LISTERIA by pB9GwF8

VIEWS: 85 PAGES: 26

									LISTERIA
Listeria Tehlikesinin Farkında
mısınız?
Listeria monocytogenes ?

• Listeria monocytogenes gram-
 pozitif çubuk şeklinde spor
 oluşturmayan bir bakteridir.

• Çok dirençli bir organizmadır.

• 0o C de gelişebilir, dondurucu
 sıcaklıklarda yaşayabilir.

• İnsanlarda ciddi bir enfeksiyon olan
 Listeriosis’e neden olur.
Listeria monocytogenes ?

• Ortamda Listeria spp. varlığı diğer patojenlerin varlığına
 işaret eder.

• Bu nedenle Listeria temiz saha bakterisi olarak
 bilinmektedir.

• Listeria’nın doğada 6 türü bulunur. Bunlardan insanlar için
 tehlikeli olanı Listeria monocytogenes türüdür.

• Gıda ürünlerindeki en yüksek risk kategorisindedir.

• Listeria gelişen gıdada tat ya da koku değişimi görülmez.

• MAP dan etkilenmez (Modifiye atmosferde paketleme)
Listeria’nın yaşam koşulları:

• Yüksek tuz konsantrasyonlarına dayanıklıdır
 (%10 NaCl)

• Geniş pH aralıklarında yaşayabilir (min 4,4 - max 9,4)

• Maksimum gelişim sıcaklığı 45 C’dir.

• Oo C’de dahi gelişimini sürdürür

• Oksijenli ve Oksijensiz ortamda yaşayabilir (Fakültatif anaerob)

• Minimum aw 0.92
   Listeria’nın bulunduğu yerler

• Toprak         • Taze ve donmuş et ve
              tavuk ürünleri
• Çürümüş sebzeler
             • Pastörize edilmemiş
• Atık sular        süt

• Su kaynakları     • İnsanlar

• Hayvan yemleri
LISTERIOSIS

• Ölüm riski taşıyan ciddi bir hastalıktır.

• Gıdanın tüketiminin ardından hastalığın ortaya
 çıkış süresi ortalama 2- 30 gündür.
       Listeriosisin belirtileri ?
• grip           • baş ağrıları

• kas ağrıları
              • boyun tutulması
• mide bulantısı
              • denge kaybı
• kusma
              • irade dışı kasılmalar
• ishal
 Başlıca Listeriosis enfeksiyonu hastalıkları:

• Septisemi (kan iltihabı)

• Menenjit

• Hamile kadınlarda ani düşük

• Ağır grip
       Listeriosisin riski ?  HER 5 KİŞİDEN 1’İ İÇİN ÖLÜMCÜL!


Amerika’da yılda yaklaşık 2500 kişi bu hastalığa yakalanırken
500 kişi hayatını kaybetmektedir.
…Listeriosisin riski

• Menenjitten ölüm oranı % 70

• septisemiden % 50

• fetüs ve yenidoğanlarda ölüm oranı % 80’den fazladır.
En yüksek risk grubunda olanlar;

•  hamile kadınlar
•  yeni doğanlar
•  yaşlılar
•  düşük bağışıklık sistemine sahip olanlar
    kanser
    diyabet hastaları
    AIDS hastaları
LISTERIA’NIN BULAŞMA
    YOLLARI
     Doğal ortam – Listeria çevresel araştırması:

Drenaj ve çukurlar        355 örnek  133 +  37%
Zeminler             269 örnek  79 +  29%
Kondanse su            265 örnek  19 +  % 7.0
Duvarlar ve tavanlar       114 örnek   6+  % 5.0
Egzost kapağı           23 örnek   5+   22%
Salamura sistemleri        24 örnek   2+  % 8.0
Temizlik katkıları         86 örnek  21 +  24%
Yıkama alanları          17 örnek   4+   24%
İçilebilir su           25 örnek   1+   4%
Basınçlı hava           25 örnek   1+   4%
Ürünle temas eden yüzey      740 örnek  152 +  20%
Diğerleri             333 örnek  50 +  21%

Toplam              2276 örnek  473 +  21%
  Listeria gıda işleme alanlarına nasıl taşınır?
•  Gıda materyalleri
•  Müşteriler / çalışanların giysileri ve ayakkabıları
•  Ekipman kutuları
•  Poşetler
•  Taşıyıcı araçlar ve perakende mağazalarında kullanılan
  alışveriş arabalarının tekerlekleri
  Listeria giderlere nasıl taşınır?

• Alışveriş arabalarının veya benzeri
 ekipmanların tekerlekleri ile
• Zeminleri süpürmekle

• Gider kapaklarına düşen likit yada katı atıklar ile

• Gider kapakları üzerinde yürüyen insanlar ile

• Giderleri yuva olarak kullanan sinekler ve böcekler ile
 Giderdeki Listeria gıdalara nasıl bulaşır?
• Tıkalı giderlerden atık suyun tekrar yüzeye yayılması
• Giderlerin etrafındaki zemin süpürüldüğünde diğer
 alanlara kontaminasyon
• Fırçalar ile gider temizliği sırasında oluşan zerreciklerin
dağılması
• Giderlerde yuvalanan sineklerle gıda işlenen yüzeylere taşınır
Listeria hazır yiyeceklerde nasıl hayatta kalabilir?

• Listeria bakterisi oldukça dayanıklı bir bakteridir.

• Isıya, tuza ve aside karşı diğer mikro-
 organizmalardan daha uzun süre varlığını
 sürdürebilir.

• 0o C de gelişimini sürdürebilir.
Listeria, hazır gıdaların;

• kısa süre belli bir sıcaklıkta ısıtıldıktan
 sonra tekrar soğutulmaları halinde
• uzun süre tüketilmemeleri durumunda

önceden olan bir kontaminasyona bağlı olarak tekrar çoğalır
ve tehlike yaratır.
Yüksek Listeria riski taşıyan işlenmiş gıda maddeleri:

 •  soğuk etler ve et ürünleri
 •  soğuk pişmiş tavuk ve tavuk ürünleri
 •  meze salataları
 •  salata sosları
 •  taze meyve ve sebze suları
 •  yumuşak ve yarı yumuşak peynirler
 •  dondurma
•  önceden pişirilmiş hazır yemekler
•  tütsülenmiş deniz ürünleri
•  deniz mahsüllü salatalar
•  çapraz kontaminasyona maruz kalmış gıdalar
UYARI! Listeria bakterisinin buzdolabı sıcaklığında
ölmediği ve üremeye devam ettiği de
unutulmamalıdır.
Hastalıktan korunmak için alınması gereken
tedbirler nelerdir?

Listeria bakterisinden korunmak için alınabilecek en
etkili önlem iyi bir temizlik ve etkin dezenfeksiyon
sağlanmasıdır.

• Oluşabilecek tüm riskler olmadan önlenmeli
• Biyofilm oluşumu engellenmeli
• Doğru ve etkili bir hijyen programı, sürekli kontrol
 sağlanmalıdır.
Listeria Kontrolünde
Biyofilmlerin Önemi
Biyofilm nedir?

Biofilmler, mikroorganizmaların sulu ortamlarda yüzeye
yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

• Patojenleri kimyasalların yok edici etkilerinden korurlar.
• Bakterilere üremek için uygun bir ortam sağlarlar.
• Kullanılan su ile yer değiştirerek geniş bir alanın
 kontamine olmasına neden olurlar.
• Yok edilmemesi durumunda ise bakteri kontrol edilemez
 şekilde yayılır ve tehlike yaratırlar.
Biyofilm oluşumu çoğunlukla;

• Operasyon sırasında kısmen dolu olan
 depolama ve boru sistemlerinde

• Üretim sistemindeki atık suların
 bulundukları su altında kalan zeminlerde

• Atık drenajlarında

• Sürekli temizlenemeyen kanallarda
 görülmektedir.
Biofilmler;

• Listeria ve diğer mikroplar için
 mikrobiyolojik rezervuar görevi
 yaparlar.

• Bu sebeple ürün kirliliğine, raf
 ömrünün bitmesine, tadın
 bozulmasına, ekipmanda korezyona
 sebep olduklarından oldukça
 önemlidirler.
Polyester bantta L.Monocytogenes

								
To top