Pripájacia sada MAG                            61,62
Sada špirálovitých rúr                         129,57
Kompletný solárny balík pre stojany pre keramickú krytinu, krytinu
z bobry, plechu, resp. s pouţitím dlhých skrutiek alebo voľné stojany
Plošný kolektor CS 100 F                        786,07
Nástrešná sada pre stojan/voľný stojan, dvojitá základňa        515,09
Nástrešná sada pre stojan/voľný stojan, dvojité predĺženie       515,09
Nástrešná sada pre stojan/voľný stojan, jednoduché predĺženie      257,54
Solárna kvapalina 25 l                         129,57
Solárna kvapalina 10 l                           72,69
Solárna stanica CS 13/W s integrovanou reguláciou CS 1,2         853,22
Expanzomat MAG 18                             96,38
Expanzomat MAG 25                             120,08
Pripájacia sada MAG                            61,62
Sada špirálovitých rúr                          129,57
Kompletný solárny balík pre ploché strechy / voľné stojace stojany
Plošný kolektor CS 100 F                         786,07
Plochá strecha / voľne stojací stojan, dvojitá základná sada       884,81
Plochá strecha / voľne stojací stojan, sada pre dvojité predĺženie    884,81
Plochá strecha / voľne stojací stojan, sada pre jednoduché predĺženie   442,41
Solárna kvapalina 25 l                          129,57
Solárna kvapalina 10 l                           72,69
Solárna stanica CS 13/W s integrovanou reguláciou CS 1,2         853,22
Expanzomat MAG 18                             96,38
Expanzomat MAG 25                             120,08
Pripájacia sada MAG                            61,62
Sada špirálovitých rúr                          129,57
Kompletný solárny balík pre montáţ na fasádu
Plošný kolektor CS 100 F                         786,07
Fasáda, dvojitá základná sda                       515,09
Fasáda, sada pre dvojité predĺženie                    515,09
Fasáda, sada pre jednoduché predĺženie                  257,54
Solárna kvapalina 25 l                          129,57
Solárna kvapalina 10 l                           72,69
Solárna stanica CS 13/W s integrovanou reguláciou CS 1,2         853,22
Expanzomat MAG 18                             96,38
Expanzomat MAG 25                             120,08
Pripájacia sada MAG                            61,62
Sada špirálovitých rúr                          129,57
ZOSTAVY MONTÁŢNYCH SÁD
Sada pre montáţ do strechy pre keramiku pre CS 100 F
Jednotlivé lemovanie pre montáž do strechy                379,21
Dvojité základné lemovanie pre montáž do strechy             707,86
Predĺženie lemovania pre montáž do strechy                353,93
Krycia lišta medzi kolektormi                       80,59
Sada pre nástrešnú montáţ pre keramiku alebo bridlicu pre CS 100 F
Jednotlivá sada pre nástrešnú montáž pre keramiku alebo bridlicu     265,44
Dvojitá základná sada pre nástrešnú montáž pre keramiku alebo bridlicu  322,32
Dvojité predĺženie, sada pre nástr. montáž pre keramiku alebo bridlicu  322,32
Predĺženie, sada pre nástrešnú .montáž pre keramiku alebo bridlicu    161,16

Stojany FIX pre nástrešnú montáţ pre keramiku alebo bridlicu, pre
CS 100 F, 15°
Jednotlivý stojan pre nástrešnú montáž pre keramiku alebo bridlicu    339,71
Dvojitý zákl. stojan pre nástrešnú montáž pre keramiku alebo bridlicu   410,81
Dvojité predĺ. pre stojan pre nástr .montáž pre keramiku alebo bridlicu  410,81
Predĺženie pre stojan pre nástr. montáž pre keramiku alebo bridlicu    205,41
Stojany pre nástrešnú montáţ pre keramiku alebo bridlicu pre CS
100 F, /nastaviteľné 20°- 45°/
Jednotlivý stojan pre nástrešnú montáž pre keramiku alebo bridlicu    426,60
Dvojitý zákl. stojan pre nástr. montáž pre keramiku alebo bridlicu    519,09
Dvojité predĺ.pre stojan pre nástr.montáž pre keramiku alebo bridlicu   519,09
Predĺženie pre stojan pre nástr. montáž pre keramiku alebo bridlicu    257,54
Sada pre nástrešnú montáţ pre dráţkový plech pre CS 100 F
Jednotlivá sada pre nástrešnú montáž pre drážkový plech          265,44
Dvojitá základná sada pre nástrešnú montáž pre drážkový plech       322,32
Dvojité predĺženie, sada pre nástrešnú montáž pre drážkový plech     322,32
Predĺženie, sada pre nástrešnú montáž pre drážkový plech          161,16
Stojany pre nástrešnú montáţ pre dráţkový plech pre CS 100 F
/nastaviteľné 20°- 45°/
Jednotlivý stojan pre nástrešnú montáž pre drážkový plech         426,60
Dvojitý základný stojan pre nástrešnú montáž pre drážkový plech      515,09
Dvojité predĺženie pre stojan pre nástrešnú montáž pre drážkový plech   515,09
Predĺženie pre stojan pre nástrešnú montáž pre drážkový plech       257,54
Sada pre nástrešnú montáţ s dlhými skrutkami pre CS 100 F
Jednotlivá sada pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami          265,44
Dvojitá základná sada pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami       322,32
Dvojité predĺženie, sada pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami      322,32
Predĺženie, sada pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami          161,16
Stojany pre nástrešnú montáţ s dlhými skrutkami pre CS 100 F
/nastaviteľné 20°- 45°/
Jednotlivý stojan pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami         426,60
Dvojitý základný stojan pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami      515,09
Dvojité predĺženie pre stojan pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami   515,09
Predĺženie pre stojan pre nástrešnú montáž s dlhými skrutkami       257,54
Stojany s profilovaným plechom pre montáţ na plochú strechu /
voľne stojace, pre CS 100 F, 45°
Jednotlivý stojan pre ploché strechy                    491,39
Dvojitý základný stojan pre ploché strechy                 884,81
Dvojité predĺženie pre stojan pre ploché strechy              884,81
Predĺženie pre stojan pre ploché strechy                  442,41
Stojany s betónovými pätkami pre montáţ na plochú strechu / voľne
stojace pre CS 100 F, 45°
Jednotlivý voľne stojací stojan                      491,39
Dvojitý základný voľne stojací stojan                   884,81
Dvojité predĺženie pre voľne stojací stojan                884,81
Predĺženie pre voľne stojací stojan                    442,41
Stojany pre montáţ na fasádu pre CS 100 F
Jednotlivá sada pre montáž na fasádu                    426,60
Dvojitá základná sada pre montáž na fasádu                 515,09
Dvojité predĺženie, sada pre montáž na fasádu               515,09
Predĺženie, sada pre montáž na fasádu                   257,54
PRÍSLUŠENSTVO PRE CS 100 F a CS 200-4 F
Pripájacia sada 18 mm kužeľové tesnenie                   41,08
Spájacia sada 18 mm kužeľové tesnenie krátka pre nástrešnú montáž      41,08
Spájacia sada 18 mm kužeľové tesnenie dlhá pre montáž do strechy       41,08
Sada prechodiek 18 mm kuž.tesnenie s odvzdš. /2ks/ pre CS 200-4F       26,86
Sada prechodiek 18x18mm plochá vrátane oporných.objímok           25,28
Sada spájacích kolajničiek /2ks/                       45,82
Sada strešných hákov /2ks/ pre keramiku s malými časťami           58,46
Sada str. hákov výškovo nastaviteľ. /2ks/ pre keramiku s malými časťami    74,26
Sada str.hákov /2ks/ pre keram.s malými časťami pre zv. snehovú záťaž     61,62
Vysoko výkonný plošný kolektor CS 200-4F so štyrmi prípojmi        1 030,18
Sady pre nástrešnú montáţ pre CS 200-4F
Jednotlivá sada pre nástrešnú montáž                    402,91
Dvojitá základná sada pre nástrešnú montáž                 483,49
Dvojité predĺženie, sada pre nástrešnú montáž               483,49
Predĺženie, sada pre nástrešnú montáž                   241,75
Stojany pre nástrešnú montáţ pre CS 200-4F /nastaviteľné 20°-
45°/
Jednotlivý stojan pre nástrešnú montáž                   554,59
Dvojitý základný stojan pre nástrešnú montáž                774,21
Dvojité predĺženie pre stojan pre nástrešnú montáž             774,21
Predlženie pre stojan pre nástrešnú montáž                 387,11
Stojany s profilovaným plechom pre montáţ na plochú strechu /
voľne stojace, pre CS 200-4F, 45°
Jednotlivý stojan pre ploché strechy                    663,62
Dvojitý základný stojan pre ploché strechy                1 128,14
Dvojité predĺženie pre stojan pre ploché strechy             1 128,14
Predĺženie pre stojan pre ploché strechy                  564,07
Stojany s betónovými pätkami pre montáţ na plochú strechu / voľne
stojace pre CS 200-4F, 45°
Jednotlivý voľne stojací stojan                      663,62
Dvojitý základný voľne stojací stojan                  1 128,14
Dvojité predĺženie pre voľne stojací stojan               1 128,14
Predĺženie pre voľne stojací stojan                    564,07
Stojany pre montáţ na fasádu pre CS 200-4F
Jednotlivá sada pre montáž na fasádu                   554,59
Dvojitá základná sada pre montáž na fasádu                774,21
Dvojité predĺženie, sada pre montáž na fasádu               774,21
Predĺženie, sada pre montáž na fasádu                   387,11
Plošný kolektorový modul CS 300 M pre zabudovanie do strechy       813,71
Sada pre montáţ do strechy pre CS 300 M
Dvojitá základná sada pre prvý rad kolektorov               813,71
Dvojitá základná sada pre druhý a nasledujúci rad kolektorov       300,20
Sada pre jednotlivé predĺženie pre prvý rad kolektorov          339,71
Sada pre jednotlivé predĺženie pre druhý a nasledujúci rad kolektorov   79,00
Príslušenstvo ku kolektorovým systémom
Nástenná solárna stanica
CS 13/W, bez regulácie, WILO ST 20/6                   513,51
CS 13/W s reguláciu CS 1,2, WILO ST 20/6                 853,22
CS 13/W s reguláciou CS 2,2 WILO ST 20/6                 948,01
Odvzdušňovacia nádobka s ventilom pre solárnu stanicu CS 13        60,04
Solárna stanica CS 30, WILO ST 20/7                    676,25
Solárna stanica pre montáţ na zásobník
CS 13/S, bez regulácie, WILO ST 20/6                   576,71
CS 13/S s reguláciou CS 1,2, WILO ST 20/6                 932,22
Doplnková sada čerpadla
1 – 13 l/min. pripoj. 3/4“ vnútorný závit                 398,96
8 – 30 l/min. pripoj. 3/4“ vnútorný závit                 450,31
Solárna tlaková expanzná nádoba s membránou
MAG 18 vhodné do 3 kolektorov                       96,38
MAG 25 vhodné do 6 kolektorov                       120,08
MAG 35 vhodné do 8 kolektorov                       169,06
MAG 50 vhodné do 12 kolektorov                      298,63
MAG 80                                  507,19
MAG 100                                  692,06
Pripájacia sada MAG, vhodné pre MAG 18 a 25                61,62
Ventil 3/4“ pre expanznú nádobu pre MAG 35, 50               30,02
Ventil 1“ pre expanznú nádobu pre MAG 80, 100               53,72
Solárna kvapalina
25 l balenie v kanistri                          129,57
10 l balenie v kanistri                          72,69
200 l balenie v sude                           869,02
Indikátor mrazuvzdornosti, vlnovec i izoláciou
Indikátor mrazuvzdornosti pre stanovenie pomeru vody a glykolu v zmesi   47,40
Vlnovec s izoláciou, kúžeľové tesnenie                  129,57
Vlnovec s izoláciou, ploché tesnenie                   129,57
Solárny regulátor
Solárny regulátor CS 1,2                          314,42
Solárny regulátor CS 2,2                          567,23
Systémový solárny regulátor CS 3,2, Univerzálny regulátor        1 106,02
Príslušenstvo k solárnym regulátorom
Solárny regulátor CS-L                              237,00
Sada pre zvýšenie tepl. spiatočka RL – 1“ HERZ Calis TS-RD+termomotor      311,70
Alebo 11/4“ HERZ Calis TS-RD+termomotor                     316,04
Systémový kompletný regulátor
Vrstvový dobíjací regulátor SLR                       1 888,14
Príslušenstvo k SLR
Modul vykurovacieho okruhu SLR – pre okruh riadený povetern.podmien.       616,22
Modul pre ohrev bazénovej technológie                      654,99
Diaľkové nastavenie FV-SLR – povetern.podmienky                  73,47
Diaľkové nastavenie FV-SLR – pre bazénovú technológiu              103,46
Príslušenstvo
Kolektorový snímač FKP6                              41,08
Snímač zásobníka FRP6 – olejové flexové vedenie 1,5 m               41,08
             - silikónové vedenie 2,5 m                41,08
Kovová ochranná hadica                              15,64
Ochrana proti prepätiu                              41,08
Náhradné poistky, vrecko s 10 poistkami – T1, 6A /pre CS2/CS1,1/         15,64
                      - T 4A /pre CS1,2/CS2,2/CS3,2     15,64
                      - T 6,3A /pre SLR/           15,64
                      - sklenené T 4A /pre CS-L/       15,64
Elektr trojcestný prepínací ventil 3/4“ HERZ Calis TS-RD + termomotor       66,44
                  1“    - „ -                74,07
                  1 1/4“  - „ -                79,04
Dvojcestný ventil 1/2“ STROMAX – TS-E + temomotor                 82,99
          3/4“     -„-                        86,31
          1“     -„-                        89,99
Zmiešavač teplej pitnej vody MIX 110, DN 20, 35 – 50°C              96,94
               MIX 160, DN 20, 38 – 48°C             dopyt
Solárny odvzdušňovač 3/4“ Qmax 1,25m3/h                     202,24
             1“ Qmax 2,00 m3/h                    210,14
Odvzdušňovacia nádoba s ventilom izolovaná 18 mm                 97,96
                        22 mm              101,13
                        28 mm              110,60
Merač množstva tepla-kompletný balík /WMZ-Ml/ V 40 – 0,6 18 kolektor.      587,78
                           V 40 – 1,5 44 kolekt.    587,78
                           V 40 – 2,5 74 kolekt.    587,78
Sada náradia                                   62,61
Montážna sada náhradných dielov                          61,62
Tlakové a preplachovacie čerpadlo                        884,81
Doskový výmenník, solárny deliaci systém
Doskový výmenník tepla /PWT/ typ PWT 14 /do 14 m2 sol.plochy/+ izol.     1 027,02
                 typ PWT 30 /do 30 m2 sol.plochy/+izol.   1 216,62
                 Typ PWT 50 /do 50 m2 sol.plochy/+izol.   1 453,63
Nástenný držiak pre doskové výmenníky tepla PWT                139,04
Solárny deliaci systém do 16 m2 /3/4“ IG,WILO 15/6/             2 291,05
              40 m2 /3/4“ IG, WILO 15/7/            2 417,45
              60 m2 /1“ IG, WILO 15/7/             2 520,15
Príslušenstvo doplnková sada CS pre priamu prípravu úžitkovej vody       402,91
        Solárny prepínací ventil CS so servopohonom           347,61
Bazénový výmenník, flexibilné medené rúrky
Bazénový výmenník tepla SWT 13 vrátane izolácie               1  382,53
                 27 vrátane izolácie             1  651,14
                 33 vrátane izolácie             2  030,34
                 44 vrátane izolácie             2  267,34
                 55 vrátane izolácie             2  520,15
CS-QUICK Pruž spoj pre vlnovce z akost ocele IX331 DN 16,25 m prstenec      790,02
                            DN 20,15 m        553,00
                           DN 20,25 m         845,32
CS príslušenstvo pre prechodky DN 16 x 3/4“                    15,01
                 DN 20 x 3/4“                   16,59
                 DN 16 na CU 18 x 1,0 mm             15,80
                 DN 20 na CU 18 x 1,0 mm             17,39
Spojka DN 16 x DN 16                               23,70
Spojka DN 20 x DN 20                               25,28
Dvojitá príchytka trubky, oválna                          3,95
ZÁSOBNÍKY NA TEPLÚ PITNÚ VODU
Zásobník na teplú pitnú vodu TWS 160 vrát.iIzol. z tvrdej peny a fól.plášť   821,62
                TWS 200                     900,62
                TWS 300                    1 058,62
                TWS 400                    1 414,12
                TWS 500                    1 532,62
                TWS 800 vrát.izol.z mäkkého penov.mat.    3 397,07
                TWS 1000                   4 029,08
Zásobník na tepl.pit..vodu TWS 2-300,vrát.izol.z tvrdej peny a fól.plášťa  1 232,42
              TWS 2-400                     1 477,33
              TWS 2-500                     1 635,33
              TWS 2-800 vrát.izol.z mäkkého penov.mat.     3 586,67
              TWS 2-1000                    4 273,98
Zásob.na tepl.pit.vodu WP-TWS „pre tepel.čerpadlá“ WP-TWS 300        2 449,04
                           WP-TWS 400       2 733,45
                           WP-TWS 500       3 081,06
Príslušenstvo RWT 1,4m2, DN 110, ako solár.výmenník do 6m2 kol.pl.      782,12
Zásobník na teplú pitnú vodu s el. výhrev.telesom ES 300 vrát. izol.     2 717,65
                          ES 400          3 152,16
                          ES 500          3 555,07
Akumulačný zásobník s integrovanou prípravou teplej pitnej vody
Akumul.zásob.so zabudov.zásob.teplej pitnej vody PTS 750 /600/150/+iz    3 468,17
                          PTS 900 /700/200/     3 744,67
Akumulačné zásobníky
Akumul.zásob. PS/PS-R so senzorovými lištami PS 350 /4x prípoje 5/4/     1 019,20
                        PS 500            1 192,93
                        PS 650            1 256,13
                        PS 825            1 295,62
                        PS 1000           1 485,23
                        PS 1200           1 935,54
                        PS 1500           2 172,55
                        PS 2000           3 444,47
                        PS 1000 priemer 790mm    1 485,23
Akumuil.zásob.PS/PSR so senzor.lištami PS 350 R /4x prípoje 5/4/       1 224,52
                     PS 500 R               1 398,32
                     PS 650 R               1 461,52
                     PS 825 R               1 501,03
                     PS 1000 R priemer 850mm       1 690,63
                     PS 1200 R              2 140,94
                     PS 1500 R              2 377,94
                     PS 2000 R              3 649,87
                     PS 1000 R priemer 790 mm       1 690,63
Sada pre „komunikáciu“ zásobníkov 5/4“ 4x VA pruž.vlnovec 120 mm        339,71
                               300 mm      434,50
Akumulačný zásobník PS - S
Akumul.zásobník PS-S so senzor.lištami PS-S 2500 /vrátane izolácie/     4  392,48
                     PS-S 3000              5  119,30
                     PS-S 3500              5  277,30
                     PS-S 4000              7  394,54
                     PS-S 4500         7 860,65
                     PS-S 5000         8 318,86
Akumulačný zásobník PSW/PSW-R s jedným pevne zabudovaným
výmenníkom tepla z hladkých rúr
PSW 500 vrátane izolácie                      1  595,83
PSW 650                               1  761,74
PSW 825                               1  809,13
PSW 1000, priemer 850, vrátane izolácie               2  014,54
PSW 1000, priemer 790                        2  219,95
PSW 1200                              2  875,66
PSW 1500                              2  923,06
PSW 500 R                              1  903,94
PSW 650 R                              1  967,14
PSW 825 R                              2  014,54
PSW 1000 R, priemer 850                       2  346,35
PSW 1000 R, priemer 790                       2  425,35
PSW 1200R                              3  081,06
PSW 1500 R                             3  310,16
Akumulačný zásobník PSW-2/PSW-2-R s dvoma pevne zabudovanými
výmenníkmi tepla z hladkých rúr
PSW 2 – 825 R vrátane izolácie                   2  370,05
PSW 2 – 1000 R/priemer 850 vrátane izolácie             2  709,75
PSW 2 – 1000 R / priemer 790 vrátane izolácie            2  788,75
PSW 2 – 1500 R vrátane izolácie                   3  934,27
Kombinovaný zásobník KS/KS - R
KS 500 R vrátane izolácie zásobníka                 3  420,76
KS 650 R vrátane izolácie zásobníka                 3  483,96
KS 825 R vrátane izolácie zásobníka                 3  760,47
KS 1000 R / 850 vrátane izolácie zásobníka             3  926,38
KS 1000 R / priemer 790 mm vrátane izolácie zásobníka        4  021,18
KS 1200 R vrátane izolácie zásobníka                4  621,59
KS 1500 R vrátane izolácie /voľne pribalená/            4  850,69
KS 2000 R vrátane izolácie /voľne pribalená/            6  241,12
Kombinovaný zásobník pre tepelné čerpadlá WP – KS, WP - SKS
WP – KS 650                             4  522,83
WP – KS 825                             4  819,10
WP – KS 1000 priemer 790 mm                     5  095,60
WP – SKS 650                            4  463,58
WP – SKS 1 - 825                          4  882,30
WP – SKS 2 - 825                          5  269,40
WP – SKS 2 – 1000 / priemer 790 mm                 5  506,40

Solárny kombinovaný zásobník SKS - R
SKS 650 R vrátane izolácie zásobníka                3  871,07
SKS 825 R vrátane izolácie zásobníka                4  297,69
SKS 2 – 825 R vrátane izolácie zásobníka              4  589,98
SKS 2 – 1000 R vrátane izolácie                   4  779,59
SKS 2 – 1000 R / priemer 790 mm vrátane izolácie zásobníka     4  874,39
SKS 2 – 1500 R vrátane izolácie zásobníka /voľne pribalená/     5  893,51
Energetická centrála ORION 1000
ORION 1000/790 vrátane tepelnej izolácie zásobníka         4 839,97
S čerpadlami s pevnými otáčkami
ORION montážna skupina s 1 vykurov.okruhom a s centr.regulát. SLR  2  965,96
  -„-           2     -„-             3  755,40
ORION mont.skupina s l vykurov.okruhom bez centr.regulátora SLR   1  829,74
  -„-         2       -„-              2  471,63
S čerpadlami s elektronicky regulovanými otáčkami
ORION mont.skupina s l vykur.okruhom a s centr.regulátorom SLR   3 275,83
   -„-        2    -„-                  4 367,78
ORION mont.skupina s l vykurov.okruhom bez centr.regulátora SLR    2 124,86
   -„-        2    -„-                  3 069,25
Vrstvový akumulačný zásobník SLP
SLP 825 vrátane izolácie zásobníka vody                2 528,05
SLP 1000/priemer 790 mm vrátane izolácie zásobníka vody        2 899,35
SLP 1500 vrátane izolácie zásobníka vody /voľne pribalená/       3 622,22
Sada pre tepelné čerpadlo SLP                      442,41
MODUL PRE TEPLÚ PITNÚ VODU BWM
BWM 25, š x v x h, 550 x 660 x 350 mm                 2 583,35
BWM 36, š x v x h, 550 x 660 x 350 mm                 3 555,07
Príslušenstvo
Prírubové hrdlo DIN 2631 PN 6 DN 25                   142,21
                 DN 32                 158,01
                 DN 40                 181,70
                 DN 50                 197,50
                 DN 65                 213,31
                 DN 80                 229,10
                 DN 100                 252,80
                 DN 125                 300,20
                 DN 150                 331,81
                 DN 200                 410,81
Hrdlo s vonkajším závitom R 1/2“                     93,22
              R 3/4“                    93,22
              R 1“                     93,22
              R l 1/4“                   93,22
              R 1 1/2“                   93,22
              R 2“                     93,22
Hrdlo s vnútorným závitom R 1/2“                     93,22
              R 3/4“                    93,22
              R 1“                     93,22
              R 1 1/4“                   93,22
              R 1 1/2“                   93,22
              R 2“                     93,22
              R 2 1/2“                   93,22
              R 3“                     93,22
              R 1 1/2“ krátke hrdlo pre el. špirálu    93,22
Zavarená príruba DN 180, otvorená pre PS vonkajší priemer 250 mm ,
kruh otvoru /10 x M 10/ 225 mm                     268,61
Zavarená príruba DN 110, otvorená pre PS/SLP/SKS/KS vonkajší
priemer 180 mm, kruh otvoru /8 x M 12/ 150 mm              268,61

Výmenník tepla s rebrovými rúrami RWT pre akumulačné zásobníky
RWT 1,4 pre prírubu DN 110 dĺžka = 37O mm 3/4“              671,52
RWT 2,0 pre prírubu DN 180 dĺžka = 460 mm 1“               802,66
RWT 2,5 pre prírubu DN 180 dĺžka = 520 mm 1“               861,12
RWT 3,0 pre prírubu DN 180 dĺžka = 600 mm 1“               932,22
RWT 4,0 pre prírubu DN 180 dĺžka = 680 mm 1“              1 074,42
Výmenník tepla s rebrovanými rúrami RWT pre zásobníky na teplú pitnú
vodu
RWT 1,4 pre prírubu DN 110 dĺžka = 370 mm 3/4“              782,12
RWT 2,0 pre prírubu DN 180 dĺžka = 460 mm 1“               916,42
RWT 2,5 pre prírubu DN 180 dĺžka = 520 mm 1“               971,12
RWT 3,0 pre prírubu DN 180 dĺžka = 600 mm 1“              1 058,62
RWT 4,0 pre prírubu DN 180 dĺžka = 680 mm 1“              1 185,03
Elektrické zabudovateľné vyhrievanie EFH s prírubovým vyhotovením
EFH 6,0 KW, 400 V dĺžka = 370 mm                    861,12
EFH 8,0 KW, 400 V dĺžka = 420 mm                    900,62
EFH 10,0 KW, 400 V dĺžka = 500 mm                   963,82
EFH 12,0 KW, 400 V dĺžka = 530 mm                  1 161,32
Kryt príruby vrátane tesnenia a skrutiek pre zásob.pitnej vody
DN 110 emailovaný, závit R 1 1/2“, kruh otvoru 150 mm           94,81
DN 180 emailovaný, závit R 1 1/2“, kruh otvoru 225 mm           94,81
DN 110 slepý, emailovaný kruh otvoru 150 mm                86,91
DN 180 slepý, emailovaný, kruh, otvoru 210 mm               94,81
DN 180 slepý, surový kruh otvoru 225 mm                  86,91
Magnéziová ochranná anóda TWS 160                    109,03
               TWS 200                  109,03
               TWS 300                  109,03
               TWS 400/500/2-300             109,03
               TWS 2-400                 109,03
               TWS 2-500                 109,03
               TWS 800 a 1000/2-800/2-1000        123,25
               ES a SLS do 500              109,03
Anóna Correx bezúdržbová anóna pre všetky zásobníky pitnej vody     339,71
Ponorné púzdro R 1/2“ x 200 mm pre 6 mm snímač              30,81
Ručičkový teplomer pre TWS 160 až 500 a TWS 2-300 až 2-500        30,81
            TWS 800 a 1000, PS-WD /40mm/s kapil.rúrkou    35,55
            ES a SLS                     30,81
Teplomer s kapilárou /PS,PSW,KS,SKS,SLP/                 35,55
Solárny guľový kohút 1“-z ušľachtilej ocele /pre veľké zariadenia/    74,26
Náhradné tesnenie DN 110 /gumové tesnenie pre TWS do 500 l/        34,76
          DN 110 /pre vyk. prírubu/               34,76
          DN 180 /pre vyk. prírubu/               37,93
          DN 180 /LK 210 mm, pre TWS 800/1000/         44,24
Sada izolačného skrutkového spoja R 3/4“ /=2 ks/             102,70
Sada izolačného skrutkového spoja R 1“ /= 2 Ks/             107,45
HERZ – TEPELNÉ ČERPADLO COMMOTHERM
tepelné čerpadlo pre prevádzku so soľankou /soľanka/voda/
Verzia Standard: 3faz = s trojfázovým kompresorom /3 x 400 VAC/
         1faz = s jednofázovým kompresorom /1 x 230 VAC/
         5 SW Standard /3 faz/               6  410,00
         5 SW Standard /1 faz/               6  710,00
         7 SW Standard /3 faz/               6  500,00
         7 SW Standard /1 faz/               6  800,00
        10 SW Standard / 3 faz/               6  650,00
        10 SW Standard /1 faz/                6  950,00
        12 SW Standard /3 faz/                7  070,00
        12 SW Standard /1 faz/                7  370,00
        15 SW Standard /3 faz/                7  230,00
Verzia De Luxe: 5 SW De Luxe /3 faz/                 7  410,00
        5 SW De Luxe /1 faz/                 7  710,00
        7 SW De Luxe /3 faz/                 7  500,00
        7 SW De Luxe /1 faz/                 7  800,00
        10 SW De Luxe /3 faz/                 7  620,00
        10 SW De Luxe /1 faz/                 7  920,00
        12 SW De Luxe / 3 faz/                8  030,00
        12 SW De Luxe /1 faz/                 8  330,00
        15 SW De Luxe /3 faz/                 8  180,00
tepelné čerpadlo pre prevádzku s vodou /voda/voda/
Verzia Standard: 5 WW Standard /3 faz/                6  700,00
         5 WW Standard /1 faz/               7  000,00
         7 WW Standard /3 faz/               6  750,00
         7 WW Standard /1 faz/               7  050,00
         10 WW Standard /3 faz/               6  950,00
         10 WW Standard /1 faz/               7  250,00
         12 WW Standard /3 faz/                 7  370,00
         12 WW Standard /1 faz/                 7  650,00
         15 WW Standard /3 faz/                 7  570,00
Verzia De Luxe: 5 WW De Luxe /3 faz/                   7  660,00
         5 WW De Luxe /1 faz/                  7  960,00
         7 WW De Luxe /3 faz/                  7  720,00
         7 WW De Luxe /1 faz/                  8  020,00
         10 WW De Luxe /3 faz/                  7  920,00
         10 WW De Luxe /1 faz/                  8  220,00
         12 WW De Luxe /3 faz/                  8  330,00
         12 WW De Luxe /1 faz/                  8  630,00
         15 WW De Luxe /3 faz/                  8  530,00
Príslušenstvo
Prípojná súprava pre commotherm Standard                   250,00
          pre commotherm De Luxe                   270,00
Sada: plochý kolektor na získavanie tepla zo zeme
Sada pre plochý kolektor pre 2 okruhy                     870,00
                3 okruhy                  1  230,00
                4 okruhy                  1  440,00
                5 okruhov                 1  800,00
                6 okruhov                 2  150,00
                7 okruhov                 2  360,00
Zemné kolektory z polyetylénu – vonkajší priemer 32, hrúbka 2,00 mm       1,48
                          40     2,30 mm     2,03
Šachta pre rozdeľovač, typ A
Okruh 4, výška šachty 1 000 mm, priemer šachty 880 mm           1 545,00
    6                                 1 636,00
Izbový termostat Draht, jednoduchý s LCD displejom /2 drôty/         63,00
Iz.termost. /3 drôty/ jaz.verzia EN,DE,FR,IT,NL,ES,PT,DK,SE,FI       145,00
                 EN,CZ,SK,PL,TK,RÚ             146,00
Rozširovací modul vykurovacieho okruhu                   185,00
Nástenné teleso pre druhý rozširovací modul vykurovacieho okruhu       59,00
3-fázový jemný nábeh pre commotherm 5/7                   230,00
              commotherm 10/12/15               260,00
3-cestný prepínací ventil, vrátane temomotora 230 V pre okruh zásobníka
DN 25 /pre commotherm 5, 7, 10/                        37,00
DN 32 /pre commotherm 12, 15/                         40,00
Sada: pre podzemnú vodu pre WW
Commotherm WW 5, 7, 10                            897,00
Commotherm WW 12, 15                             950,00
Vysoko akostný difúzne tesný izolačný systém ARMACELL
AC 09 x 028, vnútorný priemer 28 mm, pre rozmer trubky 3/4“           2,34
AC 09 x 035, vnútorný priemer 35 mm, pre rozmer trubky 1“           2,70
AC 09 x 042            42            1 1/4“       2,98
AC 09 x 048            48            1 1/2“       3,60
AC 09 x 054            54                      4,13
AC 09 x 060            60            2“         5,13
Termoizolač. páska, čierna samolepiaca, cievka 15 m, š. 50 mm, hr. 3mm    20,00
Špeciálne lepidlo pre izoláciu Armaflex 0,25 l plechovka so štetcom      20,00
                    0,50 l plechovka           22,00

 SLOVECO
SLOVECO / „M“ kolektor                           697,40
SLOVECO / „S“ kolektor, vákuové trubice Sidney              2 672,77
SLOVECO / „K“ BLACK CHROM kolektor                     748,52
SLOVECO / „Ko“ kolektor OYSTER                       836,15
182 K JACKETED SYSTÉM REMOTE / bez el. ohrevu (CELÝ BALÍK)        3 245,77
303 K JACKETED SYSTÉM / 2,4 kW el. ohrevu (CELÝ BALÍK)          4 830,11
444 K JACKETED SYSTÉM REMOTE / 2,4 kW el. ohrev (CELÝ BALÍK)        7  177,75
222 Ko JACKETED SYSTÉM / 2,4 kW el. ohrev (CELÝ BALÍK)           4  217,79
303 Ko JACKETED SYSTÉM / 2,4 kW el. ohrev (CELÝ BALÍK)           5  377,78
444 Ko JACKETED SYSTÉM REMOTE / 2,4 kW el. ohrev (CELÝ BALÍK)       8  272,85
 NEPRIAME ČERPADLOVÉ SOLÁRNE SYSTÉMY rodina „PAK“
POWERPAK 10kW bez sekundárneho obehu s 8 „K“               10  041,33
POWERPAK 10kW COMPLETE s 8 „K“ kolektormi                 11  043,32
POWERPAK 5kW COMPLETE so 4 „K“ kolektormi                 7  322,25
POWERPAK 5kW bez sekundárneho obehu so 4 „K“ kolektormi          6  375,92
ENERGYPAK 365,2 „K“ kolektory                       6  127,56
COMBIPAK 315 L nádrž                            2  076,78
2,4 kW elektrický ohrev ( pre CMBIPAK)                     85,21
POWERPAK 10kW COMPLETE s 8 „Ko“ koolektormi                12  460,67
POWERPAK 10kW bez sekundárneho obehu s 8 „Ko“ kolektormi         11  454,39
POWERPAK 5kW COMPLETE so 4 „Ko“ kolektormi                 8  045,91
POWERPAK 5kW bez sekundárneho obehu so 4 „Ko“ kolektormi          7  086,74
ENERGYPAK 300L nádrž s 2 „Ko“ kolektormi                  6  315,97
ENERGYPAK 365, 3“Ko“ kolektormi                      7  703,35
TEPELNÉ ČERPADLÁ
HP SORCERER SYSTÉM, 250 litrový zásobník                  8 302,83
HP SORCERER SYSTÉM, 315 litrový zásobník                  8 773,85
LSQ03R 10,6 kW vzduch/voda                         2 972,32
LSQ05R 17,8 kW vzduch/voda                         4 093,21
LSQ10R 35 kW vzduch/voda                          5 740,92
LSQ03CR 10,6 kW vzduch/voda                        3 231,23
LSQ04CR 14 kW vzduch/voda                         3 870,15
LSQ05CR 17,8 kW vzduch/voda                        3 903,60
WSQ03R 10,6 kW voda/voda                          2 944,43
WSQ05R 19,5 kW voda/voda                          3 852,62
WSQ10R 38 kW voda/voda                           6 362,78

PRÍSLUŠENSTVO
HARTGARD (obsah balenia – 4,5 litra) – solárna kvapalina             73,66
TANK ANTIFREEZE DEVICE / TAFD – ochranný ohrev zásobníka            196,54
Montážna sada pre 1 ks – kolektor SOLAHART typ „K“                93,77
Montážna sada pre 2 ks – kolektor SOLAHART typ „K“               126,30
Montážna sada pre 1 panel typ „Ko“                       173,41
Montážna sada pre 2 panel typ „Ko“                       254,76
Plechová profilovaná pásovina                           11,78
Hliníkový profilovaný úchyt                            9,36
Prepojovací element (medzi kolektormi K aj Ko, 110 mm)              17,99
Vývod (z kolektorov K aj Ko, z výmenníkov )                   49,23
COMMISIONING KIT – testovacia sada pre montážne firmy             241,09
Elektrický doohrev 2,4 Kw                            28,02
Termostat                                    64,20
ANTICALC – fyzikálna úprava vody                        342,56
VZORKY
Roh kolektora „K“                              312,59
Rez POWER PAK 5 kW                             1 421,20
Otočný model kolektora OYSTER - čierny                   1 742,35
VYSVETLIVKY
REMOTE – montáž výmenníka pod strechou
K – multi-fow kolektor typu K
Ko – multi-flow kolektor OYSTER – najnovší a najmoder. slnečný kolektor
SUPER SOLAR kolektor                             417,91
SOLAR PLUS SLOVAKIA/ vaňový kolektor 2,3m2 mont.zvisle            782,12
SOLAR PLUS SLOVAKIA/ vaňový kolektor 2,3m2 vodorovne             803,82
SOLAR PLUS SLOVAKIA/ vaňový kolektor 1,9m2                  651,76
SOLAR PLUS SLOVAKIA/ zabudovateľný kolektor 2,11m2              590,92
SOLAR PLUS SLOVAKIA/ vákuový kolektor GOT, 14 TRUBIC            1 668,49
HELIOSTAR
HELIOSTAR TS 300 N 2L – C 2 m2            Doporučujeme!          447,92
HELIOSTAR TS 300 N 2P – C 2 m2            Doporučujeme!          466,34
HELIOSTAR TS 320 N 2L – C 2 m2                            492,17
HELIOSTAR TS 320 N 2P – C 2 m2                            510,62
HELIOSTAR 380 N 2L – C 2 m2 pre samotiaž                       492,73
HELIOSTAR 400 V – C 2 m2 vákuový                           699,16
Nosné konštrukcie pre kolektory HELIOSTAR
AL konštrukcia pre 2 kol. na rovnú strechu                      207,40
AL konštrukcia pre 2 kol. na šikmú strechu                      141,41
AL konštrukcia pre 3 kol. na rovnú strechu                      287,79
AL konštrukcia pre 3 kol. na šikmú strechu                      209,12
AL konštrukcia pre 2 kol. horizon.rovnú strechu                    240,95
AL konštrukcia pre 2 kol. horizon.šikmú strechu                    220,01
AL konštrukcia pre 3 kol.horizon.rovnú strechu                    381,56
AL konštrukcia pre 3 kol. horizon.šikmú strechu                    335,96
Nosná konštrukcia II. pre 3 kol. na šikmú strechu s výškovo        elox. prírodná    185,88
nastaviteľnými strešnými hákmi                       elox. stred. bronz  195,01
Nosná konštrukcia II. pre 2 kol. na šikmú strechu s výškovo        elox. prírodná    126,40
nastaviteľnými strešnými hákmi                       elox. stred. bronz  132,48
Nosná konštrukcia II. pre 1 kol. na šikmú strechu s výškovo        elox. prírodná    62,40
nastaviteľnými strešnými hákmi rozširovacia                elox. stred. bronz  68,91
Nosná konštrukcia pre 3 kol. na šikmú strechu               elox. prírodná    160,23
                                      elox.stred.bronz   169,22
Nosná konštrukcia pre 2 kol. na šikmú strechu               elox. prírodná    107,71
                                      elox. stred. bronz  113,72
Nosná konštrukcia pre 1 kol. na šikmú strechu rozširovacia         elox. prírodná    49,76
                                      elox. stred. bronz  56,70
Nosná konštrukcia kombi skrutky pre 3 kol. na šikmú strechu        elox. prírodná    189,20
                                      elox. stred. bronz  203,81
Nosná konštrukcia kombi skrutky pre 2 kol. na šikmú strechu        elox. prírodná    134,30
                                      elox. stred. bronz  137,46
Nosná konštrukcia kombi skrutky pre 1 kol. na šikmú strechu        elox. prírodná    67,35
rozširovacia                                elox. stred. bronz  70,11
Nosná konštrukcia plechová strecha pre 3 kol.               elox. prírodná    160,36
Nosná konštrukcia plechová strecha pre 2 kol.               elox. prírodná    114,95
Nosná konštrukcia plechová strecha pre 1 kol. rozširovacia         elox. prírodná    49,39
Nosná konštrukcia pre 3 kol. na rovnú strechu (pre výšku do 8 m nad    elox. prírodná    206,23
terénom, sklon 45°)                            elox. stred. bronz  216,39
Nosná konštrukcia pre 2 kol. na rovnú strechu (pre výšku do 8 m nad    elox. prírodná    143,-
terénom, sklon 45°)                            elox. stred. bronz  154,05
Nosná konštrukcia pre 1 kol. na rovnú strechu rozširovacia (pre výšku do  elox. prírodná    66,16
8 m nad terénom, sklon 45°)                        elox. stred. bronz  70,70
Nosná konštrukcia zosilnená pre 3 kol. na rovnú strechu (pre výšku do 20  elox. prírodná    286,20
m nad terénom, sklon 45°)                         elox. stred. bronz  292,04
Nosná konštrukcia zosilnená pre 2 kol. na rovnú strechu (pre výšku do 20  elox. prírodná    191,86
m nad terénom, sklon 45°)                         elox. stred. bronz  201,45
Nosná konštrukcia II. pre 3 horizontálne kol. na šikmú strechu s výškovo  elox. prírodná    329,95
nastaviteľnými strešnými hákmi                       elox. stred. Bronz  345,98
Nosná konštrukcia II. pre 2 horizontálne kol. na šikmú strechu s výškovo  elox. prírodná    209,35
nastaviteľnými strešnými hákmi                       elox. stred. bronz  233,05
Nosná konštrukcia II. pre 1 horizontálny kol. na šikmú strechu s výškovo  elox. prírodná    104,89
nastaviteľnými strešnými hákmi                       elox. stred. bronz  116,74
Nosná konštrukcia pre 3 horizontálne kol. na šikmú strechu         elox. prírodná    270,40
                                      elox. stred. bronz  286,20
Nosná konštrukcia pre 2 horizontálne kol. na šikmú strechu         elox. prírodná    178,55
                                      elox. stred. bronz  189,04
Nosná konštrukcia pre 1 horizontálny kol. na šikmú strechu         elox. prírodná    83,55
                                      elox. stred. bronz  96,20
Nosná konštrukcia kombi skrutky pre 2 horizontálne kol. na šikmú      elox.  prírodná    226,35
strechu                                  elox.  stred. bronz  235,61
Nosná konštrukcia kombi skrutky pre 1 horizontálny kol. na šikmú      elox.  prírodná    113,76
strechu                                  elox.  stred. bronz  118,30
Nosná konštrukcia pre 3 horizontálne kol. na rovnú strechu (pre výšku do  elox.  prírodná    307,44
8 m nad terénom)                              elox.  stred. bronz  322,88
Nosná konštrukcia pre 2 horizontálne kol. na rovnú strechu (pre výšku do  elox.  prírodná    202,85
8 m nad terénom)                              elox.  stred. bronz  213,10
Nosná konštrukcia pre 1 horizontálny kol. na rovnú strechu (pre výšku do  elox.  prírodná    97,36
8 m nad terénom)                              elox.  stred. bronz  104,30
Predĺžená podpera pre všetky nosné konštrukcie na šikmú strechu      elox.  prírodná
                        I= 500 mm korekcia o 15°  4,41
                        I= 750 mm korekcia o 21°  6,27
                       I= 1000 mm korekcia o 27°  8,17
                                      elox.  stred. bronz
                               I= 500 mm   4,61
                               I= 750 mm   6,61
                              I= 1000 mm   8,53
Kombi skrutka s príslušenstvom                            10,42
Príchytka na plechovú strechu                       elox. prírodná    6,31
Príchytka na plechovú strechu (na priame upevnenie Z profilu)       elox. prírodná    7,10
Zavetrovacia vzpera pre nosné konštrukcie na rovnú strechu         elox. prírodná   14,14
                                      elox. stred. bronz 14,77
Dilatačná zarážka                                   1,86
Z profil                          I= 2080 mm   elox. prírodná   24,30
                                      elox. stred. bronz 24,80
                              I= 3120 mm   elox. prírodná   34,59
                                      elox. stred. bronz 35,68
L profil (s otvormi)                    I= 2000 mm   elox. prírodná   17,63
                                      elox. stred. bronz 17,83
L profil s drážkami                     I= 2000 mm   elox. prírodná   17,79
                                      elox. stred. bronz 18,56
                              I= 1000 mm   elox. prírodná   10,26
                                      elox. stred. bronz 10,89
Zvislá krycia medzilišta AL plech              I= 2000 mm   elox. prírodná    4,95
                                      lak. farba hnedá RAL
                                      8017        2,36
Spájací súbor II. Heliostar                        elox. prírodná   8,86
Spájací súbor Heliostar                          elox. prírodná   5,48
Strešný hák II.                              štandard      3,75
                                      elox.stred.bronz 5,54
Strešný hák                                štandard      3,75
                                      elox.stred. bronz 5,64
Veterná poistka                              elox. prírodná   1,26
                                      elox. stred. bronz 1,26
Antikorové skrutky M6x16 s maticami M6 a podložkami 1 súbor – 20 ks           2,76
                             1 súbor – 30 ks        4,15
Medené rúry
Cu rúra pr. ø 15 mäkká 1bm (možnosť predaja v 25m alebo 50m)               4,98
Cu rúra pr. ø 18 mäkká 1bm (možnosť predaja v 25m alebo 50m)               5,97
Cu rúra pr. ø 22 mäkká 1bm (možnosť predaja v 25m alebo 50m)               7,30
Cu rúra pr. ø 28 mäkká 1bm (možnosť predaja v 25m alebo 50m)               9,29
Príslušenstvo solárneho zariadenia
Solárna inštalačná jednotka obsahuje:
Čerpadlo UPS 25-40, tlakomer + teplomer, ventil uzavierací, ventil
vypúšťací, ventil poistný so spätnou klapkou                      292,10
Obehové čerpadlo na solar UPS 25-40                          114,56
Čerpadlo pre obeh bazénovej vody                            177,75
Vákuový adaptér                                     82,95
Gulový uzatvárač 1˝ pre obehové čerpadlo                         7,90
Ms poistný ventil 1/2˝ 6,0 bar                              9,86
Ms poistný ventil 1/2˝ 1,8 bar                              7,90
Gulový ventil výpustný 1/2˝                        4,75
Tlakomer + teplomer 1/2˝4 bar + 120˚C                   22,11
Ventil solenoid elektromagnetický 1/2˝                  79,-
Ventil trojcestný Honeywell, servopohon 3/4˝ 220 V            114,55
Ventil trojcestný Danfoss regulačný 27˚257˚C 3/4˝ s čidlom 1,5m     256,75
Ventil trojcestný zmiešavací TM 200 3/4˝                 110,60
Ventil termostat 40 - 70˚C 1/2˝ s predĺžením čidlom            79,-
Ventil solenoid elektromagnetický 1/2˝                  79,-
Expanzná nádrž na solar 2l    (10bar)                 25,89
Expanzná nádrž na solar 5l    ( 8bar)                 25,56
Expanzná nádrž na solar 12l    (6bar)                 30,97
Expanzná nádrž na solar 18l    (6bar)                 34,12
Expanzná nádrž na solar 25l    (6bar)                 39,83
Expanzná nádrž na solar 40l    (8bar)                 58,22
Expanzná nádrž na solar 60l    (6bar)                 80,16
Expanzná nádrž na solar 80l    (6bar)                119,20
Expanzná nádrž na solar 100l    (6bar)                187,94
Expanzná nádrž na solar 150l    (6bar)                185,06
Expanzná nádrž na solar 200l    (6bar)                264,22
Expanzná nádrž na solar 300l    (6bar)                389,36
Expanzná nádrž na solar 500l    (6bar)                714,86
Expanzná nádrž na solar 700l    (6bar)                929,43

Solárny elektronický regulátor
Solárny regulátor DX 4101 analógový s 2 senzormi               97,92
Solárny regulátor DX 4102 digital. jednookruhový s 3 senzormi        221,01
Solárny regulátor DX 4132 digital. dvojokruhový so 3 senzormi        318,13
Solárny regulátor DX 4133 digital trojokruhový so 4 senzormi         344,52
Solárny regulátor DX 4232 digital dvojokruhový so 3 senzormi         379,14
Solárny regulátor DX 4233 digital trojokruhový so 4 senzormi         381,30
Solárny regulátor DC 11 digital jednookruhový so 2 senzormi         137,32
Solárny regulátor DC 21 digital dvojokruhový so 3 senzormi          232,42
Solárny regulátor DC 31 digital troj- a viacokruhový so 4 senzormi      321,98
Solárny regulátor SR12 DANTES jednookruhový                  90,29
Solárny regulátor SR25 DANTES jednookruhový digitálny            162,65
Solárny regulátor SR32 DANTES dvojokruhový digitálny             282,15
Solárny regulátor SR33 DANTES trojokruhový digitálny             295,43
Adaptér PC,kábel, CD SOLAR SW pre Windows 95,98 typová rada reg.DC      227,15

Solárny bojler – smaltovaná nádoba s izoláciou
Solárny bojler BE 300 ERM jednovalentný 300l AUSTRIA EMAIL        1 085,87
Solárny bojler BE 400 ERM jednovalentný 400l    -„-         1 344,19
Solárny bojler BE 500 ERM jednovalentný 500l    -„-         1 555,33
Solárny bojler BE 300 ERMR dvojvalentný 300l    -„-         1 216,42
Solárny bojler BE 400 ERMR dvojvalentný 400l    -„-         1 470,19
Solárny bojler BE 500 ERMR dvojvalentný 500l    -„-         1 670,48
Veľkoplošná el. ohrevná vložka 3, OKW                   220,41
Solárny bojler VT – N 800 FRM jednovalentný 800l             2 193,65
Solárny bojler VT – N 1000 FRM jednovalentný 1000l            2 582,32
Solárny bojler VT – N 800 FRM jednovalentný 800l             2 438,19
Solárny bojler VT – N 1000 FRM jednovalentný 1000l            2 815,54
Solárny bojler VT – N 1250 FRM jednovalentný 1250l            3 916,12
Solárny bojler VT – N 800 FRM dvojvalentný 800l             2 313,48
Solárny bojler VT – N 1000 FRM dvojvalentný 1000l            2 695,98
Solárny bojler VT – S 800 FRM dvojvalentný 800l             2 548,33
Solárny bojler VT – S 1000 FRM dvojvalentný 1000l            3 036,15
Vyhrievacie teleso SH – 2,5 s regul.a bezpečnost.termostatom, 400/230V   151,70
Vyhrievacie teleso SH- 3,0 s regul. a bezpečnost.termostatom, 400/230V   166,30
Solárny bojler SISS 550/150 dvojvalentný 550l/150l            2 172,91
Solárny bojler SISS 750/150 dvojvalentný 750l/150l            2 494,49
Solárny bojler SISS 900/200 dvojvalentný 900l/200l            2 810,06
Solárny bojler SISS 1100/250 dvojvalentný 1100l/250l           3 442,08
Solárny bojler SISS 1350/250 dvojvalentný 1350l/250l               4 035,38
Elektrické vyhrievacie teleso RD – SIS 400V – 7,5kW                488,08
Solárny bojler VTS dvojvalentný 200l                        823,21
Solárny bojler VTS dvojvalentný 300l                        889,56
Solárny bojler VTS dvojvalentný 400l                       1 087,86
Solárny bojler VTS dvojvalentný 500l                       1 198,47
Solárny bojler VTS trojvalentný 200l                        823,21
Solárny bojler VTS trojvalentný 300l                        918,01
Solárny bojler VTS trojvalentný 400l                       1 127,37
Solárny bojler VTS trojvalentný 500l                       1 237,97
Solárny bojler Duplex 600 x 150                         1 540,53
Solárny bojler Duplex 750 x 200                         1 619,53
Solárny bojler Duplex 1000 x 220                         1 817,04
Solárny bojler Duplex 1500 x 250                         2 251,54
Súbor montážny pripojovací na solárny výmenník na bojlery typu BE, VT,
SISS, VTS:    na Cu rúry ø 18                           25,59
Na Cu rúry ø 22                                    23,47

Protiprúdny výmenník Antikor SECESPOL

KN 0 – do 3 kolektorov (špirálový)                        220,84
KN 1 – do 8 kolektorov (špirálový)                        260,31
KN 2 – do 15 kolektorov (špirálový)                        304,75
B 70 – do 7 kolektorov (trubicový)                        257,15
B 130 – do 13 kolektorov (trubicový)                       347,81
B 1801 – do 18 kolektorov (trubicový)                      410,34
Nemrznúca kvapalina SOLAREN EKO 1liter                       2,49

Bazénový  výmenník  WT  401- 40 kW                       778,-
Bazénový  výmenník  WT  65 – 75 kW                       980,-
Bazénový  výmenník  WT  401 – 40 kW s titanom                1 450,-
Bazénový  výmenník  WT  65 – 75 kW s titanom                 1 860,-KM – SOLAR PLAST

Kolektor SOLAR PLAST (12 ks = 1 m2)                          5,74
T – kus 1“ x 1“ x 1/2“                                1,75
Koleno 1“ x 1/2“                                   1,69
Závitová prechodka                                  1,03
Gumene tesnenie                                    0,30
Nátrubok                                       0,73
Trubka 1“ – 3,048 m/ks (treba narezať)                        9,89
Trubka 1“ – 0,26 m (priamo k použitiu)                        1,03


                       Hrúbka izolácie 25,0 ~ 30,5mm        25mm

      CU-     CU-   Kov.rúry  Kov.rúry FE
Trubica  Rúry    rúry   FE                Hr.izolácie  M/     EUR
veľkosť  V.premer  DN     Col   Vonk.priemer  DN  Stredná    ktn.    meter
                                  hodn.
  6     6      4                     25    48       3,29
  8     8      6
 10     10      8   1/8˝       10,2  6     25    48       3,68
 13     12      10   1/4˝       13,5  8     25,5   40       3,83
 16     15                           25,5   36       4,11
 19     18      15   3/8˝       17,2  10    25,5   36       4,65
 22     22      20   1/2˝       21,3  15    25,5   32       5,21
 25     25                  25,0       25,5   24       5,64
 27               3/4˝       26,9  20    25,5   24       5,88
 28     28      25                    25,5   24       6,03
 32                    30,0        26    24   6,31                    Hrúbka izolácie 32,0 ~ 37,5mm      32mm

     CU-    CU-  Kov.rúry  Kov.rúry FE
Trubica  Rúry    rúry  FE               Hr.izolácie  M/   EUR
veľkosť  V.premer  DN    Col   Vonk.priemer  DN  Stredná    ktn.  meter
                               hodn.
  6     6    4
  8     8    6
 10     10    8    1/8˝    10,2    6
 13     12    10    1/4˝    13,5    8
 16     15                        32    28   6,03
 19     18    15    3/8˝    17,2    10    32    24   6,51
 22     22    20    1/2˝    21,3    15    33    24   7,07
 25     25              25,0        33    20   7,97
 27              3/4˝    26,9    20    33    20   8,30
 28     28    25                    33    16   8,46
 32                    30,0        33,5    16   9,13

Ceny izolácií sú uvedené bez DPH.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:173
posted:12/10/2011
language:Slovak
pages:20