18 by panniuniu

VIEWS: 14 PAGES: 10

									   PTS Bredbandsenkät till kommunala
      bostadsbolag 2010

       Antal svar  Urval     Svarsfrekvens

Totalt        124      297       41.8%
SABO         120      291       41.2%
Övriga         4       6       66.7%
                              15
      PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
      PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
                         Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
1. Ungefär hur många lägenheter, fastigheter
(juridiska) och byggnader förvaltar ni idag?
Antal lägenheter                 524,156  456,456   67,700

Antal lägenheter totalt (i urvalet)        847,485  750,000   97,485
Andel lägenheter som täcks i denna undersökning  62%    61%     69%

Antal fastigheter                 9,098   8,350    748

Antal byggnader                  19,755   18,887    868
                                           16
          PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag
        PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010 2010
                                Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
2. Vilka av följande tekniker (nät för bredband)
används aktivt i era fastighetsnät idag för distribution
av bredbandstjänster? Vilken eventuell förändring
bedömer ni kommer att ske till år 2014?
Har inga fastighetsnät för bredband
Antal lägenheter idag                      36,863   36,563    300
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen        7%     8%      0%
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                               20     20      0
Färre                               21     20      1
Oförändrat                            58     55      3
Vet inte                             25     25      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                               16%    17%     0%
Färre                              17%    17%     25%
Oförändrat                            47%    46%     75%
Vet inte                             20%    21%     0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b1
Antal lägenheter idag                      4,790   4,490    300
Andel                               8%    20%     1%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b2
Antal lägenheter idag                      13,177   13,177
Andel                              6%     6%      0%

Fibernät (till lägenheten)
Antal lägenheter idag                      139,803  87,603    52,200
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen        27%    19%     77%
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                               65     64      1
Färre                               1     1      0
Oförändrat                            36     33      3
Vet inte                             22     22      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                               52%    53%     25%
Färre                              1%     1%      0%
Oförändrat                            29%    28%     75%
Vet inte                             18%    18%     0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b1
Antal lägenheter idag                      45,244   20,044    25,200
Andel                              80%    90%     73%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b2
Antal lägenheter idag                      83,521   56,521    27,000
Andel                              35%    28%     77%
Kopparnät (telenät)
Antal lägenheter idag                      431,543  365,543   66,000
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen        82%    80%     97%
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                                5     5      0
Färre                               16     15      1
Oförändrat                            68     65      3
Vet inte                             35     35      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                               4%     4%      0%
Färre                              13%    13%     25%
Oförändrat                            55%    54%     75%
Vet inte                             28%    29%     0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b1
Antal lägenheter idag                      86,207   52,207    34,000
Andel                              152%    233%     99%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b2
Antal lägenheter idag                      254,530  220,230   34,300
Andel                              107%    109%     98%


Koaxialkabelnät (kabel-TV nät)
Antal lägenheter idag                      437,555  370,955   66,600
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen        83%    81%     98%
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                                9     9      0
Färre                               23     22      1
Oförändrat                            62     59      3
Vet inte                             30     30      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                               7%     8%      0%
Färre                              19%    18%     25%
Oförändrat                            50%    49%     75%
Vet inte                             24%    25%     0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b1
Antal lägenheter idag                      87,313   52,813    34,500
Andel                              154%    236%     100%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b2
Antal lägenheter idag                      255,066  220,166   34,900
Andel                              107%    109%    100%


CAT 5 eller CAT 6 i fastigheten (Metallbaserat nät, TP-kabel)
                                                  17
          PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag
        PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010 2010
                                  Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
Antal lägenheter idag                       221,944  206,744   15,200
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen          42%    45%     22%
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                                34     34      0
Färre                                6     6      0
Oförändrat                             47     43      4
Vet inte                              37     37      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                                27%    28%     0%
Färre                               5%     5%      0%
Oförändrat                             38%    36%     100%
Vet inte                              30%    31%     0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b1
Antal lägenheter idag                       45,570   36,570    9,000
Andel                               80%    163%     26%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b2
Antal lägenheter idag                       105,114  96,114    9,000
Andel                               44%    47%     26%


Annan teknik (ange gärna vilken under kommentarer)
Antal lägenheter idag                       8,989   8,989
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen          2%     2%      0%
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                                 1     1      0
Färre                                1     1      0
Oförändrat                             54     50      4
Vet inte                              68     68      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                                1%     1%      0%
Färre                               1%     1%      0%
Oförändrat                             44%    42%     100%
Vet inte                              55%    57%     0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b1
Antal lägenheter idag
Andel                                0%     0%      0%

Särredovisning: Har svar på fråga 3b2
Antal lägenheter idag
Andel                                0%     0%      0%


Summering: Fibernät och/eller CAT 5/CAT 6
Antal lägenheter                         361,747  294,347   67,400

Summering: Bedömd förändring till 2014 (alla delfrågorna
Fibernät, Kopparnät, Koaxialkabelnät, CAT 5 eller Annan teknik)
Antal lägenheter 2014 - antal
Fler                                114     113      1
Färre                               47     45      2
Oförändrat                             267     250     17
Vet inte                              192     192

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                                18%    19%     5%
Färre                               8%     8%      10%
Oförändrat                             43%    42%     85%
Vet inte                              31%    32%     0%
                                                   17
    PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
PTS Bredbandsenkät till kommunala

                                    Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
3. Ungefär hur många lägenheter omfattas av
exklusivitetsavtal? Inkludera inte avtal där
kommunikationsoperatör har exklusiv nyttjanderätt till
ett specifikt fastighetsnät. Vilken eventuell förändring
bedömer ni kommer att ske till år 2014?
a) Uppskatta antalet lägenheter med exklusivitetsavtal:
Antal                                 289,097  228,797   60,300
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen            55%    50%     89%

Förvaltat antal lägenheter för de med svar "Vet ej"           8,957   8,957


Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                                   9     9      0
Färre                                  18     16      2
Oförändrat                                58     56      2
Vet inte                                 39     39      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                                  7%     8%      0%
Färre                                  15%    13%     50%
Oförändrat                               47%    47%     50%
Vet inte                                31%    33%     0%

b) I ungefär hur många av era lägenheter finns
respektive variant av exklusivitetsavtal?
Ett avtal som ger en operatör exklusiv distributionsrätt att
leverera bredbandstjänster i hela fastigheten. Detta avtal
utestänger alternativa operatörer från att vara verksamma i
parallella infrastrukturer i fastigheten.
Uppskatta antal lägenheter                       56,874   22,374    34,500

Ett avtal som ger en operatör exklusiv distributionsrätt i ett
specifikt fastighetsnät. Denna exklusiva rätt förhindrar alternativa
tjänsteleverantörer från att leverera bredbandstjänster i en och
samma infrastruktur.
Uppskatta antal lägenheter                       237,810  202,910   34,900

c) Ungefär hur många av era lägenheter omfattas av
exklusivitetsavtal med:
Telia
Antal lägenheter                            30,218   30,196     22

Stadsnät
Antal lägenheter                            43,744   37,544    6,200

Annan (ange vilka under kommentarer)
Antal lägenheter                            114,602  73,502    41,100
                                                      18
    PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
PTS Bredbandsenkät till kommunala

                              Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
4. Uppskatta antalet lägenheter där en operatör får
leverera vissa tjänster (t.ex. TV) men inte får leverera
andra tjänster (t.ex. Internet) eftersom dessa tjänster
redan levereras i ett parallellt far 2014?

Ja
Antal lägenheter idag                   55,832   55,832

Förvaltat antal lägenheter för de med svar "Vet ej"    118,491  92,991    25,500
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                             3     3      0
Färre                            11     11      0
Oförändrat                          61     57      4
Vet inte                           48     48      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                            2%     3%      0%
Färre                            9%     9%      0%
Oförändrat                         49%    48%     100%
Vet inte                          39%    40%     0%


Nej
Antal lägenheter idag                   215,058  181,858   33,200

Förvaltat antal lägenheter för de med svar "Vet ej"    99,482   99,482
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                             6     6      0
Färre                             3     3      0
Oförändrat                          64     60      4
Vet inte                           51     51      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                            5%     5%      0%
Färre                            2%     3%      0%
Oförändrat                         52%    50%     100%
Vet inte                          41%    43%     0%


Totalt som svarat på frågan
Antal lägenheter                      270,890  237,690   33,200
Andel "Ja"                         21%    23%     0%
Andel "Nej"                         79%    77%     100%
                                                19
    PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
PTS Bredbandsenkät till kommunala

                                     Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
5. Ungefär hur många av era lägenheter har en öppen
affärsmodell?
a) Ungefär hur många lägenheter har en öppen affärsmodell idag

Uppskatta antal lägenheter                        337,569  270,069   67,500
Andel av totalt antal lägenheter i undersökningen             64%    59%     100%

Förvaltat antal lägenheter för de med svar "Vet ej"            80,291   80,291

särredovisat för bolag som angett att de har lägenheter med fiber eller
Cat 5 på fråga 2
Antal lägenheter med öppen affärsmodell idag               328,550  261,050   67,500


Därav antal lägenheter med en kommunikationsoperatör idag:
Uppskatta antal lägenheter                        235,774  177,274   58,500

Därav antal lägenheter med öppen modell, men utan avtal med
kommunikationsoperatör, där flera tjänsteleverantörer är aktiva i
parallella fastighetsnät
Uppskatta antal lägenheter                        84,697   75,697    9,000

b) Vilken/vilka kommunikationsoperatörer har ni avtal
med (ange antal lägenheter):
Stadsnät
Antal lägenheter                             161,331  155,131    6,200

Annan (ange vilken/vilka under kommentarer)
Antal lägenheter                             161,227  99,927    61,300

c) Uppskattning av antal lägenheter år 2014 jämfört
med idag med öppen affärsmodell:
Antal lägenheter 2014 - antal svar
Fler                                    58     57      1
Färre                                    3     3      0
Oförändrat                                 37     34      3
Vet inte                                  26     26      0

Antal lägenheter 2014 - andel
Fler                                    47%    48%     25%
Färre                                   2%     3%      0%
Oförändrat                                 30%    28%     75%
Vet inte                                  21%    22%     0%
                                                       20
    PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
PTS Bredbandsenkät till kommunala

                                       Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
6. Ungefär hur många tjänsteleverantörer av samma
tjänst, TV, Internet eller telefoni, kan hyresgästerna
välja mellan? Uppskatta antalet lägenheter för
respektive svarsalternativ nedan och vilken even

Det finns inget nät
TV                                      2,957   2,957
Internet                                   7,267   7,267
Telefoni                                   3,668   3,668

Särredovisning: Bolag som har fler än ett nät (bortsett från kopparnät) på
fråga 2
TV                                       574    574
Internet                                   3,656   3,656
Telefoni                                   1,866   1,866

Särredovisning: Bolag som angett att de har lägenheter med "Har inga
fastighetsnät för bredband" i fråga 2
TV                                      1,563   1,563
Internet                                   5,944   5,944
Telefoni                                   3,422   3,422


Det finns endast en tjänsteleverantör
TV                                      86,841   86,841
Internet                                   32,999   32,999
Telefoni                                   27,001   27,001

Särredovisning: Bolag som har fler än ett nät (bortsett från kopparnät) på
fråga 2
TV                                      74,531   74,531
Internet                                   30,739   30,739
Telefoni                                   24,595   24,595

Två - fem tjänsteleverantörer
TV                                      291,831  240,481   51,350
Internet                                   128,797  119,747    9,050
Telefoni                                   190,014  180,964    9,050

Särredovisning: Bolag som har fler än ett nät (bortsett från kopparnät) på
fråga 2
TV                                      285,568  234,218   51,350
Internet                                   120,293  111,243    9,050
Telefoni                                   180,548  171,498    9,050

Sex - tio tjänsteleverantörer
TV                                      37,604   21,404    16,200
Internet                                   207,806  160,006   47,800
Telefoni                                   134,301  86,501    47,800

Särredovisning: Bolag som har fler än ett nät (bortsett från kopparnät) på
fråga 2
TV                                      22,380   6,180    16,200
Internet                                   188,828  141,028   47,800
Telefoni                                   115,323  67,523    47,800

Fler än tio tjänsteleverantörer
TV                                       8     8
Internet                                   33,298   22,598    10,700
Telefoni                                   49,012   38,312    10,700

Särredovisning: Bolag som har fler än ett nät (bortsett från kopparnät) på
fråga 2
TV                                       8     8
Internet                                   32,783   22,083    10,700
Telefoni                                   48,497   37,797    10,700

Antal tjänsteleverantörer till år 2014 jämfört med idag

Antal leverantörer 2014 - antal svar
Fler                                      67     65      2
Färre                                      1     1      0
Oförändrat                                   26     24      2
Vet inte                                    30     30      0

Antal leverantörer 2014 - andel
Fler                                     54%    54%     50%
Färre                                     1%     1%      0%
Oförändrat                                  21%    20%     50%
Vet inte                                   24%    25%     0%
                                                         21
    PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
PTS Bredbandsenkät till kommunala

                             Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
7. Har ert företag på något sätt haft hjälp eller fått
riktlinjer från kommunen när det gäller hur era
lägenheter ska förses med bredband?
Antal svar
Ja                            18     16      2
Nej                            101    99      2
Vet ej                           5     5      0

Andel
Ja                            15%    13%     50%
Nej                           81%    83%     50%
Vet ej                          4%     4%      0%
                                              22
    PTS Bredbandsenkät till kommunala bostadsbolag 2010
PTS Bredbandsenkät till kommunala

                                 Totalt  SABO 2010  Övriga 2010
Alla frågor är nu besvarade! Kryssa i rutan nedan och klicka på
"Fortsätt" för att skicka in dina svar.
Skicka in min enkät                        124    120      4
                                                   23

								
To top